Joop

Halbe Zijlstra praat alleen maar Netanyahu na en keert zich tegen de VS

  •  
20-04-2015
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
Zijlstra's commentaar op de deal met Iran: opmerkelijk, weinig realistisch en hoogst onverstandig
Onlangs werd bekend dat de internationale gemeenschap een raamovereenkomst met Iran heeft gesloten. Voor veel analisten kwam de nucleaire deal als een verrassing. De afspraken gingen aanmerkelijk verder dan verwacht, ze legden Iran strenge controles op en voorzagen in de hervatting van de sancties als Iran zich niet aan het akkoord zou houden. Het bleek bovendien een overeenkomst waar de hele internationale gemeenschap achter staat. Niet alleen de Westerse bondgenoten, de VS, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, maar ook Rusland en China.
Khamenei was niet de enige met twijfels. De meeste Republikeinen in het Amerikaanse congres opperden ernstige bedenkingen. De felste tegenstander was echter premier Netanyahu van Israël. Door de manier waarop hij zijn ‘kruistocht’ tegen het Iraanse atoomprogramma voerde had hij velen, ook vrienden van Israël, van zich vervreemd. De relaties tussen Israël en de VS raakten ernstig verstoord toen hij, nog voor de totstandkoming van de raamwerkovereenkomst en buiten voorafgaand medeweten van de president om, het Amerikaanse congres over een verdrag met Iran toesprak.
Na het bekend worden van het akkoord, keerde hij zich opnieuw tegen Washingtons streven om tot een definitief vergelijk te komen. Naar kan worden verwacht zal Israëls volledige afwijzing van de nucleaire deal met Iran het land nog verder in een diplomatiek isolement drijven. De spanningen tussen Netanyahu en de Amerikaanse regering zullen hun uitwerking niet missen op de relaties tussen de Israëlische regering en die van andere landen.
Netanyahu staat echter niet alleen in zijn compromisloze opstelling, hij heeft in ons land een bondgenoot. De fractievoorzitter van Nederlands grootste partij, de VVD, schreef in de NRC van 8 april 2015 een opinieartikel dat rechtstreeks uit de koker van de Israëlische premier leek te komen. Het is opmerkelijk dat Zijlstra zich frontaal keert tegen de opstelling van de Atlantische en Europese bondgenoten en kritiekloos de argumenten van de Israëlische regering overneemt. Verwacht zou mogen worden dat als een prominent politicus zich over zo’n belangrijke kwestie in absolute termen uitlaat, hij over spijkerharde argumenten beschikt. Dat is niet het geval. Voor goed begrip dient te worden opgemerkt dat Israël geheel in strijd met het non-proliferatieverdrag Iran elke nucleaire capaciteit wenst te ontzeggen, om zo verzekerd te blijven van het overwicht dat gepaard gaat met het eigen nucleaire monopolie. Zijlstra rept hier niet over, maar gaat klakkeloos mee in de Israëlische positie, die dit moet verhullen.
Volgens Zijlstra is het akkoord waardeloos omdat het op vele punten niet te verifiëren valt. Iran is niet te vertrouwen en ontwikkelt op dit moment kernwapens, hoewel VN-resoluties dat verbieden. Als bewijs daarvoor worden niet nader aangeduide ‘voormalige hoge functionarissen van de Amerikaanse regering en het Atoomagentschap IAEA’ aangeroepen. Discussie is mogelijk over de vraag of Iran, ondanks zijn beweringen van het tegendeel, op lange termijn wellicht toch streeft naar een eigen atoomwapen. Maar duidelijk was ook dat het zijn militaire atoomprogramma in 2003 heeft stopgezet. Een feit dat diverse malen door de gezamenlijke Amerikaanse inlichtingendiensten -16 in getal!- officieel is bevestigd. Dat neemt niet weg dat het noodzakelijk is dat gecontroleerd wordt of Iran zich aan zijn afspraken houdt en daar voorziet het raamwerkakkoord wel degelijk in. Volgens de directeur van de CIA is de raamovereenkomst ‘as solid as you can get’.
Verder wijst Zijlstra het akkoord af omdat het niet voorziet in de volledige ontmanteling van Irans nucleaire capaciteit. Om aan te geven hoe misleidend Zijlstra hier schrijft: hij heeft het over 5000 ‘verrijkingsinstallaties’ waar hij ultracentrifuges bedoelt. Nederland heeft er meer dan 100.000 en van betere kwaliteit, volgens de Nederlandse specialist en oud-BuZa medewerker Meerburg. Ook wordt de ontwikkeling van Iraanse raketten niet aan banden gelegd, schrijft Zijlstra. Dat zijn thema’s die rechtstreeks zijn ontleend aan de standpunten van de Israëlische regering. De onderhandelingen gingen daar maar zeer ten dele over en als hier beperkingen worden verlangd tot een niveau ‘nul’, is dat onhaalbaar. De onderhandelingen zullen definitief mislukken als zulke eisen door de VS worden overgenomen. Dat zullen de Amerikaanse onderhandelaars dan ook niet doen, zoals ze hebben laten weten.
Tot slot meent Zijlstra dat een verdrag tot een intensievere samenwerking tussen Amerika en Iran zal leiden. Dat zal belangrijke bondgenoten van de VS als Israël en Saoedi-Arabië er toe dwingen zich tegen de Iraanse dreiging te beschermen. En daarmee neemt de kans op onvoorspelbare oorlogen weer toe. Het is een nogal gezocht scenario, om niet te zeggen een bizar argument. Het is duidelijk dat de oorlogsdreiging zonder akkoord groter is dan indien een definitieve overeenkomst wordt gesloten. In de huidige situatie zonder akkoord dreigt Israël immers voortdurend met militair ingrijpen tegen Iran.
Het grootste bezwaar tegen Zijlstras betoog is echter niet zozeer de gebrekkige onderbouwing van zijn afwijzing. Het is vooral het feit dat hij zich niet bekommert om de gevolgen als de onderhandelingen definitief mislukken. Volgens Netanyahu betekent zijn oppositie tegen het huidige ontwerp niet dat hij uit is op oorlog. Er is een derde alternatief: “vasthouden aan je doelstellingen en de druk opvoeren totdat je een betere deal hebt”. Zijlstra zegt het hem gewillig na.
Maar het is niet erg waarschijnlijk dat het Westen in staat zal zijn de druk op Iran nog verder op te voeren. Integendeel. De alternatieven voor het niet sluiten van een definitief akkoord zijn weinig aantrekkelijk. De huidige Iraanse president en zijn minister van Buitenlandse zaken zullen volledig worden gemarginaliseerd en de hardliners zullen de touwtjes in handen nemen. Zij zullen het militaire atoomprogramma weer opstarten, sancties of geen sancties.
Als Washington het ontwerpverdrag afwijst is het bovendien waarschijnlijk dat Rusland, China en sommige Europese landen de sancties zullen beëindigen. De kans is aanwezig dat in dat scenario Iran binnen niet al te lange tijd de beschikking zal krijgen over nucleaire wapens. Een weinig aanlokkelijk perspectief. De enige manier om Irans weg naar de bom dan te blokkeren is een volledige oorlog, waarvan de gevolgen naar alle waarschijnlijkheid desastreus zullen zijn voor alle betrokken landen.
Een definitieve overeenkomst zou voor de wereld, de landen in de regio en in het bijzonder Israël een zeer positieve ontwikkeling zijn. Israël zal de obsessie met de Iraanse kernbom voorlopig kunnen laten rusten. Het land heeft volgens ex-premier Olmert bijna drie miljard dollar uitgegeven bij de voorbereidingen voor een aanval op Iran. Juist de vrienden van Israël zouden blij moeten zijn met een overeenkomst met Iran.
Jaap Hamburger schreef dit stuk samen met Bas Levinsohn

