Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Het belang van het kind lijkt er niet toe te doen

  •  
18-07-2013
  •  
leestijd 1 minuten
  •  
uitgezet_02.jpg
Een kwart van de uitgezette kinderen in Kosovo is suïcidaal ... De helft is depressief ... Terugkijken: deel vier van de documentairereeks Uitgezet
In het laatste deel van Uitgezet wordt onderzocht of het huidige Nederlandse asielbeleid de internationale kinderrechten respecteert.
De afgelopen tien jaar zijn vele duizenden kinderen uitgezet naar landen die ze zich niet of nauwelijks nog herinnerden. Hun ouders hadden in Nederland om politiek asiel gevraagd maar raakten uitgeprocedeerd. Ze kregen de keuze om vrijwillig te vertrekken in ruil voor geld of onder dwang door de Nederlandse overheid te worden uitgezet. Politiek verantwoordelijke bestuurders gingen ervan uit dat het goed zou komen met deze kinderen in het land van hun ouders. Maar hoe het ze daadwerkelijk verging na hun uitzetting is nagenoeg onbekend.
Deze vraag is de aanleiding voor de vierdelige documentaireserie ‘Uitgezet’ van de VARA, waarin verslaggever Sinan Can samen met documentairemakers kinderen heeft opgezocht in Irak, Afghanistan, Angola, Armenië en Kosovo.
Dankzij het Kinderpardon kunnen rond de 800 kinderen in Nederland blijven. Maar het overgrote deel zal toch worden uitgezet.
De documentairereeks ‘Uitgezet’ onderzoekt hoe het kan dat – in de wens zoveel mogelijk uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten – het belang van kinderen uit het oog is verloren. De VARA wil met de serie laten zien wat de gevolgen zijn van het hedendaagse Nederlandse uitzetbeleid voor deze ‘Nederlandse’ kinderen.
Alle afleveringen terugkijken kan hier

Meer over:

leven, nieuws
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (10)

insignia
insignia18 jul. 2013 - 9:09

Ik wist niet dat er zo met deze kinderen werd omgesprongen. Het enige woord dat ik hiervoor heb is harteloos. Ik ben bang dat we een harteloze sanenleving hebben met een, je zoekt het maar uit, mentaliteit. IK is veel belangrijker dan wie dan ook. Wat voor deze kinderen geldt is natuurlijk evenzeer van toepassing op die oudjes die zorg nodig hebben, die jongeren welke voor 11,4% arbeidsgeschikt zijn en die WWers die na 40-jaar werk eerst maar eens hun huis op moeten eten omdat hun verzekering opgehouden is. Dit land gaat moreel failliet.

Blisss
Blisss18 jul. 2013 - 9:09

Het klopt dat we niet iedere vluchteling op kunnen vangen in nederland. Maar het is ondertussen ook zo dat ik me kapot begin te schamen als nederlander dat we meedoen aan onschuldige kinderen vastzetten, tot trauma's toe en dan deporteren ! Oh sorry verkeerd woord, uitzetten bedoeldel ik.

insignia
insignia18 jul. 2013 - 9:09

@clara- je weet dat ik in jou altijd nog een PvdA zie waar ik waardering voor kan hebben. Helaas kan ik dat niet voor de 2de Kamerfractie, noch voor Samsom, wiens: "afspraak isafspraak" om iets onverdedigbaars te verdedigen mij erg veel deed denken aan andere verschrikkelijk starre dooddoeners, letterlijk. Ik vrees dat de partijafdelingen, het congres en al wat niet tot de upperten behoort uiteindelijk niets te vertellen heeft.

[verwijderd]
[verwijderd]18 jul. 2013 - 9:09

Het feit dat deze kinderen niet zijn vermoord of gemarteld bewijst toch juist dat er inderdaad geen gegronde redenen waren voor politiek asiel? Dat het lastig is om na een lange tijd afwezigheid weer te aarden in het thuisland is niet verrassend. Dat is het gevolg van de eindeloze Nederlandse procedures, wat nog maar eens illustreert dat daar echt wat aan moet gebeuren. Maar kinderen zijn ontzettend veerkrachtig. Over tien jaar zal Nederland niet meer dan een vage herinnering voor ze zijn.

