Joop

Het is tijd voor een #FLEXIT

  •  
08-02-2017
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
ANP-25232425
Uitzendbureaus en het bedrijfsleven vertellen ons dat we flexibiliteit willen, omdat zíj er belang bij hebben dat we dat geloven
Jonne is 27 jaar en opgeleid tot hovenier. Hij werkt veel voor uitzendbureaus. Werk is telkens maar voor korte duur, meestal een maand, dan zit hij weer thuis. Ook komt het voor dat hij een dag van tevoren wordt gebeld voor een klus van twee dagen en dat hij daarna weer tijden niks hoort. “Met deze onzekerheid kan ik geen toekomst opbouwen, terwijl ik dolgraag aan de slag wil.” Jonne is één van de bijna twee miljoen mensen in Nederland met een onzeker contract, ook wel flexcontract. Onzekere contracten zorgen voor grote problemen en ondertussen profiteren grote bedrijven van die onzekerheid en groeit de ongelijkheid. Wat ROOD betreft is het de hoogste tijd voor een flexit!
Veruit de grootste groep mensen in Nederland met een onzeker contract is de groep jongeren. Van alle werkende jongeren tussen de 15 en 25 jaar heeft meer dan de helft een onzeker contract. Er wordt ons vaak verteld, in televisiereclames en krantenartikelen, dat we blij moeten zijn met die flexibiliteit.
Zo kopte het Algemeen Dagblad: “Jongeren willen geen vast, maar een tijdelijk contract”. Het is belangrijk om je af te vragen: wie vertelt ons dit? Meestal zijn dit mensen of bedrijven die een direct belang hebben bij onzeker werk. Zo is het onderzoek waar het Algemeen Dagblad zijn stuk op baseerde, uitgevoerd door het uitzendbureau Young Capital. Een bureau dat zonder uitzendwerk niet kan bestaan; geen onafhankelijk onderzoek en dus moeilijk serieus te nemen. Kijken we naar ander onderzoek, niet uitgevoerd door uitzendbureaus zelf, dan zien we hele andere cijfers. Zo laat het Centraal Bureau voor Statistiek bijvoorbeeld zien dat slechts een klein deel van alle jongeren met een onzeker contract – zo’n vijftien procent – zicht heeft op vast werk, terwijl een overgrote meerderheid – zo’n tachtig procent – niets liever wil dan een vast contract. Het werkgeverssprookje dat jongeren flexibel wíllen zijn, is een grove leugen.
Dat jongeren klaar zijn met tijdelijke contracten, is begrijpelijk. Tijdelijke contracten brengen veel problemen met zich mee. Ze zorgen voor meer onzekerheid en meer stress. Daarbij zorgen ze ervoor dat je minder snel je mond opentrekt op je werk, want je loopt het risico dat je contract niet wordt verlengd. Het holt daarmee de democratie op de werkvloer uit: een tijdelijk contract zorgt ervoor dat je minder snel met je collega’s de handen ineenslaat, want onder het neoliberale kapitalisme zijn we elkaars concurrenten en ga je voor jezelf. Zo zijn jongeren nog maar zelden lid van een vakbond. Er is kortom sprake van een groeiende groep werkende mensen die in onzekerheid leeft, weinig zeggenschap heeft op de werkvloer en collectief niet vertegenwoordigd is.
Continue onzekerheid van tijdelijke contracten voelt alsof je telefoon nog maar drie procent batterij heeft terwijl je nog een halve dag moet. Daarbij komt nog dat je met een onzeker contract gemiddeld maar zestig procent verdient vergeleken met mensen met een vast contract en dat je drie keer zoveel kans hebt op werkloosheid en armoede. Op dit moment kan nog maar een kwart van de jongeren tussen 20 en 25 jaar financieel op eigen benen staan, terwijl dat iets meer dan tien jaar geleden nog bijna de helft was. Naast de onzekere kruimelbanen dalen de lonen, verdienen jongeren onder de 21 jaar door het jeugdloon maar de helft, is de studiefinanciering afgeschaft, zijn er te weinig huurwoningen, zijn de huren te hoog en is kopen vaak onmogelijk. Een toekomst opbouwen wordt haast onmogelijk, de bestaansonzekerheid groeit. Het grootkapitaal profiteert van die onzekerheid. De toekomst van jongeren wordt opgeofferd voor de winst van bedrijven. Sinds 2000 maken bedrijven bijna dubbel zoveel winst, maar werkenden krijgen steeds minder. Ook investeren bedrijven minder, maar keren ze meer winst uit aan hun aandeelhouders. Het is de ultieme en haarscherpe tegenstelling van arbeid en kapitaal. Flexibilisering betekent vaak ordinaire diefstal.
Onzeker werk wordt vaak gepresenteerd als een gegeven, een natuurwet. Maar dat is het niet. Uitzendbureaus en het bedrijfsleven vertellen ons dat we flexibiliteit willen, omdat zíj er belang bij hebben dat we dat geloven. En flexibel klinkt lekker, want niemand wil vastgeroest zijn. Daarom is het zo’n doortrapt begrip. Flexibiliseringsgeile politici hebben de arbeidsmarkt zelf zo vormgegeven, omdat ze liever hun oren laten hangen naar het grote geld dan naar de werkende mensen die de winst creëren. Onzekerheid is geen toevallige bijkomstigheid van de moderne tijd, maar een politieke keuze. Het kan anders.
Jongeren als Jonne zijn overal en we moeten de handen ineenslaan. Wij bouwen aan een beweging van jong en oud die zegt wij pikken dit niet langer. Wij eisen zekerheid en echt werk. Wij willen een huis kunnen kopen of onze huur fatsoenlijk kunnen betalen. Wij eisen onze toekomst op. Wij laten ons niet langer uitbuiten en tegen elkaar uitspelen, maar verenigen ons tegen het grote geld en de politici die zich voor hun karretje laten spannen. Zij profiteren van een onzekere arbeidsmarkt en wij zijn daar de dupe van. Tijd voor een flexit!
Dit artikel is geschreven door Sandra Beckerman: Lid wetenschappelijk bureau SP en kandidaat kamerlid plaats 6, Sadet Karabulut: SP Tweede Kamerlid, Sociale Zaken en Integratie en Lisa de Leeuw: Bestuurslid ROOD, jong in de SP en masterstudent arbeidssociologie.

