Joop

GroenLinks wil landelijk verbod op megastallen

  •  
19-03-2010
  •  
leestijd 1 minuten
  •  
kathedraal.jpg
'Megastallen een ramp voor het milieu'
GroenLinks zal begin april in de Kamer een voorstel doen voor een landelijk verbod op megastallen.
Dat staat te lezen op de website van GroenLinks. Kamerlid Tofik Dibi vindt dat er een einde moet komen aan de ongelijkheid die is ontstaan doordat iedere provincie daar anders mee omgaat. Dibi:
Veel boeren willen helemaal geen megastallen bouwen. Het is voor hen ook eerlijker als iedereen hetzelfde behandeld wordt. Bovendien zijn de megastallen een ramp voor het milieu, vanwege de enorme mestoverschotten, grootschalige import van veevoer en aantasting van het landschap. Dit zijn hele belangrijke redenen om nu een nationaal verbod in te stellen. Als we er nu geen stokje voor steken, dan worden boeren om te kunnen blijven concurreren gedwongen om zo’n megastal te beginnen. We moeten naar minder dieren in plaats van naar meer. Dat is niet alleen in het belang van dier en milieu, maar ook de veehouders zelf hebben daar belang bij.

Meer over:

nieuws, groen,

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (20)

Hanskraaysr
Hanskraaysr19 mrt. 2010 - 8:45

Dibi is ergens tegen vanuit de onderbuik en verzint er een paar argumenten bij. Sterkte in het debat, Tofik!

Klaas2
Klaas219 mrt. 2010 - 8:45

Dibi is op zijn wenken bediend. Gefeliciteerd!!! Brabant werpt dam op tegen megastallen http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1361160.ece/Brabant_werpt_dam_op_tegen_megastallen citaat: "Zelfs het CDA, boerenpartij bij uitstek en van oudsher aan de macht in Brabant, riep op tot een 'fundamentele herbezinning' en ging daarbij op opvallende wijze door het stof: 'Wij hebben de afgelopen jaren onvoldoende oog gehad voor wat rentmeesterschap betekent', aldus het CDA-Statenlid Conny Kerkhof. Van links tot rechts volgden de andere partijen haar in hun oproepen tot een koerswijziging."

omaoeverloos
omaoeverloos19 mrt. 2010 - 8:45

"Als we er nu geen stokje voor steken, dan worden boeren om te kunnen blijven concurreren gedwongen om zo'n megastal te beginnen" Wanneer GL dit argument gaat gebruiken is ze op de verkeerde weg. Dan zouden we supermarkten en megastores ook moeten verbieden. "Bovendien zijn de megastallen een ramp voor het milieu, vanwege de enorme mestoverschotten, grootschalige import van veevoer en aantasting van het landschap." gaat ook nergens over, immers, een koe vreet en poept net zoveel in een kleine als in een grote stal. Over de aantasting van het landschap te spreken is voor GL bovendien ziet zo slim, zij zijn het toch die het hele land en de kust met die afzichtelijke zwaaipalen willen volzetten?

1 Reactie
TheGreenMachine
TheGreenMachine19 mrt. 2010 - 8:45

Wat een verschrikkelijk irritante bemoeizucht weer van de NIMBY-grachtengordelpartij. Laat boeren daar eens zelf over beslissen! In plaats van zeer rigoureuze verboden in te voeren vanuit idealistisch oogpunt, steunend op onduidelijke cijfers, waar de portemonnee van de consument het directe slachtoffer van is.

JoopSchouten
JoopSchouten19 mrt. 2010 - 8:45

Goed idee. De vrije markt heeft geen oog voor het milieu of mensen. Jammer voor de boeren. Maar gezondheid gaat boven alles.

3 Reacties
Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa19 mrt. 2010 - 8:45

Liever naast een boerderij wonen dan naast een smerig bedrijf dat witte giftige wolken uit zijn neus naar de hemel spuit.

omaoeverloos
omaoeverloos19 mrt. 2010 - 8:45

"Jammer voor de boeren" Jammer voor de consument, immers "geen boer, geen voer". Bovendien lost een nationaal verbod niets op, dan wijken de lieden die deze megastallen exploiteren, die ik geen overigens boer zou durven noemen, gewoon uit naar een ander land.

