Joop

Het CDA, de WW en de olifant in de kamer

  •  
12-03-2021
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
56 keer bekeken
  •  
32221454698_ef3aa2d296_k

© cc-foto: Robert Couse-Baker

Dat is een dreigende ramp voor vrijwel heel werkend Nederland. Weg mooi huis, weg mooie auto, weg welzijn!
De laatste weken is er veel gedoe over verkorting van de WW duur van 2 naar 1 jaar. Het CDA pleit daarvoor in deze verkiezingen. In de debatten wordt al snel een mist opgetrokken over de gevolgen. Men begint dan snel over het rapport van Borstlap. Maar is dat wel correct om de gevolgen van de inkorting van de WW te koppelen aan een rapport dat vooral gaat over het stimuleren van vaste banen?
Nog nimmer is aangetoond dat inkortingen en verlagingen van uitkeringen hebben geleid tot meer werkgelegenheid. De afgelopen 30 jaar zijn vrijwel alle uitkeringen verlaagd, ingekort of afgeschaft. Heeft dat geleid tot meer werkgelegenheid? Natuurlijk niet. Dat kan ook niet, want die twee zaken hebben niets met elkaar te maken. Werkgelegenheid komt voort uit marktvraag, niet uit het aantal uitkeringsgerechtigden. Ik durf zelfs te beweren dat verlaging en inkorting van uitkeringen leiden tot vraaguitval. Minder geld in de knip en meer onzekerheid leidt altijd tot minder bestedingen, dus ook minder werkgelegenheid.
Het voorstel van Hoekstra is eigenlijk veel erger voor de burgers. Als je zoals in de plannen van het CDA wordt bepleit de WW inkort, stort je mensen heel veel sneller in de armoede. Want het is allesbehalve zeker dat je in de plannen van het CDA binnen een  jaar een nieuwe baan vindt. Heel snel kom je in de bijstand terecht en mag je alles wat je in je leven hebt opgebouwd eerst opsouperen. Dan kom je terecht in de participatiewetmallemolen van strafkortingen, privacyschendingen, onbetaald werken en zinloze cursussen.
Dat is een dreigende ramp voor vrijwel heel werkend Nederland. Weg mooi huis, weg mooie auto, weg welzijn! Probeer maar eens binnen 1 jaar je bestedingspatroon aan te passen naar bijstandsniveau. Dat gaat bij de meeste mensen absoluut niet lukken. Probeer bijvoorbeeld maar eens binnen 5 jaar een sociale woning te krijgen!
Mijn probleem is dat iedereen van de gevolgen wegpraat. Maar onder aan de streep is ernstige en razendsnelle verarming van mensen die buiten hun schuld hun baan verliezen aan de orde. Dat het pas in 2025 op de agenda staat, volgens CDA-voorman Hoekstra, doet daar niets aan af. Het is wel in deze kabinetsperiode!
Oja, WW is een werknemersverzekering. Zou u het accepteren dat de autoverzekering, van de ene op de andere dag, zegt “weet u wat, we halveren de schadevergoedingen want dan koopt u een nieuwe auto”. Want eigenlijk is dát wat Hoekstra beweert. Als je mensen maar verarmt krijgen we meer vaste banen! En juist deze ongerijmdheid / flauwekul is de olifant in de kamer!
 
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (82)

korheiden2
korheiden216 mrt. 2021 - 10:21

Sinds 2016 krijg je voor ieder gewerkt jaar nog een halve maand WW. Momenteel is het dus zo dat je pas na 27 gewerkte jaren recht hebt op 2 jaar WW. Dat zal dus op den duur 48 jaar gaan worden. Helaas is er bij de talloze debatten te weinig ruimte voor nuance.

Libertain
Libertain13 mrt. 2021 - 12:02

Waar is de rapportage over een basisinkomen voor het hele land - of past dit helemaal niet binnen het huidig extremistisch neoliberaal geloof? Denk ik dat we in ons land verslaafd zijn aan uiterst verouderde, volledig uitgeleefde financiële modellen. Maar je weet tevens wel dat de denkbeelden gelijk zijn aan de mensen die hen produceren, toch? Wat was dat met de innovatie, alweer?

Ivan61
Ivan6113 mrt. 2021 - 11:22

Poeha, Hoe vaak in jouw leven moest jij een uitkering aanvragen bij UWV? Heb jij persoonlijke ervaring met uitvoerende instanties van onze regeringen? Werkcoach die niemand aan het werk helpt, een ambtenaar die geen idee heeft waarover hij heeft, laat staan dat hij enige betrokkenheid voelt of toont met werkzoekende. Participatie en re-integratie moet van 2 kanten komen anders is dat nutteloos.

Pater
Pater13 mrt. 2021 - 2:00

Het voorstel is afkomstig uit de rapportage van de Cie Borstlap. Naast het CDA wordt dat ook ondersteund voor de VVD, en waarschijnlijk ook door D66. Wopke is de enige dit dat nu rondbazuint. Asociaal, maar eigenlijk wel eerlijk.

1 Reactie
Libertain
Libertain13 mrt. 2021 - 11:56

Bedoelt u dat Borstlap eerlijk is? Denk ik dat het de zoveelste neoliberale bestelling betreft. Wopke is gewoon het useful idiot in deze zaak.

DaanOuwens
DaanOuwens12 mrt. 2021 - 18:57

@ Poeha Er staat wel iets meer, namelijk: Een lagere uitkering tijdens de inburgering vergroot de arbeidsparticipatie van de groep vluchtelingen als geheel, zowel op de korte als de lange termijn. De meest kwetsbare groepen zijn echter het minst gevoelig voor deze prikkel. Daarnaast trekken vrouwen binnen de vluchtelingengroep zich hierdoor terug van de arbeidsmarkt. Bij deze beleidsoptie bestaat bovendien het risico van kwalitatieve mismatch: wel sneller aan het werk, maar op een te laag niveau. Het is de dwang dus die werkt. Geen werk geen eten. Maar het gevolg is dat vluchtelingen worden toegevoegd aan het leger van de 3 miljoen flex krachten. Slechts een klein deel van die 3 miljoen krijgt na verloop van tijd een vast dienstverband. Het gevolg is dus dat die vluchtelingen als zwakste groep structureel aangewezen blijven op parttime en tijdelijk. En dus structureel zullen terug vallen op een uitkering. https://www.cbs.nl/nl-nl/faq/flexwerk/hoeveel-flexwerkers-zijn-er- Wat jij dus wil doen is het probleem van de gebrekkige arbeidsparticipatie uitsmeren over de duur van een werkzaam mensen leven. Omdat ze vluchteling zijn. Er is meer op te merken over jouw bijdrage. In het SGP rapport bevat een reeks van voorstellen waar jij doelbewust er 1 hier noemt. Terwijl op meerdere plaatsen in het rapport wordt gewezen op de noodzaak van een samenhangende aanpak. Discriminatie is ook een groot probleem volgens het SGP. Wat verder ook opvalt is dat het SCP planbureau de suggestie nergens kan onderbouwen. Het SGP veronderstelt dat mensen minder inkomen verstrekken leidt tot meer werk. Maar het harde bewijs is er niet. In Rotterdam heeft het extreem rechtse Leefbaar gewerkt met een vergelijkbare maatregel. Het frequent opleggen van strafkortingen aan mensen in de bijstand. Met een target van 6%. Er is in Rotterdam nooit aangetoond dat de maatregel een positief effect had. Wat wel een sterk effect had op het aantal mensen dat werk vond was de toename van het aantal vacatures. 600 van de mensen die werk vonden vulden een enquête in. Ruim 85% van deze groep had geen zak gehad aan de ondersteuning van de Gemeente Rotterdam. Dat was een van de nog meer vriendelijke quotes uit de enquête van de werklozen die weer aan de slag waren. Kortom jouw tekst valt van heel veel kanttekeningen te voorzien. Ik doe dat meestal niet omdat ik het vrij zinloos vind. Jij schrijft deze tekst doelbewust op deze manier. Uit het hele palet van SGP maatregelen pak je deze eruit omdat deze je eigen politieke opvattingen ondersteunt. Hard zijn voor werklozen en gelukzoekers. Het SGP moet jouw opvattingen legitimeren. Maar als je het rapport leest blijft er weinig heel van jouw politieke opvattingen. Er is meer nodig om mensen aan de slag te krijgen dan het opleggen van straffen.

