Joop

Het is smeerlapperij om de dood van Willie Dille politiek te gebruiken

  •    •  
10-08-2018
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
54 keer bekeken
  •  
FALLBACK
Het is de vraag of wij mee moeten gaan in het politiseren van haar levenseinde
Over de doden niets dan goeds. Aan het PVV-raadslid Willie Dille zijn de afgelopen dagen dan ook veel waarderende woorden gewijd. Zij werd geportretteerd als een onvermoeibaar strijdster voor een zaak die haar heilig was. De zelfmoord leek wel een offer. In de strijd tegen de islam benam Willie Dille zich tenslotte het leven. ‘Wij zullen door strijden, zodat haar dood niet voor niets geweest is,’ zegt Karen Gerbrands, fractievoorzitter van de PVV in de Haagse gemeenteraad.
Wij hebben hier te maken met een tragedie zoals velen van ons die in hun eigen omgeving kennen. Plotseling hoor je dat iemand van wie je dat niet verwachtte, toch de last van het leven niet langer wenste te dragen. Dat is ook hier het geval. Maar Willie Dille was tegelijk een publiek figuur. Zij zat in de politiek en zij heeft er voor gekozen om haar levenseinde te maken tot een politieke gebeurtenis. Die zelfmoord was het hoogtepunt in haar strijd op leven en dood tegen de islam. Zij wilde daarmee een teken oprichten. Dat doet denken aan de gewoonte in het Midden-Oosten om strijders die het niet overleven als martelaar aan te duiden. Rond Willie Dille is het begin van een vergelijkbare cultus te zien.
Het is maar zeer de vraag of wij mee moeten gaan in haar kennelijke bedoeling om de tragedie van haar levenseinde te politiseren. Haar laatste levensjaar is met raadselen omgeven. Wij weten niet wat waarheid is en wat verdichtsel, waar de paranoia begint en waar die ophoudt. Maar één ding kunnen wij met zekerheid zeggen: aan die zelfmoord lagen veel diepere oorzaken ten grondslag dan wat zij op de inmiddels beruchte Facebook-video naar buiten bracht. Daarin rept zij trouwens op geen enkele wijze over een doodswens. Laten we haar de rust gunnen die zij kennelijk heeft gezocht. Laten we haar leven en de raadsels rond dat leven niet misbruiken om er politieke munt uit te slaan. Door haar te verheerlijken. Of door haar te demoniseren. Dat maakt niet uits. In beide gevallen is het smeerlapperij.

Meer over:

willie dille, opinie, pvv
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (125)

Johannes7
Johannes715 aug. 2018 - 11:11

Meneer van der Horst , U geeft een ongezouten mening. Naar ik aanneem zonder enige expertise terzake gebruikt U zelfs een psychiatrische diagnose (paranoia). U stelt dat er paranoia er was, dat U alleen niet kan bepalen waar deze begon en waar deze eindigde. Een geregistreerd psychiater die wel vanuit deskundigheid zou kunnnen spreken zou veroordeeld worden door een Medisch Tuchtcollege voor het stellen van diagnoses zonder onderzoek. Welnu, ik ben zulk een psychiater. Ik zal dus op mijn woorden passen. Meneer van der Horst, heeft U in uw diagnostiek het bestaan van een ernstige post traumatische stressstoornis overwogen ? En zo ja, heeft U ooit van nabij meegemaakt hoe desastreus zulk een aandoening kan verlopen? Waarom heeft U nog “diepere oorzaken” nodig om te verklaren dat mw. Dille aan het eind van haar latijn was. Is voor u haar eigen verklaring van terrorisering met sexueel geweld en uiteindelijk dreiging naar haar kinderen toe onvoldoende om een begin van begrip te tonen ? Heeft U ook gelezen dat zij moeder was , een zeer gewaardeerd pleegmoeder en verzorgster van gehandicapte kinderen? Las U ergens over eerdere gedragingen die zouden kunnen wijzen op persoonlijke instabiliteit? Of baseert U uw psychiatrische diagnose vooral op haar politieke overtuigingen ? Ik begrijp hoe moeilijk het is je prive overtuigingen op te schorten in het oordeel over anderen. De mogelijkheid dat er sprake is van politieke terreur is zeer verontrustend. Dit scenario echter maakt de vlucht in de dood wel te begrijpen. Zoals wij allemaal leren zou je nooit moeten toegeven aan terreur. naar Naar haar eigen zeggen en gedrag is dat wat ze mogelijk heeft gedaan, en heeft dit bekocht met mogelijk een zeer ernstig psychisch lijden , de dood tot gevolg hebbend. Bij het ontbreken van enige aanwijzing dat er iets anders aan de hand is is de bewering dat zijzelf haar tragische levenseinde (u bedoelde:onterecht ?) zou politiseren vooralsnog smeerlapperij, waarmee U de nabestaanden verder leed toebrengt. Uw oproep om niet te demoniseren klinkt huichelachtig in mijn oren.

8 Reacties
Piet_P
Piet_P15 aug. 2018 - 14:35

Bravo! Ik vind dit een erg goede tekst!

Dunya2
Dunya216 aug. 2018 - 8:20

Aha, U stelt als psychater diagnoses op afstand, zonder degene te hebben gezien of gesproken. In dit geval bent u absoluut van overtuigd dat Wille pttst had en weet u dat er sprake was van terreur. Over misdiagnoses in.psychiatrie gesproken en vooringenomenheid.

FLD
FLD16 aug. 2018 - 8:29

* Mede gezien de gebruikte (bijna politiek getinte) formuleringen / qualificaties door deze reaguurder en de inconsistenties in zijn of haar betoog (zoals de bewering dat hij of zij als psychiater feitelijk en formeel niet is gemachigd / gerechtigd om in dit soort zaken een diagnose op afstand te stellen, maar dit vervolgens toch wel degelijk met zoveel woorden lijkt te doen, waardoor hij of zij tevens de kern van zijn of haar betoog tegen de schrijver (namelijk ongeoorloofde diagnosticerende en politiserende speculatie) onderuit lijkt te halen) om haar of zijn zaak tegen de schrijver van het artikel te bepleiten, lijkt het mij niet geheel plausibel dat hij of zij daadwerkelijk een (al dan niet geregistreerde) psychiater zou zijn, maar eerder een ideologisch symphatisant van het voormailge PVV kopstuk Dille. * Los daarvan vind ik wel dat door menigeen hier te snel en te stellig (maar intussen wel degelijk speculatief) naar een bepaald scenario wordt toegeredeneerd, teneinde deze in menig opzicht toch uitermate merkwaardige zaak en detail te duiden. * Teneinde het in menig opzicht opmerkelijke besluit van het OM te verklaren, om - met een beroep op de afwezigheid van een aangifte door Dille, terwijl het hier (met name ten aanzien van de vermeende groepsverkrachting, al dan niet als represaille voor haar politieke standpunten / activiteiten) niet exclusief handelt om de categorie klachtdelicten - geen nader onderzoek (zelfs geen verkennend vooronderzoek) in te stellen naar mogelijk strafbare feiten, mogelijk gepleegd door a. de door Dille als zodanig aangeduide 'religieuze' daders / dadergroep al dan niet aangevoerd door een voormalig prominent PVV lid, dat tot de Islam zou zijn bekeerd en b. het zelfverklaarde slachtoffer, neem ik echter zelf de toevlucht tot de speculatieve vooronderstelling dat dit besluit mogelijk is genomen in directe samenspraak met een of meerdere Nederlandse veiligheidsdiensten. Veilgheidsdiensten, die mogelijk een of meerdere geheime surveillance trajetcen hebben uitstaan ten aanzien van een of meerdere personen en/of organisaties, (mogelijk) zowel van de zijde van Dille als van de zijde van degenen, die zij heeft beschuldigd van zeer ernstige strafbare feiten tegen haar en tegen haar naasten. Veiligheidsdiensten, die deze mogelijke (geheime) onderzoeksactiviteiten bij voorbeeld niet gecompromitteerd wensen te zien door (op enig moment mogelijk openbare) onderzoeksresulaten van het OM (de recherche). (Mogelijke) Onderzoeksactiviteiten, die overigens mogelijk zouden kunnen uitwijzen, dat het OM (maar dan om andere redenen dan door het OM hier aangegeven), inderdaad geen rechtsgeldige reden zou kunnen hebben, om een strafrechtelijk onderzoek tegen en een eventuele vervolging van de vermeende daders te rechtvaardigen. (Mogelijke) Onderzoeksactiviteiten die natuurlijk ooit hebben kunnen zijn gestart op basis van heel andere kennis en criteria, dan die het OM ter beschikking staan en (onderzoeksactiviteiten, die) als resultaat zouden kunnen hebben opgeleverd, dat het hier wellicht wel degelijk om een (psychiatrisch) gestoorde dan wel een politiek berekenende vrouw zou kunnen gaan. * Merkwaardig van de zijde van Dille blijft natuurlijk wel, enerzijds haar vermeende weigerachtigheid om aangifte te doen bij Justitie, maar tegelijkertijd wel in de volle openbaarheid te treden met haar zware beschuldigingen. * Ook blijft voor mij tot op heden volkomen onduidelijk waarom personen uit haar directe omgeving - zoals haar echtgenoot, die toch geacht wordt (deels zelfs wettelijke) mede-verantwoordelijkheid te dragen voor zowel het (kennelijk zeer bedeigde) welbevinden van zijn vrouw als voor hun (al dan niet pleeg-) kinderen - zich niet op enig moment geroepen zouden hebben gevoeld, om zelf aangifte te doen tegen de vermeende bedreigers van het gezin en de vermeende daders van de vermeende groepsverkrachting van Dille.

Dunya2
Dunya216 aug. 2018 - 8:35

Haar extreme achterdocht met bizarre verhaal kenmerkte toch echt haar verklaring. Dat kan komen uit verschillende diagnoses en oorzaken en wat die zijn weten we niet. Er is geen enkele aanknopingspunt voor haar aantijgingen aan het adres van anderen. In ieder geval staat vast dat ze aan het einde van haar latijn en had ze persoonlijke problemen. Die zij naar mijn oordeel externaiseerde

Dunya2
Dunya216 aug. 2018 - 8:36

=externaliseerde

Johannes7
Johannes716 aug. 2018 - 13:09

@ FLD en @DUNYA Ik stel geen diagnoses, ik stel alleen vragen. Suggereer ik daarbij een andere optie om over na te denken ? Jazeker. Ik heb hierboven ook niet geschreven dat ik overtuigd ben van terreur. Wel dat dit scenario de afloop (voor mij) begrijpelijk zou maken. Hoe moeilijk is het om de inhoud van een betoog te overdenken en daar met inhoudelijk argumenten op te reageren en U niet door Uw eigen vooroordelen te laten lijden ? Waarom zou alleen een PVV sympatisant in staat zijn te overwegen dat mw Dille's verhaal misschien wel waar zou kunnen zijn ? Ikzelf heb mij ook heen moeten zetten over mijn eigen vooroordelen omdat zij een PVV-er was. En over mijn gedachte dat dit verhaal te gruwelijk was om waar te zijn. En dat er misschien wel andere redenen waren die haar gedrag verklaarden etc,etc,etc. Het doel van mijn bijdrage was het bevorderen van discussie zonder drogrederingen en stil te staan bij het lijden van een medemens (ja; uitgaande van haar eigen verhaal). Ik ben mij er volstrekt van bewust dat ook ik niet staat ben waarheid en bedrog daarin scheiden. Maar hoe bizar ook, wat mw. Dille vertelde kan op waarheid berusten. Daarnaast heb ik geprobeerd juist te doen waartoe van der Horst zegt op te roepen: niet verheerlijken en niet demoniseren.

