Joop

Het is ‘nu of nooit’ voor het klimaat, wat als het ‘nooit’ is?

  •  
10-04-2022
  •  
leestijd 7 minuten
  •  
1803 keer bekeken
  •  
47017345571_43523f98ce_o

© cc-foto: Roel Wijnants

Zes vragen en antwoorden naar aanleiding van het nieuwste klimaatrapport

Op 4 april kwam het nieuwe IPCC-rapport uit met als kern: het is ‘nu of nooit’ voor het klimaat. De uitstoot van broeikasgassen moet zo snel mogelijk omlaag, anders is het 1,5-gradendoel definitief uit beeld. ‘Nu of nooit’ is vertaald in een scenario dat de uitstoot vóór 2025 moet pieken om daarna pijlsnel naar beneden te gaan. De verslaafde die moet afkicken mag nog een paar shotjes zetten voordat de hel losbreekt. 

Waarom is dat 1,5 gradendoel ook alweer zo belangrijk?

Dat is omdat opwarming van de aarde met maximaal 1,5 graden als nog relatief ‘veilig’ wordt gezien. Maar: we zijn ‘pas’ met 1,1 graden opgewarmd en wereldwijd zien we nu al dramatische gevolgen. Denk aan ongewone droogte, hitte en bosbranden in Australië, het westen van de VS en ook in de poolcirkel. Denk aan meer en sterkere tornado’s, denk aan smeltende toendra’s die extra methaangas laten vrijkomen. Denk aan enorme hoeveelheden neerslag in (wederom) Australië maar ook in Limburg vorig jaar. Denk ook aan droogte en hongersnood in bijvoorbeeld Madagaskar, Kenia, Somalië en Ethiopië. De ontwrichting wordt elk jaar groter. Tenzij we drastisch bijsturen, is de aarde aan het einde van de eeuw 2 à 3 graden opgewarmd.

Maar eigenlijk wisten we dat allemaal al. Dus wat moeten we hier nu mee? Tijd voor een aantal prangende vragen.

Hoe groot is de kans dat de boodschap nu wel wordt opgepikt?

De boodschap is bekend, maar de omzetting in acties gaat vreselijk langzaam. Politici lopen op eieren en willen daarbij liefst niemand voor het hoofd stoten, zo lijkt het. De Russische invasie helpt ook niet echt mee. Internationaal gaat nu alle aandacht naar de oorlog en niet naar het klimaat. Omdat landen zo snel  mogelijk van Russisch olie en gas af willen, komen zelfs het schadelijke fracking en de vervuilende kolen opnieuw in beeld. Tegelijkertijd benadrukt de invasie de noodzaak om energie te besparen, als het al niet  primair voor het klimaat is, dan toch zeker uit geopolitieke overwegingen en om simpelweg kosten te besparen. Tijd is de bepalende factor. Iedere dag dat de uitstoot nog stijgt, raakt het 1,5-gradendoel verder uit beeld. Omgekeerd helpt elk stukje energiebesparing en elke overstap naar hernieuwbare energie mee om de schade voor het klimaat te beperken.

Heeft waarschuwen nog wel zin?

Rationeel gezien zou je verwachten dat waarschuwingen tot versnelde actie leiden. In de praktijk is er helaas weinig van te merken. Er lijkt een soort leemlaag van weerstand en gezapigheid te zijn die heel hardnekkig is. Deels wellicht vanuit onwennigheid met de nieuwe situatie die bestaande inzichten onbruikbaar maakt. En deels wellicht ook ingegeven door ongeloof: het zal zo’n vaart toch niet lopen? Daarom is het extra belangrijk om de druk er op te houden, zeker bij de besluitvormers.

