Joop

Gratis werken in de blijvende armoede

  •  
10-08-2020
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
249 keer bekeken
  •  
ANP-sociale_werkplaats_300
De ene werkervaringsplaats wordt op de andere gestapeld, zonder dat er ooit een normaal betaalde baan van komt.
Het is al langere tijd aan de gang. In een reeks gemeenten wordt de Participatiewet misbruikt om mensen in de bijstand gratis te laten werken. Men noemt dat werkervaringsplaatsen creëren. En weet u wat, aan werkervaringsplaatsen zitten geen tijdslimieten. Je kunt mensen “eeuwig” in zo’n situatie laten zitten. Zo wordt de ene werkervaringsplaats op de andere gestapeld, zonder dat er ooit een normaal betaalde baan van komt. Dat kan echt in de jaren lopen. In de ogen van sommige gemeenten heb je nooit genoeg “werkervaring”.
Gemeenten tuigden allerlei constructies op met bv’s, stichtingen en nv’s om maar geld te kunnen verdienen aan mensen in de bijstand.
Het werkt ongeveer als volgt. Je zet een bijstandsgerechtigde aan het werk in een “sociale werkplaats”. Van rijkswege worden de bijstandsuitkeringen grotendeels vergoed en de mensen produceren producten, zonder dat ze er ook maar een beetje beter van worden. Erger nog, ze worden er slechter van, omdat vaak zelfs reiskosten niet worden vergoed. De bijstandsgerechtigden zitten op plaatsen die eigenlijk bedoeld zijn voor (voormalig-)  WSW-ers, zeg maar mensen met een beperking. Daar zitten er nu zo’n 5000 van thuis te wachten op een beschermde baan. Het is gewoon kassa voor een gemeente en misbruik maken van de Participatiewet, vind ik. Want daar was die wet niet voor bedoeld. Die wet was bedoeld om mensen aan het werk te krijgen en niet om er geld aan te verdienen of werkplekken voor arbeidsgehandicapten te verdringen.
Effect is wel dat een gemeente aan mensen in zeer slechte financiële situaties vele-vele duizenden euro’s per jaar verdient. Ga maar na. Als iemand  3 dagen per week werkt bij een “sociale werkplaats” spaart men bij dat bedrijf rond de € 2200,- aan salariskosten uit. Dat komt neer op tenminste zo’n € 26.000,- per jaar. (Een minimumloner kost de werkgever rond de € 19,50 per uur aan salariskosten en verzekeringen). Voor dat bedrag wordt wel productie gemaakt of diensten verleend die wordt verkocht. Het komt ook voor dat men echt betaalde banen wegconcurreert door onder de prijs van een normale ondernemer te gaan zitten. Verdringing dus, op basis van valse concurrentie door de overheid. Let wel, een bijstandsuitkering is amper € 1200,- per maand. Dikke vette winst dus voor de gemeenten.
Bovendien komen uit die productie inkomsten, bovenop de bijstandsuitkering die door de staat grotendeels worden vergoed. Je zorgt er natuurlijk voor dat ze niet meer dan die 24 uur gaan werken, want anders gaan de te verrekenen nettobedragen boven het bedrag dat de bijstandsgerechtigde aan uitkering zou ontvangen. Een uitkering is tenslotte gebaseerd op 70% van het minimumloon, dus maximaal 24 uur per week. Dat wil een gemeente niet hebben, want dan verliest men natuurlijk de aanspraak op vergoedingen vanuit het rijk en ben je de controle over de bijstandsgerechtigde kwijt. Dan is een “eeuwig durende werkervaringsplaats” eigenlijk opeens een gewone baan met bijpassende salarissen en vrijheden. Dat zou wel heel goed en rechtvaardig zijn voor de bijstandsgerechtigden, maar niet goed voor de gemeentekas.
De mensen die dat werk doen blijven in een slechte financiële situatie en blijven onder controle van de sociale dienst. Dus een leuk liefdesleven, ho maar: dat komt je op een huiszoeking en strafkorting te staan. Ieder jaar al je bankafschriften op tafel en een stevige toespraak van een ambtenaar. Steeds bedreigingen met sancties. Ambtenaren lopen je woning in en uit, als ze dat willen, onder het mom huisbezoeken die bekend staan als “tandenborstels tellen”.  Last but not least: men komt niet uit de armoede, die grote gevolgen heeft voor welzijn en gezondheid van hele gezinnen. Wel werken, maar niet uit de armoede komen.
Nieuwe groepen die nu worden aangesproken zijn de vluchtelingen. Onder het mom van taal leren moeten deze mensen schoffelen, schroefjes uitzoeken of simpel productiewerk doen. Tijd voor taal leren is er helemaal niet. Er is ook geen bevoegde leerkracht bij de werkzaamheden en als de productie te laag is krijgt men uitbranders en bedreigingen als een negatieve beoordeling, waardoor gekort kan worden op de uitkering wegens een slechte werkhouding. En ja, vluchtelingen komen vaak uit landen waar verkeerd knipperen met je ogen al tot zware straffen kan leiden. Vluchtelingen zijn daar heel bang voor.
Als kaderlid FNV Uitkeringsgerechtigden sta ik mensen bij. Een tijdje geleden stond ik een vluchtelingengezin bij. Daar wilde de gemeente een vrouw laten werken als “taalproject” van “Team Taal”. Deze vrouw moest gewoon naar school, dat werken zou dat belemmeren. Argument was: tijdens het werken (aan een luidruchtige lopende band) zou ze dan Nederlands kunnen oefenen. Dat was godsonmogelijk, maar ik vroeg door. Stel, vroeg ik, stel dat ze de hele dag Nederlands oefent en geen enkele productie levert, is het dan OK? Het is toch een “taalproject”? Ik wacht al 14 maanden op een antwoord en er loopt daarover zelfs een klachtenprocedure. De vrouw kon godzijdank haar school ongestoord afmaken met een certificaat. Het had heel anders kunnen gaan. Overigens is de vrouw hypotheekdeskundige, die vóór haar vlucht voor oorlog werkte bij een gerenommeerde bank. A total waste of talent zou dat lopende band werk zijn geweest.
Uiteraard moet men zoveel mogelijk werken voor het inkomen. Maar als men dan werkt moet er ook normaal voor worden betaald en geen trucjes worden uitgehaald om mensen te laten werken en er toch niks voor te betalen. De overheid speelt hierbij een voorbeeldgevende rol. Hier geeft ze een heel slecht amoreel voorbeeld. Ik vind het eigenlijk gewoon pervers. Je kunt misbruik van de allerzwaksten in onze samenleving toch niet als verdienmodel blijven zien? En het kan zo ontzettend veel beter. Divosa, de overkoepeling van sociale diensten, pleit al lange tijd voor verandering. Het harde beleid leidt niet tot meer uitstroom uit de bijstand, maar wel tot grote frustratie bij uitkeringsgerechtigden.
Je zou denken dat ambtenaren en gemeenteraadsleden hier tegen in verzet zouden komen. In verzet tegen het kijken naar bijstandsgerechtigden als verdienmodel en niet als hulpvragenden. Maar helaas! Slechts enkele gemeenten verbeterden de laatste tijd hun leven. Rotterdam is zo’n gemeente. Die stopte met, wat het FNV “dwangarbeid” noemt, misbruik van bijstandsgerechtigden. Ik vrees dat gemeenteraadsleden geen idee hebben wat er echt schuilgaat achter de regelingen. Ze zijn zo ingewikkeld gemaakt, puur voor de poen, dat men dat perverse gedrag van hun Colleges niet onderkent. Het is de raadsleden te lastig, te ingewikkeld en er valt niet op te scoren. Tel daarbij op dat de Colleges niet scheutig zijn met duidelijke informatie over hun werkwijze en het plaatje is compleet. Als raadslid sta je een soort van machteloos. Als ambtenaar kun je verschuilen achter “de regels”.
Eigenlijk moet je je daar als politicus diep voor schamen, heel-heel-heel diep. Schamen voor dat eeuwigdurende gratis laten werken in de blijvende armoede.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (108)

Alfred Blokhuizen
Alfred Blokhuizen13 aug. 2020 - 14:38

@ Daan Ouwens Hartelijk dank voor uw aanvulling! De verhalen die u vertelt bereiken mij ook. Het stemt mij droevig en boos. Vooral omdat volksvertegenwoordigers niet in staat zijn om er iets aan te doen. Is het (onbedoelde) onkunde, is het onwil, is het geld? Wat is het? Het is in ieder geval iets dat maar niet op de politieke snijtafel wordt gelegd. In een column kun je niet alles aanstippen. Mij ging het vooral over het, naar mijn mening, perverse verdienmodel. Dat is helemaal niet gericht op begeleiding naar de arbeidsmarkt, maar op zo lang mogelijk in het systeem houden. Overigens zijn er ook gemeenten die het wel goed (proberen) te doen. Laten we het zo zeggen.... de goeden niet te na gesproken.

2 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens13 aug. 2020 - 15:05

@ Alfred Blokhuizen Volgens mij is het echt grotendeels onkunde. Of geld het probleem is heb ik decennia lang niet kunnen constateren omdat het beleid en de uitvoering ontoereikend was. Ik heb een aantal jaren in de zogenaamde Rotterdam Werkt organisatie gewerkt en die voerde soms zeer succesvolle re-integratie trajecten uit. Met uitstekende resultaten. Er ging overigens ook zat mis. Maar ik heb het destijds nooit meegemaakt dat voor een goed plan geen geld was. Nu zie ik vaak dat er voor slechte plannen veel geld is. Let op de nieuwe App Hallo Werkt. Een initiatief van de G4. Met afstand de meest waardeloze matchingsmodule die er op dit moment te vinden is. Er zit al bakken met geld in. Succes!

harmen_10536
harmen_1053614 aug. 2020 - 18:00

Veel raadsleden geloven werkelijk de verhalen van hun college dat het bijdraagt aan werkervaring opdoen. Vaak zijn er maar weinig echt kritisch. Dat is mijn ervaring als (kritisch) raadslid.

