Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Johan Remkes presenteert stikstofconclusie

Uitstoot boeren-grootvervuilers 'beëindigen' en 'voorlopig' vasthouden aan 2030
Joop

Hebben we geleerd van de bankencrisis?

  •  
14-04-2020
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
47121778284_f1094af21d_k

© cc-foto: Victor

Als het noodzakelijk is een bedrijf te redden, dan is dat vanwege de mensen die er werken. En voor de samenleving als geheel die baat heeft bij het bedrijf. Die belangen moeten voorop staan.
Als ik naar Den Haag rijd over de A4 voor een coronadebat kom ik langs Schiphol. En dan zie je de economische crisis in een oogopslag: een enorme rij vliegtuigen werkeloos aan de grond. KLM verliest nu 25 miljoen per dag. Wat gaat dit betekenen voor de 32.000 mensen die er werken? En voor al die mensen die in hun baan indirect afhankelijk zijn van KLM, Schiphol of het reizen in het algemeen?
Verbindingen met de wereld en heel erg veel banen voor heel veel mensen. Dat is de reden dat Nederland en Frankrijk nu over een steunpakket praten. Heel belangrijk, maar laten we wel heel scherp zijn in onze voorwaarden voor we bedrijven met miljarden steunen.
Toen in 2008 met de bankencrisis het bonusfestijn in één klap voorbij was, kon de samenleving het zich niet veroorloven de banken failliet te laten gaan. ‘Too big to fail.’ Want in tegenstelling tot wat de fetisjisten van de markt altijd beweerden, bleken banken geen gewone bedrijven te zijn. De belastingbetaler draaide op voor de rekening.
Twaalf jaar later bevinden we ons opnieuw in een situatie waarbij we met staatssteun bedrijven overeind moeten houden. Verschil is dat deze crisis de bedrijven niet te verwijten is. Toch is de vraag: wat zijn de lessen van de bankencrisis?
Drie voorwaarden voor bedrijvensteun:
  1. In ruil voor steun moeten we wat te zeggen krijgen over het bedrijf. We moeten voorkomen dat zodra de crisis over is de belastingbetaler vriendelijk wordt bedankt en er weer dividend en bonussen worden uitgekeerd alsof er niks gebeurd is. Als een bedrijf een crisis niet op eigen kracht kan overleven, moet er structureel iets veranderen. Bijvoorbeeld als het gaat om de beloningscultuur en duurzaamheid. Dat moeten we nu afdwingen.
  2. Belangen van de werknemers voorop. De belangrijkste reden voor steun zijn alle 32.000 mensen en hun gezinnen die voor hun inkomsten afhankelijk zijn van KLM. Zij maken het bedrijf en daarom moeten we hun banen redden. Staatssteun moet daarom altijd gekoppeld zijn aan garanties over het behoud van werkgelegenheid. Dat KLM na de eerste steunmaatregelen meteen aankondigde tweeduizend mensen met een flexibel contract op straat te zetten is precies hoe het niet moet.
  3. Aandeelhouders betalen mee. De afgelopen jaren heeft KLM 200 miljoen besteed aan het opkrikken van de eigen beurskoers. Het is een van de redenen dat het bedrijf nu weinig buffer heeft. Als de aandeelhouders profiteren als het goed gaat, moeten ze ook meebetalen als het slecht gaat. Niet de lusten voor de aandeelhouders en de lasten voor de samenleving.
Vorige week heb ik er bij de regering op aangedrongen deze lessen ook toe te passen op KLM. In 2008 werden we overvallen, nu is er geen excuus meer. Als het noodzakelijk is een bedrijf te redden, dan is dat vanwege de mensen die er werken. En voor de samenleving als geheel die baat heeft bij het bedrijf. Die belangen moeten voorop staan. Nu in deze acute noodsituatie, en ook straks als de crisis voorbij is.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (44)

Pater
Pater18 apr. 2020 - 10:44

Een commentaar hieronder: "Een vicepremier met afbraakbeleid in zijn ministerie die nu ons advies geeft. Laat maar zitten." Ja, Asscher heeft afbraakbeleid gevoerden gesteund. Hij heeft grote fouten gemaakt. Dat zegt-ie nu zelf ook. Als je niet op Asscher gaat stemmen kan ik me dat voorstellen, ga ik ook niet doen. Maar laten we deze voorwaarden gewoon op hun waarde beoordelen, en dan zeg ik: prima verhaal.