4 Reacties
Poeha
Poeha12 mrt. 2021 - 21:38

Ik reageer enkel op het artikel waarin staat dat er geen onderzoek is gedaan naar korting op de uitkering en arbeidsparticipatie. Die zijn er wel en wijzen op een hogere arbeidsparticipatie. Dat alleen al heeft enorme voorden. Zoals groter gevoel van eigen waarde, socialer netwerk, betere taalbeheersing, etc etc. Al die voordelen moet je meetellen. Het antwoord op de vraag “verhoogd een verlaging van de uitkering de arbeidsparticipatie” is “ja” en leidt tot de daarmee verbonden voordelen.

DaanOuwens
DaanOuwens14 mrt. 2021 - 8:24

@ Poeha Jij schrijft: Ik reageer enkel op het artikel waarin staat dat er geen onderzoek is gedaan naar korting op de uitkering en arbeidsparticipatie. Er staat niet in het SGP rapport dat de arbeidsparticipatie als gevolg van kortingen toeneemt. Dat wordt namelijk niet onderbouwd, dat kan ook het gevolg van andere zaken zijn. Er is geen bewijs voor die stelling. Logisch want het kan niet getoetst worden in Nederland. Het is een veronderstelt effect. Daarnaast noem je dingen als: Zoals groter gevoel van eigen waarde, socialer netwerk, betere taalbeheersing, etc etc. Ook daar is geen enkel bewijs voor. Dat zijn opvattingen en geen feiten. Er is in Rotterdam in 2018 uitgebreid onderzoek gedaan naar de tegenprestatie. Dat is geen werk. Wel vrijwilligerswerk, waar mensen in beginsel mogen doen wat ze leuk vinden, iedere week 3 uur zwemmen is ook een tegenprestatie. De voordelen zijn: Zoals gevoel van eigen waarde, socialer netwerk, betere taalbeheersing, etc etc. Kortom de voordelen die jij ziet kan iemand ook op een andere manier behalen. Daarnaast zijn mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt werkzaam in zulke waardeloze banen dat de voordelen die jij bedenkt zich helemaal niet voordoen. Het bedrijf Van Ad in Capelle aan de IJssel bij Rotterdam stelt werklozen onder dwang te werk. De baan weigeren levert een strafkorting op. Het personeelsverloop is meer dan 150% per jaar. Het bedrijf biedt een onaangename werksfeer, smerige werkomgeving, verouderde ICT en treedt op als oa callcenter voor de gemeente Rotterdam. De dienstverlening is waardeloos en de werknemers werken een groot deel van de tijd thuis. Het salaris is minimumloon, de baan is parttime. Dus is inkomen uit arbeid is lager dan de bijstand uitkering. Bij dat soort werkgevers is zelfs ieder positief effect van werken uitgesloten. Dus ook nu weer verzamel je wat losse zaken die jouw eigen rechtse opvattingen moeten onderbouwen maar je draagt geen feiten aan maar slecht je eigen opvattingen om je eigen mening te onderbouwen en je doet alsof het feiten zijn. Wat erger is dat er ook veel onderzoek gedaan is naar het effect van bijstand en opgroeien in armoede. Kinderen halen lagere schoolprestaties, meer criminaliteit, meer drugs, meer geweld, meer kindermisbruik, slechtere gezondheid. Als die nadelen laat jij buiten beschouwing. Je gebruikt veronderstelde meerwaarde dus als smoes. Tenslotte zijn er in de psychologie nogal wat ideeën over het straffen van mensen. Die blijken vaak contraproductief. Door mensen doelbewust onder de armoede grens te zetten zullen zij zich eerder afkeren van de maatschappij dan er deel van willen uitmaken. Je hebt dus is een nogal slap verhaal. Je bent bezig je politieke opvattingen te verkopen, waar wat jou betreft gewone mensen best het slachtoffer van mogen worden.

Poeha
Poeha14 mrt. 2021 - 11:25

Daanouwens: “ Zoals groter gevoel van eigen waarde, socialer netwerk, betere taalbeheersing, etc etc. Ook daar is geen enkel bewijs voor.” Daar is enorm veel bewijs voor. Natuurlijk neemt je sociale netwerk toe. Het is overduidelijk dat als een immigrant werk heeft, hij sneller de taal leert. Etc etc. Bij werk neemt ook het gevoel van eigenwaarde en betekenis toe. Tot slot staat in het rapport duidelijk dat de arbeidsparticipatie toeneemt bij een lagere uitkering. Het is met name voor het individu goed om te werken. Ik kan mijn dochter ook geld geven, naar het is voor haar beter om om 6u op te staan en vakken te vullen.

DaanOuwens
DaanOuwens14 mrt. 2021 - 18:09

@ Poeha Jij schrijft: Natuurlijk neemt je sociale netwerk toe. Het is overduidelijk dat als een immigrant werk heeft, hij sneller de taal leert. Etc etc. Wel nee, natuurlijk neemt het sociale netwerk niet toe. Er is geen enkel bewijs voor. Wat onderzoek laat zien is dat veel allochtonen discriminatie ervaren op de werkvloer. En dan beweer je: Bij werk neemt ook het gevoel van eigenwaarde en betekenis toe. Hoezo? Er zijn banen waar de eigenwaarde slechts afneemt. En je schrijft: Het is met name voor het individu goed om te werken. Ik kan mijn dochter ook geld geven, naar het is voor haar beter om om 6u op te staan en vakken te vullen. Dat is helemaal niet beter. Jongeren moeten niet vroeg opstaan dat maakt dat ze minder goed studeren. Jij ontneemt je dochter toekomst perspectief. In het rapport staat niet heel duidelijk dat de arbeidsparticipatie toeneemt. Er staat dat het een mogelijk gevolg is maar er is geen bewijs. Simpel omdat wetgeving verhindert dat je mensen laat verhongeren. Het is niet de eerste keer dat jij tekstjes schrijft zonder enige argumentatie. Het gekke is dat je elders op deze site pleit voor een samenleving waarin mensen solidair zijn en hier pleit je voor het uithongeren van een deel van de bevolking. Van jouw solidariteit wordt niemand iets wijzer. Ik heb overigens je uitspraken al een paar keer weerlegt je moet eens met een beter verhaal komen.

