Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Het Groninger gasdrama is gestoeld op bewust beleid om schadevergoedingen te kunnen minimaliseren

  •  
29-06-2022
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
2715 keer bekeken
  •  
ANP-451111829

Groningen gebruiken als profijtelijk wingewest!

De ongeschreven wetten, gewoontes en mores van het bedrijfsleven komen glashelder boven water drijven in de eerste dagen van de verhoren van de parlementaire enquête over het Groninger bevingsdossier.

Zoals bijvoorbeeld de in het bedrijfsleven bekende uitdrukking 'wie betaalt bepaalt', om daarmee aan te geven dat onafhankelijke taxaties en rapportages feitelijk nooit bestaan. Die worden altijd in meer of mindere mate gestuurd door de partij die de opdracht geeft en de factuur betaalt. 

Maar ook de gewoonte bij omvangrijke schadeclaims dat ontkennen van verantwoordelijkheid voor de ontstane schade en tijdrekken in het schadeclaimproces heel normaal zijn. Om te trachten met een koopje van schadeplichtigheid af te kunnen komen, waarbij slachtoffers altijd financieel behoorlijk de klos zijn. 

Het bewust inzetten van juridische procedures als een succesvol doolhof voor ondeskundige slachtoffers en gedupeerden is ook een probaat middel gebleken om effectief veel geld te kunnen besparen op omvangrijke schadeclaims. De wet biedt daartoe ook talrijke mogelijkheden. Zoals de bewijsregel dat de gedupeerde moet aantonen dat er een direct verband bestaat  tussen de oorzaak en het vermeende gevolg, de schade aan hun huizen. Die bewijsregel was de eerste hindernis die Groningers moesten nemen alvorens werd besloten om die bewijslast bij schade aan woningen om te keren. 

Het instrument van het glashard ontkennen van feiten is al heel vroeg ingezet als verweer tegen de schadeclaims. Botte ontkenningen door ingehuurde bodemexperts dat er aanzienlijke schade zou kunnen ontstaan als gevolg van de gaswinning werden eerst de wereld in geslingerd als een onaantastbare waarheid, waarbij kritische wetenschappers die een andere mening waren toegedaan bewust buitenspel werden gezet. Dat gedrag hoort bij een vast draaiboek van misleiding om grote schadeclaims af te kunnen houden.

Toen dit niet meer houdbaar bleek als verweer tegen de immense claims werd soepel overgeschakeld naar de volgende stap in het proces van het afhouden van deze claims: het inzetten van schade-experts die getraind werden in het op technische gronden afhouden en erkennen van schadeclaims. De hoeveelheid onzinnige schaderapporten die opgeleverd zijn door deze zogenaamde “onafhankelijke” experts zijn talrijk. Rapporten die de uitkomst waren van geheime vooroverleggen om zoveel mogelijk grote claims af te kunnen houden met de meest onzinnige argumentatie. Terwijl gelijktijdig kleine schadegevallen redelijk willekeurig maar wel snel werden afgehandeld. Alles gebaseerd op een uitvoerig voorbereid en doortimmerd geheim schadeafwikkelingsdraaiboek. Een geslepen draaiboek waar bewust de Nederlandse Aardolie Maatschappij(NAM) als relatief kleine organisatie als eerste en enige aanspreekpunt voor gedupeerden voor was opgetuigd. Bemenst door ervaren en getrainde medewerkers die betaald werden om het hoofddoel van kosten besparing op claims te kunnen realiseren. 

Inmiddels weten we meer waarom dit draaiboek van het ontkennen van schade, het bewust manipuleren van zogenaamde onafhankelijke onderzoeken en het traineren van procedures van meet af aan haar vernietigende werk voor de Groningse slachtoffers heeft kunnen doen uitvoeren: een wel zeer naïeve overheid die te dicht op Shell heeft gezeten en niet vrij was om het doortrapte  spel dat juristen van Shell Legal Services achter de schermen bedacht hadden en hebben aangestuurd te kunnen doorgronden en attaqueren. Vanwege incompetentie van bestuurders en ambtenaren die geen idee hebben hoe het grote bedrijfsleven en de multinationals gewend zijn in de wereld zaken te doen. 

Met een gelikte communicatie en brede glimlach naar de politiek en haar eigen klanten, de consumenten, dat zij toch voor 100% hun verantwoordelijkheid zullen nemen mits aangetoond wordt dat door de gaswinning bevingsschade is veroorzaakt en ontstaan. 

Alleen in 2022 weten we dat dit slechts communicatie voor de bühne is geweest. Achter de schermen is het nooit de bedoeling geweest om vrijwillig ruimhartig schade aan gedupeerde Groningers te gaan vergoeden. 

