Joop

Het kabinet dat niemand koos

  •  
15-11-2012
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
kabinet300.jpg
Maurice de Hond over de noodzaak van de hervorming van ons politiek stelsel
Door de politici werd in de afgelopen maanden, zowel bij de verkiezingscampagne als na de vorming van het kabinet, het woord ‘hervormen’ vaak in de mond genomen. Op allerlei vlakken nam men zich voor te gaan hervormen. Maar, terwijl de laatste 4 kabinetten steeds voortijdig zijn gevallen, was men muisstil over het hervormen van ons politieke stelsel. Terwijl de urgentie voor die hervorming minstens zo hoog is als op die andere terreinen, zoals nu –kort na het aantreden van kabinet Rutte II- weer zo duidelijk is gebleken.
Want de gebeurtenissen, waardoor de VVD en de PvdA binnen 2 maanden (!) na de verkiezingen al meer dan een derde van het eigen electoraat zijn kwijtgeraakt, zijn een direct gevolg van het niet meer passen van ons politieke stelsel bij de wereld van vandaag. Een stelsel dat er in feite aan de basis van staat dat keer op keer een nieuw kabinet al snel weinig draagvlak overhoudt, hetgeen nadelige gevolgen heeft voor de kracht en stabiliteit ervan.
Meerderheden De essentie van het probleem van ons Nederlandse politieke stelsel is dat om meerderheden te vormen meerdere partijen met elkaar moeten gaan samenwerken, zonder dat de kiezer op directe wijze invloed heeft op die te vormen regering. Laat staan dat men invloed heeft op de afspraken die de partijen onderling maken.
Elke regeringscombinatie met meer dan 75 zetels steun in de Tweede Kamer beschouwt zichzelf gelegitimeerd door de kiezer. Hoewel vanuit ons –in 1848 ingevoerde systeem- het formeel zeker zo is, betekent dat nog niet dat die bewuste regering ook de meest gewenste is door het electoraat. Maar er is geen formele wijze waarop de kiezers dat kunnen uitdrukken.
Of-of wordt en-en Circa een kwart van de kiezers van VVD en PvdA brachten op 12 september alleen een stem op die partij uit om daarmee invloed te hebben op wie er premier zou gaan worden: Rutte of Samsom. En bij een nog groter deel van die kiezers op die twee partijen, was vooraf niet echt hun grootste wens dat na de verkiezingen deze twee partijen samen een regering zouden vormen. Pas toen de verkiezingsuitslag bekend was, vonden de meeste VVD- en PvdA-kiezers, met name uit pragmatische overwegingen, dat een combinatie van die twee partijen met deze uitslag het meest voor de hand lag. Maar dat is iets anders dan wat de politici zelf zeiden, namelijk dat de kiezers de VVD en de PvdA de opdracht hebben gegeven om met elkaar te gaan regeren. Deze discrepantie tussen wat de kiezers feitelijk hebben gedaan en de wijze waarop politici dat vertalen is de bron van de problemen die we keer op keer met nieuwe regeringen meemaken.
Ook (en misschien zelfs vooral) nu de betrokken partijen hebben gekozen voor een regeerakkoord waarbij men elkaar bepaalde onderwerpen heeft “gegund”. Want ook bij dat gunningsproces spelen de kiezers geen enkele rol. En daarom zullen de kiezers per partij zich vooral gaan richten op datgene waar het verschil tussen de eigen opvattingen van voor de verkiezingen en de afspraken in het regeerakkoord het grootst is.
Kater Evenals bij het Lenteakkoord zagen we eerst het gevoel van opluchting dat men snel en slagvaardig besluiten had genomen, maar snel erna kwam de kater, omdat de aandacht zich verlegde naar de afspraken in het akkoord die er gemaakt waren die haaks stonden op wat VVD of PvdA vòòr de verkiezingen hadden aangegeven.
Terwijl de electorale achteruitgang van de PvdA al geleidelijk was ontstaan toen na de verkiezingen de PvdA alleen met de VVD was gaan onderhandelen, raakte de VVD de afgelopen weken abrupt bijna de helft van haar aanhang kwijt. Een ongekende gebeurtenis in de Nederlandse politieke geschiedenis. Mede omdat beide partijen (minstens tot 2015) bij lange na niet in de Eerste Kamer de meerderheid hebben, kan je op je vingers natellen dat tijdens deze regeerperiode de aandacht vooral gericht zal blijven op datgene wat PvdA of VVD aan de ander heeft gegund in plaats van wat men binnengehaald heeft. En het ziet ernaar uit dat de regering moeite zal krijgen om voor een serie van “gegunde” onderwerpen een meerderheid in de Eerste Kamer te krijgen.
Terwijl er nog veel moeilijke besluiten genomen moeten worden is het draagvlak voor zowel de premier als het regeerakkoord fors gedaald, nog voordat de wittebroodsweken die er altijd zijn bij een nieuw kabinet zijn begonnen. Dat zal een nadelige invloed hebben op de slagkracht van de nieuwe regering en het vertrouwen van kiezers in de politiek.
Voorstel Ingrijpende veranderingen zijn nodig (en mogelijk) om na verkiezingen wel regeringen te krijgen met slagkracht en draagvlak voor te nemen maatregelen. Dat zal het makkelijker maken om echt te hervormen en toch nog draagvlak te organiseren.
In 2003 heb ik een voorstel gedaan om de premier direct te laten kiezen, die zijn eigen regering kan vormen. De Kamer heeft dan alleen nog een controlerende taak en is niet gebonden aan een regeerakkoord. Als de Kamer een voorstel van de premier niet wil toestaan dan kan de premier via een referendum laten vaststellen wie van de twee instanties, de regering of de Kamer, het mandaat van de kiezer juist heeft geïnterpreteerd.
Maar of het nu dit voorstel wordt of iets anders, ons politieke stelsel is aan ingrijpende hervormingen toe. Het zou de VVD en PvdA sieren om tijdens deze regeerperiode met een voorstel hiertoe te komen. Ze zouden daarbij geïnspireerd kunnen worden door het model waarbij door een zeer actieve rol van de burgers in IJsland in 2011 een voorstel is gekomen tot een nieuwe grondwet. Van alle hervormingen die de politici zouden willen en moeten doorvoeren, zou die van de politiek zelf toch de eenvoudigste klus moeten zijn.

Meer over:

politiek, opinie
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (65)

WendyB2
WendyB215 nov. 2012 - 15:54

De Chinezen hebben het nog helemaal niet zo gek bekeken met hun (g)eenpartijstelsel. Daar hebben ze nou nooit last van partijpolitiek gemarchandeer. Een terugkeer naar het personenkiesstelsel zoals het in Nederland bedoelt was, zou al een hele vooruitgang zijn. Met 150 afzonderlijke meningen kun je veel efficienter en representatiever tot besluiten komen dan met een handvol partijen en partijtjes met ieder hun eigen partijbelangen. Een gekozen premier leid tot een praktijk van een éénpartijstelsel. Zoals in de VS.

Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman15 nov. 2012 - 15:54

Ik vind het in eerste instantie een uitstekend voorstel: de premier kiezen (naast de tweede kamer), en een tweede kamer die niet aan een regeerakkoord is gebonden. Zo kan het parlement weer echt haar controlerende taak uitvoeren. Huiverig ben ik voor: [Als de Kamer een voorstel van de premier niet wil toestaan dan kan de premier via een referendum laten vaststellen wie van de twee instanties, de regering of de Kamer, het mandaat van de kiezer juist heeft geïnterpreteerd.] Dat opent de weg voor media die politiek gaan bedrijven en de Telegraaf heeft laten zien hoeveel macht ze in dat opzicht heeft. Het opent ook de weg voor macht verkrijgen via geld, zoals in de Amerikaanse politiek: wie geld genoeg heeft voor een campagne heeft een veel grotere kans zo'n referendum te winnen dan wie dat geld niet heeft. Hoe je daar garanties tegen kunt inbouwen weet ik niet. Dat die garanties bittere noodzaak zijn weet ik wel...

toshiba
toshiba15 nov. 2012 - 15:54

[Evenals bij het Lenteakkoord, zagen we eerst het gevoel van opluchting dat men snel en slagvaardig besluiten had genomen, maar snel erna kwam de kater, omdat de aandacht zich verlegde naar de afspraken in het akkoord die er gemaakt waren die haaks stonden op wat VVD of PvdA vòòr de verkiezingen hadden aangegeven.] De PVDA heeft niet meegedaan aan het lenteakkoord. Met het direct kiezen van de premier los je het probleem niet op. Die premier zal nog altijd een akkoord moeten opstellen dat op meerderheidssteun kan rekenen vanuit de TK. Zo niet, dan valt zijn kabinet over elk voorstel. Verder is het wel heel makkelijk van Maurice de Hond om alleen te kijken naar de afgelopen weken als het gaat om steun. Onder voorgaande kabinetten fluctueerde de steun ook met behoorlijke cijfers. B-IV heeft grote dalen gekend maar ook grote pieken. Verder is MdH tamelijk arrogant door zijn peilingen als uitgangspunt te nemen en daarmee suggererend dat dit de wens van de Nederlandse kiezer is. Alsof zijn peilingen volledig representatief zijn. Volgens mij zat MdH er weer compleet naast met zijn voorspellingen op de uitslag.

JacquesDanzig
JacquesDanzig15 nov. 2012 - 15:54

Een mager stuk, naar mijn bescheiden mening. De huidige coalitie heeft óók mijn voorkeur niet, maar om dan maar meteen met verbetervoorstellen voor het staatsbestel te komen lijkt me ietwat overdreven. Ik vrees ook, dat het idee van de premiersverkiezing en het bijbehorende element, waarbij de premier als het ware zou regeren per referendum, weinig goed doordacht is. We hebben in dit land volgens mij helemaal geen nieuwe experimenten met het staatsbestel nodig. Wat we nodig hebben, is een slimmere kiezerspopulatie, die bijvoorbeeld nu toch wel zou moeten hebben geleerd, dat strategisch stemmen zelden goed uitpakt. En veranderingen in het staatsbestel veranderen dáár ook niets aan. Een even weinig slimme kiezerspopulatie zou bij een premiersverkiezing, met alle respect, Frans Bauer kiezen of Yolanthe Sneijder-Cabau. Men zal moeten leren op partijen en hun partijprogramma’s te stemmen en niet per se op de vorm van de dag van enkele lijsttrekkers bij honderdduizend televisiedebatten van onze mediacratie. PS Dat er al zoveel kiezers bij de coalitie zijn weggelopen is natuurlijk eigenlijk ook een klein beetje onzin. Als er vandaag verkiezingen zouden zijn, dan wel. Maar er zijn vandaag – bij mijn weten – geen verkiezingen. Zodra die er weer wel dreigen aan te komen, worden peilingen dan ook pas weer echt relevant, lijkt me.

Jantje68
Jantje6815 nov. 2012 - 15:54

Nee, nee, nee… Dan worden we nog meer geslachtofferd door het populisme en waan van de dag. Dan was Marc Rutte als premier gekozen en net als nu drie weken later weer tot de grond toe afgebrand en waren de kiezers net zo ontevreden als ze nu. Het probleem is dat een groot deel van kiezers geen benul hebben waar het over gaat, de programma’s niet kennen, niet het verschil weten tussen links, recht, progressief of conservatief en stemmen op subjectieve criteria (pak van Samson) vermengd met de waan van de dag. Het resultaat zou een totaal onbestuurbaar land. De kiezer heeft de kans zich eens in de vier jaar uit de spreken en de PLICHT zich in de inhoud te verdiepen dan kan hij nooit meer verbaasd zijn, tenzij hij echt bedrogen wordt zoals dit jaar door de VVD. Maar dat is een uitzondering. Democratie is goed maar je moet dat net fundamentalistisch door willen drijven. Veel zaken in de politiek zijn ingewikkeld en werk voor professionals. De kiezer moet zich in zijn stem laten leiden door de hoofdvisie. Eigen verantwoordelijkheid vs de overheid regelt het wel voor je. Gezin vs individu, enz.

JoopSchouten
JoopSchouten15 nov. 2012 - 15:54

Freakshow.

rgrooten2
rgrooten215 nov. 2012 - 15:54

En zo is het maar net. De opiniepeilers zouden eens een keer voor een langdurige sessie naar de "hei" moeten worden gestuurd. Op dit moment heeft niemand ook maar één zetel gewonnen en/of verloren. Dit is alleen maar fictie in een wereld, die er meestal totaal naast zit !