Dunya2
Dunya216 aug. 2018 - 15:22

@Johannes Ik denk dat het de waarheid is, namelijk haar waarheid. Dit was binnen pvv- kringen en haar familie langere tijd bekend. Als zij haar verklaring als betrouwbaar hadden vastgesteld, hadden zij allang luidruchtig de publiciteit opgezocht. Ik betwijfel echter dat bij haar opzet in het spel is Dan had ze het geloofwaardiger verteld.

Johannes7
Johannes716 aug. 2018 - 21:40

@dunya : Dank voor Uw reactie. Uw argument over de PVV is er eentje om te overdenken. Met uw twijfel aan opzet laat U enige compassie zien. De misdaad waarvan zij anderen beschuldigd is extreem. Het is moeilijk te aanvaarden dat mensen tot zo iets in staat zijn. Ik blijf benieuwd naar uw gedachten waarom Mw. Dilles verhaal ongeloofwaardig zou zijn. Zowel wat betreft de inhoud van wat ze zegt als de wijze waarop. Hoe had ze zich moeten gedragen om in uw ogen meer geloofwaardig te zijn ?

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin12 aug. 2018 - 10:03

Vooropgesteld, ik niet weet wat mw. Dille tot zelfdoding heeft doen besluiten, ik voel me toch gegrepen door deze affaire, zeker ook door uitgesproken meningen die ik hier tegenkom. Ik heb inmiddels de video kunnen bekijken waarin mw. Dille wil dat de wereld de waarheid kent, ik wil zo sec mogelijk proberen te beschrijven wat ik zie, ik hou het voorlopig op haar waarheid, de klacht te zijn ontvoerd, mishandeld en verkracht door moslims heeft ze niet willen laten onderzoeken en wijst een hoofdschuldige aan, haar gevoel van onveiligheid wordt m.i. bekrachtigd door het hoofd schichtig naar rechts te wenden, naar links als ze zegt van alle kanten in de steek te zijn gelaten, er volgt een snelle opeenvolging van bedreigingen waarbij ze bang is dat ze haar kinderen of logees gaan pakken en daar kan ze niet mee leven, dan volgt een opsomming van intrinsiek slechte eigenschappen van de islam, ze wil dat blijven bestrijden maar kan dat niet omdat haar gezin misschien gevaar loopt, haar eigen leven vindt ze minder belangrijk maar vanwege haar gezin heeft ze besloten te stoppen, zelfopoffering spreekt hier duidelijk uit met verwijten naar de burgemeester en de politie, die hebben gefaald, ze biedt excuses aan haar familie wat ze al d.m.v. briefjes heeft gedaan, dat laatste geeft mij de indruk dat ze op het laatst uit het zichtveld van de familie verbleef maar nu speculeer ik, maar als iemand in mijn omgeving zich in een dergelijke geestestoestand bevindt, wat voor mij in dit geval overkomt als zwaar depressief, met mogelijk theatrale componenten zou ik hard aan de bel trekken waarmee ik niemand iets zou willen verwijten, het kan zijn dat mw. Dille zich aan het zicht en toezicht heeft onttrokken, hoe dan ook een zeer dramatische affaire.

hugo bergveen
hugo bergveen12 aug. 2018 - 9:46

Zouden verkozen functionarissen niet verplicht moeten worden om altijd aangifte te doen van aanvallen op hun persoon of hun familie? Dus niet de bagger die via de sociale media wordt gespuid, maar concrete incidenten, zoals de geclaimde verkrachting? Nu kan iedereen dit trieste geval naar eigen inzichten uitbaten zonder dat een objectief onderzoek zou kunnen ophelderen wat er precies aan de hand was.

10 Reacties
OlavM
OlavM12 aug. 2018 - 13:26

@ hugo bergveen: [Zouden verkozen functionarissen niet verplicht moeten worden om altijd aangifte te doen ...] [.....zonder dat een objectief onderzoek zou kunnen ophelderen wat er precies aan de hand was.] Verplicht aangifte doen kan natuurlijk niet. het zou een grove aantasting van het recht op privacy zijn, en bovendien nooit afdwingbaar. Het is volstrekt logisch dat het OM heeft besloten geen verder onderzoek te doen, maar andere (b.v. politieke en/of journalistieke) instanties kunnen dat nog wel degelijk.

hugo bergveen
hugo bergveen12 aug. 2018 - 15:33

Olav, daar heb je in beginsel gelijk in, maar mw. Dille heeft er in dit geval zelf voor gekozen om er mee naar buiten te treden en heeft daarmee een bron van verwarring achtergelaten waar iedereen mee aan de haal kan gaan. Er zijn wel meer gedragsregels, al dan niet geschreven, waar leden van groepen zich aan houden, zeker in de politiek.

Hiltermann
Hiltermann12 aug. 2018 - 15:45

Vrijheidsberoving, mishandeling en verkrachting zijn geen klachtdelicten. De politie kan altijd onderzoek doen en het OM kan tot vervolging overgaan ook zonder aangifte. Dat er geen onderzoek is geweest is te wijten aan te weinig medewerking van Willie Dille.

hugo bergveen
hugo bergveen12 aug. 2018 - 18:43

Hiltermann, naar mijn mening behoort een prominente figuur die een dergelijke uitspraak doet op zijn minst moreel verplicht te zijn volop mee te werken aan onderzoek (, tenzij het natuurlijk de bedoeling was om stemming te maken).

Haya Payab
Haya Payab12 aug. 2018 - 19:10

"Vrijheidsberoving, mishandeling en verkrachting zijn geen klachtdelicten." Laten we het bij vrijheidsberoving houden. Je bent pas van je vrijheid beroofd als je tegen je wil wordt vastgehouden. Als je geen klacht indient kan de politie onmogelijk bewijzen dat je tegen je wil werd vastgehouden. Het is dus wel een klachtdelict in de aard van het misdrijf, het kan alleen maar worden aangepakt als er een klacht komt. Maar er zijn situaties denkbaar dat de politie vrijheidsberoving kan bewijzen zonder dat het slachtoffer een klacht indient. Hetzelfde geldt voor mishandeling en verkrachting. Echter, voordat we hier heel moeilijk over gaan doen. Arnoud van Doorn heeft recht op een volledig onderzoek om zijn naam te zuiveren. Welk juridisch werktuig hierbij gebruikt moet worden weet ik niet. Mogelijk een postume aanklacht tegen Willie Dille wegens smaad. Dat is voer voor advocaten, ik hoop dat het gaat gebeuren.

Haya Payab
Haya Payab12 aug. 2018 - 19:13

"Maar er zijn situaties denkbaar dat de politie vrijheidsberoving kan bewijzen zonder dat het slachtoffer een klacht indient." Bijvoorbeeld als het slachtoffer is overleden. Vanuit die situatie is geen klacht nodig om vrijheidsberoving te vervolgen. Maar als het slachtoffer leeft en aanspreekbaar is, dan is die wel een hele belangrijke getuige. Als het slachtoffer de vrijheidsberoving ontkent, wordt het wel heel erg moeilijk.

Hiltermann
Hiltermann12 aug. 2018 - 21:13

Ik ga er van uit dat er geen onderzoek komt. De enige die kan aandringen op een onderzoek is Arnoud van Doorn in een poging om zijn naam te zuiveren. Of dat onderzoek er op zijn aandringen ook komt is twijfelachtig. Politie en OM hebben tot nu toe geen aanwijzingen dat de gebeurtenissen zoals Willie Dille die heeft beschreven hebben plaatsgevonden.

OlavM
OlavM12 aug. 2018 - 22:24

@ Haya Payab: [Mogelijk een postume aanklacht tegen Willie Dille wegens smaad.] Het is juridisch onmogelijk strafvervolging in te stellen tegen een niet levende persoon.

OlavM
OlavM12 aug. 2018 - 22:30

@ Hiltermann: @ Hiltermann: [De politie kan altijd onderzoek doen en het OM kan tot vervolging overgaan ook zonder aangifte.] In een geval als het onderhavige is dit onzin. Het "slachtoffer" maakt melding van ernstige strafbare feiten jegens haar en weigert vervolgens verdere medewerking aan onderzoek middels aangifte, waardoor politie en justitie geen concrete uitgangs- of aanknopingspunten hebben.

Haya Payab
Haya Payab13 aug. 2018 - 7:51

"Politie en OM hebben tot nu toe geen aanwijzingen dat de gebeurtenissen zoals Willie Dille die heeft beschreven hebben plaatsgevonden." Je kan niet bij voorbaat zeggen dat een onderzoek kansloos is. Dit omdat ze zegt dat het op verkiezingsdag is gebeurd. Dat is een dag waarvan de where-abouts van Dille goed bekend zijn bij veel mensen. Het is een dag vol sociale gebeurtenissen voor een vooraanstaand politicus. Daarnaast weet haar man ook vast wel een en ander. Dille zal in de anderhalf jaar dat dit gespeeld heeft, en na de gesprekken met de burgemeester en de politie hierover, vast details kenbaar gemaakt hebben. Die kunnen geverifieerd worden. De politie zou kunnen beginnen met het van minuut tot minuut invullen waar Dille was op die dag, wie er bij haar was, hoe ze zich verplaatste, en als mensen in strijd verklaren met vele anderen, dan moeten ze onder ede worden gehoord. Er zijn wel vaker juridische onderzoeken geweest naar zaken waarvan het slachtoffer/dader overleden is. Dat betreft natuurlijk vaak een moordzaak. Maar het gaat ook om de waarheidsvinding. Er zijn misdrijven gepleegd, of door Dille of door Arnoud van Doorn, de politie moet dit onderzoeken. En als Arnoud van Doorn dat onderzoek niet wenst, dan is dat voor het OM een extra reden om het te onderzoeken. De maatschappelijke belangen zijn erg groot.

Pake Jeep
Pake Jeep11 aug. 2018 - 7:20

Verbazingwekkend, hoe men meent te kunnen bevroeden, wat deze vrouw bewogen heeft en wat haar deed besluiten een einde aan haar leven te maken. Van mij geen woord daarover, ik heb geen begin van notie hierover. Ze was lid van een beweging, die ik ten diepste verafschuw, maar dat zal beslist geen rol hebben gespeeld denk ik. Het bericht over haar dood, heb ik ter kennisgeving aangenomen en mijn betrokkenheid cq medeleven met de nabestaanden, is niet groter dan bij het lezen van welke willekeurige overlijdensadvertentie in de krant, kortom ik heb geen enkele emotie hierbij.

