Joop

Groningen als wingewest van de Randstad

  •  
15-02-2013
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
323 keer bekeken
  •  
BNNVARA fallback image
Groningen krijgt nu de lasten van het gas maar kreeg nooit de lusten
Groningen wordt geteisterd door aardbevingen en dat houdt voorlopig niet op. Het wachten is op een echt zware aardbeving, van 4 of meer op de schaal van Richter en op de eerste gewonden of wellicht zelfs doden. Het staat namelijk vast dat er nog meer en zwaardere aardbevingen komen, zo blijkt uit onderzoek door het Staatstoezicht op de Mijnen. De oorzaak is de decennialange gaswinning die in Groningen heeft plaatsgevonden.
Het risico daarvan in de vorm van bodemdaling, grondverzakking en aardbevingen, was bekend bij iedereen. Maar Nederland heeft zijn welvaart mede te danken aan het gas in Slochteren en verdient daar nog steeds zo’n 12 tot 14 miljard euro per jaar mee. Het ecologisch risico en de daarmee samenhangende schade is al die tijd veronachtzaamd, typerend voor de oude economie. Er zijn nooit extra maatregelen genomen om, samen met de bevolking, huizen en gebouwen te stutten en te verstevigen, zoals elders in Europa wel gebeurt. 
Over 10 tot 15 jaar is het gas in Slochteren op en is het economische sprookje uit. Gek genoeg heeft vooral de Randstad geprofiteerd van de enorme welvaartsgroei en Groningen veel minder. Groningen is al decennia lang een pinautomaat voor de Randstad waar je geld uittrekt. Een fors deel van de aardgasbaten is gestort in het Fonds Economische Structuurversterking (FES), waarvan o.a. grote infrastructurele projecten als de Betuwelijn en Hogesnelheidslijn werden gefinancierd. Maar niet de beloofde en door Groningen gekoesterde Zuiderzeelijn, die is er nooit gekomen. Van alle FES-fondsen is bijna 90% geïnvesteerd in de Randstad en slechts 1% in Groningen.
Kortom, vooral de Randstad heeft geprofiteerd van de aardgasbaten, Groningen in veel mindere mate. Sterker nog, Groningen dreigt nu ook op te draaien voor de economische schade van de gaswinning. Groningen krijgt nu de lasten van het gas maar kreeg nooit de lusten.
Wat is nu gaswijsheid? Gesuggereerd is om gas terug te nemen en de komende jaren tot 40% minder gas te winnen. Dat geeft echter geen enkele garantie op minder (hevige) aardschokken en zorgt er voor dat we nog langer afhankelijk blijven van gas. Voor de toekomstbestendigheid van Nederland zou het dus beter zijn om snel van onze gasverslaving af te komen en het nog resterende gas in 10 a 15 jaar op te maken. In de tussentijd bouwen we hard aan een infrastructuur voor schone energie en gebruiken we gas alleen als (tijdelijke) transitiebrandstof.
Groningen verdient echter meer en beter: grootschalige compensatie voor de onvermijdbare schade en een impuls voor een regionale economie rondom schone energie. De zogenaamde bio-economie is voor Groningen op termijn veel lucratiever dan de fossiele energie economie, waar nu meer dan 15 miljard euro in wordt gepompt, onder meer in de vorm van kolen- en gascentrales. Groningen dreigt zo in de toekomst te eindigen als een ecologische woestijn, à la het Ruhrgebied in Duitsland.

Meer over:

opinie, economie
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (19)

mamamaria
mamamaria15 feb. 2013 - 12:13

Helemaal mee eens. De politiek moet eens beter naar deze hoogleraar luisteren. En nu eens graag geen denigrerende commentaren van mensen die het allemaal weer beter denken te weten.

rikus1
rikus115 feb. 2013 - 12:13

Het wordt nog erger de NAM gaat starten bij Veendam. Voor ze aan de slag gaan moet er duidelijkheid komen wie garant staat voor de waarde vermindering van de huizen in het gebied

lembeck
lembeck15 feb. 2013 - 12:13

Waarom wordt er niet een deel van de baten gebruikt om alle woningen, stallen, schuren enz aarbevingsbestendig te maken? Of stuurt Kamp aan op Eigen Risico, zoals bv in Rotterdam en Dordrecht met de paalrot? Veroorzaakt door de plaatselijke overheden van gemeente en waterschap....