rbakels
rbakels15 nov. 2012 - 15:54

De Hond mag een beroemd peiler zijn, van staatsrecht en staatkunde heeft hij weinig kaas gegeten. Voorop staat het staatsrechtelijke beginsel dat een kabinet de belangen van alle Nederlanders wordt geacht te dienen, al doet elke politicus dat natuurlijk vanuit zijn eigen visie. Ook kamerleden worden geacht het landsbelang te dienen en niet die van een specifieke achterban. De kiezer die hoopte dat er een VVD-kabinet zou komen dat VVD-beleid zou voeren zijn net als PvdA kiezers die hoopten op een PvdA-beleid gewoon niet op de hoogte van het systeem. En gelukkig hebben we hier meestal coalities en niet het Amerikaanse systeem waar het land bijkans onbestuurbaar is geworden omdat de Republikeinen geneigd zijn alles af te breken en terug te draaien wat een Democratische president tot stand heeft gebracht. In verkiezingen plegen politici de verschillen breed uit te meten, maar eigenlijk is dat maar een toneelstukje, en wie nadenkt kan dat ook wel begrijpen: niet alleen omdat coalities in ons land doorgaans onvermijdelijk zijn omdat niemand (gelukkig) een absolute meerderheid haalt, maar ook omdat de beleidsmarges gering zijn. Politicologen weten al lang dat kiezers niet zozeer standpunten laat staan op CPB of koopkrachtplaatjes stemmen, maar op een man (of vrouw) aan wie ze het landsbestuur toevertrouwen. Dáárom hebben Rutte en Samsom gewonnen. En ik moet zeggen: ze gedragen zich als ware staatslieden, en stralen uit dat ze samen dit land door barre tijden willen loodsen. Voor een peiler bestaat het gevaar dat de vragen die hij stelt een eigen leven gaan leiden. Hij vraagt de kiezers ongeveer elke dag wat ze vinden. Terwijl het overduidelijk is dat we nu gewoon even moeten afwachten, en niet op elke slak zout moeten leggen. De Hond ziet zichzelf als staatsrechtelijke factor, als een extra kanaal voor de kiezer. Feit is dat hij daarmee ingaat tegen het systeem van onze grondwet, waarin politici *periodiek* worden afgerekend op een *totaalresultaat*. Anders zouden ze nooit impopulaire maatregelen kunnen nemen. Dan zouden ze de belastingen verlagen en de uitgaven verhogen, methode-Bush-junior. Als we hervorming nodig hebben is dat misschien eerder dat we depolitiseren, zodat een verstandig beleid gevoerd kan worden. Nee, niet minder democratie, maar controle door een constitutioneel hof, zoals ze dat in de VS en in Duitsland kennen. De Duitse staatsstructuur is sowieso een goed voorbeeld. In 1918 hadden ze daar een prachtige, moderne grondwet gekregen (Weimar), maar het werd een puinhoop onder de nazi's. In 1949 schreven ze nogmaals een grondwet, nu met een sterk "nie wieder" gevoel, en de ervaring dat het heel makkelijk mis kan gaan. De huidige Nederlandse grondwet is eigenlijk een lachertje. Die is in 1848 geschreven om de macht van de koning te beperken, en geen enkele waarborg dat dwazen als Fortuyn, Verdonk, Wilders of een Wilders 2.0 ons land ontwrichten. Wat ik in elk geval hoop is dat de VVD-ers bij de volgende verkiezingen niet naar de PVV zullen vluchten omdat Mark zijn poot niet stijf hield, en de PvdA-ers naar de SP omdat Diederik dat ook niet. Dan mogen de SP en de PVV de volgende keer samen funderen, en als zij niet (ook) door koning Maurice de Hond van kiezersbedrog beschuldigd willen worden dan zullen zij hun beider poten stijf houden tot er Belgische toestanden ontstaan. België staat op splijten. Misschien moeten wij Brabant en Limburg ook maar afstoten, die roomse "generaliteitslanden" horen eigenlijk helemaal niet bij het protestantse Holland.

FritsGuevara
FritsGuevara15 nov. 2012 - 15:54

Ik kan best begrijpen dat misschien iemand graag zou willen dat er directere feedback mogelijk zou zijn voor wat politici bekokstoven. Als er minder dan 10% van de mensen principieel tegen stemmen is, vind ik ook dat dat afgetrokken dient te worden van wat er wordt gestemd. Het moet niet zo zijn (theoretisch) dat als de opkomst 20% is, dat die 20% dan voor de meerderheid gaat bepalen wat zogenaamd goed voor ze is volgens de bescheiden mening van allerlei politici die zo graag "slagvaardig" willen zijn ten aanzien van vreedzame burgers die die slagvaardige houding nooit hadden geprovoceerd. In de praktijk komt het er namelijk altijd op neer dat die en die zwaarder belast word, en die gekort, maar uiteindelijk zorgt de overheid alleen voor zijn eigen centen als het er op aan komt, met die "sociale" houding. Mijn invraagstelling gaat dieper. Die gaat over regeringen, die allerlei grondrechten zoals je recht op je eigendom, je privacy enzovoorts, alsmaar in vraag stellen. En door allerlei maatregelen mensen gedwongen financieel involved met elkaar maken, in flagrante strijd met dat basisrecht van vrijheid van associatie. Heel wat pijlers van de democratie worden geschonden, of dat nou uit naam van een links of een rechts beleid is, het gaat om die dwang, dat disrespect. Een regering die respect kan opbrengen, en vertrouwt dat die 85% die wel stemt, en dat deeltje dat niet stemt, iets goeds van plan is, dan zouden ze dat ook veel meer vrij kunnen laten.Zonder die mensen met hun eigen keuze, zaten ze daar niet. De eigen keuzes van mensen kunnen zorgen voor een complex geheel, dat door de simpele zielen van de overheid niet kan worden bevat, maar het is zelfregulerend genoeg om het prima zonder linkse of rechtse blaaskaken, leugenaars en dwingelanden af te kunnen.

7731BK11
7731BK1115 nov. 2012 - 15:54

Ik ben ook voorstander van een gekozen premier, die niet persé aan een bepaalde partij gebonden hoeft te zijn. Gewoon de beste man/vrouw op de beste plek. Daarnaast is het misschien toch een idee (dat al vaker geopperd is) om op 2 partijen te stemmen, een eerste en tweede keus. En die uitslag te verrekenen.

MichelReiziger
MichelReiziger15 nov. 2012 - 15:54

Ja, het kabinet van nationale eenheid

bruces
bruces15 nov. 2012 - 15:54

OUD NIEUWS : Het kabinet dat niemand koos. Nooit anders geweest.

nautica
nautica15 nov. 2012 - 15:54

Dus als je het niet eens bent met wat deze regering uitspookt dan moet je dat vooral niet zeggen. Rare jongens. Eerlijk gezegd ben ik ook niet zo tevreden over hoe ons parlement wordt samengesteld. Je hebt daar geen enkele invloed op. Je stemt op een lijst en met een beetje geluk staat er iemand op waarmee je het welziet zitten. Maar op de samenstelling van de lijst heeft alleen een zeer uitverkoren elitei invloed. Dus je stemt links en de regering wordt rechts. Rara. Niet omdat rechts de meerderheid heeft maar omdat de linkse lijst vol met rechtse personen blijkt. Wat democratie?

peterh2
peterh215 nov. 2012 - 15:54

Dit kabinet was niet mijn keuze, maar laten ze nu gewoon aan het werk gaan. Ik kreeg in het debat van deze week niet het idee dat een SP, PvdA, CDA en D66 kabinet echt heel andere plannen zou hebben gehad. Iets andere nuances maar in grote lijnen zijn CDA en D66 gewoon voor het huidige beleid. Wel zou je je kunnen afvragen of democratie opgewassen is tegen de ontwikkelingen in de wereld. Het zijn de meer autoritaire landen die nu het harder groeien: Rusland, China, India bijv. Geen discussie over peilingen en verkiezingen daar, gewoon een regering die snel besluiten neemt ongeacht de consequenties. Of dat wenselijk is is een ander verhaal maar je ziet gewoon hoe die landen nu ons op achterstand zetten terwijl wij kibbelen over de zorgkosten...

jelius
jelius15 nov. 2012 - 15:54

Wij kiezen geen kabinetten. En wat Maurice als probleem ziet is onze sterkte, dat werkt al zo sinds wij de strijd met de Spanjaarden aanbonden. Verbeet pleitte voor meer diversiteit in de kamer, niet voor minder. Noem eens een land met een systeem wat diversiteit door kunstmatige maatregelen onderdrukt waar het beter leven is. Waar dat toe kan leiden zie je in Frankrijk, Le Pen kreeg in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen 19 % van de stemmen. Ze kreeg door het systeem uiteindelijk twee zetels in de volksvertegenwoordiging, van de zes honderd. Bij evenredige vertegenwoordiging waren het er bijna honderd geweest. Wat Maurice wil is de minderheid monddood maken.