DaanOuwens
DaanOuwens12 aug. 2020 - 18:52

Er is niets mis met mensen opnieuw aan het werk krijgen als ze ontslagen worden of om andere reden werkloos worden. Zinnig zelfs, niet alleen voor mensen zelf, maar ook voorde samenleving en de economie. Blokhuizen schrijft een aardig tekstje maar hij heeft de focus op maar 1 onderdeel van de participatiewet. In bredere context bezien zijn de resultaten nog hopelozer. Eind 2017 heeft de dienst W&I van de gemeente Rotterdam mensen geïnterviewd die na een periode in de bijstand werk hadden gevonden. De mensen die succes hadden dus. Ruim 80% van de meer dan 600 ondervraagden meldden dat ze helemaal niets aan de gemeente hebben gehad, in tegendeel vooral tegenwerking. Hoewel het rapport wel in de raadscommissie aan de orde kwam hadden weinig raadsleden de behoefte deze nare werkelijkheid onder ogen te zien. Het mooiste onderdeel van het rapportje was de bijlage waar ex werkzoekenden zonder een blad voor de mond te nemen hun oordeel gaven. Een bureaucratische asociale organisatie waar niets kan met incompetente medewerkers. En dan vat ik in 1 zin de uitspraken van tientallen mensen samen. Ik heb wel eens het genoegen gehad met verschillende HBO instellingen die de zogenaamde casemanagers opleiden die mensen aan het werk moeten helpen te praten over de inhoud van de opleiding. Ik was verrast te horen dat in de gehele HBO-opleiding geen onderdelen zijn opgenomen waarin de student wordt geleerd hoe de arbeidsmarkt in elkaar zit. De casemanagers weten niets van beroepsinhoud, opleidingen en curricula van opleidingen, kwalificatie dossiers, branches en sectoren, Cedoc-kwalificaties en allerlei andere voor de functie noodzakelijke kennis. Ik heb de afgelopen decennia honderden van dit soort casemanagers gesproken en ik schat dat minder dan 10% weet wat een O&O-fonds is. De gemeente Rotterdam denkt dat de functie leidekker een kansrijk perspectief is voor honderden werklozen die weer aan de slag willen, een inzicht dat gebaseerd is op onderzoek van mensen die hun vak niet verstaan. Probeer maar eens een vacature leidekker te vinden. Volgens de gemeente Rotterdam een van 50 meest kansrijke vacatures in de regio Rijnmond. Mijn conclusie is dan ook dat de uitvoering van de participatiewet wordt aangestuurd door politici die geen benul hebben van waar ze mee bezig zijn en wordt uitgevoerd door professionals die hun vak niet verstaan. Dan ben ik niet echt niet zwartgallig of grof. Dit is zoals de werkelijkheid er uit ziet. Er zijn altijd enkelingen die tegen de stroom inzwemmend iets nuttigs proberen te doen om mensen aan de slag te helpen. Maar dat is echt een kleine minderheid, die moet je knuffelen en koesteren, als het weer mag. Maar de onwil en onkunde is de norm.

Zapata
Zapata12 aug. 2020 - 7:54

Overigens gaat het treiteren van bijstandgerechtigden ook op andere fronten op volle kracht door. https://www.trouw.nl/economie/de-bijstand-gaat-euro-voor-euro-omlaag-de-landelijke-clientenraad-waarschuwt-voor-armoede~bcad9ec7/

Jonathan2
Jonathan211 aug. 2020 - 14:22

Als iemand verwijtbaar werkloos is, dan waren er al genoeg mogelijkheden om deze persoon te straffen. Het vreemde is nu dat als iemand niet-verwijtbaar werkloos is, de verantwoordelijkheid hiervoor bij deze persoon wordt gelegd en niet bij staat. Hij moet nu gratis gaan werken voor de staat of in de private sector. Om terug te betalen voor voorzieningen waarvoor de meeste al betaald hebben via belasting en premies. Dat verhaal van vluchtelingen kan ik bevestigen. Ik ken voorbeelden waarbij vluchtelingen gedwongen werden gratis te werken via het inschakelen van private bedrijfjes, die zogenaamd mensen terug op de arbeidsmarkt brengen. Deze private bedrijfjes werden zelfs betaald uit bepaalde fondsen voor chronisch zieken. Kan dit specificeren met naam gemeente, uitvoeringsorganisatie, bedrijf en fonds. Nog schandelijker is het verhaal waarbij ernstig chronisch zieke mensen, volledig 100% afgekeurd met 0% arbeidsvermogen, door een bewuste foutieve interpretatie van de Participatiewet, werd geprobeerd in het participatieproces te betrekken - lees om een manier te zoeken zodat ook zij gratis moesten werken, nogmaals, het gaat hier om ernstig zieke mensen - de gluiperigheid waarmee dit gebeurde was nog wel het meest schokkende. De brief werd niet ondertekend verstuurd, vervolgens legden zowel gemeente als uitvoeringsorganisatie de verantwoordelijkheid bij de ander. ik heb dit zelf gecheckt, opgebeld en om uitleg gevraagd. De mevrouw wist te meldden dat zij niet trots was op wat ze had gedaan, maar voerde slechts opdrachten uit. Ik kan ook dit specificeren en zeker 5 gemeenten noemen die zich aan deze praktijken hebben schuldig gemaakt. Ik kan dit het slechts aankaarten, en hopen dat de politiek hiermee iets doet. Corona legt ook een bepaalde moraal bloot waarbij het leven van mensen die dit land mede hebben opgebouwd, en chronisch zieken, voor veel te veel mensen geen waarde blijkt te bezitten. Dankzij de staat en/of samenleving heb ik kunnen studeren en heb ik nu een baan waarvan ik goed kan leven. Ik betaal wat belasting en premies waardoor de staat en samenleving kunnen blijven functioneren. En dan hou ik veel meer over dan het overgrote deel van de mensheid, die vaak ook nog eens meer uren maken en zwaarder werk moeten doen. Dat lachwekkende riedeltje van de 'hardwerkende Nederlander' , is nu niet bepaald gebaseerd op de realiteit.In laatst geziene statistiek maakt geen mens zo weinig werkuren per jaar als de ' hardwerkende Nederlander' zelfs de 'aartsluie Griek' niet. Tel daarbij op dat we nauwelijks grondstoffen hebben en de bevolking tot de meest welvarendste op Aarde behoort, dan zou je toch iets meer bescheidenheid verwachten.

KM2
KM211 aug. 2020 - 12:43

Mentaliteit en motivatie zijn veel belangrijker dan ervaring of diploma's, dan heb ik het niet over de hogere graai-manager-functies die hoeven alleen maar dingen te verdraaien, liegen of de waarheid achterhouden.

6 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens11 aug. 2020 - 14:37

@ KM Jij schrijft: Mentaliteit en motivatie zijn veel belangrijker dan ervaring of diploma’s, dan heb ik het niet over de hogere graai-manager-functies Je hebt het ook niet over verpleegkundigen, automonteurs, ICT-medewerkers, bouwvakkers, onderhoudsmonteurs en allerlei andere functies die de kern vormen van de Nederlandse arbeidsmarkt. Je hebt het over banen waarvoor vakkennis en werkervaring niet van belang is. Dat is ongeschoold werk. Dat zijn de banen die gaan verdwijnen.

KM2
KM211 aug. 2020 - 15:30

Automonteur, bouwvakker kan prima zonder papieren, als je laat zien dat de mentaliteit goed is, komen de papieren vanzelf. Ik ben ongeveer 3 jaar geleden gestopt met de horeca, had meerdere diploma's op zak, inclusief leermeester voor in de keuken/patisserie. Onderop begonnen in de (zonnepark)bouw zonder papieren en inmiddels meerdere cursussen en avondopleidingen gedaan. In het begin mijn VCA gehaald, peanuts en na een jaar leidinggevende VCA, dat kan echt iedereen. Mijn broer, geschoold voor hovenier (nooit iets mee gedaan) na 12 in de bakkerij te hebben gewerkt (aanvankelijk ook zonder papieren op de inpak afdeling) gestopt als ploegenchef. Hij is enkele jaren geleden begonnen in de binnenvaart en heeft het, mede dankzij zijn inzet, geschopt tot stuurman. (Is zeer veel werk te vinden in de binnenvaart, je maakt dagen van soms 16 uur op een dag, week op en dan af, gruwelijk goed salaris!) Zelfs mijn vader, die vandaag met pensioen is gegaan, is zijn hele leven boekhouder geweest met alleen een mavo papiertje maar is altijd bereid geweest een stapje extra te doen. Enkele van die banen gaan verdwijnen misschien, dan nog kan men ze nu uitoefenen voor een normaal loon. Panelenschuiver zal nog een hele tijd bestaan, net als: grondwerker, asfaltschepper, afwasser, kok, bediening, callcenter-medewerker, inpakker, vakkenvuller, cassiere...allemaal ongeschoold en/of soms met een simpel papiertje (dus geen vakopleiding) te halen door iedereen, maar zeker nog toekomst voor de komende 20 jaar voor de meesten.

DaanOuwens
DaanOuwens12 aug. 2020 - 5:14

@ KM Jij schrijft: Automonteur, bouwvakker kan prima zonder papieren, als je laat zien dat de mentaliteit goed is, komen de papieren vanzelf. https://www.werkenbijlouwman.nl/vacature/Serviceadviseur/143 Er wordt gevraagd een MBO+ dus je hebt wel papieren nodig. En je schrijft: VCA gehaald, peanuts en na een jaar leidinggevende VCA, dat kan echt iedereen. Een VCA is geen serieuze opleiding en geen beroepskwalificatie. Het levert een veiligheidscertificaat op. Geen diploma waar je je vakbekwaamheid kan aantonen. En je schrijft: grondwerker, asfaltschepper, afwasser, kok, bediening, callcenter-medewerker, inpakker, vakkenvuller, cassiere… Dat soort banen gaan dus verdwijnen. https://www.trouw.nl/nieuws/de-supermarkt-van-de-toekomst-geen-kassa-s-wel-camera-s~b327505a/ Een kok moet goed opgeleid zijn en hoort al helemaal niet in dit lijstje. . Kortom je sluit je ogen voor wat gebeurd. En je hebt echt nogal weinig kennis van zaken.

KM2
KM212 aug. 2020 - 13:07

Je begint dan ook niet meteen als automonteur omdat er inderdaad een verschil zit tussen vakopleiding en certificaten. Al deze beroepsgroepen hebben met elkaar gemeen dat mentaliteit doorslaggevend is. Een certificaat heb je over het algemeen zo gehaald, een B rijbewijs voegt een ook hoop opties toe aan je potentie, is ook geen vakopleiding. Je schrijft: https://www.werkenbijlouwman.nl/vacature/Serviceadviseur/143 Er wordt gevraagd een MBO+ dus je hebt wel papieren nodig. Dat is dan ook geen vacature voor automonteur. Dit is de functie van serviceadviseur, dat is een heel andere functie... Daarnaast schrijf je: Dat soort banen gaan dus verdwijnen. https://www.trouw.nl/nieuws/de-supermarkt-van-de-toekomst-geen-kassa-s-wel-camera-s~b327505a/ Mooi dat je een AH erbij pakt, de groenteboer met die iets oudere dame achter de kassa gaat dat niet doen. Een mediamarkt gaat ook nog een jaar of veel duren, beter dan gratis werk. En dan spreek je over iets waar je nog nooit kaas van hebt gegeten: Een kok moet goed opgeleid zijn en hoort al helemaal niet in dit lijstje. . wat voor kok Daan?, een: hulpkok, afwaskok, een ontbijtkok, patissier, chef-kok of chef de partie, misschien sous-chef of dessert-kok maar een garnituurkok kan natuurlijk ook. De echte top bedrijven vragen papieren en bakken ervaring, de creme de la creme. De toko om de hoek met kogelbiefstukje zoekt zoiets niet. Google maar (vind je zo leuk toch?) op: vacature kok zonder ervaring (217.000 vacatures.) Als je gemotiveerd en op tijd komt en dus NIET het liefst al om 5 voor 5 in de auto wilt zitten of geen weekend diensten draaien of gaat zitten huilen als je meer dan 41 uurtjes draait, dan heb je al een goede kans om in te stromen en dan later je papieren alsnog halen. Altijd beter dan gratis werken. Een goede kok is overigens begonnen in de afwas.

