Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

GroenLinks-leden mogen stemmen over fusie met PvdA in Eerste Kamer

Ledenreferendum over verdere linkse samenwerking
Joop

Het is onnederlands om een varkenskop voor de moskee te leggen

  •  
21-03-2016
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
zwijnkop
De varkenskopleggers verdienen de diepste verachting van elke rechtgeaarde Nederlander
Wie een varkenskop voor een moskee legt, verdient de diepste verachting van elke rechtgeaarde Nederlander. Het is in strijd met de kernwaarden, waarvoor onze driekleur staat en waarvoor Willem van Oranje destijds alles riskeerde om tenslotte zijn leven te geven. Gewetensvrijheid was een centraal thema in zijn verzet tegen de tirannie van de Spaanse koning. Daaruit is onze specifieke vorm van democratie en maatschappelijke pluriformiteit voortgekomen. Wie een varkenskop voor de moskee legt, pist en schijt daarop. Andere woorden zijn er niet voor.
Je kunt je wel afvragen, wat nu het meest verwerpelijk is aan de actie van de varkenskoppenleggers: is dat de lafheid van het nachtelijk sluipen, het deponeren zelf met de ogen naar de deur van de moskee gericht, het ijlings wegvluchten, het hinnikend lachen tussen het hijgen door, drie straten verder. Of is het meer de agressie en de wreedheid waarvan de daders blijk geven?
Ik zelf ga voor een vierde optie: domheid. De daders willen de moslims in het diepst van hun ziel treffen. Zij denken dat te doen door een varkenskop voor de deur te leggen want ze hebben gehoord dat Allah tegen varkens is.
Zij hebben de muezzin horen zingen maar ze weten niet waar de minaret staat. De islam kent voedseltaboes die veel gemeen hebben met de joodse spijswetten. Met christenen is dat niet het geval. Een der grondleggers van hun geloof, de apostel Petrus kreeg een visioen waarin een stem hem uitlegde dat hij voortaan alles mocht eten. Dat althans tekende de evangelist Lucas op in de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk tien vers 9 tot 14.
Sindsdien kennen christenen alleen maar informele voedseltaboes. Zo zullen de meesten van hen onder geen beding honden-, katten- of rattenvlees aanroeren. Moslims en joden krijgen hetzelfde gevoel als zij een karbonaadje op hun bord vinden. Dat is het zo ongeveer.
Het gaat dus om in het bijzonder om het eten van verboden vlees. De koran schrijft voor dat de moslims hun uiterste best moeten doen om dat te vermijden. Als ze het per ongeluk toch doen, bijvoorbeeld omdat ze niet merkten dat er een fout ingrediënt zat in iets wat zij tot zich namen, dan maakt Allah daar niet zo’n punt van. Er bestaan rituelen om de gevolgen daarvan weg te nemen. Zo lang de moskeebezoekers die varkenskop niet gebruiken om er zure zult van te maken voor op hun boterham, is er weinig aan de hand. Je verwijdert hem. Je wast daarna je handen.  Echte strenggelovigen doen dat misschien zelfs zeven keer maar dat is dan ook alles.
De domheid, het half geïnformeerd zijn, de onwetendheid die tot agressie leidt, dat zijn toch wel de hoofdkenmerken van de varkenskoppenleggers en trouwens ook van de lui die denken dat een zwijnsmuts op hun hoofd een soort geuzenvlag is. Die geuzenvlag stond voor het omgekeerde van wat ze nastreven. Ze zetten vooral zichzelf voor paal. Toch is het geen grap.
Zij scheiden zich af van wat het Nederlanderschap in zijn levensbeschouwelijke kern te betekenen heeft. De geschiedenis van ons land wordt gekenmerkt door heftig debat tussen de aanhangers van verschillende theologische opvattingen, waarbij de laatste anderhalve eeuw ook de atheïsten hun partijtje meeblazen. Daardoor kwamen de vrijheid en de tolerantie tot uitdrukking die wezenskenmerken zijn van onze samenleving. Nooit zou men echter de gebedsplaatsen van een ander ontheiligen. Dat denken de varkenskoppenleggers te doen. Daarom is hun actie onnederlands.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (67)

Windowjan
Windowjan23 mrt. 2016 - 19:01

''Het is onnederlands om een varkenskop voor de moskee te leggen'' De moskee bestaat niet, er zijn teveel geloofshuizen die haatimams uitnodigen/onderhouden om hun (ik houd het netjes) anti democratische ellende mogen spuwen. De vlaming Peter Vandermeersch, hoofdredacteur van NRC Handelsblad, probeerde de problemen in de wijk Molenwijk op 21 Maart nog te bagatelliseren. http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/media/354902

Minoes2
Minoes223 mrt. 2016 - 5:10

Ik zou het niet waarderen als mensen een varkenskop voor mijn deur legden. Het is voor eenieder ( daar behoef je geen moslim voor te zijn) ronduit smerig en intimiderend.

Amstelbier2
Amstelbier222 mrt. 2016 - 12:02

Ik weet wie die brave Hendrik is mensen. Neem van mij aan dat je van dat figuur als Nederlander weinig goeds te verwachten hebt. Hij haat ons, maar profiteert tegelijkertijd elke maand van zijn Nederlandse uitkerinkje. Godallemachtig, wat een zielepoot ben je dan.. Brave Hendrik, keer terug naar Suriname, je geboorteland en ga daar lekker afgeven op ons..