RvDugt
RvDugt15 nov. 2012 - 15:54

Het enige wat we op dit moment moeten hervormen zijn de wetten en regels. Tav de inkomspolitiek is het een oerwoud aan wetten en regels geworden om maar iedereen tevreden te houden, het gevolg is echter dat er zoveel wetten en regels zijn dat iedereen ontevreden is en de hele handel ook nog eens klauwen met geld kost. Zelfde laken en pak voor zorg, infrastructuur , etc, etc.

mees.
mees.15 nov. 2012 - 15:54

Overigens kiezen de kiezers geen kabinet,partijen kiezen ze en die partijen gaan daarna coalities vormen...zo simpel is het

ColorHugo949
ColorHugo94915 nov. 2012 - 15:54

Help Maurice de Hond de crisis door? Stop aub de peilingen, laat de regering regeren. Vrees niet dit kabinet struikelt binnenkort over zorg, ww, aow, huurbeleid, EU, Bankenunie, soevereiniteit, JSF, Afghanistan, Syrië, Israel/ Gaza of Iran of de aanhoudende recessie wegens te grote bezuinigingen met achterblijvende investeringen en bestedingen. Nederland legt budgetair haar lot in handen van de EU, die niks anders kan verzinnen dan uniforme begrotingsnormen en ongelijke behandeling van schuldenlast. NL heeft in een uitdijenede EU steeds minder te vertellen.

hasp52
hasp5215 nov. 2012 - 15:54

Dit is de grootst mogelijke onzin. Maurice de Hond suggereert dat er stabiliteit ontstaat wanneer er voor een ander systeem wordt gekozen. Je hoeft echter alleen maar naar een land als de VS te kijken om te weten dat de risico's van instabiliteit daar zeker zo groot zijn als hier, mogelijk zelfs groter vanwege ook nog eens de mogelijkheid van een verschil van signatuur tussen het huis van afgevaardigden en de senaat. Dat werkt pas verlammend. Maar sterker nog, in niet coalitie landen is de mogelijkheid voor instabiliteit in feite zelfs veel groter omdat met het aantreden van een nieuwe regering de besluiten van een voorgaande regering volledig teniet kunnen worden gedaan of zelfs omgekeerd. In een coalitieland moet er in de praktijk veel meer consensus zijn dan in een 2-partijen land om maar niet te spreken van een land met een gekozen minister president, waarbij het parlement verwordt tot een soort ja-knikkers of nee-schudders. Laten we blij zijn met ons systeem waarbij het zelfs mogelijk is dat een heel kleine minderheid nog invloed heeft op de besluiten die door de regering worden genomen, zelfs wanneer dergelijke partijen er rare ideeen op nahouden. De mensen die op kleine partijen stemmen worden daardoor toch tenminste gehoord en ook vertegenwoordigd. Dat kun je van een 2 partijen systeem absoluut niet zeggen, reden waardom daar de afstand tussen burger en overheid alleen maar verder wordt vergroot.

Florian2
Florian215 nov. 2012 - 15:54

De titel slaat de spijker op zijn kop: dit is nou het kabinet dat noch PvdA stemmers noch VVD stemmers hebben gekozen....

frankie50
frankie5015 nov. 2012 - 15:54

Waarom zal opiniepeiler M. de Hond bij dit onderwerp 'over de noodzaak van de hervorming van ons politiek stelsel' ook nog even tussen neus en lippen door alle andere hervormingen die in de pijplijn zitten en die een afbraak van onze sociale zekerheid betekenen ook als urgent willen gaan kwalificeren?

ColorHugo949
ColorHugo94915 nov. 2012 - 15:54

Nederland heeft haar democratische lot sl overgedragen aan een rondreizend EUcircus met ongekozen bestuur dat vergadert in vreemde talen. Democratie hoort ingebed te zijn in eigen land, voor eigen volk in eigen taal. Nog steeds geen minister van EU Zaken in NL regering, voor terugkoppeling en verantwoording NL belang in EU. Psst, dat komt omdat regeringsleiders en BZ geen macht uit handen willen geven. De troika regeert in de EU: ER, EC ( ongekozen ) en ECB

Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa15 nov. 2012 - 15:54

Slappe geluiter, want sinds wanneer kiest de burger het kabinet? Waar blijft de Hond toen wij werden geregeert door een ene Wilders, met 1 miljoen stemmtjes tegen over 15 miljoen Nederlanders?! Toen zei de Hond niet dat het kabinet is niet wat Nederland heeft gekozen. Geleuter, ik zie geen verschil tussen gokken en stemmen in Nederland, je weet nooit wat je krijgt, stem op wie je het wilt, je weet het nooit.

lancelot2
lancelot215 nov. 2012 - 15:54

De huidige politiek is al járen de weg kwijt. Zie verketteren van: Janmaat, Fortuyn en Wilders. Maar dát niet alleen, de politiek handeld alleen in het partijbelang, in plaats van het landsbeland en in uw en mijn belang. De politiek vernield Nederland beetje bij beetje, maar NU Rutte2 er zit gaat het wel héél hard richting de afgrond cq armoede. Huidige politiek: WEG er MEE!!! Zet er maar een zakenkabinet neer, die in het landsbelang handeld en ook in uw en mijn belang. Wie dit niet wil zien, is voor altijd verloren!

Kilted
Kilted15 nov. 2012 - 15:54

Het probleem met welke vorm van democratie je ook kiest en welke democratische vernieuwing je ook voorstaat, elke overheid zal te maken krijgen met principe You can please some people all of the time, you can please all people some of the time, but you will never be able to please all of the people all of the time. En dat deel wat niet 'gepleased' wordt, gaat vrolijk verder met klagen. Dus voordat we onze hele democratie overhoop trekken, laten we eerst bezinnen en ervoor zorgen dat niet het kind met het badwater het riool in verdwijnt.

opmerker
opmerker15 nov. 2012 - 15:54

Als ik in het buitenland was waar ook vaak het landsbelang geschonden werd uit partijpolitieke overwegingen, dan vertelde ik dat in holland om de 4 jaar met verkiezingen een gematigd links of rechtse regering aan de macht kwam, waardoor de koers van het land zigzaggend de juiste koers vond. Dat verhaal zal ik nu maar vergeten. Vooral met sterke tegenwind moet gelaveerd kunnen worden.

startmeop
startmeop15 nov. 2012 - 15:54

Ik zie dat dezelfde mensen vaker schrijven op één artikel. Niemand die ooit zijn mening wijzigt. Er wordt alleen nog een keer herhaald en uitgelegd. Verder zie ik steeds dezelfde mensen en gaat het wel honderd keer in een week Joops over dit kabinet.

