Joop

Handhavers horen hun levensovertuiging niet zichtbaar te tonen

  •    •  
05-02-2022
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
277 keer bekeken
  •  
kadra

© Politieagent Kadra Mohamed in de Amerikaanse staat Minnesota

Is het wel christelijk om onder deze omstandigheden te bekeuren? Wat zou Jezus doen? Weet U wel wat hij zei over het werpen van de eerste steen?
De meerderheid van de Arnhemse gemeenteraad vindt dat gezagsdragers in uniform desgewenst een hoofddoekje, een keppeltje of een tulband zouden mogen dragen. Het kruis hoort niet in dit rijtje thuis en dat is toch wel merkwaardig. Maar daar gaat het hier even niet over. Uiteraard zal het voornemen van de Arnhemse volksvertegenwoordigers niet worden uitgevoerd want het is een landelijke regel dat politieagenten, boa’s, rechters en vergelijkbare functionarissen hun ambtskleding niet opluisteren met tekenen van enige levensbeschouwing.
Het was dan ook eerder de bedoeling om de discussie over de wenselijkheid hiervan opnieuw te openen. Voorstanders wijzen dan naar Canada of het Verenigd Koninkrijk waar gehoofddoekte agenten al lang schering en inslag zijn. Iedereen is eraan gewend en niemand doet daar moeilijk over.
Toch is het niet wenselijk dat functionarissen die wet- en regelgeving handhaven, in functie hun levensbeschouwelijke overtuiging uitdragen. Dat handhaven kan namelijk op veel manieren gebeuren. Zonder aanzien des persoons, rekening houdend met de omstandigheden, mild en streng. Wetten en regels zijn voor iedereen hetzelfde. De aard van het handhaven – waarschuwen, meteen het bonnenboekje trekken – moet wél fluctueren. Een behoorlijke diender houdt rekening met de omstandigheden. Dan speelt levensbeschouwing zeker een rol. Het maakt nogal verschil als je vindt dat God liefde is dan wel de oppermachtige Albeheerser tegen wiens ondoorgrondelijk raadsbesluit geen beroep bestaat. Het is daarom beter om geen aanknopingspunten voor discussie op je uniform te dragen. Is het wel christelijk onder deze omstandigheden te bekeuren? Wat zou Jezus doen? Weet U wel wat hij zei over het werpen van de eerste steen? Nu antwoorden boa´s wellicht: “Daar hebben we het niet over”. Daar komen ze dan niet mee weg. Hun wordt nu in het gezicht geworpen: “Dat doet U wel. U bent begonnen. U draagt daar opzichtig een kruis op Uw uniform. Nog voor U een woord gezegd heeft, begint U al over het christendom. Laten we het Nieuwe Testament er eens bij halen in plaats van het bonnenboekje. Neem bijvoorbeeld het bijbelwoord: Ga heen en zondig niet meer”.
Die discussies zullen niet alleen mondeling worden gevoerd op het moment van het heterdaadje maar ook op de sociale en in de gewone media. Levensbeschouwing zal een rol spelen bij de publieke beoordeling van gezagshandhavers, rechters en officieren.
En gehoofddoekte kassières dan? Die rekenen met je af. Een buschauffeur vervoert Receptionisten wijzen je de weg. Zulke functionarissen beoordelen je niet op je gedrag. Juist als dat wél gebeurt hoort niet tegelijkertijd een levensovertuiging te worden uitgedragen. In de rechtszaal is bijvoorbeeld geen plaats voor levensbeschouwelijke uitingen op de kleding van rechters, officieren en griffiers. Advocaten gaan hun gang maar. Die handhaven immers geen wetten of regels. Zij vragen clementie of vrijspraak. Dat is iets geheel anders.
In andere gevallen is het juist wenselijk zulke tekens op je kleren te dragen: voor politici en volksvertegenwoordigers bijvoorbeeld. Die moeten van hun ziel juist géén moordkuil maken. Zij hebben immers een wet gévende taak. Ze geven vorm aan beleid. Dan wil je als burger nadrukkelijk weten welke levensbeschouwelijke uitgangspunten er achter zitten. Kom maar op met kruis, tulband, hoofddoekje of dubbele bijl.
Het opmerkelijke aan deze hele affaire is opnieuw, dat godsdienstige overtuigingen weer een soort voorrecht krijgen. Andersoortige levensovertuigingen – het marxisme, het logisch positivisme, het humanisme – mogen niet op het uniform zichtbaar zijn. Waarom eigenlijk niet? Wat is het probleem als het allemaal iets uitmaakt. Of wordt bij levensbeschouwingen zonder God het juist wél duidelijk wat het uitmaakt als een wout je ongevraagd aanspreekt?
Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.
Beluister Het Geheugenpaleis, de podcast over politiek en geschiedenis van Han van der Horst en John Knieriem.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (145)

Numemar Georgie
Numemar Georgie6 feb. 2022 - 23:14

Onze samenleving pretendeert een seculiere samenleving te zijn. Met een seculiere overheid en seculiere overheidsdiensten. Zonder onderscheid te maken tussen bevolkingsgroepen, of etnische, culturele of religieuze stromingen. Het dragen van een uniform straalt dat uit. Een unform –het woord zegt het al– is uniform, gelijk van vorm. Vanaf het hoofddeksel tot en met de schoenen, soms zelfs inclusief het ondergoed. Eigenmachtig daar iets aan toevoegen of veranderen ondermijnt het principe en is alleen al daarom ongewenst. Dit uitgangspunt wordt al gehanteerd voor alle mogelijke willekeurige kledingstukken die de uniformdrager toevallig prettig of toepasselijk vindt. Oorwarmers bijvoorbeeld als het koud is of een stetson zoals amerikaanse politiemensen die wel dragen, of felgekleurde sneakers. Of stel je een politieman voor die pastafarian is en daarom een vergiet wil dragen inplaatsvan zijn uniformpet. Terecht niet toegestaan dus. Waarom dan een uitzondering maken voor hoofddoekjes, kruizen, keppeltjes of wat voor religieuze symboliek dan ook? Er is wat mij betreft ook geen enkele reden voor welke overheid dan ook om te bezwijken voor het gedram van gelovigen om zo’n attribuut aan het uniform toe te voegen. Integendeel. Om het vertrouwen van het publiek te krijgen en te behouden moeten politiemensen en boa’s zoveel mogelijk uitstralen “mainstream” te zijn, “erbij te horen”. Door het dragen van een hoofddoekje of andere religieuze symboliek plaatst hij/zij zichzelf daarbuiten. Hij/zij zit opeens niet meer in de “wij-groep”, maar behoort bij de “zij-groep”. Hij/zij is opeens buitenstaander, alle gepraat over ‘inclusieve samenleving” ten spijt. Dit doet afbreuk aan het vertrouwen en aan het gezag dat het uniform ook moet uitstralen en is ook daarom onwenselijk.

JohnVKR
JohnVKR6 feb. 2022 - 9:58

Han heeft liever agenten en BOA's die NIET neutraal zijn maar GEEN hoofddoek of keppeltje dragen dan agenten en BOA's die WEL neutraal zijn maar WEL een hoofddoek of keppeltje dragen. Wat ik nog het meest trieste en gevaarlijke aan deze hele discussie vindt: als je een hoofddoek draagt, word je als gevolg van deze discussie weer bij voorbaat al verdacht gemaakt als zou je niet neutraal zijn. Zo ken ik het verhaal van een journaliste die vertelde dat ze bij een sollicitatie was afgewezen omdat ze met haar hoofddoek geen neutrale, onafhankelijke journaliste zou kunnen zijn. Dat is de dus de samenleving die Han lijkt te willen propageren. En dat is niet MIJN samenleving.

2 Reacties
Zandb
Zandb6 feb. 2022 - 13:59

John Waar haalt u dat vandaan, dat Han vindt, dat het geen probleem is, wanneer je als ambtenaar niet neutraal bent, zo lang je het maar niets kunt zien? Dat is een onjuiste conclusie, volgens mij. Maar ik kan me vergissen. Dan hoor ik het wel. Han maakt duidelijk, dat wanneer je mensen op hun gedrag beoordeelt, er geen tekens mogen zijn die de strijdig met de neutraliteit kunnen zijn. Een onderwijzer die zichtbaar aanhanger van de PVV is, daarvan kan je niet verwachten dat hij zijn islamleerlingen net zo behandelt als andere leerlingen. Een onderwijzer met overduidelijk islamkenmerken, daarvoor geldt hetzelfde maar dan andersom. Helaas is het zo, dat wanneer de tekenen niet aanwezig zijn, we moeilijk kunnen controleren, hoe neutraal mensen zijn. Maar dat probleem heb je ook, wanneer er tekenen van 'dit' of 'dat' te zien zijn.

