Joop

Het institutioneel racisme van BV Nederland: tijd voor écht schoon schip

  •  
19-12-2022
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
1882 keer bekeken
  •  
ANP-446384828

Het rapport over institutioneel racisme bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken is pittige kost. Kijkend naar de eerste reacties lijkt het er niet op dat het institutionele aspect van racisme echt serieus wordt genomen. Dit vraagt om een veel diepere zelfreflectie dan tot nog toe getoond. Deze zelfreflectie zou zich niet alleen moeten richten op het institutioneel racisme binnen het ministerie, maar op het ‘BV Nederland’ waar BuZa een kern onderdeel van is.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is met ongeveer 140 diplomatieke posten het uithangbord van Nederland in de wereld. Je zou dus verwachten dat dit bij uitstek een organisatie is waar zelfreflectie in relatie tot de ander diepgeworteld moet zijn. Maar dat blijkt tegen te vallen. Het zit zelfs institutioneel verkeerd. Volgens de aangehaalde definitie in het rapport gaat het dan om hoe “de processen, het beleid en de (geschreven en ongeschreven) regels van instituten leiden tot structurele ongelijkheid tussen mensen met een verschillende achtergrond, huidskleur of religie”. Terwijl het ministerie juist vrede, stabiliteit en gelijkheid in de wereld zegt te willen bevorderen, is het ontbreken van een feedback-cultuur en een diplomatencultuur van stilzwijgen debet aan het wegkijken bij racisme.

De eerste reacties kunnen dan ook moeilijk omgaan met deze harde tegenstrijdigheid. Kamerleden oordelen geschokt. Minister Hoekstra vindt het rapport pijnlijk en had deze bevindingen niet verwacht. Maar hij relativeert ook: “Ik ben ervan overtuigd dat het overgrote deel van de mensen zich hier niet schuldig aan maakt.” Beide soort reacties lijken eigenaardig.

Door relativering wordt het structurele en institutionele karakter van het racisme afgezwakt en het probleem geïndividualiseerd. Alsof het gaat om ‘incidenten’ in wat verder gewoon een “waanzinnig gaaf land” is. Tegelijk is het merkwaardig dat iets structureels en institutioneels zovelen shockeren. Dit nieuws staat namelijk niet bepaald op zichzelf. Zijn we het structurele en institutionele racisme van de Belastingdienst al vergeten? Zijn we vergeten hoe moeizaam de discussie over Zwarte Piet gaat, en hoe KOZP steeds wordt beperkt in het demonstratieverbod?  Zijn we vergeten hoe controle en opsporingsdiensten – van douane tot politie – etnisch profileren, of hoe de politie keer op keer zich moet excuseren voor racisme

Of neem de slavernij discussie: deze lijkt soms nog steeds alleen te gaan over iets in het verleden dat structureel losstaat van het heden. Met excuses dit jaar probeert Nederland dat verleden een plek te geven. Maar de excuus-ontvangers moeten vooral niet suggereren dat het verleden doorwerkt in het heden. Excuses moeten wel ‘praktisch’ blijven, stelt VVD kamerlid Van Strien

Zelfs in het rapport, dat een indrukwekkende lijst aan bronnen heeft, wordt racisme weinig tot niet gekoppeld aan bredere maatschappelijke- en machtsstructuren. De focus is vooral op sociaal gedrag, organisatiecultuur en institutionele processen. De diepere structurele factoren blijven daarmee uit zicht. Maar als we echt iets structureels aan racisme willen doen, dan moeten we de reflectie veel breder trekken.

Eén factor in het bijzonder is van speciaal belang: de relatie tussen racisme en kapitalisme. Denkers als Achilles Mbembe, Ruth Wilson Gilmore, Cedric Robinson, Gargi Bhattacharyya en Sylvia Tamale hebben uitvoerig geschreven over de structurele relaties tussen racisme en kapitalisme waarbij je de één niet zonder de ander kan begrijpen. Zowel racisme en kapitalisme zijn vliegwielen voor de dehumanisering van de ander, de eerste door de ander als minderwaardig te representeren, de tweede door de ander te zien als verdienmodel.  

