Joop

GroenLinks-Kamerlid Özdil: Schaf asociaal studieleenstelsel af

  •  
11-05-2019
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
106 keer bekeken
  •  
Dijkhoff in de Kamer

© DEN HAAG - Zihni Ozdil (Groenlinks) tijdens een debat in de Tweede Kamer. ANP BART MAAT

Onderwijswoordvoerder van GroenLinks Zihni Özdil wil dat het leenstelsel voor studenten wordt afgeschaft. Het Tweede Kamerlid zegt dat in een interview met Trouw. Vijf jaar geleden was het juist zijn partij GroenLinks die het kabinet-Rutte II aan een meerderheid hielp om de basisbeurs af te schaffen. De huidige partijleider Jesse Klaver was persoonlijk betrokken bij het akkoord over het leenstelsel.
Özdil noemt het leenstelsel een ‘asociaal systeem’. Volgens hem zijn de kabinetten-Rutte hun beloftes te investeren in het onderwijs niet nagekomen. Daar komt bovenop dat het huidige kabinet onlangs besloot de rente op de studieleningen nog verder te verhogen. Het gevolg van het leenstelsel, zegt Özdil, is dat de doorstroom van jongeren uit gezinnen met lagere inkomens minder snel kiezen voor een vervolgstudie en de doorstroom van mbo naar hbo stokt: ‘Het wakkert de tweedeling in de samenleving aan.’
Het leenstelsel is verre van onomstreden, ook binnen GroenLinks zelf. Zo pleit jongerenafdeling Dwars al jaren voor de herinvoering van de basisbeurs. Maar ook regeringspartij ChristenUnie is tegenstander van het stelsel en ziet liever de basisbeurs in ere hersteld worden en ook het CDA is geen uitgesproken voorstander. Het standpunt van GroenLinks-leider Jesse Klaver is vooralsnog dat het leenstelsel rechtvaardiger is omdat studenten hun lening naar draagkracht terugbetalen in plaats van dat ‘de slager meebetaalt aan de studie van de advocaat’.
Volgens Özdil is zijn pleidooi het leenstelsel af te schaffen niet aan dovemansoren gericht binnen zijn eigen partij: ‘Iedereen in de fractie vindt dat het stelsel op deze manier de beloftes niet waarmaakt.’ Los van de dreigende financiële strop die jongeren ervan weerhoudt te studeren, kleeft er volgens Özdil nog een nadeel aan waar zelden over wordt gesproken, namelijk de ‘disciplinerende werking’ van een schuld: ‘Als jij afstudeert met een schuld, denk je wel twee keer na om je aan te sluiten bij een vakbond. Je wilt niet moeilijk doen, want je wilt je schuld afbetalen en neemt elk baantje aan.’
Özdil zegt te overwegen de komende week twee moties in te dienen: een te bepleiten dat het systeem asociaal is en niet werkt, en een om het leenstelsel af te schaffen. Özdil hoopt dat behalve zijn eigen partij ook de PvdA en D66 hun mening over het leenstelsel herzien: ‘Met CU en CDA ontstaat er een meerderheid om dit asociale stelsel weg te doen.’
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (153)

VliegendeHollander2019
VliegendeHollander201914 mei 2019 - 16:20

Kunnen we dan ook niet meteen de universiteiten splitsen: Een afdeling voor studenten die geïnteresseerd zijn wetenschap, onderzoek en debat en nieuwe dingen willen leren Een grote “safe space” voor de intersectionelen die zich daar bezig kunnen houden met cultural appropriation, micro aggression, personal pronouns, white-privilege en andere nuttige zaken. De serieuze studenten krijgen na het beëindigen van hun studie gewoon hun bul terwijl de intersectionelen een certificaat van aanwezigheid ontvangen.

Nick the Stripper
Nick the Stripper13 mei 2019 - 23:04

Ook hier geldt: voer een algemeen basisinkomen in vanaf 18 en je kunt de stufi-kerstboom compleet en voorgoed aftuigen.

3 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe14 mei 2019 - 11:53

Het heeft de charme van de eenvoud. Het gaat de overheid ook geen bal aan of je samenwoont met een man een vrouw een kind een kat of een postzegelverzameling. Mits voor niet langer is dan voor ca. 5 jaar is het wellicht te financieren, maar tenzij er een gigantische olievoorraad onder het IJsselmeer wordt gevonden heb ik mijn twijfels.

DanielleDefoe
DanielleDefoe14 mei 2019 - 12:02

voor=het

VliegendeHollander2019
VliegendeHollander201914 mei 2019 - 16:21

We zouden kunnen beginnen met een basisinkomen voor de volgende categorieën: 18-23 700/maand 60-65 900/maand (leeftijdsdiscriminatie!)

Barends2
Barends213 mei 2019 - 21:24

Bijzonder dat Klaver nu opeens bijtrekt, hij steunde het eerst.. ik ben altijd al tegen dat stelsel geweest.

VliegendeHollander2019
VliegendeHollander201913 mei 2019 - 16:23

Kunnen we dan ook niet meteen de universiteiten splitsen: Een afdeling voor studenten die geinteresseerd zijn wetenschap, onderzoek en debat en nieuwe dingen willen leren Een grote "safe space" voor de intersectionelen die zich daar bezig kunnen houden met cultural appropriation, micro aggression, personal pronouns, white-privilege en andere nuttige zaken. De serieuze studenten krijgen na het beeindigen van hun studie hun bul terwijl de intersectionelen een certificaat van aanwezigheid ontvangen.

1 Reactie
VliegendeHollander2019
VliegendeHollander201913 mei 2019 - 16:43

die geinteresseerd zijn wetenschap --> die geinteresseerd zijn in wetenschap

Kuifje3
Kuifje313 mei 2019 - 13:22

Het is een onjuiste stelling dat mensen studeren om er zelf beter van te worden en het dus goed is ze ervoor te laten betalen. Het laten leren en studeren van onze jongeren is voor ons allemaal een goede zaak. ook voor de mensen die uiteindelijk aan de onderkant van de samenleving terecht gaan komen. Een goed opgeleide bevolking zorgt voor innovatiekracht, meer belastinginkomsten voor de overheid en uiteindelijk voor een bloeiende economie. Daarom is het een overheidstaak om te zorgen dat onze jeugd voor zo weinig mogelijk kosten zichzelf kan laten opleiden. Het leenstelsel is een grote fout van het vorige kabinet en dient zo snel mogelijk te worden geëlimineerd. GL is absoluut mijn partij niet, maar het getuigt van inzicht en moed om terug te komen op deze historische misser. Hulde!

José
José13 mei 2019 - 12:50

Verklaring van Jesse Klaver: “Zoals jullie weten heeft GroenLinks ingestemd met het sociale leenstelsel dat er sinds 2015 is. Daarin werd de basisbeurs afgeschaft, kwamen er miljarden aan investeringen in onderwijs, om de toegang te garanderen ging de aanvullende beurs omhoog en werd de terugbetaling veel socialer. En op papier klopt dat ook. Maar de praktijk blijkt weerbarstiger. Eerlijke politiek verlangt dat als een plan niet goed werkt, dat je daarvoor uitkomt. Want GroenLinks is niet bang om plannen te wijzigen als we zien dat er problemen zijn. En die zijn er. Als een systeem op papier klopt maar in de praktijk niet werkt, moet je zeggen: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Het is duidelijk dat het kabinet de beloftes over kwaliteit en toegankelijkheid die gedaan zijn aan studenten niet waarmaakt. Het is duidelijk dat er problemen zijn met de doorstroming, leenangst en toename van stress. Het is duidelijk is dat dit stelsel niet goed werkt. Daarom is het tijd om te zeggen: dit moet anders, we gaan nadenken over een beter stelsel. Op het laatste GroenLinks-congres afgelopen februari is dan ook gezegd: laten we de balans opmaken. Het kabinet verbreekt haar beloftes aan studenten en dit stelsel van studiefinanciering werkt niet goed. Laten we alternatieven onderzoeken om te komen tot een nieuw GroenLinks-plan voor de studiefinanciering. Daar waren we mee gestart. Jullie hebben gezien dat onze onderwijswoordvoerder Zihni Özdil afgelopen weekend in de krant een interview heeft gegeven. Dat heeft veel reacties opgeroepen. Veel mensen vragen hoe we het stelsel willen hervormen. Op die vraag kan ik nu geen antwoord geven. Want daar zijn we binnen de partij nog hard mee bezig. Maar laat ik helder zijn: ook ik en de rest van de fractie zien dat het huidige leenstelsel niet goed werkt. Dat we met alternatieven moeten komen die eerlijker zijn. Dat we echt wat moeten veranderen zodat alle bevlogen jongeren hun hart kunnen volgen en niet bang zijn om te gaan studeren. Op ons alternatief kom ik volgende maand terug. In de tussentijd wil ik jullie wel iets anders vragen. Het kabinet heeft een wet gemaakt die de rente op studieleningen verhoogt. Dat is goed voor de staatskas, zeggen zij. Dat is studenten gebruiken als melkkoeien, zeggen wij. Die wet wordt op 28 mei besproken in de Eerste Kamer. De hele oppositie is tegen. Slechts één stem maakt het verschil. Dit is de tijd om druk op te bouwen. Dit is het moment om je uit te spreken. Daarom wil ik vragen: teken onze petitie tegen de renteverhoging. Deze wet moet van tafel!”

Me, Myself and I
Me, Myself and I13 mei 2019 - 8:39

Ik begrijp nog steeds niet waarom men denkt dat het sociaal is dat anderen gaan betalen voor je eigen gemak. Een studie is een investering in jezelf en daar mag je toch zelf ook wel voor betalen? De lening dekt de kosten niet, dus de rest wordt bijgelegd vanuit de belastingen en de rente dekt de inflatie nauwelijks, dus ben je nog spotgoedkoop uit. De kosten zijn voor iedere student hetzelfde en het zorgt ervoor dat studenten bewuster met geld omgaan. Of je nu uit een rijke of arme familie komt maakt ook niets meer uit zodat ong volwassenen die uit rijke families komen die daar geen bijdrage aan willen leveren ook niet in de problemen komen. Verder betalen mensen die geen hogere opleiding kunnen of willen volgen ook niet meer mee aan het rijker worden van hoger opgeleiden. Lijkt mij dus een sociaal plan om dit op deze manier te brengen. De mensen die er het meest van profiteren, betalen dus ook het meest.

4 Reacties
msj_meijerink
msj_meijerink13 mei 2019 - 10:58

Precies, zo wil ik mijn ideeën erbij ook kwalificeren. Iedere student krijgt/betaalt evenveel bij zijn studie, rijk of arm maakt niet uit. Met dien verstande dat echte minima erbij nog wel een aanvullende beurs kunnen aanvragen. Hoeveel je wilt lenen houdt ook in dat je tegelijkertijd leert met geld om te gaan, door je af te vragen wat je verantwoord vindt. Dat heel rijke kinderen helemaal niet lenen is niets nieuws. (Hoeveel bevoorrechten zijn dat?)

7anpau1
7anpau113 mei 2019 - 12:31

'Ik begrijp nog steeds niet waarom men denkt dat het sociaal is dat anderen gaan betalen voor je eigen gemak.' Hoever wilt u dat doortrekken? Geldt dat ook voor de behandeling van mensen met een chronische ziekte, zoals astma bijvoorbeeld? Een goed opgeleide beroepsbevolking is een algemeen belang, net als goede zorg. Dat verdient zichzelf terug via hogere belastingopbrengsten.

Kuifje3
Kuifje313 mei 2019 - 15:37

Het is ook in mijn belang als uw kinderen goed onderwijs genieten. Dat betekent dat ik als hoog opgeleid persoon voor dit doel graag wat meer belasting betaal in plaats van dat uw kinderen dit zouden moeten ophoesten. Het is niet in mijn belang als uw kinderen besluiten niet te gaan studeren omdat ze dit opzadelt met een torenhoge schuld waardoor ze moeilijker een huis kunnen kopen. Zo is het in ieders belang dat dit rare stelsel zo snel mogelijk verdwijnt. Ik ben voor gratis onderwijs, voor gratis kinderopvang, voor gratis studeren, gratis boeken, enzovoorts. Helaas heeft de politiek bedacht dat leren een kostenpost is en derhalve zo zwaar mogelijk belast moet worden. Lekker kortzichtig en zoals Maxima al zei: "een beetje dom".

Luneau
Luneau14 mei 2019 - 4:10

"Ik begrijp nog steeds niet waarom men denkt dat het sociaal is dat anderen gaan betalen voor je eigen gemak. Een studie is een investering in jezelf en daar mag je toch zelf ook wel voor betalen?" Ik ben het ermee eens dat een studie een investering is, echter niet alleen in jezelf, maar ook in de maatschappij. Waarom zou ik een stratenmaker (die uit gemakzucht niet is gaan studeren, op z'n 40ste een kapotte rug heeft en zich niet op tijd heeft laten omscholen) wel de rest van z'n leven moeten subsidiëren in de bijstand en een student (die langer productief is, meer inkomen genereert en meer af zal dragen) niet 4/5 jaar steunen? Zoiets het solidariteit in het belang van zowel het individu als de maatschappij.