Maar voor burgers lijken waarschuwingen wel zo’n beetje uitgewerkt. Mijn theorie is dat dit mede een gevolg is van jarenlange oefening in het wegkijken van alle ellende en oneerlijke ongelijkheid in de wereld. Het verschil in welvaart en kansen tussen ‘hier’ en ‘daar’ is te groot om te bevatten en als je daar echt iets aan wilt doen betekent dat dat je uit je comfortzone moet stappen. Niet alleen als het gaat om het delen van welvaart, maar ook qua doorbreken van de geldende consensus. Beide doen pijn en mensen zijn groepsdieren, dus de drempel om die stappen te zetten is hoog. Omgekeerd biedt dit ook weer kansen: als maar genoeg mensen klimaatbewust handelen, trekken ze vanzelf anderen mee. De vraag is hoe dit proces kan worden versneld.  

Willen burgers dan niks doen voor het klimaat?

Dat valt dus gelukkig mee. Volgens een recent artikel willen burgers wel veranderen, maar wachten ze op de politiek en het bedrijfsleven. “De belangrijkste barrières die klimaatvriendelijk gedrag in de weg staan zijn gebrek aan geld, … gebrek aan kennis en gebrek aan motivatie.”

Neem als voorbeeld de prijs van elektrische auto’s. Die ligt nog een heel stuk hoger dan die van vergelijkbare auto’s die op fossiele brandstoffen rijden. De overheid geeft subsidie op de aanschaf van elektrische auto’s, maar dat neemt het prijsverschil niet weg. Maar de gelukkige bezitters van een elektrische auto zijn zeker bij de huidige brandstofprijzen wel goedkoper uit met de lopende kosten. Zeker als ze ook nog eens kunnen laden met stroom uit eigen zonnepanelen. Dit leidt tot scheve gezichten bij degenen die de aanschafprijs niet kunnen betalen, helemaal omdat zij via de belastingen meebetalen aan de subsidies. Op de achtergrond speelt hierbij de competitie tussen individuen die onderdeel is van ons systeem. Groot, mooi, duur en snel zijn tekenen van status. En we zijn getraind om er snel bij te zijn bij koopjes, want op = op en jouw geluk kan zomaar ten koste gaan van mijn geluk. Dat elektrische auto’s onbereikbaar zijn voor mensen met lage inkomens gaat op die manier ten koste van het draagvlak voor de energietransitie en heeft een negatief effect op het tempo van de emissiereductie. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor het gebrek aan goede isolatie en zonnepanelen bij veel huurwoningen. 

Burgers kijken volgens de onderzoeker dus vooral naar politiek en bedrijven. Over het getreuzel van de politiek hebben we het al gehad. En helaas voor de mensheid heeft een deel van het bedrijfsleven totaal geen belang bij het stoppen met olie en gas omdat hun complete businessmodel daarop gebaseerd is. Denk aan de olie- en gasindustrie, denk aan de luchtvaart. Zij doen er dan ook alles aan om een mistig beeld te creëren. Ook hier is de politiek leiderschap nodig.

Allemaal goed en wel, hebben we eigenlijk een plan?

Goede vraag, en het eerlijke antwoord is meer ‘nee’ dan ‘ja’. Tenminste, als je bij ‘plan’ aan een actieplan denkt waarmee het doel, namelijk de temperatuurstijging onder 1,5 graden te houden, met redelijke mate van zekerheid kan worden gehaald. Daar zijn verschillende redenen voor.

Om te beginnen heeft Nederland ervoor gekozen om in samenspraak met de o.a. werkgevers en werknemers tot een aanpak te komen. Deze aanpak is vastgelegd in het Klimaatakkoord. Het akkoord gaat echter over reductie van de uitstoot met 49% in 2030 (t.o.v. 1990), en dat is maar een eerste stap om onder de 1,5 graden te blijven. In de uitvoering heeft de overheid een belangrijke rol (geld, kennis, wetten en regels) maar blijven sectoren primair verantwoordelijk. Concrete acties moeten nog verder worden uitgewerkt. Daar komt bij dat de Nederlandse Klimaatwet er op het eerste gezicht indrukwekkend uitziet maar niet matcht met het 1,5 gradendoel.

We hebben dus een situatie met een enorme opgave in zeer korte tijd, en een overheid die met een deels geflatteerde Klimaatwet aan de slag gaat op een manier waarbij de verantwoordelijkheid voor de voortgang over een grote groep actoren is verspreid. Dat is niet wat je zou verwachten in de noodsituatie waarin we zo langzamerhand zijn beland.