JohnVKR
JohnVKR6 feb. 2022 - 16:06

@Zand De essentie is nu juist dat een kruisje, hoofddoek, keppeltje of tulband niets zegt over de wijze waarop je je werk uitvoert en niets zegt over je al dan niet neutrale, onbevooroordeelde opstelling. Dat is de leugen die de voorstanders van een verbod ons willen doen laten geloven. In het buitenland is dan ook niets van deze aanname gebleken. Oh ja, je zegt, het is je alleen te doen om de 'uitstraling'. Het is misleidend om een onderscheid te maken tussen 'uitstraling' en 'uitvoering'. Want door te zeggen dat het je alleen om 'uitstraling' te doen is (en het daarom moet worden verboden), suggereer je nog steeds dan je met een hoofddoek of keppeltje niet neutraal kan zijn. Dat is immers de eindwaarde van 'uitstraling'. En om heel eerlijk te zijn, vind ik dat uiterst discriminatoir. Wat de voorstanders van een verbod willen, is schijnneutraliteit. Bovendien, zoals ik hierboven al heb betoogd, schaadt deze discussie onze samenleving. De suggestie dat je met een hoofddoek niet neutraal zou zijn, zal de positie van hijab-dragende vrouwen op de arbeidsmarkt weer verder verslechteren. Ook dat is een consequentie die Han blijkbaar voor lief neemt.

Minoes&tuin
Minoes&tuin6 feb. 2022 - 8:45

Stel je hebt een SGP-er die agent is en die dat goed zichtbaar uitdraagt. Die agent schiet iemand neer (noodsituatie, te snel of niet?). Hoe zullen mensen inclusief het slachtoffer( familie slachtoffer ingeval dood) reageren en dus de verdediging wetende dat de SGP voor de doodstraf is en strenge handhaving? Je kunt dit enkel duidelijk maken door excessieve voorbeelden te geven. Daarbij gaat het dan vervolgens juist ook, of dat de burgers zelf daar anders op gaan reageren m.b.t. veronderstelde vooroordelen, ongeacht of die wel dan niet blijken mee te spelen maar die mogelijkheid in zich dragen) en zich daarop gaan beroepen.

Khalid3
Khalid35 feb. 2022 - 20:53

De politie heeft tot op het heden nog steeds last van agressie, discriminatie en seksuele intimidatie binnen het korps. De ultrarechtse gedachtegoed van veel agenten daar past niet bij de neutrale houding die de politie moet hebben. De politie uniform is daarom voor veel burgers niet meer het symbool van neutraliteit maar van ''machtsmisbruik''. Koning Willem-Alexander is live voor de ogen van miljoenen mensen getrouwd in de kerk met de hulp van een priester en een dominee. De ''neutrale'' overheid kan wel zogenaamd religieuze huwelijk faciliteren voor de koninklijke familie maar accepteert zelf geen hoofddoek of keppeltje van haar eigen ambtenaar.

9 Reacties
Nou ja, kijk...
Nou ja, kijk...5 feb. 2022 - 21:38

Hoe zou u het vinden indien WA altijd opzichtig een halsketting met een groot kruis zou dragen? Zou u zich dan door hem vertegenwoordigd voelen?

Dronevliegenier
Dronevliegenier5 feb. 2022 - 22:19

@Khalid ”machtsmisbruik” en "machtswellust", ze genieten ervan.

Eid
Eid6 feb. 2022 - 7:09

Als gedachtegoed de praktijk gaat worden is dat fout en dient gecorrigeerd te worden. Dus met het toestaan van gedachtegoed op een 'unform' sta je dus publiekelijk toe dat iemand niet neutraal hoeft te zijn. En dat willen we toch niet? En laten we niet vergeten dat aan de anarchistische zijde vd samenleving elk uniform, elke handhaver, per definitie verdacht is....

Zandb
Zandb6 feb. 2022 - 8:05

Khalid Een uniform dient neutraliteit uit te stralen maar het hangt zeker van de drager er van, maar ook van diegene die met dat uniform wordt geconfronteerd, af hoe dat in de praktijk uitpakt. En ook een overheid is natuurlijk niet neutraal; dat maken verkiezingen wel duidelijk. Het is echter wel de bedoeling, dat het uniform niet verandert, wanneer de democratische verkiezingen andere machtsverhoudingen hebben opgeleverd.

Dronevliegenier
Dronevliegenier6 feb. 2022 - 13:44

Nou ja, kijk... 5 februari 2022 at 22:38 In de VS en het VK is het dragen van een hoofddoek door wetshandhavers normaal. Indien President Joe Biden en/of koningin Elizabeth een 'groot kruis' dragen wordt dat waarschijnlijk niet zo geapprecieerd.

Dronevliegenier
Dronevliegenier6 feb. 2022 - 13:46

@Eid 6 februari 2022 at 08:09 Moslims dienen zich aan de wetten te hoiudenn van het land waaar ze verblijven. Dus als een moslima zweert zich aan de wetten van Nederland te houden, dan houdt zij zich aan de wetten van Nederland. https://www.trouw.nl/nieuws/integratie-komt-recht-uit-de-koran~b225bfc5/

Dronevliegenier
Dronevliegenier6 feb. 2022 - 14:05

hoiudenn = houden ????

DanielleDefoe
DanielleDefoe6 feb. 2022 - 20:08

WA en Maxima zijn gewoon burgerlijk gehuwd in 2002. Dat gedoe in de kerk heeft geen wettelijke status.

Jozias2
Jozias26 feb. 2022 - 21:15

@dronevlieger Je zegt: “In de VS en het VK is het dragen van een hoofddoek door wetshandhavers normaal.” In landen als Marokko en Algerije is het weer niet normaal. Wat wil je nu precies zeggen?

Eid
Eid5 feb. 2022 - 20:36

Voor al diegenen die zo progressief 'voor' zijn: Stel dat handhavers besluiten tot een levensovertuiging uiting die schuurt tegen het extreem rechtse, maar nog binnen de wet valt, maar wel heel duidelijk associeert met. Zijn we dan nog zo enthousiast over 'het gaat alleen om t gedrag' of is dan wel ineens de schijn tegen, want velen denken vaak aan de voor hen 'upside' maar vergeten soms de 'downside'...

3 Reacties
De Lieve Heer
De Lieve Heer6 feb. 2022 - 4:07

"Stel dat handhavers besluiten tot een levensovertuiging uiting die schuurt tegen het extreem rechtse, maar nog binnen de wet valt, maar wel heel duidelijk associeert met." Dat komt regelmatig voor. Ik zou wel extra alert zijn inzake de manier waarop deze mij aanspreekt en misschien zelfs alleen maar de vragen beantwoorden waartoe ik wettelijk verplicht ben. Zwijgen (of zelfs herhalen) maakt hem/haar vrij machteloos.

Zandb
Zandb6 feb. 2022 - 8:10

Eid Ook voor de uniformen geldt, dat de basis is, dat er sprake is van een vrije democratische rechtsstaat. De uniformen weerspiegelen natuurlijk de neutraliteit van de handhaver, als handhaver van de macht. Zou die macht 'fout' zijn, dan zijn de uniformen 'fout'. Wanneer daar democratisch niets aan gedaan kan worden - zoals in een dictatuur, want die hebben we als er sprake is van een extreemrechts beleid - dan hoop ik dat we meer dan niet blij zijn met die uniformen.

MG1968
MG19686 feb. 2022 - 12:47

@Eid Je had me die vraag al persoonlijk gesteld hieronder zie je vraag op Eid 5 februari 2022 at 21:29 en mijn antwoord MG1968 5 februari 2022 at 22:03. Ik mag niet dubbel posten ;)

EenMening
EenMening5 feb. 2022 - 20:30

De discussie kan teruggebracht worden tot: links is voor, rechts is tegen, met daarop enkele uitzonderingen. Deze rechts-links verdeling speelt bij veel maatschappelijke issues. We zijn het als maatschappij maar over weinig dingen eens. Deze tegensteling speelt niet alleen bij voor de hand liggende onderwerpen, maar bijvoorbeeld ook bij de waterschappen. Traditioneel heeft de agrarische sector een belangrijke stem in de waterschapsbesturen, mede vanwege de zogenaamde "geborgde zetels",.de aangewezen bestuurders. De linkse partijen willen van de geborgde zetels af, zodat ze meer invloed verwerven bij de waterschapsverkiezingen. Dat is niet zo moeilijk omdat de opkomst zeer laag is. Als ze daardoor een meerderheid in het bestuur krijgen, kunnen ze bijvoorbeeld de grondwaterstand verhogen en andere maatregelen nemen om de boeren dwars te zitten.

