Joop

Het is juist normaal dat het vaccineren zo traag op gang komt

  •    •  
29-12-2020
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
chaos

© cc-foto: Peter H

Roel Coutinho maakt een belangrijke denkfout: Nederland is al lang niet meer goed georganiseerd.
Professor Roel Coutinho, arts en microbioloog van faam, is verbijsterd over het feit dat heel Europa aan het vaccineren is maar Nederland niet. Hij deed die uitspraak maandagavond bij Nieuwsuur. Tegelijk stelde hij vast dat een doortimmerd advies van de Gezondheidsraad om met ouden van dagen en andere risicogroepen te beginnen door Hugo de Jonge alleen maar van de hand is gewezen omdat hij dat niet voor elkaar krijgt. En dat, zo verzuchtte de professor, terwijl Nederland toch zo’n goed georganiseerd land is.
Hier maakte hij een basale fout. De meeste Nederlanders gaan daar nog steeds zonder meer van uit, maar het is al lang niet meer het geval.
Coutinho’s vergissing is een beetje het gevolg van de vaderlandse nationale mythe die we er nog steeds op dagelijkse basis krijgen ingepompt: we zijn een klein land maar we hebben het met ons allen beter voor elkaar dan de rest van de wereld. Daarom staat iedereen ook te popelen om hier te komen wonen in dit overbevolkte, volle, kleine kikkerlandje waar men terecht zo jaloers op is. Dat is de luchtspiegeling, de werkelijkheid ziet er al tijden anders uit.
De eerste signalen werden rond de eeuwwisseling al zichtbaar met twee spectaculaire rampen: de cafébrand in Volendam en de ontploffing van een vuurwerkfabriek middenin een Enschedese volkswijk. We hadden altijd gedacht dat zulke rampen zich in Lima of Bangkok voordeden maar niet in ons land van verstandige regels en veiligheidsvoorschriften, uitgevoerd door competente en onkreukbare functionarissen. Dat was een danige misrekening zoals het ook een misrekening bleek dat het zogenaamd voortreffelijk toezicht op banken een financiële crisis kon voorkomen. Integendeel, de briljante ondernemers die de banken leidden, hadden hun ondernemingen door casinobeleid – vooral met buitenlandse hypotheken – bijna naar de ondergang geleid. Alleen een acuut ingrijpen onder leiding van minister van Financiën Wouter Bos kon een volledige ineenstorting van de economie voorkomen. Prijs: de zwaarste crisis sinds die van 1929.
Er deden zich meer fiasco’s voor. De aanleg van de Hoge Snelheidslijn ging met grote vertragingen en enorme budgetoverschrijdingen gepaard. Datzelfde gold voor de Noord-Zuidlijn van de Amsterdamse metro. Onlangs werd duidelijk dat de NS er nog steeds niet in slaagt een betrouwbare dienst te onderhouden tussen Amsterdam en Brussel. Budgetoverschrijdingen en vertragingen leken de norm te zijn geworden bij grote infrastructurele projecten in Nederland, zoals bijvoorbeeld bleek uit de ombouw van het spoorlijntje tussen Rotterdam en Hoek van Holland tot een metro.
Onberaden maatregelen onder de kabinetten Rutte leidden tot een woningnood die volstrekt vergelijkbaar is met die direct na de bevrijding in 1945, toen een derde van de huizenvoorraad was verwoest. Bij het realiseren van maatregelen in het kader van het milieubeleid keerde de wal het schip in de vorm van rechterlijke uitspraken die de regering dwongen ernst te maken met haar eigen beleid. Dat leidde tot de stikstof- en de CO2-crisis, die bij elkaar de nieuwbouw bijkans de nek omdraaiden en de bestaansbasis onder vele boerderijen leek weg te slaan.
Bij de Belastingdienst kwam het toeslagenschandaal boven water, uitsluitend dankzij het ijveren en de volharding van twee hardnekkige Kamerleden. De overdracht van de jeugdzorg aan de gemeentes leidde tot een snelle verslechtering van de kwaliteit. Ook de ouderenzorg – ooit de trots van Nederland – leed  onder vergelijkbare maatregelen. Het aantal daklozen is de afgelopen tien jaar ruim verdubbeld. Dik een miljoen mensen leven onder de armoedegrens. Het schuldenbeleid werkt averechts evenals maatregelen om op de arbeidsmarkt het aantal flexbanen en tijdelijke contracten te verminderen. Het had een haar gescheeld of de strijdkrachten moesten afstand doen van hun tanks en bij gebrek aan munitie tijdens oefeningen “Pief, paf, poef” roepen. De overheid betaalde miljarden aan het ene mislukte ICT-project na het andere in tal van sectoren. Automatisering leidde maar al te vaak niet tot verbetering van de kwaliteit maar tot chaos. Zo wordt de politie sterk in zijn effectiviteit belemmerd door falende ICT. Dat is niet het enige probleem bij deze essentiële overheidsdienst die sterk leed onder slecht doordachte reorganisaties, bijvoorbeeld het instellen van een nationale politie. In 2019 moest burgemeester Aboutaleb van Rotterdam constateren, dat voor het doen van aangifte over kleine zaken – die niettemin een zeer grote impact hebben op de slachtoffers – soms een wachttijd gold van drie weken.
Een belangrijke groeisector is ondertussen de handel in en de productie van allerhande drugs. Politie en Openbaar Ministerie brengen soms spectaculaire zaken voor de rechter maar slaan in feite geen deuk in een pakje boter. De eerste kenmerken van een narcostaat worden zichtbaar.
Een kwart van de vijftienjarigen heeft onvoldoende lezen geleerd om brieven en teksten van enige omvang juist te kunnen interpreteren, een ruime verdubbeling in twintig jaar. Op school vindt de helft van de leerlingen lezen maar flauwekul. Uit het hoofd leren rekenen trouwens ook met navenant resultaat. Ook het onderwijs verkeert in een crisis.
De afgelopen decennia hebben de landelijke, de provinciale en de gemeentelijke overheden erg veel specifieke deskundigheid afgestoten omdat het kostenefficiënt zou zijn die van geval tot geval in  te huren. Hieraan lag de misvatting ten grondslag dat het besturen van ondernemingen en overheidsdiensten een vak apart is dat je met een academische opleiding bedrijfs- of bestuurskunde wel aan kunt. Stadskantoren, provinciehuizen en ministeries gingen zich bezig houden met “regie”, “aansturen” en “marktmeester zijn”. Zo werden zij producenten van richtlijnen en voorschriften die in de wereld van de dagelijkse praktijk vooral tot hoofdbrekens leidden. Professionals in onderwijs, gezondheidszorg en andere sectoren zagen zich overladen met administratieve lasten en de verplichting om hun werkzaamheden tot in detail te verantwoorden op grond van criteria die duidelijk niet door ter zake deskundigen waren ontworpen. Men schermt zich net als bedrijven met – vaak genoeg  “geoutsourcete” – telefooncentrales, computerformulieren en zogenaamde communicatieadviseurs van de burgerij af. Net als bij de aangiftebalies van de politie zijn er nog vele wachtenden voor U.
Een heel bijzonder geval is de bestuurlijke mishandeling van de aardbevingsslachtoffers in Groningen die ondanks grote bedrijvigheid van overheid en duurbetaalde adviseurs volledig in de steek gelaten worden. De in gang gezette energietransitie loopt ondertussen door ondoordachte daadkracht overal tegen grote praktische problemen aan zoals bijvoorbeeld in de proeftuin Purmerend al afdoende bleek.
De gezondheidszorg piept en kraakt als zich om welke reden dan ook landelijk enkele duizenden patiënten meer melden dan te doen gebruikelijk. Dit komt door een aantal “hervormingen”, die zijn doorgevoerd onder het motto efficiency. Onlangs nog legde De Groene in een goed gedocumenteerd artikel uit hoe het Ministerie van WVS van een gerenommeerd vakdepartement is verworden tot een hinderpaal
Het is in het licht van dit alles niet vreemd maar juist heel vanzelfsprekend dat het toedienen van covid-vaccins maar traag op gang komt. Het is de normaliteit van Nederland. Roel Coutinho heeft ongelijk: Nederland is geen goed georganiseerd land. Al lang niet meer.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (87)

