Joop

Het is niet de schuld van arme landen dat ze schulden hebben

  •    •  
05-04-2023
  •  
leestijd 8 minuten
  •  
2657 keer bekeken
  •  
ANP-463000036

Schulden hebben is een schande. Zelfs als de schulden onterecht zijn - toeslagenaffaire, Groningen, PGB-diefstal - zijn het de slachtoffers die zich schamen. Want ze weten - vraag het aan de Toeslagenslachtoffers - dat ze ongelijk zullen krijgen. Dat een of andere verdorde deurwaarder met de vuisten op tafel zal beuken, dat er verdomme betaald moet worden, en snel ook een beetje.

De analogie tussen arme mensen en arme landen (lees: het gewone volk in dit soort landen) en problematische schulden is dat zowel mensen als soevereine staten vanwege problematische schulden in een verdomhoekje zitten. Dat elke vorm van schuldhulp komt met een zeer hoge prijs. Want als je niet kredietwaardig bent, dan stel je fucking gewoon niets voor. Dat is de schande. Dat is de infamie.

Nederland, als land, kent deze schande en infamie niet. Het land staat er, met zijn triple A rating, florisant voor. Er kan tegen zeer gunstige voorwaarden geld op de kapitaalmarkt worden geleend, terwijl de rente op staatsleningen laag blijft.

Hoe zit het als een land niet behoort tot de internationale financiële elite? Wie herinnert zich de eurocrisis van Griekenland nog? En al die landen op het zuidelijk halfrond, zoals Ghana, Suriname en Bangladesh, met een SD-rating, laagst denkbare status. Hoe gaat men daar om het schulden? Hoe gaat men daar om met de schande en de infamie?

Griekenland
De Griekse schuldencrisis is onlosmakelijk verbonden met Ingeborg Beugel, de Nederlandse journaliste die avond aan avond bij Pauw en Witteman zat om te vertellen over het leed van de gewone Grieken, de echte slachtoffers van de Griekse eurocrisis. Griekenland was in 2011 op het hoogtepunt van de eurocrisis een paria-natie. De grote zwarte schandvlek op het witte blazoen van het financieel o zo prudente Europa. Voor het gemak vergaten mensen, zoals de toenmalige minister van Financiën, en voorzitter van de Eurogroep, Jeroen Dijsselbloem, dat de Griekse bevolking niet om deze ellende had gevraagd. Dat als ze buiten de eurozone waren gebleven, Griekenland mogelijk zelf een uitweg uit deze ellende had gevonden door devaluatie en depreciatie van de drachme, zodat bijvoorbeeld de toerisme sector aantrekkelijker werd voor buitenlandse toeristen. 

Het waren verloren jaren. Jaren van diepe ellende, maar… de Grieken hebben bijna alle schulden afbetaald. Of dit een 'eind goed, al goed'-story is? 

Het vreselijke spoorwegongeluk bij Larissa, was volgens de Volkskrant van 2 maart 2023 het gevolg van de Griekse kredietcrisis en de door de crediteuren (lees EU) opgelegde privatiseringsprogramma's. De Griekse spoorwegen zijn nu voor een gedeelte in handen van het Italiaanse staatsbedrijf Ferrovie dello State Italiane. De door de EU opgelegde saneringen en privatiseringen, dat zijn toch de doodskussen van economische en sociale vooruitgang? Niet alleen voor de Grieken maar voor de gehele EU? De haven van Piraeus werd verkocht aan een Chinees staatsbedrijf. Daardoor kreeg de Chinese overheid een stevigere poot aan de grond in de hele EU.

Voor de gewone man waren deze jaren, verloren jaren. Epische werkeloosheid. Honger lijden. Geen geld voor de huur. Onnodig sterven vanwege gebrekkige medische zorg en tekort aan medicamenten. De goedopgeleide middenklasse was in staat om de verarming en terugval af te wenden door te vertrekken naar betere oorden. Voor de armen was er geen andere uitweg dan op straat komen en protesteren tegen de bezuinigen. Politieke bewegingen zoals Syriza, uiterst links, en uiterst rechts, Gouden Dageraad sprongen in het gat achtergelaten door de bestaande politieke partijen. Het lukte beide partijen om in het parlement te komen. In 2015 werd Syriza met 149 zetels de grootste partij in het Griekse parlement. Maar zelfs dat breed gedragen mandaat was niet genoeg om Brussel naar zijn moer te sturen en het opgedrongen saneringsbeleid om te buigen. Brussel en de banken wilden geld zien, en snel ook een beetje.

Schuldenlanden in het zuiden: Ghana en Suriname
Zelfs dat gemankeerde Griekse 'eind goed, al goed'-scenario is niet weggelegd voor de meeste landen op het zuidelijk halfrond en onder de Kreeftskeerkring. Afrika, het Caribisch gebied, Latijns- en Centraal Amerika missen dat cruciale steuntje in de rug als het om schuldhulp gaat.

Ghana en Suriname, twee landen met torenhoge, oplosbare, schulden. Beide landen kregen van Fitch de SD-status: dat wil zeggen, dat sommige schulden wel, en andere niet afgelost kunnen worden. Het interessante is dat de oorzaak van de schuldenproblematiek in beide landen een andere achtergrond heeft. De schuldenproblematiek in Ghana heeft een binnenlandse oorsprong. De bancaire sector in Ghana is samen met regering verantwoordelijk voor de ellende. De schulden van Suriname werden veroorzaakt door lichtzinnig leengedrag van de vorige regering onder leiding van Desi Bouterse.

Zowel Ghana als Suriname hebben te kampen met een structurele schulden, die hun oorsprong hebben in het kolonialisme. Relevant is dat Ghana de koloniale schuldenlast overnam na de onafhankelijkheid in 1957. Suriname daarentegen, kon na de onafhankelijkheid in 1975 rekenen op Nederlandse steun.

Ghana begon in 1983 met het herstructureren van de schulden. Jerry Rawlings, die net als Desi Bouterse na een coup aan de macht gekomen, tuigde in 1983 een ambitieus herstructureringsprogramma op. De nationale munteenheid werd gedevalueerd. Economische herstructurering door de productie en export van cacao op te voeren, bleken korte termijn panacees. Het IMF koketteerde graag met Ghana: neoliberalisme was de weg uit de shit. De Ghanezen kwamen er al gauw achter dat die bitch van een IMF niet met zich laat sollen.

