Joop

Het idee van gezondheid heeft een extreme ruk naar rechts gemaakt

  •    •  
27-05-2022
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
5925 keer bekeken
  •  
51521426195_7e868726c2_o

© cc-foto: Roel Wijnants

De verhouding tussen gezondheid en extreem-rechts gedachtengoed ligt sinds het verschijnen van Roxane van Iperens Eigen Welzijn Eerst onder de loep. Dat is een goede zaak. Tijdens de coronapandemie heeft een intolerante mythe omtrent gezondheid zich namelijk steeds dieper in de publieke verbeelding genesteld.

Deze mythe stelt een samenleving voor die uiteenvalt in twee groepen mensen. Degenen die ‘van zichzelf’ gezond zouden zijn staan in die fantasie sociaal en moreel bovenaan, en moeten hun positie verdedigen tegenover personen die één of andere tekortkoming aan hun gezondheid hebben en wellicht aanpassingen of preventief beleid behoeven. Zo’n tweedeling volgt het patroon van suprematie-denken, aangezien een specifieke groep in de samenleving als maatschappelijk superieur wordt neergezet, en de rest als een bedreiging en min of meer ongewenst. 

Deze vorm van wij/zij-denken is er de afgelopen twee jaar diep ingekerfd. Je ziet het in de praktijk. Veel mensen gedragen zich alsof het legitiem is om ‘kwetsbare’ groepen uit te sluiten van het dagelijks leven. De vermeend ‘gezonde’ mensen vinden dat de pandemie voorbij moet zijn—ook al raken er dagelijks nog duizenden van ons besmet, is lange covid wijdverbreid en moeten vele zich nog altijd in bochten wringen om (met het oog op hun eigen welzijn, of dat van een dierbare) een besmetting te vermijden.

Het klinkt ook door in het steeds agressievere verzet tegen preventief volksgezondheidsbeleid. Degenen die ‘gezond’ zijn zouden zogezegd die maatregelen namelijk niet nodig hebben, en zogenaamd ‘kwetsbare’ mensen zouden zulke maatregelen simpelweg niet verdienen. Deze nieuwe status-quo communiceert impliciet een superioriteitsgedachte: ‘Als jij een infectie niet van jezelf kunt weerstaan, dan moet jij hier misschien helemaal niet zijn.’

In de kern is deze tweedeling niet meer dan een hardnekkige fantasie. Dat er zoiets bestaat als iemand die ‘van zichzelf’gezond is, is een verzinsel. Gezondheid is één van de meest fragiele en situatie-afhankelijke dingen in je leven. Ieder van ons is altijd één infectie of één ernstig ongeval verwijderd van ziekte of een beperking. Als het op gezondheid aankomt zijn we allemaal kwetsbaar.

Zeker, er is ongelijkheid. Als je je geen eten kunt veroorloven of als je in een wijk met veel luchtvervuiling woont, dan zal je gezondheid daar onder lijden. Structurele ongelijkheden die leiden tot verschillen in gezondheid zijn juist waarom we gezondheid niet kunnen zien als een eigenschap die iemand in essentie kenmerkt; je gezondheid hangt samen met je leef- en werkomgeving en je kansen en kan van de één op de andere dag veranderen. Desondanks is het idee dat je gezondheid je persoonlijke essentie uitmaakt precies waar suprematistisch denken op aanstuurt.

Met de groei van gezondheid-suprematisme wordt een maatschappelijke tweedeling —tussen zogenaamd eersterangs ‘gezonde’ burgers enerzijds en iedereen die daarbuiten valt anderzijds— niet alleen in de praktijk versterkt, maar tevens steeds meer als normaal gezien. Reeds bestaande onverdraagzaamheid jegens mensen die ziek, kwetsbaar of gehandicapt zijn is gevaarlijk gegroeid.

Van Iperen stelt in haar boek dat tijdens de pandemie de wellness-beweging in Nederland voor het karretje gespannen is van extreem-rechtse groeperingen zoals QAnon en Forum voor Democratie. Het draait in de wellness-subcultuur om het cultiveren van een zo ‘natuurlijk’ en ‘puur’ mogelijk lichaam. Van Iperen bespreekt hoe volgers van wellness-‘influencers’ via hun zoektocht naar informatie over het virus makkelijk verstrikt raakten in onwetenschappelijk en antisemitisch complotdenken, leidend tot een bittere afkeer van welke coronamaatregelen dan ook.

Extreem-rechts gedachtengoed definieert zich door een (vaak gewelddadige) intolerantie tegenover bepaalde groepen. En hoewel subculturen zoals de wellness-beweging wellicht een voorhoede zijn geweest, mogen we niet uit het oog verliezen dat tijdens de pandemie de maatschappelijke kijk op gezondheid zelf een extreme ruk naar rechts heeft gemaakt. Het Nederland van begin 2020, waar er nog een redelijk gevoel van saamhorigheid bestond (“Alleen samen krijgen we corona onder controle”) lijkt een ver verleden. 

