Joop

Het gaat niet om aantallen vluchtelingen, maar om voorspelbaarheid

  •  
03-02-2017
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
Refugees from Libya Queue for Food at Tunisia Transit Camp

© Vluchtelingen uit Libië staan in de rij voor voedsel bij een VN-hulppost aan de Tunesische grens

Libische overheidsfunctionarissen en mensenhandelaars mishandelen migranten op grote schaal. We kunnen dat toch niet uit ontwikkelingsgeld subsidiëren?
Er valt met Afrikaanse landen best te praten over migratie en terugkeer, maar dan moet het adagium ‘minder minder minder’ worden vervangen door ‘voorspelbaar en gereguleerd’.
Ministers van buitenlandse zaken van de lidstaten en leden van de Europese Commissie reizen zich een slag in de rondte om deals te sluiten met Afrikaanse regeringen opdat die hun grenzen beter bewaken en hun mensen thuis houden. Trots wordt zo’n resultaat dan in Brussel en Den Haag gepresenteerd. Zoals onlangs nog toen minister Koenders voor de hoge commissaris Mogherini een convenant sloot met Mali.
Mali Mali zou uitgeprocedeerde vluchtelingen met Malinese nationaliteit terugnemen. Het stond zwart op wit met de handtekening van hun minister er onder. En toch ging het mis. Er werd in Europa iets te triomfantelijk getamboereerd op maar een kant van deze deal. En Mali raakte gepikeerd. Zij dachten namelijk dat ze een deal hadden dat zij hulp zouden krijgen. Dat aspect werd nogal onderbelicht in hun ogen.
In november 2015 kwamen Europese en Afrikaanse regeringsleiders bijeen en verklaarden gezamenlijk de asiel- en migratiecrisis aan te pakken. Europa zou daarvoor 3 miljard euro beschikbaar stellen en ook voorstellen doen voor legale toegang voor Afrikaanse werknemers, studenten en gewone burgers in Europa. We zijn nu anderhalf jaar verder, maar lidstaten hielden de hand op de knip en van die legale toegang kwam niks terecht. Europese lidstaten besteden hetzelfde of zelfs minder ontwikkelingsgeld aan Afrika en hebben bovendien de noemer veranderd. ‘Tackling the root causes of migration’ is het nieuwe labeltje. Een label dat prachtig klinkt, maar in de praktijk nogal een wassen neus is. Het geld gaat namelijk niet naar het bestrijden van de oorzaken van migratie – oorlog en armoede – maar naar grensbewaking en het opleiden van douaniers. Mensen vluchten toch niet omdat er een gat in de grens zit, maar omdat het leven achter die grens uitzichtloos is.
Libië Deze week komen de lidstaten weer bijeen. Dit keer om te bezien of er ook een deal kan komen met Libië. Immers, via Libië komen veel migranten op gammele bootjes naar Europa. En kwamen er afgelopen jaar weer meer mensen om het leven dan ooit tevoren. Dat willen we natuurlijk voorkomen. Dat een kopie van de Turkije-deal niet kan met een land waar drie regeringen elkaar bevechten, snappen de meeste Europese lidstaten wel, en dus zoeken ze het in de training en uitrusting van Libische douaniers. Als Libië zijn eigen grenzen bewaakt, komen er minder vluchtelingen en migranten in Europa aan. Daarvoor is 200 miljoen euro ontwikkelingsgeld beschikbaar. Libische overheidsfunctionarissen en mensenhandelaars mishandelen migranten op grote schaal. Zij worden verkracht, gemarteld en uitgehongerd. Een Duitse ambassadeur vergeleek de detentiecentra voor irreguliere migranten van de Libische overheid met een concentratiekamp. We kunnen dat toch niet uit ontwikkelingsgeld subsidiëren?
Ondertussen maken Koenders en Dijkhoff plannen om af te reizen naar Marokko. Die Marokkaanse jongens die zich misdragen in Ter Apel hebben geen recht op asiel en moeten terug. Terecht. Maar Marokko neemt ze niet terug. Onderhandelingen tussen Europa en Marokko zitten al tijden op een dood spoor. Europa wil dat Marokko ook alle migranten die door haar land gereisd zijn, terugneemt en niet alleen de eigen burgers. Europa dreigt met financiële sancties en overvraagt. Op die manier neemt Marokko die jongens nooit terug. Gaan Koenders en Dijkhoff dreigen met slechtere handelsvoorwaarden of hebben ze iets aantrekkelijks te bieden zoals visavrij reizen voor Marokkaanse burgers?
Ongewenst We komen alleen tot een vergelijk met Afrikaanse landen als we ons uitgangspunt veranderen. Het gaat niet om de aantallen, maar om voorspelbaarheid en regulering. Mensen op bootjes komen altijd onverwacht en ongewenst. Mensen met visa worden verwacht. Laat Afrikaanse werknemers legaal bij ons werken, geef ze multi-entry visa zodat ze heen en weer kunnen reizen, geef studenten de ruimte om hier te komen studeren. Besteedt je ontwikkelingsgeld aan armoedebestrijding, niet aan grensbewaking of aan de opvang van vluchtelingen in Europa. Haal Afrikaanse landen niet het vel over de neus met oneerlijke handelsverdragen, stop met de eis dat ze andermans burgers moeten terugnemen en bovenal neem veel meer vluchtelingen op uit UNHCR kampen in Afrika.
Als wij onze verantwoordelijk nemen, kunnen we dat veel eenvoudiger ook van Afrika vragen.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (26)

