Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Elke twee dagen wordt er een milieuactivist vermoord, al tien jaar lang

Meeste slachtoffers in armere landen en onder inheemse bevolking
Joop

Het einde van hebzucht, verspilling, geweld en werkloosheid

  •  
25-06-2012
  •  
leestijd 6 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
Onze kernproductie moet worden gebaseerd op het samenwerkingsbeginsel en de pretproductie op het concurrentiebeginsel
Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen kern- en pretproductie. Onder kernproducten worden de producten verstaan, waarmee basisbehoeften kunnen worden bevredigd, zoals eigen woningen, voedsel en grondstoffen voor kleding. Zonder kernproducten gaan we dood of verpauperen. Onder pretproducten worden de producten verstaan, die niet nodig zijn voor het bevredigen van de basisbehoeften, maar het leven veraangenamen, zoals auto’s, televisies, enz.
Geschiedenis Het kapitalisme (these) steunt op het concurrentie-beginsel van Adam Smith en de evolutietheorie van Darwin. In de praktijk geeft dat veel armoede en criminaliteit, maar ook veel vrijheid en een aangenaam, uitdagend leven. Adam Smith was tegen het redden van bedrijven en banken, het staatsmonopolie of welk monopolie dan ook, het opgeven van de eigen soevereiniteit, inkomensherverdeling via belastingen en subsidies, terwijl liberalen daar tegenwoordig op Europees niveau juist voorstander van zijn. Het communisme (antithese) steunt op het samenwerkings-beginsel van Marx en de evolutietheorie van Kropotkin (ook wel sociaal-darwinisten genoemd). In de praktijk geeft dat weinig armoede en criminaliteit, maar ook veel onvrijheid en een onaangenaam weinig uitdagend leven. Het geweld ontstaat daar als verzet op onvrijheid. Marx was tegen het concurrentie-beginsel van banken en bedrijven, en voorstander van inkomensherverdeling via een staatsmonopolie, terwijl communisten en socialisten daar tegenwoordig op Europees niveau een tegenovergestelde mening over hebben. Conform de dialectiek van Hegel wil ik met dit artikel aantonen dat we wereldwijd moeten naar de synthese, waarbij de kernproductie moet zijn gebaseerd op het samenwerkingsbeginsel, en de pretproductie op het concurrentiebeginsel. Als we daar niet toe overgaan wordt de wereldgemeenschap, net als vóór de Tweede Wereldoorlog onder invloed van de hoge werkloosheid en niet te betalen schulden, weer een broedplaats voor fascisme.
Werkgelegenheid Om iedereen tot aan zijn AOW te dwingen aan het werk te blijven, heeft de overheid na de Tweede Wereldoorlog de kernproductie langzaam maar zeker grotendeels vervangen door een steeds maar toenemende pretproductie. Europese samenwerking (1), schulden (2), op grote schaal reclame voor pretproducten (3), alsmede auto-afhankelijkheid door het op auto-afstand realiseren van wonen, winkelen, werken en recreëren (4) spelen hierin een centrale rol. Als de overheid na de jaren zestig gericht was gebleven op kernproductie, zouden we steeds verder bevrijd zijn geworden van de loonslaven-economie met een arbeidsplicht tot 65 jaar. Voor echte vrijheid was en is onze overheid echter bang, want wat moeten vrije mensen (bv. welgestelden en AOW-ers) met zoveel vrije tijd?
Duurzaamheid Deze loonslaven-economie is ontzettend verspillend, omdat het grotendeels pretproducten levert. Deze onnodige pretproducten vragen heel veel onnodige energie uit fossiele brandstoffen, grondstoffen en arbeid, die alleen door innovatie en het, via reclame aanmoedigen van de hebzucht, geconsumeerd zullen worden. Mensen individualiseren daardoor en raken steeds minder verbonden met de wereldgemeenschap, waar zij onderdeel van zijn. Ook de ecologische voetafdruk wordt buitensporig en zinloos groot. Door de overheidsangst voor vrijheid worden nu onze natuur en het milieu vernietigd. We zagen de tak af, waarop we zitten. De ecologische voetafdruk wordt ook niet minder als we energie uit fossiele brandstoffen vervangen door duurzame energie. De overheid zal weer terug moeten naar uitsluitend het organiseren van de  kernproductie, waarna particuliere ondernemers op eigen initiatief en uit vrije wil de pretproductie verzorgen.
Naar een economie, die ons bevrijdt van de arbeidsplicht Momenteel zitten veel werkelozen gedeprimeerd thuis met een minimale uitkering. Om dit probleem op te lossen worden voor deze werkelozen en schoolverlaters, die geen baan kunnen vinden, binnen de eigen landsgrenzen bouwcoöperaties opgericht. Deze coöperaties zijn gericht op het aan de lopende band fabriceren van eigen woningen, elektriciteit door diepe geothermie, alsmede voedsel en grondstoffen voor kleding via de Plantlab-methode. Met deze kernproducten bouwen ze autoloze, kleinschalige, zelfredzame steden of dorpen, die geen fossiele brandstoffen en landbouwgrond meer gebruiken. Deze steden of dorpen zijn zo ontworpen dat winkels, werkgelegenheid en natuur voor het dagelijks leven niet op auto-, maar op loopafstand zijn te bereiken. In een later stadium moeten bestaande steden worden aangepast aan deze stadsprincipes.
