Joop

GroenLinks: dring invloed boeren op waterschappen terug

  •  
22-06-2020
  •  
leestijd 1 minuten
  •  
60 keer bekeken
  •  
slootweiland

© cc-foto: Ben Scherjon

Boeren moeten niet langer automatisch vertegenwoordigd worden in de waterschappen. Dat is de strekking van een wetsvoorstel dat Tweede Kamerlid Laura Bromet (GroenLinks) maandag indient. Zij wil dat de waterschappen vanaf 2023 volledig democratisch worden gekozen. Dat schrijft dagblad Trouw.
Nu bestaan waterschappen nog gedeeltelijk uit zogeheten ‘geborgde zetels’ die standaard worden ingenomen door afgevaardigden van land- en tuinbouworganisaties, het bedrijfsleven en natuurorganisaties. Volgens Bromet hebben de boeren daardoor onevenredig veel macht. Dat is een probleem omdat de verdeling van water door de klimaatcrisis een heet hangijzer wordt.
" Bij extreme droogte, die de laatste zomers aan de orde was, moet het waterschap een afweging maken tussen de belangen van de landbouw, de natuur en bijvoorbeeld de scheepvaart. Voorbeeld: wanneer moet er een verbod komen op het beregening van weilanden en akkers? Ook staat de kwaliteit van het water volgens GroenLinks onder druk door onder meer bemesting en door chemische stoffen die in het grondwater terecht komen."
cc-foto: Ben Scherjon

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (22)

GoudenBergen
GoudenBergen22 jun. 2020 - 22:04

GroenLinks probeert de invloed van de boeren terug te dringen en meer GL'ers in de waterschappen te krijgen zodat ze de boeren nog meer dwars kunnen zitten. De boeren moeten zich niet naar de slagbank laten leiden (PNI) maar zich blijven verzetten. Ze moeten hun acties wel veel meer focussen op clubs als GL en de PVDD die hen het leven zuur maken.

Kuifje3
Kuifje322 jun. 2020 - 21:19

Stemmen voor de waterschappen is raar. Nagenoeg niemand in ons land weet waar hij dan op stemt. We mogen niet stemmen op burgemeesters, rechters of politiechefs zoals in andere democratieën soms wel wordt gedaan. We moeten onze monden houden over grote verdragen waar ons land weer voor een stukje wordt weggegeven, maar we mogen wel stemmen over dit soort onzin. Benoem de top van een waterschap om de zoveel jaar op basis van de dan geldende politieke verhoudingen. Dat lijkt me al vele malen beter dan deze circusact.

2 Reacties
FransAkkermans1947
FransAkkermans194723 jun. 2020 - 11:09

U heeft stemrecht in het waterschap omdat u waterschapsbelasting betaalt. No taxation without representation. Dat is het principe.

Kuifje3
Kuifje323 jun. 2020 - 21:21

Ik betaal ook wegenbelasting, rioolrecht, btw, enzovoorts. Wilt u beweren dat ik voor iedere soort belasting apart naar de stembus zou gaan?

Middenman
Middenman22 jun. 2020 - 11:43

Dat de boeren teveel invloed hebben op de waterschappen is duidelijk. Dat daar iets aan moet gebeuren, daar ben ik het mee eens. Maar het plan van GroenLinks is niet goed, omdat je in de waterschappen niet teveel beroepspolitici moet krijgen, maar echt mensen met verstand van waterhuishouding, landbouw. natuurbeheer, bouwen, infrastructuur, etc. Daarbij komt dat het grootste deel (73%) van het algemeen bestuur nu al democratisch wordt gekozen. Het probleem zit bij het dagelijks bestuur. Daar zit de invloed van de boeren en bedrijven. Hun vergaderingen zijn niet bijvoorbeeld niet openbaar. Het zou beter zijn om een herverdeling te maken van de vaste zetels (niet gekozen) in het algemeen bestuur. Daar hebben de boeren nu 12%, bedrijven 11% en natuurorganisaties 5%. Maak daarvan 6-6-16 en de natuur krijgt een zwaardere stem in het geheel en maakt dan ook meer kans om gekozen te worden in het dagelijks bestuur. Dan moeten de boeren en natuurbeheerders die meer invloed willen dat dan maar via het gekozen deel proberen te bereiken.