De problematische schulden van Suriname hebben een directe link met Desi Bouterse. Zodra hij aan de macht is, transformeert hij Suriname in een wanbetalende schurkenstaat. Telkens weer was daar de regering Venetiaan die dan zuchtend puinruimde: in 1994; het eerste structurele aanpassingsprogramma ( SAP) ontworpen door Surinaamse technocraten. Schulden werden afbetaald. Er werd bezuinigd, de vrije val van de Surinaamse munt werd afgeremd, de economie klom uit het ravijn, en het beschadigde vertrouwen herstelde. In 1996; Jules Wijdenbos ( een adept van Bouterse) president. En opnieuw hetzelfde liedje. Weer werd er à la dol geleend en verjubbeld. Tussen 2000- 2010 werden de schulden, ditmaal met steun van Nederland opnieuw afbetaald door de regering Venetiaan. Tussen 2010 en 2020 vierden Desi Bouterse en de zijne groot feest met geleend geld. Er werd overal en nergens geleend. Een schuld van 1000 miljoen dollar (becijferd door de Vereniging van Economisten Suriname). De nieuwe regering onder leiding van Chandrikapersad Santokhi zei dat hij het zou fixen. Maar na 3 jaar regeren is er nog steeds niks gefixt. Ze praten met de schuldeisers, zeggen dat ze gaan betalen. En steeds weer wordt er niet betaald. Een schuld van 1000 miljoen Amerikaanse Dollars…….

Ex-president Mahama van Ghana twitterde tot de ontsteltenis van velen op 5 december 2022 dat Ghana bankroet is. Ondertussen doet de zittende regering van President Nana Akufo-Addo er van alles aan om de schulden te herstructureren. Of het dit keer daadwerkelijk zal lukken, is nog maar de vraag. Korte termijn, hoog rendement obligaties, die veel lijken op een Madoff piramide, veranderen in obligaties met een langere looptijd? Dat wordt flink toveren.

De verfoeilijke rol van de kredietverstrekkers
De schulden van Suriname zijn veroorzaakt doordat bepaalde internationale financiële instellingen geld bleven lenen aan een corrupte regering. Geld blijven lenen terwijl er aanwijsbare en aantoonbare redenen zijn om te weigeren is verfoeilijk en abject.

De kredietverstrekkers van het Oppenheimer Fonds moeten geweten hebben dat meneer Bouterse het leningenplafond, door de regering Venetiaan (2000-2010) ingesteld om het volk te beschermen tegen lichtzinnige leen-praktijken, aan gruzelementen had gegooid. Ze moeten geweten hebben dat ze groot risico liepen door $86 miljoen aan een corrupte regering uit te lenen. Of niet soms? Of dachten ze dat ze zouden cashen als al die duizenden en duizenden barrels ruwe olie eenmaal uit de diepzeebodem voor de Surinaamse kust waren gezogen? Echt waar? In deze tijd waar het gebruik van fossiele brandstoffen op zijn retour is?

Desi Bouterse had gedacht dat hij op het pluche zou sterven. Maar de Surinaamse kiezer dacht daar anders over. Die kiezer koos voor de man die beloofde hard op te treden tegen corruptie en vriendjespolitiek.

Mooie verkiezingsbeloften, meer niet. Want onder de zittende regering Santokhi heeft de corruptie dramatische proporties aangenomen. De broodnodige bezuinigen op het moloch van een ambtenarenkorps die het overheidsbudget drastisch omlaag kunnen brengen, dat is taboe. De Surinaamse regering heeft daarom de pijn van al deze economische ellende op de schouders van de allerarmsten gelegd. Subsidies en medische zorg voor de armen worden stapsgewijs afgebouwd. “Het is hun eigen schuld, want ze willen niet werken”, schampert de regering. Geen eten? “Ga maar planten! Stelletje gemakzuchtige slampampers”.

Er is geen geld voor onderhoud aan wegen of een goede riolering. Bij de eerste regendruppels staat het hele land blank. “Als je zelf de handen uit de mouwen steekt dan staat je erf niet onder water”. “Bid en God zal helpen” is de boodschap van de regering aan het volk.

Verfoeilijke schulden
De Argentijnse ex- president Nestor Kirshner heeft in 2003 geweigerd bepaalde leningen af te lossen. Dat besluit kwam niet uit de lucht vallen. Het was ook niet geopperd door een stel mensen met alleen een diploma “kleurboek lezen”. De weigering om schulden te betalen is gebaseerd op de doctrine van Alexander Sack (1927). De doctrine stelt dat schulden gemaakt door tirannieke regimes om het volk te onderdrukken, of die onderdeel vormen van een corruptiemachine, niet terugbetaald moeten worden. In het geval van Suriname, is er van de meer dan 1000 miljoen Amerikaanse dollars die Desi Bouterse leende, bijna niets gebruikt voor projecten om de Surinaamse economie te verbeteren. 

En dat is verfoeilijk. En mogelijk ook strafbaar.

De huidige Surinaamse regering had bij zijn aantreden ampel mogelijkheid om groot onderzoek naar corruptie en diefstal te starten. Men had als soevereine staat, de mogelijkheid, om een moratorium af te kondigen, en te onderzoeken welk percentage van de schuld als “odious” gekwalificeerd moest worden. Een goed advocatenkantoor uit New York had meer opgeleverd dan het laten invliegen van allerlei IMF-consultants die voor elk advies een stevige rekening sturen. Meneer Santokhi feliciteerde het volk zelfs toen hij de eerste deals met het IMF sloot. Hoe perfide! 

Conclusie
De Grieken werden gered door de EU. Vraag niet tegen welke prijs.

