Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Het antwoord op boze boeren, BBB en de boerenlobby

  •  
31-08-2022
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
11535 keer bekeken
  •  
ANP-453293133

De Brabantse boer kon jaren grenzeloos groeien. Toen kwamen er twijfels: is dat wel zo goed voor onze gezondheid, de natuur en de dieren?

Braks zei het ferm, er komt een enorm probleem op ons af en dat is stront. Vrijwel niemand luisterde. Er werd zelfs wat schamper over gedaan. Het zal toch allemaal wel meevallen met dat mestoverschot? Er veranderde dan ook niets na Braks’ noodkreet. Sterker: uitgerekend in de periode nadat er een wet kwam die uitbreiding van varkens- en kippenbedrijven verbood, groeide de Nederlandse veestapel nog fors. De (Brabantse) plattelandsgemeenten, die de vergunningsaanvragen voor bedrijfsuitbreiding beoordeelden, gaven de door banken nog extra gestimuleerde boeren juist ruim baan.

De sector heeft altijd geprobeerd om middels technologische interventies het aantal dieren overeind te houden, maar tegelijkertijd toch de uitstoot van ammoniak en fijnstof te verminderen. De strengere milieu-eisen die de provincie aan Brabantse boeren stelt, zorgden vorig najaar nog voor massaal boerenprotest. De coalitie viel en ook nu weer vervallen we in de oude gewoonte. Nieuwere, betere, stalsystemen moeten de uitstoot in de toekomst nog verder terugdringen. En we schuiven de problemen weer voor ons uit. Toch gaat de schade aan de natuur door CO2- en stikstofuitstoot met de jaren een steeds grotere rol spelen. Kort gezegd: hoe meer stikstof, hoe minder biodiversiteit (verschillende planten- en insectensoorten). Ook de manier waarop we naar het systeem kijken waarin we dieren houden is aan verandering toe (recente rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid).

Brinkhorst stelde kort na de MKZ-crisis, en met de varkenspest van 1997 nog vers in het geheugen, grote landbouwhervormingen voor. De vleesproductie moest minder én regionaler. Nederland exporteert bijvoorbeeld zo’n twee derde van ‘zijn’ varkensvlees, dat voor een belangrijk deel in Brabant wordt geproduceerd. Intussen hebben we vogelgriep en Q-koorts gehad en de dreiging van zoönosen is aan de orde van de dag.

We weten steeds beter wat echt het probleem is. Om te overleven zien veel veehouders alleen perspectief in groter worden en intensiveren in plaats van alternatieven. De grote uitdaging is om de boeren met alternatieven een mooie boterham te laten verdienen.

Droomland

Laten we er geen doekjes om winden, het is duidelijk dat de intensieve veehouderij het Brabantse platteland belast. De intensieve veehouderij heeft een slechte invloed op onze gezondheid, doet afbreuk aan onze natuur, verzuurt het milieu, en zet de leefbaarheid, het woongenot en de sociale relaties onder druk. De tolerantie neemt af en daarmee de acceptatie van hinder. Maatschappelijke inzichten veranderen en de kwantitatieve omvang en emissies van veehouderijen staan ter discussie.

In het Rapport van de Commissie van Doorn (2011)  “Al het vlees duurzaam. De doorbraak naar een gezonde, veilige en gewaardeerde veehouderij in 2020” , werd duidelijk dat de intensieve veehouderij om een andere aanpak vraagt. De maximale bedrijfsgrootte zou niet meer dan 1,5 hectare mogen bedragen en het aantal dieren per bedrijf 300 Nge. Het antibioticagebruik moest fors gereduceerd worden En de best mogelijke technologie voor de bevordering van het leefmilieu van mens en dier zou moeten worden ingezet. Ook moeten voer-, voedings- en verwerkingsbedrijven zich verantwoordelijk in de keten gedragen. Daarvoor formuleren we samen innovatieve doelstellingen, waarbij in de keten van productie tot consumptie kwalitatief verantwoord te werk wordt gegaan. Daarin heeft ook de burger een taak: de verantwoordelijke burger eet minder vlees en koopt geen plofkip, maar een bofkip die in goede omstandigheden heeft geleefd.

Droomland, een vitaal platteland dat mogelijkheden biedt op het terrein van welzijn, gezondheid, sport, goede voeding, onthaasten, leven met en leren van en in de natuur. Het land waar het leven goed is, waar ontspannen kan worden geleefd. Waar een gezonde natuurbeleving en ontmoeting tussen mens en dier vanzelfsprekend is. Het platteland is dan het voorbeeld van een moderne zorgzame samenleving, met belangeloze uitwisseling van talenten, vanuit de kracht van het voorleven, positieve opvoeding en menselijke zorg voor elkaar, verankerd in de spreekwoordelijke Brabantse gemoedelijkheid.

Is een dialoog mogelijk over het perspectief van de veehouderij? We hebben te veel en een te grote concentratie van koeien, varkens en kippen op een te kleine ruimte met alle gevolgen van dien.

Zoeken naar realistische perspectieven

Het louter denken vanuit economische belangen vereist een alternatief. Dat alternatief behelst het investeren in een boerenstand die is gericht op duurzaamheid en circulariteit, kwaliteit in plaats van kwantiteit. Als we nu niet krachtig ingrijpen dan hebben we straks alleen nog een 100-tal industriële intensieve veehouderijbedrijven over. Dit vooruitzicht verklaart de maatschappelijke weerstand, die we serieus moeten nemen en op zijn waarde moeten schatten.

Er zijn bestuurders nodig die een duidelijk standpunt innemen waarbij welzijn, gezondheid en zorg voorop staan. Kortom creatieve, zoekende en samenwerkende bestuurders met lef. Bestuurders die de confrontatie met de voedsel- en voedingsindustrie niet uit de weg gaan. De boeren, hun adviseurs en het ZLTO als belangenbehartiger, moeten zich kunnen en willen verplaatsen in de beleving en de werkelijkheid van de burgers in het buitengebied. Kennisinstellingen (hbo’s en universiteiten) leveren input als het gaat om kennis en ontwikkelingen over maatschappij, gezondheid, technologie en economie.

Niet alleen de boeren maar de hele keten moet aangesproken worden op hun verantwoordelijkheden. Immers, naast de consument bepalen de banken (Rabo), de veevoederindustrie (Agrifirm), de medicijnindustrie (AUV), de vleesindustrie (VION), de voedingsconcerns (Campina, AH, Unilever) de richting die de veehouderij uitgaat. Burgers en maatschappelijke organisaties die garant staan voor een gezonde samenleving, maar die tevens het lef hebben medeburgers te confronteren met de inconsequenties van het eigen gedrag

Geconstateerd moet worden dat wanneer partijen niet bereid zijn de hakken uit het zand te trekken en de eigen verantwoordelijkheid op te pakken, een dialoog niet tot resultaat kan leiden. In dat geval zal het samenbrengen van partijen mogelijk zelfs tot verdere polarisatie leiden.

