Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Het jarenlange, onverantwoorde uitstelgedrag van Rutte's kabinetten gaat de samenleving veel geld kosten

  •  
01-07-2023
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
54515 keer bekeken
  •  
ANP-472174210

Je moet wel heel optimistisch zijn om te veronderstellen dat de regering er in kan slagen om alle thans bekende problemen in de samenleving, waarvoor veel geld gevraagd wordt, op te lossen. Nu minister Kaag duidelijk heeft gemaakt dat het geld bij de overheid op is. Als tenminste de begrotingsregels van de EU worden nageleefd en de staatsschuld binnen de afgesproken EU-normen blijft.

Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) leven ruim 815.000 mensen in armoede, waaronder 200.000 kinderen. Recent onderzoek van de Commissie sociaal minimum wijst uit dat om de ergste armoede te bestrijden 6 miljard euro nodig is.

De overheid wilde voor de boeren een bedrag uittrekken van 13 miljard euro. Welk bedrag door de plannen van de provincies inmiddels veel hoger wordt ingeschat. Tel daarbij op de bedragen die voor het realiseren van de klimaatdoelen benodigd zijn alsmede voor de energietransitie, asielopvang, de zorg, politie, leger en onderwijs en iedere burger weet dat de regering met zekerheid een aantal verzoeken om geld niet zal kunnen honoreren. Ongeacht welke regering, van welke samenstelling dan ook, na Rutte IV belast wordt met de taak om verantwoorde keuzes te maken over de besteding van ons belastinggeld.

De gevolgen van het onverantwoorde uitstelgedrag van vele kabinetten Rutte om voorzienbare problemen in de samenleving niet tijdig en adequaat op te lossen, worden steeds duidelijker en polariseren de samenleving ook steeds meer.

Economische cijfers, hoe gunstig ze ook op papier mogen zijn, worden nog steeds verkocht als bewijs van 'een gaaf landje'. Terwijl steeds meer groepen burgers in de knel komen vanwege het uitblijven van tijdige oplossingen voor problemen die al meer dan een decennium bekend waren en die bewust vooruit werden geschoven. Enkel om impopulaire maatregelen te blijven omzeilen. 

De puinhoop in 2023 kan dan ook feitelijk niet groter zijn, als die puinhoop wordt gerelateerd aan de bovenmatig gunstige  ontwikkeling van onze economie in de afgelopen jaren. In dit 'gaaf landje' staan we gewoon toe dat 200.000 kinderen in armoede opgroeien en vaak zonder ontbijt naar school gaan. Maar ook gaan we het normaal vinden dat er werkende armen zijn en werkende daklozen, in steeds groteren getale. Ouderenzorg is verworden tot een voorziening met ellenlange wachtlijsten voor verpleeghuiszorg en je mag als patiënt blij zijn als je nog een huisarts hebt. Kinderen die geen onderwijs krijgen vanwege het tekort aan leerkrachten moeten we ook al als normaal beschouwen.  

“We proberen oplossingen te vinden voor de meest nijpende problemen” blijkt als mantra van Rutte IV gewoon gebakken lucht te zijn. Machtsbehoud blijkt de enige drijfveer nog te zijn van de VVD, CDA, CU en D66, waardoor ze de samenleving steeds meer in een onverantwoorde wurggreep houden.

Nederland is gewoon onbestuurbaar geworden en dat heeft vergaande politieke, sociale en maatschappelijke gevolgen voor de gehele samenleving. Die zit potdicht en op slot. Burgers doen er verstandig aan om serieus rekening te houden met een verslechtering in plaats van een verbetering van hun individuele (financiële) positie. 

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.