Bij BuZa komen racisme en kapitalisme innig samen. In toenemende mate is BuZa verworden tot een pr-machine voor ‘BV Nederland’, waarbij handelsbelangen, investeringen en economische kansen voor “ons” centraal staan. De VOC-schepen en het koloniaal geweld van het imperiale kapitalisme waarvoor excuses moeten komen zijn getransformeerd in de ‘hulp en handel’, en ‘business opportunities’ van het huidige financiële kapitalisme. In dit transformatieproces is er veel veranderd. Maar de misplaatste ‘win-win’ retoriek van nu kan niet verhullen dat ook hier een diepgewortelde, instrumentele kijk op de ander als ‘resource’, waarbij de BV Nederland meer waarde wil overhouden aan de relatie, weer samengaat met raciaal superioriteitsgevoel. 

Het rapport is welkom, maar gaat dus nog niet ver genoeg. Om structureel-institutioneel racisme aan de kaak te stellen is structureel-institutionele reflectie nodig op de processen die de ander degraderen, en hoe een ideologie van raciale superioriteit en een economisch model van systematische exploitatie van mens en natuur met elkaar samenhangen. Hoog tijd dus voor écht schoon schip.

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (22)

Deugkeizer
Deugkeizer25 dec. 2022 - 0:08

"De inhoud van deze reactie voldoet niet aan de spelregels. Het is niet (langer) mogelijk om te reageren."

Grijs gebied
Grijs gebied20 dec. 2022 - 15:06

Helaas is racisme overal. Ben bang dat je hier ook nooit vanaf komt. Zelfs in de dierenwereld vindt er een vorm van 'racisme' plaats. Hoe verschrikkelijk het ook is, het zit in de aard van de mens (en ja, alle mensen). Het komt namelijk voor in alle uithoeken van de aarde.

1 Reactie
Deugkeizer
Deugkeizer25 dec. 2022 - 1:35

Onzin, racisme is vooral een neveneffect van de blanke mens. De blanke mens heeft zich genesteld in alle culturen in alle uithoeken van de Aarde. Allereerst komt racisme van monarchisch denken, wat in alle volkeren zit. Echter, dat Adolf terugriep tot aan de Ariers was geen toeval. De oude Germanen geloofden dat ze als geheel een volk van adel waren en niet mochten mengen met andere volkeren. Ze brachten daarmee de eerste tekenen van een uitgebreider racisme mee binnen Europa. Als vergelijking, je kan ook zeggen elk volk deed aan mensenoffers, maar dat deden ze sommige delen van Amerika toch iets vaker dan de rest van de wereld. En nu offeren we geen mensen meer, maar nog wel dieren. Is dat dan ook inherent aan de mens? Aan dieren? Ik denk net zo min als racisme.

Minoes&tuin
Minoes&tuin20 dec. 2022 - 7:26

Dat geldt niet enkel voor mensen van kleur denk ik. Ook t.a.v. vrouwen ( en gezin) waren in ieder geval vroeger de houdingen nogal discutabel

4 Reacties
Gimli1955
Gimli195520 dec. 2022 - 9:28

Je kunt ze op 1 hoop gooien, het gaat om de minderheden en dan vooral diegenen die niet bij de machthebbers horen. Dat is door de machthebbers naar gelieven verder uit te bouwen en te vergroten. Het enige wat de tegenstanders kunnen doen is weerstand te beiden tegen het misbruik en de willekeur van de machthebbers. Het stemrecht, recht op werk bij huwelijk voor vrouwen is hard bevochten en die ideologie verdwijnt door de negativiteit van woke en de cancelcultuur. Dat is niet gericht op inclusiviteit, maar juist op uitsluiting en eliminatie van nadere meningen en standpunten. De bekende verdeel en heers tactiek van de machthebbers.