Arme landen kunnen niet eens dromen van een dergelijke uitkomst, want:

  • Ze beschikken ook niet over de juiste internationale netwerken en/of toegang tot de internationale kapitaalmarkten
  • Onwetendheid, gebrek aan ervaring, en mogelijk, eigenwijsheid, spelen ook mogelijk een grote rol bij het oplossen van schuldencrises. Zie Suriname. De president heeft door in eerste instantie te onderhandelen met de schuldeisers feitelijk de schulden van de vorige regering overgenomen. Het enige wat de Surinaamse president kan doen is net als Ghana, het land failliet verklaren. Dus nu nog meer kaolo aan de horizon…

De Surinaamse president voelde zich niet lekker en stapte op de plane naar Nederland voor medisch onderzoek. De gewone Surinamer die is de dupe van dit alles. Die gewone Surinamer, de mens in de straat, moet sinds enige tijd eerst instapgeld betalen voor ze zelfs maar een dokter te zien krijgen. Dat is pas infamie. Dat is pas schande.

Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (58)

Hoofdschuddend
Hoofdschuddend7 apr. 2023 - 22:46

Suriname is gewoon verschrikkelijk corrupt.. dat is niet gestopt na het tijdperk Bouterse. Zoals een Surinamer mooi omschreef: Het is dezelfde shit, alleen andere vliegen…

Déjà vu
Déjà vu6 apr. 2023 - 1:08

De dollar begint haar hegemonie te verliezen als (olie)betaalmiddel. Daar wordt menig Amerikaan zeer zenuwachtig van, zoals blijkt op internet. Omdat de dollar - net als de euro overigens - fiduciair* geld is, is die angst zeker terecht. Als het vertrouwen in die munt namelijk wegvalt, kan dat leiden tot hyperinflatie, met alle gevolgen van dien. Wij hier in het Westen spinnen vooralsnog garen bij dit fiduciaire geld. Wij zitten bovenop de apenrots en maken derhalve uit welke landen arm zullen blijven. Dit systeem zou zich in de (nabije) toekomst ook zomaar tegen ons kunnen keren. Hoogste tijd voor verandering lijkt me. ------------ *Fiduciair geld is geld dat zijn waarde niet ontleent aan de materie waaruit het gemaakt is (intrinsieke waarde zoals bij gouden en zilveren munten), maar aan het vertrouwen dat er goederen en diensten mee gekocht kunnen worden. De nominale waarde berust dus niet op een bepaald gewicht en gehalte van edelmetaal maar op het vertrouwen dat de economische actoren stellen in de waarde van de munteenheid. (Bron: Wikipedia)

TwoTone
TwoTone5 apr. 2023 - 23:27

1.000 miljoen is volgens mij 1 miljard. Dat is toch wel op te hoesten door suriname (1.600 per surinaamse inwoner). Italie heeft 300 miljard (5.000 pp). Of nederland: 450 miljard staatsschulf maakt meer dan 25.000 p.p. Staatschuld. Nederlanders met relatieve hoge private schulden i.c.m. Staatsschuld zijn relatief behoorlijk arm voor een westers land.

Sententia
Sententia5 apr. 2023 - 15:56

Als je een ander telkens een schuldgevoel probeert aan te praten, in de hoop dat die je tot in lengte van dagen uit de penarie blijft halen, leer je nooit om voor jezelf te zorgen. Als het dan vervolgens écht een keer misgaat, is er helemaal niemand meer om je redden. Onze kinderen weten, dat we ze altijd zullen steunen, maar dat wij niet het eeuwige leven hebben en ze ooit toch echt zélf hun boontjes zullen moeten doppen.

tinekea2
tinekea25 apr. 2023 - 12:46

dus even kijken of ik het kan samenvatten: deze mevrouw noemt zich "visiting professor van Duke University". Ja , als ik het ruim interpreteer was dat in 2011. Ze komt met foute informatie, bv over dat Griekenland zijn schuld afbetaald heeft, terwijl daar niets van klopt. Ze stelt voor de schuld niet meer te betalen. Oftewel het te stelen, want dan zal iemand anders de rekening moeten betalen. Mag ik vragen waarom zo iemand een platform op Joop krijgt?

3 Reacties
stokkickhuysen
stokkickhuysen5 apr. 2023 - 17:21

Het hele banken- en schuldensysteem moet op de schop. Adama heeft gelijk met te zeggen dat niks meer betalen een oplossing is daarvoor. Als je wil zeggen dat het probleem breder is dan de arme landen en dat wanbetaling niet per se de enige oplossing is dan ben ik dat met je eens.

Markzelluf
Markzelluf6 apr. 2023 - 7:03

Je hebt helemaal gelijk, Tineke. Ik wist alleen niet dat ze al 12 jaar geen 'visiting professor' meer is. Beetje sneu dit, vooral ook als je belangrijkste 'argument' om je gelijk te halen, je 'titel' is. Verder nergens bronvermeldingen bij feiten, een aanzet tot een analyse die te falsificeren is of een coherent verhaal. Dat doet meer kwaad dan goed, vooral als 'feiten' die je wel als lezer kunt checken, onjuist blijken te zijn.

DanielleDefoe
DanielleDefoe7 apr. 2023 - 13:30

(Visiting) professor zegt op zich ook niets over deskundigheid op een ander vakgebied.

Markzelluf
Markzelluf5 apr. 2023 - 11:49

Adama stelt dat ‘de Grieken bijna hun schuld hebben afbetaald’. Ik heb geen idee waar ze dit op baseert, maar het klopt niet. Zie: https://www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/5332725/griekenland-leningen-crisis-geld-terug-leningen-3-miljard Maar stel je voor: landen hoeven hun schulden niet terug te betalen, wie gaat dan geld ‘uitlenen ‘? En wie krijgt nu de rekening als we schulden kwijtschelden? Zonder dat je die vragen wilt of kunt beantwoorden, heeft het weinig zin je mening over de wenselijkheid van het voorstel van Adema te geven. Hoewel, wat is het voorstel nu precies?

dirk den boer
dirk den boer5 apr. 2023 - 11:29

Wanneer raak je als persoon of land in de schuld? Heel eenvoudig, als je meer uitgeeft dan je hebt of verdient. Een indiaan in het Amazonebos, een masai krijger achter zijn vee, een Dajak in Borneo heeft geen schuld, en weet niet eens wat dat is. Maar 100en miljoenen in de derde wereld en elders leven constant in de schuld. How come? Ik was voor onafhankelijkheid in Suriname, en was verbijsterd, niet dat ze het daar minder riant hadden dan wij, maar dat ze steeds maar weer kwamen met " De slaventijd is voorbij" als er sprake was van een simpel karwei of taak. Waarom verbouwen jullie je eigen uiten niet hier, klimaat en grond ervoor toch prima? nee, want de wekelijkse boot uit NL kwam steeds met het ruim vol aan uien en andere etenswaar. Ik werd er gek van.

