Joop

Het afschaffen van het lage btw-tarief is een goede maar kansloze zaak

  •    •  
06-03-2023
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
2769 keer bekeken
  •  
ANP-458988986

De btw is een kleinood in het juwelenkistje van rechts. Deze belasting drukt – met de accijnzen – op iedereen even zwaar. Alleenstaande moeders met drie kinderen en bijstand betalen een even hoog percentage als Harry Mens en Jeroen van der Veen.

De boel ziet er nog feestelijk uit, een klein jaar na het verdwijnen van de Covid-beperkingen, maar het fundament is zwak. Zestig procent van de huishoudens zit krap bij kas, zo hebben het Nibud, de Universiteit van Leiden en de accountants van Deloitte uitgezocht. Grote uitgaven moeten worden uitgesteld. Onverwachte kosten brengen onoverkomelijke moeilijkheden met zich mee. Bij 46% van de huishoudens vereist het winkelen in de supermarkt al veel passen en meten.

Geen wonder met zoveel inflatie en loonstijgingen die op zijn best de geldontwaarding enigszins bijhouden. Je kunt dit probleem ook anders onder woorden brengen: te veel mensen hebben te weinig geld in de portemonnee. Men hoort dan ook allerwegen: werk moet lonen. Over het algemeen wordt deze opmerking gevolgd door de verzuchting: de lasten zijn te hoog.

Lilian Marijnissen, politiek leider van de SP, wil hier iets aan doen. Zij stelt voor het lage tarief van de btw tot nul procent terug te brengen. Dat geldt immers voor alle eerste levensbehoeften. Je zou zeggen dat het applaus voor deze eenvoudige maatregel daverend was. Maar nee: economische wijsneuzen zoals Aylin Bilic of Sandra Phlippen heffen meteen de vinger. Dat steken producenten en supermarkten in eigen zak, zo waarschuwen zij. En vooral de rijken zullen hiervan profiteren. Dat is een merkwaardig argument. De bewoners van de villawijken zijn toch niet in staat meer eten naar binnen te werken dan gewone mensen. Hoezo vooral profiteren? En blijkbaar kunnen ondernemers in hun ogen voor hen niet bedoelde belastingvoordelen straffeloos in eigen zak steken.

Deze kritiek is dan ook niet op feiten maar op ideologie gebaseerd. De btw is een kleinood in het juwelenkistje van rechts. Deze belasting drukt – met de accijnzen – op iedereen even zwaar. Alleenstaande moeders met drie kinderen en bijstand betalen een even hoog percentage als Harry Mens en Jeroen van der Veen. Dit lacht rechts zeer toe, inclusief – laten we dat nog eens sterk benadrukken – PVV, FVD, JA21 en BBB. Van Haga's club hoeven we niet eens te noemen. Die heeft toch geen toekomst meer, zo leren alle peilingen.

Nee, als de usual suspects klagen over hoge lasten, dan geldt dat uitsluitend voor inkomstenbelasting en premies want die worden wél naar draagkracht geheven. Dat is in de ogen van de rechtse politiek allemaal een soort socialisme. Je komt er gezien de huidige kosten van de staat – zeker nu de defensielasten zo omhoog gaan – niet helemaal onderuit maar je zou het toch zoveel mogelijk moeten terugbrengen. Althans, dat belijd je met de mond om rechtstreekse belastingen zo impopulair mogelijk te houden, ook onder gewone mensen. Datzelfde geldt voor de toeslagen. Die lijken een beetje op negatieve inkomstenbelasting. Je krijgt geld vanwege het lage niveau van je inkomen. Dat is in deze vorm van denken natuurlijk helemaal uit den boze. Ook afschaffers van toelagen en uitkeringen roepen er meestal bij: "Werk moet lonen".

Er is maar een manier om werk beter te laten lonen: strijd aan de onderhandelingstafels en als het niet anders kan aan het stakingsfront. Dat zijn de plekken waar op het moment enig resultaat wordt geboekt.