4 Reacties
EenMening
EenMening5 feb. 2022 - 20:32

“geborgde zetels”, de aangewezen bestuurders.

Zandb
Zandb6 feb. 2022 - 8:12

Mening Han is toch duidelijk links en duidelijk tegen. Ik ben dat ook. En ik heb al wel meer notoire linksers hier gezien, die tegen zijn. Ik ben bang dat u simplistische redenering niet helemaal op gaat.

Zandb
Zandb6 feb. 2022 - 8:12

niet u maar uw simplistische redenering......

Dronevliegenier
Dronevliegenier6 feb. 2022 - 14:00

@EenMening De discussie kan teruggebracht worden tot: links is voor, rechts is tegen, met daarop enkele uitzonderingen. U slaat doodlopende zijstraten in. De discussie kan namelijk teruggebracht worden tot 'onschuldig totdat het tegendeel bewezen is', een rechtsprincipe waaraan politieke voorkeur ondergeschikt is.

Kamie2
Kamie25 feb. 2022 - 19:27

''In de rechtszaal is bijvoorbeeld geen plaats voor levensbeschouwelijke uitingen op de kleding van rechters, officieren en griffiers.'' Hoezo niet? Als gezagsdragers al BOA's de schijn van onpartijdigheid niet meer op hoeven te houden waarom rechters e.d. dan wel? Sterker nog, zou het geen vooruitgang zijn als duidelijk zichtbaar is welke sektes een gezagsdrager aanhangt? En denk daarbij niet alleen aan religieuze sektes. Tegenwoordig bestaat voor iedere afwijking wel een sekte.

1 Reactie
Zandb
Zandb6 feb. 2022 - 8:15

Kamie Heel simpel: Omdat je in de rechtszaal het recht vertegenwoordigt. En dat dient zich verre te houden van privé-opvattingen. Net als je als handhaver 'het gezag' vertegenwoordigt en niet je privé-opvattingen.

MG1968
MG19685 feb. 2022 - 19:00

Als je hardop stelt dat het hoofddoekje maakt dat je niet 'niet neutraal' het politievak kunt uitvoeren geef je daar impliciet mee aan dat een niet neutrale uitvoering mogelijk is. Dan is de vraag relevant: is de huidige invulling dan wel een neutrale of is het beeld dat het neutraal is belangrijker dan de realiteit (en voor wie dan wel)? Vragen die voorafgaan aan het hebben over een mening over de diender met een hoofddoekje want die hebben dan het antwoord al gegeven: het in stand houden van het onterechte beeld is dan immers tot doel verheven. Of is een neutrale invulling wel mogelijk? Inderdaad, dat denk ik ook niet. Iedere diender, en niet alleen die met een hoofddoekje, neemt zich zelf immers mee in zijn/haar uit te voeren taak.

5 Reacties
Eid
Eid5 feb. 2022 - 20:22

Maar de 'diender' dient zich wel neutraal op te stellen. Dat is iets anders dan eigen persoonlijkheid of mening. Dat sommigen onder ons vinden dat ze in elk beroep zichzelf moeten kunnen zijn, verbaast mij hier niet.

MG1968
MG19685 feb. 2022 - 20:47

Dient zich wel. Als dat geen probleem zou zijn was het uniform niet nodig toch? Of denk je dat dat alleen een probleem is bij mensen met een hoofddoekje? Tsss…

Satya
Satya5 feb. 2022 - 22:19

Denk dat het ook nog een emanciperende werking heeft. Een agente met hoofddoek die een orthodoxe moslim een boete geeft voor fout parkeren bij de moskee. "Als u zo tegen mij blijft praten meneer neem ik u mee naar het bureau." Wil je een beter voorbeeld voor jonge meiden binnen de orthodoxe islam? Heel wat zinvoller als al die boekjes waar generaliseren op volgt.

Eid
Eid6 feb. 2022 - 7:16

@mg Ja idd dat is normaliter een probleem en het uniform ( uniform!) dient alleen al om dat te corrigeren. Ik zou niet graag aangehouden worden in mijn auto door een handhaver die er uitziet als XR.

MG1968
MG19686 feb. 2022 - 14:17

@Satya Denk dat het inderdaad ook dat dat emanciperend kan werken. De vraag is natuurlijk of dit het geëigende instrument voor is, hoogstens een gevolg er van.

Jean-Baptiste L Allemand
Jean-Baptiste L Allemand5 feb. 2022 - 17:23

Over Jezus hoef je het niet te hebben Han, dat kruis mag toch niet. Dat is niet inclusief. Voor iemand met een hoofddoekje voorzie ik het probleem dat ze door bepaalde types uit haar cultuur zal worden gezien als verrader. Zo maak je het natuurlijk alleen maar moeilijker. En over het keppeltje zullen we maar meteen ophouden. Die kunnen nu al niet normaal over straat.

3 Reacties
De Lieve Heer
De Lieve Heer5 feb. 2022 - 18:46

Het is hun eigen keuze om die symbolen te dragen.

Khalid3
Khalid35 feb. 2022 - 19:22

Jean@ ‘’Voor iemand met een hoofddoekje voorzie ik het probleem dat ze door bepaalde types uit haar cultuur zal worden gezien als verrader.’’ Volgens jouw domme redenering kunnen mensen met zwarte huidskleur beter niet solliciteren bij de politie omdat ze toch voor verrader worden gezien door bepaalde types in de Antilliaanse/Surinaamse gemeenschap. ''En over het keppeltje zullen we maar meteen ophouden. Die kunnen nu al niet normaal over straat. '' Ik ben benieuwd hoe veilig vrouwen met hoofddoek door Giethoorn kunnen wandelen.

Zandb
Zandb6 feb. 2022 - 8:20

Khalid We mogen niet discrimineren, dat staat ook in de wet. Je mag mensen niet op uiterlijke kenmerken beoordelen. Maar wanneer die uiterlijke kenmerken berusten op keuzes (i.t.t. huidskleur vc) dan ontstaat er verwarring. Dan kan je met een hoofddoek iets moeten doen, wat iemand met een hoofddoek niet hoort te doen.

Salama.
Salama.5 feb. 2022 - 16:32

Ik denk niet dat we bang hoeven te zijn om BOA’s met een keppeltje in het straatbeeld aan te treffen.

Marcus A.2
Marcus A.25 feb. 2022 - 15:21

Naar mijn mening zouden alle gezagsdragers een kruis moeten dragen. Het christendom hoort, net zoals de koning, oranje en het rood wit blauw bij onze cultureel historische identiteit. Maar omdat we een inclusieve samenleving zijn zou ik er voor willen pleiten dat vrouwelijke gezagsdragers tevens een hoofddoek of boerka dragen en mannelijke gezagsdragers een keppeltje. Wat de mannen aangaat zou loting moeten bepalen of ze tevens besneden moeten worden. Het uniform in regenboog kleuren zou het afmaken. Atheïsten bestaan niet echt. .. dat is een hoax. Die kunnen we gerust overslaan.

4 Reacties
De Lieve Heer
De Lieve Heer5 feb. 2022 - 18:20

Wat een merkwaardige conclusie. Moet ik er soms een symbooltje voor opspelden om ook erkend te worden? Hallo, ik heb een eigen identiteit....

Nou ja, kijk...
Nou ja, kijk...5 feb. 2022 - 18:34

Haha heerlijke satire, dat zou idd de consequentie kunnen zijn van het loslaten van de neutraliteit.

De Lieve Heer
De Lieve Heer6 feb. 2022 - 4:09

Wil je het nou verplicht stellen?

Zandb
Zandb6 feb. 2022 - 14:06

Marcus Domme kletspraat al is het niet gemeend. Maar iedereen mag vinden wat hij wil. U bedoelt gewoon te zeggen dat neutraliteit niet bestaat. En dat klopt als een zwerende vinger die tussen de nu weer wijdopenstaande deur zat. Dat heeft dan ook niemand beweerd, dat neutraliteit wel bestaat net als niemand suggereert dat een uniform neutraliteit garandeert. Daarom dus, presenteert u domme kletspraat.

watcher3
watcher35 feb. 2022 - 14:45

Mensen die politieagentes met een hoofddoekje op niet respecteren zijn ordinaire racisten, reden voor een extra boete en misschien wel gevangenisstraf. Dat zal het tuig leren.

