Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

China klaar om Oceanië in te lijven

Nieuwe overeenkomst betekent grote machtsuitbreiding in gebied
Joop

Het is tijd voor Donners pensioen

  •  
27-09-2010
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
Minister Donner laat de Koningin twee keer de plank misslaan in de drie alinea’s over onze pensioenen in de Troonrede
In de Troonrede begint de Koningin met geruststellende woorden over ons pensioenstelsel. Het stelsel is robuust in vergelijking met de stelsels in andere landen. En daar ben ik het helemaal mee eens. Het heeft alle crises doorstaan sinds de Tweede Wereldoorlog en je kan nu al zeggen dat ook deze HEEFT doorstaan.
Maar de tweede zin van de Koningin is minder geruststellend. “Maar maatregelen zijn noodzakelijk omdat de stijgende levensverwachting de pensioenuitkeringen onder druk zet.”
De enige reden om de pensioenen te korten is wanneer de dekkingsgraad van de pensioenen in gevaar is. De pensioenfondsen hebben laten weten dat de pensioenen in 2012 gekort gaan worden als er niets verandert. Van ingewijden is te horen dat het om kortingen gaat tot wel 10%. Demissionair minister Donner laat de Koningin zeggen dat deze korting het gevolg is van deze stijgende levensverwachting. Dat is simpelweg onzin. De dekkingsgraad van de pensioenen daalt maar met 2 tot 4% door deze ontwikkeling In tegenstelling tot wat Donner de Koningin in de mond legt, zijn de problemen met de dekkingsgraad niet het gevolg van het ouder worden. De problemen zijn het van de economische crisis in combinatie met rigide regels waarmee pensioenfondsen hun toekomstige verplichtingen moeten waarderen. De rente waarmee fondsen volgens de DNB moeten rekenen is extreem laag: 2,7 % Sinds de tweede Wereldoorlog is die niet zo laag geweest. Die rente is geen natuurverschijnsel. De rente wordt nu door centrale banken laag gehouden om de economie te stimuleren. Er mag van worden uitgegaan dat de rente niet zo laag blijft. Gemiddeld was de rent de laatste zestig jaar 6%. Misschien zal de rente van de toekomst wat lager zijn dan die in het verleden, maar je mag er vanuit gaan dat zij niet zo laag blijft als nu het geval is. Een stijging van de rente met 1%-punt betekent een verbetering van de dekkingsgraad met 15%-punt. Dat betekent dat het overgrote deel van de pensioenfondsen weer op orde zijn. En dat zelfs na de grootste crisis van de afgelopen eeuw.
Donner had de Koningin moeten laten zeggen dat in 2006 niet voor een methode van waardering van verplichtingen over 40 jaar gekozen had moeten worden die zo gevoelig is voor een crisis en monetair beleid. Donner laat de Koningin zeggen dat de regering eraan hecht dat de bestaande regelgeving wordt nageleefd. Hier is niet de minister van Sociale Zaken aan het woord, maar een minister van Justitie die wetten belangrijker vindt dan de werkelijkheid. Zijn politieke agenda belangrijker vindt dan het inkomen van gepensioneerden. Zij kunnen geen kant uit.
De regels moeten worden gehandhaafd om het vertrouwen op lange termijn te herstellen, zegt de Koningin. Dat vertrouwen kan alleen maar hersteld worden als kinderen en kleinkinderen zien dat er niet wordt gekort op de pensioenen van vaders, moeders, opa´s en oma´s. De rigide handhaving van minister Donner, legt een bom onder het vertrouwen in ons pensioenstelsel. Maar dat is precies wat Donner wil. Onder druk wordt alles vloeibaar, is de gedachte. En daarmee wordt mensen opgedrongen te geloven dat verregaande maatregelen als verhoging van de AOW-leeftijd en fikse pensioenkortingen wetmatigheden zijn, in plaats van politieke keuzes.
Korting op pensioenen is niet nodig vanwege een hogere levensverwachting. Die korting is het gevolg vanwege rigide regels. Minister Donner laat de Koningin twee keer de plank misslaan in drie alinea’s over onze pensioenen in de Troonrede. Het is tijd dat hij zelf met pensioen gaat.

