Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Hoe lang nog?

Boris Johnson verder in het nauw: kabinet loopt leeg, ministers vragen premier af te treden
Joop

GroenLinks presenteert plan voor halvering stikstofuitstoot

  •  
04-02-2020
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
brometklaver

© Foto: Twitter Laura Bromet

Met steun van de linkse oppositiepartijen SP, PvdA en Partij van de Dieren heeft GroenLinks dinsdag een wetsvoorstel gepresenteerd om de stikstofuitstoot in 2035 te halveren. Om die halvering mogelijk te maken, zal de veestapel flink moeten worden ingekrompen. Maar de linkse partijen willen ook dat de transportsector en de industrie een bijdrage leveren. Daarnaast moet er meer geld naar natuurherstel.
"De Duurzame Aanpak Stikstof, zoals de wet heet vertoont gelijkenissen met de Klimaatwet die Klaver eerder door het parlement loodste. In de wet staan per sector doelstellingen en een tijdpad vastgelegd, zodat wettelijk is verankerd dat de Nederlandse stikstofuitstoot in vijftien jaar tijd wordt gehalveerd."
GroenLinks-Kamerleden Laura Bromet en Jesse Klaver kwamen met hun stikstofplannen omdat ze vinden dat het kabinet te traag reageert op de stikstofcrisis. “Door de besluiteloosheid van Rutte dreigt de ecologische crisis uit te monden in een economische crisis”, tekende de NOS op uit de mond van Klaver.
Nederland heeft de regels voor stikstofuitstoot (stikstofoxiden en ammoniak) jarenlang overtreden. Vorig jaar mei bepaalde de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van Nederland, dat daar een einde aan moet komen, maar het kabinet blinkt sindsdien niet uit door krachtdadig optreden.
Dinsdag lekte wel uit dat het kabinet later deze week bekend zal maken dat er een half miljard euro wordt uitgetrokken om boeren uit te kopen en om stallen te verduurzamen. Volgens Maxime Verhagen van Bouwend Nederland, die ook aanwezig was bij de presentatie van de GroenLinks-plannen, is dat onvoldoende. “De kosten zullen eerder in de miljarden lopen dan in de miljoenen”, stelt de oud-CDA-politicus.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (92)

GHS
GHS5 feb. 2020 - 14:22

Bij al dergelijke plannen wordt gedacht (verwezen) naar een toestand t.o.v. 1990. Maar het zijn de mensen, die al die vervuiling veroorzaken. Ter vergelijking: In 1990 had Nederland 14.091.014 inwoners. In 2019 stond de teller op 17.282,163.

Poeh, poeh
Poeh, poeh5 feb. 2020 - 12:58

Je kunt zeker fors ingrijpen in de veestapel om het terugdringen van de stikstofuitstoot deels te realiseren, maar besef wel dat de meeste veeteeltbedrijven zich bevinden in de schil rond de randstad (Friesland, Overijssel, Gelderland, Brabant). Die schil is gezien de oppervlakte al vrij 'wit' en grijp je daar in, dan wordt die schil alleen nog maar witter. En het kind in de randstad blijft in de 'rode' ruimte zitten en schiet er niets mee op. Dáár moet je het probleem aanpakken.

1 Reactie
Novalink
Novalink6 feb. 2020 - 12:07

De spijker op zijn kop

Sam V
Sam V5 feb. 2020 - 12:34

Zoals ook door anderen geuit, lastig te bepalen zonder deze wet wat ze echt willen en wat daar dan van te vinden, maar twee dingen vallen mij wel nu al op. - Afmaken van de EHS. Dit is een structuur die met het Meerjarenprogramma Ontsnippering in 2005 tot een aanééngesloten netwerk van natuur in Nederland moest komen. De gekozen structuur is echter al 20 jaar oud. Het lijkt mij logischer dat je eerst gaat kijken of het nog wel logisch is om dit af te maken of dat herijking benodigd is in plaats van dat je nu komt met het afmaken van een plan van 20 jaar geleden in een gewijzigde wereld. - Vormen van 2 fondsen. Voor het vormen van begrotingsfondsen moet goed bedenken of dat het juiste middel is. Deze fondsen vallen namelijk buiten de reguliere begrotingsbesluitvorming. Alternatieve aanwending van deze middelen is dan niet zomaar mogelijk. Ik vind een fonds voor natuurherstel op het randje. Zou eventueel kunnen, gezien het belang, de onzekerheid en de duur van dit beleid, maar ook daar zijn andere manieren voor. Een fonds voor het uitkopen van boeren is niet nodig. Je kunt een regeling in het leven roepen waarvoor een x-bedrag op de begroting bij het ministerie van EZK staat en op basis van bepaalde voorwaarden koop je wel of niet op. Blijkt het geld in enig jaar niet nodig te zijn, kan het eventueel nog gebruikt worden voor andere zaken in plaats van elk jaar een potje ophogen. Aandacht voor natuurherstel prima. Ik betwijfel echter dat dit via zo'n wet met bovengenoemde punten wenselijk is.

tinus1969
tinus19695 feb. 2020 - 11:14

Dit artikel en de reacties focust zich op de boeren/veeteelt. Daardoor blijft de andere grote stikstofproducent even buiten beeld, namelijk het transport. Wat wil GL daaraan doen? Meer OV, minder auto's? Minder vliegen?

1 Reactie
vdbemt
vdbemt5 feb. 2020 - 13:45

Vanmorgen was Verhagen (CDA), nu voorzitter van Bouwend Nederland, op Radio1. Hij was positief over het plan. Niet op alle punten. Maar wat hij er vooral sterk aan vond, is dat het niet alleen ging over 'de boeren', maar gericht is op alle sectoren die hun vervuilende aandeel hebben. EN dat het een langetermijnplan is. Het antwoord op jouw laatste 3 vragen: ja.