5 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe5 apr. 2023 - 14:43

staan daar geen omaatjes meer op hun kostgrondjes te werken?

dirk den boer
dirk den boer5 apr. 2023 - 15:16

Goed dat je dat vraagt, Danielle, ik wist ook niet wat ik daar aantrof, en ik denk meeste nlers niet, tot op heden. Die omaatjes waren er inderdaad, in het bos, ver van de stad, en zorgden voor de familie. Zoals 300 miljoen andere zgn shifting cultivators in die tijd all over the world. Maar dat had niets te maken dus met de stad Paramaribo, daar zaten de stadscreolen, die op die boslandcreolen neerkeken (zoals wij vroeger op de plaggenhutbewoners in Drenthe). De TV kijker kent dat bosland nog het beste door de programmas met Kenny Be, denk ik, wat heb ik daar van genoten. Ik geniet steeds weer van toestanden en levens in de verre bush, hopelijk gaan de Chinezen daar er geen eind aan maken, dat kan ook namelijk...

dirk den boer
dirk den boer6 apr. 2023 - 10:06

Nog iets, Danielle, want door je opmerking raliseer ik me nu pas hoe raar de situatie is. Een hoofdstad aan riviermond en een binnenland waar van alles geteeld wordt (yams, cassave, rijst, banaan, cowpea aardnoot mais) dat gewoon voor de mensen daar bestemd is en niet in de stad terecht komt. Die wordt gevoed door import, en het menu daar is ook anders dan in binnenland. Komt allemaal natuurlijk door dat nare oerbos zonder wegen, waar rivier enige weg is, en stroomversnellingen danige verstoring betekenen. terwijl cassave etc bederfelijk zijn, na enkele dagen niet meer te eten, en die import bovendien goedkoper. In Afrika is dat alles veel minder het geval, daar wel goede wegen en transport, al speelt het wel mee voor sommig achterland (ik kon in Kenia kiezen uit spulletjes uit de stad, kartonnetjes melk, en de melk vd nomaden, verse melk dus). Als je googelt op kostgrondje, merk je dat alles wat erover bekend is het werk is van Nederlandse studenten en onderzoekers, de Surinamers hebben er nauwelijks interesse in, er zijn denk ik ook meer NLers in dat bos geweest als toerist, dan dat er stadscreolen ooit een stap in het bos gezet hebben. Weer een verschilletje.

DanielleDefoe
DanielleDefoe6 apr. 2023 - 10:50

De afstand stad platteland lijkt daar een stuk reëler dan in het volgebouwde Nederland.

dirk den boer
dirk den boer6 apr. 2023 - 16:02

Broodje bakkeljauw, broodje petjel, dat is Paramaribo, en dat heeft niets te maken met het binnenland, ja, bij ons is dat anders, boerenkool met worst, hutspot, zuurkool met spek, het komt gewoon uit de buurt, vertel dat de Suris maar eens, daar is het echt totaal anders

weereenmening
weereenmening5 apr. 2023 - 10:53

"maar… de Grieken hebben bijna alle schulden afbetaald." Dit is incorrect. Griekenland heeft nog een forse schuld bij EU landen en EU noodfonds (250 miljard). Alleen IMF (een schamele 20 miljard) is inmiddels terugbetaald. Ook zijn een deel van de schulden kwijtgescholden/geherstructureerd.

vakman2
vakman25 apr. 2023 - 10:09

T. Sankara, ooit leider van Burkino Faso: "De oorsprong van schuld komt voort uit de oorsprong van 't kolonialisme. Degenen die ons geld lenen, zijn degenen die ons hebben gekoloniseerd. Zij zijn dezelfden die vroeger onze staten en economieën bestuurden. In zijn huidige vorm is schuld een vakkundig beheerde herovering van Afrika, bedoeld om zijn groei & ontwikkeling te onderwerpen aan buitenlandse regels. Zo wordt ieder van ons een financiële slaaf, dat wil zeggen een ware slaaf, van degenen die verraderlijk genoeg waren geweest om geld in onze landen te stoppen met verplichtingen voor ons om terug te betalen. Zolang ze winst hadden, was er echter geen debat. Maar nu ze verliezen lijden, eisen ze terugbetaling & praten we over crisis. Nee, meneer de president… Ze gokten. Ze verloren. We kunnen niet meegaan met degenen die het bloed van onze mensen uitzuigen & leven van het zweet dat onze mensen produceren. Het is onze plicht om een ​​eenheidsfront in Addis-Abeba tegen deze schulden te creëren. Bovendien zijn degenen die Afrika willen uitbuiten, ook degenen die Europa willen uitbuiten. We hebben een gemeenschappelijke vijand… De rijken & de armen hebben niet dezelfde moraal. Integendeel, we moeten vandaag erkennen dat het normaal is dat de rijksten de grootste dieven zijn. Wanneer een arme man steelt, is dat slechts diefstal, een kleine misdaad – het gaat uitsluitend om overleven en noodzaak. De rijken zijn degenen die stelen van de schatkist & die mensen uitbuiten."

10 Reacties
IkHebAltijdGelijk
IkHebAltijdGelijk5 apr. 2023 - 10:42

"Wanneer een arme man steelt, is dat slechts diefstal, een kleine misdaad" Stelen blijft een afkeurenswaardig feit hoe men het ook wend of keert.

tinekea2
tinekea25 apr. 2023 - 10:48

Vandaar dat Burkina Fasso nu steeds meer zaken met China doet. China pakt het wat anders aan dan het westen....beter?

