Joop

Halbe Zijlstra opent aanval op Nederlandse moslims

  •  
19-02-2016
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
halbe zijlstra
De verkiezingscampagne lijkt nu echt uitgebroken. In een opiniestuk  probeert VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra de PVV de loef af steken met het stimuleren van een negatieve houding ten opzichte van moslims. Hij schrijft terrorisme en religieus extremisme niet zoals een liberaal betaamd toe aan individuen maar aan hele bevolkingsgroepen. De VVD’er zet Nederlandse moslims neer als onverdraagzaam en intolerant:
"De afgelopen eeuwen kwamen mensen naar Nederland die vaak hun land waren ontvlucht, op zoek naar de vrijheid en waarden van ons land. Zij vonden bijna automatisch aansluiting bij onze samenleving, omdat ze de waarden waarop onze samenleving is gebaseerd al deelden. Dit is veranderd met de komst van migranten uit vooral Islamitische landen in de jaren ’60 en ‘70. In veel gevallen kwamen zij hier niet naartoe vanwege de waarden en de vrijheden die we hebben, zij kwamen veelal vanwege het betere economische perspectief. Zij hadden dan ook geen vanzelfsprekende aansluiting bij onze samenleving en de waarden en vrijheden waar die voor staat. Deze mensen hebben een ander normenkader, dat zij baseren op de Islam. Dat normenkader laat simpelweg niet toe dat een ander – of geen – geloof wordt beleden, of dat een ander waardenpatroon wordt aangehangen. Met als gevolg dat onze waarden niet worden begrepen en regelmatig worden geminacht of zelfs ondermijnd."
Zijlstra wil onder meer af van de beschermde status die religieuze genootschappen hebben. Die status is ooit ingevoerd om te verzekeren dat de staat zich niet met de inhoud van religie mag bemoeien. Volgens Zijlstra, die tegelijkertijd pleit voor een sterke scheiding tussen kerk en staat, bemoeilijkt die bescherming de aanpak van ongewenste religieuze opvattingen.
De VVD-leider keert zich ook tegen de opvatting dat het beste wapen tegen terreur het continueren van het normale leven is en jaagt de angst onder burgers juist aan.
"We zien directe aanvallen vanuit islamitisch extremistische hoek, zoals de aanslagen in Parijs. Aanslagen die zorgen voor een groot gevoel van onveiligheid. Dit maakt ons bang en belemmert ons in onze vrijheid. We worden bang om naar een theater of voetbalwedstrijd te gaan of in een trein te stappen."
In een begeleidende video stelt hij dat de samenleving bedreigd wordt.
Zijlstra verklaarde vorig jaar dat oorlogsvluchtelingen naar Nederland komen voor gratis borstoperaties. Later nam hij dat terug. Het lijkt een bewuste tactiek om met uitspraken tegen minderheden de media te halen.

Meer over:

vvd, politiek, nieuws
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (204)

L.Brusselman
L.Brusselman22 feb. 2016 - 0:22

Vrijheid ok, maar dan alleen voor wie mijn standpunten deelt

Jan Willem deBoer
Jan Willem deBoer20 feb. 2016 - 9:46

De antipathie tegen Zijlstra zorgt er voor dat zelfs met een spotje van 26 sekonden sommigen uit de bocht vliegen. -1- Onze samenleving op basis van waarden en vrijheden staat onder druk -2- Nieuwkomers dienen naar deze waarden en vrijheden te leven -3- Wij dienen ze te verdedigen en uit te dragen En dan nog vallen velen over deze woorden -1- Kijk naar Keulen, kijk naar Heesch -2- Mislukte integratie voor een veels te groot deel -3- Vrijwillige censuur, acceptatie ongelijkheid tussen man vrouw relatie, wangedrag van moslim jongeren richting homo's, wangedrag van kaalkoppies richting moslims.

3 Reacties
Arie Roos
Arie Roos20 feb. 2016 - 10:35

[De antipathie tegen Zijlstra ...] . Zucht. Wat is dat toch met rechtse mensen ? Is het echt onmogelijk voor ze om te kijken naar feiten en argumenten ? Kunnen ze de wereld alleen maar duiden in persoonlijke sympathien en antipathien ? . Jan Willem, niet iedereen is zoals jij. Er zijn een heleboel mensen die het simpelweg niet met Zijlstra eens zijn. Gewoon, op basis van argumenten. Kan je je dat echt niet voorstellen ? . [-1- Onze samenleving op basis van waarden en vrijheden staat onder druk ] . Ja, dat is een heel belangrijk argument tegen Zijlstra's standpunt, inderdaad. Waarom kijk je weg van dit argument ? Waarom verschuil je je achter zo'n simpel "antipathie" verhaaltje ? Waarom sta je niet gewoon voor je standpunt, en gaat ons hier uitleggen waarom je discriminatie op basis van godsdienst een heel goed idee vindt ? . [-2- Nieuwkomers dienen naar deze waarden en vrijheden te leven] . Nee, hoezo ? We leven (nog) in een vrij land, Jan Willem. Iedereen mag hier denken wat hij wil en leven zoals hij dat goeddunkt, mits hij zicht maar aan de wet houd. Het is niet de bedoeling dat een bepaalde groep zijn ideologie of levenswijze op gaat dringen aan de rest, hoe graag jij en Zijlstra dat ook zouden willen. . [-3- Wij dienen ze te verdedigen en uit te dragen] . Inderdaad. En dus niet afschaffen, zoals Zijlstra bepleit. . [En dan nog vallen velen over deze woorden ] . A, de stroman, daar is hij weer. Zucht. Kan je dan nog niet eens 1 keertje ingaan op de argumenten van je tegenstanders ? Moet je hun woorden echt elke keer weer verdraaien ? . [-1- Kijk naar Keulen, kijk naar Heesch] . Ik kijk, en ik zie geen enkel argument om gedachten te verbieden. . [ -2- Mislukte integratie voor een veels te groot deel] . En waarom zou dat een reden zijn om gedachten te verbieden ? . [ -3- Vrijwillige censuur, acceptatie ongelijkheid tussen man vrouw relatie, wangedrag van moslim jongeren richting homo’s, wangedrag van kaalkoppies richting moslims.] . Tuurlijk, joh. Het is allemaal 1 grote samenzwering van de Islam en de multiculturele elite, gericht op een totale oorlog tegen het Europese volk ...

Jan Willem deBoer
Jan Willem deBoer20 feb. 2016 - 14:59

@Arie, inderdaad een heel diepe zucht, n.a.v. uw vreemde reactie. Zijlstra spreekt in het spotje over nieuwkomers. Nieuwkomers zijn buitenlandse hier gedetacheerde vakkrachten, arbeidsmigranten, oorlogsvluchtelingen of vervolgden. Jonge mannen, gezinnen, weduwen met kinderen, ouderen, van analfabeet tot hoogopgeleid, homo's hetero's of transgender, humanisten, christenen, boedhisten en ja ook moslims. U kakelt vervolgens alleen over moslims, discriminatie van moslims en het verbieden van gedachtes. Heel vreemd die draai, heel kortzichtig ook en vooral heel a-liberaal. Beste Arie het dienen te leven naar onze waarden en vrijheden spreekt over gedrag en handelen, niet over denken. Denken is volledig vrij en voor mij als liberaal zou het recht op vrij meningsuiting alleen beperkt moeten worden bij oproep tot geweld. Iedereen in Nederland mag in gedachte dan ook sympathiseren met IS, maar hij mag niet ronselen, hij mag zich daar niet gewapend bij aansluiten. Idereen mag een pesthekel hebben aan homo's, maar je dient ze als gelijkwaardig te behandelen en je mag ze niet in elkaar rammen. Iedere man mag vrouwen minderwaardig vinden en ze zien als prive bezit. Je mag ze alleen niet zo behandelen. Je mag zelfs niet eens voor hen uitmaken of ze in een minrokje of in een burka de straat op moeten. Het verschil tussen denken en handelen naar die gedachtes lijkt me geen punt van discussie. Het lijkt me vrij logisch dat nieuwkomers komende uit een democratische rechtstaat deze waarden en vrijheden kennen, er mee zijn opgegroeid, een onderdeel van hun culturele achtergrond, en geen problemen hebben daar hier naar te handelen. OK een hier gedetacheerde fundamentalische christen Amerikaan kan tegen abortus of homohuwelijk zijn. Dat mag, hij mag er zelfs openlijk voor uit komen maar gezien het eenvoudige feit dat hij hier woont, heeft hij het maar te accepteren. Hij mag demonstreren bij een abortuskliniek, maar geen stenen door de ramen gooien. De ene religie en/of ideologie heeft meer met of staat dichter bij onze westerse waarden en vrijheden dan de andere. De ene cultuur heeft meer feeling voor deze waarden en vrijheden dan de ander. Nu wil het feit dat een aanzienklijk deel van de nieuwkomers een religie en/of ideologie aanhangt die voor onderwerping en ongeliujkwaardigheid staat en ook nog eens een uit culturen komen die heel ver af staan van onze waarden en vrijheden, maar waar het recht van de sterskte geldt. Ik zou voor willen stellen Arie om nog eens kennis te nemen van het onderzoek van Prof. Rudy Koopmans en vooral van de toch wel schrikbarend hoge percentages, ten dele boven de 50%, van hier inmiddels wonende en vaak geboren nazaten met die culturele en religieuze achtergrond mix. Een fundamentalistisch wereldbeeld, anti homo, geloofswetten belangrijker vinden dan de grondwet en meer van dat "fraais". Direct binnenkomende nieuwkomers kun je dat niet eens verwijten. Een soort Vergeef hen Vader, ze weten niet wat ze doen. Je moet ze dus onderwijzen over onze waarden en vrijheden en zij zullen zich daar voor open moeten stellen in hun nieuwe vaderland. Niet volledig vrijblijvend zoals in het verleden, maar bindend. Duidelijk maken dat bij zowel cultureel als religieus gedrag slechts de grondwet dicteert die gelijkwaardigheid voor iedereen, vrijheid van woord en vrijheid van geloof, maar ook uittreden garandeert. U hoeft het er niet mee eens te zijn, dient dat echter wel te accepteren. Kunt u dat niet leeft u waarschijnlijk elders een beter leven. Dus sta open voor die waarden en vrijheden, omarm ze en doe mee, of plaats uzelf geïsoleerd quasi buiten de samenleving, of zoek uw heil in een regio die dichter bij uw culturele achtergrond en/of religieuze ideaal ligt. En daar ligt natuurlijk het hele probleem bij de eerste migratiegolf. De volledige vrijblijvendheid, het toestaan of geven van religieuze privileges, het tolereren van het ontstaan van een parallelle samenleving door het blijven hangen in eigen cultuur, het niet openstaan voor westerse waarden en vrijheden, wel de rechten gebruiken voor je intolerantie maar niet de plichten. Allemaal zaken die er toe geleid hebben dat in te veel gevallen de nazaten religieus fundamentalistischer werden en zich nog steeds primair moslim, dan Marokkaan of Turk en zich veel later pas Nederlander vinden. Vergiftigd door de indoctrinatie van ouders en religie. [Het is niet de bedoeling dat een bepaalde groep zijn ideologie of levenswijze op gaat dringen aan de rest, hoe graag jij en Zijlstra dat ook zouden willen.] vindt ik dan wel weer een tamelijk hilarische uitspraak van u. Ik gun iedereen een religievrij leven om de persoonlijke ontplooiingsmogelijkheden te optimaliseren, maar uiteindelijk is het aan het individu zelf zijn of haar eigen beperkingen te kiezen, zowel lichamelijk als geestelijk. Maar leg dan eens uit Arie waarom mijn kinderen in de schoolkantine halal moesten eten, dus gedwongen werden om vleeswaren te eten afkomstig van onverdoofd slachten. Overigens een vrijwillige keuze van het schoolbestuur, slechts om de ouders van 15% van de leerlingen te pleasen. Waarom valt niemand over die dwang van het opdringen van een overtuiging. Een weldenkend mens leert van de fouten uit het verleden. U niet lijkt mij als u het uitdragen, het tonen van waarden en vrijheden in eigen gedrag vertaalt naar af willen schaffen van. U wilt een nieuwe golf van een 400-500.000 overwegend moslim nieuwkomers de komende vijf jaar net zo vrijblijvend tegemoet treden als de voorgangers? Het was Einstein die als definitie van krankzinnigheid stelde dat dat het uitvoeren was van een identieke experiment in de hoop dat de uitkomst de tweede keer volledig anders is. [Tuurlijk, joh. Het is allemaal 1 grote samenzwering van de Islam en de multiculturele elite, gericht op een totale oorlog tegen het Europese volk …] eveneens hilarisch, ware het niet het resultaat van een stuitende onschuld. Ik voel een morele en humane plicht deze nieuwe Nederlanders een beter perspectief te bieden dan de vorige golf. Niet nog een keer een veel te groot deel veroordelen tot een levenslang verblijf aan de onderkant van de samenleving hangend aan een staatsinfuus. Dat kun je door eerlijk, streng en rechtvaardig te zijn. Wel veiligheid en vrijheid zoeken, maar niet de geldende waarden accepteren, wel de rechten, niet de plichten, het vrijwillig terugtrekken in getto's met cultureel gelijken en gelijkdenkenden gaat slechts in je nadeel en dat van je kinderen werken en zou voor je zelf niet wenselijk moeten zijn. Gaat dat frictie opleveren met nieuwkomers? Zonder meer, maar zachte heelmeesters maken stinkende wonden toont de recente geschiedenis. Gaan ze de media opzoeken om hun ongenoegen te uiten? Ook zonder twijfel, maar gewoon poot stijf houden. Seculiere wetgeving staat boven religieuze regels en privileges voor gelovigen doen we niet aan. Als maatschappij zou het volledig langs elkaar leven van groepen niet langer acceptabel moeten zijn. Dus Arie als het zou kunnen heel graag slechts openbaar onderwijs. Zelfs in het geval van het vrijwillig kiezen van isolement door de ouders de kinderen met alle anderen om laten gaan. Leer ze maar gedwongen dat er naast de in mijn ogen bekrompen, door allerlei religieuze piketpaaltjes begrensde, wereld van hun ouders nog een open reële wereld is, waarin voor hun geen beperking gelden anders dan te leven binnen de seculiere waarden. Komt het toch nog goed allemaal.

Arie Roos
Arie Roos20 feb. 2016 - 17:29

Goed, Jan Willem ... Jij stelde, dat er hier sprake was van massale antipathie tegen Zijlstra. Ik vroeg je, of je je ook zou kunnen voorstellen dat mensen het simpelweg niet met Zijlstra eens zijn, gewoon op basis van argumenten. Waarom negeer je die vraag ? . Volgens mij weet jij heel goed dat Zijlstra voorstel draait om het kunnen verbieden van Islamitische organisaties. Dat ik het daarover heb is geen draai en ook geen gekakel, het is gewoon de werkelijkheid. Waarom kijk je daarvan weg ? Het meest rare is nog, dat je verderop wel degelijk stelt dat mijn vrij is om te denken wat men wil; dat is nogal inconsistent met je steun voor het verbieden van bepaald gedachtengoed. . Ik vermoed dat ik meer weet over onderzoek op dit vlak dan jij. Er is geen direct verband tussen religie, ethniciteit en criminaliteit. Sociaal-economische factoren spelen een veel belangrijker rol. Dat is geen linkse borrelpraat, dat is wat elke keer weer uit studies naar boven komt. . Hoe kom je uberhaupt op het idee dat ik een nieuwe stroom van een half miljoen migranten zou willen hebben ? Waar haal je het in godsnaam vandaan ? En verder ... hoe ben op het idee gekomen, dat ik hezelfde integratiebeleid voorsta als in de jaren '80 ?

