Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Elke twee dagen wordt er een milieuactivist vermoord, al tien jaar lang

Meeste slachtoffers in armere landen en onder inheemse bevolking
Joop

Het Energieakkoord is broodnodig én achterhaald

  •  
20-05-2014
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
Zo komen we nooit van Poetin af...
Het is een goede zaak dat het broodnodige Energieakkoord ook echt wordt uitgevoerd. Nederland loopt achter met het verduurzamen van onze energievoorziening. Het Energieakkoord is een goede eerste stap om dat eindelijk op orde te krijgen. Maar die eerste stap is tenminste tien jaar te laat gezet. Daarom moeten we, nog vóór de eerste windturbine uit het Energieakkoord geplaatst is, al aan de gang met de opvolger van het Energieakkoord. Die opvolger is, per definitie, Europees. De scope van het Energieakkoord is veel te beperkt en de agenda van een te korte termijn om Nederland blijvend te voorzien van betaalbare energie die onze leefomgeving niet vernielt. In een steeds grotere en tumultueuze wereldwijde energiemarkt is Nederland inmiddels veel te klein geworden om de energie- en klimaatuitdagingen aan te pakken.
GroenLinks kiest daarom voor een Groene EnergieUnie. Daarin maken we harde keuzes, die we niet hadden hoeven maken als we eerder waren begonnen. Want niet alleen Nederland is laat binnen Europa, Europa zelf is ook traag. Daardoor kosten maatregelen nu meer dan als we tien jaar eerder waren begonnen. Kijk naar Denemarken, dat dankzij radicale keuzes in het verleden nu vooral op eigen windenergie draait. Het is tijd dat Nederland en de hele Europese Unie de noodzakelijke, inmiddels pijnlijke keuzes voor een drastische energietransitie durven maken. Dan hoeven ook wij niet meer bang te zijn voor Poetin.
Energieonafhankelijk We zullen dan wel meer bevoegdheden aan Brussel moeten geven om Europa energieonafhankelijk te maken en met één stem te handelen op de wereldenergiemarkt. Zodat we niet alleen met sancties, maar ook door simpelweg samen onze energie in te kopen Poetin treffen waar het pijn doet: in zijn portemonnee. Ook zullen we een hard einde maken aan elke vorm van steun voor fossiele industrieën: geen belastingvoordelen en brievenbus-BV’s voor bedrijven meer. Geen accijns- en BTW vrijstellingen voor de luchtvaart en geen enkele investering meer in olie, gas of kolen. Het zotte idee om naar schaliegas te boren zetten we permanent opzij omdat het geen zoden aan de dijk zet. De olie-, gas- en kolensector kan gecontroleerd afgetakeld worden, zonder dat de kosten op de Europese belastingbetaler afgewenteld worden. Het gelijke speelveld zal duurzame energie in razend tempo te laten opbloeien, zeker wanneer we het stimuleren met het geld dat we niet meer in fossiel steken.
In het Energieakkoord staat niets over afbouw van de fossiele industrie. Er staat niet eens in hoe we na het Energieakkoord naar nog veel méér duurzame energie gaan. De agenda van het Energieakkoord loopt tot 2023. De regering vindt het feit dat ze eruit zijn gekomen al zo ambitieus dat ze vergeten dat na de lachwekkend korte termijn er nog een lange weg te gaan is. Zo komen we nooit van Poetin af. Om snel af te afkicken van Russisch gas moeten we radicaal inzetten op energiebesparing. In 2035 zou de gaskraan uit het Kremlin permanent dicht kunnen. Dat betekent wel dat Nederland, dat zonder na te denken over nut en noodzaak miljarden investeerde in de van Rusland afhankelijke fossiele gasrotonde, haar verlies moet nemen. Elke euro die we daarmee besparen kan de versnelling en uitbreiding van het Energieakkoord ten goede komen.
Halfslachtig uitgewerkte ideeën In de Groene EnergieUnie zullen burgers profiteren en bedrijven investeren. Het Energieakkoord bevat interessante, maar halfslachtig uitgewerkte ideeën om lokale duurzame energie-initiatieven te steunen. Met de Groene EnergieUnie zullen alle Europese energieplannen gericht zijn op kleinschalige, lokale en duurzame verknoping. Bijvoorbeeld door financiële constructies, waarmee particulieren toegang krijgen tot renteloze leningen van de Europese Investeringsbank. En met een doordacht ontworpen, waarlijk Europees energienetwerk dat voorrang geeft aan lokaal opgewekte energie. Daarmee maken we van zoveel mogelijk mensen niet alleen afhankelijke klanten, maar ook participerende energieproducenten. We willen immers voorkomen dat de fossiele energiereuzen van nu vervangen worden door elektrische.
Nederlandse politici zoals onlangs weer PvdA-leider Samsom slagen er maar niet in om handen en voeten te geven aan het ideaal voor een Europese duurzame energievoorziening. Wij maken het graag concreet en durven onomwonden te pleiten voor meer Europa om het ideaal werkelijkheid te kunnen maken. Elke dag geeft Europa een miljard euro uit aan de inkoop van energie uit landen met schimmige regimes als Rusland. Laten we dat geld in Europa investeren. In Europese banen, in plaats van het in de zakken van types als Poetin te laten verdwijnen. Dan zal de enige olie die onze kleinkinderen zullen importeren smeerolie zijn. Smeerolie om windturbines soepel te laten draaien.