Donutz
Donutz5 apr. 2023 - 10:58

Doet me denken aan Micheal Parenti's uitspraak "These countries are rich! Only the people are poor! Poor countries are not 'under-developed', they are over-exploited." En er vervolgens op wees dat voor elke X cent aan ontwikkelingshulp een veelvoud er van uit als winst uit de landen onttrokken wordt.

Hanvander Horst
Hanvander Horst5 apr. 2023 - 12:50

Thomas Sankara had gelijk. Hij is dan ook vermoord.

vakman2
vakman25 apr. 2023 - 12:51

@IkHebAltijdGelijk Als je je baseert op wetgeving (dus als je je louter en alleen verschuilt achter de immer wispelturige kudde), dan heb je een punt. Maar... een hoger niveau van moreel redeneren schuilt in het besef dat je een morele keuze altijd van geval tot geval moet beoordelen. Als bv iemand pillen steelt vanuit noodzaak (omdat bv een medicijn voor een sterfende echtgenoot te duur is), dan is dat van andere orde als de farmaceut die vanuit hebzucht diezelfde pillen met 400procent in prijs doet ophogen. Althans, het in leven blijven van een mens is als waarde, naar ik mag hopen tenminste, namelijk belangrijker dan het nog rijker maken van vermogende farmaceut - in zo'n geval zal een rechter dus uiterst mild oordelen over degene die de pillen steelt (in tegenstelling tot de vermogende farmaceut).

IkHebAltijdGelijk
IkHebAltijdGelijk5 apr. 2023 - 13:28

"Vandaar dat Burkina Fasso nu steeds meer zaken met China doet. China pakt het wat anders aan dan het westen....beter?" China pakt het juist aan zoals in dit artikel over het westen beweerd wordt. Namelijk hun road & belt-initiatief landen zodanig grote leningen aanbieden tegen onuitvoerbare voorwaarden om er vervolgens allerlei eigendommen en grondrechten voor bijvoorbeeld het Chinese leger toe te eigenen.

IkHebAltijdGelijk
IkHebAltijdGelijk5 apr. 2023 - 15:07

"Maar... een hoger niveau van moreel redeneren schuilt in het besef dat je een morele keuze altijd van geval tot geval moet beoordelen. " Volgens mij is juist een hoger moreel dat je consequent bent in het veroordelen van bepaald onwenselijk gedrag en daar geen prioriteit op plakt omdat het beter uitkomt. Dat heeft niets met verschuilen achter de wet te maken. Dat de ernstigheid van het vergrijp kan verschillen doordat de gevolgen anders zijn, daarop beoordeel je de verschillen wat de passende consequenties zijn.

dirk den boer
dirk den boer5 apr. 2023 - 15:32

Thomas Sankara had gelijk, dat weet Satya ook, haar held. Helaas, hij paste niet in het globale sfeertje, van welvaart hier, en marginalisering daar. Daar zijn China, Rusland en het Vrije Westen het wel over eens, daar is geen onenigheid meer over......

vakman2
vakman25 apr. 2023 - 16:57

@ikhebaltijdgelijk Da's wel heel rechtlijnig & beperkt bekeken hoor. Zeker als 't om moreel handelen gaat. Want als je louter & alleen kijkt naar de mate van consequent van handelen, dan laat je wel heel veel anderen perspectieven buiten beschouwing (zoals bv de intentie en daarmee het 'motief' van handelen, om maar een dwarsstraat te noemen - en dat is wat anders dan kijken naar de gevolgen). En... bovendien ben je zo dus bezig de werkelijkheid te reduceren in regeltjes en protocollen - en dat doet geen recht aan de veelzijdige praktijk. Dan kunnen er zelfs morele rampen ontstaan die goed worden gepraat; het is in dit verband dus niet voor niets te vermelden dat menig Duitser destijds zich beriep op het 'befehl ist befehl'-argument (ofwel, het ' ik moest consequent handelen'-argument) om zo te proberen de indivuele verantwoordelijkheid te ontlopen... Kortom, van een hoger niveau is juist degene die de wetten van de kudde durft te trotseren, omdat hij of zij luistert naar zijn hart en zijn geweten en beseft dat elk levend wezen zo zijn waarde heeft - en daar vervolgens ook nog eens voor durft op te komen. En daarbij overigens wel steeds kijkt naar de unieke situatie waarin het voorval plaatsvond. Tot slot, beze bovenstaande redenering is in lijn met de bevindingen van Lawrence Kohlberg (1927 – 1987), de Amerikaanse psycholoog die hier jaren onderzoek naar deed.

dirk den boer
dirk den boer6 apr. 2023 - 12:00

Wat vakman hierboven citeert uit de mond van Sankara is natuurlijk maar al te waar: Zij die geld uitlenen, de oude kolonialen, zijn meteen ook begin van alle ellende. In het oude Afrika liep alles op rolletjes, niet onze rolletjes, het was maatschappij van dorpsoudsten die rechten uitdeelden aan behoeftigen, er was ruilhandel en ook wel schelpengeld, maar geen banken, hedgefunds, aandelen, hypotheken etc etc. Als je uitleent ken je klappen van de zweep, en weet je van wanten, wat de arme partij der ontvangers ten enen male missen.China maakt daar ook dankbaar gebruik van, die komen wel aan hun trekken, weten ook hoe de hazen lopen en in de strik gevangen kunnen worden. geld om te investeren? Hoe westers is dat toch, je kunt het beter uitgeven aan iets prachtigs en indrukwekkends, een brig over de Surinamerivier bijvoorbeeld....

tinekea2
tinekea25 apr. 2023 - 9:46

Gelukkig heeft mevrouw Adema ook een oplossing voor de enorme schuld die Suriname heeft opgebouwd: ‘Suriname moet enorme schulden gewoon niet terugbetalen’ (overigens waarschuwde de oppositie toentertijd al dat als Bouterse gekozen zou worden, hij een enorme schuld zou gaan opbouwen. Maar ja, toch gewoon kiezen he, maar dat is echt je eigen schuld niet hoor). https://www.waterkant.net/suriname/2023/03/28/de-oplossing-van-natascha-adama-suriname-moet-enorme-schulden-gewoon-niet-terugbetalen/

