Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Hoe lang nog?

Boris Johnson verder in het nauw: kabinet loopt leeg, ministers vragen premier af te treden
Joop

Het beste pensioenstelsel ter wereld verdient meer vertrouwen van de minister

  •  
29-10-2018
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
6281234165_0634d8b215_b

© cc-foto: Hernán Piñera

Het is nodig dat de prima rendementen van onze pensioenfondsen weer bij de deelnemers terecht kunnen komen
Dit artikel is geschreven door vertegenwoordigers van FNV, CNV en VCP, zie onder.
Nederland heeft, volgens bureau Mercer, het beste pensioenstelsel ter wereld. Toch kan het nog beter. Vooral het vertrouwen in het stelsel in Nederland zelf is bedroevend laag. Dat heeft een flinke knauw gekregen door discussie over pensioenpotten die leeg zouden raken, over kortingen die dreigen en door tien jaar niet indexeren.
En komt allemaal, zo schreven de directeuren van onze vijf grootste pensioenfondsen een maand geleden in NRC , doordat de fondsen voorzichtigheid op voorzichtigheid moeten stapelen. Het pensioen is door de crisis en de strenge regels die daarna zijn ingevoerd niet zozeer minder zeker, maar vooral zeker minder geworden.
Het is de hoogste tijd om dat vertrouwen te herstellen. En daarvoor is nodig dat de prima rendementen van onze pensioenfondsen weer bij de deelnemers terecht kunnen komen. Dat kan, maar dan moet de minister wel willen meewerken.
De vakbonden FNV, CNV en VCP knokken voor een goed pensioen voor iedereen. We bevechten bij werkgevers dat zoveel mogelijk mensen een aanvullend pensioen opbouwen. Ook uitzendkrachten, payrollers en zzp’ers moeten zoveel mogelijk onder de pensioenregelingen in bedrijfstakken komen te vallen. Van het kabinet eisen we dat mensen ook in goede gezondheid hun pensioen kunnen halen. Dat betekent dat echt iets moet gebeuren aan de te snelle stijging van de AOW-leeftijd. En dat de boetes op eerder stoppen van tafel gaan, zodat we in bedrijven en sectoren weer afspraken kunnen maken over eerlijk stoppen met werken.
In de SER onderhandelen we – al een tijdje – over een nieuw pensioencontract dat het beste pensioenstelsel verder versterkt. Dat moet een solidair en collectief contract worden. Waarin de rendementen die pensioenfondsen namens de deelnemers realiseren, ook bij de deelnemers terecht komen. En waarbij in voor- en tegenspoed de risico’s nog steeds door alle deelnemers samen worden opgevangen. Dat nieuwe contract vereist andere rekenregels en een aangepast toetsingskader. Anders werkt het niet. En daar liggen De Nederlandse Bank en de minister nog dwars.
Om de overgang naar een nieuw contract te kunnen financieren, zicht te bieden op de gewenste indexatie en om werkenden ook in het nieuwe contract een fatsoenlijke pensioenopbouw te kunnen geven, bieden de huidige rekenregels geen soelaas. Die regels zijn gebaseerd op uiterste voorzichtigheid; op hoge buffervereisten en een extreem lage risicovrije rente. De huidige regels passen misschien nog bij de nominale zekerheid die het huidige contract biedt. Je kunt in theorie in elk geval volhouden dat bij een risicovrij pensioen een risicovrije rente gehanteerd dient te worden.
Maar het nieuwe collectieve contract beoogt geen nominale zekerheid, maar wel stabiliteit en meedelen in werkelijk behaalde rendementen tussen generaties. Dat nieuwe pensioencontract erkent de werkelijkheid dat pensioen het resultaat is van de premie die je inlegt en het rendement dat daarmee collectief behaald kan worden. Dat is niet risicovrij. En tòch houdt De Nederlandse Bank vol dat dezelfde risicovrije rente gebruikt dient te worden om de verplichtingen te bepalen. Ook al zijn die verplichtingen minder zeker. Voormalig CPB-directeur Coen Teulings bepleitte daarom vorige week in het Financieel Dagblad al dat minister Koolmees dit advies van De Nederlandse Bank zou moeten negeren. De minister lijkt dit niet van plan, zoals blijkt uit zijn brief aan de Tweede Kamer.
In Pensioen Pro schreven de geleerden Jean Frijns, René Maatman en Jelle Mensonides dan ook dat de minister door het omarmen van deze onrealistische visie van De Nederlandse Bank de sociale partners in de verdediging drukt en de onderhandelaars klem zet. Zij vragen zich af of sociale partners nu nog wel een pensioenakkoord durven te sluiten.
Het is echter geen kwestie van durven. Je springt ook niet in een zwembad als er onvoldoende water in zit. Voor een stabiele pensioenopbouw voor – met name jongere – werkenden is in het beoogde nieuwe contract een stabiele langetermijnrente noodzakelijk. En die zal zeker beter moeten zijn dan de instabiele en extreem lage langetermijnrente (UFR). Zo geldt voor verzekeraars ook nu al de Europese rekenrente die stabieler en hoger is.
Maar blijft de UFR zoals die nu is, dan bouwen àlle jongeren die straks in het nieuwe contract instromen niet meer, maar juist minder pensioen op. Bovendien blijft indexatie van pensioen en pensioenopbouw nog steeds hoogst onzeker en is de transitie dan zeker onbetaalbaar. Bij een nieuw contract horen nieuwe, bijpassende rekenregels. Wie dat blokkeert, legt automatisch een onneembare hindernis op de weg naar het nieuwe contract en daarmee op een pensioendeal met sociale partners.
De vakbondsonderhandelaars over pensioenen in de SER: Tuur Elzinga, vicevoorzitter FNV Arend van Wijngaarden, waarnemend voorzitter CNV Nic van Holstein, voorzitter VCP

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (71)

Mister H2
Mister H28 nov. 2018 - 21:31

Wat mij verbaasd is dat het verhogen van de rekenrente als een voordeel voor de jongeren wordt gepresenteerd... Ik raad de FNV nog eens het laatste stuk van Sweder van Wijnbergen te lezen, hoogleraar economie aan de UVA. Het is niet zo vreemd dat de FNV geen jongeren trekken immers ze behartigen de belangen van de achterban, de ouderen. Maar probeer dan niet jongeren in het ootje te nemen. Zeg gewoon dat je wil dat er meer geld uitgekeerd moet worden en dat er over 25 jaar wel weer een keer verder gekeken kan worden, want tegen die tijd is de FNV hun geloofwaardigheid en bestaansrecht totaal kwijt. Een quote uit het stuk : Een 25-jarige met zijn eerste en enige claim 25 jaar in de toekomst, verliest een kwart van zijn opgebouwde pensioen als de rente 1%-punt boven de marktrente van DNB opgehoogd wordt. Bij deze het leesvoer: https://fd.nl/opinie/1277407/hogere-rekenrente-is-greep-in-de-kas-van-jongeren-door-ouderen

Spelchecker2
Spelchecker231 okt. 2018 - 22:12

We hebben dus mey elkaar nu vastgesteld dat we een prachtig solidair pensioenstelsel hebben dat het waard is verdedigd te worden tegen rechtse krachten, die ook in dat mooie systeem, net als in d ehele samenleving, onderlinge solidariteit willen vervangen door ieder voor zich en god voor ons allen'. En de echte stuitende onrechtvaardigheid, dat mensen met zware beroepen relatief (veel) teveel betalen want ze profiteren veel t ekort van hun pensioen, daar wordt niets aan gedaan! Als ze dat nu eens zouden repareren door b.v. de statistische kennis uit ziekmeldings- en overlijdensregistraties te benutten om vast te stellen welke beroepen op welke leeftijd met pensioen zouden moeten gaan om eerlijke verhoudingen tussen lasten en lusten te krijgen, dan zou minister Koolmees in de vakbonden, denk ik, enthousiaste medestanders ontmoeten.