2 Reacties
lembeck
lembeck18 jul. 2013 - 9:09

Ik ben bang dat je erg weinig af weet van hoeveel kinderen opnemen, onthouden en daar later ontzettend veel hinder van ondervinden. Kinderen lijken veerkrachtig, maar net als bij de volwassenen zal slechts een vrij klein deel dat zijn. De rest lijdt onder traumatische herinneringen. Dit had je kunnen weten, als je de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog had gevolgd, of veel recenter: die van kind soldaten en die van de kinderen die nachtmerries en zo krijgen van de oorlogsherinneringen.

clara51
clara5118 jul. 2013 - 9:09

["Dat het lastig is om na een lange tijd afwezigheid weer te aarden in het thuisland is niet verrassend. Dat is het gevolg van de eindeloze Nederlandse procedures, wat nog maar eens illustreert dat daar echt wat aan moet gebeuren."] En daar gebeurt dus ook van alles aan. ["Maar kinderen zijn ontzettend veerkrachtig. Over tien jaar zal Nederland niet meer dan een vage herinnering voor ze zijn."] Uit de verslaggeving bleek dat er geen enkel onderzoek naar is gedaan, dus die veronderstelde veerkracht van jou is vooralsnog psychologie van jouw kouwe grond. Wat we te zien kregen zegt iets anders. Maar kwalijker vind ik je volkomen negeren van onze Nederlandse verantwoordelijkheid voor deze kinderen en de noodzaak van de Nederlandse regering om de internationale rechten van kinderen te eerbiedigen en te garanderen.

Jantje68
Jantje6818 jul. 2013 - 9:09

Volgende keer een documentaire over de verantwoordelijke hulpverleners die die kinderen hier naar toe hebben gehaald en door maar door procederen jaren lang valse hoop hebben gegeven. Ja en dan moet je toch terug na al die jaren. Dat is lastig. Maar het leven is er voor die kinderen niet anders dan voor alle andere kinderen die daar leven en nooit in Nederland zijn geweest.

1 Reactie
lembeck
lembeck18 jul. 2013 - 9:09

Die kinderen komen mee met ouders, of komen alleen. Ze zijn hier tot hun 18e in veiligheid. Daarna moeten ze weg, vindt 'men' in dit land. Dat je ze daarmee kapot maakt, is zeker niet belangrijk?

Sternenstaub
Sternenstaub18 jul. 2013 - 9:09

Iedereen die rechts of pseudolinks heeft gestemd, is dus akkoord gegaan met het bezorgen van ernstige trauma's aan onschuldige kinderen. Kinderen die nota bene al met trauma's zijn opgegroeid. Het is de vraag hoe men met die schuld kan leven. Het antwoord is: als men om welke reden dan ook zijn gewetensfunctie heeft uitgeschakeld, m.a.w., als men geen empathisch inzicht en dus geen ethisch handelen bedrijft, leeft men noch met verantwoordelijkheidsbesef t.a.v. deze meervoudige slachtoffers, noch met schuldbesef jegens hen, en dan is men psychopathisch te noemen. Vanuit zekere wetten en verdragen gedacht, kan men politiek en overheid in dezen beschuldigen van criminele samenzwering met het oogmerk om onschuldige, weerloze slachtoffers onherstelbare schade toe te brengen, zoals de aanklacht ongeveer zou kunnen luiden. Want die wetten en verdragen achten overheden en individuen altíjd verantwoordelijk voor hun daden, ongeacht politieke of ambtelijke status en ongeacht ideologische of andere motieven. We gaan dus, althans, zo hoop ik vurig, processen tegen politici en ambtenaren zien wegens grove schending van mensenrechten, in dit geval grove schending van de rechten van het kind, wat de lafste, ergste misdaad tegen de menselijkheid is die men kan plegen. Wir haben es nicht gewusst, dat excuus is verleden tijd. Het is 2013, 67 jaar na Neurenberg, en de klok tikt ook nu weer voor hen die denken zonder gevolgen voor henzelf achteloos en met minachting met de basisrechten van andere mensen, waaronder nota bene ook nu weer onschuldige kinderen, om te kunnen springen. Het is al twee voor twaalf voor deze lieden, for whom the bell will toll.