RaymondenJoop
RaymondenJoop30 dec. 2020 - 19:52

Nederland is overgeorganiseerd. De oorzaak ligt in het eeuwige polderen waardoor naar iedereen waarvan een scheet dwars zit, wordt geluisterd. Dat resulteert in wetgeving over wetgeving en dat werkt verlammend. We willen niet 1 baas die verantwoording neemt, de baas wilt dat iemand voor hem de verantwoording neemt samen met nog meer baasjes.

Simplex2
Simplex230 dec. 2020 - 14:51

Werken voor de overheid in Nederland kan in 1 zin gevangen worden: "Zij die het kunnen mogen het niet, zij die het mogen kunnen het niet" De overheid werkt bij aanbestedingen niet met het criterium welk bedrijf het meest competent is, maar met het criterium welk bedrijf voldoende reserves en voldoende vermogen heeft. Bedrijven moeten dit aantonen middels accountantsverklaringen etc. Hierdoor worden grote ICT projecten steevast uitgevoerd door dezelfde mega-ondernemingen; die niet over de juiste specifieke kennis beschikken, maar deze tegen een enorme som moeten inkopen bij ICT-ZZP'ers die deze kennis wel hebben, maar tegen de enorme bureaucratie aanlopen van het leed dat werken voor de overheid heet. We zijn op overheidsniveau geen land meer van aanpakkers, maar van beroepsvergaderaars. MKB ondernemingen kunnen vaak tegen een fractie van de prijs en in een fractie van de tijd de projecten uitvoeren maar voldoen niet aan de normen die de overheid in het leven geroepen heeft. Overal staan managers aan het roer die letten op de verkeerde kengetallen en signalen en inhoudelijk weinig kaas gegeten hebben van de materie.

Dick Roelofsen
Dick Roelofsen30 dec. 2020 - 12:19

Er zijn in Nederlnd genoeg grote evenementenbedrijven voor wie het opzetten van een vaccinatieprogramma een fluitje van een cent is, maar ja, marktwerking. Er zijn in Nederland genoeg ICT bedrijven die een registratiesysteem zo uit kunnen rollen, maar ja, marktwerking. Dus moeten we maar afwachten wanneer de incompetente, improductieve en inefficiente ambtenaren de boel geregeld hebben.

2 Reacties
Zapata
Zapata30 dec. 2020 - 16:19

/Er zijn in Nederlnd genoeg grote evenementenbedrijven voor wie het opzetten van een vaccinatieprogramma een fluitje van een cent is, maar ja, marktwerking./ Dat wordt nu ook gedaan, dit zijn gewoon private partijen die het oppakken maar die zijn afhankelijk van een overheid die kan en wil sturen. Daar ontbreekt het dus aan. De overheid heeft geen know how meer. /Er zijn in Nederland genoeg ICT bedrijven die een registratiesysteem zo uit kunnen rollen, maar ja, marktwerking./ Dat wordt nu ook gedaan, dit zijn gewoon private partijen die het oppakken maar die zijn afhankelijk van een overheid die kan en wil sturen. Daar ontbreekt het dus aan. De overheid heeft geen know how meer. Dat is ook de reden dat ICT projecten falen bij de overheid en miljarden kosten omdat de overheid zelf geen controle meer heeft. Allemaal wegbezuinigd omdat marktwerking heilig is.

Dick Roelofsen
Dick Roelofsen31 dec. 2020 - 9:37

"De overheid heeft geen know how meer." De overheid heeft nog nooit know how gehad.

Paul Spijkers
Paul Spijkers30 dec. 2020 - 11:33

Het bewijs dat de overheid (VVD en kornuiten) de zaak niet kunnen organiseren is Corona. In meer ontwikkelde landen hebben ze het virus verbannen. Met wat tijdelijke en plaatselijke uitzonderingen na is de maatschappij en economie open. In Nederland is het regerings beleid reactionair. Niet te veel doen en niet verantwoordelijkheid nemen voor de taak waarvoor ze zijn aangesteld. In tegendeel, verkopen en downbsources die handel. Noem het zooitje dat overblijft 'vrijheid' en geen het volk de schuld zodat de rijken en groot concerns geen last hebben. Laat het virus gewoon doorpruttellen.

Verver
Verver30 dec. 2020 - 9:49

Nederland is niet slecht georganiseerd, maar overgeorganiseerd. Tegenover iedere regel om het wel te doen, staan 10 regels om het niet te doen en vice versa. Dat 15 jarigen geen brieven meer kunnen lezen, komt door de verminderde staat van het onderwijs (ook door al die regels) maar ook door de gecompliceerdheid van alles. Neem de belasting. Ik wil mijn voorlopige teruggaaf voor 2021 wijzigen, deze moet lager. Dit kun je dus niet d.m.v. een simpel notificatietje doen, maar je moet je complete belastingaangifte bijna invullen, voordat er kan worden besloten om dit terug te draaien. Probeer eens zonder 5x te klikken om bij de juiste overheidsinformatie te komen op een site van de overheid...dat gaat je bijna niet lukken. Zo ook de 'aarbevingsslachtoffers' in Groningen (leg dat eens uit in Kroatië) waar inmiddels 3 verschillende overheidsinstanties + aanverwante burelen en personeel zijn opgericht en weer afgebroken om dit in behandeling te nemen. Allemaal omdat de verantwoordelijken niet willen dat ze na afloop het verwijt krijgen dat ze iets verkeerds hebben gedaan en er een parlementaire enquête komt, waarom er 1000 euro te veel is uitgekeerd. Kortom, zoals ik al eerder heb gezegd, hebben we de overheid die we zelf willen en verdienen.

1 Reactie
LaBou
LaBou 30 dec. 2020 - 11:35

Jouw voorbeeld met de belastingdienst is mij ook bekend. Maar je weet wat het motto daar is: leuker maken we het niet, wel moeilijker.