JaapBo
JaapBo11 aug. 2018 - 6:08

Willie Dille heeft zelf haar einde gepolitiseerd, en wel op een manier die lijkt bedoeld om moslimhaat aan te wakkeren.. Er is niks mis mee om daar je mening over te geven. Het is zeker geen smeerlapperij. Wat Dille deed is juist smeerlapperij. Daar tegenover staat dat deze mevrouw best ontoerekeningsvatbaar geweest kan zijn en dat het dan past om haar haar daden minder zwaar aan te rekenen. In hoeverre ze ontoerekeningsvatbaar was zullen we waarschijnlijk nooit weten. Dat wat ze deed smeerlapperij was weten we wel.

3 Reacties
Max Eisenmann
Max Eisenmann11 aug. 2018 - 8:39

Als een politicus die mogelijk ernstig bedreigd en daarna ook nog eens een gewelddadige aanval te verduren heeft gekregen, en u weet net als ieder ander niet of dat wel, niet, deels of geheel op waarheid berust, uit geestelijke nood vlak na een hulproep zelfmoord pleegt is het, of er nu iets van waar was of niet, ongepast er als een feit vanuit te gaan dat ze tot die daad kwam als onderdeel van een politiserend frame. En precies dat doet u en Han van der Horst hier wel.

Haya Payab
Haya Payab11 aug. 2018 - 13:39

"er als een feit vanuit te gaan dat ze tot die daad kwam als onderdeel van een politiserend frame" Zo politiseert zelf de hele kwestie met dat filmpje. En ze beschadigt iemand. Zij was de enige persoon op de wereld die bewijs kon leveren voor haar onwaarschijnlijke verhaal. Ze heeft dit niet gedaan. Niet zo'n mooie manier om afscheid te nemen van de wereld. Kennelijk was ze door haat gedreven, diezelfde haat die wij van haar kennen zolang we haar kennen. Helemaal niet fraai. Ik heb diep medelijden met alle mensen die zelfdoding plegen, zelfs met Hitler. Maar zelfdoding is geen verontschuldiging voor alle misdaden die aan de zelfdoding vooraf gingen.

Lood om oud IJzer
Lood om oud IJzer13 aug. 2018 - 9:19

Maar ook jij hebt werkelijk geen enkel idee of wat zij zei (deels) op waarheid berustte @JaapBo. Ik begrijp dat jij graag rondwentelt in het coconnetje van je eigen gelijk, maar er is maar 1 ding dat "we wel weten" en dat is dat jij niet weet wat de waarheid is.

Ver Bazing
Ver Bazing11 aug. 2018 - 3:45

Het besluit van het OM om geen verder onderzoek te doen naar de omstandigheden rond de zelfdoding van Mw. Dille zie ik persoonlijk als een aanwijzing dat het OM haar integriteit als persoon heeft willen beschermen. Maar mocht er ook maar de geringste aanwjzing zijn van haar beschuldigingen dan is het omwille van het maatschappelijk klimaat dat toch al zo duidelijk wordt gekenmerkt door scherpe tegenstellingen: haat, maar vooral ook angst dan zou het onverantwoord zijn verder onderzoek te staken. Maar ik herhaal mijn oprechte wens: laat Willie Dille aub rusten in vrede!

6 Reacties
Haya Payab
Haya Payab11 aug. 2018 - 13:46

Ik vind van niet. Ik vind dat de zaak moet worden uitgezocht. Er is iemand publiekelijk beschuldigd, die persoon zal jarenlang bang moeten zijn op straat. Alleen een goed onderzoek kan hier verandering in brengen. Maar mogelijk is een goed onderzoek onmogelijk. Dan is er niets aan te doen. Echter haar man bevestigt haar verhaal volledig. Dus ook de beschuldigingen. In de anderhalf jaar daarna zal hij toch details moeten hebben gehoord. Hoe laat was het gebeurd, wat hadden de daders precies gezegd, hoe was het gebeurd, hoe heeft die dag verder uitgezien. Alles wat onderzocht kan worden moet onderzocht worden. Al deze dingen moeten geverifieerd worden teneinde iemand die nu publiekelijk is beschuldigd of te ontlasten of te veroordelen. Willie Dille kan niet rusten nu. Daarvoor heeft ze teveel gedaan, te veel op het spel gezet, teveel verantwoordelijkheid over anderen op zich genomen. Het is geen kleinigheidje wat ze heeft gedaan.

OlavM
OlavM12 aug. 2018 - 12:15

@ Ver Bazing en Haya Payab: Het is volstrekt logisch dat het OM heeft besloten geen verder onderzoek te doen. Willie Dille heeft immers geweigerd aangifte te doen. En dat is nu eenmaal het noodzakelijke begin van een dergelijk onderzoek. Het OM heeft nu geen enkel concreet uitgangs- of aanknopingspunt. Andere (b.v. [politieke en/of journalistieke) instanties kunnen wel degelijk verder onderzoek naar deze kwestie doen.

Haya Payab
Haya Payab13 aug. 2018 - 7:59

"Het OM heeft nu geen enkel concreet uitgangs- of aanknopingspunt." Het OM kan op zoek gaan naar aanknopingspunten. Ik leg dit elders uit. Er zijn veel mensen die Dille hebben gezien of gesproken op die dag. Het was verkiezingsdag. Daarnaast is Arnoud van Doorn (alive and kicking) of dader of slachtoffer van een misdrijf. Dat is voor het OM een goede reden om het te onderzoeken.

OlavM
OlavM13 aug. 2018 - 22:07

@ Haya Ayab: Een strafrechtelijk onderzoek wordt niet zo maar ingezet op basis van beweringen van een persoon, die zegt slachtoffer te zijn van een misdrijf maar verder weigert mee te werken aan de hand van een aangifte. Dat bedoel ik. Dan gaan echt geen politieambtenaren tijd en energie steken in een zoektocht naar mensen die een tijd geleden (15 maart 2017!) mogelijk zouden hebben gesproken met degene die niet meewerkt. Die denken dan: we moeten onze tijd en energie effectief besteden. Het OM denkt ook noodgedwongen economisch. Dit is een heel andere situatie dan b.v. een moord, waarbij het slachtoffer bovendien niet kán meewerken. Je hebt er kennelijk weinig idee van hoe strafrechtelijk opsporingsonderzoek in de praktijk functioneert.

OlavM
OlavM13 aug. 2018 - 22:11

Verder is Arnoud van Doorn sowieso geen slachtoffer van een misdrijf. Waarschijnlijk is hij wel valselijk beschuldigd, maar er is geen valse aangifte tegen hem gedaan. (Zover durfde Willie Dille niet te gaan, denk ik).

Haya Payab
Haya Payab14 aug. 2018 - 9:35

"Verder is Arnoud van Doorn sowieso geen slachtoffer van een misdrijf. " Beste OlavM, hier laat je toch een steekje vallen. Ik neem aan dat je bekend bent met artikel 261 van het Wetboek van Strafrecht? Dit gaat over smaad, en een slachtoffer van een misdrijf heeft recht op steun van de rechtsstaat, omdat die in staat is dwangmiddelen toe te passen (verhoren onder ede van getuigen, bijvoorbeeld)

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin10 aug. 2018 - 19:31

Ik heb helaas de afscheidsvideo niet gezien, tot zelfdoding komen is misschien het ingrijpendste wat een mens kan overkomen, volgens mij moet je daar ook een behoorlijke dosis lef voor hebben, wat mw. Dille daartoe gedreven heeft weet ik niet, of dat in relatie kan staan tot het martelaarschap dat her en der geclaimd zou worden evenmin, ik zou er wel meer van willen weten, zeker als het martelaarschap vormen van een Fortuin verering aanneemt.

Frans_Cobben_Halsteren
Frans_Cobben_Halsteren10 aug. 2018 - 18:02

Zelfmoord door en binnen extreem-linkse Marxistische terreur-groepen mag wel politiek worden gebruikt of politiek worden goedgepraat door linkse intellectuelen.

14 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst10 aug. 2018 - 20:32

Je hebt vast wel een paar voorbeelden.

Max Eisenmann
Max Eisenmann10 aug. 2018 - 22:56

Als het gaat om politiek misbruiken ten bate van een kwaadaardige en moorddadige ideologie van kameraden die bij hun strijd vermoord werden, uit nood zelfmoord pleegden, of in rechtstreekse strijd stierven, is dat niet zo moeilijk. En let wel: Niet die slachtoffers bij die strijd valt dan wat te verwijten maar het politiek-instrumenteel misbruiken van hen nadien voor hun eigen zeker zo kwaadaardige en moorddadige ideologie. Jolande Withuis legt dat mooi uit in een reactie oo Elsbeth Etty die in Withuis'woorden: "communistische offers misbruikt" "Met haar uitspraak over het Hollandse McCarthyisme reproduceert Etty de aloude mythe van de communisten als de door Koude-Oorlogfanatici geslachtofferde verzetspartij. Deze mythe heeft de communisten vooral in de jaren zeventig geen windeieren gelegd. Maar het is een mythe. De Koude Oorlog werd niet eenzijdig tégen de communisten gevoerd. Wie de communistische omgang met de nalatenschap van de Tweede Wereldoorlog bestudeert (zoals Mooij heeft gedaan inzake de Februaristaking, en zoals ikzelf deed inzake de herdenking van de kampen), moet concluderen dat de CPN de - zware - communistische offers heeft misbruikt en de offers van anderen even hard miskende als omgekeerd. Zinvoller dan de communisten te zien als louter slachtoffers van de Koude Oorlog is het deze episode te analyseren als een tweezijdig fanatiseringsproces. In dat proces was voor beide kanten de oorlog het morele en emotionele ijkpunt. Zowel door het communistisch verzet als door hun tegenstanders van sociaal-democratische, liberale en christelijke huizen werd de Koude Oorlog geïnterpreteerd als een voortzetting van de Tweede Wereldoorlog met andere middelen. Maar waar de communisten hun levensbeschouwing als tegengesteld zagen aan het nazisme, waren voor de anderen communisme en nationaal-socialisme uitingen van hetzelfde kwaad: de totalitaire, antidemocratische staatsmacht, die zijn politieke tegenstanders opruimt en opsluit in kampen. En zoals communisten aan de kampervaring de opdracht ontleenden om voort te gaan met de antikapitalistische strijd, vatten voormalige 'makkers' de bestrijding van het communisme op als de morele nalatenschap van '40-'45. De jaren vijftig en de vroege jaren zestig werden - oorlogsherinnering incluis - beheerst door de tegenstelling democratie-totalitarisme, en in dat conflict stonden de communisten jammer genoeg aan de verkeerde kant." https://www.nrc.nl/nieuws/2006/03/14/cpn-heeft-communistische-offers-misbruikt-11096051-a538824

KnorretjeBig
KnorretjeBig11 aug. 2018 - 6:03

@Han van der Horst Voorbeelden? Wat denk je van Andreas Baader, Jan Carl Raspe en Gudrun Ensslin? De zelfmoorden werden als moord door een facistische staat Duitsland geframed. https://www.nrc.nl/nieuws/1990/12/10/raf-leden-pleegden-zelfmoord-6951655-a1346946

Hanvander Horst
Hanvander Horst11 aug. 2018 - 9:32

Max, je hebt blijkbaar geen namen. Knorretje Big, wie praatten de zelfmoorden van de leden van de Baader Meinhof groep dan allemaal goed? Je moet zo ritsen linkse intellectuelen kunnen noemen die dat deden.

