Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Rutte jammert over wantrouwen Kamer

Oppositie constateert patroon: premier houdt telkens informatie achter
Joop

Goh, wat interessant

  •  
04-04-2013
  •  
leestijd 6 minuten
  •  
ANP-Wilders_Kamer300.jpg
PVV telt zwarte schapen, Nederland gaapt
Na uren van uitstel, doordat het debat over de AWBZ uitliep, heeft het debat over het “Marokkanenprobleem” toch kunnen plaatsvinden. De PVV, die het debat nota bene zelf had aangevraagd, had liever gezien dat het werd uitgesteld, maar een verzoek daartoe werd door een ruime meerderheid in de Tweede Kamer afgewezen.
Hoewel van te voren redelijk duidelijk was wat men kon verwachten, leek (journalistiek) Nederland gespannen in afwachting te zijn van het debat en de uitkomst.
De conclusie die getrokken kan worden: de PVV draaide een remix van de welbekende plaat, met top-10 nummers als “het is de islam”, “Marokkaans tuig”, “de ongebreidelde massa-immigratie”, “de mislukte integratie” en “zet ze het land uit”, en de Tweede Kamer trapte volledig in het frame. Vrijwel iedere partij moest even aanstippen dat er heus ook nog goede Marokkanen zijn, waarmee ze het betoog van de PVV eigenlijk kracht bijzetten.
Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) trad uiteindelijk op als verlosser, door uit het frame van “we moeten benoemen” te stappen en concreet een aantal oplossingen voor crimineel gedrag bij jongeren aan te dragen. Maar die oplossingen, zoals onderwijs en opvoeding verbeteren, daar zat de PVV niet op te wachten, en dus verklaarde Van Klaveren dat de minister “niets wil doen”.
Uiteindelijk dienden de PVV en de SGP een motie in. De eerste om sterker op te treden tegen ‘tuig’ en de tweede om doelgroepgerichte oplossingen te verzinnen. In beide voorstellen zag minister Asscher geen heil.
De redactie van Joop hield een liveblog bij:
PVV-Kamerlid Joram van Klaveren kreeg als eerste het woord en gebruikte typisch PVV-taalgebruik om zijn woorden kracht bij te zetten. Zo sprak hij over “Marokkaans tuig”, “crimineel tuig” dat de wijken “terroriseert”. Als oplossing voor het probleem draagt hij onder meer aan het weren van Marokkaanse-Nederlanders die zich misdragen in de wijken. Zo ook pleit Van Klaveren voor een avondklok.
Malik Azmani neemt na Van Klaveren het woord. Het VVD-Kamerlid erkent dat er veel Marokkaans-Nederlandse jongeren in aanraking komen met justitie. Wanneer Van Klaveren van hem wil weten of de VVD erkent of er een “Marokkanenprobleem” is, antwoordt hij ontkennend. De VVD kijkt niet weg voor de feiten, dat de jonge Marokkaans-Nederlandse jongeren wellicht oververtegenwoordigd zijn in de cijfers over criminaliteit, maar dat het daarmee geen “Marokkanenprobleem” is. Van Klaveren drukt door en wil weten of de VVD net als de PVV de islam de schuld geeft van alles. Daarover zegt Azmani: Het is niet de religie, maar de mensen die daar invulling aan geven.
Kamerlid Van Weyenberg spreekt voor D66: ‘Een debat over ‘het Marokkanenprobleem’ gaat mij veel en veel te ver. Voor D66 staat de vrijheid en verantwoordelijkheid van het individu voorop. Marokkaanse Nederlanders krijgen dus vanavond te horen dat zij een probleem zijn, wat is het toch makkelijk om mensen weg te zetten. Dan hoef je niet meer na te denken over een oplossing, want dat heeft helemaal geen zin meer dan.’ Ook Van Weyenberg pleit voor aanpak van problemen, maar in die aanpak wel voor ‘onderwijs, onderwijs, onderwijs; werk, werk en werk’.
D66-Kamerlid Van Weyenberg is de eerste die met inhoudelijke mogelijke oplossingen komt. Hij zegt:
We voeren hier een debat met een bijzondere titel, een titel waar ik niks mee heb. Maar daar moeten we niet in blijven hangen. Niet elke Marokkaan vormt een probleem, maar er zijn wel veel Marokkanen die problemen veroorzaken […] Doe wat aan de werkloosheid. Eén op de drie migrantenjongeren zit werkloos thuis. Ik praat graag over integratie, maar ik vind het treurig dat we het moeten doen onder zo’n label.
Keklik Yücel, PvdA-Tweede Kamerlid, neemt als laatste het woord. Ook zij stipt aan dat haar partij niets heeft met de titel van het debat. Van Klaveren (PVV) interrumpeert: : ‘PvdA-leider Samsom zei dat Marokkanen het etnisch monopolie hebben op overlast.’ Volgens Yücel haalt van Klaveren het citaat uit de context. Het PVV-Kamerlid neemt hier geen genoegen mee en voegt nog een eigen interpretatie aan de uitspraak van Samsom. Hij wil nu weten of het niet “bijna biologisch” is, dat Marokkaanse jongeren oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteit.
Na het eerste termijn van de zijde van de Kamer beantwoordt Lodewijk Asscher, minister van Sociale Zaken, de vragen vanuit de Kamer in zijn eerste termijn. Asscher:
In ons integratiebeleid staan een paar principes centraal: het gaat in de eerste plaats om meedoen en zelfredzaam zijn. In de tweede plaats grenzen stellen en opvoeden, daar gaat het in dit debat tot nu toe vooral over. Criminaliteit aanpakken, overlast bestrijden, opvoeden tegen agressief gedrag.
Ook gaat het volgens Asscher om het aanpakken van ‘haperende integratie’. Asscher:
Omgaan met anderen en het verinnelijken van waarden […] Grenzen stellen is grenzen stellen. Voor iedereen en dus ook voor Marokkanen.
De minister wil dat wanneer een jongen in aanraking komt met politie, het gezin ook wordt bekeken om te analyseren welke problemen er spelen: “Daarom is het zo belangrijk dat migrantenouders bereikt worden.” Verder noemt Asscher de aanpak van de jeugdwerkloosheid.
“Net zo min dat ik het terecht vind om mensen een probleem aan te praten omdat ze van Marokkaanse afkomst zijn, vind ik het terecht dat Marokkanen zich verschuilen achter hun afkomst en daaraan hun gedrag wijten. We hebben individuen aan te spreken op de rol die ze spelen ten opzichte van andere mensen in dit land. Alleen op die manier kunnen we verder komen.”Wanneer Van Klaveren concludeert dat de minister “niets wil doen”, antwoordt Asscher:
“Onze agenda gaat over drie dingen: ingrijpen bij criminaliteit, zorgen dat mensen zelf redzaamheid, en zorgen dat Nederlandse waarden verinnelijkt worden, dat we de kern van onze rechtstaat hooghouden.”
In de tweede termijn hebben alleen de PVV en de SGP een motie ingediend. PVV zet in op denaturalisatie en uitzetting. De SGP wil specifiek beleid formuleren voor bepaalde doelgroepen. Beide moties worden door Asscher ontraden. De motie van de SGP wordt ontraden omdat het niet bedoeling is om verschillende aanpakken voor verschillende groepen te hebben, maar juist één lijn voor één probleem. Dijkgraaf is het daar niet mee eens. Tevens vindt Asscher de motie overbodig omdat het beleid is om probleemgericht te werken.
Eerder:
GroenLinks Kamerlid Linda Voortman over de keuze van haar partij om niet mee te doen aan wat al het Marokkanendebat is gaan heten.
Bij dit debat wordt één bevolkingsgroep weggezet als een probleemgroep zonder dat er over de dieperliggende oorzaken van die problemen wordt gepraat. Het moet niet gaan over de vraag of er een Marokkanenprobleem is, maar over de vraag waarom allochtone jongeren hun opleiding niet afmaken, waarom ze niet aan het werk komen en wat er beter kan in de jeugdzorg.
GroenLinks vindt dat met dit debat de Tweede Kamer verwordt tot een podium voor het PVV-geluid. Het debat vervalt in een welles-nietes-spel over de vraag of er een Marokkanenprobleem is of niet. “Dat is zonde van de tijd. Er is niemand die zegt dat er geen integratieproblemen zijn, maar hét Marokkanenprobleem bestaat niet. Dat is te oppervlakkig”, aldus Voortman.
In het interview met Trouw wil het GroenLinks-Kamerlid verantwoorden waarom haar partij niet meedoet:
Je kunt me ’s nachts met alle liefde voor heel veel onderwerpen wakker maken: zorg, sociale zaken, onderwijs, jeugdwerkloosheid. Maar niet hiervoor. Het zijn economisch zware tijden. Mensen maken zich zorgen over hun baan. Dáár moeten we een debat over voeren. Dit debat draagt niet bij aan het oplossen van integratieproblemen.
Niet Marokkaniseren Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken zegt dat er problemen zijn met Marokkanen, maar dat er geen ‘Marokkanenprobleem’ is zoals de PVV beweert. Asscher zegt dat het niet goed gaat met een grote groep Marokkaanse jongens, maar hij vindt niet dat elke Marokkaan in Nederland daarvoor verantwoordelijk moet worden gehouden. Dat meldt de NOS.
Hasna El Maroudi: Ik ben nu een probleem

Meer over:

politiek, nieuws

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (263)

Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa4 apr. 2013 - 5:51

Pet af, beste Groen Links. Bedankt, namens de Marokkaanse gemeenschap.

schleborsjki
schleborsjki4 apr. 2013 - 5:51

De PVV doet een NSBtje?

JoopSchouten
JoopSchouten4 apr. 2013 - 5:51

Nu kan Kwantumkop Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond weer lekker gaan bashen om zijn NSB-achtige volgelingen tevreden stellen. Aso.

bEngel2
bEngel24 apr. 2013 - 5:51

Nou nou, Hebben we de paranoïde Wilders weer... Ja er bestaat een probleem met Marokkaande jeugd. ...maar laten we dit eens in perspectief plaatsen. Deze Marrokaanse criminele ettertjes maken slecht 0,13% van de samenleving uit. Dat is ongeveer 6% van alle in Nederland woonachtige Marrokanen. Dus om nu te spreken over alle Marrokanen, de Islam bla bla bla. Gel^l in de ruimte dus.

Bernie2
Bernie24 apr. 2013 - 5:51

Jammer dat de VVD Kamervoorzitter het debat onder deze gore en racistische titel heeft geaccepteerd. Marokkanenprobleem? Een aperte leugen, want dat probleem is er namelijk niet. Wel is er een probleem met een aantal jongeren, maar de meeste Marokkanen doen het gelukkig erg goed. Probleem? Je zult maar Marokkaan zijn. Met het legaliseren van dit debat is het voor de haatzaaier vanavond peanuts. Hij tettert voorspelbaar elk verweer neer en marcheert als winnaar zijn zelfgekozen arena uit. Waarmee zijn groep verstandelijk beperkte handlangers in getal alleen nog maar verder zal groeien.

longlivemokum
longlivemokum4 apr. 2013 - 5:51

De PVV en haar aanhangers scheren een hele bevolkingsgroep over één kam om hun eigen politieke doeleinden te bereiken en dat is hartstikke fout wat mij betreft en vooral in een beschaafd en hoogontwikeld land zoals Nederland. Het zogenoemde Marokkanen probleem als thema voor een debat vanavond in de Tweede Kamer: dat is voor mij persoonlijk een dieptepunt in onze democratie en vooral in een ooit open en tolerant land zoals Nederland, in 2000 notabene het gidsland van de hele wereld na het introductie van het homohuwelijk (Nederland was toen het allereerste land op aarde waar het homohuwelijk toegestaan is). Zullen de PvdA, D66, het CDA, CU, Pvdd enz. vanavond dit discriminerende debat ook boycotten uit solidariteit met alle minderheden in Nederland? Ik hoop van wel.

jaapvos
jaapvos4 apr. 2013 - 5:51

GL heeft groot gelijk met het aangeven van een statement dat je met fascisten niet in debat gaat over een onderwerp waar je hun standpunt al van kent. Het is maar net wat voor kleur bril je hier op hebt in deze. Volgens de fascisten komt bv homodiscriminatie meer voor onder de Marokanen maar loop maar eens op een gemiddelde schoolplein of voetbalveld rond & let eens op hoe vaak het gewoon is om als je wilt schelden het woord 'homo' te noemen. Dat is in onze cultuur 'heel gewoon' (we zeggen toch allemaal wel eens wat, ha, ha, ha, ha !?) & hoe geingtegreerd/geaccepteerd is homosexcualiteit nu eigenlijk in onze 'tolerante' maatschappij waar je als orthodoxe christelijke ambtenaar 'gewoon' mag weigeren om Nederlandse staatsburgers te trouwen ....

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen4 apr. 2013 - 5:51

Laten we nu eindelijk ook in de kamer het beestje bij de naam noemen. Dit is het PVV-xenofobie probleem, niet het marokkanenprobleem.

longlivemokum
longlivemokum4 apr. 2013 - 5:51

Dat wijzen met zijn vingertje (zoals in de foto hierboven): dat kan de heer Wilders kennelijk heel goed. Maar qua zinvolle oplossingen: hoor maar!!!

schleborsjki
schleborsjki4 apr. 2013 - 5:51

'GroenLinks durft de problemen nog steeds niet te benoemen.' Dat het Groen Links misschien een tikje te ongenuanceerd zou zijn, is in 2013 uiteraard geen optie meer.

Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa4 apr. 2013 - 5:51

`'De inzet zou moeten zijn: overlastgevende jeugd van Marokkaanse afkomst''', zei Hassan Derbi hier net. Juist, dat is een bekende Nederlandse taal, net zoals comazuipers jeugd van Hollandse afkomst, of cocaine-bolletjes-poepers mannen van Surinaamse afkomst...ect...

Joop den Uil
Joop den Uil4 apr. 2013 - 5:51

heeel benieuwd naar de politieke peilingen as weekend ; als de PVV significant hoger scoort, is de beer los en gaan partijen als D66, SP en GL helemaal op de popi tour voor de korte termijn aandacht.

boswachter2
boswachter24 apr. 2013 - 5:51

Er is een probleem met een deel van de Marokkanen en dat moet men durven zien en niet zo als Groenlinks blijven wegkijken. GL vraagt zich niet af dat de kosten van de politie voor het oplossen van criminaliteit handen vol geld kost. GL is net als de SP gewend alleen maar de subsidiepotten te verhogen en waar het geld vandaan moet komen is hun probleem niet.

JacquesDanzig
JacquesDanzig4 apr. 2013 - 5:51

Een begrijpelijk, maar m.i. foutief (en een beetje lui) standpunt van GL. Selectief wegblijven bij debatten is niet de manier, waarop volksvertegenwoordigers het "volk" dienen te vertegenwoordigen. En maakte mevrouw Halsema (bij benadering) niet ooit de opmerking, dat Wilders in de kamer bestreden dient te worden? Dit debat was de kans voor GL om die erfenis recht te doen. Wilders in de kamer voor een direct debat over zijn abjecte ideeën? Dat betekent volgens mij de spreekwoordelijke messen (maar wel alleen de spreekwoordelijke, natuurlijk) slijpen en er vol voor gaan...

Voice
Voice4 apr. 2013 - 5:51

Politici, zijn de echte populisten en volksmenners. Maakt niet uit van welke partij en/of hun onderwerpen. Het gaat altijd om veralgemeniseringen: De neo-liberalen, De Marokkanen, De rijken, De ouderen, De werknemers/werkgevers, De uitkeringsgerechtigde, enz. enz. Van al deze groepen kan gezegd worden, dat dit veralgeminisering is en dus populisme. Je kunt niet over een groep als geheel praten, ook niet bij bankiers, omdat als je bankiers roept, je het ook over de kleine bankier hebt in een middelgrote stad. Maar veralgeminisering brengt groepen in verzet, omdat veralgeminisering onrecht doet aan het individu in die groep. Dat geldt voor elke groep en dus is mijn stelling, dat elke politicus een provocateur/populist is, omdat hij/zij nooit praat in naam en tijd en waar wat gebeurd is, maar altijd praat in DE bankiers, de Marokkanen, de autochtonen, de.... enz. enz. Politici moeten imo eens paard en wagen gaan noemen, dan groepen en individuen tegen elkaar op te zetten, want dat is wat politici alleen maar doen, van welke huizen dan ook, om zo hun bestaansrecht als politieke groep/partij te verzekeren. Des te meer ze kunnen aangeven, door generalisatie dat bep. groepen zich niet houden comform hun ideologie/ideaal, kunnen ze mensen voor hun idealen mobiliseren. Er is maar 1 middel om polarisatie tegen te gaan in NL en dat is politici te straffen en/of hun Kamerlidmaatschap te ontnemen, als ze veralgeminiseren, want daarmee creër je kwaadheid en onbegrip. Dus stop veralgeminisering!

sjaakie2
sjaakie24 apr. 2013 - 5:51

Ik citeer Femke Halsema: ''Wij vinden het buitengewoon dramatisch als een democratische partij zegt geen deel uit te willen maken van het parlementaire debat.'' Lekker hypocriet zijn die GroenLinksen weer. Pak Wilders gewoon is een keer aan in de tweede kamer door hem nou eens echt te confronteren met zijn uitspraken.