DaanOuwens
DaanOuwens12 aug. 2020 - 15:47

@ KM Je schrijft: Dat is dan ook geen vacature voor automonteur. Dit is de functie van serviceadviseur, dat is een heel andere functie Nee dat is dezelfde functie. En je schrijft: wat voor kok Daan? Een chef-kok. Iemand dien de afwas doet is geen kok. Dat zijn apparaten voor. En je schrijft: ... gaat zitten huilen als je meer dan 41 uurtjes draait, dan heb je al een goede kans om in te stromen en dan later je papieren alsnog halen. De ontwikkelingsroute voor dom volk dat zelden een fatsoenlijke baan zal vinden. Succes percentage vrijwel nihil. Van mij mag je daarvoor kiezen maar iemand adviseren om op die manier aan het werk te gaan mag je van mij niet. Er is geen enkele rechtvaardiging voor om mensen met dergelijke domme adviezen op weg te sturen. .

KM2
KM213 aug. 2020 - 0:15

Chef kok heb je alleen kennis van HACCP nodig en sociale hygiene. MEER NIET.Verder heb je geen diploma's nodig, je moet kunnen koken, meer niet. En in de keuken heb je meer dan een chef, iemand vanuit de bijstand kan prima lunch-kok of mise-en-place kok zijn, doorgroeien naar chef kan in enkele jaren als je de juiste mentaliteit hebt... Kok staat in de top 10 slechtst betaalde beroepen. Een afwaskok (Casserollier/Plongeur of Entretien) is bovendien een andere functie dan een afwasser, een afwaskok reinigt en desinfecteert alles dat niet in een machine mag plus tussentijdse reiniging van werk en vloeroppervlak, periodieke schoonmaak en de dagelijkse schoonmaak afhankelijk van de grootte van het en niveau van het bedrijf. Deze personen raken geen porselein aan en ook geen bestek. Een afwasser pleurt het in de machine, haalt het eruit en ruimt op. wist je trouwens dat in heel veel bedrijven de nagerechten gemaakt worden door mensen die ook de afwasser zijn? Verder heb je echt geen idee van de horeca, staat als een stokbrood boven bouillon maar dat geeft niks.

Middenman
Middenman11 aug. 2020 - 12:28

Het zal best vaak fout gaan, maar dat is niet het hele verhaal. Er zijn ook goede voorbeelden. Bijvoorbeeld iemand die vanuit een burnout een zinvolle werkervaringsplek krijgt in een ander vakgebied, dat gaat goed en het leidt al na een half jaar tot een gewone betaalde baan. In mijn directe omgeving meegemaakt. Het concept is echt niet slecht, maar zoals met veel regelingen die door politici zijn bedacht ligt misbruik op de loer en is er geen controle.

2 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens11 aug. 2020 - 14:42

@ Middenman Jij schrijft: In mijn directe omgeving meegemaakt. Mooi, ik heb het honderden keren meegemaakt. Duizenden keren wel. Maar dan omdat de mensen en bedrijven die er aan meewerkten iets goeds probeerden te organiseren. Met als gegarandeerd resultaat dat als de werkloze een diploma behaalde hij of zij een baan kreeg. Een score lager dan 70% werd dan als slecht gezien. Bij de activiteiten in het kader van de participatie wet wordt 7% die een baan vindt vanwege de werkervaringsplek als een goed resultaat gezien. Het is maar wat je wil.

Ivan61
Ivan6111 aug. 2020 - 15:36

@ Middenman, Dat is mooi voor deze persoon die jij genoemd heb maar dat is zeldzaam voorbeeld. De mensen die langere afstand van betaalde baan hebben worden echt ingezet als goedkope zo niet gratis arbeidskrachten. Voorbeeld 1: Bij ons in Groningen op staatsbalkon werken mensen via re-integratie stichting. Sommige in de kader van dagbesteding, er lopen mensen met taakstraf ook mee, Geen begeleiding en gemeente krijgt factuurtje. Soms loopt ook iemand die opleiding voor beveiliging doet om zijn stage uren te halen. Ook geen begeleiding en factuur is onderweg. Voorbeeld 2: Deze stichting had monopolie om weesfietsen door te verkopen. Zij hebben ook fietswerkplaats maar geen fietsenmaker die betaalde baan krijgt. Zij krijgen grof geld voor en niemand die hier om maalt. Voorbeeld 3: De gemeente Groningen verplicht mensen om korte opleiding te volgen en daarna te werken met behoud van uitkering voor de periode van half jaar. Van ongeveer 20 mensen krijgen 4 tijdelijke baan en na anderhalf jaar zitten zij ook weer thuis. Deze hele project heeft ongeveer 250.000 euro gekocht. Stel eens voor dat iemand binnen Unilever zo geld verkwanselt. Tweede kans krijgt die zeker niet. De ambtenaar die dat bedacht heeft is nog steeds overtuigd dat grote succes was. Onze toenmalige wethouder werd helemaal gek van zulke cultuur en heeft toen paar dingen veranderd maar dat is te weinig. Meer kon hij ook niet doen. Wij hebben over verrotte subsidie en geld rond pompen cultuur .

Minoes&tuin
Minoes&tuin11 aug. 2020 - 11:32

Goed dat je er aandacht voor blijft vragen!

Jaco38
Jaco3811 aug. 2020 - 10:09

Goed dat u reageert. Deze snap ik niet: “Effect is wel dat een gemeente aan mensen in zeer slechte financiële situaties vele-vele duizenden euro’s per jaar verdient” U suggereert dat dit een verdienmodel zou zijn voor de gemeente. Maar hoe dat werkt legt u niet uit terwijl dat m.i een nogal belangrijk gegeven is in uw betoog. Als het idd zo is dat gemeenten hier grof geld aan verdienen dan snap ik dat dit op z’n minst een ongewenste prikkel oplevert (nog los van het feit of gemeenten hier ook daadwerkelijk misbruik van maken). Als ik u goed begrijp hebben gemeenten werkervaringsactiviteiten winstgevend hebben ondergebracht in winstgevende vennootschappen? Kunt u dit onderbouwen met bronnen zonder enkel te verwijzen naar hypothetische / anekdotische voorbeelden / berekeningen.

4 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens11 aug. 2020 - 11:39

@ Jaco38 Jij schrijft: Kunt u dit onderbouwen met bronnen zonder enkel te verwijzen naar hypothetische / anekdotische voorbeelden / berekeningen. Je vraagt nu naar bewijs dat nooit te leveren is. De opbrengst van de arbeid van werkzoekenden blijft binnen het bedrijf dat de werkervaringsplaats biedt of wordt gebruikt om de kosten te drukken die gemaakt worden voor de re-integratie van werkzoekenden. Als interim manager heb ik een klein jaar leiding gegeven aan een sociaal firm. Een van de vele activiteiten was een naaiatelier. Geleid door een medewerkster met een Wia uitkering. Verder werkten er verschillende dagdelen per week vrouwen die beperkt Nederlands spraken een tegenprestatie moesten doen en well konden naaien. De medewerkster was een leuk slim en ambitieus mens. En met een beetje hulp kreeg zij het voor elkaar om een jaaromzet van 50.000 euro te maken grotendeels netto resultaat na aftrek van huisvestingskosten en andere organisatiekosten. Ik heb met haar afgesproken dat ik haar met dergelijke resultaten een normaal salaris zou geven. Maar een interim manager is natuurlijk allang weg op het moment dat zulke afspraken nagekomen moeten worden. Het bedrijf is overigens inmiddels failliet. Maar het verhaal van Blokhuizen is correct. Maar zelfs in de jaarrekening waarbij ik betrokken was zou je niets meer terug kunnen zien van die 50.000 euro. Maar goed, dat ga jij natuurlijk nooit geloven.

Jaco38
Jaco3811 aug. 2020 - 15:43

“@DaanOuwens: Je vraagt nu naar bewijs dat nooit te leveren is. De opbrengst van de arbeid van werkzoekenden blijft binnen het bedrijf dat de werkervaringsplaats biedt of wordt gebruikt om de kosten te drukken die gemaakt worden voor de re-integratie van werkzoekenden” Dhr Blokhuizen stel dat gemeenten (!) hier grof geld aan verdienen. En dat juist gemeenten hier grof geld aan verdienen is belangrijk is zijn betoog aangezien hij suggereert dat gemeenten dit bewust in standhouden omdat het een lucratief verdienmodel is. Zo schrijf hij o.a: “Ik vind het eigenlijk gewoon pervers. Je kunt misbruik van de allerzwaksten in onze samenleving toch niet als verdienmodel blijven zien?” Ik reageer vooralsnog alleen op dit stuk in zijn betoog. “Maar het verhaal van Blokhuizen is correct. Maar zelfs in de jaarrekening waarbij ik betrokken was zou je niets meer terug kunnen zien van die 50.000 euro. Maar goed, dat ga jij natuurlijk nooit geloven” U maakt het ook wel erg moeilijk. Bedoelt u dat de administratie van de onderneming bewust vervalst werd om zo de winst weg te moffelen?

Jansen7
Jansen712 aug. 2020 - 4:54

@Jaco38: het zit hem onder andere in het woord verdienen. Als ik iemand zwart laat werken ' verdien' ik ook geld, het is alleen niet zichtbaar. Als gemeenten mensen via bijstandsregelingen laten werken voorkomen ze dat ze die tegen minstens! minimumloon moeten inhuren.