Werklozen, schoolverlaters en eventuele belangstellenden kunnen zich vrijwillig aanmelden voor deze fabricage aan de lopende band. Hen wordt contractueel toegezegd, dat ze met behoud van  uitkering na 5 jaar vrijwillig werken aan de lopende band, in die stad of dorp eigenaar zullen zijn van een zelf vormgegeven woning, alsmede gratis levenslang voedsel, elektriciteit en grondstoffen voor kleding. AOW, pensioenen en allerlei andere sociale verzekeringen kunnen voor deze stadsbewoners vervallen. Zij hebben levenslang een basisinkomen in natura. De leeftijdsgroep tussen 18 en 23 jaar, waarvoor vroeger de dienstplicht gold, is daarvoor het meest geschikt. Het beste is, dat schoolverlaters na de leerplicht nog zoveel mogelijk thuis blijven wonen, zodat hun ouders in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Werklozen en schoolverlaters, die op die manier 5 jaar van hun leven willen werken, zijn dan hun verdere leven bevrijd van de arbeidsplicht, maar mogen, als zij aangenamer willen leven daarna in hun vrije tijd als ondernemer natuurlijk gewoon blijven doorwerken in de pretproductie, waarvoor zij bij het stadsbestuur een bedrijfsruimte kunnen huren. Mocht een werkloze of schoolverlater geen zin hebben in een dergelijk contract, dan kan deze in de huidige loonslaven-economie gewoon van zijn uitkering blijven leven, of iets ondernemen precies zoals nu, maar blijft dan wel afhankelijk van een werk- en sollicitatieplicht tot 65 jaar met daarna een AOW, pensioen en andere sociale uitkeringen.
Financiering Het enige verschil met de huidige economie, is dat de kernproductie niet langer verloopt via particuliere projectontwikkelaars en banken, maar via bouwcoöperaties die alleen werklozen in dienst mogen hebben. De overheid betaalt dan de uitkeringen aan de werklozen, alsmede de eventuele ontwikkelings- en andere kosten van de coöperaties, die na 5 jaar als volgt aan de overheid worden terugbetaald. Om bijvoorbeeld een stad met 30.000 woningen in 5 jaar te kunnen bouwen, zijn ongeveer 5.000 werklozen nodig, die daarmee uiteindelijk de kernproducten krijgen toegewezen. Met recht op voedsel en grondstoffen voor kleding worden de overige 25.000 woningen verkocht voor een zodanige prijs dat de overheid volledig kan worden terugbetaald. In Europa zal deze kernproductie momenteel niet meer kosten dan 10.000 euro, hetgeen de koper binnen zeer korte tijd moet kunnen aflossen. De inkomsten van het stadsbestuur komen uit de verhuur van de overgeproduceerde werkruimten, winkels en parkeerplaatsen. Als dit lukt, hebben binnen 5 jaar die 100.000 stadsbewoners een basisinkomen in natura. Als je 500.000 werklozen hebt, dan kunnen daarmee 100 van dat soort steden worden gebouwd, d.i. voor 10 miljoen mensen zo’n basisinkomen.
De zorg Als deze productiewijze in de praktijk blijkt te werken, kan de overheid in een later stadium ook andere belangrijke taken zoals bijvoorbeeld een groot deel van de zorg, onder het samenwerkingsbeginsel van de kernproductie laten vallen. Het overige deel kan blijven vallen onder het concurrentiebeginsel van de pretproductie. 
De krottenwijken en honger op de wereld Momenteel hebben 1 miljard mensen honger en wonen 1 miljard mensen in onveilige, onhygiënische krottenwijken. Elke week komen daar 1 miljoen krottenbewoners bij. Als we voor de kernproductie het concurrentiebeginsel van bedrijven en banken blijven handhaven, wonen er in 2050 dan 3 miljard mensen in krottenwijken, tegen die tijd de helft van alle stadsbewoners. Terwijl ontwikkelingshulp de situatie alleen maar erger maakt, kunnen we met het samenwerkingsbeginsel werklozen en krottenbewoners binnen 5 jaar eigenaar worden van een zelf vormgegeven, veilige, hygiënische woning met levenslang gratis voedsel, elektriciteit en grondstoffen voor kleding.
Het einde van de economische groei Als we de banken failliet laten gaan, omdat ze uiteindelijk toch niet te redden zijn, hebben we  tevens de oplossing van de schuldencrisis, werkloosheid, hebzucht, verspilling, export, het olie-,  energie- en grondstoffentekort, het wereldvoedsel-, vluchtelingen- en immigratieprobleem, de armoede, de overbevolking, de klimaatverandering en CO2-uitstoot, de zeespiegelstijging, stadsherstel na natuurrampen, milieuproblemen, de saaie naoorlogse steden, industrieterreinen en verrommeling van het platteland, speelruimte voor kinderen, kinderen die opgevoed worden in crèches, de grote verscheidenheid aan verslavingen, gezondheidsproblemen als obesitas, de inbeslagname van de openbare ruimte door de auto’s, de wereldwijd toenemende gewelddadigheid, fraude, corruptie en criminaliteit, verkeersproblemen als files, stress, stank, lawaai, doden, invaliden, alsmede de ontbossing en wereldwijde teloorgang van de natuur, het ecologisch evenwicht, de gezonde omgeving en het uitsterven van dier- en plantensoorten. Aad Breed (voor praktische uitwerking zie www.piramidestad.nl)