Michiel Online
Michiel Online4 apr. 2013 - 5:51

Het wordt hoog tijd dat er een streep gezet wordt onder het haatzaaien van Greet Widlers. Wat ik nu dan wel verwacht van GroenLinks is dat ze zelf een geluid gaan laten horen om deze man linea recta de afvoer in te laten verdwijnen. Alleen niet meedoen is niet genoeg.

rbakels
rbakels4 apr. 2013 - 5:51

Wat jammer dat Groen Links deze stap neemt, want ze hebben Jesse Klaver, een briljante Marokkaanse jongere. Moet ik toegeven, al stem ik alleen bij de EU verkiezingen op GL.

JanB2
JanB24 apr. 2013 - 5:51

De wereld zit in de ergste economische crisis sinds de jaren 30, het hele kapitalistische systeem lijkt daarbij op instorten te staan, de Euro staat onder druk, Noord-Korea dreigt met een nucleaire aanval, het onderzoek naar nieuwe antibiotica ligt al jaren nagenoeg stil en gekke Geert weet niets anders te bedenken dan zijn stokpaardje te berijden in de hoop weer eens in de picture te komen. De niet-PVV kamerleden zou ik aan willen raden om gewoon even naar het debat te gaan, Wilders finaal de grond in te trappen (niet al te moeilijk) om daarna demonstratief en voortijdig het debat te verlaten en over te gaan tot de orde van de dag.

MichelReiziger
MichelReiziger4 apr. 2013 - 5:51

GL toch, kun je Wilders eindelijk onder de tafel vegen, durf je het debat niet aan. Dit is te makkelijk scoren!

Lucyfer
Lucyfer4 apr. 2013 - 5:51

Op zo'n moment ben ik toch nog blij dat ik op Groen Links heb gestemd. Ze zouden het debat alleen door de PVV moeten laten voeren. Kunnen ze lekker met elkaar meekwijlen

SocialDarwinistisch
SocialDarwinistisch4 apr. 2013 - 5:51

We zijn al sinds Pimmetje al bezig met het debatteren hierover. Ruim 13 jaar debatteren. En we blijven maar debatteren. Eensch, Oneensch, Ja maar, wij vinden, jullie vinden.. Als er al een probleem is, moet je er niet over debatteren, maar zou je eens moeten werken richting een oplossing. Maar Neen, we gaan lekker debatteren, bekworstelen... Djeezzzz

CliffClavin1993
CliffClavin19934 apr. 2013 - 5:51

De Nederlandse politiek is aan het verwilderen.

sheer007
sheer0074 apr. 2013 - 5:51

De PVV leeft van het "Marokanen/Islam probleem" en zolang er autochtonen zijn die een Marokaan/Islamiet dan wel een allochtoon als probleem of gevaar zien heeft de PVV recht op bestaan in een Democratie ,de meerderheid van weldenkende autochtonen zullen het eenzijdige gezwets van de PVV moeten aanhoren en verder gaan met de werkelijke problemen van Nederland ,omdat de PVV alleen maar een probleem meent te constateren zonder enige oplossing ervoor.

robheus2
robheus24 apr. 2013 - 5:51

Het is crisis. Je moet IEMAND de schuld geven. Leidt lekker af van de echte oorzaken en oplossingen....

groteherman
groteherman4 apr. 2013 - 5:51

De opkomst van mensen als Koekoek, Janmaat, Fortuijn en Wilders heeft een reden. We zouden eens moeten onderzoeken hoe dat komt. Ach, het antwoord is in een paar woorden te vatten: Overdreven acceptatie van diversificatie door overdemocratisering leidt tot individualisering en onbestuurbaarheid. Het wordt tot voor een dictatuur en, geloof het of niet, die hebben we al.

Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa4 apr. 2013 - 5:51

Het strijd tegen de Marokkaanse criminelen en het strijd tegen rechts extremisme van de PVV gaan hand in hand samen, in een gezonde democratische maatschappij.

Bakoe
Bakoe4 apr. 2013 - 5:51

Nederland staat op instorten, het ene na het andere bedrijf gaat falliet, alle rechten en voorzieningen worden afgebroken, de banken liggen aan het staatsinfuus, de vastgoed bubble staat op barsten, en wie trekt de discussie naar zich toe? Deze charlatan. En wie gaan er in mee? Iedereen die zichzelf het stempeltje goede mens wil aanmeten. De echte schoften die onze maatschappij verzieken zijn die figuren die geld wegsluisen naar de Maagden eilanden, en zo hele samenlevingen ondermijnen. Daar zijn Marokkanen of Turken, of Antillianen of Nederlanders maar klein grut bij. Get a live en pak de echte problemen aan.

A.M. Heupscheuten
A.M. Heupscheuten4 apr. 2013 - 5:51

Zo, zit iedereen in gereedheid. Bier en chips bij de hand? Dan gaan we genieten van een avondje debatteren. Helaas zonder het charismatische GL. :-))

JongLinks
JongLinks4 apr. 2013 - 5:51

Wilders probeert met dit punt de kans dat de wel bestaande problemen worden opgelost te verkleinen. Ik denk dat Wilders bang is voor regeringsverantwoordelijkheid, want hij probeert er nu voor te zorgen dat hij die nooit meer krijgt.

bruces
bruces4 apr. 2013 - 5:51

Het probleem is dat er nog steeds eentegenreactie komt op die onzin.

JoopSchouten
JoopSchouten4 apr. 2013 - 5:51

humor.: PVV Het debat is begonnen. Joram van Klaveren van de PVV neemt het woord. Hij betoogt dat Marokkanen oververtegenwoordigd zijn in criminaliteitslijstjes. Sadet Karabulut van de SP interrumpeert: 'We hebben ook een mannenprobleem. Die zijn ook oververtegenwoordigd in statistieken over criminaliteit. En zijn ook vaker kaal.' : )))

bruces
bruces4 apr. 2013 - 5:51

Wij gaan het vanaf nu een Wildersprobleem noemen. Opgelost.

rbakels
rbakels4 apr. 2013 - 5:51

Kamerleden houden te veel van "debat". Doodzwijgen, uitlachen en bespotten zijn onderontwikkelde vaardigheden.

msj_meijerink
msj_meijerink4 apr. 2013 - 5:51

Zo zielig voor de pvv dat hun plan om deze repeterende schertsvertoning van hen op primetime te laten plaatsvinden strandt door een ander debat. Niet dus! LOL

steppewolf
steppewolf4 apr. 2013 - 5:51

Kopieer nou gewoon die top 600 aanpak van van de Laan in Amsterdam. Lijkt goed te werken en beperkt het probleem tot daar waar het veroorzaakt wordt.

JoopSchouten
JoopSchouten4 apr. 2013 - 5:51

Mijn complimenten voor de fotokeuze. Ik krijg die grijns voorlopig niet van mijn gezicht af : )

Bernie2
Bernie24 apr. 2013 - 5:51

Bijgeleverde foto is treffend. telkens als het fascistoïde PVV-tuig mede burgers van Marokkaanse komaf, Roemenen en andere gekleurde minderheden criminaliseren en demoniseren planten zij een angstaanjagend brandend kruis in hun tuinen. Gelegaliseerd door democratische partijen in de Tweede Kamer... Het werd precies de trieste vertoning die ik gisteren voorspelde. Een tetterende PVV'er die reguliere partijen op de knieën dwong om hun verdediging van het PVV-probleem met Marokkanen af te dwingen. En dat deden ze braaf. Waarop Wilders met zijn wandelvereniging opnieuw als winnaar de tent kon uitmarcheren.

longlivemokum
longlivemokum4 apr. 2013 - 5:51

Hoevel keer heeft die nogal onbeschofte PVV kamerlid het woord *tuig* gebruikt tijden dit zinloos en vooral saai debat gisteravond? Zijn doel was vooral om te provoceren en te scoren bij zijn PVV achterban. De PVV heeft deze dezelfde tactieken tijdens de laatste paar jaar zo vaaak gebruikt dat alles gisteravond te voorspelbaar werd: boring!

JoopSchouten
JoopSchouten4 apr. 2013 - 5:51

Asscher: 'het gaat in de eerste plaats om meedoen en zelfredzaam zijn.' ja, ja ... Leuke praatjes voor de bühne. 'Meedoen' wordt in deze harde concurrentiemaatschappij voor velen onmogelijk gemaakt en/of loont niet (...). ... En 'zelfredzaamheid zijn' is niet voor iedereen weggelegd. Onbekend maakt onbemind. Ik zie meer in simpelweg contact zoeken. Samen Theedrinken en praten werkt. Een overheid zal de juiste omstandigheden moeten scheppen. Aangezien zij op vele fronten faalt (...) zullen deze problemen de kop op blijven steken.

bruces
bruces4 apr. 2013 - 5:51

Eigenlijk is het een regionaal probleem van de randstad, waar heel Nederland voor wordt lastig gevallen. Met vacatures is het net als bij het voetbal, uitspraak van een bekende Marokkaan, ze kunnen aardig voetballen maar halen zelden de top. Maar trekken voor de camera wel een te grote broek aan en praatjes voor tien. Dat is als ondernemer ook een eigen ervaring. Zelfreflectie kent deze groep niet. Dat hebben wij niet met de andere culturen.

wizzkaz
wizzkaz4 apr. 2013 - 5:51

Endlösung der Marokkanenfrage. Heeft de PVV geen historisch besef? Of juist wel?

Uilenspiegel
Uilenspiegel4 apr. 2013 - 5:51

Gaaaaaaaaap. Inderdaad, ik verkeer niet in de meest linkse kringen, en ik kan melden dat het debat en heel de PVV, noch de Marokaanse jongeren, in die kringen gespreksstof zijn. De opvatting is dat boefjes en boeven (waaronder die met en zonder kleurtje) aangepakt moeten worden. Dat lijkt mij redelijk. Verder maakt men zich vooral druk om de centjes die worden weggenoemen door de PVVDA regering en is men verbijsterd over de miljarden die de 1% over de wereld laten vliegen. Daar snapt men niets van. Hopelijk trekken mijn "vrienden" daaruit eens een consequentie als ze de volgende keer gaan stemmen, want dat is dan weer lastiger.

Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa4 apr. 2013 - 5:51

Wannseeconferentie is de benaming voor een op 20 januari 1942 in de aan de Wannsee gelegen Villa Marlier gehouden conferentie van nazikopstukken. Doel van deze conferentie was het komen tot wat de nazi's de Endlösung der Judenfrage ("definitieve oplossing van het Jodenprobleem") noemden. Bron:'Wikipedia'' Wilders heeft grote Heemvee aan bloed, zweet en tranen !!

meijerlahn
meijerlahn4 apr. 2013 - 5:51

Terwijl half Nederland op één oor ligt mogen de slippendragers van de geperoxideerde proleet nog een beetje lopen kwaken en schelden. Het debat werd gelukkig niet uitgesteld. Soms is er toch nog een beetje gerechtigheid.

Le Chat Botté
Le Chat Botté4 apr. 2013 - 5:51

En achter het rookgordijn van de strijd over het Marokkanen probleem en andere fictieve maatschappelijke strijdpunten werd de genadeloze Shock Doctrine verder uitgerold. Toen de door intriganten en stropoppen tot op het bot verdeelde Europeanen zich realiseerden hoe zeer zij zich hadden laten misleiden was het te laat, veel te laat om hun uitgeholde democratieën nog te redden. De neoliberale dictatuur was machtiger dan ooit en vast van plan om dat zo te houden...

HenkDaalder2
HenkDaalder24 apr. 2013 - 5:51

Zonnepanelen leveren in Marokko ca 50% meer op dan in Nederland. In Marokko is meer plek voor windmolens dan in Nederland. Zouden ze ons willen helpen met het leveren van energie? Tegen een vrienden prijs?

SocialDarwinistisch
SocialDarwinistisch4 apr. 2013 - 5:51

Grappig was: dat van Klaveren het zelf steeds maar over 'debatje' had. Misschien moeten we ook maar eens een debatje voeren over het feit dat van de tweede kamerleden die van de pvv statisch het crimineelste zijn. Volgens mij hebben we eerder een pvv-probleem dan een marokkanenprobleem Verder vraag ik mij af waarom die paar leden van de andere politieke partijen na de eerste openingszinnen van van Klaveren niet gewoon pontificaal zijn gaan klaverjassen. Kraken, schoppen dubbel, knaak per kruis, tientje de partij. Zakkie popcorn erbij. Gezellig man....

schleborsjki
schleborsjki4 apr. 2013 - 5:51

Vrij naar Colijn: "U kunt rustig gaan gapen."

Andy40
Andy404 apr. 2013 - 5:51

@W vd Straat; een debat over Nederlanders doe zich zouden misdragen op de Spaanse Costa's? Wat wilt u hiermee zeggen? Zou dat een debat zijn die gevoerd en benoemd mag worden? Of beide debatten juist niet, of een va de twee "problemen juist wel".. Interessante vraag, wat vind u?

Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa4 apr. 2013 - 5:51

In Maart 20111, DO-Den Haagspelers Lex Immers en Charlton Vicento hebben zich na de gewonnen wedstrijd tegen Ajax met supporters misdragen door het lied 'We gaan op jodenjacht' te zingen of erop te dansen. Trainers John van den Brom en assistent Maurice Steijn waren aanwezig. De onbeschofte criminaliteit in sport kent geen ras, kleur of overtuiging. het kan je blonde buurman zijn.

ElChe
ElChe4 apr. 2013 - 5:51

Zo wilders heeft via een van zijn volgelingen weer gebraakt, dus nu kunnen we weer over naar de orde van de dag. Prettig weekend allemaal en hopelijk mooier weer.

rgrooten2
rgrooten24 apr. 2013 - 5:51

Boycot die PVV-onzin toch en verspil er geen energie aan. Alles wat de PVV gisteravond riep was van tevoren allang bekend. Geen nieuws onder de discriminatiezon. Pak liever de jeugdwerkloosheid (vooral onder allochtone jongeren) aan.

Nico de Mus
Nico de Mus4 apr. 2013 - 5:51

Intimidatie, pesterijen, inbraken en andere vormen van criminaliteit: Gouda worstelt met een klein groepje criminele Marokkaanse jongeren - van 12, 13 jaar oud - dat buurten afstruint en veel overlast veroorzaakt Neem even de moeite en kijk op de site van eenvandaag.

Ruud12
Ruud124 apr. 2013 - 5:51

PvdA-Burgemeester verlaat partij om 'allochtone achterban' UITHOORN - Burgemeester Dagmar Oudshoorn van Uithoorn heeft haar lidmaatschap van de PvdA opgezegd omdat ze zich niet kan vinden in het beleid van de partij ten aanzien van „uitwassen van de allochtone achterban”. Oudshoorn blijft burgemeester, maar dan partijloos. In een interview met NRC Handelsblad zegt ze dat de allochtone achterban zich teveel met het beleid van de sociaaldemocraten bemoeit en dat klachten daarover niet serieus worden genomen. Ze spreekt over een „neiging tot vriendjespolitiek”. Vooral door Turkse organisaties werd volgens Oudshoorn druk uitgeoefend om de achterban te beïnvloeden. „Het voelde onaangenaam en intimiderend.” De 40-jarige Oudshoorn werd in 2010 burgemeester van Uithoorn. Conclusie : Opmerkingen van PvdA-ers in het allochtonen-debat moeten we niet serieus nemen.