Hiltermann
Hiltermann30 okt. 2018 - 19:16

Vanmiddag op radio 1 weer de zoveelste verkeerde uitleg over de pensioenen gehoord. Pensioenfondsen met weinig jonge deelnemers zouden problemen hebben met het betalen van pensioen aan gepensioneerden omdat de jonge deelnemers te weinig bijdragen. Pensioen is geen omslagstelsel zoals AOW maar een kapitaalstelsel. Aan gepensioneerden wordt pensioen betaald op basis van hun inleg. Daar zit geen eurocent bij van deelnemers die nu pensioen opbouwen. Door onbegrip worden jonge deelnemers opgezet tegen gepensioneerden. Kwalijke zaak.

5 Reacties
Klaas Punt
Klaas Punt30 okt. 2018 - 21:56

Daar ben ik het mee eens. Die ouwetjes hebben voor hun pensioen gespaard, eerst met die guldens, nu met €€€? En toen ze oud en af waren kregen ze pensioen op basis van wat er gespaard was. In vroeger tijden was verplicht deel te nemen, zonder dat je je erverder mee hoefde te bemoeien, en kreeg je ieder jaar een overzicht van het gespaarde bedrag, incl. rente. Nu zijn veel fondsen overgegaan op rekening per deelnemer die bovendien nog aan kan geven in welke mix dit belegd moet worden. Eigen inbreng, van deze tijd. En dan zijn er nog mensen die werken maar niet structureel sparen. Die hopen op erg goede tijden. En anders als laatste redmiddel de AOW. Geen vetpot.

Spelchecker2
Spelchecker230 okt. 2018 - 22:40

Eindelijk iemand die het snapt! Het pensieonstelsel is zó gebouwd dat iedere leeftijdscohort uiteindelijk grosso modo zijn eigen pensioen betaalt in de vorm van premies plus rendementen. Door het ingrijpen van de ECB (die heeft tot nu toe iets van 2500 miljard euro in de EURO-economiën gepompt) is de rente kunstmatig omlaag gebracht tot bijna nul. Daardoor betalen met name de spaarders (en de pensioenfondsen zijn de grootste spaarders) samen met de mensen die hun baan verloren nog steeds de rekening van de crisis. Door dat ECB-beleid zijn in ons land jonge en oudere generaties tegen elkaar opgezet. Met 1% meer rente zouden de fondsen, zelfs met deze krankzinnige door de overheid opgelegde rekenregels, fluitend aan al hun pensioenverplichtingen kunnen voldoen en zou je niemand horen over leegeten van fondsen door gepensioneerden ten koste van jongeren. Maar helaas zuchten we onder bijna onversneden rechts beleid (VVD, CDA, D66) en dus is solidariteit en collectiviteit welhaast per definitie verdacht, en moet alles te vuur en te zwaard geïndividualiseerd worden. En dan gebruik je natuurlijk alle nepnieuws dat je maar kunt verzinnen om het hudige solidaire stelsel vedacht te maken en onderuit te halen.

Piet de Geus
Piet de Geus30 okt. 2018 - 23:56

"Pensioen is geen omslagstelsel zoals AOW maar een kapitaalstelsel. Aan gepensioneerden wordt pensioen betaald op basis van hun inleg." Dat klopt maar half. De pensioenfondsen hebben wel degelijk deels het karakter van een omslagstelsel, omdat je niet krijgt betaald op basis van je inleg. Anders was het makkelijk: dit is wat je tijdens je pensionering hebt opgebouwd met je inleg en het rendement erop en dit is dus wat we je op basis van de rekenrente maandelijks kunnen betalen. Maar zo werkt het dus niet. Er worden allerlei beloften gedaan die een relatie hebben met het ooit verdiende loon in plaats van deze louter op de inleg te baseren. Daarbij vindt er wel degelijk overdracht tussen generaties plaats. Bijvoorbeeld omdat er een generatie is die langdurig met premievakantie is geweest zonder extra in te leggen toen de perspectieven achteruit gingen. En dan heb je inderdaad een probleem als je dat niet op kunt vangen door een greep te doen in de pensioeninleg van jongere deelnemers en toch al die ongedekte beloften na wilt komen.

Piet de Geus
Piet de Geus31 okt. 2018 - 0:09

"dus is solidariteit en collectiviteit welhaast per definitie verdacht" Niet verdacht maar het kost wel geld. En het is de vraag of je dat met je pensioengeld moet willen. Je betaalt er tenslotte ook al progressief belasting over. Daarnaast heb je altijd ook AOW-premie betaald voor mensen die daar zelf geen cent aan bijdroegen. En dan krijgt wie alleen AOW heeft en nooit voor zijn pensioen heeft gespaard ook nog allerlei vrijstellingen en tegemoetkomingen, terwijl jij voor je eigen huishoudelijke hulp mag betalen. Al met al moet je al een heel behoorlijk pensioen hebben wil je beter af zijn dan iemand met alleen AOW die wel allerlei extraatjes krijgt. Als er dan ook nog eens van je pensioenopbouw wordt gesnoept wordt het voor veel mensen wel erg moeilijk om iets aan hun opgebouwde pensioen te hebben.

M7
M731 okt. 2018 - 15:03

Er wordt een doorsneepremie betaald : en dat impliceert een soort van solidariteit tussen generaties : jongeren betalen meer dan ouderen en zolang iedereen langjarig bij hetzelfde pensioenfonds blijft is er niets aan de hand . Maar doordat jongeren tegenwoordig vaker wisselen van werkgever ( en dus ook van pensioenfonds ) ontstaat er een potentieel probleem . De fictie die hieronder beschreven wordt klopt dus niet

vdbemt
vdbemt30 okt. 2018 - 15:40

Ik weet het niet hoor. Waar wij Nederlanders vooral goed in zijn, is hard roepen dat dat 'van ons' het beste ter wereld is. Het beste pensioenstelsel ter wereld, de beste zorg ter wereld, het beste onderwijs ter wereld, het beste sociale stelsel ter wereld. Vooral onze (rechtse) bestuurders blijven dat maar roepen om de ellende waarin die stelsels verkeren, wat zij teweeggebracht hebben, te verbloemen. Gaat het zo goed met ons onderwijs, onze zorg, ons sociale vangnet, ons pensioenstelsel? Hier roepen de vakbondsonderhandelaars het. Maar dat is dan vooral weer om de wijzigingen die zij dringend nodig achten, niet zo hard over te laten komen. Het pensioenstelsel is hartstikke goed, maar dat moet wel zo blijven. En dan zijn er veranderingen nodig. Die ZIJN ook nodig. Omdat het helemaal niet zo vreselijk goed (meer) is.

kweenie2
kweenie230 okt. 2018 - 13:32

Waarom splitsen we de pot niet. Volgens de vakbonden is er genoeg geld om de pensionado's te betalen en een goed pensioen te garanderen voor jongeren. Volgens de minister en DNB is dat er niet. Dus wat doe je dan: je splitst. Als bijv. 60% van het vermogen van een fonds nodig is voor de pensioenaanspraken van gepensioneerden en 40% voor de (nog in opbouw zijnde) pensioenaanspraken van niet gepensioneerden, dan splits je het fonds 60-40, met elk dezelde dekkingsgraad op basis van de huidige rente. Vervolgens verhoog je de rekenrente voor die 60%, waardoor de dekkingsgraad toeneemt. Op basis daarvan verhoog je de pensioenen van de pensionado's. Maar ze kunnen niet meer geld krijgen uit de 40% pot. Dus als de vakbonden ernaast zitten, dan is het probleem voor de pensionado's. Mag de FNV uit gaan leggen waarom die over 20 jaar als ze 85 zijn geen pensioen meer krijgen als het geld op is. Aan de andere kant, als het goed gaat mag de FNV met de eer gaan strijken van het redden van de inkomen van een paar miljoen ouderen. De andere pot blijft werken met de huidige rente-regels, die volgens de minister en DNB veilig zijn. Waarom doen we dat niet? De minister en DNB verdenken de FNV ervan risico's te willen aangaan op kosten van de jongeren/werkenden. Door het splitsen van de fondsen kun je dat risico elimineren. Dan lopen de pensionado's zelf het risico van het hogere pensioen dat ze willen hebben.