Een afschaffing van het lage btw-tarief zou inderdaad een steuntje in de rug zijn. Waarom zou je in hemelsnaam belasting heffen op brood en aardappelen? Lilian Marijnissen staat in de schoenen van Ferdinand Domela Nieuwenhuis die in 1890 met de volgende totaal kansloze Kamermotie de spijker op de kop sloeg: 

"De Kamer
Overwegende dat de indirecte belastingen te zwaar drukken op dat deel der burgerij, dat het minst in staat is dien druk te dragen;
Overwegende dat meer dan een derde der Rijksinkomsten door indirecte heffingen inkomt;
Gelet op de algemeen heerschende en meermalen geopenbaarde begeerte naar verbetering hierin;
‘Besluit Zijne Exellentie den Minister van Financiën uit te noodigen onmiddellijk die maatregelen te beramen, die eene algeheele herziening van onze belastingwetgeving voorbereiden, en wel in dien zin, dat de heffingen op de allereerste behoeften des levens worden vervangen door de zoodanige, die met de draagkracht der natie in overeenstemming is."

Lilian Marijnissen maakt net zo weinig kans als Domela Nieuwenhuis. De negentiende eeuw lijkt wel terug.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.

Beluister het Geheugenpaleis, de wekelijkse podcast van Han van der Horst en John Knieriem over politiek en geschiedenis. Nu: de Eerste Kamer

Meer over:

btw-tarief, opinie
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (52)

Polarisario
Polarisario7 mrt. 2023 - 11:55

De BTW is veel te hoog… helemaal mee eens! Eigenlijk roep ik hier vrij vaak dat het hele belastingsysteem fout is. Er zijn heel veel behoorlijk hoge belastingen en die raken vooral de lagere inkomensgroepen. Denk dan aan al die gemeentelijke heffingen, aan de accijnzen, waterschapsbelasting, provinciale heffingen, noem ze maar op. Mijn stelling, ik herhaal het nog maar een keer, is om de lasten vooral via winst- of inkomstenbelasting te regelen. Lagere overige lasten maken meteen veel toeslagen of subsidies niet meer nodig. Komt iemand alsnog niet rond dan hoort daar een fatsoenlijk vangnet voor te zijn in de vorm van extra bijstand. Dus: Ja, BTW moet omlaag, maar dan meteen het hele stelsel op de schop! Het vreemde is dat geen enkele partij zich hiervoor sterk lijkt te maken.

Duralex
Duralex7 mrt. 2023 - 7:16

Ja Han, zo zou het moeten. Helaas geen meerderheid voor. Maar t idee is goed en de tegenargumenten zijn stuk voor stuk drogredenen. Het kan wel, de zorg is ook Btw vrij. Dat kan ook met alles wat nu 9% is belast.

1 Reactie
See me roling
See me roling7 mrt. 2023 - 19:00

De zorg is btw vrij. Maar daardoor is er geen recht op aftrek. Dat is bij een ziekenhuis prima (op “handjes” zit geen inkoop btw om in aftrek te brengen, maar loonbelasting) maar niet bij handelsgoederen. Alle geleerden zijn het erover eens dat 0% btw niet werkt.