I am Legion
I am Legion5 feb. 2020 - 10:31

Als de stikstofuitstoot-beperkende maatregelen, die inderdaad nodig zijn en ook gewettigd op grond van eerdere afspraken waar Nederland zichzelf aan gecommitteerd heeft wil dat nog niet zeggen dat dat louter over de rug van de producenten, in dit geval de agrarische sector en de transportsector moet gebeuren. Vooral de agrarische sector kreeg aanvankelijk regels voorgeschoteld die de regering met toen Sharon Dijksma als vertegenwoordiger zelf weer heeft afgezwakt. De met elkaar en buitenlandse collega's concurrerende boeren hebben zich in grote getale dan ook aan die afgezwakte regulering gehouden. Als je nu alsnog die fout wilt herstellen door nu wel die gewettigde en nodige regulering in te voeren dan heb je dat als producenten (de agrarische wereld en de transportsector) samen met de consumenten en overheid samen te dragen. De kosten voor zowel een transitie vanuit middelen en materialen naar die wel voldoen inclusief de hogere kosten zijn dan voor allen gezamenlijk. Dat houdt bovendien ook in dat alle agrarische producten en transport vanuit Nederland omringende landen, zeker vanuit de EU maar ook daarbuiten, alleen voor de Nederlandse markt en dus consumenten toegestaan zijn als deze aan dezelfde eisen voldoen als die we de eigen agrarische en transportsector opleggen. Alleen dan, dus bij gezamenlijk gedragen kosten door producenten, dienstenaanbieders, én consumenten, maar ook eenzelfde geldende regulering voor buitenlandse aanbieders, is dit acceptabel.

2 Reacties
vdbemt
vdbemt5 feb. 2020 - 13:49

Ja. Doén. Regelen, kabinet.

Sam V
Sam V5 feb. 2020 - 23:35

Ware het niet dat dat dan weer niet mag van de E.U. Dat zal als handelsbelemmering worden aangemerkt.

Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart5 feb. 2020 - 9:57

Ik las in de krant het ons christelijk-rechtse kabinet - dat aan de leiband van de AIVD loopt, en op diens commando pootjes geeft - 't te druk heeft met de strijd tegen de bijstandsmoeder. Ja, die strijd tegen de fraudeurs van anderhalve euro is met extra verbetenheid een tandje bijgezet. Dat is, zo weten we sinds jaar en dag, de gepatenteerde manier om de grootfraudeurs, die 't stinkende goedje met bulldozers tegelijk naar binnen kruien, uit de wind te houden. Zie hoe de haaiachtigen waken over de garnalen en de guppen. Hier en daar maakt iemand zich zorgen over de kosten. Die verdubbelen en verdrievoudigen zich met elke minuut dat er getreuzeld wordt. Dra kunnen ze met al 't geld van wereld niet meer worden betaald. Wie dan leeft - en dat zullen er nog maar verdomd weinig zijn - wie dan zorgt.

1 Reactie
Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart5 feb. 2020 - 10:01

Ik las in de krant dat ons...

adriek
adriek5 feb. 2020 - 9:46

Kosten? Of Investeringen?

1 Reactie
vdbemt
vdbemt5 feb. 2020 - 13:51

Als je het echt wilt weten, en niet alleen een sneer wil maken, moet je gewoon het plan lezen. Daar zal het vast in staan.

Gefaald
Gefaald5 feb. 2020 - 9:02

Natuurherstel ?? We gaan het Groene Hart vol met huizen bouwen. Hoezo natuur ?

11 Reacties
vdbemt
vdbemt5 feb. 2020 - 9:46

DAT soort ideeën past binnen het beleid van het huidige kabinet. NIET in dat van GRL.

wegmetons
wegmetons5 feb. 2020 - 10:01

@vdbemt, waar wil Groen Links dan huizen bouwen? Linksom of rechtsom moet er iets verdwijnen als er een huis gebouwd moet worden. En als er 100.000 huizen gebouwd moeten worden dan moet er dus ruimte gemaakt worden voor een middelgrote stad...

Marinus C.
Marinus C.5 feb. 2020 - 10:43

vdbemt Maar het huidige kabinet en GL zijn allebei onderdeel van hetzelfde partijkartel, en de hele politiek (met uitzondering van de PVV en de FvD natuurlijk) is toch niet veel anders dan een toneelstukje om af te leiden waar het werkelijk om gaat, het in stand houden van de baantjescarrousel. Niet mijn mening hoor, maar even goed: Nu jij weer!

Audio
Audio5 feb. 2020 - 10:44

@vdbemt Dat is onzin. De bevolking groeit met meer dan 100.000 mensen per jaar, dat betekent dat er >40.000 huizen bijgebouwd moeten worden. Die komen echt niet op de Veluwe of in de Achterhoek maar in de Randstad.

tinus1969
tinus19695 feb. 2020 - 11:05

@vdbemt, als we geen huizen in het Groene Hart bouwen, wat wil je dan doen aan de woningnood?

vdbemt
vdbemt5 feb. 2020 - 13:58

@wegmetons, @tinus1969. Er zal ongetwijfeld hier en daar groen wijken voor woningbouw, maar laten we nou goedgewaardeerde grote, groene gebieden proberen te mijden. Voordat je aan natuurgebieden gaat beginnen, kun je leegstaande kantoor- en bedrijfspanden verbouwen tot woningen, verdichten van steden (gaat ook ten koste van groen), meer aan hoogbouw neerzetten, meer kleinere woningen.

vdbemt
vdbemt5 feb. 2020 - 13:59

@Audio. Inderdaad: de Randstad. Naar mijn gevoel is het Groene Hart, geen Randstad.

vdbemt
vdbemt5 feb. 2020 - 14:06

@Marinus C. " het in stand houden van de baantjescarrousel." Niet jouw idee, zeg je. Desondanks belangrijk genoeg om dit prikkelend op te voeren?! Ik zie die baantjescarrousel ook wel. Maar je moet Wilders en Baudet niet zodanig geloven (die moet je eigenlijk helemáál niet geloven) dat dat het enige is wat ons kabinet aan het doen is. Er is in beleid weldegelijk verschil tussen dat van het kabinet en dat van de oppositie. Het is niet voor niets dat GRL (terecht) heeft gepast voor deelname aan dit kabinet.

