Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Het is een schande zoals Vera Bergkamp kapot gemaakt wordt

  •  
13-11-2022
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
25263 keer bekeken
  •  
verabergkamp

Daar mag een mens zich als burger en kiezer grote zorgen over maken. De schreeuwers, de pesters, de bullies, de hoonlachers maken furore.

Als de ondernemingsraad het vertrouwen in je opzegt, ben je als leidinggevende  uitgeteld. Zo’n motie van wantrouwen is meestal de het laatste stadium van een veenbrand aan kritiek van binnen en buiten het bedrijf die je positie al eerder  ondermijnde. Het is ook ongeveer het eerste wat pas aangetreden OR-leden op de introductiecursus leren: als je dát doet, is het afgelopen met de directeur. Vera Bergkamp rest dan ook weinig meer dan af te treden als voorzitter van de Tweede Kamer. Khadija Arib heeft haar einddoel bereikt. Iedereen die het haar lastig heeft gemaakt is uitgeschakeld. De kans dat er nog een onderzoek naar haar functioneren wordt ingesteld, is gering. Daar brandt niemand in de politiek zijn vingers meer aan tenzij er preciezere en onaanvechtbare onthullingen komen.

Het ziet er naar uit dat Vera Bergkamp ingesmeerd met pek en veren de politiek wordt uitgejaagd. Ze is de afgelopen weken weggezet als onbekwaam, een politieke moordenares, een vuile intrigante die de heilige Khadija van haar rechtmatige zitplaats heeft verdreven.

Volgens mij is dat allemaal onterecht. Vera Bergkamp is een dame die zich moest handhaven in een rattenpaleis. Geen wonder dat zij  uiteindelijk de vlucht moest nemen.

Als het er vroeger heet aan toeging in de Tweede Kamer, dan rook je geur van wilde beesten, placht de oprichter van D66, Hans van Mierlo, te zeggen. Dat klopt: de spanning was dan te snijden. Liefhebbers van de politiek verkneukelden zich voor het optreden van grote sprekers als de communist Marcus Bakker of de Antirevolutionair Maarten Schakel. De verbale duels tussen Joop den Uijl en Hans Wiegel waren befaamd. Nooit echter kwamen Kamerleden in opstand tegen de voorzitter. Er waren geen persoonlijke bedreigingen te horen. Niemand stelde opponenten tribunalen in het vooruitzicht.

Vera Bergkamp zou er voor geknipt zijn zo’n Kamer voor te zitten. Na een studie politicologie en bestuurskunde aan de VU kwam zij via andere functies hoog in de Sociale Verzekeringsbank terecht. Tegelijkertijd was zij voorzitter van het COC. Die ervaring bracht zij mee toen zij in 2012 voor D66 in de kamerbankjes plaatsnam. Zij streefde er naar religieuze scholen wettelijk de voet dwars te zetten als zij homoseksuelen wilden discrimineren. Zij zette zich in voor legalisering van marihuana.

Vera Bergkamp – tenslotte – is de eerste openlijk homoseksuele voorzitter van de Tweede Kamer. Wat dat betreft is haar verkiezing een mijlpaal.

Ze moet snel gemerkt hebben dat in de Tweede Kamer, die zij moest voorzitten niet de geur van wilde beesten hing maar de stank van ongedierte. Ze kreeg te maken met Kamerleden die de hun geboden immuniteit voor rechtsvervolging, misbruikten voor het uitslaan van discriminerende taal, die weigerden haar aanwijzingen te volgen, die steeds de grenzen zochten van wat nog oorbaar was. Ze werd geconfronteerd met treiterkoppen die erop uit waren haar kapot te maken.

Daar kon Vera Bergkamp niet tegenop en dat pleit voor haar.

Toen er nieuwe klachten binnenkwamen over het functioneren van haar voorgangster Khadija Arib, besprak zij dat in het presidium van de Tweede Kamer. Daar viel het besluit een onderzoek te laten instellen. Toen een of andere rat dat besluit lekte naar de media voor Bergkamp kans had gezien Arib in te lichten, kwam zij voor het eerst in een kwaad daglicht te staan. Arib greep de haar geboden kans, zei dat ze weigerde aan een bevooroordeeld onderzoek mee te werken, stelde vast dat Bergkamp haar – uit jaloezie, ja waarom eigenlijk? – een mes in de rug had gestoken.

Terwijl het presidium en de voorzitster volstrekt correct en juist hadden gehandeld: als er steeds weer klachten binnen komen over het functioneren van iemand hoog in de boom, dan stel je daar een onderzoek naar in, uiteraard met het medeweten van die persoon. Zo’n lek is uitermate vervelend maar geeft geen blijk van de kwade wil aan de kant van Bergkamp.

Evenmin is dat het geval met de zogenaamde onthulling dat het onderzoek naar Arib geschiedde onder de paraplu van het hoofd personeelszaken van de Tweede Kamer, die zelf tot de klagers behoorde. Dat is misschien niet bijzonder handig. Toch zou de storm van kritiek pas gewettigd zijn als die dame meer deed dan als hoofd personeelszaken het onderzoeksbureau de opdracht toeschuiven en uitbetalen. Nergens is dat gebleken.

Inmiddels is de hele ambtelijke top van de Tweede Kamer opgestapt omdat die zich onvoldoende beschermd voelt. Ook schreven deze functionarissen in een brief dat op deze manier de klachten over Arib nooit een serieuze behandeling kunnen krijgen. Ja, dat haalt je de koekoek. Opnieuw was Vera Bergkamp de kop van jut. Ze nam om zich heen alleen maar eenzaamheid waar. Al sinds haar aantreden is van alle kanten geprobeerd haar in een onmogelijke positie te brengen, waarin ze alleen maar kon reageren en niet ageren. Welke richting Bergkamp ook koos, het werd haar kwalijk genomen. Tenslotte kon zij op de sociale media lezen hoe al die onomkoopbare keuzes op een rij werden gezet als een laaghartig plan om haar voorgangster kapot te maken: Vera Bergkamp de heks.

Nu zal in het stof bijten omdat ze zelf niet rattig genoeg is voor de Nederlandse politiek van het moment. Ze is te aardig en te beschaafd voor de biotoop van het hedendaagse Binnenhof. Het is een schande zoals Vera Bergkamp kapot gemaakt wordt.

Daar mag een mens zich als burger en kiezer grote zorgen over maken. De schreeuwers, de pesters, de bullies, de hoonlachers maken furore. Zij steken de trompet en de media registreren de ketelmuziek zonder de valse tonen op te merken.

En Vera Bergkamp met die staat van dienst ruimt het veld.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.

Update: het vertrouwen van de Ondernemingsraad van de Tweede Kamer in Vera Bergkamp en het presidium blijft toch bestaan, zo deelde Nu.nl maandagavond mede. Dit maakte de OR bekend na een gesprek met het presidium. OR-voorzitter Meerts is afgetreden maar blijft wel gewoon lid. Dit versterkt de positie van Vera Bergkamp. De showdown komt woensdag als er een commissievergadering plaats vindt over wat er nu moet gebeuren. Bergkamp wil het onderzoek naar Arib gewoon doorzetten, zij het onder auspiciën van twee onafhankelijke waarnemers.

Beluister Het Geheugenpaleis, de podcast van Han van der Horst en John Knieriem over politiek en geschiedenis.

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (147)

test12345test
test12345test7 dec. 2022 - 16:13

Wat een waardeloos partijdig artikel. Bergkamp en Han van der Horst zijn van dezelfde politieke stroming, en dus kan ik de neutraliteit van dit opiniestuk niet vertrouwen.

Duralex
Duralex17 nov. 2022 - 18:44

We hebben op dit moment 1 slachtoffer Han, al lijkt dat wel het laatste wat jij haar toe wilt dichten. Verder nog een voorzitter die alle voor de job noodzakelijke capaciteiten ontbeert en die desondanks ijzerenheinig op haar post blijft, haar opzichtig disfunctioneren in de kamer ten spijt.

1 Reactie
JanVG2
JanVG218 nov. 2022 - 16:22

Ja, want gewone ambtenaren moeten alles maar over zich heen laten gaan ... hebben geen recht van klagen of recht van een onafhankelijk onderzoek van hun klachten ... Verd3er is het tcoh interessant dat iedereen denkt dat Bergkamp alleenheerser is in de tweede kamer. Alle beslissingen die haar "nagedragen" worden werden door het Presidium genomen, dat wil zeggen ACHT leden van de Tweede Kamer (gekozen door de kamer!!) uit 8 verschillende partijen kwamen UNANIEM tot de conclusie die door Bergkamp is uitgedragen. Onder deze acht waren een PvdA'er (!!), een GL'er, een SP'er en een PvdD'er .... Maar blijkbaar is Bergkamp zo capabel dat ze al die verschillende politici van allerlei achtergrond kan manipuleren om te doen wat zij wil ... Wellicht zou een onafhankelijk onderzoek goed zijn .. oh, wacht dat wil Arib niet ... oh wacht dat willen haar "backers" niet, .. oh wacht, dat wil de meerderheid van de Tweede Kamer niet (die geen kennis heeft van de inhoudelijke gronden voor de beslissingen omdat de Tweede Kamer zelf besloten heeft dat het hen niet is toegestaan dat materiaal te bekijken ..) Waarheidsvinding en feiten .. wie wil dat nou? Bescherm je idool ten koste van alles en iedereen. .. er is maar 1 slachtoffer ... vast ...

JanVG2
JanVG216 nov. 2022 - 22:17

"Evenmin is dat het geval met de zogenaamde onthulling dat het onderzoek naar Arib geschiedde onder de paraplu van het hoofd personeelszaken van de Tweede Kamer, die zelf tot de klagers behoorde. Dat is misschien niet bijzonder handig. Toch zou de storm van kritiek pas gewettigd zijn als die dame meer deed dan als hoofd personeelszaken het onderzoeksbureau de opdracht toeschuiven en uitbetalen. Nergens is dat gebleken." Deze angst van de PvdA begrijp ik wel, want als het partijbestuur van de PvdA een onafhankelijk onderzoek in opdracht geven, geven zij ook altijd alvast de belangrijkste eindconclusies mee .. zie het onderzoek naar van Dijk . Dat andere mensen andere ideeën hebben over wat onafhankelijk betekent .. tja ..

Paul Spijkers
Paul Spijkers15 nov. 2022 - 3:26

Met vrienden als Han heeft Bergkamp geen vijanden nodig. Ik dacht eerst dat het Jongeneel was die schreef. En om nu van Arib een soort Emmanuel Goldstein te maken zonder te zien dat Arib en Bergkamp beiden als personen de dupe worden van de projecties die er van ze gemaakt worden, of dat nu een inquisitie is of een laster campagne is, is te missen dat als het een troep word alles misgaat.

wvlith
wvlith14 nov. 2022 - 14:49

"Vera Bergkamp zou er voor geknipt zijn zo’n Kamer voor te zitten." Zij is niet effectief en ongeschikt voor haar rol. Ze moet veel sneller, duidelijker en harder foute kamerleden corrigeren.

Antonie de Man
Antonie de Man14 nov. 2022 - 14:40

Al haar verdiensten ten spijt heeft Vera Bergkamp zich in een onmogelijke positie gemanoeuvreerd door anonieme klachten in behandeling te nemen. Het gaat hier om arbeidsverhoudingen, en zoals bij ieder overleg zijn er regels waaraan de deelnemers zich committeren. Wanneer de vergadering vindt dat een van de deelnemers buiten zijn/haar boekje gaat dan los je het binnen die context op. Nu is het een politieke kwestie geworden die haar eigen dynamiek kent. Alle betrokkenen komen er nu min of meer beschadigd uit.