See me roling
See me roling6 mrt. 2023 - 20:01

“ Dat is een merkwaardig argument. De bewoners van de villawijken zijn toch niet in staat meer eten naar binnen te werken dan gewone mensen. Hoezo vooral profiteren? En blijkbaar kunnen ondernemers in hun ogen voor hen niet bedoelde belastingvoordelen straffeloos in eigen zak steken.” Dat is helemaal niet merkwaardig. Een tournedos of stuk zalm zal bij verdere verlaging van het lage btw tarief in absolute euro’s goedkoper worden dan een stuk vlees uit blik. Mooie besparing voor de rijken dus! Daarnaast is het algemeen bekend dat een btw verlaging ten goede komt van de ondernemer. Kappers zijn van heg hoge naar het lage btw tarief gegaan. De consumentenprijs bleef hetzelfde. De kapper was de lachende derde en hield meer over. Dat komt omdat juridisch te btw zou moeten drukken bij de consument. Echter, economisch drukt de btw bij de ondernemer die gewoon de hoogst mogelijke marktprijs vraagt. Deze prijs blijft hetzelfde, ook als de btw lager wordt. De ondernemer voldoet enkel minder btw uit de marktprijs en houdt netto meer over. Daarom moet je dit ook aan experts overlaten.

5 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst6 mrt. 2023 - 21:54

Waar haal je dat vandaan?

See me roling
See me roling6 mrt. 2023 - 22:23

De btw is een indirecte belasting. Dat wil zeggen dat hij wordt geheven van de ondernemer, maar moet drukken bij de consument. Dit is het systeem van heffen. Zo is het in de wet ob en btw richtlijn bepaalt. Dat is de juridische kant. Economisch zal een ondernemer altijd de marktwaarde vragen (inclusief eventuele btw). Als de btw daalt, zal de marktprijs gelijk blijven. Zo was het ook toen kappersdiensten onder het lage btw tarief kwamen. Ook ging de prijs van tandpasta niet naar beneden toen de hoge raad oordeelde dat tandpasta onder het lage btw tarief viel: https://nos.nl/artikel/2144827-onzekerheid-na-btw-uitspraak-6-of-21-op-gezichtscreme-en-floss

Hanvander Horst
Hanvander Horst6 mrt. 2023 - 22:32

Nog dit: de BTW-tarieven zijn voor arm en rijk hetzelfde. Als je het lage tarieft tot 0% terugbrengt, geldt dat dus voor de armen en de rijken. Je denkt nu dat de rijken onevenredig veel profiteren omdat zij duurdere eerste levensbehoeften kopen. Daar is door het karakter van de BTW niets aan te doen. Gelukkig is er wel een oplossing. Je verhoogt gewoon de hoogste schijf in de inkomstenbelasting. Dan wordt dit in jouw ogen onterechte voordeel weer wegbelast. Ik zou willen zeggen: stem Groen Links. Dan breng je je ideaal dichterbij.

See me roling
See me roling7 mrt. 2023 - 7:12

Je moet juist niet de hoogste schijf verhogen. Werken kiet juist beloond worden. Waarom zou je meer dan de helft van elke verdiende euro aan de staat moeten betalen? Wie gaat er dan nog 5 dagen werken. Die vijfde dag komt vaak in de hoogste schrijf terwijl na 4 dagen werken vrije tijd belangrijker wordt (iedereen wil wel 1 dag werken). Daarom is er ook geen enkel land met een partij als GroenLinks aan de leiding die het beter doet dan Nederland.

Hanvander Horst
Hanvander Horst7 mrt. 2023 - 8:59

Jij denkt dat topinkomens beloningen zijn voor hard werken en niet voor het hebben van een machtspositie of een heleboel al dan niet geërfd geld. Tja, heel velen denken dat en schragen zo de rijkdom van weinigen en het sappelen van zichzelf.

pahan
pahan6 mrt. 2023 - 18:36

'Dat steken producenten en supermarkten in eigen zak, zo waarschuwen zij.' Is dat geen realistische verwachting dan? Als je nu weet dat mensen 4 euro voor een bloemkool willen betalen, ben je toch mal als je dat niet blijft rekenen? De controle op energieprijzen en brandstof werkt niet, het is toch wat de gek er voor geeft en niet wat de kostprijs is?

1 Reactie
See me roling
See me roling6 mrt. 2023 - 19:53

Helemaal mee eens. Kappers vielen eerst onder het normale btw-tarief en later onder het lage btw-tarief. Niemand die de overgang merkte. De consumentenprijs bleef hetzelfde. Extra winst voor de kapper.