hansdetorenkraai
hansdetorenkraai6 feb. 2017 - 21:39

De race naar het putje van goedkope arbeidskrachten is tegenwoordig een item wat door GroenLinks genegeerd of aangemoedigd wordt. Heb steeds vaker het gevoel dat het neo liberale virus vaste bodem heeft gekregen binnen links.

linkserakker
linkserakker3 feb. 2017 - 19:34

Laat Afrikaanse werknemers legaal bij ons werken, geef ze multi-entry visa zodat ze heen en weer kunnen reizen, Nee Judith, dat wil ik niet. We zijn nu juist bezig om paal en perk te stellen aan de toevloed van goedkope werknemers uit Oost-Europa of jij wil er nog een schepje bovenop doen door goedkope arbeidskrachten uit Afrika te importeren.

1 Reactie
M4
M44 feb. 2017 - 3:22

linkserakker, een aantal zaken zoals ontwikkelingshulp worden door deze mevrouw correct benoemd. Voor de rest ben ik het geheel met u eens, het wordt eens tijd dat het onzalige bondgenootschap tussen de kapitalist en de dominee wordt doorbroken. Arbeidsmigratie is altijd de natte droom van de kapitalisten geweest (voldoende aanbod van goedkope arbeidskrachten) De reden dat Trump gekozen is, en Wilders wellicht de grootste gaat worden is, identiteit/arbeidsmigratie. Zolang links dit blijft ontkennen en weigert dit te benoemen, zullen zij steeds meer naar de marge gedrongen worden.