Uitgekleed
Uitgekleed29 okt. 2018 - 23:49

"Voormalig CPB-directeur Coen Teulings bepleitte daarom vorige week in het Financieel Dagblad al dat minister Koolmees dit advies van De Nederlandse Bank zou moeten negeren." De Nederlandse Bank als onderdeel van het stelsel van internationale centrale banken blijken het verkeerde rentebeleid van vóór de crisis op oude voet door de zetten. Het voortouw wordt genomen door de FED die al de rente heeft opgeschroefd tot 3.6%. Dat is alweer 1,6% boven de 2% nodig t.b.v. een duurzame economie. De hypotheken in Nederland voor 10 jaar vast, zitten nu met 2,4% daar ook al weer boven. Klaas Knot wil deze rente weer hoger maken dit zou goed zijn voor de pensioen fondsen. War er niet bij wordt gezegd is dat het de inflatie aanwakkert wat de gepensioneerden meer kost dan een eventuele z.g. noodzakelijke korting. Het eigen vermogen van al die banken is met 3% nog veel te laag, het moet gaan naar minstens 10% Met dat percentage is de vermenigvuldigingsfactor van het nieuwe geld 1:10 dat is al voor alle banken ter wereld een onbegrijpelijke hoeveelheid toename van geld. Is het verplichte eigen vermogen minder b.v. 5% dan is de vermenigvuldigingfactor 1:20 het dubbele daarvan. Deze geldontwaarding kan alleen gestopt worden met het laag houden van de rente en dus de inflatie.

Rutger Groot
Rutger Groot29 okt. 2018 - 16:55

@ korheiden Tav de pensioenpotten: "mensen zoals ik hebben hier ruim 40 jaar voor betaald" (diepe zucht) - een belangrijk misverstand bij de meeste 60plussers. Alleen als u ruim na uw 65e met pensioen bent gegaan klopt uw bewering: want ook al bent u op uw 14e gaan werken, u heeft pas vanaf uw 25e pensioenpremie betaald (nog even afgezien de premie-vrije jaren). De overgrote meerderheid van de huidige pensionado's is erg vroeg gestopt met werken, en heeft geen 40 jaar premie betaald, terwijl pensioenopbouw wel is gebaseerd op 40jr premiebetalen... wie betaald de rekening? (de jongere generatie betaald dus vanaf 21jr premie - en kan met (wellicht) 72 met pensioen... en betaald dus ruim 50jr! premie.....).

6 Reacties
LaBou
LaBou 29 okt. 2018 - 17:57

@Rutger Groot: zoals jij het stelt zouden die 'pensionados' dat allemaal zelf hebben kunnen beslissen. Net zoals u nu helemaal zelf kunt beslissen en de generaties na ons ook. Helaas is dat een sprookje en wordt het merendeel gewoon vóór je beslist. Kun je overigens een aantal jongeren noemen tussen 18 en 24 jaar die geheel vrijwillig nu al hun pensioen geregeld hebbeb en daar ook premie voor betalen?

korheiden2
korheiden229 okt. 2018 - 19:50

Dat kan waar zijn, maar moet iemand met pensioen dan maar gekort worden? De beslissing om bijv. eerder met pensioen te gaan wordt gemaakt op grond van opgaven van - in mijn geval - het ABP. Dan kan het niet zo zijn dat daar weer geld vanaf gaat. Overigens hadden pensionado's, precies zoals LaBou stelt, geen keus. Maar, nogmaals, de pensioenfondsen hebben heel veel geld, ook voor pensioenen in de toekomst. Ze maken veel meer rendement dat kunstmatige rekenrente stelt.

Rutger Groot
Rutger Groot29 okt. 2018 - 19:51

@LaBou Daar heeft u een punt: de pensionados hebben dat allemaal niet zelf kunnen beslissen - maar ze plukken er wel de vruchten van. Combinatie van o.a. goede lobby's, vakvertegenwoordiging en het uitstellen van onpopulaire maatregelen (vergelijkbaar wat er met de VUT is gebeurd). Iedereen vanaf 21jr die in loondienst werkt en (verplicht) aan een pensioenfonds deel neemt "heeft zijn/haar pensioen geregeld", of in ieder geval een deel daarvan - want deelnemen is premie betalen. Al het overheidspersoneel in vaste dienst bijvoorbeeld. En daar knelt inderdaad de schoen: je neemt veelal verplicht deel aan een pensioenfonds - dus dan kan het maar beter goed geregeld zijn voor ALLE deelnemers, niet alleen degenen die op dit moment pensioen genieten. Maar dat het niet indexeren ALLE deelnemers treft dat wist u natuurlijk al.

Piet de Geus
Piet de Geus29 okt. 2018 - 20:26

"Daar heeft u een punt: de pensionados hebben dat allemaal niet zelf kunnen beslissen" Welk punt precies? Hun eigen vakbondsvertegenwoordigers zitten in het bestuur van hun pensioenfonds. Daar kunnen ze met hun wensen terecht. Alleen gaan die wensen niet verder dan een zo hoog mogelijk pensioen tegen een zo gering mogelijke inleg, no matter how.

LaBou
LaBou 29 okt. 2018 - 22:02

En Piet kan dat weten.

Hiltermann
Hiltermann30 okt. 2018 - 19:24

Nee Rutger, Wanneer je besluit eerder met pensioen te gaan zonder 40 jaar premie te hebben betaald wordt je pensioen gekort. Dat hebben alle vutters meegemaakt. Daar hebben ze bewust voor gekozen. Er wordt helemaal niets bijgepast door jonge betalende deelnemers aan de pensioenfondsen. Dat is een van de vele sprookjes die rondwaren over pensioen. Bij het bepalen van de dekkingsgraad wordt uitgegaan van reserves afgezet tegen verplichtingen pensioenen uit te betalen. Bij het bepalen van de reserves wordt uitgegaan van 4% rendement. Gemiddeld rendement is al tientallen jaren 7%. Het overschot mag van DNB niet gebruikt worden om de pensioenen te indexeren terwijl daar voldoende reserve voor is. Gepensioneerden verliezen al bijna 20 jaar koopkracht terwijl de potten met reserves overlopen dankzij DNB.

M7
M729 okt. 2018 - 16:43

Ik heb vroeger van mijn moeder geleerd : "Stelen mag niet " De aanname dat de rendement van pensioenfondsen struktureel ruim boven de rekenrente zal blijven liggen , is een onzinnige aanname. En die rekenrente dan maar een beetje hoger stellen , is natuurlijk een makkelijke gedacht en daar scoor je lekker mee bij de gepensioneerden En daar komt de FNV cs bijna uitsluitend voor op.. Het blijft echter diefstal van de volgende generaties. Een beetje volgens de gedachte ;" Apres nous le deluge " De hogere rendementen van de afgelopen jaren zijn met name veroorzaakt doordat de rente op de kapitaalmarkten fors is ingekomen Daardoor zijn de koersen van de obligatiesportefeuille van de pensieonfondsen fors gestegen en dat vertaalt zich in die hogere rendementen. Tegelijkertijd heef die extreem lage kapitaal- en spaarrente er voor gezorgd dat veel spaarders zich op de aandelenmarkten hebben begeven en icm goede economische omstandigheden , hebben de aandelenmarkten de afgelopen jaren ok hele goede jaren gekend. Maar de rente kan niet lager en het feestje op de aandelenmarkten is ook zo'n beetje voorbij. Bovendien, de meeste economieen op het Westelijk halfrond kampen met vergrijzing van de beroepsbevolking en kijken naar de toekomst met relatief lage groeicijfers van de economie in het vooruitzicht. En daar horen ook blijvend lage rentenivo's bij. Aanpassing van de rekenrente kan wel maar zal dan moeten worden ingezet als " smeermiddel" om een complete aanpassing van ons pensioenmodel te realiseren. Een beetje opportunistisch winkelen , zoals de FNV cs nu doet, is niet fair tov de jongere generaties en ook te kwalificeren als " diefstal"