Meer over:

politiek, opinie

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (10)

rgeurtsen
rgeurtsen27 sep. 2010 - 14:06

Over strategie en taktiek van Donner en de juistheid van de argumenten Ulenbelt valt niet te tornen. geheel juiste analyse, die ook aangeeft waar Bruin I op afkoerst. Organiseer ongerustheid - en maak alles individueel. Hoe was het ook alweer? Als studenten Nederlands praten ontstaan zinnen met een op cooperatie gerichte inhoud - in het engels ontstaan individualistische denkbeelden.

cormol
cormol27 sep. 2010 - 14:06

U kunt wel doen of er helemaal niets met de pensioenen aan de hand is, maar dat is natuurlijk niet zo. (1) Het contant maken van de pensioenverplichtingen tegen de huidge markrente is stompzinnig, zoals u ook in feite schrijft. Zie hiervoor commentaar Sluimers en het uitstekende artikel van Wierner Salveda op de Me Judice site, waaraan de media natuurlijk geen aandacht besteden. Als je hier voor corrigeert is er momenteel nauwelijks een probleem met de dekkingsgraad. (2) Pensioenpremies bedroegen in de periode 1970 tot 2000 rondom de 10% en waren grotendeels niet kostendekkend (CPB memorandum pg 3). Eerst na de dot.com crisis zijn de pensioenpremies opgetrokken naar het gewenst niveau van ca 17-20%. (3) Het leegroven van de pensioenfondsen door premie holidays en terugstorting van 'overrendementen' is zowel werknemers als werkgevers ten goede gekomen. In elk geval maakt de pensioenpremie gewoon onderdeel uit van de jaarlijkse loonruimte. Ook zijn diverse VUT-regelingen afgewenteld op de pensioenfondsen. Deze mutaties kunnen echter niet zo maar teruggedraaid worden en zijn dus een gegeven. (4) Aan dit leegroven (3) heeft overheid (wij dus - ik ben geen populist) van harte meegedaan door (a) De ABP reserves te plukken en de premies te laag vast te stellen; (b) door fiscale regelingen in het leven te roepen die een rem zette op pensioendonaties ten laste van de fiscale winst. Op een zeker moment werd zelfs gedreigd met het afromen door vennootschapsbelasting te heffen op de 'overreservers'. Dit laatste moedigde (4) weer aan. (5) Door pappen en nathouden in het poldermodel zijn een groot aantal problemen blijven liggen zoals: (a) de jong/ oud tegenstelling door de vergrijzing en daarmee samenhangende risicomix beleggingen en de problematische solidariteit door doorsneepremies; (b) de problematiek van de zzp'ers die gepakt worden door het solidariteitsprincipe tussen jong en oud van de doorsneepremie; (c) de levensjaren problematiek van zware beroepen en vrouwen. (d) hoe om te gaan met de stijgende levensverwachting. (6) De hoge inkomens kunnen ten laste van de belastingen een forse pensioenpremie aftrekken. Deze zou best gemaximeerd kunnen worden. (7) De indexering van de pensioenen is in elk geval problematisch als de dekkingsgraad niet drastisch verbeterd of het risicoprofiel wordt verlaagd. Het rapport Goudswaard biedt voldoende aanknopingspunten voor verbetering. De politiek, dus ook links heeft een belangrijk deel van de pensioenproblematiek laten doorzieken, hetgeen de tegenstelling tussen de generaties alleen maar versterkt. Een typisch voorbeeld is het sociaal akkoord, dat de risico's van de pensioenen , met name indexering AOW bij de overheid legt. Primair dienen de problemen onder (1), (5) en (6) door de politiek te worden opgepakt, van de sociale partners is momenteel weinig te verwachten. Een mooie uitdaging voor links dus, maar of men er populair mee wordt? Elke verbetering van de pensioenen kost ten slotte loonruimte. Verworven rechten kunnen daarbij niet geheel worden ontzien om onrechtvaardigheden weg te werken.