KeesCor2
KeesCor215 nov. 2012 - 15:54

Zolang riek en dorsvlegel in schuur en museum blijven verandert er in hele Nederlandse politiek NIETS. Welkom in het land van de makke schapen.

seniorg
seniorg15 nov. 2012 - 15:54

Het is kennelijk voor iemand die zijn brood verdient met piskijken en wichelroedelopen moeilijk te begrijpen dat de samenstelling van de Kamers en uiteindelijk ook van het kabinet, wordt bepaald door verkiezingen, niet door het periodiek bevragen van enkele landgenoten. VVD noch PvdA heeft dus ook maar een fractie van een zetel verloren. Samen 79 zetels, zoals dat ook bij de verkiezingsuitslag was. Wel is een niet onaanzienlijk deel van deze aanhang, opgehitst door de Telegraaf en de aan deze krant verwante propagandamachines op TV en elders, het op een aantal punten hartgrondig met enkele van de voorstellen van deze partijen oneens. Dat heeft bij mijn weten nog niet geleid tot nieuwe verkiezingen of een andere samenstelling van de Tweede Kamer. Alles blijft dus zoals het is tot het Kabinet valt of zijn tijd heeft uitgezeten. De heer De Hond pleit tussen de regels door voor een soort directe democratie die er ongetwijfeld uit zal moeten bestaan dat hij en zijn soortgenoten ons periodiek (dagelijks? ieder uur?) komen bevragen wat wij van de actuele problemen vinden en wie de komende 24 uur onze regering mag zijn. Mijn idee is nu juist dat onder de huidige omstandigheden, met een electoraat dat zich niet langer wenst te informeren maar intuïtief meewappert met de hardste schreeuwer en het mode-item van het moment, een regeringsvorm waarin deze waan een beetje wordt gefilterd (helaas niet genoeg) te verkiezen valt boven elke vorm van directe volksinvloed op basis van (volatiele) meningsvorming. De Telegraaf aan de macht? Ik schreef al eerder dat 1941-1945 wat dat betreft genoeg is geweest.

Charta46
Charta4615 nov. 2012 - 15:54

De Hond kletst uit zijn nek met de stelling "Het kabinet dat niemand koos". Al decennia lang krijgen we niet het kabinet dat is verkozen, omdat we geen kabinet kiezen maar partijen. Neem Rutte 1, het CDA had bij de verkiezingen gigantisch verloren maar zij gingen rustig in dat kabinet zitten en nog wel in samenwerking met de PVV. Dit leidde tot het drama van een verdeeld en haatdragend land, gelukkig heeft Rutte1 maar 2 jaar "geregeerd". En nu is het op diverse fronten puinruimen voor Rutte2.

KoningPruts
KoningPruts15 nov. 2012 - 15:54

Maurice voelt zijn portomonee lichter worden. Een kat in het nauw enzo.

Lookingforwardto2013
Lookingforwardto201315 nov. 2012 - 15:54

Met alle respect voor meneer Maurice de Hond, het peilen in Nederland is tegenwoordig kennelijk *big business* geworden: ik ben benieuwd wat de peilers van verschillende bedrijven nog op onze schotels opscheppen qua allerlei enquêtes de komende 4 1/2 jaar!

Ceesboogaart
Ceesboogaart15 nov. 2012 - 15:54

"" Van alle hervormingen die de politici zouden willen en moeten doorvoeren, zou die van de politiek zelf toch de eenvoudigste klus moeten zijn."" Juist niet Maurice, want zij willen het baantjescircus, vriendjespolitiek en lobbycircuit graag zo laten en niet zoals bij mijn bijdrage in reactie op Last Shadow Puppet 16 november een directe invloed van de burger. U heb al eerder een stuk geschreven Burgerdemocratie, maar de politiek, politici zullen dat nooit toestaan. Veel liever brengen ze het land en de bevolking naar Europa en de euro-afgrond.

JoopSchouten
JoopSchouten15 nov. 2012 - 15:54

Geef mij maar sociaal anarchisme in een volledig transparante democratie waar integere wetenschappers voorbeelden en oplossingen aandragen en waar voortrekkers aangestuurd en gecontroleerd worden door betrokken burgers. En ik wil nutsbanken van en voor de burgers.

3 Reacties
boeie
boeie15 nov. 2012 - 15:54

er zitten genoeg wetenschappelijk geschoolden in het parlement. De voorganger van jouw partij is daar juist een uitzondering op..

boeie
boeie15 nov. 2012 - 15:54

"En ik wil nutsbanken van en voor de burgers." Wat houd je tegen?

seniorg
seniorg15 nov. 2012 - 15:54

Die volledig transparante democratie van u. hoe werkt dat nu precies. telkens komt dit soort 'oplossingen' langs, maar een succesvolle praktijk is er sinds Kropotkin (1842) en Bakoenin (1814) nog altijd niet van gekomen. Misschien omdat de praktijk van alle dag uitwijst dat mensen niet alleen een organiserend principe, maar ook een organiserende organisatie nodig hebben. En er moet natuurlijk ook gewoon brood op de plank.

trujac
trujac15 nov. 2012 - 15:54

We zullen naar een twee partijenstelsel moeten denk ik. Nu moeten partijen compromissen sluiten. Dat betekent meestal dat verkiezingsbelofte gebroken moeten worden. Op den duur zal dit het aanzien van de politiek aantasten. Om tot een twee partijen parlement te komen lijkt het mij het beste dat er eerst een kiesdrempel van 5 % ingevoerd wordt. Deze drempel kan verhoogt worden zodat er uiteindelijk maar twee partijen overblijven. De kiezers hebben dan een keuze of men wil rechts of links geregeerd worden. Partijen hoeven dan niet keer op keer de kiezers teleur te stellen.

1 Reactie
TheBigLebowski
TheBigLebowski15 nov. 2012 - 15:54

Ik ben het volkomen met u eens.

Reinaert de Vos
Reinaert de Vos15 nov. 2012 - 15:54

Al dat gereferendum hoeft voor mij niet. En die gekozen premier gaat het land echt niet redden. Lapmiddelen. Cosmetisch gedoe. Dit kabinet gaat in ieder geval een permanente verkiezingscampagne worden.

1 Reactie
Jantje68
Jantje6815 nov. 2012 - 15:54

Pure horror idd. Alleen Maurice de Hond en journalistiek Nederland vaart er wel bij.

hameer
hameer15 nov. 2012 - 15:54

Gelukkig maar dat we weliswaar virtueel wel maar in de praktijk nog niet door de waan van de dag worden geregeerd waarvan De Hond de voornaamste aanjager is. Is het niet nog een beetje vroeg om dit kabinet nu al af te schrijven, wat je er verder ook van vindt? Als we iets moeten leren van de afgelopen tijd is het juist eens op de lange termijn kijken en afwachten hoe zaken zich ontwikkelen. En niet onder aanvoering van De Hond van de ene hysterische affaire in de andere vervallen. Want daarmee is het draagvlak verdwenen: niet vanwege de plannen zelf, maar vanwege de manier waarop ze onjuist in de media zijn weergegeven waarna de oppositie er mee aan de haal ging. En niemand die riep: zullen we eerst eens even ademhalen, nadenken, en onderzoeken hoe het echt zit? Ofwel: leiderschap tonen? Nee, ben je gek: uit angst voor de opiniepeilers die zomaar je halve aanhang afpakken wordt toegegeven aan de grootste schreeuwers. Dat is volgens mij een veel groter probleem in ons huidige politieke stelsel dan dat we geen premier mogen kiezen. Want welk probleem wordt daarmee opgelost? Geen enkel. Het zorgt alleen voor nieuwe problemen, zeker nu er zoveel kleinere partijen en nog maar een enkele middelgrote zijn. Wat krijg je dan? Kiezen we een premier maar zijn of haar partij wordt tweede. Of derde. Of wordt wel de grootste maar slechts met 30 zetels en de bijbehorende premier heeft een evenredig aantal stemmen: twintig procent. Of hij of zij is van een partij waarmee bijna niemand wil samenwerken. Het is een flutidee, het werkt alleen in een tweepartijenstelsel en of je daarmee beter af bent? Lijkt me niet. Kijk naar de VS, kijk naar de UK.