Minoes&tuin
Minoes&tuin16 apr. 2020 - 13:20

Wat Martin van Rijn nu weer klaargespeeld heeft m.b.t. het electronisch patiëntendossier en de privacy, het geen toestemming geven maar toch... is godgeklaagd. Ik heb zo mijn buik vol van de PvdA.

Minoes&tuin
Minoes&tuin15 apr. 2020 - 11:38

Altijd weer dezelfde riedel, hetzelfde excuus, dezelfde oplossing, dezelfde gevolgen maar dan erger, ik word er een beetje moe van.

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin15 apr. 2020 - 11:41

Ik moet denken aan een gouverneur in Mexico die zei dat het virus de rijken erger treft omdat de armen er immuun voor waren.

Paul250371
Paul25037115 apr. 2020 - 10:21

Ik heb er in ieder geval van geleerd dat het aanpakken van de crises niet meer door de neo liberale PVDA moet worden gedaan sinds het verraad van Samsom.

Ivan61
Ivan6115 apr. 2020 - 9:50

In 2008 waren wij niet overvallen hoe komt u hier bij? Wij moesten destijds de banken redden weet u dat nog? Wij mochten niks over zeggen maar wel dokken. Ik vind dat nog steeds grote fout en hoe betrouwbaar is een politicus die een crisis zag niet aankomen? Helemaal niet dus. Een vicepremier met afbraakbeleid in zijn ministerie die nu ons advies geeft. Laat maar zitten.

Ballonnendoorprikker
Ballonnendoorprikker15 apr. 2020 - 9:34

Beste meneer Asscher, met uw goedkeuring en ook zonder, neem ik uw drie voorwaarden even door; Als eerste de zeggenschap. Als u wilt sturen op de beloningsstructuur, dan is staatssteun niet nodig. Via het instrument belastingen kunt u daar prima op sturen. Voer bijvoorbeeld een top tarief in. Bijvoorbeeld alle inkomen boven de € 150.000 wordt belast met een tarief van 85 of 90%. Dan is een salaris van bruto 10 miljoen geen probleem. Netto blijft er alleszins aardig netto bedrag over van meer van anderhalf miljoen. Daar kun je goed van leven. Het komt overeen met de bijstand voor 100 personen). Belangrijker is dat het bijna 8,5 miljoen aan belastinginkomsten oplevert. (https://ballonnendoorprikker.nl/2020/04/12/resetknop/). Duurzaamheid bij bedrijven kunt op twee manieren bereiken als eerste kunt u die via wetgeving afdwingen. Als tweede kunt u niet-duurzaam gedrag belasten (voer bijvoorbeeld een kerosine-heffing in die net zo hoog is als de opslagen op benzine). Zoals u ziet zijn er andere mogelijkheden dan het redden van deze bedrijven om die doelen te bereiken. Op uw tweede voorwaarde, de belangen van de werknemers, kom ik als laatste terug. Nu eerst de laatste: de aandeelhouders laten meebetalen. Als we even buiten beschouwing laten dat de staat, door de actie van minister Hoekstra, een grote aandeelhouder is, heeft de overheid een middel in haar repertoire dat ervoor zorgt dat aandeelhouders meebetalen. Dat middel heet 'vermogensbelasting'. En dan niet de regressieve vorm die we nu kennen waarbij kleine vermogenden procentueel gezien veel meer betalen dan de grote vermogens. Nee, een progressieve vermogensbelasting. Hoe groter het vermogen, hoe groter het 'aandelenbezit'. Zo worden lusten en lasten structureel eerlijk verdeeld. (https://ballonnendoorprikker.nl/2020/04/04/grootste-europeaan-ooit/) Dan kom ik nu bij de werknemers en de flexkrachten. Daar ligt, als ik u goed begrijp uw belangrijkste motivatie. Dat roept bij mij een vraag op: als u bedrijven wilt redden vanwege de mens die er werken, waarom richt u zich dan niet meteen op het ondersteunen van die mensen? Mensen direct ondersteunen kan door middel van een basisinkomen voor iedereen. Dat helpt die ontslagen flexkrachten nu en versterkt hun toekomstige positie. Het biedt hen de mogelijkheid om hun middelvinger op te steken als de KLM hen probeert uit te buiten. (https://ballonnendoorprikker.nl/2020/04/06/terug-naar-een-basisinkomen/) Zoals u ziet kunt u uw doelen op een veel directere manier bereiken. Een directere manier waarmee u zorgt voor een structureel rechtvaardigere samenleving. Helaas wel een manier die ervoor kan zorgen dat er bedrijven omvallen. Maar hoe groot is dat probleem als u er voor heeft gezorgd dat de werknemers in hun kracht staan? Dan ontstaan er altijd wel weer nieuwe bedrijven. Dan is de KLM misschien omgevallen, maar richten oud medewerkers een nieuwe luchtvaart maatschappij op. Met vriendelijke groet, Frans Kuijpers Ballonnendoorprikker (www.ballonnendoorprikker.nl)