jandebakker
jandebakker3 feb. 2017 - 16:53

De kop bij dit artikel gaat over vluchtelingen maar het artikel zelf gaat over het probleem van de toestroom van illegale economische migranten. Economische migranten die dromen van een betere toekomst in Europa. Dromen die voor de meeste migranten, ook als zij hier eenmaal zijn, dromen zullen blijven. Simpelweg omdat Europa op economisch gebied weinig te bieden heeft voor veelal laag/niet opgeleide mensen die last hebben van een culturele en/of taalkundige barrière (uiteraard zal je natuurlijk altijd uitzonderingen hebben). Een bijkomend probleem is dat deze mensen nu illegaal naar Europa komen en dat uitzetting extreem lastig is omdat de thuislanden van deze mensen niet meewerken. Voor dit probleem oppert Mevr. Sargentini de oplossing om landen geld en visums te bieden als zij hun burgers terug gaan nemen. Ikzelf ben geen EUparlementarier maar zie wel drie grote nadelen aan dit plan: 1. Door het uitruilen van illegale migranten voor visa neemt de stroom van Afrikaanse migranten niet af. Het enige dat verandert is het vervoersmiddel waarmee ze naar Europa komen en hun juridische status (legaal i.p.v. illegaal). Daarnaast biedt het verstreken van een visum ook geen enkele garantie dat mensen weer terug gaan als hun visum weer verlopen is. Vooral niet omdat mevr. Sargentini zelf aan geeft dat die mensen hierheen komen omdat hun thuisland hun ook niks te bieden heeft. Er is dus een grote kans dat mensen die hier komen met een legaal visum na afloop van hun visum de illegaliteit induiken (en dan ben je weer terug bij af en kan je deze mensen weer uitruilen tegen nieuwe visa). 2. Met het belonen van slecht gedrag (het niet terugnemen van burgers) creëer je een enorme perverse prikkel voor Afrikaanse landen. Geef Mali een deal en Marokko zal vervolgens haar burgers alleen nog maar terug nemen als zij ook een deal krijgen. Sterker nog door dergelijke deals wordt het stimuleren van illegale immigratie naar Europa een interessant verdien model (schatkist leeg? begin een reclamecampagne om mensen te stimuleren illegaal naar Europa te reizen, en wacht vervolgens tot Europa jou betaalt om je eigen mensen terug te nemen.). Ook geeft Europa hier wederom het signaal af dat het negeren van andermans mensenrechten een interessant verdienmodel kan zijn. Toen het businessmodel van smokkelaars in gevaar kwam omdat Europa meer ging patrouilleren op de Middellandse Zee verslechterde de kwaliteit van de smokkelschepen. Simpelweg omdat de smokkelaars wisten dat wij (terecht) mensen niet terug naar Libië laten varen in zinkende scheepjes. En nu het businessmodel van smokkelaars wederom in gevaar komt door pogingen tot samenwerking tussen de EU en Libië zorgen zij voor mensonwaardige omstandigheden in Libische opvangkampen, simpelweg omdat zij hopen dat wij dan wederom een oogje dichtknijpen en hun verdienmodel in stand blijft. Daarom heb ik een alternatieve oplossing voor dit probleem: 1. Werk samen als Europa en draai de rollen om. I.p.v. ons door landen te laten chanteren over het terugnemen van Hun burgers gaan wij die landen "chanteren". Stel eisen aan die landen zoals: Als jij je eigen burgers niet terugneemt draaien wij de geldkraan dicht/ trekken wij alle legale visa in/ voeren wij een invoerheffing in/ bevriezen wij banktegoeden etc. (hoe is het bijv. in vredesnaam mogelijk dat Europese landen Mali helpen in de strijd tegen rebellen maar dat Mali gelijktijdig de terugreis van illegale Malinezen durft tegen te houden). 2. maak hierop één uitzondering voor Libie Dit door de huidige onderhandelingen voort te zetten en Libië te helpen bij het bewaken van de grens. Waarbij de situatie in de Libische kampen onderdeel is van de onderhandelingen (dwing hierbij eisen af over de levensomstandigheden of kijk naar een mogelijkheid om deze mensen te helpen terug te reizen naar hun eigen land.)

Don Quichote
Don Quichote3 feb. 2017 - 16:34

Door de democratisch gekozen leiders in veel Afrikaanse landen zijn de grondstoffen die het land welvaart kunnen en moeten geven voor een leuk bedrag, aan prive-inkomsten voor diezelfde leiders, bijvoorbeeld aan China of in mindere mate aan Europese bedrijven overgedragen. Een tweede inkomstenbron is het geld wat wordt overgemaakt door de vertrokken jeugd die naar het "beloofde" land zijn vertrokken, meestal redelijke opleiding genoten en op zoek naar het geluk/geld. Het geld wat wordt gestuurd door deze jeugd (die vertrokken is en daarmee een enorm gat slaan in de bevolkingsopbouw wat onherroepelijk tot problemen in het thuisland zelf zal leiden) is meer dan wat er aan ontwikkelingshulp binnenkomt. Het grote probleem is de leegloop van het land door de opgeleide jongeren weg te laten gaan, daardoor ontbreekt een goed toekomstperspectief voor het land zelf, en zal het hiermee grotere problemen veroorzaken waardoor leven moeilijker zal worden. Het is dus voor deze landen van levensbelang dat deze jongeren daar blijven en hun eigen land opbouwen. Het is dan ook de plicht van Europa om absoluut niet mee te werken aan de "leegloop"van deze landen om zodoende nog enig toekomstperspectief te kunnen houden.