tinus1969
tinus19695 feb. 2020 - 14:42

@vdbemt [Voordat je aan natuurgebieden gaat beginnen, kun je leegstaande kantoor- en bedrijfspanden verbouwen tot woningen, verdichten van steden (gaat ook ten koste van groen), meer aan hoogbouw neerzetten, meer kleinere woningen.] Een aantal van die plannen wordt ook al hard uitgevoerd; maar het aantal leegstaande kantoorpanden is eindig. Verdichten (inclusief hoogbouw en kleinere woningen) van steden gaat ook enorm ten koste van de leefbaarheid. En al deze plannen zijn zinloos, als tegelijk de bevolking maar doorgroeit. Dan is het onvermijdelijk om ook meer weilanden vol te bouwen.

wegmetons
wegmetons5 feb. 2020 - 18:43

@vdbemt, de leegstand in kantoorpanden is niet zo enorm meer als toen het echt actueel was aan het begin van de crisis. Deels omdat de panden weer in gebruik zijn en deels omdat ze al omgebouwd zijn. Daarnaast zijn lang niet alle panden geschikt voor bewoning, dat kan komen door locatie (ver weg van normale bewoning bijvoorbeeld) of door hoe het gebouwd is. Verder zegt u dat het Groene Hart niet in de randstad ligt. Nu kan ik het mis hebben maar de randstad is het gebied tussen de 4 grote steden in mijn beleving, ik woon zelf in het Groene Hart en dat ligt toch echt tussen de 4 grote steden in...

vdbemt
vdbemt6 feb. 2020 - 11:21

@wegmetons. Goed. Dan ligt het Groene Hart wel in de Randstad. Het is totnogtoe een gebied dat vol trots een belangrijke groene long wordt geacht. Laten we dáár dan maar gewoon van afblijven. Verbouwen van kantoor- en bedrijfspanden, minder mogelijkeden dan enkele jaren geleden? Blijven er toch nog mogelijkheden over.

korheiden2
korheiden25 feb. 2020 - 8:15

Het is moeilijk oordelen over een wet die we nog niet gezien hebben. Vermindering van de veestapel gaat sowieso wel gebeuren, lijkt me. De trend zal verder zijn dat Nederland meer een diensteneconomie moet worden en dus vele vervuilende activiteiten moet afstoten. Dat zal niet zonder slag of stoot gaan. Maar laten we eerst eens afwachten wat er in de wet staat.

Ch0k3r
Ch0k3r5 feb. 2020 - 7:56

GL zou er verstandig aan doen, om ff helemaal niks te doen qua klimaatbeleid. Geldt overigens ook voor de andere linkse partijen. Aanhangers van rechts geven links de godganse tijd de schuld van de wetten rondom klimaat, terwijl de rechtse regering deze maakt en uitvoert. Laat rechts maar ff in hun eigen sop gaarkoken zodat men kan zien dat rechts heeft gefaald en daardoor de oorzaak is van de huidige politieke perikelen.

4 Reacties
vdbemt
vdbemt5 feb. 2020 - 9:50

"Aanhangers van rechts geven links de godganse tijd de schuld van de wetten rondom klimaat, terwijl de rechtse regering deze maakt en uitvoert." 1 van de problemen is dat deze rechtse regering die wetten wel maakt, maar ze NIET uitvoert. En als, na een aanklacht daarover door Urgenda, de Hoge Raad beslist dat de regering haar eigen beleid wel ook moet volgen, dan is de rechter opeens 'politiek'.

Marinus C.
Marinus C.5 feb. 2020 - 10:33

"Aanhangers van rechts geven links de godganse tijd de schuld van de wetten rondom klimaat, terwijl de rechtse regering deze maakt en uitvoert." En daar gaat rechts mee ophouden als links helemaal niets meer inbrengt in de discussie? Ik denk dat het beter is om iedere gelegenheid aan te grijpen om mensen erop te wijzen dat liberalen dit land finaal naar de kloten helpen, en dat ze geen verantwoordelijkheid nemen voor hun vele missers. Kortom, dat liberalen niet erg geschikt zijn om een land te leiden.

Ch0k3r
Ch0k3r5 feb. 2020 - 13:38

@Marinis C Die boodschap komt niet aan. Rechts moet hard op hun bek gaan zonder dat links de schuld krijgt dat ze rechts lieten struikelen

vdbemt
vdbemt5 feb. 2020 - 14:10

@Marinus C. Mee eens. (Maar laten we het niet nóg rechtser gaan maken)

Anoniempje5
Anoniempje55 feb. 2020 - 7:49

Ik voorzie een VVD oplossing. Het is simpel, net als de ondergrondse Co2 opslag op gas die we al jaren betalen los je het stikstof probleem op door bv. ook op gas en/of op benzine een dikke stikstof belasting heffen en probleem wordt zonder verder iets te doen opgelost. En dan noem jezelf de groenste ooit. Met die extra inkomsten kunnen ze dan bv. de zwaar vervuilende dividendbelasting opheffen.

Max6
Max65 feb. 2020 - 7:46

Ik zou zo graag het grotere plaatje willen zien, maar het is zo moeilijk alle cijfers bij elkaar te vinden. Prima als het eenmalig veel geld kost om boeren uit te kopen... maar het is me totaal onduidelijk hoeveel geld het daarna per jaar kost aan gemiste (belasting-)inkomsten als we een kleinere agrarische sector hebben (niet alleen boeren, maar ook wat er omheen hangt) Datzelfde geld voor andere discussies zoals een kleiner Schiphol, sluiten van de Hoogovens, vervuilende scheepvaart, vervuilende chemie, Nederland belasting paradijs, etc We wonen in een klein land met heel veel mensen en hebben een enorme verzorgingsstaat die we overeind moeten houden (> 300Miljard). Als we alles doen wat goed is voor het milieu, waar verdienen we als NL uiteindelijk dan over 30 jaar ons geld mee? Waar zijn we dan nog goed genoeg in om op wereldniveau te concurreren De agrarische sector is van wereldniveau, en is iets waar we nog heel lang geld mee zouden kunnen verdienen. Kunnen we al die Miljarden niet stoppen in onderzoek en maatregelen om de uitstoot te beperken... dus investeren ipv afbreken... en vervolgens die kennis weer verspreiden over de wereld. (gewoon een overpeinzing, ik weet zelf ook niet wat de beste weg is)

2 Reacties
Middenveld
Middenveld5 feb. 2020 - 11:11

Ik vrees dat voor verstandige overpijnzingen zoals de uwe geen plaats meer is. De gememorreerde politici hebben allang geleden besloten wie de 'schuldigen' zijn en wat de oplossingen moeten zijn. Hoogst onverstandig, zo zijn ook die oliedomme biomassa centrales er gekomen. Ik blijf erbij: follow the money. Kijk wie zich door wie laat adviseren en in welke hoek die adviseurs hun geld ophalen.