Minoes2
Minoes220 feb. 2016 - 4:53

Farizeeërs die achter in de kerk handel drijven. Zie daar Zijlstra. In Belgie was een aardig programma waarin men mensen een directe materiële toezegging deed in ruil voor het inleveren van een sociaal recht. Ze kozen allemaal zonder enig nadenken en met grote gulzigheid voor de geheel persoonlijke directe materiële beloning. Dus Zijlstra weet precies wat hij moet verhandelen op de verschillende fronten. Morgen belooft hij u immers weer 1000 euro per maand erbij en met gulzigheid in de ogen levert men graag de morele waarden in. Alles is te koop in Nederland, alles is verworden tot handel. Een moderne manier van mensenhandel.

OlavM
OlavM20 feb. 2016 - 2:22

Halbe Zijlstra is Halbwachs. Probeert Geert Wilders de loef af te steken uit electorale overwegingen, maar heeft geen enkele eigen visie op de totale problematiek van de vluchtelingencrisis, net zoals premier Rutte. Grove negatieve generaliseringen over de islam en moslims, waarbij hij verdoezelt dat het de ondernemers waren die in de jaren zestig en zeventig arbeiders ronselden in o.a. (voornamelijk) islamitische landen. "Zij kwamen veelal vanwege het betere economische perspectief", oreert Zijlstra. Ja. logisch: nl. dat van de ondernemers om winsten te (blijven) maken, en dat van de arbeiders om de ontsnappen aan werkloosheid en armoede in hun eigen landen! Pure demagogie dus. Bah!

1 Reactie
Jan Willem deBoer
Jan Willem deBoer20 feb. 2016 - 15:01

Waarom ze kwamen is totaal irrelevant in deze discussie. Hoe de 2de of 3de generatie in het leven staat en handelt of behandeld wordt wel.

peter e
peter e20 feb. 2016 - 0:12

De rechtse partijen bestaan tegenwoordig uit populistische racisten. Waar moet de echte liberaal nog heen in Nederland?

1 Reactie
Moeder Pietje
Moeder Pietje21 feb. 2016 - 12:08

Je associeert kritiek op Islam met racisme?

Frans Akkermans
Frans Akkermans19 feb. 2016 - 18:27

"Deze mensen hebben een ander normenkader, dat zij baseren op de Islam. Dat normenkader laat simpelweg niet toe dat een ander – of geen – geloof wordt beleden, of dat een ander waardenpatroon wordt aangehangen." Dit anti-islamisme lijkt op het antipapisme. Dit laatste laat zich omschrijven als een niet beredeneerde afkeer van alles wat een relatie heeft met de katholieke kerk. Ik ben opgegroeid in een omgeving waar het antipapistische element nog sterk aanwezig was in protestantse kringen met de overstap van prinses Irene als een hoogtepunt. Maar ook in seculiere kringen tref je het antipapisme aan zoals bij Geen Stijl: "Afbreken die kerk, steen voor steen, stuk voor stuk. Te beginnen met die hufter van een Bodar. Ze hebben duizenden jaren de tijd gehad om het goed te doen of goed te maken en de schofterigheid, massamanipulatie en zelfbevlekking is alleen maar erger geworden. […] Wie alsnog deze gore pedoreligie wil belijden en zich ermee wil associëren, doet dat maar thuis." "Bij antipapisme komen regelmatig dezelfde beschuldigingen terug: katholieken zouden, vanwege hun trouw aan de wereldkerk, een dubbele loyaliteit hebben en geen goede vaderlanders zijn, het Vaticaan zou betrokken zijn bij allerlei complotten, de Kerk buit armen uit en is instrument van de rijken, de clerus gaat zich te buiten aan (al dan niet seksuele) uitspattingen. In protestantse kring komt daar vaak het idee bij, dat de katholieke kerk de ‘hoer van Babylon’ is en de paus de antichrist, zoals deze worden omschreven in de Apocalyps." (https://www.lucepedia.nl/dossieritem/antipapisme/antipapisme) Kortom: Zijlstra levert niets nieuws onder de zon. Zelfgenoegzaamheid, niet relativeren, grof generaliseren en geen onderbouwing leveren zijn kenmerkend voor dezelfde houding tegenover de Islam als van de antipapisten.

peterh2
peterh219 feb. 2016 - 18:18

Het meest opvallende is eigenlijk dat het oorverdovend stil blijft bij de andere partijen. Als Wilders zoiets had gezegd waren de verbolgen reacties van GL, D66, PvdA etc. voorpagina nieuws geweest. . Is men het heimelijk met Zijlstra eens of is men bang stemmen te verliezen als men ertegenin gaat?

9 Reacties
Frank Lenssen2
Frank Lenssen219 feb. 2016 - 19:37

Interessante vraag - ik denk dat de andere politieke managers Zijlstra gebruiken als iemand die 'is testing the waters'. Wat zal men van zijn woorden vinden? Zijlstra gaat (ten onrechte) door voor een gevestigd en fatsoenlijk politicus. Als die nu geen hevige kritiek ontvangt, dan is het kennelijk niet schadelijk om zelf ook eens fors te lenen van Wilders, meer dan tot nog toe het geval is geweest. Fatsoenlijk zou zijn om Zijlstra eens flink de wacht aan te zeggen over zijn smerige opportunisme, uiteindelijk altijd het wapen van de zeer zwakken. Bijzonder laf zou zijn om hem in stilte toe te juichen, en uiteindelijk zijn route te kiezen. Ik vrees voor het laatste.

peterh2
peterh219 feb. 2016 - 21:50

[Ik vrees voor het laatste.] . Ik zou het echt niet weten, ik vind het oprecht opvallend. . Denk vooral dat Buma nu stilletjes zit te balen, deze man is net zo opportunistisch als Zijlstra. Dit gras is voor zijn voeten weggemaaid en zondag zal hij waarschijnlijk zien dat dit een paar zetels kost. . Waar is de PvdA? Waar is GL?

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin20 feb. 2016 - 2:49

"Is men het heimelijk met Zijlstra eens of is men bang stemmen te verliezen als men ertegenin gaat?" Goede vraag, ik denk het laatste, ik denk dat het net als de olieprijs werkt, niemand durft de prijs te verhogen door angst voor verlies omdat men het bij de andere producenten goedkoper krijgt.

Arie Roos
Arie Roos20 feb. 2016 - 6:19

[Het meest opvallende is eigenlijk dat het oorverdovend stil blijft bij de andere partijen. Als Wilders zoiets had gezegd waren de verbolgen reacties van GL, D66, PvdA etc. voorpagina nieuws geweest.] . Dat valt best mee. Wilders moet het tegenwoordig wel heel erg bont maken om niet genegeerd te worden. Oproepen tot opstanden, bijvoorbeeld ... . [Is men het heimelijk met Zijlstra eens of is men bang stemmen te verliezen als men ertegenin gaat?] . Nou, wat denk je ? Of kan jij je als rechtsmenschje echt niet voorstellen dat er mensen zijn met andere meningen ? Of uberhaupt, mensen met onderbouwde meningen ?

peterh2
peterh220 feb. 2016 - 9:04

[Nou, wat denk je ? Of kan jij je als rechtsmenschje echt niet voorstellen dat er mensen zijn met andere meningen ? Of uberhaupt, mensen met onderbouwde meningen ?] . Gelukkig, een persoonlijke hatelijke aanval. Ik was na het eerste deel van je betoog even 'bang' dat je een inhoudelijke genuanceerde reactie had gegeven :-) . Om toch antwoord te geven: van Buma en Van der Staaij lijkt het me helder, die denken precies hetzelfde als Zijlstra (waarmee er een virtuele meerderheid is voor deze visie). De CU zal daar niet ver vandaan zitten. . Ik twijfel over de rest, waarbij ik van GL vermoed dat ze het sterkst tegen deze woorden van Zijlstra zijn. Een partij als D66 kan ik helemaal niet meer peilen en ook de SP is helaas veel te vaag hierin.

Arie Roos
Arie Roos20 feb. 2016 - 10:40

[Gelukkig, een persoonlijke hatelijke aanval. Ik was na het eerste deel van je betoog even ‘bang’ dat je een inhoudelijke genuanceerde reactie had gegeven .] . Tsja, genuanceerde reacties hebben niet zoveel zin bij jou. . [Om toch antwoord te geven: van Buma en Van der Staaij lijkt het me helder, die denken precies hetzelfde als Zijlstra (waarmee er een virtuele meerderheid is voor deze visie). De CU zal daar niet ver vandaan zitten. . ] . Dat lijkt me heel erg sterk. Christenen die een voorstander zijn van de mogelijkheid om kerkgenootschappen illegaal te verklaren ? . [Ik twijfel over de rest, waarbij ik van GL vermoed dat ze het sterkst tegen deze woorden van Zijlstra zijn. Een partij als D66 kan ik helemaal niet meer peilen en ook de SP is helaas veel te vaag hierin.] . Aha. En het is niet bij je opgekomen, dat dit voorstel neerkomt op het afschaffen van de vrijheid van godsdienst, dus dat eigenlijk iedereen behalve Wilders er simpelweg tegen is ?

peterh2
peterh220 feb. 2016 - 14:40

[En het is niet bij je opgekomen, dat dit voorstel neerkomt op het afschaffen van de vrijheid van godsdienst, dus dat eigenlijk iedereen behalve Wilders er simpelweg tegen is ?] . Het is de vrijheid van een bepaalde godsdienst, dus voor het CDA, CU en SGP kan dit heel goed passen binnen "Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben." (3e gebod) . Al met al, met VVD en PVV een ruime virtuele meerderheid.

Jan Willem deBoer
Jan Willem deBoer20 feb. 2016 - 15:07

Wilders is niet de enige. Ik ben een groot voorstander van het schrappen van de godsdienst uit de grondwet. Vrijheid van levensovertuiging en vergadering dekt dit voldoende af en maakt het vragen van privileges een stuk lastiger.

Arie Roos
Arie Roos21 feb. 2016 - 7:16

PeterH en Jan Willem, ik vrees dat julllie je een beetje hebben laten bedreigen door Zijlstra. Want hij wil helemaal geen wetgeving indienen die Islamitische kerkgenootschappen extra raakt; hij wil de bescherming van alle kerkgenootschappen opheffen. Wel degelijk ook van kerken, dus, PeterH. Je zit er volkomen naast met je "ze zijn het er stiekum mee eens" verhaaltje. . Zijlstra heeft het helemaal niet over de Grondwet, Jan Willem. Je mag jezelf wel wijsmaken dat hij de vrijheid van godsdienst uit de grondwet wil halen, maar dat is niet waar. . Het is toch wel weer grappig dat rechtse mensen niet eens weet wat hun eigen politici nu precies voorstellen. Maar goed, dat is natuurlijk ook de basis van het rechtse electorale succes; mensen misleiden.

Patrick Faas
Patrick Faas19 feb. 2016 - 17:02

Geloof was helemaal geen issue, toen in de jaren ’70 Turkse en Marokkaanse arbeiders naar Nederland kwamen. De meeste van hen waren socialistisch! Islam werd pas een strijdpunt na 1995. Toen zagen we de opkomst van extreemrechtse haatzaaiers. Zij richtten hun pijlen op Marokkanen en Turken onder de gemeenschappelijke noemer “moslims.” Daardoor werden de kinderen van die Marokkanen en Turken defensief allicht. Velen gingen op zoek naar hun moslimidentiteit. En nu, na 20 jaar haat zaaien, is het oorlog. Gefeliciteerd haatzaaiers, jullie kwaadaardigheid werpt vruchten af. Zeg niet dat we niet constant gewaarschuwd hebben tegen deze ontwikkeling. Dit zijn de Karremansjaren.

1 Reactie
Albert Einstein
Albert Einstein19 feb. 2016 - 18:37

"Jullie" hebben slechts gewaarschuwd tegen degenen die waarschuwden. Verbeeldt je maar niets.

Uilenspiegel
Uilenspiegel19 feb. 2016 - 16:40

Zijlstra is overigens zelf een gelovige en bepaald niet waardevrij in zijn denken.

1 Reactie
Frank Lenssen2
Frank Lenssen219 feb. 2016 - 19:40

Daar geloof ik geen sikkepit van. Iemand kan zeggen dat hij gelovig is, maar dan hoeft hij dat helemaal niet te zijn. Zijlstra handelt er namelijk in het geheel niet naar. Christus zou hem onvoorwaardelijk de wacht aangezegd hebben, en hem tot Farizeeër bestempeld hebben. De Bijbel laat zelf geen marchanderen en schijnheiligheid toe. Alleen zij die dat boek niet kennen geloven dat, maar ja, die mensen kan men onmogelijk serieus nemen.

Meta Foor
Meta Foor19 feb. 2016 - 15:53

in een goede democratie mag zijlstra dat gerust zeggen. In een goede democratie kan dergelijke kritieken en andere commentaren ook gemaakt worden. In een goede democratie zijn de woorden en zinnen die deze kritikasters gebruiken volstrekt onacceptabel.

2 Reacties
Uilenspiegel
Uilenspiegel19 feb. 2016 - 16:41

Zijlstra is met zijn "nette taal" gevaarlijker dan Wilders.

L.Brusselman
L.Brusselman20 feb. 2016 - 6:25

@Meta Foor Ja ja,je hebt helemaal gelijk,vorm boven inhoud,kwantiteit boven kwaliteit

[verwijderd]
[verwijderd]19 feb. 2016 - 15:51

--- Dit bericht is verwijderd —

11 Reacties
Uilenspiegel
Uilenspiegel19 feb. 2016 - 16:42

En voor Henk en Ingrid.

Zandb
Zandb19 feb. 2016 - 16:54

Ik had liever gezien, dat Zijlstra blij zou zijn met de democratische rechtsstaat en dat hij in ere zou houden en zou bewaken. En dat hij zich, uit mogelijk stemgewin, niet laat leiden door mensen die de waarde van de rechtsstaat zo schromelijk onderschatten. Hee, hee, koning onbenul..... Zong iemand die blind was en dus niet eens in staat tot "wegkijken".

Frank Lenssen2
Frank Lenssen219 feb. 2016 - 19:42

Nee hoor, Timmetje - jou favorieten jagen me geen schrik aan. Kwezels halen altijd hun eigen ondergang naar zich toe, omdat ze per definitie onbetrouwbaar en opportunistisch zijn. Zetelaantallen, en zeker de imaginaire zoals de Hond die met zijn kleuter-rekenwerk produceert, vind ik onbelangrijk. Ze mogen populair zijn, het zijn geen echte mannen. Daar zijn toch echt andere dingen voor nodig. Deze lieden zijn kwakbollen, die met elke wind meewaaien. En ze zijn bang en miezerig van karakter.

Dale S
Dale S19 feb. 2016 - 21:19

@Frank Lenssen Het feit dat u termen gebruikt als Kwezel, en rept over kwakkebollen die falen in hun mannelijkheid omdat zij bang en miezerig hun kleuter-rekenwerk produceren zegt mij maar maar een ding: u bent wel degelijk doodsbang. En terecht. Want het hippie denken van de laatste 40 jaar wordt door de realiteit ingehaald en regressief links gaat zijn laatste fase in. De onmacht ligt in de termen en de scheldkanonnades van zowel reageerders als bestuurders. De VVD test het water en maakt zich klaar voor een samenwerking met de PVV. Want het blijven politici en niets zo opportunistisch als de politicus.