De boer kan zo gesteund door maatschappelijke partners en een krachtige overheid op meer ambachtelijke wijze zijn beroep uitoefenen, met nadruk op circulariteit, kwaliteit en diversiteit. De burger waardeert dit in zijn koopgedrag en kan van het mooie platteland genieten. De markt met al zijn partners zal zich dan vanzelf moeten richten naar de maatschappelijke norm van kleinschaligheid en onderscheidende producten.

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (71)

Huub53
Huub532 sep. 2022 - 12:10

Het is mij duidelijk dat het Brabantse platteland met zijn eigenzinnige boeren niet voldoet aan het ideaalbeeld van de schrijver. Maar volgens mij proberen die eigenzinnige boeren al heel lang duurzaam en circulair te werken. Alleen letten ze niet alleen op kwaliteit maar ook op kwantiteit. Want eten moet tenslotte wel betaalbaar blijven. Als de schrijver een betere alternatieve methode kent moet hij die de boeren maar gaan uitleggen. Die staan best open voor goede ideeen.

12 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens3 sep. 2022 - 7:26

@ Huub53 Jij schrijft: proberen die eigenzinnige boeren al heel lang duurzaam en circulair te werken. Heb jij wel door in welke stompzinnige karikaturen en stereotyperingen jij over de boer en denkt? Jouw uitspraken over het duurzaam en circulair werken komen regelrecht uit een sprookjesboek. Als je echt kijkt streven boeren naar schaalvergroting en winst maximalisatie en zijn de beesten, het milieu en de mensen in de omgeving en de rest van het land onderschikt aan de doelen van de boer. Het heeft geen zin iets uit te leggen aan boeren want zodra een lagere productie, sluiting van boerderijen en beperking van milieuverontreiniging aan de orde worden gesteld luisteren de boeren niet meer. Dan klimmen ze woedend op hun trekkers. De enige ideeën waar boeren voor open staan is hoe ze nog meer melk uit hun koe kunnen persen in een industrieel bedrijf. En dan zien ze ook graag dat de samenleving de schaalvergroting van hun bedrijf betaald. Hun hand ophouden bij de Nederlandse overheid en de EU vinden boeren geen probleem. Dat is gratis geld.

GeenProbleem
GeenProbleem3 sep. 2022 - 9:41

@Daan Eerst dit schrijven: 'Heb jij wel door in welke stompzinnige karikaturen en stereotyperingen jij over de boer en denkt?' En vervolgens dit schrijven: 'Het heeft geen zin iets uit te leggen aan boeren want zodra een lagere productie, sluiting van boerderijen en beperking van milieuverontreiniging aan de orde worden gesteld luisteren de boeren niet meer.' Auw.

JaapdeGrote
JaapdeGrote3 sep. 2022 - 11:33

@Daan. Fijn dat jij alles weet over het boerenbedrijf. Nee joh, dan biologische landbouw. Je hebt eens verteld dat jij daar je producten vandaan haalt. In ieder geval dat schreef je. Top. Nu heb ik toch gelezen dat het de vraag is of dat zoveel milieu vriendelijk is, maar daar blijf ik verder vanaf. Wel dat daar meer grond voor nodig is. Nou vind jij dat Nederland nog lang niet vol is. Ik begin me nu toch een klein beetje ongerust te maken. We moeten ook nog natuurgebieden in stand houden. Kan dit allemaal wel samengaan? En joh we exporteren veel landbouwproducten. Klopt. Is slecht voor ons milieu. Maar wij zijn een exportland. Bedoel je dat nu ook alle export stopgezet moet worden van producten, waarvan de fabricage slecht voor het milieu is. Want als je echt kijkt streven bedrijven naar schaalvergroting en winst maximalisatie en is het milieu en de mensen in de omgeving en de rest van het land onderschikt aan de doelen van het bedrijfsleven.

DaanOuwens
DaanOuwens3 sep. 2022 - 11:55

@ GeenProbleem Jij schrijft: Eerst dit schrijven: En: En vervolgens dit schrijven: Jij hebt kennelijk niet door dat beide beweringen van correct zijn. Auw.

Wie o Wie
Wie o Wie3 sep. 2022 - 12:07

Daan, ga je nou zeggen dat anderen de boeren stereotyperen. Hahahaha

GeenProbleem
GeenProbleem3 sep. 2022 - 12:54

@Daan Ik hou je een spiegel voor, want iemand anders doet het niet voor je.

DaanOuwens
DaanOuwens3 sep. 2022 - 13:22

@ JaapdeGrote Jij schrijft: Bedoel je dat nu ook alle export stopgezet moet worden van producten, waarvan de fabricage slecht voor het milieu is. Nee ik bedoel dat 60% van de boerderijen dicht moet en de rest moet biologisch en voor de lokale markt produceren. Daar kan je allerlei ideeën bij ontwikkelen zoals weer boeren coöperaties oprichten om de positie van boeren te versterken. Maar dat is een zinloze discussie met jou. Dan moeten mensen bereid zijn om na te denken over het op een andere manier ondernemen. En dat willen de boeren niet en jij niet. Dus dat is zonde van de energie.

DaanOuwens
DaanOuwens3 sep. 2022 - 13:53

@ JaapdeGrote Ik heb nu een tamelijk lange reeks naar mijn inzicht weinig zinnige vragen van jou beantwoord. Over het boerenbedrijf, homo-s en joden, opvang locaties vluchtelingen, taalfouten, jouw afkeer voor mensen uit de randstad, de trek naar- en uit de steden, individuele vrijheid vs gesloten gemeenschappen, arrogantie en calimero gedrag. Vragen waarvan ik denk dat ze bedoeld zijn als een soort strikvragen. Toch heb je inhoudelijk en correct antwoord gekregen. Dit waren de laatste. Je bent blijkbaar niet in staat of bereid zelf tot een enigszins coherent betoog te komen. Dus als de volgende vraag weer op hetzelfde primitieve niveau is, sla ik even over. Tenzij jezelf eens een zinnig verhaal opschrijft waaruit jouw opvattingen, argumenten en keuzes blijken. Waarom vindt je iets. Keer op keer dit soort belerende teksten schrijven wordt voor mij wel een sleur. En ik doe dit voor mijn lol en niet om jou van dienst te zijn.