1 Reactie
JanVG2
JanVG218 nov. 2022 - 16:35

De slachtoffers van het gedrag waren niet deel van de vergadering!! Ook zijn de arbeidsverhoudingen scheef. De politici zijn NIET de bazen van de ambtenaren, maar de opdrachtgevers. Als de opdrachtgevers zich misdragen, moeten de bazen van de ambtenaren ingrijpen. Echter, dat is voor hen niet mogelijk omdat de hoogste ambtenaren geen zeggenschap over de politici hebben. De hoogste ambtenaren kunnen alleen naar de Kamer gaan en vragen voor optreden van die kamer tegen die leden, waarover geklaagd is - tenminste een onderzoek naar de klachten instellen. Contactpersoon voor de ambtenaren is het presidium. Al sinds 2016 is er contact over de klachten, maar het presidium /Tweede kamer weigert actief onderzoek te doen naar de klachten. Vanaf die tijd hebben meerdere hoge ambtenaren zich stukgebeten op de TK omdat ze voortdurend geen gehoor vinden. Elke vorm van onderzoek naar de steeds terugkerende klachten van ambtenaren (hoog EN laag) wordt door de politici geblokt. Het opzeggen van hun werk door de ambtenarentop staat in een lange rij van voorgangers, met steeds dezelfde klacht, onze klachten worden niet gehoord, wij kunnen onze medewerkers niet beschermen tegen ongewenst gedrag van politici. Zolang er geen klachtenprocedure wordt ingevoerd waar OOK politici gehoor aan moeten geven, blijven ambtenaren "vrij wild" en wordt een veilige werkplek niet gewaarborgt. Bergkamp deed tenminste nog een halfslachtige poging voor ambtenaren op te komen.

PGS
PGS14 nov. 2022 - 12:55

Ik ben altijd van mening dat de meest capabele persoon op de juiste plek moet zitten. Maar gezien de argumenten die aangevoert worden gaat het meer of Bergkamp de juiste progressieve vinkjes achter haar naam kan zetten. Het feit dat zij een lesbische getrouwde vrouw is, zo moeten aantonen dat zij geschikt is voor deze baan. Dacht het dus van niet. Het feit dat zij als kamervoorzitster regelmatig kamerleden afkapt omdat zij een politieke overtuiging hebben die haar niet zint, geeft aan dat zij niet geschikt is voor deze functie. Als voorzitter/zitster dient zij er voor te zorgen dat ieder kamerlid evenveel spreektijd krijgt. Dit simpele feit is al te moeilijk voor haar dus ondanks haar geaardheid, is zij niet geschikt voor deze functie. Dus functie elders in dit geval.

2 Reacties
Jozias2
Jozias214 nov. 2022 - 14:29

@PGS Ook al zou alles waar zijn wat u zegt. Het staat compleet los van de kwestie Arib.

Zandb
Zandb14 nov. 2022 - 14:52

PGS Ik denk dat iedereen in ieder geval zal zèggen, dat die vindt dat je capabel moet zijn voor de functie die je bekleedt. Of laat ik het anders zeggen: Ik heb nog nooit gehoord dat iemand beweerde dat je een niet capabel persoon op een bepaalde positie moet plaatsen. U Wel? Het idee dat iemand aan voorwaarden moet voldoen (uw denigrerende vinkjes) is helemaal nog niet zo'n raar idee, althans zoiets is heel gebruikelijk. En zeker niet bewezen fout. (Net zo min natuurlijk als andere manieren bewezen fout zijn.) Ik denk niet dat er iemand is, die serieus meent dat wie lesbisch is, daarom een geschikte voorzitster is. U lijkt wel te denken dat er zulke mensen bestaan. U hanteert normen, wat voor u een goede voorzitter is en wat niet. U vindt bijvoorbeeld dat wat je ook beweert, je recht hebt op je spreektijd. Anderen (ik bv) vinden dat niet altijd slim. Zitten die dan fout?

stokkickhuysen
stokkickhuysen14 nov. 2022 - 11:48

Tot nu toe zijn de professoren met verstand van dit soort onderzoeken eenduidig in hun mening dat dit verkeerd is aangepakt. Daar ben ik het mee eens, alles wat hier fout kon gaan is fout gegaan, te beginnen met Arib aan te stellen als voozitter van een tijdelijke commissie. Ik heb niks tegen Bergkamp, maar haar aanpak in dit dossier is amateuristisch.

3 Reacties
Jozias2
Jozias214 nov. 2022 - 13:33

@stockickhuysen Volgens mij heeft bergkamp exact gedaan wat haar door de juridisch deskundigen op het gebied van arbeidsrecht is geadviseerd. En dat ook nog niet eens zelfstandig maar met het hele presidium. Dat een paar hoogleraren op een ander vakgebied zonder het dossier te kennen iets anders roepen, waarbij met name Olfers een rare rol speelt (zij was in de race om het onderzoek uit te voeren wat naar Hoffman is gegaan maar het is niet aan haar gegund).

stokkickhuysen
stokkickhuysen14 nov. 2022 - 15:09

Jozias, ik dacht dat jij jurist was? De brief van Pels begint ergens in het midden en neemt zoveel zaken aan zonder onderbouwing dat het bijna eng is. Ook is er na de brief behoorlijk wat gebeurd. Liever zoeken we uit waarom er geen gevolg is gegeven aan de vroegere klachten. Daar is geen advocatenkantoor voor nodig. Dan kunnen op zijn minst fouten op dit gebied in de toekomst voorkomen worden.

Jozias2
Jozias214 nov. 2022 - 20:00

@stockickhuijsen Het advies van pels rijcken is een gedegen juridisch advies. Dat u het er niet mee eens bent doet daar niets aan af. Overigens is as het volledige presidium inclusief een partijgenoot van Arib het er volmondig mee eens. Als de landsadvocaat adviseert om onderzoek te doen omdat het haar wettelijk plicht is. En u vind dat ze dat zomaar naast haar neer moest leggen.

Poeh, poeh
Poeh, poeh14 nov. 2022 - 11:00

Zondag zei oud-kamervoorzitter Verbeet iets opmerkelijks bij Buitenhof. Het ging om hoe alles zo'n beetje escaleert rond de soap Bergkamp/Arib. Niet alleen die twee hoofdrolspelers, de Kamerleden en ambtelijke organisatie dragen er aan bij, maar ook de media die met drie (!!) keer zoveel mensen in het huis van de democratie rondloopt dan dat er Kamerleden zijn. "En dat zijn er te veel." Presentator Hagens was even zijn woorden kwijt om zijn beroepsgroep te verdedigen.

1 Reactie
Zandb
Zandb14 nov. 2022 - 14:57

Poeh Ik zou 'ons' - de publieke opinie met de meningen op bijna niets gebaseerd - ook niet uit willen vlakken. Ik snap dat dit de gemoederen bezig houdt. Maar ik weet niet of het bv erg verstandig is om naar 'de' (?) supporters van Ajax te luisteren, als die de trainer, als enig verantwoordelijke voor de prestaties, kwijt willen. Ik denk niet dat het verstandig is daar naar te luisteren maar het gebeurt wel!

Pater
Pater14 nov. 2022 - 2:53

Het is niet aanvaardbaar te besluiten een onderzoek tegen een collega in te stellen zonder daar met die collega over te praten. Op het moment dat dat besluit werd gelekt waren de verhoudingen natuurlijk totaal verstoord en was het hele onderzoek een onderwerp van openbare discussie en een verloren zaak. Arib én Bergkamp zijn de slachtoffers. Verder valt er heel veel over te zeggen, maar het sop is de kool niet waard. Zeer waarschijnlijk heeft Arib zich als Kamervoorzitter gedragen alsof zij over het personeel gaat. De griffier had dat nooit mogen laten gebeuren; het schijnt dat die indertijd ontslag heeft genomen.

2 Reacties
Zandb
Zandb14 nov. 2022 - 7:52

Pater Dàt er een onderzoek wordt ingesteld, op zichzelf heeft diegene die onderzocht wordt niets mee te maken. Die heeft daar namelijk geen invloed op. Dat zou wel heel raar zijn, als er klachten zijn en als er blijkbaar onderzoek nodig is, dat over wie geklaagd wordt het eens zou moeten zijn met dat onderzoek. In het proces was 'men' dus nog niet zo ver (of je moet werkelijk menen dat het de bedoeling was om Arib stelselmatig overal buiten te houden omdat Barbertje al hing maar daar ontbreken alle bewijzen voor) dat over wie geklaagd werd, op de hoogte was gesteld. Het feit dat er gelekt werd, dat heeft de zaak op een heel verkeerde manier in de openbaarheid aan het rollen gebracht.

Martin van der Linde
Martin van der Linde14 nov. 2022 - 12:57

Pater, Zandb, eens. Degene die lekte is verantwoordelijk en wist ook welk leed hij/zij veroorzaakte. Die daad is in mijn ogen duidelijk politiek gemotiveerd en had als doel de ondermijning van het functioneren van de Kamer en daarmee het vertrouwen van de burger in de politiek. Iemand in die functie en op dat niveau doet zoiets niet persoonlijke gronden. Te meer omdat er helemaal niemand voordeel heeft van deze actie. Ik denk dan ook dat we de dader moeten zoeken in de politieke hoek die baat heeft bij dit soort ontwrichting.

Meine2
Meine213 nov. 2022 - 23:22

Is de schrijver van dit stukje toevallig D66'er? De voorzitter van de kamer moet boven de politiek staan. Blijkbaar lukt dit de huidige voorzitter niet. Jammer voor haar maar ze is denk ik niet meer houdbaar. Aan de andere kant geldt dit ook voor velen die tegenwoordig in de politiek zitten.

1 Reactie
Zandb
Zandb14 nov. 2022 - 7:59

Meine Als u dan akkoord bent met dat ik uw reactie afdoe als afkomstig van iemand, die niets moet weten van D66. Overigens, als iemand iets niet lukt, dan kan dat verschillende oorzaken hebben. De conclusie dat zo iemand dan maar weg moet, dat is koren op de molen van zeer opportunistische mensen die 'god zegene de greep' maar wat doen.

Molly Veenstra
Molly Veenstra13 nov. 2022 - 21:18

Nu hebben we een dame. Een dame die geen orde kan houden in de klas. Dat verwende rijkeluiszoontje daar op de achterste bank, kan ze niet de baas. En nu lopen de topambtenaren met z'n allen naar de kantine en laten Vera Bergkamp daar alleen in een hoekje staan. En daar staat zij dan. Eenzaam en verlaten. Uit allerlei hoeken vliegen broodkorsten op haar af. Daar wordt om gelachen, maar niemand weet wie dat doet en niemand doet er iets aan om het te stoppen. Arme Vera. Laten wij haar leiderschap en haar lijderschap zo snel mogelijk beëindigen. We kunnen het Vera Bergkamp toch niet aandoen om morgen weer voor de klas te gaan staan die zij heeft leren haten? Laat die arme vrouw toch met rust. Het is ongetwijfeld een lieve vrouw, maar orde houden is niet haar sterkste kant.

3 Reacties
Zandb
Zandb14 nov. 2022 - 8:00

Molly Ik vind dat wel een vreselijke gedachte, dat je de pesters, de haters, wie discrimineren, wie intimideren op een zo schandalige manier tegemoet komt.

Molly Veenstra
Molly Veenstra14 nov. 2022 - 10:03

Voor het voozitterschap van de 2e kamer heb je kennelijk iemand nodig die goed van zich kan afbijten als dat nodig is. Geen dame. De pesters en de haters amuseren zich met mevrouw Bergkamp zoals een orca dat doet met een zeehondje. Niet doodmaken, nog even laten leven en af en toe een tik verkopen. Door haar voorzitter te laten doe je ze een groot plezier.

Zandb
Zandb14 nov. 2022 - 15:01

Molly Er is lef voor nodig om die pesters en haters aan te pakken. Maar dan moeten we zelf boven dat maaiveld uit. Tja......