Arie Roos
Arie Roos20 feb. 2016 - 6:25

[Het feit dat u termen gebruikt als Kwezel, en rept over kwakkebollen die falen in hun mannelijkheid omdat zij bang en miezerig hun kleuter-rekenwerk produceren zegt mij maar maar een ding: u bent wel degelijk doodsbang.] . Aha. Dus al die aanhangers van de PVV, en daarvoor van Fortuyn, zijn eigenlijk doodsbang ? Immers, zowel Wilders als Fortuyn zijn de ware meesters van het gebruiken van denigrerende en pesterige woorden. Linkse mensen zoals Frank zijn er nog maar pas mee begonnen, maar rechts gebruikt deze politieke techniek al meer dan 15 jaar. . p[En terecht. Want het hippie denken van de laatste 40 jaar wordt door de realiteit ingehaald en regressief links gaat zijn laatste fase in.] . Tuurlijk, jochie. Justin Trudeau, Barack Obama, Bernie Sanders, Jeremy Corbyn, Syriza, Podemos ... overal op de wereld delft links het onderspit. Blijf dit vooral vaak herhalen, want je rotsvaste geloof hierin moet natuurlijk wel overeind blijven.

L.Brusselman
L.Brusselman20 feb. 2016 - 6:28

Hippies zijn in de jaren 80 al uitgestorven ,dus dit slaat weer als k op Dirk

Donostia2
Donostia220 feb. 2016 - 8:49

@Dale S. Gezien de agressie die uw mening oproept alhier kunt u best wel eens gelijk hebben. Laat u zich in ieder geval niet weerhouden uw mening te blijven geven, ondanks het gescheld en de beledigingen.

Dale S
Dale S20 feb. 2016 - 10:04

@Arie Roos. Ik begin graag met het feit dat u mij niet met jochie aan dient te spreken. Dit jochie is opa en heeft niet met u geknikkerd. Dat gezegd hebbende ben ik blij dat u het met mij eens bent dat er wel degelijk angst is op de Linkerzijde. U lijstje met Linkse politici is natuurlijk makkelijk te pareren met een lijstje rechtse politici dus dat streept elkaar weg. Ook beperk ik mij tot het Nederlandse want dat is het land waar ik woon. En in dit land is het gedaan met het pappen en nathouden beleid wat de laatste 40 jaar louter ellende heeft gebracht wanneer men spreekt over de integratie van met name moslim minderheden. In uw wereld is een PVV'er een tokkie, een aso of een fascist. In de echte wereld blijken heel veel mensen van allerlei pluimage de PVV te gaan gebruiken om hun ongenoegen uit te spreken tegen de gevestigde orde. Misschien dat dit artikel in het NRC u een wat bredere blik verschaft. Mocht u het uit kinnesinne niet willen lezen zal ik u de conclusie even opdissen: Hoogopgeleiden stappen massaal over op de PVV. Veel leesplezier. http://www.nrc.nl/handelsblad/2016/02/20/pvv-trekt-nieuwe-kiezers-1589978

Arie Roos
Arie Roos20 feb. 2016 - 10:52

[Ik begin graag met het feit dat u mij niet met jochie aan dient te spreken.] . Het spijt me zeer, maar helaas voor jou leven we in een vrij land met vrijheid van meningsuiting. Als jij kinderachtige opmerkingen maakt, dan zal ik je als kind behandelen. . [Dat gezegd hebbende ben ik blij dat u het met mij eens bent dat er wel degelijk angst is op de Linkerzijde.] . Heb je echt totaal niet begrepen wat ik typte, of doe je net alsof omdat je geen tegenargumenten hebt ? . [U lijstje met Linkse politici is natuurlijk makkelijk te pareren met een lijstje rechtse politici dus dat streept elkaar weg.] . Maar als het elkaar wegstreept, dan is Links toch net zo goed met een opmars bezig ? Of wil je hier beweren, dat regressief rechts eigenlijk ook zijn laatste fase ingaat? . [En in dit land is het gedaan met het pappen en nathouden beleid wat de laatste 40 jaar louter ellende heeft gebracht wanneer men spreekt over de integratie van met name moslim minderheden.] . Tuurlijk, jochie ... . [In uw wereld is een PVV’er een tokkie, een aso of een fascist.] . Nee. In mijn wereld hebben PVV (en sommige VVD) aanhangers standpunten die racistisch genoemd kunnen worden. Het woord fascist heb ik uberhaupt nooit gebruikt. . [In de echte wereld blijken heel veel mensen van allerlei pluimage de PVV te gaan gebruiken om hun ongenoegen uit te spreken tegen de gevestigde orde.] . Onzin, er zijn genoeg alternatieven als je je wilt uitspreken tegen de gevestiged orde. Een keuze voor de PVV is een keuze voor racistische standpunten. . [Misschien dat dit artikel in het NRC u een wat bredere blik verschaft. Mocht u het uit kinnesinne niet willen lezen zal ik u de conclusie even opdissen: Hoogopgeleiden stappen massaal over op de PVV. Veel leesplezier.] . En wat zou die link mij eigenlijk precies duidelijk moeten maken ?

L.Brusselman
L.Brusselman20 feb. 2016 - 15:37

Hoogopgeleid betekend niet automatisch intelligent .

H.Witte
H.Witte21 feb. 2016 - 14:18

Ik zou het wel verstandig vinden om politieke keuzes niet aan alleen het vluchtelingenvraagstuk op te hangen of aan de angst voor Moslims. Er zijn nog zo veel andere en op de kern beschouwd belangrijker zaken. Kijk naar de verschillende programma's, maar kijk vooral ook naar het stemgedrag in de Kamer. PVV-kiezer zullen zich rot schrikken. -De bekendste verkiezingsbelofte die Wilders brak, al een uur na sluiting van de stembussen op 9 juni 2010, was natuurlijk de belofte om de AOW-leeftijd op 65 jaar te houden, tijdens de campagne een breekpunt volgens de PVV. -De PVV-fractie in Den Haag kreeg te maken met protesten toen de landelijke PVV hen dwong voor privatisering van openbaar vervoer te stemmen. Woedende buschauffeursprotesteerden op de publieke tribune en bij een verkiezingsbijeenkomst van de PVV. -De PVV zegt in haar verkiezingsprogramma privatisering in de zorg tegen te gaan maar stemde korte tijd later wel voor privatisering. -Neem de dierenrechten, toch een belangrijk uithangbord voor de PVV (denk aan de animalcops). De PVV stemt tegen een betere controle op intensieve veeteelt, tegen aanscherping van de dierenwelzijnsregels, tegen een verkoopverbod van de bedreigde blauwvintonijn en stemde voor de plezierjacht op wilde zwijnen op de Kroondomeinen. -En de strijd tegen de door de PVV verfoeide achterkamertjes? De partij stemde tegen openbaarmaking van de zakelijke belangen van ministers. En hoe moet het verder met de 'falende magistratuur', volgens Wilders 'een gevaar voor de democratie'? -De PVV stemde tegen een onderzoek naar de relatie tussen financiering van de rechterlijke macht en de kwaliteit van vonnissen. - de PVV stemde tegen het opstellen van een armoedebeleid en tegen gelijke rechten op ww en ziektewet voor flexwerkers, -de PVV stemde voor bezuinigingen op jonggehandicapten en sociale werkplaatsen. -De PVV stemde voor het korten van de huurtoeslag. Dat laatste kost huurders met een laag inkomen zo'n € 180 per jaar. -de PVV stemde tegen twee wetsvoorstellen om werkgevers die het minimumloon ontduiken aan te pakken. -de PVV stemde tegen een motie die postbodes na liberalisering een minimumloon zou garanderen. -Vorig jaar stemde de PVV, in weerwil van hun retoriek tegen 'graaiers en profiteurs' tegen het invoeren van een 'Balkenendenorm' in de cultuursector en de zorg, maar vóór belastingvoordelen voor het Koningshuis. - de PVV stemde voor hogere eigen bijdragen in de zorg. -de PVV stemde voor bezuinigingen op het Persoons Gebonden Budget (PGB). -de PVV stemde voor bezuinigingen op de begeleiding van ouderen met een IQ boven de 70 jaar in de dagopvang. -Verder stemde de PVV tegen een inkomensafhankelijke premie, tegen maatregelen om wachtlijsten in de jeugdzorg te verminderen en zelfs tegen het in stand houden van het wettelijk recht op jeugdzorg. -Helemaal onbegrijpelijk wordt het als de PVV blijkt te hebben tegengestemd bij het voorstel van een SGP'er voor 'terugdringing van de oververtegenwoordiging van niet-westerse jongeren in de criminaliteit'. -Ook een voorstel voor 300 extra agenten haalt het niet bij de PVV en extra budget en rechercheurs om criminelen te 'plukken' zien ze ook niet zitten. Dan zijn er nog altijd mensen die beweren dat de PVV eigenlijk voor een belangrijk deel een linkse agenda heeft. Ammehoela.

Freeman2
Freeman219 feb. 2016 - 15:12

Zo te zien solliciteert de heer Halve Zijlstra met alle krachten voor een leidinggevende positie binnen de PVV. Heeft Wilders zijn vertrek al aangekondigd?

Poezenmens
Poezenmens19 feb. 2016 - 15:05

Op het vaandel van de VVD staan drie woorden geschreven: "Leve de patjepeeër".

Zandb
Zandb19 feb. 2016 - 14:59

Natuurlijk zijn intolerante moslims intolerant. Maar wat ze maakt zo afwijkend van andere intolerante mensen (die natuurlijk ook intolerant zijn) dat ze apart benoemd moeten worden? Waarom moeten alleen moslim de schoen aantrekken als die hem past? Dat is discriminerend!

3 Reacties
Jan Willem deBoer
Jan Willem deBoer20 feb. 2016 - 9:55

Wat begrijpt u niet aan het laatste woord van de zin: We moeten die waarden en vrijheden verdedigen en uitdragen. Dat woord houdt o.a. in dat als inwoner van dit land je je dient te gedragen naar die waarden. Intolerantie van de ene groep richting andere hoort daar niet in thuis als moslim richting niet moslim en omgekeerd. Verder misschien nog maar eens dat rapport van Prof. Rudy Koopmans op duiken om vast te stellen dat anti homo, een fundamentalistisch wereldbeeld hebbende, geloofswetten belangrijker vinden dan de grondwet bij de ene religie toch wel aanzienlijk meer voorkomt dan bij de andere.

Arie Roos
Arie Roos20 feb. 2016 - 12:54

[Wat begrijpt u niet aan het laatste woord van de zin: We moeten die waarden en vrijheden verdedigen en uitdragen.] . Wat begrijp jij niet aan: - Vrijheid van Meningsuiting - Vrijheid van Vereniging - Vrijheid van Godsdienst ?

Jan Willem deBoer
Jan Willem deBoer20 feb. 2016 - 15:15

Arie omdat het regent heb ik hierboven getracht u een wat breder blikveld te geven. Enkele commentaren verder moet ik echter concluderen dat het onbegonnen werk is.

Bert Vlierman
Bert Vlierman19 feb. 2016 - 14:52

Wordt het niet tijd voor Zijlstra om de aanval te openen op het beleid van zijn liberale partijgenoten die al jaren alle touwtjes in handen hebben en die er gewoon een puinhoop van hebben gemaakt. Voorbeeld? Toen Griekenland vroeg om hulp bij de bewaking van haar grenzen, zei Zijlstra's partijgenoot en premier Rutte, dat hij geen hulp zou geven omdat Griekse grenzen een Grieks probleem zijn. En toen Rutte en collega's besloten om de steun aan vluchtelingenopvang in Turkije, Libanon en Jordanie terug te brengen tot een minimum, kwam de stroom asielzoekers pas echt op gang. Zijlstra zou wat minder gefixeerd mogen zijn op eigen voordeel. Uiteindelijk zal dat hem ten goede komen. Een meer liberaal argument is niet denkbaar.

Van der Wal
Van der Wal19 feb. 2016 - 13:44

Wie de schoen past trekken hem aan. Zijlstra zet intolerante en onverdraagzame moslims neer als intolerant en onverdraagzaam. Dat heet niets te maken met het Nederlander zijn (merkwaardig nationalistisch overigens voor Links, dat altijd tegen Nationalisme is), en alles met het onverdraagzaam en intolerant zijn.

1 Reactie
Arie Roos
Arie Roos19 feb. 2016 - 15:48

[Zijlstra zet intolerante en onverdraagzame moslims neer als intolerant en onverdraagzaam.] . Nee, Zijlstra zet alle moslims neer als intolerant en onverdraagzaam. En dat weet jij ook wel .. .waarom blijf je dan doen alsof het niet zo is ?

H.Witte
H.Witte19 feb. 2016 - 13:30

Halbe Zijlstra is precies een van de politici waarvan ik vind dat er geen enkele ideologie of missie uit straalt. Waar wil hij eigenlijk met de samenleving heen. Moslims in ons land is een voldongen feit en dat valt niet meer terug te draaien. De meeste Moslims in ons land uit de jaren '60 en '70 zijn intussen goed onderdeel van onze samenleving met vaak goede banen. Mijn vrouw werkt in de gezondheidszorg en heeft verscheidene Moslima's als collega en er zit geen enkele, maar dan ook geen enkele frictie. Dezelfde ervaring heb ik zelf in het onderwijs. Ook ik had Moslim collega's, vrouwelijke en mannelijke. Je had er in de praktijk totaal geen erg in dat ze Moslims waren, zelfs de hoofddoekjes die sommige vrouwelijk docenten droegen 'zag' je op den duur niet meer. Volkomen geaccepteerd. En.... wederzijds respect. Het klopt ook niet wat Zijlstra zegt. Volgens onderzoek van het CPB was er in de jaren '98-2002 al een trend van secularisering merkbaar. M.a.w. Moslims onttrokken zich al enigszins aan het gezag van de Islam. Uit dit rapport: 'Bijna alle in Nederland woonachtige moslims van Turkse en Marokkaanse origine zien zichzelf als moslim (zie tabel S.1). Dit betekent echter niet dat zij hun religie ook bijna allemaal praktiseren. Een aanzienlijk deel gaat nooit of bijna nooit naar de moskee (om een religieuze bijeenkomst te bezoeken) en zegt nooit of bijna nooit te bidden.' Het rapport stelt tevens vast dat er belangrijk verschil in geloofsbeleving is tussen Marokkaanse Moslims en Turkse Moslims. Marokkaanse Moslims zijn sttrenger in de leer. 'Voor de meeste groepen geldt dat hoe hoger men is opgeleid, hoe minder sterk de geloofsbeleving is' aldus het rapport van het CPB. M.a.w. culturen groeien gestaag naar elkaar toe en dat normenkader waar Zijlstra het over heeft; daarin zit een behoorlijk differentiatie. Die nuances breng Zijlstra niet aan en dat maakt hem op zijn minst verdacht waar het de oprechtheid van zijn verhaal betreft. Over de werkelijke bedoeling van Zijlstra, Geert Wilders wind uit de zeilen halen, is hier al voldoende becommentarieerd. Deze vaststelling degradeert deze man met zijn verhaal tot een nietsnut, die het geachte nivo van Tweede Kamerlid onwaardig is. Zijlstra: Wijsheid zwijgt spreek slechts dan als zinloos zwijgen dreigt. eranos.

6 Reacties
Dantes040
Dantes04019 feb. 2016 - 13:51

Goeie reactie Eranos ! Geen speld tussen te krijgen. Laten we deze man vanaf nu aanduiden als 'Halve Zoolstra'

Phoenix van Milete
Phoenix van Milete19 feb. 2016 - 14:07

U gebruikt een onderzoek dat gaat tot 2002. We zijn inmiddels 14 jaar verder en weten we weer wat meer: vrouwen komen inderdaad beter mee dan de mannen; komt door de cultuur: vrouwen hebben niets te verliezen hier, hun positie was achtergesteld in de landen van origine, alleen wat te winnen. Mannen hebben veel meer moeite met onze geëmancipeerde maatschappij en komen daardoor maar moeilijk van de grond. Juist diegene die hun eigen cultuur weten los te laten en weten aan te passen aan de onze komen goed mee. Daarom is het pleidooi van Zijlstra juist een positieve; door mensen te willen beschermen tegen agressieve extreme organisaties maken ze meer kans om een goed bestaan op te bouwen hier... Waar is het verheffingsideaal toch gebleven van links? Of wilde men alleen maar blanken verheffen? Ziet men de wil om immigranten te willen verheffen als paternalistisch?