Pietje Puk139
Pietje Puk1396 mrt. 2023 - 16:01

Lilian Marijnissen maakt misschien een kans als zij besluit om de bevolking uit te leggen wat het verschil is tussen links en rechts sociaal en liberaal verzorgingsstaat en nachtwakersstaat rijnlandmodel en angelsaksisch model Maar Lilian weigert keihard om de bevolking te voorzien van wat simpele informatie. Daardoor kunnen de liberale partijen de bevolking zwaar voor de gek houden. Waardoor de liberale partijen in het geheel niet worden tegengehouden, zodat zij stukje bij beetje alle sociale voorzieningen de nek om kunnen draaien. Ik vraag mij dan ook sterk af wat dat domme volk gaat doen als de AOW wordt afgeschaft. Waarschijnlijk nog harder PVV stemmen, want het is toch altijd de schuld van de buitenlanders.

1 Reactie
onyxcumulus
onyxcumulus6 mrt. 2023 - 16:55

Dat verschil wil de bevolking helemaal niet weten joh. Veel te moeilijk voor de hardwerkende burger

Kees van Bemmelen
Kees van Bemmelen6 mrt. 2023 - 15:58

"Dit lacht rechts zeer toe, inclusief – laten we dat nog eens sterk benadrukken – PVV, FVD, JA21 en BBB." Van die andere clubs weet ik het niet, maar volgens mij heeft Wilders vaak genoeg voorstellen gedaan om de BTW naar nul te verlagen. Een paar dagen terug diende de PVV nog een initiatiefwet in (Wet betaalbare boodschappen) om de BTW naar nul te brengen.

4 Reacties
onyxcumulus
onyxcumulus6 mrt. 2023 - 16:58

Dat heeft Wilders gedaan aan het begin van het Corona jaar om lekker mee te scoren. Het zou maar voor 1 jaar moeten zijn. Zelfde dit jaar met de energiecrisis. Soortgelijk voorstel. Makkelijk scoren.

Thuru
Thuru6 mrt. 2023 - 18:33

@onyx Die motie was nog van pas geleden, ruim een week geleden ofzo. Überhaupt heeft Wilders goede moties ingediend, alleen zijn deze helaas er niet door gekomen. PVV is gewoon de beste keus om op te stemmen. Stem in ieder geval niet op PVDA, GL, CDA, VVD en D66

Kees van Bemmelen
Kees van Bemmelen6 mrt. 2023 - 19:09

Onyxcumulus, Er was in het begin van de coronacrisis ook een voorstel om het tijdelijk af te schaffen inderdaad, maar de initiatiefwet waar ik op doel is drie dagen geleden ingediend. Ik zie ook nergens dat het tijdelijk is, maar misschien heb ik ergens over heen gelezen: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel%3A36315 En 'scoren', tja, dat kun je in principe altijd denken als politici dit soort maatregelen voorstellen, ook bij mevrouw Marijnissen.

onyxcumulus
onyxcumulus8 mrt. 2023 - 12:38

@Kees van Bemmelen 6 mrt. 2023 - 20:09 Onyxcumulus, """"Er was in het begin van de coronacrisis ook een voorstel om het tijdelijk af te schaffen inderdaad, maar de initiatiefwet waar ik op doel is drie dagen geleden ingediend. """ Daar duidt ik toch ook op door te schrijven 'dit jaar'..

BobDobb
BobDobb6 mrt. 2023 - 15:29

Ik verdien prima maar ben helemaal voor geen btw op voedingsmiddelen. Wel een rare take van links omdat die al jaren pleiten voor minder belasting op arbeid en meer op consumptie (ben ik overigens ook voor) en nu gaat het roer dus weer helemaal om. De eerst volgende complicatie in dit op zich aardige voorstel zie ik trouwens ook aankomen want 0% op aardappels vindt ieder een goed idee maar ik zie ze vanuit de kantlijn al schreeuwen dat dat dan niet moet gelden voor friet en chips. Een nieuwe slecht opgetuigde overheidsinstantie die moet gaan bepalen wat wel en geen goed eten is ligt in het verschiet.