Meer over:

politiek, opinie,

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (14)

robheus2
robheus220 mei 2014 - 16:58

In plaats van ruzie maken met Rusland en fascistische coups steunen in Oekraïne (en jihadisten in Syrië) kunnen we beter met de russen samenwerken vanwege de energietransitie. Zij leveren gas, wij leveren technologie voor meer duurzaamheid, zoals bijv. in de huizenbouw. Menig rus stookt nog met de russische thermostaat (kachel op 25 graden en als het te warm is, het raam open).

hvdam
hvdam20 mei 2014 - 16:58

Dit is de reactie van Craig Morris van de Duitse Energiewende: energytransition.de/2014/05/dutch-greens-call-for-eu-energy-union. Kort: geen vlucht naar voren, maar democratiseer de energievoorziening, dat heeft duitsland namelijk gedaan en doen ze nog steeds met succes.

insignia
insignia20 mei 2014 - 16:58

Als dit het niveau is van de EU vertegenwoordiging van GL , "schimmige regimes, waarmee Rusland bedoeld wordt" dan hoop ik dat er toch iets beter gekwalificeerde mensen gekozen worden. Rusland is een groot land en de huidige Oekraine impasse maakt dat niet minder. Natuurlijk moeten we op den duur onze energie op andere basis betrekken maar aan de popi-praatjes zoals ik hier lees hebben we niets.

toshiba
toshiba20 mei 2014 - 16:58

Nou dat moet lukken nu ook Hans van Baalen sinds de problemen met de Oekraine inziet dat die afhankelijkheid achteraf niet zo slim was. Zou je toch denken nietwaar. Het zal een lange weg worden Bas. Want de retoriek van de VVD is vooral gebakken lucht

TheoJ2
TheoJ220 mei 2014 - 16:58

Nederland geeft 18 miljard uit aan wind op zee om de prijs van de stroom concurrerend te maken. Is dat het GroenLinks idee van goedkope energie?

Rootman
Rootman20 mei 2014 - 16:58

Ik zie duurzame energie wel voor huishoudens etc. maar niet voor de industrie. Die zullen voorlopig ban fossiele brandstoffen afhankelijk blijven. Russisch gas uit het poolgebied is overigens juist van cruciaal belang voor het milieu: De techniek is nog niet ontwikkeld, maar in de honderden meters dikke permafrost zit genoeg methaan om grote delen van de aarde onbewoonbaar te maken voor meercellig leven. Terwijl schaliegas grote problemen oplevert voor het milieu veroorzaken we door het NIET afnemen van Russisch gas een klimaatcatastrofe (tenzij China het allemaal afneemt, maar dan wordt de EU wel een 3e wereldland).

inwoner
inwoner20 mei 2014 - 16:58

Want de windkracht is nooit te hoog of te laag en de zon schijnt ook s nachts. .. Ook in heel europa waait het nooit overal genoeg. Dus een continentaal stroomgrid helpt een beetje al is het energieverlies zeer groot. Zolang opslaan van energie geen optie is moet je altijd een fossiele achteropvang van meer dan 100% hebben. Duurzaamheids-religieuzen als GL zijn op dit vlak staatsgevaarlijk. Zeker met hun kerosine-accijnzen en miljoenen verloren banen in geheel Europa met als alternatief een stroomgrid zo betrouwbaar als in India of Nigeria

