Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Ultraconservatieve vrouwenhaters in Amerikaans Hooggerechtshof schaffen recht op abortus af

Zware klap voor vrouwenrechten in de VS
Joop

Haal privileges voor multinationals uit CETA

  •  
03-03-2020
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
kaag
Eenzijdige arbitrageprivileges voor grote bedrijven zijn niet meer van deze tijd. Daarom moet ICS uit het CETA-verdrag geschrapt worden.
Tien jaar geleden begonnen de onderhandelingen over CETA, het vrijhandelshandelsverdrag tussen de EU en Canada. De wereld van 2020 is inmiddels een andere dan die van 2009. Van links tot rechts is er veel meer bewustzijn over de desastreuze gevolgen van ongereguleerde markten voor mens, dier, milieu en klimaat. Een recente Policy brief van het CPB (december 2019) toonde aan dat de huidige globalisering ook in Nederland leidt tot verschuivingen in werkgelegenheid, waardoor mensen zich vaker moeten beroepen op sociale zekerheid. Aanvullende maatregelen zijn vereist, en er is een nieuwe visie nodig op hoe de globalisering iedereen vooruit kan helpen zonder het klimaat te belasten. Dat biedt kansen voor minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.
In plaats daarvan heeft minister Kaag de afgelopen weken een charmeoffensief gelanceerd om het EU-Canada handelsverdrag CETA te vuur en te zwaard te verdedigen. Veel kritische geluiden jegens CETA deed zij af als “mythes” en een potentiële tegenstem plaatste zij in de context van “populisme, fake news en angstfactoren”. Helaas debiteerde Kaag in aanloop naar en tijdens het CETA-debat zelf een aantal onwaarheden (bijvoorbeeld dat claims van bedrijven tegen maatregelen in het publieke belang onder CETA niet zullen worden gehonoreerd – daarover kan zij vooraf geen zekerheid geven). Ook waarschuwde zij voor de gevolgen voor de positie van Nederland op het wereldtoneel indien Nederland niet zou instemmen met een handelsverdrag met één van haar bevrijders. Daarmee deed zij de terechte kritiek op CETA ernstig tekort en sloeg zij de discussie over een andere globalisering plat.
Een veelbesproken bezwaar jegens CETA waar ook veel voorstanders van CETA zich zorgen over maken, is ICS (Investment Court System), ofwel arbitrage in CETA. ICS geeft bedrijven met de middelen daartoe de mogelijkheid om een claim in te dienen jegens staten bij een speciaal arbitragehof indien overheden maatregelen doorvoeren die hun (toekomstige) winsten zouden kunnen bedreigen. ICS geeft speciale rechten aan multinationals, ondermijnt de nationale rechtsgang en leidt tot hoge proceskosten, schikkingen en soms enorme claims voor overheden. De dreiging van een claim kan er bovendien voor zorgen dat overheden bepaalde maatregelen (bijvoorbeeld tegen milieuvervuiling) niet doorvoeren, uitstellen of afzwakken. Als we nu met Canada een onderhandeling zouden beginnen, zei Kaag in 2017, “dan zou investeringsbescherming of geschillen- beslechting ook niet in het akkoord worden opgenomen.” Toch wil zij graag dat Nederland nu zo spoedig mogelijk tekent bij het kruisje.
Het kan ook anders. Nota bene Canada heeft aangekondigd in de modernisering van het verdrag tussen Canada en Oekraïne ISDS te willen schrappen, en ook in het nieuwe verdrag tussen de VS, Canada en Mexico wordt ISDS uitgefaseerd. CETA moet een “blauwdruk” vormen voor alle toekomstige handelsverdragen en een “race-to-the-top” bewerkstelligen. Eerlijke handel begint echter bij het schrappen van privileges voor multinationals, zoals aparte rechtbanken. Als het Kaag menens is, dan heeft zij nu de unieke kans om daad bij woord te voegen, terug te keren naar de onderhandelingstafel en ervoor te zorgen dat ICS uit het CETA-verdrag verdwijnt. Alleen op die manier maakt zij zich weer geloofwaardiger als een beschermer van de duurzame wereldeconomie die zich niet laat gijzelen door “angstfactoren” en zich inzet voor een eerlijke globalisering.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (54)

C@io1
C@io112 mrt. 2020 - 10:29

Aub vergeet mij bijdrage graag in deze (moet nog goedgekeurd worden) ik zat veralgemeent te schrijven terwijl op hetgeen mij bij stond van de vorige x dat wij de handelsverdragen afsloten (of bijstelden?) Met usa en ca. Mijn bijdrage is hierin geen bijdrage ivm de diepte gaande polemiek zoals deze onder uiteen is gezet in standpunten en het pararen van dien.