Hans Beek
Hans Beek19 feb. 2016 - 14:18

2002 is achterhaald: Het rapport Moslim in Nederland 2012 van het Sociaal en Cultureel Planbureau. laat op basis van grootschalig enquêteonderzoek onder moslims in Nederland zien wat voor hen de betekenis is van de islam en hoe de religieuze participatie en beleving zich ontwikkelt. Daaruit blijken grote verschillen tussen bevolkingsgroepen. De trend naar secularisering lijkt de afgelopen jaren teruggedraaid te zijn.

truusbeek2
truusbeek219 feb. 2016 - 14:53

Voor dat onderscheid maakt Zijlstra dan ook het punt over onder andere de intolerante moslims. In de voorbeelden die jij aangeeft komen die niet voor, geen intolerante moslims en geen intolerante andersgelovigen. Jij geeft net als Zijlstra aan dat zonder intolerantie er veel mogelijk is. Dank voor je aanvulling

Kees Apollo
Kees Apollo19 feb. 2016 - 14:58

U heeft helemaal gelijk, er zijn ook moslims die wel goed meedraaien in Nederland. Maar wat te doen met de probleemgevallen? Afwachten tot de problemen als vanzelf verdwenen zijn zoals u voorspelt is een mooie droom maar wel een gevaarlijke. Ik zie de negatieve trend nog niet keren. - Zet de roze bril eens af. Sla eens een paar dagen de krant op en stel vast wat de reli problemen nu zijn. En kom dan met oplossingen i.p.v. alleen maar klagen over lieden waar u het niet mee eens bent. - VVD Zijlstra is evenmin mijn vriend maar ik zie hem niet als een type zonder ideologie of missie. Integendeel, hij is het prototype rechts liberaal, marktwerking, the winner takes all mentaliteit. Meer moeite moeten we hebben met de serieus beginselloze partijen, het soort dat zich ''progressief'' noemt e.d. Bijvoorbeeld de PvdA met hun ideologische veren afgeschud en D66 met de kroonjuwelen in de prullenbak. Partijen zonder missie die maar al te graag meeliften op het electorale succes van VVD Zijlstra om als tijden veranderen weer een draai van 180 graden te maken.

Zandb
Zandb19 feb. 2016 - 15:08

Phoenix: U bent een gemakzuchtig redeneerder: "Juist diegene die hun eigen cultuur weten los te laten en weten aan te passen aan de onze komen goed mee." Ik bedoel: Dit kan er ook op wijzen dat mensen die in een vrij land hun cultuur niet op hoeven te geven, geen kans krijgen om aan de bak te komen. Dat links de mens wilde verheffen, dat had nooit met "loslaten van de cultuur" te maken maar alles met zorgen voor goed onderwijs en mensen in aanraking brengen met kunst en cultuur.

Sardar2
Sardar219 feb. 2016 - 13:26

Laat ik het voorop zeggen: het is fijn als religies en ideologieën aan banden worden gelegd en hun wettelijke bescherming kwijt raken. Dat is alleen maar goed voor individuele rechten en ontwikkelingen. Maar ik weet met zekerheid Zijlstra (en VVD) het niet hierover gaat. Hij wilt de groepsdiscriminatie in dit land legaliseren. Het Nederlandse rechtssystematiek herkent en hanteert de groepsdiscriminatie niet, hoewel het door en door gebaseerd is aan institutionele uitsluitingsmechanismen van individu. Het komt door algemene ontwikkelingen van een natiestaat tot individualistische samenleving, en daarin vormde ‘eigen’ groepsidentiteit geen belemmering maar ondersteunde juist deze omvorming naar individualistische burgerschap. N.a.v. Globalisering is dat natie, maar ook de aan natie gerelateerde individualisme aan verval onderhevig is geworden. En er zijn individuen bij gekomen die nog kunnen sterk neigen naar groepsidentiteiten, zoals moslims, Armeniërs, Hindoes enz. of aan etnische verbanden zoals Turken, Marokkanen, etc… Wat Zijlstra poogt is wat hij van globalisering op zijn bord krijgt en in werkelijkheid kan niet wegwerken, probeert met de wetgeving tegen te gaan! Maar ook daarin begint hij niet met eigen verworvenheden, met christendom of jodendom, maar wilt hij islam aan banden leggen. Als hij kan het in wet regelen, kan hij ook straks andere maatschappelijke, culturele of religieuze groepen wettelijk discrimineren. Dat salafisme kan probleem veroorzaken is al algemeen bekend, wat ook met bestaande wetten te bestrijden zijn. Maar wat Zijlstra preekt over “onze waarden niet worden begrepen en regelmatig worden geminacht of zelfs ondermijnd’, heeft niks met problemen van salafisme te maken maar met alle andere niet autochtone culturen. Als Zijlstra kan het regelen dat ook andermans waarden door iedereen begrepen en niet ‘geminacht of zelfs ondermijnd’ worden, kan hij ook hetzelfde van anderen opeisen. Anders blaast hij in leegte! Maar Zijlstra gaat nog een stap verder en met het in een adem benoemen van islam en salafisme, wilt graag de hele moslims beschuldigen van hang naar salafisme, nog erger naar terroristische acties, zoals in Parijs. Hierin graaft hij eigen hang naar ‘scheiding tussen kerk en staat’. Zijlstra preekt fascistische ideeën over moslims. Hem gaat het niet over bestrijden van terrorisme of liberaliseren van niet-autochtone ‘normenkaders’, maar het assimileren daarvan. Daarin deelt hij de populistische (niet uitvoerbaar beleid en) status met Wilders!

4 Reacties
Kees Apollo
Kees Apollo19 feb. 2016 - 14:23

Fijn om van u te horen dat naar uw mening religies aan banden dienen te worden gelegd. Maar wat is uw oplossing, uw verhaal is 1 grote reli klaagzang over (mogelijke) discriminatie. - Kom uit uw slachtofferrol en vertel ons hoe u religies aan banden wilt leggen.

Sardar2
Sardar219 feb. 2016 - 14:47

@ Kees Apollo 19 februari 2016 at 15:23 Grappig dat u in het verwoorden van Zijlstra/VVD-politiek ergens slachtofferschap in ziet! Ik zie geen slachtoffers, die zijn er nog niet gevallen! Als u had begrijpen waarover mijn betoog ging, had u deze opmerking niet gemaakt, ook niet het vraag gesteld. Mijn antwoord zit in mijn vraagstelling!

Kees Apollo
Kees Apollo19 feb. 2016 - 15:09

In uw klaagzang kan ik geen vraagstelling ontdekken Bidar, laat staan een antwoord c.q. oplossing voor integratieproblemen.

Sardar2
Sardar219 feb. 2016 - 17:53

@ Kees Apollo, 19 februari 2016 at 16:09 Wat is mijn klaagzang of slachtofferschap dan? Probeer iets zinvol te verzinnen die er aan te wezen is! En ik zie ook geen integratieprobleem, wel een blanke assimilatie waanwens! De ‘scheiding tussen kerk en staat’ is iets anders dan een functie aan wet toekennen die bepaalt hoe moeten mensen denken en geloven of niet geloven! De hele verhaal van Zijlstra draait hierover. Om dat te bereiken gebruikt hij een mengsel van islam, salafisme, terrorisme en moslims, om tot zijn discriminerende idealen te komen. Het zou Zijlstra en VVD worst wezen hoe het gesteld is met Nederlandse of islamitische verworvenheden, als maar ze controleerbaar zijn zoals de kudde van Wilders! Het zou me ook geen zorgen baren hoe iemand of een groep denkt of geloof, als maar ze de wet niet overtreden en de beschaving de tijd krijgt om mensen met hun inhoud te ontwikkelen!

Mandara
Mandara19 feb. 2016 - 13:17

"Het is prachtig dat Nederland zo'n tolerant land is, vindt VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra. Maar te vaak ziet hij tolerantie verschuiven naar goedpraten en wegkijken. 'Zo verliezen we uiteindelijk onze eigen waarden.' Valt niets op aan te merken. "Uit angst voor geweld matigen journalisten, cabaretiers en uitgevers hun kritiek op de uitwassen van de islam." Ze censureren zichzelf, zegt hij, met desastreuze gevolgen." Kunt u één grap over mohammedanen van Dolf Jansen herinneren, ik niet. Meerdere grappen over christenen? Uit de mond van Dolf Jansen? Ik wel. "Wij schuiven in Nederland in ieder geval veel te gemakkelijk dingen aan de kant. We schikken in op waarden waarbij je helemaal niet moet inschikken. Als een school een 'Je suis Charlie'-poster weghaalt omdat het leerlingen of ouders zou kunnen kwetsen, is dat het verkeerde signaal. Als je dat lang genoeg laat plaatsvinden, dan eindig je - denk ik - in een onvrije samenleving." Ik kan in deze interview geen aanval op mohammedanen in herkennen, hij verdedigd de rechtstaat zoals wij dat kennen en wijst erop dat deze kwetsbaar is. Voor een salafist is onze wijze van leven een aanval sowieso een aanval.

11 Reacties
Arie Roos
Arie Roos19 feb. 2016 - 13:56

[Ik kan in deze interview geen aanval op mohammedanen in herkennen ...] . Wegkijken ... bagatelliseren ...

Phoenix van Milete
Phoenix van Milete19 feb. 2016 - 14:08

Ik kan uw bijdragen altijd zeer waarderen.

Zandb
Zandb19 feb. 2016 - 15:22

Mandara: Helemaal terecht wat u zegt over dat aanpassen aan intolerantie. Dat is bijna nooit verstandig. Maar als Zijlstra dan volgens u niet meer doet dan de rechtsstaat verdedigen, waarom spreekt hij dan niet in algemene termen. Nu richt hij zich puur tot "de moslims". En daarmee verdedigt hij de rechtsstaat juist niet. Als je de rechtsstaat verdedigt, dan moet het toch echt zo zijn, dat je in gelijke gevallen mensen gelijk behandelt. Dus, iedereen die moeite heeft onze waarden niet te begrijpen of minacht of ondermijnt die zou Halbe Zijlstra (de VVD) op zijn weg moeten vinden. Helaas beweert Zijlstra duidelijk iets anders en dus is dit een regelrechte discriminerende aanval op moslims. Als u het daar mee eens bent, discrimineert u ook.

Haastig
Haastig19 feb. 2016 - 15:38

"Ik kan in deze interview geen aanval op mohammedanen in herkennen, hij verdedigd de rechtstaat zoals wij dat kennen en wijst erop dat deze kwetsbaar is." In het filmpje is de "aanval" inderdaad niet op moslims of nieuwkomers, maar naar degenen die onze waarden en vrijheden ten gunste van deze nieuwkomers verkwanselen.

Sardar2
Sardar219 feb. 2016 - 16:00

@ overlever, 19 februari 2016 at 13:37 [het bloed voor bloed heeft ze dan ook altijd veel gebracht.] Dat heft niet minder voor Europese naties opgebracht! Alleen het vraag is of moeten we ‘moslims’ hierop aanspreken? Zijlstra denkt van wel!

Sardar2
Sardar219 feb. 2016 - 16:04

@ Mandara, 19 februari 2016 at 14:17 Excuses. Ik weet niet hoe is mijn reactie hier terecht gekomen.

mayhem
mayhem19 feb. 2016 - 19:48

Mandara, dat jij je geen moslimgrap van Dolf Jansen kan herinneren wil niet zeggen dat Dolf geen moslimgrap heeft gemaakt, alleen dat jij hem nog nooit gehoord hebt of je geheugen je in de steek laat. https://www.youtube.com/watch?v=y5EooJ10Rbo De 'Je suis Charlie' poster is niet weggehaald uit angst om leerlingen te kwetsen maar omdat het beleid van de school is dat docenten hun persoonlijk politieke mening niet promoten. Ten slotte: salafisten zijn voornamelijk bezig met zichzelf. Zij leggen zich vanuit hun geloofsbeleving strenge regels op, die regels opleggen aan anderen maakt daar geen onderdeel van uit. Ik denk dat je in de war bent met islamisten. Die zijn hier nogal zeldzaam en krijgen vooralsnog geen poot aan de grond.

Phoenix van Milete
Phoenix van Milete20 feb. 2016 - 8:05

" Ten slotte: salafisten zijn voornamelijk bezig met zichzelf. Zij leggen zich vanuit hun geloofsbeleving strenge regels op, die regels opleggen aan anderen maakt daar geen onderdeel van uit. " Het opleggen van de regels hoort daar wel bij; ze hebben immers een orde dienst met oud en nieuw rondlopen. Orde diensten; de PVV heeft ze (nog) niet, hun tegenstanders wel.

Dunya2
Dunya220 feb. 2016 - 15:55

@ Phoenix van Milete. "Het opleggen van de regels hoort daar wel bij; ze hebben immers een orde dienst met oud en nieuw rondlopen. Orde diensten; de PVV heeft ze (nog) niet, hun tegenstanders wel". Wat een onzin kraamt u uit. Een Marokkaanse bende die zich in Keulen misdragen heeft, heet niets te maken met de Islam of Moslims. Volgens de Islam moeten ze met hun handen afblijven van andere vrouwen. Ik weet niet of u zich identificeert met PVV-tuig, waar we de laatste tijd veel horen en wel in eigen land.

Haastig
Haastig21 feb. 2016 - 8:49

Zandb 19 februari 2016 at 16:22 "Als je de rechtsstaat verdedigt, dan moet het toch echt zo zijn, dat je in gelijke gevallen mensen gelijk behandelt" Wie de schoen past... Vreemd genoeg vond je het discriminatie als ik bv mensen met een donkere huidskleur uit respect de hand zou weigeren, maar als het een moslim betrof die mij de hand weigerde moest ik dat vooral maar gewoon accepteren, je vond dat (ondanks oordeel vd rechter) geen discriminatie. Typisch voorbeeld van gelijke gevallen anders behandelen: jij vindt discriminatie op sekse acceptabeler dan discriminatie op geloof. Dat mag natuurlijk, maar anderen, zoals ik, kunnen het daar niet mee eens zijn.

mayhem
mayhem21 feb. 2016 - 11:43

@Phoenix van Milete: Die 'ordedienst' is een groep buurtbewoners die bij de salafistenmoskee aangesloten is en het hele jaar wil bijdragen aan de leefbaarheid van de wijk door een oogje in het zeil te houden. Precies wat Nederland verwacht van nieuwkomers/moslims: mee doen, verantwoordelijkheid nemen, samenwerken, integreren. Ze lopen er niet rond om meisjes te vertellen dat hun rokje te kort is maar om tegen jongelui te zeggen dat je geen rotzooi en lawaai maakt. En welke regels salafisten zichzelf thuis opleggen, daar heb jij geen last van en daar ga je ook niet over.

Hans Beek
Hans Beek19 feb. 2016 - 13:16

De kop is weer eens tendentieus en bezijden de waarheid. De redactie van joop mag weleens bij zichzelf te rade gaan want zij maakt zich altijd erg druk over anti vluchtelingen propaganda, het demoniseren van asielzoeker etc en roept dan op tot nuance en " de toon van het debat" Wanneer je het hele interview leest zie je dat er totaal geen sprake is van een aanval maar een oproep om onze democratische waarden te besxhermen maar ook dat iedereen vrij is om zijn godsdienst te belijden.