1 Reactie
LaBou
LaBou 6 mrt. 2023 - 17:30

De ene consumptie is de andere niet. Dat weet deze reageerder ook wel.

Joop  den Uil
Joop den Uil6 mrt. 2023 - 15:18

geneuzel en gebakken lucht. na de verkiezingen gaat de BTW naar 23 % ; daar durf ik een goede fles water op te zetten.

3 Reacties
LaBou
LaBou 6 mrt. 2023 - 17:31

Had je maar niet op rutte moeten stemmen. Het is dus jouw schuld.

See me roling
See me roling6 mrt. 2023 - 18:25

Rutte heeft niets met belastingen of financiën van doen. Dat valt onder kaag (d66) en Marnix van rij (cda). Overigen raakt een btw tarief van 23% de rijken harder. Dure auto’s bijvoorbeeld worden dan extra duur. 23% over veel is meer dan 23% over weinig. Kunnen mooi de minima weer van omhoog.

Hanvander Horst
Hanvander Horst6 mrt. 2023 - 21:56

Deze argumentatie gebruikten de rijken rond 1900 in hun verzet tegen progressieve belastingen.

Pindaklaas
Pindaklaas6 mrt. 2023 - 15:01

Ik was afgelopen weekend in een discussie verwikkeld met een groepje mensen die het niet breed hebben. Allen huurders, de een zieker dan de ander en afhankelijk van uitkeringen en toeslagen. En ze dragen BBB op een schild de kamer rond. Ik kan zoiets niet snappen en steek dat ook niet onder stoelen en banken, en verliet de discussie dan ook met de woorden dat we de politiek krijgen die we verdienen. Hopelijk zien die stemmers nog op tijd wat ze zichzelf aandoen door op BBB te stemmen, zoniet, verdienen ze wat ze zichzelf aandoen.

2 Reacties
Pietje Puk139
Pietje Puk1396 mrt. 2023 - 16:05

In 2021 stemde 63 % van de bevolking op een liberale partij. En daar zijn PVV, JA21 en Forum nog niet eens bij geteld. Want, ook al worden die partijen "extreem rechts" genoemd (wat onzin is omdat nationalisme niets met "rechts" te maken heeft), ze zijn gewoon liberaal. Waarom die mensen BBB stemmen? Om het kabinet te pesten. Dat zij zichzelf daarmee een mes in de rug steken, dat hebben ze niet door.

Polarisario
Polarisario7 mrt. 2023 - 12:32

@Pietje: Nationalisme en Liberalisme hebben net zoveel raakvlakken als Nationalisme en Socialisme. Gewoon appels en peren. Wel ben ik het eens met je opmerking over extreem-rechts. Extreme afwijkende standpunten zijn gewoon extreme afwijkende standpunten. Zo is de PVV eerder links (sociaal economisch gezien) dan rechts en is FvD gewoon extreem gestoord. Persoonlijk vind ik D66 eerder extreem dan Ja21. Dat zullen veel Jopers niet met me eens zijn overigens. GL is behoorlijk liberaal en de PvdA wordt dat vaak verweten, maar is in beginsel nog altijd Sociaal-Democratisch.

omaoeverloos
omaoeverloos6 mrt. 2023 - 14:55

BTW afschaffen en vervangen door een klimaat- of CO2 tax zou een prima oplossing zijn.

7 Reacties
Markzelluf
Markzelluf6 mrt. 2023 - 15:48

Prima idee, maar dat maakt vlees, zuivel, snoep, snacks en chips een stuk duurder. Is dat waar de achterban van de SP behoefte aan heeft?