Novalink
Novalink6 feb. 2020 - 12:16

Een wijze overpeinzing. Waarschijnlijk is dit te slim voor de stupide regering en de meeste kamerleden. Het probleem is dat we geregeerd worden door mensen die nergens verstand van hebben. Wat weten Nijpels en Samsom nu van de echte klimaatproblematiek. Wat hebben de meeste kamerleden vroeger voor werk gedaan? Zelfs Rutte was geen hoofd personeelszaken bij Unilever maar slechts een medewerkertje op de afdeling PZ. Mensen zonder verstand van zaken en zonder visie maar met veel macht brengen ons ooit zo prachtige land naar de afgrond. Als dit niet verandert worden we Venezuela 2.0. Dat was immers ook ooit een rijk land met goede sociale voorzieningen.

mjansen2
mjansen25 feb. 2020 - 6:42

"Vorig jaar mei bepaalde de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van Nederland, dat daar een einde aan moet komen, maar het kabinet blinkt sindsdien niet uit door krachtdadig optreden." Tja, dat is het probleem de rechter kan wel een uitspraak doen maar behalve het eventueel betalen van een dwangsom( + belastinggeld) als stok achter de deur, is er geen enkele sanctiemogelijkheid. De maatregelen om daadwerkelijk iets te veranderen kunnen dus gewoon weer op de lange baan worden geschoven... Misschien toch de mogelijkheid invoeren om betrokken bewindslieden persoonlijk financieel aansprakelijk te laten zijn, dan zal er meer actiebereidheid zijn schat ik zo in.

Minoes&tuin
Minoes&tuin5 feb. 2020 - 6:20

Ben benieuwd, wacht even af alvorens ik mijn mening geef. Te vaak meegemaakt dat iets toch weer even wat anders uitviel dan verwacht.

Andy JPL
Andy JPL5 feb. 2020 - 5:46

Dus we jagen de industrie, transport en de boeren naar het buitenland waar de regels minder streng zijn, waardoor we een aderlating krijgen qua inkomsten, maar moeten wel meer geld uitgeven? Dit om ons eigen straatje schoon te vegen? Want zeg nu eerlijk. Het lost eigenlijk niets op, maar maakt het erger. De gaten zullen worden opgevuld in landen waar men misschien nog wel helemaal niets geeft om het klimaat. Sowieso staan er al een aantal landen in Oost-Europa te springen om onze boeren te vervangen, dat is wel een stuk goedkoper, want zij hebben niets te maken met diervriendelijkheid en het klimaat. India heeft genoeg ruimte voor onze industrie en heeft ook niets te maken met arbeidsrechten en klimaat, dus kunnen dit ook veel goedkoper en waarom die dure milieu vriendelijke vrachtwagens uit Nederland laten rijden. Die ouwe diesels uit Polen doen het nog wel prima. Dus terwijl we ons eigen straatje schoon vegen wordt de wereld er alleen maar viezer op. Dit is wel heel erg nationalistische politiek op iets wat internationaal moet worden opgepakt.

5 Reacties
Krek
Krek5 feb. 2020 - 9:14

"Dit is wel heel erg nationalistische politiek op iets wat internationaal moet worden opgepakt." Yep, dit is gewoon gezond verstand (en tevens het VVD-standpunt; één van de redenen waarom ik nog steeds VVD stem).

vdbemt
vdbemt5 feb. 2020 - 9:15

"De gaten zullen worden opgevuld in landen waar men misschien nog wel helemaal niets geeft om het klimaat." En jij denkt, jij laat je nog steeds wijsmaken, dat die klimaatdiscussie alleen in Nederland plaatsvindt. En dat alleen Nederland (misschien) iets aan klimaatmaatregelen gaat doen. Nederland ligt ACHTER. De landen om ons heen doen MEER dan wij. Wordt eens wakker.

Marinus C.
Marinus C.5 feb. 2020 - 11:14

@Krek In de praktijk blijkt "gezond verstand" vaak te bestaan uit het trekken overhaaste conclusies op grond van onvolledige of foutieve informatie, en dit is geen uitzondering. Als je naar de feiten kijkt, dan blijkt dat Nederland inderdaad hopeloos achterloop en achter de feiten aanhobbelt. Dat is een direct resultaat van het liberale beleid, trouwens, maar aangezien liberalen nog beter zijn in de verantwoordelijkheid afschuiven dan in het verkloten van landen, zal het nog wel even duren voor het inzicht ook in die hoek voortschrijdt. Het lijkt erop dat het besef ingezonken is dat er zonder een leefbare planeet niet veel te graaien valt en dat is iets, maar voor de rest is liberaal Nederland precies zo toondoof als je van een partij zou verwachten verwacht die ten tijde van een klimaatscrisis de snelheid verhoogt naar 130km/u. Liberalen zijn goed voor een land in tijden van welvaart. Als je ze goed aanlijnt en muilkorft. Op dit moment zou het beter zij als het hele liberale bestand even optiefte en mensen die wel weten wat er moet gebeuren het land laat runnen.