Meer over:

opinie, economie,

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (15)

jaapmolenaar
jaapmolenaar25 jun. 2012 - 15:54

Iedere nederlander, dus ook iedere politicus, nee iedere europeaan en iedere europoliticus, zou deze twee docu's moeten kennen, http://vimeo.com/25491676 http://www.youtube.com/watch?v=swkq2E8mswI om te weten hoe ons systeem werkt. volksvertegenwoordigers en presidenten die echt iets hebben met welvaart en welzijn van gewone burgers, worden vermoord... hoe kan dat.

Joaquim
Joaquim25 jun. 2012 - 15:54

Een opmerking bij uw mooie verhaal: De meeste hongerige wonen niet in die krottenwijken maar op het platteland. Als we iets aan de druk op de stad willen doen is misschien het dragelijker maken van dat leven op het platteland een logische eerste stad. Het is namelijk misschien niet altijd ideaal in de stad maar zolang het er zoveel prettiger is als op het platteland, is de stroom logisch. We moeten een kostendekkende prijs voor productie en arbeid in de landbouw gaan betalen. Anders blijven boeren tegen hun kinderen zeggen dat ze hun geluk maar in de stad moeten gaan beproeven.

Iskander2
Iskander225 jun. 2012 - 15:54

Wat een goed stuk. Maar hoe wil je beginnen aan de realisatie ?

Alexander Beunder
Alexander Beunder25 jun. 2012 - 15:54

Het is nooit zo heel kwalijk wanneer demand Adam Smith verkeerd interpreert (aangezien Adam Smith 99 van de 100 keer misbruikt wordt), maar om het toch recht te zetten: Adam Smith was zo rechts nog niet, en niet eens zo tegen progressive belastingen (wat Aad Breed hier del suggereert). Uit de 'Wealth of Nations': "A tax upon house-rents, there- fore, would in general fall heaviest upon the rich; and in this sort of inequality there would not, perhaps, be any thing very unrea- sonable It is not very unreasonable that the rich should contribute to the public expense, not only in proportion to their revenue, but something more than in that proportion." pagina 691: http://www2.hn.psu.edu/faculty/jmanis/adam-smith/Wealth-Nations.pdf

adriek
adriek25 jun. 2012 - 15:54

"Deze loonslaven-economie is ontzettend verspillend, omdat het grotendeels pretproducten levert. Deze onnodige pretproducten vragen heel veel onnodige energie uit fossiele brandstoffen, grondstoffen en arbeid, die alleen door innovatie en het, via reclame aanmoedigen van de hebzucht, geconsumeerd zullen worden." Je vergeet nog een catagorie loonslaven: die in de financiele dienstverlening. Een enorme groep loonslaven die niets bijdragen aan de maatschappij behalve het rondpompen van geld in de vorm van verzekeringen, pensioen- en ander regelingen. Als die piramide ontmanteld wordt kunnen we de pretproducten gewoon blijven maken en gebruiken, en hoeft niemand meer dan drie dagen per week te werken. Tot zijn/haar 55ste. De rest is overhead... Leuk plan, maar wie durft het aan om ons huidige economische stelsel radicaal te veranderen? Niet onze huidige regeringsleiders. En ik vrees ook zelfs niet de SP.