Terugkijkend op wat zich de afgelopen twee jaar heeft voltrokken is het duidelijk dat niet alleen ‘wellness rechts’, maar ook de Nederlandse maatschappij een intolerante opvatting van volksgezondheid heeft omarmd. 

cc-foto: Roel Wijnants

Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (49)

Beisser
Beisser29 mei 2022 - 19:43

Als ik het goed begrijp is antivax dus het nieuw racisme. En de antivaxer de nieuwe racist. Ik citeer Maarten Steenhagen:[‘… Degenen die ‘van zichzelf’ gezond zouden zijn staan in die fantasie sociaal en moreel bovenaan, en moeten hun positie verdedige tegenover personen die één of andere tekortkoming aan hun gezondheid hebben…’] en [‘Zo’n tweedeling volgt het patroon van suprematie-denken, aangezien een specifieke groep in de samenleving als maatschappelijk superieur wordt neergezet, en de rest als een bedreiging en min of meer ongewenst.  Ben je als sociaal denkende Nederlander klaar mee.

1 Reactie
Gimli1955
Gimli195530 mei 2022 - 7:17

@Beisser Alles is toegestaan om de criticus en andersdenkende uit te schakelen, demoniseren, te beschuldigen en te verwijten. Lost het iets op? Neen, het voedt de tweedeling. Individualisering vergroot het hokjes denken en breekt de sociale cohesie af, het ontplooit het wij-zij gevoel en splijt de samenleving. "Links" is fout en dat heeft weerslag in de uitkomst van de verkiezingen, het egoïsme prevaleert boven het sociale gevoel. Het neoliberale systeem faalt en zorgt er voor dat er geen alternatief is en alleen het neoliberale perspectief ruimte biedt aan nog meer afbraak van controleren en toezichthoudende instanties en instituten. Iedereen die een andere mening heeft, is verdacht en dient als zodanig behandeld te worden, de controle maatschappij in een notedop.

RaymondenJoop
RaymondenJoop28 mei 2022 - 16:59

Met links en rechts heeft dit niets van doen. Des te meer met conformeren. Conformeer je niet, dan ben je rechts. Opvallend genoeg was dat eens tegenovergesteld.

5 Reacties
Zandb
Zandb29 mei 2022 - 6:28

Raymond Conformeren betekent weinig meer dan je aanpassen aan. Over met welke reden(en) je je aanpast, daar zegt het woord 'conformeren' nietsr. U doet net of het ten allen tijde slecht is om je te conformeren. En dat is volgens mij redelijk onzinnig.

Sonic2
Sonic229 mei 2022 - 9:17

Absoluut onwaar. Ook DENK conformeert zichzelf absoluut niet en wordt als een linkse partij gezien. Ook Bij1 conformeert zich niet en is links. Conformeer je je aan de wappie waanzin en de krankzinnigheid van Baudet en consorten dan ben je inderdaad "rechts" ja. Als je je verbindt aan idioterie wordt je als mens vanzelf als een idioot gezien. Ik snap niet wat daar zo lastig aan is.

Y-Line
Y-Line29 mei 2022 - 11:10

@Sonic 'Ook DENK conformeert zichzelf absoluut niet en wordt als een linkse partij gezien. ' Denk een linkse partij? Hoe kom je daar nou bij?

Sonic2
Sonic229 mei 2022 - 16:55

@ Y-Line Azarkan zei het op BNR https://www.bnr.nl/nieuws/politiek/10441679/farid-azarkan-denk-ik-sta-open-voor-meer-samenwerking-op-links En nu ophouden met die totale hetze tegen mij. Net als een aantal andere haters hier die niets anders doen als mij zeer respectloos behandelen. En doen alsof ik geen inhoud heb. Hierboven staat de link van Azarkan. Doe zelf eens je onderzoek

Kuifje3
Kuifje331 mei 2022 - 14:01

@Sonicje: Het geven van een weerwoord is geen hetze. Verder geef je zelf maar al te vaak redenen om een weerwoord te geven.

Mokker
Mokker28 mei 2022 - 15:52

De zogenaamde welness-beweging waar van Iperen het over heeft is bepaald geen homogene groep. Heel vergezocht om die te proberen in te delen langs politieke links-rechts verdelingen, op basis van een paar influencers die toevallig rechts zijn, ik weet zeker dat je met hetzelfde gemak welness influencers van linkse signatuur kunt vinden.

8 Reacties
Gimli1955
Gimli195528 mei 2022 - 18:14

Het is geen links-rechts controverse. Het verschil zit hem in de benadering enhet feit dat er maar heel weinig politieke partijen kritiek wilden en durfden uiten. Alle neuzen moesten dezelfde kant op en alternatieven of kritiek werd getolereerd.