Wie o Wie
Wie o Wie3 sep. 2022 - 14:30

Daan, beide beweringen zijn correct? Hahaha, je persisteert in dezelfde fout. Jij maakt een stereotypering van de boeren.

DaanOuwens
DaanOuwens3 sep. 2022 - 14:57

@ GeenProbleem Jij schrift: Ik hou je een spiegel voor, want iemand anders doet het niet voor je. Nee dat doe je niet. Je mist de kern van de discussie die ik met Huub53 hieronder had over karikaturen en stereotyperingen. Als je niet weet waar de discussie over gaat heeft het ook weinig zin om met spiegels te gaan wapperen.

JaapdeGrote
JaapdeGrote3 sep. 2022 - 16:08

@Daan. Ik begrijp het. Mijn kleinkinderen vragen ook steeds maar door. Die stellen ook van die primitieve vragen. Ik begrijp het. Ik word er moe van. Maar toch.... Ik baal er ook van dat ik het goede antwoord ook niet altijd weet. Zo zou ik je ook willen vragen wie die 70% export van de boeren moeten opvangen. Maar helaas. Yep je hebt gelijk, we moeten vooral voor ons zelf zorgen. Nou ik blijf je wel volgen hoor. Ik heb het idee dat ik een heleboel van je kan leren. Maar ja dat is het besef dat ik ook maar een primitief iemand ben. Ik hoop je nog een heleboel vragen te stellen. En wellicht komt eens het ultieme wijze antwoord.

Wie o Wie
Wie o Wie3 sep. 2022 - 21:20

Daan, wanneer heb je door dat iedereen vindt dat je zelf de hel tijd wild om je heen slaat omdat je ongelijk hebt.

Uitgekleed
Uitgekleed2 sep. 2022 - 11:57

De macht is aan het neoliberalisme. VVD is daar de vertegenwoordiger van. "Het louter denken in economische belangen vereist een alternatief" Het neoliberalisme streeft naar onderwerping van democratische regeringen aan de economie het raakt namelijk elk gebied van onze samenleving en elk moment van ons tijdperk. Op het moment dat de staat in dienst is gesteld van de economie en de financiële markten, handelt de staat als een onderworpene van een kaste. het algemeen welzijn is dan in gevaar. U beschrijft hier een samenleving, die bevrijdt is van het neoliberalisme. Hier is de VVD om, maat niet de financiële markten. Die kaste zijn we niet de baas.

dirk den boer
dirk den boer1 sep. 2022 - 10:17

Braks (vertelde dat ze thuis in het Brabantse 1 varken en 9 kinderen hadden)was de eerste die de wilde dans van de tovenaarsleerlingen probeerde in te tomen (lees vooral over die dans , van Goethe, de tovenaar kon cumsumptiegoederen vermeerder en dat stoppen waar het risicovol werd, de leerlingen kregen alleen dat eerste onder de knie, ook prachtig op muziek gezet, mooie achtergrondmuziek voor aan tafel bij Remkes). Maar hoe zou dat moeten? Daar lees ik ook hierboven niets over, alleen maar wishful thinking is het. Allereerste voorbehoud dat gemaakt dient te worden: Landbouw en Veeteelt zijn geen economische activiteiten zoals andere productie en handelssystemen, ook al is het daar opuit gelopen in onze vrije markt. Dat moet er bij het LTO, de consument en de politici eerst eens ingehamerd worden, met als voorbeeld de bergboerenregeling in de Alpenlanden. Geef dat eerst nou eens gewoon toe (moeilijk hoor, in een vrij land) anders wordt het niets, of hoogstens weer een laf compromis!

3 Reacties
Frans Akkermans3
Frans Akkermans31 sep. 2022 - 19:49

Land-en tuinbouw geen economische activiteit? Ook al gaat het om een bestaansmiddel dat afhankelijk is van de natuur en biologische processen, een bestaansmiddel duidt op economische karakter. Ook in het geval van subsistence landbouw.

dirk den boer
dirk den boer2 sep. 2022 - 18:26

Je lijkt me tegen te spreken, Frans, maar eigenlijk zijn we het eens, waar je zegt dat het productie is afhankelijk van natuur en biologie, van plantaardige processen, van levende haven, van bodem (processen) en regen en klimaat dus, heel anders dan hoe er staal en fietsen en potloden, ergens in een fabriek of loods gemaakt wordt. Bij beiden gaat het om concurrentie tussen bedrijven en efficientie en kostenplaatje, maar dat gaat bij dieren en planten altijd ten kost van, als je het goedkoper wilt doen, dus geen stofbad meer voor de kip, geen stok om op te slapen bij nacht, minder nacht, meer eet uren, verveling dus elkaar pikken en verwonden (daarom snavelbranden) etc etc, het heeft geen einde meer, Bij staal en fietsen is dat allemaal veel eenvoudiger, geen centje pijn.

dirk den boer
dirk den boer3 sep. 2022 - 9:56

Addendum: een verantwoord economisch geproduceerd kippenei (3 sterren, Toni's Ei, unter der Sonne) komt op 50 cnt, een onverantwoord verkregen scharrel ei op 18 cnt, een kooiei (nu verboden) zou 16 cnt gekost hebben. alles in het schap (dus niet wat de boer krijgt).

Markzelluf
Markzelluf1 sep. 2022 - 7:22

De suggestie van Daenen om meer in te zetten op 'duurzaamheid en circulariteit, kwaliteit in plaats van kwantiteit' brengt nogal wat problemen met zich mee, hoor. Begrijp me goed, ik wil dat ook allemaal wel. Maar wat zie je gebeuren: het gaat economische nog best goed, maar de prijzen stijgen flink. En wat doet de consument? Die holt naar de discounters. En ook bedrijven als AH stunten mee en bieden een hele bloemkool aan voor minder dan € 1. Als moestuinder weet ik wat er voor nodig is om een geslaagde biologische bloemkool te telen; bijna niet te doen. Voor wat betreft de productie van boeren: kwalitatief is die meestal prima en de prijs/kwaliteitverhouding is ronduit geweldig. Maar klanten kiezen liever gehakt voor een prikkie dan dat ze geen vlees eten of het kratje bier of fles wijn laten staan en het geld besteden aan biologische en diervriendelijker geproduceerde producten. De boer moet inderdaad een beetje veranderen, maar de consument nog veel meer. En we moeten er vanaf dat Nederland een grote agrarische producent is, maar dat is een andere discussie.