C@io1
C@io112 mrt. 2020 - 9:22

Dank u v het leesvoer! En navolging v dit stuk...:daarom wordt er zo weinig ruchtbaarheid aan gegeven in dit land dit soort akkoorden. Waarom er niets wordt gedaan aan gedegen risicoanalyses is me een raadsel. Wat ik wel weet is dat een Amazon of Google( gewoon 2 standaardvoorbeelden )even de staat NL kunnen bankrupten/bankroet maken op die manier en wij dan net als de USA voor eeuwig in de schuld kunnen gaan staan bij de grootste opkomende economy cq China, in het uiterste geval en/of de andere optie (niet geheel ondenkbaar): de nationale politiek wordt dan een verlengstuk v zon bedrijf door een enorme schadeclaim te verliezen die we niet kunnen betalen en lenen het bedrag dan zelf bij datzelfde of een ander dergelijk vermogend bedrijf(tegen rente natuurlijk ook al staat deze op 0%), . Alsof dit een dan een soort merger is van 2 bedrijven na hostile takeover van het merk BV NL, in zon geval dat een doorstart mag maken door zich in dit geval neer te leggen bij loanshark praktijken v een bedrijf wat genoeg geld liquide kan maken in een oogwenk of aan surplus heeft om ons dood te procederen (beetje wat de overheid soms bij burgers doet en klokkenluiders bij gelijk hebben, alleen dan met winstoogmerk) . Is dat ff een leuk vooruitzicht vd kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen (welk in zon geval hier sws v opdraaien) etc., welk Mw. Kaag hier zit te verdedigen (cq risico v bagatalliseerd)? Bijzonder iedere keer deze visies van de 'volksvertegenwoordiging', door niet het volk diens 'best interest' daadwerkelijk te vertegenwoordigen door dit soort ruimte laten zonder specifieke countermaatregelen ter regulering in het akkoord op te nemen, in geval van een dergelijk (financieel)rampenscenario met het oog op checks and balances. Door zich de houding aan te meten van die brug passeren we wel als we er zijn, wat in zon geval op het internationale toneel te laat is.

Jansen7
Jansen75 mrt. 2020 - 7:17

Eye-openers: "Het systeem staat alleen toe dat ondernemingen, buiten de eigen regering om, regeringen aanklagen. Andersom kan niet: regeringen of gedupeerde groepen mogen de buitenlandse investeerder niet aanklagen." https://www.bjmgerard.nl/?tag=kolencentrale-vattenfall-hamburg Topje van de ijsberg We hebben 127 zaken onderzocht waarin EU-lidstaten voor een ISDS-tribunaal werden gedaagd. In meer dan de helft van deze zaken was de uitkomst niet openbaar. Maar we weten ook niet hoeveel zaken er überhaupt gevoerd zijn. Ook dat is niet openbaar. https://milieudefensie.nl/actueel/het-isds-mechanisme-in-de-praktijk-multinationals-versus-het-milieu

Joop den Uil
Joop den Uil4 mrt. 2020 - 7:31

dat wordt dus een inlegvelletje, dat gemakshalve daarna maar vergeten wordt. De lobby voor Ceta is te groot... als D66 zelfs daarvoor zwicht is er geen strijden tegen.

1 Reactie
Jansen7
Jansen74 mrt. 2020 - 7:40

Arm D66: ze waren tegen CETA en tegen ISDS maar onder grote druk zijn ze toch maar akkoord gegaan.... [Ironie-modus off]. Deze leugen is een grote belediging, en een geringschatting, van de intelligentie van de linkse kiezer.

johannn2
johannn23 mrt. 2020 - 20:57

Ik heb begrepen, dat Canada zelf arbitrageprivileges voor grote bedrijven heeft geschrapt uit het verdrag dat ze hebben gesloten met Mexico. .

Tafelpoot
Tafelpoot3 mrt. 2020 - 18:42

Gewoon ICS er in laten zitten. Dat is het beste. Nu is het herkenbaar voor de iedereen. Straks gaan ze een heel ingewikkelde constructie bedenken en wordt het minder transparant. ICS zal zich langzamerhand gaan evalueren naar iets beters. Maar dat heeft zijn tijd nodig. Keulen en Aken zijn immers ook niet in een dag gebouwd.

10 Reacties
Jansen7
Jansen74 mrt. 2020 - 7:42

Nee hoor, als Nederland na ondertekening hier aan wil tornen dan kan dat in de eerste plaats niet want moet in EU verband, dus als alle 27 landen het met elkaar eens zijn. En eh, verdragen die de belangen van bedrijven garanderen zijn heilig. Als Nederland hieraan tornt schendt het zijn betrouwbaarheid zeggen bestuurskundigen en politici dan.