Minoes&tuin
Minoes&tuin30 dec. 2020 - 9:04

Heel normaal ( voor Nederlandse begrippen) https://www.topics.nl/zo-raakte-nederland-achterop-bij-het-vaccineren-a15412794vk/af7c502275d298bee2b20a85e277ea15236944b3741eaa84c18e41624c83cd7a/?utm_term=ankeiler&referrerBrand=eindhovensdagblad&utm_campaign=topics-integratie-niet-ingelogd&utm_medium=referral&utm_source=ED&utm_content=topics https://www.ed.nl/video/nederlands-vaccinatieprogramma-wordt-een-ramp~p188979

Paul!
Paul!30 dec. 2020 - 1:35

Is de overheid wel of niet goed georganiseerd? Tot voor kort geloofde ik nog wel een beetje in de overheid. Maar er gaat tegenwoordig bijna geen dag voorbij of het vertrouwen in de overheid krijgt weer een nieuwe deuk..... Gaat hierdoor nu eens iets veranderen? Ik denk van niet, al gaan we misschien wel weer meer centraliseren of juist decentraliseren. En uiteraard gelijktijdig bezuinigen. Natuurlijk gaan we binnenkort weer naar de stembus, wie weet zal dan, tot ieders verbazing, de VVD eens flink worden afgestraft. Maar of zelfs dat enig verschil zal maken blijft dan nog maar de vraag. We hobbelen al enkele jaren van stommiteit naar stommiteit. Dit alles uiteraard breed uitgemeten in alle media, zodat van de Kamerleden hysterische reacties worden verwacht. Die leiden vervolgens tot het adhoc gedrag wat dan weer de basis zal vormen voor de volgende crisis.

Peter Stans
Peter Stans29 dec. 2020 - 21:23

Gelukkig zijn er in andere landen helemaal geen blunders. Heer vd Horst (en anderen), het leven is niet maakbaar, in Genua stort een brug in elkaar, in Duitsland komt ook wel wat voor, in Engeland is men totaal versplinterd, in Brazilie en de USA zitten 2 gestoorde idioten aan de knoppen en ja hier gaat ook niet alles 100 procent. Dat was nooit zo, is niet zo en zal nooit ook zo zijn.

Poeha
Poeha29 dec. 2020 - 19:31

Nederland is voorlopig het land dat als beste de Corona crisis uitkomt. Ik zou als horeca ondernener of COVID patiënt niet graag in Italië of Polen wonen (Duitsland en België zouden nog gaan, maar dan houdt het op) De andere landen moeten via de EU hunnhsbdje ophouden bij Nederland. De vorige keer toonde wobke genade, maar dat zal geen tweede keer gebeuren. Daarnaast gaan veel landen nu “symbolisch” enten en ook pas half januari echt opschalen. Bovendien, het gaat er niet om wanneer je begint. Het gaat er uiteindelijk om wanneer je er bent. Die begindatum is voor de bühne en iedereen trapt erin.

7 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst29 dec. 2020 - 21:22

Welke pretpil heb je nu weer ingenomen?

Peter Stans
Peter Stans29 dec. 2020 - 21:23

Poeha je hebt volledig gelijk.

Poeha
Poeha29 dec. 2020 - 21:40

Iedereen snapt toch dat het niet gaat om de begindatum. Je kan morgen wel verpleeghuis het Hoekie gaan enten en dan roepen dat we dit jaar al zijn begonnen. Zo doen ze dat in andere landen. Ik dacht dat de meesten in Nederland daar wel doorheen zouden kijken. “ Biostatisticus Geert Molenberghs van de Katholieke Universiteit Leuven noemt de Belgische vaccinatie vooral symbolisch. 'De kruissnelheid van ons programma begint ook pas in het nieuwe jaar.' https://www.bnr.nl/nieuws/gezondheid/10428409/belgie-zet-na-kerst-de-eerste-prik

Minoes&tuin
Minoes&tuin30 dec. 2020 - 8:04

Tja en Covid is vast maar een griepje!

khuat
khuat30 dec. 2020 - 10:09

Satire neem ik aan, of op z'n minst ironie.

Paul Spijkers
Paul Spijkers30 dec. 2020 - 11:35

Poeha: "Nederland is voorlopig het land dat als beste de Corona crisis uitkomt.: Belachelijke leugen. Naar de cijfers en maaschappelijke en economische omstandigheden kijken. New Zeeland, China, Vietnam, Taiwan, Australia zijn Nederland 1000 keer voor.

LaBou
LaBou 30 dec. 2020 - 11:38

Vooral poeha: https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/poeha#.X-xmmOvtSrU

Hakkepuf
Hakkepuf29 dec. 2020 - 18:46

Dit is het uiteindelijke gevolg van de revolte van 1968 een beetje de Mammoetwet, een behoorlijk deel het Kabinet Den Uyl, de D'66-er Michiel Scheltema. CDA-er Bert de Vries en de poule van topambtenaren. Terugkijkend op de revolte van 1968 kunnen we zeggen dat het eigenlijk het begin was van een langdurige Marxistische staatsgreep die zo ongeveer tot nu zijn voltooiing kreeg. In deze 50 jaar is de Overheid verworden van een ondersteuner van de bevolking (verzorgen) via een bevoogdende Overheid (betuttelen) verworden tot een onderdrukkende tirannieke Overheid (anno nu). Hoe houd je de kikkers in de kruiwagen? Door achterdocht, wantrouwen en een verstikkende controle. Wanneer er dan iemand afwijkt, dan wordt zijn kop er afgehakt. Het gevolg van de Mammoetwet is dat de bevolking steeds dommer wordt. Wanneer teveel leerlingen een onvoldoende halen, dan passen we de lesstof aan en heeft toch weer iedereen een voldoende. Tel daar ook nog bij op dat de 68-er alfamannetjes steeds beter voor zichzelf en hun soortgenoten gingen zorgen en de betamensen gingen vertrappen. Iedereen die net niet genoeg kon ging een alfastudie doen en via het netwerk kwamen ze op baantjes bij de Overheid terecht waar ze alleen maar chaos kunnen maken. Dit speelt iedere dag nog en iedere dag wordt het erger. Dan komen we op het Kabinet Den Uyl. Onder dit kabinet is de Overheid verworden tot een tot op de dag van vandaag zichzelf vermenigvuldigend gezwel dat steeds meer in de weg gaat zitten. Michiel Scheltema. Deze man was namens D'66 Staatssecratis in het tweede en het derde Kabinet Van Agt. Michiel Scheltema is de uitvinder van de ZBO. Het zelfstandig Bestuursorgaan. De reden was om essentiële onderdelen van de Overheid los te maken van de politiek om deze zo slagvaardiger te maken. We noemen het UWV (het vroegere GAK), het CBR, de SVB en vele clubs met raad, schap, maatschappelijk of orgaan in de naam. In theorie was het een goed idee om deze club onafhankelijk van de politieke waan van de dag te maken, alleen werden al deze clubs juist erg politiek omdat het een mooie dumpplaats voor uitgerangeerde politici is. Deze uitgerangeerde politici hebben bijna altijd een enorme geldingsdrang, willen net als wethouder Hekking, erg graag in het middelpunt van de belangstelling staan en laten vaak hun gevoelige ego prevaleren boven resultaten. Bert de Vries (CDA) is de man van de heilige Bert Norm: 'Wanneer het BNP groeit, dan moet de Overheid met hetzelfde percentage meegroeien.' Ook wanneer de Overheid volgroeid is, moet deze toch doorgroeien, dus worden er maar weer een paar extra beleidsambtenaren en coördinatoren aangetrokken om nog meer protocollen, beleid en regels op te stellen. Deze regels worden, omdat ook deze alfamannetjes een chronisch gebrek aan ruimtelijk inzicht hebben en geen idee hebben wat er in de werkelijke wereld allemaal gebeurd, totaal onuitvoerbaar. Last but not least is dan nog de 'Topambtenaris Unversalis'. De poule van politiek benoemde topambtenaren die in Nederland samen met de ZBO-baasjes de feitelijke leiding van Nederland in handen hebben. Deze club bestuurt Nederland. Zij bepalen het beleid en geven de opdrachten aan hun ondergeschikten. Ze benoemen elkaar en dekken elkaar in geval van problemen. Ze rouleren per ministerie. Wanneer ze er een bende van gemaakt hebben, dan gaan ze een paar maanden 'op de bank' en opeens duiken ze weer ergens anders op. Omdat ambtenaren geen demotie kennen en ook niet ontslagen kunnen worden raak je ze bij wanprestatie ook niet meer kwijt. Zo is er in 50 jaar een grootmoloch van een Overheid ontstaan die zich voor het grootste deel buiten de parlementaire controle bevindt. De politieke partijen maken in achterkamertjes uit welke uitgerangeerde leden (en welke net-nieters) een leuk baantje krijgen. De vorm is van groter belang dan de inhoud. Door de steeds groter wordende regeldruk komt er niets meer uit de Overheid of het komt veel te laat. Dat we pas op 8 januari gaan vaccineren en binnen anderhalf jaar klaar zijn komt 100% door de bovenstaande punten die ik beschreven heb. Het wordt tijd voor een revolte zoals die in de ex-communistische landen plaatsgevonden heeft. Daar hebben ze in een paar jaar tijd de regeldruk, de bureaucratie en het ambtenarenoverschot gedecimeerd. De bevolking kan weer ademen.