Meer over:

flexwet, politiek, opinie,

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (42)

Irons
Irons9 feb. 2017 - 16:56

'Vaste' dienstverbanden werken alleen goed in combinatie met soepele ontslagregels. Zo simpel is het. Een land kan niet zonder winstgevende bedrijven. We kunnen niet allemaal in gesubsidieerde of overheidsbedrijven werken. De markten bewegen, nieuwe diensten en producten vervangen oude. Bedrijven moeten de mogelijkheid hebben op redelijk goedkope wijze en vooral ook snel (wanneer de situatie daarom vraagt) van overtallig of overbodig personeel af te komen zonder eerst failliet te hoeven gaan. Kun je het natuurlijk nog hebben over regelgeving inzake continue schooling etc. Maar de bottom line is dat organisaties flexibel moeten kunnen opereren. En van een goede kracht met de juiste arbeidsethos wil geen enkel goeddraaiende organisatie zomaar afscheid nemen.

1 Reactie
Nico80
Nico8016 sep. 2019 - 14:55

Dat laatste is helaas onderaan de arbeidsmarkt niet waar. In de retail en logistiek is het beleid om niemand in vaste dienst te nemen. Al mijn vorige directe bazen waren erg blij met mijn arbeidsethos maar er mocht niemand vast aangenomen worden. Helaas is dat sinds wwz al na het tweede tijdelijke contract, dat je weg moet. Bedacht door de PvdA nog wel!

Gluteus Maximus
Gluteus Maximus9 feb. 2017 - 7:40

> Wij eisen onze toekomst op. Wij laten ons niet langer uitbuiten en tegen elkaar uitspelen, maar verenigen ons tegen het grote geld en de politici die zich voor hun karretje laten spannen. Dan gaat het niet helpen om achteruit in de tijd te willen. Niks mis mee om voor belangen van werknemers op te komen, maar je maakt meer kans gehoord te worden als je meedenkt in plaats van achteruit te denken. "De politiek" heeft niet echt een goed trackrecord van arbeidsmarkt maatregelen. In NL is ieder geval elke dynamiek weg. Asscher en Wiebes er nog eens een keer overheen met de wet DBA om het zzp'ers moeilijk te maken. Niet al te best. En om dan nog eens voor te stellen dat alle bedrijven verplicht mensen in vaste dienst moeten nemen lijkt mij alleen maar verdere verstikking. Kortzichtigheid komt zeker voor in de bestuurskamers. Kijk momenteel naar Rabo waar Mw. Baarsma ervoor pleit iedereen er naar 5 jaar uit te gooien. Dat idee zou voor iedereen in het bedrijf moeten gelden, behalve natuurlijk voor het bestuur. Die houding daar frons ik ook mijn wenkbrauwen over. Waar ik echter warm van wordt zijn initiatieven als bij het Rotterdamse metaalbedrijf Aldowa. Dat is "Semco in de polder". Daar is wederkerige flexibiliteit, en de werknemers lopen weg met het bedrijf. Er wordt ook nagedacht om je personeelsbestand op je balans te zetten waarop je vervolgens kan afschrijven via de verlies en winst rekening. Dat is natuurlijk deels een papieren exercitie (want de uitgaven aan laan worden er niet minder om), maar het helpt om besturen anders te laten kijken naar "personeel" dan slechts een kostenpost. Ook zou het normaler moeten zijn dat mensen in een later leven terug gaan naar de universiteit. Niet voor 4 jaar, maar voor een paar maanden. Maar dan moeten er daar wel nieuwe diploma's voor bedacht worden. En je zal universiteiten moeten overhalen ouderen die door willen leren niet het vel over de oren te halen. Kort gezegd - de SP zou denk ik realistischer overkomen door mee te denken. Als toekomst echt toekomst is, dan eis je niet "maak het zoals het ooit was". Maar dan kom je met ideeen die goed zijn voor werknemers binnen de huidige ontwikkelingen.

1 Reactie
mjansen2
mjansen29 feb. 2017 - 8:32

Wat een nonsens! Het wordt tijd dat de macht van bedrijven aan banden wordt gelegd en dat ze worden gestimuleerd om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. D.w.z. ten dienste van de maatschappij en het welzijn van het personeel en de bevolking. Daar wordt een land beter ( dwz. de burgers gezonder en tevredener) van: solidariteit. I.p.v. het kapitalistisch markt en winstdenken waar het centrale thema bestaat uit cijfers i.p.v. mensen.

Piet de Geus
Piet de Geus8 feb. 2017 - 19:05

Hoog tijd dat die Jonne leert dat acquisitie in tegenstelling tot klagen en mekkeren wel een onderdeel is van zijn werk als hovenier: https://www.youtube.com/watch?v=Sr_Yh5FyE78

2 Reacties
LaBou
LaBou 9 feb. 2017 - 6:27

Vanzelfsprekend Piet. Want iedereen is natuurlijk naast uitstekend inzijn werk en altijd maar druk bezig met bijleren ook nog hardstikke goed in aquisitie. Maar misschienwil jij het wel voor hem doen? Dat is iets waar je heel goed in lijkt te zijn, in tegenstelling tot invoelingsvermogen met anderen. En o ja, denk er aan: hele reactie quoten bij een antwoord!