Deplorable Lefty
Deplorable Lefty13 mei 2019 - 5:10

Mooi, wellicht is dit voorstel van Ozdil de start van een heuse "grassroots" beweging binnen de Groen Liberalen om de partij weer echt links te maken. Het is een ongemakkelijke waarheid, de partij is veel neoliberaler dan een meerderheid van haar kiezers lief is.

5 Reacties
hminkema
hminkema13 mei 2019 - 9:51

Dat krijg je bij een relatief 'jonge' partij als GroenLinks en D66. Hun vele leden of sympathisanten onder de 45 jaar hebben hun politieke bewustwording gekend tijdens de neoliberale kabinetten met de VVD aan het roer, of dat nu onder Kok was of onder Balkenende. En daarna natuurlijk Rutte, ook alweer negen jaar. Veel van hen weten niet beter dan dat privatisering en 'vrije markt' goed zijn, staatsbemoeienis slecht is, hypocrietrenteaftrek goed, uitkeringen slecht, eigen verantwoordelijkheid goed, de publieke sector verdacht, bezuinigen goed, en subsidies slecht. Allemaal aangeraakt door het neoliberale credo van de VVD, dat sedert lang hun bestaansrecht uitmaakt. Niet voor niets is in hun generatie de VVD de grootste partij geworden. Ik zie in GroenLinks en D66 een soort quasi-linksige VVD'ers, die het prima zullen kunnen vinden in Rutte-4, met het CDA daarbij als vulmiddel. Nauwelijks een generatie eerder zou het volstrekt ondenkbaar zijn dat PvdA en GroenLinks aan de basis staan van de afbraak van de studiefinanciering; van een stelsel waarbij de netto kosten van een hogere opleiding en van het levensonderhoud van studenten door henzelf gedragen worden - terwijl de samenleving véél revenuen kent van die hoge opleidingsgraad. Geld lenen tegen rente noem ik geen serieuze *investering* in de hoger opgeleiden van morgen; het is nog net geen verdienmodel. De solidariteit is uit de studiefinanciering getrokken: de samenleving investeert niet meer in studenten; studenten hoeven de samenleving niks terug te geven maar worden geacht te 'profiteren'. Zoals bekend zijn neoliberalen hartstikke hypocriet. Leg maar eens uit waarom de overheid de bankdirecteur en de chirug elk jaar tienduizenden euro's gratis belastinggeld moet geven in de vorm van de hypocrietrenteaftrek ofwel villasubsidie, terwijl diezelfde overheid van een student zijn beursje afpakt omdat die 'zelf verantwoordelijk' moet wezen.

Deplorable Lefty
Deplorable Lefty13 mei 2019 - 13:54

Sterke analyse van de aannemelijke oorzaken van de sociaaleconomisch vrij rechtsige koers, al heb ik de indruk dat de millennials weer wat weer wat meer richting links willen opschuiven. De hypotheekrente wordt toch geleidelijk afgetopt? Althans de hoogste belastingschijf, mag van mij trouwens ook een tikkeltje sneller worden afgebouwd.

VliegendeHollander2019
VliegendeHollander201913 mei 2019 - 16:33

@hminkema "Zoals bekend zijn neoliberalen hartstikke hypocriet. Leg maar eens uit waarom de overheid de bankdirecteur en de chirug elk jaar tienduizenden euro’s gratis belastinggeld moet geven in de vorm van de hypocrietrenteaftrek ofwel villasubsidie, terwijl diezelfde overheid van een student zijn beursje afpakt omdat die ‘zelf verantwoordelijk’ moet wezen." Je krijgt pas geld terug van de belasting als je belasting betaalt en deze mensen betalen heel veel belasting. Van elke euro boven de 63.000 zelfs 52%.

JanB2
JanB213 mei 2019 - 23:04

@ Minkema Je ziet het helder denk ik. Er zijn inmiddels hele generatie twintigers, dertigers en veertigers opgegroeid onder neoliberale indoctrinatie (vergeet inderdaad het gezwets van Baudet met zijn linkse invloeden binnen het onderwijs). Die generatie's weten niet meer beter. En kunnen daarom ook niet meer beter dan sociaal-economische vraagstukken te benaderen vanuit een kapitalistisch vrije-markt denken. Men heeft niet eens meer het besef dat het anders kan (en anders ging toen Europa na '45 opnieuw moest worden opgebouwd). Dat gaat zorgwekkende situatie's opleveren nu het neoliberalisme uit begint te draaien op het totale fiasco dat al jaren door een kleine schare aan roependen in de woestijn wordt voorspeld. Er is namelijk geen kader meer dat weet hoe het roer omgegooid moet worden.

JanB2
JanB213 mei 2019 - 23:19

@ Hollander Nee hoor. Iemand wiens inkomen zodanig is dat zijn hypotheekrente net in zijn geheel binnen het 52% regime valt betaalt geen cent belasting over dat bedrag (het wordt immers afgetrokken van zijn belastbaar inkomen) maar krijgt wel 52% van dat bedrag aan renteaftrek uitgekeerd. De chirurg mag het hebben overigens. De bankdirecteur daarentegen misgun ik het van ganse harte.

Dutchball
Dutchball12 mei 2019 - 15:57

Het is een asociaal systeem, maar niet voor gezinnen voor weinig inkomen. Voor hen is er gewoon nog de aanvullende beurs. Een beurs die voor inwonende studenten ruim voldoende is om de kosten te betalen. Deze beurs wordt not altijd kwijtgescholden bij het studeren. Het zijn zoals altijd de middeninkomens die het hardst getroffen waren door het afschaffen van de basisbeurs. Er wordt van deze gezinnen verwacht en geacht dat zij de studiekosten zelf wel kunnen betalen. Maarja er wordt van deze mensen ook geacht dat ze zelf wel een woning zonder huursubsidie kunnen krijgen, dat ze zelf hun zorg kunnen betalen en dat terwijl ze natuurlijk ook flink inkomstenbelasting afdragen. Rutte 2 was inderdaad bijzonder asociaal .. . voor de lage middenklasse. .

7 Reacties
Wilma3
Wilma313 mei 2019 - 6:57

Inderdaad het is gelukkig voor de minima goed geregeld maar als je net iets meer hebt dan kun je je scheel betalen. Mijn opa zei altijd: je moet in dit land rijk of arm zijn maar zit je in het midden dan ben je de pineut.

Dutchball
Dutchball13 mei 2019 - 17:52

@Wilma, Daar ben ik het volledig mee eens. Ik vind het heel goed dat er vangnetten zijn, alleen loopt de verhouding schever en schever. Het beroep op de voorzieningen groeit en de draagkracht stagneert. Iedereens punt wordt én kleiner en men moet méér bijdragen. De lage middenklasse krijgt de hardste klappen.

Luneau
Luneau14 mei 2019 - 4:57

Nou niet overdrijven. Bij een ouderlijk inkomen tot een bedrag van €32.377 is er volledige aanvullende studiebeurs, daarna wordt het geleidelijk afgebouwd en vanaf € 49.917 vervalt het recht op aanvullende beurs. Dat betekent dat voor maar 7% van de gezinnen er totaal geen recht op aanvullende beurs is en voor 24% van de gezinnen er een lagere aanvullende beurs geldt. Dit zijn trouwens groffe schattingen, aangezien de grensbedragen hoger liggen als er meerdere schoolgaande of studerende kinderen in een gezin zijn en ik geen grafiek heb van hoeveel gezinnen met studerende kinderen, en dus maar even alle huishoudens in Nederland heb genomen.

Dutchball
Dutchball14 mei 2019 - 6:44

Een inkomen van 32k is echt geen vetpot in Nederland. Hoe kom je op die 7%, hebben maar 7% van de gezinnen een verzamelinkomen van meer dan 50k? dat lijkt me niet te kloppen. Zal je een persoonlijk voorbeeld geven. Mijn ouders zijn gescheiden. Moeders kon net het hoofd boven water houden. Vader had iets meer maar had inmiddels ook een nieuw gezin en de alimentatie. Bij elkaar verdienden ze net meer dan de grens. Uiteindelijk ben ik wel schuldvrij van het HBO gekomen, maar moest veel er naast werken en echt op een houtje bijten. Klasgenoten die het thuis breder hadden konden met de aanvullende beurs fleutend door de studie tijd heen. Het stoort mij dat werkelijk overal op genivelleerd moet worden.

DanielleDefoe
DanielleDefoe14 mei 2019 - 12:24

In de meeste huishoudens zijn inmiddels geen kinderen laat staan studerende kinderen. Die 7% lijkt me dus uit de lucht gegrepen. Er zijn statistieken van de overheid (DUO) over studenten ipv hun ouders. O.a. het percentage studenten in het HO met een lening, een aanvullende beurs etc tov het totaal. In 2016-2017 had ongeveer 30% een aanvullende beurs. Ik heb geen recente cijfers. https://www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/onderwijs-algemeen/studiefinanciering/gebruikers-studiefinanciering

Luneau
Luneau15 mei 2019 - 21:43

Dutchball, ik heb een inkomen van 15.000 euro. 32.000 komt op mij als een vetpot over. Mijn ouders waren overigens ook gescheiden, maar m'n vader wilde niets bijdragen en het contact was verbroken. Ik kon dus beroep doen op de hardheidsclausule en kreeg aanvullende beurs (1996). Zeker geen vetpot (800 gulden per maand) en ook ik had bijbaantjes om rond te komen (want huur was 450 gulden, daarnaast nog collegegeld en boeken, samen zo'n 200 gulden per maand, verzekeringen, eten, etc). Aan het einde van m'n stufi had ik nog altijd een stukje maand over. En mijn moeder had ook nog 2 kinderen te onderhouden, dus die kon niet bijspringen. In mijn ideale wereld zou studeren in Nederland gratis zijn, maar ik ben bang dat dat een utopie is. Danielle, je hebt zeker een punt. Ik ben van de inkomensverdeling bij alle huishoudens uitgegaan (deze link: https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/inkomensverdeling). Natuurlijk heeft niet elk huishouden studerende kinderen, dus mea culpa, mijn cijfers zijn niet toepasbaar op (gebroken) gezinnen met studerende kinderen.

DanielleDefoe
DanielleDefoe18 mei 2019 - 13:33

Luneau 15 mei 2019 at 23:43 Mijn situatie bij mijn eerste studie was vergelijkbaar. Mijn vader was ook uit beeld en zou nooit een cent hebben gestoken in de studie van een meisje. Mijn moeder droeg de verantwoording voor mijn jongere broer en zus. Geen cent alimentatie. Eigen geld verdienen leerde ik aan moeders knie.

Anoniempje5
Anoniempje512 mei 2019 - 15:32

Nou als alle andere met progressieve ideeën zich nou eens afsplitsen van GroenLinks en samen gaan met de meest progressieve partij in de kamer en zich hernoemen naar de Partij van Mens en Dier? Misschien dat er nog wat, als ze er nog zijn in die partijen dan, van de SP en D66 willen aansluiten en desnoods een PvdA'er die nog wel te vertrouwen is. En ga compleet voor waar je in gelooft en kies voor een principieel figuur die al jaren hetzelfde wil. Kijk naar Sanders in de VS. Ongekend populair, ook onder de jongeren, terwijl die alles tegen heeft qua likeability. Oud, onaantrekkelijk, slecht haar, te harde stem maar gelooft wat hij preekt en doet dat al dik 30 jaar met in basis precies dezelfde standpunten als toen. Z'n verhaal

De Vries3
De Vries312 mei 2019 - 15:28

De opbrengsten van de afschaffing van de basisbeurs werden hetzelfde jaar al uitgegeven omdat de zorgkosten zijn gestegen. Hier zit in mijn ogen ook het echte probleem. Zorg neemt een steeds groter deel van het budget in de slag waardoor de overheid nauwelijks geld heeft om in andere dingen te investeren. Tuurlijk, je zou ook de vermogenden en de bijdrijven wat meer kunnen belasten, maar dat gaat geen miljarden opleveren. - Persoonlijk ben ik voor een hogere zorgbijdrage voor dure behandelingen bij mensen ouder dan 65 jaar. Als je 65 jaar bent heb je een mooi leven gehad en is het niet gek dat als je je eigen gezondheid nog erg belangrijk vindt, dat je dan meer meebetaalt. Maak gerust die bijdrage inkomensafhankelijk en niet zo duur dat het echt niet te betalen valt, maar wel een stimulans om na te denken over zorgkosten. - Concreet zou ik het zou doen; verlaag de 385 naar 300, maar je betaalt 20-100 euro per maand (afhankelijk van je inkomen) eigen risico als je die maand dure medicatie gebruikte of een specialist hebt bezocht. Als die bezoeken bij de specialist of die dure medicijnen weinig nut hebben, bespaar je jezelf en de maatschappij aardig wat geld.