Zandb
Zandb29 mei 2022 - 6:34

Mokker Natuurlijk is dat zo; die welnessbeweging waar u van spreekt zal geen homogene groep zijn. Maar daar gaat het dan ook niet om. Het lijkt me heel zinnig om te bedenken, dat bepaalde denkbeelden (vanuit verschillende achtergronden) natuurlijk al snel door bepaalde politieke richtingen gebruikt worden. En al helemaal als het om populistische partijen gaat. De onvrede en de onrust bijvoorbeeld, die deze kwestie oplevert(de) wordt dankbaar door rechts populistische partijen uit eigen belang aangewakkerd.

Zandb
Zandb29 mei 2022 - 6:41

Gimli Er is u geen strobreed in de weg gelegd uw mening te geven. Mensen vinden bv iets van wat u vindt en over en weer gaat dat niet altijd even 'netjes'. (Het is ook nogal niet een beladen onderwerp waar van beide - meerdere? - god mag weten wat allemaal bijgesleept werd/wordt!) Maar zo lang dat binnen de grenzen van de wet is, is dat geen probleem. Natuurlijk worden er besluiten genomen en worden, indien eenmaal besloten, neuzen die de andere kant op wijzen wel getolereerd maar niet wanneer ze ook daadwerkelijk die andere kant uit gaan lópen.

Gimli1955
Gimli195529 mei 2022 - 12:19

@Zandb Zo lang als de aanhangers niets anders als argument kunnen aanvoeren als beschuldigingen, wijzen en namen noemen, zijn ze geen zier beter dan het neoliberale falende systeem. Dan werkt het net zo als de behandeling van Omtzigt door het kabinet en het CDA, op persoonlijke gronden en niet op inhoud. In Buitenhof kwam de propaganda van veelvuldig vaccineren langs voor 60+ers gedurende de komende herfst en winter. Omikron heeft aangetoond dat dit virus het normale patroon volgt, besmettelijker en minder virulent. Ventilatie verbetering en CO2 meters in alle openbare gebouwen, scholen, verpleeghuizen en ziekenhuizen. Uitbreiding IC bedden als het toch fout gaat, dan heb je reserve. Voorraad aanleggen van beschermingsmaterialen en het wegwerken van de wachtlijsten van achterstallige zorg. Ik hoor niets over deze zaken, ze zijn hooguit bezig en dan vooral debatterend, over lockdowns en vaccineren. Iedere andersdenkende voor wappie uitschelden heeft niets opgelost en er is geen patiënt minder door besmet. Hooguit hebben de "goeden" hun onterechte superioriteitsgevoel kunnen voeden door allemaal dezelfde kant op te lopen, maar of dat de goede is gebleken is niet eens onderzocht. Iedereen wil van alles weten, maar begrijpen gaat te ver. Juist wetenschap is ook twijfelen en onderzoeken, zeker weten is alles behalve wetenschap. Dat geeft tunnelvisie en het bekende beton voor het gelaat.

Beisser
Beisser29 mei 2022 - 20:13

Gimli1955 29 mei 2022 - 14:19 Je hebt natuurlijk gelijk, maar laten we tolerant zijn. Rutte c.s. wisten niks, waren volkomen onvoorbereid en zijn zich rotgeschrokken door de alarmerende berichten uit China en de snelheid waarmee het virus zich verspreidde. Ze voeren blind op de adviezen van RIVM en Omt die ook niks wisten. Puur paniekvoetbal allemaal. Maar dat ze later, toen de paniek begon weg te trekken niet de juiste maatregelen zoals jij die noemt troffen is ze natuurlijk wel weer aan te rekenen. Zal wel de bekende VVD/CDA-krenterigheid zijn vermoed ik Intussen vind ik de houding van de antixax-beweging nogal asociaal en vooral ook kortzichtig. De lockdowns waren bedoeld om de kans op besmetting van niet-gevaccineerden –in eerste instantie iedereen dus zo klein mogelijk te maken. Ok de latere lockdowns en avondklok waren er juist ter bescherming van de niet gevaccineerden –de antivaxers dus. De kwetsbaren lieten zich maar al te graag zo snel en zo grondig mogelijk vaccineren. Los daarvan: je gediscrimineerd voelen omdat je niet naar binnen mag omdest je niet gevaccineerd bent is een rotsmoes. Doe wat je wilt maar accepteer de consequenties. Als geen rijbewijs hebt mag je niet autorijden. Als je niet bevoegd bent mag je geen les geven, als geen vergunning hebt mag niet vissen en ga zo maar door. Waarom zou je dan als ongevaccineerde tòch toegelaten moeten worden als je anderen daarmee in gevaar brengt?

