Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Grotere slagvaardigheid Nationale politie blijkt hoax

  •  
05-07-2011
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
Uit advies van Raad van State blijkt dat invoering van een nationale politie niet zal leiden tot grotere slagvaardigheid
Het kabinet wil de huidige politiekorpsen laten fuseren tot één landelijk korps. Het is de bedoeling dat de zogenoemde Nationale politie slagvaardiger zal zijn dan de huidige eilandjes van korpsen. De Raad van State bekeek het wetsvoorstel en concludeert nu dat dit doel niet gehaald zal worden. Aldus nu.nl.
De Raad van State oordeelt dat de doelstelling ‘onvoldoende bereikt zal worden’. Volgens de Raad zitten er nog te veel bestuurlijke lagen in het voorstel.
Ook waarschuwt ze voor het verdwijnen van het ‘ingewerkte team van regiobestuurders’ die bij grote rampen en crises samenwerken. Bij ‘bovenlokale’ rampen zou dit betekenen dat er geen bestuurders en functionarissen meer zullen zijn die op elkaar zijn ingespeeld.
Verder kunnen ministers in de toekomst te veel bepalen waaraan de politie mensen en middelen moet besteden. Gemeenten krijgen hierdoor veel minder te zeggen en kunnen minder over de politie in de regio beschikken. De Raad van State adviseert de minister niet over het hele politiebudget te laten besluiten.
Nu.nl schrijft:
De nieuwe opzet leidt er verder toe dat de nationale politie een zelfstandige positie krijgt ten opzichte van de minister. Hierdoor is Opstelten straks niet volledig verantwoordelijk voor de politie. Dat is geen goede gang van zaken: de Raad van State vind het ‘van fundamenteel belang’ dat de politie ‘direct en volledig’ onder de ministeriële verantwoordelijkheid komt.
Mis niets: Volg Joop op Twitter , vind Joop leuk op Facebook
cc-foto: Roel Wijnants

Meer over:

politiek, nieuws
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (15)

Joeri2
Joeri25 jul. 2011 - 19:05

Hé jammer. Voor miljoenen reorganiseren tot een slechtere politie.

objectivist
objectivist5 jul. 2011 - 19:05

Je kunt reorganiseren wat je wilt maar het moet toch uit de mensen komen. Sowieso is slagvaardigheid en politie een rare woordcombinatie in Nederland.

JoopSchouten
JoopSchouten5 jul. 2011 - 19:05

Opstelten heeft net Blackwater Security Consulting aan de lijn gehad ... Het politieapparaat en de strijdkrachten wordt ontmanteld. Vanaf morgen gaat de avondklok in om 22.00 uur voor alle Allochtonen.

pvandenbemt
pvandenbemt5 jul. 2011 - 19:05

Er zijn al vele voorbeelden van het feit dat groter niet automatisch beter is. Kijk naar het onderwijs, kijk naar ICT bedrijven, kijk naar gefuseerde overheidsorganen. Het is er niet beter op geworden, het is namelijk niet te managen. Het ging en gaat ook niet om ´beter worden´. Het ging en gaat om ´goedkoper´. Het jammere is, dat dát OOK niet het geval is. Maar dit blijkt dan alweer de volgende misplaatste ´kordate´ maatregel van dit geweldige´ kabinet.

Ineses
Ineses5 jul. 2011 - 19:05

Populisme is een manier van communiceren waarin eenvoudig taalgebruik en gerichtheid op het volk centraal staan. Deze manier van communiceren heeft vaak tot doel de gevestigde orde 'wakker te schudden' en 'omver te werpen'. Soms wordt populisme ook in verband gebracht met het 'meewaaien met de wind'... Gevonden op http://leiden.christenunie.nl/Woordenlijst_Politie populisme Beweging die gebaseerd is op de tegenstelling tussen de heersende klasse en het volk. De beweging zet zich af tegen de heersende klasse. Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664