4 Reacties
Piet de Geus
Piet de Geus29 okt. 2018 - 19:15

"De aanname dat de rendement van pensioenfondsen struktureel ruim boven de rekenrente zal blijven liggen , is een onzinnige aanname." Integendeel. Het rendement is altijd hoger geweest en zal ook altijd hoger blijven, omdat pensioenfondsen hun geld nu eenmaal niet op een renterekening zetten. De Europese Ultimate Forward Rate die particuliere pensioenverzekeraars hanteren weerspiegelt het daadwerkelijke rendement veel beter. Maar die UFR werk alleen voor persoonlijke pensioenpotten, waarbij het uitgangspunt is wat je zelf aan pensioengeld bij elkaar hebt gespaard. En dat is waar de oplichterij van de FNV begint: die willen die rente hanteren voor een pensioenstelsel waarbij je helemaal geen persoonlijke pensioenpot hebt maar iedereen daar een greep in kan doen en waarbij allerlei garanties worden geboden die ook een risico inhouden (lees: geld kosten dat ten koste van het rendement gaat). Het is wat dat betreft kiezen of delen: of je rekent met een persoonlijke pensioenpot en wat daarin zit bepaalt hoe hoog je pensioenuitkering kan zijn en je kunt de UFR gebruiken om het toekomstige rendement van (het resterende bedrag van) je opgebouwde pensioengeld te berekenen of je doet allerlei extra beloften en collectiviseert die pensioenpot en je kunt de UFR niet gebruiken maar moet uitgaan van een veel lager rendement. Wat de FNV wil is een omelet bakken zonder een ei te breken.

M7
M729 okt. 2018 - 19:58

@ Piet de Geus : goede aanvulling en je hebt gelijk wanneer het persoonlijke pensioenpotten betreft.

Hiltermann
Hiltermann30 okt. 2018 - 19:29

Geld ook voor collectieve pensioenpotten. Die rekenen met 4% rendement terwijl de fondsen al jaren 7% realiseren. In tien jaar tijd zijn de reserves van het ABP bijna verdubbeld. Dat geldt voor vrijwel alle pensioenfondsen. Philips pensioenfonds zit een flink eind boven de verplichte dekkingsgraad maar indexeert nauwelijks.

DanielleDefoe
DanielleDefoe30 okt. 2018 - 22:36

Hoe het met hun rendement zit weet ik niet, maar ik meen me vaag te herinneren dat de uitkeringen van het ABP zelfs omlaag zijn gegaan in het recente verleden.

Cave Canem
Cave Canem29 okt. 2018 - 13:54

Uit dit betoog mis ik een cijfermatige onderbouwing van alle beweringen. Met hetzelfde gemak hou je een precies tegenovergesteld pleidooi, waardoor je nog niets wijzer wordt. Ik vraag mij bijvoorbeeld af welk in euro’s uitgedrukt effect een verlaging van de pensioengerechtigde leeftijd naar 66 jaar heeft. Idem, als de marktrente de komende 5 jaar (hetgeen wordt verwacht) niet stijgt en daarna bijvoorbeeld gemiddeld resp. 1%, 2%, 3% in de volgende 5 jaar. Zijn dit soort doorrekeningen beschikbaar? Zou eigenlijk wel moeten en zo ja waarom komt Tuur Elzinga hier niet mee voor de dag? Het pensioendebat zou gebaat zijn met gedegen actuariële berekeningen, ook al zullen deze - toegegeven - ook op onzekere aannames zijn gebaseerd. De discussie lijkt nu teveel door politieke standpunten te worden gedomineerd terwijl het puur om platte centen gaat.

GMatth52
GMatth5229 okt. 2018 - 13:26

De Vries: "Trouwens zeer suggestief; te hoge AOW leeftijd. Ik vind het beledigend dat er standaard van uit wordt gegaan dat je op een bepaalde leeftijd geen arbeidsmogelijkheden meer hebt. Mensen van 67 hebben vaak heel veel arbeidsmogelijkheden, (..)." Dat is het verkeerde criterium om mensen met pensioen te laten gaan: het al dan niet hebben van "arbeidsmogelijkheden". Ik spreek liever van arbeidsvermógen. De AOW en het pensioen zijn geen arbeidsongeschiktheidsverzekering, evenmin een gehandicaptenvoorziening. Mensen mogen met hun 66e, binnen afzienbare tijd met hun 67e, levensjaar met pensioen: loontrekkenden en uitkeringsgerechtigden moeten dat zelfs. Het gaat om een opgebouwd en wettelijk verankerd recht. Als de betrokken oudere, dankzij een redelijke gezondheid, nog arbeidsvermogen heeft, kan hij of zij dat naar eigen keuze inzetten voor vrijwilligerswerk. In de hele samenleving is een enorme behoefte aan vrijwillig(st)ers. Wat houdt het in als u zegt dat mensen met een (enigszins beperkt) arbeidsvermogen moeten doorwerken, enkel en alleen omdat zij dat nog kùnnen? Dat zou inhouden dat zij worden beroofd van het recht op een verzekerde oudedagsvoorziening, waaraan zij jarenlang door hard werken en premies betalen hebben bijgedragen. Door het nog verder verhogen van de pensioenleeftijd: - kunnen toezichthouders en verzekeraars nog meer hun zakken vullen; - zijn werkzoekende ouderen nog langduriger kansloos op de arbeidsmarkt; - worden werkloze ouderen langduriger tot armoede (bijstand/Participatiewet) veroordeeld. Over "arbeidsmogelijkheden" gesproken. Als werken inderdaad zo goed en gezond is, geldt dat nog sterker voor vrijwilligerswerk. Gepensioneerden hebben eindelijk (meer) tijd voor ontspanning, ontwikkeling, vrijwilligerswerk, familie en sociale relaties. Gepensioneerden leveren altijd nog een zinvolle bijdrage aan de samenleving, naast het betalen van belasting. Mensen dwingen steeds langduriger dwingen betaald werk te doen betekent dat werkgevers hen langduriger kunnen blijven uitpersen en over hun ruggen winsten behalen. Ik voel me allerminst beledigd, dat ik met mijn arbeidsvermogen kan doen wat ìk wil.

1 Reactie
De Vries3
De Vries329 okt. 2018 - 16:12

@GMatt52 Graag zou ik dan wat nu pensioen heet dan anders willen noemen, namelijk de door overheid betaalde vakantie voor bewezen diensten. - Ik zeg niet dat mensen daar geen recht op hebben. Maar het is prima als je dit aan de levensverwachting koppelt en ook helemaal prima om het op een relatief jonge leeftijd te doen als je er genoeg geld voor hebt. Het probleem is dat jongeren in Nederland het financieel dusdanig meedogenloos zwaar hebben dat ik niet begrijp waarom zij de rekening van de stijgende levensverwachting moeten betalen. De pensioenleeftijd mag gewoon omhoog en regel het netjes voor mensen die het door medische redenen niet halen.