TheGreenMachine
TheGreenMachine19 mrt. 2010 - 8:45

-{Jammer voor de boeren. Maar gezondheid gaat boven alles.}- Tuttut, wat een paternalistisch gepoch zeg. Er is al tientallen jaren veeteelt op grote schaal hier en dan zou het nu ineens heel slecht zijn voor de volksgezondheid? Even slecht als een fabriek met rokende schoorstenen? Houd toch op. Grappig verder dat u het heeft over de vrije markt die geen oog heeft voor mensen, maar dat zelf wel zonder pardon een (groot deel van een) beroepsgroep zonder werk wilt zien. ("Jammer voor de boeren.") Hoezo hebben "de Mensen" daar voordeel aan? Wat doet u zelf eigenlijk voor werk, dat u met een dergelijk dedain over boeren staat te praten?

kikilotta2
kikilotta219 mrt. 2010 - 8:45

De discussie over Megastallen wordt mijns inziens op onjuiste wijze gevoerd. Het begint met de vraag: Wat is een Megastal? Is dat een stal waar 1000 varkens in zitten of 10.000 varkens, een stal met verdiepingen of een stal die 1 ha groot is? Daar is nog altijd geen eenduidigheid over. En eigenlijk is dat ook niet interessant. Want ook de boeren die geen 'megastal' hebben, houden hun dieren om vlees te produceren in iets dat wij bio-industrie noemen. Size doesn't mather... Waarom is het erger om een grotere stal te hebben. De dieren in deze industrie worden allen op dezelfde wijze gehouden, in het ene geval zijn het alleen maar nog meer dan in het andere geval. Schaalvergroting heeft voor het milieu voordelen ten aanzien van bijvoorbeeld vervoer van en naar de boerderij toe. Dankzij allerlei luchtbehandelingsystemen die voor grote stallen rendabeler zijn komt er bijna geen ammoniak meer vrij en wordt ook de geur gereduceerd. Megstallen verbieden is symboolpolitiek. Een verbod op de bio-industrie, dat zet zoden aan de dijk! Voor dierwelzijn dan, niet voor het milieu. Het biologisch houden van varkens is niet per definitie milieuvriendelijker, zeker niet wanneer de vleesconsumptie wel op hetzelfde peil blijft.

1 Reactie
Frank23
Frank2319 mrt. 2010 - 8:45

100 000 kippen 10000 varkens 2500 kalveren

Frank23
Frank2319 mrt. 2010 - 8:45

Megastalen zijn ALLEMAAL uitgevoerd met luchtwassers waardoor de uitstoot lager is dan bij kleine stallen. Verder is er inderdaad geen verschil tussen de mesthoeveelheid van een kalf in een megastal en 1 in een kleinere. En hoe gaan we dat dan bepalen? Ja we hebben een vrije markteconomie, maar niet voor boeren! De totale markt wordt niet groter, er is sprake van rechten, dus of dieren nu geïmporteerd moeten worden voor megastallen of gewone, maakt geen verschil. Joop blijft ongenuanceerde berichten overnemen. Het verschil tussen links en rechts blijkt hem alleen in de onderwerpen te zitten. Tofik vind dat de boeren die geen megastal willen bepalend moeten zijn, erg raar. Vliegveld Weeze zal ook liever niet willen dat Schiphol uitbreid. Gelukkig is er de EU, waardoor deze symboolpolitiek niet zal lukken. Haha megastal, ga maar eens over de grens kijken! Grtz