Tafelpoot
Tafelpoot6 mrt. 2020 - 20:08

@Jansen. En ook Canada moet het ermee eens zijn. Het verdrag moet dusdanig in elkaar te zitten, dat het makkelijk aanpasbaar is aan de nieuwe omstandigheden en inzichten. ICS/ISDS er uitslopen in deze fase is onverstandig. Slimme maatregelen voorstellen is het enige wat echt soelaas biedt. Niet het oogkleppenbeleid van D66 en VVD met hun klakkeloos ja zeggen tegen CETA, ongeacht de eventuele negatieve gevolgen van ratificatie van het verdrag. En zeker ook niet CETA moet weg. CETA moet weg van de SP en Partij voor de Dieren. Want wat is het alternatief?? Als ik het politiek gedoe van kamerleden rondom met CETA zou mogen vergelijken. Dan zou ik het vergelijken met een vriendengroep op vakantie gaan naar bepaald land. Stel het merendeel van vriendengroep van tien personen wil op vakantie gaan naar Italië. Een persoon wil liever naar Frankrijk. En een ander persoon wil liever naar Turkije op vakantie. Iedereen van de vriendengroep wil met de gehele vriendengroep samen op vakantie. Niemand blijft thuis. In zo'n situatie heeft het weinig zin om hele tijd te zeggen, dat Italië maar niks is. En dat men liever naar Turkije of Frankrijk op vakantie was gegaan. Ook al is het niet je keuze, soms is het verstandig om gezien de omstandigheden het beste resultaat er uit halen. Dat is natuurlijk heel lastig, zeker als het iemands 5e, 6e of 86e keus betreft.

Jansen7
Jansen77 mrt. 2020 - 13:17

@Tafelpoot: je komt met wensdenken en doen alsof het over een vaag plan gaat dat nog uitgewerkt moet worden maar dat is alleen een troost voor domme lezers. En waarom doe je er zo ingewikkeld over: een handelsverdrag zonder ICS, net zoals we met Japan hebben.

Tafelpoot
Tafelpoot9 mrt. 2020 - 10:27

@Jansen Het is geen wensdenken het is kwestie van realistische politiek bedrijven. ICS vormt niet het risico maar een slecht functionerende rechtsstaat. ICS verbetert juist de rechtsstaat. Het zorgt juist voor consistenter en voorspellender beleid. Daar is iedereen mee gebaat. Het is en blijft nog altijd een politieke keuze om bepaalde (langdurige) contracten te sluiten met bepaalde bedrijven uit bepaalde landen. In landen met een slechts functionerende rechtsstaat ligt corruptie zo op de loer. Die corruptie zal dankzij ICS eerder aan het licht komen. Zeker als blijkt dat men een torenhoge compensatie dient te betalen. Ja, het doet pijn. Maar het vergroot gelijk het bewustzijn. Mensen moeten beseffen, dat een stem uitbrengen geen vrijblijvende keuze is. Maar een keuze met enorme gevolgen. Hetzelfde geldt trouwens ook voor het niet gaan stemmen.

Jansen7
Jansen711 mrt. 2020 - 12:38

@Tafelpoot: het wensdenken is dat je hoopt/beweert dat het internationale verdrag makkelijk aanpasbaar zal zijn. Daarmee geef je twijfelaars het onterechte idee dat als de bedrijven met hun claims zullen komen dat er dan altijd een oplossing zal zijn.

Tafelpoot
Tafelpoot11 mrt. 2020 - 18:24

@Jansen. Het CETA verdrag wordt niet voor niets een living agreement genoemd in het Engels. Het CETA verdrag moet zo in elkaar zitten, dat het relatief makkelijk aanpasbaar is op bepaalde punten. Of dat er een evaluatiemoment ingebouwd kan worden. Bijvoorbeeld na 5 jaar. Als dat niet zo is moet het verdrag terug naar de tekentafel.

Jansen7
Jansen712 mrt. 2020 - 12:32

@Tafelpoot: "makkelijk aanpasbaar" als voortaan 27 EU-landen EN Canada het er mee eens moeten zijn.

Tafelpoot
Tafelpoot14 mrt. 2020 - 19:25

@Jansen dan moet maar maar een opt-out regeling komen voor ICS. Waar landen kunnen uitstappen op bepaalde punten. Maar let wel op dat dit ook voor de wederpartij (Canada geldt). Gelijk oversteken heet dat?? Ik blijf er bij ICS gewoon er in laten zitten?? Maar dan op basis van zeer strikte voorwaarden, evaluatiemomenten inbouwen, beperken in de tijd voor diverse soorten investeringen, goede democratische onderbouwing en opt-out clausules, duidelijkhedeen over mogelijkheden tot aanpassingen van passages van het CETA-verdrag en op grond waarvan??