Gimli1955
Gimli195530 mei 2022 - 6:56

@Beisser Je hebt gelijk, in het begin wisten Rutte, RIVM en OMT erg weinig, en vaccineren heeft zeker toen het er was geholpen. Echter is dat samen met de repressieve maatregelen het enige geweest waar ze zich op gericht hebben. Ik ben nooit tegen vaccineren geweest, en zelfs voor de 1ste 2. Het geldt alleen niet voor mij, ik heb bewust de keuze gemaakt om ervan af te zien en ik heb ook geen Covid gehad, ik neem ook de griepprik niet, dat is mijn eigen keuze en als ik ziek word, is dat gewoon pech. Het feit dat de IC's en ziekenhuizen volliepen kwam niet door de ongevaccineerden, al kregen die wel de schuld, maar door de al jaren durende afbraak en krimp van onze zorg. Het onvoldoende beschermen van verpleeghuis medewerkers is nog zo'n voorbeeld. Geen interesse in andere zienswijze als ventilatie en CO2 meters, maar blijven hangen op besmetting door grote druppels en niet op aerosols. Ik heb ook geen probleem gehad met de uitsluiting, want dat was het natuurlijk wel. Ik ben gewoon thuis gebleven. Wel opmerkelijk dat ik gewoon mijn werk kon uitvoeren op school, toen de scholen weer opengingen. Wat ik ook frappant vond en vind, is dat de kritiek vrijwel niet inhoudelijk is weerlegd. Het was hoofdzakelijk het in diskrediet brengen van andersdenkenden en persoonlijk beschuldigen.

Gimli1955
Gimli195530 mei 2022 - 7:10

Vooral de manier waarop andersdenkenden en critici zijn uitgeschakeld, de snelheid waarop het "nieuwe" virus : de apenpokken, de A status heeft verkregen in combinatie met het mogelijk ingevoerde EU medisch paspoort, geeft deze regering veel handvatten om de democratie, die al sterk onderdruk staat met het Toeslagschandaal en de gaswinning schade als voorbeeld, af te breken en weer terug te grijpen naar repressieve maatregelen. De aanhangers van het systeem, wat niet veranderd is door Covid, willen coute que coute tegenstanders uitschakelen en zo min mogelijk ruimte gunnen in het debat. Net als het falende systeem de democratische politiek heeft veranderd in een TINA systeem, waarbij de aanpak al 12 jaar stilstaat. Zelfs het CPB wijst erop dat de problemen van 10 jaar geleden nog steeds gelden en niet opgelost zijn. Waarom veronderstellen de aanhangers dat Rutte, in tegenstelling met de laatste 12 jaar, met Covid wel het beste met Nederland voorheeft? Behalve Covid is er de afgelopen 2 jaar niets veranderd en niets opgelost aan fundamentele problemen, hij gebruikt nog steeds dezelfde tactieken en de uitkomst van ieder debat is hetzelfde. Zelfs de val van Rutte 3 heeft geen nieuwe bestuurscultuur gegeven, of radicale ideeën en zelfs dezelfde partijen zitten in Rutte 4. Zelfs de aanpak van critici en andersdenkenden geschiedt op dezelfde manier, wel wordt de controle op de burger verder uitgebreid en de controle bij de maatschappelijk instanties verder afgebroken.

Beisser
Beisser30 mei 2022 - 21:33

============================================= @ Gimli1955 30 mei 2022 - 9:10 We raken een beetje off topic, maar goed: Sinds onder leiding van de Amerikaan Reagan en de Britse Thatcher: ‘ There is no such thing as sociaty’ het Angelsaksische model het sociaal-economische beleid in de westerse wereld ging bepalen met de z.gn. “marktwerking” als hoofdthema zijn het sociale niveau en de integriteit grondig kapotgemaakt.. Voor de VVD een prima situatie, want het is hun doelgroep die daar wel bij vaart. Dus is die partij behoorlijk de conservatieve kant op gegaan en kan Rutte met een gerust geweten beweren dat hij geen visie heeft en intussen lekker de status quo in stand houden. En zolang “de kerk” met haar gehoorzaamheidscultus als leidraad via haar politieke tentakels CDA en CU (en SGP) invloed blijft houden en de meerderheid van het stemvee tegen het eigen belang in hardnekkig op deze partijen blijft stemmen verandert er niets

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa28 mei 2022 - 13:10

Nee, ik ga me niet laten vaccineren. Kom me maar uit mijn huis sleuren, Steenhagen. Stuur maar 'boa's' op mij af. En nee, ik ben niet 'extreem rechts'. Toen ik nog stemde, stemde ik SP of PVDD. En ik heb nooit sympathie gehad voor iets als FVD. Dus dat 'extreem rechts' stopwoordje word een beetje te makkelijk gebruikt. Ongenuanceerd

11 Reacties
Gimli1955
Gimli195528 mei 2022 - 18:19

Ik vind nog steeds triest dat de FVD de enige partij was die het alternatief was op het narratief van het OMT, RIVM en de regering. Daarmee zijn alle andersdenkenden weggezet als extreem rechts, fascistisch en racistisch. Een effectieve manier om kritiek te neutraliseren en tunnelvisie te ontwikkelen.

Zandb
Zandb29 mei 2022 - 6:45

Gimli Wat naïef. Als het om het FvD gaat, dan mag u zich afvragen waarom juist die partij op de gekozen wijze aan van de vele alternatieven wilde zijn voor wat de regering cs besloot. De terecht kritiek op het FvD is nu juist, dat die weinig meer toonde dan, ik citeer, "een effectieve manier om kritiek te neutraliseren en tunnelvisie te ontwikkelen".