RobvanderHilst1
RobvanderHilst15 jul. 2011 - 19:05

Uh...hoe zit dat ook alweer.... Juist dit: Toename van Tal leidt tot toename van Last. Doet mij denken aan die vier verschillende scholen die moesten fuseren tot een grote scholengemeenschap en wel onder de vlag: rationeler, effficiënter, kostenbesparend et cetera. U kent die riedel wel, daar waarin de organisatieadviesindustrie zijn Bread&Butter vindt. En dat leek aanvankelijk ook wel te kloppen nadat die scholengemeenschap was geformeerd. Aanvankelijk dus... Voorbeeld: bij elkaar opgeteld hadden de vier instellingen ooit apart 3,5 fte's voor personeelszaken. In totaal ging het toen om 4 personen waarvan er 3 part-timers waren. Dat functioneerde prima zo aangezien de betreffende personeelsfunctionarissen elk op zijn of haar instituut te maken had met nogal wat docenten die op basis van zogeheten beperkte aanstellingen werkten: part-timeonderwijzers dus. Iedereen gelukkig en iedereen blij, zeker gelet op het totaal van de kosten voor 'personeelszaken' op die verschillende, aparte instituten. Dat moest dus anders. Beter zogezegd. Wel, nú zijn in de (centrale) afdeling van die inmiddels ontstane afdeling Personeel & Organisatie van die scholengemeenschap twaalf fte's - let wel: TWAALF - werkzaam waarvan er zes voor uitsluitend personeelszaken en die álle full-timers zijn ook. En die als 'bijkomend' nadeel hebben die niemand meer op het gebied van personeelszaken all-rounder is. Oftewel, een die zogezegd alles weet van ministeriële bekostigingsregelingen, wettelijke inhoudingen op het bruto loon, ziektewetzaken, pensioenregelingen, verlof- en vakantierechten et cetera. Zoals dit vroeger op al die instituten apart wél het geval was. En een ander bijkomend nadeel: (part-time) onderwijzers kunnen niet zomaar, even tussendoor op de vaste weekdag dat zij lesgeven, bij de afdeling P&O terecht - die overigens elders in de stad in een apart, nieuw gebouw (aparte kostenfactor erbij !) is gevestigd wat vrij onhandig is, want dat reizen heen en weer kost ook nog eens tijd - maar ze moeten dan elk een aparte afspraak maken. En met welke deeldeskundige op die P&Oafdeling is dan van te voren ook vaak niet precies te zeggen. En ga zo maar door. Nogmaals, het werd allemaal rationeler, efficiënter en kostenbesparend, dus. Maar slagvaardig, om maar even iets anders moois te noemen? Ho maar. Haha! Ik wens de Nationale Politie dus alle zegen en geluk van de wereld toe, dat begrijpt u. En de belastingbetaler ook, maar die komt sowieso in dit soort prachtverhalen niet of nauwelijks voor. 'Toename van Tal betekent toename van Last' Maar dat schreef ik al.

maclofty
maclofty5 jul. 2011 - 19:05

Zouden er echt van die optimisten zijn geweest die in dit project geloofden ??? Ik schreef bij het voorstellen van deze "afbraak" ploeg dat de samenvoeging van veiligheid en justitie zou leiden tot een dictatoriale bestuursvorm die kon uitmonden in complete dictatuur. Krijg ik verdulme toch weer een beetje gelijk. Ik begin te geloven dat ik op mijn oude dag een vooruitziende blik krijg.;-)))

heggenland
heggenland5 jul. 2011 - 19:05

Fuseren van de politiekorpsen zal tot een grote bureaucratische organisatie verworden. 'Volgens de Raad zitten er nog te veel bestuurlijke lagen in het voorstel.' Dit kabinet van hardroepen niet nadenken bestaat hoofdzakelijk uit de generatie die te lang over hun studie hebben gedaan: de VVD feestclub. Aan die borreltafels waaraan zij hun studie hadden doorgebracht zat Opstelten aan de korte kant en nog steeds komt hij niet verder dan wat onzinnige spierballentaal te blazen wat ze regeren noemen. Jammer dat Nederland door die Ruttekliek 50 jaar terug in zijn ontwikkeling wordt gebracht.

Charta46
Charta465 jul. 2011 - 19:05

[Grotere slagvaardigheid Nationale politie blijkt hoax] Dit kabinet is gebouwd op window dressing, dit komt telkens weer bij een hoop onderwerpen naar voren ook bij dit onderwerp. Op een gegeven moment gaan de mensen het doorkrijgen, dat die zg doortastende veiligheidsmaatregelen voor een groot deel allang zijn geïmplementeerd!