2 Reacties
Pater
Pater18 apr. 2020 - 10:41

Waarom doe je zo moeilijk? De voorwaarden van Asscher zijn verstandig en het gaat niet alleen over de KLM, het gaat over voorwaarden aan alle staatssteun. Het belasten van bonussen is iets heel anders dan bonussen verbieden omdat er dan misbruik wordt gemaakt van de staatssteun. Een verbod op het aankopen van de eigen aandelen voorkomt dat er minder belasting hoeft te worden betaald door het gesteunde bedrijf en bevordert òf het aflossen van schulden òf het opbouwen van een reserve voor de moeilijke tijden. Basisinkomen als alternatief voor steun aan bedrijven is een totaal zotte vergelijking: je laat die bedrijven dan simpel omvallen. En of er dan ooit een nieuw bedrijf in die sector wordt opgericht is totaal onbekend en dus een totale gok.

Ballonnendoorprikker
Ballonnendoorprikker21 apr. 2020 - 9:37

Beste Pater, Asscher en bijna alle anderen politici en bestuurders, denken allemaal binnen eenzelfde ideologische kader: markt, bedrijven, leningen aangaan en schulden maken. Buiten dat kader is er nog een heel stuk wereld. Een stuk wereld waarin andere oplossingen mogelijk zijn. Ik pleit niet voor een bonusbelasting nog voor een bonusverbod. Dat mogen bedrijven allemaal zelf weten. Waar ik wel voor een veel hogere inkomstenbelasting vanaf een bepaald inkomen. Het verleden (de periode 1945 - 1970) laat zien dat dit kan. In die periode lag het hoogste belastingtarief in Nederland op 72% en in de VS zelfs een tijdlang op 90%. Dat was toevallig de periode met de grootste economische groei gecombineerd met het laagste niveau van ongelijkheid in de geschiedenis. Oplossingen die we zoeken moeten zoveel mogelijk mensen helpen. Bij dat helpen moeten de baten en lasten eerlijk worden verdeeld. Eerlijk zodat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Dat doe je via een basisinkomen en sterk progressieve belastingen op inkomen en vermogen. Er ontstaan iedere dag nieuwe bedrijven en er vallen er vallen ook iedere dag bedrijven om. Meestal vallen nieuwe al snel om, soms redden ze het en vallen ze pas jaren later om. Uiteindelijk valt ieder bedrijf een keer om. Als er in een sector geen nieuw bedrijf wordt opgericht dan zij dat zo. Dan is er kennelijk onvoldoende vraag naar. Zou werkelijk 'het einde der tijden' aanbreken als de KLM omvalt? Onze textielindustrie, kolenmijnen en grote scheepswerven zijn ook omgevallen en toch gaat het ons hier niet slecht.

Rode druppel
Rode druppel15 apr. 2020 - 8:22

Enkele opmerkingen over dit stuk. Bankencrisis in 2008 is niet opgelost maar uitgesteld, met maatregelen die de crisis alleen maar groter maken. Moeten we een industrie die over het algemeen weinig winstgevend is nog verder in stand houden ? In ieder geval zal de luchtvaart een heel stuk ingekrompen moeten worden, om rendabel te worden maar ook om klimaat doeleinden. Ten slotte mijn meest dringende punt. Moeten we de aandeelhouders nog zeggenschap geven in de bedrijfsvoering ? Naar mijn mening zit hier een hele grote fout. Aandeelhouders denken op de korte termijn ( zoveel mogelijk winst maken met het aandeel ). Zij bepalen ook wie er in de top zitten van het bedrijf. Kunnen zo de directie onder druk zetten om beleid op korte termijn te starten. Opkopen van aandelen om aandelen in prijs te laten stijgen horen in die categorie. Terwijl een goede directie op de lange termijn denkt over het voortbestaan van een bedrijf.

Ch0k3r
Ch0k3r15 apr. 2020 - 8:07

" In ruil voor steun moeten we wat te zeggen krijgen over het bedrijf." Dwing dan dat het bedrijf alleen steun krijgt als ze voor de nominale waarde van die steun aandelen teruggeven aan de staat. Dan mogen de aandeelhouders daar mooi over beslissen.