Max Eisenmann
Max Eisenmann11 aug. 2018 - 11:53

@Han Geen namen? Terwijl ik bij monde van Jolande Withuis in bijgevoegde link je de kameraden die enthousiast door de de CPN op een presenteerblaadje aanreikte? Je hebt gewoon geen zin ze als slachtoffers van het propagandistische misbruik te zien net als de CPN in werkelijkheid ook niet werkelijk begaan was met het hen dan hun propagandistische waarde en bijvoorbeeld de door Withuis als voorbeeld genoemde Dirk van Nimwegen. "Wie wel door de gemeentepolitiek werd kapotgemaakt, was staker Dirk van Nimwegen. Hij staakte in 1955 opnieuw, werd ontslagen en werd daarna ziek en armlastig. Het zijn aangrijpende pagina's in Mooijs boek. Maar het zou voor Van Nimwegen veel hebben goedgemaakt als dan in elk geval zijn partij hem had geëerd of gesteund. Daarvan was geen sprake: persoonlijk eerbetoon kwam in de CPN alleen partijleider Paul de Groot toe. Een eenvoudig lid als Van Nimwegen moest steeds maar weer verklaren dat niet híj maar De Partij het voortouw had genomen." En wil je meer namen? Wat dacht je van Gerrit Kastein de overtuigde communistische verzetsman die tijdens de Duise bezetting zelfmoord pleegde door op het Binnenhof op de tweede verdieping geboeid op een stoel zittend in doodsnood in wat hem anders te wachten stond uit het raam sprong? Het was niet de CPN die hem als persoon eerde daar deze partij zoals niet alleen door Withuis aangetoond slechts uit propagandistisch nut voor haar ideologie slachtoffers gebruikte maar de SGP-er Menno de Bruyne die tijdens de Dodenherdenking 2017 voorstelde de huidig als bibliotheek voor zijn partij in gebruik zijnde ruimte te vernoemen naar Kastein. Ronald van Raak doet er hier verslag van: https://tpo.nl/column/ronald-raak-zelfmoord-aan-binnenhof/

punt2
punt211 aug. 2018 - 12:07

Andere tijden : Ook over de dodennacht in Stammheim zijn Augustin en Klaus het niet eens. De oud-terrorist spreekt van 'moord'. Hij wordt daarbij gesecondeerd door zijn advocaat Pieter Bakker Schut. Deze Nederlandse jurist was vanaf de jaren zeventig actief pleitbezorger voor de RAF-terroristen zowel binnen als buiten de rechtbank. In 1986 promoveerde hij in Utrecht op 'politieke verdediging in strafzaken', in casu het strafproces tegen Baader c.s. Volgens Bakker Schut hadden de autoriteiten gedreigd dat de uitkomst van de Schleyer-ontvoering 'negatieve uitwerkingen' zou hebben op de gevangenen. Dat is voor hem een belangrijk bewijs voor de moordthese. Immers: "negatiever dan wat ze hadden kon alleen maar zijn dat ze afgemaakt werden, laten we wel wezen", aldus Bakker Schut. Voorts heeft hij het over tegenstrijdigheden in het officiële relaas van het gebeurde. Ten slotte leunt hij zwaar op de verklaring van Stammheim-overlevende Möller, die ontkent dat er van een zelfmoordpoging sprake is geweest." "Bijzonder overtuigend is ook wat de journalist Stefan Aust, die zelf banden had met de terroristen, in zijn fascinerende en vuistdikke kroniek 'Der Baader-Meinhof-Komplex' (1998, eerste druk 1985) schrijft over interne RAF-discussies in de 'Duitse herfst' (op de pagina's 637 en 638). Een groep RAF-leden zat ten tijde van de dodennacht in Bagdad en hoorde via de Deutsche Welle van de dood van de medestrijders in Stammheim. De meesten trokken meteen hun conclusies: de staat had de kameraden afgemaakt" Volkskrant: "Zelfmoord, oordeelden de Duitse justitie en een parlementaire enquêtecommissie. 'Het was moord', weet Hanna Krabbe nog steeds heel zeker." Omdat er zelfs een parlementaire enquête nodig is geweest om de vele geruchten en beschuldigingen te ontkrachten dat de leden wel zelfmoord hebben gepleegd in plaats vermoord te zijn door de overheid. Beste Han als historicus weet jij precies wat er hand was met de vele beschuldigingen en wilde geruchten over de vermeende moord op de RAF leden, dat jij nu zo reageert is best flauw te noemen.

Haya Payab
Haya Payab11 aug. 2018 - 13:49

Ik raak hier het spoor volledig kwijt. Ik zie het als een poging van extreem rechtse denkers om de aandacht van de verdachte positie van Willie Dille af te leiden in de hoop dat toch zuiver en onbezoedeld martelaarschap voor haar bereikbaar wordt. Dom dat zoveel mensen er op in gaan en in een discussie terecht komen die niets met Willie Dille te maken heeft.

Hanvander Horst
Hanvander Horst11 aug. 2018 - 15:46

Ik lees dus dit: ""Zelfmoord door en binnen extreem-linkse Marxistische terreur-groepen mag wel politiek worden gebruikt of politiek worden goedgepraat door linkse intellectuelen" Ik vraag om voorbeelden hiervan, die wel mogen worden goedgepraat door linkse intellectuelen. Ik krijg wel een heleboel gelul en verhalen over mensen die iets over andere mensen hebben gezegd of geschreven , maar voorbeelden van het bovenstaande krijg ik NIET. Dus van zeffmoorden die worden goegepraat door linkse intellectuelen. GOEDGEPRAAT dus.

KnorretjeBig
KnorretjeBig11 aug. 2018 - 15:47

@Haya Payab “ Ik zie het als een poging van extreem rechtse denkers om de aandacht van de verdachte positie van Willie Dille af te leiden” Nee, Patab je hebt niet goed opgelet. “Zelfmoord door en binnen extreem-linkse Marxistische terreur-groepen mag wel politiek worden gebruikt of politiek worden goedgepraat door linkse intellectuelen.” Het gaat erom dat er een dubbele standaard wordt gehanteerd.

Haya Payab
Haya Payab11 aug. 2018 - 16:31

"Nee, Patab je hebt niet goed opgelet." Norretje Pik, het doet helemaal niet terzake. Het gaat hier om Willie Dille, nergens anders over. Ik schreef zelf al dat ik die discussie van jou en anderen niet volg omdat ik die niet relevant vind. Het menselijk leven heeft maar een beperkt aantal minuten, ik besteed die graag zinvol.

Max Eisenmann
Max Eisenmann11 aug. 2018 - 20:12

@Han Het gaat om het ongegeneerd voor politieke agenda misbruiken van slachtoffers van dodelijk geweld, moord, geïntimideerde mensen tot zelfmoord gedreven, etc. zonder dat bekommernis om de slachtoffers zelf het motief is. Dan volgt daaruit dat een opvatting dat enige moraal daarbij aan ten grondslag zou moeten liggen t.a.v. deze slachtoffers niet van belang is voor degenen die uit ideologische motieven misbruik van hen maken. Maar wáárom laat je het hier na om te reageren op wat velen jou verwijten op grond van je opinie? Dat jij, net als wij allen, niet weten wat mevrouw Dille tot haar zelfmoord dreef maar dat jij, in strijd met dat feit, heel stellig bent dat zij dat opzettelijk deed als offer voor haar strijd? Het enige feit wat daaruit volgt, maakt niet uit wat haar heeft gedreven, is dat jij haar zelfmoord ideologisch misbruikt en dat weigert toe te geven terwijl het onmiskenbaar is.

Hanvander Horst
Hanvander Horst12 aug. 2018 - 10:32

Ik vraag om namen en rugnummers. Ik krijg nu verandering van het onderwerp. Ga je ouwe moer belazeren.

Max Eisenmann
Max Eisenmann12 aug. 2018 - 20:33

@Han Het door Withuis beschreven structureel politiek-strategisch misbruiken van door geweld of in nood door zelfmoord omgekomen kameraden, die zeker allen namen hebben, was een beredeneerde en daardoor goed gepraat middel. Maar wanneer heb je het lef verzameld om het, behalve door mij, door velen herhaalde verwijt te beantwoorden dat je Dille zonder feitenkennis ervan beschuldigt zelfmoord gepleegd te hebben als onderdeel van een vooropgezet plan om een politieke cultstatus ten gunste van haar strijd te realiseren? Dat los van wat haar dreef dus in ieder geval jij haar en haar zelfmoord dan misbruikt en dat voor jezelf goedpraat?

Hanvander Horst
Hanvander Horst12 aug. 2018 - 21:26

Niet lullen. NIet vaag verwijzen. Namen rugnummers, namen rugnummers. Dat is het enige waar ik om vraag. Namen rugnummers. Ze komen niet. Ze komen niet. Ze komen niet. Nu niet. Nooit niet. Ze zijn er niet.

Meta  Foor
Meta Foor10 aug. 2018 - 17:06

uiteraard gaat iedereen zijn eigen mening vormen... voor mij wordt het duidelijk dat aangifte van ''assult'' aan het huidige politie apparaat inderdaad voor velen een brug te ver is , en helemaal als er bepaalde discriminerende factoren om de hoek komen kijken.... ik ben hier -mag u gerust weten- helemaal kapot van. Wil graag -wetenschappelijk ingesteld- drijfveren van weten ... denk dat dan ook te begrijpen -mag niet gemeld worden- maar geeft weinig hoop voor de toekomst van vrij denken.

stokkickhuysen
stokkickhuysen10 aug. 2018 - 16:25

Sorry, dit is bedoeld op als reactie op Eisenmann

Bert de Vries
Bert de Vries10 aug. 2018 - 15:17

'Over de doden niets dan goeds' lijkt me waanzin. Voorbeelden bij de vleet. Maar je het getuigt wel van een totaal gebrek aan fatsoen als je de zelfdoding van deze dame gebruikt voor welk nummertje dan ook.

