Joop

Het groen verdwijnt in hard tempo in Amsterdam

  •  
06-07-2021
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
171 keer bekeken
  •  
19620080612_1de5f8e093_k

© cc-foto: Rene Passet

Amsterdam staat met stip op nummer 1 als stad met het minste groen van Nederland
Hoe ziet Amsterdam er in 2050 uit? In de Omgevingsvisie 2050 belooft het Amsterdamse college van GroenLinks, PvdA, SP en D66 maximaal te verdichten, rigoureus te vergroenen en samen met bewoners de stad te maken. Het leest als een groen sprookjesboek, maar in de praktijk van het stadsbestuur ziet er helaas heel anders uit.
150.000 woningen bouwen op het huidige oppervlak van Amsterdam én meer en betere natuur door de hele stad beloven? Amsterdammers zijn helemaal niet gerust op al die mooie, groene beloftes en vergezichten, net als de Partij voor de Dieren. Amsterdam staat met stip op nummer 1 als stad met het minste groen van Nederland. En dat groen neemt ook in hard tempo af. Zo werd al berekend dat in 13 jaar tijd 600 voetbalvelden aan groen is verdwenen, terwijl groen juist zo belangrijk is voor de leefbaarheid van de stad en het geluk en de gezondheid van stedelingen. En groen is ook hard nodig in het licht van de klimaat- en biodiversiteitscrisis.
Groene stadsnatuur, de stadsparken, scheggen en volkstuinen staan stevig onder druk bij dit college. Amsterdammers dienden dan ook vele zienswijzen in op de Omgevingsvisie 2050. Ze zien al jarenlang dat natuurgebieden ingezet worden voor intensieve recreatie, bomen worden gekapt voor evenemententerreinen, plastic kunstgrasvelden worden gepland in ecologische gebieden en volkstuinen worden bedreigd. Zelfs begraafplaatsen zijn recreatiebestemmingen geworden! Bij nieuwbouwprojecten worden de normen voor vierkante meters groen en sport vaak niet gehaald. En zo wordt bouwen, bouwen, bouwen steeds meer stouwen, stouwen, stouwen.
Hoe worden de mooie woorden uit de Omgevingsvisie in de praktijk gebracht door dit stadsbestuur? Het grootste woningbouwproject van Amsterdam is Haven-Stad met 40.000 – 70.000 woningen. In dit nieuwe stadsdeel – zo groot als de stad Leiden of Maastricht – komt te weinig groen en het gaat ook zeer ten koste van het groen voor de inwoners in Amsterdam Centrum en West. Amsterdammers die nu al het minste groen per inwoner hebben.
Het college had bedacht dat het nu al superdrukke Westerpark het park van Haven-Stad zou worden. Een motie van de Partij voor de Dieren om het Westerpark buiten de berekening van de groennorm voor de nieuwe wijk te houden is door de voltallige gemeenteraad aangenomen, maar de wens van het hoogste democratische orgaan wordt door wethouder Van Doorninck keihard genegeerd. Grote stukken van het Westerpark worden toch meeberekend. Er komt geen centimeter groen bij, maar het projectteam zegt vrolijk dat er nu zelfs een overschot aan groen is in Haven-Stad!
En dan neemt de gemeente ook nog een flinke hap uit het groen voor de infrastructuur. Dwars door het Westerpark en de volkstuinen staan tram-/busbanen en diverse fietssnelwegen in de planning. Het park wordt in tweeën gesplitst, het drukke verkeer wordt het park binnengehaald en de ecologische verbindingen verbroken. Het leefgebied van de vos, ijsvogel en ransuil wordt verstoord, maar ook van de Amsterdammer die op zoek is naar rust en ruimte om even te ontsnappen aan de drukke stad. Is dit wat het college bedoelt met meer en betere natuur?
En dan de stad, maken we die in Amsterdam echt samen? Avonden en avonden is er geparticipeerd over bijvoorbeeld het Westerpark, de Meervaart of de Gaasperplas. Als je als Amsterdammer het groen wil beschermen heb je een dagtaak aan inspraakavonden, zienswijzen en inspreken bij stadsdeel of gemeenteraad, maar met ‘de input van onderop’ wordt vrijwel niks gedaan. Participatie is bij dit college niets anders dan praten en gewoon doorgaan waar zij mee bezig is.
Het college zit met een roze bril op en belooft Amsterdam sprookjes. Heel veel nieuwbouw in de stad gaat ten koste van het groen. De Amsterdamse stadsnatuur kun je niet straffeloos kapot maken en repareren met wat geveltuintjes of een groen dak. Als ons groen onder beton en asfalt verdwijnt, dan gaat de leefbaarheid in de stad voor mens, dier en natuur hard achteruit. En het lijkt me nou niet dat juist dat de visie moet zijn voor onze leefomgeving in 2050.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (42)