Okke2
Okke23 feb. 2017 - 16:24

Een Duitse ambassadeur vergeleek de detentiecentra voor irreguliere migranten van de Libische overheid met een concentratiekamp. We kunnen dat toch niet uit ontwikkelingsgeld subsidiëren? Stop er maar gewoon mee, dat gratis ontwikkelingsgeld is gewoon rommel, leuk om je witte-schuldcomplex mee af te kopen, leuk voor de lokale dictator die het geld in het beste geval in Zwitserland zet, in ergere gevallen koopt ie er wapens of zoals nu concentratiekampen van. Niemand die het nodig heeft wordt er beter van. Behandel die landen daar gewoon als gelijken ipv hulpbehoevende.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon3 feb. 2017 - 15:49

"Europa dreigt met financiële sancties en overvraagt." Welnee, Europa moet zich niet langer als vragende partij opstellen maar als eisende partij. Als landen niet willen meewerken aan het terugnemen van eigen onderdanen subiet een generiek inreisverbod vanuit desbetreffende landen voor de gehele EU afvaardigen. Eventueel in combinatie met stopzetten van financiele hulp en een economische boycot. Ik denk dat ze al een dag later door deze landen zelf worden opgehaald.

Creature from the Black Lagoon
Creature from the Black Lagoon3 feb. 2017 - 14:54

"Laat Afrikaanse werknemers legaal bij ons werken, geef ze multi-entry visa zodat ze heen en weer kunnen reizen, geef studenten de ruimte om hier te komen studeren." "... neem veel meer vluchtelingen op uit UNHCR kampen in Afrika" "... visavrij reizen voor Marokkaanse burgers" Onder welke steen heeft Judith gezeten het afgelopen jaar?

Zandf
Zandf3 feb. 2017 - 13:48

Waarom in het verhaal geen woord over de verantwoordelijkheid van China? China dat zowat het hele afrikaanse continent in bezit heeft.

Muxje3
Muxje33 feb. 2017 - 13:15

Visumvrij reizen in ruil voor het terugnemen van afgewezen asielzoekers? Dat is alsof je een compromis sluit met inbrekers: zij slaan jouw ruiten niet meer in als jij een touwtje uit de brievenbus hangt zodat ze naar binnen kunnen wanneer ze willen. Als Marokko niet aan haar verplichtingen wil voldoen dan is de oplossing niet om de noodzaak van die verplichtingen weg te nemen en ze te belonen voor onwillig gedrag. Bied ze hulp bij het verwerken van terugkeerders, maar als ze die hulp niet aanvaarden dan zijn sancties het juiste middel. Economische sancties om te beginnen, tot en met diplomatieke sancties als het nodig is. Als ze zien dat landen die de uitstroom en terugkeer goed regelen beloond worden met visums voor werknemers en studenten, en hun eigen burgers helemaal niet meer op een visum kunnen rekenen, dan draaien ze echt wel bij. Dit soort dingen moet je soms hard spelen, en dat zijn we een beetje verleerd.

Irons
Irons3 feb. 2017 - 12:31

Visa vrij reizen voor Marokkanen?? Nein, danke!! Ik vraag me weleens af hoe ver sommige politici van de realiteit los kunnen raken. Hoe gebeurt dat?

1 Reactie
Liempt
Liempt3 feb. 2017 - 14:10

Dat de beste mevrouw wat los gezogen was van de realiteit, etaleerde ze een hele tijd eerder met een tweet waar ze nu nog steeds bijna dagelijks aan wordt herinnerd. Gek genoeg heeft ze nooit het lef gehad om daar eens op terug te komen.

Mark Gh
Mark Gh3 feb. 2017 - 12:31

Let wel, bovenstaande is natuurlijk niet serieus. Maar dat is het verhaal van Judith ook niet.