1 Reactie
clara51
clara5118 jul. 2013 - 9:09

["Iedereen die rechts of pseudolinks heeft gestemd, is dus akkoord gegaan met het bezorgen van ernstige trauma's aan onschuldige kinderen. Kinderen die nota bene al met trauma's zijn opgegroeid. Het is de vraag hoe men met die schuld kan leven. Het antwoord is: als men om welke reden dan ook zijn gewetensfunctie heeft uitgeschakeld, m.a.w., als men geen empathisch inzicht en dus geen ethisch handelen bedrijft, leeft men noch met verantwoordelijkheidsbesef t.a.v. deze meervoudige slachtoffers, noch met schuldbesef jegens hen, en dan is men psychopathisch te noemen."] Je doet dit vaker, Scheffer, en ik vind dat je nu te ver gaat. In jouw denkwijze valt het stemmen op een politieke partij 1 op 1 samen met instemmen met alles wat die politieke partij besluit, als die partij daarna mede regeringsverantwoordelijkheid krijgt. En nu verbind je aan die kromme veronderstelling ook nog dat iedereen die op zo'n regeringspartij heeft gestemd, daarmee persoonlijk verantwoordelijk is geworden voor de gevolgen van het regeringsbeleid en zelfs psychopatisch is. Nou nou. Ik weet niet op welke partij jij stemt. Vermoedelijk een partij die geen regeringsverantwoordelijkheid draagt. En die dus volgens jouw redenatie uitsluitend leden en kiezers met schone handen heeft. Jouw redenatie gaat volledig voorbij aan het principe van macht en tegenmacht. Macht en tegenmacht lijkt in jouw platte wereldbeeld alleen te bestaan uit coalitie en oppositie. De coalitiepartijen en hun kiezers zijn daarin per definitie de bad guys en de oppositiepartijen de good guys. Maar macht en tegenmacht bestaan ook binnen politieke partijen, in de een meer dan de ander. En zo kan het dus gebeuren dat leden en kiezers zich verzetten tegen regeringsbesluiten van hun eigen partij. Of van de partij waarop ze hebben gestemd. Dit kan zich op verschillende manieren vertalen. Kiezers kunnen besluiten hun stem de volgende keer naar een andere partij te laten gaan. En leden kunnen besluiten de tegenmacht binnen de partij te organiseren, omdat ze het met regeringsbesluiten van hun partij naar eer en geweten niet eens kunnen zijn. Dat laatste is bijvoorbeeld binnen de PvdA aan de gang, als het gaat om asielbeleid. Soms, zoals bij een congres, wordt dat zichtbaar voor de buitenwereld. Maar de meeste discussie speelt zich af buiten het zicht van de buitenwereld en gaat ook door na een congres. Totdat leden kunnen besluiten naar buiten te treden. Ik begrijp uit jouw ongemeen felle bijdrage dat je vindt dat kinderen van asielverzoekers als gevolg van regeringsbeleid dingen moeten meemaken waarmee jij je niet kunt verenigen. Ik heb nieuws voor je: binnen de beide huidige regeringspartijen zijn er steeds meer leden die het volledig met je eens zijn. Ik bijvoorbeeld. Dus in plaats van die mensen publiekelijk weg te zetten als psychopatische criminelen, zou je op dat punt een burgercoalitie kunnen helpen smeden en die mensen versterken bij hun tegenmacht binnen hun eigen partij. Omdat je zo namelijk je doel, en hun doel, zou kunnen bereiken. Ik kan me vergissen, maar ik vermoed dat je daar niet over piekert. Jij zoekt, schrijf je, de oplossing in het vervolgen en aanklagen van de verantwoordelijke politiek en overheid. Je haalt er zelfs de Tweede Wereldoorlog bij, om je punt te onderstrepen. Hangen moeten ze van jou. Maar dat aanklagen en vervolgen ga je niet zelf doen, natuurlijk. Ik hoor in die richting van jou nog geen begin van een voorstel. Maar wie het dan wel moet doen laat je in het midden. Het doel van jouw posting is dus vooral, ik kan er niets anders van maken, om aan de lezers duidelijk te maken dat jij schone handen hebt, en ik, als PvdA-lid en -stemmer, in jouw ogen een psychopatische crimineel ben. Oké, dat weten we dan ook weer. Maar ik denk niet dat daar ook maar één uitgezet asielkind ook maar één moment beter van wordt.