JaapBo
JaapBo12 mrt. 2021 - 18:33

Hoekstra is een simplistische en luie denker: zet werklozen onder financiële druk en ze vinden sneller een baan! Waarom niet wat creatiever nadenken? Bijv. begeleiding, omscholingsbudget? Hoekstra is ook uit op voordeel voor bedrijven: als een werkloze geen uitkering meer heeft zal hij/zij gemakkelijker voor een veel lager loon weer aan het werk gaan. Zo kunnen bedrijven meer verdienen!

1 Reactie
Poeha
Poeha13 mrt. 2021 - 8:14

“ als een werkloze geen uitkering meer heeft zal hij/zij gemakkelijker voor een veel lager loon weer aan het werk gaan” Een uitkering is toch ook alleen maar bedoelt voor mensen die überhaupt niet kunnen werken? U suggereert dat er mensen zijn met een uitkering die weliswaar kunnen werken, maar het voorgestelde loon niet accepteren en liever een uitkering ontvangen.

Poeha
Poeha12 mrt. 2021 - 15:33

Er zijn genoeg onderzoeken waaruit blijkt dat een korting leidt tot arbeidsparticipatie. Bijvoorbeeld dit rapport: https://www.scp.nl/binaries/scp/documenten/publicaties/2020/10/15/kansrijk-integratiebeleid-op-de-arbeidsmarkt/Kansrijk_integratiebeleid_def.pdf “ Een lagere uitkering tijdens de inburgering vergroot de arbeidsparticipatie van de groep vluchtelingen als geheel, zowel op de korte als de lange termijn.” De arbeidsparticipatie is met name belangrijk voor de persoon zelf.

5 Reacties
Zapata
Zapata12 mrt. 2021 - 16:02

/Dit leidt wel tot meer inkomensongelijkheid en armoede en lijkt juridisch alleen haalbaar door een generieke verlaging van de bijstand./ Ja logisch als je helemaal niet meer te vreten hebt dan zal je wat moeten. Of dat de weg is die een beschaafde maatschappij zou moeten inslaan zal ik maar niet aan Poeha vragen.

Poeha
Poeha12 mrt. 2021 - 17:06

Een beschaafde maatschappij zorgt ervoor dat mensen aan het werk gaan. Een verlaging van de uitkering leidt daartoe. Dat is goed voor het individu (meer sociaal leven, connecties, gevoel van eigen waarde, etc) Je kan ook voor de korte termijn gaan en geld gaan geven. Daar help je het individu niet mee.

jantje
jantje12 mrt. 2021 - 17:57

Dat is precies de plek waar we moeten zijn.. Want in het Noorden van het land is veel animo om de mensen te helpen aan een plek. Maar er is daar geen werkgelegenheid. Ook niet voor de mensen die er wonen... Daarom trekken al de asielzoekers als ze eenmaal een status hebben meer naar het zuiden en westen van het land omdat ze daar meer kans op werk hebben. Deze mensen zijn niet gebonden aan de streek waar ze tijdelijk opvang hebben gehad. In tegenstelling tot de mensen die er geboren en opgegroeid zijn.

Zapata
Zapata12 mrt. 2021 - 21:53

Nee Poeha, Je wilt dwang gaan gebruiken zoals dat al veel eerder toegepast is en de facto niets heeft opgeleverd. Ik begrijp dat je daar een lekker gevoel bij krijgt maar honderdduizenden mensen niet die worden er letterlijk ziek van. Ik begrijp ook dat jij de ellende van anderen beschaving vindt. /Dat is goed voor het individu (meer sociaal leven, connecties, gevoel van eigen waarde, etc)/ Er zijn heel veel banen waar nu juist het omgekeerde het geval is en al helemaal onder dwang.

Poeha
Poeha13 mrt. 2021 - 20:32

Het heeft helemaal niets met dwang te maken. Mijn dochter staat om 6u op om vakken te vullen en loopt daarbij ook kans op Corona. Maar zij heeft nou eenmaal geld nodig. Ik kan ook geld geven. Dat ik haar laat werken heeft niets met dwang te maken.

Joop Schouten
Joop Schouten12 mrt. 2021 - 14:50

Vreemd om sociale en financiële bijstand te onthouden. 'Kabouternaam' zag ergens een klepel en elders de klok. 'Dat gaat wel samen', zo dacht hij. Ondertussen weet hij belangrijke cijfers niet als het er op aankomt in een debat. ... En dat is ministe die premier wil worden?

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin13 mrt. 2021 - 7:00

Hij heeft zich enkel verdiept in het wachtgeld voor politici.

Justine Case
Justine Case12 mrt. 2021 - 14:33

Helemaal eens. Het gemak waarmee mensen - voor een schijntje - moedwillig over de reling en in de ellende worden gestort door de christelijke en liberale partijen, is ten hemel schreiend. Maar erger nog is het feit dat twee van de drie kiezers daar geen enkel probleem mee hebben. Beter zij dan wij nietwaar.

Eric Minnens
Eric Minnens12 mrt. 2021 - 14:17

CDA: "Armoede? Maar dat bestaat toch niet in Nederland? Daar hebben we de voedselbanken toch voor?"

HarrieV2
HarrieV212 mrt. 2021 - 14:09

Te triest voor woorden. En daar betaal je dan 30 jaar premie voor. Ik zit sinds iets meer dan een jaar thuis, omdat door de slechte situatie bij het bedrijf mijn 2 jaar contract niet werd verlengd. Ik solliciteer me het licht uit de ogen en weet echt wel wat ik kan betekenen voor een bedrijf. Maar ja aan de verkeerde kant van de 60, maar daar ligt het natuurlijk echt niet aan. Als je al een reactie krijgt paste die andere kandidaat(/kandidaten) net iets beter bij het gevraagde.

1 Reactie
LaBou
LaBou 12 mrt. 2021 - 17:34

Volgens ene poeha hierboven om 16:33 is jouw uitkering veel te hoog. Een duidelijke vermindering zal jouw arbeidsparticipatie duideliijk bevorderen heeft hij in een studie van het SCP ontdekt. Anderen zullen je zeggen dat je je niet in zieligheid moet wentelen. En geen van die personen zal ooit erkennen dat ze door de politieke keuzes die ze keer op keer maken mede verantwoordelijk zijn voor jouw situatie. Elk van die personen vormt in zijn eentje een beeld van de drie aapjes: niet zien, niet horen en niets zeggen. Totdat ze zelf een keer aan de beurt zijn en dan zijn ze te laat.

OlavM
OlavM12 mrt. 2021 - 13:23

Heel goed artikel, waarmee ik het helemaal eens ben. [Maar onder aan de streep is ernstige en razendsnelle verarming van mensen die buiten hun schuld hun baan verliezen aan de orde. Dat het pas in 2025 op de agenda staat, volgens CDA-voorman Hoekstra, doet daar niets aan af. Het is wel in deze kabinetsperiode!] Spijker op de kop!

5 Reacties
OlavM
OlavM12 mrt. 2021 - 13:29

Toevoeging: het CDA is bedreven in het sociaal en een beetje links lullen (je weet wel: "wij met z'n allen", enz.), maar is intussen altijd geniepig hartstikke rechts. Wil het liefst alleen met de VVD en consorten samen besturen. Het is mij dan ook een raadsel waarom sommige SP-ers het CDA als een soort "natuurlijke bondgenoot" zien. (Was jaren geleden ook al zo).