5 Reacties
brandhout2
brandhout229 dec. 2020 - 19:06

Klopt allemaal wat u schrijft Hakkepuf en ik ben het met u eens dat het monster vernietigd moet worden omdat het een eigen leven is gaan leiden en onbestuurbaar is geworden. Een gezwel van onmetelijke omvang met tentakels naar alle bestuurslagen die allemaal verantwoording moeten afleggen anders is hun carrière voorbij. Deze diepgewortelde corruptie moet te vuur en te zwaard bestreden worden. De burgers moeten weer lucht krijgen en normaal kunnen leven zonder regeldruk of oplopende lasten door corruptie en wanbeleid. Vergeet die verkiezingen maar. Het virus zit in alle politieke partijen. Alleen een massale burgerbeweging kan het tij nog keren.

Mark Huysman
Mark Huysman29 dec. 2020 - 19:26

[Terugkijkend op de revolte van 1968 kunnen we zeggen dat het eigenlijk het begin was van een langdurige Marxistische staatsgreep die zo ongeveer tot nu zijn voltooiing kreeg.] Inderdaad. Opeenvolgende kabinetten waarin marxistische partijen als de VVD. het CDA, D66 en de PvdA een centrale rol speelden hebben het privé-kapitaal afgeschaft en een socialistische planeconomie ingevoerd. Sommige mensen denken dat de grote bedrijven als Shell, Unilever, Philips, Ahold in handen zijn van aandeelhouders en gericht op winstmaximalisatie maar dat is natuurlijk niet zo. In werkelijkheid zijn ze in handen van de arbeidersklasse en produceren ze naar behoefte. Heel goed dat jij ons de werkelijkheid laat zien Hakkepuf! Schrijf je volgende keer ook iets over die hagedismensen die afkomstig zijn van een ander sterrenstelsel en die eigenlijk onze wereld gegijzeld houden? Het wordt tijd dat we onze oogkleppen afzetten en zien in wat voor wereld we leven!

LaBou
LaBou 30 dec. 2020 - 6:51

Blijkbaar slaat bij sommige mensen het virus op de hersenfuncties. Of ze willen demonstreren dat het onderwijs al jaren achteruit gaat door zelf als aansprekend voorbeeld op te treden. Misschien kan hakkepuf dat nog even duidelijk maken.

Minoes&tuin
Minoes&tuin30 dec. 2020 - 7:28

Mark Huysman Die oogkleppen kan hij niet zien!

Verver
Verver30 dec. 2020 - 9:52

Dat is waar, maar wat doet de bevolking als er iets mis gaat? Mekkeren om meer regels en toezicht!

GoudenBergen
GoudenBergen29 dec. 2020 - 18:25

Politici gaan en komen. De bureaucratie blijft. De problemen in bijvoorbeeld het onderwijs zijn veroorzaakt door ambtenaren die zonodig iets nieuws wilden. Dat noemden ze "onderwijsvernieuwing". Al die zogenaamde vernieuwingen hebben de positie van de leraar ondergraven en het beroep onaantrekkelijk gemaakt. De oplossing is eenvoudig: regels afschaffen en bureaucraten ontslaan.

GabrielMokummer*...And Justice for All!*
GabrielMokummer*...And Justice for All!*29 dec. 2020 - 16:30

Dag. In vergelijking met die Pfizer/BioNTech vaccines, Nederland heeft blijkbaar veel meer van die Astra Zeneca vaccines besteld, namelijk 11,7 miljoen doses in totaal. Zodra deze Astra Zeneca vaccines worden goedgekeurd, hopelijk binnen een paar maanden al, hoop ik dat de anti Covid-19 vaccinaties in heel Nederland op dat moment echt goed op gang zullen komen. Een heel fijne dag verder.✌✌

1 Reactie
LaBou
LaBou 29 dec. 2020 - 17:41

Binnen een paar maanden al? Dan zit het er dik in dat tegen die tijd de rest van europa voor ons dicht zit.

GoudenBergen
GoudenBergen29 dec. 2020 - 16:11

Mensen die echt iets kunnen, gaan meestal in de private sector werken. Ze zetten zelf iets op of gaan voor een bedrijf werken. Dat wil niet zeggen dat in de publieke sector geen hardwerkende gemotiveerde mensen te vinden zijn. Dat zijn met name uitvoerende mensen: leraren, agenten, kantonniers, boa's , brandweerlieden, zorgmedewerkers etc. De problemen zitten elders, met name bij de bureauambtenaren, de bureaucraten. De mensen van de procedures en de regels, de kakfkiaanse nachtmerries.

2 Reacties
GoudenBergen
GoudenBergen29 dec. 2020 - 18:15

kakfkiaanse = kafkaiaanse

GoudenBergen
GoudenBergen29 dec. 2020 - 18:27

'kafkaëske nachtmerries' klinkt nog beter

Joop Schouten
Joop Schouten29 dec. 2020 - 15:32

In het begin, zo'n 40 jaar geleden, dacht ik dat fouten schaars waren. (...) Het is hier inderdaad een slecht gecontroleerd zooitje. Om over het criminaliseren van burgers nog maar niet te beginnen. Al die bureautjes die overal ontstaan. Om gek van te worden. Samenwerken ho maar.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194729 dec. 2020 - 15:20

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de organisatiegebreken ook te maken hebben met de gegroeide regelzucht en de politisering van elk maatschappelijk probleem of uitdaging zoals in het jargon genoemd. Dan ontstaat vanzelf groei in complexiteit en bestuurlijke problemen temeer daar oplossingen maar al te vaak van schaalvergroting wordt verwacht. Het terrein waar ik dat heb zien gebeuren sinds de jaren zeventig en wat ik enigszins kan overzien is dat van landbouw. Praat eens met een boer of boerin die in de jaren zeventig van de middelbare landbouwschool kwam over waar hij of zij in zijn bedrijfsvoering mee te maken krijgt en aan welke eisen er voldaan moet worden. Dat overziet hij niet en hij moet dan ook allerlei specialisten inschakelen om zijn bedrijf te runnen. Nederland is een overgeorganiseerd land geworden en we moeten wellicht onze verwachtingen bij stellen: verwacht weinig heil van de overheid. Was Nederland vroeger dan zoveel beter georganiseerd? Ik vraag het me af. Ik heb laatst weer eens in De Ramp zitten lezen van Kees Slager. Bestuurlijke en politieke blunders zijn van alle tijden denk ik.

harmmeijer
harmmeijer29 dec. 2020 - 14:11

Het niveau van beschaving is na tien jaar Rutte met enorme sprongen naar beneden gedonderd.