ErnsTT2
ErnsTT25 jul. 2011 - 19:05

Iedereen weet toch inmiddels dat Centralisatie slechts tot 1 ding leid? Namelijk Bureaucratie. En dat de VVD daar altijd heel stiekum op aanstuurt is toch ook al decennia duidelijk, inplaats van mensen hun eigen verantwoordelijkheid te geven, worden er door de VVD steeds weer nieuwe controle organen badacht die de controle organen die de controle organen moeten controleren, die de zogenaamde zelfregulering dienen te controleren... De VVD Bureacratische Babuska.. EN de daarbij horende oplopende staatschuld... http://tinyurl.com/CDA-VVD-de-BIG-spenders Kijk maar eens naar die grafiek, ten tijde van Lubbers een zeker voor die tijd spectaculaire groei van de overheidsuitgaven en ambtenaren apparaat... [quote] In de 80er jaren verschijnen de kabinetten-Lubbers I (1982-1986) en Lubbers II (1986-1989) op het toneel, waar de VVD in zit. ***Onder deze kabinetten zet de groei van de overheidsschuld verder door***. In de jaren 1982-1985 zorgen de aanhoudend hoge tekorten voor een snel oplopende staatsschuld. De EMU-schuld stijgt van 1982-1986 met 16,5%-punt, de grootste stijging onder één kabinet in de periode 1971-2007. De hoge staatsschuld zadelt de overheid op met toenemende aflossings- en rente-uitgaven. [/quote] [quote] EMU saldo 1982 1994 - EMU-saldo ten tijde van Lubbers I, II, III > -6,2 > -5,5 > -5,3 > -3,6 > -4,6 > -4,6 > -6,8 > -5,7 > -6,3 > -6,3 > -6,5 > -3,7 > -5,1 > -3,7 > -4,5 Gemiddeld over de jaren dus 5,4% Aan het einde van Lubbers III is het zelfs helemaal huilen met de pet op een negatief EMU saldo van -5%, terwijl er juist een periode van wereldwijde hoogconjunctuur aangebroken is met de val van de muur en de ongelimiteerde handel en investeringen in het oostblok. In 1990 is het EMU-tekort ondanks de hoge economische groei nog opgelopen tot 6,5% BBP. [/quote] Cijfers komen van de Uni Leiden. http://www.europa-nu.nl/id/vht7jba3jsy6/historisch_overzicht_cijfers_kabinetten#p6 Vanaf 1994 zien we Paars aan de macht en dan blijkt dat juist een "Linkse" premier, voor een ommekeer zorgt, de PvdA doet zijn anaam eer aan, en zorgt voor ongebreidelde Banengroei, oftewel Arbeid. En zie de staatschuld groeit niet meer, sterker nog er zet zelfs een afnemende trend in, van 242,7115 in 1995 tot 227,132 in 2001 De staatschuld KRIMPT in 6 jaar 15,500 Miljard, nog niet eerder vertoond in de geschiedenis), tot Balkenende en Remkes aan de macht en Hoogervorst en Kamp hun grijpgrage vingers in de schatkist mogen steken, dan stijgt ie weer spektaculair... Kijken we nu naar Rutte dan zien we dat ie in dat Halve jaar dat ie nu aan de knoppen draait al meer aan de staatsschuld heeft bijgedragen dan de PvdA er in 6 jaar tijd afkreeg :-( En ik snap wel dat Rutte het moet doen hoor, want hij is keihard zinkende: Kijkt u even mee naar de uitgeschreven staatsleningen gedurende ¾Bruin Netto uitgegeven DTC's, looptijd 1 jaar November- 3,2 Miljard December- 0.0 Miljard Januari-- -7,9 Miljard negatief Februari-- 1,8 Miljard Maart---- 9,7 Miljard April---- 4,4 Miljard Summa Sumarum heeft onze zogenaamd druk bezuinigende Regering dus alweer voor 154 MILJARD aan staatsleningen uit moeten schrijven. 