Eric Minnens
Eric Minnens12 mrt. 2021 - 14:56

@OlavM Ik denk dat de truc meer van het CDA en nu ook de VVD uitgaat. Zij flirten met de SP om zogenaamd hun linkse gezicht te laten zien. Marijnissen laat zich dat mijns inziens teveel aanleunen. De media haken daar ook nog eens op in. "U heeft nu eindelijk eens een kans om mee te regeren", "Wat zou u dan op bovenaan willen zetten, en wat zou u willen inleveren? etc. Ze moet daar veel harder tegenin gaan. Keihard de onmogelijkheid daarvan benadrukken. "SP wil best regeren, maar niet met jullie, mijne heren. Jullie hebben er een potje van gemaakt." Ze moet zich niet via dat geflirt (voor de Bühne) van haar doel af laten leiden.

Zapata
Zapata12 mrt. 2021 - 15:19

@Minnens, Kan Marijnissen wat anders dan? Op voorhand nee zeggen betekent de frame van de zuurspuwers dat de SP geen verantwoordelijkheid wil nemen. Die stupide frames die al zoveel jaren langskomen.

Eric Minnens
Eric Minnens12 mrt. 2021 - 17:14

@Zapata "frame van de zuurspuwers" Laat de zuurspuwers hun zuur maar spuwen. Die komen trouwens vooral van rechts. Marijnissen wordt juist vanuit die rechtse hoek steeds doorgezaagd over haar bereidheid met Rutte te gaan regeren, bijv. door Thijs van de Brink. Journalisten vinden het sowieso veel leuker, ook voor de kijkcijfers, om een spelletje wie met wie te spelen. Zij moet gewoon zeggen dat ze daar niet aan mee doet, en dat het sowieso een gotspe is dat Rutte en Hoekstra nog de euvele moed hebben om zich als lijsttrekker te presenteren, na de toeslagenaffaire. Ze gaat er te weinig met gestrekt been tegenin. (Evenals Ploumen en Klaver trouwens.) En dan... Alsof regeren het hoogst haalbare is. Neen! De Kamer is het hoogst haalbare. De regering komt op de tweede plaats.

OlavM
OlavM12 mrt. 2021 - 22:47

@ Eric Minnens: Je hebt gelijk. Ook hier heb ik meer dan eens mijn ergernis erover uitgesproken dat Marijnissen nadrukkelijk samenwerking met de VVD niet uitsluit. NB de partij die al tien jaar neoliberale afbraak en verdere ellende heeft voortgebracht!

Ivan61
Ivan6112 mrt. 2021 - 13:22

Hoekstra kan en mag van mij verder gaan met schaatsen. Minister die geen cijfers kent en zo maar onzin verkoopt. Kan hij rotzooi in eigen ministerie opruimen net als Koolmees in zijne? Natuurlijk niet maar stoer doen wel. Als dat aan hem ligt gaat half Nederland straks naar de Voedselbank dan kunnen CEO;s nog meer geld opstrijken.

o u wisbaar
o u wisbaar12 mrt. 2021 - 12:24

"Nog nimmer is aangetoond dat inkortingen en verlagingen van uitkeringen hebben geleid tot meer werkgelegenheid." Ik geloof wel dat deze stelling klopt. Het punt waar de heer Blokhuizen aan voorbij gaat is dat in de afgelopen 15 jaar in Nederland niet de werkgelegenheid het probleem is geweest, maar het gebrek aan arbeidskrachten. In dat licht bezien is elke arbeidskracht die thuis zit er eentje te veel.

1 Reactie
Samuel Dormits
Samuel Dormits12 mrt. 2021 - 13:31

Sja, ware het niet dat je voor alles een hyperspecifiek diploma nodig hebt. Je kunt de vaardigheden en capaciteiten van een jongerenwerker, lasser, systeembeheerder, redteamer of accountmanager hebben, maar als je niet het passende diploma hebt kun je niks doen. Ergens beginnen en de kneepjes van het vak leren is er niet bij, zelfs werken-leren is vaak niet toegankelijk. En degenen die verteld zijn dat je je persoonlijk moet ontwikkelen om succesvol in het leven te zijn en zich naar een academisch niveau hebben geleerd in de geesteswetenschappen kunnen in de huidige economie niks met hun kennis en niveau, en springen bij bosje voor treinen na 7 jaar paprika’s plukken. Een eigen bedrijf beginnen als slotenmaker of klusjesman heeft een kleine kans van slagen met een onverantwoordelijk hoog risico. En zelfs alsje het wel red blijf je een loser in vergelijking met een boomer die wel een auto, een huis en een gezin kon betalen voor zijn dertigste, want de beloning voor al dat werk is heel laag. Ik bedoel maar te zeggen: een arbeidskracht die thuis zit, zit alleen maar thuis omdat de “arbeidsmarkt” niet aansluit op de beschikbare arbeidskrachten aansluit.

Eric Minnens
Eric Minnens12 mrt. 2021 - 12:23

Nog beter is slechts een half jaar WW, en dan wel voor maar liefst 100%! Niet slecht toch, 100%? Al heb je na dat halve jaar natuurlijk nog steeds geen werk, en mag je vervolgens al je geld en bezittingen voor diezelfde 100% gaan opsouperen. Dàt is pas voordelig voor de overheid! Dàt is pas goed voor de neoliberale Verelendungspolitik van het CDA. Maar goed, Hoekstra had waarschijnlijk in de gaten dat dat net iets te doordemandvallend was. Vandaar die 90% over een jaar. Ach ja, Hoekstra op de schaats en Rutte op de fiets, het is allemaal zo gewoon, zo typisch Nederlands hé. Waar zie je dat immers in het buitenland? En daarom stemmen wij, appelflappen, oliebollen, op hen.

1 Reactie
Zapata
Zapata12 mrt. 2021 - 15:29

Uiteindelijk wil het neoliberalisme af van alle collectieve voorzieningen omdat zoiets indruist tegen wat de markt wil. Namelijk concurrentie. En daarom willen de neoliberalen af van alles wat de staat doet wat concurrentie in de weg staat. WAO/WIA/AOW/WW alleen een vorm van bijstand is geoorloofd omdat anders de armoede de maatschappij wel heel erg zou ontwrichten. De staat dient volgens de neoliberaal zo ideaal mogelijke marktomstandigheden te scheppen. Daarom moet die staat sterk zijn en invloed op de markt uitoefenen. De neoliberaal erkent namelijk dat de markt niet perfect is en daarom die staat nodig heeft. Zo kan die staat kartelvorming bestrijden. (ook vakbonden zien de neoliberalen als een kartel). En nee Rutte en consorten schuiven niet op aar links met hun steunpakketten. Het is slechts een sterke overheid die de markt ondersteund. We zijn nog lang niet van ze af. Neoliberalisme is springlevend.

Aart van de aap
Aart van de aap12 mrt. 2021 - 12:04

Waarom stem je dan op dat CDA ? Ook wekende mensen stemmen daar op Masochisme ? Dat heb ik ook bij de VVD. Waarom stem je daar op, als je werkende bent en/of niet heel rijk Ik heb het nooit begrepen

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin12 mrt. 2021 - 14:27

Je behoeft er niet eens zelf last van te hebben om er niet om te stemmen!

jantje
jantje12 mrt. 2021 - 11:57

Deze uitspraak is gedaan door iemand die het nog nooit meegemaakt heeft om eerst op het minimumloon te zitten en na ernstige ziekte toch in de WW terecht te komen. .Vervolgens 400 gulden in moet leveren doordat de ww-periode afgelopen was. Om vervolgens gedeeltelijke bijstand te krijgen. Waardoor men met handen en voeten gebonden is aan al die regels.