Het is natuurlijk vloeken in de neoliberale polderkerk, maar het afwenden van een zo groot gevaar van onze samenleving in een zo beperkte tijd vraagt eerder om een crisis- dan een polderaanpak. Denk bijvoorbeeld aan de enorme inspanning die de VS leverde om een oorlogseconomie op te tuigen waarmee het land de oorlog tegen Japan en Hitler-Duitsland tot een goed einde heeft kunnen brengen.

Het bovenstaande ging over de situatie in Nederland. In de meeste andere landen is het echter niet beter geregeld en op wereldniveau is het helemaal bar en boos. Er is niemand die ‘in charge’ om deze grootste bedreiging van de mensheid af te wenden. Landen zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen acties of beter gezegd: het gebrek eraan. En zij rapporteren daar over aan de volgende klimaatconferentie, maar die conferentie beschikt niet over sancties. Typerend is ook dat de rijke landen hun toezeggingen om de arme landen financieel te helpen met de energietransitie en de aanpassing aan het veranderend klimaat continu niet nakomen.

Het is ‘nu of nooit’ voor het klimaat, wat als het ‘nooit’ is?

Gezien het ontbreken van een mobiliserend urgentiegevoel en een adequaat actieplan, in Nederland en daarbuiten, zou het meer geluk dan iets anders zijn als we de opwarming onder de 1,5 graden zouden kunnen houden.

De meesten van ons hebben geen idee wat de klimaatcrisis gaat betekenen. We kunnen het ons gewoon niet voorstellen en dat is ook niet zo gek, want we hebben dit nog niet meegemaakt. Niemand heeft dit  ooit meegemaakt. Dit is de eerste keer dat het ons overkomt, en waarschijnlijk meteen ook de laatste keer.

Maar het helpt natuurlijk wel om je er in die gevolgen te verdiepen, en er is behoorlijk wat over geschreven. Niet alleen door het IPCC, maar bijvoorbeeld ook door Gwynne Dyer (Climate wars) en Mark Lynas (Six degrees).

Oké, de kans is dus op zijn minst aanwezig dat we niet onder die 1,5 graden blijven. Betekent dit dat we nu alles uit handen kunnen laten vallen en er op los kunnen leven? Dat zeker niet, want we hebben te maken met een glijdende schaal, het kan dus altijd erger. Elke tiende graad meer of minder maakt verschil voor de schade waar we mee worden geconfronteerd. Fysiek, en psychisch. Want hoe gaan mensen reageren als duidelijk wordt dat het voorgespiegelde Zwitserlevengevoel er niet meer gaat komen? Dat de toekomst, althans in fysieke en economische zin, er niet beter maar slechter op wordt? In wat voor samenleving komen we dan terecht? De prangende vraag is of we de veerkracht en de solidariteit kunnen ontwikkelen om een positieve draai aan dit verhaal te geven. En om als de wiedeweerga te stoppen met fossiele brandstoffen. 

cc-foto: Roel Wijnants

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (41)

Marc4
Marc417 apr. 2022 - 17:10

"Het is ‘nu of nooit’ voor het klimaat, wat als het ‘nooit’ is?": Deep Adaptation kan een antwoord zijn nu de gevolgen van de gevaarlijke klimaatverandering steeds prangender worden. "Deep Adaptation is a concept, agenda, and international social movement. It presumes that extreme weather events and other effects of climate change will increasingly disrupt food, water, shelter, power, and social and governmental systems. These disruptions would likely or inevitably cause uneven societal collapse in the next few decades. The word “deep” indicates that strong measures are required to adapt to an unraveling of western industrial lifestyles. The agenda includes values of nonviolence, compassion, curiosity, and respect, and a framework for constructive action." (bron:Wikipedia)