9 Reacties
dirk den boer
dirk den boer1 sep. 2022 - 10:34

Schrijver heeft het over de "verantwoordelijke" consument, ben ik als consument verantwoordelijk voor de torenhoge N deposities? Zo ervaar ik het niet tenminste, zelfs niet als ik voor de goedkope bloemkool ga. Is mijn koopgedrag verantwoord? Daar valt over te twisten, maar, alweer, speelt niet mee (voel me niet schuldig, zoals wel het geval bij aankoop van spotgoedkope,want gestolen 2dehands fiets) als ik met mijn lijstje door de Jumbo struin.

zeeman aan wal
zeeman aan wal1 sep. 2022 - 12:32

Dirk den Boer: als u veel vlees eet, draagt u toch bij aan de stikstofdeposities t.g.v. het fokken van het dier waarvan u het vlees eet? dat lijkt een eenvoudige oorzaak-gevolg beredenering. als u met roundup bespoten groenten eet, draagt u bij aan achteruitgang van de insectenpopulaties t.g.v. de roundup die wordt gebruikt om de groenten die u eet te besproeien. dat is de verantwoordelijkheid.

Markzelluf
Markzelluf1 sep. 2022 - 12:34

Dag Dirk, en met jou voelt het gros van de consumenten zich niet schuldig voor de effecten van hun aankopen. Dus kopen we rustig Australische appels, sla in de winter en paprika's en tomaten uit de kassen. We kijken naar prijs, een beetje naar kwaliteit (ziet het er mooi uit, verder kijken we eigenlijk niet) en we vinden het dan wel best. Ik weet het, maar het is best jammer dat we er zo instaan; de wereld wordt er door jouw (en mijn, als ik niet oplet) gedrag niet beter op. Best jammer toch?

r v b
r v b1 sep. 2022 - 13:29

de consument is niet verantwoordelijk voor wat bedrijven doen. Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen gedrag.

Markzelluf
Markzelluf1 sep. 2022 - 15:26

R v b je schuift de verantwoordelijkheid af op anderen, terwijl jij het verschil kunt maken. Ik weet dat dit in bepaalde kringen geen populaire opvatting is. Maar denk je nu werkelijk dat de koper van pilletjes en snuifjes niet degene is die het drugsketen in stand houdt met alle criminaliteit die daarbij hoort? En denk je nou echt dat de consument niet de zwaarbespoten aardbeien en de avocado’s in de winkel houdt? Jij wilt niet teveel voor die aardbeien betalen dus regelen die aanbieders het zou dat ze binnen de wet blijven maar de kosten minimaliseren. Ze moeten wel, want een paar euro meer heb jij er niet voor over. En jij wilt het hele jaar door avocado’s. Ananassen en weet ik wat nog meer, dus er is een heel logistiek keten ingericht dat jou daarin voorziet. Winkelen is niet onschuldig

dirk den boer
dirk den boer1 sep. 2022 - 18:41

-Winkelen is niet onschuldig-, ik vrees dat de boeren, de supers, de agrobusiness, de roundup verkopers etc etc dit de gouden formule zullen vinden, laat het gewoon aan de consument, maak hem/haar verantwoordelijk, dat is de (5%) wellnes feel good consument waar Roxane v Iperen zo voor waarschuwt, want betekent dat de 95% gewoon door gaat met goedkope spulletjes in de schappen, zonder zelfs maar te beseffen of er wel of geen schuld in het spel is. En de veredelaars blijven rassen en varieteiten kweken en veredelen die niet robuust zijn en die roundup (en andere middelen) broodnodig blijven hebben. Aardappels worden nu al wekelijks of vaker bespoten, de veredeleaars zoeken niet eens meer naar resistentere rassen, want er zijn middelen om de kwalen effectief en redelijk goedkoop te bestrijden, geldt ook voor fruit en vrijwel alle groenten . Gedeelde verantwoordelijkheid, daar waarschuwt Jan Douwe vd Ploeg (Wagenings socioloog) zo vaak voor. Ik vrees dat alles bij het oude zal blijven, ondanks die 5% feel good consumenten die zo bewust en duurzaam inkopen in speciaal zaken en de duurdere schappen.

Frans Akkermans3
Frans Akkermans31 sep. 2022 - 19:42

@Zeeman Roundup is een onkruid(=plant die groeit op de verlkeerde plek)verdelger. Er is geen boer of tuinder die dat op zijn gewassen spuit.

Frans Akkermans3
Frans Akkermans31 sep. 2022 - 19:50

De volkstuin is de meest inefficiënte vorm van landbouw die er bestaat.

dirk den boer
dirk den boer2 sep. 2022 - 15:12

Niet mee eens Frans, wel met dat Roundup een bodemherbicide is, niet dat volkstuinen zo inefficient zijn. Alhoewel, wel mee eens als je arbeid gaat tellen, minimumsalaris voor 1 bloemkool geteeld, een mudje aardappel, een kilo tomaat, want dan kom je op astronomische bedragen natuurlijk, maar mag je zo rekenen? Mensen gaan naar de wellnestraining voor zoveel per uur, maar kunnen die inspanning natuurlijk beter uitleven met wieden en spitten en opbinden in de moestuin. Wat ik begrijp: in Rusland en Oekraine hebben kwart van alle mensen een datsja, waar, onvoorstelbaar in een moderne natie, nog steeds 90% van alle nationale aardappels, en meer dan 50% van alle groentes, fruit en eieren en zelfs melk (dus ze hebben daar 1 koe die natuurlijk gevoed wordt met wegkantgras enzo, door iemand die dat nog weet, oudjes in de buurt die er iets voor betaald krijgen), is dat inefficient? Voor ons wel ja natuurlijk, maar wij wonen nu eenmaal in een ander soort land. De Oekrainers die hierheen komen, zullen die kennis en passie voor de moestuin waarschijnlijk snel vergeten, tenminste als ze snel willen inburgeren. Dan gaan ze ook naar de Jumbo en Appie, en vergeten alles weer. Ja, zo gaat dat...

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin31 aug. 2022 - 20:33

“Er zijn bestuurders nodig die een duidelijk standpunt innemen waarbij welzijn, gezondheid en zorg voorop staan.” Dan ben je aan het verkeerde adres bij Rutte, dat is een inhalige vrek, zoveel mogelijk inkomsten en uitgaven hoogstens om meer inkomsten te genereren, vestigingsklimaat en andere voordelen voor betrokkenen daartoe, niet dat hij zichzelf verrijkt, je bent vrek of je bent het niet en zo wordt het land onderworpen aan deze gierige leider die weinig tot niets over heeft voor het volk.

JaapdeGrote
JaapdeGrote31 aug. 2022 - 18:52

“Droomland”. Yeh laten we in dat perspectief eens de intensieve mensen bewoning in ogenschouw nemen. Oftewel de steeds uitdijende steden.