Sonic2
Sonic215 apr. 2020 - 7:47

Wat we hebben geleerd? Dat het absoluut NIET zo moet als het in het vorige decennia ging. En al de decennia daarvoor ook. IK acht het zeer waarschijnlijk dat als we het weer op de manier doen zoals in de jaren 30, 80 en 10 dat we echt een economische crisis krijgen die wel 20 tot 25 jaar kan duren. Vergelijk het met de grote depressie of de moeilijke periodes tussen 1977 en 1995. En dat het eens om moet worden gezet in daden. In een wit t-shirt lopen voor de zorg is mooi. Dit betoog is mooi. Maar Nederland moet veranderen na de crisis. En dan ook echt.

3 Reacties
vdbemt
vdbemt15 apr. 2020 - 9:05

Dan weet je waar je wel of niet op moet stemmen, tóch? Hoe lang is Nederland al liberaal?

Buitenstaander
Buitenstaander15 apr. 2020 - 12:59

@vdbemt NL liberaal, sinds wanneer,? Daar merk ik qua belastingen anders niets van. Of is liberaal alles wat niet is; "iedereen moet evenveel geld hebben"?

LaBou
LaBou 15 apr. 2020 - 16:46

Norm weet dat hij onzin vertelt maar toch blijft hij het proberen.

Buitenstaander
Buitenstaander15 apr. 2020 - 7:09

Mooie opinie, alleen wel een 'beetje' in contrast met het pleidooi twee weken geleden richting Italie. Laten we trachten eea eens te vertalen: * "In ruil voor steun moeten we wat te zeggen krijgen over Italie. We moeten voorkomen dat zodra de crisis voorbij is Noord Europa vriendelijk wordt bedankt en er weer begrotingsoverschreidingen en cadeautjes worden uitgedeeld, geen vermogensbelasting bv alsof er niets gebeurd is. Als Italie een crisis niet op eigen kracht kan overleven moet er structureel iets veranderen" * "banken en burgers in Italie moeten meebetalen. De afgelopen jaren heft de ECB miljarden besteedt aan het opkrikken van de situatie van italie en de banken. Er is helaas niets in Italie mee gebeurd, en dat is een van de redenen dat Italie nu weinig (lees: geen) buffer heeft. Niet de lusten voor Italie en de lasten voor de NL belasting betaler" Zoiets, meneer Asscher? En waar was u toen? Wel NL (heel onhandig) bekritiseren, maar ineens wel een andere pet opzetten naar KLM. Zo kennen we u weer: Zo de wind waait, waait m'n Asschje, …. eh jasje…

4 Reacties
Deplorable Lefty
Deplorable Lefty15 apr. 2020 - 7:41

Scherp!

vdbemt
vdbemt15 apr. 2020 - 9:07

Maar dan ben je het eens met de houding nu van Asscher naar de bedrijven toe, toch?

Jan Lubbelinkhof
Jan Lubbelinkhof15 apr. 2020 - 9:50

@Norm, Volkomen gelijk, als je bij KLM e.d. voorwaarden stelt (waar ik voor ben) moet je dat ook bij Italië doen (v.v.).

Buitenstaander
Buitenstaander15 apr. 2020 - 12:57

@vdbemt Jazeker, geld zou nooit gratis moeten zijn. PS: u waszelfwel een van diegenen dievonden fdat we om-niet geld moisten overmaken naar ZuidEuropa, uit 'solidariteit'? PS: laatst nog de mening van Costa gelezen, die 'indirect' te verstaan gaf dat NL misschien maar uit de EU moest. Waar haalt ie eigenlijk het gore lef vandaan; omdat we niet meteen schokken, heeft meneer niets meer aan ons. Is zeker vergeten de tientallen, nee honderden miljarden die naar Zuid Europa incl Portugal zijn geschoven. Solidariteit. M'n hoela.

mjansen2
mjansen215 apr. 2020 - 7:07

"In ruil voor steun moeten we wat te zeggen krijgen over het bedrijf". Blijkbaar heeft de staat nu ook al niets te zeggen over het bedrijf terwijl de Nederlandse staat er voor 6 procent aandelen in heeft. Merkwaardig dat zo'n bedrijf zich niets van zijn aandeelhouders zou aantrekken. Dat lijkt me eerder de reden om het bedrijf te willen redden.... Maar mocht dit gebeuren dan is dit toch totaal ongeloofwaardig beleid , in strijd met het vrije marktprincipe wat te pas en te onpas uit de kast wordt getrokken. Laat deze crisis de reden zijn voor ecologisch,duurzaam beleid en dat de luchtvaartsector moet inkrimpen en hier niet inpast moge duidelijk zijn. Geen geld stoppen in failliete luchtvaartbedrijven en gebruik dat geld om de economie te verduurzamen!