Sternenstaub
Sternenstaub4 apr. 2013 - 5:51

Niet dat wij, oftewel de Nederlandse bevolking die daar democratisch vertegenwoordigd heet te zijn, niet veel beter verdienen, want dat doen wij, inclusief en vooral op welke wijze dan ook gestigmatiseerde bevolkingsgroepen, beslist wel, maar de Tweede Kamer kreeg in elk geval het debat dat het verdient, en dat bedoel ik, voor de duidelijkheid, dus volledig sarcastisch. De Haagse apenrots heeft er maar druk mee, d.w.z., met het eigen verpletterende onvermogen. Bravo dus voor onze bananenrepubliek per excellence.

joke1975
joke19754 apr. 2013 - 5:51

Ik heb het gevoel dat Wilders dit debat helemaal niet wilde. Hij wilde dat mensen dachten dat hij een debat wilde. En dan moest het niet doorgaan en kon hij lekker weer gaan twitteren bij naar zijn kiezers dat men aan het wegkijken en wegknuffelen was. Waarschijnlijk had hij al een aantal pakkende tweets verzonnen. Misschien zelfs een paar die rijmden. Helaas voor Wilders liep het anders. Het debat werd gehouden, ze hebben nog geprobeerd uitstel te krijgen, niet omdat ze geen tijd hadden aangezien ze dit debat 4 maanden geleden al wilden, maar omdat ze helemaal niet zaten te wachten op een debat. Daarom heeft Wilders ook het woord niet genomen. Als hij een modderfiguur zou slaan zou dat slecht zijn voor de peilingen. Als ene Van Klaveren voor schut zou staan maakt dat voor de achterban niet uit; die kijken toch alleen naar Geert. En zorgstuk aan Agema overlaten is logisch; het is haar portefeuille. Maar dit debat aan een ander overlaten slaat nergens op; het is het stokpaardje van Wilders.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin4 apr. 2013 - 5:51

Het hele debat is volgens mij ingegeven door 1 element, zoveel mogelijk haatzaaien, gezien het late tijdstip waarop het debat werd gehouden moet men bij de pvv gedacht hebben minder mensen te bereiken waardoor het haatzaaien mogelijk niet het maximale effect zou sorteren, vandaar de vraag tot uitstel. Er zijn zeker problemen met bepaalde groepen marokkaanse jongeren, ook bij andere groeperingen, maar dat ga je niet met een showdebatje oplossen, sterker nog volgens mij heeft de pvv er alleen maar baat bij dat het probleem niet wordt opgelost.

Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa4 apr. 2013 - 5:51

Onbegrijppelijk, een ex-verdacht van haatzaaien en beledigen van groep 1,5 miljard moslims op aard, verdedigd door een later ontslagen advocaat weigens andere rare zaken en met succes hebben ze een waardige democraat rechter gewraakt, deze heeft nu met succes nota bene in het Parlement zijn haat tegen de Marokkanse gemeenschap presenteren? met de titel ''Marokkanenproblemen'' ? terwijl het A-over Marokkanen gaat en B- je mag nooit de hele gemeenschap inclusief handikapten, bejaarden en Baby's aanspreken op de fouten van een paar bezopen criminelen. die elk gemenschap kent.

Klungel2
Klungel24 apr. 2013 - 5:51

Zo! Veel reacties! Precies wat de heer Wilders graag wil zien. Daarom: niet reageren! Doodzwijgen die vent en zijn gevolg. Heeft indertijd bij Janmaat c.s. ook gewerkt...

TheRealHandyman
TheRealHandyman4 apr. 2013 - 5:51

Dit debat had aangegrepen moeten worden om het probleem uit de wereld te helpen of om het probleem een andere naam te geven. Dit is dus een gemiste kans omwille van misplaatste principes. We hadden kunnen aantonen dat het probleem anders was, we hadden kunnen aantonen dat het genuanceerder ligt en dat er vele Marokkanen niet passen in het plaatje dat de PVV van hun schetst. Maar wat doen we? Helemaal niets. We negeren de oproep, doen alsof er niets aan de hand is en zetten de PVV weer neer als stelletje zotten. Dat is dan wel weer prima, maar wat bereiken we hiermee? Marokkanen blijven over 1 kan geschoren worden. Hulpbehoevenden worden net zo "niet geholpen" als altijd. De PVV heeft alleen maar meer munitie gekregen. Alle andere partijen met GL voorop kan verweten worden dat ze struisvogel politiek bedrijven. Problemen worden namelijk niet opgelost, door ze te negeren of ze niet te benoemen. Als we problemen niet benoemen, dan doet een ander dit voor ons, en dan krijgen problemen namen die ons misschien wel helemaal niet bevallen, zoals de naam "Marokkanenprobleem". Als we problemen niet proberen op te lossen, dan komen anderen wel met oplossingen, die ons misschien helemaal niet bevallen zoals "uitzetting". Het is dan ook niet de schuld van diegene die dat gat opvult, het is de schuld van diegene die dat gat hebben gegraven.

sheer007
sheer0074 apr. 2013 - 5:51

In Nederland is er momenteel ruimte voor Rascisme en Vreemdelingen haat ,dat is nogal logisch het omdat er een crisis is en men heeft de zondebok gevonden in anti-Islam,anti vreemdeling/allochtoon,anti marokaan en natuurlijk niet te vergeten anti -Europa ,dit zijn allemaal schuldigen aan onze Nederlandse neergang/crisis. Voor degene die het willen geloven stem PVV voor Zoete Broodjes en LULKOEK, de rest van Nederland stem wijs en laat je niet naaien!!!

Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa4 apr. 2013 - 5:51

Nederland is Wilders-moe, Wilders is zelf de kelders-moe, zijn bewakers zijn ook uitgewilderst.......Wilders wordt Hirsi Ali en verdwaald uit het beeld. Maar ik verzaker het u, als Wilders weg is komt zeker een andere Wilders en mogen wij op nieuw beginnen. Haat komt en gaat, de liefde en verstand niet.

KoningPruts
KoningPruts4 apr. 2013 - 5:51

Op het moment dat je het “Marokkanen probleem” oplost heeft Wilders geen poot meer om op te staan. Dat wil hij dus niet. Ik vrees echter dat Nederland nog lang niet Wilders moe is. Hij blijft stemmen krijgen. Ik vrees ook, dat op het moment dat hij buitenspel gezet wordt, dat mensen het heft in eigen hand gaan nemen in probleemwijken (een Gouda bijvoorbeeld). Dan is er niemand meer “die voor hun belangen strijd”. Je krijgt burgerwachten en knokploegen, en geschiedenis leert dat dat enkel tot escalatie zal lijden. Het scheelt dat veel verstandige mensen het geschreeuw van Wilders gewoon links laten liggen. Ik denk dat als er een partij was geweest die het wat “slimmer” had aangepakt, dat de “tuigdorpen” er gekomen waren. Het probleem is er namelijk wel. Wilders is alleen niet de oplossing. Niet dat heropvoedingskampen slecht zouden zijn mits gereguleerd, er zijn ook genoeg autochtonen die er heen kunnen. Wellicht een gat in de politieke markt: Partij van de logistiek en objectieve eerlijkheid. Geen links, geen rechts, gewoon keiharde cijfers en feiten. Een partij die zegt: Ja er is een Marokkanenprobleem, nee niet alle Marokkanen zijn een probleem. Het cultuurverschil is wat de tegenstellingen en spanningen veroorzaakt op vrijwel alle fronten. Dat is niet meer dan logisch. Het aanpassen aan de cultuur is dan ook de oplossing. Iedereen weet het, niemand durft het te zeggen want dan ben je racist en betwist je de vrijheid van cultuur/godsdienst. Zolang we deze vreemde vorm van ethisch denken aanhouden (en de problemen dus niet oplossen) om vooral niemand tegen het zere been te trappen blijf je types als Wilders voeden.

[verwijderd]
[verwijderd]4 apr. 2013 - 5:51

Het lijkt mij een schitterende gelegenheid Wilders eens ongezouten de waarheid te zeggen.

5 Reacties
lembeck
lembeck4 apr. 2013 - 5:51

Daar hoop ik wel op, maar ontkennen dat er een probleem is, klopt ook niet. Hassan schrijft: De inzet zou moeten zijn: overlastgevende jeugd van Marokkaanse afkomst. En zo zou het ook moeten heten met het woord 'debat' aan het eind. unquote Hier sta ik ook achter. Het tweede deel van zijn reactie klopt niet helemaal, al heeft het er wel mee te maken natuurlijk. In het andere topic heb ik uitgelegd waarom dat probleem er wel degelijk is. Een debat over overlast gevende Marokkaanse jongeren, vooral jongens, maar ook meiden, lijkt me zinniger, als je ook de overlastgevende Antilliaanse jongeren erbij betrekt. Beiden groepen vormen het grootste deel van de criminele jongeren in ons land. Hoe dan ook is het vooral een opvoedkundig probleem. Dus betrek de ouders erbij en stel ze verantwoordelijk. Als je je 3 jarige zoontje 's avonds laat nog over straat laat zwalken met de grotere jongens, dan ben je bezig een groot probleem te veroorzaken. Behalve de enkeling waar het goed mee blijft gaan, zijn dit de crimineeltjes van de toekomst.

GerardLauwman
GerardLauwman4 apr. 2013 - 5:51

“Het lijkt mij een schitterende gelegenheid Wilders eens ongezouten de waarheid te zeggen. “ Ja dat lijkt me ook, vandaar is wellicht beter als groenlinks er wél bij zou zijn. Is dat ook niet de reden dat van Jole aandacht aan dit debat besteedt? Namelijk dat je altijd moet weerleggen als er onzin geroepen wordt? Dan het probleem dat er is met marokkaanse jongeren. Men zegt dat het bestaat dat probleem, cijfers wijzen dat ook uit, zelf heb ik er weinig van gemerkt maar dat kan toeval zijn. Ik heb op een rotterdamse middelbare school gewerkt en dat ging eigenlijk best goed, wat betreft moeilijkheden met marokkaanse jongeren. Iets anders: al eerder heb ik dit hier gezegd maar ik zal het nog een keer herhalen. Eind vorig jaar heb ik een documentaire van een spaanse filmer ge-edit die hij in Gouda heeft gemaakt. Die docu gaat over Seond Wave, een project opgezet door welzijnswerkers om marokkaanse jongeren uit de wijk Oosterwei en de politie weer on speaking terms te krijgen. Zij deden dit dmv workshops, discussie avonden etc. En dat heeft dus gewerkt. Het blijkt dat die jongens waren verrekt goed in staat met ideeen te komen en te verwoorden wat hun probleem is. Er zijn ook verschillende interviews gedaan met betokkenen, waarbij het meest opvallend was dat een wachtcommendant van politie verklaarde dat die jongens door de politiek en pers (telegraaf!) tot criminelen zijn uitgeroepen, hij zei letterlijk dat de politie opdracht kreeg die jongeren harder aan te pakken nav die overval op een buschauffeur, een incident waarvan de dader onbekend is en die strikt genomen niet eens in Oosterwei plaatsvond (dixit deze politieman) En ja, we herinneren ons allemaal dat een bepaalde blonde politicus opperde het leger erop af te sturen. Helaas is de docu nog niet online te zien. Als een nederlandse filmmaker zulk een docu zou willen maken zou hij zich in alle bochten moeten wringen om dit zo te mogen en kunnen doen denk ik wel eens. Want ik weet nu al wat de reacties van de pvvers zullen zijn “Ja!! theedrinken met ze heeft goed gewerkt, dat is aan de cijfers te zien” Nou heren en dames, als die cijfers kloppen...het leger erop af willen sturen heeft ook goed geholpen niet waar? Overigens wil ik nog aantekenen dat ik al het ruwe materiaal heb gezien dus ik heb geen door vooroordeel van de maker bij elkaar geplakt verhaal gezien. Ik weet het niet, maar tot ik deze docu zag was ik zowat in staat dan maar te geloven dat we een enorm probleem hebben in NL, als iedereen het zegt...wellicht zag ik het dan wel verkeerd, en verkeerde ik in kringen waar dat probleem niet voorkwam. Maar nu weet ik beter: het is een zeer gevaarlijk spel dat er gespeeld wordt door telegraaf/pvv. Een deel van die jongens heeft het moeilijk en kan geen plek vinden in de maatschappij. Ik denk echt dat het geen groot probleem is, en met aandacht en dialoog op te lossen moet zijn. Nu worden deze jongens voor het karrtetje van een zeer vuige groep mensen gespannen om de onvrede bij jan met de pet te voeden.

Heberle
Heberle4 apr. 2013 - 5:51

Welke waarheid,,,die van thee drinken en pappen????? ,,vertel.

longlivemokum
longlivemokum4 apr. 2013 - 5:51

Nederlanders willen maar één ding de komende paar jaar: banen, banen en banen in plaats van meer tweesplitsing tussen verschillende bevolkingsgroepen in ons land. Ik verwacht een groot PVV verlies bij alle verkiezingen de komende paar jaar.

Candide2
Candide24 apr. 2013 - 5:51

Pek en veren is teveel eer voor dit heerschap. Therapie en medicatie lijkt me voor hem de oplossing :-( Als de economie weer aantrekt is dit gekkie in no time van het politieke toneel verdwenen.

Meta Foor
Meta Foor4 apr. 2013 - 5:51

Lathergie is dus de schuld van Wilders. Makkelijk toch ?

1 Reactie
Meta Foor
Meta Foor4 apr. 2013 - 5:51

Lethargie dus; met een E tablet went maar moeilijk

elise1964
elise19644 apr. 2013 - 5:51

Valt me tegen van GL, tis toch een duurzaam probleem lijkt me....

1 Reactie
longlivemokum
longlivemokum4 apr. 2013 - 5:51

Mijn petje af aan Groenlinks juist: wie weet zal ik bij de volgende Tweede kamerverkiezingen op Groenlinks (en wie weet misschien tienduizenden oud-PvdA stemmers samen met mij).

[verwijderd]
[verwijderd]4 apr. 2013 - 5:51

Het probleem is dat we geregeerd worden door een incestpool.......vertaald door mennekes die na de kleuterschool gestopt zijn met ontwikkelen......"je bent zelf een probleem"...

1 Reactie
rbakels
rbakels4 apr. 2013 - 5:51

Rutte heeft als personeelsdirecteur bij Unilever gewerkt, Asscher is gepromoveerd en universitair docent geweest, Dijsselbloem is opgeleid als landbouweconoom, en Samsom is kernfysicus. U heeft het vermoedelijk over de brievenbuspissers in de PVV-fractie, om van die enge wijffies in de PVV fractie maar te zwijgen, hoe bedrieglijk leuk ze er ook uit zien.

GingerTed
GingerTed4 apr. 2013 - 5:51

OK Het is dus een probleem van een relatief groot deel van de Marokkanen. Hebben we dit punt gehad. Nu eindelijk de problematiek erachter, samenhangend met een relatief groot deel van deze e.a. groep(en) die dan blijkbaar toch ergens haar oorzaken heeft aanpakken.

1 Reactie
Tealc2
Tealc24 apr. 2013 - 5:51

---OK Het is dus een probleem van een relatief groot deel van de Marokkanen.--- Van kleine deel werd het grote deel..binnenkort is het van grote deel naar allemaal... Waar houd het op????

Blisss
Blisss4 apr. 2013 - 5:51

Het systematisch ontkennen binnen de marokkaanse cultuur en het altijd maar wegkijken van links heeft een flinke bijdrage geleverd dat dit debat er helaas komt. Voor de goede orde: Ik heb totaal niks met Wilders.

1 Reactie
Tealc2
Tealc24 apr. 2013 - 5:51

Vroeger was het: Ich habe es nicht gewust. Tegenwoordig is het: Voor de goede orde: Ik heb totaal niks met Wilders

[verwijderd]
[verwijderd]4 apr. 2013 - 5:51

De inzet zou moeten zijn: overlastgevende jeugd van Marokkaanse afkomst. En zo zou het ook moeten heten met het woord 'debat' aan het eind. Maar deze benaming zegt weinig over de Marokkanen behalve dat ze door bepaalde Nederlanders allen als probleem worden gezien. Maar dat zegt meer over de Nederlanders die dit debat toejuichen.

3 Reacties
longlivemokum
longlivemokum4 apr. 2013 - 5:51

De hele VVD-fractie in de Tweede kamer heeft in die eerste instantie kennelijk en blijkbaar meegestemd samen met de PVV om dit debat te kunnen plaatsvinden vanavond. Dat zei toch meer iets over de mentaliteit van de VVD'ers en de PVV''ers in de Tweee Kamer.

ElKlaasTasso
ElKlaasTasso4 apr. 2013 - 5:51

Mee eens.