28 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens1 sep. 2022 - 6:05

@ JaapdeGrote Jij schrijft: Oftewel de steeds uitdijende steden. Daar komen mensen naartoe die het platteland ontvlucht zijn. Op zoek naar vrijheid, werk en cultuur. Maar je kan natuurlijk altijd voorstellen dat een echtpaar maar maximaal 1 kind mag voortbrengen, de kinderbijslag afschaffen en de kinderopvang niet meer te subsidiëren. Dan zal op den duur de omvang van de bevolking wel gaan krimpen.

GeenProbleem
GeenProbleem1 sep. 2022 - 9:25

@Daan https://nos.nl/artikel/2440206-meer-mensen-verhuisden-van-randstad-naar-rest-van-nederland-dan-andersom

JaapdeGrote
JaapdeGrote1 sep. 2022 - 10:27

@Daan ik heb het over Droomland Het milieu. Zoals in het artikel omschreven. Naast het platteland is wat dat betreft ook het een en ander op te merken. Voor wat betreft de steden. Yep heb je gelijk in. Maar aan de andere kant ontvluchten ook veel stadsen de stad en vestigingen zich op het platteland. Zoals ikzelf. In amsterdam geboren en getogen, maar nu de rust zoekende op het platteland, gelijk veel stedelingen rondom mij. Kijk overigens is naar de samenstelling van bevolkingsgroepen in je stad. Allemaal van het platteland?

Gio Servas
Gio Servas1 sep. 2022 - 10:38

@DaanOuwens, zeker de nieuwsberichten van de afgelopen jaren gemist? Steden zijn vuil, druk, veel last van criminaliteit, veel te duur en alleen not tolerant in naam. Mensen vluchten al een flinke tijd uit de steden naar het platteland. Nu helemaal dat ICT bewezen heeft dat thuiswerken geen probleem is voor veel mensen hoef je niet meer in een ruine te wonen van 30 m2 voor de prijs waar je een echte woning voor hebt op het platteland. Overigens zit het hier vol met kunstenaars die hier hun inspiratie opdoen.

DaanOuwens
DaanOuwens1 sep. 2022 - 17:03

@ GeenProbleem Jij schrijft: meer mensen verhuisden van randstad naar rest van nederland dan andersom Als je jezelf een beetje had ingelezen in het onderwerp had je geweten dat het aan de randen van de Randstad is en uit uit armoede omdat er in de Randstad geen betaalbare woningen zijn. In de regio is dat wel het geval omdat mensen er nu eenmaal liever niet gaan wonen.

DaanOuwens
DaanOuwens1 sep. 2022 - 17:07

@ JaapdeGrote Jij schrijft: Kijk overigens is naar de samenstelling van bevolkingsgroepen in je stad. Allemaal van het platteland? Zeker Rotterdam Zuid wordt bewoont door mensen die maximaal 3 generaties stedeling zijn. Maar de dominante stroom is van het platteland naar de stad. De mensen die de stad verlaten zijn vaak ouder, niet echt meer full-time werkend acties, sociaal minder actief, kunnen niet meer accepteren dat de stad veranderd, willen kleiner wonen. Die zijn aan het inslapen.

DaanOuwens
DaanOuwens1 sep. 2022 - 17:20

@ Gio Servas Jij schrijft: Overigens zit het hier vol met kunstenaars die hier hun inspiratie opdoen. Inderdaad gaan oudere mensen vaak hun pensioenperiode invullen met wat schilderen of beeldhouwen. Over de in- en uitstroom uit de stad heb ik al hierboven iets opgeschreven. Je ziet ook dat ook JaapdeGrote nog steeds de steden ziet groeien. De mensen die naar het platteland vertrekken doen dat uit persoonlijke motieven niet omdat het platteland zo trekt. De mariniers wilden niet voor niets niet naar Zeelland. Maar het thema in deze discussie was de afkeer van de plattelandsbevolking voor anderen en tegen verandering. Ik heb slechts aangegeven dat vluchtelingen niet in dorpen zoals Albergen moeten worden opgevangen maar in de Randstad. Daar hebben ze de kans een bestaan op te bouwen. In Albergen zullen ze altijd gezien worden als potentiele verkrachter van jonge vrouwen. De grote steden bieden anonimiteit en vrijheid en daardoor de mogelijkheid voor mensen zelf keuzes te maken. En genoeg mensen die wel tolerant en empathisch zijn. Daar gaat het om in deze discussie. Verder is mijn belangstelling voor Albergen nihil, ik zal er nooit een bezoek brengen en zeker niet gaan wonen.

Huub53
Huub531 sep. 2022 - 19:08

@DaanOuwens Heb je zelf wel door hoe je generaliseerd en in wat voor stompzinnige karikaturen en stereotyperingen over plattelanders en stedelingen je denkt?

JaapdeGrote
JaapdeGrote1 sep. 2022 - 20:09

@daan. Nee nee Daan. De discussie was niet de afkeer van plattelanders voor anderen. Maar de discussie van de afkeer voor plattelanders. Toch beter lezen Daan. (Terzijde ook schrijven vindt je en ik vindt schrijf je echt zonder t en in onderstaande reactie dat de stad veranderd is dan weer met een t. Maar hindert niet hoor. Nivo moet verder niets uitmaken. Maar wel hoe je in het leven staat. Xenofobie heeft te maken met vrees voor “vreemden”. Dan kunnen ook plattelanders zijn. Speelt dat ook bij jou Daan? by the way, die Albergers zitten je wel hoog geloof ik, al zeg je dat eerder dat dat niet zo is. Yep er zijn inderdaad foute Albergers , maar ook foute randstadters toch. En toch zijn vluchtelingen beter in jouw stad beter af. Oh ja nou weet ik het weer yep vvluchtelingen van het platteland. Nou Daan reageer maar weer op een enkele zin , wat zo uitkomt :-)

DaanOuwens
DaanOuwens2 sep. 2022 - 8:19

@ Huub53 Jij schrijft: Heb je zelf wel door hoe je generaliseerd en in wat voor stompzinnige karikaturen en stereotyperingen Heb jij wel door op welke generaliserende en stompzinnige manier is door plattelanders over vluchtelingen wordt gedacht en gesproken. Of over de manier waarop boeren spreken over aanhangers van GroenLinks of D66? Ook door jou trouwens. Of over mensen die in de grote steden wonen? In tegenstelling tot vele anderen hebben mijn scherpe teksten een onderbouwing. En jij richt je ook tot mij en niet tot JaapdeGrote/GeenProbleem/Gio Servas. Dat maakt je oproep tot nuancering nogal ongeloofwaardig.