dirk den boer
dirk den boer14 apr. 2022 - 12:08

Het is nu ook weer niet eerste keer dat op deze planeet de temp. met 2,@ 5 graden omhog schiet en de zee met20 meter, zoals nu dreigt te gebeuren als er niets of veel te weinig aan edaan wordt. Was ook zo in laatste ijstijd, en de mens die toen nog niet in steden en dorpen woonden, maar rondzwierf en van wild en plantaardigs leefde, paste zich daar makkelijk aan aan (2x aan) zonder dat hij het zelfs door had. Als je ziet hoe makkelijk mensen hun biezen pakken en huis en haard verlaten als de nood echt aan de man komt (Oekraine), kun je raden wat er in de nabije toekomst staat te gebeuren (alweer, als we te weinig doen). gewoon blijven zitten waar je zit is er dan niet meer bij, tenzij we op arken gaan leven en wonen, zoals ooit Noach met de zijnen.

1 Reactie
DanielleDefoe
DanielleDefoe15 apr. 2022 - 17:14

Onze moerasdelta blijft voorlopig volstromen met mensen. Op termijn zullen die zich moeten aanpassen of verkassen, maar waarheen?

pahan
pahan13 apr. 2022 - 5:23

Is niet een deel van het probleem weergegeven in de foto boven het artikel? Daar wil een normaal werkend mens toch niet mee geassocieerd worden? Een bord met een tekst waarvan ik vermoed dat de vasthoudster denkt dat het in het Engels is. Nou, nee. Het onderstreept het gebrek aan hersencapaciteit. Een ander bord met een uitnodiging waar ik niet op in wens te gaan. Kijk eerst maar wat vriendelijker. Een bord met een advies voor verandering van dieet, waarbij ik me afvraag of de draagster wel snapt wat ze er op heeft staan. Goed kauwen?? Dan nog een bord met iemand die onbedoeld een voetbalclub opricht. Denk ik. Wel-denkende mensen hebben absoluut een mening, en maken zich zeer zorgen. Dit rapport kijkt eindelijk ook over de grenzen. Hebben we een kans? Nee. We hebben de gelegenheid gekregen met de pandemie, en die pakken we niet. Meer, meer, bouwen consumeren en hetzelfde blijven doen. Als we het klimaat al kunnen veranderen door ons gedrag aan te passen, werkt het natuurlijk niet als er steeds meer van ons zijn.

3 Reacties
dirk den boer
dirk den boer14 apr. 2022 - 12:14

Het is gewoon een stel leuke, aardige meiden, pahan, die naast deze idealen en activisme(gezellig hoor), ook nog best wel andere besognes en interesses hebben. Kleding, schoeisel, vakanties, vriendjes, de hockeyclub of manege, het is van alle tijden.

dirk den boer
dirk den boer14 apr. 2022 - 19:49

Ik vraag me wel af, pahan, wat er in het hoofd van de dame met het Turtels schild speelde toen ze dat opschreef. Bedoelde ze schildpadden of tortelduiven, en waarom ze deze diertjes gekozen heeft, metafoor ergens voor? Of zomaar ingevingen?

vdbemt
vdbemt16 apr. 2022 - 10:13

Hebben zij op de foto niet hetzelfde doel als jij? Bewustzijn creëren dat het anders moet in plaats van doorgaan op de oude voet. Is het niet te waarderen dat zij daarvoor de straat op gaan, zich laten zien? Ik vind van wel. Ze hebben er weldegelijk over nagedacht. Anders zouden ze dat niet doen. Maar doorgaan op de voet die ouderen, zelfs in de regerende politiek, niet los kunnen laten.

RaymondenJoop
RaymondenJoop12 apr. 2022 - 18:21

Bottom line zijn we niet in staat als mensheid om de 1,5 graad tot stand te laten komen. Alleen al.door zaken als bijv de niet aflatende stroom nieuwe kolencentrales in bijv een land als China, de migratie naar landen met een grote footprint per inwoner en bovenal dat economie overal boven klimaat gaat. De belangrijkste reden dat het verder niet gaat is geld. We hebben een oorlog, niet heel erg groot, in onze achtertuin. Als je daarvan de impact ziet op monetair gebied, dan is die 1000 miljard van Frans die al totaal over de top was, binnen no time 2000 miljard. Wat wel gaat gebeuren in een land als NL is pappen en nathouden. Uiterwaarden worden verboden gebied om te wonen, we gooien er enkele tientallen miljarden tegenaan om beter beschermd te zijn en plempen er de komende 100 jaar nog tientallen miljoenen woningen bij in het oosten. Allemaal met een warmtepompje, wat zonnepanelen en hopen dat de de technologie ons wat helpt om het fossiel energieverbruik te beteugelen.