Gerygrr
Gerygrr29 mei 2022 - 11:55

Gimli, Vanmiddag kreeg prof. Jaap Goudsmit het woord in Buitenhof. Ook hij als wetenschapper vertelde hoe hij zich toen vergiste, eveneens als het RIVM en later het OMT. We weten het nog steeds niet! Het enge van de extreem rechtse partijen en het verzet tegen de coronamaatregelen is het zich baseren op complottheorieën. En daarbij de pretentie wél over de wetenschappelijke kennis te bezitten……. Een dodelijke combi. Ook een tunnelvisie trouwens.

Gimli1955
Gimli195529 mei 2022 - 12:33

@Zandb Van wie citeer je? Uit eigen werk? Wetenschap is onderzoeken en twijfelen, wetenschap geeft geen zekerheid maar de keuze uit opties met voor en nadelen. De meeste burgers willen zekerheid en absolute veiligheid en iedereen die dan mogelijk een andere optie kiest, moet coute que coute gesensibiliseerd worden. Dat is de neoliberale manier van aanpakken. Het is al vaak genoeg gebruikt. Het is begonnen met de Wiegel uitroep over den Uyl : Daar zit Sinterklaas. En als eindpunt om Omtzigt politiek uit te schakelen. Het wordt sporadisch gedaan op argumenten, maar hoofdzakelijk door persoonlijke aanvallen, benamingen en verwijzingen naar WW, dat eerst not done was. Maar sinds de neoliberale aanhanger het wel veel in gebruik is genomen. De tegenstander is populistisch, racistisch, fascistisch of snapt er niets van. Werken de vaccinaties zoals beloofd? Zijn de gevaccineerden nu beschermd tegen Covid 19? Zijn de scholen nu goed geventileerd, hanger er CO meters? Is het aantal IC bedden verhoogd? Is de zorg opgeschaald? Er is uitgebreid geleuterd in de TK en in de politiek, maar er is nog steeds niet aangepakt. Volgens het CPB zijn de problemen van 9 jaar geleden nog steeds dezelfde, er is niets gebeurt. Helemaal niets en maar wijzen naar de PVV en de FVD. Het systeem faalt en faalt al 12 jaar en we zitten nog steeds opgescheept met Pinokkio en de 40 rovers in het kabinet.

Zandb
Zandb29 mei 2022 - 14:20

Gimli Veel verder dan 'wat terugzeggen' komt u niet. Ik zou liever zien, dat u op de inhoud ingaat. Wat u er in uw laatste reactie allemaal bijhaalt, dat slaat als kut op Dirk, wanneer het gaat om de kritiek die ik heb op uw eerste reactie.

Gerygrr
Gerygrr29 mei 2022 - 15:06

De overheid moest klein. De burger moet zichzelf redden. Ambtenaren op ministeries moeten bezuinigen, efficiënt werken en de burger controleren…… Perfecte voedingsbodem voor waar we nu zijn.

Gimli1955
Gimli195529 mei 2022 - 15:36

@Gerygrr Helaas komen de aanhangers van het systeem niet verder dan de bekende beschuldigingen van racist, fascist en complottheorieën. Er wordt nooit ingegaan op mijn oplossingen en blijft het negeren de norm. Zodra iemand kritiek levert of een nadere mening heeft, is hij of zij direct het boven gestelde. Er wordt nog steeds niets opgelost door deze regering. Vaccinaties blijken niet meer effectief, de aanpak blijft achter en de aanhangers komen niet verder dan wijzen naar anderen, vergelijkbaar met de neoliberale aanpak van fundamentele problemen. Wegkijken, ontwijken, negeren en wijzen naar anderen. Er is eigenlijk nog steeds niets geleerd, Heel veel aanhangers van het falende systeem holt nog steeds richting afgrond. Rutte liegt en bedriegt, houdt informatie achter en waarom veronderstel je dat hij dat met Covid ook niet doet?

Gimli1955
Gimli195529 mei 2022 - 19:08

@zandb Hoe grover de woorden, hoe minder overtuigingskracht. Ik zie in jouw reacties ook geen inhoud, wel verwijten en beschuldigingen. Heeft deze regering de patiënten in de verpleeghuizen beschermt? Heeft deze regering iets gedaan aan ventilatie in openbare gebouwen en scholen? Heeft deze regering niet alles op vaccinatie gericht, en de behandeling van Covid buiten beschouwing gelaten? Welke effectieve oplossingen heeft deze regering incluis OMT en RIVM gegeven? Het kon allemaal maar op enkele manieren en dat is niet wetenschappelijk en blijkt niet voldoende effectief te zijn geweest. Net als Baloemparoempaloempa heb ik nooit FVD gestemd of PVV, ik ben altijd een rooie rakker geweest, heb alleen wel mijn eigen hersens leren gebruiken. Ben bewust niet gevaccineerd en heb ook geen Covid gehad en indien wel, was dat pech geweest. Incluis de mogelijke complicaties, dat is mijn eigen keuze en ben daar zelf verantwoordelijk voor. Echter op geen enkele wijze verantwoordelijk voor wat voor besmetting dan ook, geen enkele. In mijn directe omgeving zijn er 12 besmettingen geweest, waarvan 9 gevaccineerden en 6 2x geboosterden. 1 Long Covid en dat was een volledig gevaccineerde + 2x booster.

