Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

GroenLinks van buiten, blauw van binnen

  •  
18-10-2013
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
Volgens Andrée van Es is een economische crisis het juiste moment om mensen hun recht op bijstand te ontzeggen
Ik was een tijd geleden bij Andrée van Es op bezoek. Een voormalig links icoon, fractievoorzitter van de PSP in de jaren tachtig. Zo iemand waar mijn ouders glazige ogen van krijgen. Vandaag de dag is ze een bestuurlijk zwaargewicht van GroenLinks. De tijd dat ik haar sprak was het begin van haar wethouderschap in Amsterdam. Daar gaat ze over de portefeuilles Werk, Inkomen en Participatie, Diversiteit en Integratie, Inburgering en Bestuurlijk stelsel.
Een hele mond vol. De wethouder wilde mensen met ideeën om zich heen verzamelen. Een soort informele politieke adviseurs. Ik herinner me nog dat ze me in nette bewoordingen vroeg hoe ik tegenover het “Marokkanenprobleem” stond. Ze vermeldde enigszins trots – zoals voormalige linkse mensen dat plegen te doen die het licht hebben gezien en zich ‘realistisch’ wanen – dat ze een harde koers wilde gaan varen.
Ik antwoordde dat er naar mijn smaak te veel sprake was van stigmatisering. Dat de wethouder misschien een wat constructievere rol zou kunnen spelen in het debat door meer nadruk te leggen op mogelijke oplossingen. Zoals het bestrijden van de grote jongerenwerkloosheid: leerwerkplaatsen, stageprojecten, dat soort dingen. Het anders zo innemende gezicht van Van Es nam een zorgelijke uitdrukking aan. Oeps. Dat was duidelijk niet wat ze wilde horen. Bij het afscheid was haar lichaamstaal makkelijk te lezen, ik was afgeschreven als (te) links. Nooit meer wat van teruggehoord.
Er is iets met die generatie van voormalige linkse bestuurders. Een onvermogen om standvastig te zijn en onpopulaire posities in te nemen, om principes voor politieke carrière te plaatsen. Om voor zichzelf te denken in plaats van mee te deinen met de heersende politieke wind. Het verbaast me dan ook weinig dat Andrée van Es een centrale rol speelt in de lobby om de uitkering stop te zetten van mensen die langdurig in de bijstand zitten. Ik weet van een goede vriend die werklozen begeleidt dat de bijstand een verzamelplek is voor mensen die maatschappelijk niet fantastisch functioneren. Niemand zit voor zijn plezier langdurig in de bijstand. Maar dat stopt politici niet, het is om een of andere reden zeer populair om in tijden van crisis op arme mensen te korten.
In een recent debat in de Rode Hoed sprak Andrée van Es over haar plannen met Clairy Polak. Het glibberige taalgebruik spreekt boekdelen. De bijstand is een bodem, een bestaansminimum, en dat is wel zo netjes en humaan. Maar Van Es zou het maar wat fijn vinden als mensen door die bodem heen zouden kunnen zakken:
Als mensen geen andere bron van inkomsten hebben, de bijstand is toch terecht en natuurlijk ook echt de bottom line, de bodem, maar nu lijkt het wel alsof het is, of, hè via een werkloosheidsuitkering kom je in de bijstand, en daar blijf je dan. En ik zou in die zin zou ik het vervolgens terecht vinden om het besef, dat dat een tijdelijk vangnet is waar je echt zelf alles aan moet doen om daar weer uit te komen, die druk zou ik graag willen opvoeren, en als dat dan zou moeten door te zeggen ja, het is tijdelijk, dat betekent ook dat we na een jaar of twee jaar echt gaan kijken heb jij dit nog wel nodig, dat dat misschien zelfs ook nog wel als consequentie zou kunnen hebben dat je erdoor mensen mee stopt.
Dit alles natuurlijk, voor hun eigen bestwil. En met pijn in haar hart.

