Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Heeft Erdogan de handel met Israël echt stopgezet?

  •  
17-05-2024
  •  
leestijd 6 minuten
  •  
1589 keer bekeken
  •  
erdogan

De handelsbetrekkingen tussen Turkije en Israël kennen een relatief lange geschiedenis. In de laatste 20 jaar is de volume van de handel tussen Turkije en Israël verzesvoudigd. Dat is van de zijde van Turkije te danken aan de neoliberale en reactionair-religieuze regering onder leiding van de AK-partij van Erdogan en later ook aan de fascistische ‘Grijze Wolven-partij MHP’ van Bahceli waar Erdogan een coalitie mee samenstelde.

De gebeurtenissen in Gaza vanaf 8 oktober 2023 vormden voor Erdogan geen reden tot beëindiging van de Turkse handelsbetrekkingen met Israël. Gedurende de afgelopen lange en catastrofale zeven maanden zette Erdogan zijn winstgevende handel met Israël gewetenloos en gewoon voort. Willens en wetens. Als of er niets aan de hand was.

Hij verrijkte zichzelf. En hij bediende Israël met groenten, fruit, deegwaren, zoetwaren, aardolie, verf, cement, graniet, diverse speciale bouwmaterialen, ijzer, staal, aluminiumgoederen en diverse andere producten. Al deze genoemde en ongenoemde producten gebruikte Israël als brandstof voor militaire voertuigen, als materiaal voor de productie van kogels, granaten, mortierwapens en andere oorlogsmiddelen die de genocide op de Palestijnen in Gaza mede mogelijk maakten. Israël gebruikte die producten als materiaal voor de bouw en onderhoud van checkpoints, wegversperringen en illegale nederzettingen op Palestijns territorium. En Israël gebruikte die producten als levensmiddelen voor de zionistische, misdadige kolonisten die de bezetting van Palestina voortzetten en uitbreiden.

Pas na bijna zeven maanden van genocide op de Palestijnen in Gaza verklaarde Erdogan dat hij zijn minister van Handel de opdracht gegeven zou hebben om vanaf 2 mei 2024 alle handel met Israël stop te zetten. De Turkse minister van Handel verklaarde later op zijn beurt dat de Turkse handel met Israël met ingang van 2 mei stopgezet zou worden.

Erdogan, die zich bij iedere gelegenheid voordoet als de grootste vriend van het Palestijnse volk, verklaarde dat hij tot het besluit van verbreking van de handelsbetrekkingen met Israël was gekomen vanwege de gruwelijke oorlogsmisdaden tegen de Palestijnen.

Maar Israël pleegde al zeven maanden oorlogsmisdaden tegen de Palestijnen in Gaza. Waar was Erdogan al die tijd? Waarom heeft hij al die tijd de genocide op de Gazanen medegefaciliteerd?

Als Erdogan werkelijk de grootste vriend van het Palestijnse volk en van de Gazaanse bevolking zou zijn, dan zou hij zijn verklaring over stopzetting van de handel met agressor Israël ten minste zeven maanden geleden hebben moeten publiceren en er onmiddellijk naar hebben moeten handelen. In plaats daarvan koos Erdogan er feitelijk voor om agressor Israël te helpen met de vernietiging en bezetting van Palestina en met het uitmoorden van de Palestijnen in Gaza en alle andere delen van Palestina.

Erdogan heeft gedurende de zeven maanden voorafgaand aan zijn besluit tot verbreking van de Turkse handelsbetrekkingen met Israël alleen maar krokodillentranen gehuild. Emmers vol krokodillentranen, maar ondertussen vulde hij flink zijn eigen zakken, de zakken van zijn familie en die van zijn rijke vrienden uit de parasiterende klasse van de bourgeoisie die hij bedient. En dat terwijl duizenden en tienduizenden Palestijnse zuigelingen, peuters, kleuters, kinderen, jongeren en vrouwen massaal en genocidaal afgeslacht werden. Terwijl duizenden Palestijnse mannen uitgekleed, geblinddoekt, van achteren geboeid, gemarteld, vernederd en vermoord werden. Terwijl met de menselijke waardigheid en vrouwelijke eer van de Palestijnse vrouwen en meisjes gespeeld, gezinspeeld en gespot werd door onbeschofte, sadistische, eerloze, laffe en beestachtige Israëlische terroristen in uniform en door hun even beestachtige zogenaamde commandanten.

Het besluit en de verklaring van Erdogan om de handel met agressor Israel stop te zetten komt niet overeen met zijn perverse belangen of zijn net zo perverse overtuiging. Erdogan ligt niet wakker van het feit dat heel Gaza platgebombardeerd is, dat er tienduizenden Palestijnen vermoord zijn en dat er misschien nog tienduizenden Palestijnen vermoord zullen worden.

Het feit dat Erdogan genoodzaakt was dat besluit te nemen en die verklaring te publiceren, is het effect van de politieke druk die van onderop door verschillende delen van het volk, met name door de werkende, werkloze en studerende jongeren, was opgebouwd door middel van aanhoudende oppositionele massa-acties en activiteiten.

Ook de groeiende en steeds luider wordende pro-Palestina-solidariteit op mondiale schaal heeft in combinatie met de pro-Palestina-solidariteit in Turkije Erdogan aangezet tot wijziging van zijn houding. Dat doet concluderen dat mondiale pro-Palestina-solidariteit ook van invloed is op individuele landen.