1 Reactie
mjansen2
mjansen215 apr. 2020 - 7:46

Lees net dat het aandelenpakket in de KLM een tijd terug door Wobke is uitgebreid naar 14 %. Tja zo'n bedrijf kan je natuurlijk niet failliet laten gaan ;), alle investeringen van onze belastingcenten weg.... Hoe zit dat dan met zo min mogelijk overheidsbemoeienis VVD???Lijkt alleen maar te gelden voor burgers want er wordt wel geinvesteerd in grote bedrijven die vervolgens met staatssteun overeind moeten worden gehouden.

Hans Meijers 1948
Hans Meijers 194815 apr. 2020 - 6:33

Waarom blijft het bij de PVDA stil als het om andere vervoersmaatschappijen gaat zoals openbaar verver maatschappijen. KLM is een personen vervoer bedrijf niets meer en niet minder. Ander kleurtje op de vliegtuigen, andere kleding voor het personeel en het kan weer verder. Dat gaat zo dankzij de PVDA met privatiseringen ook zo in het OV. Zowel KLM als Schiphol hebben geen toegevoegde waarde voor Nederland. https://www.ftm.nl/artikelen/werkgelegenheid-klm-en-schiphol-veel-minder-dan-gedacht?&utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=Social&utm_campaign=BanenKLMSchiphol&utm_source=Follow+the+Money&utm_campaign=f299462942-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_08_02_56&utm_medium=email&utm_term=0_4571d2c3f6-f299462942-241175593

BartP2
BartP215 apr. 2020 - 5:59

En vergeet de vierde voorwaarde niet: bedrijven betalen de steun terug, met premie en rente. https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2014/11/07/staatssteun-ing-volledig-afgelost Het 'de belastingbetaler draaide op voor de rekening' is een verkeerde, maar onder kiezers goed scorende voorstelling van Asscher.

Deplorable Lefty
Deplorable Lefty15 apr. 2020 - 5:05

Goed dat Lodewijk Asscher de parallel trekt met de bankencrisis van 2008. De De Fransen willen dat ons land mede garant gaat staan voor een lening aan de moedermaatschappij a raison van 6,5 miljard. De Nederlandse staat zou hier m.i. niet zonder meer mee moeten instemmen en dit momentum juist moeten aangrijpen om KLM-Air France te ontvlechten. Dit kan door dochtermaatschappij KLM volledig te nationaliseren, dit is de enige realistische mogelijkheid om echt zeggenschap te krijgen over de koers en de rechtspositie en belangen van het personeel te waarborgen. Op termijn kan KLM naar analogie met de banken ABN-AMRO en SNS-REAAL weer worden geprivatiseerd. Maar ja, Baudet heeft deze optie geopperd en links zal wel weer a priori tegen zijn.

1 Reactie
Deplorable Lefty
Deplorable Lefty15 apr. 2020 - 5:06

Redactie: bovenste zin moet weg, per ongeluk laten staan

Mark Huysman
Mark Huysman15 apr. 2020 - 4:59

We gaan met een gigantische crisis geconfronteerd worden. De vraag is of en hoe we daar uit gaan komen, op wat voor termijn en op wiens kosten. De vorige crisis is gebruikt om het Nederlandse sociale stelsel en de zorg verder af te breken. Asscher heeft daar in Rutte2 een belangrijke rol in gespeeld. De vraag die we ons moeten stellen is of de PvdA nu wel te vertrouwen is. Bij de verkiezingen in 2012 leek Samsom, net als Asscher nu, ook de belangen van werkenden en armen te willen verdedigen (‘weg met Rutte’s rechtse rotbeleid’, ‘niet bezuinigen maar investeren’). Dat bleek kiezersbedrog. Wat voor garantie hebben we dat de PvdA niet hetzelfde trucje gaat flikken? Ik denk dat de kans groot is dat de Nederlandse economische elite de PvdA volgend jaar weer in een kabinet wil hebben. De partij wordt vaak ingeschakeld als er grote problemen en crises zijn. En corona is de grootste crisis sinds WO2. Gaat de PvdA de economische elite opnieuw helpen om de economie zoveel mogelijk in haar belang te herstellen? Of kunnen we dit keer iets anders verwachten?