8 Reacties
Bert de Vries
Bert de Vries12 mei 2019 - 19:18

De Vries, ik denk dat je niet beseft dat jouw voorstel om ouderen extra te laten betalen, weerzinwekkend is. Los van het onbenoembaar karakter ervan is het ook nog eens van een onbezonnenheid waar je het koud van krijgt. De essentie ervan is namelijk, dat als je naar mening van een meerderheid ergens langdurig van hebt geprofiteerd, je daarvoor extra moet betalen op straffe van onthouding. Probeer je even voor te stellen, welke samenleving daardoor werkelijkheid zou worden. En hoe verdraagt dit zich met het gegeven dat een oudere in diens jeugd kapitalen heeft bijgedragen aan de zorg voor anderen?

Spanveer
Spanveer12 mei 2019 - 20:15

@ De Vries 12 mei 2019 at 17:28 Maak het lekker ingewikkeld met je variabele bijdrage, dat is mijn eerste bezwaar. Mensen die hun hele leven gezond hebben geleefd en nooit of sporadisch een beroep hebben gedaan op de zorg, moet je die na een leven lang premie betalen ineens extra laten betalen wanneer ze een beroep doen op de zorg? De basis van verzekeren is het gezamenlijk dragen van risico's die je als eenling niet kunt dragen. Daar zit de verstrekking van kostbare geneesmiddelen in voor zeldzame aandoeningen. Daar zitten kostbare orgaantransplantaties bij. Je hebt het als mens niet voor het uitkiezen. Je moet het doen met wat je mee krijgt van je ouders. Om daar een soort loterij aan te verbinden met troostprijzen en nieten voor mensen die het minder getroffen hebben is niet solidair.

De Vries3
De Vries312 mei 2019 - 20:56

@bert de vries; wat gaan we doen als straks de zorgkosten 150-200 miljard per jaar zijn, en er 200.000 open vacatures in de zorg zijn? Dan gaan we de belastingen met 500 euro per maand per werkende verhogen? - In de zorg zal vanzelf gesneden worden en je moet tegen sommigen gaan zeggen. De beste behandeling kunnen we niet meer betalen. Wel een goedkopere, maar als u de beste wilt, zult u moeten bijbetalen. Ik vind het niet gek als we dan beginnen met mensen die al 60-70 jaar een mooi leven hebben gehad. - Elk land waar de overheid niet alles dekt, zo’n beetje 90% van de wereld, heeft een stelsel waar mensen al niet de beste behandeling kunnen betalen. De zorg wordt daar betaalt door familie rekeningen en als ze moeten kiezen tussen rekening voor ziek kind of zieke oma, dan kiezen ze voor ziek kind. Sterker nog, de private verzekeringen weigeren oma gewoon in 80% van de wereld.

DaanOuwens
DaanOuwens13 mei 2019 - 5:35

@ Bert de Vries Jij schrijft: ik denk dat je niet beseft dat jouw voorstel om ouderen extra te laten betalen, weerzinwekkend is. Aangezien een groot deel van de zorgkosten wordt gemaakt in de latere levensjaren is dat helemaal geen domme gedachte. Mede in het licht van het feit dat vaak behandelingen worden uitgevoerd waar patiënten zelf niet echt van overtuigd zijn. Jouw overtrokken emotionele reactie bevat dat ook slechts een mening maar geen enkel argumenten. Waarom zouden mensen niet meer betalen als zij er langdurig van geprofiteerd hebben? Zo vervalt ook een deel van de premiekorting, de no claim, op de auto verzekering wanneer iemand een aanrijding heeft veroorzaakt met een schade als gevolg. Al decennia heel normaal in de samenleving. Of is dat ook iets wat een onbenoembaar karakter heeft en ook van een onbezonnenheid waar je het koud van krijgt?

madbako
madbako13 mei 2019 - 8:56

@De Vries 12 mei 2019 at 17:28 Persoonlijk ben ik voor een hogere zorgbijdrage voor dure behandelingen bij mensen ouder dan 65 jaar. Als je 65 jaar bent heb je een mooi leven gehad Wacht maar tot je zelf 65 bent en dat mooie leven hebt gehad. Definiëer trouwens eens "mooi leven'? Ik stel voor dat als jij je mooie leventje hebt genoten, je verplicht een Drion moet gaan nemen Snap je nu niet dat wat je schrijft perfide is?

Bert de Vries
Bert de Vries13 mei 2019 - 10:52

De Vries, dat de zorgkosten explosief zijn gestegen is onbetwistbaar. Die explosieve stijging is ingezet tijdens de aanloop naar de marktwerking, en uit de hand gelopen vanaf het moment dat de marktwerking een feit was. Er was gewaarschuwd voor de kostenexplosie, maar de waarschuwingen, niet alleen uit linkse kringen, werden weggehoond. De geschiedenis herhaalde zich bij de invoering van het DBC-systeem. In dat geval kwamen de waarschuwingen vooral van medici zelf. Maar minister Klink zei dat de artsen konden kiezen: meewerken en enige invloed hebben op de vormgeving of niet meewerken en voldongen feiten accepteren. Na invoering van het systeem stegen specialisten binnen enkele jaren met soms wel 300 procent (met name radiologen). Dus in plaats van de kostenstijging aan ouderen te wijten, even verder kijken. De oplossing? Die zal uitvallen in jouw richting. De financiële sector heeft zich meester gemaakt van de zorg in al haar aspecten, en zal dat meesterschap niet meer uit handen geven. En het onthouden van zorg om financiële redenen is al lang schering en inslag. Dat er weinig ruchtbaarheid aan wordt gegeven, is zorgwekkend. Maar zo werkt het nu eenmaal.

DaanOuwens
DaanOuwens13 mei 2019 - 13:20

@ madbako Jij schrijft: Snap je nu niet dat wat je schrijft perfide is? Volgens mij ben je te snel met dit oordeel. In feite is het dezelfde de gedachtegang als het eigen risico. Je verwacht van de afnemer van zorg een bijdrage in de kosten. Dat is de essentie. Naar mate mensen ouder worden neemt de zorg consumptie snel toe. En ook niet altijd met het gewenste resultaat. Neem vervolgens in overweging dat een aanzienlijk deel van de groep ouderen tot de rijkere groep in de samenleving behoort dan is de gedachtegang van De Vries helemaal niet zo onlogisch. Het is wel uit de box denken. Dat zie je aan de reacties uit SP en PVV hoek. Maar het is absoluut een benadering die ook voordelen heeft.

VliegendeHollander2019
VliegendeHollander201913 mei 2019 - 16:38

De belangrijkste oorzaak van de stijging van de zorgkosten is natuurlijk de enorme vergrijzing. Er moet vooral ingezet worden op preventie zodat mensen gezond oud kunnen worden.

Sonic2
Sonic212 mei 2019 - 11:14

Dit artikel laat prima zien waar het bij progressieve partijen aan ontbreekt. De nadruk ligt zo erg op verandering dat ze al het oude verwaarlozen. De basisbeurs had nooit veranderd moeten worden. De invoering van het hele sociale leenstelsel is een grove fout geweest. Net als veel andere zaken. En het is ook een teken van de kloof tussen Den Haag en de samenleving. Een aantal politieke partijen dacht hier de kiezer een plezier mee te doen. Het omgekeerde is het geval. Ik zou het terug draaien. De fout erkennen en weer terug naar de basisbeurs.

2 Reacties
Bouwman2
Bouwman212 mei 2019 - 15:31

Het punt is niet plezier geven of gunnen, want dat zou een beetje populistisch zijn. Politiek is prima zo lang het bij me past. Maar politiek is er voor het algemeen belang. Het gaat om de keuze tussen subsidie geven of zelf betalen. Om de keus tussen zo veel als kan verantwoordelijk zijn voor jezelf of simpel een beroep doen op de collectiviteit. De SP kiezer kiest voor het laatste. Dat kan soms voor de hand liggen, maar lang niet altijd De gedachte daarachter is dat de Staat van de wieg tot het graf voor je zorgt, voor je moet zorgen en permanent. Dat zoiets onmogelijk is heeft een langdurig experiment met het communisme wel duidelijk gemaakt. Solidariteit is verstandig en goed, maar denk nou niet dat de SP beter of verstandiger is.

Klaas Punt
Klaas Punt12 mei 2019 - 16:37

Bouwman, het gaat over onderwijs. Het zal je misschien nooit zo opgevallen zijn maar goed onderwijs is een plicht die gemeenschap heeft. Want zij krijgt alle voordelen van goed opgeleide medeburgers. Het is een schande om dat te bestraffen met een schuld voor langere tijd. Zie de uitleg van hminkema hieronder. O ja, oversubsidie, ik vind dat iedere cent subsidie aan bedrijven gecompenseerd moet worden met aandelen in dat bedrijf. Gemeenschapsgeld is niet gratis.

GabrielMokummer*...And Justice for All!*
GabrielMokummer*...And Justice for All!*12 mei 2019 - 6:55

Wat denkt Jesse Klaver erover?. Ik ben sowieso ontzettend benieuwd. Het is goed in elk geval dat Zihni Özdil iets heeft gezegd wat betreft dit belangrijk onderwerp. Mag ik ook deze gelegenheid nemen om Jesse en Jolein te feliciteren met hun 3e Klavertje?.

14 Reacties
poeslief
poeslief12 mei 2019 - 8:00

De keuze voor dat '3e Klavertje' - incl. ecologische voetafdruk - sluit heerlijk naadloos aan bij 1 van de speerpunten van GL, het door - overbevolking van - mensen aangetaste milieu.

harmmeijer
harmmeijer12 mei 2019 - 9:05

3e kind in 2019, toe maar. Je verwacht het niet van een GroenLinkser, fanatiek bezig het CO2-gehalte in Nederland terug te dringen.

Sonic2
Sonic212 mei 2019 - 11:22

@ Poeslief De haat van rechts en anderen tegen Groenlinks is dermate enorm dat u en ook vele lieden op Geenstijl niet normaal Klaver kunnen feliciteren. En niet normaal de vrolijke reactie van Gabriel kunnen beoordelen. Alles moet politiek worden gemaakt. Nog nooit heb ik eigenlijk zoveel zin gehad om alleen maar uit protest op Groenlinks te stemmen. De enorme haat van rechts tegen Klaver. Want eigenlijk ben ik lang niet altijd positief over Klaver. Doe eens poeslief zou ik zeggen. Maak uw nickname waar.

poeslief
poeslief12 mei 2019 - 11:59

@Sonic Ik kijk nooit op GeenStijl, Ik ben niet rechts. Jesse is een politicus die als privepersoon zich verre van gedraagt zoals zijn partij en hijzelf van anderen opeisen. Keer op keer. Ook qua automobiel en het energielabel van zijn huis. Jesse is een kapitalist met feelgood issues. Jesse is niet links. Jesse is niet Groen. Stemmetrekker Jesse heeft een sympathiek ogend koppie. Of er haat is van rechts richting Jesse daar heb ik geen weet van. Ik weet wel dat voor mij Jesse als standvastig persoon volledig door de mand is gevallen door zijn eigen keuzes haaks te laten staan ten opzichte van zijn politieke standpunten. Ik heb een hekel aan hypocriete betweters ongeacht hun vermeende politieke kleurtje. ps. is het mogelijk dat voor mij 'was man liebt das neckt sich' mijn ageren tegen verklaart?

Klaas Punt
Klaas Punt12 mei 2019 - 12:07

Sonic, ik ben het lang niet altijd met je eens maar nu dus wel. Mijn interesse voor de persoonlijke zaken van onze politici is minimaal, maar een gezonde baby is reden voor felicitaties!

Bert de Vries
Bert de Vries12 mei 2019 - 14:43

Poeslief, ik ben het helemaal eens met jouw duiding van de persoon Klaver. Hij is voor mij de vleesgeworden betekenis van de wijsheid van Cruyff, Je ziet het pas als je het begrijpt. Klaver denkt dat hij het ziet, maar hij begrijpt er helemaal niets van. Ziende blind, heet zoiets. Hoe kwalijk dat is, weet ik niet. Veel kwalijker, misschien, is wel de ondersteuning van Macron door VVD en D66. Macron wil, kort door de bocht, de schulden van Zuid-Europese landen verrekenen met de overschotten van de Noord-Europese landen. Hoe is het, met name bij de VVD, mogelijk om deze man te steunen. En wat, alweer, een achteloos kiezersbedrog.

poeslief
poeslief12 mei 2019 - 18:21

@Sonic en Klaas Punt Baby's baren dat doen ratten ook. Gezond en wel. En nog vele vele andere soorten dieren. Behalve dan die soorten die inmiddels uitgestorven zijn door toedoen van ons ras. Ik wens baby Klaver alle zegeningen toe en ook veel geluk met zijn inconsequente vader. Zeven komma tig miljard en nog een jong. Ach waar maak me ik ook druk om? Ik heb ze niet; nazaten.