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde10 aug. 2018 - 15:00

Vreemd Han om er niet over te hebben en er toch over te schrijven. Maar ik snap je standpunt: laten we een persoonlijk drama niet politiseren. Het probleem is ze dat zelf al heeft gedaan en we daarmee helemaal niets weten over eventuele onderliggende persoonlijke motieven. Want die zullen er ongetwijfeld zijn. Dus rest ons niets anders dan in te gaan op haar politieke daad. Haar equivalent van de zelfmoordaanslag, die net als bij terroristen zelden gericht is tegen persoonlijke tegenstanders maar om stemming, haat en verdeeldheid te zaaien. In die zin was haar zelfmoord zonder enige twijfel een politieke daad. Mogelijk zelfs strafbaar. Dille werpt zich op als slachtoffer van een daad die nooit plaatsvond. Het is in lijn met het slachtoffergedrag dat zo eigen is aan de PVV. Net als Wilders, die haar overigens nauwelijks serieus nam, koketteert ze met het martelaarschap. Maar waar Wilders nooit de ultieme consequentie trok uit zijn woorden, deed zij het wel. Voor Wilders is het een spel, een verdienmodel zelfs. Dille had blijkbaar niet het vermogen waan en werkelijkheid van elkaar te scheiden of de overtuigingskracht om anderen te winnen voor haar obscure standpunten. Het enige dat haar restte was een daad waarvan het motief niet te vatten is. Het is te ziek en te pervers voor woorden. Of haar haat tegen de islam voorkwam uit een gestoorde persoonlijkheid of een gevolg was van besmetting door de haat ideologie van de PVV doet er niet toe. Mogelijk werkten beiden in op haar persoonlijkheid. Zoals Breiviks daad ook door Wilders ideologie gevormd werd. Ook dat was een politieke daad. Dilles daad moet toch voor iedereen duidelijk maken dat de standpunten van de PVV niet alleen feitelijk onjuist zijn maar alleen met bedrog en perversie in stand kunnen worden gehouden. Van een flat afspringen met als enig doel je onmogelijke standpunten door de strot van de burger te duwen is te erg voor woorden.

1 Reactie
doron
doron10 aug. 2018 - 18:09

MartinvanderLinde, ''Vreemd Han om er niet over te hebben en er toch over te schrijven. Maar ik snap je standpunt: laten we een persoonlijk drama niet politiseren.'' ''Dille werpt zich op als slachtoffer van een daad die nooit plaatsvond.'' Jij beticht Han van iets, ja je hebt gelijk, daarna kruip je in de kleren van Han. Mag ik dat te dom voor woorden noemen?

Max Eisenmann
Max Eisenmann10 aug. 2018 - 14:49

Meneer van der Horst liet zich ook al eens gaan in vergaande gewelddadige verkrachtingsfantasieën m.b.t. PVV-ers door een neushoorn. https://joop.bnnvara.nl/opinies/martin-bosma-verdient-een-goddelijke-behandeling-en-wel-stevig Dan verbaast me dit misbruik neerkomend op een karaktermoord zonder feitenkennis van iemand die beweerde bedreigd en verkracht te zijn en net door zelfmoord aan het einde is gekomen niet echt. Frans Timmermans legde hier op Joop in een opinie eens uit waarom je zo niet over je politieke tegenstanders zoals b.v. PVV-politici spreekt, ook niet doet als er onder hen zijn die het ook doen, en ook niet laat omdat er onder hen zijn die het ook laten. Je doet het gewoon beter niet. Timmermans stelde: "Van succesvol horecaondernemer Steve Stevaert heb ik geleerd dat je niemand je kroeg in krijgt door de kroeg van de buurman af te kraken." Steve Stevaert was een zeer populaire en succesvolle Belgische politicus. Hij pleegde tot veler verrassing, ook van politieke en journalistieke vrienden hier in Nederland, zelfmoord. Hij bleek dat hij werd beschuldigd van een verkrachtingszaak waarvoor hij zich moest verantwoorden maar feitelijk stond niets vast over wat er gebeurd was en hem precies gedreven had tot zijn tragische dood. Ook Joop berichtte er geschokt over. https://joop.bnnvara.nl/nieuws/verbijstering-over-zelfmoord-belgische-minister-van-staat Maar er waren diverse media die direct begonnen te graven en berichten over een aantal door hen opgeduikelde akkefietjes die Stevaert in een kwaad daglicht plaatsten en in verband brachten met seksistische wangedragingen. Dat zoiets, zo kort na diens dood, zonder dat het iets bijdroeg aan de feitelijke toedracht van de zelfmoord, ongepast is en kwetsend voor nog maar net rouwende nabestaanden, en eerder of op later moment haar plaats zou hebben maar niet op dat moment is van groot belang en getuigt van fatsoen. Ik heb een vlammend betoog wat m.b.t. Stevaert's dood maar ook met de omgang door media in andere gevallen daarover gevonden: http://www.opiniestukken.nl/opiniestukken/artikel/956/Stevaerts-dood-legt-belangrijke-problematiek-bloot?t=debat

2 Reacties
Max Eisenmann
Max Eisenmann10 aug. 2018 - 15:40

Ik was de link van Timmermans als opinie hier verschenen nig vergeten: https://joop.bnnvara.nl/opinies/de-tegenstander-deugt-niet

Haya Payab
Haya Payab11 aug. 2018 - 13:53

Zou je niet eens wat over Willie Dille schrijven Max Eisenmann, waarom steeds de aandacht afleiden? In al je lijvige reacties komt haar naam niet een keer voor. Toch is dat het onderwerp.

Rara8
Rara810 aug. 2018 - 14:10

Plotseling hoor je dat iemand van wie je dat niet verwachtte, toch de last van het leven niet langer wenste te dragen. Dat is ook hier het geval." Ik dacht eerst nog om de uitkomst van het onderzoek af te wachten, of iemand iets had verwacht. Maar dat hoeft blijkbaar niet. We hadden het niet verwacht blijkbaar. Ook de burgemeester had blijkbaar niets verwacht. Toch gek, want de burgemeester vertelt in het nieuws " “Willie Dille heeft het in gesprekken met mij gehad over een ontvoering, bedreiging, verkrachting." De conclusie "van wie je het niet verwachtte" vind ik nogal voorbarig. Ik ben benieuwd wat de mensen zeggen met wie zij de afgelopen tijd contact heeft gehad. Sommige weten de uitkomst blijkbaar al.

Richard555
Richard55510 aug. 2018 - 13:39

Ik snap het artikel maar liever zou ik zien dat we over zo'n persoonlijk drama het zwijgen ertoe doen. Laat het over aan de autoriteiten en de hulpverleners. Het zal jouw vrouw maar zijn of man of kind. Te gruwelijk om eigenlijk over na te denken. Objectieve feiten meer niet. De rest is voor de familie en autoriteiten.

4 Reacties
Haya Payab
Haya Payab10 aug. 2018 - 13:44

"Ik snap het artikel maar liever zou ik zien dat we over zo’n persoonlijk drama het zwijgen ertoe doen." Het is geen persoonlijk drama, door haar eigen toedoen. Ze heeft iemand beschuldigd van aanzetten tot groepsverkrachting, die persoon loopt nu in levensgevaar. Er hoeft maar een extreem rechtse amateurboxer halfdronken rond te lopen, kan ook volgend jaar zijn. Er is teveel gebeurd, door haar eigen toedoen. Daarom zal de zaak tot op de bodem moeten worden uitgezocht. Er zijn teveel mensen betrokken.

madbako
madbako10 aug. 2018 - 14:30

Richard555 10 augustus 2018 at 15:39 Ik snap het artikel maar liever zou ik zien dat we over zo’n persoonlijk drama het zwijgen ertoe doen. De persoon zet het zelf op het internet. Haar partijgenoten twitteren er lustig op los. Hoe persoonlijk en hoe zwijgzaam moeten 'we' er dan over doen

Richard555
Richard55510 aug. 2018 - 14:56

Wel erg kort door de bocht. We weten geen van allen wat er echt speelt. En ik heb het over iedereen evenzeer over haar partijgenoten etc. Ik vind het gewoon niet kies om hier een discussie over te voeren.

Britta van Rees
Britta van Rees10 aug. 2018 - 16:18

Richard, hulde voor jou.

Haya Payab
Haya Payab10 aug. 2018 - 13:26

Ik denk dat er veel te veel achter wordt gezocht, alsof deze vrouw een plan had dat over leven en dood ging. Kijk eens nuchter naar wat we hebben. Het is maandag, bijna 40 °C, windstil, de vogeltjes zijn stil. Mensen zijn ziek van de warmte. Een sterk vermagerde vrouw die in eenzaamheid en in zichtbaar geëmotioneerde toestand achter een boom vlak langs de weg hurkt. (we horen brommers dichtbij langsrijden, zo luid dat ze zelf even moet zwijgen) Ze neemt een filmpje van zichzelf op, en in dat filmpje doet ze erg opmerkelijke uitspraken. Vervolgens plaatst ze dat filmpje op Facebook en licht de pers in dat het filmpje er staat. De loop van het verhaal in het filmpje is erg onlogisch en ze vergist zich ook nog in de datum. De misdadigers die haar verkrachtten vroegen haar of ze respect voor Mohammed, voor Allah en voor Arnout (de collega), ook dit is bijzonder onwaarschijnlijk. En dan die datum, 15 maart 2017. Het was de dag van de Tweede Kamerverkiezingen. Ze zal als prominent PVV lid in partij-politieke omgeving haar dag hebben doorgebracht. Vermoedelijk zal ze de hele avond op de PVV bijeenkomst zijn geweest. Als iemand even wil zoeken, het zal vast te vinden zijn, op Youtube bijvoorbeeld. Er is geen weg terug. De geest is uit de fles. Het is maandag. Ze heeft een collega raadslid van aanzetten tot verkrachting beschuldigd, en die beschuldiging aan de pers bekend gemaakt. Ze heeft het einde van haar carrière vastgelegd. Er is een ramp gebeurd, en ze kan het niet meer ongedaan maken. Ze zegt dat die collega haar haatte, dat kan zijn, maar dat zij hem haatte zei ze niet, maar kan veilig geconcludeerd worden. Wat zij hem heeft aangedaan is enorm. En als blijkt dat ze heeft gelogen, dan is dat een zeer ernstig misdrijf dat ze heeft begaan, vlak voor haar dood. Ik vrees dat we er nooit zullen achter komen. Daar zat ze met de gebakken peren, op dinsdag, spijt, ernstig depressief door wat ze had aangericht, de pers komt ook nog op bezoek. Ze staat ze, zoals haar eigen is, ferm te woord, en dan wordt het woensdag. Haar wereld stort onherroepelijk in elkaar. Ik denk dat ze nog wel gebeld heeft met bekenden over wat ze moet doen. Maar er is niets meer te doen. De pers heeft al gesproken met de burgemeester, met de politie, met de PVV top, ook Geenstijl heeft er lucht van. De pers is op zoek, en publicatie van allerlei bevindingen is nakende. Ernstig depressief en in het nauw pleegt ze zelfmoord. Dat is een zeer ernstig drama, dat de meeste gewone stervelingen niet kunnen overzien. En ze had voor een deel gelijk, in haar filmpje. Ze zal zeker regelmatig bedreigd worden, dat overkomt alle politici die krachtige uitspraken doen. Zo is Nederland. Hier worden politici, en media bekendheden bedreigd, is het niet door links, dan door rechts. En die bedreigingen zijn helemaal niet subtiel. Zonder enige schroom worden kinderen erbij gehaald, kelen doorgesneden, en noem maar op. Ze zegt het in het filmpje, en ik geloof haar. Laten we met ons allen de omvang van dit drama inzien, en laten we verdrietig zijn over Nederland. Zij is een van de slachtoffers van hoe wij met democratie omgaan. Zij is niet de enige, maar mogelijk kon zij er slechter tegen dan Pechtold of Wilders. Ik wens haar familie en vrienden veel sterkte toe met het dragen van dit verlies, en ik wens ons allemaal sterkte toe met de toekomst van Nederland, en hoe wij met ons kostbaarste goed omgaan.

