Joop

Haal je recht als je verkeerd geseponeerd bent

  •  
10-12-2022
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
1298 keer bekeken
  •  
ANP-347519687

Vandaag werd duidelijk dat de Nationale ombudsman forse kritiek uitte op het seponeringsbeleid van het Openbaar Ministerie. Een van de problemen is dat mensen in een situatie komen waarin ze een “strafblad” oplopen zonder dat ze door een rechter zijn veroordeeld. Van dat strafblad kom je – omdat het OM vaak niet overgaat tot correctie van een seponeringscode – niet af. Daar kun je veel last van krijgen. Daarover klaagde ook ik bij de ombudsman.

Wat is er aan de hand? Je bent om een of andere reden verdachte van een strafbaar feit. Maar het OM vindt vervolging niet opportuun. Dat gebeurt bijvoorbeeld regelmatig na massa-arrestaties tijdens een demonstratie. Men doet dan alle arrestanten in een dossier en slaat er een nietje door. Daarna kan het OM de zaak collectief seponeren met een speciale code. Zonder dat je het goed en wel snapt, want het OM vertelt het je niet, loop je een strafblad op waartegen geen beroep mogelijk is als je het oneens bent met zo’n sepot. Volgens de Nationale ombudsman gebeurt dat een paar duizend keer per jaar. Hij heeft daar zeer stevige kritiek op, want er lopen nu heel veel mensen rond met een strafblad, zonder dat dat getoetst is door de rechter. Zeker is dat er een reeks van mensen rondlopen met een strafblad, terwijl ze onschuldig zijn. 

Je kunt wel van zo’n strafblad af, maar dat kost wel tijd en moeite. Als je onschuldig bent is dat zeker de moeite waard. Voor veel mensen zal die seponering einde verhaal zijn, maar wel zonder dat je weet wat de gevolgen zijn. En die gevolgen kunnen groot zijn, want justitie beschikt zomaar over je biometrische gegevens en foto’s. En die vernietigen ze ook niet zomaar, zo blijkt uit mijn eigen dossier. Zelfs als je bent vrijgesproken blijkt justitie niet uit zichzelf je gegevens te verwijderen. Die vernietiging moet je ook nog aanvragen. 

Ik vertel je mijn eigen verhaal. Eind 2019 werd ik, in de functie van radioverslaggever, samen met 24 actievoerders gearresteerd op Schiphol tijdens de werkzaamheden. Na meer dan een half jaar kreeg ik een brief van het OM dat de zaak was geseponeerd. De reden was dat ik ‘’voldoende gestraft was door het gebeurde’’. Het OM bedoelde dat het oppakken, urenlang in de cel knikkeren en alle beledigingen die ik naar mijn hoofd geslingerd kreeg, wel genoeg was geweest als straf. Kortom, de aanklager had me ook veroordeeld en aan strafoplegging gedaan.

Ik was het helemaal niet eens met deze “beleidssepot” en ik vroeg het OM om de seponeringscode te herzien, zodat ik geen strafblad hield. Het OM weigerde dat, ondanks het bewijs dat ik niets had misdaan zeer groot is. Vastgelopen zou je denken. Maar nee. Om van mijn strafblad af te komen ben ik een artikel 12 Strafvordering begonnen. Dat is een procedure waarin je strafvervolging kunt eisen. Het kost niks en kan zonder advocaat. Meestal wordt het gebruikt als men vindt dat een verdachte van een misdrijf moet worden vervolgd, waarvan de zaak is vastgelopen. Maar je kunt ook eisen dat je zelf wordt vervolgd, om zo vrijspraak te krijgen. Ik slaagde bij het Hof van Amsterdam met boter en suiker. Het vonnis luidde, ik parafraseer, dat het oordeel over mijn zaak het terrein is van de rechter en niet van de Officier van Justitie. Dit vonnis was heel belangrijk, want het OM wilde eigenlijk dat ik niets tegen hun seponering met behoud van strafblad kon ondernemen en wilde mijn zaak niet voor de rechter brengen. Ik vond dat een zeer ernstige aantasting van mijn burgerrechten. Straf krijgen zonder rechterlijke toetsing. 

De uitslag kort en goed: een jaar later volledige vrijspraak door de rechter in Haarlem. 

Ben je dan klaar? Nee, helaas. Vervolgens moet je ook nog je best doen om je biometrische gegevens te laten verwijderen. Dat gaat ook niet zomaar. Maar ja, als je toch bezig bent, een briefje is zo getypt. 

Wat wel leuk is, is dat je een schadevergoeding kunt eisen van de Staat. In mijn geval is die meer dan € 1000,-. Ik ben nog in afwachting van de toekenning.