Piet de Geus
Piet de Geus9 feb. 2017 - 11:09

"iedereen is natuurlijk naast uitstekend inzijn werk" Je pleidooi voor mensen die slecht in hun werk zijn is werkelijk hartverwarmend. Neem jij ze in dienst?

Martin007
Martin0078 feb. 2017 - 16:02

Er zijn meerdere oplossingen voor dit probleem. Die 2 miljoen flexwerkers die eigenlijk een vaste baan willen, zouden kunnen stoppen met dat geflex en alleen een vast contract accepteren. Zijn er per onmiddellijk 2 miljoen minder arbeiders beschikbaar. Dus hebben de werkgevers de keus: vaste baan of een Pool. De politiek zou een verplichte ziektewet in kunnen voeren voor werkgevers, zodat het niet uitmaakt of je nou een vaste of een tijdelijke kracht in dienst hebt. De politiek zou die achterlijke uiterste houdbaarheidsdatum van 2 jaar natuurlijk ook uit die achterlijke flexwet kunnen halen, zodat de medewerker gewoon bij het bedrijf kan blijven werken. Alleen geen vaste baan, maar het dienstverband is per direct opzegbaar, net als in Amerika. Maar dat willen we toch zo graag met zijn allen? Anders zou Nederland niet massaal op die liberale partijen stemmen. Toch?

ratio2
ratio28 feb. 2017 - 15:48

Deze is lastig. Werknemers willen vast, werkgevers willen flexibel. Omdat werkgevers in de markt op dit moment de overhand hebben, zie je dus steeds meer flexibel omdat daar voor een werkgever vrijwel geen enkele downside aan zit, zeker niet voor ongeschoold werk of voor werk waarvoor weinig bedrijfsspecifieke kennis nodig is. Hovenier zit in die laatste categorie. Een tuin onderhouden is een tuin onderhouden en er is geen reden waarom iemand die dat deze week bij Hoveniersbedrijf Janssen deed, dat niet volgende week net zo goed bij Hoveniersbedrijf Pietersen kan. Ik zie wel wat in een prikkel voor bedrijven om eerder voor vaste werknemers te kiezen. Bijv een loonsomheffing op alle salarissen uitbetaald aan niet-vaste werknemers van 10%, plus een eis van gelijk loon voor gelijk werk tussen vaste arbeiders en flexwerkers. Dat dwingt een werkgever in elk geval meer tot nadenken. Als zijn productie inderdaad gigantisch fluctueert, dan kan hij nog steeds beter af zijn bij meer flexwerkers en moet hij daar ook de ruimte voor krijgen anders gaat hij failliet. Maar voor een bedrijf dat betere oplossingen kan vinden om fluctuatie in bedrijvigheid op te vangen dan met een grote flexibele schil, kan dan financieel profiteren van het zoveel mogelijk vast in dienst nemen van personeel omdat hij de loonsomheffing niet hoeft te betalen. En van de opbrengst van zo'n loonsomheffing kunnen natuurlijk alle andere belastingen op arbeid omlaag, zodat het per saldo niet duurder wordt om in Nederland personeel aan te houden. Bedrijven die veel vaste werknemers hebben gaan er dan iets op vooruit, bedrijven die drijven op flexibele werknemers gaan erop achteruit.