rbakels
rbakels25 jun. 2012 - 15:54

Uw voorbeeld zijn vast de "Volkseigene Betriebe" die ze in de DDR hadden. Ik schrijf dit vanuit Berlijn, waar ik net weer naar een tentoonstelling ben geweest over de vreselijke praktijken van de SED-dictaturr (SED = Sozialistische Einheitspartei Deutschlands). In dit verband is vooral van belang dat het DDR-regime al lang voor de "Wende" steeds meer in economische problemen kwam. Hoewel al lang voor de bouw van de Muur het verhuizen naar West-Duitsland met zijn Wirtschaftswunder niet makkelijk was (je moest doen of je op een korte vakantie ging en bijna alles achterlaten) deden toch velen dat, en met de Muur moest voorkomen worden dat nog meer Oostduitsers voor veel meer geld in West-Berlijn gingen werken. Breed moet maar met vakantie naar Noord-Korea of Cuba. Of naar Vietnam, waar het officieel nog steeds communistische regime een economie toelaat die bijna nog kapitalistischer is dan de onze. Het grote misverstand is dat marktwerking gaat over winst maken. Als het goed is gaat marktwerking over het voorkomen van machtssituaties, het voorkomen van monopolies. En waar markten niet werken moet "marktfalen" worden gecorrigeerd. Daar zijn al lang beproefde concepten voor.

Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman25 jun. 2012 - 15:54

Was het maar zo dat onze productie uit kern- en pretproductie bestond... Het grootste gedeelte van onze productie is bureaucratieproductie. Productie dus waar niemand blij van wordt, die niets oplevert (anders dan dat de mensen die wel echt iets produceren steeds meer papier moeten opleveren als input voor die bureaucratieproductie), maar die wel betaald wordt. De hele zogenaamde marktwerking heeft daarin nog eens een extra boost gegeven: al die zelfstandige organisaties moeten gecontroleerd worden en die controle-instanties (uiteraard geprivatiseerd)moeten zelf ook weer gevcontroleerd worden, enzovoort enzovoort. Laten we eerst eens beginnen met overgaan op alleen kern- en pretproductie. Daar zul je heel veel systeemveranderingen voor moeten aanbrengen. Kernproductie kan dan niet meer geprivatiseerd blijven, bijvoorbeeld (want je creëert dan extra bureaucratieproductie).

hannogroen
hannogroen25 jun. 2012 - 15:54

'Het einde van hebzucht, verspilling, geweld en werkloosheid ' Wel erg wishful thinking om te denken dat dat soort slechte maar helaas ook bij de mens horende eigenschappen ineens als sneeuw voor de zon zouden verdwijnen door simpelweg het systeem om te gooien.

Biemans2
Biemans225 jun. 2012 - 15:54

Voor de kernproductie hebben we in Rotterdam inmiddels de Tuinman(m/v), die op een pret manier het dagelijks beheer en onderhoud regelt : http://tuinmanindewijk.nl/read/antenne_item/id/175719/de-uitdaging-van-de-%E2%80%98tuinman-in-de-wijk%E2%80%99 Je kan gewoon meedoen !

Bart van Oerle
Bart van Oerle25 jun. 2012 - 15:54

Wel een goed idee om mensen ipv een uitkering gewoon recht op voedsel onderdak en electriciteit (wellicht in beperkte hoeveelheid) te geven. Met onze technische mogelijkheden moet het wel mogelijk zijn om een kleine groep mensen deze basisvoorzieningen te laten verzorgen. En voor alle luxe artikelen zullen mensen moeten werken. Veel beter dan een uitkering waarbij mensen zelf kunnen gaan uitzoeken hoe ze het besteden.

rgeurtsen
rgeurtsen25 jun. 2012 - 15:54

wat gisteren een speeltje was is vandaag een must om te kunnen bestaan... internet was vroeger luxe, nu is het een voorziening in de bijstand die moet... je kunt namelijk anders niet communiceren met de overheid.