Sonic2
Sonic213 mei 2019 - 7:05

@ Poeslief & Bert de Vries Ik merk het aan Klaver en hier ook bij mezelf. Er zijn heel veel mensen die Klaver slecht kennen. Die absoluut geen enkele blik op het verkiezingsprogramma of een door berekening hebben geworpen. Die niet weten wat de moties van Groenlinks zijn maar wel een grove en ongenuanceerde mening hebben. Ten eerste over dat standvastige. Opvattingen veranderen. Volgens u totaal door geschoten redenatie ben ik dan ook maar een draaikont. In je leven ontwikkel je en wijk je soms van eerder ingenomen standpunten af. Dat doet u ook en iedereen doet dat. De omstandigheden om je heen veranderen. Je moet met andere mensen rekening houden. Je bent niet alleen op de wereld. Je bent niet met jezelf getrouwd. Misschien bent u eigen baas en dan ben je wat minder afhankelijk, maar ook weer afhankelijk van klanten. Hier ook weer. Net als alle anderen hier hebben jullie een standpunt. Dat is dat Jesse Klaver niet deugt. En dus moet Klaver kapot. Jullie zitten dermate vol met haat en afkeer dat het tot in het bed van de heer Klaver reikt. Zover zit de afkeer. Ook een bizar argument. Ik moet van die rechts radicaal altijd horen dat we 1000 miljard moeten uitgeven voor 0,0007 graden minder opwarming. En nu zouden die kinderen van Klaver het probleem zijn? En het gaat helemaal niet over goed of niet goed zijn voor het milieu. Het zijn altijd FvD en PVV aanhangers( en ook SP aanhangers de laatste tijd trouwens) die dat roepen. Wees nu eens eerlijk. Jullie willen geen immigranten. Punt uit. Jullie willen terug naar die schim die Nederland in het verleden was. En zak nu niet zo laag door te doen alsof het jullie om het milieu of klimaat of de aarde gaat. Want daar gaat het dus niet over. Als het over overbevolking gaat. Voor de rest zie ik Klaver niet anders doen als zijn mening en zijn politieke standpunt kracht bij zetten. En als je dan toch eens objectief en consequent ben. Val ook Marijnissen dan aan met haar Ferrari. Die rechts radicale oplichter zit in grachtenpand terwijl hij meent het volk te vertegenwoordigen en de elite te bestrijden. Ik hoor en lees u nooit. Het is alleen heel selectief altijd op Klaver gericht. En altijd negatief. Nooit eens de zorgen serieus nemen die Groenlinks kiezers hebben. Altijd negatief weg zetten. Terwijl we gedwongen bij de Fvd dat altijd moeten doen. De kiezers serieus moeten nemen. Begin eens met Groenlinks kiezers serieus te nemen. Stop eens met spijkers op laag water zoeken. Neem Klaver en Groenlinks eens serieus als serieuze politieke kracht. Erken dat die mensen die daar op hebben gestemd gewoon fatsoenlijke mensen zijn. En gun hun eens het succes. In plaats van je altijd maar obsessief op bijzaken te richten. En dingen uit te vergroten.

poeslief
poeslief13 mei 2019 - 8:11

@Sonic Opvallende reactie Sonic. U zegt veel maar bewijst niks. U bedient zich exclusief van een mening en niks meer dan dat. Dat staat U uiteraard vrij maar U legt voor de oplettender lezer de vinger op de door U ontkende zere plek; het absoluut verklaren van goede mensen en slechte mensen en het bij de eerstgenoemde blijven vergoelijken van de ene na de andere discrepantie en de door U afgekeurde clubjes en personen over een andere meetlat meten. Men noemt dit hypocriete huichelarij. Uw 4e alinea is stuitend, zeker gezien de teneur van Uw bijdrage. Ik haat Jesse niet en ik krijg ook niet de indruk dat @Bert de Vries dat doet, laat staan dat van 1 van ons Jesse kapot zou willen maken. Het zegt veel over Uw belevingsniveau om op geleverde inhoudelijke kritiek de goedkope kaart 'op de persoon spelen te trekken' terwijl U zich daar juist wel regelmatig aan bezondigt. Uw 5e alinea is exemplarisch omdat U zonder blikken of blozen knipt, plakt en woorden verdraait. De kinderen van Klaver zijn niet het probleem het betreft zijn keuze om prive af te wijken van zijn luidkeelse Groene geroeptoeter. Ontkent U dat de mens de grootste vervuiler is Sonic? Ontkent U dat dat de meest effectieve en meest beklijvende milieumaatregel aansturen op veel minder mensen is? En dat juist zelfverklaarde milieu voorvechters zich juist dan uiterst consequent dienen te tonen, juist ook prive? In Uw 6e alinea schiet U nog verder door. Wat heeft immigratie in hemelsnaam met het tegengaan van wereldwijde overbevolking te maken? De keuze voor een 3e kind van Klaver is mijn issue en dat kind is geen immigrant - en nogmaals ik verwijt dat kind niks - dus Uw verdraaiingen leven alleen in Uw hoofd. Waarom sluit U uit dat het mij exclusief om alle andere natuurschepsels zou kunnen gaan en ik 'de mensheid' als een megalomaan ras beschouw? Lijkt er sterk op dat U vreest dat ik zuiverder links ben dan U en U er geen zin in heeft om Uw zelf kritisch te beschouwen. Uw 7e alinea is een grote jij-bak. (lees eens wat andere bijdragen van mijn hand; ik spaar niemand). Beste Sonic hoezo wilt U perse afwijkend geluid en/of kritiek op door U goedgekeurde mensen/partijen/meningen wegzetten als (extreem)rechts? '......tot in het bed van Klaver'. Volgens U doen onze keuzes in privetijd er niet toe? (denk goed na Sonic dit is een valkuil). Sonis ik ben links. GL zijn feelgood-kapitalisten. Beter 1 goede daad dan 10 goede voornemens. Ter afsluiting: politici nemen (ook) beslissingen die de burgers in hun privetijd treffen dus een politicus heeft in zijn/haar vrije tijd zich te tonen als een extra verantwoordelijk exemplaar.

poeslief
poeslief13 mei 2019 - 8:51

ps. @Sonic Onder andere U doet mij denken aan een 'er is hoop' leraar die een halfjaar mij heeft gepoogd te bekeren. Ik stelde hem vragen als: 'wie maakt er meer kans om in de hemel de komen; iemand die 6 dagen p/w een asociale klootzak is maar op zondag 2 x naar kerk gaat of een sociaal persoon die niet naar de kerk gaat?' Uiteraard wint volgens hem de hypocriete meebidder. Mijn antwoord daarop dat ik dan niks met zijn God te maken wilde hebben was helemaal tegen zijn zere been. Net als mijn bewering dat alleen de duivel er garen bij spint om Gods wegen ondoorgrondelijk te verklaren (waarmee ik impliciet de schrijvers van evangelies bekritiseer) en derhalve schisma's (strijdpunten) heilig. Sonic ware gelovigen - ook die een vermeende linkse kerk aanhangen - zijn niet dol op objectieve feiten, dito beschouwingen en alternatieve doch relevante invalshoeken betreffende het door hen heilig verklaarde.

DanielleDefoe
DanielleDefoe13 mei 2019 - 9:23

Mijn moeder had een bloedhekel aan Joop de Uyl vanwege al die kinderen.

poeslief
poeslief13 mei 2019 - 10:40

@D. Defoe Bah bah. Bla bla. De in deze hypocriete keuze - ten opzichte van zijn politieke speerpunt - van Jesse op 1 lijn stellen met de gezinssamenstelling van een oud-politicus met andere speerpunten. Sterk gespeeld Defoe.

DanielleDefoe
DanielleDefoe13 mei 2019 - 13:20

poeslief 13 mei 2019 at 12:40 Ik draag geen verantwoordelijkheid voor mijn moeders voorkeuren. Overigens was Den Uyl's kindertal allesbehalve uniek. Het geboortecijfer in Nederland aan het eind van de oorlog en in de jaren 1946–1956 was ongeëvenaard in West-Europa. De bevolkingsgroei door natuurlijke aanwas dientengevolge ditto. Krimp lijkt mij inmiddels gewenst.

Luneau
Luneau14 mei 2019 - 7:33

Ik moet Sonic hierin toch gelijk geven. GroenLinks heeft, bij mijn weten, nooit als speerpunt overbevolking gehad. Dat verzinsel komt uit de koker van zijn tegenstanders. Daarbij is niet een willekeurige extra aardbewoner het probleem, maar het consumptiegedrag van die aardbewoner. Het is welbekend dat de gemiddelde Afrikaan minder CO2 uitstoot dan de gemiddelde Europeaan. Dat heeft dus alles met consumptiegedrag te maken. En Jesse Klaver heeft in meerdere interviews aangegeven helemaal niet zo zwart-wit in de klimaatdiscussie te staan, als sommige mensen hem framen. Hij is daar veel realistischer en genuanceerder in, dan hij afgeschilderd wordt. Zie: https://dewerelddraaitdoor.bnnvara.nl/media/350745 En: https://www.rtlnieuws.nl/node/196936 Dus hypocrisie kan je hem niet verwijten, hooguit menselijkheid. Anders is dat bijv met Wilders die wil dat verdachten preventief opgesloten worden, behalve als het hemzelf, z'n partijgenoten of blokkeerfriezen betreft. Of met Baudet die zogenaamd voor gelijke rechten staat, maar wil toestaan dat christelijke scholen homoseksuele leraren mogen weigeren en een spreker vraagt die tegen het homohuwelijk is. Of de SGP die pro life is, maar wel de doodstraf wil. Of VVD die tegenwoordig een soort van PVV Light is geworden ipv aan de eigen grondslagen vast te houden. Of de SP die opeens nationalisme de voorrang geeft aan arbeiders. Genoeg hypocrisie in de politiek, maar het kind van Klaver is dat niet.

JanB2
JanB211 mei 2019 - 22:39

Prima idee. Ik bedacht laatst zelf ook al dat het huidige systeem van studiefinanciering in Nederland werkelijk van de gekken is. Volledig ontaard. Gewoon terug naar het oude systeem (van voor de neoliberale inmenging). Lening tegen gunstige voorwaarden voor kinderen van minder kapitaalkrachtige ouders (en kwijtschelding bij bewezen diensten voor het algemeen belang (baan in het onderwijs, bij defensie etc.). De rest betaald zelf.

7 Reacties
JanB2
JanB211 mei 2019 - 22:41

PS De rol van GL is ook bij thema natuurlijk uiterst merkwaardig te noemen. Maar dat is een ander verhaal. Het zal ook allemaal wel bij een idee blijven want doorpakken is een onbekend begrip geworden in de politiek (behalve als het om het eigenbelang en dat van het grootkapitaal gaat natuurlijk).

DanielleDefoe
DanielleDefoe12 mei 2019 - 15:00

" Lening tegen gunstige voorwaarden voor kinderen van minder kapitaalkrachtige ouders" komt mij niet bekend voor. Vlak na de oorlog waren studenten veelal straatarm en de overheid zag dat als een probleem.. Voor ouders van studerende kinderen werd in 1953 sterk verhoogde kinderbijslag ingevoerd door het derde kabinet-Drees, samen met een pakket belastingvoordelen. Deze maatregelen hadden niets te maken met het bevorderen van gelijke kansen in het onderwijs al was er ook een renteloos voorschot+ beurs voor talentvolle kinderen met ouders met een zeer laag inkomen te krijgen. De basisbeurs die in 1986 na jarenlange sstrijd werd ingevoerd was oa. bedoeld om studenten onafhankelijk te maken van hun ouders. maar werkte strict genomen nog steeds denivellerend juist omdat iedereen evenveel kreeg . Rechts vond dat prima.

DanielleDefoe
DanielleDefoe12 mei 2019 - 15:08

zie ook: https://duo.nl/organisatie/uitgelicht/200-jaar-studiefinanciering.jsp

JanB2
JanB212 mei 2019 - 22:53

” Lening tegen gunstige voorwaarden voor kinderen van minder kapitaalkrachtige ouders” komt mij niet bekend voor" Het renteloze voorschot plus studiebeurs (toelage) waar je het zelf al over had pasten wel degelijk in dit plaatje.