Jansen7
Jansen716 mrt. 2020 - 13:18

@Tafelpoot: we hebben te maken met ICS zoals het is, en zoals het functioneert, niet met een bepaalde wens-variant.

Tafelpoot
Tafelpoot16 mrt. 2020 - 16:14

Zoals eerder door mij aangegeven moeten er clausules in het CETA-verdrag staan dat ICS redelijk aanpasbaar is aan de nieuwe inzichten van dat moment. Staan die clausules er niet in of zijn er nog te veel haken en ogen, niet ratificeren. Of nog beter het CETA-verdrag niet ter ratificatie voor leggen aan de Eerste Kamer, blijft de voorlopige inwerking treding van bepaalde gedeeltes van het verdrag van kracht.

J.janssen2
J.janssen23 mrt. 2020 - 17:29

Het regeringsbeleid wordt nu al zo ongewenst beinvloed door multinationals en grote bedrijven...misschien eens tijd voor een onderzoekscommissie?

tja2
tja23 mrt. 2020 - 14:10

Voor Canada is een handelsverdrag met de grote EU (markt) lucratief. Omgekeerd geldt dit niet! Canada heeft namelijk maar 2x zoveel inwoners als Nederland, en is daarom te beschouwen als een kleine afzetmarkt. Eigenlijk niet eens interessant voor Europa om daar zoveel energie in te steken. Waarom wil de neoliberale EU het handelsverdrag er dan toch zo graag doordrukken? Mijn inziens júist vanwege ICS. Het geeft het bedrijfsleven méér en de burger mínder macht. En het biedt de politici later ook nog eens de kans hun handen in onschuld te wassen. De neoliberalen zullen ICS derhalve niet laten vallen. Dat wij, de burgers, straks met de gebakken peren zitten laat ze koud.

10 Reacties
Pater
Pater3 mrt. 2020 - 15:52

Niet de EU maar Canada heeft om ICS gevraagd. Logisch. Canada wil zich beschermen tegen onzekere rechtsstaten als Hongarije en Polen, de EU heeft wel vertrouwen in de Canadese rechtsstaat.

Stheno
Stheno3 mrt. 2020 - 17:08

Pater, Ah, je doelt op het feit dat dat in sommige landen zoals Polen en Hongarije (en niet te vergeten, ook Duitsland!) de nationale wetgeving boven die van de EU gaat. (Dit is waar Frans Timmermans het zo mee oneens is, tenminste bij de 1e 2 landen) Dit, in tegenstelling tot de wetgeving in NL. En dat ondanks een EU-Canada(+) verdrag het niet gaat om de EU maar om lidstaten. Misschien is het zo langzamerhand tijd om als mosterd na de maaltijd toch aan het publiek kenbaar te maken wat de verschillen precies zijn voor de verschillende rechtsindividuen in de verschillende staten binnen de EU.

FransAkkermans1947
FransAkkermans19473 mrt. 2020 - 19:59

Onder ISDS heeft nog nooit een Europese staat een zaak verloren. Tegen Nederland is nog nooit een zaak aangespannen, ook niet tegen Frankrijk en het VK. Van schadetoekenning kan pas sprake zijn als verdragsregels zijn geschonden. En ja, de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechtszaak in sommige Oost-Eurpese landen wordt gewantrouwd. Wat een stemmingmakerij toch weer.

Jansen7
Jansen74 mrt. 2020 - 7:44

@Pater @FransAkkermans1947 Waarom mensen in slaap sussen met de suggesties dat alleen het gemene en racistische Hongarije aangepakt zal worden door de grote bedrijven? Vattenfall vs. Duitsland (luchtvervuiling) Elektriciteitsproducent Vattenfall spande in 2009 een rechtszaak in tegen Duitsland bij het ICSID in Washington en vorderde betaling van 1,4 miljard euro. Aanleiding was de strenge watervergunning van de stad Hamburg, die volgens het Zweedse bedrijf de winstgevendheid van de in aanbouw zijnde kolencentrale van Moorburg zou aantasten. Het kwam niet tot een uitspraak doordat de partijen in augustus 2010 een schikking troffen.[10] Ze kwam er nadat Vattenfall door een Duitse rechtbank in het gelijk was gesteld. Het bedrag van de schikking werd niet bekendgemaakt, maar zou "geheel bevredigend" zijn geweest voor Vattenfall.[11]"