Molly Veenstra
Molly Veenstra13 nov. 2022 - 21:17

Stel je nu eens voor dat in een klas met pubers, op de middelbare school, de leraar democratisch zou worden gekozen. De leerling met de meeste stemmen mag leraar worden. Dat wordt een puinhoop. Dit systeem hebben we toegepast bij het voorzitterschap van de 2e kamer. Wat vreemd is, is dat de puinhoop waar we nu mee zitten, nog niet veel eerder is gekomen. Waarom wordt de voorzitter van het parlement niet benoemd in plaats van gekozen? Het voorzitten van het parlement is een ambacht. Je moet weten hoe het regelement van orde in elkaar steekt, boven de partijen staan en streng zijn, waar strengheid is geboden. Allemaal eigenschappen die een politicus niet hoeft te hebben, maar soms heeft. Anne Vondeling. Dick Dolman. Frans Weisglas. Khadija Arib. Te streng? Zou kunnen. Stond er geen stoel voor je klaar? Dan haal je toch een stoel. Vindt je haar een bully? Dan ben je misschien een slapjanus die geen werkwerk had dat je had moeten hebben, gezien je salaris.

15 Reacties
wittecisnoot
wittecisnoot14 nov. 2022 - 7:20

Het feit dat het parlement met een kleuterklas vergeleken wordt hier, zegt veel. Helaas is daar nog wat voor te zeggen ook. Wijze mensen zouden voor de meest competente voorzitter kiezen. Maar partijpolitiek, dus moest een competente (er ligt geen objectief onderzoek dat anders aan toont) moest weg en ook een andere kandidaat die bewezen competent is, doe maar niet. Nee, juiste partij, dat was belangrijk. En zo reduceert partijpolitiek ons parlement tot een kleuterklasje.

Zandb
Zandb14 nov. 2022 - 8:05

Molly Ik vind het veel logischer om te bedenken dat het weinig uitmaakt of mensen gaat aanstellen of democratisch verkiest. Ik zie niet in, dat het een of het ander 'kwaliteit' zou kunnen garanderen. Ik heb wel een voorkeur, dat wel. Maar die is in geen geval gebaseerd op de idee, dat zoiets garanties biedt. Tot slot, over uw laatste alinea: Context is daar alles. En die ontbreekt.

Molly Veenstra
Molly Veenstra14 nov. 2022 - 10:37

@Zandb - "Ik zie niet in, dat het een of het ander 'kwaliteit' zou kunnen garanderen. " Een voorzitter moet zo neutraal mogelijk zijn. Gezag hebben bij alle partijen. Een democratisch systeem is gebaseerd op politieke kleur. Dat is onwenselijk. Daarom is de verkiezing van de voorzitter schriftelijk en geheim. Toch is bij de verkiezing van Bergkamp geheel langs de lijnen van de politieke verhoudingen gekozen. Iedereen in het parlement weet dat haar verkiezing het gevolg was van politiek handjeklap tussen D66 en de VVD en niet van haar kwaliteiten. Daarom was haar gezag al bij haar aantreden ondermijnt. Wat de laatste alinea betreft: Arib zal best geen gemakkelijke mevrouw zijn. Dat zie ik juist als een voordeel bij het werk dat ze deed. Als zij haar daarbij te ver is gegaan, zie ik het als de taak van haar topambtenaren om haar af te remmen. Achteraf klagen, betekent feitelijk dat zij daarbij hebben gefaald.

DaanOuwens
DaanOuwens14 nov. 2022 - 11:07

@ wittecisnoot Jij schrijft: ook een andere kandidaat die bewezen competent is, doe maar niet. Nee, juiste partij, dat was belangrijk. Ik denk maar even dat jij in je cryptische tekst verwijst naar Bosma. Maar dat is iemand die bewezen niet competent is. Bijvoorbeeld door in een boekje te schrijven dat sociaal democraten een soort nazi's zijn. Maar ook door zijn uitspraken over minderheidsroepen. En vanwege zijn asociale gedrag als voorzitter waar bij domme grappen maakt ten koste van kamerleden zoals onlangs tegen Omtzigt. Het kan best zijn dat jij dat nou kenmerken vindt van bewezen competentie. Maar mijn reactie laat dan weer zien dat jouw mening en mening is en geen feit. Dan kan dus beter gezocht worden naar iemand die objectief geschikt is voor de taak.

DaanOuwens
DaanOuwens14 nov. 2022 - 11:09

@ Molly Veenstra Op zich is je vergelijking leuk maar weinig realistisch. Het betreft geen pubers maar een tamelijk adequate afspiegeling van de Nederlandse bevolking. Die, zoals je weet, ook nergens overeenstemming heeft. Dus denk is dat de politici weinig te verwijten valt. Zij gedragen zich, ieder voor zich, op de manier die hun achterban wil.

Molly Veenstra
Molly Veenstra14 nov. 2022 - 13:36

@DaanOuwens - 'Zij gedragen zich, ieder voor zich, op de manier die hun achterban wil.' Meestal zoals hun partij dat wil. Dat dit niet gewenst is bij de verkiezing van de voorzitter, is de reden dat de stemming hierover geheim is en schriftelijk. Bij de verkiezing van Bergkamp was echter duidelijk dat VVD, CDA en D66 het op een akkoordje hadden gegooid. Ook voor Han van der Horst. https://www.bnnvara.nl/joop/artikelen/de-nieuwe-kamervoorzitter-en-het-herstel-van-de-oude-orde

Molly Veenstra
Molly Veenstra14 nov. 2022 - 14:05

@DaanOuwens - 'Het betreft geen pubers maar een tamelijk adequate afspiegeling van de Nederlandse bevolking.' Die treiterkop op de achterste bank heeft ook stemrecht. Types als Gideon van Meijeren zijn daar inderdaad een afspiegeling van.

MG1968-2
MG1968-214 nov. 2022 - 15:52

@Molly "Bij de verkiezing van Bergkamp was echter duidelijk dat VVD, CDA en D66 het op een akkoordje hadden gegooid." Je hebt evenwel niet meer op het netvlies staan dat ook tijdens deze verkiezingen dezelfde twijfels naar voren kwamen m.b.t. het functioneren van Arib (i.r.t. de ambtelijke organisatie) en het feit dat het er op leek dat (een deel van) de ambtelijke organisatie op muiten stond als Arib weer herkozen zou worden. Er wordt telkens gedaan alsof nu de klachten nieuw zijn of uit de lucht komen vallen. Dat is domweg niet zo. Wellicht is daar de deze of gene op de manier geanticipeerd waarop Arib kansloos was. We weten het niet.

DaanOuwens
DaanOuwens14 nov. 2022 - 16:07

@ Molly Veenstra Jij schrijft: Dat dit niet gewenst is bij de verkiezing van de voorzitter, is de reden dat de stemming hierover geheim is en schriftelijk. Natuurlijk is het dan ook gewenst. Als je de beste voorzitter zou willen hebben moet je niet de kamerleden laten stemmen maar een zorgvuldig selectieproces inrichten. Dan krijg je wellicht een pakket testen en een assessment waardoor 150 kamerleden afgewezen worden. Niet omdat ik ze allemaal per definitie onbekwame mafketels vind. Maar omdat een voorzitter totaal andere skills nodig heeft als een kamerlid. Als de beste het moet doen moeten de kandidaten niet uit de kamer komen.

Molly Veenstra
Molly Veenstra14 nov. 2022 - 16:44

@Daan - 'Als de beste het moet doen moeten de kandidaten niet uit de kamer komen.' Liever niet nee! Het voorzitterschap is een ambacht waarbij een uitgesproken politieke kleur eerder een handicap is dan een voordeel.

DaanOuwens
DaanOuwens14 nov. 2022 - 19:27

@ Molly Veenstra Jij schrijft: Liever niet nee! We zijn het in beginsel eens. Ik twijfel nu tussen Maxima of WimLex. Of schrijf jij morgen even een briefje waarmee je jezelf present stelt? Dan doe ik het ook, hebben ze wat te kiezen.

Molly Veenstra
Molly Veenstra14 nov. 2022 - 23:38

@Daan - 'Of schrijf jij morgen even een briefje waarmee je jezelf present stelt?' Beste Daan, ik moet er niet aan denken. Als jij het graag wilt worden dan zou ik daarvan een warm voorstander zijn. Maar ja... democratie. Dan maak je meer kans om te worden verkozen wanneer je een populaire voetballer bent. Of een mooie juffrouw.

DaanOuwens
DaanOuwens15 nov. 2022 - 10:54

@ Molly Veenstra Ik ben een lelijke oude man. Kansloos dus. Ik zoek wel een andere tijdsbesteding dank. Ik kies voor Maxima dan.

DanielleDefoe
DanielleDefoe15 nov. 2022 - 12:51

Als ik moets kiezen tussen WimLex en Maxima zou ik ook de laatste kiezen al weet ik niets van haar voorzitterskwaliteiten. In de TK zouden ook mensen moeten kunnen zitten die geschikter zijn. Maar selectie dmv verkiezingen lijkt mij niet de geeigende methode.

JanVG2
JanVG218 nov. 2022 - 16:37

waarom niet gewoon een onafhankelijk onderzoek naar alle klachten, om Arib vrij te pleiten?? ... Blijkbaar is een feitenonderzoek iets engs ... waarom?

Ivan61
Ivan6113 nov. 2022 - 20:34

Wat heeft haar opleiding met haar functioneren te maken? Dat is mij onduidelijk. Of denkt Han dat alleen hoogopgeleide geschikt zijn voor zulke functies? De ambtelijke top is weg, OR zegt vertrouwen op en de andere zijn schuldig. Beetje rare gedachtegang. Tenzij jij juiste informatie heeft en dat met ons deelt. Arib is ondertussen anderhalf maand weg en zij heeft niks met huidige toestand te maken. Uit de media vernemen en dan verwachten dat zij als makke schaap zich gaat gedragen op de basis van anonieme meldingen. Haar keuze is de enige juiste. Mevrouw Bergkamp en de rest van presidium is verdacht voor het lekken. Zo lang de schuldige niet gevonden moeten zij zich koest houden. De ambtsmisdrijf is veel erger dan zo een onderzoek.

2 Reacties
Zandb
Zandb14 nov. 2022 - 10:21

Ivan In Nederland werkt het zo, dat je pas schuldig bent, als bewezen is dat je schuldig bent. Er is dus geen enkele reden - behalve dan dat je dat ' zo maar' vindt - waarom iemand die verdacht is zich koest zou moeten houden. Overigens hanteert u een dubbele moraal: Ook Arib is verdacht en ook zij had zich, volgens uw redenering dan, dus koest dienen te houden. Uw veronderstelling dat Arib niets met de huidige toestand te maken heeft, klopt feitelijk niet. Haar gedrag is mede bepalend voor wat er feitelijk gebeurt en gebeurd is.

Ivan61
Ivan6114 nov. 2022 - 11:37

Zandb, Ik heb nergens woord schuldig gebruikt. Als jij ergens op reageert dan moet jij juiste woorden gebruiken Zandb.

Gio Servas
Gio Servas13 nov. 2022 - 16:58

Sorry hoor Han, maar ik ben er toch echt van overtuigd dat met Arib probeert te naaien en dat Bergkamp hierin het stuk gereedschap is. Arib heeft duidelijk te kennen gegeven geen zin in dit spelletje te hebben en dat siert haar. Dat zij problemen heeft veroorzaakt bij de ambtenaren staat buiten kijf, over het algemeen zijn dit prutsers dus als iemand aangeeft dat zij echt een keer iets nuttigs moeten doen, dan kan dit bij een ambtenaar idd grensoverschreidend over komen.