De Vries3
De Vries329 okt. 2018 - 11:32

Trouwens zeer suggestief; te hoge AOW leeftijd. Ik vind het beledigend dat er standaard van uit wordt gegaan dat je op een bepaalde leeftijd geen arbeidsmogelijkheden meer hebt. Mensen van 67 hebben vaak heel veel arbeidsmogelijkheden, alleen soms door ziekte bepaalde beperkingen en soms zijn ze niet meer van hetzelfde niveau als eerder. - Werken is gezond en goed. Ik ben voor dat iedereen zo lang mag doorwerken als die wilt, maar dat de werkzaamheden moeten worden aangepast aan iemands mogelijkheden. Dus met een versleten knie hoef je geen straten te maken. Is er met jouw kwaliteiten geen werkgever meer, dan heb je recht op een uitkering. - Van mij mag de pensioenleeftijd nog wel hoger, maar wel met een systeem van betrekkelijk royale uitkeringen voor mensen die door gezondheidsredenen geen werk meer kunnen doen, en lage inspanningsverplichting zoals minder wekelijkse sollicitatiebrieven.

12 Reacties
korheiden2
korheiden229 okt. 2018 - 15:06

Werken is zeker gezond en goed. Echter, na ca. 45 jaar werken is bij de meesten de rek er wel uit. Vrijwel iedereen die het zich kan permitteren stopt er rond het 64e levensjaar mee. De maatschappij is bovendien zeer gebaat bij vrijwilligerswerk en dat wordt door menig oudere met veel plezier gedaan, mijzelf incluis. Doorwerken is overigens alleen voorbehouden aan zestigplussers die blijven zitten in de baan die ze op dat moment hebben. Wie zonder werk komt te zitten kan het wel schudden. Het zijn doorgaans bestuurlijke functies waarin men langer doorgaat. Mijn vorige directeur van de basisschool wilde doorgaan na zijn AOW-gerechtigde leeftijd (toen 65 en 4 maanden), maar het was gewoon beleid van het bestuur om dergelijke werknemers te ontslaan. Meestal kun je wel terecht bij een invalpoule, dit gebeurt ook vaak bij transportbedrijven. Want vele ouderen willen graag nog wat doen, maar niet meer fulltime.

De Vries3
De Vries329 okt. 2018 - 16:27

@korheiden U haalt die stages en reisje van ons aan. Ik heb ze ook gedaan. Ik denk als ik de kosten van mijn 4-5 verre reisjes in de laatst 10 jaar jij bij elkaar optel ik ongeveer 10-12.000 euro heb uitgegeven. Mijn probleem is dat zelfs ik die als mazzelkont 55.000 bruto per jaar verdient (ik ben 31 jaar), de afgelopen 3 jaar door werken 20.000 euro heb kunnen sparen, geen huis kan kopen binnen 30min reizen tijdens de spits van mijn werk (ik werk in Amsterdam). Ik krijg maar een hypotheek van 190.000 euro vanwege het niet volledig af kunnen lossen van mijn studieschuld (er staat nog iets meer dan 22k open) en dat is nu gewoon te weinig voor iets. En ik kan u vertellen, niemand van mijn leeftijd kan iets kopen zonder steun van rijke ouders. - Daarom dat ik zo mijn hakken in het zand zet, als wij jongeren de kosten voor de stijgende levensverwachting mogen betalen, i.p.v. de ouderen die Nederland financieel slecht hebben achtergelaten.

LaBou
LaBou 29 okt. 2018 - 18:03

@de Vries: zou je man en paard willen noemen als je het hebt over 'ouderen die Nederland financiel slecht hebben achtergelaten'. Dat komt wat beter over dat dat generaliserende jammeren wat je nu doet. Ik (en ik denk ook bijv. Korheiden) heb in ieder geval verrekte weinig invloed gehad op die financiele toestand.

M7
M729 okt. 2018 - 19:11

@ LaBou : op zijn minst zou je kunnen stellen dat wij ( 60+ ers )wel volop geprofiteerd hebben de afgelopen decennia van een goedlopende economie, mooie pensioenopbouw, stijgende huizenprijzen etc, maar dat de grote afrekening de komende decennia gaat komen: de oplossing van het klimaatprobleem , waardoor enorme bedragen geinvesteerd moeten worden . Investeringen die deels ten koste zullen gaan / moeten gaan van de welvaart. Die rekening hebben we mooi weten door te schuiven.....

korheiden2
korheiden229 okt. 2018 - 20:02

@DeVries : Dat je met een salaris van 55K maar 190K mag lenen is inderdaad belachelijk. De studieschuld zou hier buiten moeten blijven. Komt bij dat huizen belachelijk duur zijn, vooral in Amsterdam. Er zou veel meer sociale woningbouw moeten zijn. Verre reizen blijven uiteraard een eigen keuze. Mijn zoon is een jaar naar Australië geweest, dat kostte hem ca 15k (hij heeft enkele maanden in Alice Springs gewerkt) èn hij heeft een jaar lang niet gewerkt in Nederland. Dat de ouderen Nederland financieel slecht hebben achtergelaten, is een wat verbitterde conclusie. Het lijkt me dat het huidige beleid van strengere hypotheekregels en studieschulden, naast de hoge huizenprijzen, voorname oorzaken zijn. Er zijn overigens ook heel wat zestigplussers die maar moeten zien hoe ze hun pensioen halen. Je zult maar werkloos raken op je 58e (Ik niet hoor). Werk is er echt niet en je probeert het maar als ZZP-er. Niet alle ouderen hebben hun huis afbetaald.

LaBou
LaBou 29 okt. 2018 - 22:05

@M, ik heb persoonlijk niets doorgeschoven, dus ik zou zeggen: praat voor jezelf.

Minoes&tuin
Minoes&tuin30 okt. 2018 - 6:55

De Vries Je vergeet dat juist de mensen met de meeste verdiensten zelfs eerder stoppen met werken dan met hun 65e, dus mensen in de betere banen. Gewoon omdat zij het zich kunnen permitteren. Dat zijn dan de mensen die moeten gaan bepalen dat anderen die fysiek zware arbeid hebben verricht en/of geestdodende arbeid, die ook nog eens veel vroeger begonnen zijn met werken, nog wel even doormoeten? Dat gaat er bij mijn niet in.

Minoes&tuin
Minoes&tuin30 okt. 2018 - 7:07

korheiden Vroeger kon je ook geen 100% hypotheek krijgen, liep de hypotheekrente lange tijd op tot wel 9/10% en waren ook sociale huurwoningen niet te krijgen en particuliere huurwoningen dun gezaaid en peperduur. Ook toen is er een tijd geweest van grote werkeloosheid en een crisis, nl. de oliecrisis, een tijd waarin ook toen huizen ver onder water kwamen te staan. Daar behoefde je allemaal niet eens voor in een stad te wonen. Ook toen moest je geluk hebben überhaupt , in een goede tijd te kunnen kopen en ook nog voor een redelijke prijs te kunnen verkopen en dat was niet in de jaren 70 kan ik je vertellen. Mensen die geluk hadden en wat eerder van thuis uit iets hadden meegekregen, wat eerder iets hadden gekocht, waren spekkoper. Was je enkele jaren later kon je het schudden. Velen kwamen ook toen in de problemen. Men vergeet dat weleens graag. Nee vroeger was inderdaad niet alles beter.

Minoes&tuin
Minoes&tuin30 okt. 2018 - 7:12

De Vries Je wil niet weten hoeveel van 'die' mensen er vroeger stierven net voor en/of na hun 65e. Zij hebben nooit iets aan hun pensioen gehad. De arbeidsomstandigheden waren toen vaak ook wel even anders.