4 Reacties
pahan
pahan5 feb. 2022 - 15:37

Gaat het goed, verder?

manaandezijlijn2
manaandezijlijn25 feb. 2022 - 15:44

Daar gaat dit stuk van Han niet over Om Han maar eens te parafraseren: 'Goed lezen!'

Hernandez
Hernandez5 feb. 2022 - 16:39

Een hoofddoek is onderdeel van religie, religie is een set van ideeën, niets meer en niets minder.

Eid
Eid5 feb. 2022 - 20:23

@watcher En verder nog een fijne avond.

korheiden2
korheiden25 feb. 2022 - 14:09

Ik ben het hiermee eens. Gezagsdragers dienen neutraal te zijn. Ik dacht dat duidelijk zichtbare tatoeages evenmin waren toegestaan. Langharige mannen ook niet. Er mogen best eisen worden gesteld.

4 Reacties
Marcus A.2
Marcus A.25 feb. 2022 - 15:09

"Langharige mannen ook niet. Er mogen best eisen worden gesteld." En kortharige vrouwen?

Koen Janssens
Koen Janssens5 feb. 2022 - 15:33

De neutraliteit van gezagsdragers hoort buiten het uniform niet te worden afgemeten aan een hoofddoek, keppel, of aan een kettinkje gedragen kruis, maar uitsluitend aan het neutrale functioneren en inzet van bevoegdheden. Het verplichtend verbieden van uiterlijke parafernalia samenhangend met bepaalde persoonlijke overtuigingen is niet meer dan windowdressing die de vorm boven de inhoud stelt.

Cam Millo
Cam Millo5 feb. 2022 - 17:08

@korheiden 5 februari 2022 at 15:09 . Langharige mannen ook niet. Dat komt voor uit veiligheid. Weet niet of jij wel eens aan lange haren bent getrokken. Aan je profielfoto te zien wel op bepaalde plekken

korheiden2
korheiden26 feb. 2022 - 10:43

@Marcus A : Het is niet mijn bedoeling om de haarlengte tot op de centimeter voor te schrijven. In de jaren 70 zagen we veel Nederlandse soldaten met het haar tot op de schouders. Ik vind dat mensen in functies als politie, leger, marechaussee e.d. ook een representatieve functie hebben. Daar horen normen m.b.t. de haarlengte bij, maar ook richtlijnen t.a.v. tatoeages, piercings en dergelijke. Vrouwen zullen dus best kort haar kunnen dragen in het leger, maar ik denk dat erg lang haar ook voor hen niet praktisch zal zijn. Ik weet wel zeker dat in diverse andere functies in het bedrijfsleven eveneens eisen worden gesteld. Mijn zoon werkt in de beveiliging en daar worden zichtbare tatoeages niet op prijs gesteld. Denk dat ook de horeca, het bankwezen enzovoorts geen vertegenwoordigers op pad sturen met hanenkammen, piercings en diverse tatoeages. Dat laatste blijft dan wel het voorrecht van o.a. voetballers en rappers.

Bastet2
Bastet25 feb. 2022 - 13:45

Ik lees veel ondersteunende reacties, dat verbaast me eerlijk gezegd wel. Ik begrijp het belang van een neutrale uitstraling maar ik zou zelf niet zoveel moeite hebben met een hoofddoekje of tulband. Ik vind het eigenlijk niet zo heel erg anders dan een politieagent met een kaal hoofd, een baard of snor of een tatoeage. Zolang het maar wel een bij het uniform passend kledingstuk is en het dragen geen praktische belemmeringen (bijvoorbeeld zicht of beweeglijkheid) met zich mee brengt. Het dragen van het uniform zelf laat in mijn ogen zien waar een agent(e) voor staat, een bijpassend hoofddoekje zou voor mij vallen onder een ondergeschikte persoonlijke touch.

5 Reacties
Hernandez
Hernandez5 feb. 2022 - 14:32

'dan een politieagent met een kaal hoofd,' ????

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland5 feb. 2022 - 16:23

@hernandez een kaal geschoren hoofd populair bij skinheads waarvan veel neonazi's zijn wellicht met het oog op neutraliteit ook maar verbieden?

Hernandez
Hernandez5 feb. 2022 - 19:44

@Griezel En de mensen die nou van nature kaal zijn? Dat zijn automatisch skinheads??

Minoes&tuin
Minoes&tuin6 feb. 2022 - 8:24

Een kaal geschoren hoofd is niet enkel populair bij skinheads. Dat was/is bij heel veel mensen populair en heeft niets met religie of zelfs denkwijze te maken.

DanielleDefoe
DanielleDefoe6 feb. 2022 - 12:45

Mannen die bezig zijn met kaal worden prefereren ook nog wel eens de natuur een stap voor te zijn met een ultrakort kapsel.

Fabius
Fabius5 feb. 2022 - 13:28

Ik zou van de heer van der Horst graag willen weten wat hij denkt te doen met gezagdragers die voorzien zijn van een tatoeage. Of hangt dat van de betreffende tattoo af?

WillemdeGroot
WillemdeGroot5 feb. 2022 - 13:27

Pracht onderwerp van Han, vol mitsen en maren, en onbeantwoorde vragen: wie, wat, hoe en waarom? Een onderwerp waarop het antwoord afhangt van de vragen die je opwerpt. En van je subjectieve overtuiging, nietwaar?

Zandb
Zandb5 feb. 2022 - 12:33

De titel alleen is voldoende. Een uitleg suggereert dat zoiets van argumenten afhangt.

2 Reacties
Wieowie
Wieowie5 feb. 2022 - 16:52

Zandb: er zijn mensen die er anders over denken. Het is dan prima om iets te onderbouwen.

Numemar Georgie
Numemar Georgie5 feb. 2022 - 22:27

@zandb “Onzin. We houden er allemaal principes op na. En als je die alleen thuis, in je kamertje kunt toepassen, dan heeft het geen enkele zin er principes op na te houden”. Klopt niet. Religie gaat veel verder dan principes. Principes zijn er voor jezelf. Om je eigen privéleven naar in te richten. Inderdaad, thuis, in je kamertje, waar anderen er geen last van hebben. Religie wil andersdenkenden, of liever gezegd, de hele samenleving, dwingen hun leven naar haar levensbeschouwing in te richten. Denk bijvoorbeeld aan het intussen godzijdank overwonnen principe van de zondagsheiliging of over het gedoe rond abortus of de waardig-levenseindeproblematiek. Of het onderwijs. Confessionele politieke partijen en ga zo nog maar even door

Hernandez
Hernandez5 feb. 2022 - 12:18

Religie doe je maar lekker thuis, in je huiskamertje.

2 Reacties
Zandb
Zandb5 feb. 2022 - 16:08

Hernadez Onzin. We houden er allemaal principes op na. En als je die alleen thuis, in je kamertje kunt toepassen, dan heeft het geen enkele zin er principes op na te houden.

Hernandez
Hernandez5 feb. 2022 - 19:43

@Zand Prima open deur weer.

Thuiszitter
Thuiszitter5 feb. 2022 - 12:09

Han heeft gelijk in deze, is ook mijn mening .

PGS
PGS5 feb. 2022 - 11:49

Ik ben van mening dat de overheid en overheidsaambtenaren neutraal dienen te zijn en de burgers volgens artikel 1 van de grondwet te behandelen. Dus elke religeuze uiting hoort dus niet bij de overheid. Maar goed: heden ten dage weten wij wel beter hoe de overheid omgaat met artikel 1 van de grondwet. Ik vraag mij trouwens af waarom de woorden van Jezus aangehaald moeten worden in deze seculiere post-christelijke maatschappij. Alsof heden ten dage men serieus bezig is met wat Hij te zeggen had. Dus het aanhalen van Zijn uitspraak omtrend het gooien van de eerste steen kan achterwege gelaten worden.

JaapBo
JaapBo5 feb. 2022 - 11:43

Een foute framing van Han van der Horst: moslima's dragen geen hoofddoekje zodat anderen hun levensovertuiging kunnen zien, maar omdat ze hun haar niet willen laten zien. Dit heet de drogreden van de stroman: verzin een stroman en val die dan aan. De stroman is echter niet de realiteit.

10 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst5 feb. 2022 - 12:25

En dus manifesteren zij zich als moslima.

DanielleDefoe
DanielleDefoe5 feb. 2022 - 12:39

Niet-moslims zullen er ook nog maar zelden voor kiezen een hoofddoek te dragen omdat ze dan voor moslim worden aangezien.