dirk den boer
dirk den boer12 apr. 2022 - 15:38

Als je ziet ho snel mensen huis en haard (alhowel met kat of hond) verlatn in Ukkraine als de nood aan de man komt, en elders hun heil zoeken (en vinden), dan lijkt het mij geen probleem dat wij Nederlanders tzt ons domein inruilen voor iets hoger gelegen Europese delen (Gelderland, Limburg, Ardennen, Duitsland). Een of twee of drie meters dijkverhoging zal nog wel te doen zijn de komende eeuw, maar dat verandert toch echt als het 12 of 15 meter wordt. dat kan echt niet meer, alleen al omdat de rivieren dan niet meer zonder constante overstromingen kunnen uitmonden.

PGS
PGS11 apr. 2022 - 11:02

Ze zeggen dat dromen bedrog zijn. Ik vrees dat mijn droom dat ik ooit een electrische auto van minstens 50.000 euro kan kopen ook bedrog blijkt te zijn. Omdat het financieel gewoon niet haalbaar is in mijn geval.

3 Reacties
vdbemt
vdbemt11 apr. 2022 - 17:49

Met jou zijn er velen die zo'n auto niet kunnen kopen. Maar wel andere dingen kunnen doen om 's mens slechte invloeden op het klimaat, en daarmee op de daaropvolgende schade, te beperken. Doe dat vooral. En met een paar jaar geduld kun je wellicht ook een elektrische auto van 30.000 of 25.000 euro kopen. Er komen er namelijk steeds meer en ook goedkoper.

DanielleDefoe
DanielleDefoe12 apr. 2022 - 10:37

Met overgaan op electrische auto's gaan we het niet redden ben ik bang.

DanielleDefoe
DanielleDefoe12 apr. 2022 - 12:53

Koopkracht verbeteren en vooral geen ingrijpende veranderingen is een aansprekende boodschap.

Kuifje3
Kuifje311 apr. 2022 - 8:00

Het klimaat verandert. Dat heeft het altijd al gedaan en zal het ook altijd doen. Dat het nu sneller lijkt op te warmen is best naar, maar het is maar de vraag of wij in ons kleine kikkerlandje daar wat aan kunnen doen. Voor elke kolencentrale die wij sluiten zetten ze in China daar per jaar een veelvoud voor terug. Alle welvaart die wij bereid zijn in te leveren wordt in India en China terug gepakt. De burger als groep vindt koopkracht belangrijker dan dat het weer in ons land wat warmer wordt. Wat zei Clinton ooit ook alweer? “It’s the economy stupid!” Hij had toen gelijk en won er de verkiezingen mee en ook nu is de economie het belangrijkste voor de kiezer. Kijk naar Frankrijk waar Le Pen veel winst boekt door te hameren op de koopkracht. Ik denk niet dat ze gaat winnen, maar je ziet dat dit thema de mensen meer raakt dan klimaat, milieu of zelfs de oorlog in Ukraine. Alarmistisch roepen dat het nu of nooit is komt niet aan. Het probleem is niet dat de alarmisten geen gelijk hebben, maar de uitdaging is om dat gelijk van de burgers te krijgen.

3 Reacties
vdbemt
vdbemt11 apr. 2022 - 17:51

" Wij alleen kunnen het niet". Dat kan ieder land zeggen. Om iets te bereiken zullen dus zoveel.mogelojk landen mee moeten doen. Zo onnozel om nog steeds dit excuus te hanteren.

stokkickhuysen
stokkickhuysen11 apr. 2022 - 23:09

De generatie van na de oorlog heeft ze meeste inkomensgroei gekend, het meeste vervuild en is nu het meest bezorgd om hun koopkracht. Er is geen enkel teken van solidariteit met de volgende generaties, die de rekening van hun vervuiling mogen betalen. Jij komt ook weer met En China dan? Ja, China ook, maar wij (het westen) hebben een behoorlijke voorsprong opgebouwd als het gaat om vervuilen.