1 Reactie
Zandb
Zandb19 feb. 2016 - 15:26

Als het om intolerant gedrag gaat, spreekt hij alleen moslims aan. Lijkt me op zijn minst toch heel bijzonder, als we het dan over de toon van het debat hebben. Blijkbaar pakken we geen intolerante mensen aan maar alleen intolerante moslims!

Kees Apollo
Kees Apollo19 feb. 2016 - 13:16

De islamfobie van PVV Wilders gaat navolging krijgen. Waar het allemaal om zal draaien om bij het electoraat in de gunst te komen is de wijze waarop e.e.a. geformuleerd gaat worden. De negatieve maar vooral ook de positieve aspecten van islam. - VVD Zijlstra benoemt het islamprobleem praktisch hetzelfde al PVV Wilders. En dat mag niet, problemen benoemen is al snel een aanval op islam wat de liefhebbers betreft.. Belangrijker dan benoemen zijn de oplossingen waar VVD Zijlstra nog mee moet komen. - Stoppen met bijzonder onderwijs is een goed begin. Stop de kwetsbare kinderziel te vergiftigen met relisprookjes. Alle kinderen naar openbaar onderwijs waar kinderen kunnen kennismaken met alle religieuze sektes.

overlever
overlever19 feb. 2016 - 12:59

19-02-2016 kan de geschiedenisboeken in. Later ook wel bekend als de Nederlandse lente. Maar dan i.t.t. de Arabische lente, een lente gevolgd door een lange lange zomer.

Pietersen2
Pietersen219 feb. 2016 - 12:57

Rechts heeft de islamitische migrant cq gastarbeider binnengehaald. Links is vervolgens schuldig aan het pamperen. Toen je dus nog over links en rechts spreken kon. Wat je de politici die tijd zeer kwalijk kan nemen is dat men geen lange termijn visie had. Nu nog niet overigens. Behalve dan tav de EU, waarbij het huidige non-beleid naadloos aansluit. De ideologie van de mensen die zijn binnengehaald past idd niet bij de ideologie die hier nu nog heerst, nog wel. In die zin heeft Zijlstra gelijk. Om het op te lossen zal ie eerst zijn eigen economische ideologie overboord moeten gooien.

Joop Schouten
Joop Schouten19 feb. 2016 - 12:56

Simpele ziel.

Sol Invictus
Sol Invictus19 feb. 2016 - 12:54

"Dit is veranderd met de komst van migranten uit vooral Islamitische landen in de jaren ’60 en ‘70. In veel gevallen kwamen zij hier niet naartoe vanwege de waarden en de vrijheden die we hebben, zij kwamen veelal vanwege het betere economische perspectief." Halbe Zijlstra rekent er op dat U niet weet dat het Nederlandse bedrijfsleven ze ging halen. En later aandrong op gezinshereniging om te voorkomen dat inmiddels geschoolde krachten weer zouden vertrekken uit heimwee naar hun familie. ze kwamen hier inderdaad met economisch perspectief, het perspectief gezien vanuit de ideologie van de partij van Zijlstra, dezelfde ideologie die de consequenties van de immigratie parkeerde in volkswijken, maar niet in de wijken waar zijn achterban leeft, een ideologie die inmiddels is gedapoteerd als religieus dogma. Mensen zonder normenkader, zoal Halbe Zijlstra, zijn volstrekt ongeschikt voor macht. Ze liegen, schuiven schuld af, zitten er niet voor Nederland maar voor het verrijken van medesociopathen ten koste van Nederland.

crumb2
crumb219 feb. 2016 - 12:47

Daar valt niet veel aan toe te voegen. Alleen zou ik de cijfers 15.000 in 1970 en 1.500.000 anno nu willen toevoegen. Jammer dat het die enge Zijlstra is, maar bij Samson zullen de ogen misschien ook nog wel es open gaan. Verder kun je tegenwoordig goed merken dat het vrijdag is, je hoeft niet eens op de kalender te kijken. Net zoiets als de maandelijkse sirene op de 1e maandag van de maand, maar dan iedere vrijdag. Vroeger hoorde je nog wel eens een kerkklok op de dag des heren, maar die zijn bij gebrek aan leden bijna allemaal gesloten. Ach, nostalgie, andere tijden.

2 Reacties
truusbeek2
truusbeek219 feb. 2016 - 14:58

Gek ik krijg een beeld van het huidig Turkije voor mij. Dank voor uw beeldende definitie

truusbeek2
truusbeek219 feb. 2016 - 15:19

in reactie op definitie van Yskeay

YasKeay
YasKeay19 feb. 2016 - 12:43

Ik las deze definitie: Het fascisme is een politiek systeem dat berust op het beginsel van ultra-nationalisme en onverdraagzaamheid. Het is met name ook anti- communistisch. Alleen het eigen land deugt en alles dat anders is moet verdreven en vernietigd worden. Thans noemen we het ook wel extreem rechts. In de jaren dertig en veertig was Mussolini de grote leider.

YasKeay
YasKeay19 feb. 2016 - 12:39

Wolf in schaapskleren. Alles is geoorloofd in slechte tijden, toch Zijlstra? Als dat betekent een miljoen (mede)nederlanders neer te zetten als potentieel voor meer stemmen dan doen ze dat Ik mis alleen nog het woord 'voor volk en vaderland' er nog bij. Zijlstra zegt: In veel gevallen kwamen zij hier niet naartoe vanwege de waarden en de vrijheden die we hebben, zij kwamen veelal vanwege het betere economische perspectief. Je vergeet een belangrijk detail dat deze gastarbeiders destijds zijn opgehaald met het vliegtuig door de NL overheid om de economie in NL te verbeteren. Toch wel een belangrijk detail he?!....

1 Reactie
DellGriffith
DellGriffith19 feb. 2016 - 15:13

Om de economie te verbeteren is wel een overwaardering van hun bijdrage. Ze hadden geen werk, hier was werk wat de verwende babyboomer niet wilde doen, zodoende zijn ze hier gekomen. Samen met Spanjaarden, Italianen etc deze gingen echter weer terug.

Events, dear boy, events
Events, dear boy, events19 feb. 2016 - 12:23

Ach, je kunt er lang of kort over discussiëren, the bottom line is dat moslims niet in de moderne, westerse, vrije, democratische, seculiere wereld thuishoren, althans niet met de aantallen waarmee ze nu aanwezig zijn. And counting.....sinds vorig jaar counting dat het een aard heeft. Het islamitische geloof en de hele cultuur daaromheen zijn nu eenmaal heel slecht compatibel (gebleken; we hebben een ca 40-jarige ervaring) met onze lifestyle. Indien de invasies niet gestopt worden, komt het erop neer dat we bezig zijn op termijn de ondergang van de Europese beschaving en welvaart zelf te organiseren. O, niet volgend jaar hoor, ook nog niet over tien jaar, maar over 40/50 jaar? Ik durf er een biertje om te verwedden.

voxpopuli2
voxpopuli219 feb. 2016 - 12:10

Helder betoog , wat scherp wellicht maar vooral helder. Het kan ook niet zo zijn dat nieuwe inwoners in ons fijne veilige land zich een subcultuur aanmeten die haaks staat op onze tolerante samenleving, en domweg weigeren om bijvoorbeeld de taal de gebruiken en vooral de samenleving te respecteren en te bezigen. Iedereen heeft recht op zijn eigen achtergrond, zelfs binnen de gemeenschap is het prima om daar mee te doen wat je wilt zolang het anderen niet schaadt. Maar als je hardnekkig blijft volharden in je eigen overtuiging van gelijk en daartoe zelfs isolatie verkiest boven adaptie dan ben je niet echt bezig om hier te aarden, of zoals abouthaleb dat uitdrukte , nou ga dan weg ofzo

Felix-Arnhem
Felix-Arnhem19 feb. 2016 - 12:10

Wat een geweldige man us Halbe toch als hij lijsttrekker van de VVD was dan zou ik er zo opstemmen.

2 Reacties
Frank Lenssen2
Frank Lenssen219 feb. 2016 - 19:45

Had ik wel verwacht. Als je op een kwezel wil stemmen, moet je dat vooral doen. Kom je wel bedrogen uit. Door schade en schande enz. enz.

Felix-Arnhem
Felix-Arnhem20 feb. 2016 - 7:44

@Frank Lenssen Ik zie niet zoveel alternatieven er zijn weliswaar genoeg linkse naïevelingen maar weining rechtse realisten die niet in het Wilders kamp zitten. VNL is hard op immigratie net als de PVV maar VNL discrimineerd niet toch weet ik niet wat VNL wil. En als ik op VVD stem is de kans groot dat ik op iemand stem die links beleid voert net zoals Mark Rutte dat ook doet. Een dilemma.

Uilenspiegel
Uilenspiegel19 feb. 2016 - 12:08

Halbe laat bommen gooien en vindt het vreemd dat er vluchtelingen komen. Halbe creëert met zijn VVD beleid een kansloze onderklasse. En Halbe snapt niet dat die mensenmix radicaliseren en zijn waarden en normen niet delen. Halbe heeft een rein geweten, dat den weer wel.

3 Reacties
Jorrt88
Jorrt8819 feb. 2016 - 15:39

Als je de illusie hebt dat die vluchtelingen hier enkel komen vanwege de bommen uit het westen heb je of nog nooit gehoord van wat Daesh daar doet of ben je zo'n type waarbij alles bij voorbaat door rechts veroorzaakt wordt, al zou je zelf de trekker overhalen.

Uilenspiegel
Uilenspiegel19 feb. 2016 - 16:39

Isis is niet alleen, maar ook een schepping van rechts inderdaad. Dat deze malloten er hoofden afhakken vind ik net zo walgelijk als ieder weldenkend mens. Dat ze bestreden moeten worden dus ook. Marshallhulp, of iets wat daarop lijkt, zo een optie kunnen zijn. Beter dan bommen.

Jorrt88
Jorrt8824 feb. 2016 - 15:59

Marshallhulp? Gooi er een bak poet tegenaan en de onthoofdende gewelddadige clubs verdwijnen als sneeuw voor de zon of zo? Marshallhulp is iets wat je biedt als er stabiliteit in de regio is, anders ben je gewoon terrorisme/oorlog aan het financieren. Dit is zoiets als stellen dat D-Day wel vervangen had kunnen worden door Marshallhulp. Echt een nieuw niveau van naïviteit dit... Hier een bak geld een een knuffel en alles komt goed!

Albert Einstein
Albert Einstein19 feb. 2016 - 12:02

Als Zijlstra woord houdt, zal dit de PVV inderdaad stemmen kosten. In principe zou juist DAT de linksmens zorgen moeten baren, omdat de VVD een neoliberale partij is, en de PVV tenminste nog een beetje socialistisch.

Vrijheidsmening
Vrijheidsmening19 feb. 2016 - 11:59

Wederom onderbouwt Zijlstra zijn betoog met halve waarheden cq halve leugens. Zijn stelling dat ook in de jaren zestig en zeventig vele mensen uit islamitische landen naar nederland kwamen om betere economische redenen is maar half waar. Destijds hebben vele grote bedrijven deze mensen ( door het beloven van goude bergen ) bewust naar nederland gehaald. Dit om de economie in nederland draaiende te houden. Vele nederlanders voelden zich te goed om het vuile werk in de staatsmijnen en de fabrieken te doen dus moesten er werkkrachten eldes gezocht worden. In tegenstelling tot heden heeft nederland deze mensen dus zelf binnengehaald. Het toestromen van de huidige vluchtelingen ( waarvan er buiten de echt voor hun veiligheid gevluchten, uiteraard ook "gelukszoekers" bij zijn die om economische redenen naar het westen komen) zijn wij als westen ook grotendeels zelf schuld. Als moderne missionarissen probeert het westen zich, onder het mom van vrijheid en democratie, te bemoeien met landen met een geheel andere cultuur en levenswijze. In plaats van diplomatisch ( met geduld en onderbouwde stellingen het slechte in deze cultuur op de langere termijn om te zetten naar de maatstaven van het westen ) te proberen deze cultuur en levenswijze te wijzigen wordt van deze landen verwacht zich a la minuut aan de westerse cultuur aan te passen. Uiteraard is dit onmogelijk waardoor het westen zich geroepen voelt zich als een dolle stier middels het omverwerpen van de diverse regeringen te mengen in de culturen van deze landen. Ze hebben echter vergeten dat dit soort praktijken altijd extreme gevolgen hebben. De fundamentalistische stromingen binnen deze culturen voelen zich aangevallen en zullen er alles aan doen om tegen deze, in hun ogen onterechte bemoeienissen in actie te komen. Terug naar Zijlstra met zijn populistische uitspraken. Het moge duidelijk zijn dat hij, en met hem andere partijgenoten de weg probeert vrij te maken om straks een ultrarechtse regering te kunnen vormen met de PVV. Te ver gezocht? Zijn uitspraken schurken aan tegen het "beleidsplan" van de PVV, zijn partijgenoot Schippers heeft ook al aangegeven best wel met de PVV te willen samenwerken. Conclusie: nederland wordt rijpgemaakt voor een ultra-rechtse regering die er op uit is dat het beleid in de toekomst gevormd wordt voor: Ieder voor zichzelf en de regering voor de groete bedrijven en de allerrijksten!

1 Reactie
truusbeek2
truusbeek219 feb. 2016 - 15:03

Mensen kwamen uit vrije wil omdat er in hun land geen droogbrood te verdienen viel Je zou kunnen zeggen dat het land van herkomst het welwillend aanzag omdat deze gastarbeiders geld naar huisstuurden Die goudenbergen was een ideefix die huidige migranten ook hebben Dit om de economie in nederland draaiende te houden - Ze kwamen in bedrijven te werken die op sterven na dood waren en enige jaren later ook failliet waren, dus bespaar mij die praatjes. de grieken italiaanen en spanjaarden hebben wel hun steentje bijgedragen maar gingen naar verloop van tijd weer naar hun eigen land.

Poezenmens
Poezenmens19 feb. 2016 - 11:58

http://www.volkskrant.nl/opinie/de-opmars-van-de-disruptieve-politiek~a4246850/S

1 Reactie
Poezenmens
Poezenmens19 feb. 2016 - 12:29

Foutje, sorry. http://www.volkskrant.nl/opinie/de-opmars-van-de-disruptieve-politiek~a4246850/

Hell You
Hell You19 feb. 2016 - 11:57

Ik kan me niet meer bezig houden met deze kleuters. Ik snap niet wat deze mensen drijft...

Jorrt88
Jorrt8819 feb. 2016 - 11:53

"Deze mensen hebben een ander normenkader, dat zij baseren op de Islam. Dat normenkader laat simpelweg niet toe dat een ander – of geen – geloof wordt beleden, of dat een ander waardenpatroon wordt aangehangen. Met als gevolg dat onze waarden niet worden begrepen en regelmatig worden geminacht of zelfs ondermijnd" -Er wordt even niet de nuance aangebracht dat er van die mensen ook legio zijn die zich wel aangepast hebben. Los daarvan kun je moeilijk ontkennen dat dit toch wel de Islamitsche cultuur is zoals die letterlijk wordt voorgeschreven door de heilige geschriften. Laten we alsjeblieft de kritiek op de cultuur zoals verwoord en de cultuur zoals beleden proberen te scheiden.

peterh2
peterh219 feb. 2016 - 11:52

Zijlstra speelt het heel slim, hij begrijpt dat de combinatie migratie/terreur/testosteron/islam 'het' thema van de verkiezingen van 2017 wordt, heel uitzonderlijke gebeurtenissen nagelaten: . De partijen liggen enorm dicht bij elkaar (behalve de PVV) dus een paar zetels kunnen straks het verschil maken tussen de grootste zijn of buiten de boot vallen. De electorale winst is nu vooral te halen bij de PVV en GL, in veel mindere mate bij andere partijen. . Het 'rampscenario' is dat veel mensen die nu zeggen PVV te stemmen op het laatste moment door dit soort uitingen VVD stemmen en daardoor de balans onder de 'fatsoenlijke' partijen naar rechts doen omslaan. . Met de huidige peilingen is het namelijk een serieus scenario dat Jesse Klaver of Emile Roemer de grootste van de rest wordt, dat zou in een rechts klimaat juist een echt linkse (anti-kapitalistische, socialistische) regering kunnen opleveren...