Eid
Eid5 feb. 2022 - 13:05

En waarom willen ze hun haar niet laten zien? Precies...! Even verdiepen Jaap.

EenMening
EenMening5 feb. 2022 - 13:52

@JaapBo Ik heb zelden een krommere redenering gelezen. Hoe krijg je het uit je toetsenbord! De islam schrijft voor dat vrouwen een hoofddoekje dragen. De vorm ervan is vaak afhankelijk van de stroming en/of het land. Die vorm kan variëren van een "gewoon" hoofddoekje tot en met een boerka en alles wat daartussen in zit. Een vrouw die een hoofddoek draagt is dus (vrijwel) altijd een moslima. Zo goed als niemand zal denken dat zij een aanhangster is van het christelijke, joodse of Sikh geloof is, maar van de islam. Zeker in Westerse landen. https://www.trouw.nl/nieuws/koran-is-helder-hoofddoek-moet~b69c45b3/

Hernandez
Hernandez5 feb. 2022 - 14:32

'moslima’s dragen geen hoofddoekje zodat anderen hun levensovertuiging kunnen zien, maar omdat ze hun haar niet willen laten zien.' Omdat ze zich weg moeten stoppen van andere mannen.

Fransss en Vrij
Fransss en Vrij5 feb. 2022 - 14:43

[ omdat ze hun haar niet willen laten zien. ] Omdat ze hun haar niet MOGEN laten zien. Waarmee ze de reclameboodschap uitdragen zich aan een bepaalde religie te onderwerpen. Uiteraard zullen ze als goedgelovige zelf zeggen het niet te WILLEN laten zien, maar wij weten wel beter...

Dronevliegenier
Dronevliegenier5 feb. 2022 - 20:39

@JaapBo https://nl.wikipedia.org/wiki/Stropopredenering

Dronevliegenier
Dronevliegenier5 feb. 2022 - 20:40

@DanielleDefoe Eritese christinnen dragen een hoofddoek tijdens: 1.) De Vastenperiode 2.) Tijdens de 'epiphany' (= de aanloop naar de doop van een pasgeboren kind).

korheiden2
korheiden26 feb. 2022 - 10:47

@JaapBo : @Han stelt het terecht : wie een hoofddoekje draagt manifesteert zich als moslima. Het is een religieuze uiting. Er zal hier en daar wel een oudere huisvrouw te vinden zijn die ook iets om het hoofd draagt, maar dat ziet er beslist anders uit. In een land als Iran worden vrouwen tot lange gevangenisstraffen veroordeeld omdat ze hun hoofddoek niet dragen.

DanielleDefoe
DanielleDefoe6 feb. 2022 - 13:11

De oudere huisvrouwen hadden ook nog wel eens een regenkapje op om hun permanentjes te beschermen. Alles om er voor te zorgen dat hun haar "gezien mocht worden".

wittecisnoot
wittecisnoot5 feb. 2022 - 11:41

Het rare excuus is dat iemand met een bepaalde levensovertuiging, die functie niet kan uitoefenen: fout. Die persoon moet alleen, bij het uitoefenen van die functie, die levensovertuiging thuis moet laten. Je kan immers geen twee heren dienen. Dus ook de symbolen moeten thuis blijven. Het uitstralen van neutraliteit, hoort bij je functie. Wie dat niet wil, stelt die religie boven diens functioneren

1 Reactie
Zandb
Zandb5 feb. 2022 - 12:36

cis Helemaal eens. Iemand met een 'andere overtuiging' kan prima gezagsdrager zijn. Maar niemand moet kunnen merken of zien, dat iemand gezag draagt wat in tegenspraak is of kan zijn met zijn overtuiging. Moeilijker dan dat is het niet.

Hannes van Achterhout
Hannes van Achterhout5 feb. 2022 - 11:37

Wetshandhavers dienen uniform op te treden en niet pluriform. Daartoe dient een oirbare eenvormigheid van tenue, anders geformuleerd: een uniform. In de publieke ruimte zou een verkeerd signaal worden afgegeven als boetes worden uitgedeeld door wetsdienaren met zichtbare tekenen van gezindte, geloof of levensovertuiging.

5 Reacties
Eid
Eid5 feb. 2022 - 13:05

Exact Hannes. Spot on.

De Lieve Heer
De Lieve Heer5 feb. 2022 - 18:44

Moeten ze, maar doen ze niet, rechtse utopisten.

MG1968
MG19685 feb. 2022 - 18:50

Maar het is een misvatting dat mensen die zich uniform presenteren ook als zodanig optreden. En in mijn ogen gaat het dáár om. Zolang dat niet mogelijk is, is second best om de diversiteit in maatschappijvisies dan ook maar apert te maken. De samenleving mag best zien dat in dat uniform met name de rechtse danwel extreem rechtse maatschappijvisie schuil gaat. De wens om wetsdienaren uniform te laten uitzien in de veronderstelling dat ze daardoor blind van eigen maatschappijvisie functioneren is je zelf voor de gek houden. Iets met wens, vader en gedachte. @Eid Dat doe jij dan ook niet. Je staat achter de dominante invulling, ziet ook wel dat die gekleurd is, maar het is wel jou kleur.

Eid
Eid5 feb. 2022 - 20:29

@MG Zeker het optreden is uiteindelijk maatgevend. Maar nu nog eens: Als de kleding/symbolen ineens puur rechtsextreem zijn maar nog wel binnen de wet vallen, zou u dan ook zo een wetenschappelijke kijk op de zaak hebben, of geldt dan ineens het nadeel vd twijfel. Eerlijk zeggen...

MG1968
MG19685 feb. 2022 - 21:03

@eid Je maakt een gedachte fout. Ook ik ben voor een politie die zich neutraal opstelt en vandaar uit is de gedachte van een uniform geen vreemde, maar wel in die volgorde. Doen alsof de hoofddoek niet kan omdat dit niet neutraal is miskent dat de dominante diender verre van neutraal en waardevrij is. Een argument om de gewenste situatie selectief toe te passen. Daarnaast, extreem rechtse symbolen binnen de wet zijn geen gemeengoed maar geen uitzondering. En ‘verdekt’ gebruikt niet alleen binnen de politie maar maatschappijbreed ‘geaccepteerd’. Herkenbaar voor wie ziet. Te ontkennen door wie wil, maar met een hoog ‘ons kent ons’ gehalte. Natuurlijk heb ik daar problemen mee. Juist daarom vind ik de ophef over doekje hypocriet. Het geeft aan dat de huidige situatie neutraal is, en dat is ie niet. Alleen uniform wat betreft kledij.

flogflosser
flogflosser5 feb. 2022 - 11:35

Als elk vogeltje er nu bij gaat lopen zoals hij gebekt is, weet je ook gelijk met wie je te maken hebt. Wanneer een agent je staande houd met een hakenkruis aan zijn broek genaaid.. iemand met een traantatoeage op zijn bakkes je een bekeuring geeft. Gezagdragers met hell angel jasjes. Vergiet dragende verkeersregelaars. ook gelijk het stem gedrag logo erbij. ...dan weet je dat het tijd is om te vertrekken

Jaco38
Jaco385 feb. 2022 - 11:25

Helemaal eens met Han. Het is goed om twee dingen te scheiden in deze discussie. Het argument is niet dat dit soort ambtsdragers door het dragen levensbeschouwelijke kenmerken DUS bevooroordeeld zouden zijn. Een politieagent heeft net als iedereen zo zijn levensbeschouwelijke opvattingen ongeacht of hij deze toont, een goede agent weet dat te scheiden. Als een agent dat niet kan dan komt dat niet omdat zij een hoofddoek draagt, dan is het gewoon geen goede agent. Het argument is idd zoals Han beschrijft dat dit de schijn van bevooroordeeldheid kan wekken en aanleiding kan geven tot allerlei afleidende discussie in de uitvoering. Het is belangrijk dat onze agenten, rechters etc. feitelijk zonder aanziens van persoon handelen, maar het is voor een goed functioneren van de rechtsstaat ook belangrijk dat die schijn niet gewekt wordt, ook dat tast het vertrouwen in de rechtsstaat aan. Het is dus goed dat de overheid hier zeer terughoudend is en zich niet laat meeslepen.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland5 feb. 2022 - 11:14

ach die zeikdiscussie is gewoon het gevolg van wildersen die de pest aan moslims hebben en ze dus willen treiteren door waar het maar kan ze aan te vallen op hoofddoekjes en dergelijke nou simpel dus alle gezagsdragers vanaf nu een hoofddoekje verplicht ! dan is het geen levensbeschouwing meer maar deel van het uniform en islamofoben kunnen lekker rood aanlopen win win situatie

8 Reacties
PGS
PGS5 feb. 2022 - 11:51

Grappig dat jij kennelijk Wilders een hak wilt zetten, bereid bent om het principe van een neutrale overheid overboord wilt gooien. Ben jij zo bang voor Wilders dat jij dat voorstelt ?