Wat is nu mijn boodschap in dit verhaal? Nou, als je bijvoorbeeld tijdens een demonstratie wordt gearresteerd, neem dan geen genoegen met de seponering met behoud van strafblad. Daar heb je mogelijk later veel last van. Het is helemaal nooit zeker dat je een wet hebt overtreden. Dat vaststellen is aan de rechter, zo vindt ook het Hof van Amsterdam. Eis dus dat die sepot wordt getoetst door de rechter via een art. 12 Sv-procedure. Je hebt een leuke kans dat je van je strafblad afkomt. Het kost je ook nog eens niks. Een hogere strafeis van de Officier van Justitie is zeer onwaarschijnlijk. 

Het effect voor het OM is dat men heel veel werk krijgt, de rechtbank vol gaat zitten met zeer lichte zaken en je kunt ook nog aanspraak maken op schadevergoeding als je gelijk krijgt. Misschien gaat het OM dan wat zorgvuldiger om met seponering. Het OM gaat nu, zo concludeert ook de Nationale ombudsman, veel te gemakkelijk/onzorgvuldig om met hun bevoegdheden. Hierdoor maakt het OM onschuldige slachtoffers. 

Met mij zijn 24 anderen gearresteerd die, zo blijkt uit het dossier dat ik inzag, nooit hadden mogen worden aangehouden. De vrijspraak die ik kreeg is eigenlijk ook op hen van toepassing. Ze werden op dezelfde (onrechtmatige) grond aangehouden. Ze hebben een strafblad behouden, want ze weten niet dat ze ervan af kunnen komen. Ze krijgen daarom ook geen schadevergoeding en hun biometrische gegevens blijven bewaard. 

Eigenlijk zou het zo moeten zijn dat, als je het niet eens bent met een seponeringscode, het OM je dan voor de rechter brengt en niet een directe rechtsgang via de politie- of kantonrechter onmogelijk maakt. Zolang dat niet gebeurt zou ik zeggen: begin een art. 12 Sv-procedure via het Gerechtshof. Het kost geen geld, wel wat tijd en moeite. Maar ja, dan heb je ook wat!

Het hele dossier kun je hier lezen. 

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (14)

Olav Meijer
Olav Meijer11 dec. 2022 - 23:12

Goed artikel. Het is beter hier te spreken van het justitiële documentatieregister in plaats van "strafblad". Deze laatste term suggereert dat er feitelijk toch een "straf" is opgelegd, wat in dit soort gevallen dus niet waar is. Waar het om gaat is, dat de gegevens blijven bewaard, waaronder de beslissing tot sepot. En die gegevens kunnen bij een eventueel volgende strafzaak een rol spelen. Daarom is het van belang dat officieel tot sepot is beslist omdat de betrokkenen "ten onrechte als verdachte is aangemerkt". Dan worden de gegevens nl. uit het justitiële documentatieregister gehaald. (Zelf ben ik twee maal officieel "ten onrechte als verdachte aangemerkt" na aanhoudingen bij acties tegen Zwarte Piet). Overigens bestaan uiteenlopende verjaringstermijnen voor verschillende misdrijven of overtredingen, na verloop waarvan de gegevens uit het documentatieregister worden verwijderd. (Zo heb ik totaal geen last van enkele strafveroordelingen uit de jaren zestig en zeventig, wegens bepaalde politieke acties).

3 Reacties
Alfred Blokhuizen
Alfred Blokhuizen12 dec. 2022 - 15:50

Wellicht heeft u over het hoofd gezien dat de seponering werd voorzien van de duiding: "voldoende gestraft door het gebeurde". Er is dus wel degelijk een straf uitgedeeld.

Olav Meijer
Olav Meijer14 dec. 2022 - 16:54

@ Alfred: Nee, dat is geen formele straf. Hier wordt "straf"" als in het dagelijkse spraakgebruik figuurlijk bedoeld. Bij een sepot volgt geen officiële straf.

Alfred Blokhuizen
Alfred Blokhuizen28 mrt. 2023 - 13:31

@ Olav Toch wel knap dat u de lezing van het Hof van Amsterdam bestrijdt. Het Hof heeft wel degelijk bepaald dat het om een vorm van straf ging, dat "getroffen". Maar gelukkig weten de Joop lezers het beter dan het Hof van Amsterdam en de persoon die e.e.a. heeft doorgemaakt en bestreden.

Panthera
Panthera11 dec. 2022 - 13:41

Beste Alfred, Welke identificatiecode (ECLI) kan er gebruikt worden, voor het geval dat mensen de jurisprudentie van uw zaak willen gaan gebruiken.