3 Reacties
Frans Akkermans3
Frans Akkermans313 nov. 2022 - 18:36

Over vooringenomenheid gesproken. Lees nog eens over wat u hier schrijft…"Dat zij problemen heeft veroorzaakt bij de ambtenaren staat buiten kijf, over het algemeen zijn dit prutsers…"

Uitgekleed
Uitgekleed14 nov. 2022 - 8:32

Je kan niet de ambtenaren over een kam scheren, maar verder ben ik het eens. Uiteindelijk zit ze bij de mensen van "Funktie Elders"

Zandb
Zandb14 nov. 2022 - 10:28

Gio U bent overtuigd van het feit dat Bergkamp Arib naait. En waarom bent u daar van overtuigd? Nou, het is toch zeker zo: Arib heeft het zelf gezegd!

Sam V
Sam V13 nov. 2022 - 16:48

Nooit geweten dat mevrouw Bergkamp homoseksueel is. Ik wist ook niet dat dat er toe doet. Blijkbaar wel.

2 Reacties
Zandb
Zandb14 nov. 2022 - 10:30

Sam Dat Arib een immigrante is, dat wist ik. Maar niet dat zoiets er toe doet. Schijnt wel het geval te zijn.

Paul Spijkers
Paul Spijkers15 nov. 2022 - 3:32

Het doet er inderdaad niet toe. Dat Han denkt van wel en verruilt inzicht en oordeel voor sentiment en emotie.

HenryHansen
HenryHansen13 nov. 2022 - 16:35

Bergkamp functioneert niet en is overduidelijk niet geschikt als kamervoorzitter. Het is een schande dat de D66 fractie zo halstarrig vasthoudt aan de onhoudbare positie van Bergkamp, omdat er een D66 persoon op die post moet zitten. Het is een schande dat D66 Bergkamp niet in bescherming neemt.

2 Reacties
Jozias2
Jozias214 nov. 2022 - 9:13

@henry Net zo min of net zo veel als dat beide dames een Marrokkaanse achtergrond hebben. Dat werd er bij arib ook bijgehaald.

Zandb
Zandb14 nov. 2022 - 10:32

Hansen Schreuder deugt niet als trainer en zou vervangen moeten worden. Het is een schande als niet gebeurt wat ik wil!

Martin van der Linde
Martin van der Linde13 nov. 2022 - 16:09

Volledig eens met Han. We zijn hier getuige van een persoonlijke afrekening. Arib die op weg naar de uitgang vrijwel de gehele kamer in stelling heeft gebracht om haar persoonlijke afgang een politieke statuur te geven. In plaats van het onderzoek af te wachten koos zij voor de tegen aanval en de duikvlucht door af te treden. Om zo haar lot te ontlopen en door gebruik te maken van het anti D66 sentiment dat klein links en extreem rechts zo hartstochtelijk met elkaar delen, het elitairisme van D66, in het bijzonder in de persoon van Bergkamp. De onderbuik roert zich want een van hun idolen is besmeurt en dat roept om wraak. Zelden zo'n publieke haatcampagne gezien. Het doet me nog het meest denken aan de massale bijval die Trump kreeg van zijn kiezers toen hij in al zijn armzaligheid sprak over gestolen verkiezingen. Het gevoel overstijgt de werkelijkheid.

6 Reacties
LaBou
LaBou 13 nov. 2022 - 17:35

"Arib die op weg naar de uitgang vrijwel de gehele kamer in stelling heeft gebracht om haar persoonlijke afgang een politieke statuur te geven." Wow, nooit geweten dat Arib zoveel invloed had.

Martin van der Linde
Martin van der Linde13 nov. 2022 - 19:09

Labou, die invloed kwam er door haar reactie op het gebeurde. De hele kamer ging er zich mee bezig houden. Als ze overtuigd was van haar onschuld had ze het onderzoek afgewacht. In plaats daarvan stapte ze op in de hoop dat het onderzoek daar door zou stoppen. Toen bleek dat de ambtelijke top en voorzitter Bergkamp het onderzoek toch door wilden zetten, wat zeer terecht was, kreeg Bergkamp de volle lading omdat ze op een afrekening uit zou zijn. Terwijl het juist Arib was die genoegdoening zocht voor haar verloren strijd voor het voorzitterschap.

Mirzas
Mirzas13 nov. 2022 - 20:51

Ik geloof niet dat Arib als een soort master puppeteer aan zoveel touwtjes trekt. Ik de k dat ze oprecht beledigd en teleurgesteld is weggegaan, simpelweg omdat ze dit nooit heeft verwacht. Het is de publieke opinie met de journalistiek daaroverheen die Bergkamp uitkotst en haar geen kans geeft om dit recht te trekken. Ik hoop nog altijd dat Bergkamp blijft. Ik vind haar als voorzitter ook niet altijd plezierig. Ze heeft iets hoekige en onhandigs. Tegelijkertijd heeft ze nog niet een keer voordeel van de twijfel gekregen en houdt ze zich, gezien de lynchmenigte om haar heen, best goed staande. Arib is geen meestermanipulator en Bergkamp is niet hoofdelijk verantwoordelijk voor het feit dat er klachten over Arib naar voren zijn gekomen. Eenieder die anders beweert en niet in directe nabijheid met beide dames heeft verkeerd kletst uit een ander uitgangspunt dan simpele, waarneembare gebeurtenissen. Laat Bergkamp deze klus afmaken, voor ze wordt afgemaakt.

LaBou
LaBou 14 nov. 2022 - 7:27

Van der linde, het is niet Arib die deze kwestie gestart heeft. Dat was toch echt de huidige voorzitter. En die is daarmee midden in de hoop st**nt getrapt terwijl ze gewoon had moeten zien. Dat vervolgens Arib verwijten is niet bepaald chique te noemen. In de eerste plaats hadden de klachten behandeld moeten worden op het moment van indienen en in de tweede plaats had daarvoor een onafhankelijke comissie ingesteld moeten worden. Beide is niet gedaan: de klachtenafhandeling wordt pas veel later gestart en een belanghebbende mag dat onderzoek leiden. Dat riekt wel heel sterk naar een afrekening.

Martin van der Linde
Martin van der Linde14 nov. 2022 - 13:17

Arib is ook niet het kwade genius die dit alles in werking heeft gezet. Ze is geen master puppeteer. Ze is slachtoffer van iemand die bewust informatie lekte. En in plaats van gezamelijk met Bergkamp en het presidium naar een oplossing te zoeken sloeg zij als een wildeman om zich heen. Heel begrijpelijk want haar eer was aangetast maar verder heel onverstandig omdat ze daarmee het lont aan stak dat door het lekken voor haar was neergelegd.

Paul Spijkers
Paul Spijkers15 nov. 2022 - 3:35

Wat een onzin projectie. Arib is al lang weg. Aftocht is geen aanval. Ze heeft daar helemaal niks te zeggen of doen. Dat doen anderen. De bende die er nu is komt op de rekening van de troep die er nu is.

Hannes van Achterhout
Hannes van Achterhout13 nov. 2022 - 15:48

Gisteren, de journaals te aanschouwen, neemt geënthousiasmeerd boersrechts alvast een voorschot op het kamervoorzitterschapsgebeuren door lijsttrekster Van der Plas van BBB te begeren als voorzitster; en bij voorkeur als première in een te herrijzen Kabinet, na mogelijk spoedig volgende verkiezingen.

1 Reactie
Kuifje3
Kuifje314 nov. 2022 - 10:30

@Hannes: Onzin natuurlijk. Van der Plas gaat deze functie elders nooit begeren noch aanvaarden. Ze weet zelf ook wel dat ze voor haar achterban als gewoon kamerlid veel meer kan betekenen. De beste voorzitter zal overigens ook nooit gekozen worden. Het zal wel weer een VVD66 dealtje worden.

KritischKijken
KritischKijken13 nov. 2022 - 15:26

Dus als je een goede vooropleiding hebt gehad, een semi overheids (beschermde) functie heb gehad en je tegen discriminerende situaties bent opgestaan, zelf homosexueel bent, dan ben je geschikt. En als dan de 'arena' ietwat aggressief is en het lukt niet dan pleit dat voor je. Nou ben blij dat Han bij mij nooit Hfd Selectie is geweest, want dat is nou precies de bubble waar Den Haag in leeft. Zo wordt een Kaag vanuit een beschermde keurige diplomaten omgeving minister van Financien, en een (haar hele leven) ambtenaar Ollongren minister van Defensie. "Want we kennen mekaar" . Maar volgens mij is er voor de job maar 1 belangrijke competentie: Is Bergkamp in staat orde te houden in een vergadering, waar niet iedereen elkaars en jouw vriendje is. Dan is Martin een veel betere, door vriend en vijand bevestigd, maar ja, verkeerde achtergrond, want dat is pas belangrijk.

1 Reactie
Kuifje3
Kuifje314 nov. 2022 - 10:33

@KK: Hoewel ik het volledig met je eens ben (vandaar ook mijn duimpje) heeft ook Bosma al een paar keer het verwijt gekregen niet onpartijdig te zijn.

Rob12342
Rob1234213 nov. 2022 - 15:22

Han, Je geeft in je stukje exact aan dat Bergkamp ongeschikt is als voorzitter. Dus beter om dan op te stappen. " if you can't stand the heat, stay out of the kitchen" is in dit kader een bekend engels gezegde. Ik zou overigens Martin Bosman een uitstekende vervanger vinden (en nu niet meteen allemaal roepen jee wat erg want PVV). die heeft zich als plaatsvervangend voorzitter meerdere keren als prima voorde taak toegerust laten zien.

4 Reacties
Juppé🎗
Juppé🎗13 nov. 2022 - 16:49

« die heeft zich als plaatsvervangend voorzitter meerdere keren als prima voorde taak toegerust laten zien.« …..zou er een reden kunnen zijn dat de kamerleden die er altijd op uit zijn om de vergaderingen te laten ontsporen dit bij Bosman niet doen ? »

Hanvander Horst
Hanvander Horst13 nov. 2022 - 17:50

Ja! Laten we die stap ook nog even zetten! https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&query=Goering&cql%5B%5D=%28date+_gte_+%2231-08-1932%22%29&cql%5B%5D=%28date+_lte_+%2203-09-1932%22%29&redirect=true&page=2&identifier=ddd:010535170:mpeg21:a0103&resultsidentifier=ddd:010535170:mpeg21:a0103&rowid=5

Frans Akkermans3
Frans Akkermans313 nov. 2022 - 19:08

@~HvdH De link opent niet bij mij. Ik neem aan dat het gaat om de berichtgeving over de benoeming op 31 augustus 1932 van Goering tot voorzitter van de Rijksdag. (Wat daarna een echt nepparlement genoemd mag worden). Delpher meldt 68 berichten maar ik weet niet of u een specifieke krant op het oog had?

Hanvander Horst
Hanvander Horst13 nov. 2022 - 21:37

Frans, ik krijg gewoon een foto met onderschrift van Goering uit De Tijd.

hgroen2
hgroen213 nov. 2022 - 14:50

Dat Bergkamp een goede opleiding en functies achter de rug heeft, is geen argument of bewijs dat iemand een goede voorzitter is. Met name de persoonlijkheid, intrinsieke leiderschapskwaliteiten zijn van groter belang. Dat leer je alleen in de praktijk. Niet op dure studies. Daarnaast liet bijv kamminga zien dat hij de beesten in voorkomende gevallen wel de baas kon. Ook Bosma, leidde debatten veel ordentelijker dan Bergkamp. De griffier heeft in haar afscheidsbrief aangegeven dat het huidige presidium en leiding [bergkamp dus] ook niet goed functioneerde. Het onderzoek en de wijze waarop dat is ingezet, was staatsrechterlijk wel degelijk onjuist. Het is de griffier die verantwoordelijk is voor haar ambtenaren. Niet de voorzitter van de TK. De griffier had dit moeten initiëren en niet het presidium. Bergkamp is vrz en vertegenwoordiger van de politiek [TK] De griffier is verantwoordelijk voor de ambtenaren. En de kritiek op Arib, los van de feiten die nog niet duidelijk zijn, is afkomstig van ambtenaren die het zelf politiek maakte door het presidium voor hun karretje te spannen in deze. Het argument ; "we kunnen ons niet verdedigen" gaat dan ook niet meer op. Wat wel duidelijk is dat voor Arib het al flink rommelde binnen de ambtelijke groep, waarbij de rol van de topambtenaren twijfelachtig is. Dit was al duidelijk tijdens het vrzschap van Van Miltenburg. De benoeming van Bergkamp was niet obv kwaliteit maar gevolg van een coalitie truukje.