3 Reacties
Brave Hendrik2
Brave Hendrik223 mrt. 2016 - 13:12

Oei, ik schrik daarvan. Heb ik een PVV'ert in mijn kennissenkring die achter elke boom een Surinamer met een uitkering vermoedt? Word ik 'gestalkt?' Wordt erop mij gelet? Moederrr.

Patrick Faas
Patrick Faas23 mrt. 2016 - 20:29

@Brave Hendrik Wie u ook bent, uw poëtisch verwoorde filosofie wordt vaak zeer gewaardeerd. Ook ik was geschokt door het onverwachte ad hominem van Amsterbier, maar mijn protesten (driemaal geprobeerd) zijn helaas niet geplaatst. Weet u gesteund in deze.

Brave Hendrik2
Brave Hendrik224 mrt. 2016 - 0:25

@Patrick Faas Mijn hartelijke dank voor de adhesiebetuiging. Weet dat ik uw historische vergezichten evenzeer waardeer.

Brave Hendrik2
Brave Hendrik222 mrt. 2016 - 10:45

Effe een 'rant': Zelf geef ik er geen fluit om of iets on-Nederlands is of niet. Sterker nog: hoe on-Nederlandser, hoe beter. Alsof die kleinzerige kaaskoppenmentaliteit ooit iets goeds heeft voortgebracht! Goed, oké, de politionele acties daargelaten, natuurlijk; - en Zwarte Piet en de met bloed doordrenkte bodem van de Kampong. Mooie dingen. (Juist toen 't geen natie was, maar een samenraapsel van provinciën, toen vergaarde deze zompige zee-delta, deze bakermat van 't republikeinse denken, roem, rijkdom en waardering. Toen was er vrijheid - althans nam zij een vlucht - en droegen de intellectuele bomen vrucht. Daarna is het snel bergafwaarts gegaan, zeker na 1795 toen de natie met behulp diverse suffe 'referenda' uit de grond werd gestampt). Er geldt in dit ondermaanse maar één criterium - zowel in de wetenschap, de kunst en de erotiek - waarmee je de bokken van de schapen kunt scheiden. En dat is.. jawel, die van de esthetiek. Wat mooi is, is goed en wat mooi is, is waar. Dat klinkt teleurstellend, misschien, maar 't is niet anders. Wie concentratiekampen waardeert, en zwijnenkoppen, pentagrammen, tatoeages, pestilenties, vernederingen, zweet, stank en gekerm en gekrijs, die hoort bij de sadistische bloed-en-bodem fanaten van het laatste oordeel die het koninkrijk Gods zullen beërven.; - de rest - de vrijheidminnenden, zij die frank en vrij zijn, en bedekt met donzen veren daarginds hoog in de lucht dartelen, waar zij glimlachend god in zijn aangezicht aanschouwen en in zijn blote essentie - de rest, dus, zij die horen bij de legers van het licht, bij de goeden van wil die moedig rampen trotseren en bergen verzetten, zij, de bloemenmensen, de nimmer versagende, alles overhoopgooiende Zoroasters en Prometheusen, zij.... Enfin je begrijpt wel wat ik bedoel: die gooien niet met varkens maar nemen beleefd de hoed af.

Tokoloshe
Tokoloshe22 mrt. 2016 - 10:33

Is het ook on-islamitisch om ergens een bom neer te leggen?

1 Reactie
adriek
adriek22 mrt. 2016 - 14:04

ja

Savanne Rotsmoel
Savanne Rotsmoel22 mrt. 2016 - 10:15

Het is een tamelijk smakeloze vorm van protest, maar niets meer dan dat. Links-extremisten die de auto's en woningen van PVV-bestuurders besmeuren zijn geen haar beter, maar het is typerend voor de selectieve verontwaardiging van links dat een gebedshuis van een minderheidsreligie belangrijker wordt gevonden dan iemands huis.

holverda
holverda22 mrt. 2016 - 9:29

Het leuren met afgehakte dierenhoofden is nogal luguber en barbaars; ik als zelf erkend islamofoob distantieer mijzelf hier dan ook volledig van.

2 Reacties
RU486
RU48622 mrt. 2016 - 10:41

Een fobie (Grieks: φόβος, phóbos = angst, vrees, is een psychische aandoening waarbij iemand, om doorgaans onduidelijke redenen, een overmatige angst ontwikkelt voor specifieke zaken of situaties. Er zijn hulp-/zelfhulpgroepen voor mensen die een fobie hebben.

Moeder Pietje
Moeder Pietje22 mrt. 2016 - 12:17

Dat blijf je waarschijnlijk zeggen na vandaag?