DanielleDefoe
DanielleDefoe12 apr. 2022 - 12:55

Niet alleen China maar ook India en zelfs postzegels zoals Nederland moeten een bijdrage leveren.

Gaitj
Gaitj10 apr. 2022 - 20:06

Ik weet dat Nederlanders, met de politici voorop, zich heel belangrijk vinden, maar wat wij wel of niet doen maakt op de wereldschaal geen ene moer uit. Dus als je bang bent dat de zeespiegel een probleem gaat zijn, pas je land er dan op aan. Is niet alleen een stuk goedkoper, het werkt ook echt!

3 Reacties
EenMening3
EenMening310 apr. 2022 - 21:47

@Gaitj, Wereldwijd zouden dan zo'n 400 miljoen mensen moeten verhuizen naar hogergelegen gebieden, dat is ca 5% van de wereldbevolking. Dat zou de komende 80 jaar moeten gebeuren. Waarschijnlijk is het mogelijk om bepaalde laaggelegen gebieden te bedijken, hierbij kunnen de beste waterbouwer ter wereld een doorslaggevende rol spelen. De geschiedenis leert ons dat de mensheid er altijd weer in geslaagd is, om de probemen waar hij mee geconfronteerd wordt m.b.v. de techniek op te lossen. Dat is de hoofdreden dat we niet meer in berevellen achter wilde zwijnen aanrennen. We kunnen 2 categorieen technische oplossingen onderscheiden nl. vermindering van de CO2-uitstoot en verlaging van de concentratie CO2 in de atmosfeer m.b.v. geo-engineering.

Déjà vu
Déjà vu11 apr. 2022 - 1:24

'Is niet alleen een stuk goedkoper, het werkt ook echt!' Iemand met ballen had zijn berekeningen bijgevoegd. Laat zien dat je die hebt Gaitj en dat je niet slechts een stomme kip bent die Baudet nakakelt! We wachten in spanning af!

vdbemt
vdbemt11 apr. 2022 - 9:25

Het is wat Deja Vu al zegt: laat eens berekeningen zien die duidelijk maken dat het verhogen van dijken goedkoper is, dan het voorkomen dat de zeespiegel zo snel stijgt. Dat is 1. 2 is dat de stijging van de zeespiegel niet het enige is waar we mee te maken gaan krijgen. Het hele natuurlijke evenwicht verandert. UItsterven van plantaardige en dierlijke soorten. Als je het niet nodigvindt aan de oorzaken van klimaatverandering te werken, lopen we straks in zeer ongezonde buitenlucht. We hebben toch zo'n hekel aan mondkapjes? Probeer het eens opnieuw. Denk wat beter na. En kom dan met een reactie.

sameoldshit
sameoldshit10 apr. 2022 - 13:48

De kinderen van morgen worden nu al vermoord door VVD beleid. Iedereen die op die partij stemt is een probleem.

3 Reacties
Kuifje3
Kuifje311 apr. 2022 - 7:48

@shit: als de VVD het probleem is dam moet je dat vooral de partijen verwijten die daarmee samenwerken. Dus D66, CU, CDA, maar ook (1e kamer) PvdA en Groen Links. De VVD is al jaren niet meer die liberale partij van Wiegel met hun heldere standpunten waar je het wel of niet mee eens kon zijn, maar is een machtspartij geworden die totaal lak heeft aan alles om haar heen. Dat je daar beter je stem niet aan kan geven is waar, maar op de VVD afgeven en er wel mee samenwerken is nog veel vreemder.

sameoldshit
sameoldshit11 apr. 2022 - 13:37

Kuifje: het is en blijft VVD beleid. Iedereen die op die partij stemt, is een asociale hufter en moordenaar van de toekomstige generaties.