1 Reactie
Jantje68
Jantje6815 nov. 2012 - 15:54

Hoewel ik ook fel tegen het zorgplan was (en tegen nog tal van zaken van dit kabinet) vind ik toch dat ze gewoon verder moeten. We schieten niks op nieuwe verkiezingen of gekozen dit of dat. Formeel doet de regering er ook niet toe omdat de Kamer bij meerderheid beslist en die is gekozen en verantwoordelijk. Al zou je elke morgen elk Kamerleden en kabinet opnieuw laten verkiezen dan nog zou een groot deel van de bevolking na de middag alweer ontevreden zijn. Grosso modo is de helft links en de helft rechts en ook dat veranderd niet. Het enige gevolg is een totaal onbestuurbaar land waar politici alleen maar bezig zijn weer verkozen te worden. Complexe problemen, minderheden, en impopulaire zaken blijven liggen.

[verwijderd]
[verwijderd]15 nov. 2012 - 15:54

Het kabinet dat niemand koos, dat klinkt heel intrigerend. Onwillekeurig vraag je je toch af: wanneer kozen we dan wel een kabinet?

1 Reactie
jelius
jelius15 nov. 2012 - 15:54

Nooit, Maurice is een demagoog.

Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods
Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods15 nov. 2012 - 15:54

Maurice, Ik ben het helemaal met je eens dat ons stelsel verre van optimaal functioneert. Maar ik meen een wezenlijk beter hervormingsvoorstel te hebben: een democratisch kabinet van vakministers (DKV). Dat kenmerkt zich door: * niet-partijgebonden ministers (mag wel, hoeft niet) die aangesteld en zo nodig ontslagen worden door de Tweede Kamer; * Kamer noch kabinet zijn gebonden aan een regeerakkoord, maar wel aan aangenomen moties en wetsvoorstellen; * kabinet stemt haar voorstellen af op zo groot mogelijke maar niet-partijgebonden meerderheden in de Tweede en Eerste Kamer (mag dus wisselende meerderheden zoeken); * kabinet voert de moties van de Tweede Kamer uit; * na verkiezingen, die gewoon om de vier jaar blijven plaatsvinden, kunnen ministers blijven zitten als de Tweede Kamer dat wil; * ministers kunnen ook tussentijds worden ontslagen door de Tweede Kamer; * de premier wordt gekozen door de Tweede Kamer of de Tweede plus Eerste Kamer. V.w.b. het laatste punt: dat vind ik bij nader inzien - ik pleit hier al een tijde voor zo'n stelsel - beter dan een direct door het volk gekozen premier. Want daarbij heb je kans dat het volk iemand kiest die slecht samen kan of wil werken met het parlement.

1 Reactie
bruces
bruces15 nov. 2012 - 15:54

Zo maak je het wel ingewikkeld. 4 jaar discussiëren over één onderwerp ?

Lookingforwardto2013
Lookingforwardto201315 nov. 2012 - 15:54

Misschien heeft kennelijk niemand dit kabinet *gekozen* maar ik ben persoonlijk ontzettend dankbaar dat die rechtste (met name de PVV) en die linkse (met name de SP) flanken beide zijn totaal buitengesloten deze keer van het centrum van de macht. Na ruim 10 jaar populisme (en wat betreft de PVV ook puur politiek opportumisme naar mijn mening: wat wilt deze beweging niet doen trouwens om naar de macht de komen en om er te blijven? Ze heeft ondertussen het leven van ongeveer twee miljoen Nederlanders van buitenlandse afkomst in ieder geval ontzettend zuur en onaangenaam gemaakt met hun wilde en wat overdrevende retoriek waar of niet waar!), pessimisme en negativisme, heel even niet altstublieft. Heel erg bedankt!!! Het nieuwe VVD/PvdA kabinet Rutte Aacher betekent rust de komende 4 1/2 jaar voor mij persoonlijk. Go! Go! Go! !!!

1 Reactie
RvDugt
RvDugt15 nov. 2012 - 15:54

Ja ja het is vooral dit kabinet die pessimisme en negativisme rondstrooien, ben je blind ofzo? We moeten miljarden bezuinigen idereen moet inleveren etc etc, vind jij dat soms positief?

Klungel2
Klungel215 nov. 2012 - 15:54

Het probleem zit hem volgens mij in het feit dat er te veel partijen zijn in Nederland. De kleinere partijen zouden moeten nadenken over fuseren om op die manier hun krachten te kunnen bundelen. Uiteindelijk zouden er maximaal 4 partijen over moeten blijven. Dat maakt het voor de kiezer overzichtelijker en voor de partijen wordt het vormen van een meerderheidscoalitie gemakkelijker.

2 Reacties
JoopSchouten
JoopSchouten15 nov. 2012 - 15:54

Ik zie het andersom. Grotere partijen gaan voorbij aan lokale problemen en specifieke omstandigheden. Betrek de bevolking erbij om maatwerk te leveren anders is het dictatuur. Het enige uitgangspunt zijn de universele rechten van de mens. Alles wat hier niet aan voldoet moet stoppen. Echte vrijheid en bron van allerlei vormen van recht is het menselijk handelen zelf.

EricDonkaew
EricDonkaew15 nov. 2012 - 15:54

Inderdaad, Klungel. Vier partijen zouden genoeg kunnen zijn. PvdA en SP zouden samen kunnen. VVD blijft natuurlijk. Daarnaast kunnen CDA, CU en SGP fuseren. Pikant overigens is dat de twee flanken (CU en SGP) beter met elkaar overweg kunnen dan een van hen met het CDA zelf. Ten slotte dan een populistische partij (momenteel PVV). Die onzinnige lifestyle-partijtjes D66 en GroenLinks kunnen opgedoekt worden. Voormalige kiezers op deze partijen moeten dan maar opteren voor een van de vier bestaande stromingen.

mees.
mees.15 nov. 2012 - 15:54

Het feit is dat dit kabinet GEKOZEN is of is Maurice de Hond blind?

1 Reactie
JoopSchouten
JoopSchouten15 nov. 2012 - 15:54

Gekozen door mensen waarvan 40% zwevende was en nog is. 27% liet het afweten. Luidenkende klootjeskiezers laten zich leiden door de media. Veel politici zijn acteurs en dit kabinet is een ideologisch technocratische freakshow.