1 Reactie
JaapBo
JaapBo15 apr. 2020 - 6:58

Idd, Asscher heeft nu wel een grote mond, maar de PvdA heeft met types als Dijsselbloem en Bos gewoon het neoliberalisme in de aderen!

Break on through
Break on through15 apr. 2020 - 3:48

Goed verhaal, goede standpunten ook. Zal echter met het huidige kabinet niet echt veel van terecht komen vrees ik. Hoe graag iedereen dat ook wil. Ik zie nu al dat Koolmees het te moeilijk vind om flexwerkers te ontzien. Terwijl, misschien geheel terecht, de nagelstudio en schoonheidssalon op de hoek gewoon in leven word gehouden.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin15 apr. 2020 - 3:13

De beurs is naar mijn mening de grootste vloek voor het algemene welzijn, het geld dat wordt onttrokken aan het bedrijf en in zakken van aandeelhouders verdwijnt die medebepalend zijn voor de werkvloer, wat zeg ik, je kan morgen op straat staan omdat de aandeelhouders als een zwerm sprinkhanen de boel kaalvreten, en valt er niets meer te vreten zijn ze weg, deze crisis heeft een economische impact van een wereldoorlog, bedrijven zullen de broekriem stevig moeten aanhalen en zullen terughoudend met bonussen e.d. zijn, als het weer beter gaat zijn we denk ik terug bij af, of dit wettelijk geregeld gaat worden valt te bezien, ik vind het moeilijk te ontdekken wat er werkelijk in het hoofd van Rutte omgaat, dat hij neigt naar marktwerking is een bekend gegeven, of deze crisis zijn werkelijkheid gaat inhalen valt nog te bezien en hoe lang dat duurt, het ijzer smeden als het heet is lijkt me het devies, kijken hoe heet het wordt.

Polletje2
Polletje215 apr. 2020 - 0:43

De samenleving kon het zich niet veroorloven de banken failliet te laten gaan. ‘Too big to fail.’ en de belastingbetaler draaide op voor de rekening, aldus Asscher. En nu wil Asscher de KLM gaan redden,terwijl die de afgelopen jaren zelfs 200 miljoen heeft besteed aan het opkrikken van de eigen beurskoers. "Het is één van de redenen dat het bedrijf nu weinig buffer heeft", aldus Asscher. En weer zal de belastingbetaler opdraaien voor de rekening, want de aandeelhouders gaan dat echt niet doen; dat zou de eerste keer zijn in de geschiedenis van het kapitalisme. Het is het midden- en kleinbedrijf dat de economische structuur van Nederland draagt en niet de KLM mijnheer Asscher. Het is me niet duidelijk of deze PvdA-politicus tot de vijfde colonne van de multinationals behoort en misschien een baan bij de KLM ambieert in de toekomst, of dat hij probeert mee te surfen op de dom-rechtse golf van goedkoop nationalisme. De vraag is niet of "wij" wat hebben geleerd van de bankencrisis, maar of Asscher en de PvdA daar wel wat van geleerd hebben.

1 Reactie
LaBou
LaBou 15 apr. 2020 - 10:12

Ik denk dat daar inderdaad wat van geleerd hebben: je kan de kiezer letterlijk alles aansmeren, zelfs als het in zijn nadeel uitpakt. Je hoeft alleen een mooi verhaal te vertellen voor de verkiezingen, daarna "pak je je verantwoordelijkheid".

itsme3
itsme314 apr. 2020 - 22:09

Een belangrijk verschil met de bankencrisis is dat, in tegenstelling tot de banken, de KLM totaal niets heeft bijgedragen aan de crisis. Het overkomt ze. Het bedrijf moet dadelijk voort in een veranderende markt waarin voor een periode er minder vraag naar luchtvaart zal zijn. Het is dus onzinnig om uiteindelijk als de stof is opgetrokken (aanzienlijk) meer mensen in dienst te houden dan nodig. Dit brengt de toch al zware toekomst van het bedrijf in gevaar. Dat KLM dit jaar geen dividend uitkeert vind ik niet meer dan logisch. Maar die EUR 200 miljoen is op dit moment niet meer dan een druppeltje op een gloeiende plaat. En KLM betaalt gewoon zijn belastingen. En net als indertijd bij de banken betalen de aandeelhouders waarschijnlijk fors mee door een zwaar gedaalde beurskoers.