JongLinks
JongLinks15 feb. 2013 - 12:13

Ik zie in Groningen dat er veel mis gaat, maar het is totaal niet zo dat ze geen baat hebben bij de gaswinning. Dat het slecht gaat in de provincie Groningen komt eerder omdat er voor de rest weinig activiteit is. De acties die nu moeten worden genomen zijn: - minder gas winnen. - de NAM niet meer zelf verantwoordelijk maken voor de uitbetaling bij schade, maar een onafhankelijke pot maken. - zorgen dat de bedrijvigheid die er net over de grens in Duitsland wel is ook in Groningen komt. - de enorme kennis die er op de RUG en aan de Hanze wordt vergaart binnen de provincie houden.

rbakels
rbakels15 feb. 2013 - 12:13

De oplossing: 1) wordt Eurofiel 2) bepleit een onafhankelijk Groningen 3) verzamel stemmen 4) splits u af van de rest van Nederland - ministaatjes zijn in een EU context zeker levensvatbaar. Delfstoffenrijke landen splisen zich wel vaker af. Groningen zou niet het eerste "land" zijn. Groningen telt bijna 3000 km2. er zijn bijna dertig lanen op de wereld (van de 191) die kleiner zijn, waaronder Singapore en Luxemburg.

SocialDarwinistisch
SocialDarwinistisch15 feb. 2013 - 12:13

Nah, ze hebben daar in Groningen in ieder geval geen last van arbeiders met stoflongen. Daar is een scheurtje in je spauwmuurtje niets bij. Kom op niet zo zeuren daar in Groningen

GingerTed
GingerTed15 feb. 2013 - 12:13

De Randstad en andere delen van Nederland zijn juist wingerwesten van deze regio in Groningen. Ze worden grotendeels onderhouden door de economische activiteiten in andere delen van Nederland. De opvatting dat het gas van de Groningers is, is een misvatting die gebed is in een Blut und Boden-gedachte. De Groningers zijn mét de rest van de Nederlanders eigenaar ervan als burgers van de natie, en niet zij alleen omdat zij op de grond in casu wonen.

4 Reacties
Voice
Voice15 feb. 2013 - 12:13

Dat zou ik ook zeggen als ik een Hollander/Randstedeling was. Zo hebben de Hollanders precies hetzelfde gedaan met Limburg, de kolen uit de grond gehaald, niets geïnvesteerd in de industrie of universiteiten. De mensen die werkloos werden een uitkering geven aan dan is het verder wel goed. Hollanders zijn niet veel anders als ze waren in 1700, het zijn gewoon kolonialisten, die alleen maar met zichzelf bezig zijn, als ze het in de Randstad maar goed hebben en dat de mensen daar werk en goede infrastructuur hebben dan is het goed, de rest van de provincies kunnen barsten. Als er minder in de Randstad zou worden geinvesteerd, zouden veel meer mensen weg trekken uit de Randstad en landelijker gaan wonen, omdat daar dan ook werk op niveau zou zijn, waar hoog opgeleiden zouden kunnen werken. Nee, de primeur moet en mag alleen maar geconcentreerd zijn rond steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en 1 stad daarbuiten en dat is Eindhoven. En Eindhoven heeft dit te danken aan Philips en in meer of mindere maten DAF, daarom is Eindhoven nog van enige betekenis in NL/de wereld. Het geld zou eens wat eerlijker verdeeld moeten worden ipv alleen maar uit te geven aan Randstedelingen.

marietjejansen
marietjejansen15 feb. 2013 - 12:13

De Randstad is een wingewest voor Groningen? Leg eens uit?

JanVG2
JanVG215 feb. 2013 - 12:13

je bedoelt dat Griekenland ook een deel moet hebben, omdat we samen in Europa zitten. Jouw Nederland-argument is veel te veel Blut und Boden

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen15 feb. 2013 - 12:13

[De Groningers zijn mét de rest van de Nederlanders eigenaar ervan als burgers van de natie, en niet zij alleen omdat zij op de grond in casu wonen] Zo zie je maar, het heeft alles te maken met historisch tamelijk willkeurig geevolueerde grenzen. Daarom moet de EU snel Noorwegen annexeren, en 1 staat worden. Dan kunnen we met de Noordzee olie al onze problemen oplossen.