Pater
Pater17 jul. 2021 - 17:25

Wat een eenzijdig verhaal. In de stad bouwen lijkt me beter dan in het groen buiten de stad. "Dwars door het Westerpark en de volkstuinen staan tram-/busbanen en diverse fietssnelwegen in de planning." Beter dan autowegen lijkt me. Fietssnelwegen zijn, neem ik aan, wat bredere fietspaden. "Participatie is bij dit college niets anders dan praten en gewoon doorgaan waar zij mee bezig is." Nee hoor. Uit het Parool: "Het stormachtige protest op IJburg tegen de komst van windturbines heeft zijn uitwerking niet gemist. Wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) heeft de ‘zoekgebieden’ met mogelijke locaties voor windturbines kleiner en specifieker gemaakt. Daarmee is de kans dat ze voor de kades van IJburg verrijzen minimaal. Ook de zoekgebieden bij het groen van de Amstelscheg, de Gaasperplas en bedrijventerrein Amstel III bij Zuidoost vallen af."

1 Reactie
DanielleDefoe
DanielleDefoe19 jul. 2021 - 6:26

De levensvarbaarheid van een park gaat er sterk op achteruit door het in stukken te verdelen. Van het Groningse Sterrenbos is ook niet veel meer over.

Marcus A.2
Marcus A.217 jul. 2021 - 7:20

GroenLinks als aanjager van bomenkap? Lijkt zowel landelijk als lokaal het geval. Vreemd.

Kuifje3
Kuifje314 jul. 2021 - 9:01

Amsterdam… een vreselijke stad. Druk, duur, vies, lelijk, arrogant. Nou kan je niet alles de politiek verwijten, maar het huidige college zal de situatie niet verbeteren. Ik heb er bijna 20 jaar gewerkt. Niet de beste jaren van mijn leven. Het enige goede aan de stad is de plaatselijke voetbalclub, maar ook dat zal niet bij iedere reageerder hier op instemming kunnen rekenen.

DvanDattum
DvanDattum12 jul. 2021 - 9:28

Alles en iedereen trekt naar Amsterdam, ook vanuit allerlei buitenlanden. Je ontkomt er niet aan om de beperkte ruimte zo goed en slim mogelijk te gebruiken. De tijd van eengezinswoningen met een tuintje aan de voor- en achterkant, is voorbij in de grote steden. Woontorens en flatgebouwen zijn de toekomst om iedereen te kunnen huisvesten.

HappyBuddha
HappyBuddha7 jul. 2021 - 11:17

In 2050 zal ongeveer 80 tot 90% van de wereldbevolking in stedelijke gebieden wonen. Daar heb je ruimte voor nodig. En ja, dat gaat tenkoste van het groen..

1 Reactie
Jansen7
Jansen79 jul. 2021 - 12:50

Als de partijen in Amsterdam dat nou ook toe zouden geven i.p.v. te liegen. De groei van Amsterdam komt trouwens ook door beleidskeuzen hoewel het mensen eigen is om alles te wijten aan 'overmacht' en 'externe factoren'.

JohnVKR
JohnVKR7 jul. 2021 - 9:44

Ik heb veel kritiek op mijn Rotterdamse stadsbestuur, maar op het gebied van vergroening is er wel een visie gekoppeld aan daadkracht. En ja, er worden soms ook bomen gekapt waarvan ik oprecht denk, waarom? Maar tegelijkertijd wordt er de komende jaren aan forse vergroeningsprojecten gewerkt, al op korte termijn te beginnen met het Hofplein. Ook de platte daken worden steeds vaker benut, bewoners kunnen financiering aanvragen om de voorkant van hun woning/straten te beplanten, en nog meer. Hoe zich dit verhoudt tot wat er in Amsterdam gebeurt, kan ik niet beoordelen. Wat ik wel weet is dat Amsterdam op dit moment inderdaad geen groene stad is, en dat is nog een understatement. Ik kom bijna wekelijks wel een keer in Amsterdam, en het is inderdaad grotendeels steen, steen en nog eens steen. Zonde.