ElKlaasTasso
ElKlaasTasso4 apr. 2013 - 5:51

Kom op Groenlinks, juist dan moet je de waarheid komen vertellen. Het begint ook een beetje vermoeiend te worden "stomme naam, ik doe maar niks"...

opgeheven
opgeheven4 apr. 2013 - 5:51

[Asscher zegt dat het niet goed gaat met een grote groep Marokkaanse jongens, maar hij vindt niet dat elke Marokkaan in Nederland daarvoor verantwoordelijk moet worden gehouden.] Daar heeft hij natuurlijk gelijk in, maar helaas willen veel mensen er nog niet aan dat er problemen zijn met een grote groep Marokkaanse jongens. Sommige mensen op Joop.nl durven gewapende overval, woningoverval en het beroven van bejaarden zelfs te scharen onder puberkattekwaad. Zo lang zulke gedachten nog bestaan durf ik wel te voorspellen dat het nog een tijdje door gaat etteren.

1 Reactie
Candide2
Candide24 apr. 2013 - 5:51

'Sommige mensen op Joop.nl durven gewapende overval, woningoverval en het beroven van bejaarden zelfs te scharen onder puberkattekwaad.' Dat lijkt me nogal een aantijging. Kunt u uw aantijging met vermelding van avatars en citaten van deze JOPERS onderbouwen, anders is het gewoonweg vuilspuiterij :-(

[verwijderd]
[verwijderd]4 apr. 2013 - 5:51

"Bij dit debat wordt één bevolkingsgroep weggezet als een probleemgroep zonder dat er over de dieperliggende oorzaken van die problemen wordt gepraat," zegt Linda Voortman gemakzuchtig. Terwijl ze er toch zelf bij is om te bepalen of over die dieperliggende oorzaken wordt gepraat. Oh nee, ze is er niet bij want ze neemt een snipperdag. Dan moet je ook niet klagen dat anderen het debat bepalen.

2 Reacties
Bouwman2
Bouwman24 apr. 2013 - 5:51

Problemen dien je op te lossen ongeacht etniciteit van de veroorzaker. Bij een strafrechtelijk probleem gebeurt dat ook. Het is niet zo dat de etniciteit mee weegt in het oordeel. We kennen hier het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel. Aangezien dit debat daar precies over gaat is het zinloos en het siert GL dat het daaraan niet deel wil nemen. Vaak verdient een principe de voorkeur boven opportunisme annex populisme.

longlivemokum
longlivemokum4 apr. 2013 - 5:51

Mijn petje af aan Linda Voortman juist! Wie weet, ga ik misschien op Groenlinks stemmen bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen (en wie weet misschien tienduizenden oud-PvdA stemmers samen met mij)!!!

Heberle
Heberle4 apr. 2013 - 5:51

Het probleem blijf ,,,,door de wegkijkers...er zijn te veel mensen beschadigt...waarrom denk je dat er geen debat komt over de turken,,iranese,,irakese,,surinames,,soemaliers,,tunese,,finnen..polen,,chinese,,en noem maar op ,,,,,maar links blijf maar wegkijken en dingen er bij halen die er niet toe doen,,,Je zal er maar een op je stage nemen ,,,die snacht de boel komt leeg halen,,of je loopt te uitdagen..

1 Reactie
Candide2
Candide24 apr. 2013 - 5:51

Links kijkt niet weg, dat is uw mantra!

Heberle
Heberle4 apr. 2013 - 5:51

Stel,,,er is wel een marokkanen probleem..

1 Reactie
Reinaert de Vos
Reinaert de Vos4 apr. 2013 - 5:51

Er is misschien een probleem met sommige Marokkanen maar niet met allemaal lijkt me. Good practices worden nooit tot standaard en voorbeeld geheven omdat dat voor de xenofobe goegemeente niet interessant is.

[verwijderd]
[verwijderd]4 apr. 2013 - 5:51

GroenLinks durft de problemen nog steeds niet te benoemen. Het Marokkanenprobleem eufemistisch een allochtonenprobleem noemen doet geen recht aan de waarheid, want bijv. Chinezen doen het uitstekend in onze samenleving. Zo zijn Chinezen, i.t.t. Marokannen, in gevangenissent zwaar ondervertegenwoordigd en op universiteiten juist zwaar oververtegenwoordigd.

2 Reacties
longlivemokum
longlivemokum4 apr. 2013 - 5:51

Mijn petje af aan Groenlinks juist: chapeau voor haar moedigheid wat betreft dit discriminerend debat vanavond!!!

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen4 apr. 2013 - 5:51

[Het Marokkanenprobleem eufemistisch een allochtonenprobleem noemen doet geen recht aan de waarheid, ...] Dat klopt, de juiste benaming is PVV-xenofobieprobleem.

wvdstraat
wvdstraat4 apr. 2013 - 5:51

Kunnen we dit rare agendapunt niet gewoon negeren ?

1 Reactie
CliffClavin1993
CliffClavin19934 apr. 2013 - 5:51

Mee eens, waerde van der Straet - ik ward, als interlektueel conservatief rechtsmensch, onaengenaem getroffen door het iniatief van achterbuurtmensch Wilders. Ik moest nadenken. Thans kan ik echter vaststellen dat ik mij van ganscher harte distantiëer van het onwaerdige gefröbel van deze politieke praelhansch, deze musketier zonder geweer (ha, ha, den humor is mij nog niet ontvloden!) Een algemene boycot ten aenzien van dit bepruikte minkukel gelijkt mij de beste maetregel. Geheel de Uwe, toegenegen et cetera, Frits.

msj_meijerink
msj_meijerink4 apr. 2013 - 5:51

Eigenlijk vind ik het helemaal niet goed dat GL wegblijft

1 Reactie
longlivemokum
longlivemokum4 apr. 2013 - 5:51

Groenlinks: chapeau en bravo juist. De PvdA: een grote teleurstelling.

hphilippens
hphilippens4 apr. 2013 - 5:51

Dit Wildersprobleem vraagt om een debat

1 Reactie
hphilippens
hphilippens4 apr. 2013 - 5:51

Sorry, die term had ik niet mogen gebruiken. Nu scheer ik alle Wildersen over een kam.

[verwijderd]
[verwijderd]4 apr. 2013 - 5:51

Groen Links ziet een kansje om het bestaan te rekken en nieuw deel van het electoraat aan te spreken. De PvdA kan als regeringspartij met de VVD niet meer als Marokkanen knuffel partij optreden en Groen Links springt graag in dat gat. En dan beschuldigen ze de PVV van populisme en opportunisme, LOL.

1 Reactie
longlivemokum
longlivemokum4 apr. 2013 - 5:51

Groenlinks heeft kennelijk nog een geweten en haar moraalgrens en gelukkig maar: het lijkt meer en meer een moraalwoestijn in Den Haag op dit moment wat mij betreft.

Abraham2
Abraham24 apr. 2013 - 5:51

Populist Wilders bedient zich van een Marokkanenprobleem. In het land van zijn vrouw, EEG land Hongarije, bedienen de populisten zich van een Joden- en Romaprobleem. In huize Wilders heeft de duivel zijn intrede gedaan en sluit men de gordijnen. Met schrille stem bedient de Haagse politiek, met uitzondering van GroenLinks, de onhygiënische denkwereld van de PVV.

1 Reactie
longlivemokum
longlivemokum4 apr. 2013 - 5:51

Waar zijn de PvdA en meneer Samsom gebleven vraag ik me af? Dit gaat de PvdA de komende tijd een paar virtuele zetels kosten vrees ik.

hansdetorenkraai
hansdetorenkraai4 apr. 2013 - 5:51

Dat is nu de zelfde symbool politiek, los het verdomme op dan kunnen we verder met z'n allen! GL 4x niks

2 Reacties
longlivemokum
longlivemokum4 apr. 2013 - 5:51

GL 4XBravo. GL een paar virtuele zetels erbij de komende tijd bij alle peilingen in ons land neem ik aan en helemaal terecht ook. Wat is er de laatste tijd met de PvdA gebeurd? Meneer Samsom waar bent u gebleven????

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen4 apr. 2013 - 5:51

[Dat is nu de zelfde symbool politiek, los het verdomme op dan kunnen we verder met z'n allen! GL 4x niks.] Je kunt moeilijk van GL vragen alle PVV-ers naar de psychiater te sturen om zich voor xenofobie te laten behandelen. Dat is de oplossing, maar gedwongen opname bestaat hiervoor niet.

rbakels
rbakels4 apr. 2013 - 5:51

Ik verheug mij erop dat de immer uiterst beheerste Asscher de vloer aanveegt met Wilders. En ik hoop dat hij - of anders kamerleden - flink uitpakken met voorbeelden hoe weinig constructief Wilders is. Sterker nog: hij is zelfs destructief, door oplossingen tegen te werken. Vanuit zijn eigen positie heel begrijpelijk: hij lééft van ontevredenheid, en wil die dus vooral niet wegnemen. Laatst had Eva Jinek Wilders ook al in de klem, toen hij begon te schreeuwen dat het hem geen ruk kon schelen dat zijn acties doorgaans niets bijdragen aan de oplossing van de gesignaleerde problemen. Ik vrees dat elke samenleving een onderlaag heeft van kansarmen en indolenten. Als we geen Marokkanen hadden zouden Hollandse jongens hun plaats innemen. Het nieuwe woord "marokkaniseren" is in elk geval een voltreffer van Asscher. Laat ook duidelijk zijn dat het geen islamprobleem is. Want je hoort veel minder over Turkse probleemjongeren, toch ook moslims. Maar ja, Nederland kon destijds de goedkoopste gastarbeiders uit Marokko halen.

1 Reactie
BasVV
BasVV4 apr. 2013 - 5:51

Welke oplossingen. De problemen met de marrokaanse jongeren spelen al twintig jaar. Ik heb nog geen oplossing gezien. Ondanks miljoenen investeringen.

meijerlahn
meijerlahn4 apr. 2013 - 5:51

Dames en heren politici van de VVD, 50+ en SGP (zij hebben de aanvraag van de PVV om een Marokkanenedebat te houden gesteund) schaamt u zich niet om die geperoxideerde proleet weer een podium te geven waar hij weer vol op het orgel kan gaan om zijn zieke xenofobe ideeën te spuien? Bah, bah, bah!!!!!!

1 Reactie
CliffClavin1993
CliffClavin19934 apr. 2013 - 5:51

Goed gesproken, Isis, godin der rechtvaardigheid - je doet je cryptische achternaam wederom alle eer aan. Aanvaard mijn hartelijke groeten, Frank (je stille bewonderaar).

EricDonkaew
EricDonkaew4 apr. 2013 - 5:51

Het is een vreemde en ook slechte zaak, dat de PVV dit debat heeft mogen organiseren. Daardoor krijgt deze partij ten onrechte een platform om haar gedachtegoed te ventileren. De grote partijen hadden dit debat moeten organiseren. Het had dan zeker niet de stigmatiserende term ‘Marokkanendebat’ gekregen, maar bijvoorbeeld ‘debat over overlastgevende en criminele straatjongeren’. Deze (of een iets andere, soortgelijke) titel dus, met als onderleggers zaken als: - jeugdwerkloosheid - cultuurverschillen - falende jeugdzorg - het feit dat bepaalde groepen oververtegenwoordigd zijn in de verkeerde statistieken. Wat dat laatste betreft (de angel in de meeste discussies over dit onderwerp): ontkennen heeft geen zin, om redenen die hier al vaak zijn genoemd. Het is voor veel mensen – ook voor mij – moeilijk om de nuance te vinden. Ik ben wel van het principe: benoemen en bouwen. Maar dan moet je wel eerst benoemen, want anders kun je niet bouwen. En niet wegkijken (deze term is overigens bijna verboden door Ome Han) voor de problemen. In een vrij land moet overal over gedebatteerd kunnen worden. Overal over, tenzij daar zeer zwaarwegende redenen tegen zijn. Dat is in deze situatie niet het geval. Maar ik vind het nogmaals jammer dat de wat meer fatsoenlijke partijen een debat als dit niet hebben georganiseerd en dat de PVV er nu mee aan het scoren is. Het was niet nodig geweest.

2 Reacties
Reinaert de Vos
Reinaert de Vos4 apr. 2013 - 5:51

[Het is een vreemde en ook slechte zaak, dat de PVV dit debat heeft mogen organiseren. ] Huh? We leven in een democratie, iedere partij mag een debat organiseren en het is aan andere partijen om er op te reageren. En het is de reactie waar het om gaat. Natuurlijk kan de wanhopige PVV weer scoren met xenofobe oneliners. Natuurlijk heeft de PVV geen oplossingen en willen ze alleen problemen behouden in plaats van oplossen maar het wordt tijd dat andere partijen eens wat steviger in hun schoenen staan. Weglopen zoals GL kan een grote partij niet doen. Daar gaat de PVV mee op de loop dus stevig reageren lijkt me.

longlivemokum
longlivemokum4 apr. 2013 - 5:51

Helemaal mee met u eens. 100% stemmingmakkerij van de PVV is het zogenoemde marokkanenprobleem debat in de Tweede Kamer vanavond wat mij betreft. En waarom doet de PvdA wel mee?

FransLenaen
FransLenaen4 apr. 2013 - 5:51

Hoewel statistieken niet liegen en het duidelijk is dat een significant gedeelte van de Marokkanen in Nederland slecht scoren op zaken als criminaliteit, werkloosheid etc etc (dit ontkennen is ronduit lachwekkend), ontgaat me de nut en noodzaak van dit debat. Behalve dan dat GW weer wil scoren. Hij weet ook wel dat dit debat niets zal opleveren, uitsluitend een hoop publiciteit en daar was het hem ook om te doen. Hij zal glimlachend alle opgefokte reacties hier (ik zie alweer verwijzingen naar WO2) lezen en weten dat zijn doel is bereikt. Wat dat betreft ben ik het eens met Groen Links. Je hoeft niet mee te helpen om Wilders te laten glorieren.

1 Reactie
JoopSchouten
JoopSchouten4 apr. 2013 - 5:51

Kwantumkop's 'gloriëren' is fulmineren.

[verwijderd]
[verwijderd]4 apr. 2013 - 5:51

Je kan het ook omdraaien in 40-45 kropen de Nederlanders voor de Duitsers en gaan ze nu door het stof voor Marokkanen en de islam. Nederlanders zijn er goed in om hun ziel en zaligheid te verkopen.

1 Reactie
Candide2
Candide24 apr. 2013 - 5:51

'Je kan het ook omdraaien in 40-45 kropen de Nederlanders voor de Duitsers en gaan ze nu door het stof voor Marokkanen en de islam. Nederlanders zijn er goed in om hun ziel en zaligheid te verkopen.' Buitengewoon zieke cynische opmerking, want: 1. De Marokkanen en de islam hebben Rotterdam platgebombardeerd? 2. De Marokkanen en de islam bezetten Nederland en transporteerden ruim 100.000 joden naar concentratiekampen? 3. Nederlanders hebben in 1940-1945 allemaal met de nazi's gecollaboreerd en waren allemaal NSB'er?

[verwijderd]
[verwijderd]4 apr. 2013 - 5:51

Amsterdammer2013, hoera een paar virtuele zetels erbij. Van wie? Vergeet het maar een grote groep is die hele islam zat. Kijk even naar Syrië nog geen 350.000 kijkers 1,2 milj€ opgehaald.

1 Reactie
annet25
annet254 apr. 2013 - 5:51

Gelukkig dat de Amerikanen en Canadezen bereid waren hun leven te geven in de 2e Wereldoorlog. Het is schandalig dat er zo weinig geld is opgehaald. Ik denk dan vooral aan de kinderen. Daar wordt haat gemaakt en daar heeft straks de hele last van. Kijk maar lekker weg.

[verwijderd]
[verwijderd]4 apr. 2013 - 5:51

Ach, die vier mokkende kleuters van Groen Links krijgen 'hun zin' niet en komen dus niet opdagen. Doe ook maar lekker onderschatten dat Marokkanen probleem, gelukkig is de PVV in de peiling van dhr de Hondt inmiddels de grootste partij geworden en staat GL op 3 zeteltjes, dus zo heel veel last zullen we in de toekomst niet meer hebben van GL.

1 Reactie
longlivemokum
longlivemokum4 apr. 2013 - 5:51

Wie neemt de peiling van Maurice de Hond nog serieus?

elise1964
elise19644 apr. 2013 - 5:51

Het probleem is dat er een groot probleem is en dat sommige dat ab-so-luut niet durven te benoemen. Een beetje als mijn vrouw is veel te dik maar praat er niet over hoor! Dat is beledigend en discriminerend!