vdbemt
vdbemt11 apr. 2022 - 19:40

@Kuifje. ". Dat je daar beter je stem niet aan kan geven is waar, maar op de VVD afgeven en er wel mee samenwerken is nog veel vreemder." Nog vreemder is het om af te geven op de partijen die NIET met de VVD samenwerken, zoals PvdA (de samenwerking met de VVD is al 5 jaar voorbij) en GRL.

nananua
nananua10 apr. 2022 - 13:34

Tja, je ziet het inderdaad hier al aan het aantal reacties en de verhitte discussie hier over dit onderwerp: niet dus. Voor heel veel mensen (waaronder ondergetekende) is dit thema een ver van mijn bed discussie die voornamelijk door dat deel van de bevolking gevoerd wordt die aan de rechterkant van de belastingschaal zitten en genoeg tijd hebben om zich hierover druk te maken. Zeker als weer de vaste riedel wordt opgevoerd "verantwoordelijkheid voor de kinderen'" beginnen veel mensen met de ogen te draaien: ik leef in het hier en nu en wil het beste ervan maken, zonder me gek te laten maken door paniekzaaiers. Waarom zou ik krom gaan liggen voor iemand die iets met 1,5 graad staat te roepen, zonder dat ik er iets voor terug krijg? Wat levert het me op? Bosbranden in Australië? Het zal wel. Voor veel mensen niet meer een topic in het journaal voordat er naar de volgende zender gezapped wordt. En ja, afgunst speelt ook een rol: waarom zou ik afzien van een vliegvakantie naar Turkije als heel Schiphol, Düsseldorf of Brussel zo meteen weer vol staat om van de zon te gaan genieten? Waarom zou ik van mij 'recht' op mobiliteit afzien met mijn 10 jaar oude diesel en met de fiets moeten gaan, terwijl de anderen lekker op wintersport gaan in hun gesubsidieerde EV's van 60.0000 Euro. Niets menselijks is ons vreemd.

2 Reacties
A little bit of sunshine
A little bit of sunshine11 apr. 2022 - 7:49

@nananua, met de EV naar wintersport? En dan onderweg in de kou aan de laadpaal staan. brrrrr

PGS
PGS11 apr. 2022 - 10:59

Je wilt niet weten hoeveel laadstress die mensen hebben als zij op wintersport gaan met hun EV's.

FredD2
FredD210 apr. 2022 - 11:47

Burgers kijken niet zozeer naar de politiek en het bedrijfsleven, zij betalen zich bond en blauw aan extra kosten voor een beter klimaat, maar zien daar niets van terug. Vooral de politiek moet maar een keer gaan doen waar ze betaald voor worden.

Effie2
Effie210 apr. 2022 - 10:01

'als de wiedeweerga te stoppen met fossiele brandstoffen'. De structurele koopkrachtdaling, vanwege alle niet of onvoldoende geïndexeerde prijsstijgingen jaar in jaar uit, die ten goede kwamen aan het schaamteloos verrijkende bedrijfsleven, dwingt de minder gefortuneerde burger reeds tot het steeds zuiniger omgaan met de hem/haar nog ter beschikking staande middelen. Het gros van de door de overheid beschikbaar gestelde verduurzaamheidsubsidies vloeit, via de diepere zakken van degenen met meer inkomen, naar het bedrijfsleven en terug naar de schatkist. Als de politiek het bedrijfsleven niet onmiddellijk met pijnlijke middelen dwingt de noodzakelijke omslag te maken zullen de klimaatveranderingen dat aanzienlijk hardhandiger voor hen en voor ons gaan doen.

8 Reacties
Hernandez
Hernandez10 apr. 2022 - 15:05

'Als de politiek het bedrijfsleven niet onmiddellijk met pijnlijke middelen dwingt de noodzakelijke omslag te maken zullen de klimaatveranderingen dat aanzienlijk hardhandiger voor hen en voor ons gaan doen. ' En hoe moet 80% van de mensen dan naar hun werk? Of hun huis warm stoken?

vdbemt
vdbemt10 apr. 2022 - 18:22

@Hernandez. Door dit: "Het gros van de door de overheid beschikbaar gestelde verduurzaamheidsubsidies vloeit, via de diepere zakken van degenen met meer inkomen, naar het bedrijfsleven en terug naar de schatkist." niet meer zo te doen. Die 20%: rijken hoeven niet geholpen te worden. Dat gebeurt nu wel. Als je dat laat, heb je meer voor hen die wel geholpen moeten worden.