korheiden2
korheiden25 feb. 2020 - 12:25

@vdbemt : Nederland mag dan wel laag staan op klimaatlijstjes, het is een illusie te denken dat er geen landen zullen zijn die in het gat gaan springen dat ons land laat vallen als de voorgestelde maatregelen worden uitgevoerd. We willen geen plofkip uit de VS maar importeren wel volop uit Oekraïne. De nertsenfokkerij moet weg uit Nederland en daarna komt het bont dus van elders. Of denk je dat landen als Polen, Hongarije, Oekraïne zich veel gelegen zullen laten liggen aan wetgeving vanuit de EU? Tata Steel gaat gewoon door in India. Ook chemiereuzen zijn zich aan het oriënteren. Dan zijn wij behalve de vervuiling en de CO2-uitstoot ook de werkgelegenheid kwijt. Het is een moeilijke afweging. Al de groene plannen zullen ook betaald moeten worden. Op nu.nl werd een bedrag tussen 10 en 13 miljard genoemd voor de stikstofplannen. Toch een smak geld.

vdbemt
vdbemt5 feb. 2020 - 14:33

@Korheiden. "We willen geen plofkip uit de VS maar importeren wel volop uit Oekraïne. " Dat is knap idioot. "De nertsenfokkerij moet weg uit Nederland en daarna komt het bont dus van elders." Als je (klimaat/milieu-) eisen stelt aan in te voeren producten, dan doe je dat toch aan alle in te voeren producten, ongeacht waar ze vandaan komen?? Als je het toelaat dat er "in het gat gesprongen wordt', dan ben je zelf gewoon niet goed bezig. "Of denk je dat landen als Polen, Hongarije, Oekraïne zich veel gelegen zullen laten liggen aan wetgeving vanuit de EU". Polen, Hongarije, Tsjechie zijn drie 2050-dwarsliggers. Dat heeft vooral te maken met de achterstand die ze hebben en dat daardoor voor hun de transitie het grootst is. Daarbij is geld een discussie. Het is niet zozeer dat ze absoluut niet willen. "Tata Steel gaat gewoon door in India." Ja. Fijne (typisch?) Hollandse moraal. India heeft nog een behoorlijke welstandsachterstand. Daar hebben hele gebieden nog niet eens stroom. Die wordt steeds meer geleverd door, nu nog kolencentrales. Omdat dat nog niet anders kan. Toch heeft India heeft zich als doel gesteld dat tegen 2030 40 procent van de stroomcapaciteit bestaat uit niet-fossiele bronnen. Die grote jongens met die fijne moraal zullen er tzt daar toch ook aan moeten geloven. "Dan zijn wij behalve de vervuiling en de CO2-uitstoot ook de werkgelegenheid kwijt." Toenemende productie en levering van schone energie dat gaat vanzelf? Dat levert geen nieuwe banen op?

Quibus2
Quibus24 feb. 2020 - 22:23

Ongeveer 30.000 boeren, dat maakt de kapitaalwaarde van de sector vermoedelijk flink boven de 100 miljard. Wil men daarvan de helft uitkopen? De 500 miljoen van D66 is-was-en-blijft natuurlijk ridicuul, maar hoe gaat GL dit precies financieren? Erg veel inhoudelijke informatie staat er niet in dit artikel.

TRAXX2
TRAXX24 feb. 2020 - 21:37

Geld naar natuurherstel.... we hébben in Nederland geen natuur. We hebben in het beste geval verwilderde cultuurgrond maar dat is het dan ook wel. De enige natuur die we dan hebben is de zee en die proberen we juist buiten de deur te houden. Of vol te plempen met offshore industrie en windmolenparken. Wat ik veel storender vind is dat overal om me heen (in het dorp waar ik woon maar ook de stad van waaruit ik werk) bomen worden gekapt. Laten we daar eens mee kappen (als woordspeling bedoeld). Geen vrijgekomen weilanden volgooien met zonnepanelen maar met bomen. Leuker om te zien ook.

1 Reactie
vdbemt
vdbemt5 feb. 2020 - 9:18

"Geen vrijgekomen weilanden volgooien met zonnepanelen maar met bomen. Leuker om te zien ook." Weer wat meer natuur, bedoel je? Dat noemen ze "natuurherstel". Jij bent dus eigenlijk wel vóór dit plan van GRL.

Gi Raf
Gi Raf4 feb. 2020 - 19:18

Zonder het plan gezien te hebben weet je nu al dat het niet door gaat. En dat is ook precies de reden waarom het door de ''progressieve'' gedoog oppositie wordt ingediend, voor de buhne. Wel benieuwd naar de financiering van het plan. Wie krijgt de subsidie en wie gaat de rekening betalen?

6 Reacties
MG1968
MG19684 feb. 2020 - 20:47

"Wel benieuwd naar de financiering van het plan." Daarom wil je toch dat het niet doorgaat.... Je wilt helemaal niets bijdragen.

Gi Raf
Gi Raf4 feb. 2020 - 22:04

Wat het milieu betreft, of het nu om stikstof gaat, CO2 of welke shit dan ook, hoort er maar 1 regel te gelden. DE VERVUILER BETAALT! Het nog even koffiedik kijken maar het zal mij niet verbazen als ''progressief'' net als Rutte3 met subsidie gaat smijten naar vervuilers. Dat zullen dan wel andere vervuilers zijn maar het principe, vervuiling belonen, blijft gelijk. De jongste milieusubsidie voor vervuilers: Welke vervuilers de zakken gaan vullen is al bekend maar wie gaat betalen? Het kabinet niet en de provincie evenmin, de rekening wordt doorgeschoven. https://www.ad.nl/politiek/kabinet-en-provincies-ruzien-over-uitkopen-van-boeren~a2b45b11/

MG1968
MG19685 feb. 2020 - 8:54

Wat betreft de vervuiler betaalt zijn we het eens. Dus ook jij én ik.

vdbemt
vdbemt5 feb. 2020 - 9:27

Nou. Je zou bijv de belasting voor de grootverdieners kunnen verhogen, ipv wat dit kabinet doet, ze te verlagen. En dan niet een beetje meer. Maar een paar stappen erbij. Nu is het tot 68.508 37,35%. Daarboven 49,5%. (Dat was in 2019 51,75%). Doe zoiets als: vanaf 75.000 60%, vanaf 90.000 65% (voor het goede begrip: dat is alleen voor dat deel van het salaris dat je boven die grens verdient) en ga nog even door.