Humpty Dumpty
Humpty Dumpty30 okt. 2018 - 9:17

@Minoes Heel sterk punt. Er lopen bij ons in de fabriek een hoop "jongens" van tegen de zestig rond. Ze zijn veelal op zestien jarige leeftijd begonnen met, zwaar lichamelijk, werk. De wil is er absoluut nog maar het lichaam laat ze in de steek. Gedurende de laatste jaren zijn er vier de ziektewet in geraakt en er niet meer uitgekomen. Vervangend werk is vanwege het opleidingsniveau geen valide optie. Je kunt er één of twee aan vervangend werk helpen daarna houdt het wel op. Na meer dan 40 jaar werken stuk zijn, een periode ziektewet, een periode ww en daarna in de bijstand tot je eindelijk je pensioentje krijgt (wat ook nog eens in de laatste jaren het meeste opbouwt en daardoor lager uitvalt). Prachtig vooruitzicht dat de burger moet geeft, toch? Langer door werken moet een keuze zijn die gestimuleerd wordt in plaats van verplicht. Eerder stoppen omdat je, fysiek of mentaal, op bent moet een redelijke optie zijn en niet iets waar je voor wordt gestraft.

LaBou
LaBou 30 okt. 2018 - 14:15

@Minoes, wat mij betreft heb je groot gelijk. Maar denk je dat de mensen waar je dit tegen zegt bereid zijn dat aan te nemen? Daarvoor geldt maar één ding: oude mensen slecht, jonge mensen zielig.

Woeki Hypo
Woeki Hypo30 okt. 2018 - 18:16

@LaBou, 30 oktober 2018 at 15:15, "Daarvoor geldt maar één ding: oude mensen slecht, jonge mensen zielig." Ik vermoed, dat je interpretatie van de reacties van De Vries juist is. Maar volgens mij vertelt (de eventueel hoogopgeleide) De Vries o.a. gebruikelijke rechtse of neoliberale praatjes. Daarom geeft hij (mijn vermoeden) de schuld van de (negatieve) positie tegenwoordig van jongeren (en ouderen) niet aan het neoliberale beleid (van een hoogopgeleide elite, inclusief financiers, oud of jong). Woeki Hypo is gematigd liberaal.

Sammie3
Sammie329 okt. 2018 - 10:51

Even dacht ik dat de FNV zowaar een rationeel en progressief plan heeft, maar het blijkt toch weer platte belangenbehartiging. En niet eens de belangen van mensen met een echte baan, maar die in de collectieve sector. Het punt is ook niet dat de minister tegen een goed pensioen voor iedereen is, want dat is wel zo, maar natuurlijk hoe je dat doet. Aangezien de Europese economie nog altijd niet lekker loopt, wat overigens komt door te veel overheid die op de economie drukt, is het logisch dat de ECB rente nog wel even laag blijft. En aangezien de beurzen er ook niet echt stabiel uit zien, is het logisch dat de minster voor voorzichtigheid kiest, anders hebben jongeren straks nog minder pensioen doordat het nu al naar ouderen gaat.

2 Reacties
Klaas Punt
Klaas Punt29 okt. 2018 - 12:56

Sam, je hebt een wat scheve blik op deze zaak. Niet alleen de lage rente van de ECB die de inflatie in ons land aanjaagt, kijk eens naar de huizenprijzen. En daar hebben vooral jongeren last van. En huurhuizen zijn niet te krijgen. Gratis geld kost ons land te veel. Verder is het zo dat iedereen spaart voor z'n pensioen alleen verneem ik dat hele horden ZZPers dat even niet doen. En met alleen AOW is het moeilijk rondkomen, en dan moet je er ook nog rekening mee houden dat de jongeren dit omslagstelsel niet om zeep helpen.

korheiden2
korheiden230 okt. 2018 - 16:58

@Minoes : Ik heb inderdaad de tijd nog meegemaakt dat de rente op ca 12% stond. Toch werden er huizen gekocht door stellen die eerst een flink bedrag opgespaard hadden en vervolgens de eerste jaren zoveel mogelijk verdiensten in hun huis hebben gestopt. Zelf heb ik gebruik kunnen maken van de Premie A-regeling. Toen wilde de overheid het eigen-woningbezit nog aanmoedigen.

JanBakker2
JanBakker229 okt. 2018 - 10:34

Ik wens u oprecht veel succes! Begrijp trouwens niet dat pensioenfondsen zelf niet aan tafel zitten.

1 Reactie
Ch0k3r
Ch0k3r30 okt. 2018 - 11:35

@JanBakker Dat komt omdat 'de pensioenfondsen', oftewel hun besturen, bestaan uit een afvaardiging van werknemers en werkgevers. Namens de werknemers zitten de vakbonden in het bestuur. In dat opzicht zitten de pensioenfondsen wel aan tafel.

NicoSchouten
NicoSchouten29 okt. 2018 - 10:18

Hoe meer geld onnodig blijft hangen in pensioenpotten, hoe meer risico er is op ontwaarding van dit geld. Het betekent ook dat de overheid flink wat belastinginkomsten mist op onnodig niet uitgekeerde pensioenbedragen en hun besteding.

De Vries3
De Vries329 okt. 2018 - 10:01

@korheiden; het zou ook eens gebeuren dat ouderen ergens aan mee betalen waar jongeren ook wat aan hebben. - De jongeren van nu moeten zich enorm in de schulden steken om te studeren en mogen al hun geld wat ze daar na verdienen in een veel te dure huurwoning stoppen. Verder betalen ze te gelijktijdig mee aan de hypotheekrente aftrek van de huizenbezitters en de almaar stijgende zorgkosten. - Wat is er mis mee dat we niet willen riskeren dat jongeren zoals ik in de toekomst te weinig pensioen hebben? In de huidige tijd hebben zelfs artsen en advocaten met een 60k aan jaarsalaris, met een bescheiden 30k aan studieschuld, niet de mogelijkheid om voor hun 35e een huis te kopen, terwijl ze wel meebetalen aan de hypotheekrente aftrek.

4 Reacties
korheiden2
korheiden229 okt. 2018 - 13:24

U vergelijkt hier appels met peren. De problemen rond hypotheek en studieschuld zijn idd ernstig. Maar de pensioenpotten zijn rijk gevuld en mensen zoals ik hebben hier ruim 40 jaar voor betaald.

itsme3
itsme329 okt. 2018 - 15:08

@ Korhelden "Maar de pensioenpotten zijn rijk gevuld en mensen zoals ik hebben hier ruim 40 jaar voor betaald." U heeft er weliswaar 40 jaar voor betaald, maar het percentage over uw inkomen dat werd afgedragen (waarschijnlijk grotendeels door uw werkgever), was maar een fractie van wat de huidige werkenden moeten betalen. Bovendien, er werd bij de bepaling van de afdracht van uit gegaan dat u(uw generatie) gemiddeld 76 jaar zou worden, en niet de 80 jaar die het in werkelijkheid blijkt te zijn. Dat is vier jaar extra pensioenuitkering.

korheiden2
korheiden229 okt. 2018 - 15:13

@De Vries : ook ik vind het huidige stelsel met studieschuld en moeilijk verkrijgbare hypotheken een groot probleem. Maar in mijn beleving (en ik wil absoluut niet generaliseren) hebben vele jongeren (en ik ken er vanwege mijn baan in het onderwijs zeer veel) een plezierig leven. Er is heel regelmatig een festival. Een beetje opleiding heeft een stage in Canada of Nieuw-Zeeland en een tussenjaar om te backpacken is zo langzamerhand bijna standaard. Uiteraard gun ik iedereen een plezierig leven. Je kunt natuurlijk ook proberen te sparen, bijvoorbeeld door een paar jaar langer thuis te blijven wonen. Ik weet het, dit is niet voor iedereen weggelegd en de overheid zou beter de oude studiebeurs weer invoeren. En dan nog : wat heeft het met de pensioenen te maken?

M7
M730 okt. 2018 - 19:46

@ korheiden:Bij de meeste pensioenfondsen gaat de premieplicht destijds eerst op op je 25e en het merendeel van de huidige pensionados van nu hebben nooit gewerkt tot hun 65E. Zij gingen veelal eerder met vut / pre pensioen etc . U bent wellicht de uitzondering op die regel, maar het aantal pensionados dat 40 jaar pensioenpremie betaald heeft is een heeeeele grote uitzondering. Bovendien was de pensioenpremie destijds gebaseerd op sterftetabellen die inmiddels flink zijn opgerekt. U en ik worden nu ca 8 jaar ouder dan destijds ( 40 jaar geleden ) en uw premei was dus gebaseerd op die sterftetabellen en uw premei was dus veel te laag.