Hernandez
Hernandez10 apr. 2022 - 19:26

@vdbemt Geef eens antwoord op mijn vraag: hoe gaat 80% van NL naar zijn werk? Of hoe gaan we ons huis warm stoken?

A little bit of sunshine
A little bit of sunshine11 apr. 2022 - 7:45

@Effie, "pijnlijke middelen" voor het bedrijfsleven betekend gewoon dat bepaalde producten / diensten duurder gaan worden, en dat betekent gewoon nog meer koopkrachtdaling. De stijgende energieprijzen van nu kun je vergelijken met het invoeren van een CO2 taks. Alles wat fossiele energie nodig heeft (en dus CO2 produceert) wordt momenteel duurder. Je kunt deze effecten nog wel wat meer opstoken maar dan gaan we richting 15% inflatie.

vdbemt
vdbemt11 apr. 2022 - 9:31

@Hernandez. Ik formuleer het wat anders voor je. Als dit VVD-kabinet stopt met het compenseren van de rijken, blijft er meer geld over voor het compenseren van hen die het nodig hebben. Zodat die wél hun reiskosten kunnen betalen. Je kunt natuurlijk ook wat meer de fiets pakken. De overheid zou daarbij ook kunnen zorgen voor goedkoper openbaar vervoer. Zodat die wél hun energiekosten kunnen betalen. Je kunt daarnaast ook je verwarming een graadje lager doen. Wat minder licht laten branden. Wat korter douchen. Het is helaas zo dat we echt met zijn allen ons gedrag wat aan moeten passen. Jij ook. Ook al heb je daar geen zin in.

Hernandez
Hernandez11 apr. 2022 - 17:03

@vdbemt Ik dacht al, waar blijft 'ie; maar daar is die dan: 'Je kunt natuurlijk ook wat meer de fiets pakken'

vdbemt
vdbemt12 apr. 2022 - 8:41

@Hernandez. Ja. Stel je voor: de fiets pakken. Daar word je moe van. Laat staan van fietsen. Bah. Niets voor jou, moeite doen.

DanielleDefoe
DanielleDefoe12 apr. 2022 - 11:41

[En hoe moet 80% van de mensen dan naar hun werk?] Met de fiets of het OV of een combinatie.

Ewout Pool
Ewout Pool10 apr. 2022 - 9:53

Ik denk dat je gelijk hebt; het komt niet goed. Niet alleen is er geen plan, de Nederlandse invloed op de wereldwijde climaatcrisis is te verwaarlozen. Het moet mij wel van het hart dat ik (en met mij velen) dit al lang aan zagen komen. Daarom zou het goed zijn om van de €60 miljard het grootste deel te besteden aan de mitigatie van de effecten van de klimaatverandering. Hogere dijken en zo. Uiteraard is het ook slim om te blijven inzetten op elektrificatie van het wagenpark en betere isolatie en het doorvoeren van zonnepanelen en windmolens. Niet zozeer voor het milieu, maar omdat het je als land onafhankelijker maakt, omdat je meer opties hebt. Kernenergie zou ook tot deze mix moeten behoren.

2 Reacties
Bert van der Neut
Bert van der Neut11 apr. 2022 - 10:10

Kernenergie had allang de oplossing moeten zijn. Links Nederland heeft dat altijd tegengehouden. Daar pluk je nu de wrange vruchten van.

vdbemt
vdbemt12 apr. 2022 - 8:45

@Bert. Nee. We plukken de vruchten van liberaal louter op geld gericht beleid en je daarmee volstrekt afhankelijk laten maken van een Russische tiran. Die niet nu opeens zo bezig is, maar al veel langer. Dat was alleen wat verder weg. Dan is het makkelijker om te doen alsof er niets aan de hand is. Money, money.