3 Reacties
SpijkerMaarten
SpijkerMaarten5 apr. 2023 - 12:55

@tinekea2: Ik moet zeggen dat ik het wel een sympathiek idee vind dat de verantwoordelijkheid voor schulden niet alleen op de schuld van de schuldenaar, maar ook van de geldschieter wordt gelegd. Je bent bij die transactie ten slotte allebei betrokken, en je bent altijd allebei verantwoordelijk voor de consequenties. Vergelijkbaar met de barman die ook aansprakelijk kan worden gesteld voor schade als hij blijft schenken als iemand overduidelijk al ver over zijn theewater is. Adama stelt het scherp en vindt alleen de schuldeiser schuldig, dat gaat te ver, zeker in situaties waarin sprake is van een gewaarschuwde kiezer en een gekozen president. Maar een geldschieter hoeft niet te worden gedekt als hij willens en wetens een lening heeft afgesloten met een land dat dat overduidelijk niet aankon.

dirk den boer
dirk den boer6 apr. 2023 - 10:48

Wat ik me afvraag: zijn de schulden van die peperdure brug van Parbo naar nergens van Wijdenbosch al wel eens ooit afbetaald? In mijn tijd daar was die er nog niet, maar kon je ook heel gerieflijk met veerbootje of prive motorbootjes (met Hindoestaanse kaptein) naar de overkant, als je daar perse wilde zijn natuurlijk.

dirk den boer
dirk den boer6 apr. 2023 - 15:50

En wie zou daar eigenlijk willen zijn, of willen zoekn, in dat Commewijne achterland? Blijf toch gwoon thuis, of verhuis naar Nederland, praat Nederlands met me, zei Kenny B. Wie had het nou ook weer over een failed state?

Willem D2
Willem D25 apr. 2023 - 9:34

Als een land investeert in: - Een betrouwbare rechterlijke macht - Een goede belastingdienst - scholing en infrastructuur En vooral corruptie en nepotisme kijkhard aanpakt De meeste dingen kosten helemaal niet zoveel geld, Suriname kan daarbij volgens mij ook nog wel een beroep op Nederland doen, als vrees ik dat men daar te trots voor is, maar als dat gedaan wordt dan is er in potentie een geweldige toekomst voor dit land. Een mooi land, zonnig, heerlijk eten, lieve mensen en ook nog waardevolle grondstoffen. Het land heeft zoveel potentie, maar de keuze voor corruptie en foute leiders verkl*ten het.

Donutz
Donutz5 apr. 2023 - 9:06

Er stinkt zeker wat aan het schuldensysteem. We weten allemaal dat menig staatsschuld, neem die van de VS, nooit afbetaald zal worden. Zolang we samen afspreken de schuld of schuldenplafond te negeren is er niets aan de hand, of landen gaan failliet en maken een doorstart, ook al eens gebeurt. Leningen op leningen stapelen om andere leningen en rente af te betalen is van de zotten. Toch lenen banken gretig geld uit (de too big too fail banken rekenen op een bailout), en landen die met het IMF of WereldBank te maken krijgen moeten hun eigendom in de verkoop doen en gooien zo hun eigen glazen en die van de armere bevolking in. Kern van het probleem blijft dat onder kapitalisme slechts enkele landen en spelers profiteren en zo andere landen leegzuigen. Yanis varouflakis heeft dan ook terechte kritiek op dit systeem en hoe de crisis van 2008 is aangepakt. De oplossing van Brussel (Berlijn) diende vooral de Duitsers en niet de Grieken. Zie bijvoorbeeld op YouTube " The Global Minotaur: The Crash of 2008 and the Euro-Zone Crisis in Historical Perspective" (Columbia University). Om aan eeuwige schulden te ontsnappen moet een land zich eigenlijk lost worstelen uit de tentakels van het grootkapitaal en zelf diensten en goederen produceren in eigen beheer zodat alles het land zelf toekomt. Maar ontwikkel je eigen industrie maar eens als je in de schulden zit en de grote spelers geen belang hebben bij meer zelfredzame landen/spelers op de wereldmarkt.

itsme3
itsme35 apr. 2023 - 9:00

Suriname, Griekenland? Tja, de grootschalige corruptie en wanbeleid daar kunnen natuurlijk nooit de oorzaak zijn. Het moet wel aan anderen liggen. "De haven van Piraeus werd verkocht aan een Chinees staatsbedrijf. Daardoor kreeg de Chinese overheid een stevigere poot aan de grond in de hele EU." Voordat de Chinezen er zich mee begonnen te bemoeien was Piraeus een wegkwijnende haven die ten onder ging aan stakingen en wanbeleid. Sinds de Chinezen daar een jaar of vijftien hun eerste concessies daar kregen is de overslag van containers in die haven bijna vertienvoudigd. De Chinezen hebben al lang een stevige poot aan de grond in de EU. Cosco Shipping Ports heeft belangen in terminals in Antwerpen, Zeebrugge, Marseilles, Savona, Rotterdam, Bilbao en Valencia en binnenkort Hamburg. China Merchants heeft belangen in Antwerpen, Duinkerken, Le Havre, Marseilles, Thessaloniki, Marsaxlokk en Rotterdam.

Joop  den Uil
Joop den Uil5 apr. 2023 - 8:49

Ontwikkelingshulp die NL al decennia biedt aan de zich ontwikkelende landen is immens qua menskracht, aandacht, hulp & handel en financien. Vaak echter is dat niet helemaal effectief, oa dat de middelen in verkeerde objecten terecht komen en of bij verkeerde doelgroepen. Controle ontbreekt ten dele.