Beisser
Beisser29 mei 2022 - 20:15

['Nee, ik ga me niet laten vaccineren. Kom me maar uit mijn huis sleuren, Steenhagen. Stuur maar 'boa's' op mij af.'] Bang voor een prikje?

Zandb
Zandb30 mei 2022 - 7:00

Gimli U heeft het over grove woorden van mijn kant. Maar, ehhh over welke grove woorden heeft u het dan precies? Ik stel vast dat u van alles terugzegt maar niet op die kritiek ingaat. Wat is daar grof aan? U vindt dat het FvD de enige partij is, die een alternatief was op het narratief van het OMT, RIVM en de regering. Waar of niet? Afgezien van het feit, dat die bewering feitelijk niet klopt - het FvD was niet de enige partij, waar of niet? - mag u dat vinden. Alleen, ik vind dat naïef gedacht. En ik leg uit waarom ik dat vind. En ik constateer dat u niet op die kritiek in gaat. En die constatering, dat is een feitelijk kloppende; dat kan iedereen waarnemen. Wat men er vervolgens ook van vindt. Waarom u zo doet, als u doet, daar kan ik alleen naar gissen. Als ik u serieus moet nemen, dan vind ik dat u nogal dom bezig bent. En als ik u niet serieus moet nemen, dan bent u aan het trollen.

Gimli1955
Gimli195530 mei 2022 - 9:25

@Zandb Het verschil tussen ons zit hem in het feit dat ik kritiek heb op het systeem en met inhoudelijke argumenten onderbouw. Jij daarentegen komt niet verder dan persoonlijke aanvallen, beschuldigingen en verwijten. Het is niet on topic en is gericht op mijn persoon. Dat mag, maar probeer dan niet dat een inhoudelijk tintje te geven en te poneren dat het over het onderwerp gaat. Je bent het niet met mijn argumenten eens, of je hebt geen weerwoord. Dat weerwoord hoort over het onderwerp te gaan en niet persoonlijk gericht zijn op mij, dat is zo wie zo niet inhoudelijk of on topic. Je aversie tegen mij leidt af van het onderwerp en daar hoort het over te gaan, ik ben benieuwd naar andere zienswijzen, niet naar beschuldigingen en verwijten. Het leidt nergens naar, maar geeft vast een psychologische boost. Het lost echter niets op en het is niet gericht op het onderwerp.

Paleocon
Paleocon28 mei 2022 - 7:59

Ik ben niet verantwoordelijk voor andermans gezondheid. En voor diegenen die over solidariteit beginnen: die werkt twee kanten op.

4 Reacties
Pera71
Pera7128 mei 2022 - 16:24

Rare opmerking bij een besmettelijke ziekte. Vind jij ook dat jij overal en altijd moet kunnen roken, je niet aan verkeersregels hoeft te houden en dat overal gif mag worden geloosd ?

Gimli1955
Gimli195529 mei 2022 - 6:50

@Pera71 Dan heb jij al je familieleden, vrienden en kennissen weerhouden van het roken? Heb jij nog nooit een verkeersovertreding begaan, of verkeersboete en parkeerbon gehad? Of heb je actief ervoor gezorgd dat er nergens gif is gestort? Het is de bekende jijbak en een herhaling van onzin die veel voorkomt op Joop. Ik ben niet gevaccineerd en heb ook geen Covid gehad, net als mijn vrouw. Derhalve zijn wij op geen enkele wijze verantwoordelijk voor alle onzin verhalen over verantwoordelijkheid dragen door ongevaccineerden. Als we het gehad hadden, hoort het gewoon bij pech, en de gevolgen idem.

Paleocon
Paleocon29 mei 2022 - 6:51

Nee, maar als ik zelf gezond ben, wens ik geen restricties opgelegd te krijgen. Overigens heb ik drie vaccinaties gekregen en blijf ik thuis bij symptomen. Niet omdat de overheid dat van mij verlangt of om de horeca in te kunnen, maar omdat ik zelf vind dat het een kleine moeite is.

Zandb
Zandb29 mei 2022 - 6:53

Paleocon Wie niet verantwoordelijk is voor andermans gezondheid, die begrijpt het paradoxale karakter van zijn opmerking niet. Misschien dat u dat beter begrijpt als u zich realiseert, dat een ouder altijd een factor is, in wat zijn kinderen doen. En dat hij altijd verantwoordelijk is, voor hoe hij die factor is (zelfs als hij er voor kiest geen factor te zijn).