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland5 feb. 2022 - 12:05

Neutrale overheid? dacht je dat echt?

Thuiszitter
Thuiszitter5 feb. 2022 - 12:08

Daar hebben we Griezel weer eens met een onrealistisch voorstel .

Zandb
Zandb5 feb. 2022 - 12:40

Griezel Ik dacht dat u 'zich afvragen' zo zinvol vindt. Als ik mij afvraag of een gezagsdrager wel neutraal kan zijn, dan weet ik heel snel dat het niet zo is. Maar wanneer ik dat dan al 'gewoon' feitelijk kan waarnemen bv aan allerlei symbolen dan is dat toch zeker een heel ander verhaal. Allemaal een hoofddoekje is daarom wel heel erg het paard achter de wagen spannen.

Hernandez
Hernandez5 feb. 2022 - 14:33

Haha, het tribale zwart wit denken in een reactie samengevat! 'Wilders is vóór dus moet ik wel tegen zijn'. Wat een armoede.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland5 feb. 2022 - 16:29

Wat is er nu weer onrealistisch aan? Uniform is uniform . Hoofddoekje verbergt het haar dus iedereen ziet er hetzelfde uit bovenop de kop . Makkelijk zat Jullie weten ook niet wat jullie willen hè?!

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland5 feb. 2022 - 16:30

@hernandez nee de hele discussie is racistisch gemotiveerd

Hernandez
Hernandez5 feb. 2022 - 19:44

@Griezel Kritiek op religie is geen racisme.

Nou ja, kijk...
Nou ja, kijk...5 feb. 2022 - 11:12

Precies Han. Géén privileges voor religies, ik vind het onbegrijpelijk dat veel progressieve linksmensen dit vaak zien als vooruitgang. B.v. zo een Trudeau, die vindt dat een agente met een hoofddoek aantoont hoe multicultureel Canada is. Nee, nee en nog eens nee, we moeten niet gaan marchanderen met een elementair beginsel als seculariteit. Onbegrijpelijk dat een aantal Angelsaksische landen hier anders in staat.

3 Reacties
Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland5 feb. 2022 - 11:51

Men gaat vrijwillig bij de politie - een organisatie die bekend staat om geweld tegen onschuldige en weerloze burgers. Dat zegt genoeg over hoe iemand in het leven staat. Dat ze daarbij ook nog een religie aanhangen is dan maar klein bier. Waar maak je je toch druk om? Gaan ze harder meppen met een hoofddoek ? Was Mitch Hendriquez nog doder als de dienders een kruisje gedragen hadden ? Dit is gewoon een islamofobe hetze en daar alleen draait het om, de rest, zoals een keppeltje ofzo is bijzaak. Dat weet iedereen best wel.

Nou ja, kijk...
Nou ja, kijk...5 feb. 2022 - 18:29

De intentie om handhaver te worden kunnen zullen best juist zijn, het gaat erom dat religieuze kledingregels en dragen van symbolen conflicteren met een neutrale uitstraling. Dat geldt voor uitingen van álle religies, die neutraliteit is áltijd het uitgangspunt geweest. Ook vóór de immigratie van moslims

Nou ja, kijk...
Nou ja, kijk...5 feb. 2022 - 18:30

intenties

De Lieve Heer
De Lieve Heer5 feb. 2022 - 10:55

Je kunt iemand aantrekken wat je wilt, maar het blijft dezelfde mens en de outfit dient ter ondersteuning van het rollenspel, meest van repressieve aard. "Is het wel christelijk onder deze omstandigheden te bekeuren? Wat zou Jezus doen? (...) Het is daarom beter om geen aanknopingspunten voor discussie op je uniform te dragen." Het doel is dus om de ambtsdrager in bescherming te nemen nemen de vraag of wat hij daar doet niet in tegenspraak is met hoe hij/zij werkelijk is. Nou is die vraag zeker het overdenken waard, maar het is niet het goede moment om die vraag te stellen: je weet bij voorbaat dat de aangesproken in het defensief gaat. "Alsjeblieft, ik ben een bijstandsmoeder met 3 kinderen", zal meer kans maken. Dus ik wil eigenlijk wil graag weten wie ik tegenover me heb, zodat ik -hopelijk misschien- ook even met een mens kan praten. Zou de burger niet gebaat zijn bij die wat kleinere afstand?

2 Reacties
Zandb
Zandb5 feb. 2022 - 12:46

Lieve Heer (nog aan toe...) Wat een raar idee van neutraliteit, dat een gezagsdrager rekening mag houden met zowel zijn overtuiging als de omstandigheden van degene die hij overtreding begaat. Mensen proberen zich er uit te praten, hebben serieuze schrijnende verhalen enz. Wat een gezagsdrager daarmee doet is aan in principe hem. Maar er moet wel sprake zijn en blijven van handhaven. De gezagsdrager hoeft zich immers niet als mens te verantwoorden maar als gezagsdrager. En uiteindelijk is het zo, dat je iets voor laat komen, als je het niet eens bent met wat hoe de gezagsdrager handhaaft.

De Lieve Heer
De Lieve Heer5 feb. 2022 - 18:40

ZandB: "Wat een raar idee van neutraliteit." Heeeeh....;, ik zeg juist dat die neutraliteit feitelijk toch niet bestaat. Die zogenaamde 'neutraliteit' staat volledig in dienst van de autoriteit van de staat, het in stand houden van het masker waar de ambtenaar een stuk van zijn mens-zijn achter zich kan laten en het bijbehorende rollenspel. Dat is niet 'neutraal', hij wordt geprogrammeerd als instrument van de staat. "Maar er moet wel sprake zijn en blijven van handhaven. De gezagsdrager hoeft zich immers niet als mens te verantwoorden maar als gezagsdrager." Nee, in zijn functie als ambtenaar hoeft hij zich slechts in het kader van de daar gestelde regels daarvoor te verantwoorden. Hij hoeft bijvoorbeeld niet de vraag te beantwoorden of een beslissing op zijn achtergrond -welke dan ook- was gebaseerd.

DaanOuwens
DaanOuwens5 feb. 2022 - 10:40

Van der Horst slaat de plank mis. Die levensbeschouwing is goed vergelijkbaar met een maatschappijvisie. En die heeft iedereen. Er is geen handhaving zonder willekeur. In sommige Rotterdamse wijken weten jongeren dat de politie de vijand is. Niet vanwege hun levensbeschouwing maar geleerd in de praktijk van onterecht hard politie optreden vaak op racistische grondslag. Een hoofddoekje, kruis, tulband of keppeltje zou wellicht die treurige cyclus eens enigszins kunnen doorbreken. Andere overtuigingen missen dat soort uiterlijke kenmerken. Maar een speldje kan dat probleem oplossen. Veel politieagenten lijken extreem rechts te stemmen. Als werkgever kan de politie een speld met een schijtende meeuw verstrekken. Het grote voordeel is dat die mythe vaan objectief handhaven gelijk ontkracht is. Aardig idee in Arnhem. Van der Horst verwoordt hier een standpunt dat niet meer past in de gepolariseerde samenleving. Iedereen weet al dat neutraliteit niet bestaat, ook niet binnen de politie. Laten we dan ook niet de schijn ophouden.

13 Reacties
PGS
PGS5 feb. 2022 - 11:54

" veel politieagenten lijken extreem rechts te stemmen" . En waar baseer je dat op aangezien ik meer allochtonen ziet in functies als politieagenten en boa's.

DanielleDefoe
DanielleDefoe5 feb. 2022 - 12:50

Wellicht levert het een enkele hoofddoek op maar het gros van de boa's heeft er geen behoefte aan en zou dus ook die schijtende meeuw links laten liggen, net zoals het gebroken geweertje of het venus-symbool.

Eid
Eid5 feb. 2022 - 13:12

@Daan Als we t over een plank misslaan hebben, even los van uw bewering dat agenten extreem rechts lijken te stemmen (wat erg past in een vd vorige Daan' bijdragen over rascistische agenten in t algemeen..) dan is er een subtiel, maar belangrijk verschil tussen een religie of levensovertuiging HEBBEN, vs het mogen UITDRAGEN. Daarom heet iets een 'uniform'.