JasDon
JasDon12 mrt. 2021 - 11:55

Voor sommige 50 plussers is het dus een uitdaging om financieel intact de pensioenleeftijd te halen. Ik denk dat we ons beter kunnen focussen op dat probleem dan alleen naar de WW te kijken. Het is namelijk geen eerlijk model, managers, hoger opgeleide mensen etc. hebben vaak een netwerk om dit soort risico's tot zo ongeveer nul te reduceren. Dus ik vind het niet minder dan normaal dat een overheid mensen met minder opties en middelen beschermt tegen de armoedeval. Bescherm voor ieder arbeidsjaar bv. 10.000 euro aan vermogen. Vermogen wat je dus niet hoeft op te eten mocht je ooit in de problemen raken...

Ada-Marie
Ada-Marie12 mrt. 2021 - 11:44

Beste Alfred, dank voor dit artikel. Goed dat het gezegd wordt dat dit plan alleen zal leiden tot een razendsnelle armoedeval voor velen. In deze tijd helemaal. Niemand heeft het inderdaad over het punt waar uiteindelijk de gevolgen van een dergelijk plan bij elkaar zullen komen: de woningmarkt. En het drama voor kinderen. Want als er niet snel een baan gevonden wordt, moeten de huizen snel verkocht. Dat lukt misschien nog wel. Maar waar moet je dan goedkoper wonen? Er zijn amper goedkope huurwoningen. Kinderen die de stress van verhuizen en woningnood, naast razendsnel wennen aan een ander uitgaven patroon, gaan meemaken. En dat als voorstel van een christelijke partij. De ellende niet te overzien. En dan moet er over een paar jaar weer toegegeven moeten worden dat het beleid niet gewerkt heeft; net als met de participatiewet, de verhuurdersheffing, het toeslagensysteem, en de uitvoering daarvan, het leenstelsel voor studenten en de privatisering van de zorg.

1 Reactie
OlavM
OlavM12 mrt. 2021 - 13:59

@ Ada Marie: [En dan moet er over een paar jaar weer toegegeven moeten worden dat het beleid niet gewerkt heeft; net als met de participatiewet, de verhuurdersheffing, het toeslagensysteem, en de uitvoering daarvan, het leenstelsel voor studenten en de privatisering van de zorg.] Inderdaad. Deze repeterende mislukkingen zijn het onvermijdelijke gevolg van de nog steeds dwangmatig aangehangen neoliberale ideologie. Een uitvloeisel van de essentie van het kapitalisme. Een steeds kleiner worden profiterende groep leeft ten kosten van de steeds groter wordende uitgebuite delen van de bevolking.

The Apple
The Apple12 mrt. 2021 - 11:00

Het gaat steeds opnieuw om maatregelen die uitgaan van de veronderstelling dat mensen aanspraak zouden maken op een uitkering lui zouden zijn of niet hard genoeg zouden zoeken om aan het werk zouden komen. Dat is volstrekte onzin, want er is gewoon niet genoeg werk.. Het marktbeginsel is gebaseerd op het uitgangspunt dat het de vraag groter is dan het aanbod, behalve in het geval van de arbeidsmarkt, waar het aanbod altijd groter is dan de vraag. Behalve natuurlijk als je ervan uitgaat dat het in werkelijkheid gaat om een markt die bedoeld is voor werkgevers, om iets uit het aanbod te kiezen dat hen het beste bevalt. Het is de markt van de slaven die hebben geleerd voor zichzelf te zorgen, de loonslaven. Het zijn maatregelen die vooral bedoeld zijn om de werknemers de illusie te ontnemen dat ze een vrije keuze zouden hebben. Ze zijn integendeel bedoeld om de werknemers te dwingen om zo snel mogelijk werk aan te nemen, no matter what. Het zijn de dwangmaatregelen.van de "liberalen", voor wie alleen de vrijheid telt van de mensen die de financiële middelen hebben, ten koste van de onvrijheid van degenen die geen financiële middelen hebben. Dat is de werkelijke reden dat het basisinkomen er niet komt en niet omdat het onbetaalbaar zou zijn.

3 Reacties
GHS
GHS12 mrt. 2021 - 15:17

Dat is volstrekte onzin want er is gewoon niet genoeg werk. Waarom werken er dan in Nederland zoveel Polen ( zie de vleesindustrie (terwijl het werk in Polen momenteel door Oekraïners wordt gedaan) en Bulgaren.

The Apple
The Apple12 mrt. 2021 - 15:47

GHS - Dat staat er ook: "Dat is volstrekte onzin, want er is gewoon niet genoeg werk."

Minoes&tuin
Minoes&tuin13 mrt. 2021 - 6:58

GHS Waarom wordt er dan voor al diezelfde politici die gemakkelijk ander werk kunnen vinden in de vleesslachterij, zo'n uitzondering gemaakt?

ZonderNaam2
ZonderNaam212 mrt. 2021 - 10:58

Als het gaat om werkgelegenheid is niet alleen de vraag, maar ook het aanbod van belang. Met name de onderkant van de arbeidsmarkt staat al geruime tijd onder druk vanwege het enorme aanbod aan arbeiders uit EU lidstaten waar het prijsniveau veel lager is. Al dat gezever over Hoekstras plannen met de WW is geneuzel in de marge. In een steeds verder geïntegreerde EU kan je ook nationale verzorgingsstaten oneindig vol blijven houden/betalen. Waar zijn de politici met plannen om dat naar federaal niveau te tillen?

1 Reactie
ZonderNaam2
ZonderNaam212 mrt. 2021 - 11:55

*er moest nog een woordje 'niet' in de 1-na-laatste zin

Nina Nimbergh
Nina Nimbergh12 mrt. 2021 - 10:45

Als een afslanking van de WW met behoud van, alleen wanneer nodig, andere steun al neergezet wordt als "Weg mooi huis, weg mooie auto, weg welzijn!" en daarmee een "ramp", dan is dat wel een blijk van de grote welvaart die de Nederlandse bevolking zelfs in vergelijking met vrijwel alle andere westerse landen kent. Bovendien is het, wanneer men serieus zorg heeft m.b.t. een wens tot behoud van de verzorgingsstaat niet onbelangrijk de uitkomsten van het zopas uitgekomen onderzoek Grenzeloze Verzorgingsstaat van de UvA door Jan van de Beek, Hans Roodenburg, Joop Hartog en Gerrit Kreffer ter harte te nemen. Een van de belangrijkste conclusies is dat met de huidige immigratie met een beduidend groot deel slecht of niet opgeleide nieuwkomers dat inclusief de tweede generatie daarvan tot een onhoudbare verzorgingsstaat leidt.

1 Reactie
GHS
GHS12 mrt. 2021 - 15:22

Maar er wordt daarover nooit in ded Tweede Kamer gesproken. Durft men dat niet of is het verboden. Ergo waarom komen er iedere week 500 mensen binnen. Die willen allemaal een huis hebben, een baan, een auto enz. Kunnen wij dat aan? Ja, want we zijn een rijk land, Dat wordt altijd gezegd. En wie wil er nu niet in een rijk land wonen ( waar ondertussen de voedselbanken uit de grond vliegen.)