FransAkkermans1947
FransAkkermans19474 mrt. 2020 - 12:45

@Jansen Geschikt, niet verloren. En wat u zegt: De Duitse rechtbank gaf Vattenfall gelijk. Volkomen logisch en terecht dat je een bedrijf compenseert dat je eerder had uitgenodigd om te investeren. "De bouw, die in 2006 begon, heeft totaal 3 miljard euro gekost. In 2015 is de centrale, die ook stadsverwarming levert, in gebruik genomen." "Tijdens de bouw van de centrale scherpte Hamburg de milieunormen aan. Eigenaar Vattenfall reageerde met een schade-eis van 1,4 miljard euro tegen Duitsland bij het Internationaal Centrum voor Beslechting van Investeringsgeschillen. Beide partijen troffen in augustus 2010 een schikking voor een geheim bedrag."

Jansen7
Jansen74 mrt. 2020 - 15:42

@Frans: jullie insteek was dat alleen vage Oost-Europese landen het slachtoffer zouden worden van ICS. En ik kom met een tegenvoorbeeld, zelfs het 'meest degelijke land' is niet veilig, laat staan Nederland.

FransAkkermans1947
FransAkkermans19474 mrt. 2020 - 19:00

@Jansen De feiten die ik naar voren breng heeft u niet weerlegd: -Nederland is nog nooit aangeklaagd -een EU land heeft nog nooit verloren -Vattenfall kreeg van een Duitse rechter gelijk -en hier de brandbrief van rechters over de achteruitgang van de onafhankelijke rechtspraak in sommige landen: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Europese-rechters-Vernietiging-onafhankelijke-rechtspraak-bedreigt-EU.aspx En u blijft volhouden dat het normaal is dat een bedrijf dat schade lijdt door overheidsbeleid geen claim mag indienen.

Jansen7
Jansen75 mrt. 2020 - 7:13

@FransAkkermans: ik vond het belangrijk om vooral te benadrukken dat u een valse voorstelling van zaken gaf, net zoals Kaag van D'66 trouwens. Dat je snel het onderwerp iets verlegt mag, maar niet om voorbij te gaan aan de mist die je opgeworpen hebt, zoals voorstanders zo vaak doen. En mooi dat je aangeeft dat jij vindt dat bedrijven het volste recht hebben om dit te doen. Er zijn voorstanders van het niveau Kaag en haar partij die beweren dat het 'wel mee zal vallen'. En eh, nationale wetten kunnen in no-time aangepast worden aan 'Parijs', maar CETA met ISC kan alleen in EU-verband, waarmee de EU haar betrouwbaarheid richting Canada zal schenden.

FransAkkermans1947
FransAkkermans19476 mrt. 2020 - 10:54

@Jansen Ik heb al uw beweringen feitelijk weerlegd en u gaat me nu voor de voeten werpen dat ik een valse voorstelling van zaken geef en mist creeer zonder dat te concretiseren.Tijd om een punt te zetten achter deze discussie.

Jansen7
Jansen77 mrt. 2020 - 13:22

@Frans: zoals je zelf kunt nalezen deed jij samen met iemand anders de suggestie dat alleen vage Oost Europese landen wat te vrezen hebben. En vandaar mijn link, uiteraard probeer je de schijn op te houden dat ik op dit punt het debat verlies door met allemaal stromannen aan te komen. Ik vind je heel erg op Kaag lijken. https://nl.wikipedia.org/wiki/Stropopredenering

DaanOuwens
DaanOuwens3 mrt. 2020 - 13:05

Deze discussie gaat niet meer over de feiten. Dit hele tekstje niet. De vraag is of multinationals met arbitrage beter af zijn dan met de reguliere rechtsgang. Dat is namelijk niet het geval. In landen zoals Polen of Midden Amerika of Afrika is de rechtspositie van de burger ten opzichte van de multinational wellicht sterker. De rechtsgang is transparanter, minder complex en moet geschieden op basis van gangbare rechtsnormen. Het is maar de vraag of de rechtspraak in landen waar de onafhankelijkheid van de rechters onder druk staat dat kan garanderen. In landen zoals Nederland is de reguliere rechtspraak wel voldoende onafhankelijk. Wat mensen zorgelijk vinden is dat multinationals de staat aansprakelijk kunnen stellen. Dat is nu ook al het geval in het bestuursrecht. Het is ook niet erg dit aan arbitrage toe te wijzen. Het bestuursrecht is complex en langdurig arbitrage biedt de mogelijkheid van een snelle uitspraak waarmee overheid en bedrijf het moeten doen. Je kan over deze zaken allerlei opvattingen hebben. Maar ook in dit stukje komt de schrijver niet verder dan verdachtmakingen. Dom. Onder anderen in het scheidingsrecht krijgen mediators een steeds grotere rol. Daar wordt voor gekozen in het belang van de kinderen. Ook dat is arbitrage. En ik heb daar zelden een betoog over gelezen zoals dit CETA verhaal. Kortom dit heeft volgens mij weinig te maken met eerlijke globalisering.