Zandb
Zandb20 dec. 2022 - 11:46

Gimli U maakt er wel een zooitje van. Minderheden zijn in uw ogen alle groepen die geen machtspositie bekleden. Hoe moet dat er in de parktijk uitzien dan, wanneer homo's, vrouwen, allochtonen mensen van kleur ook tot machthebbers zijn of daar toegang toe hebben? U heeft het over "tegenstanders". Maar waar zijn die dan tegenstander van? Hoe moet ik me in vredesnaam voorstellen, dat het stemrecht, het recht op werk voor vrouwen, bedreigd wordt door "woke en cancelcultuur". Volgens mij is dat regelrechte waanzin. Volgens mij maakt u een denkfout. En die is, dat wanneer mensen menen dat het een juist is om te doen anderen moord en brand schreeuwen dat hen iets opgelegd wordt. Maar die laatsten hebben dus niet door, dat wanneer ze consequent redeneren, dat ze daarmee anderen dan iets opleggen.

Gimli1955
Gimli195520 dec. 2022 - 20:12

@Zandb Die groepen hebben nog steeds onvoldoende invloed bij de machthebbers om iets te veranderen, laat staan te verbeteren. Deze onderwerpen spelen na al die jaren nog steeds. Beschuldigingen in de vorm van aannames en veronderstellingen kloppen niet. Het stemrecht is een voorbeeld waar de strijd is gelukt, mijn moeder werd ooit na trouwen direct ontslagen, en gelukkig is dat voorbij. Woke en de cancel cultuur werkt op dezelfde manier als de onderdrukking van de vrouw toen. Door cirkelredenaties is alle handelen goed te praten. Het niet willen zien, is precies het probleem van de hedendaagse "linkse" partijen. In plaats van opbouw kiezen ze voor afbraak en uitsluiting. Dat je dat niet wil zien of snapt, is een gebrek aan jouw kant. Zowel woke als cancelen is een negatief principe, wat anderen uitsluit en zeker hun mening en standpunt als minderwaardig afkeurt. Terwijl er geen enkele onderbouwing is voor je onterechte superioriteitsgevoel jegens afwijkende meningen en standpunten.

DanielleDefoe
DanielleDefoe21 dec. 2022 - 12:35

@Minoes Ook de gevolgen van de eeuwenlange ongelijkheid m/v werken tot op de dag van heden door. Excuses zijn niet te verwachten net zomin als herstelbetaling voor gederfde inkomsten. Socioloog Hilda Verwey-Jonker oa. voorvechter van de emancipatie hield zich ook bezig met de marginalisering van ouderen.

Sam V
Sam V19 dec. 2022 - 14:29

Ik verbaas mij er dan weer over dit artikel. Het rapport was namelijk bedoeld om “… inhoudelijk te kunnen generaliseren (Dinklo, 2006; Smaling, 2009; 2014). Dat wil zeggen, dat er geprobeerd wordt het totale spectrum aan verschillende type ervaringen met racisme in beeld te brengen.” Structureel racisme wordt niet aangetoond. Institutioneel op basis van “…verschillende processen en mechanismen in de organisatiecultuur aangetroffen die (institutioneel) racisme mogelijk maken, in stand houden en verergeren. Er zijn in ieder geval onvoldoende waarborgen tegen racisme.” De schrijvers dichten uitkomsten en gevolgtrekkingen toe aan dit rapport die op zijn minst discutabel zijn. Zowel door de zeer beperkte groep die bevraagd is als de onderzoeksopzet. Iets waar de makers van het rapport overigens ook moeite mee hebben. Het is een kwalitatief onderzoek geweest waaruit blijkt wat voor soort beleving van racisme speelt binnen dit ministerie. Erg voor degene die dit zo beleven, maar de conclusies die politiek, media en ook wetenschappers op basis hiervan maken, vind ik erg onzorgvuldig en neigt naar activisme. Los van dit onderwerp ben ik een groot tegenstander van activistische journalistiek en wetenschap. Maar ik zal wel ouderwets zijn.