7 Reacties
Roy Batty
Roy Batty12 aug. 2018 - 18:13

"Ik denk dat er veel te veel achter wordt gezocht, alsof deze vrouw een plan had dat over leven en dood ging. Kijk eens nuchter naar wat we hebben." Je hebt helemaal niets behalve de zoveelste suggestieve denkwijze die overduidelijk gekleurd is maar die het moet doen voorkomen alsof je gedachtengang over de dood van deze vrouw mild en vol van wijze nobele woorden is. Misschien was het wel gewoon waar en wilde ze geen aangifte doen vanwege de consequenties die er aan zouden hangen als je een bekend persoon bent met ook nog eens een PPV politieke achtergrond. Misschien werd het allemaal uiteindelijk te veel en heeft ze het bekend gemaakt omdat ze wist dat ze toch een einde aan haar leven ging maken. Misschien is de naam van Arnout wel gevallen tijdens de verkrachting terwijl hij er helemaal niets mee te maken had. Misschien was ze door de stress van alles wat haar overkomen is wel zo sterk vermagerd. Misschien misschien..... Who knows. Als je echt zo nobel had willen overkomen had je beter gewoon je mond gehouden.

Haya Payab
Haya Payab13 aug. 2018 - 7:56

"Misschien was het wel gewoon waar en wilde ze geen aangifte doen vanwege de consequenties die er aan zouden hangen als je een bekend persoon bent met ook nog eens een PPV politieke achtergrond." Je bedoelt dat PVV-ers beter geen aangifte van verkrachting kunnen doen? Ze zijn vogelvrij, als hun iets overkomt kunnen ze beter de mond houden? Laten we het eens hebben over de slachtofferrol waarin PVV-ers zich al jarenlang graag wentelen. Die illustreer jij uitstekend middels je reactie. Overigens had ik geen nobele bedoelingen met mijn reactie, dus je hoeft die niet te wegen in dat licht. Ik denk dat nobele bedoelingen maar heel zelden bij mensen worden aangetroffen.

Roy Batty
Roy Batty14 aug. 2018 - 10:57

Er is iemand dood. Zelfmoord. Exacte details weet alleen zij. Feit is wel dat ze dood is. En jij komt aanzetten met de 'slachtofferrol'. Vertel eens.. wanneer ben je dan wel een slachtoffer? Of kan een PVVer geen slachtoffer zijn? Er is er dus hier maar een die illustreert. Dat ben jij. En wat je illustreert is niet al te fraai.

Haya Payab
Haya Payab14 aug. 2018 - 18:00

Beste Roy, Arnoud van Doorn is een ongelooflijke griezel, die zouden we beter kwijt dan rijk kunnen zijn in ons land. Hij is erger dan zijn tegenpool Geert Wilders. Maar dat betekent niet dat hij heeft gedaan waarvan Dille hem beschuldigt. Als Dille zo graag publiekelijk beschuldigt, dan moet ze met bewijzen komen. Ze heeft dat nagelaten, ze is doodgegaan. Ze heeft verhinderd dat de politie de zaak (voor of tegen) zou kunnen bewijzen. Anderhalf jaar lang heeft ze dat verhinderd. Wat Dille heeft gedaan, zonder enig bewijs is volkshetzerij tegen een bevolkingsgroep en tegen een persoon. Ik vind dat een teken van totaal ontbreken van verantwoordelijkheidsgevoel. En zelfmoord is een belabberd excuus. Nu mag je mij niet fraai vinden omdat ik dit zo hard zeg, dat moet je dan maar zelf weten.

Roy Batty
Roy Batty15 aug. 2018 - 10:02

Je hele betoog is gebaseerd op aannames gedreven door antipathie. Die vrouw is dood. Maar zelfs dat is nog niet voldoende voor je.

Haya Payab
Haya Payab15 aug. 2018 - 20:27

"Die vrouw is dood. Maar zelfs dat is nog niet voldoende voor je." De dood poetst fouten uit je leven niet weg zolang er mensen zijn die last hebben van die fouten.

Roy Batty
Roy Batty18 aug. 2018 - 17:21

Ik heb meer respect voor 25 jr. werken in gehandicaptenzorg dan een goedkope tegelwijsheid.

Roy Batty
Roy Batty10 aug. 2018 - 13:17

"Die zelfmoord was het hoogtepunt in haar strijd op leven en dood tegen de islam. Zij wilde daarmee een teken oprichten." It may be false, It may be true, But nothing has been proved.

1 Reactie
Kim Hilman
Kim Hilman10 aug. 2018 - 17:54

@ kruimeltje Het is een kwestie van timing. Maar ik ben blij dat je bekend met bent met het begrip fatsoen. Dat is iets.

Kruimeltjes2
Kruimeltjes210 aug. 2018 - 10:25

Han, Met de strekking van je verhaal ben ik het eens, laten we geen misbruik maken van de dood van deze dame, echter waar ik in het algemeen moeite mee heb is je opmerking "Over de doden niets dan goeds." Laat iemand mij eens uitleggen waarom. Is een misdadiger opeens geen misdadiger meer als hij/zij is overleden? Is een moordenaar geen moordenaar meer, als hij/zij is overleden? Ik kan een heel lange lijst maken van mensen, die worden uitgekotst, die toch echt overleden zijn. Er zit een gevaarlijk soort vergevingsgezindheid in de stelling over de doden niets dan goed. Misdaden hebben lange schaduwen, ook als de dader is begraven of gecremeerd.

9 Reacties
Appi Mohamud
Appi Mohamud10 aug. 2018 - 11:40

Kruimeltje, volgens mij snap je de defenitie van *dood* niet. Als je dood bent kan je niks meer doen en alles wat je ooit gedaan hebt is in het verleden, daarom spreken we van "was" inplaats van "is" •was een moordenaar •was een racist •was een dictator •was een terrorist. Over Bin Laden spreken we ook dat hij een terrorist *was* en Hitler een genocide *pleger*. Als iemand eenmaal dood is kan je nou eenmaal niet meer je recht vandaan halen, en landen met se doodstraf word er van je geacht de straf van de dood als jouw recht aan te nemen.

Kim Hilman
Kim Hilman10 aug. 2018 - 13:06

'over de doden niets dan goeds' betekent niet goedpraten. Het betekent dat je niet na-trapt naar wie ligt. Kwestie van fatsoen.

Kruimeltjes2
Kruimeltjes210 aug. 2018 - 14:15

@Appi .... Misdaden hebben lange schaduwen, ook als iemand dood is. De dood van een persoon an sich heeft daar niets mee te maken. b.v. Bernhard von Lippe Biesterfeld is een fraudeur, ook al is hij dood en begraven.

Kruimeltjes2
Kruimeltjes210 aug. 2018 - 14:50

@Kim.. Met deze redenatie zou ik dus niet mogen zeggen dat Hitler, Stalin, Pol Pot om een beperkt aantal namen te noemen, walgelijke smerige massa moordenaars zijn, onder het mom van niet napraten. Dat zou dus juist onfatsoenlijk zijn.

Kruimeltjes2
Kruimeltjes210 aug. 2018 - 14:51

Lees: natrappen, dyslexie sloeg toe.

Appi Mohamud
Appi Mohamud10 aug. 2018 - 15:39

Kruimeltje, dan spreken we van "was een fraudeur" en niet "is een fraudeur", en ja dat mag je zeggen maar iedereen zal je wel vreemd aankijken en waarschijnlijk doorrijden naar een instelling als je overleden dictators nog op aarde rond ziet lopen. En verder wat Kim zegt, kwestie van fatsoen.

Kruimeltjes2
Kruimeltjes210 aug. 2018 - 16:33

@Appi... Ken je het verschil tussen VVT en OVT? Omdat sommige misdaden lange schaduwen hebben, die in het heden nog doorwerken, is het volstrekt normaal om de VVT niet te gebruiken. Ik weet niet hoe ik het beter kan uitleggen. Mocht je het niet begrijpen, wend je dan tot iemand anders, want ik faal je dan dit uit te leggen.

Appi Mohamud
Appi Mohamud10 aug. 2018 - 17:55

Kruimeltje, doe meer je best, ik sta voor alles open. Ik ken namelijk dat wat nog niet bestaat (Zoals wat nog niet geboren is) niks kan doen en wat dood is niet meer bestaat en ook niks meer kan doen. Met de nadruk op bestaan of bestaan hebben.

Kruimeltjes2
Kruimeltjes210 aug. 2018 - 20:57

@Kim.. Het heeft weinig met fatsoen te maken. B.v. Bij leven vond ik van Riel van de VVD (wie kent hem nog?) een man met een walgelijke mentaliteit. De man is al jaren dood en mijn mejing is niet veranderd. Een man met een walgelijke mentaliteit. Dat kan ik met geen mogelijkheid natrappen noemen of onfatsoenlijk. Hoogstens consequent.

DonDonaldSucks
DonDonaldSucks10 aug. 2018 - 10:20

[Wij zullen door strijden...] In een andere taal, "Wij gaan door met de Jihad." Blijkbaar inclusief het gebruiken van zelfdoding om politieke idealen te verwezenlijken.

1 Reactie
Dunya2
Dunya210 aug. 2018 - 16:05

@RobRoy De beweringen van Appi zijn juist. Willie Dille heeft gezegd dat er een atoombom op moslims gegooid moet worden. Dat is niet zo aardig van haar.

punt2
punt210 aug. 2018 - 10:08

quote: " Die zelfmoord was het hoogtepunt in haar strijd op leven en dood tegen de islam. Zij wilde daarmee een teken oprichten. Dat doet denken aan de gewoonte in het Midden-Oosten om strijders die het niet overleven als martelaar aan te duiden. Rond Willie Dille is het begin van een vergelijkbare cultus te zien." het is apart te lezen dat er betekenis aan de zelfdoding wordt gegeven zonder ook maar enige kennis te hebben aan de eventuele afscheidsbrief(mocht deze er zijn) waar misschien een reden wordt opgevoerd. Zeker streed zij tegen onrecht, maar dan vooral tegen het onrecht tegen kinderen en pleegkinderen, haar strijd was Jeugd- en pleegzorg. Er zijn diverse gesprekken geweest met de burgemeester en ook met de politie over de "voorvallen"waar ze over sprak in haar video. Er zijn voor haar redenen geweest om tot deze laatste stap te komen. Geen van ons heeft wetenschap van deze reden(en). Gebruik maken of misbruik maken van haar overlijden is geen enkele manier gepast. Zonder de wetenschap van reden of redenen. Het is in en in triest dat een mens tot deze beslissing moet komen, en het is slechts aan de nabestaanden om verder uitleg te geven of niet. Elke politieke uitspraak in deze treurige zaak is nu ongepast.