DaanOuwens
DaanOuwens12 aug. 2020 - 5:22

@ Jaco38 Jij schrijft: En dat juist gemeenten hier grof geld aan verdienen is belangrijk is zijn betoog aangezien hij suggereert dat gemeenten dit bewust in standhouden omdat het een lucratief verdienmodel is. Natuurlijk verdienen zij er grof geld aan. Het resulteert in lagere offertes in de aanbesteding voor re-integratie. En je schrijft: U maakt het ook wel erg moeilijk. Bedoelt u dat de administratie van de onderneming bewust vervalst werd om zo de winst weg te moffelen? Om winst van bedrijfsdelen weg te moffelen hoef je helemaal niets bewust te vervalsen. Op welke manier zou jij die 50.000 van dat naaiatelier in de jaarrekening van een social firm willen zien? De directeur kan dat gewoon uitgeven bijvoorbeeld door een extra grote leasebak te nemen. Op studiereis een paar maanden naar Zuid Amerika. Iedere vrijdag bier voor het personeel. Waarom denk jij aan vervalsen?

C@io1
C@io111 aug. 2020 - 9:46

@ de heer Blokhuizen, een toegankelijk en duidelijk stuk, waarvan de relevantie kenbaar is van eenieder welk de discrepantie kent tussen de praktijk en intentie. Veel staat en valt (inzake mensenlevens en -geluk) met de persoon welk namens overheid adviseert en ondersteunt (naast het officiele beleid en het onofficieuze beleid). Dit kan enorm verschillen van persoon tot persoon, maand tot maand en regio tot regio.

Alfred3
Alfred311 aug. 2020 - 9:33

Ik heb zelf (gelukkig kort) in een bijstandssituatie gezeten en volgens mij is het probleem inderdaad dat gemeenten totaal niet geïnteresseerd om mensen daar blijvend uit te helpen. Als de gemeente iemand in een trajectje duwt dan heeft de ambtenaar in kwestie weer zijn/haar puntjes gescoord en iemand geholpen. Veel bedrijven maken hier ook ontzettend misbruik van want die hebben een enorme machtspositie. Je kunt net als bij die participatiewet niet weigeren om mee te doen want dan wordt je uitkering stopgezet en sta je op straat.

Ivan61
Ivan6111 aug. 2020 - 9:00

Prima column Alfred en zo waar helaas. Deze vorm van uitbuiting is grootschalig en wordt door ons allen betaald. De Participatie wet klinkt prima maar de ambtenaren willen niet meewerken en er is geen dwangmiddel om ze te verplichten. Daar weet jij alles van Alfred. Onze vorige wethouder hier in Groningen heeft enige succes geboekt. Re-integratie bedrijven/stichtingen hebben te veel macht samen met gemeentelijke politiek. Voor mensen die dat willen weten: Hier gaat om grote bedragen en grote vernedering.

Rs75
Rs7511 aug. 2020 - 8:54

“De mensen die dat werk doen blijven in een slechte financiële situatie en blijven onder controle van de sociale dienst. Dus een leuk liefdesleven, ho maar: dat komt je op een huiszoeking en strafkorting te staan. Ieder jaar al je bankafschriften op tafel en een stevige toespraak van een ambtenaar. Steeds bedreigingen met sancties. Ambtenaren lopen je woning in en uit, als ze dat willen, onder het mom huisbezoeken die bekend staan als “tandenborstels tellen”. Dit komt niet helemaal overeen met de praktijk en hier sla je de plank mis in je stuk. Jammer

4 Reacties
Alfred Blokhuizen
Alfred Blokhuizen11 aug. 2020 - 13:25

Rs75 Alleen maar roepen dat iemand de plank misslaat is niet genoeg. Dat komt alleen maar neer op "nietus" zeggen.... Ik kan aantonen dat het wel zo is, want ik sta mensen bij en zie dus met eiegen ogen wat er gebeurt. U weet toch dat bijstandsgerechtigden bij herbeoordelingen alles op tafel moeten gooien? U weet toch dat bijstandsgerechtigden soms met geheime algoritmen worden onderzocht? U weet toch dat sociaal rechercheurs gewoon binnenlopen bij bijstandsgerechtigden? Uk kunt daarover ook nog even Hollandse Zaken van Max, van afgelopen zaterdag bekijken. Dus...alleen maar nietus zeggen is niet voldoende.

Rs75
Rs7511 aug. 2020 - 17:39

Zo te horen Alfred beleef je alles een beetje van een kant. Kennelijk kom je veel in aanraking met de ‘trieste’ gevallen. Ik beleef dat dagelijks heel anders en hoe jij de praktijk omschrijft klopt in ieder geval grotendeels niet. Je suggereert nu oa dat men zomaar bij iemand binnenloopt, dat is pertinent onjuist. Net als een huiszoeking, daar is wel wat meer voor nodig. Zegt genoeg over je inhoudelijke kennis

Vrijbuiter4
Vrijbuiter411 aug. 2020 - 19:46

@ Rs75 11 augustus 2020 at 19:39: Ik kan dergelijke verhalen van Alfred onderschrijven en heb hier dicht op gezeten. Maar jij maakt anders mee. Vertel! Nu blijft het bij wellus nietus.

Rs75
Rs7511 aug. 2020 - 20:24

@vrijbuiter dit heeft niets te maken met welles nietus. Het is niet zo eenzijdig als hier gesteld wordt en dat kaart ik aan. Niets meer en niets minder. Als je wacht op smeuïge verhalen dan moet ik je teleurstellen helaas

I am Legion
I am Legion11 aug. 2020 - 8:45

Als de Bijstand niet gratis is, en dat is hij niet, dan is als genieter van die Bijstand een verplicht aannemen van om te beginnen eenvoudige werkzaamheden mits bedoeld ter bevordering van een meer serieuze en zo mogelijk dan nabij toekomstige weer normale arbeidsbetrekking dat ook niet. Arbeid loont altijd.

6 Reacties
Oki Doki
Oki Doki11 aug. 2020 - 11:33

Als je een tegenprestatie levert dan zou daar wel wat meer waardering vanuit de gemeentes moeten opleveren. Het tegendeel is waar, mensen leveren een tegenprestatie en hebben niet het gevoel dat ze hierom gewaardeerd worden omdat ze onrechtvaardig, oneerlijk en onvriendelijk behandeld worden. Mensen die een reguliere baan hebben worden daarentegen heel erg gewaardeerd, beschermd en goed en vriendelijk behandeld door de maatschappij. De mensen die te werk worden gesteld door de gemeentes worden door niemand beschermd en worden ook door niemand gewaardeerd en dat is toch niet eerlijk? Behandel iedereen als gelijke, ook de mensen die te werk worden gesteld.

Oki Doki
Oki Doki11 aug. 2020 - 11:41

Geef de mensen een daadwerkelijke werkervaringsplek zodat ze ervaring kunnen opdoen en bij de maatschappij betrokken blijven. Van daaruit kun je samen met de desbetreffende mensen op zoek naar regulier werk wanneer de persoon in kwestie daar klaar voor is. De mensen die daar niet geschikt voor zijn omdat ze een beperking hebben, getraumatiseerd zijn of andere problemen hebben kunnen niet zomaar doorstromen en zouden gewoon op een werkervaringsplek moeten kunnen blijven, een werkervaringsplek waar ze zich gewaardeerd voelen en waar ze beschermd worden.

Oki Doki
Oki Doki11 aug. 2020 - 11:51

Het uitgangspunt van een werkervaringsplek zou moeten zijn dat het goed is voor de mens en wat goed is voor de mens is weer goed voor de maatschappij, voor mens en maatschappij dus. Het uitgangspunt van een werkervaringsplek zou niet moeten zijn de financiële winst van de gemeentes. Daar richt je alleen maar schade mee aan. Dat is niet goed voor de mensen en dat is zeker ook niet goed voor de maatschappij. Mensen die in aanmerking komen voor een werkervaringsplek hebben vaak al problemen genoeg die je alleen maar groter maakt als je ze onrechtvaardig behandeld.

I am Legion
I am Legion11 aug. 2020 - 12:29

@Oki Doki Wat mij opvalt is dat je het alleen maar over zaken die mensen gegeven zouden moeten worden. Of dat nou waardering is of de beloning in de vorm van betaling het is allemaal wat ze gegeven wordt wat voor jou namens deze mensen telt. Bij arbeid, in welke vorm ook, gaat het echter om een uitruil van de geleverde arbeid en de betaling daarvoor en verder niet. Dat geldt voor ongeschoold werk niet anders dan voor geschoold werk en kent naar de waarde ervan logischerwijs een verschillende betaling. Waardering zoals jij dat voor het overige bedoelt kent maatschappelijk m.i. niet het onderscheid waar jij het over hebt. Een reguliere baan in geval van ongeschoold werk maar ook dat van vele lager opgeleiden kent qua waardering m.i. geen onderscheid met het werk waar het hier over gaat die in de Bijstand terecht zijn gekomen en daar maar moeilijk of anders niet uitkomen. Integendeel denk ik dat veel mensen het zeer waarderen dat gepoogd wordt deze mensen zo een opstapje te geven mits het zo wel gericht is.

Oki Doki
Oki Doki11 aug. 2020 - 14:16

I am Legion Ja, de werkervaringsplaats zou mensen gegeven moeten worden inderdaad, zoals een werkgever werk geeft aan iemand als het gaat om regulier werk. Daar zou geen onderscheid in gemaakt moeten worden. Iemand krijgt werk van een werkgever en als iemand het werk doet dan wordt deze door de hele maatschappij gewaardeerd. Waarom moet een werkervaringsplek een strafexpeditie zijn? Het gaat hier om mensen die gehandicapt, getraumatiseerd zijn of een andere ziekte hebben en er niets aan kunnen doen dat ze, hetzij tijdelijk of permanent geen regulier werk kunnen doen. Net zoals jij werk krijgt van een werkgever (het woord zegt het al, de werkgever geeft werk) zo zou iemand die niet in staat is regulier werk te doen een werkervaringsplek moeten krijgen, een plek waar ze ook gewaardeerd worden, net als ieder ander. Mensen straffen is niet op z'n plaats en is onterecht, oneerlijk en onrechtvaardig.

Oki Doki
Oki Doki11 aug. 2020 - 15:01

Het kost niets om mensen als mensen te behandelen en het levert ook niets op om mensen als oud vuil te behandelen al lijken gemeentes daar anders over te denken.

Ch0k3r
Ch0k3r11 aug. 2020 - 8:33

Het lijkt mij verstandig om de winst te gebruiken om het traject om te vormen. IPV werkplaatsvoorziening wordt het een BBL opleiding. 4 dagen werken, 1 dag gratis naar school. Zo geef je de mensen ook weer toekomstperspectief.