1 Reactie
IkHebAltijdGelijk
IkHebAltijdGelijk19 dec. 2022 - 15:39

"Los van dit onderwerp ben ik een groot tegenstander van activistische journalistiek en wetenschap." Helaas geldt dit niet alleen voor dit onderwerp maar ook voor vele andere waardoor een constructief debat bemoeilijkt wordt.

Wakker Dier
Wakker Dier19 dec. 2022 - 13:47

'Institutioneel racisme' is redelijk ongrijpbaar, en wordt vaak van stal gehaald als men moeite heeft concrete gevallen van racisme te bewijzen. Ik vind dat niet constructief, je krijgt een soort heksenjacht, terwijl er genoeg daadwerkelijke racismegevallen zijn om aan te pakken, zoals de toeslagenaffaire.

Joop  den Uil
Joop den Uil19 dec. 2022 - 13:00

Het racisme is pas afgelopen jaren opgedoken. Hoekstra was er toen nog niet maar zijn voorganger. Die heeft de puinhoop alleen nog maar groter laten worden door afwezigheid.

5 Reacties
IkHebAltijdGelijk
IkHebAltijdGelijk19 dec. 2022 - 15:40

"Het racisme is pas afgelopen jaren opgedoken. Hoekstra was er toen nog niet maar zijn voorganger. Die heeft de puinhoop alleen nog maar groter laten worden door afwezigheid." Dus nu kan het racisme op het ministerie van financiën voortwoekeren.

Gerygrr
Gerygrr20 dec. 2022 - 13:55

Welke afgelopen jaren? En waar is dat racisme dan opgedoken? Is dat misschien doordat men het racisme van de VS en de apartheid in Zuid Afrika naar ons land heeft gehaald? De niet oorspronkelijke Nederlanders, die ons land binnen kwam en het ons ging vertellen en uitleggen? We werden ineens mededaders aan het verdienmodel van de VOC en de WIC…..

Gerygrr
Gerygrr20 dec. 2022 - 16:37

Ik heb het even nagezocht. Onze opstelling in die jaren van afschaffing van de apartheid in Zuid Afrika. Er werd toen door het volk druk actie gevoerd. Niemand van ons dacht ooit aan de schuld van de eigen voorouders……

Minoes&tuin
Minoes&tuin21 dec. 2022 - 7:54

Die afwezigheid hoort enigszins bij de functie Minister van Buitenlandse Zaken. Dat kun je iemand niet verwijten. Verwijtbaar is het gedrag van ambtenaren. Die kunnen heel goed zelfstandig denken in dit geval, ergo juist zij zouden dat moeten doen gezien hun functie.

Gerygrr
Gerygrr21 dec. 2022 - 12:33

Ambtenaren zouden moeten reageren op racisme en discriminatie. Dat is waar. Maar ik zag dat reageren in de praktijk. Er is ergens een instantie, die kan ingrijpen, waar men kan melden enz. Er werden jaarlijks formulieren ingevuld over hoe veilig leerlingen en personeel zich voelden. Er kwam nooit iets negatiefs naar voren. Toch is het beeld bevestigd en versterkt, dat het onderwijs zich schuldig maakt aan institutioneel racisme. Gewoon pesterijen van medewerkers onderling telden niet mee, want met dergelijke meldingen werd niets gedaan. Mijn dochter is als half-Nederlandse soms geconfronteerd geweest met de nadelen van een buitenlandse achternaam. Maar dat was nooit ernstig en werd door haar simpel opgelost. Een afwijzing met aanmelding aan middelbare school werd rechtgezet na een gesprek bijvoorbeeld. Het is de vraag, of wat we nu zien een reactie is op jarenlang gevoed wantrouwen. Het bestaat, we gaan het zoeken, je mag het melden. Vervolgens gaan mensen zich afzetten… Ze kunnen er niets aan doen, ze doen hun best. Het wettelijke systeem verhindert immers de gelijke kansen…. Met belangstelling las ik het Amsterdamse nieuws over de toelating tot de gewenste school van voortgezet onderwijs. Dat wordt interessant. Ouders krijgen geen kans meer de loting te voorkomen door hun kinderen op het montessori dan wel vrije basisschool te plaatsen. Eerst kregen hun kinderen bij de overgang naar voortgezet onderwijs voorrang. Kan niet meer!