PversusNP
PversusNP13 nov. 2022 - 14:41

Reden waarom ik Bergkamp een slechte voorzitter vindt - Ze heeft niet een bepaald respect van Kamerleden - Je moet een "tough but fair" imago hebben - Je moet een beetje gevoel voor humor hebben en Bergkamp is een robot - Je moet een bepaald charisma hebben en dat ontbreekt zij volledig. Ze is een robot. - Je moet de kracht hebben om zaken te accepteren die je niet kunt veranderen, de moed hebben zaken te veranderen die je wel kan verbeteren en de wijsheid hebben om het verschil te zien. Bergkamp ontbreekt in alle 3. Beste voor NL, D66, De tweede Kamer is dat ze opstapt.

TwoTone
TwoTone13 nov. 2022 - 14:28

Volgens mij is de ellende begonnen door ambtelijke naijver toen ze er achter kwamen dat Arib een ander baantje kreeg. Daar had mevrouw Bergkamp zich nooit voor moeten lenen. Lijkt voor mij een verkeerde strategische keuze. Han’s verhaal is eigenlijk meer een geklaag dat algemeen geldt over hoe politici (en ambtenarij) met elkaar omgaan, om te blijven drijven.

Wat?
Wat?13 nov. 2022 - 14:26

Hey Han, als je info hebt waardoor jij in staat bent om vast te stellen wat er is gebeurd vind ik dat je dat moet delen. De rest van ons mist de info om een kant te kiezen of om te weten wat er gebeurd is.

1 Reactie
Trostomaat
Trostomaat13 nov. 2022 - 21:46

Han mist die info zelf ook. Maar slaagt er om een of andere reden toch in bijzonder uitgesproken standpunten in te nemen.

JAvanGaanderen
JAvanGaanderen13 nov. 2022 - 13:23

Omdat Van der Horst zo nadrukkelijk de academische opleiding van zijn protegé Vera Bergkamp (in tegenstelling tot Arib, gezegend met oer-hollands klinkende namen) in de strijd gooit, wil ik dit even pareren met de navolgende Wiki feiten : "Voordat Arib volksvertegenwoordiger werd, werkte zij onder meer als senior beleidsmedewerker en waarnemend hoofd van de sector maatschappelijke opvang en zorg bij de gemeente Amsterdam (1992/1998), als onderzoeker bij de Erasmus Universiteit van Rotterdam (1992/1995), als coördinator vrouwenemancipatie en minderhedenbeleid bij de gemeente Amsterdam (1988/1992), als docente methodiekontwikkeling bij de Hogeschool van Amsterdam (1987/1991) en als coördinator van een werkgelegenheidsproject voor allochtone vrouwen in sociale dienstverlening bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (1984/1987). Arib begon haar carrière als maatschappelijk werker bij de Stichting Buitenlandse Werknemers Midden-Nederland in Utrecht (1978/1979). Aansluitend werd zij gezinsbegeleider bij de Stichting Buitenlandse Werknemers West-Brabant in Utrecht (1979/1981), en vervolgens maatschappelijk werker bij het Medisch Opvoedkundig Bureau – het huidige Riagg – in Amsterdam (1982/1983). OPLEIDING : Khadija Arib volgde de voortgezette opleiding Maatschappelijk werk en studeerde Maatschappelijk werk aan de Sociale Academie in Amsterdam, de huidige Hogeschool van Amsterdam. In 1995 studeerde zij af in de Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam."

1 Reactie
Wat?
Wat?13 nov. 2022 - 14:29

Ok, maar iemand weet dus wat er concreet gebeurd is? Mijn probleem is dat ik denk ik de normale nos app heb waardoor ik geen extra nieuws krijg. Ik denk dat Han heeft geappt met een ooggetuige.

Joop  den Uil
Joop den Uil13 nov. 2022 - 13:02

De grote vraag die Nederland bezig en wakker houdt .... wat krijgen we ervoor terug als Bergkamp vertrekt .... een VVD-er of weer een D66-er ? Ik gok op een CU-er .. minste risico en leuke beloning voor hun loyaliteit. Namen zinderen al rond, en is er reeds een petitie gestart: Bergkamp moet blijven ...?

2 Reacties
JohannesV2
JohannesV213 nov. 2022 - 13:37

Als t iemand van D66 moet worden, dan lijkt me Paul van Meenen (die al eerder verving) een goede.

Kuifje3
Kuifje314 nov. 2022 - 13:56

@Johannes: Die van Meenen zou geen echte verbetering zijn. Ook hij heeft zich erg vaak als een partijdige voorzitter laten kennen. Misschien dat iemand uit het oppositiekamp benoemd kan worden, kandidaten genoeg lijkt me.

Palipka
Palipka13 nov. 2022 - 12:35

Het is te waarderen dat je het voor bergkamp opneemt. Ik zie alleen verliezers in dit proces waar de echte verpesters van de omgang in de tweede kamer onder de tafel blijven. Als bergkamp zou ik de eer aan mezelf houden maar niet voordat er een goede stevige opvolger is gevonden. Eentje die in staat is de tanden van de democratie te laten zien en deze te beschermen tegen het schorem. Dat is wat NL nodig heeft. En verder ben ik Tegen SUV’s Moet er een einde komen aan het neo liberalisme En geloof ik in wijze boeren die wel verantwoordelijkheid nemen voor hun omgeving en constructief te werk gaan. Voor hen, voor ons en voor toekomstige generaties.

Ouru
Ouru13 nov. 2022 - 12:31

Al die mensen die reageren op Han weten het ook niet allemaal hoe de vork in de steel zit volgens mij Al die nieuwe partijen gunnen elkaar het licht in de ogen niet Komt op mij heel amateuristisch over dit gedoe Maar voor de rest is het veel speculeren wat ik zie

JohnVKR
JohnVKR13 nov. 2022 - 12:31

"Het is een schande zoals Vera Bergkamp kapot gemaakt wordt." Mee eens. En wat dat dealtje tussen Rutte en Kaag betreft. Het staat iedereen vrij om zich kandidaat te stellen. Dat de D66-fractie vervolgens op de eigen kandidaat stemt, is niet heel raar. Of er sprake was van een dealtje tussen Rutte en Kaag, geen idee, volgens mij is dat alleen maar speculatie. En zelfs al zou dat zo zijn: dealtjes tussen politieke partijen in het parlement zijn al zo oud als de weg naar Kralingen... iets wat altijd en overal gebeurt, zou in dit geval opeens niet mogen? Raar. Zoals ik al eerder schreef: is Bergkamp daadwerkelijk een mindere voorzitter dan Arib was? Ik durf dat te betwijfelen. Tijdens het voorzitterschap van Arib zijn racistische uitspraken in het parlement gangbaar geworden. Zij stond heel veel toe, ingrijpen deed zij zelden wanneer bijvoorbeeld Wilders zijn racistische kots het parlement inslingerde. Arib had er toen paal en perk aan moeten stellen. Dat is niet gebeurd. Met als gevolg dat de grenzen ook vandaag nog steeds verder worden opgerekt. Betekent dit dat ik Bergkamp een sterke voorzitter vind? Dat zeg ik niet. Haar optreden is soms zwak gebleken. Maar ik denk wel dat het voortdurend inhakken op Bergkamp haar extra onzeker maakt, en daarmee wordt het steeds lastiger om van het imago van slechte voorzitter af te komen.

Olav Meijer
Olav Meijer13 nov. 2022 - 12:20

Net zo'n vreemd hagiografisch verhaal als enige tijd geleden over Sigrid Kaag. Terwijl Van der Horst zelf aangeeft dat Bergkamp a.h.w. voor de leeuwen werd geworpen en "de stank van ongedierte" moest weerstaan, en "ze zelf niet rattig genoeg is voor de Nederlandse politiek van het moment". De eventuele goede intenties van Bergkamp zijn niet doorslaggevend in het totaal gederailleerde proces, maar haar onvermogen het allemaal nog in goede banen te kunnen leiden. Ook vreemd trouwens om het lesbisch zijn van haar als een "mijlpaal" aan te voeren. Is minister Rob Jetten ook zo'n "mijlpaal"? [Khadija Arib heeft haar einddoel bereikt. Iedereen die het haar lastig heeft gemaakt is uitgeschakeld.] Een nogal merkwaardige manier om heel eenzijdig Arib verdacht te maken, terwijl duidelijk is geworden dat al geruime tijd gerommeld is met rollen en verantwoordelijkheden. Bergkamp valt dat zeker ook voor een deel zakelijk aan te rekenen. Zij is niet de geheel ten onrechte geofferde zondebok.

2 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst13 nov. 2022 - 13:28

Ze was de eerste openlijk homoseksuele voorzitter van de Tweede Kamer. Dat is een mijlpaal. Mr. Godefroi was in de negentiende eeuw de eerste joodse minister in Nederland. Dat was ook zo´n mijlpaal.

KritischKijken
KritischKijken13 nov. 2022 - 15:30

@Han Geweldig, Han, dat is idd een reden voor selectie. Zolang we maar deugcriteria mee laten wegen. Daarom gaat t bij OP1 ook zo goed qua presentatieduo's. Wordt tijd dat mensen geselecteerd worden op kwaliteit, en niet primair vanwege diversiteits redenen. Het is geen hobbyclub. Het is een vak.

WillemdeGroot
WillemdeGroot13 nov. 2022 - 12:14

Te lang heeft het ontbroken aan een objectieve benadering voor het besproken onderwerp. Dank, Han. De kletstafels waar allerlei schreeuwers en betweters aanschuiven (kijkcijfers!) benaderen de 'affaire' op dezelfde wijze: Bergkamp is de kwade denius, zij moet weg, D66/Kaag erbij betrekken, vooringenomenheid over haar werkwijze als voorzitter, en ga zo maar door. Dit is de alom aanwezige onderbuik die geen twijfels kent, zeker niet over de eigen mening. Want het zijn meningen, niet feiten die beweerd worden. Bergkamp is door een Kamermeerderheid als voorzitter verkozen. Feitelijk doet ze dat behoorlijk, hoewel de meningen over haar al dan niet ingrijpen bij (vermeend) overschrijdend geschreeuw divers zijn. Advies: kom enige tijd tot kalmte. Wacht het a.s. Kamerdebat af. Luister naar feiten en volg die in een uiteindelijke beoordeling over het gehele proces en de poppetjes daarin. En luister zo weinig mogelijk naar al die ongefundeerde kretologie aan de tafels of, in ieder geval, doe dat dan kritisch, dus op basis van feiten! Wat ik er verder zelf van vindt, is bij dit onderwerp van secundair belang.