1 Reactie
Alfred Blokhuizen
Alfred Blokhuizen11 dec. 2022 - 18:46

Alle documenten zijn te vinden op mijn website. Linkje staat in het opiniestuk.

MG1968-2
MG1968-211 dec. 2022 - 11:35

De waarde die mensen aan een sepot (in welke vorm dan ook) toekennen is rechtstreeks afhankelijk van het succes van de rechtstaat om daadwerkelijke daders te veroordelen. Als dat laatste niet fatsoenlijk lukt zal er voor het grote publiek 'altijd wat blijven hangen' en is het dus in het belang van iedereen (behalve de daders) in te zetten op een effectievere inrichting van ons systeem waarbinnen er minder mensen onterecht de dans ontspringen. Anders is het pleiten voor de juiste gronden van het sepot (wat zeker ook moet!! laat daar geen twijfel over bestaan) een overwinning die je uiteindelijk ook niet dat oplevert wat het zou moeten.

Ontheemde
Ontheemde11 dec. 2022 - 11:22

Ja wij hebben eigenlijk geen functionerende rechtstaat meer.

Eric Minnens
Eric Minnens11 dec. 2022 - 7:58

Huh? Wat is dat voor achterlijk gedrag van het OM? Goed gedaan Alfred! Maar het OM heeft er blijkbaar niets van geleerd. Hoe dan?! Leven we in een rechtsstaat of niet? Is dit een soort juridisch neoliberalisme? Gelukkig is daar ook nog de ombudsman. Maar het zou niet moeten hoeven.

Tjeerd Meines
Tjeerd Meines10 dec. 2022 - 21:56

Graag zou ik hieraan toevoegen dat het predikaat "verdachte" op vele media, Joop niet in de laatste plaats, al voldoende is mensen bewust hetzelfde lot te laten ondergaan in over waar jij je terecht beklaagt.

4 Reacties
LaBou
LaBou 11 dec. 2022 - 11:30

Lego kan vast wel een aantal voorbeelden geven van beschuldigingen "op vele media, Joop niet in de laatste plaats" die tot een strafblad van de beschuldigde hebben geleid. En dan met name een voorbeeld van zo'n beschuldiging op joop. Hij mag zelfs zichzelf daarvoor gebruiken als hij inderdaad slachtoffer was.

Zandb
Zandb11 dec. 2022 - 17:32

Tjeerd Ach, wie zal u de mogelijkheid ontzeggen om iets onzinnigs aan het artikel van Alfred toe te voegen. Dat mensen iemand schuldig verklaren of niet, dat is wel van een totaal andere orde dan dat justitie dat doet.

Tjeerd Meines
Tjeerd Meines12 dec. 2022 - 7:55

Letterlijk schrijf ik mijn [hieraan toevoegen van het predikaat "verdachte" op vele media] wat [al al voldoende is mensen bewust hetzelfde lot te laten ondergaan]. Dat zijn dus een door media veroorzaakt mensen besmeuren als "verdachte" wat naar mijn mening vaak eenzelfde en zelfs ernstiger gevolg heeft dan een ondanks seponeren door OM gehandhaafde registratie. Daarbij zijn, naar iedereen weet, genoeg zaken waar mensen voor het leven getekend zijn en er nooit enige correctie en verontschuldigingen komen van verantwoordelijke media.

Tjeerd Meines
Tjeerd Meines12 dec. 2022 - 13:29

En voor een sprekend voorbeeld kan ik daar met een recente ontwikkeling de beweerde verkrachting van Jelle Brandt Corstius bij noemen als schoolvoorbeeld. Op Joop stond daarover heel stellig: "Of het domheid, ongemakkelijkheid of de gebruikelijke botheid is mag de kijker zelf uitzoeken maar ongepast is het in ieder geval. Verkrachtingsslachtoffer Jelle Brandt Corstius zag hoe zijn oud-collega’s op tv reageerden op het schokkende verhaal over zijn verkrachting door een leidinggevende op de burelen van talkshow Barend & van Dorp." https://www.bnnvara.nl/joop/artikelen/collegas-vi-lachen-om-verkrachting-jelle-corstius Dat is een niet mis te verstaan stellig beweren van een feit waarbij er een zekere dader is. Het ging zoals later bleek om Gijs van Dam. Het OM heeft zojuist verklaard voldoende aanleiding te hebben om Jelle Brandt Corstius te vervolgen wegens smaad met zijn belasteren, een geval van smaad wat hier stellig werd overgenomen als feit. https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5352715/om-vervolgt-journalist-jelle-brandt-corstius-voor-smaad Buiten dat Jelle Brandt Corstius zich te verantwoorden heeft geldt dat ook voor de media die stellig zijn beweringen overnamen als zekerheid.