DanielleDefoe
DanielleDefoe13 mei 2019 - 7:24

"Het renteloze voorschot plus studiebeurs (toelage) waar je het zelf al over had pasten wel degelijk in dit plaatje." dat is zo, maar je zult ook iets moeten doen voor studenten met ouders die boven de inkomenstoets uitkomen. De andere "helft" van de regeling: studenten volledig afhankelijk maken van de ouders kan echt niet meer. Een niet tot fraude uitnodigende regeling zoals uniforme basisbeurs + renteloos voorschot dat onder bepaalde omstandigheden wordt kwijtgescholden lijkt mij inderdaad het beste alternatief. Laat de studenten maar zelf uitmaken of ze nog even thuis willen blijven wonen en schaf ook het gratis reizen af. Studenten en militairen "half geld".

JanB2
JanB213 mei 2019 - 22:51

Renteloos voorschot lijkt me het redelijkste. Eventueel bovenop een basisbeurs die in hoogte afhankelijk is van het inkomen van de ouders en het aantal studerende gezinsleden, zonder scherpe grens in de vorm van een ouderlijk toetsingsinkomen maar volgens glijdende schalen met een minimum en een maximum. Het inkomen van de ouders speelt immers altijd mee in het totale plaatje. Ook in het huidige stelsel (studenten van vermogende ouders hoeven minder vaak en minder veel te lenen).

DanielleDefoe
DanielleDefoe14 mei 2019 - 9:58

JanB 14 mei 2019 at 00:51 Wat de SVB (die al jaren geschiedenis is) die het studieloon bedacht en mij niet beviel is de afhankelijkheid van de ouders. Daarom neig ik tot een uniforme basisbeurs zonder toeters en bellen plus renteloos voorschot (klein baantje voor de extra's). Dat studenten met vermogende ouders in het voordeel zijn is nauwelijks te vermijden. Overigens heb ik het over het WO waar de studenten gewoonlijk 18+ zijn.

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde11 mei 2019 - 21:19

Veel van onderstaande reacties laten prima zien hoe wraakzuchtig en kleinzielig SP stemmers zijn. En waarom linkse samenwerking nooit iets wordt zo lang ze niet over hun schaduw heen stappen Niets deugt alleen de SP is de toon van de reacties hieronder. De zwarte kousenkerk van links. In plaats van het toejuichen van Ozdils opvattingen worden we getrakteerd op achterdocht en haarkloverij. De SP moet wel een verschrikkelijke partij zijn wil je er zo'n soort mens van worden

5 Reacties
Rode druppel
Rode druppel12 mei 2019 - 10:57

Martin. Ik ben zo een verschrikkelijk mens. Linkse samenwerking is al jaren begraven. Waarom zou de SP over haar schaduw moeten stappen ? Omdat die mening voor u onwelgevallig is ? Wat een zielige reactie. PS. draag altijd witte kousen.

Klaas Punt
Klaas Punt12 mei 2019 - 11:32

Ik heb sterk de indruk dat je je eigen " nepnieuws" aan het creeeren bent. Maar als je bedoelt dat SP stemmers eenbterugkeer naar de basisbeurs zouden toejuichen dan heb je gelijk. Maar dit geldt volgens mij voor alle weldenkende Nederlanders, wie zadelt een toekomstige gegeratie nu op met een jarenlange schuld?

Klaas Punt
Klaas Punt12 mei 2019 - 12:59

gegeratie - generatie

gimli55
gimli5512 mei 2019 - 14:42

@MartinvanderLinde Zelfs wanneer de SP helemaal niets met het onderwerp te maken heeft, behalve een afwijkende stemming in de TK en EK, wordt de partij er met haren bijgetrokken ter beschadiging en verwensing. Knap hoe rechts Nederland kleinzielig de schuld van hun eigen falen altijd bij de SP neerleggen en zelfs niet in staat zijn om de gedoogpartijen mede de schuld te geven van deze puinhoop. Iedereen kon weten waar de marktwerking toe leidt, en nog blijven volhouden dat de zorg, het onderwijs, de veiligheid verbeterd is. De begroting stijging betekent niet dat de problemen opgelost zijn en worden, er wordt alleen maar meer geld uitgegeven. Het doel is al 40 jaar verandering in plaats van vetbetering. Bezuniging heet nu taakstelling. Oude wijn in nieuwe zakken, en dat al 40 jaar lang. Het klimaat en de natuur diversiteit haalt onze toekomst in, we zullen ons aan moeten passen. Anders is er op deze aarde geen plaats meer voor de mensheid. Vluchten naar de maan en mars lossen onze problemen niet op. Dat akkefietje zal de aarde zelf regelen.

Rode druppel
Rode druppel12 mei 2019 - 16:58

gimli55 Dat gunnen ze ons wel dat reisje naar de maan. Ze zeggen nu al met andere woorden loop naar de maan.

Ben  Liberaal
Ben Liberaal11 mei 2019 - 16:50

- Groen-Links, dan weer Links-Groen, bij die partij is er altijd wel wat te doen... Verkiezingen in Brussel, dan weer Den Haag, GL houdt het gelukkig altijd vaag .... Deze keer een onnozel plan voor studenten, morgen weer de handen aan bed voor patienten. Ze doen van alles voor een artikeltje in de krant, en na verkiezingen valt GL met een klap weer door de mand.

Martinel
Martinel11 mei 2019 - 16:44

Jesse Klaver is zo rechts als de neten. Samen met Ellenmeet, en al die anderen die hem steunen. Jesse Klaver een lulletje uit 1987, 1986 of zo iets? Een kleinzielig manneke dat niets weet over geschiedenis, de jaren voor zijn geboorte. Maar blijkbaar stuurt op neoliberale groei groei en nog eens groei. GL (voor mij GroenRechts). Ik heb dat partijtje vaarwel gezegd.

hminkema
hminkema11 mei 2019 - 16:24

"Jesse Klaver vindt dat het leenstelsel rechtvaardiger is omdat studenten hun lening naar draagkracht terugbetalen." Dan heeft Jesse Klaver ofwel slecht nagedacht, ofwel hij bedriegt de kiezer. Want wat is het geval? Vrijwel geen student betaalt de lening 'naar draagkracht' terug, alsof het terugbetaalde bedrag op een of andere manier gerelateerd is aan de financiële 'draagkracht' van de terugbetaler. Vrijwel alle ex-studenten betalen hun hele studielening terug, ongeacht wat ze later gaan verdienen. De bedrijfseconoom die bankdirecteur wordt, betaalt van de lening die hij tijdens zijn studie aanging, evenveel terug als de leerkracht basisonderwijs die even lang studeerde en daartoe evenveel leende. Er is alleen maar een ontsnappingsclausule voor mensen die langdurig werkloos blijven of een extreem laag inkomen hebben. Die krijgen - na 30 jaar, mind you - de resterende schuld kwijtgescholden. Op je 54e. Als je een paar jaar werkloos bent, wordt je terugbetalingsplicht opgeschort. De rente tikt dan wel lekker door, zodat je - zodra je weer een baan hebt - fijn extra mag terugbetalen. Als je werkloos wordt, en je hebt een partner, dan mag/moet je partner in plaats van jou terugbetalen. Want het geld moet links- of rechtsom worden teruggehaald. Nee, dit 'leenstelsel' is er puur op gericht om de kosten van het studeren op de student zelf af te wentelen. Het is dan ook ingevoerd als sluitstuk van vele jaren bezuinigen, waarbij Rutte er natuurlijk op gebrand was zo veel mogelijk publieke uitgaven te staken. Asscher en Klaver waren kennelijk dom genoeg om in de retoriek van de 'draagkracht' te trappen. De basisbeurs was niet ideaal, maar een stuk rechtvaardiger. En die mag van mij weer terugkomen.

3 Reacties
7anpau1
7anpau111 mei 2019 - 18:10

Ik ben het grotendeels met u eens. Op 1 punt na. Rutte (de overheid) is er helemaal niet op uit om de collectieve uitgaven te staken. De overheidsuitgaven stijgen sinds WW2 jaar op jaar harder dan de inflatie, waarbij de inflatie, zeker na 2008, ook nog eens grotendeels veroorzaakt wordt door lastenstijgingen. De overheid heeft maar 1 doel, de uitgaven doen stijgen voor zover dat in het belang is van de overheid. Wie er in het Catahuis zit maakt geen moer uit. Het organisme overheid dient primair haar eigen belang.

Johannes5
Johannes512 mei 2019 - 9:11

Natuurlijk is de VVD er op uit de armen armer te maken en de rijken rijker. En Rutte voert het uit. Er is weer veel meer armoede in Nederland. U heeft gelijk met: "Dit ‘leenstelsel’ is er puur op gericht om de kosten van het studeren op de student zelf af te wentelen. Het is dan ook ingevoerd als sluitstuk van vele jaren bezuinigen, waarbij Rutte er natuurlijk op gebrand was zo veel mogelijk publieke uitgaven te staken".

Klaas Punt
Klaas Punt12 mei 2019 - 9:32

Bedankt voor deze uitleg, Minkema. Van mijn kleinkinderen werd ik niet wijzer. Ik denk dat mijn partij ook voor de terugkeer van de basisbeurs zal zijn. Ik in elk geval wel.

kipzonderkop
kipzonderkop11 mei 2019 - 15:39

Met GL draaikonten kun je blijkbaar alle kanten op, behalve de goeie. Eerst het studie leenstelsel steunen en een paar jaar later weer afschaffen. Nogal doorzichtige EU verkiezingspropaganda van GL elite. Het is natuurlijk schandalig dat rijke stinkers maximaal lenen voor de studie tegen minimale rente en de poen op de bank te zetten. En als de studie is afgerond niet aflossen want rente betaal je praktisch niet. En een goedkopere lening voor de villa is niet te krijgen. Nog 108.000 euro vrij van schenkbelasting voor de villa erbij (ook een cadeau gesteund door GL). En geen 6 maar slechts 2% overdrachtsbelasting voor de villa (ook een cadeau gesteund door GL) Wat zit GL nu te zeuren? https://www.nrc.nl/nieuws/2017/09/01/ruim-helft-studenten-spaart-van-studielening-a1571911

3 Reacties
vdbemt
vdbemt11 mei 2019 - 17:22

"Het is natuurlijk schandalig dat rijke stinkers maximaal lenen voor de studie tegen minimale rente en de poen op de bank te zetten. " Inderdaad: schandalig, GroenLinks. Dat je dat beleid van dit kabinet gesteund hebt. Is het dan ook niet: schandalig, kabinet Rutte !!?? ZIJ zijn ermee gekomen.

4Vier!
4Vier!12 mei 2019 - 8:09

Ja Kip, Het zou fijner zijn als ze niet spaarden van het geld van paps en mams en zich op de sociale huurmarkt begeven. Daar is nog ruimte zat.

Nick the Stripper
Nick the Stripper13 mei 2019 - 22:00

Tsjonge, die pavlov-reflex om bij willekeurig welk onderwerp te beginnen over "villasubsidie" is allesoverheersend bij jou. Als ik had doorgeleerd voor psycholoog zou ik het vermoedelijk een obsessie noemen. Maar eh... heb je wel eens bedacht dat die koopwoningen waar jij voortdurend zo boos/jaloers op bent mede zo bizar duur/onbetaalbaar worden doordat er bij iedere transactie overdrachtsbelasting moet worden betaald? Afschaffen, die onzin.

KlaasPizza
KlaasPizza11 mei 2019 - 15:14

Wie steunde het lente akkoord in 2012? Oh ja, dat was Groenlinks. Waarom studenten nog Groenlinks of D66 stemmen begrijp ik niet.

Minoes&tuin
Minoes&tuin11 mei 2019 - 14:47

Dus Jesse Klaver vindt het nog steeds prima zo?

3 Reacties
Martinel
Martinel11 mei 2019 - 16:21

Ja, Jesse is nu met zijn derde kind bezig en niet met de zorgen van bekommerde Nederlanders.

Martinel
Martinel11 mei 2019 - 16:28

Jesse is gewoon een papa die de realiteit wat betreft de uitgebuite slaafse Nederlanders uit het oog verloren is, Zijn kinderen kunnen tzt alles. Beetje geld er tegenaan toch? Beetje subsidie voor zijn elektrische auto toch? Een beetje voor zijn zonnepanelen toch? Een bakfietsje? Alles kan die man zich veroorloven. Jesse is gewoon het ultieme product van de neoliberale maatschappij. Gelukkig heeft dit figuur weer reces.

vdbemt
vdbemt11 mei 2019 - 17:32

@Martinel. Wat jij schetst: Zijn kinderen kunnen tzt alles. Beetje geld er tegenaan toch? Beetje subsidie voor zijn elektrische auto toch? Een beetje voor zijn zonnepanelen toch? Een bakfietsje? Alles kan die man zich veroorloven. Jesse is gewoon het ultieme product van de neoliberale maatschappij, geldt voor ieder Kamerlid. Van iedere partij. Daar is niets GroenLinks aan.

4Vier!
4Vier!11 mei 2019 - 14:46

Onderwijs moet wat mij betreft gratis zijn -ongeacht het niveau-. Wat mij betreft een gevalletje goedkoop is duurkoop. Als niet gestimuleerd wordt te studeren, blijft talent onbenut.