Meer over:

opinie, wereld,

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (16)

CliffClavin1993
CliffClavin199320 apr. 2015 - 11:01

Wat moet je ervan zeggen? De beschaafde wereld haalt opgelucht adem, inclusief de burgers in de straten van Teheran. Bijzonder akelige figuren echte, bijvoorbeeld de hardcore Republikeinen, meneer Netenyahu, meneer Lieberman, en Halbe Zijlstra, allemaal even griezelig, vinden dat akkoord maar niets. Ze lijken warempel te verlangen naar een confrontatie die zijn weerga in de geschiedenis wellicht niet zal hebben. Conclusie: de allerergste geestelijke stoornissen staan misschien nog niet eens in DSM-V.

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout20 apr. 2015 - 11:01

Waarom is die Halbe Zijlstra toch elke keer weer in het nieuws? Kennelijk heeft die man de opdracht gekregen om Wilders rechts te passeren. En Wilders profileert zich vnl. via xenofobie. Krijgen we al die riedels herhaald via Zijlstra omdat msm er elke keer op duikt? Die dreiging vanuit Iran is een bijna 25 jaar oud verzinsel, omdat de regeringen van Israël na Irak een andere vijand nodig had om hun politiek te legitimeren. Daarvoor had Israël een strategische alliantie met Khomeiny! Zelfs ex-Mossad directeuren zijn de extreme overdrijvingen van Netanyahu spuugzat. Gareth Porter spreekt in zijn gelijknamige boek over een 'Manufactured Crisis.' Vooraf gegaan door onderzoek door Trita Parsi. Voor wie wil weten wat zich in de VS afspeelt rond deze zaak, google mondoweiss.net en tik Iran in het zoekvenster: tientallen artikelen over de onbetrouwbaarheid van Netanyahu. De enige vraag die nog resteert: 'Wat beoogt deze gevaarlijke maniak met zijn politiek?' Ondertussen bewijst Zijlstra voor de zoveelste keer dat de VVD een (neo)conservatieve partij is en geen liberale partij.