[verwijderd]
[verwijderd]15 feb. 2013 - 12:13

Dat klinkt als een heel mooi verhaal, maar voor wie iets verder denkt weet dat het volslagen onzin is. Als het Westen van Nederland er niet was geweest dan hadden grote delen van Drente en Oost Groningen nog steeds mensen gekend die turf staken en in plaggenhutten leefden. Het is aan een zeer onzelfzuchtige houding van de rest van nederland te danken dat met name Noordoost Nederland uit een mensonterende armoeds situatie verlost werd. Dat men door Slochteren in staat was om zich te revancheren is heel mooi, maar maakt het gebruik van een woord als "wingewest" heel erg wrang.

3 Reacties
JanVG2
JanVG215 feb. 2013 - 12:13

Als het westen deel van de noordzee was geweest waren Kampen en de Delzijl nu de grote zeehavens van Nederland. In de tijd an Hanze, toen de randstad één groot moeras was zorgden de havens in het oosten ervoor dat hier genoeg economische activiteit was om de hollanders uit het moeras te trekken ....

techneutje2
techneutje215 feb. 2013 - 12:13

"Als het Westen van Nederland er niet was geweest dan hadden grote delen van Drente en Oost Groningen nog steeds mensen gekend die turf staken en in plaggenhutten leefden. Het is aan een zeer onzelfzuchtige houding van de rest van nederland te danken dat met name Noordoost Nederland uit een mensonterende armoeds situatie verlost werd. " Verklaar u nader, gaarne met voorbeelden!

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen15 feb. 2013 - 12:13

[Als het Westen van Nederland er niet was geweest dan hadden grote delen van Drente en Oost Groningen nog steeds mensen gekend die turf staken en in plaggenhutten leefden.] Wat een onzin. Als West Nederland er niet was geweest was Noord Nederland nu Dubai aan de Eems, met Miljarden Gas-dollars, en slechts een handvol mensen om het geld op te maken.

Anonimus2
Anonimus215 feb. 2013 - 12:13

Ik wil best uw stelling aannemen dat een te groot deel van aardgasbaten niet naar Groningen zelf gaat maar de onderbouwing vind ik matig. Zelfs als ik u op uw woord geloof wat betreft de 90% / 1% verdeling, snap ik niet waarom u bijv. de Betuwelijn beschrijft als slechts een 'investering in de randstad'. Ook heb ik eerder van Groningers begrepen dat men juist vindt vrij behoorlijk te zijn gecompenseerd door de NAM. Niettemin help ik u hopen ik dat Groningen, mét investeringen uit Den Haag, uitgroeit tot een duurzame energiehub in de komende jaren. En dat de Groningers niet (zoals veel andere Nederlanders) gaan lopen zeiken dat een paar windmolens hun leven ondraaglijk maken, in plaats van aan te pakken en te innoveren. Met de Energy Academy e.d. is in ieder geval een begin gemaakt. Ik neem aan dat dit grotendeels door het Rijk is gefinancierd maar zo niet: Hulde aan de Groningers.

1 Reactie
marietjejansen
marietjejansen15 feb. 2013 - 12:13

Donder ook eens wat windmolens op de Tweede Maasvlakte. Of in het centrum van Amsterdam. Doen zij ook eens iets aan energiebaten, in plaats van het alleen maar op te maken aan rare geldverslindende projecten. Amsterdammers krijsen al moord en brand als er drie huizen verzakken vanwege een overbodige, door Groningers betaalde metrolijn. Doe eens iets terug, of heb in ieder geval het fatsoen Groningers te compenseren en niet verder af te knijpen.

FritsGuevara
FritsGuevara15 feb. 2013 - 12:13

De aardgasbaten komen toch op 1 grote hoop geld? Groningen krijgt er wel een heleboel voor terug. We hebben hier een ontzettend sociaal systeem, met werkloosheidsuitkeringen, defensie en noem maar op, die allemaal collectief prima door de overheid zijn geregeld. OK Groningen zou beter af zijn geweest als het een zelfstandig land zou zijn geweest, maar om nou te zeggen dat ze niets terugkrijgen, gaat wel erg ver. Laat de Groningers toch ook eens gewoon de kans en de ruimte krijgen om SOCIAAL te zijn. Gewoon, wat ze zelf niet opstoken aan hun eigen gas, afstaan aan de groep. Het groepsbelang gaat voor het eigenbelang!

1 Reactie
marietjejansen
marietjejansen15 feb. 2013 - 12:13

Wat krijgen ze terug dan? Heb ik iets gemist?