Meer over:

politiek, opinie
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (28)

tinekea2
tinekea218 okt. 2013 - 13:58

Strak staaltje "vooral horen wat je horen wilt" Merijn de Socioloog!

WendyB2
WendyB218 okt. 2013 - 13:58

Enige tijd geleden was er zo'n bestuurder in Amsterdam, weet niet wie, die op het fantastische idee was gekomen dat Amsterdam teveel mensen met lage inkomens had en zich meer moest richten om mensen met een modaal inkomen aan te trekken. Hij had blijkbaar niet door dat élke gemeente in Nederland hetzelfde doel nastreeft, zonder zich te bekommeren over de vraag waarom die modaalverdienenden naar Amsterdam zouden willen komen. Goed verdienenende mensen trek je namelijk aan als er in de lokale economie geld te verdienen valt. Als je meer goedverdienende mensen in je stad wilt hebben moet je je dus bezig gaan houden met het creëren van een vitale lokale economie, en niet door dure, onverkoopbare huizen te gaan bouwen. Je kunt bijvoorbeeld de creatieve bedrijvigheid stimuleren met veel initiatieven voor kweekvijvers van talent, zoals gesubsidieerde theaters. Of lokale bedrijvigheid steunen door bijverdienen als deeltijd zelfstandige in de bijstand te legaliseren en te stimuleren. Zoals de kansloze, oudere, langdurig werkloze allochtoon die in zijn schuurtje fietsen gaat repareren tegen een schappelijke vergoeding.

Bakoe
Bakoe18 okt. 2013 - 13:58

Ja dat is de makke met al langer zittende linkse bestuurders. Ze schuiven steeds verder op naar rechts, zal wel te maken hebben met compromis op compromis, en halen uiteindelijk D66 en de VVD rechts in. Grappig is dat ze zichzelf wel links blijven noemen en dus totaal hun eigen positionering uit het oog zijn verloren.

ElChe
ElChe18 okt. 2013 - 13:58

"Ik was een tijd geleden bij Andrée van Es op bezoek. Een voormalig links icoon, fractievoorzitter van de PSP in de jaren tachtig. Zo iemand waar mijn ouders glazige ogen van krijgen." Ik heb van haar nog nooit glazige ogen gekregen en zie haar als icoon die de PSP om zeep heeft geholpen, door vooral zand in de ogen te strooien en daarna vooral een blinddoek voor de ogen van anderen gebonden heeft, waardoor ze bijzonder goed haar ogen de kost kon geven.

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen18 okt. 2013 - 13:58

[Niemand zit voor zijn plezier langdurig in de bijstand.] Het grootste deel niet nee. Maar het gaat mensen als van Es natuurlijk juist om dat andere deel dat weldegelijk voor zijn plezier in de bijstand zit. Dat deze mensen er echt zijn heeft Westland heeft werk toch wel aangetoond? Er zijn mensen die als ze moeten werken dat zonder problemen kunnen weigeren en zonder problemen de bijstand kunnen missen... http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/3374246/2013/01/09/Liever-de-bijstand-dan-de-kas.dhtml http://www.omroepwest.nl/nieuws/03-08-2012/32-hagenaars-de-klos-na-weigeren-werk-westland