Poeh, poeh
Poeh, poeh13 nov. 2022 - 12:14

Het voornaamste wat altijd geldt voor een voorzittersstoel, is 'natuurlijk gezag.'

wittecisnoot
wittecisnoot13 nov. 2022 - 12:05

"Khadija Arib heeft haar einddoel bereikt. Iedereen die het haar lastig heeft gemaakt is uitgeschakeld". Ik ben erg benieuwd: hoe heeft Arib kunnen zorgen dat het onderzoek naar haar (wat haar kan maken of breken) een lachertje werd. Hoe kon zij zorgen dat de ambtenaar die aangifte tegen haar deed (en dus niet neutraal is) dat onderzoek ging leiden en Bergkamp dat niet op merkte.... Onzin: Arib heeft dat niet gedaan, het is Bergkamp die dit amateuristisch verprutst heeft. Even kijken naar de mensen die dit belangrijke onderzoek gingen voeren maar zwaar gefaald (dat hoort ook bij het instellen van een onderzoek: kwaliteitscontrole). Niets van kop van jut maar incompetentie.

Jozias2
Jozias213 nov. 2022 - 11:43

Bijzonder hoe velen haar de wijze waarop ze de vergaderingen voorzit gebruikt om haar iets te verwijten in haar handelen tav de klachten. Je kunt iets van haar vinden als voorzitter tijdens de vergaderingen maar dat staat compleet los van hoe met de kwestie Arib moet worden omgegaan. Dat Bergkamp de vergaderingen minder onpartijdig of eloquent voorzit zegt niets over de managementskwaliteiten van Arib of vv

Farmer3.0
Farmer3.013 nov. 2022 - 11:38

Zoals vaker vermeld; Bergkamp was destijds een dealtje tussen Rutte en Kaag. Als de basis niet goed is, wordt het nooit goed. Kandidaten beoordelen op hun kwaliteiten ipv er een achterkamer dealtje van te maken. Ongeacht zijn partij, had Bosma het waarschijnlijk beter gedaan.

1 Reactie
DaanOuwens
DaanOuwens13 nov. 2022 - 15:43

@ Farmer2 Jij schrijft: Ongeacht zijn partij, had Bosma het waarschijnlijk beter gedaan. Als Bosma wordt beoordeeld op het goed leiden van een vergadering, iedereen in zijn waarde laten, geen lullige grappen maken ten koste van andere kamerleden en beschaving dan is het nog een wonder dat hij zo veel stemmen heeft gekregen. Bosma is prima geschikt om de bijeenkomsten van FDF te leiden. Maar totaal ongeschikt voor de vergaderingen van de mensen die de gehele bevolking van Nederland moeten vertegenwoordigen.

amarissimo
amarissimo13 nov. 2022 - 11:33

Ik weet niet eens waar ik moet beginnen met dit stuk. Ik hou het er maar op dat Martin Bosma de enige reden is dat ze er nog zit.

Olav Meijer
Olav Meijer13 nov. 2022 - 11:33

Voormalig voorzitter van de Tweede Kamer Gerdi Verbeet heeft vanmiddag in het TV-programma "Buitenhof" een m.i. heel verhelderend commentaar gegeven. Zij gaf duidelijk de gescheiden verantwoordelijkheden aan van enerzijds de Kamerleden inclusief presidium, en de ambtelijke staf anderzijds. De huidige problemen zijn volgens haar ontstaan door het gebrek aan rolvastheid van deze categorieën, en het te lang laten voortsudderen van gerezen problemen.

2 Reacties
hgroen2
hgroen213 nov. 2022 - 14:53

was inderdaad verhelderend en ook han heeft dat onderscheid niet goed op het netvlies

Trostomaat
Trostomaat13 nov. 2022 - 21:58

Die 'rolvastheid' wordt wellicht bemoeilijkt door weeffouten in het systeem. Gekozen volksvertegenwoordigers kiezen uit hun midden een voorzitter. Die voorzitter leidt het presidium van de Tweede Kamer: een bestuurlijk (geen politiek) orgaan met specifieke taken. Plak er een griffier tegenaan en plots blijkt dat presidium delen van de werkgeversrol te hebben, waardoor nu de situatie ontstaat dat gebrek aan vertrouwen bij ambtelijke top en OR ertoe zou kunnen leiden dat de gekozen voorzitter zich gedwongen ziet op te stappen. Zit hier niet iets fout in organisatiestructuur, bevoegdheden, taken? Hoe zit het met het staatsrecht?

toentomatentomaten
toentomatentomaten13 nov. 2022 - 11:22

Bergkamp werd voorzitter nadat Arib een mes in haar rug kreeg geduwd door de VVD en D66. Dat mes is er inmiddels uit verwijderd en richt zich nu op een nieuw slachtoffer. Zoiets, Han?

Debby Teusink
Debby Teusink13 nov. 2022 - 11:21

Die Bosman (PVV) zit toch ook in het presidium? Die kon het toch goed vinden met Arib? Ik wil niets suggereren maar...

Rode druppel
Rode druppel13 nov. 2022 - 11:08

Mooi geschreven maar ben blij als ze opstapt. Er hangt een zweem van vooringenomenheid aan haar. Ze is zo partijdig bij debatten, dat ik mij steeds meer erger aan deze voorzitter. Het is beter voor de politiek om op te stappen.

Rechtse   Bal
Rechtse Bal13 nov. 2022 - 11:05

D66 houdt zich heeel stil , drukt de snor en blijft onder het maaiveld. Precies hetzelfde als wat PvdA met Arib deed enkele maanden geleden... en hoe liep dit af ? Nou ? een sisser...

1 Reactie
Jozias2
Jozias213 nov. 2022 - 11:44

@rechtse bal En waarom zou dit een onderwerp van partijpolitiek moeten zijn.

Muse
Muse13 nov. 2022 - 11:04

Het opzeggen van het vertrouwen in Bergkamp door de OR van de Tweede Kamer is dus kennelijk het sluitstuk van het masterplan van Arib. Best bijzonder, want als iemand dat onderzoek naar Arib wil, is het de OR wel. Dat hebben ze ook meermaals laten weten in de media. Bij het MT had ze ook niet heel veel fans, was in alle media te lezen. Dus dat die zijn opgestapt, kan ook niet op het conto van Arib worden geschreven. Wat hier mis is gegaan, is dat het onderzoek is toegespitst op één persoon, terwijl de vraag ook had moeten zijn hoe het mogelijk is dat het vermeende wangedrag jarenlang heeft kunnen duren zonder dat iemand ingreep. Daar spelen ook het presidium en de ambtelijke leiding een rol in. Zij zijn dus niet degenen die dat onderzoek moeten leiden. Dat had extern belegd moeten worden. Doordat dat niet gebeurd is, is deze ellende ontstaan. Dat is dus ook Bergkamp aan te rekenen. De volgende stap zou moeten zijn dat deze onderzoeksopdracht wordt ingetrokken en dat er een onafhankelijke commissie wordt ingesteld die een nieuwe onderzoeksopdracht formuleert en die uitzet. En wat er met Bergkamp moet? Dat moet de Kamer lekker zelf weten.

4 Reacties
gerryj
gerryj13 nov. 2022 - 11:17

Hear hear

Hanvander Horst
Hanvander Horst13 nov. 2022 - 12:21

Dit is precies het soort reacties dat mevrouw Arib met haar dolkverhaal en vertrek probeert te bereiken

IkHebAltijdGelijk
IkHebAltijdGelijk13 nov. 2022 - 13:09

Goede analyse Muse

Trostomaat
Trostomaat13 nov. 2022 - 22:16

Nee. Dit klopt niet. Je gebruikt zelf de term 'vermeend'. Het is pas relevant te onderzoeken hoe het mogelijk is 'dat wangedrag jarenlang heeft kunnen duren' NADAT is onderzocht of dat wangedrag inderdaad heeft plaatsgevonden (en zo ja, wat aard en omvang daarvan was). Daarom was het juist logisch dat dit specifieke onderzoek 'zich toespitste op één persoon'. Daarover was immers informatie binnengekomen bij het presidium. Afhankelijk van de uitkomst daarvan kon of kan nog ander onderzoek aan de orde zijn. Het onderzoek naar de beweringen met betrekking tot het gedrag van Arib is overigens wel degelijk extern belegd (bij Hoffmann bedrijfsrecherche), met de griffier als intern aanspreekpunt voor de externe onderzoeker.

DaanOuwens
DaanOuwens13 nov. 2022 - 10:59

Ik denk dat Van der Horst dit verkeerd ziet. Hij heeft gelijk daar waar hij beweert dat Bergkamp onterecht wordt afgerekend. Maar hij analyseert de problemen niet goed. Bergkamp doet wel of zij de baas is, maar ze is het niet. Dat is de griffier. De ambtelijke baas. En die zal ook wel ergens binnen de rijksoverheid gepositioneerd zijn. Maar als de OR het vertrouwen opzegt in Bergkamp dan gaan ze daar niet over. Ze kunnen het vertrouwen in Roos opzeggen maar niet in Bergkamp. Daar gaan ze niet over, daar gaat namelijk de kamer zelf over. Neemt niet weg dat alle betrokkenen er een enorme bende van hebben gemaakt. Ik verwijt de griffier het meest. De klachten over Arib hadden allang afgewikkeld kunnen zijn. Een onderzoek van 2 seconden. Wij hebben klachten over Arib, die is weg, onderzoek afgerond. Dat maakt de weg vrij voor een discussie over het functioneren van de griffier. Die gaf leiding aan de ambtenaren. Waarom heeft die, als manager, niet ingegrepen als het inderdaad zo is dat er klachten zijn over de manier waarop ambtenaren worden behandeld. Dat is namelijk nou de reden waarom er managers zijn. Die moeten dat soort problemen oplossen. Anders zijn ze overbodig. Want wat uiteindelijk de gemakkelijk voorspelbare oorzaak is van het gedoe is dat er onder de kamerleden nogal wat huftertjes rondlopen. Groot ego, weinig scrupules, alles voor het hogere doel. Een mooie afspiegeling van de Nederlandse samenleving. En dat is een blijvend en onoplosbaar probleem.

8 Reacties
Jozias2
Jozias213 nov. 2022 - 11:46

@daan Deels met je eens maar de griffier heeft de afgelopen jaren meermaals melding gemaakt van de signalen bij het presidium.

Olav Meijer
Olav Meijer13 nov. 2022 - 11:53

Een juiste analyse, waarmee ik het geheel eens ben. Maar ik vind wel dat Bergkamp beter de eer aan zichzelf kan houden, omdat ze nog maar heel weinig krediet heeft. Er is te lang gerommeld.

Hanvander Horst
Hanvander Horst13 nov. 2022 - 12:25

Dat is formeel waar maar in deze situatie lijdt Vera Bergkamp dezelfde schade. Je bent er niet door te zeggen: de OR heeft zich op de verkeerde persoon gericht. Bovendien kan een Ondernemingsraad best het vetrouwen opzeggen in anderen dan de officiële gesprekspartner. Het gaat erom hoe hard zo´n uitspraak dan aankomt. In het geval van Bergkamp was dat heel hard. Veel media aandacht. Veel commentaar.

IkHebAltijdGelijk
IkHebAltijdGelijk13 nov. 2022 - 13:13

Voor de meeste huidige tweede kamerleden is het een opstap naar een functie in de (semi) publieke sector. Kijk maar naar het verloop van de kamerleden. Hopelijk maken ze de termijn af.

hgroen2
hgroen213 nov. 2022 - 14:56

Jozias2 de griffier staat het vrij om zelf dat onderzoek in te stellen. Tenslotte ging het om de sociale veiligheid van ambtenaren. De griffier verwittigt wel het presidium over het onderzoek, maar is er niet van afhankelijk. De ambtelijke top van de TK heeft wel degelijk ook steken laten vallen.

DaanOuwens
DaanOuwens13 nov. 2022 - 15:33

@ Jozias2 Jij schrijft: maar de griffier heeft de afgelopen jaren meermaals melding gemaakt van de signalen bij het presidium. Mooi dan is in ieder geval een procedure gevolgd. Met uiteraard een enkel resultaat.