3 Reacties
Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart29 dec. 2020 - 16:05

We zijn in recordtempo - in krap 40 jaar - van de top van de apenrots gedonderd en in een bananenkoninkrijkje verzeild geraakt; - waar menigeen in de Aap logeert. De VVD'ers - met hun doodskopgrimassen - noemen dat grijzend, zich vergenoegend in de handen wrijvend 'een prachtig land'.

Peter Stans
Peter Stans29 dec. 2020 - 21:27

@Grietje, O jee, weer een complotdenkster... vvd'ers die grijnzend ronkijken. Apart, als het zo uitkomt zijn het graaiers, maar nu zijn het (als het ook uitkomt) lieden die alles kapot willen hebben. Raar. Waarom zouden graaiers dat willen?

Minoes&tuin
Minoes&tuin30 dec. 2020 - 7:38

Het is wel zo interessant voor Rutte de oudere bevolking en de kneusjes uit te dunnen. Dan kan hij het volgend jaar weer zeggen dat onder zijn leiding de zorgkosten 'exponentieel' zijn gedaald.

Vierbooms Visie
Vierbooms Visie29 dec. 2020 - 13:57

Ik denk dat het niet zozeer met Rutte te maken heeft maasr meer in de tijdgeest waarin we nu zitten. Iedereen wordt om een mening gevraagd, iedereen moet er een plasje over doen en alles moet natuurlijk superveilig, uitgepolderd worden. Daardoor is er weinig besluitvaardigheid, ontstaan er drollen van plannen die uiteindelijk na een kortstondig mismaakt leven doorgespoeld worden. De maatschappij raakt ondertussen verlamd door zoveel onvermogen. Het is weer tijd voor een flinke dosis daadkracht want daarmee overwin je de crisis. Op zijn Rotterdams, niet lullen mar poetsen.

3 Reacties
Karingin
Karingin29 dec. 2020 - 14:31

Nee, de maatschappij is verlamd omdat de politiek alle verantwoordelijkheid afschuift, over de schutting flikkert. En daar waar het mis gaat wordt er een extra regeltje voor bedacht, wat het probleem zelf niet oplost maar wel een berg bureaucratie oplevert

Molly Veenstra
Molly Veenstra29 dec. 2020 - 19:37

Dus het komt door 'de tijdgeest' . In Europa is Nederland het enige land waar nog niet word gevaccineerd. Zou er soms een andere tijdgeest rondwaren aan de andere kant van onze grenzen en de rest van Europa?

Paul Spijkers
Paul Spijkers1 jan. 2021 - 22:54

Een tijdsgeest is maar een afspiegeling van wat men doet in de situatie die men gemaakt heeft. Het is niet zelf een oorzaak. 50 jaar afbraak, uitverkoop, down sourcing, out sourcing is hoe we hier gekomen zijn. Wat voorheen een regering was is nu een clubje kwebbelaars die alles doorgeven om vooral niet vernatwoordelijk to moeten zijn. De visie van de VVD et al is om een niet-regering te zijn. Niet goed zorgen voor het volk als volksvertegenwoordeing is namenlijk goed voor particuliere rijken en internationale grootfirmas.

The Apple
The Apple29 dec. 2020 - 13:53

Mooi overzicht Han, maar er speelde zich -ook daarvoor- nog wel meer af. Zo zat ik naar de hoorzittingen te luisteren van het Kerry-Committee inzake de cocaine-handel in de tijd van het Iran-Contra schandaal, met name naar het verhoor de boekhouder met humor van het kartel, die op ironische toon meedeelde dat de ABN bijvoorbeeld de favoriete bank was van Manuel Noriega, om geld weg te zetten via Curacao naar Parijs. (C-Span, 6 april 1988) Kun jij je nog herinneren hoeveel containers slechte wiet door de douane "gecontroleerd" werden doorgelaten, zogenaamd om de georganiseerde misdaad in kaart te brengen, maar in werkelijkheid om 15.000 kilo cocaine het land binnen te smokkelen? Was Bruinsma werkelijk de grote man, of was hij meer een soort Barry Seal? Waarom werd dat van die 15.000 kilo coke pas bekend NA de IRT-affaire en waar zijn het geld en de bonnetjes gebleven? - https://www.trouw.nl/nieuws/ella-kalsbeek-we-hebben-onszelf-gemuilkorfd~bbd9f52d/ Follow the Money, but the money is gone..... Foetsjie, 1,2 miljard in contanten, zomaar? Jij -als historicus- weet daar natuurlijk meer over te vertellen.

4 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst29 dec. 2020 - 13:58

Zeker. Maar je moet ergens een grens trekken in zo´n blogje.

The Apple
The Apple29 dec. 2020 - 14:05

Dat houden we dan nog van je tegoed....

brandhout2
brandhout229 dec. 2020 - 15:31

Tja, 10 jaar Rutte is eigenlijk één grote beerput geworden. En zolang de veroorzakers van al die ellende (bewust uitgevoerd door corruptie of door stuitende incompetentie) blijven zitten zal er niets veranderen en worden er geen rechtszaken gestart om eens en voor altijd af te rekenen met dit tuig.

Minoes&tuin
Minoes&tuin30 dec. 2020 - 7:39

Hebben we de Betuwelijn al gehad?

Jozias2
Jozias229 dec. 2020 - 12:23

Nu kun je van elk land denk ik wel een vergelijkbaar lijstje opstellen. Maar waarom staat Nederland in al die onderzoeken op het gebied van welzijn gezondheidszorg er dan zo goed voor? Waarom emigreren Nederlanders niet massaal als het elders zoveel beter is?