WillemdeGroot
WillemdeGroot5 feb. 2022 - 13:22

PGS: '... aangezien ik meer allochtonen ziet in functies als politieagenten en boa’s.' En waarop baseer jij die mening??

Hernandez
Hernandez5 feb. 2022 - 14:34

'Een hoofddoekje, kruis, tulband of keppeltje zou wellicht die treurige cyclus eens enigszins kunnen doorbreken.' Willekeur dus?

Hernandez
Hernandez5 feb. 2022 - 14:34

' Veel politieagenten lijken extreem rechts te stemmen. ' Waar blijkt dat uit?

Dronevliegenier
Dronevliegenier5 feb. 2022 - 16:51

In Divided by God (2005) stelt Noah Feldman voor: meer religieuze uitingen toestaan in het openbaar en minder/geen geld uit publieke middelen naar religie. https://slate.com/culture/2005/08/noah-feldman-s-divided-by-god.html

MG1968
MG19685 feb. 2022 - 18:11

@eid "UITDRAGEN" Je verwart de daden van de diender met de symbolen die die draagt. Die komen ook zonder hoofddoek, keppeltje, kruisje of meeuwtje ook niet waardevrij tot stand. Wat jij 'neutraal' noemt is 'de heersende norm" of "het dominante wereldbeeld". En dat is verre van neutraal. Er zijn gewoon redenen om diversiteit toe te staan en dus de uniforme verschijningsvorm los te laten. Want die uniforme verschijningsvorm is niets meer dan een facade. Ook al had je het liever anders gezien. Maar vasthouden aan dat idee-fixe is contraproductief. Het zou fijn zijn dienders hun taak waardevrij uit kunnen kunnen voeren. Daar moet je op in zetten. Jij zet je ervoor in dat ze moeten doen alsof. En dat snap ik wel, want dan vertegenwoordigen ze indirect het jou ook niet-waardevrije (en zoals hierboven ook al vaker betoogde overwegend rechtse en vaak extreem rechtse). Maar dat wist je al.

Dronevliegenier
Dronevliegenier5 feb. 2022 - 18:25

@DanielleDefoe Andersom: worden religieuze symbolen wel toegestaan dan wordt het 'BOA-schap' toegangelijker. Insgelijks voor de politie.

Dronevliegenier
Dronevliegenier5 feb. 2022 - 20:10

@Eid 5 februari 2022 at 14:12 Zoals u het stelt zou - zonder dat zij BOA is - iedere gehoofddoekte moslima op straat haar hoofddoek dragen om u tot de islam te bekeren. Over de plank misslaan gesproken . . .

PGS
PGS5 feb. 2022 - 22:23

@ WillemdeGroot Kennelijk leef jij in een dorp. Spendeer eens een weekend in Rotterdam of Amsterdam. Dan zie je dat mijn "mening" gebaseerd op realiteit.

WillemdeGroot
WillemdeGroot6 feb. 2022 - 10:55

Dank voor je reactie, PGS. Even een vraagje: welke is jouw definitie van 'allochtoon'? Dan praten we wel verder. Dank je, alvast. p.s. 1. Nee, ik woon niet in een dorp, hoewel dat ook voordelen kan bieden. Maar ook dan hoef je niet wereldvreemd te zijn, zoals jij suggereert... p.s. 2. Of concludeer jij op basis van huidskleur of iemand allochtoon is? Ik ben benieuwd.

DanielleDefoe
DanielleDefoe7 feb. 2022 - 10:32

Als de symbolen niet afkunnen zijn er vast nog wel andere mogelijkheden voor betaald werk.

Farmer 2.0
Farmer 2.05 feb. 2022 - 10:35

Nederland is in basis een Christelijk land. Ongeveer de helft van Nederland heeft binding met het Christendom. De andere helft is niet gelovig. ( ongeveer ) Een paar procent heeft een ander geloof. Tientallen jaren hebben we de gezagsdragers neutraal kunnen houden. Waarom dit aanpassen omwille van die paar procent. Verder wat onderwijs betreft; dit moeten we ook zo snel mogelijk moderniseren. Neutraal onderwijs.

2 Reacties
adriek
adriek5 feb. 2022 - 11:43

Ooit geloofde vrijwel iedereen in de goden. Wodan deed iets met donder en bliksem, Freya zorgde voor liefde en wellust, er waren goden voor vee, wijn, goede oogsten en strenge winters. Naarmate de wetenschap vorderde in het verklaren van aardse zaken werden goden steeds overbodiger en verdwenen steeds meer in de marge. Er is nog een god over (weliswaar verschillen de interpretaties van zijn 'zijn' van geloofsrichting tot geloofsrichting en van land tot land) die nog iets met de schepping - inmiddels heeft hij zich achter de oerknal - en het ontstaan van het leven teruggetrokken, al sluiten de mazen in dat laatste net zich in hoog tempo. (Wie of wat de oerknal veroorzaakt heeft zal misschien nooit wetenschappelijk verklaard worden?) Het is de hoogste tijd dat de betreffende helft van de mensheid die laatste god ook vaarwel zegt en bij Zeus en Wodan in de geschiedenisboeken zet. Helaas kost het veel mensen veel moeite om die laatste stap te zetten, misschien zou de wetgever het voortouw moeten nemen en kerk en staat definitief en daadwerkelijk scheiden.

WillemdeGroot
WillemdeGroot5 feb. 2022 - 12:17

Even los van het onderwerp,valt deze op van Farmer: 'Verder wat onderwijs betreft; dit moeten we ook zo snel mogelijk moderniseren. Neutraal onderwijs.' Hoe zie je dat voor je? Neutraal onderwijs bestaat niet, is onmogelijk. Onderwijs kan nooit los gezien worden van overtuiging. Het is het overdragen van normen en waarden. Welke die normen en waarden zijn, is heel divers en afhankelijk van degene die 'onderwijst' en op basis vanuit welke overtuiging. Maar nu maar weer terug naar waar Han het over heeft?

Ivan61
Ivan615 feb. 2022 - 10:26

Gelijke monniken gelijke kappen. Of alle levensbeschouwingen toestaan of niet. Als onze handhavers willen laten zien dan moet dat kunnen. Geen onderscheid. Lijkt mij prachtig gezicht trouwens. Even zonder gekkijgheid: Als de gemeente Arnhem bepaalde levensbeschouwungen voorrang geeft is dat discriminatie volgens mij.

Koen Janssens
Koen Janssens5 feb. 2022 - 10:26

Een gedragen hoofddoekje, keppel, of kruis kan mijns inziens heel goed zonder dat dat de uniformiteit in kleding van de gezagsdrager ondermijnt. Het is namelijk niet de naast deze zeer beperkt gedragen geloofsparafernalia, buiten de verder optimaal uniforme kledij, die van invloed mag zijn op het functioneren en het dragen van gezag. De gezagsdragers hoeven slechts, maar ook niet minder, hun functioneren en ontlenen van gewettigd gezag ondergeschikt te laten aan waartoe ze verplicht en bevoegd zijn. De uniformiteit van kleding is daartoe niet de toetssteen. Gedraagt een gezagsdrager zich buiten waartoe deze verplicht of bevoegd is naar een of andere politieke, levensbeschouwelijke, of geloofsovertuiging dient deze daarop afgerekend te worden. Verder niet.

Satya
Satya5 feb. 2022 - 10:22

"Levensbeschouwing zal een rol spelen bij de publieke beoordeling van gezagshandhavers, rechters en officieren." Lijkt me geen argument om tegen te zijn. Voor velen is huidskleur al een reden tot beoordeling. Dat handhavers of politie niet neutraal zijn blijkt wel uit uitgelekte berichten uit app groepen. Ik kan niet beoordelen of de agent die mij aanspreekt daarbij betrokken was. Ik geef agenten dan maar het voordeel van de twijfel. "Het is daarom beter om geen aanknopingspunten voor discussie op je uniform te dragen." Gezien die app groepen is het uniform al een aanknopingspunt voor discussie. Ben er gezien het voordeel van de twijfel voor dat agenten die discussie niet hoeven aan te gaan, hetzelfde geldt rond religieuze symbolen.

3 Reacties
Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland5 feb. 2022 - 11:59

Een agent is lid van de politie dus alle agenten zijn daarbij schuldig aan het geweld en de appgroepen die ze gebruiken tenzij de daders verwijderd worden. Is dat niet het geval dan staat de politie, en dus alle agenten, achter deze zaken. Het maakt dus niet uit wat de agent individueel vindt of draagt.