Vrijbuiter4
Vrijbuiter411 aug. 2020 - 8:10

Mooi stuk, Alfred. De gemeente Delft deed hier ook graag aan mee via het 'werk-leer' bedrijf Werkse. Mensen werden met behoud van hun uitkering aan het werk gezet bij diverse bedrijven voor eenvoudige productiewerkzaamheden zonder dat dit gericht was op een toekomstige baan. Een mooi voorbeeld was destijds de deal met het naburige PostNL distributiecentrum. De uitkeringsgerechtigde moest (ja moest) hier aan de slag met behoud van uitkering. Met zo'n distributiecentrum voel je op je klompen aan dat dit werk ook uitgezet had kunnen worden bij uitzendbureau's. Werkse had haar mensen ook via dat uitzendbureau aan het werk kunnen helpen. Win win, dan hadden deze mensen wel een echte normale baan gehad, uit de uitkeringssituatie en dus geen 'bijstandstrekker' meer geweest. Dan had Werkse haar werk wel goed gedaan. Maar ja, centjes... Bij Werkse moet elk jaar weer tonnen bij qua subsidie want anders redden zij het niet. De directeur loopt elke maand de deur uit met een salaris volgens de Balkenende norm en zijn vrienden uit het commisariaat doen ook graag mee voor vier keer per jaar vergaderen en wat huiswerk hiervoor. Een enkeling uitgezonderd. De gemeente Delft vind het prima, want nu hoeven zij zelf niet aan de slag met 'werkelozenopvang' dus het mag wat kosten.

3 Reacties
Jozias2
Jozias211 aug. 2020 - 11:57

@vrijbuiter, Als dit al waar is wat let een bijstandsgerechtigde dan om zelf een uitzendbureau binnen te stappen en zo aan de slag te gaan. Uitzendbureaus staan te springen om mensen ook voor bedrijven als PostNL

Vrijbuiter4
Vrijbuiter411 aug. 2020 - 19:43

@ Jozias 11 augustus 2020 at 13:57: Die banen van PostNL kwamen dus niet bij het uitzendbureau maar werden in één keer opgevuld door Werkse (verdringing van arbeidsplaatsen). Mocht het toch je interesse hebben opgewekt dan heb je het hele verhaal zo boven water via Google. Dat geldt ook voor jaarrekeningen van Werkse als is dat wat lastiger maar te doen.

Jozias2
Jozias211 aug. 2020 - 20:40

@vrijbuiter Dat kan maar een uitzendbureau zoals randstad levert ook in grote getalen mensen aan PostNL en zoeken daarvoor altijd mensen. Het is dus niet zo dat de uitzendbureaus niet meer aan bod komen.

Markzelluf
Markzelluf11 aug. 2020 - 7:57

Het blijft voor mij onduidelijk wat er zo erg is aan de constructie die geschetst wordt. De betrokken mensen lukt het niet om een baan te vinden tegen minimumloon of hoger. Ze zullen dus (vooralsnog) minder productief zijn om het rendabel te maken ze in dienst te nemen. Ze krijgen nu een werkervaringsplek waardoor ze vaardigheden kunnen trainen en wellicht zelfs door kunnen groeien richting baan die meer oplevert dan het minimum. En lukt dan niet, dan hebben ze toch nog een zinvolle dagbesteding, sociale contacten, etc. Werken levert meer op dan geld alleen. Is er sprake van verdringing, zoals gesteld wordt? Theoretisch zou het kunnen, maar in de praktijk lijkt me daar geen sprake van. Blijft over de ‘winst’ die gemeenten behalen op mensen in de bijstand. Het lijkt me duidelijk dat deze groep de samenleving per saldo veel meer kost dan andere groepen. En als er al winst wordt geboekt door gemeenten, hoe erg is dat? Het geld komt terecht bij cultuur, WMO, etc. Geen bonussen voor ambtenaren hoor.

1 Reactie
Jansen7
Jansen712 aug. 2020 - 5:03

@Markzelluf: en sta je achter je redenering als blijkt dat uitkeringsgerechtigden werk doen dat voorheen door de gemeente werd gedaan? " Werken levert meer op dan geld alleen." Ik stel voor dat jij voortaan de reiskosten vergoed die bijstandsgerechtigden uit eigen zak mogen betalen. Aangezien jij inziet dat er hogere waarden zijn dan geld ;-)

frankie48
frankie4811 aug. 2020 - 7:48

Beste Alfred, Goed dat je er weer aandacht aan besteed, maar het is zo ondertussen wel oude koek geworden! "Overigens is de vrouw hypotheekdeskundige, die vóór haar vlucht voor oorlog werkte bij een gerenommeerde bank. A total waste of talent zou dat lopende band werk zijn geweest." Dit geldt dan natuurlijk ook voor alle andere die op deze arbeidsplaatsen zonder enige arbeidsbeperkingen aan de gang moeten gaan van gemeentes.

DenFlexwerker
DenFlexwerker11 aug. 2020 - 6:48

Eens. Die tegenprestatie klinkt eerlijk (wat terug doen) maar dat is het niet. Erger: je wordt verplicht gratis werk te leveren wat eerst betaald was. Op die manier beconcurreer je je eigen potentiële betaalde baan. Waarom zou een werknemer je gaan betalen als die het, via deze tegenprestatie, het gratis kan laten doen.

5 Reacties
Alfred Blokhuizen
Alfred Blokhuizen11 aug. 2020 - 7:50

Wat betreft recht op bijstand wil ik nog even wijzen op een eerdere column hier bij Joop: https://joop.bnnvara.nl/opinies/autoschade-ga-eerst-maar-eens-autowassen Vrijwel alle uitkeringsgerechtigden hebben namelijk al een tegenprestatie geleverd: belastingen en premies betaald voor de voorzieningen waarvan ze op dat moment geen gebruik maakten.

KiD_KRiool
KiD_KRiool11 aug. 2020 - 9:07

sterker nog die 1200 per maand (wat je zelf niet krijgt) is een lening die moet je dus terug betalen wanneer je een erfenis of de lotto wint. Ik ken geen bank die als eis stelt dat wanneer je een hypotheek afsluit , dat je voor onder het minimum loon voor ze moet werken.

C@io1
C@io111 aug. 2020 - 9:46

Klopt

DenFlexwerker
DenFlexwerker11 aug. 2020 - 10:51

@Alfred Blokhuizen: de tegenwerping daarop is dat je als werkloze weinig belasting betaald door progressieve belastingen. Belastingen zijn immers niet zuiver een risicoverzekering. Dat daarom iemand wat terug doet, klinkt eerlijk. Maar wederom: het is niet eerlijk om mensen te dwingen broodroof op zichzelf te plegen. Dat is voor mij de reden om tegen de tegenprestatie te zijn.

Minoes&tuin
Minoes&tuin11 aug. 2020 - 11:21

DenFlexwerker je loopt achter! Het laagste belastingtarief voor de inkomstenbelasting is verhoogd en niet lager dan van werkenden.

Bert de Vries
Bert de Vries11 aug. 2020 - 6:23

De Participatiewet is ingevoerd door Klijnsma -PvdA- onder toezicht van Asscher -PvdA-. Bij de ontwikkeling ervan werd, geheel conform liberale tradities, de vakbeweging genegeerd. De wet sluit naadloos aan op de natuurwet dat alleen de zon voor niets opstaat. En dat je blij mag zijn dat je leven zin krijgt door het werkgeversbelang te dienen.

7 Reacties
harmmeijer
harmmeijer11 aug. 2020 - 9:18

Mijn grote frustratie: Klijnsma kreeg als ‘bewezen diensten’ voor haar baan als staatssecretaris van Sociale Zaken een mooie baan als commissaris van de Koning in Drenthe. Iedere keer als ik haar zie, als ze op de regionale TV-zender verschijnt omdat ze weer ergens in Drenthe een lintje mag doorknippen, word ik boos. Ze heeft het leven van heel veel mensen die recht zouden hebben gehad op een baan op een sociale werkplaats verpest. Excuses voor wat ze heeft aangericht zou op z’n minst op z’n plaats zijn.

harmmeijer
harmmeijer11 aug. 2020 - 9:20

Ze heeft het leven van heel veel mensen met een beperking

jantje
jantje11 aug. 2020 - 9:42

Helemaal mee eens. Wij vielen ook in deze groep. Mijn man ongeneeslijk ziek, moest tien jaar wachten op een plek bij WeDeKa. Op zijn verzoek om niet in kleine ruimtes te hoeven werken werd eerst toegezegd maar uiteindelijk toch genegeerd.. Mis, na één dag kwam mijn man weer thuis.. 'Dit is niks veur mie".. Andere plaatsen in het bedrijf werden niet aangeboden of gesuggereerd.. Daarom ging ik naar het arbeidsbureau voor een baan, heb gesolliciteerd op krantenadvertenties. Er werd me verteld dat ik geen werk-ervaring had.. (ik ging meteen van de LO aan het werk in een huishouding; tricotagefabriek; textielfabriek; benzinepomp.) Dus naar school en 5 jaar laten met mijn diploma's en certificaten weer naar het AB. "Helaas Pindakaas, er is niks voor u.. " kreeg ik te horen.. Noot: Als ik zou gaan werken dan werden/ worden alle extra's als aanvulling op de inkomen die 400 euro onder het minimum was van mijn man zijn WAO afgetrokken. Dus zouden we er op inleveren. En nu zit ik op de route 66 en krijg in december ook AOW.. Ik vrees het ergste want onze generatie van 1954 en later vallen op veel fronten tussen wal en schip.

jantje
jantje11 aug. 2020 - 9:46

p.s. en de bedenkster van dit gedrocht vertelde dat zij als kind zijnde hard aangepakt was door haar moeder, zij moest zichzelf zien te redden. Hoe hardvochtig ben je om dit allemaal af te reageren op mensen die zichzelf Niet kunnen redden? (door zuinig te leven - tering naar de nering te zetten- konden wij er wel van leven.. Maar de franje/ de extraatjes was er niet meer bij.

Minoes&tuin
Minoes&tuin11 aug. 2020 - 11:18

Herinner me a.u.b. niet aan Klijnsma met haar moestuintje.

LaBou
LaBou 11 aug. 2020 - 14:59

Die participatiewet is oorspronkelijk een idee van Rutte I. De op dat moment linkse PvdA (want toen oppositie) was er fel tegen. Direct na het installeren van Rutte II was de rechtse PvdA (want nu coalitie) in de persoon van Kleinsma een meer dan enthousiaste verdediger van deze wet.

jantje
jantje11 aug. 2020 - 18:03

@ Minoes, die tuintjes had ik al bewust achterwege gelaten.. Trouwens waar moesten die dan komen? Gemeentes zien liever dat er huizen gebouwd worden op brakke gronden i.p.v. mmmmo eh, volkstuinen..

TheBigLebowski
TheBigLebowski11 aug. 2020 - 4:40

Geheel eens met dit goed geschreven stuk. Dank daarvoor.