Gimli1955
Gimli195519 dec. 2022 - 12:13

2 Het gaat om het behoud van macht, het in stand houden van de status quo, waarbij alle keuzes op financiële gronden worden genomen. Alle afwijkende meningen en standpunten zijn zo langzamerhand subversief, gevaarlijk en terroristisch van aard. Er is een controle systeem opgericht en wordt met de eID en eMunt verder ingevuld. De democratie wordt verder afgebroken en er zal niets verbeteren. Politieke partijen worden weggezet als extreem rechts, fascistisch en racistisch. Terwijl de overheid de repressie vergroot. Door het gebrek aan alternatieven en perspectief richt de politiek zich op het cancelen, woke en identiteit politiek. De verdeel en heers tactiek heerst en zal voor nog meer onverdraagzaamheid zorgen, met een onterecht superioriteitsgevoel zal de discriminatie juist toenemen. Andersdenkenden worden verdacht gemaakt en beschuldigd van fout denkbeelden. Het moet eerst nog veel slechter gaan, voordat het inzicht komt. Ik ben een geduldig en tevreden mens, ik heb nog herinneringen aan een betere tijd met echte principes en integriteit bij sommige politieke partijen. Iedereen goede wensen voor het nieuwe jaar en met mogelijk meer zelfreflectie. Van de huidige politiek moet je het niet hebben, daar zijn nu wel genoeg voorbeelden van in de afgelopen 12 jaar.

Gimli1955
Gimli195519 dec. 2022 - 12:00

Ervaringen uit het verleden zijn de uitkomst van de toekomst. Met geen van de vorige onderzoeken en uitkomsten over institutioneel racisme en discriminatie bij de belastingdienst, politie en vele nadere plekken, is iets gedaan. Het blijft bij beloftes vlak voor verkiezingen en soms een parlementaire enquête. Die parlementaire enquêtes hebben niet als doel dat er enige zelfreflectie optreedt, het enige doel is dat het niet opnieuw zal gebeuren. Op de desbetreffende plek zal het waarschijnlijk niet meer voorkomen, maar dat is geen garantie en dat was zeer waarschijnlijk zonder parlementaire enquête ook gelukt. De reparatie van de reden om de parlementaire enquête te houden, wordt in ieder geval niet uitgevoerd. Daar zijn genoeg voorbeelden van schandalen en affaires voor. De politiek heeft de glas, plas en was tragikomedie op NPO politiek opgevoerd en het kan weer opgeborgen worden in het ronde archief. Soms als het gebeurde erg ernstig is, wordt er een nieuwe bestuurscultuur beloofd, maar die belofte eindigt als gewoonlijk ook in het ronde archief. De vraag om een schoon schip klinkt al tijden, echter zal door het huidige neoliberale systeem van de coalitie en steunpartijen niet gebeuren. Het wordt als een repeterende wekker, die elke keer klinkt en wordt gesnoozed, waarna je op het volgende Ongekend Onrecht kan wachten. Zelfreflectie wordt door het huidige systeem niet uitgevoerd, het wordt doorgeschoven, net als alle fundamentele problemen doorgeschoven worden.

KritischKijken
KritischKijken19 dec. 2022 - 11:59

"De inhoud van deze reactie voldoet niet aan de spelregels. Het is niet (langer) mogelijk om te reageren."