Als het aan Erdogan lag, had hij zijn perverse handelsbetrekkingen met de zionistisch-kolonialistische, genocidale agressor Israël toch wel vrolijk voortgezet. Want Turkije verkeert dankzij Erdogan en de parasitaire kapitalistische klasse die hij bedient en waartoe hij behoort, in een diepe economische crisis.

Erdogan heeft zo veel mogelijk en zo snel mogelijk meer geld nodig. Hij heeft dat nodig om niet nog meer delen van zijn electoraat te verliezen. Hij heeft het geld nodig om te pappen en nat te houden, om de volgende vier jaar vóór de aankomende algemene verkiezingen uit te kunnen zitten en om zijn komende verkiezingssucces te kunnen financieren. Hij had de lokale verkiezingen van 31 maart jongstleden al verloren en hij wil voorkomen dat hij de komende algemene verkiezingen ook gaat verliezen.

Als hij dan desondanks verklaart de winstgevende handelsbetrekkingen met agressor Israël te zullen stopzetten, dan blijkt daaruit het effect van de pro-Palestina solidariteit in Turkije en de wereld.

Tegelijkertijd is Erdogan een leugenaar. Hij is erg begaafd in het construeren van demagogische leugens. Hij is een meesterretoricus en een sluwe manipulator. Nog steeds denken velen dat hij een grote leider is. In werkelijkheid is hij echter geen grote leider maar een grote misleider, een huichelaar. Hij kan van alles beloven niet te zullen doen en dat dan toch stiekem doen. Als het om beloftes van Erdogan gaat, zou de houding daarom moeten zijn: eerst zien, dan nog een keer zien, dan nog een twintig keer zien en dan pas voorzichtig geloven. Maar wel voorzichtig en niet onmiddellijk… Voorzichtig en niet onmiddellijk…!

Want Turkije is ook een doorvoerland van Azerische olie. Er loopt een oliepijplijn van Azerbaijan, via Georgië, over Turkije naar de Turkse haven van het plaatsje Ceyhan dat ligt aan de Middellandse Zee. Van daaruit ligt agressor Israël nog maar een steenworp verder. Van daaruit werd en wordt Azerische olie naar agressor Israël vervoerd met de maritieme tanker van Bilal Erdogan, de zoon van president Recep Tayyip Erdogan. De controle van de oliepijplijn en van de haven van Ceyhan ligt in handen van de President en zijn regering. Wie gaat erop toezien dat Turkije geen Azerische olie doorlaat naar Israël? En wie gaat erop toezien dat er geen producten van Turkije naar Israël en van Israël naar Turkije worden doorgevoerd? Gaan Erdogan en zijn corrupte ambtenaren daarop toezien? Voorzichtig en niet onmiddellijk…!

Want nog niet eens een week na 2 mei 2024, de dag waarop de stopzetting van de handel met Israel zou ingaan, is er informatie vrijgekomen over een schip dat volgeladen met goederen vanuit de Turkse haven van Iskenderoen in de richting van Israël is uitgevaren. Het ging om het schip ‘Turkon Istanbul’ dat in de haven van Iskenderoen met goederen volgeladen werd en dat van daaruit op 6 mei 2024 uitgevaren is met bestemming Asjdod, Israël, waar het zijn lading heeft gelost. Dat containerschip is 185 meter lang en 28 meter breed.

Wat heeft dat schip naar Asjdod getransporteerd? Hoeveel schepen zijn op dezelfde manier na 2 mei 2024 naar Asjdod gestuurd en met welke lading? Welke producten hebben die schepen naar Israël getransporteerd? Wat hebben die uit Israel naar Turkije meegenomen? Vragen die Erdogan op het moment dat die hem gesteld werden onmiddellijk had kunnen beantwoorden maar die hij tot nu toe weigerde te beantwoorden.

Velen beweren dat na 2 mei 2024, geladen Turkse schepen op dezelfde manier officieel vanuit diverse Turkse havens zogenaamd in de richting van Cyprus of Egypte vertrokken maar in werkelijkheid naar de haven van Asjdod voeren.

Het is overigens niet voor het eerst dat Erdogan geheime ladingen naar geheime bestemmingen en misdadige bondgenoten van hem laat vervoeren. Zo stuurde hij in het recente verleden jarenlang grote vrachtwagens volgeladen met wapens en munitie naar ISIS en andere terreurgroepen die in Irak, Syrië en elders actief waren en dat nog steeds zijn.

Hoe dan ook, we zien aan het voorbeeld van Turkije, en overigens ook wel aan voorbeelden in andere landen, nog eens dat het mogelijk is om de machthebbers tot wijziging van hun beleid en houding te dwingen. Als de solidariteitsstrijd in Turkije en de wereld Erdogan ertoe gedwongen heeft de handel met Israël te stoppen, te decimeren of die slechts gedeeltelijk in het geheim te drijven, dan betekent het dat Erdogan gezwicht is voor de solidariteitsstrijd in Turkije en de wereld.

Dat geeft ons des te meer te leren dat we onze strijd in Nederland nog verder zouden moeten verenigen, verbreden en opvoeren om de Nederlandse regering te bewegen tot stopzetting van in ieder geval alle militaire samenwerking met agressor Israël.

Dat is zeer zeker mogelijk! Dat is mogelijk ondanks alle tegenwerking door het pro-Israëlfront en de zionisten en ondanks alle tegenwerking door pseudo-linkse, rechtse en extreemrechtse krachten in samenleving, onderwijs, media, politiek, parlement en bedrijfsleven.

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.