1 Reactie
Piet de Geus
Piet de Geus9 feb. 2017 - 2:43

"Deze is lastig. Werknemers willen vast, werkgevers willen flexibel." Het is nog veel lastiger, want je presenteert een net zo simplistische wereld als de SP. Die snappen niet dat er werknemers zijn die hun eigen werkgever willen worden. Bijvoorbeeld door als hovenier voor zichzelf te beginnen. Ook al hebben ze dan niet de schijn van zekerheid die een vaste baan zou bieden (in werkelijkheid is er dan een baas bezig om te zorgen dat er werk is en dat dat rendabel is) maar zijn ze er zelf verantwoordelijk om 'zekerheid' te creëren door tegen een fatsoenlijke prijs werk binnen te slepen. Want laten we wel zijn: dat Jonne via een uitzendbureau werkt heeft ook alles te maken met de seizoensgebondenheid van hovenierswerk. In het ene seizoen is er meer werk dan in het andere en je kunt niet iedereen die in het hoogseizoen zou kunnen meewerken het hele jaar in dienst nemen en een deel van het jaar duimen laten draaien. Wat dat betreft is het voor een deel (de extra handjes in de drukke periode) niet anders dan asperges steken: daarvoor neem je ook geen vaste krachten met een jaarcontract in dienst. Dus logisch dat een hovenier er allereerst voor zorgt dat hij zelf het hele jaar werk heeft en vervolgens slechts zoveel vaste krachten in dienst neemt als hij gegarandeerd het hele jaar aan het werk kan houden. Als hij daar überhaupt al aan begint, dankzij onze grote vriend Asscher: want als zo'n vaste kracht ziek wordt mag je hem nog twee jaar doorbetalen ook. Want daar ga je dan met je hoveniersbedrijfje. Een flexibele schil is dus logisch: vanwege de seizoensgebondenheid van het werk en om bedrijfseconomische redenen (vaste krachten vormen een risico dat tot de ondergang van het bedrijfje kan leiden). Maar de positie waar je als deel van de flexibele schil in zit is helemaal niet zo eenduidig als de SP dat presenteert. Een ondernemer of zelfstandige maakt in feite altijd deel uit van de flexibele schil: hij heeft alleen werk als hij daarvoor genoeg opdrachten binnen weet te halen of klanten weet te binden. Dat is de enige zekerheid die hij heeft en veel mensen kunnen daar prima mee leven, omdat ze het prettig vinden om de verantwoordelijkheid zelf in handen te hebben in plaats van afhankelijk te zijn van het werk dat een ander voor hen weet te creëren. Hetzelfde geldt voor veel zzp'ers (in ieder geval voor de echte): die nemen zelf de verantwoordelijkheid, krijgen daar flexibiliteit voor terug (en kunnen vaak hun eigen uren bepalen), rekenen een fatsoenlijk tarief waarin overhead en uren voor acquisitie en bijscholing zijn ingecalculeerd. Of werken toe naar een situatie waarin ze zich dat als ze eenmaal gevestigd zijn kunnen permitteren, want je moet je natuurlijk wel invechten. Problematisch is flexwerken pas als je daar niet voor kiest, niet zoveel uren kunt werken als je wel zou willen (maar daarvoor wel de godganse dag beschikbaar moet zijn) en daarmee bovendien niet het inkomen verdient dat je zou willen. Dan zit je zonder ervoor gekozen te hebben in de positie van de zelfstandige die niet genoeg opdrachten binnen weet te slepen en daarvoor ook niet zoveel kan vragen als hij nodig heeft of zou willen hebben. Terwijl je waarschijnlijk ook helemaal niet over de vaardigheden beschikt om je eigen werk binnen te slepen, want had je die wel dan had je waarschijnlijk ook voor een zelfstandig bestaan gekozen en je werkzame leven in eigen hand genomen. Dat is namelijk het echte probleem met flexibiliteit: niet iedereen is daarvoor ondernemend en initiatiefrijk genoeg. Er zijn nu eenmaal mensen die die sores niet willen en graag zien dat het allemaal voor hen geregeld wordt, inclusief een vast contract dat een zekerheid suggereert die helemaal niet bestaat. Vraag maar aan de mensen die het werk binnenhalen hoeveel kunst- en vliegwerk dat iedere dag weer vergt. De ontwikkelingen op de markt gaan steeds sneller en daarmee neemt de 'zekerheid' die geboden kan worden af. Kijk maar naar Finland: het ene moment stroomt het geld binnen en werkt de halve bevolking voor Nokia en het volgende moment heeft Nokia de boot gemist en verdwijnt het werk als sneeuw voor de zon. En daar sta je dan met de zekerheid van je vaste contract... Bedrijven bestaan niet meer zo lang als in de tijd waarin iemand van de lagere school meteen bij hetzelfde bedrijf als zijn vader ging werken en daar tot zijn pensioen kon blijven hangen. En bestaat een bedrijf bij toeval wel zo lang dan is het werk in die tijd drastisch veranderd. Je ontkomt dus niet aan flexibiliteit en een leven lang leren: ook niet als je bij voorkeur op een vast contract werkt en de verantwoordelijkheid voor de werkgelegenheid aan een ander laat. Ook dan zul je er alles aan moeten doen om baanzekerheid in te ruilen voor werkzekerheid. Omdat er geen enkele garantie is dat je baan morgen nog bestaat: vraag maar aan al die ontslagen baliemedewerkers bij de banken. De omschakeling naar flex is dus onontkoombaar. Wie zeurt over een 'flexit' (los van dat dat de zoveelste tenenkrommende taalgrap van de SP is waarmee ze kennelijk menen te framen) heeft werkelijk geen enkel benul van hoe de economie eruit ziet en heeft ook geen enkele ambitie om zijn aanhang daarin ook maar een beetje beter te laten functioneren. Dat neemt natuurlijk niet weg dat er misstanden voorkomen en dat flex soms wordt misbruikt. Denk aan al die nep-zzp'ers die de hele dag voor dezelfde opdrachtgever pakketjes bezorgen en die dus eigenlijk in vaste dienst zouden moeten worden genomen: bij de opdrachtgever of desnoods via een uitzendbureau (waarvoor de opdrachtgever een toeslag wordt berekend). En denk ook aan mensen die in ruil voor een klein contractje wel de hele dag beschikbaar moeten zijn, waardoor ze in die uren ook geen ander werk kunnen doen. Als jij flexkrachten wilt, dan is het toch echt jouw risico of er op dat moment een flexwerker beschikbaar is. Die misstanden moet je uiteraard bestrijden maar ze zijn beslist niet inherent aan de overgang naar meer flexibiliteit. Bij werk met vaste contracten komen zeker niet minder misstanden voor. Roepen dat we terug moeten van flex naar vast is hetzelfde als met droge ogen beweren dat we terug moeten naar de tijd waarin je als je van de lagere school kwam de fabriekspoort binnenliep en zeker wist dat je daar net als je vader tot aan je pensioen exact hetzelfde werk kunt blijven doen. Met op de radio de Arbeidsvitaminen waarin Wim Sonneveld iedere dag zingt over het tuinpad van zijn vader en klaagt dat er tussen de bomen die immer hetzelfde blijven ineens jeugd opduikt met beatlehaar. Dan ben je als conservatief politicus echt niet serieus te nemen.

Zandf
Zandf8 feb. 2017 - 15:26

En dan komt de heer Klaver met het fantastische naïeve plan om voor minimumloners geen premie meer af te dragen. Dan krijgen we dus een kaste van van minimumloners die daar nooit meer uitkomen. Altijd die mooie regenboogeenhoornplannetjes van messias JL.