9 Reacties
Zapata
Zapata29 dec. 2020 - 13:03

Niet bovenaan en wij van WC eend lijstjes zijn overal te vinden. Er vertrekken ook een heleboel mensen overigens. Grootste oorzaak van immigratie zijn de open grenzen binnen de EU en de concurrentie op loonkosten. Het zijn dus vooral andere Europeanen die hier komen werken of studeren. Niet dat het hier nou zo goed is voor die mensen maar thuis is het slechter. https://www.ad.nl/binnenland/recordaantal-mensen-verhuizen-naar-of-vertrekken-uit-nederland~adda9a23/

vakman2
vakman229 dec. 2020 - 13:13

@Jozias Je kunt overal lijstjes van opstellen - maar dat is hier niet het punt. Lijstjes kloppen vaak niet, omdat ze (deels) met vragenlijsten worden verkregen waardoor subjectiviteit op de loer ligt. Vandaar dat je dan dit soort dingen krijgt: Vlak voor Covid-19 werd ons land op plek 3 gezet in een vergelijking met 190 landen die het best voorbereid zouden zijn op een pandemie (uitgerekend de VS stond daarin op 1 en het VK op 2)... https://www.statista.com/chart/20629/ability-to-respond-to-an-epidemic-or-pandemic/ Lijstjes weerspiegelen eerder een papieren werkelijkheid, dan de werkelijkheid (zoals we inmiddels ook hadden kunnen n.a.v. de economische crisis van 2008 die de centrale banken bv niet zagen aankomen). Tot zo ver de lijstjes... Wat wel zeker is, is dat het ene land in opkomst is omdat het zich beter weet te organiseren en het andere land in verval zit. Altijd al zo geweest - en... het lijkt er aantoonbaar steeds meer op ons land zich in een periode van verval bevindt. Als ik zo vrij mag zijn: Ik weet niet of je een fan bent van Rutte en dat je daarom weerstand voelt tegen de kritiek - maar misschien is het verstandig verder te kijken dan je neus lang is. Oh, en tot slot, er is al jaren een stijgende tendens van Nederlanders die ons land verlaten. https://emigratiebeurs.nl/nl/nieuws/nederland-is-vol-nederlandse-emigranten-zoeken-de-ruimte-elders-4/

Zandb
Zandb29 dec. 2020 - 13:35

Jozias Dergelijke ranglijsten geven wel een vertekend beeld. Misschien kan ik dat met een voorbeeld duidelijk maken: Stel dat er in een gezin vijf kinderen zijn. De eerste vier groeien zonder problemen op. Dan denk ik, dat de ouders uiterst tevreden zullen zijn over de gezondheidszorg. Maar stel dat er met die laatste ineens van alles en nog wat aan de hand blijkt te zijn, zullen die ouders dan nog zo tevreden zijn over diezelfde gezondheidszorg? Mensen bv die nooit ziek zijn, merken het niet dat ze een eigen risico hebben. Die veranderen misschien wel van mening t.a.v. de kwaliteit van de gezondheidszorg, wanneer ze wel vaak of langdurig ziek zijn. Op papier hebben we de zaken aardig voor elkaar maar als we werkelijk een bril moeten hebben, ingrijpende gebitsproblemen hebben, langdurige fysio nodig hebben, naar Maastricht naar een ziekenhuis moeten, terwijl je in Eindhoven woont, allerlei hulpmiddelen (rolstoel, aanpassingen in huis of de auto) moet hebben, afhankelijk zijn van een taxivergoeding, hulp in huis nodig hebben, hoe ziet het er dan uit?

Hanvander Horst
Hanvander Horst29 dec. 2020 - 13:59

Die papieren werkelijkheid wordt zichtbaar gemaakt als instellingen of bedrijven aangeven dat ze ISO-gecertificeerd zijn. Kun je trouwens veel aan verdienen, aan het uitdelen van die certificaties.

Karingin
Karingin29 dec. 2020 - 14:28

Jozias haalt een klassiek trucje uit. Je kunt helemaal niet concluderen dat het elders beter is. En ik heb 't al vaker gezegd; het is een lui standpunt. Zo van, nou we doen 't beter dan anderen, dus we zijn klaar. Heb je ergens last van? Jammer voor je, gaan we lekker nix aan doen

DanielleDefoe
DanielleDefoe29 dec. 2020 - 15:09

@Vakman mijn familie is al voorgoed vertrokken en inderdaad niet vanwege het zorgstelsel.

Jozias2
Jozias229 dec. 2020 - 16:53

@zapata en anderen, Ik heb het niet over zomaar wat lijstjes, ik heb het over zweeds wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat Nederland steevast in de top scoort qua gezondheidszorg, onderzoek van Unicef waaruit blijkt dat Nederlandse kinderen de gelukkigste zijn. Bij onderzoek naar het onderwijs blijkt dat dit positief ontwikkeld en op alle 15 indicatoren bovengemiddeld scoort. Ik ben geen fan van Rutte en op onderdelen is er zeker verbetering, geen enkel land is 'af'. Maar het gehuil met de wolven in het bos dat het allemaal zo verschrikkelijk is is mi ook niet terecht. Als je kijkt naar het geheel van bureaucratie, infrastructuur, staatsschuld, welvaart, onderwijs, gezondheidszorg, politie, werkgelegenheid dan is het allemaal zo slecht nog niet, uiteraard kan het eerlijker verdeeld maar in de basis heeft Nederland heel veel goed op orde.

Zapata
Zapata29 dec. 2020 - 18:36

Lijstjes lijstjes lijstjes. Hier zijn we naar plaats 10 geduikeld. https://worldpopulationreview.com/country-rankings/best-countries-to-live-in https://www.usnews.com/news/best-countries/quality-of-life-rankings Hier plaats 6 https://www.usnews.com/news/best-countries/overall-rankings Hier weer plaats 9. https://medicarrera.com/blog/best-countries-to-live-in-2020/ Hier worden we niet genoemd. Oeh, https://wherecani.live/explore-options/best-country-to-live-in/ Hier doen we het helemaal niet zo goed. Ik zou zeggen beste Jozias... neem die lijstjes maar mee naar de kleuterschool.

Jozias2
Jozias229 dec. 2020 - 20:18

Beetje flauw zapata Hoewel ook op deze lijstjes Nederland er dus heel goed bij staat heb ik het niet over een poll op een website. Ik heb het over een onderzoek van de Europese commissie en gerenomeerd zweeds wetenschappelijk onderzoek: https://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-2020/eu-zorgstelsel-nederland-doeltreffend-en-toegankelijk En https://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-2017/zorg-europa-nederland-behoort-tot-duurste-en-beste Onderzoek van de Verenigde naties: https://www.unicef.nl/nieuws/2020-09-03-nederland-op-nummer-1-in-onderzoek-naar-welzijn-van-kinderen https://www.duurzaam-ondernemen.nl/nederland-is-een-van-de-duurzaamste-landen-ter-wereld-op-basis-van-bedrijfsprestaties-volgens-morningstar/

Middenman
Middenman29 dec. 2020 - 11:39

Coutinho gaf zelf ook het antwoord gisteren. Hij durfde het bijna niet te zeggen, maar deed het toch. Dat ene woord: bureaucratie. Han van der Horst durft of wil het ook niet uitspreken. Hij noemt allerlei op zich redelijke verklaringen, maar draait om de hete brij heen. Want alle problemen die genoemd worden in het artikel worden pas een 'perfect storm' binnen een bureaucratisch overheidsapparaat dat teveel macht heeft gekregen in het kader van de zogenaamde marktwerking, maar die natuurlijk helemaal geen marktwerking is, en vanwege de schaalvergroting. Ik heb jaren in Brazilië gewoond en de bureaucratie en attitude van de ambtenaren bij de landelijke, provinciale en lokale overheden in Nederland is heel erg vergelijkbaar. Daarom heeft het ook geen zin om te vitten op Hugo de Jonge. Het is de vierde macht van de (top)ambtenaren die feitelijk ons land regeert. Berenschot schreef er in 2018 al over: https://www.berenschot.nl/actueel/2018/juli/topambtenaren-vierde-macht/

9 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst29 dec. 2020 - 12:38

Daar zit wel het een en ander in maar dan moet je je toch afvragen wanneer de kentering is gekomen en waardoor die macht van de ambtenaren zo is gaan groeien. De dingen functionren namelijk merkbaar slechter in vergelijking met het verleden. Er is meer aan de hand. Wat dat vaccineren en de ICT betreft, zei Coutinho terecht dat ze vroeger de gevaccineerden gewoon een boekje of een kaart meegaven die je dan voor de volgende prik weer mee moest nemen.