154 Miljard ? http://tinyurl.com/Ruttes-Staatsschuld-Spektakel Er zou toch juist 18 Miljard bezuinigd worden ??? En ondertussen word Nederland een nog aantrekkelijker BELASTING PARADIJS gemaaktdoor Rutte C.S. gemaakt is dan Liechtenstein of de Bermuda's... http://www.taxresearch.org.uk/ [quote] So why is the Netherlands a tax haven? I and my co-authors largely answered this question in this publication, but let’s summarise why. First, although it’s headline tax rate is 25.5% it has numerous deliberate loopholes in its tax system that allow companies to avoid tax. In particular it deliberately offers companies who would not otherwise seek to be resident within its territory the means to reduce their tax charges on interest, royalties, dividend and capital gains income from foreign subsidiaries. This is largely through an arrangement they call a ‚ 'participation exemption' that exempts dividends and capital gains from subsidiary companies abroad from corporate income tax in the Netherlands. A second reason is the unusually large Double Taxation Treaty (DTT) network that substantially reduces withholding taxes on dividend, interest and royalty payments between treaty countries and the Netherlands which in combination with the participation exemption means that investment income enjoys very low rates of tax in the Netherlands. [/quote] En geeft ie speculerende huisjesmelkerts ook nog eens 4% belastingkorting over al die onderhandse verkopen waarmee malafide makelaars zichzelf verrijken... Zelfs Harry Mens blijkt in die prijsopdrijvende mallemolen mee te draaien, waar Elco Brinkman als kaartjesverkoper de toelating lijkt te regelen... [quote] De opdracht voor de transactie zou afkomstig zijn van Jan van V., de Heemsteedse projectontwikkelaar die als hoofdverdachte geldt in de vastgoedfraudezaak. Van V. was indertijd directeur projectontwikkeling bij het Bouwfonds, en viel direct onder Cees H. Het geld voor Mens was afkomstig uit een geheim potje dat de hoofdverdachte buiten het Bouwfonds om had aangelegd. Cees H., ooit kandidaat-minister voor de LPF, was tot zijn aanhouding in 2007 één van de grand old men van het vastgoed en adviseur van de overheid. Justitie onderzoekt of H. is omgekocht. Na zijn afzwaaien bij het Bouwfonds zou hij grote bedragen hebben ontvangen zonder dat daar wederdiensten tegenover stonden. [/quote] Want wie denkt dat het gaat om de huizenverkoop te stimuleren trapt met open ogen in het zoveelste Pyramide spelletje waarbij de belasting betaler het bokje is, let maar op het zullen vooral projectontwikkelaars en huisjesmelkers zijn die opeens hele pakketten huizen in bulk binnen een paar uur van stroman naar stroman schuiven om zo de Belasting een poot uit te draaien (en de huizenprijs verder de hemel in te speculeren) De Nederlandse huizen prijzen worden al decennia middels speculatie en bewust huizen tekort te hoog gehouden, een daling van de prijzen zou juist de instappers ten gunste komen, maar nee alleen iemand die al een huis *heeft* krijgt echt een voordeel. De starters daarentegen zullen de huizenprijzen verder buiten bereik zien stijgen :-( Meer weten over de Malafide pratijken van Mens, Brinkman c.s.? Kijk voor de Draaimolenconstructie ook wel ABC of Verkoopcarrousel genaamd hier: http://tinyurl.com/Malafide-praktijken-Vastgoed 4. Malafide praktijken met betrekking tot speculatie getypeerd 69 4.1 De verschillende verschijningsvormen van malafide speculatie 69 4.2 ABC-transacties en de ‘verkoopcarrousel’ 71 4.3 Hypotheekfraude en gerelateerde malafide activiteiten 84 4.4 Onregelmatigheden bij aan- en verkoop van panden 90 4.5 De executieveiling als de locatie voor speculatie 100 4.6 Actoren in de vastgoedsector betrokken bij speculatie 109 4.7 Aanpak van malafide speculatie 118