Patrick Faas
Patrick Faas21 mrt. 2016 - 22:48

Even wat meer over het varken als totemdier. Het dier werd in de oudheid gezien als degene die de mens landbouw heeft geleerd, specifiek het ploegen, want dat doen varkens met hun slachttanden, als ze wortels en knollen opgraven. Vervolgens laten varkens aldus “geploegd” land een tijdje met rust, zodat nieuwe wortels en knollen kunnen groeien. Daar heeft de mens van geleerd. Het varken bleef aan landbouw verbonden, omdat boeren varkens hielden, herders niet. Varkens mochten wel af en toe eikels zoeken in het bos, maar woonden toch op de boerderij, waar ze ook vetgemest werden met afval. Aldus was het varken totemistisch verbonden aan landbouwgoden, zoals Osiris en Dionysos. Deze goden waren, naast landbouw, ook verbonden aan wederopstanding. De druivenrank stond daarvoor symbool, die in de herfst in stukken wordt gehakt en sterft, maar die in de lente weer tot bloei komt. Als Jezus zegt: “Ik ben de wijnrank” spreekt hij duidelijke taal in de symboliek van de eerste eeuw. Hij zegt daarmee: “ik ben wederopstandingsgod.” Ik vermoed daarom dat dit citaat in zijn mond is gelegd nadat hij gestorven is en zijn volgelingen beweerden dat Christus weer was opgestaan uit de dood. Daarmee werd hij een wederopstandingsgod immers. Hetzelfde beweer ik over de bruiloft te Kana. Water in wijn veranderen doet de wijnrank. Ook dat drukt zo duidelijk uit (in de taal van zijn tijd) dat Jezus een wederopstandingsgod is. Varkensvlees was taboe voor de volgelingen van de Egyptische zonnegod Aten. Farao Achn-Aten stichtte de eerste monotheïstische dictatuur in de geschiedenis, die mogelijk van invloed kan zijn geweest op de vorming van later Hebreeuws monotheïsme. Of Achnaten met het verbieden van varkensvlees ook het concept van wederopstanding verwierp is me niet bekend, maar aangezien dit fenomeen geheel aan Osiris verbonden was, wel waarschijnlijk. Dat de volgelingen van Jezus varkensvlees aten lijkt toepasselijk. Wederopstandingsgoden eten varkensvlees. Dat Sint Petrus in een droom leerde van God dat christenen varkensvlees mogen eten en kreeft en alle andere dingen die Romeinen en Grieken lekker vinden, was (zoals ook het verheffen van een mens tot godheid) een duidelijk teken van hoe essentieel Romeins het vroege christendom was. Strijdig met de Bijbel is het echter wel en dat is voor een deel van de christenen in alle tijden toch een probleem gebleven. Tijdens de middeleeuwen hadden veel monniken er moeite mee en na de Reformatie veel protestanten. Tijdens de Reconquista van Spanje wordt varkensvlees een symbool van christelijke strijd tegen joden en moslims. Bekeerde joden en moslims moesten een ham ophangen, zoals we laatst al bespraken. Nu weer worden joden en moslims geterroriseerd door agressieve christenen met varkenskoppen, maar dat is dus niets nieuws. De diepere betekenis is dat Christus een wijn- en wederopstandingsgod is, en overduidelijk is het middeleeuwse dreigement aan joden en moslims zich te bekeren, omdat ze anders vermoord worden. Jezus zou zich (toch minstens drie dagen) omdraaien in zijn graf.

1 Reactie
Noort2
Noort223 mrt. 2016 - 16:33

Dank Patrick, dat was leerzaam.

Nailles
Nailles21 mrt. 2016 - 21:20

Een beslist intimiderende en verachting uitsprekende varkenskop plaatsen gericht tegen Nederlandse moslims of ook asielzoekende moslims is een verachtelijke daad en duidt op een even verachtelijke kleingeestigheid. Òòk fout is een vergissing maken door de autochtone Nederlander te verbinden met deze abjecte daders en hun wangedrag, door in reactie te beginnen over een verondersteld autochtoon Nederlandse collectiviteit die zoiets toch gezien sociaal-historische geschiedenis en erfenis niet hoort goed te keuren. Dat doet die meerderheid immers helemaal niet. Het miskent dat veruit de meerderheid van individuele autochtone Nederlanders zoiets niet doet, èn niet goedkeurt, gewoon scherp afkeurt als abject, en voor die afwijzing geen collectieve sociaal-historische mores nodig heeft, maar individueel morele opvattingen. Alleen de daders ontlenen hun gedrag aan een vermeend algemene autochtone collectiviteit, die dus niet bestaat daar zij door relatief zo weinig autochtonen gedeeld wordt, integendeel scherp wordt afgewezen. De daders echter zien in weerwil van de realiteit een bedreigd autochtoon Nederlandse collectieve identiteit die dus in het geheel geen collectieve eenheid vormt en al helemaal niet naar hun inzichten, maar nog belanrijker, zien zij een hen bedreigend allochtoon islamitisch collectief, wat al net zomin bestaat als eenheid. Nederlandse autochtonen èn islamitische allochtonen vormen geen van beide als collectiviteiten op te vatten en te behandelen fenomenen. Dat idee bestaat alleen in de denkwereld van extremistisch denkende individuen die zich in t.o.v. de rest beslist niet-representatieve collectiviteiten ge- en misdragen en komt zowel bij autochtone als allochtone Nederlanders voor.

8 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst22 mrt. 2016 - 0:31

Ik wil hier wel wat aan toevoegen. Ik zeg juist dat wie zoiets doet met een varkenskop, zich afgrenst van de rechtgeaarde Nederlanders. Ik zeg niets over de etnische achtergrond van de rechtgeaarde Nederlanders. Die doet er namelijk niet toe. Ik zeg wel iets over de levensvisie die de rechtgeaarde Nederlanders gemeen hebben en die historisch is gegroeid. O ja, ook nog met vallen en opstaan.