Middenman
Middenman29 dec. 2020 - 13:12

Dat vind ik heel moeilijk te duiden Han. Ik denk dat het te maken heeft met een flink aantal kabinetten sinds het begin van de jaren 90, met een samenstelling van partijen die teveel van elkaar verschillen. Je krijgt dan kabinetsakkoorden waarin 'uitgeruild wordt'. En rechts zegt dat ze niet van regels houden, maar in de praktijk maken ze juist graag zoveel mogelijk regels, om fraude tegen te gaan, vanwege de veiligheid, tegen immigratie, etc. De wet op de dubbele nationaliteit is er zo één; onuitvoerbaar, discriminerend, lost geen enkel probleem op en tegengesteld aan de internationale ontwikkelingen. Links heeft het geslikt omdat ze graag andere dingen wilden binnenhalen en door angst voor de opkomst van de populisten. Met name dat laatste heeft denk ik een grote rol gespeeld. Dat links ook van regelgeving houdt wisten we al. Het gevolg is steeds meer regels van links én rechts en daarvoor heb je een steeds groter overheidsapparaat nodig. De ambtenaren gaan de onduidelijke en onuitvoerbare regels zelf interpreteren, met een arrogantie die stuitend is. Zie de verhoren over de toeslagenaffaire. De topambtenaren die stuk voor stuk arrogant naar de politiek en de maatschappij keken met de mededeling; dit is toch wat jullie wilden? Mijn hond heeft nog zo'n ouderwets inentingsboekje. Werkt uitstekend. We nemen het mee naar het buitenland, helemaal top. Voor zolang het duurt, want als de overheid hier lucht van krijgt...

DanielleDefoe
DanielleDefoe29 dec. 2020 - 13:44

Het enige wat ik nog heb aan vaccinatiebewijzen is een lidteken op mijn bovenarm.

DanielleDefoe
DanielleDefoe29 dec. 2020 - 13:56

Coutinho, als alle epidemiologen, wist dat er een pandemie zou komen, maar onderschatte net als iedereen deze. Aangezien hij 74 is behoort ook hij tot de risicogroep. In een interessant intervieuw doet hij ook een boekje open over bron- en contactonderzoek eind jaren 70 en de China-methode. https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/15/epidemioloog-roel-coutinho-net-als-iedereen-dacht-ik-dit-zal-wel-meevallen-a3999853

The Apple
The Apple29 dec. 2020 - 14:04

HanvanderHorst: "De dingen functioneren namelijk merkbaar slechter in vergelijking met het verleden." Klopt, maar die omslag begon als onder paars 1. Onder Lubbers was het al niet allemaal rozengeur en maneschijn, maar toen begon het pas echt verkeerd te gaan. En als je er wat van zei, dan was het: "Ach nou moet je niet overdrijven...." Nou, het was nog veel erger, maar misschien is dat te wijten aan 9/11 ? De Kredietcrisis misschien? Je zegt het maar....

Karingin
Karingin29 dec. 2020 - 14:20

Er is ook iets ernstig mis met de wetgeving in dit land. Je zou verwachten dat er voldoende juridische én operationele kennis beschikbaar is, voor zowel de beleidsmakers, de 2e Kamer als de RvS en de 1e Kamer. Toch worden er aan de lopende band wetten gemaakt die in strijd zijn met andere wetten of internationale verdragen, of die simpelweg niet uitvoerbaar zijn. Dat je niet altijd kunt voorzien wat het effect van een maatregel in de praktijk is snap ik, maar die onkunde is echt onbegrijpelijk

Minoes&tuin
Minoes&tuin30 dec. 2020 - 7:53

Ik heb nog alle boekjes/inlegvelletjes, zowel van de kinderen als die van mezelf. En ik ben toch echt niet piep meer. Dat was een prima systeem en kan in nood heel goed functioneren.

Minoes&tuin
Minoes&tuin30 dec. 2020 - 8:11

Volgens mij jaren 80-90!

Minoes&tuin
Minoes&tuin30 dec. 2020 - 8:14

Karingin Je hebt ook nog zoiets als 'de geest van de wet'!

tempest
tempest29 dec. 2020 - 11:38

Yep, zeer herkenbaar. Als ik mensen spreek in het onderwijs, ambtenarij, zorg of jeugdzorg dan schrik ik iedere keer weer. Verhalen waarvan je denkt: “dat kan toch echt niet” en een niveau van beroepsdeformatie en cynisme waar je erg treurig van wordt. Maar er zijn meer sectoren: de journalistiek bijvoorbeeld is er erg slecht aan toe. Maar ook in onze volksvertegenwoordiging is er een gebrek aan ervaring.

snieanders
snieanders29 dec. 2020 - 11:37

Verdomme Han ik moet je in deze gelijk geven.

Frans Kwakman
Frans Kwakman29 dec. 2020 - 11:34

Ja, best wel somber, Han. En dan heb je die 12000 extra overlijdens niet eens genoemd.

7 Reacties
Jozias2
Jozias229 dec. 2020 - 12:21

Het zal je dierbare maat zijn maar als je even verder kijkt. In een slecht boekjaar gaan er bijna 10000 mensen dood zoals twee jaar geleden. Als er nu 12000 mensen doodgaan bij de grootste ramp sinds wo2 dan is dat in dat perspectief nog beperkt.

Zapata
Zapata29 dec. 2020 - 12:48

Jozias je hebt het dan wel over een slecht boekjaar zonder maatregelen. Wat als er nu helemaal niets was gebeurd aan lockdowns en andere maatregelen? Dan was onze gezondheidszorg ingestort.

The Apple
The Apple29 dec. 2020 - 13:14

Jozias weet niet wat het woordje "nee" betekent en ziet het woordje "extra" niet staan en blijft dus maar reacties schrijven op dingen die er helemaal niet staan, om daaruit conclusies te trekken die nergens op slaan. Tussen 2 haakjes: worden er in "slechte boekjaren" ook steeds "intelligentie lockdowns" georganiseerd, of maakt dat helemaal niets uit voor het eindresultaat?

Karingin
Karingin29 dec. 2020 - 14:12

Er zijn afgelopen jaar meer sterfgevallen dan ooit sinds 1945 geweest. En dat noem je dan een slecht boekjaar - de boekhoudersmentaliteit is goed ingesleten bij Jozias

Jozias2
Jozias229 dec. 2020 - 17:52

Excuus de term 'boekjaar' is kennelijk automatisch aangevuld ipv 'jaar' door de telefoon. Ik zie de term extra wel staan maar op zich valt dat in de context van een griepseizoen toch wel mee, ook omdat er door de maatregelen heel veel mensen minder zijn overleden aan de griep en doordat veel mensen die nu aan corona zijn overleden anders ook in 2020 zouden zijn overleden. In het voorjaar rr werd namelijk al gesproken over een oversterfte van 11000 tot dan.