LastShadowPuppet
LastShadowPuppet15 nov. 2012 - 15:54

Nederland is een fopdemocratie. - We kiezen ons staatshoofd niet De koningin is koningin om slechts één reden: ze is de oudste dochter van onze vorige koningin - We kiezen onze minister-president niet Het is usance dat de partijleider van de grootste partij minister-president wordt, maar wettelijk is dit niet geregeld. - We kiezen onze Eerste Kamer niet Ja, via getrapte verkiezingen. Ook geen rechstreekse democratie dus. - We kiezen onze Tweede Kamer niet Slechts bij hoge uitzondering komen mensen via voorkeursstemmen in de Tweede Kamer terecht. Voor de rest zijn we afhankelijk van op welke positie kandidaten door hun partij op de lijst gezet worden. - We kiezen onze Provinciale Staten niet Zelfde procedure als bij Tweede Kamerleden - We kiezen onze burgemeesters niet Burgemeesters worden benoemd via ondoorzichtige procedures, en de posten wordne onderling verdeeld door politieke partijen. - We kiezen onze gemeenteraadsleden niet Ook weer zelfde procedure als bij Tweede Kamerleden. De partij bepaalt wie er verkiesbaar zijn. Democratie? Right... - We kiezen onze parlementari

2 Reacties
JoopSchouten
JoopSchouten15 nov. 2012 - 15:54

: )

Ceesboogaart
Ceesboogaart15 nov. 2012 - 15:54

Jouw punten zijn waar en simpel op te lossen. Per gemeente eens per 4 of 6 jaar een lokaal wonende bestuurder kiezen als burger-meester/vader, de burgemeesters van een provincie besturen samen de provincie, en allemaal samen het land. Met eens per jaar, een staten generaal van alle volksvertegenwoordigers. Uit hun midden kiezen ze een dagelijks bestuur, lees kabinet. Ergo, je heb dan per gemeente je eigen gekozen volksvertegenwoordiger, dus geen gemeenteraden, provinciale staten, 1e en 2e kamer, commissaris vd koningin, dorpsraden, stadsdeelraden. En ook op dinsdag geen vragenuurtje meer. En voor nog directe democratie en ter controle referenda per telefoon per gemeente(wijk), provincie, regio, land.

Wilbert2
Wilbert215 nov. 2012 - 15:54

Het is met *alles* zo, dat je op gezette tijden e.e.a. moet actualiseren, dus ook voor wat betreft het politieke stelsel kan het geen kwaad om te kijken, of het voldoet. Maar dat we met dit kabinet zitten opgescheept, ligt niet aan het politieke stelsel, maar aan het kiezersbedrog van met name de PvdA. Als zij van tevoren hadden gezegd, dat ze keihard verder wilden met dat rechtse rotbeleid, hadden de mensen kunnen overwegen, of ze dat wel wilden. Het is namelijk beslist niet zo, dat de verkiezingsuitslag de VVD en de PvdA tot elkaar veroordeeeld heeft, ook al proberen de media dat een beetje zo te laten lijken. De PvdA had in een centrum-links kabinet met de SP er bij veel meer kunnen binnenhalen van wat in hun verkiezingsprogramma stond. Maar nee, ze kozen er bewust vanaf het begin af aan voor om met de VVD te gaan onderhandelen en punten uit te ruilen. Bij elk punt was er de keuze of de VVD het mocht behouden of dat de PvdA het moest inleveren. Kortom, je kan het politiek bestel wel veranderen, maar het probleem van politici die de boel belazeren los je daar niet mee op. En hierbij moet je mediamanipulatie en figuren als Wientjes natuurlijk ook niet vergeten.

1 Reactie
Kilted
Kilted15 nov. 2012 - 15:54

Ja misschien hadden ze iets meer binnen kunnen halen, maar het gaat ook om stabiliteit. Want het gaat niet alleen om de hoeveelheid afspraken die je binnenhaalt, maar ook om de tijd die je hebt om die afspraken ook om te zetten in beleid. Bovendien hebben SP en PvdA samen maar 53 zetels. Dan moet je dus minimaal óf het CDA óf D66 toevoegen om ook maar enigszins in de richting van een meerderheid te gaan. En dan ga je er vanuit dat ook de ChristenUnie en Groen Linksig (maar niet helemaal) en de dierenpartij mee zouden willen doen. En die hebben ook zo hun wensen. (D66/CDA zitten bovendien al helemaal niet op de SP te wachten) Dus een alternatief is het wel, maar of het ook stabiel genoeg zou zijn geweest? Ben toch bang dat de wens hier de vader van de gedachte is.

TheBigLebowski
TheBigLebowski15 nov. 2012 - 15:54

Jan Mulder zou de kop van dit artikel bedacht kunnen hebben. Want zo is het. jammergenoeg is ons systeem zo, maar het geeft meteen het deficitiet ervan aan. Ik heb ik het stemhokje geen PvdA-VVD aangekruist. De ene helft (grofweg) wilde sociaal linksaf en de andere helft asociaal rechtsaf. We hebben een ander kiesstelsel nodig, simpel.

1 Reactie
Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods
Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods15 nov. 2012 - 15:54

++ We hebben een ander kiesstelsel nodig, simpel. ++ >> Het kiesstelsel is niet veel mis mee, op het systeem na dat de grootste partij automatisch de premier levert als de partij meedoet in de coalitie. N.m.m. zou de premier gekozen moeten worden door het parlement en zouden we een democratisch kabinet van vakministers moeten hebben. Zie een stuk naar onderen voor het hele verhaal.

[verwijderd]
[verwijderd]15 nov. 2012 - 15:54

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods
Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods15 nov. 2012 - 15:54

++ Ik vind het Nederlandse systeem best goed omdat door coalitievorming de scherpe kantjes van het beleid gaan. De kiezer kiest de verhoudingen in het parlement. En op basis van deze verhoudingen en op basis van verkiezingsprogramma's maken coalities een akkoord. Dit leidt bijna altijd tot verstandig beleid. ++ >> Er is een veel beter alternatief: een democratisch kabinet van vakministers. Zie een stuk naar onderen voor de uitleg en toelichting.