Bert de Vries
Bert de Vries12 mrt. 2021 - 10:40

Eén: veel mensen die uit de WW gaan, komen te zitten zonder inkomen. Want als je een economische eenheid vormt met een werkende partner, dan krijg je helemaal geen bijstand. De financiële gevolgen zijn dus vaak veel ernstiger dan op het eerste gezicht lijkt. Twee: de open grenzen zijn vaak verdedigd als een blijk van Europese broederschap, als een blijk van grensoverstijgende gemeenschapszin. Maar in werkelijkheid zijn de open grenzen een middel om de loonkosten voor het bedrijfsleven te verlagen. De gevolgen zijn een enorme toename van niet geïntegreerde burgers, van snel groeiende werkloosheid en van versnelde isolatie van grote delen van de onderklasse. Isolatie betekent toenemende autonomie van eigen kring. De samenleving raakt dus steeds meer gespleten. Drie: Wopke Hoekstra komt uit de wereld van het grote geld en zal daar na zijn politieke carriëre in terugkeren. Hij zal zijn opstelling afstemmen op die toekomst, en dus Mark Rutte regelmatig rechts passeren. Saldo: de verpaupering van de samenleving zal middels Rutte 4 onverminderd doorgaan. Na twee jaar zal zijn kabinet vallen, en een grote puinhoop achterlaten. En het is heel goed mogelijk dat Rutte daarna zal zeggen dat hij, gezien zijn brede ervaring, de aangewezen man is om het puin te ruimen.

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin12 mrt. 2021 - 14:45

Precies!

Buitenstaander
Buitenstaander12 mrt. 2021 - 10:11

Maar Beste Alfre, ik geloof u graag dat er geen link is tussen verkorten van WW en werkgelegenheid, maar door voor te stellen dat de werkgelegenheid steeg parallel aan allerlei inkortingen, en dat er dus geen verband is, is ook nogal weird. Maar de vraag is: is dat dan ook het probleem of verband dat Hoekstra wil maken? nee denk t niet feitelijk stelt hij dat blijkbaar veel mensen ineens aan het eind van de WW periode stelselmatig ineens werk vinden en niet ijn de periode ervoor. Komt dat omdat ze 'lui' zijn of dat ze wel iets moeten omdat ze anders in de Bijstand komen, en dan pak je alles aan... dat is de te bewijzen stelling...

5 Reacties
Alfred Blokhuizen
Alfred Blokhuizen12 mrt. 2021 - 10:28

Alles aanpakken is ook een verarming, maar ook verdringing. Dat is de afgelopen 30 jaren allang bewezen. Al die kortingen "om mensen te stimuleren om alles aan te pakken" heeft nimmer gewerkt. Dus weet je wat.... het werkt niet, dus we doen het nog een keer. Werkloosheidsuitkeringen waren eerst 3 jaar, daarna 2 jaar WWV en dan pas de bijstand. Nu dus, als je al heel lang hebt gewerkt en premies hebt betaald raak je alles kwijt in 12 luttele maanden. Sterkte met het aanpassen van je bestedingspatroon! Overigens komen 50-plussers zeer moeilijk aan een baan. Die verliezen dus het meest, omdat ze al veel hebben opgebouwd. Bijvoorbeeld een groot deel van de hypotheek afbetaalt. Dat mag dan eerst worden opgegeten. Intussen heb je wel jaar op jaar op jaar premie betaald. Dat is du de olifant in de kamer: verarming!

Jozias2
Jozias212 mrt. 2021 - 10:29

Of een inkorting van de WW mensen wel of niet eerder aan een baan helpt kun je niet generiek stellen. Kom je als leraar of zorgmedewerker in de WW dan is er op dit moment geen enkele reden dat men niet binnen een jaar aan de slag kan zijn, heb je een zeer specialistisch beroep wat maar bij een enkele partij gebruik van wordt gemaakt dan ligt het lastiger. Kom je aan een jaar niet aan de bak omdat er geen geschikt werk is dan draagt een kortere ww inderdaad niet bij. Maar kom je na een jaar niet aan de bak omdat het incentive ontbreekt. Bijvoorbeeld omdat een sabbatical met 70% salaris wel lekker is dan zal een kortere WW wel degelijk helpen en ook eerder personen verleiden om te kiezen voor een andere professionele richting als de richting van voorkeur niet haalbaar is.

DaanOuwens
DaanOuwens12 mrt. 2021 - 11:05

@ Norm Jij schrijft: Komt dat omdat ze ‘lui’ zijn of dat ze wel iets moeten omdat ze anders in de Bijstand komen, en dan pak je alles aan… dat is de te bewijzen stelling… Je stelling klopt. Dat mensen alles aanpakken is ook eenvoudig te bewijzen. 30% van de mensen in de bijstand vindt werk. En vraagt later weer een uitkering aan. Een groot deel van de bijstand populatie komt slechts in aanmerking voor tijdelijke flexbanen die hen na verloop van tijd weer terug brengen bij de bijstand. Als ze er al uitkomen. Dat mensen in de WW alles aanpakken is ook gemakkelijk te bewijzen. Veruit de meeste uitstroom uit de WW zit in de eerste maanden. iedereen probeert zo snel mogelijk weer aan de slag te komen want na 1 jaar werkloosheid nemen de kansen op een baan dramatisch af. Geen werkgever die hen dan nog aanneemt. Maar nog interessanter is de vraag of het slechter behandelen zin heeft. De gemeente Rotterdam deelde strafkortingen uit aan mensen die niet hard genoeg solliciteerden. 50 euro straf per maand, voor iemand in de bijstand een eten eten. Geen enkel resultaat. Wat er wel toe deed was het aantal vacatures. Als dat stijgt vinden meer mensen werk, daalt dat dan vinden minder mensen werk. Over die huizen heeft Blokhuizen gelijk. Na een jaar bijstand moeten mensen gedwongen hun huis verkopen, er is op gemeentelijk niveau een woonkostentoeslag die aangevraagd mag worden als het huis te koop wordt gezet. Dat raakt vooral oudere werklozen. Die vinden minder makkelijk werk en hebben vaak vermogen in hun eigen huis. Als ze dat huis verkopen en de winst opeten moeten ze naar een huurwoning en huurtoeslag aanvragen. Vaak is het voor de samenleving goedkoper om hen in dat koophuis te laten zitten. Dus jouw visie op de maatschappij heeft als resultaat dat je mensen in een kansloze positie op de arbeidsmarkt brengt, je hen daar zelf verantwoordelijk voor maakt en hen vervolgens al hun bezittingen afneemt. Ik blijf het merkwaardig vinden dat zoiets sommige mensen een lekker gevoel geeft.

MichelD
MichelD12 mrt. 2021 - 11:43

@Norm "feitelijk stelt hij dat blijkbaar veel mensen ineens aan het eind van de WW periode stelselmatig ineens werk vinden" Hoekstra kan dat 'feitelijk' wel stellen, maar op welke feiten is het gebaseerd? Ik waag het te betwijfelen dat dit zou opgaan voor 50 plussers. ook in de uitzending van Nieuwsuur eerder deze week had Hoekstra geen echt inhoudelijk antwoord toen een coach voor werkloze 50-plussers heel helder aangaf wat de maatregel precies zou betekenen voor bijv. mensen die 10 jaar voor hun AOW leeftijd zitten.