Inmiddels weet ook Mark Rutte beter. Hij is door schade en schande wijs geworden. Waarom was hij recent zo in paniek toen Shell onverwacht aankondigde haar hoofdkantoor naar Londen te gaan verplaatsen? De verklaring voor zijn paniek is simpel. De overheid heeft de afhandeling van de schadeposten inmiddels overgenomen en met Shell de afspraak gemaakt dat die rekening naar hen kan worden doorgeschoven. Maar gaat dat straks ook daadwerkelijk gebeuren als Shell daar moeilijk over gaat doen nu ze met hun hoofdkantoor niet meer in Nederland zitten? 

De juristen van Legal Services zullen daar vast slimme draaiboeken en juridische oplossingen voor hebben bedacht om als Shell zich ook jegens de Nederlandse staat te kunnen onttrekken aan haar verplichtingen als die rekening niet convenieert met de kostenraming van Shell voor deze schadeoperatie.  

Alle gedupeerde Groningers zullen naar verwachting dan ook rekening moeten houden dat het voor een volledige schadevergoeding van grote en omvangrijke schadeclaims gewoon te laat is. Te laat vanwege een naïeve en incompetente overheid die teveel en te lang heeft vertrouwd in het schadevergoedingsdossier op de NAM en later Shell. Vanwege parallelle belangen om zoveel mogelijk gas te winnen voor de staatskas met zo weinig mogelijk kosten. Groningen gebruiken als profijtelijk wingewest!

Voor de Groningers is het te hopen dat na de uitkomsten van het parlementaire enquête onderzoek eindelijk recht wordt gedaan aan wat hen toekomt. Ongeacht hoeveel geld dat de overheid gaat kosten. Een veelvoud ervan is immers letterlijk uit de Groninger bodem gehaald.

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (11)

Mirzas
Mirzas30 jun. 2022 - 12:14

Misschien kunnen de Groningers (en / of toeslagenouders) langs de plaatselijke boeren om wat trekkers, mest en strobalen te regelen. Dat werkt namelijk goed!

1 Reactie
Albert 18
Albert 181 jul. 2022 - 5:24

Zeker een goed advies. Aan hoe je als burger of groep iets iets op de agendakunt krijgen zijn voorwaarden aan verbonden en streng geregeld. Dit kost veel tijd en moeite om daaraan te voldoen, zeker als het gaat om bepaalde " kwetsbare" groepen in de samenleving zal dit vaak niet lukken en blijven deen speelbal en moeten ondanks, wij doen het anders, happen en slikken. Waar nu blijkt dat je met geweld en andere niet wettelijke middelen dit zeeeeer snel op de agenda krijgt. Lijkt dit voor de zoveelste keer legitiem.

Jan vd Akker
Jan vd Akker30 jun. 2022 - 10:43

Jammer dat we bij een parlementaire enquêtecommissie altijd te maken krijgen met (oud )bewindslieden die allemaal na hun politieke carrière de pech hebben dat ze aan Alzheimer gaan lijden. Beroepsziekte? Misschien eens onderzoek naar gaan doen doen.

GHS
GHS30 jun. 2022 - 9:13

Met het lezen van het artikel en daarna de reacties vraag ik mij altijd af: Wie heeft dit veroorzaakt? De regering? Wie zijn de regering? Dat zijn een aantal mensen die op een partij gestemd hebben. Maar zijn zij deskundig? Vaak neen. En dan dus moeten zij de deskundigheid van anderen toegeschoven krijgen. En wie doen dat? Juist, de ambtenaren. De regering "zit" ongeveer 4 jaar. De ambtenaren zitten hun hele leven, worden nooit ontslagen en als er iets mis is, dan worden ze een poosje "uit de wind"gehouden of krijgen een andere functie. En dat is al jaaaaaaren zo. Waarom worden de zaken waar Hr. Omtzigt mee bezig houdt niet afgehandeld? waarom krijgt hij stukken die zwart gelakt zijn? gaat u nog stemmen? Tot dusverre heb ik dat braaf gedaan, ik vond het mijn plicht. Maar nu ???????

2 Reacties
Effie2
Effie230 jun. 2022 - 9:38

Amtenaren zijn dienaren van de politieke machthebbers. Ze voeren het beleid uit waarvoor een meerderheid van de zittende kamerleden voor heeft gestemd. Doen ze dat niet, dan is het functie elders.

vdbemt
vdbemt30 jun. 2022 - 10:47

De vraag moet niet alleen zijn: wie heeft dat veroorzaakt? De vraag moet ook zijn: wie heeft dat laten gebeuren? En DAT is ZEKER: de regering. Inderdaad zijn zij niet vaak deskundig en hebben ze altijd ambtenaren die zaken uit moeten werken. Maar de regering is verantwoordelijk en moet het vermogen hebben supervisie te houden. Te kunnen sturen. En BIJsturen. Volgens HUN beleid.