DaanOuwens
DaanOuwens2 sep. 2022 - 8:27

@ JaapdeGrote Jij schrijft: De discussie was niet de afkeer van plattelanders voor anderen. Maar de discussie van de afkeer voor plattelanders. Toch beter lezen Daan. Gezien het feit dat ik over mijn eigen reacties ga en weet waarom en waarop ik reageer gaat het toch echt over de afkeer van plattelanders voor anderen. Vluchtelingen of stedelingen. Die afkeer is trouwens ook de rode draad in jouw reacties. Dat jij terechte kritiek op plattelanders liever als afkeer wil begrijpen is niet iets dat ik veroorzaak maar jij zelf. Daar ben ik dus ook niet verantwoordelijk voor. Als je mensen wil corrigeren op taal- en typefouten moet je zelf foutloos schrijven. Als je niet foutloos schrijft staat het erg dom als je dat wel doet.

Huub53
Huub532 sep. 2022 - 12:27

@DaanOuwens Geen van de vele plattelanders en enkele stedelingen voldoen aan de karikaturen en stereotypes waarin jij denk. Ik heb nooit met dedain over aanhangers van D66 en GL gesproken. Wel heb ik de landbouwplannen in hun verkiezingprogramma's gelezen. Ik begrijp dat de boeren daar niet gecharmeerd van zijn. Als D66 en GL hun zin krijgen kan het bestaande vakmanschap van de boeren in de vuilnisbak.

JaapdeGrote
JaapdeGrote2 sep. 2022 - 13:19

@Daan Yep taal en typefouten, inderdaad dom van mij. Alleen van mij zijn het typefouten (op een mobiel) en van jouw (consistente) taalfouten, maar dat maakt verder niet uit. Wat afkeer betreft zou ik toch nog eens je eigen reacties doorlezen. Boeren, burgers en buitenlui komen er niet zo goed uit bij jou. Hm afkeer is misschien een te groot woord. Neem ik terug. Maar als ik eerlijk moet zijn heb je behalve van hele bevolkingsgroepen ook van ouderen ook al niet zo'n hoge pet op. (die zijn aan het inslapen). Nou Daan, vertel wie is (behalve Daan) volgens jouw het licht in deze donkere tijden. Hm nou we het toch hebben over Ter Apel. Hoeveel mensen slapen er in jouw stad in de buitenlucht in portieken en onder bruggen.

DaanOuwens
DaanOuwens2 sep. 2022 - 15:49

@ Huub53 Jij schrijft: Geen van de vele plattelanders en enkele stedelingen voldoen aan de karikaturen en stereotypes waarin jij denk. Mijn stereotypes typen zinnen zoals: Als D66 en GL hun zin krijgen kan het bestaande vakmanschap van de boeren in de vuilnisbak. Er is geen vakmanschap, er is slecht ondernemerschap, er is geen respect voor hun dieren, geen respect voor het milieu en men is niet in staat en bereid om te leren. Je reactie bevestigt wat ik hier schrijf over het platteland.

DaanOuwens
DaanOuwens2 sep. 2022 - 16:01

@ JaapdeGrote Jij schrijft: Boeren, burgers en buitenlui komen er niet zo goed uit bij jou. Je dwaalt af. Ik hou het graag concreet en specifiek. Kortzichtige, conservatieve, intolerante, bekrompen mensen zijn volgens mij niet het goede gezelschap voor vluchtelingen. Ook zou ik daar zelf niet voor kiezen. En die mensen treft je aan in dorpen zoals Albergen. Meer is het niet. De meeste daklozen zijn er in Amsterdam, daarna in Rotterdam. Daarna Den Haag en Utrecht. Als je met daklozen spreekt dan zijn ze allemaal wel een tijdje in Amsterdam geweest. De daklozen in Amsterdam komen uit het hele land zelfs uit heel Europa en verder. Daklozen trekken namelijk allemaal een keer naar Amsterdam en ook de andere grote steden. Nooit naar Albergen. In de grote steden is het het meest uitgebreide aanbod aan opvang en begeleiding. Dus ook de meeste kans weer een normaal leven op te bouwen. In Albergen is dat er niet. Voor een dakloze is er in de provincie geen noaberschap.

JaapdeGrote
JaapdeGrote2 sep. 2022 - 18:17

@Daan. Eindelijk ik begin je te snappen. "Kortzichtige, conservatieve, intolerante, bekrompen mensen zijn volgens mij niet het goede gezelschap voor vluchtelingen." Daarom worden ze eerst opgevangen in de noordoostelijk provincies. Ver van de Randstad. Als blijkt dat ze het aan kunnen maar vooral als ze gebruikt kunnen worden, dan mogen ze naar de stad van Daan. Duidelijk.

Huub53
Huub532 sep. 2022 - 20:00

@DaanOuwens Beste, beste Daan. Jij zet, net als D66 en GL, niet de boeren maar de planeet op de eerste plaats. Gelukkig hoef je niet te eten, bloemen te kopen, tuinen/plantsoenen aan te leggen of kleding en schoeisel te dragen. Als je dat doet komen de boeren automatisch op de laatste plaats en de planeet op de eerste plaats. VEEL SUCCES ERMEE! En een beetje zelfreflectie zou je echt goed doen.

Wie o Wie
Wie o Wie3 sep. 2022 - 6:56

Daan, heb je niet door dat iedereen vindt dat jij een rare manier van denken hebt. Als je daarop wordt gewezen, ga je om je heen slaan en wijzen naar anderen. Als iedereen dat tegen jou zegt, moet er toch een belletje gaan rinkelen?

DaanOuwens
DaanOuwens3 sep. 2022 - 7:16

@ JaapdeGrote Jij schrijft: Eindelijk ik begin je te snappen. Kennelijk niet, ik heb al tientallen malen in dit soort discussies aangegeven dat er geen vluchteling naar de provincie moet. Ook in teksten specifiek aan jou gericht. Dus er zijn nogal wat terechte twijfels jij jouw vermogen om dit te willen snappen. Er waren deze week twee Iraakse tienerzussen bij OP1 die binnenkort vermoedelijk uitgezet gaan worden. In een enkel zinnetje refereerden zij aan hun klasgenoten op de lagere school toen zij zelf nog in Ter Apel zaten. Positief op de docenten maar de autochtone kinderen in hun klas hadden hen wel duidelijk gemaakt dat ze voor hen niet welkom waren. Dat doen plattelandskinderen met kinderen van vluchtelingen. Die plattelandskinderen krijgen de normen en waarden van het dorp met de paplepel ingegoten. Ik vind het beleid van COA en de IND en de verschillende ministers ten aanzien van de opvanglocaties belachelijk. En dat heb ik hier al talloze malen opgeschreven. Ik wilde ook geen locatie in Albergen. De bekrompenheid op het platteland maakt dat dit soort beleidskeuzes altijd op enorme weerstand stuiten en daar zijn de vluchtelingen het slachtoffer van. Misschien dat nu het muntje bij jou ook gaat vallen. Hoewel ik er ook niet alles van verwacht.