5 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst5 apr. 2023 - 12:53

Die ontwikkelingshulp is helemaal niet immens. Dat denk je maar. Je lult maar een eind weg. Je weet er niets van. Bestudeer eerst eens de bedragen. Kijk naar de doelstellingen. Analyseer de controleinstrumenten. Lees je in.

dirk den boer
dirk den boer5 apr. 2023 - 15:39

Die hulp ging om miljarden, Han, om om en nabij 1% van ons rijke inkomen, maar haalde niet veel uit, daar heb je gelijk in. Ik heb er 10 jr mijn inkomen aan te danken gehad, en gezien in het veld wat er mee gedaan werd en hoe het terecht kwam. het was steeds maar weer bedoeld voor de allerarmsten (heb ik vaak genoeg uitgelegd op Joop), maar kwam daar nooit terecht. En hoe kwam dat nou? Niet door verkeerde bedoelingen, jaren na de nodige miljarden werden ineens eisen gesteld aan good government, waar Chinezen dus nooit iets mee hebben). Wie het weet mag het zeggen

dirk den boer
dirk den boer5 apr. 2023 - 16:04

Notabene, er was wel deglijk een Inspectie te Velde,die moest kijken of al die gelden wel goed besteed werden. Maar die hadden vrijwel niets te zeggen of invloed, het ging voornamelijk om de midterm evaluaties, die moesten bekijken of een project wel door moest gaan of niet. meestal mochten ze door (zoals ook soms wel of niet in de TV shows), om die of andere reden, het punt was, er lag een enorme berg geld klaar die opgemaakt moest worden aan iets wat aan die en die eisen voldeed (good government of iets anders zogenaamd nodigs). Dat is inmiddels wel anders geworden, begrijp ik.

Oki Doki
Oki Doki5 apr. 2023 - 17:47

@ Dirk den Boer Ik heb weleens gelezen dat het ontwikkelingsgeld vooral gebruikt wordt om gezinnen uit te breiden en niet om henzelf uit de armoede te verheffen. Als dat waar is zouden ze het geld op een andere manier moeten inzetten want dit werkt niet echt zo.

dirk den boer
dirk den boer6 apr. 2023 - 12:38

Hulp voor gezinsuitbreiding? Hoe nu? Waar stond dat? Ja, als je aan gezondheidszorg en injecties tegen kinderziekts doet, is dat wel het gevolg natuurlijk, maar meer onbedoeld gevolg. Eigenlijk zou je daar alleen aan moeten beginnen onder voorwaardes, van gezinsplanning of voorbehoedsmiddelengebruik, maar zover zijn we nog niet, en is trouwens te koloniaal , te patriarchaal, zouden ze ook niet pikken, en nu zeker niet.

SpijkerMaarten
SpijkerMaarten5 apr. 2023 - 8:33

Ik heb sympathie voor het idee van schuldverlichting. Ja, kredietverleners kunnen een bedenkelijke rol spelen. Het IMF is lang erg ideologisch verblind geweest. Maar om nu te zeggen dat landen niets kunnen doen aan hun schulden. Gekozen politici hebben besloten de EU te flessen bij de toetreding tot de Euro, Syriza gooide de kont tegen de krib op het moment dat - in een vrij vroeg stadium - het herstel van de Griekse economie was ingezet, waardoor de crisis verder verdiepte. De Surinaamse bevolking heeft Bouterse de tweede keer gekozen, toen het wist dat ie er de eerste keer een potje van had gemaakt. Het is toch wel iets ingewikkelder dan wat mevrouw hier schrijft.

1 Reactie
dirk den boer
dirk den boer6 apr. 2023 - 15:56

Maar het hele idee van volksvertegenwoordiging is in alle niet westerse landen toch een volkomen wezensvreemd idee? Wanneer zien we dan nou toch eindelijk eens in? Het is zo simpel als wat!!

Grijs gebied
Grijs gebied5 apr. 2023 - 8:27

"De schulden van Suriname zijn veroorzaakt doordat bepaalde internationale financiële instellingen geld bleven lenen aan een corrupte regering. Geld blijven lenen terwijl er aanwijsbare en aantoonbare redenen zijn om te weigeren is verfoeilijk en abject." Bedoelt u nu lenen of een lening verstrekken? Volgens mij probeer u de schuld bij kredietverstrekkers in de schoenen te schuiven. Terwijl de enige schuldige natuurlijk de corrupte regering is. (die democratisch werd verkozen?)

3 Reacties
Jeromba2
Jeromba25 apr. 2023 - 12:19

Eens, mevrouw wijst misschien terecht op de onwenselijke rol die sommige kredietverstekkers best zullen hebben, maar dat maakt ze nog niet schuldig aan democratisch gekozen wanbeleid.

Hanvander Horst
Hanvander Horst5 apr. 2023 - 12:54

Kredietverstrekkers dienen net zo goed risico te lopen. als je met Bouterse in zee gaat, weet je wat voor vlees je in de kuip hebt.

SpijkerMaarten
SpijkerMaarten5 apr. 2023 - 16:56

@HanvdHorts: Anderzijds: Bouterse was (althans in het tweede geval) een gekozen regeringsleider, gekozen door een soeverein volk. Moet een buitenstaander daar dan een oordeel over hebben? Ik zie de beschuldigingen van koloniaal gedrag al vliegen.

Rob Matthijssen
Rob Matthijssen5 apr. 2023 - 8:12

Het volk is zielig en heeft het nooit gedaan. Het volk in Suriname koos Desi Bouterse als president maar dat is toch niet de schuld van het volk. Ik denk dat Nederland de schuldige is. Hier wordt gedaan alsof de arme landen geen verstand hebben, dat lijkt me toch tamelijk neerbuigend en onjuist. Overigens heb ik op de Duke University site mevrouw Adama niet kunnen vinden (afgezien van een enkele cursus die ze gevolgd heeft), ook geen publicaties.

3 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe5 apr. 2023 - 10:40

Google scholar levert wat boekbesprekingen op. Zie ook https://orcid.org/0000-0002-4998-4499

Rob Matthijssen
Rob Matthijssen5 apr. 2023 - 11:12

@Danielle: dat zijn geen publicaties van wetenschappelijk onderzoek. In de USA kan je geen professor zijn, al of niet visiting, als je niet een reeks eigen publicaties hebt. 8 Boekbesprekingen vallen daar niet onder.

DanielleDefoe
DanielleDefoe5 apr. 2023 - 14:48

[dat zijn geen publicaties van wetenschappelijk onderzoek.] Zelf verspil ik daar dan ook geen tijd aan.