Skepticus100
Skepticus10020 mei 2014 - 16:58

Samenvatting van een essay door prof. dr. Pieter Lukkes, mail mij voor het volledige essay (mijnklimaat@xs4all.nl) 1) Over duurzame energie, meer in het bijzonder windenergie, is nog nimmer een analyse van nut en noodzaak gemaakt. 2) Nederlands en Duits onderzoek toont aan dat het windenergieprogramma, zoals voorzien in het Energieakkoord géén invloed zal hebben op de hoeveelheid uitgestoten CO2. De consequentie hiervan is dat de windparken ook géén bijdrage leveren aan de beperking van de opwarming van de aarde. (par.5.2) 3) De opwarming van de aarde is overigens niet bedreigend. Het meest waarschijnlijke scenario zegt dat de gemiddelde temperatuur gedurende deze eeuw met ongeveer 1 Celsius zal stijgen; een stijging die gunstig zal zijn voor de ontwikkeling van onze welvaart.(par.4) 4) De te bouwen windparken zullen geen uitstel geven aan het moment waarop de fossiele brandstoffen zullen zijn uitgeput. Van enige besparing op het gebruik van fossiele brandstoffen is dus geen sprake .(par.5.2; 6.1) 5) De windparken zullen wel van betekenis zijn voor de energietransitie in Nederland en wel in die zin dat ze ertoe bijdragen dat een hoger percentage van de totaal verbruikte energie koolstofarm zal zijn opgewekt . Deze betekenis bedraagt echter slechts 1,9%.(par.6.3) 6) De kosten van deze bijdrage van 1,9%t bedragen tenminste €60 miljard. (par.7) DIT IS DE GROOTSTE VERSPILLING VAN GEMEENSCHAPSGELD IN DE GESCHIEDENIS VAN DIT LAND. 7) De ernstige problemen rond windenergie zijn in de hand gewerkt door het feit dat het windenergiegebeuren zich in een monopoloïde omgeving afspeelt. (par.6.2) 8) Horizonvervuiling, dode vogels en vleermuizen, verrommelde landschappen, geluidshinder en door windenergie en ontwrichte samenlevingen zijn géén bouwstenen van de duurzame samenleving. (par.6.1) 9) Politici die pleiten voor de uitvoering van het windenergieprogramma in het Energieakkoord pleiten voor het zonder nut en noodzaak verspillen van € 60 miljard gemeenschapsgeld. Vluchten voor dit feit kan niet meer.(par.7) 10) Deze studie betekent een bevrijding van het dwangmatig denken en handelen ten aanzien van windenergie. Van iets dat overbodig is gaat geen dwang uit (par.8). Het is in ons aller belang om meteen met windenergie te stoppen. Het argument dat windturbines steeds meer rendement zullen leveren wordt kortgesloten door het Theorema van Betz: .....dat stelt dat er nooit meer dan ca 59% (ik meen 59,14%) van de beschikbare energie uit de wind gehaald kan worden. De huidige turbines halen meer dan 50%, dus de efficiency winst door verdere ontwerpverfijningen is gering. In elk geval niet voldoende om de kosten met een factor van zeg 2 (op land) tot drie (op zee) te verlagen. Ik blijf het opmerkelijk vinden dat mensen met een goed verstand (o.a. Tweedekamerleden -die allen het essay gekregen hebben) bovenstaande argumenten en feiten niet serieus nemen. Tunnelvisie? Het onnodig uitgegeven geld kan natuurlijk beter naar Onderwijs, Zorgsector en Infrastructuur. .

robheus2
robheus220 mei 2014 - 16:58

Degenen die beweren dat windenergie of zonneenergie niet kan, omdat er dan (veel) fossiele backup moet worden bijgeplaatst, maken een redeneer fout. In élke energievoorziening moet er backup zijn, omdat er nu eenmaal fluctuerende afname is van energie én elke centrale of een netwerk kan uitvallen. Voorts is ook hydro-energie (energie uit hoogteverschil van water) ook in Nederland mogelijk (bijv. een energie eiland voor de kust) met maar een paar meter hoogte verschil. Die energie is direct beschikbaar te maken, het rendement is hoog genoeg, en wordt tevens gecompenseerd doordat de inkoopsprijs (je koopt in als energie ruim voorradig is) hoger is dan de verkoopsprijs (je verkoopt als er energie tekort is).

Frank van der Linde
Frank van der Linde20 mei 2014 - 16:58

De problemen met Poetin leiden alleen maar tot meer boren naar schaliegas... vrees ik...

1 Reactie
lembeck
lembeck20 mei 2014 - 16:58

Ik ben het helaas met je eens. Poetin is een meester in het spelletje: Verdeel en Heers.

Marc Marc
Marc Marc20 mei 2014 - 16:58

"geen enkele investering meer in olie, gas of kolen." Dat kan maar één ding betekenen. Groen Links gaat voor kernenergie. Zo niet dan mogen ze wel eens financieel onderbouwen welke energieopslag technieken ze gaan toepassen en wat de impact daarvan is op de stroomprijs. Als ze dat niet doen/kunnen dan blijft het ideologisch gewauwel dat geen enkele bijdrage levert aan het energievraagstuk.

2 Reacties
lembeck
lembeck20 mei 2014 - 16:58

Ach Marc... waarom zoek je het niet eerst even uit? GL is ANTI kernenergie: https://groenlinks.nl/standpunten/kernenergie

Rootman
Rootman20 mei 2014 - 16:58

Toch is het opslaan van grote hoeveelheden energie helemaal geen onoverkomelijk probleem: electrolyse. De electrolyseproducten kunnen dan in een speciale centrale weer in electra omgezet worden als het windstil is. Dit proces zou groot- en vrij kleinschalig uitgevoerd kunnen worden. Je zou water kunnen nemen, maar dat geeft opslagproblemen, met name van waterstof. Dit is echter om te zetten in methaan. Niet gasvormige producten zijn ook mogelijk: bv NaCl (chloor is makkelijk vloeibaar te maken onder druk). Voor dit soort tech zou innovatiesubsidie moeten komen, het zou een zeer veelbelovende industrietak met exportmogelijkheden kunnen worden.