Zandb
Zandb22 mrt. 2016 - 7:26

Nailles; dan heeft Han toch volkomen gelijk? Dan is het toch inderdaad "onnederlands"? Of in zoals u het in uw schier onnavolgbare proza verwoordt: "Het miskent dat veruit de meerderheid van individuele autochtone Nederlanders zoiets niet doet, èn niet goedkeurt, gewoon scherp afkeurt als abject, en voor die afwijzing geen collectieve sociaal-historische mores nodig heeft, maar individueel morele opvattingen."

Harba Lorifa
Harba Lorifa22 mrt. 2016 - 8:06

Han, kun je misschien vanuit een historisch oogpunt eens een stuk wagen over wat die rechtgeaarde Nederlanders door de eeuwen heen waren? Waren dat degene die de beelden verwoestte in de beeldenstorm (het zaad waaruit onze natie is ontstaan), waren dat degene die onder het mom van handel hele werelden leegroofden? Waren dat degene die voor snelle winste slaven gingen halen in west afrika? Waren dat degene die de zuidelijke Nederlanden eeuwen onderdrukten omdat ze de verkeerde versie van hetzelfde sprookje geloofden? Waren dat degene die een zelfbenoemde 'koning' op een strandje in Scheveningen aan een troon hielpen? Waren dat degene die voor of tegen de eerste Nederlandse grondwet waren? Waren dat degene die collaboreerden met de Duitse bezetters? Of de verzetshelden die met hun acties de dood van onschuldige dorpsbewoners (mede) veroozaakten? Waren dat degene die zich tegen de kerk verzette om een meer leefbaar Nederland voor andersgelovigen te bewerkstelligen? Waren dat de Provo's die voor de vrijheid voor het hebben van lang haar in het leger waren? Waren dat de krakers die de politie te lijf gingen onder het mom van pacifisme? Waren dat degene die gebroederlijk feestvierden toen Nederland Europees kampioen werd? Zijn het de varkeskopleggers? Of degene die het afkeuren? Wie zijn de rechtgeaarde Nederlanders Han?

Hanvander Horst
Hanvander Horst22 mrt. 2016 - 8:19

Om daar achter te komen verwijs ik graag naar Nederland, de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu en naar Een bijzonder land, het grote verhaal van de vaderlandse geschiedenis.

Albert Einstein
Albert Einstein22 mrt. 2016 - 8:27

Harba Lorifa, Je somt allerlei zaken op met de kennelijke bedoeling dat de Nederlander niet bestaat. Maar er is 1 gemeenschappelijke noemer, en dat is de enorme betrokkenheid van de Nederlander met van alles en nog wat, en de dadendrang die daaruit voortkomt. Dat is veel betekenisvoller dan de steeds wisselende beweegreden voor deze dadendrang.

Nailles
Nailles22 mrt. 2016 - 11:22

Ik ben het met je eens Han. Ik kwam denkelijk met mijn statement dat het óók onjuist is autochtone Nederlanders te verbinden met dit abjecte gedrag over alsof ik jou verweet dat wel te doen. Je stelt duidelijk dat de kleine groep idioten niet representatief zijn voor autochtone Nederlanders, hun gedrag, en opvattingen. Er is kortom juist geen verbinding met de de autochtone Nederlander. Niet inzake de individuele morele opvattingen van die autochtonen en indirect door wellicht nog sociaal-historische invloeden geholpen ook zekere vorming. Ik acht die laatste heden ten dage alleen van minder belang dan de doorgaans geldende individuele morele opvattingen (Zonder dat het daarmee allemaal voorbeeldburgers zijn natuurlijk. Integendeel en dat hoeft ook niet. Het gaat om het onderhavige extreme gedrag.)

Harba Lorifa
Harba Lorifa22 mrt. 2016 - 12:06

Albert. Wat ik wil aantonen met mijn opsomming is dat de rechtgeaarde Nederlander elke keer anders denkt naarmate de tijd verstrekt. Het is ronduit idioot om te denken dat wat men nu voor fatsoenlijk houdt, dat zulks ook voor de komende tijd geldt. De rechtgeaarde Nederlander wil nogal eens veranderen van wat men de rechtgeaarde norm vindt.

Nailles
Nailles22 mrt. 2016 - 14:08

@Zandb Inderdaad en dat bevestig dus in een tweede reactie dan ook. Ik wilde benadrukken dat het niet aangaat autochtone Nederlanders op enige manier te verbinden met een paar idioten die hen niet representeren. Dat vinden Han en ik, en naar ik aanneem jij ook.