Rootman
Rootman20 apr. 2015 - 11:01

Dat verhaal van hem over die dictators was dus ook niet meer dan een pleidooi om vriendjes te worden van de VS: ´our son-of-a-bitches´, en ging helemaal niet om stabiliteit. Iran en zeker Cuba moeten enorm uitkijken dat ze niet uitgespeeld worden! With some friends, one doesn´t need enemies! Een beetje hoop is er wel: credit to Obama! Maar wie komt er begin 2017 in Washington aan het bewind? Bush vs Clinton? Dat laat bij mij bijna alle hoop varen.

OlavM
OlavM20 apr. 2015 - 11:01

Goed artikel, waarin ik me geheel kan vinden. De Israëlische premier Netanyahu heeft voortdurend de oorlogstrom geroerd tegen Iran. Nog steeds is er geen enkel bewijs voor dat Iran überhaupt een atoombom zou willen maken. Te meer daar Iran het non-proliferatieverdrag heeft ondertekend, in tegenstelling tot Israël, dat –volgens een publiek geheim- zelf zo’n 200 atoombommen heeft. Iran heeft er uiteraard recht op zich te moderniseren en voor te bereiden op de toekomst, en daarbij nucleaire energie te produceren. De internationale sancties zijn niet eens gerechtvaardigd, en het volk wordt daardoor zwaar getroffen. Alle reden dus om die op te heffen. De arrogantie van Netanyahu kent geen grenzen, zoals bleek uit zijn schofferende optreden voor de Republikeinen in de VS. Het is de hoogste tijd dat de VS haar bondgenootschappelijke politiek ten aanzien van Israël gaat herzien. En Zijlstra is gewoon een visieloze, opportunistische apologeet van Israël, geheel in lijn met de VVD van Rutte.

Lopez
Lopez20 apr. 2015 - 11:01

[“De felste tegenstander was echter premier Netanyahu van Israël. Door de manier waarop hij zijn 'kruistocht' tegen het Iraanse atoomprogramma voerde had hij velen, ook vrienden van Israël, van zich vervreemd.”] Hieronder een recente episode uit Netanyahu’s kruistocht, waarmee hij zijn bondgenoten nog verder van zich vervreemdt. Uitgerekend op Holocaust Remembrance Day verweet hij het Westen de contraproductieve appeasement-politiek m.b.t. de nazi’s te herhalen, nu m.b.t. Iran, ‘een land dat duidelijk stelt dat het de uitroeiing van zes miljoen joden beraamt’. Enkele fragmenten uit Netanyahu’s speech (voor de hele speech: http://tinyurl.com/qf77rws): “Did the world really learn a lesson from the inconceivable universal and Jewish tragedy of last century? I wish I could stand here and tell you that the answer to this was yes.” “Democratic governments made a critical mistake before World War II, and we are convinced that they are making a grave mistake now too.” “The bad deal that is being made with Iran demonstrates that the historic lesson has not been internalized. The West is yielding in the face of Iran’s aggressive actions. Instead of demanding a significant dismantling of the nuclear program in Iran – a country that clearly states its plans to exterminate six million Jews here and elsewhere, to eradicate many countries and many regimes – the superpowers back down.” “Just as the Nazis aspired to crush civilization and to establish a “master race” to replace it and control the world while annihilating the Jewish people, so too does Iran strive to gain control over the region, from which it would spread further, with the explicit intent of obliterating the Jewish state.” “The extremist regime in Iran is oppressing its people; it is rushing forward and submerging the Middle East in blood and suffering – in Yemen, in Syria, in Lebanon, in Iraq, in Gaza and across the border of the Golan.” “We will guarantee life.”