ErnsTT2
ErnsTT25 jul. 2011 - 19:05

Iedereen weet toch inmiddels dat Centralisatie slechts tot 1 ding leid? Namelijk Bureaucratie. En dat de VVD daar altijd heel stiekum op aanstuurt is toch ook al decennia duidelijk, inplaats van mensen hun eigen verantwoordelijkheid te geven, worden er door de VVD steeds weer nieuwe controle organen badacht die de controle organen die de controle organen moeten controleren, die de zogenaamde zelfregulering dienen te controleren... De VVD Bureacratische Babuska.. EN de daarbij horende oplopende staatschuld... http://tinyurl.com/CDA-VVD-de-BIG-spenders Kijk maar eens naar die grafiek, ten tijde van Lubbers een zeker voor die tijd spectaculaire groei van de overheidsuitgaven en ambtenaren apparaat... [quote] In de 80er jaren verschijnen de kabinetten-Lubbers I (1982-1986) en Lubbers II (1986-1989) op het toneel, waar de VVD in zit. ***Onder deze kabinetten zet de groei van de overheidsschuld verder door***. In de jaren 1982-1985 zorgen de aanhoudend hoge tekorten voor een snel oplopende staatsschuld. De EMU-schuld stijgt van 1982-1986 met 16,5%-punt, de grootste stijging onder één kabinet in de periode 1971-2007. De hoge staatsschuld zadelt de overheid op met toenemende aflossings- en rente-uitgaven. [/quote] [quote] EMU saldo 1982 1994 - EMU-saldo ten tijde van Lubbers I, II, III > -6,2 > -5,5 > -5,3 > -3,6 > -4,6 > -4,6 > -6,8 > -5,7 > -6,3 > -6,3 > -6,5 > -3,7 > -5,1 > -3,7 > -4,5 Gemiddeld over de jaren dus 5,4% Aan het einde van Lubbers III is het zelfs helemaal huilen met de pet op een negatief EMU saldo van -5%, terwijl er juist een periode van wereldwijde hoogconjunctuur aangebroken is met de val van de muur en de ongelimiteerde handel en investeringen in het oostblok. In 1990 is het EMU-tekort ondanks de hoge economische groei nog opgelopen tot 6,5% BBP. [/quote] Cijfers komen van de Uni Leiden. http://www.europa-nu.nl/id/vht7jba3jsy6/historisch_overzicht_cijfers_kabinetten#p6 Vanaf 1994 zien we Paars aan de macht en dan blijkt dat juist een "Linkse" premier, voor een ommekeer zorgt, de PvdA doet zijn anaam eer aan, en zorgt voor ongebreidelde Banengroei, oftewel Arbeid. En zie de staatschuld groeit niet meer, sterker nog er zet zelfs een afnemende trend in, van 242,7115 in 1995 tot 227,132 in 2001 De staatschuld KRIMPT in 6 jaar 15,500 Miljard, nog niet eerder vertoond in de geschiedenis), tot Balkenende en Remkes aan de macht en Hoogervorst en Kamp hun grijpgrage vingers in de schatkist mogen steken, dan stijgt ie weer spektaculair... Kijken we nu naar Rutte dan zien we dat ie in dat Halve jaar dat ie nu aan de knoppen draait al meer aan de staatsschuld heeft bijgedragen dan de PvdA er in 6 jaar tijd afkreeg :-( En ik snap wel dat Rutte het moet doen hoor, want hij is keihard zinkende: Kijkt u even mee naar de uitgeschreven staatsleningen gedurende ¾Bruin Netto uitgegeven DTC's, looptijd 1 jaar November- 3,2 Miljard December- 0.0 Miljard Januari-- -7,9 Miljard negatief Februari-- 1,8 Miljard Maart---- 9,7 Miljard April---- 4,4 Miljard Summa Sumarum heeft onze zogenaamd druk bezuinigende Regering dus alweer voor 154 MILJARD aan staatsleningen uit moeten schrijven. 154 Miljard ? http://tinyurl.com/Ruttes-Staatsschuld-Spektakel Er zou toch juist 18 Miljard bezuinigd worden ??? En ondertussen word Nederland een nog aantrekkelijker BELASTING PARADIJS gemaaktdoor Rutte C.S. gemaakt is dan Liechtenstein of de Bermuda's... http://www.taxresearch.org.uk/ [quote] So why is the Netherlands a tax haven? I and my co-authors largely answered this question in this publication, but let’s summarise why. First, although it’s headline tax rate is 25.5% it has numerous deliberate loopholes in its tax system that allow companies to avoid tax. In particular it deliberately offers companies who would not otherwise seek to be resident within its