3 Reacties
Inuga Shabetta
Inuga Shabetta3 mrt. 2020 - 15:34

Als de huidige situatie (multinationals kunnen de staat aansprakelijk stellen) onwenselijk is, dan is het vergemakkelijken daarvan niet een stap in de goede richting. Als iets makkelijker is, gebeurt het ook vaker en hoe meer formele constructies er zijn die dit mogelijk maken, hoe moeilijker het is er van af te komen.

Pater
Pater3 mrt. 2020 - 15:57

ICS valt buiten bestaande rechtssystemen en jurisprudentie en zou uitsluitend bestaan t b v het bedrijfsleven, niet voor vakbonden en milieuorganisaties. Belachelijk en met recht neoliberaal te noemen. Als Canada persé iets wil op dit vlak, waarom dan niet naar het Europese Hof ? En dan natuurlijk toegankelijk voor iedereen.

Jansen7
Jansen74 mrt. 2020 - 7:47

De tekst ging er ook over dat Kaag een verkeerde voorstelling van zaken gaf en onder meer daardoor de discussie traineert, en daar gaat u niet op in.

Thuru
Thuru3 mrt. 2020 - 12:58

ICS moet eruit gesloopt worden. Dit heeft verder totaal niets met links of rechts te maken. CETA zonder dat gedrocht ICS is prima lijkt mij.

GHS
GHS3 mrt. 2020 - 12:50

CETA= Comprehensive Economic and Trade Agreement, bedoeld om de handel te bevorderen en zou ook werkgelegenheid scheppen. Nederland ( dus Rutte) heeft al in 2016 getekend bij het kruisje en het handelsgedeelte wordt al sinds 21 september 2017 toegepast. Nu ligt het ter ratificatie voor bij het Parlement, waarvan de 2e Kamer al heeft goedgekeurd. Dus nu pas kan de bevolking hier een mening over geven. Misschien is het toch eens goed, gezien de coronacommotie, om eens goed te kijken, of we wel van die handelsverdragen moeten sluiten. Moet Europa niet eens zelfvoorziening hebben. Welke producten hebben we nu echt nodig uit b.v. Canada? Er wordt gesproken over dat koeien niet zo behandeld zijn als in Nederland. Maar wij barsten hier al van de koeien. Waarom producten op een vervuil makende wijze naar Europa voeren. En inderdaad ICS zou beter onderzocht dienen te worden.

2 Reacties
MountEverest
MountEverest3 mrt. 2020 - 17:57

@GHS "Misschien is het toch eens goed, gezien de coronacommotie, om eens goed te kijken, of we wel van die handelsverdragen moeten sluiten. Moet Europa niet eens zelfvoorziening hebben. Welke producten hebben we nu echt nodig uit b.v. Canada?" Wat jij wilt is autarkie op EU/Europees niveau. Sommige klimaatactivisten gaan nog verder, die willen lokaal produceren en consumeren en zo min mogelijk reizen. Dat is dus autarkie op lokaal niveau. Autarkie is prachtig maar heeft ook nadelen. Als er geen handel meer gedreven wordt en er ook niet meer gereisd wordt, zijn er ook geen contacten meer met andere volken en culturen. Dit zal waarschijnlijk het nationalisme bevorderen.

Jozias2
Jozias23 mrt. 2020 - 21:55

"Dus nu pas kan de bevolking hier een mening over geven." Volgens mij hebben we als bevolking volksvertegenwoordigers gekozen die namens ons hun mening al hebben gegeven en hebben we gelukkig geen referendum meer. Nu mag iedereen altijd een mening geven maar je suggereert ook invloed?

FransAkkermans1947
FransAkkermans19473 mrt. 2020 - 12:46

"ICS geeft bedrijven met de middelen daartoe de mogelijkheid om een claim in te dienen jegens staten bij een speciaal arbitragehof indien overheden maatregelen doorvoeren die hun (toekomstige) winsten zouden kunnen bedreigen." Elk bedrijf kan naar de rechter stappen als het meent dat zijn belangen worden of zijn geschaad. Wat is dan concreet het verschil? Voor compensatie van de kolen-en kerncentrales in Duitsland is al 4,5 miljard uitgetrokken. Het heeft de Duitse overheid niet weerhouden om om te schakelen.