[verwijderd]
[verwijderd]7 jul. 2021 - 9:32

--- Dit bericht is verwijderd —

4 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe7 jul. 2021 - 10:05

Laagdrempelig. Helemaal gratis kan leiden tot onnodig gebruik

Pater
Pater7 jul. 2021 - 12:45

Ik ben vóór de snelle verbindingen, maar ik houd tegelijk mijn hart vast over de mogelijke gevolgen: dichtbouwen van de open ruimtes in het rustige Friese en Groningse landschap. Als Heerenveen op minder dan een uur treinen van A'dam komt te liggen zie ik allereerst de huizenbouw en Gaasterland en de Fries-Drentse venen enorm groeien.

DanielleDefoe
DanielleDefoe7 jul. 2021 - 15:43

Als de bevolkingsgroei doorzet en er wordt gevolg gegeven aan de wens om lekker ruim te wonen is het niet uitgesloten. Projectontwikkelaars/wethouders zullen zeker proberen huizen te bouwen in het hogere segment. Naar verluidt gaan de traditionele landschappen nu ook al in hoog tempo verloren.

Jansen7
Jansen79 jul. 2021 - 13:04

@Pater: als je OV-sites leest dan zie dat erop gewezen wordt dat Lelystad de groeiprognoses als decennia niet haalt. En dit gaat om een stad op een uur afstand van A'dam. Het is ook de prijs van immigratie waar zeer veel mensen voor staan: alleen willen deze insiders en gesettelden op de woningmarkt dat nieuwe Nederlanders en nieuwe generaties autochtonen voortaan maar in woontorens met wat schaamgroen gaan wonen. Want stel je voor dat ze dezelfde woningkwaliteit willen hebben als de immigratiepleiters.

LHTJ
LHTJ7 jul. 2021 - 8:26

Tja Amsterdam, Nimby bestuur bij uitstek. We zien het bij de windmolens, na protest zijn er nieuwe voorkeursplekken aangewezen en niet geheel ontoevallig zijn alle plekken waar D66 en GL de grootste zijn geen optie meer. De grootste voorkeursplek is Noord, daar waar Denk de grootste was bij de gemeenteraadsverkiezingen. Tot zover solidariteit en inclusie. Dan wordt de boer en de provincie vanuit de betonjungle allerlei gekkigheid opgespeld en zelf slopen ze ieder sprietje groen uit de openbare ruimte. Nu moet ik zeggen dat het niet alleen het stadsbestuur is maar de voortuintjes bestaan ook louter uit stoeptegels, de bakfiets moet immers stabiel staan. Hypocrisie ten top. Daar waar in de gehuchtjes in de provincie men op de fiets langs de boer gaat om een vers appeltje te halen (gewoon netjes betalen in een onbeheerd geldbakje naast de kist appelen) gaat de groene en bewuste Amsterdammer naar de hippe urban powerfood store om een overpriced avocado te scoren, die 1) 5 x zoveel water nodig om te groeien en 2) de halve wereld is overgevlogen en gereden alvorens deze door een sojahipster in een kek mandje is gelegd. Tot zover mijn licht gefrustreerde bijdrage.

1 Reactie
DvanDattum
DvanDattum12 jul. 2021 - 10:14

Kleine correctie: Alleen in Nieuwendam Noord was DENK de grootste. In alle overige wijken en buurten was dat GroenLinks. Zie deze tabel van de gemeente: https://maps.amsterdam.nl/gemeenteraad2018/ In een groot deel van Nieuw-West was DENK inderdaad de grootste.

Minoes&tuin
Minoes&tuin7 jul. 2021 - 7:18

Dat is geen gemeentebeleid maar landelijk beleid, dat inbreien heet. Ieder stukje grond binnen een stad of gemeente moet benut worden, nog dichter op elkaar of naar boven, nog meer steen, nog heter in de zomer, nog meer mensen, zodat je niet in de buitengebieden behoeft te gaan bouwen. Feitelijk is er geen visie op leefbaarheid. Het is het economisch denken dat overal vat op gekregen heeft.