2 Reacties
Pater
Pater22 jun. 2020 - 15:32

Sinds wanneer accepteren we in een democratisch gekozen bestuur vaste zetels voor een beroepssector? Dan is 19e eeuws corporatisme. Maar er eerlijke verkiezingen van !

Middenman
Middenman22 jun. 2020 - 20:29

@Pater - dat is moeilijk te achterhalen, maar waarschijnlijk vanaf de 10e eeuw. De waterschappen vormen een systeem dat uniek is in de wereld, het is één van de oudste, misschien wel de oudste, instituties van Nederland en één van de belangrijkste redenen waarom Nederland zich heeft kunnen ontwikkelen. Juist omdat de waterschappen letterlijk van levensbelang zijn voor Nederland moet je er toch niet aan denken dat ze speelbal worden van (landelijke) politieke partijen en carrierepolitici. Ik stem bij de waterschapsverkiezingen nooit op een landelijke politieke partij, maar altijd op een waterpartij en dan zoek ik daarbinnen iemand die echt verstand van zaken heeft. Ik vind het persoonlijk juist erg interessant dat er een klein aantal vaste zetels is voor drie belangrijke sectoren.

Frits Jansen
Frits Jansen22 jun. 2020 - 11:15

De waterschappen zijn dus allerminst overbodig! Het hete hangijzer is of in de belangenafweging tussen de boeren en de rest van de bevolking de boeren benadeeld zouden moeten kunnen worden ten dienste van de rest van de bevolking. Toch goed dat de Waterschappen niet door de Grote Politiek verzwolgen worden. Dan zouden ze een sluitpost op de begroting kunnen worden en krijgen we natte voeten.

1 Reactie
Pater
Pater22 jun. 2020 - 15:38

"...boeren benadeeld zouden moeten kunnen worden ten dienste van de rest van de bevolking." We worden al decennia geteisterd door het overheersende boerenbelang. Daardoor wordt landbouwgrond altijd te zwaar bemalen, waardoor de uitgestrekte veengebieden in W-Nederland stevig aan het zakken zijn, boeren op de zandgronden vergunningen krijgen om het schaarse diepere grondwater op te pompen en de eutrofiëring van het oppervlaktewater doorgaat. Juist in een tijd met meer extremen: zware regenval t.o. langdurige droogte, is het van belang hjet grondwaterpeil in hel NL te verhogen. DFan kan het landschap droogte beter weerstaan en meer regenwater opslaan.

[verwijderd]
[verwijderd]22 jun. 2020 - 10:52

--- Dit bericht is verwijderd —

2 Reacties
adriek
adriek22 jun. 2020 - 12:41

Stel voor dat de VVD standaard 15 zetels krijgt en het CDA 10 - dat is een veel realistischer beeld, want zoveel mensen stemmen automatisch op die partijen omdat ze dat aan hun afkomst verplicht zijn. Boeren en bedrjiven hebben (lang) geen meerderheid in de waterschappen, wel een grote stem. Waterschappen zijn nu eenmaal geen (volledig) democratisch orgaan, net zo min als de belastingdienst.

Pater
Pater22 jun. 2020 - 15:44

@Eirda Wat een onzin. Alsof we om de vier jaar verkiezingen organiseren voor de belastingdienst. Verkiezingen zijn niet democratisch als belangengroepen bij voorbaat zetels krijgen. @Raycoupe Hoewel het er in de praktijk wel op lijkt is je vergelijking toch niet correct. Het zou dan meer zo gaan: het grote bedrijfsleven krijgt 10 vaste zetels, het MKB 10 en de vakbonden 10. De overige 110 zetels zijn voor de partijen. Dit gaat richting het corporatisme, populair en fascistische kringen.

Vermeer2
Vermeer222 jun. 2020 - 10:50

Laura Bromet begrijpt kennelijk niet dat waterbeheersing van levensbelang is voor Boeren. Het GroenLinks geitenwollenssokkensyndroom (gekenmerkt door Nirvana-achtige waanideeën) ligt op de loer en kan fatale gevolgen hebben voor de voedselvoorziening.