2 Reacties
Pater
Pater3 mrt. 2020 - 16:01

ICS valt buiten bestaande rechtssystemen en jurisprudentie en zou uitsluitend bestaan t b v het bedrijfsleven, niet voor vakbonden en milieuorganisaties. Belachelijk en met recht neoliberaal te noemen. het geeft goed de aard van CETA aan, bedoeld om eenzijdig de bedrijven te faciliteren. Bijv. via de bescherming van patenten, laten we die beperken, bijv. door te verbieden dat kleine veranderingen of een iets ander doel leiden tot een nieuwe patenttermijnen (geneesmiddelen!). Laten we de bescherming en eventuele uitbreiding van de publieke sector in ht verdrag duidelijk stellen boven de plicht tot aanbesteding. Als we toch bezig zijn: nadelige gevolgen voor sociale rechten en milieu, natuur en dierenwelzijn worden erkend als beperkende voorwaarden voor vrijhandel. Dan is het nog altijd een vrijhandelsverdrag, maar gereguleerd.

Tafelpoot
Tafelpoot9 mrt. 2020 - 22:55

Het concrete verschil tussen ICS/ISDS en de normale rechtsgang, is dat ICS/ISDS alleen maar gekeken wordt naar een verdrag. En bij de normale rechtsgang naar wetgeving, maar ook naar eerdere jurispudentie. Hoe de ontwikkeling op het gebied van ICS gaan lopen is nog een grote vraag. Waar ICS zaken in de toekomst vooral over zullen gaan is naar mijn idee zijn openbare aanbestedingen, concessies (zoals gasconcessies of andere concessies). Daarvoor is ICS nodig. Canada is een behoorlijk rijk land. Zeker wat betreft grondstoffen. En daarnaast heeft Canada het geld om flink te inversteren in de Europese economie. Dat gaat Canada alleen maar doen als er bepaalde waarbogen worden geboden.

Paul250371
Paul2503713 mrt. 2020 - 12:45

Inderdaad van de gekke dat grote bedrijven zoveel macht heeft dat overheidsbeleid in een land onder druk kan komen te staan als het ten koste gaat van hun winst. Belachelijk en niet aanvaardbaar.

Bert de Vries
Bert de Vries3 mrt. 2020 - 12:42

Kaag is van D66. D66 is terzake economie regelmatig rechtser dan de VVD. D66 is voorstander van een vorm van rechtspraak waarin het bedrijfsleven alle, maar dan ook alle regels bepaalt terwijl de burger in de vorm van de overheid geheel aan de kant wordt geschoven. Als je bereid bent om democratische revhten ondergeschikt te maken aan financieel gewin van een extreem welvarende elite, dan zou je alle recht moeten worden ontnomen om die democratie te dienen. Hoe groot of klein is hier het verschil tussen de democraten van Jerry Baudet en van Sigrid Kaag?

Spelchecker2
Spelchecker23 mrt. 2020 - 12:39

Helemaal eens met dit artikel. Misschien is ICS zinnig voor EU-staten als Burgarije, Roemenië etc., maar Nederland is geen bananenrepubliek en daarom is ICS voor ons overbodig, en zelfs schadelijk, want het leidt tot rechtsongelijkheid tussen multinationals en MKB en staat daarom op gespannen voet met onze grondwet. De EU zou CETA eventueel moeten differentiëren naar EU-lidstaat, in die zin dat wordt aangegeven voor welke EU-staten ICS wél zou kunnen gelden en voor welke niet.

1 Reactie
Pater
Pater3 mrt. 2020 - 16:04

Excuus dat ik het MKB niet heb genoemd bij degenen voor wie de weg naar ICS onbegaanbaar is, ditmaal volgens mij wegens de hoge kosten. Ten eerste: als Canada de Polen niet vertrouwt, dan investeren ze toch niet ? Ten tweede: waarom geen rol voor het Europese Hof ?