2 Reacties
longlivemokum
longlivemokum4 apr. 2013 - 5:51

Pim Fortuyn heeft dit *probleem* ruim tien jaar gelden al genoemd zover ik weet.

MichelReiziger
MichelReiziger4 apr. 2013 - 5:51

***Het probleem is dat er een groot probleem is en dat sommige dat ab-so-luut niet durven te benoemen.*** Ja, die misselijkmakende domme politieke correctheid. Het werkt juist averechts. Benoem het probleem, het is er, maar doe er ook structureel wat aan. Durf nu eens als landelijke overheid verantwoordelijkhedi te nemen. Maar benoem het probleem ook correct. Er is een probleem met Marokkaanse jongeren, dat is iets anders dan het Wilderiaanse Marokkanen probleem. Voer hier ook eens als overheid landelijk beleid op en draag hier zelf de verantwoordelijkheid voor. Haal het beleid weg uit de pilotprojectjes sfeer waar locale overheid na 1 of 2 keer succes geen geld meer voor heeft voor voortzetting of uitbreiding. ***Een beetje als mijn vrouw is veel te dik maar praat er niet over hoor! Dat is beledigend en discriminerend!*** Maar ook een beetje van: Maar uw vrouw is niet alleen dik hoor, er zijn er nog veel meer die ook dik zijn en daar doen we ook niets aan...dus het is niet zo erg.

[verwijderd]
[verwijderd]4 apr. 2013 - 5:51

Een ding staat in ieder geval vast. De politiek wringt zich in allerlei bochten om hun verantwoordelijkheid te ontlopen. Men voert een debat om proberen te benoemen waar het debat wel en niet over zou moeten gaan. Ondertussen gaat het dagelijks leven door met toenemende en zich verhardende criminaliteit van bepaalde bevolkingsgroepen. Zo nu en dan haalt de politiek even opgelucht adem als er weer eens grafiekje opduikt waaruit valt op te maken dat de criminaliteit op sommige plaatsen even wat minder erg is. Lees goed ..... niet teruggebracht naar aanvaardbare normen maar: "minder erg". Het ontkennen, wegduiken en tomeloos gezwets zal nog jaren voortduren vrees ik.

1 Reactie
Candide2
Candide24 apr. 2013 - 5:51

SPLINTER >>>>>BALK 'Ondertussen gaat het dagelijks leven door met toenemende en zich verhardende criminaliteit van bepaalde bevolkingsgroepen.' Klopt, er zitten nogal wat Nederlanders vast in buitenlandse cellen vanwege drugscriminaliteit. Ook wat kinderporno betreft hebben Nederlanders een slechte naam. En dan Van Anraat, die leverde grondstoffen voor mosterdgas aan Irak. Saddam Hoessein, weet u nog :-( Ik snap uw zorg. http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/2460354/2011/06/30/Bijna-2350-Nederlanders-in-buitenlandse-cel.d htmlhttp://nos.nl/artikel/474290-nederlander-dood-in-indiase-cel.html http://www.nu.nl/binnenland/3011545/nederlander-pleegt-zelfmoord-in-amerikaanse-cel. htmlhttp://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/article/detail/1013402/2010/07/20/Zakenman-Van-Anraat-correct-veroordeeld-voor-wapenhandel.dhtml Marokkanen: weinig affiniteit met de Nederlandse cultuur http://www.youtube.com/watch?v=9UxkzVhh7T0

Ruud12
Ruud124 apr. 2013 - 5:51

Mag in dit debat ook even aan de orde komen , waarom veel marokkaanse meisjes geen vriendin willen zijn met van oorsprong nederlqndse meisjes en waarom marokkaanse jongens nederlandse meisjes vaak voor hoer uitschelden. Heeft dit te maken met opvoeding, islam of discriminatie van andersdenkenden ? Ik ben benieuwd naar het politiek correcte antwoord.

1 Reactie
ElChe
ElChe4 apr. 2013 - 5:51

"Ik ben benieuwd naar het politiek correcte antwoord." Nee, dat ben je niet.

FransAkkermans1947
FransAkkermans19474 apr. 2013 - 5:51

GL blijft weg bij het debat. Ik moet het nog zien maar dit is toch wel erg in strijd met het gedachtegoed van de partij over hoe je politiek bedrijft. Je hoort eerst en vooral in de volksvertegenwoordiging uit te leggen en niet daarbuiten waarom je vindt dat dit debat niet gevoerd had moeten worden enz. Laat het weglopen maar over aan de PVV.

2 Reacties
msj_meijerink
msj_meijerink4 apr. 2013 - 5:51

Dat schreef ik op 04 april 2013 om 10:53 in deze thread ook al.

longlivemokum
longlivemokum4 apr. 2013 - 5:51

Waarom moet Groenlinks meedoen aan deze stemmingmakkerij van de PVV? Mijn petje af voor Groenlinks: nu de SP, de PvdA, CU, het CDA, D66 en Pvdd nog uit solidariteit met alle minderheden in Nederland.

[verwijderd]
[verwijderd]4 apr. 2013 - 5:51

Als samenleving problemen ervaart, dan getuigt het van een ongehoorde arrogantie en incompetentie als de (mede)verantwoordelijke politiek deze problemen negeert. GroenLinks maakt nog eens duidelijk dat de Nederlandse samenleving niet meer op haar hoeft te rekenen.

1 Reactie
Alfred Blokhuizen
Alfred Blokhuizen4 apr. 2013 - 5:51

GroenLinks was de enige verstandige partij. Zo hoefde men niet te acteren in een mislukte publiciteitsstunt van de PVV, vormgegeven door iemand die geen recht van spreken had als het over "in aanraking komen met justitie"gaat. Linda Voortman kon door deze actie vrijuit spreken op Radio 1, BNR, Ned 1, RTL enz. Heel verstandig van haar. Zo kon ze vooral haar tijd besteden aan het opkomen voor de thuiszorg. Dat is een probleem van heel andere orde. Goed dat ze deze afweging maakte. En wat heeft het debat opgeleverd? Hoongelach op deze en andere nieuwssites. Gelukkig dat ze er geen deel van uitmaakte. Dinsdag gaat ze vast tegen die belachelijke motie van de PVV en GSP stemmen.

pieterpan2
pieterpan24 apr. 2013 - 5:51

Indien een Turks kind uit huis wordt geplaatst dan vindt bijna iedereen hier op Joop dat er rekening dient te worden gehouden met de afkomst van dat kind en het bij voorkeur in een Turks islamitisch gezin zou moeten worden geplaatst. Maar als het gaat over de criminaliteit van een bepaalde groep van de jeugd dan mag er opeens niet meer naar de afkomst worden gekeken, want dan is het discriminerend en wordt de NSB er maar weer eens bijgehaald.

1 Reactie
Candide2
Candide24 apr. 2013 - 5:51

FEITEN VERDRAAIEN 'Indien een Turks kind uit huis wordt geplaatst dan vindt bijna iedereen hier op Joop dat er rekening dient te worden gehouden met de afkomst van dat kind en het bij voorkeur in een Turks islamitisch gezin zou moeten worden geplaatst.' Dat heeft u verkeerd begrepen. Er is beweerd: 1. Erdogan bemoei je met je eigen zaken en 2. het belang van het kind is bepalend en dat kunnen wij in NL best zelf regelen. In dat geval was niet de etniciteit bepalend, maar het belang van het kind de kern van de zaak. Erdogan ging op de toer van etniciteit. Het soort ontsporing bepaalt de oplossingsrichting van dat probleem. Opvoeding heeft daar zeker mee te maken, niet de etniciteit. Dezelfde en verglijkbare opvoedingsproblematiek speelt bij meer ouders met kinderen die ernstig onsporen. Dat verhaal over Yunus is kort geleden en nu probeert u al sprookjes de wereld in te helpen over de vermeende reacties op JOOP.

[verwijderd]
[verwijderd]4 apr. 2013 - 5:51

Zoiets heet weglopen voor je politieke verantwoordelijkheid. Weglopen is natuurlijk altijd gemakkelijk. Maar eh... is dat nou juist niet datgene waar GL Wilders altijd van beschuldigd???

2 Reacties
Bouwman2
Bouwman24 apr. 2013 - 5:51

Als je het af laat weten is dat niet weglopen. En over verantwoordelijk zijn, hoe verantwoordelijk wil je zijn om mee te doen aan het opdelen van de samenleving in uitgekozen groepen ten einde die als zondebok te gebruiken?

longlivemokum
longlivemokum4 apr. 2013 - 5:51

Weglopen? Het is gewoon niet meedoen aan de stemmingmakkerij van de PVV wat betreft één bevolkingsgroep in ons land. Waarom doen de PvdA, D66 enz. wel mee aan dit discriminerend debat?

[verwijderd]
[verwijderd]4 apr. 2013 - 5:51

Zonder op persoon of bevolkingsgroep te spelen, zou dit het multiculti-probleem genoemd kunnen worden, omdat hier sprake is van cultuurclash. Ik denk dat Wilders/PVV daarmee, ook voor zichzelf, sterker debat maakt. Hamvraag is dus hoe we de multi.kul in Nederland oplossen.

3 Reacties
CliffClavin1993
CliffClavin19934 apr. 2013 - 5:51

Wat is 'multi.kul'?

Candide2
Candide24 apr. 2013 - 5:51

'Zonder op persoon of bevolkingsgroep te spelen, zou dit het multiculti-probleem genoemd kunnen worden, omdat hier sprake is van cultuurclash.' Opeens speelt u niet op de persson of bevolkingsgroep, terwijl u dit ALTIJD doet en het altijd om een zeer specifieke bevolkingsgroep. Maar nu geeft u uw objectieve mening :-(

Tom Meijer
Tom Meijer4 apr. 2013 - 5:51

"Ik denk dat Wilders/PVV daarmee, ook voor zichzelf, sterker debat maakt." Wilders & debat. Wilders & sterker debat. Wanneer zou hij daar eindelijk mee beginnen? Wilders & debat. Wilders & sterker debat. Een vierkante cirkel.

boswachter2
boswachter24 apr. 2013 - 5:51

Zal het nog eens proberen. Een eerdere reactie kwam niet door de censuur. Rob Oudkerk had het al over kut Marokkanen in 2002. Dus er is niets nieuws, alleen dat veel Joop.nl bezoekers weer eens lekker over Wilders kunnen heen vallen, zonder zich te realiseren dat Oudkerk al veel eerder de knuppel in het hoenderhok gooide.

1 Reactie
Candide2
Candide24 apr. 2013 - 5:51

'Rob Oudkerk had het al over kut Marokkanen in 2002.' Die fascisten en nazi's waren in 1939-1945 aan het 'kutten'? Dat is een wel heel eigentijdse versie over het bombardement van Rotterdam en de holocaust :-( You can fool some people sometimes, but you can't fool .... http://www.youtube.com/watch?v=v7ZzlCP7oAw

[verwijderd]
[verwijderd]4 apr. 2013 - 5:51

Goed dat dit eindelijk wordt besproken. Groenlinks laat zich erg kennen zeg. Maar dat zijn we wel van ze gewend.

2 Reacties
Candide2
Candide24 apr. 2013 - 5:51

'Goed dat dit eindelijk wordt besproken.' U is iets ontgaan, Fortuyn had het er al over. Overigens dat bespreken is tamelijk eenzijdig. GW en PVV-sympathisanten schelden voornamelijk.

Alfred Blokhuizen
Alfred Blokhuizen4 apr. 2013 - 5:51

Inderdaad, GroenLinks laat zich kennen, maar dan van de goede kant. Ze waren de meest verstandige door niet aan dit "debatje" mee te doen. Linda Voortman heeft wel wat beters te doen dan te acteren in een slecht toneelstukje van de PVV. Ze was hard aan de slag om voor de thuiszorg op te komen. Dat verdient meer aandacht dan de egotrip van een "onder invloed rijdende parlementariër van de PVV".

[verwijderd]
[verwijderd]4 apr. 2013 - 5:51

Het valt me op dat PVV hier altijd wordt afgekraakt, maar dat VVD en of PvdA de hemel ingeprezen wordt, want je hoorde hier ook niks over van wat Dijsselbloem verkeerd deed qua Cyprus, alleen maar dat hij iets verkeerd zei en trouwens, waarom is dit hier niet geplaatst op joop.nl?: http://www.telegraaf.nl/binnenland/21448141/__Wilders_wil_juni_btw-vrij__.html = Zo jammer dat dit echt een nieuws website is voor Linke partijen, anyway, Mijn stem had en heeft PVV altijd. Geert, zet hem op!!

3 Reacties
Candide2
Candide24 apr. 2013 - 5:51

'...maar dat VVD en of PvdA de hemel ingeprezen wordt, want je hoorde hier ook niks over van wat Dijsselbloem verkeerd deed qua Cyprus' De bankencrisis is ook al een Marokkanenprobleem? Het is mij niet opgevallen dat JOOP juichend was over het reddingsplan van Cyprus. Het regende opmerkingen over neo-liberalen e.d.

Joeri2
Joeri24 apr. 2013 - 5:51

Tssss. Joop is jouw online opinie pagina van omroepvereniging VARA met een selectie uit het nieuwsaanbod, bijdragen van prominente opiniemakers en debat tussen bezoekers. Gewoon normaal links. Als tegenhanger tegen al dat asociale rechts geneuzel op GeenLul en Elkepier.

joke1975
joke19754 apr. 2013 - 5:51

Waar heb jij op Joop ooit gezien dat de VVD de hemel in werd geprezen? Kun jij lezen?

Gogol
Gogol4 apr. 2013 - 5:51

De pvv: er is een marokkanenprobleem en wij hebben de endlösung. We hebben geen marokkanenprobleem maar een extremistenprobleem.

1 Reactie
Candide2
Candide24 apr. 2013 - 5:51

'We hebben geen marokkanenprobleem maar een extremistenprobleem.' Inderdaad. In het verre buitenland dan ook nog. Moslims daar zijn de grootste slachtoffers ervan. Maar dat alles schijnt GW niet te hinderen om hier de angst er stevig in te jagen met apocalyptische verhalen over 850.000 fascisten onder ons en een vijfde colonne die uit meer dan de helft van de Nederlandse bevolking bestaat.

[verwijderd]
[verwijderd]4 apr. 2013 - 5:51

Nederlandse politie agenten een tijdje mee laten lopen met de politie agenten in de grote Spaanse steden om te leren hoe zij dit soort problemen aanpakken. Dan is dit soort allochtonen probleem zo opgelost en dan had de PVV nooit bestaan.

3 Reacties
wvdstraat
wvdstraat4 apr. 2013 - 5:51

Is prima, maar dan geldt het ook voor u, dus: sjekkie in de mond ? geweerloop in de neus ! verdacht (nederlands ... ) kenteken ? nou dan hebben we wel twee dagen nodig uw auto te onderzoeken en nee, u mag niet bellen !

GerardLauwman
GerardLauwman4 apr. 2013 - 5:51

Ja goed idee, maar niet heus :( De gemiddelde spaanse agent wil je imho echt niet in NL hebben hoor.. Of heb je aanwijsbaar goeie ervaringen met de guardia civil, guardia urbana´s of policia?

Candide2
Candide24 apr. 2013 - 5:51

Moet je lef voor hebben om in zo'n allochtoon land samen met die allochtone politie te patrouilleren. Vooral ook, omdat die Spanjaarden eigenlijk katholieke bekeerde moslims zijn. Heeft GW al kamervragen gesteld? Dank voor uw tip over dit misbruik van overheidsgeld!

elgringo2
elgringo24 apr. 2013 - 5:51

Wij hebben geen marokkanenprobleem maar wel een probleem met relatief veel marokkanen, wat een speciale aanpak vraagt. Het is namelijk een opvoedprobleem. Marokkaanse ouders laten over zich lopen en hebben denkbeelden uit de middeleeuwen.

2 Reacties
Reinaert de Vos
Reinaert de Vos4 apr. 2013 - 5:51

[denkbeelden uit de middeleeuwen] Ze willen grote prachtige rijke met mozaiek ingelegde gebouwen bouwen? Of ze hebben oog voor het kleinschalige boerenbedrijf? Ze voeden hun kind op met goud belegde miniaturen? Wat jij bedoelen?