5 Reacties
SpijkerMaarten
SpijkerMaarten7 jul. 2021 - 9:32

Ik denk dat dat niet helemaal fair is. In ieder geval is inbreiding in Amsterdam ook een manier om niet in bijvoorbeeld landelijk Noord te hoeven bouwen De woningvoorraad staat in heel Nederland onder druk, deels door Haagse maatregelen, de grond in Amsterdam zelf is ongeveer op en de woningvoorraad staat onder druk, zeker ook door Haagse maatregelen of processen waar de Amsterdamse overheid weinig aan kan doen, of waar het weinige dat kan worden gedaan een lange adem vergt. En de omliggende gemeenten kunnen of willen het probleem niet oplossen, en dat is ook begrijpelijk. Als je geboren Amsterdammers, nieuwe Amsterdammers en gezeten Amsterdammers iets van soelaas wil bieden, moet je ergens bouwen. Natuurlijk moet niet al het groen verdwijnen, en ik baal ook van een vrij hoog pand aan het einde van de straat dat de boel een stuk donkerder en geslotener maakt. Maar inbreiding is dan wel de tegenhanger van bouwen in het groen om de stad heen. Dan is het het een of het ander. Je kunt enorm steggelen over keuzes, maar bovenstaand artikel biedt weinig oplossingen.

Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart7 jul. 2021 - 9:37

Precies. En al weet ik dat het niet gezegd mag worden, toch .... als stadsbewoner en liefhebber van asfalt en beton - en ook kinderkopjes vind ik niet te versmaden - vind ik dit een heugelijk bericht, en verstandig beleid Dat chlorofyl - een noodzakelijk kwaad, want nodig voor de omzetting van CO2 naar O2 via fotosynthese etc; - dat ruizen en wuiven wekt weerzin, zo niet existentialistische walging, zoals trouwens heel de natuur: wat een beroerd systeem is dat, zeg: een chaotische opeenstapeling van wreedheid en desinteresse en verspilling - moet je rondom de stad draperen, ver uit het zicht.

Jansen7
Jansen79 jul. 2021 - 12:59

@SpijkerMaarten: je draait de zaken om: inbreiding wordt al jaren als DE oplossing gebracht maar zelfs wetenschappers/woningmarktexperts beginnen nu steeds meer bedenkingen te krijgen over dit axioma bij de overheid en in de beleidswereld. De redenen komen deels n dit artikel aan de orde.

Minoes&tuin
Minoes&tuin9 jul. 2021 - 14:15

inbreiden heet..... Het is niet alleen in Amsterdam zo. Ga naar alle andere steden kijken, zelfs in dorpen gebeurt het. Daar rondom heen verdwijnt al veel natuur en dan heb ik het niet over weilanden. Natuur wordt verpatst t.b.v. villawijken. Daar wonen vaak geen eigen burgers. Door de natuur worden snelfietspaden aangelegd t.b.v. grote bedrijven. Natuurgebieden worden zo doorsneden, terwijl dat niet mag. Probleem is dat de randgemeenten het moeten opvangen die zo ook voor de eigen bewoners geen huizen meer kunnen bouwen of bouwen maar aan de vraag van de stad moeten voldoen en alleen nog in het betere segment bouwen! Daar komen vaak stedelingen wonen met meer geld of mensen van ver buiten het gebied. Het is al lang een regionale kwestie geworden. Men maakt tegenwoordig plannen voor het stedelijk gebied die verder reiken dan de stad op zich. Alles wordt zowat vooraf geclassificeerd. Wat me opvalt is dat Amsterdammers zeggen in Amsterdam te mogen wonen omdat ze Amsterdammer zijn. In veel andere steden en dorpen heb je die keuze al lang niet meer.Die dorpen worden overgenomen door stedelingen en De dorpsbewoners kunnen ook in hun eigen dorpen niet meer wonen, hebben ook die keuze niet meer, die worden steeds meer naar afgelegen oorden verwezen waar ze ook niet willen wonen. Soms denk ik daarom weleens dat Amsterdammers een speciaal soort zijn.

Minoes&tuin
Minoes&tuin9 jul. 2021 - 14:26

Grietje Vleeshart Vreet jij maar lekker stenen, daar heb ik geen enkel probleem mee als jij dat zo prettig vindt. Wat wil je dan nog meer. Toen ik het Vondelpark zag in het voorjaar, dacht ik even dat ze daar mensen aan het uitlaten waren. Was nog even bang dat ze elkaar verdrukten en geen adem konden halen daar in die groene long.

Djennica
Djennica6 jul. 2021 - 19:23

En dat met een links stadsbestuur. Wie is er in shock?