Audio
Audio5 feb. 2020 - 10:48

@vdbemt Bijna 50% belasting over elke euro boven de 68.508 is al veel. Het zijn wat jij grootverdieners noemt die al de meeste belasting betalen. En wie betaalt, bepaalt, via zijn vertegenwoordigers.

vdbemt
vdbemt6 feb. 2020 - 11:16

@Audio. "Veel" is maar een relatief begrip. Er is niemand die nu die belastingschaal niet haalt, dat salaris niet zou willen hebben. De minstverdienenden zouden een gat in de lucht springen voor het geld dat de "geringe verlaging" van het hoogste belastingtarief oplevert voor die grootverdieners.

west012
west0124 feb. 2020 - 19:18

Ik vind het allemaal leuk en aardig maar al die miljarden, wie gaat dat betalen? Bij vuurwerkhandelaren noemt Rutte het een ondernemersrisico. Bij veehouders die willens en wetens hun veestapel hebben uitgebreid ligt het risico bij de belastingbetaler.

6 Reacties
wegmetons
wegmetons4 feb. 2020 - 19:32

Zit een wezenlijk verschil in en wel dat de overheid in deze niet wil dat iemand iets niet verkoopt maar juist wil dat ze het wél verkopen. Je kan iemand niet dwingen om gratis zijn/haar bezit af te staan. Je kan iemand wel verbieden zijn/haar bezit ten gelde te brengen als dat bezit verboden handelswaar is.

MG1968
MG19684 feb. 2020 - 20:54

"Bij veehouders die willens en wetens hun veestapel hebben uitgebreid ligt het risico bij de belastingbetaler." Ja, en nee. Willens en wetens maatschappelijke ontwikkelingen negeren is naast de kop in het zand steken natuurlijk gewoon ook voor een groot deel ondernemersrisico. Niet volledig, daar ben ik het mee eens, maar het risico ligt niet volledig bij de overheid. Ik zou er voor zijn om degene die nu eieren voor hun geld kiezen beter te compenseren dan degene die op dezelfde voet doorgaan en de ontwikkelingen blijven negeren.

FransAkkermans1947
FransAkkermans19474 feb. 2020 - 21:39

@MG1968 Er is geen sprake van het willens en wetens negeren van maatschappelijke ontwikkelingen. Van overschrijding van het stikstofplafond is geen sprake meer. Met vakmanschap en voortschrijdende technologie gaat dit nog meer omlaag. CO2 en methaan zijn een veel serieuzer probleem. (https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2019/11/21/veehouderij-opnieuw-onder-stikstof-en-mestplafonds)

MG1968
MG19685 feb. 2020 - 8:58

"Er is geen sprake van het willens en wetens negeren van maatschappelijke ontwikkelingen." Dat die plafonds onder druk staan had de ondernemer (al langer dan vandaag of gisteren) duidelijk moeten zijn en valt wat mij betreft (nogmaals: deels) onder het ondernemersrisico. "CO2 en methaan zijn een veel serieuzer probleem." Heb jij vast meer zicht op als mij, zou je ook moeten hebben. Kun je namelijk inspelen op de door jou te verwachten maatregelen hieromtrent. Met niets doen kun je achteraf niet zeggen dat er geen sprake is van het negeren van ontwikkelingen toch?

Krek
Krek5 feb. 2020 - 9:12

"Van overschrijding van het stikstofplafond is geen sprake meer." Stemmingmakerij van GL, dus. Een wetsvoorstel voor de bühne. Geen wonder dat de coalitiepartijen niet staan te springen om miljarden te pompen in een fonds wat een niet-bestaande urgentie moet oplossen.

MG1968
MG19685 feb. 2020 - 9:31

"“Van overschrijding van het stikstofplafond is geen sprake meer.”" a) Als de normen opgerekt worden dan is dat -wat het gehele land betreft- inderdaad het geval b) Dat is lokaal zeker niet altijd het geval. c) Naar de toekomst toe zullen we anders met het milieu moeten omgaan en de normen staan dus logischerwijs onder druk. Deze discussie speelt al langer, de boer kan en kon niet zeggen dat hij het niet heeft aan zien komen (dus niets gedaan, dus (deels) ondernemersrisico).

wegmetons
wegmetons4 feb. 2020 - 19:11

Heeft iemand een link voor mij naar de initiatiefwet? Dan kan ik is lezen waar het nu eigenlijk over gaat, is wat makkelijker om er een mening over te hebben.

Robotnik1
Robotnik14 feb. 2020 - 18:17

Dat is een goed doel. Kijken wat er concreet mogelijk is en ik hoop dat dit hier op de voet gevolgd zal worden.

Rik Achterom
Rik Achterom4 feb. 2020 - 18:15

Naar mijn mening wordt wet en beleid door elkaar gehaald in dit plan. Ik vind het sowieso bizar dat ze het per sector willen regelen (zoals ik lees op de GL website), dat is immers in weze een vorm van discriminatie.

3 Reacties
Rik Achterom
Rik Achterom4 feb. 2020 - 18:16

Toevoeging: het gaat om de totale uitstoot in NL, mede daarom belachelijk dat ze het per sector willen regelen. Verdacht ook.

MG1968
MG19684 feb. 2020 - 20:49

"dat is immers in weze een vorm van discriminatie" Of een vorm die discriminatie opheft. Natuurlijk zullen de boeren een ander regime aantreffen, of wil je dat schiphol hetzelfde mag uitstoten?

Karingin
Karingin4 feb. 2020 - 21:52

Wat een onzin. Wie meer vervuilt, dient ook meer te doen om dat op te lossen. Dat is juist rechtvaardig.

Jorah
Jorah4 feb. 2020 - 18:10

Aardig geprobeerd. Maar heb toch meer vertrouwen in het midden-rechts kabinet voor een oplossing die recht doet aan de betrokkenen. Link-extreem links geeft zoals gewoonlijk maar weinig om mensen die in hun ogen in de weg zitten om een doel te bereiken. Elke medemenselijkheid is dan plots ver te zoeken.