Pater
Pater3 mrt. 2020 - 12:29

Kaag heeft inderdaad gekozen voor de harde neoliberale lijn. Van dit kabinet te verwachten, van D66 kennelijk ook. Laten we in één moeite door de bescherming van patenten beperken, bijv. door te verbieden dat kleine veranderingen of een iets ander doel leiden tot een nieuwe patenttermijnen (geneesmiddelen!). Laten we de bescherming en eventuele uitbreiding van de publieke sector duidelijk stellen boven de plicht tot aanbesteding. Als we toch bezig zijn: nadelige gevolgen voor sociale rechten en milieu, natuur en dierenwelzijn worden erkend als beperkende voorwaarden voor vrijhandel.

de Boer2
de Boer23 mrt. 2020 - 12:20

Een gereguleerde markt bestaat niet, een markt is per definitie vrij tussen aanbieders en kopers. Een geleide markt en een geleide economie leiden een kort leven. Er bestaat dan ook niet zo iets als een koopverplichting.En eerlijke handel bestaat evenmin, het begrip eerlijk is facultatief inzetbaar.en verre van objectief. Over CETA is jaren lang onderhandeld. Dat is dus niet in een opwelling gebeurd. Als dus gezegd wordt dat er bij het kruisje wordt getekend, dan is dat niet de werkelijkheid, maar in een emotie opgeschreven. Over een handelsverdrag tussen EU en Engeland is men net gestart met onderhandelen. Dat kan onmogelijk al na een jaar tot resultaat leiden. CETA is al gedeeltelijk de praktijk en de (hoge) EU standaards zijn al van kracht in Canada. Ik zou dus er nu maar een klap opgeven, mevrouw Kaag.. De Boer is tegen ( elke poging tot) nodeloze polarisatie.

4 Reacties
FransAkkermans1947
FransAkkermans19473 mrt. 2020 - 13:48

Canada moet zich houden aan exportquota voor vlees. Dus kwantiteitseisen. En dan heb je nog kwaliteitseisen als hormoonvrij. U noemt dat een vrije markt, ik noem dat een gereguleerde markt. Ik heb gelijk maar dat weet u ook wel.

rvb2
rvb23 mrt. 2020 - 14:51

een vrije markt bestaat niet, aan de markt worden altijd grenzen gesteld, bijvoorbeeld om monopolies te voorkomen of om consumentenrecht te garanderen. De vraag is alleen hoe sterk de markt gereguleerd moet worden, en die regulering is in Nederland en de EU naar mijn mening te zwak.

Pater
Pater3 mrt. 2020 - 16:07

"Een gereguleerde markt bestaat niet, een markt is per definitie vrij tussen aanbieders en kopers." Prietpraat. We kennen in NL vrijwel alleen gereguleerde markten, zij het dat die regulering vaak zwak is. Als De Boer niet wil polariseren moet De Boer geen onzin verkopen.

Tafelpoot
Tafelpoot9 mrt. 2020 - 22:46

Wat betreft het begrip eerlijke handel heeft @deBoer in zekere zin wel een punt. Iedereen vult het begrip eerlijke handel op zijn of haar eigen manier in. Beter om allerlei zaken te roepen is het om met concrete voorbeelden te noemen. Wat wil men concreet anders en hoe wil men dat bewerkstelligen. Het probleem is, dat men vaak wel weet. wat men niet wilt, maar op de een of ander manier niet zo goed weet te formuleren, wat men concreet dan wel wilt. Dit geldt met name voor linkse partijen. Men is te sterk gefocust op de idealen en te weinig op het concreet te halen resultaat.

Rik Achterom
Rik Achterom3 mrt. 2020 - 12:16

1 van de zeldzame momenten dat links en rechts het met elkaar eens zijn. Dit verdrag gaat veel te ver en mag nooit getekend worden Kan verder niet nalaten te zeggen dat links hier een koekje van eigen deeg krijgt. Want met dezelfde tactiek en retoriek waarmee Kaag tegenstanders van het verdrag probeert weg te zetten zo probeer links zelf al decennia lang het migratie debat te saboteren en tegenstanders te framen.

2 Reacties
rvb2
rvb23 mrt. 2020 - 14:54

onzin. Rechts bepaalt al decennia het migratie debat, vandaar dat we nog steeds aan dichte grenzen vast zitten. Zo saboteert rechts het migratie debat, zij houden vast aan het falende beleid van dichte grenzen. Links heeft daar niets over te zeggen met onze al decennia door rechts gedomineerde kabinetten.

MountEverest
MountEverest3 mrt. 2020 - 18:10

@rvb Het is bijzonder verstandig dat regeringen kijken naar het draagvlak voor immigratie. Zoals bekend is dit draagvlak niet zo groot, zeker niet als het gaat om kansarmen economische immigranten. Er zijn zelfs landen die helemaal geen vluchtelingen opnemen waaronder Polen en Hongarije. "Wir schaffen es" was een mooie uitspraak maar ontbloot van alle realiteit. Jij behoort tot een selecte groep die de grenzen helemaal open wil gooien en iedereen toe wil laten. Dat is een idealistisch maar irreëel standpunt.

Rode druppel
Rode druppel3 mrt. 2020 - 11:56

ICS moet eruit anders is CETA onaanvaardbaar voor mij.