8 Reacties
Appi Mohamud
Appi Mohamud10 aug. 2018 - 11:53

"het is apart te lezen dat er betekenis aan de zelfdoding wordt gegeven zonder ook maar enige kennis te hebben aan de eventuele afscheidsbrief(mocht deze er zijn) waar misschien een reden wordt opgevoerd." Ik dagt dat dat filmpje haar afscheid brief maar ik zou het fout kunnen hebben. En de strijd voeren tegen de Islam komt van haar partij als antwoord op haar zelfdoding, in een ander taal zouden we van een "jihad" spreken. "Zeker streed zij tegen onrecht, maar dan vooral tegen het onrecht tegen kinderen en pleegkinderen, haar strijd was Jeugd- en pleegzorg." Nee ze streed tegen moslims en stelde zelf een genocide voor tegen moslims en hun kinderen, ze wad wel een gemeenteraadslid dus zal ze vast ook wel over jeugdzorg gesproken hebben maar was niet onderdeel van haar strijd. "Het is in en in triest dat een mens tot deze beslissing moet komen, en het is slechts aan de nabestaanden om verder uitleg te geven of niet." Ik vind het eigenlijk een zwaktepunt dat ze jaar eigen leven heeft ontnomen door een paar bedreiging en een verkrachting, die asielzoekers waar ze zo op tegen was, ik kan me nog steeds herinneren wat haar partij zij over bootvluchtelingen (dobbernegers) en de Syrische vader waarbij zijn zoon van 3 op de Turkse strand aanspoelde (meer oog voor welvaart dan zijn kinderen). Sorry als ik het wel zielig vind voor de nabestaande en wens haar een goede rust in de hiernamaals, maar haar leven was in en in slecht en eindigde als een lafaard.

OlavM
OlavM10 aug. 2018 - 14:06

@ Appi Mohamud: Daar komt nog bij dat het nog maar de vraag is wat in werkelijkheid wel of niet is gebeurd wat betreft de beschuldigingen van ontvoering en verkrachting door moslims.CDA-politica Daniëlle Koster heeft geroepen: "Zoiets verzin je niet." Nou, dat kan wel degelijk. Voorbeeld: heel scherp staat me nog de jonge joodse vrouw bij, die in 2004 beweerde in de Parijse metro door Nood-Afrikanen te zijn belaagd. Die zouden een hakenkruis op haar borst hebben gekerfd. Toe ik in een comment in Trouw beargumenteerd aangaf waarom dat verhaal voor mij niet zo geloofwaardig was, noemden sommigen mij "even erg als de daders" (sic). De volgende dag maakte de Parijse politie bekend dat de vrouw had toegegeven alles verzonnen te hennen...... (De bekrassing had zij zelf aangebracht).

OlavM
OlavM10 aug. 2018 - 14:08

Herstel in laatste regel: .....alles verzonnen te hebben…

punt2
punt210 aug. 2018 - 15:25

@Appi Mohamud quote: "Nee ze streed tegen moslims en stelde zelf een genocide voor tegen moslims en hun kinderen, ze wad wel een gemeenteraadslid dus zal ze vast ook wel over jeugdzorg gesproken hebben maar was niet onderdeel van haar strijd." Ik zou graag een feitelijke onderbouwing willen zien van jouw beschuldiging, wat zij precies heeft gezegd en wanneer. Wilders refereert aan haar werk in de jeugdzorg: ‘Willie was een geweldige warme collega die altijd oog had voor haar medemens en met de jeugd in het bijzonder.’ "Uit alle reacties komt naar voren dat Dille herinnert zal worden als een ‘warme collega’, met passie een goed gevoel voor humor. Krikke schrijft: ‘Willie Dille stond voor haar zaak. Ze kon stevig debatteren, maar kon ook humoristisch uit de hoek komen. We zullen haar zeer missen in de raad en in het debat." Fractievoorzitter Daniëlle Koster: ‘We zijn geschokt door het overlijden van onze collega Willie Dille. Willie was als raadslid zeer betrokken bij de WMO en Jeugdzorg en had daar ook veel verstand van, mede door haar eigen ervaringen als pleegouder van gehandicapte kinderen. Ik denk dat excuses voor de vreselijke beschuldigingen op zijn plaats zijn Appi.

Appi Mohamud
Appi Mohamud10 aug. 2018 - 15:44

Rob Roy. Ik had de link al neergezet in de bericht over het overlijden zelf maar hier nogmaals. "https://joop.bnnvara.nl/nieuws/haagse-raad-woedend-op-pvv-om-stupide-anti-islamfilmpje" Hier geeft ze zelf ook aan dat ze over de grens van toelaatbaar is gegaan met de zin "stel je voor een wereld zonder moslim" en dan begeleid bij zo een film dan is het zeker een bedreiging. Er zijn al mensen voor minder veroordeelt.

Appi Mohamud
Appi Mohamud10 aug. 2018 - 15:46

Ps. Je zou ondertussen toch beter moeten weten dan te geloven wat Wilders twittert?

punt2
punt211 aug. 2018 - 5:49

@Appi, je hebt inderdaad gelijk. Mijn excuses, had filmpje nog nooit gezien( volg de PVV ook niet) De twee en andere voorbeelden kwamen als reactie om aan te geven dat zij zich wel enorm heeft ingezet voor jeugdzorg en pleegzorg, dat zij zelf ook diverse pleegkinderen heeft/ zou hebben. Dat dit onderwerp wel haar volledige inzet had

Appi Mohamud
Appi Mohamud11 aug. 2018 - 8:04

Rob Roy. Ik betwist ook niet dat ze goede kanten had, ze was namelijk ook een mens. Maar haar goede kanten was expliciet voor slechts een deel van de volk en voor het ander was ze door en door slecht. Ik heb niks aan wat Wilders of de PVV typen, we weten ondertussen dat ze amper de waarheid spreken. Maar dat houd niet weg dat ze wel onschuldige nabestaanden heeft en voor hen niks dan het beste wensen in deze moeilijke tijd, het is in ieder geval meer dan wat Bin Laden moeder over zich heen kreeg afgelopen week na de BBC interview.

Max Eisenmann
Max Eisenmann10 aug. 2018 - 9:51

{Het is smeerlapperij om de dood van Willie Dille politiek te gebruiken} OK, helemaal mee eens. Dat geldt dan natuurlijk ook voor Han van der Horst zelf. Eerst nog: "De zelfmoord leek wel een offer." Twijfel? Nee hoor want dan: "In de strijd tegen de islam benam Willie Dille zich tenslotte het leven." En dan gaat Han van der Horst als vanouds los: "Zij zat in de politiek en zij heeft er voor gekozen om haar levenseinde te maken tot een politieke gebeurtenis. Die zelfmoord was het hoogtepunt in haar strijd op leven en dood tegen de islam. Zij wilde daarmee een teken oprichten. Dat doet denken aan de gewoonte in het Midden-Oosten om strijders die het niet overleven als martelaar aan te duiden. Rond Willie Dille is het begin van een vergelijkbare cultus te zien." De finale harde beschuldiging is gespeend van twijfel over wat haar dreef: "Het is maar zeer de vraag of wij mee moeten gaan in haar kennelijke bedoeling om de tragedie van haar levenseinde te politiseren." Hûhh? Die zin komt bekend voor. Stond er niet iets vooraf aan deze tirade tegen iemand die zich niet meer kan verdedigen? {Het is de vraag of wij mee moeten gaan in het politiseren van haar levenseinde} Om het direct daarop zelf te doen. Ongelooflijk.

5 Reacties
OlavM
OlavM10 aug. 2018 - 13:45

@ Max Eisenmann: Alleen al doordat Willie Dille in haar filmpje op Facebook de ex-PVV-er en tot de islam bekeerde Arnoud van Doorn, gemeenteraadslid van de Partij van de Eenheid in Den Haag, met name als “gemene” man noemde, en kennelijk als aanstichter op de achtergrond, maakte zij zélf er een politieke kwestie van. Afgezien natuurlijk van “de strijd op leven en dood” tegen de islam.

Max Eisenmann
Max Eisenmann10 aug. 2018 - 17:03

Het ging mij erom dat Han van der Horst stelt dat je in deze zaak je niet moet gaan politiseren en vervolgens doet hijzelf precies dat. Dat Dille dat deed staat allerminst vast tenzij je bedoelt dat al die politici die zeggen bedreigd te zijn, en erger, wiens partners, kinderen, en familie daarin betrokken werden, of nog erger, die mishandeld zeggen te zijn, hun mond moeten houden en dit zeker niet naar buiten moeten brengen omdat ze anders hun lot aan zichzelf te danken hebben? Dat is inderdaad precies wat politici en ook journalisten die zeggen dat dit hen overkomen is remt, ook bij het doen van aangifte. https://www.ad.nl/politiek/journalisten-vaker-bedreigd-maar-enlsquo-bangenrsquo-voor-aangifte~ad21e6c7/ https://www.hpdetijd.nl/2018-03-20/gemeenteraadsverkiezingen-bedreigde-raadsleden/ Zolang we de feiten niet kennen is politiserend speculeren zoals Han van der Horst hier duidelijk doet ongepast.

OlavM
OlavM10 aug. 2018 - 18:46

@ Max Eisenmann: Wat klets je nou? Ik bedoel natuurlijk en overduidelijk niets in de trant van "zwijgen". Wat ik zeg is alleen, dat de uitlatingen van Willie Dille zélf politiserend waren. (Alleen al door Arnoud van Doorn erbij te betrekken). Overigens zet ik sowieso grote vraagtekens bij haar uitlatingen, maar dat is een ander verhaal.

Max Eisenmann
Max Eisenmann10 aug. 2018 - 21:49

@OlavM Nu zeg je dus weer, zonder dat je weet of de bedreigingen vooraf plaatsgevonden hebben, en hetzelfde geldt dus voor de gewelddadige aanval die haar naar haar zeggen is aangedaan waarbij de naam van van Doorn gevallen zou zijn, dat als iemand daarvan publiekelijk rept als beschuldiging dat niet anders dan een daad van politiseren is. Dan geldt dat motief van politiseren volgens jou dus voor iedere politicus, journalist, etc. die zoiets beweert maar geen bewijzen heeft of aangifte doet?

OlavM
OlavM10 aug. 2018 - 22:45

@ Max Eisenmann: Kan je niet logisch denken? Door openlijk te spreken over “de strijd op leven en dood” tegen de islam, een ex-PVV-er en moslim als dader op de achtergrond te noemen, nl. als aanstichter van een beweerde groepsverkrachting door moslims, maar geen aangifte te (willen) doen zodat het waarheidsgehalte feitelijk en juridisch tot op de bodem zou kunnen worden uitgezocht, schep je een oncontroleerbaar verhaal dat een hoog ophitsend effect heeft. Dan laat ik nog maar terzijde, dat ik het hele verhaal niet erg geloofwaardig vind. Maar ik reageer hier nu niet verder op iemand met zo'n bord voor de kop.

Ver Bazing
Ver Bazing10 aug. 2018 - 9:45

In de dood zijn wij allen gelijk, hoezeer omze levenswegen en levensdoelen ook uiteen lopen. Ook al heb ik pas na haar dood bewust over haar gehoord, toch mijn oprechte wens dat u, Willie Dille mag rusten in vrede!