2 Reacties
Ch0k3r
Ch0k3r15 apr. 2020 - 7:26

"En net als indertijd bij de banken betalen de aandeelhouders waarschijnlijk fors mee door een zwaar gedaalde beurskoers." Als de beurskoers daalt verliezen de aandeelhouders inderdaad geld. Zo betalen echter niet mee. Hun aantal aandelen blijft hetzelfde, er gaat geen euro van hun bankrekening naar het bedrijf om het te ondersteunen. Negatief dividend bestaat niet

vdbemt
vdbemt15 apr. 2020 - 9:13

" Het is dus onzinnig om uiteindelijk als de stof is opgetrokken (aanzienlijk) meer mensen in dienst te houden dan nodig" Maar dat geldt voor alle sectoren die nu steun krijgen. En aangezien gaandeweg wel zowat elke sector steun krijgt, geldt dat overal. En moeten we dus gewoon overal toestaan dat de werkgevers hun mensen ontslaan. Dan moet volgens jou het kabinet dus gewoon stoppen met de reddingsoperatie van de hele Nederlandse arbeidsmarkt.

gimli55
gimli5514 apr. 2020 - 22:08

Niets, het wordt weer economisch opgelost. Het achterliggende beleid en systeem verandert niet, dus dan verandert er niets. Hoop geleuter verder en er is net als de vorige keer niets opgelost, tot de volgende crisis. De politicus wil alleen een status quo, en is niet in staat om te denken. Hij herhaalt hetzelfde mantra en hoopt op een ander resultaat.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland14 apr. 2020 - 21:56

Dat komt van een meneer die samen met Mark Rutte flink de beest heeft uitgehangen en derhalve alle geloofwaardigheid mist.

Henk Joh
Henk Joh14 apr. 2020 - 21:18

Natuurlijk zijn banken, luchtvaartmaatschappijen gewone bedrijven. En de markt heeft altijd gelijk, ook al overdrijft de markt altijd. Feit is dat we we een pure markteconomie, een wreed evolutionair model, niet zo fijn vinden om in te leven. Daarom strijken we de plooien glad en reguleren we waar we kunnen/willen. In dat kader is de positie van de overheid als geldschieter en aandeelhouder (12,8%) erg interessant. Bij het stiekem verwerven van de aandelen “de Fransen mogen het niet weten” zijn er wat vage reden opgevoerd. Nu mooi tijd om duidelijkheid te geven over wat de overheid nu echt wil met KLM

I am Legion
I am Legion14 apr. 2020 - 21:15

Maar meneer Asscher. Als u dat zo goed weet, en dan vooral die regels waar men ook naar mijn mening zich beslist aan moet houden, als voorwaarde voor steun aan grote banken en grote bedrijven waarmee ja als samenleving mee verbonden bent, omdat die in geval van een val te veel onnodige collateral damage veroorzaken, wat is er dan anders aan andere EU-landen die beroep doen op eenzelfde steun? Die wijzen steun verbonden met regels, zoals eisen tot hervormingen, eenduidig af. In plaats daarvan eisen juist zij dat geld vrijwel of geheel onvoorwaardelijk, net als dat ze dat bij de vorige crisis deden waar ook zij al in dergelijke problemen raakte en ondanks dat er toen eisen tot hervormingen mee gemoeid waren zij zich daar vervolgens nauwelijks of niet aan hielden. Zij maken onze bevolking met de hen vertegenwoordigende regering uit voor rotte vis omdat wij ook nu weer voorwaarden zoals hervormingen verlangen. Niet m.b.t. geld en andere ondersteuning voor de directe zwaardere door de Corona-crisis, want dat krijgen ze ruimhartig en vrijwel onvoorwaardelijk, maar ook voor de economische en financiële crisis die hen meer zal treffen, en slechts bespoedigd is maar niet veroorzaakt door de Corona-schade. Die economische en financiële crisis is een cyclisch terugkerende die als oorzaak het cultureel bepaalde mankeren van deze landen kent. De onwil om te hervormen waardoor deze crises zich er steeds herhalen. Nu ze in een muntunie zitten met noordelijke bevolkingen zullen ze als sommige huisgenoten waarmee je de huishoudpot die periodiek leeg bietsen bij medebewoners die spaarzamer waren. Zij zullen zich nooit aan de regels willen houden zolang ze dat niet echt hoeven. Dat moeten ze pas als je eens nee zegt tenzij men daadwerkelijk hervormt. Omdat ze het m.i. dan nog niet zullen doen laat je deze bedrijven dan niet toch vallen? Zet je dergelijke huisgenoten er niet uit, of als dat niet lukt, ga je dan niet in een eigen huishouden leven?