C@io1
C@io111 aug. 2020 - 2:23

Mag ik nog even aanduiden dat in relatie tot de in dit stuk de gebezigde werkwijze, naast waarsch. wederrechtelijk te zijn, veel vd hier geopperde meningen rechtstreeks v te beargumenteren valt dat deze fascistisch zijn in aard cq doorgeschoten authoritairisme met bepaalde kenmerken (voor die kenmerken zie een oude post v mij inzake wajong en loondispensatie max. wml).

C@io1
C@io111 aug. 2020 - 2:11

Oh en @Fred mag ik nog even duiden dat deze verdragen bestaan, geldig zijn tot vandaag en deze wettelijke bepalingen bevatten zodat mensen die jou ratio toepassen en de politiek in gaan en/of een normerende meerderheid hebben niet misbruik maken v mensen met een zwakkere positie in de maatschappij, wat thans wel gebeurd. Dit is democratisch gebeurd en vrijwel de gehele westerse maatschappij v t eerste uur heeft deze verdragen getekend. Iets met slavernij verledens, kolonialisme, jodenvervolgingen en slaafsheid en apathie v massa's.En.. Oh ja NEVER FORGET! Inzake die laatste 2 en precies dat onderbouw jij met jou poging tot iedere arbeid te rationaliseren tot dwangarbeid kerel. Das nou precies waarom we dit hebbe vastgelegd en geratificeerd allemaal, mochten mensen dat wel beginnen te vergeten en een poging doen dit soort praktijken te rationaliseren met als gevolg inhumane toestanden in een welvarend land, zoals nu reeds t geval is en waar nog meer op ingezet wordt.

C@io1
C@io111 aug. 2020 - 1:57

Hoho Fred de hele participatiewet is verkocht als een vangnet v onder een trapeze, maar is in de praktijk door die andere belanghebbende partij doormiddel v beleid, omissies en dwang vermaakt tot een ander soortig vangnet zoals een vlindernet (te ruig doen en kapot) en/of een kruisnet (deus ex machina en ineens zit je lucht te happen tot je dood). Dat heeft geen..zoals mijn wijlen opa Theodorus zou hebben gezegd..geen ene kolere te maken met wat jij bedoeld met vangnet. Je mag er niet uit zonder schade tenzij je mazzel hebt, want dat is idd werkverschaffing vd overheid zelf en inkomsten. Overal is dwangarbeid zeg Fred ga jij eens even snel het internationale verdrag inzake de afschaffing vd slavernij en daaraan gelijk te stellen praktijken lezen, en het aanvullende verdrag daarop. Kijk ff wat daar over dwang in staat irt arbeid. Wacht maar ik maak het je makkelijk. Verdrag inzake slavernij: Artikel 1 Ten aanzien van dit verdrag wordt overeengekomen dat: 1º. Slavernij is de staat of toestand van een persoon over wien eigendomsrechten, hetzij in vollen omvang, hetzij in beperkte mate, worden uitgeoefend Artikel 5 De Hooge Verdragsluitende Partijen erkennen, dat het gebruik maken van gedwongen of verplichten arbeid ernstige gevolgen kan hebben, en verbinden zich ieder voor zoover betreft de gebieden geplaatst onder haar souvereiniteit, rechtspraak, bescherming, suzereiniteit of voogdij, alle geschikte maatregelen te nemen om te voorkomen, dat de gedwongen of verplichte arbeid leidt tot toestanden overeenkomende met slavernij. Het is wel verstaan: 1º. Dat onder voorbehoud van de overgangsbepalingen, vermeld sub 2 hieronder, de gedwongen of verplichte arbeid slechts geëischt zal mogen worden voor publieke doeleinden; 2º. Dat in gebieden, waar de gedwongen of verplichte arbeid voor andere dan publieke doeleinden nog bestaat, de Hooge Verdragsluitende Partijen er naar zullen streven hieraan geleidelijk en zoo spoedig mogelijk een einde te maken en dat, zoo lang deze gedwongen of verplichte arbeid nog bestaat, daarvan slechts zal worden gebruik gemaakt bij wijze van uitzondering tegen een billijke vergoeding en op voorwaarde, dat deze arbeid niet een verandering van de gewone verblijfplaats zal mogen medebrengen; 3º. En dat in alle gevallen de centrale bevoegde autoriteiten van het betrokken gebied de verantwoordelijkheid zullen dragen voor het gebruik maken van gedwongen of verplichten arbeid.; Aanvullend Verdrag inzake de afschaffing van de slavernij, de slavenhandel en met slavernij gelijk te stellen instellingen en praktijken: Preambule: ..Overwegende, dat in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, welke is geproclameerd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties als het gemeenschappelijk ideaal waarnaar alle volkeren en landen dienen te streven, wordt verklaard dat niemand in slavernij of horigheid zal worden gehouden en dat de slavernij en de slavenhandel in iedere vorm verboden zullen zijn.. AFDELING I. Met slavernij gelijk te stellen instellingen en praktijken 2 Artikel 1 2 Iedere Staat die partij is bij dit Verdrag neemt alle uitvoerbare en noodzakelijke wettelijke en andere maatregelen om in toenemende mate en zo spoedig mogelijk de volledige afschaffing en opheffing van de volgende instellingen en praktijken, waar deze nog bestaan, te bewerkstelligen, onverschillig of zij vallen onder de definitie van slavernij vervat in artikel 1 van het op 25 september 1926 te Genève ondertekende Slavernijverdrag: (a)Pandelingschap, dit wil zeggen de staat of toestand welke ontstaat doordat een schuldenaar zijn eigen diensten of die van een persoon over wie hij zeggenschap heeft, heeft verbonden als zekerheid voor een schuld, indien de op redelijke wijze vastgestelde waarde van die diensten niet wordt gerekend tot delging van de schuld of indien de duur van die diensten niet beperkt noch hun aard nauwkeurig omschreven zijn; (b)Lijfeigenschap, dit wil zeggen de staat of toestand van een pachter die krachtens wet, gewoonte of overeenkomst gehouden is op land dat aan een ander behoort, te wonen en te werken en aan die ander bepaalde diensten te verlenen, al of niet tegen vergoeding, en aan wie het niet vrij staat in die rechtstoestand wijzigingen aan te brengen; Dit valt hier gewoon onder, de tegenprestatie zou dit niet bij moeten kunnen daar per tegenptestatie een limiet staat v max. 6 weken binnen een tijdsbestek, meende ik v 2-3 maand. Daarentegen is dit wel degelijk een ding zoals beschreven in dit stuk en ook inzake de harmonisatie wajong met het oog op loondispensatie wlm, welk druist tegen onze wetten en de rechten vd groep, punt (a) en (b) zijn beide te beargumenteren irt dien. In geval v dit stuk en werkervarinsplekken met winstoogmerk (kenmerk arbeidsverdrukking) toch naar sub (b) kijken v het aanvullende verdrag als met slavernij vergelijkbare praktijk en ook zeker instelling..gezien..participatiewet en overheid. Op een meer persoonlijke noot qua feedback over de maakbaarheid v het leven en die retoriek zo kort door de bocht, zou ik je graag willen verwijzen naar hier: https://www.patriciarobertsmiller.com/characteristics-of-demagoguery/ En dan specifiek de kopjes "naive realism en fallacy of moral equivalence" (trouwens niks persoonlijks Fred, deze had met meer noodzaak er onder het stuk Toen politici positiever waren gemoeten met oog op diens inhoud) Ik ben zolangzamer hand na een zogenaamd Pieten debat en racismedebat, telkens deze reacties te zien zoals uitgelegd..zie link. Waaronder ook hier irt tot dien, v een niveau welk enig zicht op zulks zaken telkens totaal lijkt te ontberen..zelfs forming, norming and storming wordt niet gepoogd. Enkel ondermijnen doormiddel v wegkijken en majority rule. Sorry Fred ging "off on a tangent as they say" wellicht minder relevant irt waar ik op reageerde in jou post (maar niet in het algemeen, marginalisatie cq sociale uitsluiting is niet zo makkelijk goed te praten, zoals de schrijver v het stuk duidelijk stelt!). Btw blij dat er eindelijk eens iemand iets v durft te zeggen welk waarsch niet in die wet zit over het misbruik waar de rest bij weg kijkt (naive realism Fredje)

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden10 aug. 2020 - 23:25

Klink goed, -hebben ze de gevangenissen al geprivatiseerd? Daarmee valt ook het één en ander te halen. Leveren werkstraffen eigenlijk wel wat op?

7 Reacties
Vrije Geluiden
Vrije Geluiden10 aug. 2020 - 23:27

O mijn god, dit wordt vast ooit eens door Pater geciteerd als het weer eens over slavenhandel gaat.

Marco de Jong2
Marco de Jong211 aug. 2020 - 8:10

Leuk om te zien hoe graag je die Amerikaanse toestanden hier naar toe zou willen importeren..

C@io1
C@io111 aug. 2020 - 9:33

@ Vrije geluiden Nee, dat heeft men geskipt, etnisch profileren is relatief snel aangekaart hier ivm daar aan de overkant. Buitenom het vergeldingsaspect namens de maatschappij en een stroom aan tijdelijke goedkope arbeidskrachten. Heb ik me wel eens laten vertellen dat het voornamelijk fungeert als linkedin in reguliere maatschappij vd mensen die zich in het creatief willen voorzien in levensonderhoud. Netwerken schijnt het devies te zijn.

C@io1
C@io111 aug. 2020 - 9:37

@Vrije geluiden, groot gelijk heeft hij mits v toepassing, zijn gewoon rechtsgeldige wettelijke bepalingen welk v toepassing zijn v ieder Nederlands staatsburger en ook mits relevant getoetst dienen te worden.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland11 aug. 2020 - 11:00

En daar heeft Pater dan ook groot gelijk in . In de VS werd na de afschaffing van de slavernij gebruik gemaakt van deze mogelijkheid om zwarte mensen die veroordeeld waren voor kleine vergrijpen alsnog aan het werk te zetten. Heden ten wordt het nog steeds toegepast door geprivatiseerde gevangenissen on flink te verdienen. Daar is uiteraard heel veel kritiek op . https://www.youtube.com/watch?v=HBEvEr_UtYA https://nl.wikipedia.org/wiki/Dertiende_amendement_van_de_Grondwet_van_de_Verenigde_Staten

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden11 aug. 2020 - 11:40

Griezel in post-gezellig Nederland - Jezus dat wist nog niet. Kun je daar nog eens wat meer over vertellen? "Three strikes out" enzo, daar valt nog veel meer te halen.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland11 aug. 2020 - 12:20

@VG U zou deze film kunnen kijken https://en.wikipedia.org/wiki/13th_(film) Ik heb m zelf niet gezien dus ik heb verder geen idee of de film een aanbeveling is.