RationeleBurger
RationeleBurger3 feb. 2017 - 12:30

Bijzonder dat iemand die niet aan zag komen dat er ook IS strijders en ander gespuis mee zouden liften met de vluchtelingen en migratiestromen nu een betoog houdt rond het begrip “voorspelbaar”. Dat is ook meteen waar zo’n plannetje de mist in gaat. Je gaat er namelijk bij voorbaat van uit dat de illegale migratiestromen ineens ophouden wanneer je nóg meer mogelijkheden tot migratie biedt. En zo niet, wat dan? Toch grensbewaking? En waar ligt de grens qua aantallen? Wanneer naïeve lui voorspellingen doen is het gedoemd om te mislukken. Wij kunnen in Europa (of het Westen) niet de hele wereld binnenhalen en verzorgen. Zeker niet op een manier dat dat niet ten koste zou gaan van onze eigen verzorgingsstaten. Op een gegeven moment moet je toch gaan inzien dat moet worden beschermd wat is opgebouwd anders blijft er sowieso weinig meer van over en is iedereen de dupe. Het is wat dat betreft een beetje te vergelijken met een noodsituatie in een vliegtuig. Wanneer je eerst het mondkapje met zuurstof bij jezelf opzet ben je daarna veel beter in staat anderen te helpen. Als je meteen begint met anderen te helpen, raak je zelf bewusteloos en kun je helemaal niemand meer helpen.

1 Reactie
Zandf
Zandf3 feb. 2017 - 13:55

Je geeft het mondkapje als eerste aan de piloot, maar Judith zal hysterie roepen.

Okke2
Okke23 feb. 2017 - 12:19

'Marokkaanse jongens die zich misdragen in Ter Apel hebben geen recht op asiel en moeten terug. Terecht. Maar Marokko neemt ze niet terug.' Vertel je me nu dat Marokko zn grenzen dicht houdt voor mensen met een Marokkaans paspoort? Wanneer is de demonstratie op het Malieveld?

1 Reactie
Don Quichote
Don Quichote3 feb. 2017 - 16:17

Die komt er niet, die demonstratie tegen de bezetting van de Westelijke Sahara en onderdrukking van die bevolkingsgroep ook niet.

[verwijderd]
[verwijderd]3 feb. 2017 - 11:56

--- Dit bericht is verwijderd —

2 Reacties
Zandf
Zandf3 feb. 2017 - 13:52

Beterschap Monique.

Stanley_Higgins
Stanley_Higgins3 feb. 2017 - 20:04

@ Monique Willems, "Er is een groot Marshallplan nodig om Afrika te ontwikkelen." Als jij denkt dat het daarmee alleen voor elkaar komt is dat heel naïef. Sterker nog, vertiendubbel dat bedrag naar rato en er verandert nog niks behalve dat het geld wordt geherinvesteerd in wapens en in zakken van corrupte leiders en rebellen verdwijnt. Afrika heeft veel meer nodig dan dat, iets wat van hen zelf af moet komen, op eigen benen leren staan. Een complete opschoning van de onmogelijke cultuur die de ontwikkeling zo tegenhoudt. Niet bouwen voor het grote goed, maar voor het snelle cash in eigen zak voor de ander het pakt. Er zal een aardverschuiving wat betreft instelling moeten plaats vinden. Een vol moeilijkere opgave dan het realiseren van een Marshallplan.

Gluteus Maximus
Gluteus Maximus3 feb. 2017 - 11:20

> "Mensen vluchten toch niet omdat er een gat in de grens zit, maar omdat het leven achter die grens uitzichtloos is." Eindelijk is GroenLinks nu ook tot het inzicht gekomen dat het merendeel gewoon economische vluchtelingen zijn. Na alle frames - echt geen terroristen, hoog opgeleide mensen, allemaal op de vlucht voor oorlog en geweld - misschien een begin van realiteitszin?