Woeki Hypo
Woeki Hypo18 okt. 2013 - 13:58

GroenLinks van buiten, blauw van binnen. Of de schrijver gelijk heeft of gedeeltelijk gelijk heeft m.b.t. Andrée van Es kan ik (op dit moment) niet beoordelen. Hans Groen schetst een ander beeld. Toch heeft de schrijver wel gelijk t.a.v. de PvdA en GroenLinks in algemene zin. Ik heb vroeger eerst op de PvdA gestemd en daarna op GroenLinks. En ben om dezelfde reden als kiezer verder naar links opgeschoven. Het steeds meer radicale liberalisme, het neoliberalisme. Een extremisme. Dit wordt in mijn ogen door deze partijen niet of onvoldoende bestreden, er wordt zelfs aan meegewerkt. De schrijver: “Er is iets met die generatie van voormalige linkse bestuurders. Een onvermogen om standvastig te zijn en onpopulaire posities in te nemen, om principes voor politieke carrière te plaatsen. Om voor zichzelf te denken in plaats van mee te deinen met de heersende politieke wind”. Zo zie ik dat ook. Deze “linkse” politiek doet me ook denken aan de “christelijke” politiek. Beide morele bewegingen “links” en “christelijk” zijn in de praktijk hypocriet in hun taak om in de democratie oppositie te bieden aan anti morele bewegingen. Van persoon naar structuur. Ik wil daar het probleem van de “linkse”, “links progressieve” of “progressieve” hogeropgeleiden aan toevoegen. Sommigen uitgezonderd. Hierbij denk ik in de eerste plaats aan de economen. Wat raar dat “linkse” economen het rechts economische denken (een ondeugd en anti moraal) niet meer fundamenteel kunnen bekritiseren. Het lijkt alsof de hogeropgeleiden als deskundigen bij de oligarchen op schoot zijn gaan zitten. Dit samenvallen van deskundigheid en oligarchie ondermijnt het vertrouwen in en de integriteit van wetenschap en politiek. Als de maatschappij veranderd is, dan is dit niet in individualistische zin, maar in oligarchische zin. Woeki Hypo is gematigd liberaal.

rabotnikeh
rabotnikeh18 okt. 2013 - 13:58

Jammer dat de auteur zulke nare motieven vermoedt onder de standpunten van bestuurder van Es. Het feit dat zij nu een ' hardere' aanpak voorstaat kan het gevolg zijn van voortschrijdend inzicht. Een fenomeen dat veel bestuurders overkomt die voorheen de oppositionele strijd aangingen. Jammer dat de auteur hier meteen egoïstische (carrière)motieven aan vast plakt of het meewaaien met alle winden. De auteur maakt op geen enkele manier aannemelijk dat dergelijke motieven de oorsprong vormen van de standpunten van Van Es.

johannn2
johannn218 okt. 2013 - 13:58

Een "harde aanpak" is het algemeen beschaafd Nederlandse eufemisme voor nadrukkelijk geen begrip wensen op te brengen en geen oplossing willen bieden, maar eenzijdig een bestuursprobleem oplossen. En de betroffenen moeten het verder zelf maar uitzoeken. Weer een liberaal probleem minder. Dank zij Van Es.

JoopSchouten
JoopSchouten18 okt. 2013 - 13:58

What a bitch. ... Dit type mensen dienen per direct uit hun functie gezet te worden. ... Als mensen ook die schandalig lage bijstandsuitkering wordt ontnomen zal ik hun opstand van harte steunen.

2 Reacties
toshiba
toshiba18 okt. 2013 - 13:58

Joop, Dat staat er helemaal niet. Wat ze wel bedoelt is heel vaag, maar de conclusie van Merijn is ietwat voorbarig. Vandaar dat ik het programma van GL amsterdam erbij gepakt heb. En dat laat een geheel ander verhaal zien. Misschien heeft Andree zich slecht uitgedrukt oid. Merijn zou om een directe reactie van Andree moeten vragen, want uit zijn eigen verhaal, hear say trouwens, komt het niet duidelijk naar voren.