1 Reactie
Leefbaar
Leefbaar19 mrt. 2010 - 8:45

Ook hier zijn je uitspraken over wat je op een ander punt feiten noemt op zijn minst discutabel. Het onderzoek van Prof. Melse heeft aangetoont wat anderen al jaren roepen nl: luchtwassers zijn er in verschillende kwaliteiten en als het machientje bromt wil het nog niet zeggen dat het ook daadwerkelijk filtert. Zo is het dat een bio wasser terug kan vallen van een filtering van PM10 (geen PM 2.5!) van de gestelde 95% naar 60% of zelfs minder. Daar ligt gelijk de brug naar het door jou veronderstelde feit dat er een begrenzing op de veestapel zou zitten. Formeel gezien heb je gelijk, staarten en rechten zijn er echter een luchwasser mag (mis)(ge)bruikt worden om het milieuvoordeel om te zetten in dieren. Overigens is de fijnstofnormering PM10 een norm waar we al vanaf 1996 aan moeten voldoen en tot op de dag van vandaag (14 jaar !!) nog niet aan voldoen. Daarmee verklaar je de stijging van de varkenstapel met 1,2 miljoen in 2 jaar tijd. Hoe gaan we dat bepalen ? Misschien is een gebiedsgerichte aanpak een betere oplossing. Een plafond voor ammoniak en stikstof waarbij in het gebied de keuze gemaakt wordt aan wie de totale milieuruimte gegeven wordt. Dit is wat men niet verteld en waarom de discussie vast loopt op groot groter grootst. Nederland zit met een enorme opgave voor wat betreft reducties. Door geen eisen aan de landbouw te stellen veroordeel je de mobiliteit, industrie en woningbouw tot grotere opgaven van reductie. De koek is op en er zijn teveel vragers. De hier geopperde mogelijkheid van vergisting betekend alleen dat door een andere manier van mestverwerking er meer dieren gehouden mogen worden. Vanuit economisch oogpunt is er dan nog de vraag, hoe lang kan deze bulkbenadering nog als je weet dat vervoersbewegingen in rondshoppen naar het goedkoopste voer het enige instrument is om nog een betere prijs te maken. Zeugenbedrijven hebben nog een mogelijkheid e.e.a. in hun bedrijfsvoering te veranderen maar dan stopt dat ook. En dan.... na 10 jaar ... beste frank heb jij wel eens een gat van 5 hectare gezien, hoe in vredesnaam krijgen we die weer gevuld..... er bestaan namelijk niet genoeg caravans in nederland om die ruimten op te vullen... overigens welke grens heb je het ? bij Polen ? :D

geejeehaa
geejeehaa19 mrt. 2010 - 8:45

Mooie woorden Tofik. En dan nu de realiteit: grootschaliger productie betekent lagere productiekosten. Dat geldt ook in de landbouw. Kleinere boerenbedrijven = veel hogere prijzen landbouwproducten. Leg dat eerst maar aan de consument uit voordat je de bouw van megastallen aanpakt.

2 Reacties
Klaas2
Klaas219 mrt. 2010 - 8:45

Het hangt ervan af hoe je het berekent. Grote stallen zijn een belasting voor het regionale milieu, omdat de vlees/melk-productie van een groot gebied gecentraliseerd wordt. Niemand wil naast een stal met een miljoen varkens wonen. Het is gewoon een feit. Een volgend nadeel van grootschalige mest productie is dat de natuurlijke verwerkingskracht niet meer toereikend is om het probleem op te lossen. Uitrijden van mest van 100 dieren kan heel goed, op een paar hectare. Maar uitrijden van de mest van 1 miljoen dieren, dat is onmogelijk, dus er is netto meer productie van lastig te verwerken mest. Het beweiden van 1 miljoen dieren is onmogelijk, dit betekent dat laagdrempelige voedselvoorziening wegvalt. Alles wat de dieren eten zal moeten worden aangekocht uit grootschalige landbouw gebieden. Kleine stallen (100 dieren) kunnen maandenlang dieren in de wei zetten, en zonder noemenswaardige overlast voor het landschap de dieren door de weide laten voederen. Een volgend nadeel van grote stallen is de kwetsbaarheid voor besmettelijke ziekten. Er worden in grote stallen per dier meer medicijnen gegeven dan in kleine stallen. Stallen van minder dan 100 dieren zijn vaak nagenoeg medicijn-vrij.

sam tosha
sam tosha19 mrt. 2010 - 8:45

We hebben het hier niet over landbouw maar over vleesindustrie. En het wordt - Daar waar met vroeger een keer hooguit twee keer per week vlees at - hoog tijd dat de consument vet meer gaat betalen voor het zo gewoon geworden stuk vlees. Beter voor gezondheid, milieu en minder dierenmishandeling.