Deugkeizer
Deugkeizer28 mei 2022 - 7:09

Ach wie heeft er nu wat aan het besef dat we onderworpen zijn aan toevalligheden? Losstaande feiten die elkaar om niks het bestaan onmogelijk linemen maken. Het erkennen van persoonlijke suprematie is misschien een rechts dingetje maar ik acht het wel noodzakelijk voor het functioneren van de mens en democratie. Het valt onder linkse gelijkheid. De rest verzoeken om dit niet na te streven is mijnziens een sluwe poging om anderen te ontwapenen.

1 Reactie
Je van Ka
Je van Ka28 mei 2022 - 10:05

Ik had het liever anders gezien, maar veel mensen in Nederland lijken de verzorgingsstaat toch echt te zien als een middel om compensatie te bieden voor geleden leed dat niet op een rechtspersoon verhaald kan worden. Met andere woorden: toevalligheden. Dat is ook waarom er, als er weer eens broekriemen aangetrokken moeten worden of er weer een relletje is geweest rond zorg- of uitkeringsfraude, er altijd weer een ronde volgt waarin we de slachtoffers van de profiteurs proberen te scheiden. Als die verzorginsstaat je lief is zal je toch echt genoeg mensen er van moeten overtuigen dat degene die er afhankelijk van zijn hun ellende niet verdienen.

Hannes van Achterhout
Hannes van Achterhout27 mei 2022 - 20:55

Nationaal-populistisch rechts blijkt nog steeds gericht op een hedonistisch hyperconsumptiepatroon. Het Arische wappiedom en de strevers naar een Teutoons-Germaans sanitair totaalbeleven, geheel zonder ziektekiemen en gentechnisch vervolmaakt, zullen eerst aan hun deplorabele achterban moeten werken om tot catharsis te komen.

Y-Line
Y-Line27 mei 2022 - 18:28

'tegenover personen die één of andere tekortkoming aan hun gezondheid hebben en wellicht aanpassingen of preventief beleid behoeven' Die/dat aanpassing/preventief beleid hebben we al jaren en heet de grieprik

8 Reacties
Karingin
Karingin27 mei 2022 - 19:45

Joh, dus die griepprik is een wondermiddel! Nah, wat raar dan dat we nog zoveel ziekte en gebrek hebben

Y-Line
Y-Line27 mei 2022 - 19:54

@Karingin Dat zeg ik niet hè.. maar het zijn kwetsbare groepen die baat hebben bij een griepprik. Een vergelijkbaar systeem zouden we ook kunnen opzetten met COVID vaccinaties.

Gimli1955
Gimli195528 mei 2022 - 8:32

@Y-Line Vaccineren is symptoom bestrijding, zeker nu blijkt dat herhalingen van vaccinatie een steeds korter effectief blijken te zijn. Er te weinig aandacht is besteedt aan ventilatie en alternatieven als behandeling zoals bijv. de huisartsen in Valthermond en andere onvoldoende onderzochte manieren. Nog steeds is het narratief, het verwijten en beschuldigen van de ongevaccineerden, en dat koppelen aan "extreem rechts". Die verwijten en beschuldigingen lossen niets op en het gebrek aan inzicht vertroebeld de effectieve aanpak. Ook wordt het zicht ontnomen aan de foute aanpak van de regering en het OMT met betrekking tot de verpleeghuizen. De laatste lockdown heeft veel meer schade opgeleverd dan het aan bescherming, Covid was op dat moment al aan het uitdoven in de maatschappij. Iedere nieuwe variant is besmettelijker en minder virulent, zoals het normale patroon. Dat betekent niet dat er geen mensen meer doodgaan of ernstig ziek worden, maar dat is geen afwijking met de normale gang van zaken in de maatschappij. Er gaan op normale basis al 250.000 mensen dood en al die sterfgevallen zijn voor de desbetreffende families een ramp. De kwetsbare groepen hadden zeker beschermd moeten worden, maar dat is onvoldoende gebeurd, ze zijn alleen geïsoleerd van hun familie, maar niet door het personeel beschermd door gebrek aan beschermingsmaterialen afgewezen door het OMT en de regering. Dat is geen verwijt naar het personeel , maar naar de personen die de richtlijnen schreven.

DanielleDefoe
DanielleDefoe28 mei 2022 - 10:22

De griepprik is maar matig effectief. Bij preventie denken we momenteel vooral aan het voorkomen van hart-&vaatziekten en diabetes. Ook niet onbelangrijk is het voorkomen van bijziendheid bij kinderen. Ook dat is voor een deel en life style kwaal.

Y-Line
Y-Line28 mei 2022 - 11:14

@danielle 'Bij preventie denken we momenteel vooral aan het voorkomen van hart-&vaatziekten en diabetes. ' Zeker, bestrijden van overgewicht is belangrijk. Het is dan ook niet toevallig dat veel mensen die op de IC lagen ook obese waren.