Simbro
Simbro25 jun. 2012 - 15:54

"Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen kern- en pretproductie" Hier kan ik me in vinden. "Om iedereen tot aan zijn AOW te dwingen aan het werk te blijven, heeft de overheid na de Tweede Wereldoorlog de kernproductie langzaam maar zeker grotendeels vervangen door een steeds maar toenemende pretproductie." Dit lijkt me flauwekul. Al eerder heb ik gemerkt, dat Breed alles naar de overheid toeschuift. Natuurlijk is het niet de overheid, die overschakelt op 'pretproductie', het is de markt, die zo'n verschuiving bewerkstelligt. Op zeker moment viel er meer te verdienen aan pretproductie, dan aan kernproductie. Hoewel Breed wel het kapitalisme noemt, begrijpt hij blijkbaar niet, dat het principe van de vrije markt (= kapitalisme) een autonoom proces in gang houdt, waarin de overheid maar een schamele rol vervult. Er wordt geproduceerd waaraan (en ook waar) het meest verdiend wordt, zo simpel is het. Het feit, dat de overheid reclame (op TV !) heeft toegestaan heeft wél veel invloed gehad, zoals Breed terecht opmerkt. Mensen werden lekker gemaakt met b.v een TV-toestel, een auto, een caravan. Daarmee kregen ze de keuze tussen b.v. een auto of een verbetering aan de woning: een pretproduct of een beter kernproduct. Door de reclame werd ook de maatschappelijke status meer bepaald door wat men bezit, dan wat men doet (b.v. de auto werd statussymbool). Het inkomen bepaalt de status, niet meer het beroep. Los van deze kritiek vind ik het idee van kernproductie als collectieve taak en pretproductie door private ondernemingen uitstekend. De invulling die Breed daar verder aan geeft lijkt me wat ver gaan. Voor mij zou genoeg zijn dat staatsbedrijven de kernproducten maken (dus huizen, openbaar vervoer, gezond voedsel, eenvoudige kleding, onderwijs, energie, waterleiding,instandhouding natuur etc) en de 'luxe' of pretproducten overgelaten worden aan de markt. Met dien verstande , dat ook monopolievorming in dat gebied moet worden tegengegaan en dat er een verregaande democratisering van bedrijven plaats vindt. Verder zou reclame via massamedia niet moeten worden toegestaan. In plaats van Breed z'n idee van werklozen een aantal jaren te laten werken om voor de rest te flierefluiten, lijkt me een arbeidsloos inkomen, genoeg om aan de basisbehoeften te kunnen voldoen, een beter idee. Wie pretproducten wil, zal dan moeten gaan werken. Wie wil filosoferen op een bankje in het park moet genoegen nemen met een bescheiden onderdak, drie eenvoudige (doch voedzame ) maaltijden per dag en één set schone kleren in de week (wel weer elke dag schoon ondergoed, voor de hygiene). Voor een maatpak, I-phone, 3 keer per week uit eten en een BMW moet je echt gaan werken ! Het voordeel daarvan is dat er een gigantische creativiteit vrij komt, iedereen probeert op zijn manier iets bij te verdienen. Heb je daar geen behoefte aan, dan ga je lekker vissen (met een hengel gemaakt van een tak uit het park).

Michiel Online
Michiel Online25 jun. 2012 - 15:54

maar er zijn ook psychologische basisbeginselen waarop we overleven en die zitten overal doorheen. van pret tot basis.

jaapmolenaar
jaapmolenaar25 jun. 2012 - 15:54

het is bizar dat politici en hoge bestuurders alsmede wetenschappers aan de universiteit blijkbaar weinig kennis hebben van ons geldsysteem. is het onwetendheid onverschilligheid of wat is het van deze mensen dat zij n geldsysteem laten voortbestaan dat de samenleving uiteindelijk te gronde richt? waar de kennis blijkbaar wel zit, is in een volkomen geïmmoraliseerde sector waarvan je niet wilt dat die t primaat heeft. http://www.youtube.com/watch?v=swkq2E8mswI

1 Reactie
adriek
adriek25 jun. 2012 - 15:54

Money as debt geeft een mooie inhoudelijke uitleg hoe het kredietsysteem als geldmachine eindeloos doorgroeit tot het zichzelf verslindt. http://www.youtube.com/watch?v=ooyMha3831I Dit systeem wordt gevoedt door mensen die er afhankelijk van gemaakt zijn, en er wordt van geprofiteerd door mensen die geen idee hebben van de immoraliteit ervan. De eerste catagorie voelt intuitief dat er iets niet klopt, maar ziet geen kans meer om te ontsnappen, de tweede catagorie leeft in een droomwereld die zover losstaat van de werkelijkheid dat ze daadwerkelijk geloven dat ze de mensheid dienen.