StevenGeurts
StevenGeurts19 mrt. 2010 - 8:45

Ik ben het in grote mate eens met het GL standpunt, Dibi gaat alleen voorbij aan belangrijk punt: De bouw van megastallen zou hand in hand moeten gaan met de afbraak van kleinschaligere veehouderij. Als de veestapel in aantallen gelijk blijft bieden megastallen een milieuvriendelijker alternatief. Doordat er zuiniger kan worden omgegaan met energie en er minder transport nodig is is de CO2 uitstoot van een megastal stukken lager dan dat van een aantal normale boerderijen bij elkaar. Ook voor het dierenwelzijn kan een belangrijke slag geslagen worden: megastallen kunnen modern en met de laatste technieken gebouwd worden, waarbij veel aandacht kan worden gegeven aan dierenwelzijn, ipv vast te zitten aan de bio-industrie van nu. Een risico vormt de gezondheid. Een megastal ruimen is natuurlijk een veel groter verlies dan een boerderij leeghalen.. Een ander nadeel is de werkgelegenheid. Veehouders zullen mee moeten verhuizen met hun veestapel, of overstappen op ander werk/andere producten. Een megastal biedt nu eenmaal minder banen dan de losse boerderij bij elkaar. Belangrijk is echter wel, dat er natuur of biologische landbouw in de plek van de huidige veehouderij komt. Anders het precies waar Dibi voor vreest: alleen maar méér van hetzelfde. Kort samengevat, MITS de huidige veehouderij vervangen wordt door megastallen: + milieuvriendelijker + diervriendelijk + goedkoper - gezondheidsrisico's - aantal boeren moeten overstappen naar ander werk

2 Reacties
omaoeverloos
omaoeverloos19 mrt. 2010 - 8:45

Dat hadden ze in de USSR ook, daar heette het fenomeen de kolchoz. Gewoon alle boeren onteigenen en verplicht vrijwillig te werk stellen in de megastal. Komen er meteen allemaal van die leuke boerderijtjes op de markt.

Kappasnor
Kappasnor19 mrt. 2010 - 8:45

"De bouw van megastallen zou hand in hand moeten gaan met de afbraak van kleinschaligere veehouderij." Goed nieuws: De totale productiequota in Nederland liggen al jaren vast. Dus de bouw van megastallen *kan* alleen maar hand in hand gaan met de afbraak van kleinschaligere veehouderij.

GeorgeBeltram
GeorgeBeltram19 mrt. 2010 - 8:45

Voor het dierenwelzijn natuurlijk een goede zaak, maar tevens een maatregel die in praktijk effect zal missen: uiteindelijk laten mensen op dit moment hun keuze voor vlees meer door de prijs daarvan bepalen dan door hoe "verantwoord" het is. Aangezien we in Europa een vrij verkeer van goederen en diensten zal het verbieden van megastallen in Nederland niet resulteren in een meer verantwoorde vleeskeuze, maar in meer megastallen in het buitenland. Een overstap van megastallen naar een duurzame landbouw zal niet door regulering kunnen plaatsvinden, maar zal alleen plaats kunnen vinden doordat consumenten andere keuzes gaan maken. De maatregel waar Groenlinks mee komt verplaatst het probleem

1 Reactie
Patrick195
Patrick19519 mrt. 2010 - 8:45

het beindigen van slavernij begon ook met het verbeteren van hun omstandigheden...ja , dieren zijn moderne slaven. Ik ben tegen.