5 Reacties
Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland6 jul. 2021 - 21:53

ach...links bestaat niet meer in dit land GroenLinks is voor welgestelde teslatrutten die yoga doen en klagen over voetballende kinderen op straat

Minoes&tuin
Minoes&tuin7 jul. 2021 - 7:19

Tsja, kinderen stemmen niet!

Minoes&tuin
Minoes&tuin7 jul. 2021 - 7:32

Vervelende is dat het alk heel lang landelijk beleid is. Nou ja beleid!

SpijkerMaarten
SpijkerMaarten7 jul. 2021 - 9:36

Links is ook iets doen aan volkshuisvesting, en bouwen kan daarbij horen. "GroenLinks is voor welgestelde teslatrutten die yoga doen en klagen over voetballende kinderen op straat " Ik denk dat die mevrouw hierboven die welgestelde teslatrutten beter vertegenwoordigt, want zij zit al in de stad. Haar groen is de prijs voor de woning van een nieuwkomer of een minder kapitaalkrachtige starter. Zoals ik haar hoor, mag er geen boom meer verdwijnen. Dan kan er in de stad dus niemandcmeer bij, en zoals altijd is het de minder kapitaalkrachtige die een huis zoekt daarvan de dupe. Echt links is het proberen het evenwicht te vinden tussen verschillende belangen.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland7 jul. 2021 - 11:26

Bomen kunnen prima samengaan met wonen hoor, sterker nog , het zal wel eens onze redding kunnen zijn als je de staat van het klimaat in acht neemt

korheiden2
korheiden26 jul. 2021 - 18:41

Amsterdam is dan wat de gemeenteraad betreft weer wel zo ongeveer de groenste stad....

RechtdoorZee93
RechtdoorZee936 jul. 2021 - 18:17

Meer mensen betekent bijna altijd minder groen. Iets anders beweren komt aardig overeen met het vertellen van sprookjes. Overigens is geen verassing omdat het gemeentebestuur van Amsterdam behoorlijk dogmatisch en ideologisch is ingesteld. Wellicht kunnen ze een voorbeeld nemen aan Singapore wat ondanks de bevolkingsdichtheid verassend groen en leefbaar is. Immers, you can't have your cake and eat it.

13 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens6 jul. 2021 - 18:34

@ RechtdoorZee93 Jij schrijft: Meer mensen betekent bijna altijd minder groen. Iets anders beweren komt aardig overeen met het vertellen van sprookjes. Dat is een voorbarige conclusie: https://www.trouw.nl/nieuws/het-verticale-woonbos-in-utrecht-360-bomen-9640-stuiken-en-heesters~bc1c7be5/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F Er is wel wat innovatie voor nodig. Ook Amsterdam heeft plannen voor verticale vergroening. Of Singapore een goed voorbeeld is weet ik niet. Hoeveel M2 is de woonoppervlakte van een gemiddeld huis daar? En hier? Modellen vanuit andere culturen zijn nooit zonder meer over te planten. Maar het kan je natuurlijk wel aan het denken zetten.

JasDon
JasDon6 jul. 2021 - 18:34

Dat was ook mijn gedachtegang, komt heel erg over als ideologisch self-inflicted.

RechtdoorZee93
RechtdoorZee936 jul. 2021 - 19:14

@Daan, Ik schreef dan ook bijna onmogelijk en niet per definitie onmogelijk. Verticale tuinen zijn leuk maar is het betaalbaar? De woontoren in Milan in ieder geval niet. Ik weet ook niet hoe geschikt de drassige grond in Amsterdam is voor (veel) hoogbouw. Meer hoogbouw heeft dan ook weer als nadeel dat het een nadelige impact heeft op het karakter van de stad. Londen is er niet mooier op geworden vind ik. Heb geen idee wat het gemiddelde in Singapore is maar vraag me af of het veel scheelt met het gemiddelde waar jongeren hier genoegen mee moeten nemen. @Jasdon dat inderdaad

Hakkepuf
Hakkepuf6 jul. 2021 - 19:49

@DaanOuwens: Jij denkt dus dat verticaal groen de oplossing is? Lekker een paar grote planten op je balkon en plakkerige klimplanten tegen de muur van een flat. Ik wens je veel plezier met alle insecten die zich daar in gaan nestelen. Over mensen met hooikoorts maar te zwijgen.