Piet de Geus
Piet de Geus29 okt. 2018 - 9:17

"Zo geldt voor verzekeraars ook nu al de Europese rekenrente die stabieler en hoger is." Maar dan moet de FNV wel kiezen of delen: of die reële langetermijnrente hanteren of de pensioenpotten blijven misbruiken voor 'solidariteit tussen de generaties' en andere pensioengaranties die er allemaal op neerkomen dat een ander een greep in jouw pensioenpot kan doen. Bij die gunstiger rente hoort namelijk wel een particuliere pensioenpot en een particulier risico op basis van het daadwerkelijk behaalde rendement.

Klaas Vaak4
Klaas Vaak429 okt. 2018 - 9:01

Die lange termijnrente blijft natuurlijk niet eeuwig laag. De jonge arbeiders van nu die nog praktisch niks verplicht aan premie hebben ingelegd zijn dadelijk de spekkopers. Dan zijn de oudjes die zich 40 jaar lang verplicht blauw betaald hebben aan premie en die nu een al jaren een niet geïndexeerd pensioen krijgen dood. En blijkt er met een dan hoge lange termijnrente een mega miljardenbuffer in de arbeiderspensioenpotten te zitten. En krijgen alle jonge arbeiders in loondienst van nu straks gratis pensioen.

6 Reacties
PakePulmoed
PakePulmoed29 okt. 2018 - 13:09

Blauw betaald? Gratis pensioen? Vreemd, ik herinner me decennia met premievrijstelling t/m 25 jaar, uiterst lage premies en zelfs 0% voor het werknemersdeel. Destijds door pensionado’s ingelegde premies komen niet eens in de buurt van wat het nu kost. Of we krijgen wat ons toen werd voorgespiegeld is wat anders.

De Vries3
De Vries329 okt. 2018 - 13:37

@klaas vaak; kortzichtig egoïsme. De jongeren van tegenwoordig mogen de klimaat puinhoop gaan opruimen, betalen de zorgkosten waarvan 50% naar 65 plussers gaat (terwijl zorg inmiddels veel duurder is dan toen zij jong waren, namelijk 13% van BNP i.p.v. 5% 30 jaar geleden), mogen hun studie bij elkaar lenen en mogen het geld wat ze overhouden bij een huurbaas inleveren daar er geen betaalbare woningen meer zijn.

Klaas Vaak4
Klaas Vaak429 okt. 2018 - 14:52

Helemaal goed begrepen Pake. Dat scenario van 20 jaren geleden toen er ook hoge buffers in de arbeiders pensioenfondsen waren gaat zich straks weer herhalen. Toen waren het werkgevers die dachten wij leggen minder premie in, alleen toen er later een tekort ontstond weigerden ze met instemming van de politieke elite om bij te lappen. En dat gaat dadelijk weer gebeuren als de rente gaat stijgen, 0% premie voor werkgevers omdat er op lange termijn meer dan voldoende poen in de arbeiderspensioenpotten zit. De studerende jongeren die nu studiepoen lenen tegen 0% rente schuiven dadelijk automatisch door naar een villa met subsidie. Het zijn de jongeren die niet kunnen studeren en zijn aangewezen op een huurwoning die geen toekomst hebben.

M7
M729 okt. 2018 - 16:51

@ Klaas Vaak : " ....40 jaar lang verplicht blauw betaald hebben aan premie....." Nu, ik kan je melden dat: - obv de veel lagere levensverwachtingen destijds, de betaalde premie veel te laag is geweest. Was in 1970 de levensverwachting bij geboorte nog 70 jaar en tien maanden voor mannen en 76 jaar en zes maanden voor vrouwen, in 2010 is dat 78 jaar en tien maanden, respectievelijk 82 jaar en acht maanden. ( CBS ) - veelal gratis backservice ( bij salarisverhoging ging de pensioenopbouw verder obv dat hogere salaris , zonder dat daarvoor premie is betaal ) - doorsneepremie betekent dat jongeren meer premie betalen en ouderen minder > Zolang die solidariteit in stand blijft is er niets aan de hand, maar... - bij ambtenaren en veel trendvolgers was het tot voor enkele jaren usance dat in het jaar voor pensionering , de mensen nog een salarisverhoging kregen, en daardoor dus een hoger pensioen. En wederom , zonder daarvoor ooit extra premie betaald te hebben. Het zijn juist de jongere generaties die zich bij een verhoging van de rekenrente zorgen moeten maken!

M7
M729 okt. 2018 - 16:54

Enne, wie zegt dat de lange termijnrente niet structureel laag blijft.? Kijkend naar de lage economische groei is dat geen rare gedachte Kijk maar eens naar de rentenivo;s in Japan met haar snel vergrijzende beroepsbevolking .

Klaas Vaak4
Klaas Vaak429 okt. 2018 - 17:42

Om te voorkomen dat jongeren de rekening betalen (wat dus niet zo is) stel ik voor dat die 1.500 miljard in de arbeiderspensioenpotten z.s.m. volledig uitgekeerd gaat worden aan arbeiders naar rato dat door die arbeiders premie is betaald. En iedereen die geen premie heeft betaald (zelfstandigen en schijnzelfstandigheden) of weinig zoals jongeren die zoeken het zelf maar uit. Dat gaat ook een heleboel kosten schelen aan kosten die ''pensioenbeheerders'' nu elk jaar weer maken.

Ch0k3r
Ch0k3r29 okt. 2018 - 8:40

Harstikke leuk enzo allemaal, alleen zo ga je het niet redden. De gemiddelde werknemer snapt geen hol van zijn.haar pensioenregeling, en kijkt pas 5 tot 10 jaar voordat ze met pensioen gaan naar hun situatie, waar ze vervolgens niks van snappen. De bonden kunnen een heleboel willen, maar zolang hun aanhang tijdens de visites elkaar lopen op te hitsen met de meest onwaarschijnlijke onzin over hun pensioenregeling, krijg je die achterban niet gemobiliseerd om jullie ideeën uit te voeren. Ik werk in die sector, heb dit stuk nu een aantal maal gelezen en snap nog steeds niet welke kant jullie op willen gaan. Een algemeen stuk met wollig taalgebruik. Deze discussie die de afgelopen jaren wordt gevoerd, blijft een enge. Het lijkt er steeds meer op dat we van de DB richting de DC gaan. Nog minder zekerheid, nog minder mogelijkheden om de financiele toekomst te plannen. En dat de pensioenfondsen onder druk staan, komt door A) de crisis in 2008 en B) de UFR die daarna werd geintroduceerd. En die hele UFR slaat werkelijk nergens op. Tenminste, leg zo'n rekenregel op aan een fonds die keer op keer een negatieve Z-score heeft, laat de andere fondsen aub weer rekenen met het gemiddelde van hun beleggingsresultaten, afgetopt tot 4% (oude rekenrente). De laatste 10 jaar waren er 10 van geen indexatie, maar het totale pensioenvermogen is met een factor 3 toegenomen. Het lijkt er meer op dat men bang is de rekenrente ineens zo te verhogen, dat pensioenfondsen massaal kunnen indexeren (met het huidige pensioenvermogen klapt een dekkingsgraad hard omhoog als de gehanteerde rekenrente met een procent stijgt). Daarnaast is het aan de sociale partners om de pensioenregeling te verkopen aan haar deelnemers. Daar is namelijk nauwelijks aandacht voor, omdat de pensioenregeling toch al gekocht is (wegens verplichtstellingen in de cao's of opgelegd door SoZaWe). Het wantrouwen onder de deelnemers is enorm hoog, niemand begrijpt namelijk wat er gebeurd. Ik kan de huidige discussies die door jullie gevoerd worden in ieder geval niet verkopen aan mijn klanten.