Kit2
Kit25 apr. 2023 - 7:55

Kijk eens naar landen die het wel goed doen en hun bevolking uit de armoe redden. Maleisie, bij de onafhankelijkheid een van de armste landen ter wereld en nu welvarend. Kijk naar Bolivia, straatarm en na de ommekeer komen de mensen uit de armoe. Vergeet China niet, maar ook Botswana heeft als zo'n beetje enig land ten zuiden van de Sahara het goed gedaan. Ieder land , op elk continent, heeft nu zijn kans gehad en gepakt, of juist niet. De basale reden van armoe en ellende is tegenwoordig dat de bevolking radeloze idioten kiest tot hun leiders. Vaak op etnische, nog vaker op religieuze gronden. De tweede reden is onbeheersbare groei van de bevolking. Landen als Egypte, Nigeria en Pakistan zetten elke minieme vooruitgang om in meer mensen waarmee dat gedeeld moet worden. Het gaat dus niet alleen om schulden, maar ook om gedrag van de bevolking zelf, en we zijn hier doodsbang om ze dat te vertellen.

1 Reactie
Satya
Satya5 apr. 2023 - 10:30

Je zult mensen als Dan Gertler en Allain Goetz maar glashard ontkennen. Je zult de effecten van productieoverschotten dumpen maar bij de plaatselijke bevolking neerleggen ipv de samenwerking met de corrupte leider door het westen. Dan moet je racisme erg diep zitten. Goudstandaard invoeren en de boel is zo omgedraaid.

FelixFlex
FelixFlex5 apr. 2023 - 7:49

"De Grieken werden gered door de EU. Vraag niet tegen welke prijs.": in Griekenland was en is belastingonduiking sport #1 en de belastinginning was en is nog steeds niet op order. Dus je mag de Grieken dit zelf aanrekenen. Geld groeit niet aan de bomen. "Arme landen kunnen niet eens dromen van een dergelijke uitkomst, want: Ze beschikken ook niet over de juiste internationale netwerken en/of toegang tot de internationale kapitaalmarkten" - jawel ze hebben allemaal toegang tot het IMF, de Wereldbank voor ondersteuning en ontwikkeling (maar niet gratis) "Onwetendheid, gebrek aan ervaring, en mogelijk, eigenwijsheid, spelen ook mogelijk een grote rol bij het oplossen van schuldencrises. Zie Suriname. " - lees: corruptie en nepotisme van diverse regeringen en het ambtenaren apparaat. En ja commerciele banken spelen een bedenkelijke rol in de financiering van schulden - maar regeringen zijn niet verplicht bij deze partijen te lenen! De 'gewone' man of vrouw zijn van het wanbeleid van regeringen de dupe .... dus die mogen we in eerste plaats verantwoordelijk houden voor de ellende.

Ewout Pool
Ewout Pool5 apr. 2023 - 7:47

Geachte mevrouw Adema, u ondergraaft mijns insziens zelf uw stelling door in uw artikel te wijzen op de kwalijke rol die de regering van Suriname zélf gespeeld heeft. En dat geldt denk ik voor vele landen die het geleende geld verjubeld hebben aan wapens, corruptie, paleizen en andere “leuke” dingen en niet aan het opbouwen van de eigen economie. Hebben de westerse banken te makkelijk geld uitgeleend? Misschien wel. Maar ik vrees dat als ze het niet gedaan hadden ze neo-kolonialisme en westers centrisme was verweten. Waarmee ik wil aangeven dat de schuldenproblematiek gecompliceerd is, en meerdere oorzaken en schuldigen heeft. Simpel 1 groep de schuld geven lost niks op.

A little bit of sunshine
A little bit of sunshine5 apr. 2023 - 7:35

1000 miljoen dollar schuld is niets vergeleken met de Nederlandse staatschuld van 495.000 miljoen dollar. Die schuld is niet het probleem, het probleem is dat het niet lukt een economie van de grond te krijgen waarin producten of diensten gecreëerd worden die je kunt verkopen op de wereldmarkt. Zo lang er geen economie is, blijf je schulden maken. Suriname zou een toeristische trekpleister kunnen zijn, en er zit zoveel olie in grond, daarmee zou de staatsschuld wel honderd keer afgelost kunnen worden. Alleen wie gaat dat ontwikkelen in zo'n instabiele omgeving.

tinekea2
tinekea25 apr. 2023 - 7:25

"Het is niet de schuld van arme landen dat ze schulden hebben". "De problematische schulden van Suriname hebben een directe link met Desi Bouterse. Zodra hij aan de macht is, transformeert hij Suriname in een wanbetalende schurkenstaat." Twee citaten.

IkHebAltijdGelijk
IkHebAltijdGelijk5 apr. 2023 - 7:23

Dus als landen schulden opbouwen ligt de verantwoordelijkheid altijd bij een ander, westerse landen in dit geval? Bestaat er dan geen eigen verantwoordelijkheid meer? En is corruptie, nepotisme en andersoortig vriendjespolitiek dan wat men maar voor lief moet nemen? Alsof dat een soort van luxe is? Dat komt nogal over alsof ze niet beter zouden weten. Dat bestempel ik als een vorm van racisme. Dat ze geen toegang hebben tot internationale netwerken klinkt onwaarschijnlijk. Wie herinnert zich Kaag nog in Niger of Maxima met haar microkredieten. Of in een iets verder verleden Jan Pronk. Er zijn genoeg initiatieven op dat gebied, al meer dan vijftig jaar. Vergelijk het eens met landen in Azië die zich ontwikkeld hebben, laat zien dat een land zeker hogerop kan komen.

Sam V
Sam V5 apr. 2023 - 7:21

Mooi pleidooi tegen de eurozone. Verder blijf ik het apart vinden om landen als slachtoffer te benoemen van hun eigen financieel wanbeleid. Alleen de bevolking is slachtoffer die er ook zelf iets aan kan doen. En anders moeten we misschien onze sublieme tekst “geld lenen, kost geld” maar gaan exporteren.

Wir sind Pabst
Wir sind Pabst5 apr. 2023 - 7:12

Volledig eens met met het doorwrochte betoog van mevrouw Adama. Moet me nog even van het hart dat het land Zimbabwe door de dictator Mugabe bijna volledig naar de afgrond werd geduwd. Volgens mijn vrienden die in dat land wonen ging het mis toen hij met zijn laatste vrouw, Grace, trouwde. De rest is historie.