A.M. Heupscheuten
A.M. Heupscheuten4 apr. 2013 - 5:51

''Wij hebben geen marokkanenprobleem maar wel een probleem met relatief veel marokkanen'' Dat is een understatement. Als je praat over 65% van een groep, dan is er een probleem met die groep. Het gaat in dit geval over marokkanen, een marokkanenprobleem dus. M.i. wel een debatje waard. Tot oplossingen zal het wel niet leiden, want hoewel iedereen het probleem herkent, wil niemand het probleem erkennen. Kijk maar naar de reacties hier (ik geef toe wel een enigszins vertekend beeld op de Joop), met als kers op de taart: "het komt doordat de politie racistisch is"?!! Dat was toch wel mijn WTF-momentje van de dag.

Molly Veenstra
Molly Veenstra4 apr. 2013 - 5:51

De heer Wilders wordt volkomen ten onrechte gezien als een Marokkanenprobleem. Marokkanen hebben echt wel grotere problemen dan de heer Wilders! Verder is de heer Wilders niet alleen een probleem voor Marokkanen, maar voor heel Nederland. Echt weer iets voor de linkse kerk om hem een Marokkanenprobleem te noemen.

1 Reactie
Candide2
Candide24 apr. 2013 - 5:51

'Echt weer iets voor de linkse kerk om hem een Marokkanenprobleem te noemen.' Hij had de term verzonnen en vervolgens kwam de boemerang terug: AUWWW.

[verwijderd]
[verwijderd]4 apr. 2013 - 5:51

We weten nu wel hoe het gaat met Marokkaanse jonge mannen van 12 tot 30 jaar. Maar hoe gaat het eigenlijk met oudere Marokkaanse mannen van 30 tot 60 jaar?

1 Reactie
SocialDarwinistisch
SocialDarwinistisch4 apr. 2013 - 5:51

Daar zie je dat de cijfers naar beneden duiken, terwijl dat bij de surinaams- en antilliaans mannen hoog en stabiel blijft. Tja...

[verwijderd]
[verwijderd]4 apr. 2013 - 5:51

Een hoofdelijke stemming over het tot verspilling van belastingcenten verklaring van dit door de PVV aangevraagde debat plus een veroordeling over de stigmatisering van nederlanders van marokkanseorigine plus een veroordeling van de PVV voor fascistische agitatie in de 2e kamer lijkt me erg gewenst. Wij als nederlanders worden niet vertegenwoordigt door de PVV indeze, wij Nederlanders hebben last van de PVV. De PVV en haar aanhang is destructiever voor ons land dan een paar niet blanke pubers die er ook niet voor gekozen hebben om hier in dit land met haar blanke nare autochtone bevolking geboren te worden. Ze willen wel de lusten maar niet de lasten die nare blanken die ons van onze werkgelegenheid, pensioen, gezondheidszorg en betaalbare woningen, spaargeld etc beroven.

1 Reactie
hvwrd
hvwrd4 apr. 2013 - 5:51

Ik snap die laatste zin niet echt. Verklaar u nader aub.

[verwijderd]
[verwijderd]4 apr. 2013 - 5:51

Pauw & Witteman ‏@pauwenwitteman 5u Auteur Abdelkader Benali en cabaretière Soundos El Ahmadi bespreken het Marokkanendebat van de Tweede Kamer bij #penw Abdelkader Benali ‏@abdelkabenali 8m Lichte paniek bij #PenW omdat pvv uitstel van #marokkanendebat heeft aangevraagd, gelukkig is er een briljant Argentijnse pianist als backup LOL Pauw & Witteman snijden zich in de vingers door hun hypeverslaving. P&W heeft nauwelijks nog wat met journalistiek te maken. Abdelkader Benali mag ik zeer graag, zijn boek en Benali boekt ook. Maar hij is niet de man die alles af weet van straatcriminaliteit. Soundos El Ahmadi is een leuke cabaretière maar ook al geen criminoloog.

1 Reactie
JoopSchouten
JoopSchouten4 apr. 2013 - 5:51

Je blijft maar hameren op straatterreur en ander geweldsdelicten die gerelateerd zijn aan Nederlanders van Marokkaanse afkomst. Ik zou je willen aanraden je te verdiepen in de oorzaken. Overigens zijn de geweldsdelicten zogenaamde autochtone medelanders in vergelijking vele malen gewelddadiger. [De drie wetenschapsters onderzochten de situatie van 150 “autochtone” en 150 Marokkaans-Nederlandse jongens tussen de 12 en 18 jaar die in voorlopige hechtenis zaten. Hun dossiers werden bekeken en hun ouders geïnterviewd. De meest opmerkelijke uitkomst was dat de “allochtone” jongeren van lichtere delicten verdacht werden dan de “autochtone”. Van de “autochtonen” zat 76 procent vast wegens zwaardere misdrijven, zoals zedendelicten, geweld en brandstichting. De overgrote meerderheid, 80 procent, van de Marokkaans-Nederlandse jongens was opgesloten op verdenking van vermogensdelicten, zoals diefstal, oplichting en fraude. Dat was volkomen in tegenspraak met de heersende opvattingen. In het rechtse en racistische Nederland anno 2009 wordt immers als vanzelfsprekend aangenomen dat criminaliteit onder “allochtonen” zwaarder en erger zou zijn dan die onder “autochtonen”.] bron.: http://www.doorbraak.eu/gebladerte/60059d03.htm Heb je hier ook mening over?

[verwijderd]
[verwijderd]4 apr. 2013 - 5:51

Het probleem wordt uitgesteld.

1 Reactie
Heberle
Heberle4 apr. 2013 - 5:51

Is dat niet al 20 jaar...

Nadiana
Nadiana4 apr. 2013 - 5:51

Bengalen veroorzaken problemen in Groot-Brittannië. Dan zal er wel een Bengalenprobleem zijn. Algerijnen veroorzaken problemen in Frankrijk. Dan zal er wel een Algerijnenprobleem zijn. Mexicanen veroorzaken problemen in de Verenigde Staten. Dan zal er wel een Mexicanenprobleem zijn. Tsjetsjenen veroorzaken problemen in Rusland. Dan zal er wel een Tsjetsjenenprobleem zijn. Eskimo's veroorzaken problemen in Groenland. Dan zal er wel een Eskimoprobleem zijn. Koreanen veroorzaken problemen in Japan. Dan zal er wel een Koreanenprobleem zijn. Christenen veroorzaken problemen in Noord-Ierland. Dan zal er wel een Christenenprobleem zijn. OF. Misschien is dit een héle gekke gedachte, maar zou het wellicht mogelijk kunnen zijn dat er een etnische-minderheid-met-economische-achterstand-en-enige-loyaliteit-aan-eigen-cultuur-probleem bestaat, in alle landen ter wereld? Of is dat onzin, en bestaan er naast het Marokkanenprobleem, ook het Bengalenprobleem, het Algerijnenprobleem, het Mexicanenprobleem, het Tsjetsjenenprobleem, het Eskimoprobleem, het Koreanenprobleem en het Christenenprobleem?

1 Reactie
bruces
bruces4 apr. 2013 - 5:51

Hagenezen op de Veluwe. Is dat dan een Haagsprobleem ?

MartPos
MartPos4 apr. 2013 - 5:51

Hoe links ikzelf ook ben heb, ik het volgende probleem. Mijn beste vriend (getuige van mijn huwelijk 20 jaar geleden) is Surinamer en zit (heeft gezeten) in ongeveer elke anti racistische club die je maar kan bedenken. Hij is conducteur bij de NS en hoor van hem dat het merendeel van alle problemen met "JONGEREN" op de trein Marokkanen en Antilianen zijn. Moet je hier nu je ogen voor sluiten? Nee denk ik. Maar wel alle punten en komma's noemen. "bepaalde Jongeren" en niet een gehele bevolkingsgroep. Dus politiek draag a.u.b. oplossingen aan.

2 Reacties
Lejoo
Lejoo4 apr. 2013 - 5:51

Mijn beste vriend (Nederlander, autochtoon, blank) handelt in vlees. Hij doet goede zaken met Marokkanen en vindt ze vriendelijk en correct.

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen4 apr. 2013 - 5:51

[Hij is conducteur bij de NS en hoor van hem dat het merendeel van alle problemen met "JONGEREN" op de trein Marokkanen en Antilianen zijn. ] Natuurlijk, Nederlandse probleem jongeren rijden in een met drugsgeld gefinancieerd, pepimpte BMW die 140 dB house naar buiten slingert met 190 km/u over de provinciale weg naar hun bestemming.

Xoral
Xoral4 apr. 2013 - 5:51

Nederland gaapt, ziet niet dat de geschiedenis zich bezig is te herhalen. Dat is een elite die probeert te heersen over iedereen en alles (ons probeert te schaken), en dit (soort debatten) is de politiek die men nodig heeft om dat voor elkaar te krijgen.

1 Reactie
Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa4 apr. 2013 - 5:51

Niet Wilders die problemen schijnt te hebben met de Nederlandse moslims maar Israel en zijn financiers in Amerika en als dat niet duidelijk wordt genoemt komen wij nooit met Wilders uit. Nogmaals, alles benoemen of niet, betreft wilders, moslims em zijn financiers. Want wat zijn finaciers graag willen bereiken is aller belangrijkste om te weten, althans als men voor de oplossingen is !

Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa4 apr. 2013 - 5:51

Wanneer krijgen wij dat zinnige en brood nodig debat over '' zwart- financieren van Wilders'' ?

1 Reactie
FransLenaen
FransLenaen4 apr. 2013 - 5:51

Daar hoef je geen debat over te voeren, maar daar gaat een rechter over.

[verwijderd]
[verwijderd]4 apr. 2013 - 5:51

Wat we hier doen is discussiëren over wat er in een virtual reality gebeurt, kritiek op en hoe de dingen beter moeten in een droom. Maar de enige manier om een nachtmerrie in een gelukkige droom van ontwaken te veranderen is je beginnen te herinneren wie je echt bent, en wie je naasten echt zijn. En dat is niet dit gedroomde mensje. We zijn in werkelijkheid de dromer hiervan, welke naam je de dromer ook wil geven: "The secret beyond matter" http://harunyahya.com/en/Documentaries/1271/the-secret-beyond-matter On tot onze ware identiteit te komen, ontwakend van deze collectieve droom, en de innerlijke vrede en liefde te beleven die de essentie is van wie we in werkelijkheid zijn, en die te delen via het collectieve onbewuste, opdat het bewust moge worden, in allen resonerend, ook al is het een proces dat op onderbewust niveau begint, en niet altijd even prettig is om persoonlijk doorheen te gaan in het ervaren wat men op het moment ervaart: "Allowing Everything to Be As It Is Meditation" http://www.oprah.com/spirit/Adyashantis-Meditation-Allowing-Everything-to-Be-As-It-Is "Not My Will, but the Heart's Will Be Done" http://www.oprah.com/oprahsbookclub/Audio-Meditation-Not-My-Will-But-the-Hearts-Will-Be-Done

1 Reactie
JoopSchouten
JoopSchouten4 apr. 2013 - 5:51

Mooie bijdrage. Bedankt. Zelfbeheersing is een van de belangrijkste én moeilijkste lessen om te aan te leren. : )

boswachter2
boswachter24 apr. 2013 - 5:51

Vind het toch mooi hoe je hier op Joop ziet dat velen alles uit de kast halen om Wilders te kleineren. Het zal Wilders "een worst" wezen wat zij hier over hem denken en schrijven. Hij heeft het nl. weer klaar gespeeld om 2 dagen lang de voorpagina's te halen van alle kranten ( zowel Links als Rechts ) en daar gaat het hem om. Hij weet al jaren dat de bezoekers van deze site beslist niet zijn potentiële kiezers zijn. Ga lekker door met je frustraties hier op papier te zetten, het lost wel de problemen niet op van het "Marokkanenprobleem".

2 Reacties
Blisss
Blisss4 apr. 2013 - 5:51

het folderen van wilders in de tweede kamer lost dat de problemen wel op?

Reinaert de Vos
Reinaert de Vos4 apr. 2013 - 5:51

Het geleuter van Wilders lost al helemaal geen problemen op. Hij heeft nog nooit ook maar een probleem opgelost. Nog nooit.

[verwijderd]
[verwijderd]4 apr. 2013 - 5:51

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
JoopSchouten
JoopSchouten4 apr. 2013 - 5:51

Deze (neo)liberale democratie is volgens Fukuyama een eindpunt in het ontwikkelingsproces van een staat. Deze beperkte visie geeft aan dat de man zit vastgeroest in het eigen gelijk en niet out of the box wil/kan denken. Dit houdt ontwikkelingsproces tegen en biedt geen oplossingen maar onvrijheid. Hoe noemt drie essentiële eigenschappen waarover een moderne staat moet beschikken: - aanwezigheid van een sterke capabele staat, - een staat die onderworpen is aan een rechtsstaat , - een staat waarin de overheid verantwoording af moet leggen aan haar burgers. Op zich logisch. Maar een Rechtstaat, gebaseerd op een neoliberale dogmatiek is ook dictatoriaal. Ook hij maakt kapitale denkfouten.

Andy40
Andy404 apr. 2013 - 5:51

Volgens de reacties hier op Joop.nl wonen we in een land zonder problemen. Prachtig toch?

1 Reactie
Candide2
Candide24 apr. 2013 - 5:51

'Volgens de reacties hier op Joop.nl wonen we in een land zonder problemen.' Dan heeft u iets gemist.

bruces
bruces4 apr. 2013 - 5:51

Vooral de PVV veel aandacht blijven geven. Via links hebben ze een podium. Ik heb een stukje gevolgd van het onzin-debat. Wat ik niet snap is dat er nog Kamerleden op reageren. Laat die Joram van Klaveren gewoon kletsen tegen de kat zijn ..... Kooffietijd.

1 Reactie
Alfred Blokhuizen
Alfred Blokhuizen4 apr. 2013 - 5:51

Daarom was Linda Voortman van GroenLinks er niet bij. Ze was de verstandigste, denk ik dan.

lancelot2
lancelot24 apr. 2013 - 5:51

Landgenoten.... Dat was te verwachten dat de politiek helemaal niets aan de problemen van de allochtonen wil doen. Men wil het niet horen of zien, men is kennelijk bang, heel bang. En waarom eigenlijk?? Nederlandse politiek: men dronk een glas, men deed een plas en alles bleef zo al het was. :-((

1 Reactie
Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa4 apr. 2013 - 5:51

Met je gedachtegoed en die van Wilders en zijn PVV, willen jullie een dictatoriale Deerde Wereld land maken van Nederland. Dat is jullie doel en wij hebben jullke in de gaten. Ga verhuizen naar China of Tanzania, als jij toch een heimvee heeft aan dictatuur en het schenden van mensenrechten.

Superwillie
Superwillie4 apr. 2013 - 5:51

Helaas nog niet gelukt. Doet me wel goed dat er in ieder geval een partij publiekelijk de problemen ziet. Nu heb ik in ieder geval de hoop dat er ooit iets aan gedaan wordt. Ik hoef de wapens nog niet op te nemen.

1 Reactie
Patrick Faas
Patrick Faas4 apr. 2013 - 5:51

"Ik hoef de wapens nog niet op te nemen." Tegen wie?

[verwijderd]
[verwijderd]4 apr. 2013 - 5:51

We kunnen hier argumenteren over onze standpunten tot st. juttemis, het haalt 0% uit. Niets, nada, zilch. We veranderen niet van standpunt door iemand anders' argumenten, noch veranderen onze argumenten iemand anders. Hoe we ook ons best doen. We overtuigen niemand van ons gelijk die er een andere kijk op heeft dan wij, en de ander die er een andere kijk op heeft veranderd onze kijk er op ook nooit. Het is slaan met de vuisten in de lucht. Vermoeiend en nutteloos. Is er dan niets wat we kunnen doen om de positieve veranderingen die we zo graag in deze wereld wensen te zien te laten plaatsvinden? Toch wel: Het is een kwestie van vertrouwen hebben in onze ware Identiteit; dat ons ware Zelf het allerbeste met ons en deze wereld voorheeft, en de wijsheid heeft ons precies te laten weten wat het is dat we het allerbeste kunnen doen om alle vormen van lijden, onrechtvaardigheden, en conflicten te beëindigen, en te laten vervangen met een diepe innerlijke vrede, een liefde die groter is dan we ons in onze wildste dromen ooit zouden kunnen voorstellen, op een wijze waar we met de menselijke denkgeest zelfs in eeuwigheid nooit op waren gekomen: "Letting go of your place in the world" http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=SsZ8QYJwcZs&feature=endscreen Het in de praktijk brengen: "Just Sitting" http://www.youtube.com/watch?v=liEEHD-4vZc

2 Reacties
Candide2
Candide24 apr. 2013 - 5:51

Een diepe buiging Lodewijk, gassho. http://www.youtube.com/watch?v=z4GYHcJgRcI

Qizilbash
Qizilbash4 apr. 2013 - 5:51

"We veranderen niet van standpunt door iemand anders' argumenten, noch veranderen onze argumenten iemand anders. Hoe we ook ons best doen. We overtuigen niemand van ons gelijk die er een andere kijk op heeft dan wij, en de ander die er een andere kijk op heeft veranderd onze kijk er op ook nooit. Het is slaan met de vuisten in de lucht. Vermoeiend en nutteloos." Toch doe je anders wel heel erg je best om vooral de islam aan te vallen. Zelfs laster gaat je niet te ver (beweren dat er een fatwa is waarin verkrachting van vrouwen is toegestaan zolang het tegenstanders van de andere partij betreft en aanhalen van tientallen andere dingen om maar aan te tonen dat de islam het pure kwaad is). Je lijkt wel Dr Jekyll and Mr Hyde. Ene keer laster en haat spuwen om daarna te praten over broederlijke liefde en vrede. Agressief proberen te bekeren. Niet zo Zen.