Patrick Faas
Patrick Faas21 mrt. 2016 - 20:34

“Sindsdien kennen christenen alleen maar informele voedseltaboes.” Eh, we zitten nu nog in de Vasten, hoor! Veel voedsel is eeuwenlang formeel en streng verboden geweest tijdens de Vasten. Ik zou er een boek over kunnen schrijven. Christenen eten inderdaad geen honden of katten, maar ook geen tijgers, leeuwen, kraaien, haviken of andere landelijke vleeseters. Die voedseltaboes zijn gebaseerd op de Bijbel en al werden ze niet door de pauzen onderschreven, sommige kloosters droegen ze wel uit. Voor zulke kloosterlingen was varkensvlees toegestaan (buiten vastendagen!) mits het varken geen vlees gegeten had, anders werd het varken een vleeseter genoemd en daarmee ongeschikt voor consumptie. Dit was allemaal formeel en schriftelijk vastgelegd in de boeteboeken van kloosterlingen. “Nooit zou men echter de gebedsplaatsen van een ander ontheiligen.” Dacht dat Van der Horst van huis uit katholiek was, net als ik. Maar ik kan toch niet naar een Hollandse kathedraal kijken (gestolen van katholieken), zonder de lege nissen te zien waar ooit onze heiligenbeelden stonden. Pas van Napoleon kregen katholieken gelijke rechten. Sterker, ik heb een tijdje vermoed dat de haat die zoveel Nederlandse katholieken uiten jegens moslims het gevolg was van hun eigen onderdrukking eeuwenlang. Net zoals sommige slachtoffers van kindermishandeling zelf kinderen gaan mishandleen als ze eenmaal volwassen zijn.

adriek
adriek21 mrt. 2016 - 19:07

De varkenskop is een symbool, en door het herhaalde gebruik wordt dat symbool sterker. Dat staat steeds losser van de originele betekenis van varkensvlees. Als in plaats van varkenskoppen furbies gebruikt zouden worden zou het effect niet veel minder zijn.

NicoSchouten
NicoSchouten21 mrt. 2016 - 18:43

De afwijzing van varkensvlees had oorspronkelijk een hygiënische reden, zoals veel spijswetten. Maar bij gebrek aan rationele argumenten moest een taboe worden ingesteld. Dit kon eenvoudig door het motief aan een God toe te wijzen. Vervolgens wordt vergeten wat het eigenlijke motief was. Zo zijn de varkenskopleggers ook vergeten wat de oorspronkelijke motieven waren voor verdraagzaamheid.

1 Reactie
Patrick Faas
Patrick Faas21 mrt. 2016 - 20:45

"De afwijzing van varkensvlees had oorspronkelijk een hygiënische reden" Nee, het taboe komt waarschijnlijk van godsdienstig totemisme, waarbij bepaalde dieren aan bepaalde goden gewijd waren. Kennis van bacteriën is heel modern. Daar had men nog geen weet van. Religieuze reinheid is dan ook niet hetzelfde als hygiëne. Ga maar na: kippenvlees is net zo besmettelijk als varkensvlees, maar kent niet dezelfde godsdienstige taboes. Pogen godsdienstige taboes te onderbouwen met moderne wetenschap is postrationaliseren en gebeurt veel, maar is historisch niet correct.

aburrido
aburrido21 mrt. 2016 - 18:39

Persoonlijk zie ik liever meer blote borsten en blote piemels protesteren voor een moskee of kerk om aan te geven dat we niet moeten buigen voor religieuze fanatici.

1 Reactie
Contramine
Contramine22 mrt. 2016 - 10:09

Ach, je bent helaas veel te laat geboren. Op 11 februari 1535 protesteerden de Wederdopers naakt in Amsterdam. Midden winter in de kou! Je hebt wat gemist. De toenmalige Wederdopers waren overigens nogal gewelddadig. Ze verwachtten op korte termijn het einde der tijden. Die verwachting doet kennelijk vreselijke dingen met mensen. Maar anders dan veel andere gelovigen hebben de Wederdopers wel wat van deze periode geleerd. De volgelingen in latere tijden zijn overweging strikt pacifistisch.

erwinnijhof
erwinnijhof21 mrt. 2016 - 18:20

"Het is onnederlands om een varkenskop voor de moskee te leggen" Rooijakkers: "In Brabant, en met name in de Meierij, kennen we dit soort acties om protest tegen iets uit te spreken erg goed. In het verleden zijn er in Brabant honderden voorbeelden geweest." Het is dus inderdaad niet zo zeer Nederlands, maar wel Brabants. "Wie een varkenskop voor een moskee legt, verdient de diepste verachting" Een opmerking zoals Wilders die ook zomaar zou kunnen maken. Wat schiet je nou op met die diepe verachting en wat lost het op? Dit is puur populistisch geschreeuw waar niemand ook maar iets aan heeft en alleen tegenstellingen probeert te versterken. Opruien, meer dan dat dienen dit soort schrijfsels niet. En net als Wilders zal schrijver hier ook wel een zeker publiek voor vinden die dit prachtig vindt.