1 Reactie
Pater
Pater9 feb. 2017 - 3:12

@Zandf Wat een vooroordelen toch. Meest radicale belastingplan tot nu toe is van GL afkomstig, is goed voor de werkgelegenheid en het milieu, ik ben redelijk onder de indruk. De kern: CO2-uitstoot wordt duurder, belastingontwijking aanpakken, en de grote vermogens en hoge winsten gaan meer bijdragen aan publieke voorzieningen. Dat levert 27 miljard euro aan extra belastinginkomsten op. Daartegenover: Bedrijven krijgen een lastenverlichting om mensen in dienst te nemen door de loonkosten drastisch te verlagen. De werkloosheid zal daardoor fors afnemen. Einde maken aan de sluipende privatisering van de zorgkosten ten nadele van mensen met lage en middeninkomens. De loonkostenverlaging: tot een inkomensniveau van 80% minimumloon hoeven werkgevers geen premies te betalen. In totaal gaat het om een lastenverlichting van twintig miljard euro voor werknemers, in omvang afnemend maar tot een inkomen tot twee keer modaal. Dat mensen in het minimumloon blijven zitten zou misschien opgaan als er verder geen loonkostenverlaging plaats zou vinden. Die is juist groot en fundamenteel in het GL-plan. Dit plan betekent werk voor heel veel lager opgeleiden. Denk ook aan de veel lagere loonkosten in de zorg, een voordeel dat GL nog niet eens heeft meegerekend voorzover ik kan zien. https://groenlinks.nl/nieuws/nederland-veranderen-we-met-een-nieuw-belastingstelsel

ikdus2
ikdus28 feb. 2017 - 14:22

het inzetten van dagloners is alleen maar in het belang van individuele werkgevers. dat een medewerker 2 jaar lang doorbetaald moet worden bij ziekte was al verdisconteerd bij afschaffing van de vroegere ziektewet. als de belastingbetaler dat zelf moet gaan opbrengen kan je er vergif op innemen dat de werkdruk gigantisch opgevoerd gaat worden omdat uitval de werkgevers toch niks kost. de arbeider moet weer voor zichzelf opkomen door zichzelf te verenigen en arbeidsrechten af te dwingen. het fabeltje en pertinente onzin dat arbeiders er naar snakken om vrij te zijn van een vast contract vertroebelt alleen de discussie.

johannn2
johannn28 feb. 2017 - 14:13

Flexwerk, zzp e.d. laat alleen maar zien wat er gebeurt als werkgevers er de macht voor hebben. De rechten van werknemers blijken dan helemaal niet zeker te zijn, en de werkgevers blijken helemaal niet het beste met ons voor te hebben. Het toont het ware 'menselijke' gezicht van de verhoudingen. .

1 Reactie
Martin007
Martin0078 feb. 2017 - 15:57

Inderdaad. Werkgevers zijn gewoon narcistische smeerlappen die er alles aan doen om een euro meer te verdienen. Al moeten ze er half Nederland ongelukkig mee maken.

Woeki Hypo
Woeki Hypo8 feb. 2017 - 13:36

Het is tijd voor een #FLEXIT Flexibilisering hoort bij het neoliberalisme. Het neoliberalisme is geen liberalisme. De strijd tegen het neoliberalisme is onderdeel van de strijd tegen extremisme en (structuur) terrorisme. Stop de polarisatie in maatschappij en wereld. Woeki Hypo is gematigd liberaal.

1 Reactie
Martin007
Martin0078 feb. 2017 - 15:55

Correctie: woei Hypo is een sociaal democraat.

Break on through
Break on through8 feb. 2017 - 13:22

Goed stuk. Goed dat dit eens vermeld word. Wellicht is een overzicht van de van oudsher politieke promotors van flexibilisering in combinatie met hun partij handig. Rutte - VVD Buma - CDA Pechtold - D66 Ben je ouder van één of meerdere en maak je je zorgen over zowel de aftrek van je hypotheek en de toekomst van je kinderen? Vergeet je hypotheekrenteaftrek, stem in het belang van je kinderen. Stem links! Hypotheken tot 450.000 blijven veelal op links toch wel buiten de maatregelen in de hypotheekrenteaftreksfeer gehouden.

Dubbeldenker
Dubbeldenker8 feb. 2017 - 12:50

Tijd voor een nieuw offensief tegen het geglobaliseerde kapitaal. Flexibele arbeid is op zich niets op tegen, behalve als flexibel synoniem is voor goedkoop. Goedkoop als in geen CAO-loon, als in geen toeslagen, als in geen doorbetaling bij ziekte en vakantie, als in niet opbouwen van rechten op pensioen, scholing, verlof, periodieke loonsverhoging. Goedkoop als in laten uitstromen naar uitkeringen op algemene kosten als er even minder werk is. Goedkoop als lekker van profiteren zolang ze jong, vitaal en goedkoop zijn en ze dan vervolgens dumpen. De oplossing is eigenlijk heel simpel: laat werkgevers een forse opslag betalen op het loon voor alle mensen die niet in vaste dienst zijn: flexwerkers, uitzendkrachten, ZZP-ers. Kosten voor deze werkers alleen aftrekbaar maken voor de nettowinst, niet voor verrekening van BTW of premies. Sociale premies en ziektekostenverzekering voor deze medewerkers volledig voor rekening van de werkgever. Op die manier kunnen we er voor zorgen dat flexibele arbeid niet de gemakkelijkste en goedkoopste oplossing is voor werkgevers en investeerders. En ondernemersrisico's niet eenzijdig worden afgewenteld op de flexibele werknemers.