Bakoe
Bakoe18 okt. 2013 - 13:58

Joop, het is maar kijken tot hoever je kan gaan. Uiteindelijk dient de staat dan ook niets anders dan de financiering van haar bestuurders. Een volk maakt geen revolutie, dat is voorbehouden aan een elitaire intelligentsia. Welnu, die hebben geen enkel belang bij een revolutie momenteel. Die kunnen namelijk fijn bakkeleien over Zwarte Piet. En waarom ook niet, geef mij een reden waarom ik me druk zou moeten maken over het Nederlandse volk?

toshiba
toshiba18 okt. 2013 - 13:58

merkwaardig verhaal Merijn en ook de quote, inderdaad wollig, van het interview biedt geen duidelijkheid. Het programma van GL Amsterdam wel: Bijstandsgerechtigden mogen bijverdiensten houden als een vorm van premieverstrekking. Hiermee wordt – in de praktijk – de oude bijverdienregeling in ere hersteld en worden bijstandsgerechtigden gestimuleerd zelf een weg uit de uitkering te vinden; ► De gemeente sluit voor bijstandsgerechtig - den en Amsterdammers met een inkomen tot 120% van het minimumloon een aanvullende ziektekostenverzekering af en het eigen risico wordt afgeschaft; ► Amsterdam is burgerlijk ongehoorzaam en voert de – door het Rijk verboden – maatre - gelen voor armoedebestrijding opnieuw in: een plusvoorziening voor iedereen die langer dan drie jaar op het minimum zit Dat staat dus haaks op jouw beweringen. Misschien Andree vragen om een reactie?

2 Reacties
hannogroen
hannogroen18 okt. 2013 - 13:58

'Dat staat dus haaks op jouw beweringen. Misschien Andree vragen om een reactie? ' Precies. Van Es weet doorgaans dondersgoed waar ze het over heeft en ik krijg sterk de indruk dat Oudenampsen hier (bewust) zaken uit zijn verband rukt. Waarschijnlijk heeft Van Es het hier over een een specifieke groep jongeren waarvan vrijwel iedere Amsterdammer weet dat je ze met lief zijn alleen niet in beweging krijgt.

MarkHuisman
MarkHuisman18 okt. 2013 - 13:58

In de begrotingsstukken voor 2014 die komende maanden in de Amsterdamse gemeenteraad besproken gaan worden staat: "Het college wil het tijdelijke karakter van de bijstand als vangnetfunctie in de uitvoering meer benadrukken. In 2014 wordt in kaart gebracht of, en zo ja, voor welke klanten de bijstand tijdelijk kan worden toegekend op basis van een inschatting vooraf van de maximale uitkeringsduur’. Hieruit blijkt toch vrij duidelijk dat het citaat van Van Es hierboven -hoe wollig ook- consistent is met haar beleid. En voor degenen die dat beleid verdedigen met een verwijzing naar "bepaalde groepen": 1. Dat gaat dan om een heel kleine groep. Zie Joop Schouten's bronnen vr 18 oktober 2013 22:40 2. Zo begint bijna elke verslechtering: propaganda over de kleine groep die misbruik zou maken om uiteindelijk het hele stelsel af te breken. Er bestaat bij Nederlandse politici en hoge ambtenaren steeds meer interesse in het Amerikaanse systeem van een maximale bijstandsduur. Zie b.v. http://tinyurl.com/ohdxdu3 3. Van Es heeft het over mensen die denken "hè via een werkloosheidsuitkering kom je in de bijstand.." en daar dan kennelijk in willen blijven hangen. Dat zijn dus mensen die eerst gewerkt hebben en dan buiten hun schuld ontslagen worden -anders krijgen ze geen WW- en daarna in de bijstand belanden. En die mensen zouden daar dus bewust op aansturen. Lijkt me een erg omslachtige en moeizame weg naar dat walhalla van de bijstand. Zeker omdat je ook recht op bijstand hebt als je niet eerst gewerkt hebt. Het lijkt er dan ook op dat Van Es niet echt "bepaalde groepen" in haar hoofd heeft maar uiteindelijk naar een ander stelsel wil waarbij de bodem uit het sociale stelsel verdwijnt.

reinouts
reinouts18 okt. 2013 - 13:58

Nou ken ik Andree van Es verder helemaal niet maar ik vind wel dat je hier heel wat aannames doet over haar motivaties die ik verder niet onderbouwd zie. In het algemeen gesproken ga je niet bij GroenLinks omdat je daar zo makkelijk principeloos politiek carrière kan maken.