Miss Piggy
Miss Piggy19 dec. 2022 - 11:57

Ok, en nu in gewoon Nederlands? Ik heb dit stuk 3 keer gelezen, maar wat is nu de conclusie? 'Om structureel-institutioneel racisme aan de kaak te stellen is structureel-institutionele reflectie nodig op de processen die de ander degraderen, en hoe een ideologie van raciale superioriteit en een economisch model van systematische exploitatie van mens en natuur met elkaar samenhangen.' Wat zegt dit nu precies? Wat betreft het racisme bij Buza, enerzijds vond ik de mate behoorlijk schokkend. Racisme in Nederland is over het algemeen geniepiger dan dit. Meer achterbaks, achter de ellebogen. Dan dat daadwerkelijk de meest onbeschofte, botte racistische opmerkingen publiekelijk werden gedaan. Opmerkingen die je eerder bij een KKK-vergadering circa 1950 zou verwachten dan bij een Nederlands ministerie in 2022. Maar als ik goed geïnformeerde journalisten mag geloven is dit eigenlijk weer niet verrassend. Bij Buza heerste er altijd veel meer een elitair 'Old Boys Network' sfeertje dan bij andere ministeries. Waar je gestudeerd had (liefst Leiden) en of je wel Corpslid was, was veel belangrijker dan wat je in je mars had.

8 Reacties
EenMening3
EenMening319 dec. 2022 - 13:08

"Old Boys Network" Voor de oorlog was diplomatie min of meer het metier van adellijke personen. Nu zijn het vaak patriciërs en anderen afkomstig uit de gegoede burgerij. Er zitten ertussen die wel 14 vinkjes lijken te hebben en zich ook overeenkomstig gedragen.

Ontheemde
Ontheemde19 dec. 2022 - 13:56

[Wat zegt dit nu precies?] "Het institutioneel racisme van BV Nederland: tijd voor écht schoon schip" Waarbij ik niet zo goed begrijp hoe de exploitatie van mens en natuur binnen het plaatje past. Uiteraard moet er een eind komen daaraan maar wat dit met racisme te maken heeft is me niet duidelijk. Ik geef u daarom gelijk dat het een weinig helder schrijven is.

Gimli1955
Gimli195519 dec. 2022 - 14:13

Er moet puin geruimd worden, en dat zal onder deze overheid met de huidige leiding niet gebeuren. De bezem moet vakkundig door de gehele overheid en er dient een echte concrete nieuwe bestuurscultuur ingevoerd worden. Dat gaat in het huidige neoliberale systeem, waar eenzijdig alle aandacht ligt op financieel vlek, niet gebeuren. Er zijn volgens het huidige systeem geen principes of integriteit nodig, daar kan je op afgerekend worden. Zo lang de coalitie een meerderheid heeft, kun je alle negatieve effecten vlokkeren en ieder debat verwerpen. Geen aangenomen motie wordt uitgevoerd en zelfs gerechtelijke uitspraken worden aan de laars gelapt. De regerende partijen en de overheid is tot in de fundering en in de catacomben van de ministeries verrot, de democratie is een lachertje. De media volgzaam en kritiekloos en zeker de NPO. Alle afwijkende meningen en standpunten worden verdacht gemaakt met behulp van de daarvoor opgerichte instanties. Het echte racisme zit amper in extreem rechts, ze regeren ook niet. Het zit steeds minder verscholen in alle departementen en maatschappelijke ondersteunende instanties en instituten. De controle en het toezicht is afgeschaft, het zijn kosten en die dienen gesocialiseerd en geminimaliseerd worden. De baten echter gemaximaliseerd en geprivatiseerd. Dan kunnen de hoofdrolspelers optimaal profiteren en zal door de verdeel en heers tactiek de samenleving elkaar de tent uitvechten met de cancel cultuur en woke. Een win win situatie.

Miss Piggy
Miss Piggy19 dec. 2022 - 15:09

@ EenMening Origineel werden diplomaten vaak onder dichters en schrijvers gerekruteerd, zoals Geoffrey Chaucer. Men dacht dat het taalgevoel zorgde voor betere diplomaten.