MikeJohn
MikeJohn20 apr. 2015 - 11:01

Ach, de VVD en buitenlandse politiek... Democratische principes gebruiken als breekijzer bij de behandeling van regimes die hen niet bevalllen, en tegelijkertijd dictatoriale terreur-regimes ondersteunen vanwege geo-politieke en financiele belangen. Wie gisteren Hans van Baalen heeft gezien bij Oog in Oog weet genoeg. Verkiezingen zijn prima, vindt hij, zolang de `juiste`partij de verkiezingen maar wint. Zo niet, is een coup van het leger en alle terreur die er op volgt prima (Egypte). Wat dat betreft staan Van Baalen en Zijlstra dichter bij Stalin dan ze zelf vermoeden.

longlivemokum
longlivemokum20 apr. 2015 - 11:01

Zullen rechts/ultrarechts Nederland met name de VVD, de PVV en VNL binnenkort elkaar uit de tent gaan vechten wat betreft hun rechts/ultrarechts beleid?. Een win-win situatie voor Links Nederland sowieso, wat mij betreft, als die rechtse/ultrarechtse stemmen verdeeld zullen worden bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen (deze drie partijen vissen kennelijk uit diezelfde vijver van rechtse/ultrarechtse kiezers)!

steppewolf
steppewolf20 apr. 2015 - 11:01

Zie ook Zijlstra's onzin verhaal bij Pauw waarin hij beweert dat Iran onze vijand is omdat Iran het terrorisme in het westen zou steunen. Dat klopt van geen meter. Het terrorisme dat Iran steunt beperkt zich tot de regio en zou zelfs met wat goede wil bestempelt kunnen worden als het steunen van lokale bevrijdingsbewegingen. Het terrorisme waar wij in het westen last van hebben, Al Quaida en IS, wordt gesteund door onze bevriende dictators in het MO. Wederom bewijs dat Zijlstra niet weet waar ie het over heeft en dat ie klakkeloos Nethanyahu napraat. Jammer dat Pauw niet scherp genoeg was om die domme fout van Zijlstra aan te pakken. Tot Pauw's verdediging: het waren de laatste zinnen van Zijlstra want de tijd was op.

1 Reactie
denmol
denmol20 apr. 2015 - 11:01

Helemaal goed gezien Peter.

Tealc2
Tealc220 apr. 2015 - 11:01

Jon Stewart legt laat zien hypocriet tegenstanders van Iran-deal zijn: http://crooksandliars.com/2015/04/jon-stewart-rips-apart-dick-cheney-aiding

1 Reactie
Tealc2
Tealc220 apr. 2015 - 11:01

Correctie: Jon Stewart laat zien hoe hypocriet tegenstanders van Iran-deal zijn: http://crooksandliars.com/2015/04/jon-stewart-rips-apart-dick-cheney-aiding

[verwijderd]
[verwijderd]20 apr. 2015 - 11:01

Zijn we Ahmadinejad alweer vergeten?

1 Reactie
Tealc2
Tealc220 apr. 2015 - 11:01

Vertel wat ie gedaan?Welk land is ie binnen gevallen. Hoeveel doden heeft ie op zijn naam vergeleken met netanjahu..?

[verwijderd]
[verwijderd]20 apr. 2015 - 11:01

Ik geloof er geen snars van dat ze hun nucleaire programma op gaan geven. Waarom precies? Ze zijn er al zo lang mee bezig en dan nu opgeven? Wat hebben de leiders in Iran te winnen? Helemaal niks. Ze verliezen juist gezicht en terrein tov Pakistan/Saoudi-Arabie die al wel nucleair zijn. Als de deal al door gaat, en dat is nog lang niet zeker, dan gaan ze gewoon lekker door als de sancties zijn opgeheven. Dan stroomt er weer geld binnen en kunnen ze met vernieuwd elan doorgaan. En als ze betrapt worden dan zal er een sorry komen. En dan nog een keer, en dan nog een keer. Totdat ze een atoombom hebben en dan is het te laat.

2 Reacties
JEHamburger
JEHamburger20 apr. 2015 - 11:01

@Piet. 'Saoedi-Arabie nucleair'? U kent uw feiten! Dat geeft meteen vertrouwen in uw analyse. Die is van een dwingende logica. U schrijft: 'Wat hebben de leiders in Iran te winnen. Helemaal niks' . Heel logisch dat zij dan een raamwerkovereenkomst sluiten, als zij daar niets bij te winnen hebben. En aan deze briljante logica voegt u een scheut originaliteit toe, samen te vatten als: 'het zijn bedriegers'. Ik sta paf, hoe komt u er op?! Bent u al uitenodigd voor een gesprek met Zijlstra? Hebt u Kerry al gewaarschuwd?

MikeJohn
MikeJohn20 apr. 2015 - 11:01

Onze propaganda werkt voortreffelijk. Iran is de werkelijke bedreiging van wereldvrede en stabiliteit in het midden-oosten. Niet de VS en haar bondgenoten Israel en Saudi-Arabie. Nee, Iran is de oorzaak van alle kwaad. En achter Iran staat natuurlijk de eeuwige Putin, de baarlijke Duivel zelve. Wat mij zorgen baart is niet de propaganda die we dagelijks in onze Verlichte samenleving moeten slikken. Het is de non-kritische manier waarop `vrije`mensen ermee omgaan; journalisten voorop.