Joop

Harbers krijgt zijn zin en is per 1 mei van discretionaire bevoegdheid af

  •  
12-04-2019
  •  
leestijd 1 minuten
  •  
78 keer bekeken
  •  
Vragenuur in de Kamer

© 2018-11-06 15:01:38 DEN HAAG - Staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid (VVD) tijdens het wekelijks vragenuur in de Tweede Kamer. ANP BART MAAT

De discretionaire bevoegdheid die Mark Harbers als staatssecretaris van Justitie en Veiligheid geniet om in schrijnende gevallen een verblijfsvergunning te kunnen geven aan asielzoekers verdwijnt per 1 mei. Dat schrijft Harbers vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer. De VVD wilde van de bevoegdheid af , vanwege de kritiek die er telkens kwam op het moment dat de staatssecretaris kinderen of gezinnen in een schrijnende situatie wilde uitzetten. Het schrappen van de discretionaire bevoegdheid was een eis van de VVD in het coalitie-akkoord over het kinderpardon van januari.
Desalniettemin blijft Harbers als staatssecretaris verantwoordelijk voor beslissingen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De hoofddirecteur daarvan behoudt de mogelijkheid om een verblijfsvergunning voor beperkte tijd aan asielzoekers toe te kennen in schrijnende situaties. Het oordeel van de IND kan nu alleen nog door een rechterlijke uitspraak in hoger beroep verworpen worden. Uit onderzoek is echter gebleken dat de hoogste asielrechter zijn rechtsbeschermende taak verzuimt, door alleen in te grijpen als het bij een beslissing tot afwijzing werkelijk de spuigaten uitloopt. De vraag of de asielzoeker recht heeft op asiel wordt dus niet eens meer gesteld, alleen de vraag of de uitvoerende macht – de IND – op een correcte wijze een besluit heeft genomen.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (18)

RealistischLinks
RealistischLinks14 apr. 2019 - 10:30

Helaas was het afschaffen nodig en verdwijnt in principe een goede wettelijke mogelijkheid. Jammer. Dit is hoofdzakelijk het resultaat van jarenlang laakbaar gedrag door een groepje asieladvocaten die hun cliënten maar een wortel voor hun neus bleven voorhouden: "Vecht tot het laatst door. De staatssecretaris kan immers, als het maar lang genoeg duurt, toestemming geven tot permanent verblijf. " Zie wat er van gekomen is.

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde13 apr. 2019 - 13:28

Het gevaar dreigt inderdaad dat de menselijke maat verdwijnt uit iets dat juist alle menselijke maat nodig heeft. Dat de VVD vindt dat de bevoegdheid van de minister negatief afstraalt op de partij mag helemaal geen reden zijn de bevoegdheid bij de overwerkte rechterlijke macht neer te leggen. Het idee dat we hiermee de procedures kunnen verkorten is onjuist. Er is een enorme werkachterstand bij de rechterlijke macht. Ik hoorde afgelopen week dat de achterstand bij alleen het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden al zo'n 4500 zaken is.

1 Reactie
Buitenstaander
Buitenstaander13 apr. 2019 - 16:16

@Martin Het mooie instrument dat de menselijke maat in zich had, en door linkse - als rechtse bewindspersonen veelvuldig op een goede mannier discreet is gebruikt, is helaas door de populistische emotie om zeep geholpen: BNers maar ook Links Nederland hebben het instrument zo uitgebuit dat het niets meer met discretie te maken had: het werd een TV- en Media show, waarbij sommigen (L&H) geluk hadden, geholpen door list en bedrog, ingefluisterd door 'slimme' advocaten. Dan heb je geen discrtetie meer nodig. Jammer voor al die andere kinderen en hun ouders. De willekeur regeert, en nu de krokodillentranen…...

koffieleut2
koffieleut213 apr. 2019 - 10:39

Dit is het resultaat van de wens om uitgeprocedeerde asielzoekers, die jaren lang de boel traineren, een verblijfsvergunning te geven onder media druk. Madbako zal ook hier wel op tegen zijn, maar dit hoort bij de prijs die je uiteindelijk betaald voor situaties als die van Lili en Holwick. En langzamerhand timmeren we alles potdicht en is er voor enig redelijk coulance door oneigenlijk gebruik geen ruimte meer. Jammer hoor

Satya
Satya13 apr. 2019 - 8:43

Dit is alleen voor de bühne. Het marrakech verdrag heeft er namelijk voor gezorgd dat we helemaal overspoeld gaan worden door migranten. Waneer gaat dat nu eindelijk gebeuren? Zullen PVV stemmers Wilders echt nog serieus nemen? Populisten bah. Nederland heeft al een zeer misdadig asielbeleid en nu kan zelfs in zeer verdrietige gevallen een minister niet meer besluiten zijn hart te laten spreken wat hem er goed zal uitkomen.

5 Reacties
Handige harry
Handige harry13 apr. 2019 - 11:25

We hebben over de laatste 50 jaar miljoenen mensen opgevangen. U heeft het over een misdadig beleid. Wat wilt u dan? Alle mensen in nood ter wereld opvangen. Dan wordt alles onbetaalbaar. AOW, ziektekosten, uitkeringen. We hebben al een woningtekort. Hopeloos naïef.

Tman
Tman13 apr. 2019 - 13:44

Enne,mis je de vriendjes Beukman en Noppes niet haha?