rbakels
rbakels3 feb. 2017 - 11:09

Sorry, dit is echt kolder. De ware vluchteling vlucht voor een noodtoestand, en noodtoestanden zijn uiteraard niet voorspelbaar. Ik geloof dat Judith het vooral heeft over economische migranten uit Afrikaanse landen die zich door mensensmokkelaars laten belazeren. Hebben ze jet echt zo erg? Zijn ze vreselijk arm? Ik weet het niet. Ontwikkelingshulp kan moet vooral helpen om patstellingen te doorbreken. In Cambodja werd met ontwikkelingshulp het hoofdwegennet verhard, zodat het land inde regetijd niet meer verandert in één grote modderpoel. Dat konden ze zelf niet betalen omdat ze niet genoeg verdienden - doordat ze geen goed wegennet hadden. In Laos werden met ontwikkelingsgeld een aantal bruggen over de (reusachtige) Mekong rivier gebouwd.Zulke dingen moeten ook in Afrika kunnen. Naar ik vrees hebben idne afgelopen decennia geheime diensten geprobeerd menig Afrikaans land te destabiliseren, ooit ter bestrijding van het communisme, later ter bestrijding van de islam. Een soort omgekeerde ontwikkelingshulp: landen vande wal inde sloot helpen. Dan is het nog verbazend dat het bijv. in een land als Angola nu zo goed gaat dat ze gastarbeiders uit Europa aantrekken. Als Wilders straks zoveel stemmen haalt dat hij ons land economisch te gronde kan richten zullen spoedig de eerste Nederlandse gastarbeiders naar Marokko vertrekken - met het gevaar dat een Marokkaanse populist in een café in Rabat gaat vragen of ze meer of minder Nederlanders willen!

Django3
Django33 feb. 2017 - 10:58

"Mali zou uitgeprocedeerde vluchtelingen met Malinese nationaliteit terugnemen. Het stond zwart op wit met de handtekening van hun minister er onder." Ik vind het eigenlijk zot dat je een deal moet sluiten met landen (lees: geld geven) om hun eigen onderdanen terug te nemen. Eigenlijk zou je die landen gewoon juridische stappen in het vooruitzicht moeten stellen als ze hun onderdanen niet terug willen nemen. Want je eigen onderdanen zijn tenslotte geen derderangs voorwerpen waarvan je denkt: blij dat ik er vanaf ben. En dan kan ik nog enigszins begrip opbrengen als je een en ander in dit proces wil smeren met wat geld, tenslotte werkt dat altijd goed, maar als zo'n land vervolgens als een rupsje nooitgenoeg de kont tegen de krib gooit, dan kan de reactie natuurlijk nooit zijn dat we maar weer de portemonnee trekken. Het houdt toch ooit eens ergens op. En tav Marokko idem. "Europa dreigt met financiële sancties en overvraagt. Op die manier neemt Marokko die jongens nooit terug." Geef Marokko geld hiervoor en je hebt een verdienmodelletje voor ze gecreëerd. Op die manier houdt die stroom zeker niet op, want het is niet in het belang van de Marokkaanse overheid om die jongens te ontmoedigen. Sterker nog, als ze dat zouden doen droogt de geldstroom op.

Kaas de Vies
Kaas de Vies3 feb. 2017 - 10:33

Hallo Judith, vind het echt heel erg moedig van je dat je nu weer van je laat horen na je tweet over de hysterie m.b.t. terroristen die meereizen met vluchtelingen. Iedereen kan een foutje maken, nietwaar? Maar waar het in de kern om gaat is dat Afrika met gemak zijn eigen broek zou kunnen ophalen maar door gebrek een adequaat bestuur het geld met grote sprongen het continent ziet verlaten. Ben er zelf meerdere keren geweest en met eigen ogen gezien hoe landen door corrupte leiders naar zijn mallemoer worden geholpen. Lees dit maar eens en dan praten we misschien wel verder, je kunt nu eenmaal niet alles weten of wellicht komen de feiten sommige partijen niet echt goed uit... http://www.afrika-nieuws.nl/afrika-financiert-de-wereld/

1 Reactie
Poging Zoveel
Poging Zoveel3 feb. 2017 - 11:46

Als het een "foutje" was, heeft zij alle tijd gehad om dit recht te zetten. Een excuus is makkelijk gemaakt. Het pertinent zwijgen om even later weer vol op het orgel te gaan om belastinggeld weg te geven aan landen waar het in diepe zakken verdwijnt geeft alleen maar meer aan dat deze vrouw bezig is om zichzelf in een volgend goed betaald baantje te draaien.

geen-mening
geen-mening3 feb. 2017 - 10:32

Is gewoon keiharde chantage, zij zetten de sluizen open tenzij wij betalen. Ga gewoon eens iets van je land maken zodat mensen niet eens weg willen, in plaats van jezelf verrijken!