1 Reactie
Wilbert2
Wilbert218 okt. 2013 - 13:58

Jij beweert het volgende: "In het algemeen gesproken ga je niet bij GroenLinks omdat je daar zo makkelijk principeloos politiek carrière kan maken." Maar deze bewering onderbouw je zelf ook niet, terwijl de titel nu juist suggereert dat het "groenlinkse" slechts de buitenkant is van een partij, die van binnen blauw (=liberaal) is en principes niet meer zo evident zijn bij GL. GL heeft trouwens wel een beetje een probleem, want er is links, rechts en in het midden van het politieke spectrum steeds een duidelijk beter authentiek alternatief. Van Ojik schat goed in dat hij op links dan nog de meeste kans maakt, maar jezelf als links profileren om rechtse doelen te bereiken wordt doorzien. De kiezer is niet gek.

Wilbert2
Wilbert218 okt. 2013 - 13:58

Van Es wil niet alleen de uitkeringen aanpakken. Zij doet met Amsterdam ook graag mee aan experimenten met werken onder het minimum loon, ook al geeft ze daar zelf natuurlijk een andere draai aan. Volg bijvoorbeeld onderstaande links en oordeel zelf: https://www.fnvbondgenoten.nl/nieuws/acties_en_campagnes/Participatie_winnen_met_leren/nieuws/469350-Wethouder_Van_Es_040412/ http://www.mugweb.nl/archief/nieuwe-wet-ondergraaft-minimumloon/ http://amsterdam.groenlinks.nl/node/76623

1 Reactie
toshiba
toshiba18 okt. 2013 - 13:58

Jij mag de link naar GL amsterdam die jezelf geeft wel eens opnieuw lezen. Ze hekelt juist het kabinetsbeleid, dat vind dat je bijstandsgerechtigden zonder problemen met een lagere uitkering aan het werk moet zetten. Zij wijst juist om de complexiteit van het probleem en dat van zijde van de overheid veel meer gedaan moet worden dan alleen eisen op te leggen. Deze bijdrage van Andree op de GL site, weerlegt ook de opvattingen van merijn.

[verwijderd]
[verwijderd]18 okt. 2013 - 13:58

We hebben nu, uit m'n hoofd, iets van 650.000 werklozen. Die doen dus niets. Als we de productie van een werkloze, verloren gegane productie, op iets van modaal stellen, E 30.000 per jaar, levert dat dus een welvaartsverlies op van 650.000 maal 30.000 = 19.500 miljoen, afgerond 20 miljard per jaar. De Haagse idioten, volgelingen van een Finse meneer Rehn, vergroten de werkloosheid verder, om te voorkomen dat de staatsschuld verder oploopt, roepen ze. De werkloosheid loopt door hun maatregelen verder op, de staatsschuld dus ook. Lang leve EU en euro.

1 Reactie
Sternenstaub
Sternenstaub18 okt. 2013 - 13:58

"Die doen dus niets." Dat slaat nergens op.

[verwijderd]
[verwijderd]18 okt. 2013 - 13:58

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
Irmaatje
Irmaatje18 okt. 2013 - 13:58

Dat de dag nog mag komen dat ik het eens helemaal met Erwin eens ben zeg..... :-)

[verwijderd]
[verwijderd]18 okt. 2013 - 13:58

Ik lees nergens dat van Es' een rechts beleid voert . Vroeger was iedereen die het ook maar waagde om te stellen dat mensen niet zomaar in de bijstand konden blijven een fascist. Die tijd ligt gelukkig achter ons. De bijdrage van Hans Groen laat wat dat betreft een genuanceerder beeld zien. Er zijn heel veel mensen die de bijstand keihard nodig hebben. Aan de andere kant is er een groep die van deze regelingen profiteert. Prima om de laatste groep aan te pakken. Het verhaal " niemand zit voor zijn lol in de bijstand" gaat helaas niet altijd op.