Phoenix van Milete
Phoenix van Milete19 feb. 2016 - 11:47

Goed verhaal van Zijlstra en eigenlijk niets nieuws voor iedereen die niet ideologisch verstart is. Het is anno 2016 ook bizar dat religieus extremisme bescherming krijgt vanuit de grondwet. Nu is er een grote mate van ongelijkheid tussen ideologieën en religies. En dat terwijl religies per definitie anderen uitsluiten, intolerant zijn en seksistisch. Het is idioot om dit soort denkbeelden bij wet te beschermen. BTW Zijlstra jaagt angst niet aan maar constateert die. Ook een juiste constatering is dat de immigranten niet komen voor veiligheid of onze cultuur en manier van leven maar voor de vruchten daarvan; economische welvaart. Deze welvaart kunnen we niet bieden; er zijn al 600k werkelozen, de behoefte aan laag opgeleiden wordt steeds minder, en het duurt vele generaties voor immigranten goed meedraaien. Nu is het zo dat door de grote cultuur verschillen de niet westerse immigranten meer kosten dan opbrengen; kortom ze kosten de gemeenschap veel geld. Dus het importeren van nog veel meer mensen die hoogst waarschijnlijk de verzorgingsstaat verder belasten bovenop het probleem vd vergrijzing komt..... Als Zijlstra het bij het verkeerde eind heeft zie ik daar graag argumentatie over, want vooralsnog wordt alleen nog maar de ideologisch borst opgeblazen en is er hoop moreel gemopper maar geen gedegen argumentatie.

12 Reacties
Vrijheidsmening
Vrijheidsmening19 feb. 2016 - 12:10

Ook u laat zich verblinden door de, vanuit de onderbuik opborrelende populistische uitspraken van personen zoals Zijlstra en de PVV. De nood van uw medemens zal u het spreekwoordelijke "worst" wezen zolang het uzelf maar goed gaat? Je hoeft niet gelovig te zijn om je medemensen ook een beetje geluk te gunnen. Met je uitspraak in de lastste alinea geef je zelf aan dat je alles voor waar aanneemt wat je zelf goeddunkt. De vraag naar gedegen argumentatie geeft duidelijk aan dat je niet bereidt ben je te verdiepen in het vluchtelingenprobleem. Wel schelden maar niet denken wordt steeds meer het motto van personen zoals jij.

jellevwal
jellevwal19 feb. 2016 - 13:09

Het enige wat mis is in je verhaal is dat het verstarD moet zijn.

Arie Roos
Arie Roos19 feb. 2016 - 13:15

[Goed verhaal van Zijlstra en eigenlijk niets nieuws voor iedereen die niet ideologisch verstart is.] . Dat klopt, een keihard liegende Halve Zoolstra is niets nieuws; dat hebben we al heel vaak gezien. . [Het is anno 2016 ook bizar dat religieus extremisme bescherming krijgt vanuit de grondwet.] . Het is eerder bizar dat jij je dat hebt laten wijsmaken. Maar goed, dom rechts is al eerder massaal in de loze verkiezingsbeloftes van de VVD getrapt, dus het verbaast met niets. . [En dat terwijl religies per definitie anderen uitsluiten, intolerant zijn en seksistisch.] . Dat is onzin. Er zijn genoeg religies waarvoor dat juist niet opgaat. Maar ja, dat is de werkelijkheid ... ik snap wel dat je daar wanhopig van weg wilt kijken. . [Ook een juiste constatering is dat de immigranten niet komen voor veiligheid of onze cultuur en manier van leven maar voor de vruchten daarvan; economische welvaart.] . Je moet dit vooral heel vaak blijven herhalen. Stel je voor dat je dat niet zou doen; dan zou je nog wel eens feiten kunnen tegenkomen, die laten zien dat dit onzin is. Dat kan natuurlijk niet. Alles om het Rechtse Geloof in stand te houden, toch ? . [Deze welvaart kunnen we niet bieden; er zijn al 600k werkelozen, de behoefte aan laag opgeleiden wordt steeds minder, en het duurt vele generaties voor immigranten goed meedraaien.] . Maar dan ga je ervan uit dat Nederland het huidige, neo-liberale VVD beleid blijft voeren. Dat hoeft natuurlijk niet; het volgende kabinet kan net zo goed een links kabinet zijn, waardoor de economie weer gaat groeien, mensen meer te besteden krijgen, en de werkeloosheid gaat dalen. . [Als Zijlstra het bij het verkeerde eind heeft zie ik daar graag argumentatie over ...] . Ehm ... weet je dat wel zeker ? Ik krijg eerder het idee dat je wanhopig wegkijkt van alles dat op argumentatie lijkt. . Hier heb ik een argument voor je: Zijlstra's opmerking over Salafistische organisaties is onzin. Het is nu al prima mogelijk om dit soort organisaties aan te pakken, als ze staatsondermijnende of terroristische activiteiten ontplooien. Zijn afstoffen van een oud Wilders voorstel lijkt dan ook vooral een verkiezingsstunt te zijn.

Zandb
Zandb19 feb. 2016 - 13:21

Wat een demagogie "Het is anno 2016 ook bizar dat religieus extremisme bescherming krijgt vanuit de grondwet." De grondwet regelt namelijk de rechten en plichten van mensen. Het is in vrij land mogelijk om er extreme ideeën op na te houden. Mits..... Als er nu een beweging is, die denkt dat de rechtsstaat haar zal beschermen, als zij zich buiten die rechtsstaat plaatst, dan is het de PVV. Het is anno 2016 wel bizar te verwachten dat de grondwet je zal toestaan om extreme maatregelen te nemen om een religie te bestrijden.

Quibus2
Quibus219 feb. 2016 - 13:46

"En dat terwijl religies per definitie anderen uitsluiten, intolerant zijn en seksistisch. "" Zoek de definitie nog eens op zou ik zeggen, je komt hier ietwat ideologisch verstard over. Tip: Hinduïsme, Boedhisme, Sufi Islam en Katholicisme lijken niet meer dan vaagjes op, zeg, 'het Gekrookte Riet' "Het is idioot om dit soort denkbeelden bij wet te beschermen." Thoughtcrime dan maar? Je mag alleen denken wat (een subset van) de mainstream denkt? Hoe dek je dan ooit nog progressie te boeken?

Phoenix van Milete
Phoenix van Milete19 feb. 2016 - 13:54

@ Arie Roos "Dat is onzin. Er zijn genoeg religies waarvoor dat juist niet opgaat. Maar ja, dat is de werkelijkheid … ik snap wel dat je daar wanhopig van weg wilt kijken. " Noem er eens 1. (en misschien kan je de peroonlijke aanvallen achterwege laten; als je argumentatie klopt blijkt vanzelf wel of ik dom ben of niet.) " Dat hoeft natuurlijk niet; het volgende kabinet kan net zo goed een links kabinet zijn, waardoor de economie weer gaat groeien, mensen meer te besteden krijgen, en de werkeloosheid gaat dalen. " Ook een links kabinet kan het feit dat er steeds minder behoefte is aan laag geschoolde arbeid niet veranderen. Dat heeft niets met links of rechts te maken maar met technologische ontwikkeling. "Het is eerder bizar dat jij je dat hebt laten wijsmaken." Feit is dat extreem religieuze organisaties niet aangepakt kunnen worden en daardoor onbelemmerd intolerantie kunnen kweken; wat ze ook bewezen doen. Ze zoeken kanalen zoals scholen om hun haat te kunnen propaganderen. " Stel je voor dat je dat niet zou doen; dan zou je nog wel eens feiten kunnen tegenkomen, " Geef maar dan die feiten waaruit blijkt dat ze heel bewust kiezen vanwege onze cultuur en sociaal maatschappelijke inrichting. Ik ben ook liever aardig en zeg tegen iedereen: kom gezellig hier. " Ik krijg eerder het idee dat je wanhopig wegkijkt van alles dat op argumentatie lijkt. " Waar zou dat uit blijken? " Het is nu al prima mogelijk om dit soort organisaties aan te pakken, als ze staatsondermijnende of terroristische activiteiten ontplooien. " En dan is het dus al te laat. De sociaal maatschappelijke schade is dan al gedaan ivm de gezaaide haat. Kunt u aangeven wat er op tegen is om de wet van Godsdienst vrijheid zo aan te pakken dat het lastiger wordt voor religieuze organisaties om vrijelijk hatelijk gedachtegoed te propaganderen?

omaoeverloos
omaoeverloos19 feb. 2016 - 13:57

"[En dat terwijl religies per definitie anderen uitsluiten, intolerant zijn en seksistisch.] . Dat is onzin. Er zijn genoeg religies waarvoor dat juist niet opgaat. Maar ja, dat is de werkelijkheid … ik snap wel dat je daar wanhopig van weg wilt kijken." Noem er eens eentje?

Phoenix van Milete
Phoenix van Milete19 feb. 2016 - 14:11

@ ZandB Waarom heeft u het over de PVV? Het gaat niet over de PVV maar over een voorstel van de VVD........en daar is niets extreems aan.

DellGriffith
DellGriffith19 feb. 2016 - 14:30

@Arie Roos Weer zo'n typische arie roos reactie, van een afstandje lijkt het alsof je op de punten ingaat maar dat doe je helemaal niet. Je zegt dat de ander geen gelijk heeft zonder enige motivatie (anders dan wat verdachtmakingen en op de man spelen). Jij bent het typische voorbeeld van het kleine kind dat zijn vingers in de oren steekt en keihard lalalala roept. Ik luister toch niet naar jou want jij bent...(vul vooroordeel in bv dom rechts, xenofoob etc.) Probeer eens inhoudelijk op de punten in te gaan en probeer ze met argumenten te weerleggen, dan komen we misschien nog eens ergens.

Arie Roos
Arie Roos19 feb. 2016 - 16:01

[Noem er eens 1. (en misschien kan je de peroonlijke aanvallen achterwege laten; als je argumentatie klopt blijkt vanzelf wel of ik dom ben of niet.)] . Dat zou kunnen, maar waarom zou ik dat doen ? Rechts doet niets anders dan mensen persoonlijk aanvallen, dus ik zie niet in waarom ik me dan in zou houden. Een koekje van eigen deeg, zeg maar. . [Ook een links kabinet kan het feit dat er steeds minder behoefte is aan laag geschoolde arbeid niet veranderen. Dat heeft niets met links of rechts te maken maar met technologische ontwikkeling.] . Ja, en ? Met links beleid komen er nog steeds meer banen, en zullen mensen er financieel op vooruit gaan. En wat opleidingsniveau betreft, een links kabinet zal fors inzetten op onderwijs. . [Feit is dat extreem religieuze organisaties niet aangepakt kunnen worden ...] . Dat is helemaal geen feit, dat is een smerige leugen waar jij met open ogen intrapt. . [Geef maar dan die feiten waaruit blijkt dat ze heel bewust kiezen vanwege onze cultuur en sociaal maatschappelijke inrichting.] . Leuk geprobeerd, maar dit is wel een heel goedkoop trucje. Je weet zelf ook wel, dat er een groot deel is dat simpelweg op de vlucht is voor oorlog en onderdrukking. . [Kunt u aangeven wat er op tegen is om de wet van Godsdienst vrijheid zo aan te pakken dat het lastiger wordt voor religieuze organisaties om vrijelijk hatelijk gedachtegoed te propaganderen?] . Kan je dan eerst aangeven wat nu eigenlijk precies het probleem is ? Welke dingen kunnen nu niet aangepakt worden, volgens jou ?

Arie Roos
Arie Roos19 feb. 2016 - 16:06

[Weer zo’n typische arie roos reactie, van een afstandje lijkt het alsof je op de punten ingaat maar dat doe je helemaal niet. Je zegt dat de ander geen gelijk heeft zonder enige motivatie (anders dan wat verdachtmakingen en op de man spelen).] . Dat klopt. Ik behandel anderen precies zo als zij anderen behandelen. Aangezien rechtse mensen vrijwel nooit dingen onderbouwen, zie ik niet in waarom ik dat plotseling wel zou moeten doen. . [Jij bent het typische voorbeeld van het kleine kind dat zijn vingers in de oren steekt en keihard lalalala roept.] . Tuurlijk, jongetje .... je voelt jezelf wel heel stoer, dat je dit hebt getypt, of niet ? . [Probeer eens inhoudelijk op de punten in te gaan en probeer ze met argumenten te weerleggen, dan komen we misschien nog eens ergens.] . Dat is volstrekt kansloos. Ik voer al meer dan 15 jaar discussie op internet, en het is mijn ervaring dat sommige groepen simpelweg ongevoelig zijn voor argumenten. Creationisten, Bush-aanhangers, Klimaatontkenners, Putinista's en PVV-ers zijn een paar van die groepen.

Correl2
Correl219 feb. 2016 - 17:21

Weet je wat het grappige is: Het was links dat wilde dat mensen mondiger zouden worden. Nu zijn ze mondig en ben je ineens populist. Kennelijk is het ineens ook goed en gerechtvaarigd om zelf anderen te behandelen op een bepaalde wijze omdat er voorbeelden zijn van mensen die dat ook doen. Als je op die manier denkt zou je ook kunnen zeggen dat alle rechtse mensen maar moeten handelen zoals dat AFA-tuig en dat wil niemand.

ljhbouwman
ljhbouwman19 feb. 2016 - 11:45

Waarom zou je stemmen op de malloten van de PVV als je ook bij mij terecht kan, zegt Halbe Zijlstra.

1 Reactie
Piet de Geus
Piet de Geus19 feb. 2016 - 14:06

Wat een misrekening is van Zijlstra: wie PVV wil stemmen kiest the real thing.

Jean Marc
Jean Marc19 feb. 2016 - 11:43

Halve Zijlstra, een goede reden om geen VVD te stemmen. Op naar D66, de enige liberale partij in Nederland.

4 Reacties
Felix-Arnhem
Felix-Arnhem19 feb. 2016 - 12:12

Goede grap

Nick Ros
Nick Ros19 feb. 2016 - 12:13

Op naar D66 de partij van wachtgeldpolitici.

DellGriffith
DellGriffith19 feb. 2016 - 12:30

Is dat die partij van Wassila Hachi?

Phoenix van Milete
Phoenix van Milete19 feb. 2016 - 12:46

D66 is geen liberale partij maar een partij voor globalistische wensdenkers en multiculturalisten.

Correl2
Correl219 feb. 2016 - 11:39

Nou worden ze toch nog wakker bij de VVD. Nog even en CDA sluit ook aan en zie daar de geboorte van Wilders 1. Ik juich het van harte toe.

2 Reacties
hugo bergveen
hugo bergveen19 feb. 2016 - 12:45

Pas op wat je wenst: misschien komt je wens wel uit.

Correl2
Correl219 feb. 2016 - 15:02

Mijn wens is uit de EU. Zover ik zie is de enige man die dat waar zou kunnen maken Wilders.