Satya
Satya5 feb. 2022 - 19:34

Collectieve schuld doe ik niet aan.

Dronevliegenier
Dronevliegenier5 feb. 2022 - 20:19

@Griezel in post-gezellig Nederland Daarom des te beter dat religieuze symbolen worden toegestaan. Voor iedere BOA/agent die vanwege racisme verwijderd wordt , staan er tig gehoofddoekte moslima's te trappelen.

Juppé🎗
Juppé🎗5 feb. 2022 - 10:13

Mijn echtgenote vindt dat ik met een vergiet op mijn hoofd meer gezag uitstraal. Helaas is hier niets te handhaven. Hoewel….de vogeltjes hebben weer op de auto’s gepoept. Even ion-topic: eigenlijk is het pas opgelost als het mag en mensen begrijpen dat ze het niet moeten willen.

2 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe5 feb. 2022 - 12:54

In Arnhem is het een bedenksel van DENK.

Dronevliegenier
Dronevliegenier5 feb. 2022 - 21:58

@DanielleDefoe In Arnhem is het een bedenksel van DENK. Denk/Verenigd Arnhem en D66

Rick Hofland
Rick Hofland5 feb. 2022 - 10:13

Het gaat om het wel of niet mogen uitdragen van een persoonlijke overtuiging door een BOA of agent. Als dit mag, dan mag de burger die door een gezagsdrager wordt aangesproken zich ook uiten over de persoonlijke idealen die de agent in kwestie wenst te uiten. Laten we het maar niet doen, agenten worden al voor van alles en nog wat uitgemaakt door geëmotioneerde mensen en zodra er dan ook nog geloofsuitingen aan toe gevoegd worden gaan de gefrustreerde uitingen daar op gericht worden. Agenten moeten deëscaleren en religie toevoegen aan verhitte situaties gaat daar zeker niet bij helpen.

1 Reactie
Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland5 feb. 2022 - 12:03

als ze dan eens leren on hun handen thuis te houden zou dat denk ik een stuk effectiever zijn dan iets onbenulligs als een kledingstuk

Rechtse Bal -
Rechtse Bal -5 feb. 2022 - 10:01

100% mee eens wat hr vdH schrijft; ik had er nog een schepje bovenop kunnen zetten of een zgn grappige metafoor, maar zo is het , en niet anders.

Antonie de Man
Antonie de Man5 feb. 2022 - 9:54

Het begrip 'uniform' spreekt voor zich. Uitingen van persoonlijke overtuigingen geven gelegenheid tot discussie over zaken die los staan van geconstateerde feiten. Het lijkt heel inclusief om ruimhartig met het begrip uniform om te springen maar de mensen in de frontlijn van de samenleving hebben al genoeg te stellen met overtreders, en afwijken van de norm kan worden gebruikt als munitie om de handhaver voorwerp van discussie te maken.

RainB
RainB5 feb. 2022 - 9:21

Wat maakt het uit? Is het verbieden van een teken niet eigenlijk gewoon vijand denken? Hoe ver gaan we daarin? Mogen vrouwen dan geen rokken of jurken dragen? Mogen mannen dan geen gezichtsbeharing meer voeren? Op het moment dat we meer op het uiterlijk van mensen gaan letten dan op het innerlijk van mensen. Mensen kleden zich vaak op een specifieke wijze want dat een onderdeel van hun identiteit en nu omdat het om een (geloofs)overtuiging mag dat plotseling niet? Omdat ze een openbare functie bekleden? Een mens kan mij dus niet goed helpen omdat hij/zij Moslim, Christen, Joods, Budhistisch of Hinduistisch is? Of omdat ik dit kan zien? Ik vind dat een hele vervelende redenatie.

5 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst5 feb. 2022 - 9:49

Nog een keer lezen, wat er precies staat.

thedevelmoene
thedevelmoene5 feb. 2022 - 9:58

Een teken wordt niet verboden. Het tonen van een bepaalde affiliatie terwijl je geacht wordt de nederlandse staat te representeren, wordt verboden. Een politieman is neutraal. Op het moment dat hij bemiddelt in een burenruzie tussen een moslim en een christen, mag elk van hen verwachten dat hij naar de wet kijkt en beiden gelijk behandelt. Op het moment dat hij een hoofddoek of een kruisje draagt, heeft hij de schijn toch behoorlijk tegen. Ik zou hem ook willen omdraaien. Als je iemand bent voor wie zijn (christelijke, moslim-, Ajax-) mentaliteit zo vastgekopppeld zit, dat je je altijd moet volhangen met symbolen daarvan, moet je dan wel een beroep kiezen waar je een seculiere overheid vertegenwoordigt onbevooroordeeld moet kunnen omgaan met eenieder?

gimli55
gimli555 feb. 2022 - 10:16

Bij gebrek aan visie is er een bovenmatige aandacht voor het poppetje en de verschijningsvorm. Zo lang je niet kunt zien wat iemand denkt of standpunt heeft, gaat veel aandacht naar hoe hij of zij gekleed is. Het is eigenlijk een gebrek aan argumenten en inhoud, het voorkomen is belangrijker dan wat iemand wil en doet. Dit systeem van eindeloze leegheid regeert al tijden en zelfs personen die daar lang tegen verzet hebben, passen zich aan. Het systeem faalt en daar zijn genoeg voorbeelden van de laatste jaren en zowel "links" als "rechts" blijft zich hoofdzakelijk bezig houden met het uiterlijk en niet de inhoud. "Links" is bezig met woke en "rechts" met de buitenlanders (immigranten of gastarbeiders), en geen van beiden hebben oplossingen voor de echte problemen van de burger. Daarom staat Nederland stil in zijn eigen ontwikkeling als democratie. Zo lang de meerderheid zich bezig blijft houden en de meeste aandacht naar de verschijningsvorm gaat, blijft het systeem falen, en wordt er niets fundamenteels opgelost. Blijf de aandacht vestigen in de media en overal, dan blijft de oplossing achterwege. Het is een non discussie, daar heb je gelijk in RainB. Het is de suggestie die gewekt wordt, dat het dragen van bepaalde kleding of tekenen een inhoudelijke betekenis heeft over hoe en wat die persoon is, en dat is een foute en vervelende redenatie. Daarmee plaats je de persoon in een fout daglicht en dat is al eerder gebeurt, dat zou een historicus moeten weten.

Eid
Eid5 feb. 2022 - 11:17

@Rain Het gaat om het aloude principe dat wij bepaald hebben dat kerk en staat in de basis gescheiden dienen te zijn. Als dienaars vh gezag menen dat hun kleding een uiting mag zijn hoe zij mogelijk zaken behandelen is dat een hellend vlak ah worden. De volgende stap is kleding in relatie tot politieke overtuiging... en zeg daar dan maar eens nee op als je t voorgaande prima vindt...

RainB
RainB5 feb. 2022 - 11:20

@HanvanderHorst, mijn opmerking gaat over het algemeen gezien en niet alleen over geloof. De redenatie die ik vervelend vind, is niet zozeer de uwe, maar de redenatie dat dit geheel verboden dient te worden. @thedevelmoene, maar hoe moet dat dan als er een probleem is tussen een blanke en een donker iemand? Of tussen een man en een vrouw? U wilt beweren dat een Moslim geen oordeelvermogen heeft over de wet? Of andersom natuurlijk? Bent u echt niet in staat verder te kijken dan een kruis, keppeltje of hoofddoek?

Eid
Eid5 feb. 2022 - 8:58

Wij hebben het mooie principe dat wij kerk en staat gescheiden hebben. Veel mensen op deze site staan op de barricaden als het gaat om ethische kwesties waar (christelijke) geloof een inmenging dreigt te zijn... Maar, bij het Islamitisch geloof gelden ineens heel andere regels? En waar eindigt t: Als ik een vergiet op m'n hoofd wil zetten?

3 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin5 feb. 2022 - 12:02

Slaapmuts denk ik!

Cam Millo
Cam Millo5 feb. 2022 - 12:30

@Eid 5 februari 2022 at 09:58 En waar eindigt t: Als ik een vergiet op m’n hoofd wil zetten? Dan zal je niet aangenomen worden bij de politie, maar afgekeurd worden wegens S5

DanielleDefoe
DanielleDefoe6 feb. 2022 - 13:17

Geen vergiet op bij de sollicitatie en dan wel enige tijd later er mee op het werk verschijnen is ook niet aan te raden.