EenMening
EenMening6 jul. 2021 - 19:58

De bevolking van Amsterdam groeit hard; de enige echte stad van NL is weer razend populair: er komen per jaar 11.000 inwoners bij. Maar groei betekent bouwen, tot 2040 moeten er 70.000 (!) woningen bijkomen. Dat gaat ten koste van de vrije ruimte, daar valt weinig aan te doen. Tenzij je opteert voor Manhattan aan het IJ. Ik hoop dat het gemeentebestuur de verleiding kan weerstaan om in Landelijk Noord te gaan bouwen. Je moet er toch niet aan denken dat Durgerdam, Ransdorp, Holysloot en Zunderdorp in een huizenzee verdwijnen.

DaanOuwens
DaanOuwens6 jul. 2021 - 20:31

@ RechtdoorZee93 Jij schrijft: Ik schreef dan ook bijna onmogelijk en niet per definitie onmogelijk. Verticale tuinen zijn leuk maar is het betaalbaar? Wat je nu doet is aangeven dat je het niet weet. Terwijl je in je eerste tekst schreef: Meer mensen betekent bijna altijd minder groen. Iets anders beweren komt aardig overeen met het vertellen van sprookjes. Dat is niet schrijven dat je het niet weet. Dat is opschrijven dat je het wel weet. Mensen die het niet met je eens zijn geloven in sprookjes. Je gaat dus van nee maar ja misschien. Dat is wel heel veel draaikonterij in een paar regels. Als je het niet weet waarom schrijf je het dan op?. En je doet het bij herhaling. zoals hier: Heb geen idee wat het gemiddelde in Singapore is maar vraag me af of het veel scheelt met het gemiddelde waar jongeren hier genoegen mee moeten nemen. Dat is niet erg recht door zee. Je zegt dat je het niet weet, maar het is meer dan jongeren hier. O. Hoezo? Je doet dus allerlei uitspraken over zaken waar je niets van weet. En een paar minuten later kan je het tegenovergestelde van mening zijn. Ik vind dat merkwaardig gedrag.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland6 jul. 2021 - 21:56

Nee hoor, je moet gewoon ophouden met 19e eeuws te denken

tempest
tempest6 jul. 2021 - 22:10

@DaanOuwens Als je groen uit verticaal woonbos moet komen terwijl je gewoon groen vol aan het bouwen bent, dan ben je eigenlijk de boel een beetje aan het flessen. Hoe mooi zo’n nieuw verticaal woonbos misschien ook kan worden, niemand associeert groen daarmee. Dus ja, het is wellicht een verbetering, maar nee, het is geen echt groen.

DanielleDefoe
DanielleDefoe7 jul. 2021 - 6:40

Mijn Amsterdamse vrienden klagen al jaren over de "ontgroening".

Minoes&tuin
Minoes&tuin7 jul. 2021 - 7:29

tempest Je kunt er inderdaad geen picknick kleedje op uitvouwen! Je kinderen kunnen er niet spelen. Extra wegen kun je natuurlijk groen verven, is ook groen, maar wel weer warm. Het is niet alleen in Amsterdam zo. Ben ook benieuwd hoe dat groen het gaat doen als de zon weg is uit een stad met steeds meer hoogbouw. Het wordt misschien minder warm maar veel beplanting heeft wel zon nodig. Het is sowieso in Nederland zo dat plaatsen/steden op zich al weinig groen hadden en nu nog minder hebben na al dat inbreien. Ga je in andere Europese landen kijken is dat volgens mij wel anders. Mensen hebben ruimte nodig, kinderen helemaal.

DaanOuwens
DaanOuwens7 jul. 2021 - 9:57

@ tempest Jij schrijft: niemand associeert groen daarmee. In een groot stedelijke omgeving is dat naast de enkele parken de enige opties die er zijn. Verder moeten er gewoon heel veel boerderijen gesloten worden om bouwgrond te creëren voor de woningen die noodzakelijk zijn. Maar er zijn grote aantallen mensen die zich goed voelen in een grote stad. Alle reden om die omgeving zo groen mogelijk te maken. Niet iedereen kan zich de luxe permitteren bij een bos te wonen.

DanielleDefoe
DanielleDefoe7 jul. 2021 - 10:16

Emigreren kan ook nog.

Jansen7
Jansen79 jul. 2021 - 12:54

Wat Minoes al zegt: op horizontaal groen kun je wandelen, sporten, picknicken en recreëren maar met verticaal groen en met dak-groen kan dat niet. In andere steden wordt dakgroen etc. wel eens 'schaamgroen' genoemd, naar analogie van dat andere 'schaamspul'.