10 Reacties
Karingin
Karingin4 feb. 2020 - 18:54

Hoezo? Heb je 't plan gelezen? En wat denk je eigenlijk dat hun doel is? Boertjes pesten? Jesse Klaver: “Boeren zijn slachtoffer van een landbouwsysteem dat hun in de schulden dwingt tenzij ze steeds meer dieren houden. De omslag naar duurzame landbouw is niet alleen goed voor de natuur en de bouw, maar ook in het belang van de boer die weer een eerlijke prijs krijgt voor zijn product.” Misschien moet je die plaat voor je kop gewoon even weg halen. Het kan zo niet langer en Rutte c.s. doen nix anders dan pappen en nathouden. Die zoeken helemaal niet naar een oplossing, al jaren niet. Besef je wel dat deze crisis door hun veroorzaakt is? Dat Rutte helemaal geen flikker geeft om gewone mensen, maar alleen de centjes telt die de booming economie binnen harkt? Voor de schatkist en voor bedrijven that is, niet voor jan met de pet.

vdbemt
vdbemt4 feb. 2020 - 19:17

Welke oplossing van dit midden-rechts kabinet ????

Mr Ed
Mr Ed4 feb. 2020 - 20:40

"Jesse Klaver: “Boeren zijn slachtoffer van een landbouwsysteem dat hun in de schulden dwingt tenzij ze steeds meer dieren houden. De omslag naar duurzame landbouw is niet alleen goed voor de natuur en de bouw, maar ook in het belang van de boer die weer een eerlijke prijs krijgt voor zijn product.”" Hoe dan? Waarom zou de boer dan wel een eerlijke prijs krijgen? Omdat er "duurzaam" op staat? Zouden mensen voor het grootste deel dan niet ook voor het goedkoopste product kiezen net als nu? Natuurlijk moet die landbouwsector zo snel mogelijk hard gesaneerd worden, maar wees er dan eerlijk over. Ook boeren zijn niet gek.

MG1968
MG19684 feb. 2020 - 20:55

'Maar heb toch meer vertrouwen in het midden-rechts kabinet voor een oplossing die recht doet aan de betrokkenen" Zonder weging van belangen bedoel je.

FransAkkermans1947
FransAkkermans19474 feb. 2020 - 21:46

@Karingin De belofte van een eerlijke prijs is een loos gebaar als je niet vermeldt wat dat is en hoe die tot stand komt. De belofte van paritaire inkomens is al zo oud als het landbouwbeleid zelf. Geen boer die nog in dat sprookje gelooft.

Karingin
Karingin4 feb. 2020 - 21:50

Abel: Bij een transitie naar duurzame landbouw hoort ook een eerlijkere prijsberekening. Dan worden milieuvervuilende producten juist duurder. De overheid heeft hier een belangrijke rol in, met zowel stimuleringsmaatregelingen, belastingen als regelgeving.

PJH2
PJH25 feb. 2020 - 7:28

@Karingin: Dan wordt het niet duurzame voedsel gewoon uit de rest van de wereld gehaald. Nederland heeft geen enkele invloed op die prijs meer. Dus de boeren gaan dan hier duurzame producten produceren waar de gemiddelde Nederlanders alleen het goedkoopste spul koopt. Uitkomst lijkt mij dan duidelijk.

vdbemt
vdbemt5 feb. 2020 - 10:03

@PJH "Dan wordt het niet duurzame voedsel gewoon uit de rest van de wereld gehaald. " Dan heb je toch niet heel grondig de goede reactie van Karingin gelezen. Zij zegt ook:"Dan worden milieuvervuilende producten juist duurder. ". De 'troep' uit het buitenland moet je dan duurder maken. Met toeslagen. Stimuleringsbeleid: goed, goedkoper. Slecht, duurder.

PJH2
PJH25 feb. 2020 - 11:52

@vdbemt: Dan lees je mijn reactie niet goed genoeg. Ik geef aan dat Nederland geen enkele invloed heeft op de prijs van producten uit het buitenland. Wij mogen niet zelfstandig heffingen gaan invoeren op producten die hier verkocht worden. Enige waar we invloed op hebben is de btw. Maar die geldt net zo hard op de duurzame producten uit Nederland als de 'troep' uit het buitenland.

vdbemt
vdbemt6 feb. 2020 - 11:30

@PJH. "Wij mogen niet zelfstandig heffingen gaan invoeren op producten die hier verkocht worden." Dat is dan wellicht nu zo. Maar we, Nederland, Europa (de hele wereld) zit met een probleem. Dat zul je dus aan moeten pakken. Aangezien het echt niet zo is, dat Nederland het enige land is dat klimaatmaatregelen wil treffen (sterker nog: we liggen nogal achter) moet het toch lukken, in gezamenlijkheid (bijv. Europees gezien im-/exporteisen, maar ook de handelsverdragen met Amerika en Canada) voor elkaar te krijgen. Niet allemaal even gemakkelijk (Amerika, Canada) en het zal tijd kosten. Maar wel nodig.

Thuru
Thuru4 feb. 2020 - 17:53

Mja, dan maar niet het liefste jongetje van de klas zijn. Gewoon de Duitse maatstaven overnemen, want daar voldoen we wel aan.

14 Reacties
Karingin
Karingin4 feb. 2020 - 18:48

Tjonge jonge dat kulverhaal is, ook hier, al tig keer onderuit gehaald. We zijn het smerigste jongetje van de klas en Duitsland heeft andere normen omdat de problemen minder groot zijn dan hier. En Duitsland bepaalt die norm niet trouwens, dat doet de EU. En Nederland heeft geruime tijd de normen mogen overschrijden vanwege de landbouw. We weten al jaaaaaaaren dat dit een probleem is, maar onze lakse Haagse nitwits hebben er nix aan willen doen. Ik begrijp dat jij een hekel hebt aan de natuur, maar de meeste mensen vinden het toch wel fijn als de bloemetjes en de bijtjes nog een tijdje mee gaan.