[verwijderd]
[verwijderd]4 apr. 2013 - 5:51

Of het nu Marokkanen, Roemenen, Polen, moslims, illegalen of welke buitenlandse en cultuurvreemde groepering in Nederland ook, het valt allemaal onder multiKulti, zeker als sprake is van problemen of overlast. Dáár behoort zo'n debat over te gaan en niet over de poppetjes.

3 Reacties
Jansen & Jansen
Jansen & Jansen4 apr. 2013 - 5:51

Eens, maar dan hoort de PVV cultuur daar net zo goed bij. Die tokkie cultuur maar net zo goed deel uit van de multikul.

Candide2
Candide24 apr. 2013 - 5:51

Bevolkingsgroepen bestaan uit poppetjes, ook wel mensen geheten. Overigens leven we al eeuwen in een multi.kul samenleving, poppetje Wim ;-)

SocialDarwinistisch
SocialDarwinistisch4 apr. 2013 - 5:51

Beste, de kans dat jij een produkt bent van die multikul is statistisch gezien groter dan je waarschijnlijk denkt, en zou willen.

[verwijderd]
[verwijderd]4 apr. 2013 - 5:51

Ik zette vanochtend de tv aan en kreeg "wakker Nederland" ervoor: ze waren aan het interviewen op straat over het Marokkaanse debat. Ze vinden uiteindelijk een persoon uit de doelgroep: jeugdige man van Marokkaanse origine. Hij gaf te kennen dat mensen als hij alleen maar geld in hun hoofd hebben en werken of studeren daarbij geen optie is.

1 Reactie
SocialDarwinistisch
SocialDarwinistisch4 apr. 2013 - 5:51

Goh?! Hebben ze lang moeten zoeken voor ze iemand uit de doelgroep hebben gevonden. Tekenend.

[verwijderd]
[verwijderd]4 apr. 2013 - 5:51

Allemaal moraalrakkers hoeveel hier besodemieteren hier op joop hun vrouw? Ik denk minimaal 30% dat is normaal vinden ze. Scheiden doen ze zo gemakkelijk alsof ze een brood kopen. Maar kom niet aan de marokaan.

1 Reactie
joke1975
joke19754 apr. 2013 - 5:51

Ja, als je argumenten op zijn moet je iets. Geeft niet hoor; heb ik vaker gezien. Als je het echt niet meer weet ga je iemand beledigen. Maar dan kun je beter naar een ander forum gaan. Daar schelden ze leuker terug.

wvdstraat
wvdstraat4 apr. 2013 - 5:51

Wat mij erg leuk zou lijken is een debat over het Nederlander-probleem in Zuid-Europa. Misdragingen en overlast op de stranden en in de discotheken en zo. Dan hoeven ze niet eens erbij te vertellen dat het percentage pvv-achtigen daaronder opvallend hoog is. Al ligt dat wel voor de hand.....

1 Reactie
Candide2
Candide24 apr. 2013 - 5:51

GEERT PAMPERT EN KIJKT WEG 'Wat mij erg leuk zou lijken is een debat over het Nederlander-probleem in Zuid-Europa. Misdragingen en overlast op de stranden en in de discotheken en zo.' Zou GW hier een debat over willen voeren? http://www.nrc.nl/nieuws/2011/12/16/nederland-laks-met-vervolging-pedofielen/ http://www.spitsnieuws.nl/archives/entertainment/2012/10/alberto-stegeman-grijpt-pedo-in-thailand http://www.ftm.nl/original/ghana-het-nieuwe-pedo-paradijs.aspx http://thailander.nl/forum/viewtopic.php?p=9248 Tuurlijk niet. Het zijn geen moslims, dus pampert hij en kijkt weg voor Nederlandse criminele pedofielen (in het buitenland) :-( http://www.youtube.com/watch?v=J-LZoGMwrho

[verwijderd]
[verwijderd]4 apr. 2013 - 5:51

Dit is de stand van zaken. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ioVIXKIMuXc#! ..wat me zo tegen de borst stuit, zijn die types in die partij! het zijn karikaturen! Die Harm Beertema is gewoon Michiel Romein met een opplak snorretje!! En die Madlener is zo weg komen lopen uit een Asterix en Obelixje.. Ondertussen lopen deze kneuzen telkens met een zeteltje of 15 a 25 de deur uit. Tussen deze denkers en de knuffelaars van de PvdA gaat het land letterlijk het afvoerputje in. Sneu.

2 Reacties
Klaas3
Klaas34 apr. 2013 - 5:51

James, wanneer ik zeg, obi-juan kenobi, dan zeg jij....?

Klaas3
Klaas34 apr. 2013 - 5:51

Goh, wat interessant " Degenen die de massale criminaliteit door Marokkanen ontkennen, laten niet alleen de slachtoffers in de steek, maar ook degenen die met gezinsinterventie en politiewerk de problemen aanpakken. " http://vorige.nrc.nl/article2249910.ece

[verwijderd]
[verwijderd]4 apr. 2013 - 5:51

STEL dat grote groepen Nederlanders op rooftocht gaan in Marokko door met o.a. grote waffel dat land en haar sociale voorzieningen te clamen met behoud van eigen culturele Nederlandse identiteit. Hoe zou Marokko reageren? Sterker, die situatie zou volstrekt onmogelijk zijn. Neem van mij aan dat enke 'politiek correct' i.c. achterlijk Nederland zich in de wereld nog als gekke Gerritje gedraagt.

1 Reactie
Tealc2
Tealc24 apr. 2013 - 5:51

---STEL dat grote groepen Nederlanders op rooftocht gaan in Marokko--- Wat bedoel je met STEL??? Europa en Nederland voortlopend PLUNDEREN en ROVEN al sinds 15e eeuw alles wat vast en los zit op deze aarde. Wie iets anders beweerd is grootste leugenaar van alle tijden.

[verwijderd]
[verwijderd]4 apr. 2013 - 5:51

Ik heb nergens beweerd dat de Islam verkrachting van vrouwen toestaat. Helaas zijn er Moslims die dat anders zien: "“Egypt: “Women Ask To Be Raped!” http://www.nodeju.com/6973/egypt-women-ask-to-be-raped.html "Fatwa Permitting Rape of Syrian Women" http://www.infowars.com/syrian-girl-fatwa-permitting-rape-of-syrian-women/ Intussen postte ik deze al van een Moslim, en ik waardeer dit zeer: "The secret beyond matter" http://harunyahya.com/en/Documentaries/1271/the-secret-beyond-matter Het is inderdaad nogal een beweging tussen aan de ene kant dingen zien die nogal me van streek maken, en aan de andere kant me herinneren dat ik dingen zien die er strikt genomen niet zijn. Zoals wat je in een droom ziet er niet echt is op dat moment. Je wordt met een schreeuw van angst wakker, en beseft dan blij dat het godzijdank niet echt was. Maar tijdens de droom werd het wel als totaal echt ervaren. Mijn excuses dat ik nog niet geheel wakker ben. Ik ben al blij dat ik zo nu en dan even de ogen op een kiertje krijg, en tenminste iets van de werkelijkheid buiten deze nachtmerrie zie.

1 Reactie
Qizilbash
Qizilbash4 apr. 2013 - 5:51

Lodewijk Langeweg, do 04 april 2013 21:08 Artikel: Syrische vrouwen te koop tegen bodemprijs Reactie: Fatwa Permitting Rape of Syrian Women http://www.infowars.com/syrian-girl-fatwa-permitting-rape-of-syrian-women/ ------- Jij had dit artikel (die je als link gaf) zelf geselecteerd en zet het in je reactie zonder enige commentaar. Alleen een link met daarboven "Fatwa Permitting Rape of Syrian Women" Als je het op een dergelijke manier doet, kan de lezer van je reactie alleen de conclusie trekken dat jij dezelfde mening bent toegedaan. Verder kan echt iedere idioot, die ook maar iets van de islam afweet, wel raden dat de betreffende fatwa wel nep moet zijn. Verkrachting binnen het huwelijk tot daar aan toe, maar verkrachting van een vrouw waar je niet getrouwd mee bent? Seks buiten het huwelijk is toch verboden in de islam. Verkrachting van andermans vrouw of een ongetrouwde vrouw valt daar dus ook onder. http://en.wikipedia.org/wiki/Zina Zelfs als het wel waar zou zijn dat iemand deze fatwa uitgeroepen heeft, wat ik sterk betwijfel gezien het nepaccent van de actrice die Syrian girl speelt, dan nog is dit dus een of andere gek die iets roept. Iemand die dit soort belachelijke laster verspreidt, moet ofwel zo debiel zijn dat hij het echt gelooft of kwade bedoelingen hebben. Waarom heb jij dus die link verspreid? Vergelijk het met de zogenaamde fatwa die uitgeroepen en geratificeerd zou zijn door de Egyptische overheid dat moslimmannen tot 6 uur na het overlijden van hun vrouw nog seks met ze zouden mogen bedrijven. Dit was toch ook zo absurd dat iemand die bij zijn verstand was, dit gewoon niet zou kunnen geloven? Toch werd het overal verspreid. Later bleek het om een of andere onbekende gek te gaan in Marokko (wel imam) die ook vond dat zwangere vrouwen alcohol mochten drinken (terwijl in de islam alcohol juist verboden is).

Andy40
Andy404 apr. 2013 - 5:51

Wel typisch dat het Marokkanen probleem niet genoemd mag worden (terecht of onterecht doet er even niet toe) maar kennelijk mogen misdragingen van (roomblanke) Nederlanders in buitenland zonder enige tegenspraak wel benoemd worden. Dat verbaasd me altijd zo in dit soort discussies

2 Reacties
joke1975
joke19754 apr. 2013 - 5:51

Hoezo mag het probleem niet benoemd worden? Het wordt constant benoemd. Er zijn al zoveel plannen gemaakt om de overlast tegen te gaan. De ene maatregel succesvoller als de ander maar maatregelen zijn er. Het feit dat ene Geert Wilders beweert dat het niet benoemd mag worden maakt het nog niet waar. Het wordt benoemd. Anders dan Geert Wilders het wil maar dat maakt niet uit. Geert Wilders wil dat we zeggen dat het aan het feit ligt dat het Marokkanen of Moslims zijn. De meeste partijen zijn het daar gewoon niet mee eens. DAT is de reden dat ze het niet zeggen; niet omdat ze het niet DURVEN zeggen. Maar er is geen enkele partij in Nederland te vinden die beweerd dat er geen probleem is met een grote groep jongeren van Marokkaanse afkomst. Niemand zwijgt, niemand kijkt weg. Maar sommigen hebben een completer beeld als anderen. Je zou zelfs kunnen stellen dat ze verder kijken.

joke1975
joke19754 apr. 2013 - 5:51

---------Wel typisch dat het Marokkanen probleem niet genoemd mag worden (terecht of onterecht doet er even niet toe) maar kennelijk mogen misdragingen van (roomblanke) Nederlanders in buitenland zonder enige tegenspraak wel benoemd worden. Dat verbaasd me altijd zo in dit soort discussies----------- Het grote verschil is natuurlijk dat er dan melding wordt gemaakt van Nederlanders die zich misdragen in het buitenland maar dat dan niet wordt gezegd dat het buitenland een "Nederlanderprobleem" heeft. Een Nederlander die dus gewoon leuk meedoet in het buitenland en geen problemen veroorzaakt hoeft zich op geen enkele manier aangesproken te voelen. Ik heb hier nog niemand horen beweren dat je niet mag zeggen dat je een probleem hebt met criminelen van Marokkaanse afkomst. Het gaat erom dat dat niet wordt gezegd; er wordt gezegd dat er een "Marokkanenprobleem" is. Dat Is het verschil. Dat slaat dus op alle mensen van Marokkaanse afkomst in Nederland. De correctie is trouwens ook discriminerend. Nederlanderprobleem vindt het geen woord maar Marokkanenprobleem wel.

Hjalmar Hoort
Hjalmar Hoort4 apr. 2013 - 5:51

"PVV telt zwarte schapen, Nederland gaapt" Apart: dit onderwerp telt inmiddels een column bijdrage of 3 en meer reacties dan de meeste artikelen van de agfelopen 6 maanden op Joop. Me dunkt dat Nederland er juist veel over praat.

1 Reactie
Reinaert de Vos
Reinaert de Vos4 apr. 2013 - 5:51

[Me dunkt dat Nederland er juist veel over praat. ] En gaapt...

[verwijderd]
[verwijderd]4 apr. 2013 - 5:51

You ain't seen nothing yet... wacht maar tot deze heren terugkomen na gewend te zijn hoofden van gematigde Moslims, Christenen, en atheïsten er af te kappen, en dan uw buurman worden. Ik bidt voor u. "Ook jonge bekeerlingen onder Nederlandse en Belgische jihadisten" http://mediawerkgroepsyrie.wordpress.com/2013/03/23/ook-jonge-bekeerlingen-onder-nederlandse-en-belgische-jihadisten/ Maak me wakker...! Dit moet wel een nachtmerrie zijn: Gematigde Moslims en Christenen worden vervolgd en afgeslacht o.a. door onze nieuwe Nederlanders, leden van al-Nusra, de meest fanatieke moorddadige groep: "Syria - The Fear Within Christians and Other Minorities" http://www.youtube.com/watch?v=aqIhZLcVn38 Ik bidt ook voor die Nederlandse Jihadisten; dat ze tot bezinning mogen komen.

1 Reactie
Tom Meijer
Tom Meijer4 apr. 2013 - 5:51

"Ik bidt ook voor die Nederlandse Jihadisten; dat ze tot bezinning mogen komen." Het is al vele malen wetenschappelijk aangetoond dat bidden helemaal niet helpt (wat een verrassing). Bij voorkennis werkt het zelfs negatief dus ik zou maar oppassen.

[verwijderd]
[verwijderd]4 apr. 2013 - 5:51

De winnaar is ? Het is weer duidelijk dat de PVV de oude politiek weer voorhet karretje heeft gespannen, de PR is weer uitstekend verzorgd. Iedereen met een naar gevoel richting de PVV, konden hier op Joop.nl weer helemaal los en al demoniserend het linkse gemoed luchten. Het is weer raak de PVV is weer de grootste partij van dit land en als de voortekenen ons niet bedriegen ( 50+ levert zomaar vij zetels in) zet met behulp van de oude politiek de PVV zijn opmars voort en moet dus hoe dan ook afgeremd worden. Maar de PVV heeft de oude politiek precies waar de PVV ze willen hebben, een slachtofferrol. voor de PVV. De oude politieke partijen werken daar ook hartstochtelijk aan mee, met de Piep Kleine Groen Links is de hoofdrol. Het is duidelijk wie de winnaar is, het verhaal van het debat omtrent de Marokkanen ruimhartig in alle media besproken, met het verhaal van uitstel van dit debat. Iedereen heeft de PVV weer in beeld . De winnaar is? Laten we dat maar Maurice de Hond overlaten, we zullen het resultaat zondag weer kunnen zien. Ter lering en de vermaak......de PVV op naar de 30 zetels.