1 Reactie
JoopSchouten
JoopSchouten18 okt. 2013 - 13:58

Het percentage van de groep die misbruik maakt van de povere voorzieningen is te verwaarlozen.: 'Volgens Divosa toont onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit 2012 aan dat gemeenten in 2011 67 miljoen euro aan fraude vaststelden, 14 miljoen meer dan in 2010. Dat komt neer op 1,67 procent van het totale uitkeringsbudget.' Bron.: http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/uitkeringsfraude-vaker-opgespoord.9082877.lynkx ... Mensen stellen steeds vaker vragen over hun ziekenhuisrekening, mede door het hoge eigen risico. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in het eerste zes maanden van 2013 al meer meldingen van patiënten ontvangen over mogelijke misstanden in de zorg dan over het hele jaar 2012. Het blijkt dat patiënten steeds vaker vragen stellen over hun rekeningen en vervolgens bij de NZa aan de bel trekken. Dit heeft de NZa bekend gemaakt. In 2012 ontving de NZa 1058 meldingen, in juni dit jaar waren het er al 1177. Bijna de helft van de meldingen gaat over mogelijke ‘upcoding’, daarbij wordt meer gerekend voor een behandeling dan op basis van de geleverde zorg terecht is. http://www.geldenrecht.nl/artikel/2013-09-30/steeds-meer-meldingen-zorgfraude http://www.sp.nl/zorg/nieuwsberichten/9590/110527-fraude_hb_thuiszorg_commercie_leidt_tot_maffiapraktijken_in_thuiszorg.html ... Een andere keer vertel ik je meer van witteboordencriminaliteit. Dat is andere koek.

neutralist
neutralist18 okt. 2013 - 13:58

Van Es is bekeer tot het realisme, dat hoeft haar nog niet rechts te maken. Maar gewoon eerlijk durven zeggen hoe het zit, zoals Van Es doet en dit kabinet, zou in de politiek normaal moeten worden. De PvdA is als partij zover nog niet. Die denkt dat ze voor mensen opkomt door ze te pamperen. Van Es begrijpt dat je ze beter in hun kracht kunt zetten. Wijsheid komt met de jaren en het is pijnlijk idealisme dan af te moeten schudden. Heel goed Van Es!

1 Reactie
Sternenstaub
Sternenstaub18 okt. 2013 - 13:58

De PvdA heeft zeker géén voortschrijdend inzicht, laat staan wijsheid getoond, door de weg in te slaan van stupide, opportunistische ideologische, bestuurlijke verrechtsing, maar pijn deed het ze niet, want ze hebben niet genoeg karakter, hart of ziel om daar pijn van te hebben. Maar ik weet dat het wél pijnlijk voor pedanterikken als jij zou zijn, om jullie zelbegoocheling en zelfoverschatting af te moeten schudden, om vervolgens een realistischer, maar vooral ruimer beeld te moeten aanvaarden van de verhoudingen in de wereld. Wijsheid, je weet werkelijk niet wat dat woord behelst. Het is niet zomaar een woord waar door verwaande onbenullen mee gegoocheld kan worden om hun eigenwaan een schijn van inhoud te geven; het is een filosofisch kernbegrip dat op de hoogste geestelijke aspiraties van de mens doelt. Van zoiets als voortschrijdend inzicht, de weg naar wijsheid, kunnen jij en die andere rechts-reactionaire en pseudo-linkse morele poseurs, nog geen millimeter waarmaken.

opmerker
opmerker18 okt. 2013 - 13:58

Zou haar voortschrijdend inzicht te maken kunnen hebben met haar voortschrijdend salaris ?

1 Reactie
rabotnikeh
rabotnikeh18 okt. 2013 - 13:58

Net als de auteur kom je hier met een insinuatie, met een verdachtmaking. Onwaardig voor een inhoudelijk debat..