Martinel
Martinel11 mei 2019 - 14:29

Ik ben sinds 2005, sinds dat EU referendum Groenrechts af. Sindsdien heeft die partij zich volledig steeds meer naar neoliberaal gewend. Femke Halsema was een product van die omwenteling. Geilde met D'66 Pechtholt, geilde naar Rutte etc..,(Kunduz met Sap) nergens niks meer was links. Dat deze meneer Özdil dit aankaart is op zich te bewonderen, maar Klaver zal nooit een duimbreed toegeven. Dan staat hij namelijk zelf buiten spel. Hopelijk zal deze meneer dus bij hoofdelijke stemmingen (als dissident hahahaha) zijn stem anders vormgeven.

1 Reactie
Martinel
Martinel11 mei 2019 - 14:30

Ben bang, dat hij tot de orde wordt geroepen!

Bert de Vries
Bert de Vries11 mei 2019 - 13:41

Even voor hen die van mening zijn dat een beurs/leenstelsel onbetaalbaar is: hoe kleiner de groep is die voorgezet onderwijs volgt, hoe sterker een samenleving verpaupert. En verpaupering leidt onvermijdelijk tot verarming. Voordeel op korte termijn boven voordeel op lange termijn is een wezenskenmerk van rechts. Bijna alle beurshandel is op dat principe gebaseerd. Alle economische crises na excessieve bloei zijn het gevolg van rechts beleid. Het wordt tijd dat GroenLinks volledig breekt met de neoliberale oriëntatie die de partij nog steeds binnen handbereik lijkt te houden. En die haar medeplichtig heeft gemaakt aan heel veel beleid dat rampzalig heeft uitgepakt, met name voor de kwetsbaren.

7 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens11 mei 2019 - 14:05

@ Bert de Vries Jij schrijft: hoe kleiner de groep is die voorgezet onderwijs volgt, hoe sterker een samenleving verpaupert. En verpaupering leidt onvermijdelijk tot verarming. Wat is jouw probleem daarmee dan? Hoe meer paupers, hoe meer SP stemmers. Hoe minder hoogopgeleiden, hoe minder elite. Vanuit SP perspectief win/win/win. Wel een beetje trouw blijven aan de opdrachten van het politbureau.

Bert de Vries
Bert de Vries11 mei 2019 - 15:26

Ouwens, goedkop.

WillemdeGroot
WillemdeGroot11 mei 2019 - 16:31

DaanOuwens. Wat een vreemde reactie geef je. Ik antwoord niet voor De Vries, maar beoordeel wat je schrijft op de inhoud. - Hoe meer paupers, hoe meer SP stemmers.- Waarom plaats je 'paupers' in een politiek hokje? Vind je deze opmerking niet discriminerend? - Hoe minder hoogopgeleiden, hoe minder elite.- Waar stoelt dit nu weer op? Wat versta je onder 'elite'? Of dien ik het zo te lezen dat je vindt dat 'hoogopgeleiden' per definitie 'elite' zijn? Vreemde redenatie. - Wel een beetje trouw blijven aan de opdrachten van het politbureau.' Ik heb geen enkele (lidmaatschaps)band met welke politieke partij dan ook. Probeer alles objectief en met begrip te benaderen. Wat bezielt je om het bestuur van een politieke partij in Nederland (de SP in dit geval) ervan te betichten oud-communistische structuren te hebben? Ze is toch een normale ledenpartij, waar uiteindelijk de leden de dienst uitmaken? En insinuaties omtrent 'clans' als die van de familie Marijnissen zul je moeilijk kunnen onderbouwen, lijkt me. Uiteraard mag je het met de doelstellingen van een politieke partij niet eens zijn, maar dit ordinaire gekakel van je slaat nergens op, tenzij je je stellingen weet te onderbouwen. Ga je gang.

DaanOuwens
DaanOuwens11 mei 2019 - 17:10

@ WillemdeGroot Jij schrijft: Wat een vreemde reactie geef je. Nee vind ik niet. En jij schrijft: Waarom plaats je ‘paupers’ in een politiek hokje? Vind je deze opmerking niet discriminerend? Nee, ik zie die termen regelmatig gebruikt door SP-sympathisanten om de slachtoffers van neoliberaal beleid aan te duiden. Als zij dat mogen mag ik het ook. En jij schrijft: Waar stoelt dit nu weer op? Wat versta je onder ‘elite’? Of dien ik het zo te lezen dat je vindt dat ‘hoogopgeleiden’ per definitie ‘elite’ zijn? Ik sluit mij ook in dit opzicht aan bij de definitie van de SP. Waarvan een sympathisant schrijft: Zolang hoogopgeleide elites de bedenkelijkheid van het tegenwoordig dominante neoliberalisme niet openlijk en officieel doorzien en erkennen, zal het niets worden met een “groot verhaal” van hun kant. Samenvattend iedereen met meer dan een Mavo-diploma is corrupt. Jij schrijft: Probeer alles objectief en met begrip te benaderen. Wat bezielt je om het bestuur van een politieke partij in Nederland (de SP in dit geval) ervan te betichten oud-communistische structuren te hebben? Het feit dat het SP-bestuur opstandige SP-afdelingen opdracht heeft gegeven om hun kritiek op het spotje over Hans Brusselmans te verwijderen. https://joop.bnnvara.nl/nieuws/hans-brusselmans-verdeelt-sp Kortom je had dit zelf kunnen lezen en het is nogal dom dat je dat niet hebt gedaan. Dat jij alles objectief en met begrip probeert te benaderen is een mooie intentie waarin je dus niet bent geslaagd. Verder schrijf je: Uiteraard mag je het met de doelstellingen van een politieke partij niet eens zijn, maar dit ordinaire gekakel van je slaat nergens op, tenzij je je stellingen weet te onderbouwen. Die stellingen heb ik dus heel adequaat onderbouwd. Jouw geblaat maakt op mij niet zo gek veel indruk. Ik heb je keurig laten zien wat de onderbouwing van mijn tekst is en mijn weerwoord op jouw reactie. Je eist van mij een reactie met : Ga je gang. Onbeschoft, maar ook daar lig ik niet wakker van. Kom dan wel met een beter verhaal. Voorlopig kan je het hier mee doen.

gimli55
gimli5511 mei 2019 - 17:13

@WillemdeGroot Mijn voorspelling op 11-5 13:54 kwam nog uit ook. Zelfs wanneer het onderwerp op geen enkele manier iets met de SP te maken heeft, wordt het door de bekende reageerders op niet inhoudelijke manier er met de haren bijgetrokken. Liefst met een paar sneren en persoonlijke aanvallen, maar altijd zonder argumenten. Mijn advies is : blijf neoliberaal steunen en er wordt nog meer afgebroken. Later en meestal vlak voor verkiezingen hoor je opeens iets anders. Dat is natuurlijk verdwenen na de verkiezingen.

DaanOuwens
DaanOuwens12 mei 2019 - 16:32

@ gimli55 Jij schrijft: Zelfs wanneer het onderwerp op geen enkele manier iets met de SP te maken heeft, wordt het door de bekende reageerders op niet inhoudelijke manier er met de haren bijgetrokken. Ik voel mij vereerd door het feit dat jij mij tot de bekende reageerders rekent. Zelf ben ik meer bescheiden, maar bedankt. Verder reageerde ik op de tekst van Bert de Vries een trouwe aanhanger van de SP dus er werd helemaal niets met de haren bijgesleept Daarna schrijf je: Liefst met een paar sneren en persoonlijke aanvallen, maar altijd zonder argumenten. In mijn tekst een paar duidelijk argumenten op het niveau van de SP. 1 laagopgeleiden zijn paupers volgens Bert de Vries van de SP. Hoogopgeleiden zijn corrupte elite volgens Bert de Vries van de SP. Dat zijn al twee argumenten meer dan Bert de Vries, Willem de Groot en jij hebben aangedragen in deze discussie. Je moet eens in de spiegel gaan kijken.

gimli55
gimli5512 mei 2019 - 22:20

@DaanOuwens Begrijpend lezen is een hele klus, maar Bert de Vries noemt nergens de SP. Dat is jouw interpretatie en valkuil. Waar het hart vol van is, loopt het hart vanover. Je draait net als GL in dit onderwerp. Geen enkele inhoudelijk argument, waarom de studielening positief is voor Nederland, alleen een alomvattende weerzin tegen de SP.

vdbemt
vdbemt11 mei 2019 - 13:36

‘Het wakkert de tweedeling in de samenleving aan.’ Zoals ook de zorg, de woonmarkt, de rechtspraak.En natuurlijk ook gewoon het inkomensbeleid. Goed gedaan, 3 x Rutte.

2 Reacties
Martinel
Martinel11 mei 2019 - 14:36

Ja joh, dat onderwijs is maar één misbaksel van die Groenrechts lui. Ook zorg is door toedoen van Groenrechts naar de klote geholpen. Wat niet eigenlijk. Overal geilen met Ruttebeleid. Nu zit Klavertje met zijn derde kind. Zal wel 3 papadagen verordenen.

vdbemt
vdbemt11 mei 2019 - 17:26

Met 'groenrechts' bedoel je ongetwijfeld de VVD en kabinetgenoten. Het is HUN beleid. ZIJ zijn verantwoordelijk. Hier en daar geholpen door GRL. Is dan de helper de grote schuldige????

gimli55
gimli5511 mei 2019 - 12:31

Vergissing mijnerzijds, de voorsteller is van GL. Niet schuldig aan deze puinhoop.

johannn2
johannn211 mei 2019 - 11:49

Terzijde: Schunnig aan de huidige situatie vind ik m.n. ook, dat studenten een prooi zijn voor huisbazen, die exorbitante huurprijzen kunnen vragen. Studenten hebben daartegen geen enkele bescherming. .

11 Reacties
WillemdeGroot
WillemdeGroot11 mei 2019 - 13:19

Je hebt helemaal gelijk, johann. Maar we willen hier toch zo graag een vrije markt, waarin de sterksten overleven? In feite een 'survival of the fittest', degenen die zich het best aanpassen aan de omstandigheden (de vrije mark werking) zullen overleven. Hier de huisbazen; die worden geen strobreed in de weg gelegd. In de situatie die jij schetst, is de maatschappelijk zwakste partij dus opnieuw de dupe, de studenten. Het tegenargument om het leenstelsel af te schaffen, is ook vaak dat deze studenten later, dankzij hun opleiding, met gemak die schuld kunnen aflossen. Dat is natuurlijk niet altijd zo. Bovendien kennen we toch belastingheffingen op inkomsten? Die aanpassen, gericht op die 'sterkste schouders', weet je wel, zou veel eerlijker zijn. Toch?

johannn2
johannn211 mei 2019 - 14:23

Willem, We zijn het helemaal eens Willem. .

madbako
madbako11 mei 2019 - 14:36

@WillemdeGroot 11 mei 2019 at 15:19 Het tegenargument om het leenstelsel af te schaffen, is ook vaak dat deze studenten later, dankzij hun opleiding, met gemak die schuld kunnen aflossen. Dat is natuurlijk niet altijd zo... Als de schuld niet kan worden afgelost omdat het inkomen niet daar naar is, dan wordt deze schuld voor zover ik weet gewoon kwijtgescholden.

WillemdeGroot
WillemdeGroot11 mei 2019 - 15:55

Madbako: 'Als de schuld niet kan worden afgelost omdat het inkomen niet daar naar is, dan wordt deze schuld voor zover ik weet gewoon kwijtgescholden.' Even los van het feit dat het mij meer om het principe gaat dan om de precieze uitwerking ervan, is het toch goed op te merken dat aflossing geboden is wanneer inkomen wordt verkregen. En dat geldt al met een inkomen vanaf het minimumloon. Juist deze groep, en die vlak boven het minimumloon, zal in de problemen kunnen komen.

henk-alexander
henk-alexander11 mei 2019 - 19:43

WillemdeGroot, Madbako, '(...)Het tegenargument om het leenstelsel af te schaffen, is ook vaak dat deze studenten later, dankzij hun opleiding, met gemak die schuld kunnen aflossen. Dat is natuurlijk niet altijd zo.(…)

henk-alexander
henk-alexander11 mei 2019 - 19:53

Sorry, was nog niet klaar. WillemdeGroot, Madbako, ‘(…)Het tegenargument om het leenstelsel af te schaffen, is ook vaak dat deze studenten later, dankzij hun opleiding, met gemak die schuld kunnen aflossen. Dat is natuurlijk niet altijd zo.(…)' Dat komt soms vanwege een verkeerde studiekeuze of marktinvloeden die niet altijd te voorzien zijn. Maar buiten dat, is het toch tragisch dat vaak met een grote inzet en motivatie een studie is afgerond waarmee men niet aan de bak komt. Een vorm van vernietiging van menselijk kapitaal die de staat zich moet aantrekken.