Joop discrimineert
Joop discrimineert19 feb. 2016 - 11:34

"Dit is veranderd met de komst van migranten uit vooral Islamitische landen in de jaren ’60 en ‘70. In veel gevallen kwamen zij hier niet naartoe vanwege de waarden en de vrijheden die we hebben, zij kwamen veelal vanwege het betere economische perspectief." In die tijd zijn ze naar hier gehaald omdat er handjes nodig waren om het werk te verrichten. 'De Marokkaanse ‘gastarbeiders’ arriveerden toen de arbeidsmarkt om werknemers zat te springen – een tijd van economische hoogconjunctuur. De belangen van werkgevers gaven de doorslag'

5 Reacties
peterh2
peterh219 feb. 2016 - 12:06

Werkgevers zoals Hans de Boer die heel hard schreeuwen 'open grenzen graag', maar uiteindelijk alleen maar de goedkope handjes willen. . Laten we ons nou niet 2x aan dezelfde steen stoten. We hebben al genoeg ellende met de nazaten van de gastarbeiders van toen...

overlever
overlever19 feb. 2016 - 12:23

Ja en? In de Arabische wereld werken ook buitenlanders die door de overheid zijn toegelaten c.q. binnen zijn gehaald. Dat betekent niet dat ze daar met een fles drank in de hand met hun homo partner hand in hand over straat kunnen lopen. Gewoon ff aanpassen aan de normen en waarden van het land waar je toch zelf voor kiest.

Dunya2
Dunya219 feb. 2016 - 12:25

"In die tijd zijn ze naar hier gehaald omdat er handjes nodig waren om het werk te verrichten. ‘De Marokkaanse ‘gastarbeiders’ arriveerden toen de arbeidsmarkt om werknemers zat te springen – een tijd van economische hoogconjunctuur. De belangen van werkgevers gaven de doorslag". Inderdaad. Maar dat vergeet hij gemakshalve te noemen, omdat niet past bij het betoog dat hij wil houden. Dat hij de de moslimgemeenschap verantwoordelijk houdt voor de aanslag verricht door extremisten in Parijs, zegt veel over hem. Verstrekkende conclusies baseren op een aanslag gedaan door extremisten in Parijs. Wat is er dan in specifiek in Nederland aan de hand? In Nederland hebben we alleen problemen gehad met PVV-tuig, niet meer dan dat. Hij wil met zijn uitspraak PVV-stemmers naar de VVD lokken. Ik begrijp ook niet wat het constructieve is aan zijn uitspraak dan moslims in negatief daglicht plaatsen.

DellGriffith
DellGriffith19 feb. 2016 - 12:31

Tegenwoordig zou de gemiddelde Marokkaan een moord doen om voor zo'n baantje in aanmerking te komen...

Phoenix van Milete
Phoenix van Milete19 feb. 2016 - 12:45

En ze kregen tijdelijke verblijfsvergunningen. Door de bemoeienissen van de PvdA die een einde wilde aan de gastarbeiders om de belangen van de NL arbeider te verdedigen, en de CDA die het recht op gezinshereniging er doordrukte is het spaak gelopen: door de wens vd PvdA kwamen er in een korte tijd veel immigranten (zolang het nog kon) en gingen niet meer weg (je kwam er tenslotte dan niet meer in) en door de wil vd CDA werden het nog veel meer.

Wat een slechte moderatie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wat een slechte moderatie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!19 feb. 2016 - 11:33

Na de verkiezingen zegt Wilders snel en heel zachtjes in een achterkamer "sorry" voor zijn minder minder uitspraak en is de drempel voor de VVD weg en kunnen ze saampjes regeren. Hopelijk kloppen de peilingen zoals bijna altijd voor geen meter en krijgen ze die kans niet. PVV stemt 99% gelijk aan de VVD dus passen ze uitermate goed bij elkaar. Peilingen zouden verboden moeten worden tot iets van een half jaar voor de verkiezingen. Nu wordt het gebruikt om het beleid te sturen. De Hond kan alles uit z'n duim zuigen om zo de boel te beïnvloeden.

2 Reacties
Dunya2
Dunya219 feb. 2016 - 12:27

"Peilingen zouden verboden moeten worden tot iets van een half jaar voor de verkiezingen. Nu wordt het gebruikt om het beleid te sturen. De Hond kan alles uit z’n duim zuigen om zo de boel te beïnvloeden".

Dunya2
Dunya219 feb. 2016 - 12:29

@ Jan Modaal U heeft gelijk.

Jean Marc
Jean Marc19 feb. 2016 - 11:29

Nederland tolerant? Dat zien we de laatste tijd bijna dagelijks in het nieuws, hoe tolerant Nederland is, en vooral de autochtonen blinken uit in tolerantie. Nederland is niet tolerant, en ook nooit geweest. Gisteren nog hoorden we dat joden in Amsterdam, in afwachting van hun deportatie, 25% meer huur moesten betalen, en dan ging het om gedwongen huisvesting. Zo tolerant is Nederland, en zo tolerant is het altijd geweest. Er is bijna geen Europees land van waaruit, relatief gezien, meer joden zijn vergast dan Nederland. Nederlandse tolerantie, zum kotzen. Ik hou verder mijn mond, en laat de ruimte aan Nderlanders die nu volop gaan beweren dat ik gelijk heb. Er waren er al een paar hieronder, maar gezien de trends van de laatste maanden op Internet-fora zullen er snel een honderd of zo bijkomen, die allemaal beweren dat Nederland tolerant is, en het niet nodig vinden om moslims als individuen te zien.

8 Reacties
Jean Marc
Jean Marc19 feb. 2016 - 11:30

laat de ruimte aan Nderlanders die nu volop gaan laten zien dat ik gelijk heb

Felix-Arnhem
Felix-Arnhem19 feb. 2016 - 12:14

Een tekst vool zelfhaat en lozen kreten schrijft u. Als u beweerd dat Nederland niet tolerant is dan beveel ik u aan om minder op Joop te hangen wat vaker naar buiten te gaan. Of verwacht u dat Nederland tolerant is voor intolerantie?

CJJelle
CJJelle19 feb. 2016 - 12:23

Zo, knap stukje hoor. Ook al dat je er nog een comment eronder zet die even geeft dat je het alleen maar met je eens kan zijn en zo niet dat val je eronder in jouw ogen. Klinkt tolerant! Oh de ironie.

overlever
overlever19 feb. 2016 - 12:26

Tolerantie is iets anders dan je normen, waarden en wetten overboord zetten.

Albert Einstein
Albert Einstein19 feb. 2016 - 12:26

Inderdaad, Nederland is niet tolerant, nooit geweest. Dus? Nog meer immigranten binnenlaten? Dat lijkt me behoorlijk irrationeel. Alsof we dan ineens tolerant zouden worden.

Yogi Bear
Yogi Bear19 feb. 2016 - 12:37

Nederland is zo tolerant dat het zelfcensuur toepast, wat betreft antisemitisme is er idd niets verandert.. "De advocaat van de slachtoffers van de gewelddadige woningoverval in de Heemstedestraat wil dat Opsporing Verzocht opnieuw aandacht besteed aan de zaak. Volgens Herman Loonstein heeft had het programma in de reportage die vorige week over de woningoverval werd uitgezonden namelijk melding moeten maken van het antisemitische karakter van de zeer gewelddadige overval. 'Als deze informatie over de daders wel verspreid zou zijn geweest was de pakkans veel groter', stelt Loonstein in De Telegraaf. 'Vergelijk het met een overval waar camerabeelden van zijn, maar de beelden worden niet getoond.'

Phoenix van Milete
Phoenix van Milete19 feb. 2016 - 12:50

" Er waren er al een paar hieronder, maar gezien de trends van de laatste maanden op Internet-fora zullen er snel een honderd of zo bijkomen, die allemaal beweren dat Nederland tolerant is, en het niet nodig vinden om moslims als individuen te zien. " Nederland is tolerant en als je zelf moslim noemt label je je zelf, en conformeer je jezelf aan het gedachtegoed van Islam. Waarom zouden we dat dan anders moeten zien?

Van der Wal
Van der Wal19 feb. 2016 - 13:16

Alle reden dus om immigranten te beschermen tegen de verschrikkelijke Nederlanders. Houd ze hier weg, want ze worden hier alleen maar ongelukkig.

Sardar2
Sardar219 feb. 2016 - 11:25

[In veel gevallen kwamen zij hier niet naartoe vanwege de waarden en de vrijheden die we hebben, zij kwamen veelal vanwege het betere economische perspectief. Zij hadden dan ook geen vanzelfsprekende aansluiting bij onze samenleving en de waarden en vrijheden waar die voor staat.] Grappig deze te horen van een partij die geen ‘normenkader’ heft behalve die van markt, geld en maffiose praktijken! Maar goed, we kunnen ook met hetzelfde ‘normenkader’ Zijlstra aanspreken: meneer verwacht ook niet van moslims meer integreren dan markt van hen vereist. Toch? Wil je meer, dan moet je onderhandelen met moslims. Geef hen de prijs van hun ‘andere’ normenkader en zij zullen nog blanker worden dan Hollanders. Maar verwacht niet dat zij het gratis voor je opofferen. Nee wil je hen met de taal van Wilders aanspreken vanuit je maffiose ‘normenkader’, moslims hebben nog veel in petto voor je praktijken. Probeer maar! Zij zijn meester in tand voor tand en bloed voor bloed! Of wil je liever munt voor munt?

14 Reacties
taylor
taylor19 feb. 2016 - 11:37

Rare reactie, zit vol met haat. Maar haat tegen wie???

Donostia2
Donostia219 feb. 2016 - 11:38

Met dit commentaar demonstreert U exact de bedreiging die Halbe beschrijft. Bedankt Bidar voor dit volstrekt eerlijke en duidelijke inkijkje.

Phoenix van Milete
Phoenix van Milete19 feb. 2016 - 11:55

" Zijlstra aanspreken: meneer verwacht ook niet van moslims meer integreren dan markt van hen vereist. Toch? " Blijkbaar dus wel. Dat hij als liberaal alleen zou staan voor de markt is een extreem linkse frame. " Zij zijn meester in tand voor tand en bloed voor bloed! Of wil je liever munt voor munt? " Oh je suggereert dat we de ambitie van moslims moeten afkopen? Anders worden ze boos? En worden moslims belemmert in het oprichten van bedrijven of het vinden van werk?

Albert Einstein
Albert Einstein19 feb. 2016 - 12:10

"tand voor tand en bloed voor bloed!" Wat zouden de mensen ervan vinden als Pegida dat op de spandoeken schreef? Gelukkig ondenkbaar!

Sardar2
Sardar219 feb. 2016 - 12:32

@ Ger Timmer, 19 februari 2016 at 12:37 Ik verwoord wat er leeft. Maar het is zeker geen haat, haat veroorzaakt blindheid, zoals Zijlstra en Wilders het laten zien. Je kan het wel vijandige houding noemen, vijandig tegen het onvermogen om een ander te accepteren zoals die is!

Dunya2
Dunya219 feb. 2016 - 12:33

Gelukkig zijn er veel Nederlanders die niet zo denken. Het is belangrijk dat zij in deze tijden hun stem laten horen om tegengewicht te bieden tegen verborgen racisten, zoals Zijlstra er een van is.

Sardar2
Sardar219 feb. 2016 - 12:35

@ Donostia, 19 februari 2016 at 12:38 Demoniseren is geen aanduiding voor een reële verhouding maar manipulatie ervan. Zijlstra verwoordt zijn vijandige houding en ik verwoord de gevolgen daarvan. Zo simpele is de werkelijkheid van vijandschap!

overlever
overlever19 feb. 2016 - 12:37

@Ger Timmer. @Bidar Haat en agressie van individuen en groepen hangt bijna altijd samen met frustratie veroorzaakt door onzekerheid. Frustratie in dit geval door niet mee te kunnen komen met je omgeving. Vandaar ook het gebrek aan humor in hun betogen. In plaats van aanpassen wordt het afzetten. Met de Islam als zelfverkozen leidraad. Maar het bloed voor bloed heeft ze dan ook altijd veel gebracht. Not!

Hans Beek
Hans Beek19 feb. 2016 - 13:08

Dat moslims veel voor ons in petto hebben zien we elke dag Bidar. En daarom passen ze niet in onze samenleving.....toch?

Sardar2
Sardar219 feb. 2016 - 15:43

@ Hans Beek, 19 februari 2016 at 14:08 Wat in onze samenleving niet past is xenofobie en vreemdelingenhaat. En natuurlijk ‘moslims’ hebben nog veel in petto voor onze samenleving, ze zijn immers een van ons. En grappig dat u kan openlijk beweren dat moslims, de feitelijke burgers in dit land niet in uw ‘Nederland’ passen! Ik weet niet in welke ‘Nederland’ u woont.

Sardar2
Sardar219 feb. 2016 - 15:45

@ Dunya, 19 februari 2016 at 13:33 Klopt. En het wordt tijd dat zij zich uitspreken!

Sardar2
Sardar219 feb. 2016 - 15:47

@ Albert Einstein 19 februari 2016 at 13:10 Wat is het verschil tussen op de grens op hen schieten met een slogan op hun spandoeken?

Sardar2
Sardar219 feb. 2016 - 15:56

@ Phoenix van Milete, 19 februari 2016 at 12:55 [linkse frame] Enig dat jij de mekka van rechtse liberaal een ‘linkse frame’ noemt! Maar dat VVD ook zijn veren kwijt is, weten we al lang. Alleen dat verstopt zich achter nog engere mekka; een neoliberaal bestaan! [je suggereert dat we de ambitie van moslims moeten afkopen?] Nee. Je moet niks van moslims afkopen. Ik geloof niet dat hun geloof zoals inheemse waarden te koop zouden zijn. Maar koop je eigen waanbeelden op. Die wijzen niet aan’ moslims’ maar aan je eigen tekortkomingen en onbegrip!

Sardar2
Sardar219 feb. 2016 - 16:03

@ overlever, 19 februari 2016 at 13:37 [het bloed voor bloed heeft ze dan ook altijd veel gebracht.] Dat heft niet minder voor Europese naties opgebracht! Alleen het vraag is of moeten we ‘moslims’ hierop aanspreken? Zijlstra denkt van wel!

Donostia2
Donostia219 feb. 2016 - 11:23

Het duurde lang, maar ik ben blij met dit nieuwe realisme. De Islamisering van inmiddels zeer grote delen van de wereld zal tot staan gebracht moeten worden. Het is geen exclusief Nederlands of Europees verhaal. In Indonesië, China, de zuidelijke voorheen Russische staten, grote delen van Afrika rukt de Islam op. En elke keer begint het met inschikken, tolerant zijn tegen het intolerante. Vrijwillig ruimte maken door gebedsruimten in onderwijsinstituten, ziekenhuizen en andere overheidsgebouwen te faciliteren. Het faciliteren van verstrekken van halal voedsel in publieke instituten. Het gaat stapje voor stapje. Tot en met het gedogen van eigen ordediensten in de openbare ruimte, zoals de Schilderswijk. Uiteindelijk uitmondend in eigen koloniën (no go area's) in Europese steden.

8 Reacties
Jean Marc
Jean Marc19 feb. 2016 - 11:42

"Vrijwillig ruimte maken door gebedsruimten in onderwijsinstituten, ziekenhuizen en andere overheidsgebouwen te faciliteren. Het faciliteren van verstrekken van halal voedsel in publieke instituten. " Dat is tolerantie, ik begrijp dat u vind dat dat afgelopen moet zijn. De grootste bedreiging voor de Nederlandse tolerantie zijn mensen zoals u. Als ik niet beter zou weten, zou ik denken dat dit een cabaret-tekst was. "Tot en met het gedogen van eigen ordediensten in de openbare ruimte, zoals de Schilderswijk." Van Aartsen, ook VVD, zegt er volgende over: http://www.omroepwest.nl/nieuws/3029588/Van-Aartsen-Niets-mis-met-hulp-As-Soennah-moskee-in-Schilderswijk-tijdens-Oudejaarsnacht

Quibus2
Quibus219 feb. 2016 - 11:43

In China, de zuidelijke 'voorheen Russische' (harhar!) staten, oftewel gebieden waar al sinds de tijd van Ghengis Kahn moslimmeerderheden wonen, rukt de Islam op? Ja 't is wat, straks staan ze nog voor de poorten van Mekka, die moslims!