Pindaklaas
Pindaklaas6 mrt. 2023 - 17:20

@Mark, "Prima idee, maar dat maakt vlees, zuivel, snoep, snacks en chips een stuk duurder. Is dat waar de achterban van de SP behoefte aan heeft?" Waarom zou de achterban van de Sp daar geen behoefte aan hebben? U zit blijkbaar vol vooroordelen.

LaBou
LaBou 6 mrt. 2023 - 17:33

"Prima idee, maar dat maakt vlees, zuivel, snoep, snacks en chips een stuk duurder. Is dat waar de achterban van de SP behoefte aan heeft?" Het is rechts dat elke keer roept dat die onderklasse voor slecht en goedkoop gaat. En nu wil de SP dat veranderen en dan is het weer niet goed want: SP hè.

Markzelluf
Markzelluf6 mrt. 2023 - 20:24

O, gauw voorstellen dan, La en Pinda, mijn steun hebben jullie!

LaBou
LaBou 6 mrt. 2023 - 22:12

"O, gauw voorstellen dan, La en Pinda, mijn steun hebben jullie!" Dat blijkt anders niet uit de initiële post van nepmark. Wat wél uit deze reactie blijkt dat er een gevoelige snaar is geraakt.

Markzelluf
Markzelluf7 mrt. 2023 - 11:48

La, ik vind het prima hoor, als we de co2. Kosten via belastingen in rekening brengen. Vlees, bier, snacks en vakantie een stuk duurder en groenten goedkoper! Geen idee waarom jij denkt dat ik daar tegen ben

LaBou
LaBou 8 mrt. 2023 - 22:05

Dat komt door de wat narrige toon van de reacties van nepmark.

Markzelluf
Markzelluf6 mrt. 2023 - 14:25

Prima om onbewerkte, plantaardige producten lager te belasten al zet dat nauwelijks zoden aan de dijk: een kg aardappels wordt 10 cent goedkoper of zo. Maar voor veel producten zou ik eerder kiezen voor een hoger btw-tarief. Snacks, suikerhoudende frisdranken, zoute drop en bijvoorbeeld vlees, het valt allemaal on 9%. Zowel voor wat betreft de gezondheid van onszelf als het milieu is het beter om de consumptie af te remmen. Nu al zie je dat er een negatieve relatie is tussen inkomen en obesitas. Zie https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/40/meer-obesitas-en-diabetes-bij-volwassenen-met-armoederisico#:~:text=Van%20de%20mensen%20met%20een,matig%20overgewicht%2C%2020%20procent%20obesitas. Als je echt sociaal bent, dan stimuleer je gezonde voedingsmiddelen en rem je de consumptie van ongezonde voeding af. Dus volkorenbrood naar 0% en witbrood 21%. Bonen 0%, gehakt 21%. Wat we overigens niet moeten vergeten zijn de implementatieproblemen bij de fiscus. Nu kost het al heel wat moeite de zaken goed te regelen.

A little bit of sunshine
A little bit of sunshine6 mrt. 2023 - 14:06

Het credo was toch ooit (ook van links), belasting op arbeid omlaag en belasting op consumptie omhoog. Dat is in feite wat er de laatste jaren mondjesmaat gebeurt. Voor het klimaat zou dit nog verder doorgetrokken moeten worden. Consumptie duurder maken (en ja, ook op eerste levensbehoeften) zodat we misschien ooit gaan consuminderen.