DanielleDefoe
DanielleDefoe28 mei 2022 - 13:15

@Y-line ik vind de bijziendheid ook een punt. Veel buitenspelen is erg belangrijk als preventie. Ook daarvoor.

Beisser
Beisser28 mei 2022 - 15:02

@Gimli1955 28 mei 2022 - 10:32 [‘Vaccineren is symptoom bestrijding’] Juist miet. vaccineren is een poging het lichaam zodanig te conditioneren dat het virus geen kans krijgt zich te ontwikkelen. Vaccinatie werkt alleen als het lichaam nog gezond is. Preventief dus. Het toedienen van zuurstof aan de covidpatiënt is een vorm van symptoombestrijding.. Noodzakelijk, dat weer wel natuurlijk.

Gimli1955
Gimli195528 mei 2022 - 18:09

Je hebt gelijk, beisser. De maatregelen waren symptoom bestrijding en een poging tot bescherming. In het begin en zeker de eerste 2 waren nog te volgen. De boosters die geen boosters zijn, maar revaccinatie zijn steeds minder effectief. Blijft staan datf er te weinig is gedaan met ventilatie en CO2 meters net als in België.

Pera71
Pera7127 mei 2022 - 16:55

Als iemand met veel dierbaren die kwetsbaar waren tijdens de coronapandemie door allerlei aandoeningen en/of afhankelijk waren van adequate en snelle behandelingen kan ik deze stelling alleen maar onderschrijven. Het wappiedom is een soort fascisme dat uit onze samenleving verwijderd dient te worden. Net zoals het de wappen niets kon schelen wat er met mijn dierbaren gebeurt, kan het mij nu ook niet schelen wat er met de wappen gebeurd. Helaas worden dergelijke asociale egoïsten met een fluwelen hand aangepakt in Nederlamd.

2 Reacties
Y-Line
Y-Line27 mei 2022 - 19:54

'Helaas worden dergelijke asociale egoïsten met een fluwelen hand aangepakt in Nederlamd.' Dus? Wat stel je voor?

PGS
PGS28 mei 2022 - 4:36

Ik begrijp je zorgen omtrent je kwetsbare dierbaren. En het is goed om zorgen om anderen te hebben. Maar het is toch altijd zo geweest dat de kwestbaren en zieken naar plekken gaan waar voor hen een veilige omgeving is gecreerd. Oftewel een ziekenhuis of verzorgingstehuis. Mijn kritische blik op lockdowns was en is: waarom moesten gezonde mensen in zo'n ziekenhuis/verzorgingstehuis situatie gebracht worden ? Waarom moest heel de maatschappij in lockdown ? Er zijn genoeg expers die stellen dat het beter was/is om de kwestbaren uit een gevaarlijke situatie te houden. Nu terugkijkende is iedereen het er over eens dat de lockdowns gigantische schade hebben aangericht aan de gezonde gedeelte van de bevolking. Vraag dat aan de school gaande jeugd of studenten. Vraag dat aan de naar kantoor gaande werkenden.

Kees van Bemmelen
Kees van Bemmelen27 mei 2022 - 16:40

Ik ken wel een paar van die wellness types die hele dag bezig zijn met groenteshakes en meditatie. Of ze rechts zijn weet ik niet, maar ze zijn wel vaak erg op zichzelf gericht is mijn indruk. En erg gevoelig voor hypes en complottheorieën. Een aantal is wel gecharmeerd van Baudet. Maar dat is niet zozeer vanwege diens rechtse standpunten over immigratie of sociaal-economisch kwesties, dat laat ze koud. Het lijkt vooral te maken te hebben met een enorm wantrouwen tegen de gevestigde orde, de 'msm', de medische wetenschap en de farmaceutische industrie - en dat laatste is toch ook wel door links gecultiveerd, soms met goede redenen overigens. Het is niet ondenkbaar dat als er iemand opstaat met dezelfde paranoia maar voor de rest linkse denkbeelden dat ze daar achteraan hobbelen (was er in de 5 sterrenbeweging in Italië niet ook een antivax vleugel?). Aan de andere kant hebben sommigen ook wel de neiging om ongezonde mensen inderdaad als ballast voor de samenleving te zien, dat wijst wel weer in de richting van extreemrechts. Wat me trouwens ook opviel: ze zitten vaak goed in de slappe was.

1 Reactie
DanielleDefoe
DanielleDefoe28 mei 2022 - 13:24

Geen ervaring met wellness, maar alternatieve niet empirisch onderbouwde gezondheidstheorieën zijn niet van vandaag of gisteren. De verspreiding is zoveel gemakkelijker geworden en er wordt veel geld mee verdiend.

Gerygrr
Gerygrr27 mei 2022 - 15:52

Goed artikel! Zoals Roxane van Iperen het ook heeft doorzien! Na haar indrukwekkende speech vorig jaar heeft ze mijn hart veroverd. Nu met dit boek opnieuw recht uit het hart en met oprechte bezorgdheid geschreven waarschuwing aan ons allen.