Jozias2
Jozias210 aug. 2020 - 21:21

De situatie is nu sinds een paar maanden wat anders ivm Corona maar de afgelopen jaren was er een heel groot tekort aan arbeidskrachten. Bedrijven zaten er om te springen. Laat ik het eens omdraaien: iemand uit de bijstand met kwaliteiten waardoor deze een normaal betaalde baan zou kunnen uitvoeren en met werkervaring, waarom zou zo iemand afhankelijk zijn van jarenlange werkervaringsplaatsen en de bijstand?

13 Reacties
Alfred Blokhuizen
Alfred Blokhuizen11 aug. 2020 - 7:05

Heeft u het stuk wel goed gelezen? Het stuk gaat over misbruik van bijstandsgerechtigden en geld verdienen over de rug van mensen in de armoede. U reageert dus op iets wat niet mijn artikel staat. Dus die zogenaamde omdraaiing slaat niet op mijn artikel. Dat is een totaal ander vraagstuk. Ook uitgebreid behandeld door Divosa. Dat mensen langdurig niet aan het werk komen is nog geen reden om mensen gratis te laten werken en er grof geld aan te verdienen. Geld verdienen, door gemeenten, aan andermans ellende.

vdbemt
vdbemt11 aug. 2020 - 8:30

Mijn eerste reactie was dezelfde als die van Alfred Blokhuizen: heb je het stuk wel goed gelezen? Nee, dus. Daar staat je antwoord.

Oki Doki
Oki Doki11 aug. 2020 - 9:34

Moeten mensen die onder welke omstandigheden dan ook op een werkervaringsplaats terecht zijn gekomen gestraft worden en zo slecht mogelijk behandeld worden omdat het ze tot dan toe niet gelukt is een baan te verkrijgen op de reguliere arbeidsmarkt?

Oki Doki
Oki Doki11 aug. 2020 - 9:36

Is een werkervaringsplek dan een soort strafwerk? Strafwerk omdat het je niet gelukt is om een baan te vinden of te behouden op de reguliere arbeidsmarkt?

Oki Doki
Oki Doki11 aug. 2020 - 9:42

Mensen willen heel graag werken op de reguliere arbeidsmarkt maar als het niet lukt om een baan te vinden op de reguliere arbeidsmarkt is het dan niet onterecht dat ze daarvoor dan gestraft worden? Waarom wordt de één gewaardeerd om het werk wat hij of zij doet en waarom wordt de ander dat niet?

Oki Doki
Oki Doki11 aug. 2020 - 9:53

Het is je eigen schuld dan dat je gestraft wordt want: Dan had je maar een baan op de reguliere arbeidsmarkt moeten vinden.

Jozias2
Jozias211 aug. 2020 - 9:55

Beste Alfred en vd bemt. Ik heb het stuk natuurlijk wel gelezen: daar staat onder meer: “ De ene werkervaringsplaats wordt op de andere gestapeld, zonder dat er ooit een normaal betaalde baan van komt” Dat kan ik mij voorstellen bij hoge werkloosheid maar met de enorme schaarste op de arbeidsmarkt roept het bij mij vragen op. Zoals waarom zou iemand zich lenen voor dergelijke trajecten. Iemand met kwaliteiten en werkervaring zou daar toch niet afhankelijk moeten zijn en in staat moeten zijn om op eigen kracht een normaal betaalde baan te vinden? Overigens grappig dat bij elk artikel op Joop van dhr Blokhuijsen hij wel 20 keer roept dat mensen hem verkeerd begrijpen of het verkeerd lezen. Als dat zo breed en keer op keer het geval is is het misschien een idee om zaken beter uit te leggen?

vdbemt
vdbemt11 aug. 2020 - 12:09

@Jozias. "Zoals waarom zou iemand zich lenen voor dergelijke trajecten. Iemand met kwaliteiten en werkervaring zou daar toch niet afhankelijk moeten zijn en in staat moeten zijn om op eigen kracht een normaal betaalde baan te vinden?" Als je 100 vacatures zou hebben en 100 werkelozen, is het niet zo dat 'dus' de werkeloosheid meteen kan worden opgeheven. Een heel goede steward of stewardes (ontslagen bij de KLM), is zeer waarschijnlijk niet geschikt voor een vacature in de bouw of in de ICT. Het kan dus even duren eer je als werkloze (niet altijd eigen schuld; bij de KLM nu ook niet) een baan tegenkomt, die past. Als dan het UWV of de gemeente komt met 'een dergelijk project', heb je weinig keuze. Doen, of je uitkering wordt gekort. Ongeacht werkervaring of kwaliteiten. Als die werkervaring heel ruim is, omdat je 50 plus bent, is je kans op een eerlijke sollicitatie ook alweer minder (leeftijdsdiscriminatie).Kortom: je hebt makkelijk lullen. En deze omstandigheden, fijn voor jou, gelukkig nooit meegemaakt. Maar dat kan zomaar eens anders zijn (vraag het die duizenden ontslagen KLM-ers)

Jozias2
Jozias211 aug. 2020 - 13:24

@vd Bemt Je hebt natuurlijk gelijk als het om hele specifieke profielen gaat maar daar gaat het in deze casus niet om. Het gaat om mensen die vrij algemene makkelijk te leren werkzaamheden uitvoeren tijdens de bijstand. Die moeten in staat worden geacht om dezelfde soort werkzaamheden bij een werkgever uit te voeren tegen een normaal loon. In ieder geval de grote meerderheid. Nog even over je voorbeeld. Die stewardess krijgt nog twee jaar voordat deze in de bijstand komt. Een stewardess van klm moet vanwege de bijbehorende competenties (communicatief vaardig, stressbestendig, flexibel, klantgericht etc) prima in staat zijn om in een markt waarin arbeid zeer schaats is een andere baan te vinden in het bedrijfsleven. Alleen misschien niet als stewardess. Die hoeft echt niet jarenlang werkloos te blijven en jarenlang gebruik te maken van de bijstand en deze trajecten.

Jansen7
Jansen711 aug. 2020 - 15:38

@Jozias: 1) van die enorme schaarste spreken alleen belanghebbenden (en ook de overheid heeft een niet te onderschatten rol als grootste werkgever). Economisch kun je zien of er echt sprake is van schaarste en dat vertaalt zich in reeele loonstijgingen (hoger dan de inflatie). 2) de bijstandsbanen concuren met gewone banen dat is precies het anwoord op je vraag.

vdbemt
vdbemt13 aug. 2020 - 15:40

@Jozias "Het gaat om mensen die vrij algemene makkelijk te leren werkzaamheden uitvoeren tijdens de bijstand. Die moeten in staat worden geacht om dezelfde soort werkzaamheden bij een werkgever uit te voeren tegen een normaal loon. In ieder geval de grote meerderheid." Zeker. Maar dat is het hem nu juist. Die worden vastgehouden in een systeem waarin ze dat verplicht vrijwillig gratis moeten doen als tegenprestatie. Die werkgever gaat ze niet in dienst nemen, want hij krijgt ze gratis.

Jozias2
Jozias213 aug. 2020 - 22:13

@vd bemt Die ene werkgever misschien wel maar er waren duizenden andere werkgevers die stonden te springen om mensen. Er was de afgelopen jaren geen arbeidsoverschot

Jansen7
Jansen717 aug. 2020 - 4:48

@Jozias: ik sta ook te springen om mensen (liefst ingenieurs) die gratis willen werken voor me. Ik kreeg mijn vacatures niet vervuld!

Marco de Jong2
Marco de Jong210 aug. 2020 - 21:18

'En ja, vluchtelingen komen vaak uit landen waar verkeerd knipperen met je ogen al tot zware straffen kan leiden. Vluchtelingen zijn daar heel bang voor.' Dat is geen argument aangezien er hier in Nederland ook mensen van Turkse en Marokkaanse afkomst die hier al tientallen jaren leven en nog steeds geen Nederlands kunnen spreken.

3 Reacties
Alfred Blokhuizen
Alfred Blokhuizen11 aug. 2020 - 7:09

Mag ik u verzoeken het stuk nogmaals en helemaal te lezen? Het gaat niet mensen met een migratie-achtergrond die hier langere tijd wonen. Integendeel zelfs.

Marco de Jong2
Marco de Jong211 aug. 2020 - 8:09

@Alfred Je doet net alsof die mensen kleine kinderen zijn, het racism of low expectations druipt er vanaf.

jantje
jantje11 aug. 2020 - 9:53

(..) Turkse en Marokkaanse afkomst die hier al tientallen jaren leven en nog steeds geen Nederlands kunnen spreken.(..) Dat komt omdat deze mensen meest in groepen bij elkaar wonen. hun kinderen de thuistaal leren en zich weinig tot niet met van oorsprong Nederlands sprekende mensen bemoeien. Hoewel, in mijn vorige woonplaats spraken er Turkse kinderen nog beter in het dialect dan de Veendammers zelf.

Sonic2
Sonic210 aug. 2020 - 19:48

De bijstand en ook de Wajong is vaak de onderste trede van de ladder. Dat bedoel ik niet neerbuigend, maar in dit systeem werkt dat zo. De middenklasse en de mensen daar net onder beseffen veel te weinig dat op een gegeven moment dat barbaarse beleid ook hun begint te bijten. Het begint bij het aanpakken van mensen in de bijstand en het eindigt in een neoliberaal systeem, waar iedereen rechteloos is. Waarbij het Flex baantjes regent. Waarbij mensen meteen naar bijstand gaan die dan weer is uitgekleed. Waar werken niet loont en waar initiatief in de bijstand wordt afgestraft. Laat Corona de omwenteling zijn.

1 Reactie
TheBigLebowski
TheBigLebowski11 aug. 2020 - 4:44

Nederland is ook niet voor niets parttime-werk kampioen; meer werken loont niet. Niet voor mensen in de bijstand (want dan lever je 75% zo in bij de gemeente) en ook niet voor (laag) modaal, want door het woud aan toeslagen wordt het recht daarop verspeeld. De armoedeval heet dat. Er is een heel goede oplossing, die in steeds meer partij-programma's verschijnt en niet links of rechts is, maar pragmatisch; een fatsoenlijk basisinkomen. Zijn we meteen voorbereid op een volgende pandemie/crisis; of wil Koolmees weer met allerlei vage pakketten komen?