territory the means to reduce their tax charges on interest, royalties, dividend and capital gains income from foreign subsidiaries. This is largely through an arrangement they call a ‚ 'participation exemption' that exempts dividends and capital gains from subsidiary companies abroad from corporate income tax in the Netherlands. A second reason is the unusually large Double Taxation Treaty (DTT) network that substantially reduces withholding taxes on dividend, interest and royalty payments between treaty countries and the Netherlands which in combination with the participation exemption means that investment income enjoys very low rates of tax in the Netherlands. [/quote] En geeft ie speculerende huisjesmelkerts ook nog eens 4% belastingkorting over al die onderhandse verkopen waarmee malafide makelaars zichzelf verrijken... Zelfs Harry Mens blijkt in die prijsopdrijvende mallemolen mee te draaien, waar Elco Brinkman als kaartjesverkoper de toelating lijkt te regelen... [quote] De opdracht voor de transactie zou afkomstig zijn van Jan van V., de Heemsteedse projectontwikkelaar die als hoofdverdachte geldt in de vastgoedfraudezaak. Van V. was indertijd directeur projectontwikkeling bij het Bouwfonds, en viel direct onder Cees H. Het geld voor Mens was afkomstig uit een geheim potje dat de hoofdverdachte buiten het Bouwfonds om had aangelegd. Cees H., ooit kandidaat-minister voor de LPF, was tot zijn aanhouding in 2007 één van de grand old men van het vastgoed en adviseur van de overheid. Justitie onderzoekt of H. is omgekocht. Na zijn afzwaaien bij het Bouwfonds zou hij grote bedragen hebben ontvangen zonder dat daar wederdiensten tegenover stonden. [/quote] Want wie denkt dat het gaat om de huizenverkoop te stimuleren trapt met open ogen in het zoveelste Pyramide spelletje waarbij de belasting betaler het bokje is, let maar op het zullen vooral projectontwikkelaars en huisjesmelkers zijn die opeens hele pakketten huizen in bulk binnen een paar uur van stroman naar stroman schuiven om zo de Belasting een poot uit te draaien (en de huizenprijs verder de hemel in te speculeren) De Nederlandse huizen prijzen worden al decennia middels speculatie en bewust huizen tekort te hoog gehouden, een daling van de prijzen zou juist de instappers ten gunste komen, maar nee alleen iemand die al een huis *heeft* krijgt echt een voordeel. De starters daarentegen zullen de huizenprijzen verder buiten bereik zien stijgen :-( Meer weten over de Malafide pratijken van Mens, Brinkman c.s.? Kijk voor de Draaimolenconstructie ook wel ABC of Verkoopcarrousel genaamd hier: http://tinyurl.com/Malafide-praktijken-Vastgoed 4. Malafide praktijken met betrekking tot speculatie getypeerd 69 4.1 De verschillende verschijningsvormen van malafide speculatie 69 4.2 ABC-transacties en de ‘verkoopcarrousel’ 71 4.3 Hypotheekfraude en gerelateerde malafide activiteiten 84 4.4 Onregelmatigheden bij aan- en verkoop van panden 90 4.5 De executieveiling als de locatie voor speculatie 100 4.6 Actoren in de vastgoedsector betrokken bij speculatie 109 4.7 Aanpak van malafide speculatie 118

[verwijderd]
[verwijderd]5 jul. 2011 - 19:05

Het was dus een mooi populistisch plan maar helaas niet haalbaar zoals met vele populistische plannetjes

1 Reactie
boeie
boeie5 jul. 2011 - 19:05

Help me even: Ik heb altijd begrepen dat populisme betekend dat je doet wat het volk wil. Wat is daar zo slecht aan in een democratie zoals in nederland? (persoonlijk ben ik niet zo'n groot voorstander van democratie zoals we het in het westen invullen, juist omdat het bij definitie populistisch is)

hasp52
hasp525 jul. 2011 - 19:05

jammer genoeg is dit kabinet geen hoax maar een virus.

1 Reactie
ErnsTT2
ErnsTT25 jul. 2011 - 19:05

Het wachten is op het grootschalig uitbreken van HUS :-( http://tinyurl.com/EHEC-O104-is-endemic-in-humans