DaanOuwens
DaanOuwens3 sep. 2022 - 10:36

@ Huub53 Jij schrijft: niet de boeren maar de planeet op de eerste plaats. Dat klopt. Maar niet specifiek de planeet maar de mensen die er op wonen. Voor die mensen wil ik graag een leefbare planeet. Boeren staan net als bijvoorbeeld bedrijven onder aan de lijst. Die moeten nuttige producten maken, goede werkgevers zijn, aandacht voor hun klanten hebben en geen schade toebrengen aan het milieu. Ongeveer 95% van de Nederlandse boeren leveren geen goede producten en exporteren 70%, zijn waardeloze werkgevers ook in de de rest van de keten, hebben totaal geen aandacht voor de wensen van hun klanten en verzieken het milieu. Dat soort ondernemers moet gedwongen worden hun bedrijf te sluiten. Wat dat betreft is Nederland te coulant voor boeren en helaas vaak ook voor bedrijven die dezelfde wanprestatie leveren. Dan schrijf je: En een beetje zelfreflectie zou je echt goed doen Het is mij een raadsel wat je met deze opmerking wil. Wij hebben een discussie over het waardeloze ondernemerschap van boeren en omdat jij het niet met mij eens bent moet ik aan zelfreflectie doen? Vindt je dat zelf ook geen rare opmerking?

JaapdeGrote
JaapdeGrote3 sep. 2022 - 11:16

@Daan: Jij schrijft "De bekrompenheid op het platteland maakt dat dit soort beleidskeuzes altijd op enorme weerstand stuiten en daar zijn de vluchtelingen het slachtoffer van." Ja ja het muntje begint te vallen. Ik doe mijn best in ieder geval. Jij wilt geen asielzoekers op het platteland, want de de meeste bewoners van het platteland zijn bekrompen. Niet allemaal natuurlijk, want er is ook veel import vanuit de randstad. Mooi zal ik onthouden. Ik begin nu ook te snappen dat het verlichte gemeentebestuur in Amsterdam heeft besloten liefst 1000 asielzoekers op te nemen. De paupers onder bruggen en in portieks, die naar jouw zeggen in Amsterdam de meeste faciliteiten hebben, laten we voorlopig daar maar even liggen. Maar Daan nog iets over kinderen, die verlichte Randstad kinderen zorgen er wel voor dat mijn homo kennissen amper nog in de grote steden durven lopen. En een Joodse kennis van vrienden van mij al helemaal niet. Komt dat ook doordat ze zulke verlichte ouders hebben? Ben benieuwd naar je mening, leer graag van je.

Huub53
Huub533 sep. 2022 - 13:17

@DaanOuwens Ik wordt steeds nieuwschieriger naar wie ons wel kan redden! JaapdeGrote vroeg je? "Nou Daan, vertel wie is (behalve Daan) volgens jouw het licht in deze donkere tijden?" Ik heb nog geen antwoord gezien.

DaanOuwens
DaanOuwens3 sep. 2022 - 13:29

@ JaapdeGrote Jij schrijft: Maar Daan nog iets over kinderen, die verlichte Randstad kinderen zorgen er wel voor dat mijn homo kennissen amper nog in de grote steden durven lopen. Dat klopt en joden soms ook niet. De Randstad is niet perfect, heb ik ook nog nooit beweert. Maar op het platteland wordt weggekeken van het racisme naar asielzoekers. De joden in Amsterdam worden gesteund door het hele gemeentebestuur. En Pride is ook in Amsterdam en niet in Albergen. Maar adviseer jij je joodse en homo vrienden maar om naar Albergen te verhuizen. Ik neem aan dat jij denkt dat ze daar gastvrij worden ontvangen.

JaapdeGrote
JaapdeGrote3 sep. 2022 - 13:37

@Daan. Jij schrijft: "Er is geen vakmanschap, er is slecht ondernemerschap, er is geen respect voor hun dieren, geen respect voor het milieu en men is niet in staat en bereid om te leren." Daan ik maak mij zorgen om je. Heb je weer last van je onderbuik? Zorgen omdat dat een symptoom van rechts extremisme is.

JaapdeGrote
JaapdeGrote3 sep. 2022 - 13:44

@Daan: Je schrijft: "Vindt je dat zelf ook geen rare opmerking? " Nou doe je het weer. Ben je nou hardleers of toch een beetje star in je denken. Vindt je schrijf je zonder t Daan.

DaanOuwens
DaanOuwens3 sep. 2022 - 15:03

@ Huub53 Jij schrijft: JaapdeGrote vroeg je? "Nou Daan, vertel wie is (behalve Daan) volgens jouw het licht in deze donkere tijden?" Een vraag waarop ik geen antwoord kan geven. Ik geloof niet in een licht dat iedereen zal leiden. Dus hij vroeg naar iets dat volgens niet bestaat. Wat is jouw licht dan?

JaapdeGrote
JaapdeGrote3 sep. 2022 - 17:27

@Huub53. Daan framet voor zijn lol. Gun hem die lol.

JaapdeGrote
JaapdeGrote3 sep. 2022 - 17:53

@Daan. Jij schrijft: De Randstad is niet perfect. Gelukkig zie je dat in. Het platteland is ook niet perfect. Sinds ik enkele jaren verhuisd ben naar het platteland heb ik dat ook geconstateerd. Maar fijn dat jij dat nu ook inziet. Misschien komt dat Daan, omdat we allemaal mensen zijn, met onze eigen tekortkomingen. Jij maar ook ik. Maar top Daan, dat het je begint te dagen. Wellicht dat we de uitnodiging van Ewoud in een ander draadje kunnen aannemen om eens samen te borrelen.

A little bit of sunshine
A little bit of sunshine31 aug. 2022 - 17:54

Ik geniet volop van het prachtige Brabantse platteland. En tja, soms wordt de horizon vervuilt door een grote veehouderij, die neem ik maar voor lief, de industriële bouwblokken en windmolens zijn veel lelijker. Qua bestuurders hebben we vooral behoefte aan bestuurders met draagvlak. Het zal vanzelfsprekend zijn dat de bestuurders met dit verhaal de komende verkiezingen op het Brabantse platteland veruit de meeste stemmen zullen krijgen.

2 Reacties
oproerkraaier
oproerkraaier1 sep. 2022 - 1:30

Maar de stank van de varkenflats doet niets met je?