Fredje3
Fredje310 aug. 2020 - 19:23

Heel vervelend dat gratis geld opeens niet zo gratis is, en wat oneerlijk dat dit nu beide kanten op gaat. Wat u misschien niet helemaal in de gaten heeft is dat de meeste gastarbeiders toendertijd het meeste Nederlands leerden toen ze met andere mensen in aanraking kwamen door o.a. hun werk en dat de taalcursussen over het algemeen te triest voor woorden zijn. Waar u ook aan voorbij gaat is dat de bijstand een vangnet dient te zijn en geen hangnet, maar als het vangnet beter ligt dan het hangnet, dan werkt dat niet echt lekker. Overigens is bijna alle arbeid dwangarbeid. Je moet wel werken anders heb je geen geld en aangezien je in Nederland niet een stukje grond kan claimen en daar je zelf kan voorzien van alles wat je nodig hebt, is het altijd nog dwangarbeid. Dan heb je het zelf in de hand hoe goed je dat doet.

10 Reacties
Alfred Blokhuizen
Alfred Blokhuizen10 aug. 2020 - 20:22

Beste mensen, is het nu zo moeilijk om inhoudelijk op de column te reageren? Weer een reactie die helemaal niet ingaat op het misbruik die gemeenten maken van de zwakke positie van de bijstandsgerechtigden. Daar gaat de column over! @ Fredje: Ik heb alles prima in de gaten, maar dit stuk gaat niet over gastarbeiders, niet over taalonderwijs en niet over een hangnet. Het gaat over misbruik van bijstandsgerechtigden uit winstbejag door onze overheid. Geld verdienen over de rug van mensen in een uitkering, die je ook gewoon in dienst kon nemen voor het aangeboden werk en dus goed betalen. Als mensen werken liggen ze niet in een hangnet, maar moeten ze fatsoenlijk worden betaald en niet met trucjes onder de bijstandsnorm worden gehouden. Dus de mensen werken wel, krijgen niet betaald volgens de cao en blijven daardoor onder het bestaansminimum. Daarmee wordt ook de normale arbeidsmarkt ondermijnd. Oja, dat laatste is ridicuul. U denkt toch niet dat mensen in de bijstand grond kunnen bezitten? En denkt u nu echt dat iedereen zijn eigen leven in de hand heeft? Als dat zo was, was iedereen multimiljonair.

Zapata
Zapata10 aug. 2020 - 20:30

/Waar u ook aan voorbij gaat is dat de bijstand een vangnet dient te zijn en geen hangnet, maar als het vangnet beter ligt dan het hangnet, dan werkt dat niet echt lekker./ Wat jij niet ziet is dat gemeentes vanwege de profits het vangnet een hangnet hebben gemaakt waaruit ontsnappen welhaast onmogelijk is. Daar is de bijstand niet voor bedoelt. /Overigens is bijna alle arbeid dwangarbeid/ Onzin, een heleboel mensen hebben een beroep wat hun interesse heeft, waar ze voor geleerd hebben en waar ze in kunnen excelleren. Van de kunstenaar tot aan de chirurg van de ICTer tot aan de acrobaat van de advocaat tot aan de journalist. Die mensen doen dat beroep met plezier omdat het ze dagelijks een uitdaging geeft of omdat ze anderen kunnen helpen of omdat ze iets kunnen maken. Het zijn juist die beroepen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die veelal dwangarbeid zijn.

TheBigLebowski
TheBigLebowski11 aug. 2020 - 4:46

Bijstand is juist nu een hangnet; mensen blijven op de bank omdat ze meteen 75% van het geld wat ze (bij)verdienen moeten inleveren. Door allerlei (50 in totaal, dit land is gek geworden!) toeslagen en het vervallen van het recht erop boven een bepaald salaris, loont extra werken niet, armoedeval heet dat.

vdbemt
vdbemt11 aug. 2020 - 9:02

Zal ik het in een rijtje zetten. Dat is misschien iets duidelijker 1 - de mensen werken wel (verplichte 'tegenprestatie, onder de dreiging de uitkering te verliezen) 2 - krijgen niet betaald volgens de cao 3 - blijven daardoor onder het bestaansminimum 4 - dit ondermijnt de normale arbeidsmarkt (de plaats van een betaalde baan wordt bezet) 5 - werkgever en gemeente verdienen wél aan dit model (terwijl het erom zou moeten gaan dat mensen aan eerlijk betaalde banen worden geholpen)

Oki Doki
Oki Doki11 aug. 2020 - 9:15

Er is wel een groot verschil tussen het reguliere werken en het werken voor de gemeente door uitkeringsgerechtigden. Uitkeringsgerechtigden die werken voor de overheid worden behandeld als minderwaardigen, ze worden heel onvriendelijk behandeld en iemand die regulier werk doet wordt heel erg gewaardeerd door iedereen.

Oki Doki
Oki Doki11 aug. 2020 - 9:25

Als werkende op de reguliere arbeidsmarkt wordt je gewaardeerd en je bent overal welkom en als je met behoud van de uitkering voor een gemeente werkt dan wordt je behandeld als een crimineel.

Fredje3
Fredje311 aug. 2020 - 10:02

@Alfred, al die zaken haalt u erzelf ook bij en vaak is het een niet van het ander los te maken, zeker niet als u echt een oplossing wil. Misschien dat de omliggende zaken wel van belang zijn om van misbruik, gebruik te maken en als dat niet in beeld gebracht wordt, dan blijven mensen denken dat het alleen maar misbruik is. Ik weet dat het voor politici heel erg moeilijk is om meerdere stappen ver te kijken, dus neem ik het u ook niet kwalijk, maar vraag dan wat er bedoeld wordt en begin niet meteen te spreken over dat de reactie niet inhoudelijk over het column gaat. Dat gaat het wel, ik deel alleen uw conclusie niet.

jantje
jantje11 aug. 2020 - 10:07

Alfred, wij hebben géén schulden, nergens. Dus ben ik rijker dan een miljonair. Kent u het lied van Nina Simone: I've got nothing.. Dat lied heeft me heel veel kracht gegeven in de moeilijkste tijden van mijn leven. Wij hebben niet veel te besteden maar ik weet wat ik kan. De FNV heeft meermalen aangekaart wat u in deze column schreef. De regering heeft er 'geen tijd" voor dus spenderen ze er ook geen aandacht aan, ze draaien zich gewoon om. Dat is gemakkelijker. Premies en subsidies uit de diepe zakken, aan dubieuze bedrijven.. Maar die hebben ook meer macht.. En daar draait het ook allemaal om. En Dáár zou de FNV/ CNV samen met de 'werkers' een grote vuist moeten gaan maken. . Want nog altijd geld de regel - Eendracht maakt macht.

vdbemt
vdbemt11 aug. 2020 - 12:18

@Fedje. "Waar u ook aan voorbij gaat is dat de bijstand een vangnet dient te zijn en geen hangnet,....." Daar gaat Blokhuizen helemaal niet aan voorbij. Dat is juist wat hij aan de kaak stelt. "Het gaat over misbruik van bijstandsgerechtigden uit winstbejag door onze overheid. Geld verdienen over de rug van mensen in een uitkering, die je ook gewoon in dienst kon nemen voor het aangeboden werk en dus goed betalen." De gemeentelijke overheden belemmeren met hun verdienbeleid juist dat werkelozen verder komen en de stap kunnen zetten naar de betaalde baan.

Jansen7
Jansen711 aug. 2020 - 15:33

@Fredje: de discussie gaat eigenlijk over het minimumloon. Vind u dat er geen minimumloon mag zijn?

Poeha
Poeha10 aug. 2020 - 19:04

Gratis werken moet niet kunnen, maar gratis geld ook.m niet. Als iemand gerechtigd is om geld van de staat te ontvangen, mag ook worden verwacht dat die persoon werk gaat verrichten wat wel mogelijk is. Dat is alleen al goed voor de eigen waarde. De beloning wordt vervolgens in mindering gebracht op de uitkering. Zolang de beloning niet hoger is, blijft hij per saldo de uitkering houden. Voor niets gaat de zon op, tenzij iemand echt geen enkel werk kan verrichten.

5 Reacties
Alfred Blokhuizen
Alfred Blokhuizen10 aug. 2020 - 20:10

Heeft u het stuk wel goed gelezen? Er wordt grof geld verdiend aan bijstandgerechtigden die niet fatsoenlijk worden betaald voor hun werk. 24 uur Werken tegen vol loon is meer dan het bestaansminimum. Daar houden ze mensen bewust onder. Werken moet lonen en door allerlei constructies zorgen gemeentes ervoor dat mensen nooit uit de armoede komen. Hoe hard ze ook hun best doen. Het is een systeem. Jammer dat u zich niet verplaatst in de mensen die slachtoffer zijn van zo'n systeem.

C@io1
C@io111 aug. 2020 - 2:18

@Poeha zoals de heer Blokhuizen zegt lees het stuk, kijk ook even naar mijn linkje inzake kenmerken demagogie als voertuig en diens mechanismen..leuke toevoeging!

Tampert
Tampert11 aug. 2020 - 5:38

@ Alfred Kan me niet aan de indruk onttrekken dat jij vanuit je baan bij het FNV niet geheel objectief staat ten opzichte van het onderwerp dat je brengt. En dit uit zich i.m.h.o. in je je kritiek op de commenters, zelfs als ze wel een min of meer redelijk punt naar voren brengen, al is dit bij jou dan vloeken in de kerk. Dit is een discussieforum, hier mag toch wel open worden gecommuniceerd?

Alfred Blokhuizen
Alfred Blokhuizen11 aug. 2020 - 8:58

@ Tempert Ik word moe van alle aannames en reacties die niet over het artikel zelf gaan. Het gaat over misbruik van bijstandsgerechtigden een geef de werkwijze aan. Dat is feitelijk helemaal juist. Ik ga graag in discussie over de juistheid van mijn bevindingen. Als mensen het artikel niet goed hebben gelezen, dan mogen ze daar wel eens op gewezen worden. Zo heb ik helemaal geen baan bij de FNV. Daarmee gaat direct uw verhaal mis. Dat is al direct de eerste onjuiste aanname. Daarop bouwt u uw verhaal. In een open discussie, waar u het over heeft, is het ook van belang dat de columnist wijst op de onjuistheden in de reacties. Of bedoelt u dat een columnist mag schrijven en reaguurders het artikel, totaal ongefundeerd,mogen afschieten? Is een open discussie voor u dat een columnist niets mag weerleggen en niet mag wijzen op faliekante onjuistheden? Overigens gaan veel columnisten überhaupt niet in op reacties......... Ik wel. Mag dat van u? Ik nodig u uit op de feiten in te gaan ipv dat op de persoon spelen.Maar kom dan met feitelijke weerleggingen en geen aannames. https://joop.bnnvara.nl/opinies/autoschade-ga-eerst-maar-eens-autowassen

Tampert
Tampert11 aug. 2020 - 19:44

@ Alfred Snap het. Maar voor mijn beeldvorming is het om het even of je door het FNV betaald wordt zoals ik eerst aannam of dat je vrijwilliger bent, het vormt je wel...