DaanOuwens
DaanOuwens11 mei 2019 - 21:51

@ WillemdeGroot Jij schrijft; Even los van het feit dat het mij meer om het principe gaat dan om de precieze uitwerking ervan, Beetje merkwaardig om de spelregels van te discussie te bepalen zonder aan je discussie partner te vragen of hij daarmee instemt. Wat maakt dat jij denkt dat je dat eenzijdig kan bepalen? Vervolgens schrijf je : is het toch goed op te merken dat aflossing geboden is wanneer inkomen wordt verkregen. En dat geldt al met een inkomen vanaf het minimumloon. Dat is nogal logisch denk je niet? Mensen waarvan de studiekosten worden vergoed, die volgens andere mensen die zeggen dat ze links zijn, zelfs beleggen van deze beurs, moeten inderdaad terug betalen. En wel vanaf het moment dat zij meer verdienen dat de arme mensen die tijdens hun studie het geld voor die beurs bij elkaar legden. Weet jij zeker dat je niet neoliberaal bent en dus niet objectief? En jij schrijft: Bovendien kennen we toch belastingheffingen op inkomsten? Die aanpassen, gericht op die ‘sterkste schouders’, weet je wel, zou veel eerlijker zijn. Toch? Dat puntje zou zonder meer direct opgenomen worden in het VVD verkiezingsprogramma. Ik hoor Rutte als zeggen. De opleiding van VVD jongeren wordt gefinancierd uit een beurs omdat deze mensen later toch veel belasting gaan betalen. Met een dergelijk verhaal wordt je al snel erelid denk ik. Krijg je een extra dikke sigaar. Qua argumentatie vind ik je onderbouwing niet sterk.

DanielleDefoe
DanielleDefoe12 mei 2019 - 9:22

Dat was 50-60 jaar geleden niet anders begreep ik. Zolderkamers bij particulieren tegen woekerprijzen en brandgevaarlijke slecht-onderhouden studentenhuizen.

Minoes&tuin
Minoes&tuin12 mei 2019 - 16:20

DanielleDefoe Klopt!

DanielleDefoe
DanielleDefoe13 mei 2019 - 9:11

Minoes&tuin 12 mei 2019 at 18:20 De studentenflats die werden beheerd door de Stichting Studenten Huisvesting (SSH Student Housing tegenwoordig) en gebouwd in de jaren 70 waren ook nooit erg geliefd, te massaal te ver uit de (binnen)stad. Sommige, zoals de Zilverberg in Amsterdam zijn alweer gesloopt.

DanielleDefoe
DanielleDefoe13 mei 2019 - 9:32

De studentenflats die in 70-tiger jaren werden gebouwd door de Stichting Studenten Huisvesting waren goedkoper en veiliger maar niet geliefd. Te massaal te ver uit de binnenstad.

Keilstra
Keilstra11 mei 2019 - 11:48

GroenLinks : in 2013 pleiten voor het leensteslsel en nu er tegen zijn .... een onvolwassen partij. Logisch dat dat zootje niet kan regeren.

6 Reacties
Rode druppel
Rode druppel11 mei 2019 - 13:26

Niet mee eens. Terug komen op foute beslissingen getuigd van kracht, dat moet je durven. Moesten alle partijen doen. Wat ook nog onbelicht is, dat kinderen van ouders met hele lage inkomens vrijstelling kregen van het leenstelsel. Dankzij GL. Toen ik in de bijstand zat hebben 2 kinderen van ons een HBO studie gedaan en zonder schulden af gesloten. Dat moet ook gezegd worden.

JoostdeV
JoostdeV11 mei 2019 - 13:29

VVD en CDA hebben zich weer niet aan de afspraken gehouden. Logisch dat je met dergelijke partijen niet wilt regeren. De studiebeurs werd afgeschaft omdat de bakker niet zou moeten betalen voor de opleiding van de advocaat. Het heeft ertoe geleid dat de advocaat niet meer bijdraagt aan de opleiding van de kinderen van de bakker. Iedereen profiteert van een hoogopgeleide bevolking en elke zinvolle investering van de overheid in extra studiejaren verdient zich dubbel en dwars terug.

madbako
madbako11 mei 2019 - 14:37

@Keilstra 11 mei 2019 at 13:48 GroenLinks : in 2013 pleiten voor het leensteslsel en nu er tegen zijn …. een onvolwassen partij. Logisch dat dat zootje niet kan regeren. Dat heet voortschrijdend inzicht. Misschien ook iets voor jou.

4Vier!
4Vier!11 mei 2019 - 14:39

Keilstra 11 mei 2019 at 13:48 Het is prima om een standpunt te herzien omdat je beleid niet de effecten sorteert die je beoogt; ook is het (wat mij betreft) prima als men binnen een partij van mening verschilt. Ik krijg altijd een beetje claustrofobie van partijen waar iedereen hetzelfde moet vinden.

Minoes&tuin
Minoes&tuin11 mei 2019 - 14:48

Rode Druppel Hoe lang heb jij erin gezeten? Het gaat nl. vooral gelden bij langdurige armoede.

Rode druppel
Rode druppel11 mei 2019 - 15:01

Minoes. 4 jaar ongeveer. Waarin ik wel werkte tegen bijstandsuitkering.

johannn2
johannn211 mei 2019 - 11:34

Misschien moeten we inderdaad leren te leven met het gegeven dat studeren geen markt behoort te zijn, GroenLinks. Even afwachten nog hoe de steun binnen zijn partij nu is, na hun bruine vermarktingsverleden. Maar beter ten halve gekeerd. .

Satya
Satya11 mei 2019 - 11:12

Ik vraag me af hoe het dat betaald moet worden.

23 Reacties
EricDonkaew
EricDonkaew11 mei 2019 - 11:28

@Satya: Ik vraag me af hoe het dat betaald moet worden. ---------------------------------------- Beste Satya. Ik hoor jou vaker dit soort dingen zeggen. Ook als het gaat om de verlaging van de AOW-leeftijd naar 65 jaar. Mag ik jou in alle bescheidenheid een wedervraag stellen? Meerdere malen heb jij je een pleitbezorger getoond van onbeperkte emigratie van mensen van het Afrikaanse continent naar Nederland. Dus mijn vraag: hoe moet dat betaald worden? Ik ben benieuwd!

WillemdeGroot
WillemdeGroot11 mei 2019 - 11:38

'Ik vraag me af hoe het dat betaald moet worden.' Zoals alle overheidsvoorzieningen betaald worden, Satya, uit overheidsmiddelen. Waar je voor kiest, heeft te maken met je politieke, dus maatschappelijke overtuiging. En vergeet niet dat Nederland een der rijkste landen ter wereld is. Het aantal miljonairs, bijvoorbeeld, groeit jaarlijks en vermogen blijven grotendeels onaangetast. Geld in overvloed, maar sinds het 'neoliberalisme' zijn intrede heeft gedaan (sterk terugtredende overheid en weg van de zorgzame samenleving, op naar de participatiemaatschappij) wordt de kloof tussen arm en rijk snel groter. Met alle gevolgen van dien. Dit initiatief van GL lijkt echter verdacht veel op een verkiezingsstuntje. Klaver hoort dit te brengen en tegelijkertijd toe te geven dat hij/GL destijds, met het steun verlenen aan dit beleid, een grote fout heeft gemaakt. Om nu als argument te gebruiken dat het niet geworden is wat GL er z.g. van verwachtte, is te doorzichtige retoriek.

7anpau1
7anpau111 mei 2019 - 11:41

Het is niet duurder dan het huidige systeem. Achter dit systeem zit een enorme administratieve rompslomp met de daarmee samenhangende kosten voor ambtenaren en automatisering. Alleen in de idiote Haagse en Brusselse werkelijkheid was het overstappen naar een leenstelsel een bezuiniging is, omdat op de balans tegenover de uitgave een schuld komt te staan. Dus voor de Haagse en Brusselse begrotingsregels telt het als bezuiniging. Of die schuld ooit afgelost wordt boeit niet, dat is het probleem van de volgende generatie politici en bestuurders. Verder verdient goed, betaalbaar onderwijs zich vanzelf terug. Zeker in een land als Nederland dat over het algemeen zijn hoger opgeleide werknemers vasthoudt en dat van een goed opgeleide beroepsbevolking afhankelijk is in verband met het investeringsklimaat. Alleen in Den Haag zijn mensen die met droge ogen volhouden dat het leenstelsel geen invloed heeft op het gemiddelde opleidingsniveau. Als we hybride auto’s fiscaal stimuleren dan rijd half Nederland opeens in zo’n spuuglelijke Outlander of Prius, maar als we studeren aanzienlijk duurder maken dan zouden er niet minder mensen gaan (door)studeren. Yeah right. Over 15 jaar zitten we met de gebakken peren. En als er toch op onderwijs bezuinigd moet worden, dwing bestuurders van Universiteiten en HBO’s dan maar eens te snijden in de totale wildgroei aan studierichtingen en het opleiden van tienduizenden ‘exchange students’. Want dat gebeurt - uitzonderingen daargelaten zoals misschien in Wageningen en aan de TU’s - alleen maar ter meerdere ere en glorie van onderwijsbestuurders die het zo ‘geil’ vinden dat ze zo ‘internationaal’ zijn en ook allemaal zo’n hip klinkend curriculum hebben conform de laatste trends in de VS en het VK, maar waar studenten en de arbeidsmarkt echt totaal niet op zitten te wachten.

johannn2
johannn211 mei 2019 - 11:46

Satya, Het blijkt te kunnen. https://resource.wur.nl/nl/show/Finland-is-echt-een-studieparadijs.htm In Finland betalen studenten geen collegegeld en krijgen onbeperkt studiefinanciering. https://bron.fontys.nl/studiefinanciering-hoe-doen-de-buren-dat/ Scandinavische studenten treffen het beter dan jij. Om te beginnen: als ingezetene van Finland, Zweden en Denemarken betaal je geen collegegeld (0 euro dus). In laatstgenoemd land ontvangen alle studenten een basisbeurs, los van het ouderlijke inkomen. Zo krijgen uitwonende studenten ongeveer 600 euro per maand. Dat geld wordt gezien als uitkering (een soort ‘studentenloon’ van de staat)- je hoeft dus niks terug te betalen. Meer geld nodig? Dan kun je extra bij lenen. Hetzelfde systeem geldt aan de andere kant van de Sontbrug, in Zweden. Al zit daar ook een klein addertje onder het gras: in periodes dat je geen vakken volgt (bijvoorbeeld in de zomervakantie) gaat ook de studiefinanciering on hold. Deze vervelende spelregel wordt ruimschoots goedgemaakt door het feit dat je in Zweden tot je 47ste(!) studiefinanciering kunt aanvragen. .

gimli55
gimli5511 mei 2019 - 11:56

@Satya Net als voor de invoering van het leenstelsl. De belofte en afspraak was dat het onderwijs verbeterd zou worden met de invoering van dit stelsel. Dat is dus niet gebeurd. Net als met de zorg en de marktwerking verslechterde het systeem. Uiteraard zullen nu weer de bekende reageerders de SP daarvan de schuld geven, maar D'66 is zelf in dit kabinet gaan zitten. Erg geloofwaardig zo vlak voor de verkiezingen.

DanielleDefoe
DanielleDefoe11 mei 2019 - 12:38

Dat is het probleem. Generaties lang was het studeren een elitebezigheid. Na 1950 is doorleren zodanig gedemocratiseerd dat een stelsel waarbij niet geleend hoeft te worden te kostbaar is, maar een combinatie uniforme basisbeurs & leningsregeling zou toch een mogelijkheid kunnen zijn. Momenteel zijn er las ik ergens ook veel oninbare schulden. Dat schiet ook niet op.

DanielleDefoe
DanielleDefoe11 mei 2019 - 13:09

In Noorwegen is studeren gratis, dwz dat er geen collegeld wordt gevraagd. Voor zover ik weet is er een gemengd stelsel van basisbeurs plus renteloze lening. Maar er zijn wel eisen waaraan je moet voldoen tijdens de studie om je recht op financiering van jaar tot jaar te behouden. Voor leningen en beurzen is er de Lånekasse. Dat is een staatsinstelling. Kwijtschelding van studieschulden is er voor bepaalde studies mits je in Noord-Noorwegen gaat werken bv als arts of leraar. Interessant detail: gedeeltelijk kwijtschelding voor basisschooldocenten.

madbako
madbako11 mei 2019 - 14:39

@Satya 11 mei 2019 at 13:12 Ik vraag me af hoe het dat betaald moet worden. Uit belastingopbrengsten. Makkelijker kunnen we het niet voor Satya maken

Satya
Satya11 mei 2019 - 18:24

Ik geloof niet dat de meerderheid van de bevolking op dit moment is voor het leenstelsel afschaffen. Veel mensen vinden dat de staat een stap terug moet doen daar zal dan ook het financieren van de studie van anderen onder vallen. Ik denk dat een deel lenen voor je studie ook een stimulans is om er serieus werk van te maken.