Frank Lenssen2
Frank Lenssen221 mrt. 2016 - 18:17

Je hebt gelijk, Han; ik verschil op mineure punten met je van mening, maar de kern is dik in orde - we leven in interessante tijden. Sommige idioten lopen in een varkenskop te joelen, al dan niet beschonken, om aan de wereld te laten zien dat Nederland een tolerant en vrij land is. Alleen andere idioten, eveneens wellicht onder invloed, staan erbij te juichen. Mensen met echte tolerantie en goede smaak zien het allemaal aan, en schudden hun hoofd. Je zult maar echtgenote, of erger nog, kind zijn van zo een Hollandse varkenskop. Je schaamt je dood. Je durft niet meer buiten te komen. Als vrouw denk je gauw aan echtscheiding, als kind wil je van huis weglopen. Nog ergere idioten, die tegen de grens van ongeneeslijke wanen aanhangen, leggen een echte varkenskop bij een moskee. Hoe noem je die mensen? Nou, dat zal ik zeggen: laf, vet, stiekum, en zwaar getikt ook nog. Dan heb je weer andere idioten, altijd onder een schuilnaam naar buiten tredend, die op internet acties als met de varkenskop bij de moskee goedpraten of toejuichen. Interessante tijden. Want wanneer ik er het vaste percentage trollen aftrek (trollen zijn overigens altijd zeer rechts - ik schat dat het schooljongens zijn zonder seksuele ervaring, met een heel beperkt leventje, die op zolder driftig hun oneliners intikken), dan hou ik nog altijd zeer veel landgenoten over, die vandaag de dag hun ware gezicht laten zien onder een onware naam. Dat laatste is kenmerkend. Rechts is altijd laf, Anoniem. Ik heb daar een beeld bij: moeder maakt zich zorgen. Vader is zichzelf niet meer. Al maanden zit hij avond aan avond onafgebroken bij de TV, met de laptop op schoot. Hij doet niets anders meer als nerveus speuren, alle zenders langsgaand, alle sites bekijkend die van belang zijn, naar nieuws over de Islam. Hij snuift, hij vloekt, hij sist, en om de tien minuten blaast hij, en snuift: 'zie je nou wel!'. Meteen tikt hij driftig een berichtje in, richting Joop, richting andere sites. Hij drinkt per avond een krat van 24 pijpjes bier leeg. De vrouw van die vreemd geworden man probeert hem af en toe over te halen. Ze aait hem. Wil hem misschien uitnodigen om intiem te worden. Nou, met al die alcohol gaat dat toch niet meer lukken. En hij slaat haar so wie so altijd van zich af, als was ze een lastige mug. Vader heeft ook een kast op de slaapkamer voor zich geclaimd. Die is altijd op slot. Er liggen vlaggen, posters, en varkenskoppen in. Ja, die kast stinkt soms een beetje naar rottend vlees. Gek is dat. De kinderen herkennen pa ook niet meer. Nooit wil hij meer ganzeborden, of dammen, of zelfs maar samen naar de TV kijken (die is nu helemaal van pa, die vreemdeling (sic) in eigen huis. Vader gaat alleen in het weekend in de avond het huis uit. Naar een café. Daar praat hij met andere mannen (altijd mannen met een buik, die naar zweet stinken en roos op het hoofd hebben). Ze lijken een club te hebben. Wat voor club? De andere gezinsleden durven er niet naar te vragen. Dat beeld heb ik. En als de razernij in Nederland over zal zijn, dan hebben legers therapeuten nog jaren werk aan de nawerkingen ervan.

2 Reacties
Geert4
Geert422 mrt. 2016 - 6:12

Frank. Het beeld wat je hier schets is zo helder en compleet dat ik vermoed dat je een spiegel hebt hangen?

Albert Einstein
Albert Einstein22 mrt. 2016 - 8:38

Frank, Lever dit idee in bij de Vara, die er "de nieuwe tokkies" van kan maken.

jellevwal
jellevwal21 mrt. 2016 - 18:08

Van der Horst lijkt verdraaid weinig van onze geschiedenis te weten. Wij legden wel geen varkenskoppen in onze strijd tegen de katholieke tiran Philips II, maar katholieke priesters werden wel degelijk geterroriseerd. Verder was er een beeldenstorm. Ik weet niet op welke Willem Van der Horst doelt, maar er was een Willem die niets deed tegen het lynchen van de gebr De Witt. Het kwam hem goed uit, belastte kennelijk z'n geweten niet.

3 Reacties
slopsma
slopsma21 mrt. 2016 - 21:19

[Want wanneer ik er het vaste percentage trollen aftrek (trollen zijn overigens altijd zeer rechts – ik schat dat het schooljongens zijn zonder seksuele ervaring, met een heel beperkt leventje, die op zolder driftig hun oneliners intikken), dan hou ik nog altijd zeer veel landgenoten over, die vandaag de dag hun ware gezicht laten zien onder een onware naam ] Man man ik wilde eerst nog serieus reageren, maar toen kwam dit gedeelte. Pff, ik vraag me nu oprecht af of het wel goed met je gaat Frank. Zo veel frustratie kan haast niemand aan.

Hanvander Horst
Hanvander Horst21 mrt. 2016 - 22:45

Ik bedoel Willem van Oranje. Die werd omgelegd. Zoek nu zelf op wie dat was. Moet ik begrijpen, dat je zwarte bladzijdes uit onze geschiedenis als hoogtepunten beschouwt?

Harba Lorifa
Harba Lorifa22 mrt. 2016 - 5:37

Han. Welke bladzijdes van de geschiedenis zwart kleuren is volledig afhankelijk van de tijd waarin men naar de bladzijdes kijkt.

voxpopuli2
voxpopuli221 mrt. 2016 - 17:34

Inderdaad de Beeldenstorm was het signaal van de opstandige protestanten tegen de Knoet van de RK kerk. dat zij het zat waren, daarna kwam er uiteraard een nog strengere leer waar helemaal niets meer kon, en waar wij pas sinds kort van zijn bevrijd. Nu is deze moskee van het type salafisten.. Ook niet de meest soepele stroming helaas. Maar evengoed barbaars gedrag zo'n varkenskop neerleggen, wat overigens juridisch gezien een vorm is van illegale vuilstort