Minoes&tuin
Minoes&tuin30 dec. 2020 - 7:47

Jozias Leren lezen is ook een vak! Dat griepseizoen is er al lang in verwerkt.

Minoes&tuin
Minoes&tuin30 dec. 2020 - 7:56

Men heeft ter vergelijking het gemiddelde over de afgelopen 3 jaar genomen, met apart gemeld de zomers met uitzonderlijk grote hitte en het waarschijnlijke aantal slachtoffers daarvan.

Bas2
Bas229 dec. 2020 - 11:33

Het is helaas wel "onze" generatie die dit heeft bewerkstelligd. De lat alsmaar lager leggen om iedereen het maar naar de zin te maken (lees: .....). Het gestuntel van minister de Jonge is wel van een stuitend niveau.

Folkert2
Folkert229 dec. 2020 - 11:30

Wauw Han, prima conclusie van de diplomademocratie.

gimli55
gimli5529 dec. 2020 - 11:19

Bedankt, Han. Daar zit geen woordje Frans bij. De Rutte aanhangers zullen wel weer met de bekende internationale lijstjes aankomen. Helaas zal het niet betekenen dat er in maart'21 anders gestemd gaat worden, de burger zal de gifbeker helemaal leeg moeten drinken, voor er een verbetering inzit.

8 Reacties
Middenman
Middenman29 dec. 2020 - 12:13

En vertel mij eens waarom Rutte de oorzaak is van de problemen die Han noemt en die hun oorsprong al tientallen jaren en vele kabinetten geleden hebben? Kabinetten in verschillende samenstellingen? En voor de goede orde; ik ben allesbehalve een aanhanger van Rutte.

NoahAmber
NoahAmber29 dec. 2020 - 12:54

@Middenman 29 december 2020 at 13:13 En vertel mij eens waarom Rutte de oorzaak is van de problemen die Han noemt en die hun oorsprong al tientallen jaren en vele kabinetten geleden hebben? Kabinetten in verschillende samenstellingen? En voor de goede orde; ik ben allesbehalve een aanhanger van Rutte. Rutte is de VVD. VVD zit al sinds 1982 in het centrum van de macht [ met een enkele korte uitzondering] en is dus medeverantwoordelijk voor de huidige situatie. Dus ook Rutte

thedevelmoene
thedevelmoene29 dec. 2020 - 13:53

Ik denk dus eigenlijk dat het zwartepieten een van de oorzaken is van de huidige situatie. Zodra er iets mis is, hoort er iemand de schuld te krijgen en op te stappen. Dat betekent, dat een van de belangrijkste dingen die je als politicus/hoge ambtenaar moet doen, is zorgen dat je de schuld niet krijgt. Dit doe je door het besluitproces intransparant te maken en over veel lagen te laten lopen. Hierdoor heb je geen eindverantwoordelijke en ben je altijd veilig. Ik geloof ook niet dat het een bewust iets is, meer dat er een klimaat is, waarin mensen, die wel verantwoordelijkheid nemen, automatisch een keer iets fout doen en dus wegvallen. De overblijvers zijn de mensen met de moeilijke bureaucratische constructies. Zorg en onderwijs zijn ook goede voorbeelden van die ontwikkeling.

Karingin
Karingin29 dec. 2020 - 14:08

Ja de afbraak is al begonnen onder Lubbers, maar dat was nog wel te billijken wegens overbelasting van het sociale vangnet. Met Kok is ook de PvdA de neoliberale kant op gegaan, die rol moet ook niet onderschat worden. Maar sinds Rutte is het wel tot een dieptepunt gekomen, met o.a. het opheffen van Volkshuisvesting en de participatiewet. Door het beleid van de laatste 10 jaar zijn de allerarmsten, de mensen aan de onderkant van de samenleving, in feite tot tweederangsburgers verklaard. Alle controle op "de markt" is nog maar een papieren exercitie, terwijl de controle op burgers in een afhankelijkheidspositie enorm is opgevoerd. De onrechtvaardigheid is al niet te verkroppen, maar het is ook ongekende stupiditeit, er zit geen enkele logica achter

gimli55
gimli5529 dec. 2020 - 14:23

Bedankt Noah, Rutt regeert al 10 jaar in een neoliberaal kabinet, met een voor geschiedenis van 30 jaar. Derhalve wordt er al 40 jaar neoliberaal geregeerd. De kosten, dit heb ik al genoeg uitgelegd. Als je het nu nig niet wil zien, ben je ziende blind en horende doof. De toeslagaffaire is het topje van de ijsberg van de sociale afbraak, waarbij constant gewezen wordt naar incidenten. Het zijn geen incidenten, er is institutionele discriminatie en racisme. Er is corruptie en er is asociaal beleid. De regeringspartijen van de laatste 40 jaar zijn onderling uitwisselbaar, "links" en "sociaal" voor de verkiezingen en keihard rechts beleid na de verkiezingen. De bureacratische "vinkjes" mentaliteit, waarbij het om kwantiteit gaat en niet om kwaliteit. Partij discipline is bindend en er is een "democratie" van de helft + 1 ontstaan. Geen ethisch of moreel kompas, zie toeslagaffaire. Geen echte verantwoordelijkheid, hooguit verbaal, maar niet in gevolgen. Politici zien de politiek als verdienmodel, waarbij ook daar de marktwerking heeft toegeslagen. Ze zijn geen volksvertegenwoordiger meer, en de kwetsbaren, die beschermt dienen te worden, hebben geen ruimte meer in het democratische proces. De kiezer stemt met zijn of haar portemonnaie, ook hier de marktwerking. Zo lang de meerderheid profiteert van het systeem, de slachtoffers onzichtbaar zijn, zal dit systeem overheersen. Iedereen die geen slachtoffer is, denkt pfoee, daar kom ik mooi weg en is kortstondig vol medeleven tot het volgende incident. Zet alle incidenten op een rijtje en je hebt falend beleid.

gimli55
gimli5529 dec. 2020 - 14:31

@Karingin De logica zit in de gedachtegang van het neoliberalisme. De kosten minimaliseren en socialiseren, de winsten privatiseren en maximaliseren. De AEX is het hoogste van dit jaar, zelfs hoger dan voor Covid, de economie staat zo langzamerhand volledig los van de maatschappij. De gevolgen van deze crisis is niet te merken in de makro economie en de AEX, het zijn 2 volledig onafhankelijke entiteiten. Rutte wijst met succes naar de ene, en de gemiddelde burger ondervindt de gevolgen van de andere.

Peter Stans
Peter Stans29 dec. 2020 - 21:25

@NoahAmber. De VVD zit al sinds jaren 60 in het centrum van de macht. Met de volledige hoogconjunctuur. Dan is Rutte (toen nog niet geboren) daar ook verantwoordelijk voor?

NoahAmber
NoahAmber31 dec. 2020 - 10:12

@Peter Stans 29 december 2020 at 22:25 @NoahAmber. De VVD zit al sinds jaren 60 in het centrum van de macht. Met de volledige hoogconjunctuur. Dan is Rutte (toen nog niet geboren) daar ook verantwoordelijk voor? Dan begrijp je mijn punt niet zo goed als je dat stelt.