1 Reactie
Mark Huysman
Mark Huysman6 mrt. 2023 - 15:41

[Het credo was toch ooit (ook van links), belasting op arbeid omlaag en belasting op consumptie omhoog.] Nee, belasting op kapitaal omhoog. Belasting op eerste levensbehoeften gaat ten koste van de armen.

a.doorgeest
a.doorgeest6 mrt. 2023 - 14:00

Het idee van L. Marijnissen is me te rigoureus en radicaal - de staatskas moet op een bepaalde manier wel gevuld worden en blijven. Wel is het BTW-tarief in ons land op primaire levensbehoeften belachelijk en wat mij betreft onsmakelijk hoog geworden. Typisch beleid van mensen die zulks toch wel kunnen hebben. Het lijkt me beter naar een laag BTW-tarief te gaan van zeg 4% op primaire levensbehoeften. Je kunt ook voor een flexibel systeem kiezen: in magere jaren kun je het op 2 of 3 procent zetten ( ook in internationale noodsituaties en volstrekt onvoorziene omstandigheden zoals nu) en tijdens hoogconjunctuur kun je dan eventueel terug naar 5 of 6 procent. Is allemaal arbitrair, maar dat er juist nu het één en ander gedaan moet worden om lagere inkomens te ondersteunen is evident. (Ook) in die zin heeft Van der Horst hier weer een heerlijk sociaal-democratisch artikel met een kloppende zienswijze afgeleverd.

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin6 mrt. 2023 - 14:45

Schippers wil de belastingen verlagen, zegt ze! En verder bezuinigen. Dan weet eenieder waarop!

TheunT
TheunT6 mrt. 2023 - 12:24

Meer progressieve belasting op verbruik zou goed zijn consuminderen te stimuleren. Dus hoe meer je koopt van iets hoe meer je er voor gaat betalen.

Minoes&tuin
Minoes&tuin6 mrt. 2023 - 11:51

Volgens mij is het lage BTW tarief in België een stuk lager dan in Nederland, ik dacht 6%, en willen ze dat nu terugbrengen tot 0 procent. Het kan dus wel. België heeft meer schulden dan Nederland. Overigens hebben ze de onderhandelingen over stikstof gisteren afgebroken in Vlaanderen en is het wachten op de uitkomst dientengevolge. Twee partijen zijn gelijkgestemd maar ook daar wil het CD en V niet mee vanwege de angst voor stemverlies onder de boeren volgens mij. De meerderheid van het Vlaams kabinet wil dus wel. Al weet ik niet wat daar de uitkomst van is, het hoe en/of wat.

See me roling
See me roling6 mrt. 2023 - 11:49

“ Een afschaffing van het lage btw-tarief zou inderdaad een steuntje in de rug zijn” Het lage tarief wordt niet afgeschaft. Er komt een (extra) laag btw-tarief bij. De verkoop is dan belast met het tarief van 0%. Omdat het belast is, behoud de ondernemer aftrek van inkoop btw. Dit is anders als de levering btw-vrijgesteld zou zijn, en niet belast (tegen het tarief van 0%). Daarnaast drukt er veel btw bij de sterkste schouders. Immers, btw beoogt consumptie te belasten. Meer consumptie? Dan meer btw betalen. Daarnaast speelt ook afbakeningsproblematiek een rol. Valt een groenteburger onder het lage tarief van 0%? Een pizza bodem van bloemkool? Een groentekroket? Appelsap? Gekruide krieltjes? Dit soort vraagstukken kan je beter overlaten aan experts.

8 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst6 mrt. 2023 - 14:44

Het antwoord op je vragen is "ja"

See me roling
See me roling6 mrt. 2023 - 15:50

Ten eerst wordt het lage btw tarief niet afgeschaft. Daarnaast zou het ongezond zijn om groentekroketten en groente chips goedkoper te maken. Dan gaan mensen liever een kroket eten dan een stukje vlees. Het 0 tarief geldt namelijk volgens het voorstel alleen voor groente en fruit. Mensen aan de kroketten helpen in plaats van vlees, gaat nergens over.