2 Reacties
Martin007
Martin0078 feb. 2017 - 15:54

Het zijn nou juist de lieden die dit moeten uitvoeren, die dat flexgedrocht hebben opgesteld. dus? Je idee is een kansloze missie.

ikdus2
ikdus28 feb. 2017 - 23:10

goed plan. ik zou meteen op je stemmen

Haberdoebas
Haberdoebas8 feb. 2017 - 12:29

Hetgeen me stoort aan de hele discussie over Flex of Vast werk is dat degenen die wel graag Flex willen werken verplicht in een keurslijf gestopt worden zonder dat ze dat willen. Ik ben zelfstandig IT-er en verhuur mezelf aan bedrijven in verschillende branches. (Banken, Telecommunicatie, Logistiek). Ik wil helemaal niet op een vaste plaats in een vaste baan zitten. Wanneer ik iedere keer in loondienst zou gaan zou ik iedere keer wanneer ik een klus doe van pensioenfonds moeten veranderen. Dan ben ik dus een wandelende pensioenbreuk en weet ik zeker dat ik geen cent pensioen opbouw. Hier houden ze in Den Haag geen rekening mee. Ik bepaal graag mijn eigen werktijden. Wanneer een klus klaar is en ik vind dat ik genoeg verdiend heb, dan ga ik een paar maanden lekker rustig aan doen of op reis. Dit scheelt me een berg belasting. Dit is natuurlijk een nachtmerrie voor Den Haag, iemand die zelf beslist dat hij een paar maanden niet werkt en zo belasting bespaart. Menig ambtenaar ligt daar wakker van. Ik heb mijn eigen zaken geregeld. Ik heb mijn eigen buitenlandse AOV omdat deze veel goedkoper is dan die van het Nederlandse AOV kartel. Bovendien ben ik dan in heel Europa tegen arbeidsongeschiktheid verzekerd. Ik heb mijn huis afgelost. Dit is het beste pensioen dat er is. Ik ben dus een vrijbuiter en ik voel me daar gelukkig bij. Er zijn altijd mensen die liever een vaste baan willen. Dat is hun goed recht. Kijk alleen eens waarom mensen geen vaste banen meer krijgen. Stel je eens voor dat iemand twee maanden een vaste baan heeft. Hij krijgt een ski ongeluk door buiten de piste te skiën. Hij moet drie jaar revalideren en omgeschoold worden. Als werkgever moet je dan twee jaar lang doorbetalen en wanneer je dan geen plek voor hem hebt, dan moet je ook nog eens een transitievergoeding betalen. Dit risico is veel te groot.

Michiel Online
Michiel Online8 feb. 2017 - 12:26

Ik heb autisme en artrose, en daardoor moet ik meer tijd nemen om te wennen aan een baan en het op een bepaalde manier leren. Ondanks dat moet flexwerken geen probleem zijn, het is allemaal mogelijk. Als de macht maar voldoende verdeeld is tussen werknemer en werkgever. De werknemer moet zelf ook kunnen aangeven wanneer hij wil werken. Daar kan je beter over schrijven denk ik.

Kees Kies
Kees Kies8 feb. 2017 - 12:24

De oplossing is simpel. De toekomstige machthebbers/regering dient een oekaze uit te vaardigen dat arbeiders met een tijdelijk contract minimaal evenveel verdienen (incl. pensioenopbouw e.d.) dan arbeiders met een vast contract voor gelijke werkzaamheden. Eigenlijk moeten flexwerkers meer verdienen omdat de werkgever een deel van zijn ondernemersrisico afwentelt op de arbeider en die winst nu voor 100% in zijn eigen diepe zakken steekt, maar het is een begin. De werkgever heeft de keus of hij/zij zelf tijdelijk personeel inhuurt of op eigen kosten een koppelbaas inschakelt. - Wat ook helpt is natuurlijk de ZZP subsidie afschaffen die alleen maar gebruikt wordt om onder de prijs te werken van arbeiders in loondienst. Schandalig ook dat 1 miljoen arbeiders met hun ZZP subsidie ook nog eens geen pensioenpremie afdragen (en gratis de bijstand als vangnet gebruiken) en daardoor de op solidariteit steunende verplichte collectieve arbeiderspensioenfondsen kapot maken omdat er veel minder premie binnenkomt. Politieke partijen moeten stoppen de controverse oud/jong op de spits te drijven met ZZP subsidie. - Waar zijn de politieke partijen die er een punt van maken dat ook na verkiezingen de flexwerker een volwaardig salaris krijgt?

EricDonkaew
EricDonkaew8 feb. 2017 - 12:16

Op zich een goed stuk. Er wordt echter wel weer om de hete brei heen gedraaid: arbeidsverdringing. Ik zie het voor mijn ogen gebeuren: er wordt een contingent Polen aangenomen. Vervolgens wordt er tegen (Nederlandse) contractanten, grotendeels goed functionerende, gemotiveerde en loyale herintreders, gezegd: "Sorry, we blijken overcapaciteit te hebben, helaas wordt jullie contract niet verlengd". En dan staan ze weer op straat en belanden in de bijstand. Mijn eigen contract werd wel verlengd en ik werk nu met zo'n 30 Polen en een Afghaanse Nederlander in de avond-nachtdienst. Pools is de voertaal. Maar Nederlandse collega's staan inmiddels op straat. Het zou sieren als de SP dingen weer echt gaat benoemen, of moet eerst Jan Marijnissen daarvoor terugkomen? Of gaat zijn dochter straks het voortouw nemen? Dat laatste zou de redding van de partij kunnen zijn. Ze maakte al een eigenwijze opmerking over Trump, heb ik begrepen, zonder blindelings mee te huilen met de wolven in het bos, wat aangeeft dat ze in elk geval karakter heeft.

2 Reacties
ikdus2
ikdus28 feb. 2017 - 23:15

de buitenlanders hebben het weer gedaan. niet de werkgevers die goedkope werkkrachten inhuren van waar dan ook

EricDonkaew
EricDonkaew9 feb. 2017 - 15:41

@jijdus --------------------------------------- Ik richtte me juist niet in verwijtende zin op de 'buitenlanders', maar juist op de werkgevers die goed functionerende Nederlanders voor ze inruilen. Beter lezen dus. Maar ik had dit soort reacties van jou wel weer verwacht.

Stientje2
Stientje28 feb. 2017 - 12:15

Dit artikel geldt niet alleen voor de jongeren, maar ook voor de 40plussers. Wie ook voor een uitzendbureau werkt, krijgt altijd maar kortdurend werk, en daarna weken/maanden thuiszitten. En juist voor deze groep is het nóg lastiger vast werk te vinden i.v.m. leeftijd. En dan hebben wij het maar niet over de pensioenrechten. M.a.w. de Flexwet moet nodig worden aangepast. Politiek............doe daar wat aan!!