Frank Lenssen2
Frank Lenssen219 feb. 2016 - 11:49

Het is geen realisme, maar sadisme, en dat zijn we van Halbemans gewenst. Hij is half mens, half robot, met een half hart en en half geweten, en dan zeg ik het nog zo positief mogelijk. Dat jij gebedsruimtens haat, en andere voedselgewoontes, dat weten van je. Maar waarom val je ons daar in 's hemelsnaam mee lastig? Jouw persoonlijke obsessies (= ziekelijke preoccupaties) interesseren mij namelijk geen biet, Donostia.

Klaas3
Klaas319 feb. 2016 - 12:43

Frank, gisteren nam je nog op theatrale wijze afscheid van Joop.nl, wat een schijnvertoning.

Donostia2
Donostia219 feb. 2016 - 12:45

Heer Lensen, wanneer mijn mening u geen biet interesseert lijkt het me niet zinvol te reageren. Toch? Ik heb Indonesië in 20 jaar tijd zien veranderen, ik heb dezelfde verandering in Egypte zien plaatsvinden, en zelfs in China radicaliseren voorheen heel gematigde moslims. Ik vind dat geen wenselijke ontwikkeling, ik vind het achteruitgang.

Arie Roos
Arie Roos19 feb. 2016 - 13:00

[Het duurde lang, maar ik ben blij met dit nieuwe realisme.] . Je bedoelt oud idealisme, neem ik aan ? Immers, Zoolstra doet niets anders dan het recyclen van oude Duitse ideeen uit de jaren '30. . [De Islamisering van inmiddels zeer grote delen van de wereld zal tot staan gebracht moeten worden.] . Wat moet er dan precies tot staan gebracht worden, en waarom eigenlijk ? . [En elke keer begint het met inschikken, tolerant zijn tegen het intolerante.] . Laat me niet lachen. Landen als Rusland en China zijn juist uitermate repressief tegen moslims. Tolerantie is in die contreien ver te zoeken.

Yogi Bear
Yogi Bear19 feb. 2016 - 13:27

Het is allang te laat, oorlog is inmiddels onafwendbaar. "De stilteruimte van de Universiteit van Essen werd al jaren geclaimd door islamitische studenten. Niet-moslims werden stelselmatig gediscrimineerd door moslim-studenten. De gebedsruimte lag op de vierde verdieping en tijdens het vrijdag gebed werd niet-moslims verhinderd om de lift daarheen te nemen omdat de ruimte dan door ‘de broeders’ gebruikt moest worden." http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/6362

Yogi Bear
Yogi Bear19 feb. 2016 - 14:09

"Abdelhamid Taheri, voorzitter van de as-Soennahmoskee in Den Haag: ‘We krijgen signalen dat kinderen van 9, 10 jaar al extreme ideeën er op na houden.’ Taheri merkt bijvoorbeeld dat jonge kinderen aanslagen toejuichen of sympathie tonen voor terreurorganisaties als Islamitische Staat (IS). ‘Kinderen op de basisschool weten vaak nog niet waar ze het over hebben, maar het baart ons wel zorgen.’" http://www.omroepwest.nl/nieuws/3049558/Moslimkinderen-van-9-10-jaar-hebben-al-extreme-ideeen-ze-juichen-aanslagen-toe

Asimov2
Asimov219 feb. 2016 - 11:17

Halbe Zijlstra zegt in zeer nette en duidelijke bewoordingen precies wat er gaande is. Ik snap de ophef echt niet. De Islam duldt geen andere geloven en/of denkbeelden en onze vrijheid wordt bedreigd door Islamitisch extremisme.

2 Reacties
Frank Lenssen2
Frank Lenssen219 feb. 2016 - 11:50

En ik duld geen islamhaters wier inzicht niet verder reikt dan de eigen portemonnee. Ik denk dat ik ze lekker ga discrimineren, want dat is goed, dat zei een vooraanstaand PVV-intellectueel gisteren nog, en dan klopt het.

Haastig
Haastig21 feb. 2016 - 20:27

Frank Lenssen 19 februari 2016 at 12:50 "Ik denk dat ik ze lekker ga discrimineren, want dat is goed, dat zei een vooraanstaand PVV-intellectueel gisteren nog" Dat sluit goed aan bij de rest van je reacties. Een voorbeeldrol van hoe je zegt de samenleving te willen zien heb ik je hier in ieder geval nog niet zien tonen. Je lijkt meer van het slag: "Do as I say, don't do as I do"....

Yogi Bear
Yogi Bear19 feb. 2016 - 11:15

Zo doorzichtig, zijn er soms verkiezingen in aantocht? De tokkies zullen het weer voor zoete koek slikken. Niks geleerd.

4 Reacties
DellGriffith
DellGriffith19 feb. 2016 - 11:42

Wat zouden ze geleerd moeten hebben over de islam?

CJJelle
CJJelle19 feb. 2016 - 12:25

De tokkies, het is zo bizar om hier de bescherming te lezen tegen discriminatie en vooroordelen om in 1 adem dezelfde reacties jegens Nederlanders te lezen. Ik weet niet of daar ook een algemene benaming a la tokkie voor is.

Dunya2
Dunya219 feb. 2016 - 12:40

Inderdaad. De zwakbegaafden onder ons zullen Dijkstra wel geloven; Immers een politicus heeft hun gelijk gegeven en dat is gevaarlijk.

Yogi Bear
Yogi Bear19 feb. 2016 - 12:42

Ik doelde op de VVD stemmers "geen cent meer naar de Grieken" en meer van dat soort leugens.

Jean Marc
Jean Marc19 feb. 2016 - 11:12

Ik heb nog niet vernomen van moslims die varkenskoppen op kerken spijkeren.

4 Reacties
Andy1971
Andy197119 feb. 2016 - 11:32

Nee, dat is hun stijl niet, ze maken ze met de grond gelijk en bouwen er een Moskee op.

DellGriffith
DellGriffith19 feb. 2016 - 11:44

Een moslim zal een varken ook niet aanraken die zien zij als onrein, lager dan laag. Daarom worden ongelovigen vaak door hen als varkens aangeduid. Maar moslims hebben wel andere methodes om Christenen te verjagen, kijk maar in het midden oosten.

Arie Roos
Arie Roos19 feb. 2016 - 13:03

[Maar moslims hebben wel andere methodes om Christenen te verjagen, kijk maar in het midden oosten.] . Ja, en dan zie je dat die methoden nogal slecht werken. Er is nu bijna anderhalf millenium (1500 jaar) Islam in het Midden-Oosten, maar nog steeds is tussen de 5 en 10 procent Christen. De Islam kan nog heel wat ethnische zuiveringstechnieken leren van de Christenen; in het Europa van 1500 was er geen heiden meer te bekennen.

Yogi Bear
Yogi Bear19 feb. 2016 - 13:52

Voorbeelden van moslims die kerken waar op dat moment een dienst wordt gehouden binnenstormen zijn er wel.

Jean Marc
Jean Marc19 feb. 2016 - 11:11

"Waarden zoals vrijheid en tolerantie, waar we hard voor gevochten hebben staan onder druk" Juist, om tolerant te blijven worden we intolerant. Het ministerie van waarheid verkondigt leugens.

Arie Roos
Arie Roos19 feb. 2016 - 11:07

Het zal niemand verbazen dat Zijlstra hier opnieuw onzin loopt te beweren. Het uitvoeren van staatsondermijnende acties is wel degelijk verboden in Nederland. Zijn wens om bepaalde meningen strafbaar te maken zal daar helemaal niets aan toevoegen.

2 Reacties
peterh2
peterh219 feb. 2016 - 11:26

Volgens mij zegt Zijlstra hier nou juist wat de overgrote (zwijgende) meerderheid van Nederland denkt: aanpassen of wegwezen. . Het is pure verkiezingsrethoriek om dit te zeggen om zo een deel van de verloren aanhang van de PVV en het CDA terug te winnen.

Arie Roos
Arie Roos20 feb. 2016 - 6:30

[Volgens mij zegt Zijlstra hier nou juist wat de overgrote (zwijgende) meerderheid van Nederland denkt: aanpassen of wegwezen.] . Ja, en ? Zelfs als het zou kloppen wat je hier zegt ... sinds wanneer is iets waar als een meerderheid dat vindt ? . [Het is pure verkiezingsrethoriek om dit te zeggen om zo een deel van de verloren aanhang van de PVV en het CDA terug te winnen.] . O ja, dat lijkt me overduidelijk.

johannn2
johannn219 feb. 2016 - 11:07

Wat een bagger ! Je moet zo ongeveer een boek schrijven om je reactie te kunnen bevatten; geen beginnen aan. Als diT het standpunt is van de VVD, en dat moeten we vrezen, dan is er geen enkele belemmering meer voor een coalitie VVD--PVV Mijn algemene conclusie: juist Halbe Zijlstra is een heel grote, gezien zijn positie een van de grootste bedreigingen voor onze normen en waarden. Hij wil de Verlichting redden door het Licht uit te doen. .

5 Reacties
MeneerdeWit
MeneerdeWit19 feb. 2016 - 11:28

Ach, de verkiezingsstrrijd begint al vroeg. De VVD probeert met deze taal gewoon potentiele PVV stemmers weg te lokken. Probleem voor de VVD is dat er maar weinig beloftes naar hun kiezers zijn waargemaakt. Denk ook dat ze met dit soort taal niet veel van de mensen die nu bij hun weglopen meer terugwinnen. De VVD heeft zijn geloofwaardigheid inmiddels grotendeels verloren.

Andy1971
Andy197119 feb. 2016 - 11:33

Bagger? Ja, het is triest en bagger dat hij niet eens zo gek ver zit van de waarheid.

Quibus2
Quibus219 feb. 2016 - 11:37

Na ja, als je zelf de lamp niet meer kunt vinden, is hij veilig... Toch?

Frank Lenssen2
Frank Lenssen219 feb. 2016 - 11:51

Perfecte samenvatting, dank.

overlever
overlever19 feb. 2016 - 12:50

@johannn Even het licht uit doen om de lamp te redden kan geen kwaad.

jellevwal
jellevwal19 feb. 2016 - 11:06

Had de kop niet moeten zijn 'Zijlstra spreekt uit dat de Nederlandse cultuur gevaar loopt' ? Is het niet waar dat de Islam verlaten van het geloof ziet als iets waar de doodstraf op staat ? Is het daarmee dan niet zo dat de Islam intolerant is ? Zijn wij als tolerante samenleving niet gek als wij een intolerant geloof tolereren ? Al deze dingen schreef Paul Scheffer al in 2007 in z'n boek Het Land van Aankomst. Uiterst verwonderlijk hoe lang het duurt voor establishment politici dingen inzien die al heel lang glashelder zijn. Sinds gister ongeveer lijkt Rutte Oostenrijk te steunen, wat nog maximaal 80 migranten per dag wil toelaten.

10 Reacties
johannn2
johannn219 feb. 2016 - 11:15

jellevwal, Wil jij intolerantie met intolerantie bestrijden ? Zou het resultaat daarvan dan niet intolerantie zijn ? En dat alles gebaseerd op het populistische frame over moslims, islam, migranten en terreur, gezien je vraagstelling. Sluit goed aan bij Zijlstra. .

Jean Marc
Jean Marc19 feb. 2016 - 11:20

De islam ziet helemaal niets. Het zijn islamieten die zien, en wat ze zien hangt af van het individu. Het staat ook in de bijbel dat het geloof verlaten de doodstraf oplevert. Het zijn dezelfde regels uit dezelfde joodse wetsboeken die islamieten en christenen gebruiken. Abrahamistische godsdiensten zijn intolerant per definitie. Ze zegen dat er maar een god is, en wie daar aan twijfelt is een ongelovige. Maarten Luther, een van de grootste kerkfilosofen aller tijden, weet je wat die over Joden schreef? Die Juden und ihre Lügen. Het had enige tijd nodig, 400 jaar, maar uiteindelijk werden zijn macabere opdrachten uitgevoerd. Grimlachend over zoveel effect, draaide hij zich nog eens om in zijn koude graf, en schikte de lijkwade.. Ach, laat ik me maar niet boos maken over dergelijke onwetendheid.

Albert Einstein
Albert Einstein19 feb. 2016 - 11:31

Johannn, Toleranz wird zu einem Verbrechen, wenn sie dem Bösen gilt. Thomas Mann

BertrandRussell
BertrandRussell19 feb. 2016 - 11:47

"Is het niet waar dat de Islam verlaten van het geloof ziet als iets waar de doodstraf op staat ?" Nee, dat is niet waar. Lees eens een boek, als je graag wilt dat je mening serieus wordt genomen. Lees desnoods het boek van Scheffer, dat je duidelijk niet hebt gelezen. Of lees een Wikipedia-pagina, als boeken niet je ding zijn (https://en.wikipedia.org/wiki/Apostasy_in_Islam), om een indruk te krijgen van de diversiteit aan opvattingen in de islam op dit punt.

DellGriffith
DellGriffith19 feb. 2016 - 12:33

@johannn Je moet inderdaad intolerant zijn naar intolerantie, een paradox maar toch waar.

overlever
overlever19 feb. 2016 - 12:48

@JVerheijen Zodat je kan citeren uit de door jou opgegeven literatuur terwijl je onthoofd wordt?

jellevwal
jellevwal19 feb. 2016 - 13:07

De fatwa tegen Rushdie heb ik me zeker verbeeld. Ik las Paul Scheffer, 'Die Eingewanderten, Toleranz in einer grensenlosen Welt, München 2008 (Het land van aankomst, 2007) wel degelijk. De zin 'tolereren wij intolerantie ?' is van Scheffer.

Dunya2
Dunya219 feb. 2016 - 13:22

@Jean Marc "De islam ziet helemaal niets. Het zijn islamieten die zien, en wat ze zien hangt af van het individu". Hoe de islam geïnterpreteerd wordt verschilt per individu en is alleen maar een uiting van wat al in die persoon zelf zit of gevormd is door omstandigheden (economische factoren) en naar buiten komt.

BertrandRussell
BertrandRussell19 feb. 2016 - 17:12

Beste Jelle, Scheffer signaleert dat er intolerante tendensen zijn in de islam en vraagt zich af hoeveel ruimte je daaraan moet bieden. Maar zelfs hij, die op dit punt toch al behoorlijk rechts is, beweert nergens in zijn boek dat "de islam" intolerant is of dat in "de islam" de doodstraf op afvalligheid staat. Als je dat soort onzin ergens aan ontleent, is het je eigen onderbuik.

johannn2
johannn219 feb. 2016 - 21:03

Je moet intoleranties erín niet tolereren, maar dat betekent niet, dat je "dus" gelijk maar de héle islam moet 'intolereren'. En dat laatste is het enige 'recept' dat een aantal hier te bieden heeft. En dié totale intolerantie tolereer ik niet. . .

Pasop
Pasop19 feb. 2016 - 11:06

"De afgelopen eeuwen kwamen mensen naar Nederland die vaak hun land waren ontvlucht, op zoek naar de vrijheid en waarden van ons land. Zij vonden bijna automatisch aansluiting bij onze samenleving, omdat ze de waarden waarop onze samenleving is gebaseerd al deelden". Zoals de Fransen tijdens het bewind van Napoleon B. en de Nazistische Duitsers van Adolf H.......

Anja Lodewijks
Anja Lodewijks19 feb. 2016 - 11:04

PVV is tenslotte ook uit het VVD ei komen kruipen.