Effie2
Effie230 jun. 2022 - 7:28

Mooie samenvatting Anthony. Alleen lees ik hierin niets over de hiervoor politiek verantwoordelijken, die de burger, middels het zogenaamde recht van de sterkste, ook híer weer massaal in de kou lieten/laten staan om de financiële belangen van hun egoïstische, kapitaalkrachtige, intensief lobbiënde/achterban, veilig te stellen. En daarbij doel ik uiteraard op de betreffende multinationals die de grens over gaan, of daarmee dreigen, als ze in een ander land nóg meer geld bijeen kunnen harken.

Ben  Liberaal
Ben Liberaal29 jun. 2022 - 19:33

Bij de foto sloeg even schrik om t hart.... zit Jorritsma nou ook al in gaslobbycommissies ? pff was me dat schrikken..

Doomsdayshaman
Doomsdayshaman29 jun. 2022 - 18:43

De Groningers, de toeslagen affaire, de boeren, de afbraak van de verzorgingsstaat, de woningcrisis, het "vluchtelingen"beleid, de groeiende armoede. Het kookboek voor de burger-oorlog/opstand krijgt vorm. Rutte & Co, krijgt de handen wel op elkaar van "de Nederlanders".

5 Reacties
Gimli1955
Gimli195529 jun. 2022 - 19:20

Klopt helemaal Doomsdayshaman, lees het boek van Mattias Desmet : De psychologie van het totalitarisme. Plaats de wappies er ook maar bij, de WOB verzoeken uit het begin van de Covid periode geeft al genoeg aan dat de aanwijzingen en voorspellingen van hen voldoende aangetoond is. Het zou ook vreemd zijn als de overheid bij Covid wel opeens betrouwbaar zou zijn geweest en niet hebben gelogen. De lijst over de laatste 40 jaar wordt langer en langer.

C@io1
C@io130 jun. 2022 - 0:59

@Gim Hoe oud is dat boek precies? Verder, zou ik even willen toevoegen dat dit thans waarschijnlijk is. Ondanks dat ik op mijn netwerk onderhevig ben aan manipulaties over de afgelopen 2 jaar. Heb ik in bezit, 2 versies van 1 onderzoek naar sars cov-wiv1 v het wuhan instituut, welk uitgebracht schijnt te zijn met collegae uit onder meer de USA etc. Het lijkt me sterk dat 1 vd aanwezige hackers op mijn netwerk de moeite doen deze te plaatsen, een wetenschapswebsite na te bouwen en dat de uitgever een welbekende uitgever in onderwijsmateriaal en wetenschappelijke publicaties is: enkel om mij een hak te zetten.(maar het zou kunnen) In dit onderzoek werd vastgesteld dat er een sl-cov was gevonden, welk de drempelwaarden haalde om over te kunnen gaan op mensen. Ik citeer uit het abstract welk ik net vluchtig vond: "Most importantly, we report the first recorded isolation of a live SL-CoV (bat SL-CoV-WIV1) from bat faecal samples in Vero E6 cells, which has typical coronavirus morphology, 99.9% sequence identity to Rs3367 and uses ACE2 from humans" Dit was in october 2013 toen de publicatie gedaan werd. Verder, zitten er indicaties in het document (mits geen gerichte gaslighting mijn natuurlijke persoon) waar uit af te leiden viel dat, sars cov wiv1 waarschijnlijk zich via lucht of eventueel intiem contact zou verspreiden. Verder, staan er in de versie waar ik over beschik indicaties dat het ontwikkelen van vaccins reeds had kunnen plaats hebben destijds.

C@io1
C@io130 jun. 2022 - 1:01

Wat je onder het aangegeven beding mag concluderen. Of thans ikzelf, is dat: het gehele debat over mondkapjes in april 2020 enkel schouwspel was. (Again, mits dit niet een zeer persoonlijk gerichte hoax was, vanwege de computervredebreuk)

C@io1
C@io130 jun. 2022 - 1:11

@Gim, deze quote geeft aan dat kruisbesmetting een wetenschappelijke zekerheid was. Dus niet of maar wanneer (uit het volledige onderzoeksverslag) "Sequence analysis using a sequence-independent amplification method14 to avoid PCR-introduced contamination indicated that the isolate was almost identical to Rs3367, with 99.9% nucleotide genome sequence identity and 100% amino acid sequence identity for the S1 region. The new isolate was named SL-CoV-WIV1" Inzake rs3367: https://en.m.wikipedia.org/wiki/SHC014-CoV Dat betekend dat men toch echt op de hoogte was van de zekerheid op een pandemie en reeds +/- 7 jaar tijd had om vaccins tegen lagere kosten te ontwikkelen. Hetgeen met bewust na liet.

Gimli1955
Gimli19551 jul. 2022 - 6:23

Deze reactie is verwijderd