Lowieke de Vos
Lowieke de Vos4 feb. 2020 - 19:41

@Karigin. Het geeft wel te denken dat zowel vanuit Duitsland, Frankrijk, Spanje, Polen en Rusland er stevig gelobbyd wordt om de tot stoppen getreiterde (want dat is het gewoon) boeren aan te zetten om in hun landen een nieuw bedrijf te starten. Kennelijk doen de Nederlandse boeren het toch wel goed.

vdbemt
vdbemt4 feb. 2020 - 20:09

Ik zal het ook nog eens zeggen. Wij zijn niet het liefste jongetje van de klas. Nergens in. Om een enkel dingetje te noemen: In geen enkel land in Europa zijn nog zo recent zoveel kolencentrales gebouwd als in Nederland. Hun CO2 wordt niet afgevangen, maar gaat vrijelijk de schoorsteen uit. Nederland doet het bovengemiddeld slecht, waar het gaat om de uitstoot van broeikasgas. Maar 'gelukkig' hebben we nog de stikstof. TNO (okt. 2019): TNO: Nederland relatief grootste producent stikstof van Europa. Wakker worden, Thuru.

MG1968
MG19684 feb. 2020 - 20:50

"want daar voldoen we wel aan" Aan de normen van de meeste landen nu. Je zoekt een reden om niets te hoeven.

MG1968
MG19684 feb. 2020 - 20:58

@Lowieke "Kennelijk doen de Nederlandse boeren het toch wel goed." Niemand heeft ook maar enigszins getwijfeld dat ze hun vak verstaan. Het is je blijkbaar ontgaan dat juist door de hoge concentratie aan boeren hier er meer problemen zijn dan in landen waar minder boeren per vierkante meter land rondrennen. Waardoor ook de normen anders kunnen zijn. En ze elders zeker welkom zijn.

wegmetons
wegmetons4 feb. 2020 - 21:05

@vdbemt, kijkt u naar uitstoot per inwoner of uitstoot ten opzichte van oppervlak? is wezenlijk verschil natuurlijk.

C. Pietersen
C. Pietersen5 feb. 2020 - 6:36

@MG1968 M.a.w. we gaan aan het milieu werken door de milieuvervuiling (de boeren) naar het buitenland te verplaatsen. En ik maar denken dat milieuproblemen internationaal zijn en niet ophouden bij de landsgrenzen.

JasDon
JasDon5 feb. 2020 - 8:20

@wegmetons Of naar totale productievermogen en de relatie naar de bedrijfssector mag ook niet worden vergeten. Er zijn een heleboel zaken om af te wegen. Beter is het te verwoorden als: Zijn Nederlandse consumenten relatief grote stikstofproducenten door hun consumptie of gedrag? Is de Nederlandse economie een relatief grote stikstofproducent, per sector, per productie gemeten? Voor hetzelfde geld zijn er hier grote bedrijfssectoren die veel stikstof produceren, maar het nog wel veel beter doen dan die in het buitenland. Andersom is natuurlijk ook heel goed mogelijk.

MG1968
MG19685 feb. 2020 - 9:26

@C. Pietersen M.a.w. we gaan aan het milieu werken door de milieuvervuiling (de boeren) naar het buitenland te verplaatsen. Wat betreft de stikstof is spreiding wel degelijk gewenst. Een elektriciteitscentrale zet je immers ook niet midden in de stad. Bij andere uitstootproblemen die verder 'reizen' zou je een punt kunnen hebben. Maar we hadden het hier over de Nederlandse (uitermate gekwalificeerde) boeren die altijd al gezegd hebben dat ze milieu hoog in het vaandel hebben staan en o-zo begaan zijn met het dierenwelzijn. Dan zou de export van onze boeren een win-win zijn ten opzichte van landen waar de inwoners (en dus ook de boeren) minder ophebben met het milieu. Ja, Pietersen, ook ik ben cynisch. Want de door de boeren zelf gecommuniceerde kracht (milieu, dierenwelzijn) valt in het niet en wordt helemaal teniet gedaan door de echte kracht van onze agrarische sector: schaalvergroting. Dit zeker ook in andere landen wat betreft milieu negatief zal uitpakken. Maar goed ik 'speel' dan ook alleen maar met datgene wat de Nederlandse Boer zelf aangeeft toch? ;)

vdbemt
vdbemt5 feb. 2020 - 9:55

@wegmetons. Zeker. Ik zie dat verschil. Dat is maar hoe je het uitdrukt. Voor een vervuiling in een bepaald gebied, maakt dat niet uit, hoe je dat uitdrukt. Als Wijk aan Zee onder het zwarte,giftige stof komt te zitten, is het de bewoners worst op wat voor een manier je dat uitdrukt.

wegmetons
wegmetons5 feb. 2020 - 10:05

@vdbemt, we hebben het hier over stikstof danwel over co2. Niet over grafiet regens. Dat is weliswaar heel vervelend maar is niet waar het artikel over gaat nog is het waar uw en mijn origenele reactie over ging.

vdbemt
vdbemt5 feb. 2020 - 11:01

@Lowieke de Vos. Technisch en bedrijfsmatig gesproken doen onze boeren het iha goed. Ook in de bio-industrie. Daar zul je toch ook wel de beelden van kennen. Dus over diervriendelijkheid moet je het dan niet hebben. EN; we hebben nogal véél boeren. Het gaat om de uitstoot van het totaal aan boeren dat we hebben. Dát is gewoon teveel.

PJH2
PJH25 feb. 2020 - 12:04

@vdbemt: Ik denk dat je de statistieken hiervoor nog een keer moet bekijken. Duitsland, Frankrijk, Denemarken bv hebben een groter aandeel van hun land ingezet voor landbouw. Aantal boeren maakt dan niet echt uit. Misschien dat zij meer akkerbouw hebben, maar daar wordt ook (kunst)mest voor gebruikt.

DanielleDefoe
DanielleDefoe5 feb. 2020 - 15:38

Denemarken is qua oppervlakte niet veel kleiner dan Nederland maar heeft bevolking van 6 miljoen. Niet goed te vergelijken.