Cees Groninger
Cees Groninger21 mrt. 2016 - 17:33

Wie de geschiedenis kent weet dat de religieuze tolerantie door de eeuwen heen was ook maar beperkt was. Nederland was een handelsnatie en zolang er geld te verdienen was, was tolerantie met geld te kopen. De Verlichting heeft het nodige goeds voortgebracht; uiteindelijk een grondwet met de verschillende vrijheden. Basis is dat je, ondanks dat er veel verschillende opvattingen zijn, dat je bewust bent dat je niet alleen de vrijheid krijgt, maar die ook geeft. Deze gemeenschappelijke deler, een voorwaarde voor ons grondwettelijk democratisch bestel, is door de import van de islam niet alleen ter discussie gesteld, maar wordt feitelijk afgewezen, omdat niet de mens maar Allah leidend is in het gehele politiek, sociaal-economische en cultureel leven. Dat het op dit moment in Nederland anders is, wordt als tijdelijk gezien. Indien de keuze bestond, zou de sharia en de koran leidend zijn.

2 Reacties
adriek
adriek22 mrt. 2016 - 14:28

Op de website van de SGP lees je: "... Bijbelse waarden en normen goed zijn voor iedereen." "De SGP is vóór politiek volgens Bijbelse waarden en normen." "De Bijbel, het Woord van God, is de basis van waaruit politieke standpunten worden bepaald en discussies gevoerd." (De Bijbel, toch niet een boek dat bol staat van liefde en tolerantie tegenover andersdenkenden, al is het nieuwe testament vaak iets vriendelijker. Geïnspireerd door een Liefhebbende God die er geen probleem in ziet om honderdduizenden mensen te laten verdrinken in een allesverwoestende tsunami.)

Cees Groninger
Cees Groninger23 mrt. 2016 - 12:18

@AdrieK: als je als gelovige God voor all ellende verantwoordelijk stelt, betekent dat dat mens niets in te brengen heeft en geen vrij keuze zou hebben; als niet gelovige geloof je niet in een God, en een niet bestaand iemand kan je voor alle ellende niet verantwoordelijk stellen. Blijft dus de keuze aan de mens. Tot dusver heb ik geen enkele SGP'er kunnen betrappen op aanslagen/ moorden in de naam van zijn God. Des te meer hoor en zie je dat in islam. kringen, die hun God, Allah, wel menen te mogen misbruiken omdat zijn sergeant (lees Mohammed) diens woord op eigen houtje meent te moeten interpreteren met alle ellende van dien.

thunderbird2
thunderbird221 mrt. 2016 - 17:31

Even afgezien van het feit dat je een randdebiel (of puber) bent als je zoiets doet, met de overtrokken hoeveelheid ophef die zoiets genereert krijgt je actie toch het succes dat het niet verdiend.

Felix-Arnhem
Felix-Arnhem21 mrt. 2016 - 16:58

Kijk links speelt de nationalisme kaart. Het is on-Nederlands om tolerant te zijn voor intolerantie. Monotheïstische religies zijn intolerant tegen over alles en islam loopt hierbij vooraan. Natuurlijk niet alle moslims zijn zo maar ze faan we naar een kerk waar intolerante dingen verkondigd worden en ze vereren een intolerant persoon.

6 Reacties
Souhail Faiz
Souhail Faiz21 mrt. 2016 - 18:21

Inderdaad maar helaas wordt er niets intolerants verkondigd en vereren we geen personen (mensen) in de Islam. Jammer dat kennis een gebrek is bij de meeste mensen en toch doen ze uitspraken maken.

Gijs2
Gijs221 mrt. 2016 - 18:40

Zij hebben het recht om naar een gebedshuis te gaan waar intolerante dingen gepredikt worden, zij hebben het recht om een intolerant persoon te vereren. Zodoende hebben wij het recht om een godsdienst compleet belachelijk te maken, compleet te verafschuwen en te wantrouwen. Maar niemand heeft het recht om gebedshuizen te versieren met varkenskoppen. Dat doe je gewoon niet! De grens is echt geweld, vandalisme of aanzetten tot geweld en vandalisme!

mulligan
mulligan21 mrt. 2016 - 18:41

Kijk rechts speelt de "maar hij doet ook iets wat niet mag"-kaart. Waarom altijd van het onderwerp afwijken en naar anderen wijzen? De meesten van ons leren dat op de crèche al af.

Felix-Arnhem
Felix-Arnhem22 mrt. 2016 - 20:07

@Souhail Faiz Bukhari (52:177) - Allah's Apostle said, "The Hour will not be established until you fight with the Jews, and the stone behind which a Jew will be hiding will say. "O Muslim! There is a Jew hiding behind me, so kill him."  Quran (9:123) - "O you who believe! fight those of the unbelievers who are near to you and let them find in you hardness." Quran (9:30) - "And the Jews say: Ezra is the son of Allah; and the Christians say: The Messiah is the son of Allah; these are the words of their mouths; they imitate the saying of those who disbelieved before; may Allah destroy them; how they are turned away!" mohammed wordt een soort van vereerd.

Felix-Arnhem
Felix-Arnhem22 mrt. 2016 - 20:12

@Gijsneus De jurisprudentie van de zaak hoeft u mij niet uit te leggen. Deze mensen hebben duidelijk lak aan de wet en dan gaan we praten of sommige moskeeën dit niet deels aan hen zelf te danken hebben.