LaBou
LaBou 12 mrt. 2021 - 11:48

Als norm stelt dat "blijkbaar veel mensen ineens aan het eind van de WW periode stelselmatig ineens werk vinden en niet ijn de periode ervoor." betekent dat hij dat ook moet bewijzen. En dan nu niet komen met de smoes dat dat een stelling van Hoekstra is, want uit alles blijkt dat norm daar gewoon achter staat (ook eerdere reacties worden gelezen en zelfs onthouden al denkt norm misschien van niet). "Komt dat omdat ze ‘lui’ zijn of dat ze wel iets moeten omdat ze anders in de Bijstand komen, en dan pak je alles aan… dat is de te bewijzen stelling…" Dat is overigens een stelling die al veel eerder vele malen is ontkracht.

MG1968
MG196812 mrt. 2021 - 10:11

Als alle aanbevelingen van de Commissie Borstlap worden overgenomen zou dit op termijn best tot gevolg kunnen hebben dat de arbeidsmarkt beter functioneert en daarmee de WW duur beperkt kan worden. Mijn gevoel is echter dat ze niet werken als je ze gefaseerd invoert (teveel onderlinge afhankelijkheden) maar dan doemt toch echt het probleem op dat de tijd totdat ze tot hun volledige recht zijn gekomen veel te lang zal duren. De problemen die direct ontstaan (door b.v. het beperken van de WW duur) zijn te groot om ze maar 'tijdens de transitieperiode voor lief te nemen'. Het is mijn stellige overtuiging dat wat Borstlap heeft opgeschreven waardevol is, maar dat het alleen ingebed kan worden in bredere hervormingen van de manier waarop wij de welvaartsstaat hebben ingericht. En die zullen moeten starten in de wetenschap dat de kosten uitgaan voor de baten. Ik ben somber gesteld. Ik weet ook dat de manier waarop de afgelopen jaren maatregelen zijn ingevoerd de baten al ingeboekt werden om maar geen kosten te hoeven maken. En uiteindelijk de baten dan ook niet of niet volledig ontstonden. Met daarbovenop dubbele pijn tijdens de transitieperioden. We hebben inderdaad weer visie nodig. Politici die alleen de hen welgevallige krenten uit de pap er uit pikken zonder coherent toekomstbeeld anders dan het belang van de eigen groep... tja.. we hebben ondertussen wel gezien hoe dat uitpakt.

1 Reactie
DaanOuwens
DaanOuwens12 mrt. 2021 - 13:21

@ MG1968 Ik ben wat minder gelukkig dan jij met dit rapport. Uiteindelijk heeft Borstlap te veel binnen de lijntjes gekleurd en zich te veel laten beïnvloeden door gebruikelijke verdachten. Het rapport begint met een definitie: Werk is wezenlijk voor het menselijk bestaan en de menselijke waardigheid; voor zelfontplooiing, gezondheid en individueel welbevinden. Werk is daarnaast nodig voor het verdienvermogen van Nederland, voor het produceren van goederen en diensten, voor koopkracht en bestedingen en voor het in standhouden van onze sociale verzekeringen en voorzieningen en andere collectieve uitgaven. Er is ook een maatschappelijke dimensie: iedereen wil op een volwaardige manier betrokken worden bij de samenleving waarin hij of zij leeft. Werk zorgt voor samenhang in de samenleving. Die definitie is een politiek statement. Er is alle reden om die definitie ter discussie te stellen. Het idee dat werk bijdraagt aan menselijke waardigheid; zelfontplooiing, gezondheid en individueel welbevinden moet je eens toetsen op de werkvloer bij Verstege specerijen in Schiedam op de werkvloer. Dan blijft er geen spaan van heel. Aardig is dat bijna de hele tweede kamer op extreem rechts na nu wil dat ondernemers, sociaal ondernemen, en dat doen in de hele keten. Dus ook geen kinderarbeid in India. Maar het is dan ook logisch de criteria van de commissie Borstlap toe te passen op de Nederlandse werkgevers. In denk dat de ruime meerderheid van de werkgevers daar nu niet aan voldoet. Er zijn meer kut banen dan leuke banen. Wat ik ook niet lees in Borstlap is een beeld van de toekomst. Zijn al die werkende wel nodig? Ik denk van niet. Er zijn nogal wat scenario's die duiden op een sterke afname van de behoefte aan werknemers. Ik heb deel 2 nog niet gelezen, maar in deel 1 van Borstlap weinig over de toekomst. Verder is het natuurlijk geen slecht verhaal, maar het is gebaseerd op het rondpraten met alle betrokkenen. Hij geeft dat ook in zijn inleiding aan. Als je een rapport opstelt naar aanleiding van babbeltjes met alle partijen in de SER kan krijg je dit. Dat maakt het geen slecht verhaal maar niet een rapport waar je veel aan hebt. Het laat zien wat je moet doen om alles wat we nu doen beter te doen. Daar hadden ze ook zelf wat ambitieuzer aan kunnen werken. Maar het biedt geen zich op nieuwe mogelijkheden, geen echte innovatie en geen vernieuwing. Er staat in wat mensen zoals ik, en vermoedelijk ook jij, al jarenlang zeggen. Dat is leuk maar ik had op meer gehoopt.

Cruise
Cruise12 mrt. 2021 - 10:08

....en geen geld meer voor de gewoon geworden tweede of derde vliegvakantie per jaar ; moet dhr. Blokhuizen toch aanspreken !

DanielleDefoe
DanielleDefoe12 mrt. 2021 - 10:05

[weg mooie auto] Prima toch? een drastische inkrimping van het Nederlandse wagenpark is goed voor natuur en milieu.

13 Reacties
Alfred Blokhuizen
Alfred Blokhuizen12 mrt. 2021 - 10:20

Opmerkelijk dat u mensen in de armoede wil storten voor het milieu. Dat is een maatschappijvisie die ik niet aanhang.

Nico de Mus
Nico de Mus12 mrt. 2021 - 11:11

Alfred Blokhuizen 12 maart 2021 at 11:20 !!Opmerkelijk dat u mensen in de armoede wil storten voor het milieu. Dat is een maatschappijvisie die ik niet aanhang.!! Mag ik daar vraagtekens bij zetten.?

DanielleDefoe
DanielleDefoe12 mrt. 2021 - 11:23

Autoloosheid impliceert geen armoede.

Alfred Blokhuizen
Alfred Blokhuizen12 mrt. 2021 - 11:33

Daar ging uw opmerking niet over.

Ch0k3r
Ch0k3r12 mrt. 2021 - 12:05

@DanielleDefoe Dat hangt er helemaal van af waar je woont. In de Randstad is autoloosheid een minder groot probleem dan dat je in een dorp ergens op het platteland woont. Zelfde geldt voor invoering belasting per gereden kilometer (dat is trouwens al zo, dat heet accijns op benzine). Dus ja, autoloosheid kan absoluut armoede impliceren. Wat beter voor het milieu zal zijn is dat armere gezinnen meer geld te besteden hebben, zodat ze een schonere auto kunnen kopen. Omdat ik een extra financiele boost had ging ik van een auto die nog geen 1 op 10 reed met behoorlijk wat olieverbruik, naar een moderne die 1 op 20 makkelijk haalt en geen olie zuipt. Zeg het maar.

DanielleDefoe
DanielleDefoe12 mrt. 2021 - 12:51

[Zeg het maar.] als ervaringsdeskudige zeg ik doe uw auto de deur uit. Zelf woon ik niet in de randstad en heb ik nooit een auto bezeten. Ik ben er niet voor om autobezit te stimuleren. Ook niet voor mensen met een laag inkomen.