Zephyr2
Zephyr28 feb. 2017 - 12:10

"Een bureau dat zonder uitzendwerk niet kan bestaan; geen onafhankelijk onderzoek en dus moeilijk serieus te nemen." Doe dit nou niet. Heb je dat nodig om jouw eigen argumenten kracht bij te zetten? Hiermee kan men ook jullie motieven ter discussie stellen. SP kan zonder de stemmen van de jongere, laag opgeleide kiezer niet bestaan en daarmee kun je ook jullie pleidooi niet serieus verklaren. Ik ben het eens met jullie argumentatie. Ik werk bij een productie bedrijf in de private sector. Een multinational. We leveren aan de autoindustrie. Dagelijks ontvangen wij de productieschema's van onze klanten op basis waarvan wij weten hoeveel onderdelen er gemaakt moeten worden. Zakken de schema's een beetje in voor de volgende maand dan verteld een spreadsheet hoeveel "direct labor" de deur uit gaan. Door de reactie tijd loop je altijd wat achter, dus op het moment dat het aantal mensen gereduceerd is en de schema's weer iets omhoog gaan ontstaan leverachterstanden. Dan wordt veel geld uitgegeven om met spoedtransporten dit op te lossen tot er weer meer mensen zijn. Uiteindelijk levert het niets op, kost zelfs geld. Dit alles wordt gedreven door een aantal financiële KPI's die leidend zijn bij het management. Dat is de waan van MBA managers die denken dat je een bedrijf kunt sturen vanaf een spreadsheet met een paar KPI's. Bedrijven proberen fluctuaties in de vraag te volgen die nooit te volgen zijn. Meer flexibiliteit binnen een vast contract zou beter zijn. Dus uren voor uren bij overwerk en in langere rustige periodes tijd vrij maken voor scholing, training en onderhoud. Dit zorgt voor productiever ondernemingen met minder verspiling door voortdurend verlies van ervaring en kennis.

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen8 feb. 2017 - 12:07

[Zo zijn jongeren nog maar zelden lid van een vakbond.] Zou dat misschien meer met de overheveling van pensioengeld van jong naar oud zoals de bonden dat voor hun bejaarde achterban geregeld hebben te maken kunnen hebben? Voor de rest, als Jonne een goede hovernier is, wat we maar aannemen, en hij krijgt werk voor twee dagen en daarna lange tijd niets, dan toont dat aan dat er een overaanbod aan hoveniers is. Omscholen is dan de enige oplossing. Je kunt moeilijk hoveniersbedrijven dwingen om overbodig personeel vast in dienst te nemen, dat leidt simpel tot een bankroet, wat alle werknemers van het bedrijf de baan kost in plaats van dat het Jonne een baan oplevert.

Don Quichote
Don Quichote8 feb. 2017 - 11:56

Weer een enorm succesverhaal van L. Asscher. Iedereen die iets van deze materie af weet verafschuwd dit gedrocht van een wet, behalve Asscher... De doorbetaling door werkgever bij ziekte in de EU Duitsland : 6 weken minimaal 70% Finland : 10 werkdagen 100% Nederland : 2 jaar 70% Noorwegen : 16 werkdagen 100% Spanje : 15 dagen, eerste 3 dagen 100% daarna 60% Zweden: 14 werkdagen 80%

2 Reacties
EricDonkaew
EricDonkaew8 feb. 2017 - 15:04

Interessant lijstje, Don Vito. Asscher is inderdaad volledig verantwoordelijk voor de ellende op de arbeidsmarkt (Nederland: 2 jaar 70%). Een enorme zaktabak. Op naar de nul zetels!

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen8 feb. 2017 - 17:31

En de bonden hebben hier met enthousiasme mee ingestemd in plaats van dat ze deden wat ze hadden moeten doen, het land platleggen samen met de werkgevers. Hierdoor bestaat er geen kleine of middelgrote ondernemer meer die nieuw vast personeel in dienst neemt. Maar ja, geen probleem, de leden van de bonden hebben toch al 30 jaar een vastgeroeste positie.

Irons
Irons8 feb. 2017 - 11:55

Laten we met een Nexit beginnen. Dan hebben we daarna alle ruimte en vrijheid om de menselijke maat weer leidend te laten zijn in ons land.

1 Reactie
Jansen & Jansen
Jansen & Jansen8 feb. 2017 - 17:33

Zodat Nederland volledig onafhankelijk door kan gaan met wat Nederland nu al doet. Zie de bijdrage hierboven van Don Vito.