Felix-Arnhem
Felix-Arnhem22 mrt. 2016 - 20:16

@mulligan Als u wilt kan ik gerust afstand nemen hoor. Ik ben het hier niet mee eens maar ik zit er wel in met een dubbel moraal. Dit is niet de manier maar moskeeën en de islam moeten wettelijk aangepakt worden. Dat je religie gebaseerd is op achterlijkheid dat zijn we wel van het onze gristen vrienden gewend maar als deze achterlijkheid ook nog eens in een moskee gepredikt wordt dan zitten we op een andere lijn.

Albert Einstein
Albert Einstein21 mrt. 2016 - 16:46

"Nooit zou men echter de gebedsplaatsen van een ander ontheiligen" En de beeldenstorm dan? Dat was echt typisch Nederlands. De Anti-islamisten passen wel degelijk in een Hollandse traditie, hoe pijnlijk dat voor de zedenpredikers ook moge zijn.

6 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst21 mrt. 2016 - 17:48

De beeldenstorm wordt algemeen als een zwarte bladzijde in de Nederlandse geschiedenis ervaren, net als de gerechtelijke moord op Oldenbarnevelt of de lynchpartij van de gebroeders de Witte of het bloedbad op Bantam enz.,

Harba Lorifa
Harba Lorifa21 mrt. 2016 - 20:11

Han. Dat klopt. Maar zonder de beeldenstorm hadden wij geen Nederlandse staat. (Ook geen VOC en slavernijverleden, maar dat terzijde nietwaar?)

Hanvander Horst
Hanvander Horst21 mrt. 2016 - 22:48

Dat we zonder beeldenstorm geen Nederlandse staat zouden hebben, waag ik te betwijfelen.

Harba Lorifa
Harba Lorifa22 mrt. 2016 - 5:29

Han, leg uit AUB.

Zandb
Zandb22 mrt. 2016 - 7:29

Harba; Zelfs iets slechts kan iets goeds opleveren.

Harba Lorifa
Harba Lorifa22 mrt. 2016 - 7:53

Zandb. "Zelfs iets slechts kan iets goeds opleveren." Wie geeft mij de garantie dat het leggen van varkenskoppen niet iets goeds kan opleveren?

Harba Lorifa
Harba Lorifa21 mrt. 2016 - 16:34

"Nooit zou men echter de gebedsplaatsen van een ander ontheiligen." Zo heeft de beeldenstorm nooit plaatsgevonden.

2 Reacties
Zandb
Zandb22 mrt. 2016 - 7:31

De Beeldenstorm heeft, als onnederlands, plaatsgevonden en er worden dus ook varkenskoppen neergelegd......

Harba Lorifa
Harba Lorifa22 mrt. 2016 - 7:52

"De Beeldenstorm heeft, als onnederlands, plaatsgevonden" Zandb. dat klopt alleen omdat er toen nog geen Nederland was. Maar het ligt wél aan de oorsprong van deze natie.

hugo bergveen
hugo bergveen21 mrt. 2016 - 16:20

De ene optie sluit een of meer van de anderen niet uit. Ik ben wel bang dat Han de houdbaarheid van de idealen van Willem de Zwijger overschat.

Moeder Pietje
Moeder Pietje21 mrt. 2016 - 16:09

"Wie een varkenskop voor een moskee legt, verdient de diepste verachting van elke rechtgeaarde Nederlander. Het is in strijd met de kernwaarden, waarvoor onze driekleur staat en waarvoor Willem van Oranje destijds alles riskeerde om tenslotte zijn leven te geven. Gewetensvrijheid was een centraal thema in zijn verzet tegen de tirannie van de Spaanse koning. Daaruit is onze specifieke vorm van democratie en maatschappelijke pluriformiteit voortgekomen. Wie een varkenskop voor de moskee legt, pist en schijt daarop. Andere woorden zijn er niet voor. " Hoezo zo de wind waait waait mijn jasje? Nog maar enkele dagen geleden associeerde je de NL volksaard met die van verwerpelijk gedrag vertonende voetbalhooligans en nu moet ik mij opeens weer identificeren met het stereotype nobele deel van onze volksaard?

5 Reacties
Reinaert de Vos
Reinaert de Vos21 mrt. 2016 - 17:08

Goed punt. Maar die wettelijke vrijheid van godsdienst is een Nederlandse uitvinding en daar mogen we best wat zuiniger op zijn.

Hanvander Horst
Hanvander Horst21 mrt. 2016 - 17:50

Lees de laatste zin van het vorige stukje nog eens na. Het is in het algemeen een goed idee o van artikelen niet alleen het begin te lezen maar ook het eind.

slopsma
slopsma21 mrt. 2016 - 18:23

Haha touché!!

Moeder Pietje
Moeder Pietje21 mrt. 2016 - 23:33

Ik zeg zoiets niet zomaar. Ik combineer natuurlijk de teneur van de rest van je schrijfsels . Volgens mij klopt het wel dat je met veel dedain aankijkt tegen een substantieel deel van deze natie. Niet dat ik dat niet begrijp af en toe, maar toch.

Zandb
Zandb22 mrt. 2016 - 7:38

Moeder Pietje; draait u de zaak niet om? Probeert Han niet simpelweg te laten zien dat dit soort mensen Nederland juist niet vertegenwoordigt? Veel van mensen die dat soort dingendoen zeggen toch juist dat ze de Nederlandse normen en waarden willen beschermen? Dat ze in naam van Nederland handelen?