OlavM
OlavM12 mrt. 2021 - 13:38

@ Ch0k3r: [Zelfde geldt voor invoering belasting per gereden kilometer (dat is trouwens al zo, dat heet accijns op benzine).] Dat is niet hetzelfde. De bedoeling van de "kilometerprijs" (lang geleden nog "rekeningrijden" geheten) is, dat de automobilist geheel naar gebruik betaalt (en dus niet een vaststaande wegenbelasting), en bovendien "gestuurd" kan worden op soort auto (b.v. de milieubelasting), spitsuren, e.d. Overigens woon ik zelf ook in de Randstad en heb al vele jaren geen auto meer. Gaat goed zonder. De enkele keer dat ik wel een auto nodig heb leen of huur ik die.

DanielleDefoe
DanielleDefoe12 mrt. 2021 - 14:20

@OlavM [De enkele keer dat ik wel een auto nodig heb leen of huur ik die. ] de noodzaak van een eigen auto wordt zwaar overdreven

Minoes&tuin
Minoes&tuin12 mrt. 2021 - 14:33

DanielleDefoe Behalve als je oud bent en je moet bij alles iemand vragen voor je te rijden.

DanielleDefoe
DanielleDefoe12 mrt. 2021 - 16:04

Recent reed een 89-jarige nog gewoon op de fiets naar het locale vaccinatie-centrum.

Zapata
Zapata12 mrt. 2021 - 16:15

/Recent reed een 89-jarige nog gewoon op de fiets naar het locale vaccinatie-centrum./ Recent bevestigen uitzonderingen de regel.

DanielleDefoe
DanielleDefoe12 mrt. 2021 - 17:11

Zapata 12 maart 2021 at 17:15 veel ouderen, uitzonderingen daargelaten, doen er wellicht goed aan niet zelf achter het stuur te kruipen. Het zou mooi zijn als dat ook niet hoeft.

EenMening
EenMening12 mrt. 2021 - 22:15

@Danielle Ik heb altijd met veel plezier gereden. Maar heb sinds november vorig jaar geen auto meer. En het bevalt me beter dan ik verwacht had. Maar ik heb persoonlijk niets tegen autobezit en -gebruik.

west012
west01212 mrt. 2021 - 10:03

Terecht opgemerkt. In de aanloop naar de verkiezingen zien we allerlei lijstjes waarin partijen vergeleken worden op beleidsvoornemens. Jammer dat we geen lijstje zien van lastenverzwaringen die daar het gevolg van zijn of misschien lastenverlichting hoewel dat laatste meestal neerkomt op een sigaar uit eigen doos.

Rode druppel
Rode druppel12 mrt. 2021 - 10:01

Raak, midden in de roos. Ik heb ervaring in de bijstand met de participatiewet. Wil dat iedereen die deze wet ondersteunt eens 1 jaar bijstand mag genieten. Kijken hoeveel steun er na dat jaar nog voor is. Verder klopt de redenering dat hoe minder de Nederlandse huishoudens te besteden hebben, hoe minder winkel verkopen, minder afzet voor bedrijven en minder werkgelegenheid. Deze crisis is nog economisch niet in te schatten. Ik verwacht 1 miljoen werklozen.

Jozias2
Jozias212 mrt. 2021 - 9:57

"Dat is een dreigende ramp voor vrijwel heel werkend Nederland. Weg mooi huis, weg mooie auto, weg welzijn!" Als je niet bereid bent dit risico te lopen en/ of bang bent niet binnen een jaar wat voor baan dan ook te vinden waarmee je aan je verplichtingen kunt blijven voldoen dan is er natuurlijk nog een optie. Je kunt je gewoon verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en werkeloosheid.

5 Reacties
Gaz Typari
Gaz Typari12 mrt. 2021 - 10:24

Die verzekering heet WW en daarvoor betaal je premie.

Alfred Blokhuizen
Alfred Blokhuizen12 mrt. 2021 - 10:31

@Jozias Is het u ontgaan, het staat zelfs in het artikel, dat je al verzekerd bent tegen werkloosheid? Dat heet namelijk WW! Dat is een werknemersverzekering waarvoor je premie betaalt! Het is geen sociale voorziening zoals de bijstand! Mag ik u vragen de column tot het einde te lezen?

Mark Huysman
Mark Huysman12 mrt. 2021 - 10:47

[Als je niet bereid bent dit risico te lopen en/ of bang bent niet binnen een jaar wat voor baan dan ook te vinden waarmee je aan je verplichtingen kunt blijven voldoen dan is er natuurlijk nog een optie. Je kunt je gewoon verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en werkeloosheid.] Maar de WW *is* een verzekering. Waarom zou je de ene verzekering verslechteren om vervolgens een andere te moeten afsluiten? Antwoord: de WW wordt nu door werkgevers opgebracht en in het jouw voorstel worden individuele werknemers met die last opgezadeld. Alsof ze zelf schuldig zijn aan hun werkloosheid. Wat natuurlijk onzin is want als je ‘verwijtbaar werkloos’ bent dan heb je geen recht op de WW. Een (zoveelste) verschuiving dus van kosten van het kapitaal naar kosten voor de werkenden.

jantje
jantje12 mrt. 2021 - 11:17

@ Mark Huysman, De WW is een verzekering vna Werkgevers En werknemers.. Kijk maar op het loonstrookje. Hetzelfde voor de WAO... Ik heb op school geleerd dat alle afkortingen waar een W, inzit,, het woordje Wettelijk betekend..

Jozias2
Jozias212 mrt. 2021 - 12:54

@Gaz, Het gaat om een verzekering om de terugval in inkomen EXTRA te verzekeren. Netzoals dat je je kunt verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en je een aanvullende zorgverzekering kunt afsluiten. @Alfred Dat weet ik en dat heb ik zeker gelezen. Maar het gaat in jouw verhaal om de terugval na afloop van de WW en dat mensen daardoor in de problemen kunnen komen. Daar kun je je privé ook gewoon voor verzekeren. Als je dat risico niet wenst te lopen dan kun je dat dus gewoon regelen. @Mark Dat zou je kunnen doen omdat je het op de ene manier collectief regelt. Of je er nu gebruik van maakt of niet en anders individueel. Ook een langere WW betaal je uiteindelijk als werknemer linksom of rechtsom ook gewoon zelf. Met een kortere WW wordt een onnodig lang beroep op de WW voorkomen en ontstaat er een incentive om snel weer aan het werk te gaan. Iemand in een beroep waar altijd wel werk is zal dan ook niet zo'n verzekering afsluiten. Maar mensen die een wat moeilijker beroep hebben (vaak met een hoger salaris maar ook meer risico op ontslag) of mensen die een terugval absoluut niet kunnen opvangen kunnen zo'n verzekering afsluiten. Voor de duidelijkheid, dat is een feitelijke constatering, van mij hoeft de WW niet korter. Maar het doembeeld dat daardoor mensen automatisch in de problemen komen, tuin huis moeten verkopen en gelijk in de bijstand komen hoeft dus niet perse waar te zijn. En Mark, het gaat niet over zelf schuld aan werkloosheid. Want waarom is 2 jaar wel goed en zou dat dan niet 5 jaar of 10 jaar of de rest van je leven moeten zijn. En waarom moet je WW opbouwen. Na 1 jaar is het net zo min je schuld dat je ontslagen wordt als na 10 jaar.