Hanvander Horst
Hanvander Horst6 mrt. 2023 - 17:16

Dat van die 0% staat ook in mijn stuk. Nu dat over die kroketten. Het gaat hier over een plan om iets meer geld te laten in de portemonees van de Nederlanders. Daar gaat het dus over. Hier. Het gaat niet over de vraag hoe en of je door fiscale maatregelen bepaalde voedingsmiddelen zoals kroketten voor mensen met weinig geld onbetaalbaar moet maken maar voor de rijken niet. Dat is namelijk een ANDERE discussie, een ANDER probleem en dat moet je op een ANDERE manier aanpakken. Welke, dat is hier niet aan de orde. Dit land gaat naar de klote omdat men met 1 maatregele verschillende doelen wil bereiken. Resultaat: men bereikt niets.

See me roling
See me roling6 mrt. 2023 - 18:11

Het gaat erom dat een verlaagd tarief van 0% juist niets te maken heeft met het weglaten van een laag tarief. Daarnaast moet een maatregel uitvoerbaar zijn en neutraal zijn. Alle deskundigen zijn het er over eens dat een laag tarief voor groente en fruit niet uitvoerbaar is vanwege afbakening. DAT is de reden dat het nog niet is ingevoerd. DAT is de dus de reden en dat is dus NIET een andere discussie. Het is juist het kernpunt. Daarom moet je dit aan experts overlaten.

Hanvander Horst
Hanvander Horst6 mrt. 2023 - 19:07

Dus wat? Ik meld dat Marijnissen 0% wil en dan haal jij er van alles en nog wat bij wat niet over inkomenspolitiek gaat maar over gezondheidspolitiek. Spijt me, maar daar gaat het hier niet over, wat je er ook omheen lult.

See me roling
See me roling6 mrt. 2023 - 20:05

Ik haal erbij dat experts twijfelen aan de haalbaarheid van 0%. Met name de afbakingsproblemen leiden tot problemen die niet uitvoerbaar zijn. Dat is niet erbij halen. Dat is het kernpunt van niet haalbaar voorstel. Lees de experts er maar op na. Bijvoorbeeld professor belastingen leo stevens. https://www.ewmagazine.nl/economie/achtergrond/2023/02/geen-btw-op-groente-en-fruit-is-onzinnig-41380w/ Maar hij haalt er natuurlijk vanalles bij. Mehoela.

Hanvander Horst
Hanvander Horst6 mrt. 2023 - 21:58

Dat doet de professor inderdaad. Het is heel gemakkelijk om het BTW tarief naar 0% terug te brengen. Niet zeuren. Niet het goede de vijand laten zijn van het betere maar de maatregel nemen.

Polarisario
Polarisario7 mrt. 2023 - 16:41

@See me: BTW, Inkomensbelasting, noem maar op, het zijn allemaal communicerende vaten. Het is onzin verder om te stellen dat een procentje meer op de bovenste schijf arbeid minder laat lonen. De overheid haalt het anders wel op door de OZB of BMP te laten stijgen. Ze zijn in Den Haag simpelweg verslaafd aan jouw en mijn belastingen. Natuurlijk is de 72% van 50 jaar geleden wat erg veel, maar of we nou 52% of 53% van de bovenkant betalen merk je bijna niet. Zo’n extra procentje of zelfs een extra schijf zou de ruimte geven veel andere tarieven te schrappen of te verlagen. Je kan het ook anders bekijken. Door diverse belastingen niet meer te heffen maak je ook de controle daarop overbodig en kan de overheid deze taak schrappen. Dat betekent automatisch minder bureaucratie en dus een mogelijke reductie van het ambtenarenapparaat. Iedereen blij want dat is toch ook een wens van de VVD? Tenminste dat beweren ze. In de praktijk doen ze natuurlijk de belastingen verhogen daar waar dat kan. Overigens schromen ze er niet voor dat te doen als het eigenlijk niet kan. Zo zijn we dan weer terug bij de BTW.

Yun99
Yun996 mrt. 2023 - 11:47

Het is zinloos, in de zin van dat het voorlopig niet ingevoerd gaat worden. Maar het is uiterst zinvol om te laten zien dat de ideeën er wel zijn, maar dat bepaalde partijen deze zullen blokkeren.