2 Reacties
LaBou
LaBou 29 okt. 2018 - 14:44

Kijk, dat is in ieder geval duidelijk. Begrijp ik overigens goed dat je hier zegt: als we het beste stelsel hebt moet je daar vanaf blijven en hoogstens de bestaande fouten oplossen in plaats van het hele systeem op de schop te nemen en een casino-pensioen in te stellen?

Ch0k3r
Ch0k3r30 okt. 2018 - 12:57

@LaBou Ja, dat zeg ik inderdaad :) Dat geblaat over persoonlijke potjes zie ik met lede ogen aan. Wat men niet lijkt te beseffen is dat fondsen geen winstoogmerk mogen hebben, en verzekeraars wel. Als deze plannen over persoonlijke potjes doorgang vinden, durf ik het volgende te voorspellen: Verzekeraars gaan de komende 10 jaar onder de kostprijs opereren, hengelen daarbij de pensioenen binnen die eerst bij fondsen waren ondergebracht, en tegen de tijd dat die fondsen kapot geconcurreerd zijn klappen de verzekeraars de kostprijs ineens zo omhoog, dat er vies winst op die 1500/1600 miljard wordt gemaakt. Daarnaast hebben we enorm veel mensen in Nederland wonen die nog niet eens weten wat 1% van 100 is, hun eigen financiële zaken nu al niet in orde hebben, en die moeten we persoonlijke potten toevertrouwen? Hoe verwacht men dat een 40-jarige die de afgelopen 20 jaar wel 0x zn pensioenoverzicht heeft ingezien, nu actief bezig gaat met pensioen? Waarom deze voorspelling? Omdat ik dat zou doen als ik op de stoel van de verzekeraar zat en geen moreel kompas zou hebben. Pensioen is er niet alleen voor de werkenden, pensioen is een bescherming voor de economie. De doorsneepremie is ook prima, over de lange termijn loopt dat wel mooi. Dat de premies nu absurd hoog zijn, komt omdat pensioenfondsen buffers moesten aanleggen toen ze mochten gaan rekenen met de UFR ipv de 4%. Dekkingsgraden moesten wel enigzins in orde blijven. Dus ophogen premies om niet te hoeven korten op toch al niet geïndexeerd pensioen. Hoge premies, niet indexeren, onvrede over de pensioenregeling; de eerste twee zijn te wijten aan de economische crisis in 2008, de laatste omdat men zich er totaal niet in verdiept (eigenlijk best raar, aangezien het gaat om hun inkomen van later). Oh, na 2021 gaan de meeste premies overigens omlaag. Tegen die tijd hebben de fondsen de extra pensioenen, voor oudere deelnemers die hun VUT zagen verdwijnen, afgefinancierd. (Ja, in de huidige premies zitten voor veel fondsen een opslagpremie verwerkt voor dat voorwaardelijk pensioen, ook wel zacht pensioen genoemd).

Sonic2
Sonic229 okt. 2018 - 8:29

Toen de formatie al begon wist ik al dat de kans levensgroot was dat Koolmees minister zou worden. Hij was toen al secondant en ik zag toen de bui al hangen. Koolmees is een ongekend neo liberaal. Hij was het economische brein achter de hervormingen op arbeid en woning markt. Een ramp om hem op sociale zaken te hebben. Koolmees heeft weinig op met pensioenen en kiest voor een veel individuelere aanpak. Dat stoort me het meest aan D66. Het is nog niet eens het referendum. D66 en haar achterban zijn immers compleet veranderd. Het is vooral dat ze in economisch opzicht in campagnes altijd tegen Groenlinks aan schuren. En doen alsof ze economisch links. En dan zo'n figuur op sociale zaken zetten. Dat is pas echt erg. Dat is het echt grote bedrog. Ik vind het nog een groter bedrog als Rutte eigenlijk met zijn 1000 euro. En Wilders met zijn AOW belofte. Moet je nagaan. Koolmees is een verschrikking. Die moet je heel ver weg houden van alles wat met geld te maken heeft.

4 Reacties
LaBou
LaBou 29 okt. 2018 - 14:46

Koolmees was de naaste secondant van Pechtold, dus je kon er op wachten. Overigens heeft Koolmees nooit onder stoelen of banken gestoken hoe hij over het sociale stelsel denkt en dus ook over pensioenen.

Piet de Geus
Piet de Geus29 okt. 2018 - 16:51

"Koolmees is een verschrikking. Die moet je heel ver weg houden van alles wat met geld te maken heeft." Omdat hij als een van de weinigen wel kan rekenen? Voor een individuele aanpak van pensioenen zijn is overigens iets anders dan weinig op hebben met pensioenen: het is weinig ophebben met derden die een greep in jouw pensioenpot doen. Wie daar bezwaar tegen hebben laat zich raden: de pensioengraaiers.

Ch0k3r
Ch0k3r30 okt. 2018 - 13:01

@Piet de Geus Wie zijn volgens jou die graaiers? BTW. Koolmees heeft geen flauw benul. Dat hij voorstelde dat bij echtscheiding verevening als standaard maar moest verdwijnen, en conversie de standaard moest worden, zegt al genoeg.

Piet de Geus
Piet de Geus31 okt. 2018 - 23:43

"Wie zijn volgens jou die graaiers?" Degenen die in andermans pensioenpot willen graaien om hun eigen pensioen op te vijzelen. "Koolmees heeft geen flauw benul. Dat hij voorstelde dat bij echtscheiding verevening als standaard maar moest verdwijnen, en conversie de standaard moest worden, zegt al genoeg." Het reflecteert hoe de samenleving en de verdeling van werk binnen gezinnen is veranderd.

JasDon
JasDon29 okt. 2018 - 7:49

Zijn FNV, CNV en VCP niet vooral vertegenwoordigers van de rijkste generatie die Nederland kent? Dat deze nu net belang heeft bij hogere uitkering omdat ze zelf (bijna) in de pensioenleeftijd zitten heeft niets te maken met de positie die de bonden innemen? Ik zou het graag geloven, maar tussen de regels door lees ik toch dat er meer risico moet worden genomen (zeer mogelijk ten nadele van jongere generaties) en dat de pensioenuitkeringen omhoog moeten. Wat er volgens mij vooral moet gebeuren is dat de invloed van vakbonden op pensioenen wordt afgebouwd tot de positie die ze tegenwoordig in de maatschappij hebben.

korheiden2
korheiden229 okt. 2018 - 6:59

Helemaal mee eens. Henk Krol liet ook al weten, dat dit een harde voorwaarde is van zijn partij om de regering inde EK aan een meerderheid te helpen. Ik vrees dat de goed gevulde pensioenpotten (ca, 1,4 biljoen) straks worden aangewend om de energietransitie te financieren. Of doelen in Europa.

3 Reacties
JasDon
JasDon29 okt. 2018 - 8:11

"Henk Krol liet ook al weten", de charlatan die echt alles roept om bij zijn doelgroep punten te scoren.

DenFlexwerker
DenFlexwerker29 okt. 2018 - 11:34

Dat doen ze al. Dankzij al die stimuleringsmaatregelen en om de zuidelijke schulden betaalbaar te maken, is de rente te laag. Zie de bijna afwezige rente op spaargeld. Ook pensioenpotten worden gehinderd door de kunstmatige ruime kapitaalmarkt. Die transferunie is er stiekem al.

M7
M729 okt. 2018 - 21:23

Henk Krol en pensioenen : levert altijd een leuk plaatje op. Hij was toch degene die destijds het pensioen van de medewerkers van de Gay krant vakkundig verkloot heeft . Dat Henk Krol ueberhaupt het woord " pensioenen " in zijn mond durft te nemen.!