Zodiac2
Zodiac215 nov. 2012 - 15:54

Beste Maurice, Ik heb het opiniestuk "Het kabinet dat niemand koos" met belangstelling gelezen en ik denk dat titel inderdaad de spijker op z'n kop slaat. Het feit dat de verkiezingsuitslag vertaald wordt als een door de kiezer beoogde en gewenste samenwerking, is onwaar omdat de kiezer precies het tegenovergestelde tot uiting heeft willen brengen. Of we moeten overstappen naar een systeem waarbij het electoraat direct de premier kiest, waag ik te betwijfelen. Ik denk dat het electoraat hiermee teveel wijsheid toebedeeld krijgt, zie de opkomst van het populisme (zowel nu als in het verleden) en de consequenties die dit teweeg heeft gebracht . Geert Wilders van de PVV heeft de naam en faam , maar zowel Samsom, Pechthold en zeer zeker Mark Rutte hebben zich in de afgelopen verkiezingsstrijd veelvuldig van populistische uitspraken bediend. Daarbij lijkt/blijkt beeldvorming van doorslaggevend belang te zijn. Politici willen zich graag onderscheiden om te spreken in termen van "Ik wil het graag over de inhoud hebben” terwijl men eigenlijk bezig is om puur op de beeldvorming in te spelen. Een recente demonstratie van het electoraat en beeldvorming, is de zogenaamde knieval en excuses van premier Rutte inzake het debakel over de inkomensafhankelijke ziektekostenpremie. Deze vermeende knieval kwam veel te laat, was niet authentiek en verre van geloofwaardig. Ik ben van mening dat een zeer slechte communicatie en minachting meer in de richting komt. Denk in dit kader ook o.a. aan de uitspraak van Rutte “Ik reageer niet op binnenlandse aangelegenheden, als ik in het buitenland ben”. Ik hoef denk ik niet te uit te leggen hoe absurd deze uitspraak klinkt. Het is voor mij het bewijs dat electoraat enorm gevoelig is voor beeldvorming en het verschil niet meer ziet tussen slecht acteerwerk en geloofwaardigheid. Het feit dat, op basis van deze excuses, het aantal zetels voor de VVD in jouw laatste peiling weer omhoog is gegaan, is het levende bewijs van wat ik bedoel. De VVD-kiezer schijnt het “sterk” te vinden dat Rutte ogenschijnlijk het boetekleed aantrekt. Ik ben ook van mening dat het hoog tijd is voor een ander systeem, maar ik denk dat integriteit en geloofwaardigheid van de politiek net zo belangrijk zijn, zo niet meer belangrijk! Ik denk dat met name het gebrek hieraan, vanwege teveel gericht zijn op partijpolitieke- en/of persoonlijke belangen, de essentie raakt van een (nog) meer versnipperd politiek landschap en teruglopende opkomst van de kiezer. Politici maar ook complete fracties tonen geen lef en durven geen dualistische houding meer aan te nemen, want alles is vooraf al “dichtgetimmerd” en angst regeert. De eerste kamer wordt ingezet als partijpolitiekverlengstuk van de 2e kamer, terwijl dit orgaan op afstand naar de materie dient te kijken zonder daarbij partijpolitiek de boventoon te laten voeren. Het meest verontrustende is nog dat politici ook ruiterlijk toegeven dat de 1e kamer hiervoor ingezet zal worden. Helaas heeft men ook in deze laatste verkiezingsstrijd niets geleerd van het verleden. Denk hierbij aan de opkomst van Pim Fortuyn, maar ook Geert Wilders. Ik denk dat men nu nog een stapje verder is gegaan. Ik durf te stellen dat nu gesproken mag worden van puur kiezersbedrog. Zowel de PvdA maar zeer zeker de VVD hebben het volk zaken beloofd (de welbekende worst), terwijl men eigenlijk op voorhand al wist dat dit geen werkelijkheid zou worden. Het moeten sluiten van compromissen, wat inderdaad een consequentie is van ons huidige politieke bestel, wordt in deze misbruikt en dient te pas en te onpas als “vluchtroute” voor een 180 graden draai in wat men de kiezer heeft voorgehouden. Dit heeft niets meer de maken met het sluiten van een compromis! Een compromis betekend: Een overeenkomst waarbij alle partijen iets toegeven. Dit hoeft dus niet per definitie te betekenen dat het resultaat een waterig compromis hoeft te zijn. Het uitruilen, waar men zich nu van heeft bediend, staat verre van een compromis maar vertegenwoordigd wellicht de meest extreme standpunten van beide partijen. Naar ik vrees zullen deze extremen negatief op elkaar inwerken waarmee Nederland helemaal niet "sterker" uit de crises komt. Tevens zal blijken dat zowel PvdA en VVd zich mettertijd van elkaar zullen distantiëren omdat de genomen maatregelen niet langer kunnen worden verdedigd naar de achterban. De media speelt in dit hele circus inderdaad een belangrijke rol en niet in positieve zin! Programma’s als Pauw en Witteman, DWDD, maar ook Buitenhof zijn voorbeelden welke een zeer bepalende rol spelen in eerder genoemde beeldvorming. Dergelijke programma’s, zeer zeker P&W en DWDD, worden als platform gebruikt voor met name politiek de van links komt. Gasten die verschijnen zijn gekozen uit een selecte groep en vaak hetzelfde, waarmee informatie gekleurd overkomt en beeldvormend werkt. Het is mij vaak opgevallen dat bepaalde vragen ook vooral niet gesteld worden of dat op het “moment suprême” niet wordt doorgevraagd, met name dit laatste is veelvuldig het geval. Uiteraard wordt dit door voornoemde media stellig ontkend! Overigens, een gelijk mechanisme voltrekt zich ook aan het rechter spectrum van onze politiek. De meest gelezen krant van Nederland, De Telegraaf, heeft hier ook een handje van. Een uitzondering op deze regel lijkt de aanval op Mark Rutte en de VVD . Toen bekend werd dat het kersverse kabinet wilde nivelleren met behulp van een inkomensafhankelijke ziektekostenpremie, was het huis te klein. Het kabaal en de verontwaardiging afgebeeld in de vette krantenkoppen was zelfs zo groot dat bij mij de twijfel is ontstaan over de werkelijke motieven van deze krant. Wellicht dient dit tumult wel in een compleet ander perspectief geplaatst te worden, nl. een partijpolitiek perspectief. Wellicht was dit geweld wel nodig om hetzelfde, zo niet erger, te bereiken via een ordinaire belastingmaatregel. Eerst aan de woede van het publiek een uitlaatklep bieden, te kanaliseren, om vervolgens het doel toch te bereiken. Waar zijn de krantenkoppen nu in De Telegraaf? Er wordt niet minder genivelleerd maar eerder meer. Ook de verwarring over een zogenaamd hoog inkomen speelde in deze soap een niet onbelangrijke rol. Middeninkomens behoren vandaag de dag tot de hoge inkomens, terwijl de werkelijke hoge inkomens zoveel mogelijk buiten schot blijven. Deze laatste categorie behoort dan ook tot de echte harde kern van de VVD. Media is teveel de spreekbuis van de politiek geworden. Het gebruikt en laat zich gebruiken en zit teveel op schoot. Denk bijvoorbeeld aan het perscentrum en sociëteit Nieuwspoort. Denk aan onze Ferry Mingelen die liefjes zijn voorgedefinieerde vraagjes mag stellen en nooit eens echt kritisch wordt, een beetje een tandeloze mummie die zich volgevreten heeft binnen de Haagse cultuur van het Binnenhof en daar heel graag wil blijven . Juist het wegvallen van kritische en onafhankelijke journalistiek, is mede debet aan de teloorgang van ons politieke- en staatrechtelijke bestel. Hetzelfde kan worden gezegd van de groep intellectuelen. Hier geldt niet zozeer het verwijt te maken als ten aanzien van de journalistiek, maar deze groep is eveneens weggevallen als tegenwicht. Wellicht heeft de overmatige welvaart geleid tot het "overbodig" zijn van deze belangrijke groep. De macht heeft tegenwicht nodig om in balans te blijven en deze balans is al jaren zoek. Of deze balans per definitie wordt hersteld door een ander systeem, waarin het electoraat de premier kiest, waag ik te betwijfelen. Ik zou wensen dat de oplossing zich zo “eenvoudig” zou aandienen maar ik vrees dat het werkelijke probleem zich iets moeilijker laat oplossen! Een bezorgde en verontruste kiezer!

1 Reactie
withinthefourseas
withinthefourseas15 nov. 2012 - 15:54

Wat betreft die gasten die langskomen bij Pauw & Witteman ik heb vaak genoeg rechtse gasten gezien b.v. meneer Paul Jansen van de Telegraaf die sinds een paar maanden geleden kennelijk een of twee keer per week aanschuift om zijn rechtse Telegraaf verhaal te vertellen. Er komen vaak genoeg VVD'ers langs bij Pauw & Witteman en tijdens die laatste twee jaar (soweiso tot die laatste Tweede Kamerverkiezingen) ook vaak genoeg PVV'ers. CDA'ers komen er ook regelmatig. Jort Kelder, een VVD'er kennelijk en Jack de Vries, een CDA'er komen toch regelmatig bij Matthijs van Nieuwkerk bij De Wereld Draait Door. M.v.g. van een grote DWDD/P&W fan.