Sonic2
Sonic210 aug. 2018 - 9:32

Ik vind het dus absoluut geen smeerlapperij om de dood van Dille politiek te misbruiken. Ik kan me nog goed voor de geest halen dat Wilders toen de lijken in Bataclan nog moest af koelen al politiek zijn punt moest halen. Onvoorstelbare smeerlap is die Wilders. Dus in die zin 0,0 medelijden met al dat PVV volk. De aanrandingen van vrouwen in Keulen moest ook door al dat PVV tuig worden misbruikt om de grenzen te willen sluiten. De grootste complot theorietjes vind je bij de PVV/FvD aanhang. Een rechter is geen rechter maar een aanhanger van D66. De media is een links blok en is de PvdA oppositie. En nu mag er dus niets worden terug gezegd? Voor Willie Dille heb ik wel respect. Ze heeft vooral in haar periode voor de politiek goede dingen gedaan. Ook in de kamer was ze een van de weinige goede PVV'ers. Als er goede PVV'ers zijn dat zijn dat vaak vrouwen valt me op. Dille nam het op voor de minderbedeelde. Willie Dille heeft natuurlijk compleet de verkeerde keuze gemaakt om voor de PVV sekte te kiezen. Als je in de PVV fractie zit wordt je daar doodongelukkig van en blijf je er vooral bij omdat er met geen mogelijkheid een weg terug is. Het is kiezen tussen werkloosheid tot je dood of je salaris behouden in de sekte van Wilders. Dat is de enige reden waarom iemand als Lillian Helder er nog zit bijvoorbeeld. Het blijft niettemin triest. Willie laat ook kinderen en een man na. Het is echter geen smeerlapperij dat haar dood misbruikt wordt, maar een keihard koekje van eigen deeg. Misschien dat de PVV er lering uit kan gaan trekken en wat minder het leed van nabestaanden en een seksueel vernederde vrouwen zal gaan uitbuiten voor haar eigen politieke gewin. Niet dat ze dat ooit zullen doen. Er lering uit trekken. Daar is al dat Wilders veel te drammerig en te koppig voor.

4 Reacties
Mr.Green
Mr.Green10 aug. 2018 - 10:15

Ook erg laag om vast te stellen dat er een diepere oorzaak achter haar zelfmoord ligt Han van der Horst. Haar nabestaanden weten veel beter wat er in haar leven speelde dan jij. Verder neig je in je stuk ook naar hetgeen waar je juist voor waarschuwt. Erg hypocriet.

Paul250371
Paul25037110 aug. 2018 - 10:31

Ik ben het met je eens maar viel over deze zin: "Misschien dat de PVV er lering uit kan gaan trekken en wat minder het leed van nabestaanden en een seksueel vernederde vrouwen zal gaan uitbuiten voor haar eigen politieke gewin." Het impliceert maar misschien vat ik dat zo op dat de PVV dit drama verdient en dat is in mijn ogen echt misplaatst (mocht dit de strekking zijn van deze zin).

vdbemt
vdbemt10 aug. 2018 - 10:33

Als het 'een keihard koekje van eigen deeg is", is het DUS geen smeerlapperij??

Sonic2
Sonic210 aug. 2018 - 22:53

@ Mr Green Geen idee wat je met je volstrekt onduidelijke reactie bedoeld. Is het tegen Han of tegen mij gericht? Ik ga er ook niet verder op in als je tenminste niet verduidelijk wat je bedoelt en tegen wie je het bedoelt @ Paul Natuurlijk verdient helemaal niemand dit. Ze verdienen dit drama niet( als het gebeurt is. Dat zullen we nooit weten. Haya komt hierboven al met sterk verhaal). De PVV is op zijn minst hypocriet als ze andere verwijten de dood van Willie Dille politiek te gebruiken. De PVV misbruikt aanrandingen/verkrachtingen en het leed van de slachtoffers om hun politieke punt te maken. Dat sommige mensen dat nu doen met Willie Dille is smakeloos en niet fraai, maar de PVV heeft op dit gebied de toon gezet. En dan krijg je het terug en daar kunnen ze dan weer niet mee omgaan.

madbako
madbako10 aug. 2018 - 9:28

De zelfmoord leek wel een offer. In de strijd tegen de islam benam Willie Dille zich tenslotte het leven. ‘Wij zullen door strijden, zodat haar dood niet voor niets geweest is.. Pvv heeft haar eigen martelaar. En ze zal daar dankbaar gebruik van maken. Dat kan je aan wilders wel overlaten

1 Reactie
Haya Payab
Haya Payab10 aug. 2018 - 13:40

De PVV houdt zich even gedeisd. Dille heeft een politicus in ernstige problemen gebracht door hem van een ernstig misdrijf te beschuldigen, en vervolgens zelf dood te gaan. Als blijkt dat Dille gelogen heeft, dan is ze geen martelaar maar een domme gekke politica die zelf haar eigen carrière verwoestte, en dan was zelfmoord een reële manier om er uit te komen. Ik denk dat dit in PVV kring ook wordt beseft, en dat men graag nog even niet te veel aandacht voor de kwestie wil hebben.

Stuurman aan wal
Stuurman aan wal10 aug. 2018 - 9:16

"In de strijd tegen de islam benam Willie Dille zich tenslotte het leven". Hoezo, heeft ze op enige manier laten weten dat dat de reden voor haar daad was? "Zij zat in de politiek en zij heeft er voor gekozen om haar levenseinde te maken tot een politieke gebeurtenis." Welnee, dat hebben anderen ervan gemaakt. "Die zelfmoord was het hoogtepunt in haar strijd op leven en dood tegen de islam. Zij wilde daarmee een teken oprichten." Wilde ze dat, waaruit blijkt dat? "Rond Willie Dille is het begin van een vergelijkbare cultus te zien." Welnee, dat maakt u er zelf van. Werkelijk, dit stuk staat vol met allerlei rare aannames over een dame die tot een wanhoopsdaad gekomen is, bah!

2 Reacties
Paul250371
Paul25037110 aug. 2018 - 10:27

Eens. Ik vind het vergaande constateringen. Wellicht mis ik informatie maar jouw punten vielen mij ook op.

OlavM
OlavM10 aug. 2018 - 13:39

@ Sturuman aan wal: Alleen al doordat Willie Dille in haar filmpje op Facebook de ex-PVV-er en tot de islam bekeerde Arnoud van Doorn, gemeenteraadslid van de Partij van de Eenheid in Den Haag, met name als "gemene" man noemde, en kennelijk als aanstichter op de achtergrond, maakte zij zélf er een politieke kwestie van. Afgezien natuurlijk van "de strijd op leven en dood" tegen de islam.

Appi Mohamud
Appi Mohamud10 aug. 2018 - 9:10

Te laat Han, er word al met Keulen vergeleken in sommige hoeken.

Minoes&tuin
Minoes&tuin10 aug. 2018 - 9:05

Eens! Triest!

gravin2
gravin210 aug. 2018 - 9:01

"Over de doden niets dan goeds" En dan zo'n naar stuk schrijven met diverse aannames, ons past stilte.

Humpty Dumpty
Humpty Dumpty10 aug. 2018 - 9:01

Volkomen mee eens. Ik ben alleen bang dat er toch, te veel, mensen zullen zijn die al stampend op haar graf hun gelijk gaan proberen te halen. Simpel fatsoenlijk gedrag is al lang niet meer zo vanzelfsprekend.

DaanOuwens
DaanOuwens10 aug. 2018 - 9:00

Ik heb begrip voor de manier waarop Van der Horst hiernaar kijkt. Maar tegelijk constateer ik dat het onderwerp te groot is om de raadsels rond haar leven en dood niet te ontrafelen. Zelfs nu nog wordt kritiek op de opvattingen van Wilders weggezet als demoniseren en de verwijzing naar Fortuyn. Ik denk dat nieuwe martelaar van extreem rechts de polarisatie nog veel groter maakt. Volgens mij poets je dit niet weg met een beroep op de redelijkheid en het fatsoen van mensen. Zoveel beschaving het Nederland nu eenmaal niet. Dan is het wellicht toch beter de onvermijdelijke discussie te voeren nadat de Haagse politie en Krikke volledige openheid van zaken hebben gegeven. Bij de PVV-achterban moet in ieder geval ook enige aarzeling bij de juistheid van het verhaal van Dille ontstaan,anders lijkt mij verdere radicalisering van die groep onvermijdelijk. En dus moet ook de bewering over de verkrachting serieus onderzocht worden.

3 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst10 aug. 2018 - 9:39

Ik denk, Daan, dat een onderzoek naar de achtergronden van de aantijgingen van Willie Dille geen onderdeel uitmaken van het politiseren. Dat is een zaak van politie en openbaar ministerie waar de politiek zich niet mee moet bemoeien.

Paul250371
Paul25037110 aug. 2018 - 10:32

Eens

DaanOuwens
DaanOuwens10 aug. 2018 - 11:33

@ HanvanderHorst Ik zou het graag met je eens zijn maar de aantijgingen van Wlilly Dille hebben nu eenmaal politieke aspecten. Het lijkt mij onvermijdelijk.

Piet_P
Piet_P10 aug. 2018 - 8:56

"Wij weten niet wat waarheid is en wat verdichtsel, waar de paranoia begint en waar die ophoudt." Waarom dan toch dit artikel schrijven? "Maar één ding kunnen wij met zekerheid zeggen: aan die zelfmoord lagen veel diepere oorzaken ten grondslag dan wat zij op de inmiddels beruchte Facebook-video naar buiten bracht." O ja? U weet meer dan ons? Vertel! Of doet u maar alsof? Je zou dit artikel ook smeerlapperij kunnen noemen: een poging om iedere vorm van waarheidsvinding bij voorbaat de nek om te draaien.

4 Reacties
Joop Schouten
Joop Schouten10 aug. 2018 - 9:11

Je demoniseert de schrijver.

Pindaklaas
Pindaklaas10 aug. 2018 - 9:14

Alleen aanhangers van het gedachtengoed van onder andere de PVV zouden dit stuk smeerlapperij kunnen noemen. Het is een prima stuk wat Han hier neerzet. Lees het nog eens, Piet_P.

Johan eldert
Johan eldert10 aug. 2018 - 10:25

misschien moet je dit eens lezen: https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/122227-zelfmoord-de-oorzaken-en-signalen.html zelfmoord doe je niet zomaar. daar gaat altijd een lang proces van lijden aan vooraf. je zelf van het leven benemen is extreem moeilijk, in mentale zin des woords. dus wat zij benoemt in de video is hoogst waarschijnlijk niet de onderliggende oorzaak. in afscheidsbrieven geven mensen die zelfmoord plegen vaak alleen de reden aan die de bekende druppel was. zelden de werkelijke oorzaak. ik zou zeggen, voordat je gaat lopen schoppen, eerst eens achtergrond onderzoek doen naar iets zo ingrijpend als zelfmoord. dat is wel het minste wat je haar postuum nog kan gunnen : get informed

Paul250371
Paul25037110 aug. 2018 - 10:33

Ik kan met je meegaan maar je conclusie: "Je zou dit artikel ook smeerlapperij kunnen noemen: een poging om iedere vorm van waarheidsvinding bij voorbaat de nek om te draaien." Slaat nergens op.

DanielleDefoe
DanielleDefoe10 aug. 2018 - 8:56

Goed stuk.