A little bit of sunshine
A little bit of sunshine1 sep. 2022 - 11:21

@oproerkraaier, ik vind vooral kuilvoer behoorlijk ruiken. En ja, varkensflats ruik je ook als je er langs komt fietsen. Maar als er tegelijkertijd een scootertje langs komt gecrost ruik je de varkensflat niet meer ;-) Het is niet dat als je op het platteland rondfietst dat het overal stinkt, soms ruik je wat (agrarisch parfum noemen we dat), maar dat is in de stad niet anders.

Kipzonderkop1
Kipzonderkop131 aug. 2022 - 17:27

''Niet alleen de boeren maar de hele keten moet aangesproken worden op hun verantwoordelijkheden. Immers, naast de consument bepalen de banken (Rabo), de veevoederindustrie (Agrifirm), de medicijnindustrie (AUV), de vleesindustrie (VION), de voedingsconcerns (Campina, AH, Unilever) de richting die de veehouderij uitgaat.'' Onzin. De (landelijke) overheid bepaald welke richting de boeren opgaan. Dat is al zo sinds PvdA/EU Mansholt in de jaren 50 met zijn schaalvergroting en subsidies. En dat is nog steeds zo. https://nl.wikipedia.org/wiki/Sicco_Mansholt De ''progressieve'' rechtse regering Rutte4 is aan zet en de boeren kunnen niets anders dan volgen.

4 Reacties
oproerkraaier
oproerkraaier1 sep. 2022 - 1:32

waarom noem jij de regering "progresief"?

DaanOuwens
DaanOuwens1 sep. 2022 - 6:02

@ Kees Je schrijft: Dat is al zo sinds PvdA/EU Mansholt in de jaren 50 Dat jij denk dat er sinds de jaren 50 niets is veranderd is nogal zorgelijk. Destijds kon een kneuterboer nauwelijks leven van zijn opbrengst tegenwoordig zijn veel boeren miljonair. Je loopt achter

Gimli1955
Gimli19551 sep. 2022 - 7:30

@Kipzonderkop1 Laten we dan de burger ook niet uitsluiten, die is hoofdzakelijk geïnteresseerd in de kiloknallers in plaats van kwaliteit. Het geheel is ontstaan door een wens tot meer en goedkoper, het mag in Nederland niets kosten. De prijs bepaalt of we iets kopen en dan in combinatie met gemak. Kant en klaar pakketten voor op de barbecue, liefst al voorgebakken met de benodigde kruiden, zakjes met sla melange en al in partjes gesneden aardappeltjes voor in de frituur. Daar is en hele industrie voor gebouwd, zodat stadse kinderen niet eens meer weten, waar een ei vandaan komt of dat een koe eerst een kalf moet krijgen voordat zij melk produceert. Met de huidige rechtse regering zal het tegenstribbelen doorgaan en kun je op je vingers natellen dat duurzaamheid weinig kans maakt. Dat doet het al 50 jaar niet en niets bewijst dat het nu opeens wel het geval is. Het debat is zinloos, als er geen daden volgen. Er wordt over heel veel fundamentele problemen als tijden gediscussieerd, het wordt echter niet gevolgd door DOEN. Het DOEN zal iets oplossen, en daar kan de burger aan mee werken door naar de lokale winkels te gaan in plaats van de grote supermarkten en dan lokale seizoen producten kopen bij de vele boerderij winkels. Geen producten van bijvoorbeeld Unilever, geen potjes, flesjes, en blikjes met kant en klaar sauzen. Het kost even wat meer moeite, maar het eten is een stuk lekkerder dan die vreselijk Chicken Tonite. Ik doe dat al jaren en heb alles verbannen.

Huub53
Huub534 sep. 2022 - 11:03

Er zijn 53000 verschillende boeren in Nederland met allemaal verschillende bedrijven en omgevingen. De boer laat zich bij het bepalen van de richting en bij iedere stap door heel veel verschillende factoren beinvloeden. De consument is bepalend voor WAT (en deels ook HOE) en de boer HOE hij produceert. Wat Sicco Mansholt heeft gedaan is bijsturen in de marge. De overheid zegt nu "HET MOET ALLEMAAL ANDERS". Oftewel nu wil de overheid bij de boer zowel het wat WAT als het HOE gaan bepalen. En dat moet snel want de natuur stort in. Die kan, KOST WAT KOST, geen vertraging gebruiken. Maar wat "WAT" is en hoe "HOE" is moet nog uitgevonden worden. Zij willen de boer dus, volgens mij onhaalbaar en onuitvoerbaar, gedetailleerd gaan aansturen. Alleen de details ontbreken nog. Dat is een zeer radicale verandering in onze samenleving. En bij radicale veranderingen zit de duivel hem in de details. Zo zullen sommige er asociaal armer en zullen sommige er asociaal rijk van worden. Bovendien is boeren een moeilijk en risicovol beroep. En de boer heeft, net als elke professional, een zekere vrijheid nodig om zijn vakmanschaft voldoende tot zijn recht te laten komen. Anders wordt het een puinhoop. En van wat de overheid en natuurorganisaties beweren begrijp ik helemaal niets. En de tegenstanders van de plannen zeggen begrijp ik weer wel. Ik ben geen boer maar vrees de plannen echt.

oproerkraaier
oproerkraaier31 aug. 2022 - 16:52

Waarom hebben zo weinig mensen over de quote 500 miljonairs die achter clubs als FDF zitten?

4 Reacties
IkHebAltijdGelijk
IkHebAltijdGelijk1 sep. 2022 - 6:34

Uit welk complottheorie komt dit sprookje? Of zouden er ook geen quote 500 personen (denk maar aan de postcodeloterij) achter de groene lobby zitten,? Want lobbyen gebeurt aan beide kanten van het sprectrum.

itsme3
itsme31 sep. 2022 - 8:21

Wat is de relevantie. De boer protesteert niet voor de miljonairs, de boer protesteert omdat zijn bedrijf moedwillig kapot gemaakt wordt.

oproerkraaier
oproerkraaier1 sep. 2022 - 9:29

Ikhebnooitgelijk: https://www.nrc.nl/nieuws/2022/06/17/de-bedrijven-van-quote-500-families-die-het-boerenprotest-aanwakkeren-a4133870 Het is geen sprookje. Die rijke families zitten achter het boerenprotest. Itsme: je kunt je vingers wel in je oren stoppen en keihard lalala roepen maar dat veranderd niets aan het feit dat de belangrijkste krachten achter het "boerenprotest" schatrijke families zijn met belangen in oa.de vleesindustrie.

Paul250371
Paul2503711 sep. 2022 - 11:51

Omdat de illusie van ploegende boer Krelis met zijn strootje in zijn mond die nijver zijn akkers bewerkt om voor ons eten te zorgen veel beter verkoopt.