JoopSchouten
JoopSchouten27 sep. 2010 - 14:06

Lekker duidelijk geschreven. Geen speld tussen te krijgen. '...een methode van waardering van verplichtingen over 40 jaar...' die zo'n 4 jaar geleden werd overeengekomen (...). Waarom zouden ze dit hebben gedaan als de inleg voldoende is? (De vergrijzing-theorie gooien blijkt dus grotendeels bullshit.) Wie worden er feitelijk beter van? Of is het 'slechts' zoals Paul schrijft: Donner is '....een minister van Justitie die wetten belangrijker vindt dan de werkelijkheid...' Brrrrrrr. En straks krijgen we waarschijnlijk weer dit soort kille machtspolitici aan het stuurwiel. Maar nu met een fascistoïde tweede stuurman in het ketelhuis.

grolschje2
grolschje227 sep. 2010 - 14:06

Paul probeerde ditzelfde riedeltje al te verkopen bij PenW. Werd toen keihard gepwnd door een medetafelgast. Ben de naam even kwijt.

[verwijderd]
[verwijderd]27 sep. 2010 - 14:06

Uw wens mijnheer Ulenbelt is de vader van uw gedachte. Piet Hein Donner is zowat nog de enige constante factor binnen het CDA. Piet Hein Donner is eigenlijk (diep in zijn hart) ook wel voor een hardere aanpak van het criminele geweld in Nederland en daarom komt Piet Hein Donner terug als minister van het SUPERMINISTERIE van Binnenlandse Zaken en Justitie.

1 Reactie
rgeurtsen
rgeurtsen27 sep. 2010 - 14:06

De supercop met almacht, die in tijdens de Duitse bezetting in nederland nog niet eens bestond, lijkt toch echt meneer Teeven te worden.

rgeurtsen
rgeurtsen27 sep. 2010 - 14:06

Hoe relevant is Joop.nl als breed discussieplatform als fundamentele issues als pensioen en de manier waarop de politiek de collectieve (sociale) voorzieningen ontmanteld worden onder het mom van 'welbegrepen eigenbelang van de middenklasse'? Minder dan tien reacties tot nu toe... Werkelijk - teleurstellend.

1 Reactie
Irmaatje
Irmaatje27 sep. 2010 - 14:06

Het hele systeem is zo gecompliceerd geworden dat een normaal mens dat niet eens meer kan bevatten. De link tussen de vastgestelde rentestand en dus de dekkingsgraad van de pensioenfondsen is ingewikkeld. Kijk al die procenttekens die Paul Ulenbelt nodig heeft om het uit te leggen. Voor de gemiddelde burger is het zaak de kop boven water te houden en te proberen je niet te laten 'naaien' door al die keuzevrijheid die we zo nodig moesten hebben. Veel mensen verlangen terug naar de ongecompliceerdheid van vroeger, toen 'het fabriek' of 'de mijn' alles regelden.

pinolen
pinolen27 sep. 2010 - 14:06

Kan iemand mij vertellen waar al het geld gebleven is van de mensen die hun hele leven hebben betaald maar er nooit van kunnen profiteren omdat ze vroegtijdig zijn overleden.

1 Reactie
cormol
cormol27 sep. 2010 - 14:06

Dat sterfterisico wordt in de premie verrekend. U betaald minder premie omdat de actuaris er van uit gaat dat x aantal mensen voor hun pensioendatum overlijden gebaseerd op sterftetabellen. Door betere gezondszorg zal dit risico dalen. Ook bij de uitkering speelt levensverwachting een rol. Omdat men steeds ouder wordt, moet de premie omhoog. Vrouwen leven langer (ca 5 jaar), mensen met zware beroepen leven korter (ca 7 jaar), met beide effecten wordt bij de premievaststelling echter geen rekening gehouden.