DaanOuwens
DaanOuwens13 nov. 2022 - 15:37

@ Olav Meijer Dank. Ik begreep dat dan Bosma de opvolger is. Volgens mij geheel ongeschikt. Typisch geval van in de regen naar de drup. @ Hanvander Horst Ik denk dat de schade die ze oploopt vooral het gevolg is van haar eigen handelen. Maar inderdaad is de uitspraak van de OR niet echt geniaal.

DaanOuwens
DaanOuwens13 nov. 2022 - 15:39

@ IkHebAltijdGelijk Jij schrijft: Kijk maar naar het verloop van de kamerleden. Als ik daar naar kijk zie ik veel verloop naar de marktsector. Vooral in de sfeer van belangenbehartiging, raden van toezicht of hele hoge functies bij bedrijven zoals Schiphol of NS. Dus ik heb geen idee waar je het over hebt.

vdbemt
vdbemt13 nov. 2022 - 10:49

Dit is je 2e poging om als kwade pier in deze affaire Khadija Arib aan te wijzen. En Bergkamp als onschuldig slachtoffer. Wederom sla je de start van deze affaire over, die eruit bestaat dat Arib geslachtofferd werd. Of het allemaal terecht is, kan ik niet beoordelen. Maar als je topambtenaren het vertrouwen in je hebben opgezegd (nadat al eerder en langer het vertrouwen in de Kamer consequent daalde), is het niet meer dan logisch dat je je terugtrekt. "Volgens mij is dat allemaal onterecht. Vera Bergkamp is een dame die zich moest handhaven in een rattenpaleis" Maar dat wist ze toch? Ze was al jarenlang vice-voorzitter van de Kamer. Achter Arib. Die zich ook moest handhaven in een rattenpaleis. En dat heel goed deed. Wellicht door op momenten heel scherp naar haar medewerkers op te treden. Zij had WEL de capaciteit en kwaliteit om daarmee om te gaan en in te acteren. Onder haar is de ambtelijke top niet teruggetreden. "Ze (Bergkamp) werd geconfronteerd met treiterkoppen die erop uit waren haar kapot te maken." Dat is nou precies ook het verweer van Arib. "Daar kon Vera Bergkamp niet tegenop en dat pleit voor haar." Als mens wellicht wel. Maar ook weer niet. Want je hebt niet oog voor de realiteit dat je als (goed) mens niet de juiste persoon bent voor zo'n slangenkuil. Het verwondert me dat jij dat ook niet ziet. EN dat je zo je best doet haar te beschermen en Arib als kwade pier te bestempelen.

6 Reacties
Jozias2
Jozias213 nov. 2022 - 11:47

@vd bemt De or verhoud zich tot de bestuurder. Dat is in deze de griffier. Niet de politieke leiding. De OR kan het vertrouwen niet opzeggen want daar gaan ze niet over.

Hanvander Horst
Hanvander Horst13 nov. 2022 - 12:28

Nou het was nogal een duiventil met die ambtelijke top onder Arib. Wat bedoel je met dat Arib geslachtofferd werd. Dat ze een verkiezing verloor? Dat overkomt je in de politiek dat je niet gekozen of herkozen wordt.

vdbemt
vdbemt13 nov. 2022 - 15:24

@Jozias. "De OR kan het vertrouwen niet opzeggen want daar gaan ze niet over. " Het is leuk dat jij me dat meldt. Of je gelijk hebt, weet ik niet. Maar dat doet er volstrekt niet toe. Het is namelijk wat er gebeurd is. En vdHorst baseert zijn hele verhaal daarop. Het is een weinig zinnige reactie dus, van je. Als de ondernemingsraad het vertrouwen in je opzegt, ben je als leidinggevende uitgeteld

vdbemt
vdbemt13 nov. 2022 - 15:34

Een selectief geheugen, Han? Verliezen van verkiezingen is een inhaerente consequentie van verkiezingen. Maar je moet toch toegeven dat de aanloop en argumentatie naar het onderzoek op Arib zwak ( een paar anonieme bronnen) is en verre van fraai is verlopen. Bewust lekken. Nederland wist het sneller dan Arib. Zo zie en hoor ik ook vandaag Gerdi Verbeet zeggen, dat dit helemaal niets is voor het presidium om zich mee te bemoeien. Het rammelt aan alle kanten. Het overkomt je ook in de politiek dat blijkt dat je niet zo goed bent als dat je zelf dacht. Op meerdere fronten. Dat overkomt Bergkamp nu.

Trostomaat
Trostomaat13 nov. 2022 - 22:35

@vdbemt Han schrijft: 'als de ondernemingsraad het vertrouwen in je opzegt, ben je als leidinggevende uitgeteld.' Bergkamp leidt het presidium, het bestuur, van de Tweede Kamer. Waarvan is zij dan 'leidinggevende'? Niet ook van het ambtenarenapparaat, lijkt mij. Is onduidelijkheid in de organisatorische opzet niet waar 'm de schoen wringt?

vdbemt
vdbemt14 nov. 2022 - 9:46

@Trostomaat. De voorzitter van de 2e Kamer leidt de Kamerdebatten. Daarnaast let de Kamervoorzitter er ook op dat de regering de door de Kamer genomen besluiten uitvoert. Verder is zij voorzitter van het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer (het Presidium) en is zij de vertegenwoordiger van de Tweede Kamer naar buiten toe, ook bijvoorbeeld in het contact met buitenlandse parlementen. Om dit allemaal goed te doen, heeft zij medewerkers (ambtenaren) die haar daarin ondersteunen. Een paar van hen waren niet zo blij met Arib. Er zijn er nu méér, in meerdere hoeken (zelfs de top-ambtenaren en de OR) , die niet zo blij zijn met Bergkamp. Ze doet het namelijk niet zo goed.

Gerygrr
Gerygrr13 nov. 2022 - 10:44

Er is een spreekwoord: De wens is de vader van de gedachte. Er is iets veranderd in Nederland. We hadden als burgers vertrouwen in de rechtvaardige overheid. Tot de overheid zich ging gedragen als morele leiders en ging bepalen wie beschermd moest worden en wie niet. Daarbij is er gekozen voor het idee, dat school alles recht kon breien met de juiste lessen. De volwassenen van nu zijn opgegroeid in die steeds veranderde moraal. Je moet praten om ruzies op te lossen. Maar een kinderbelofte is beperkt geldig. Het pesten blijft en dan komt er bij, dat volwassenen kiezen, Wie is de schuldige? Wie is gepest? O jee we kiezen voor de afwijkende persoon….. Het zijn volwassenen die vooroordelen hebben. Kinderen zien andere dingen, gaan op hun gevoel af, zij pesten elkaar om voor volwassenen onzichtbare redenen. We hebben volwassenen opgevoed met het idee, dat er gepest wordt op grond van afkomst, gender enz. Dat je je zaak kunt winnen door die argumentatie in te zetten. En sterker nog, dat je problemen kunt voorkomen door er een baan van te maken en dat een expert over te laten.

JAvanGaanderen
JAvanGaanderen13 nov. 2022 - 10:32

Omdraaiing en selectieve weergave van "feiten" zijn klassieke retorische trucages, en dienen in de meeste gevallen slechts om een staaltje doelredeneren te kunnen exerceren. Als de auteur dan ook nog eens qualificaties als "rat" wenst te bezigen, om de veronderstelde belagers van de heilige maagd Maria Bergkamp te beschrijven, dan is het manipulatieve pandemonium compleet. Mag ik de auteur nog even fijntjes herinneren aan het onloochenbare feit, dat diezelfde door hem heilig verklaarde maagd Maria Bergkamp al sinds jaar en dag deel uitmaakt van het TK presidium en derhalve minstens zo deelachtig is aan al die vermeende dekmantels en doofpotten over (vermeende) ontsporingen, die hij haar voorganger Arib aanwrijft. Welke observatie ik nog wel met de auteur wil delen, is de snel in omvang toegenomen tendens dat met name vertegenwoordigers van de FVD - onder luide vocale aanvoering van hun onvolprezen El Duce Baudet en de geachte afgevaardigde FVD-paladijn Van Houwelingen - hun pogingen om onze kostbare democratische instituties te ondermijnen (teneinde een racistische-fascistische heilstaat te stichten) zeker hebben opgevoerd sinds de laatste TK-verkiezingen. In het kader van hoor en wederhoor tot slot geef ik hierbij een link naar een RTL artikel over Arib van februari 2021, waarin al een weinig vleiend portret van Arib en haar TK-optreden wordt geschetst. https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5215446/arib-tweede-kamervoorzitter-politiek-renovatie-binnenhof

TeeJee2
TeeJee213 nov. 2022 - 10:30

Een lang verhaal om gepruts te verbloemen. Anderhalf jaar na dato nog eens een onderzoek beginnen, waar dan ook nog eens een van de melders als hoofd van het onderzoek wordt aangesteld, na ruime kritiek op de wijze waarop het onderzoek tot stand kwam EN waarbij het onderwerp van het onderzoek dit uit de media moest vernemen. Dat mevrouw Bergkamp van de homoseksuele persuasie is verder volledig irrelevant in deze. Emotionele praatjes, terwijl het moet gaan om kwaliteit en kunde. Het is spijtig, maar zij kan de taak, en deze Kamer, ondanks die ruime staat van dienst duidelijk niet aan. Jammer, maar zo gaat dat soms. Niet iedereen is geschikt.

2 Reacties
Jozias2
Jozias213 nov. 2022 - 10:59

@teejee Er lag een juridisch advies van de landsadvocaat waaruit blijkt dat ze daartoe wettelijk verplicht is. Wat had ze dan moeten doen gelet op die wettelijke plicht? En het hele presidium (incl de partijen die in de kamer de grootste kritiek hebben) stemde er unaniem mee in. Dat arib het via de media moest vernemen is kwalijk maar alleen het lek aan te rekenen.

TeeJee2
TeeJee213 nov. 2022 - 11:30

@Jozias2 Wat mevrouw Bergkamp had moeten doen is ruimschoots belicht in de kritiek die ze heeft gekregen. Ten eerste de Landsadvocaat die een extern onderzoek adviseerde. Volgens het Kamerreglement heeft het presidium geen gezagsrelatie over Kamerleden, en ook ‘niet de mogelijkheid onderzoek te doen naar incidenten’ bij personele kwesties. Dat is al een probleem, en dat het presidium daar in mee gaat is kwalijk, maar wellicht spelen politieke kwesties op de achtergrond. Daar kunnen we slechts naar gissen. Dat mevrouw Arib het vervolgens uit de krant moet vernemen is mevrouw Bergkamp wel degelijk aan te rekenen, want zij is eindverantwoordelijk, en dient zelf zorgvuldig om te gaan met dergelijke kwesties. Zij heeft de mogelijkheid gehad om mevrouw Arib in te lichten voordat het in de pers terecht kwam. Dit heeft zij verzuimd. Dat vervolgens OOK nog eens een onderzoek leiding wordt aangesteld die op geen enkele onafhankelijk kan zijn is de kers op de taart. Regels gebroken, procedures genegeerd en integriteit niet gewaarborgd. De kritiek is terecht, het politieke gekonkel er achter een schande. Dit zijn helaas de feiten, het lijkt mij stug als u deze denkt te kunnen ontkennen.

Y-Line
Y-Line13 nov. 2022 - 10:25

Daarom had Martin Bosma daar ook moeten zitten, iedereen weet dat hij de beste kamervoorzitter is; die positie staat dan ook los van partijpolitiek. Bergkamp heeft daar dan ook eigenhandig een einde aan gemaakt.