Lucas2000
Lucas200014 apr. 2020 - 21:00

Er werd de laatste jaren hoog van de toren geblazen over onze economie. Maar als ik dan al die ondernemers zie die geen enkele buffer hebben opgebouwd, wat een dun laagje vernis was dat dan. Een strandhouder die bijstand aanvraagt, terwijl afgelopen 3 zomers de heetste ooit waren. Je gaat me niet wijsmaken dat je dan niet wat opzij hebt kunnen leggen. Of ze bedonderen de boel. Of dan zo'n idioot als Boekhorn, miljardair en eigenaar van Hema, die staatssteun aanvraagt. Net als die engerd Branson van Virgin, geld zat en steun vragen en mensen op straat zetten. Het ware gezicht van het kapitalisme.

Sam V
Sam V14 apr. 2020 - 20:54

Dhr. Asscher heeft gelijk dat er iets tegenover de staatssteun aan bedrijven moet staan. Daar is zijn standpunt echter niet bijzonder in. Elke partij - zelfs de VVD - wil er iets voor terug. Alleen zijn de voorwaarden van dhr. Asscher wel vreemd. Op de eerste plaats zouden de voorwaarden namelijk afhankelijk moeten zijn van de soort steun. Tegenover leningen verstrekken is zeggenschap eisen niet voor de hand liggend. Hoogstens gekoppeld aan de solvabiliteit of het risico van de geldverstrekker. Op de tweede plaats is het belang van de werknemer beperkt relevant voor de staatssteun. De belangrijkste reden voor staatssteun zou nooit het werknemersbelang mogen zijn, maar het maatschappelijk belang. Dit kan elkaar overlappen, maar individuele bedrijven redden voor behoud van werkgelegenheid is zeer slechte economische én arbeidspolitiek. Ik raad dhr. Asscher aan nog eens goed na te denken of staatssteun echt voor de werknemer bedoeld zou moeten zijn of alleen en niets anders dan ten behoeve van de maatschappij. Of wil hij ook het midden- en kleinbedrijf (zoveel meer werknemers) redden in ruil voor werkgelegenheid onder de voorwaarde van zeggenschap in hun bedrijfsvoering? Nee, de zeggenschap wil je vanwege het maatschappelijk belang. Niet voor de werknemers. Ook al is dat de achterban.

1 Reactie
vdbemt
vdbemt15 apr. 2020 - 9:18

"De belangrijkste reden voor staatssteun zou nooit het werknemersbelang mogen zijn, maar het maatschappelijk belang. Dit kan elkaar overlappen, maar individuele bedrijven redden voor behoud van werkgelegenheid is zeer slechte economische én arbeidspolitiek." Daar heb je, wellicht, normaal gesproken gelijk in. Maar NU NIET. Nu draait het erom zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden. En daarmee de economie draaiende.

Pommetje3
Pommetje314 apr. 2020 - 20:43

Het is het één of het ander. In het nieuwe belastingstelsel wordt van aandeelhouders een hoge vermogens belasting gevraagd. Dividend niet uitkeren betekent voor de meeste AOW'ers een armoede val. Dat, samen met de hoge belasting, trekken de meeste niet. Aandeelhouders zullen weglopen. En het bedrijf met personeel zal alsnog zijn personeel moeten ontslaan. En wat dacht u van de pensioenfondsen, die vaak de grootste aandeelhouders zijn? Hier dreigt hetzelfde te gebeuren als de plicht, die de Asscher heeft doorgevoerd voor bedrijven, 2 jaar te moeten doorbetalen aan een zieke werknemer. Hij ontzag de kleine zelfstandigen niet. Met als gevolg, dat NL vol zit met zzp'ers, die het niet aandurven personeel in dienst te nemen om uit te kunnen groeien tot echt bedrijf met personeel. Ik ken een stucador die het heeft geprobeerd. Hij staat nu 6 jaar na dato nog steeds te werken om de schuld af te lossen die hij heeft afgesloten om z'n zieke werknemer 2 jaar door te betalen. Het was zijn eerste personeelslid, zijn bedrijf heeft het licht nooit gezien. Andere zzp'ers wagen zich er niet aan.

1 Reactie
Jan Lubbelinkhof
Jan Lubbelinkhof15 apr. 2020 - 9:54

@Pommetje, Het tweede gedeelte van uw betoog klopt als een bus. Helaas... Het eerste gedeelte klopt natuurlijk van geen kanten. Aandeelhouders die “weglopen” betekenen niets voor het bedrijf an sich. Ze zullen hun aandelen dumpen, de prijs daalt en iemand anders koopt het weer. Het bedrijf zelf blijft gewoon bestaan.