3 Reacties
Frits Jansen
Frits Jansen22 jun. 2020 - 11:40

Het cursieve stukje hierboven noemt toch argumenten waar je niet zomaar omheen kan. Je hoort vaker dat we in Nederland nog steeds een "strijd" leveren tegen het water, en het zo snel mogelijk naar zee willen afvoeren, terwijl dat met een toenemende droogte niet meer zo gewenst is. Het begint er op te lijken dat de landbouw beter kan stoppen. Dan hebben we ook geen last meer van stikstof.

Middenman
Middenman22 jun. 2020 - 11:49

Dat begrijpt Laura Bromet volgens mij heel goed. Alleen is het een cruciale fout om het belang van de boeren gelijk te stellen aan onze voedselvoorziening. Het grootste deel is namelijk een economisch belang. Dat is niet erg, maar zou niet zwaarder mogen wegen dan andere belangen. Boeren die echt gericht zijn op de lokale voedselvoorziening werken vaak juist samen met de natuurorganisaties.

Pater
Pater22 jun. 2020 - 15:46

@Middenman Verstandige woorden. Gemengd bedrijf is te verenigen met natuurbeheer en met hogere grondwaterstanden.

Sam V
Sam V22 jun. 2020 - 10:43

Eens dat het boerenbelang nu geregeld een te grote stem heeft. Prima als we het dan ook meer democratisch doen. In de praktijk zal er in de “ provincie” voorlopig niet zoveel veranderen. Waarschijnlijk in de randstad wel. Ik zou zelf een andere benadering kiezen. GL hanteert als belastingen als argument voor herverdeling. Gezien de rechtstreekse belangen bij boeren en natuurorganisaties bij de waterstand zou er ook gekozen kunnen worden voor een herverdeling van de belastingdruk. De grootgrondbezitters betalen dan weer het meest. Deze hebben ook het meeste belang en mogen dan ook terecht in de besturen een grotere stem hebben.

Willem D2
Willem D222 jun. 2020 - 10:34

Hij die betaalt bepaalt. De boeren betalen nu eenmaal duizenden euro's per boer aan het waterschap. Heel wat meer dan een gemiddelde stadsbewoner. Daarnaast zijn maar 3 a 4 van de 18-30 zetels geborgd voor de boeren. Het staat GL vrij om samen met haar sympathisanten een gezamenlijke lijst te starten om de meerderheid binnen het waterschap te verkrijgen bij de komende verkiezingen. Kwestie van jezelf goed organiseren, want dat hebben de boeren inderdaad wel slim gedaan.

4 Reacties
Middenman
Middenman22 jun. 2020 - 11:46

Klopt niet. Veruit het grootste deel van de kosten wordt opgebracht door inwoners en bedrijven van stedelijke gebieden. Een individuele boer betaalt misschien veel, maar op het geheel betalen de boeren veel minder dan de rest van de bevolking. Daarom is het scheef dat de boeren zoveel invloed hebben.

Pater
Pater22 jun. 2020 - 15:47

En weer heeft Middenman gelijk. Uit onderzoek blijkt dat de huishoudens nu bijbetalen ten gunste van de boeren.

Willem D2
Willem D222 jun. 2020 - 20:54

Welk onderzoek ?

Pater
Pater23 jun. 2020 - 16:58

@Willem D https://www.nu.nl/economie/6017182/veh-huishoudens-betalen-onredelijk-veel-waterschapsbelasting.html https://ede.nieuws.nl/nieuws/20974/huishoudens-betalen-waterschapsbelasting/ https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/01/20/beantwoording-kamervragen-van-het-lid-de-groot-d66-over-waterschapsbelastingen-voor-huishoudens-en-agrariers/beantwoording-kamervragen-van-het-lid-de-groot-d66-over-waterschapsbelastingen-voor-huishoudens-en-agrariers.pdf Huishoudens betalen totaal ca. 80 % van de totale waterschapsbelastingen.