5 Reacties
Sonic2
Sonic213 nov. 2022 - 12:52

De "extreemlinkse" Sonic roept dat hier al jaren. PVV en Forum hebben een groot leiderschap probleem. Ik krijg het bijna niet uit mijn toetsenbord, maar Bosma is inderdaad de beste kamervoorzitter. Wilders verziekt met zijn wangedrag alles voor die beweging. En ook het veel te radicale gedachtengoed van die partij. In Amerika zien we dat ook. Het had een totale landslide moeten worden natuurlijk. Biden is zeer impopulair en de inflatie en economie is veel te hoog. Tijd voor reflectie in het "rechtse" kamp.

Kuifje3
Kuifje314 nov. 2022 - 10:37

@Sonicje: vandaar ook dat ze nu in de laatste peiling de VVD voorbij zijn gegaan. De PVV heeft geen leiderschapsprobleem. Wilders heeft de partij goed strak in handen. Wel ben ik het met je eens dat hij wat minder moet blazen, maar dat geldt ook voor Sonicje tenslotte.

stokkickhuysen
stokkickhuysen14 nov. 2022 - 12:00

Ik vind iemand met gedachtegoed als Bosma per definitie geen goede voorzitter. Hij geeft duidelijk aan mensen van verschillende achtergrond verschillende rechten te willen geven. Dat wil ik niet aan het hoofd van het parlement, ook niet als hij goed orde kan houden. En hoe zit hij dan in dit verhaal?

Y-Line
Y-Line14 nov. 2022 - 20:00

@stockkickhuysen 'Ik vind iemand met gedachtegoed als Bosma per definitie geen goede voorzitter. ' Nogmaals: die positie staat LOS van partij politiek.

stokkickhuysen
stokkickhuysen15 nov. 2022 - 12:01

@Y-line Klopt. En nog altijd: Ik vind het geen goed idee om iemand die niet democratisch is een belangrijk orgaan binnen onze democratie te laten leiden.

Markzelluf
Markzelluf13 nov. 2022 - 10:15

Dat Bergkamp een bepaalde opleiding heeft genoten, is mooi meegenomen. Dat ze lesbisch is, vind ik geen relevant argument. En dat ze uitgesproken meningen heeft over religieuze scholen of legitimatie van drugs, vind ik niet direct een pre voor een onafhankelijk voorzitter. Maar daar gaat het allemaal niet om. Net als Van der Horst ben ik voor een degelijk onderzoek naar Arib’s functioneren als leidinggevende. Maar laat je zo’n onderzoek uitvoeren door een verklaard slachtoffer? Dan heb je het niet begrepen. En zo is er meer, zoals een volkomen gebrek aan regie.

3 Reacties
Karingin
Karingin13 nov. 2022 - 12:05

Dat "verklaarde slachtoffer" voerde het onderzoek helemaal niet uit, maar fungeerde formeel als opdrachtgever. En ze heeft zich niet tot slachtoffer verklaard, maar gezegd dat ze de klachten wel herkende (wat ook kan betekenen dat ze het wel vaker heeft gehoord). Niet handig, maar alleen als zij persoonlijk de onderzoeksopdracht zou hebben opgesteld en ook nog eens als enige de resultaten zou beoordelen is er echt een probleem, maar volgens mij is dat niet aan de orde. Maar, voor de beeldvorming was het beter geweest als ze de opdracht teruggegeven had

Frans Akkermans3
Frans Akkermans313 nov. 2022 - 15:24

@Karingin Mee eens behalve met de laatste zin. Ze werd benoemd als aanspreekpunt, als contactpersoon. Iets formeels en passend bij de functie van griffier toch? Als je het toch nooit goed doet in de beeldvorming waarom zou je dan terugtreden als je gewoon je functie uitoefent?

Trostomaat
Trostomaat13 nov. 2022 - 23:05

@Frans Akkermans3 Misschien zou het beter zijn te zeggen 'om de schijn van partijdigheid te vermijden, was het beter geweest de opdracht terug te geven'.

Nicolay2
Nicolay213 nov. 2022 - 10:11

Ja Vera, Wie een kuil graaft voor een ander, valt er meestal zelf in!

Sonic2
Sonic213 nov. 2022 - 10:09

Ik denk dat je 3 dingen moet onderscheiden. Aan de ene kant is Vera Bergkamp( als kamervoorzitter) het resultaat van een politieke deal tussen VVD en D66. Op die manier heeft ze het verkregen. Ten tweede doet Vera Bergkamp zichzelf niet zo vaak een plezier met haar prestaties. Ik laat me graag overtuigen dat Bergkamp een goede kamervoorzitter is. Heeft iemand daarvoor argumenten? En ten derde komt de meeste haat uit de gebruikelijke "rechtse" hoek. En we weten allemaal hoe dat volk in elkaar zit. Je hoeft niet heel ver meer buiten de deur te zoeken, want ze zitten heel dichtbij. We weten hoe ze in elkaar zitten, maar dat mag je alleen niet al te hardop zeggen. Het begon een beetje toen Pechtold de grote rechts radicale "verlossers" ging bekritiseren. Sindsdien is het uiterst agressieve, rancuneuze volk niet meer te houden en krijgt D66 alles over zich heen. Vooral als je vrouw, moslim of homofiel bent. Maar ook dat mag je van woke rechts niet zeggen. Stel je voor dat het negatief op al die lieve nationalistische schatten af straalt. Want dat is pas echt erg!

3 Reacties
Y-Line
Y-Line13 nov. 2022 - 10:23

Helemaal eens met punt een en twee, geen speld tussen te krijgen. 'We weten hoe ze in elkaar zitten, maar dat mag je alleen niet al te hardop zeggen.' Je mag toch gewoon zeggen wat je wil? VVMU en zo? 'Sindsdien is het uiterst agressieve, rancuneuze volk niet meer te houden en krijgt D66 alles over zich heen.' Misschien moet je jezelf dan eens afvragen waarom die mensen zo rancuneus zijn. (en daarmee wil ik agressie zeker niet goedpraten!)

Jozias2
Jozias213 nov. 2022 - 11:00

@sonic Het is altijd een uitkomst van een politieke deal. Als men voor de beste voorzitter had gekozen was het bosma geweest. Maar dat staat toch los van een oordeel over haar functioneren.

Sonic2
Sonic213 nov. 2022 - 11:14

@ Y-Line Ik heb empathie en mededogen met mensen die het ECHT verdienen. Ik verwijs daarbij zeer nadrukkelijk naar mensen die SP stemmen. Die mensen draaien al decennia lang elk dubbeltje om. Ze zijn slachtoffer geworden van de marktwerking. En ze zijn slachtoffer van armoede. Deze mensen verdienen 100% onze aandacht en hun zorgen moeten serieus worden genomen. Daarna kom je in een schaal naar beneden. Waarbij ik vind dat we zorgen van PVDD en DENK/Bij1 stemmers serieus moeten nemen. Ik vond in de jaren 90 en begin jaren 00 dat daar ook "rechtse" stemmers onder vielen. Ik doel op de tijd van Bolkestein en Fortuyn. Je ziet dat nu soms ook terug bij JA21 en BBB. Ik zeg NIET dat je geen enkele emotie of zorg serieus moet nemen van boze en rancuneuze burgers. Ik zeg wel dat de groep die wij samen bespreken veel te veel aandacht krijgt. En een beetje teveel credits krijgt. En veel te weinig op hun stupide gedrag en stemgedrag wordt aangesproken. In uw ogen zal ik te hard zijn voor die mensen. Ik vind mezelf nog veel te soft. Overigens dank voor uw redelijke reactie. Dat ben ik van de andere kant hier niet gewend. In ieder geval een reactie waar iemand credit geeft waar nodig. En oneens is waar dat zo gevoeld wordt. Daar kunnen veel mensen hier nog van leren. Niet helemaal hysterisch reageren als mijn icoontje voorbij komt, maar gewoon rationeel kunnen oordelen over wat wel of niet zinnig is. Hulde daarvoor.

Kuifje3
Kuifje313 nov. 2022 - 10:09

Arib was onpartijdig als voorzitter. Ze kon door één deur met zowel links als rechts en liet nooit haar eigen politieke voorkeur, ze ze ongetwijfeld zal hebben, blijken. Als je Bergkamp ziet opereren dan zie je een D66 politica die steeds opnieuw partijdigheid uitstraalt. Ze ontneemt oppositieleden steeds het woord en laat vooral haar eigen partijgenoten de meest vreselijke dingen zeggen. Dat ze kapot wordt gemaakt heeft ze aan zichzelf te danken en aan niemand anders. Ze is simpelweg een slechte en partijdige voorzitter en kan niet in de schaduw staan van haar voorganger(s). Dat heeft verder niets met links of rechts denken te maken, maar aan haar afwezige kwaliteit voor deze belangrijke functie. Dat de complete ambtelijke top door het optreden van Bergkamp nu opstapt is ongekend. Ambtenaren zijn over het algemeen juist loyaal aan de eigen leiding en het is een ongekend duidelijk signaal. De OR schaart zich inmiddels achter de ambtenaren en wil van Bergkamp af. Ook dat is een ongekend en duidelijk signaal.

3 Reacties
Jozias2
Jozias213 nov. 2022 - 11:02

@kuifje Je moet zowel bij arib als bergkamp de rol als voorzitter in de kamer en de rol als toezichthouder op de ambtelijke situatie scheiden. Dat je goed of slecht bent in het ene zegt niets over je handelen in het andere.

Ejoth
Ejoth13 nov. 2022 - 12:43

Geheel met U eens Kuifje.

Kuifje3
Kuifje313 nov. 2022 - 23:04

@Jozias: Dat is zeker waar. Daarom ook de laatste alinea van mijn betoog. De ambtelijke top stapt natuurlijk niet op omdat Bergkamp partijdig is of een slechte kamervoorzitter, maar omdat deze mensen door het handelen van Bergkamp (als voorzitter!) zich nu onveilig voelen. Ze is gewoonweg niet geschikt. Het zou Bergkamp sieren afscheid van haar mooie functie te nemen. Eigenlijk kan ze al helemaal niet anders meer. Overigens vermoed ik dat dan D66 wel een andere “topper” naar voren zal schuiven.

JoostV2
JoostV213 nov. 2022 - 9:48

Wat mij vooral onrust zijn ambtenaren die bepalen wie er in de 2de kamer zitten. Daarnaast over welke bovennatuurlijk krachten bezit Arib dat ze door thuis te gaan zitten, iedereen weet uit te schakelen. Kun je hiervan dan ook 3 voorbeelden geven? Of dan tenminste 2? Of 1tje dan?

2 Reacties
Karingin
Karingin13 nov. 2022 - 12:01

Wat een gelul, de voorzitter is geen gekozen volksvertegenwoordiger maar wordt benoemd. En die ambtenaren beslissen dus helemaal nix in deze, daarom zijn ze opgestapt. Wat Arib betreft, daar is nix bovennatuurlijks aan, ze heeft gewoon de beeldvorming naar haar hand weten te zetten, mede omdat ze de goodwill van een groot deel van het publiek had en Bergkamp juist niet

JoostV2
JoostV213 nov. 2022 - 13:01

Karingen, de voorzitter wordt wel gekozen. Gekozen door de 2dekamerleden. Het lijkt me juist dat ze opstappen. Maar dit gaat over de or voorzitter. Die gaat niet over het presidium wel over de ambtelijke top. Dat is wat ook zo eng is aan zijn uitspraak. U kletst, ze heeft zich teruggetrokken, sindsdien is ze volledig stil. Al het gedoe ontstaat daarna, door de ambtenaren van de tweede kamer, mevrouw Bergkamp, maar niet door Arib.

Joop  den Uil
Joop den Uil13 nov. 2022 - 9:44

''Het is een schande zoals Vera Bergkamp kapot gemaakt wordt '' helemaal mee eens, maar WIE/WAT heeft voor die beeldvorming gezorgd ? Want zo belangrijk is het allemaal niet.