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa19 dec. 2022 - 15:31

Alle afwijkende meningen en standpunten worden verdacht gemaakt met behulp van de daarvoor opgerichte instanties. Dit is zeker waar. Je bent tegenwoordig heel snel 'een fascist' of 'een complot denker' of 'heel extreem' of 'populist'. Ik zou ook 'heel extreem' zijn, volgens sommige hier. Ik roep niet op tot geweld, ik ben niet lid van wat voor partij dan ook. Ik roep niet op tot burgerlijke ongehoorzaamheid, ik pleit niet voor revolutie. Ik orden slechts mijn gedachtes en uit mijn (voorlopige) meningen/observaties. Maar, als dat niet helemaal binnen het D66/Jinek/gaaf land/booster prik straatje past, ben je meteen 'de extremist'. Ik vind mijzelf geen extremist. Daar ben ik niet bevlogen/geëngageerd genoeg voor

Gimli1955
Gimli195519 dec. 2022 - 17:03

@Baloemparoempaloempa In de hedendaagse tijd van woke en cancelcultuur is het totaal onbelangrijk hoe je jezelf ziet, het gaat om wat de personen met een onterecht superioriteitsgevoel vinden van je bijdragen. Ben je tegen, dan mocht je dat vroeger zijn en uiten. Nu is er verder steeds minder in te brengen, en wordt het gevolgd door anderen met afwijkende meningen en standpunten uit te sluiten. Hebben ze het gevoel nog ergens iets over te zeggen hebben. Enige inhoud of onderbouwing is niet meer nodig, de lege beschuldiging van iets, wat tot voor kort not done was, de vergelijking met WW2 geldt niet meer voor de intoleranten, en hoe fanatieker de antifascisten anderen buitensluiten, hoe meer ze gaan lijken op diegenen, die ze zeggen te bestrijden.

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa19 dec. 2022 - 20:52

hoe meer ze gaan lijken op diegenen, die ze zeggen te bestrijden. Veel antifa's zijn tegenwoordig communistisch. En communisme is net als fascisme extreem autoritair ingesteld. zowel communisme als fascisme, is tegen de freedom of speech Laatst zei ik dat er een woningcrisis was. Dit vond deze persoon al 'schokkend' en 'ondankbaar' van mij. In zo'n klimaat leven we. Mensen praten over het weer, over zwarte piet, over voetbal, over wat voor kleding ze gaan kopen, over inclusiviteit, maar niet over de échte thema's.

Gimli1955
Gimli195520 dec. 2022 - 9:01

@Baloemparoempaloempa Ieder conflict of meningsverschil is een gevaar voor de consensus van de machthebber, derhalve ontstaat het wokeisme en de cancelcultuur. In essentie is communisme geen slechte zaak, het ligt echter aan de manier waarop het wordt opgelegd. Dan blijkt het niets anders dan staatskapitalisme en repressie. Het onderdrukken van de eigen vrijheid in de ontwikkeling, zoals dat vroeger in de kibboetsen werd uitgevoerd. Iedereen maakte gebruik van de eigen mogelijkheden en het was een positief gericht aanpak van de ontwikkeling van een samenleving. Het is maar waar iedere politieke of maatschappelijke ideologie op gericht is. Wat positief begint, kan zeer snel uitmonden in repressie en uitsluiting. Het kenmerk van de negatieve ontwikkeling ligt aan het veroveren van macht en het misbruik wat daarop volgt. Het behoud van macht wordt het doel en het vasthouden van de status quo leidend. Dat geschiedt altijd in tijden van grote veranderingen, dan proberen de machthebbers altijd die macht vast te houden en zal bij het omklappen de oppositie eerst doorslaan om die macht te veroveren en dan verder uitbreiden. Democratie is geen logisch systeem, het is ontstaan over geruime tijd en er zijn vele manieren om die democratie af te breken. Wie ooit progressief en principieel waren, zijn nu reactionair en repressief. Macht corrumpeert, bla bla bla. je weet het wel. Kijk naar waar de regeringspartijen in principe voor staan, en hun daden staan haaks op hun ideologie.