Japie3
Japie313 apr. 2019 - 14:13

Satyr, het werkend klootjesvolk is de laatste decennia alleen maar achteruit geboerd. Nog meer mensen opnemen. Wie gaat dat betalen? Waar denk je komt de opmars van FvD vandaan?

koffieleut2
koffieleut213 apr. 2019 - 15:56

Dit heeft niets te maken met "normale"instroom van asielzoekers, maar met het verlenen asiel aan diegene die , om wat voor reden dan ook, wettelijk geen toestemming krijgen, maar om humane reden die eigenlijk wel verdienen. Het gaat dus niet om duizenden of honderden of tientallen, maar om een paar. En voor die wordt nu de deur op slot gegooid. Heel spijtig.

Buitenstaander
Buitenstaander13 apr. 2019 - 21:51

@Satya …. zeer misdadig asielbeleid…. Omdat? omdat NL niet iedereen toelaat die door hun eigen vaak meer dan misdadige regimes gedwongen wordt hun land te verlaten, omdat er door hun leiders geen mogelijkheid tot een vorm van normaal bestaan wordt geboden? omdat die regimes graag naar zichzelf kijken en niet naar hun eigen bevolking? zoals bv Soedan als een van de vele?

Bluesboy
Bluesboy13 apr. 2019 - 8:34

Zollang erbij de IND een grote rotzooi is , https://www.nrc.nl/nieuws/2018/11/21/onderzoek-naar-misstanden-ind-a2755950 Is het goed dat er een bewindspersoon is die dit kan corrigeren!

Sam V
Sam V13 apr. 2019 - 7:28

Lijkt mij een goede ontwikkeling. Weg met de afhankelijkheid van de politieke willekeur. Nu nog afwachten wat dit in de praktijk gaat betekenen. Daarna kunnen we hier echt over oordelen. Discretionaire bevoegdheid is er immers nog, alleen niet bij de politiek. Over het taakverzuim van de hoogste asielrechter valt te twisten. Het onderzoek geeft aan dat hij niet de inhoudelijke beoordeling van de IND overdoet omdat hij de IND meer deskundig acht. Lijkt mij een logisch uitgangspunt. Een rechter gaat ook niet zelf nog even sectie verrichten om te kijken of een patholoog-anatoom wel de juiste conclusies heeft getrokken.

1 Reactie
Frits Jansen
Frits Jansen13 apr. 2019 - 9:47

Alleen gaat het hier wel om een juridische vraag en niet om een medische. Enfin, als we straks een FvD staatssecretaris krijgen is alles beter, zelfs een IND.

Rechtse Bal2
Rechtse Bal213 apr. 2019 - 7:24

bepaalde pro-groepen zullen er als de kippen bij zijn om elke neerwaartse buiging van statistieken uit t eleggen als een politiek beoogd resultaat.

itsme3
itsme313 apr. 2019 - 6:21

Het is jammer dat afschaffen nodig is, maar na al die bedreigingen in de zaak van die Armeniërs was het niet langer houdbaar.

OlavM
OlavM13 apr. 2019 - 0:04

Hoewel aan de "discretionaire bevoegdheid" bepaalde nadelige kanten zaten (zoals het gevaar van willekeur), betekent de algehele afschaffing daarvan een ernstige benadeling van de rechten van asielzoekers, zoals in het artikel uiteengezet wordt. Maar hoezo zou dat gebeuren per 1 mei a.s.? Dat kan volgens mij niet. Hiervoor moet immers de Vreemdelingenwet worden gewijzigd, en dat moet door beide Kamers van de Staten-Generaal worden aangenomen en daarna in het Staatsblad gezet, voordat het rechtskracht krijgt.

1 Reactie
OlavM
OlavM13 apr. 2019 - 0:45

Bij nader inzien: het gaat tegenwoordig om een artikel in het Vreemdelingenbesluit (artikel 3.4 lid 3), dat geen wet is, maar een Algemene Maatregel van Bestuur, en een minder lange procedure vergt. (Vroeger stond het in de wet zelf). Iedereen (niet alleen asielzoekers) die niet in aanmerking is gekomen voor een verblijfsrecht kan een beroep doen op de “discretionaire bevoegdheid”. Deze betreft telkens de concrete, individuele omstandigheden van het geval. Er moet sprake zijn van schrijnende omstandigheden om dit beroep te doen slagen. ---------------------------- Martijn Stronks betoogt in een uitstekend artikel dat de “discretionaire bevoegdheid” feitelijk niet eens kan worden afgeschaft. (http://verblijfblog.nl/?p=26680). Want ieder rechtssysteem kent regels van redelijkheid en billijkheid, proportionaliteit en subsidiariteit. Dat soort regels zijn bedoeld om de uitwerking van algemene regels te laten passen op de ingewikkelde, individuele omstandigheden. Zo moet op grond van het proportionaliteitsbeginsel worden bezien of de gevolgen die een bepaalde toepassing van een rechtsregel heeft in het concrete, individuele geval wel billijk zijn. Hij concludeert dan ook dat het functioneren van regels in een rechtsstaat het onmogelijk maakt om de “discretionaire bevoegdheid” af te schaffen. Elke betrokken bewindspersoon behoudt veel juridische mogelijkheden om naar eigen inzicht een verblijfsvergunning te verlenen.

Zlazoj Slivek
Zlazoj Slivek12 apr. 2019 - 22:04

Het slaapt waarschijnlijk net even wat beter als je enkel politiek verantwoordelijk bent voor het uitzetten van kinderen dan wanneer je zelf de beslissingen ertoe moet nemen. Slaap lekker staatssecretaris!