Satya
Satya11 mei 2019 - 18:32

7anpau1 De staat moet toch geld lenen om de studie van anderen te financieren. Misschien dat rente vragen een stap te ver gaat en een basis beurs een idee is. Johannn /Willem /gimli Leuke informatie maar jammer genoeg leven we niet in een samenleving die voor anderen wil zorgen en waarin naastenliefde als positief wordt beschouwd, eerder het tegenovergestelde. Madbako Joh. Je meent het. Nu graag even vertellen hoe jij een belasting verhoging er door wilt krijgen op dit moment. Anders kun je die wijsneus opmerkingen beter voor je houden.

Satya
Satya11 mei 2019 - 18:39

EricDonkaew Natuurlijk mag je een wedervraag stellen, dat is heel normaal en bescheidenheid is op dat gebied niet nodig. Uit de jarenlange uitbuiting die hier voordeel in belasting opbrengsten en werkgelegenheid heeft opgeleverd. Het liefst zou ik migratie redenen wegnemen en migratie om economische noodzaak zien stoppen door eindelijk een keer te stoppen met dictators samen te werken. Mijn vragen zijn serieus. Van mij mag je op je 65e stoppen met werken, krijg je goede zorg en zorgt de staat voor mensen die het moeilijk hebben, mits zij bereid zijn een bijdrage te leveren. Ik zie alleen een verrechtsing in de maatschappij en dat houdt in dat het solidariteit principe wordt aangetast. Ik zie met die ontwikkelingen niet in hoe zorg, studie en aow kan worden betaald. Het is heel mooi om van alles te bedenken maar het moet wel haalbaar zijn met de huidige politieke veredeling.

WillemdeGroot
WillemdeGroot11 mei 2019 - 18:50

Satya. Heb je niet in de gaten dat Joop nu juist een platform is waarop eenieder zijn of haar visie wil en kan geven op politieke kwesties? Zoals jij je opstelt, leg je je al bij voorbaat neer bij de huidige politieke situatie. Het gaat hier in de discussies en de stellingen juist om het laten zien hoe het ook anders zou kunnen. Zoals jij het stelt, hoeft dat allemaal niet: de meerderheid wil het zo. - Veel mensen vinden dat de staat een stap terug moet doen daar zal dan ook het financieren van de studie van anderen onder vallen.- Ja, we leven in een neoliberale tijd: de vrije markt moet alle ruimte worden gegeven en een zorgzame overheid is daartoe een beletsel. Maar moeten w eons daar maar stilzwijgend bij neerleggen? - De staat moet toch geld lenen om de studie van anderen te financieren.' Ik raad je aan om deze zin nog eens te lezen. Zo geformuleerd is hij onbegrijpelijk. - Leuke informatie maar jammer genoeg leven we niet in een samenleving die voor anderen wil zorgen en waarin naastenliefde als positief wordt beschouwd, eerder het tegenovergestelde.- Lees wat hierboven staat. Je stelt het wel erg defaitistisch voor. Met zo'n houding zouden we nog in het feodale tijdperk leven...

VliegendeHollander2019
VliegendeHollander201911 mei 2019 - 20:08

@Satya Ik ben het wel met je eens. Hoger-opgeleiden kunnen met hun studie meestal veel meer verdienen, dan VMBO'ers die met 16 jaar aan het werk gaan (vier dagen werken, een dag leren). Het is niet onredelijk dat ze hun collegegeld etc. zelf ophoesten door part-time erbij te werken en/of te lenen.

Satya
Satya12 mei 2019 - 6:15

DanielleDefoe Is dat niet aan het veranderen in Scandinavië. Mijn Zweedse vrienden zien een verandering in hoe men denkt.

madbako
madbako12 mei 2019 - 8:05

@Satya 11 mei 2019 at 20:32 Madbako Joh. Je meent het. Nu graag even vertellen hoe jij een belasting verhoging er door wilt krijgen op dit moment. Anders kun je die wijsneus opmerkingen beter voor je houden. Ja lieve schat, ik meen het. En waarom zou er een belastingverhoging voor moeten komen? Je kan ook de middelen die je al ter beschikking hebt herverdelen. Er is toch ook geen belastingverlaging gekomen toen het leenstelsel werd ingevoerd. En ja, het is een domme vraag: Waar moet dat betaald van worden. Dat weet je zelf ook wel.

7anpau1
7anpau112 mei 2019 - 8:10

@satya Of een student nu € 500 leent of als basis beurs krijgt, de Staat maakt het over. Dat maakt dus geen .... uit. Alleen staat er bij een lening op papier een actief van € 500 tegenover, maar dat is puur boekhoudkundig. De uitgave uit de lopende begroting is hetzelfde (Een beurs is in de uitvoering zelfs aanzienlijk goedkoper dan een leenstelsel, want een eenvoudiger systeem). Qua overheidsuitgaven maakt het niet uit dus. Zo moeilijk is dat toch niet te begrijpen? Daarnaast heeft Nederland een financieringsoverschot en leent het tegen een rente net boven of onder de 0%. Investeren in de jeugd lijkt mij - zeker gezien de demografische ontwikkelingen van de komende 25 jaar - dus echt een prima investering.

DanielleDefoe
DanielleDefoe12 mei 2019 - 8:43

7anpau1 11 mei 2019 at 13:41 "exchange students" zijn niet hetzelfde als "international students". De wildgroei zit vooral in de laatste categorie. Voor hen zijn er ook nog eens weinig dingen geregeld. Huisvesting bv moeten ze zelf achteraan.

DanielleDefoe
DanielleDefoe12 mei 2019 - 9:06

Satya 12 mei 2019 at 08:15 De ondewijssystemen zijn ook verschillend. In Noorwegen zijn de masteropleidingen anders dan in Nederland selectief. Er is discussie over "tuition" voor "buitenlanders". Zweden is inmiddels beduidend armer dan Noorwegen. De welvaartsstaat is er aan het instorten.

7anpau1
7anpau112 mei 2019 - 18:39

@Danielle Je hebt ongetwijfeld gelijk. Er zullen verschillen zijn. Voor bepaalde buitenlandse studenten zullen potjes zijn, bijvoorbeeld van de EU. En bij anderen vindt er een soort uitruil plaats, waardoor Nederlandse studenten ook de kans krijgen een tijdje elders studeren. Maar er zij ook een heleboel studenten die hier komen studeren omdat de opleidingen hier beter zijn dan in eigen land of meer aanzien genieten en NL goedkoper is dan het VK of Amerika. Die betalen weliswaar collegegeld maar dat is bij lange na niet kostendekkend. Voor de betreffende onderwijsinstelling is dat leuk, want dat levert status en geld op, maar de samenleving heeft er weinig tot niets aan en betaalt er wel dik voor.

VliegendeHollander2019
VliegendeHollander201912 mei 2019 - 21:03

Er geldt nu eenmaal: "wie betaalt, bepaalt". Degenen die de belastinggelden opbrengen bepalen uiteindelijk, via hun gekozen vertegenwoordigers, wat er met het geld gaat gebeuren. In het verleden kregen dan ook alleen mensen die een bepaalde som aan belasting betaald kiesrecht. Bovendien geldt dat wie niet werkt, ook niet zal eten. Dit geldt uiteraard alleen voor degenen die wel kunnen maar niet willen werken. Daarom is de verzorgingsstaat, terecht, omgevormd van een comfortabele hangmat, met een bijvoorbeeld een kleine miljoen WAO'ers in 1982, tot een Spartaans vangnet.

DanielleDefoe
DanielleDefoe13 mei 2019 - 8:34

7anpau1 12 mei 2019 at 20:39 Een "internationale student" doet gewoonlijk een volledige studie . Non-EU studenten betalen een ongeveer kostendekkend collegegeld. Na de studie blijven ze in Nederland of nemen ze hun diploma's mee naar huis. De EU studenten betalen evenveel als de Nederlandse en dat zijn vnl Duitsers. "Exchange" studenten gaan gewoonlijk een halfjaartje naar elders. Universiteiten maken hiervoor onderlinge afspraken. Studenten kunnen een aanvullende toelage krijgen ( naast hun studiefinanciering) uit een speciaal Europees potje (Erasmus+). Of de instelling er ook iets voor krijgt weet ik niet.

7anpau1
7anpau113 mei 2019 - 12:38

@Danielle Ik geloof er niets van dat het collegegeld kostendekkend is. https://joop.bnnvara.nl/opinies/studenten-buiten-eu-betalen-collegegeld

DanielleDefoe
DanielleDefoe13 mei 2019 - 23:27

7anpau1 13 mei 2019 at 14:38 vd Horst is historicus geen econoom en ik heb ook niet de mogelijkheid om het bekostigingssysteem uit te pluizen. https://nos.nl/op3/artikel/2231809-wat-kost-een-internationale-student-en-met-hoeveel-zijn-ze.html

Jorah
Jorah11 mei 2019 - 11:04

Bijzonder dat een GL kamerlid zo onomwonden uitspreekt tegen het studieleenstelsel. Dit is er namelijk gekomen door mede toedoen van GL partijleider Klaver. Benieuwd wat dat voor vuurwerk gaat opleveren binnen GL.

2 Reacties
vdbemt
vdbemt11 mei 2019 - 13:44

Je zou ook kunnen zeggen: goed en eerlijk dat je terugkomt op een eerdere, slecht gebleken, beslissing. Beter dan ermee door te gaan.

madbako
madbako11 mei 2019 - 14:42

@Jorah 11 mei 2019 at 13:04 Bijzonder dat een GL kamerlid zo onomwonden uitspreekt tegen het studieleenstelsel. Kennelijk is het niet , zoals bij de meeste politieke partijen, zo dat men binnen GL geen eigen mening mag hebben. Dat siert deze partij dus alleen maar.

Rode druppel
Rode druppel11 mei 2019 - 10:57

Hij heeft gelijk. Klaver blijft dit vooralsnog steunen. Zegt weer veel over Klaver. GL is een samenraapsel van partijen. Ik zie geen CPN, PSP, EVP standpunten meer. PPR standpunten wel. Wat moet een deel van de achterban teleurgesteld zijn in GL.

1 Reactie
vdbemt
vdbemt11 mei 2019 - 17:29

"Klaver blijft dit vooralsnog steunen. Zegt weer veel over Klaver." En wat zegt het over dit kabinet, dat verantwoordelijk is voor dit beleid?

DaanOuwens
DaanOuwens11 mei 2019 - 10:55

Op zich vind ik het niet erg als mensen die later meer gaan verdienen betalen voor hun beurs. Als HBO-er of Universitair geschoolde moet je opleiding rendement kunnen hebben. En dan mag je best een deel van dat inkomen dat je meer hebt dan andere terug vloeien naar de staat en dus de samenleving. Ik heb dat zelf lang geleden ook moeten doen het heeft mij niet weerhouden mijn opleiding te volgen. Maar wat ik slecht vind is de rente die betaald moet worden over de beurs. Dat is dom en dat moet je als overheid niet willen, bovendien is het nog dommer om dan de hoogte van die rente aan te passen tijdens de studie. Logisch dat de VVD daar geen problemen mee heeft, immers de meeste VDD ouders hebben ook een hoger inkomen dus daar doet het niet veel pijn, maar mensen met een smalle beurs moeten meer voorzichtig handelen en dat kan betekenen dat hun kinderen afzien van hun studie. Als overheid moet je dat voorkomen. Dergelijk beleid nu van alle werkenden een hogere opleiding wordt gevraagd is niet alleen schadelijk voor mensen met minder geld, maar ook voor de samenleving als geheel, die hoger opgeleide jongeren zijn heel hard nodig.

1 Reactie
Dutchball
Dutchball12 mei 2019 - 16:03

Op zich is het wel zo dat ze (iets) meer verdienen (zeg ik als ex WO'er). Echter; - Betalen ze ook meer inkomstenbelasting - Mogen ze vaak (net) geen sociale huurwoning - krijgen ze geen huursubsidie - Is er geen geld om een huis te kopen - Krijgen ze geen zorgtoeslag uiteraard - etc. etc. Het netto verschil is echt niet enorm in Nederland. De gemiddelde HBO'er of WO'er is in Nederland echt niet rijk. Zelf begon ik met een studieschuld van een kleine 20k (volledig zelf voor gekozen door in het buitenland een master te volgen). Daar zal ik dan ook niet over klagen. De rente daarvan was minder dan €0,50 oftewel een blikje tomatenblokjes. Het is geen vervelende schuld om te hebben, maar het is wel vervelend dat middeninkomens altijd de sigaar zijn.

geronimo3
geronimo311 mei 2019 - 10:48

Met dit GL parlementslid helemaal eens,blij dat men dit nu zegt binnen GL,op naar het veranderen van dit systeem zou ik willen zeggen!!!