DaanOuwens
DaanOuwens8 feb. 2017 - 11:47

Als Lisa de Jong dit stuk inlevert voor haar studie arbeidssociologie krijgt zij een dikke onvoldoende. En terecht. Dat de jongeren van Young Capital graag flex willen is een logisch gevolg van de samenstelling van die groep, jong hoog meestal opgeleid en veelal werken ze minimaal 3 maanden bij een opdrachtgever, Young Capital is meer detacheerder dan uitzendbureau. De hovenier uit haar voorbeeld is niet hoogopgeleid maar werkt als uitzendkracht en een uitzendbureau zet mensen voor veel kortere termijn dan 3 maanden weg. Een kenmerk van traditionele uitzending. Dit zal niet beter worden totdat Jonne een vaste baan vindt, deze situatie is een gevolg van zijn opleidingskeuze en dus beroepskeuze. En die vaste baan is in een sector met veelal erg kleine werkgevers heel erg moeilijk te vinden. Het probleem is dat de huidige arbeidsmarkt te weinig variatie biedt tussen een vast dienstverband of lang contract en kortdurend uitzendwerk. Daar vragen werkgevers al jaren om. Er ligt een recent rapport van de WRR dat exact deze conclusie trekt. Omdat die mogelijkheden er niet zijn ontstaan allerlei oplossingen die niet evenwichtig zijn en werknemers tekort doen. Werkgevers doen er alles aan om de relatie met werknemers flexibel te houden en zetten hen zelf soms maanden op non actief. De oplossing van Asscher leidt er nu toe dat mensen ook op flexbasis geen langer durend contract krijgen. Exact het tegenovergestelde van het doel van de wet. De oorzaak van die starre arbeidsmarkt is Lisa de Leeuw. Uiteraard niet zij alleen, maar al haar geestverwanten binnen SP, een deel van de PvdA en vooral de vakbond FNV zo nu en dan met steun vanuit de PVV hoek. De oude gestaalde kaders die voor de nieuwe arbeidsmarktproblemen grijpen naar oplossingen uit de vorige eeuw. Verstandig was geweest met werkgevers te zoeken naar nieuwe oplossingen. Natuurlijk moeten flexwerkers meer zekerheid, pensioen en hypotheek mogelijkheden hebben. Maar ze moeten maatwerk hebben, niet het keurslijf van de SP. In plaats van publicatie van dit artikel op deze site zou Lisa de discussie over modern werkgeverschap en werknemerschap moeten starten binnen de SP. Misschien zou een dergelijk artikel wel een dikke voldoende kunnen opleveren. Hier schiet niemand iets mee op.

1 Reactie
Woeki Hypo
Woeki Hypo8 feb. 2017 - 19:56

@DaanOuwens, 8 februari 2017 at 12:47, “Als Lisa de Jong dit stuk inlevert voor haar studie arbeidssociologie krijgt zij een dikke onvoldoende” Is de arbeidssociologie tegenwoordig (volledig) beïnvloed of geïndoctrineerd door de neoliberale economie en de door deze economie kunstmatig geschapen werkelijkheid? Je weet wel, die maakbare maatschappij (gecreëerde werkelijkheid) die niet maakbaar was / is. Dat zit er dik in. De neoliberale economie is tegenwoordig de boze stiefmoeder van de wetenschappen. Als vervanger van de (humanistische) filosofie (seculier of religieus), de moeder der wetenschappen. Zo’n boze moeder bepaalt (via het globale denken van de of deze economie) de waarden in de andere wetenschappen, die niet waardenvrij zijn, zoals de arbeidssociologie (blijkbaar), en de waarden in domeinen, die we (humanisten, seculier of religieus) liever zoveel mogelijk buiten de economie houden. De wetenschap werkt tegenwoordig (door deze neoliberale economie) steeds meer tegen de mensheid en het humanisme. Woeki Hypo is gematigd liberaal.

Wim Hermans2
Wim Hermans28 feb. 2017 - 11:40

Dit artikel staat vol met totaal onjuiste niet beargumenteerde beweringen. Wil je meer vaste banen? Simpel. Maak het voor werkgevers aantrekkelijker om mensen in dienst te nemen. Versoepel het ontslagrecht, doe iets aan die ziektewetgeving (door het door de overheid te laten betalen). De SP heeft werkgevers echter altijd als de gedoodverfde vijand van het 'volk' verklaard. Flexibiliteit is geen ordinaire diefstal maar een onvermijdelijk gevolg van de hoge lasten in Nederland. Weet u wat diefstal is? Mensen die doormiddel van hard werken en innoveren 65% procent (iets de de SP wil) van wat zij verdienen onder het mom van 'solidariteit' af te pakken.

Kaas de Vies
Kaas de Vies8 feb. 2017 - 11:36

Dat jongeren geen vast contract meer willen is het grootste nepnieuws dat ik de afgelopen jaren hehoord heb. En wie denkt dat een opleiding tot hovenier niks voorstelt: deze vrouwen en mannen moeten een kleine duizend stuks planten/bomen/struiken kunnen herkennen en ook nog even alledrie hun Latijnse namen uit het hoofd leren. Wiet zou dan bijvoorbeeld heten: cannabis sativa neerlandica. Ga er maar aan staan...

msj_meijerink
msj_meijerink8 feb. 2017 - 11:30

Begrijp ik het nu goed dat ons land volgens de conservatief socialistische jongeren (een soort FDJ 2.0) naar een soort geleide economie moeten, met bijbehorende arbeidsbemiddeling door de staat? Ik ben net in Berlijn geweest en zag aldaar in het DDR-museum waartoe -in die stad- het boven staande heeft geleid. Daar werd/word ik niet blij van.

2 Reacties
rvb2
rvb28 feb. 2017 - 13:26

Elke economie is geleid, met onder andere regels die de consument beschermen, die het milieu beschermen, en die de werknemer beschermen. Als we democratisch besluiten dat we flex moeilijker willen maken hebben de werkgevers daar ook een stem in gehad. Eerlijk toch? een ongeleide economie is een ongeleid projectiel. Dat is niet wenselijk.

Martin007
Martin0078 feb. 2017 - 15:09

Alle mensen die een dergelijke reactie geven op het woordje SP, hebben er geen kaas van gegeten. Toen Jan Marijnissen in 1986 voorzitter werd, flikkerde hij allereerst alle verwijzingen naar communisme uit de partijteksten. De SP is inmiddels gewoon een sociaal democratische partij die vindt dat iedereen naar de dokter moet kunnen, een fatsoenlijk, betaalbaar dak boven zijn hoofd verdient en zijn kinderen kan laten studeren, indien voldoende verstand. En niet zoals al die liberale partijen die vinden dat alleen de rijken recht hebben op een lekker leventje. Voor de rest is de grote schuldige aan dit gebrek aan informatie, natuurlijk gewoon de SP zelf.