4 Reacties
Tom Meijer
Tom Meijer4 apr. 2013 - 5:51

"de PVV op naar de 30 zetels." Luchthapperij.

longlivemokum
longlivemokum4 apr. 2013 - 5:51

De verliezer van dit debat is: ...de PVV. Continu aan het schelden en meer dan tien keer het woord *tuig* gebruikte in een avond: het was gewoon beschamend. Volgens de Politieke Barometer gisteren is de PVV op dit moment slechts de derde virtuele partij van ons land. De wekelijkse peiling van Maurice de Hond: wie neemt hem nog serieus?

Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa4 apr. 2013 - 5:51

30 tweedehands koelkasten verkopers gaan plaatst nemen in het parlement? Het zijn net de LPF-ers. Weet u het nog die Mat Herban en de broer van fortuyn die overwegde premier te worden in plaats van zijn broer? Ha ha ha ha ha....

politiekistuig
politiekistuig4 apr. 2013 - 5:51

Er is maar een winnaar en dat zijn de genuanceerde politici,debat hebben ze tot s'nachts uit kunnen stellen,pauw en witteman was al afgelopen,kranten werden al gedrukt. Conclusie de ouwe politiek had Wilders s 'avonds om een uur of zeven bij zijn ballen en heeft ze ruim naar middernacht,toen er alleen nog een beetje gepiep uit zijn mondje kwam losgelaten. Genuanceerde politiek- PVV 7-0 overwinning.

[verwijderd]
[verwijderd]4 apr. 2013 - 5:51

Wat ik wil aanduiden hoe een mens in elkaar zit. De meeste vergruisen Wilders ben je anti islam, moslim ben je een fascist. Waarom? Waarom mag men niet zijn mening geven en wat nog duidelijk terecht is ook. Moet ik iedereen aardig vinden? Nee!

1 Reactie
Candide2
Candide24 apr. 2013 - 5:51

'De meeste vergruisen Wilders ben je anti islam, moslim ben je een fascist.' Als je anti-islam bent, wil dat niet zeggen dat je DUS een fascist bent. Daar komt VEEL meer bij kijken. Overigens vind ik geen GW geen fascist, maar zijn gedrag is niet-koosjer, het is haram en zijn christelijke naastenliefde is ver te zoeken. Terwijl hij zichzelf o zo joods-christelijk superieur vindt, en een Verlichter van het niveau van Baruch Spinoza. Dat GW anti-islam is, is ook niet de reden waarom GW verguisd wordt. Wel dat GW op zijn zachtst gezegd een hypocriet is, dat hij een heel volksdeel (850.000 hier 1.000.000.000 op deze wereldbol) op grond van hun geloof /etniciteit stigmatiseert. Zelfs zeer veel linkschen hebben niks met godsdiensten, zo ook hebben ze niks met de islam en dan druk ik me mild uit. Dat alles is u blijkbaar ontgaan, logisch u bent immers een gelovige in Geert Wilders. Neen, huilie, huilie werkt niet :-(

[verwijderd]
[verwijderd]4 apr. 2013 - 5:51

Een vandaag, Gouda, inbraak golf door Marokkaanse jongeren leeftijd vanaf 12 jaar.

2 Reacties
elise1964
elise19644 apr. 2013 - 5:51

Dat mag je niet zeggen hoor..........! U discrimineert..........! U scheert alle Marokkanen ......oh ...wacht....!

Candide2
Candide24 apr. 2013 - 5:51

HELP IS ON ITS WAY Het Anti-Islam-team http://www.youtube.com/watch?v=wyz_2DEah4o

[verwijderd]
[verwijderd]4 apr. 2013 - 5:51

Even uitzending gemist kijken, 1 vandaag. Nee hoor totaal niks aan de hand.

1 Reactie
Candide2
Candide24 apr. 2013 - 5:51

'Nee hoor totaal niks aan de hand.' Dan ben JIJ de enige die dit beweert, hou je goed :-)

[verwijderd]
[verwijderd]4 apr. 2013 - 5:51

Iedereen die ontkend dat er een Marokkanen probleem is,is rijp voor de psychiater.

1 Reactie
Jansen & Jansen
Jansen & Jansen4 apr. 2013 - 5:51

[Iedereen die ontkend dat er een ...] Gespeld zoals een marokkaan met een taalprobleem dat zou doen zullen we maar zeggen, deel van het marokkanenprobleem. Eruit!

Sternenstaub
Sternenstaub4 apr. 2013 - 5:51

"Henk-Jan d'Artagnan, vr 05 april 2013 16:49 in reactie op - drammer - Winnaar ben je als politieke partij pas als je je standpunten in beleid gerealiseerd ziet worden. Zo ver zal het met de PVV natuurlijk nooit komen, dat weet u ook wel...(hoewel, zeg nooit 'nooit', de conculegapopulisten uit Oss zien samenwerking wellicht wel zitten)" De mate van subjectiviteit hiervan, is in negatieve zin omgekeerd evenredig aan de mate van objectiviteit.

1 Reactie
Jansen & Jansen
Jansen & Jansen4 apr. 2013 - 5:51

[De mate van subjectiviteit hiervan, is in negatieve zin omgekeerd evenredig aan de mate van objectiviteit.] Tsjonge wat een zin, bedoel je "wat je schrijft is subjectief", of juist het omgekeerde?

[verwijderd]
[verwijderd]4 apr. 2013 - 5:51

Zenn ik heb niks met geloof,Marokkanen en Wilders.

2 Reacties
joke1975
joke19754 apr. 2013 - 5:51

Ik geloof ook niet dat Wilders een Marokkaan is.

Candide2
Candide24 apr. 2013 - 5:51

Er is inderdaad veel meer in dit leven. Succes.

[verwijderd]
[verwijderd]4 apr. 2013 - 5:51

Gerwin ik ben blij dat jij perfect Nederlands schrijft. Maar dat is dan ook echt het enige.

1 Reactie
Jansen & Jansen
Jansen & Jansen4 apr. 2013 - 5:51

Nee hoor, ook ik maak fouten, net als jij, die marokkaanse rotjochies en de volwassen tokkies van de PVV, dat is nou net het punt.

Sternenstaub
Sternenstaub4 apr. 2013 - 5:51

"Henk-Jan d'Artagnan, vr 05 april 2013 19:06 in reactie op Jan-Peter Scheffer Jammer dat u de rest van mijn reactie niet quote...toen werd het pas echt leuk." Het type geframe, gediskwalificeer en gedemoniseer van de SP wat je, samen met nog een aantal anderen alhier, zo graag bedrijft, is mij meer dan genoegzaam bekend, en ik kan het niet anders kwalificeren dan als stompzinnig en irritant. Selectief quoten met het doel om een verkeerde indruk te wekken m.b.t. wat de SP wel of juist niet wil, wordt door mij daarom beloond met selectief quoten om dat te corrigeren, en waar nodig een extra toevoeging, zoals deze, want dat maakt het pas echt leuk.

1 Reactie
Klaas3
Klaas34 apr. 2013 - 5:51

" Selectief quoten met het doel om een verkeerde indruk te wekken m.b.t. wat de SP wel of juist niet wil, wordt door mij daarom beloond met selectief quoten om dat te corrigeren, en waar nodig een extra toevoeging, zoals deze, want dat maakt het pas echt leuk." Jan-Peter, Het word nog leuker, echt waar, http://goo.gl/yT6pH

lancelot2
lancelot24 apr. 2013 - 5:51

Landgenoten... Wanneer men er nuchter er na kijkt zijn er twee schuldigen. Ten eerste de Marokkanen zelf, die overlast geven. Ten tweede de linkse kerk, en dat is eigenlijk de hoofddader, want zij laat alles toe en onderneemt niets. De slachtoffers zitten ook in twee groepen. Ten eerste die slachtoffer zijn door overlast gevende Marokkanen. Ten tweede ja je gelooft het of niet, dat zijn die Marokkanen die overlast geven. Want zij worden aan het lot over geladen, of bedolven onder welzijnswerkers die hun in de watten leggen. Hierdoor raakt men in de war. Kan nog wel een half uur door gaan..... Dus wie is de hoofdschuldige?????????????????????? JUIST!!

3 Reacties
MichelReiziger
MichelReiziger4 apr. 2013 - 5:51

Landgenoeten!?...Zijn dit werkelijk serieuze conclusies van u, of bent u een liefhebber van Erik van Muiswinkel? http://www.youtube.com/watch?v=BGRmEXbe25M

JongLinks
JongLinks4 apr. 2013 - 5:51

U vergeet een belangrijk probleem: Dat mensen doen alsof ze iets oplossen, maar ondertussen eigenlijk gewoon dit land verpesten. Deze mensen die PVV'er zijn of de pvv steunen willen de problemen in Nederland niet oplossen, want dan hadden ze contact gezocht met de grote groep Marokkanen die het goed doen. Inplaats daarvan maken ze er een wedstrijdje van en proberen ze hun eigen ego te strelen door hun eigen ras op te hemelen.

Candide2
Candide24 apr. 2013 - 5:51

Mede-mensen, Het is duidelijk. Er is een schuldige: GW, die probeert politieke munt te slaan uit het wangedrag van een stel Nederlandse jongeren en extremisten in Verweggistan. Body Language (= het lichaam liegt nooit) Let op. Als GW zijn pruillip-act opvoert en als hij tijdens een debat vaak slikt en zijn lippen aflikt, an verbergt hij iets. Nixon zweette als een otter, als hij loog. GW slikt om zijn leugens weg te werken. Mede-mensen, Het is duidelijk dat ons Vaderland een aantal problemen heeft. Maar: 1. de Anti-Christ is niet gearriveerd. Hij kijkt wel uit, want wordt stijf gescholden; 2. de wereld vergaat, maar dat wordt ons al 2.000 jaar beloofd, dus we zitten nog een tijd vast aan gescheld; 3. 'we' zijn een stel sjagrijnen en horken, dus wie wil ons onderdrukken?; 4. hoedt u voor oplichters, vooral als ze hun haar verven en slachtoffergedrag vertonen; 5. de Duitse bezetting duurde maar 5 jaar en 6. laat GW en zijn rancuneuze fokkers de schijt maar krijgen :-)) Dit was een uitzending van de Bataafsche Regering in Binnenlandse Ballingschap Getekend, Drs. Zen van der Capellen tot den Pol Ze komen dit keer niet van over de grens :-( http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=765sC3UBKSA

Tom Meijer
Tom Meijer4 apr. 2013 - 5:51

Wat een brei aan reacties weer. Rechts leeft zich weer lekker uit. Om niks. Om een nonprobleem. Ga lekker door met spuiten.

3 Reacties
lancelot2
lancelot24 apr. 2013 - 5:51

Ik denk eerder dat links zich ff uitleeft alhier als het over Wilders cq de pvv gaat, en zeker als er de woorden allochtoon, Marokkaan en illegaal in voor komt. En als er niks was viel er ook niks te spuiten. ;-) Maar vraag het anders maar eens aan: Amsterdammers of mensen in Gouda. Google.nl is natuurlijk ook reuze handig. Doen!

elise1964
elise19644 apr. 2013 - 5:51

Kruip eens onder je steen vandaan. lees eens een krant, pak eens de bus, kijk eens tv.

FransLenaen
FransLenaen4 apr. 2013 - 5:51

'Rechts leeft zich weer lekker uit.' --- Dat valt juist wel mee. Op rechtse sites wordt er nauwelijks aandacht aan beesteedt. Blijkbaar is dit debat een open zenuw voor links, gezien de reacties hier.

JongLinks
JongLinks4 apr. 2013 - 5:51

Het is zeker om te huilen dat er hier mensen zijn die de PVV bij dit debat steunen. Het is toch overduidelijk dat dit voor de bühne was en dat volgens het strijdplan van Wilders dit debat op primetime had moeten worden gevoerd.

1 Reactie
joke1975
joke19754 apr. 2013 - 5:51

Dat denk ik niet. Ik denk dat het niet de bedoeling was dat het debat er zou komen. Wilders wilde het de debat willen. Hij wilde het niet voeren. Hij wilde het aanvragen en zien dat het niet doorging. En dan bij zijn achterban gaan klagen dat de rest wegkeek.

[verwijderd]
[verwijderd]4 apr. 2013 - 5:51

Is het niet zo dat u het goede wil, datgene wat u denkt dat het beste is? Wil iedereen dat op zijn of haar manier dat diep van binnen ook niet? Willen Moslims dat op hun diverse manieren ook niet? Net als de Christenen op hun diverse manieren? En de atheïsten? Willen die op hun manier -volgens hoe zij geloven dat de dingen zijn en daarop gebaseerd- op hun manier ook niet het allerbeste? Niet dat we altijd doen wat we volgens ons allerhoogste morele ideaal geloven dat we zouden moeten doen. En dat we ons daar niet schuldig over voelen. Het gaat hier over Wilders en Marokkanen. Wil Wilders op zijn manier niet ook wat hij gelooft dat het allerbeste is? Niet alleen voor de autochtonen, maar ook voor de Moslims? Velen zullen het met hem eens zijn, velen enkel op bepaalde punten, en velen zijn het helemaal niet met hem eens. Maar is het volgende geen bewijs dat hij in wezen het allerbeste met Moslims voorheeft op zijn manier, die enkel de manier is die hij -en velen met hem- als het allerbeste voor Moslims ziet, terwijl vele anderen dat helemaal niet als het allerbeste voor hen ziet? "Moslims, bevrijd uzelf en u kunt alles" http://vorige.nrc.nl/opinie/article2584468.ece Het gaat er niet om of hij gelijk heeft, maar of hij in wezen volgens zijn zienswijze het allerbeste voor Moslims wil. Ook al zou hij het volkomen bij het verkeerde eind hebben. En ook niet in de praktijk brengen wat hij in dat artikel probeert op zijn manier te uiten: genegenheid jegens Moslims tonen. Integendeel zelfs. Maar toch wil hij op zijn manier het allerbeste voor iedereen, of wij het nu met zijn zienswijze eens zijn of niet. Ik probeer hier niet de zienswijze van Wilders te verdedigen. Enkel in de richting te wijzen wat we diep in ons hart allemaal willen: het goede. Ook al kan dat goede voor elk van ons er anders uitzien. Maar iedereen heeft volmaakt onzelfzuchtige Liefde en Wijsheid als moreel Ideaal, en de kracht daarmee iedereen volmaakt gelukkig te maken voor altijd. Het einde van alle lijden. Is dat niet in wezen uw allerhoogste morele ideaal? Ik vraag niet of dat slechts een utopisch idee is, maar of dat niet uw allerhoogste morele Ideaal is. Als iedereen in wezen het goede wil, afgezien of hij of zij het lukt dat in de praktijk te brengen, dan is de rest slechts schijn. In wezen willen we allemaal precies hetzelfde. Diep in ons hart delen we allemaal dezelfde wil. De rest -de buitenkant, de menselijke handelingen die daar van afwijken of zelfs tegenin gaan- zijn slechts ogenschijnlijkheden. Onze menselijke willetjes en verlangetjes zijn onze ware wil en ons ware verlangen helemaal niet. Wat en hoe en wie zijn we dan in wezen? Enkel ons morele geweten wijst on in de richting van wat dat is. Maar wat, hoe, wie we in wezen zijn... als we eerlijk zijn moeten we toegeven dat het een mysterie is. We pretenderen slechts te weten wat, hoe, en wie we in wezen zijn, inclusief wat, hoe en wie de anderen zijn. Maar eerlijk gezegd weten we het niet. Wat we er ook over geloven gebaseerd op het uiterlijk. Kan wat, hoe, en wie we in wezen zijn dan niet geweten en beleeft worden? Jawel, maar daarvoor moeten we eerst toegeven dat we het niet weten. In eerlijkheid de pretentie opgeven dat we het weten. Dat wordt er bedoeld met "Als gij niet opnieuw wordt als de kleine kinderen, zult gij het rijk der hemelen zeker niet binnengaan." Het "rijk der hemelen" is in ons staat er ook geschreven. Waarom? Omdat wat, hoe, en wie we in werkelijkheid zijn goddelijk is. Maar de denkgeest kan zich hier geen voorstelling van maken. Geen enkele gedachte kan echt zeggen wat dat is, laat staan dat gedachten dat zelf zijn. Ik heb hieronder links naar enige meditaties gegeven. Ze leiden voorbij de menselijke denkgeest naar de belevenis van wat, hoe, en wie we echt zijn.

2 Reacties
Tom Meijer
Tom Meijer4 apr. 2013 - 5:51

"Het "rijk der hemelen" is in ons staat er ook geschreven. Waarom? Omdat wat, hoe, en wie we in werkelijkheid zijn goddelijk is." Kunt U mij in korte bewoordingen uitleggen wat U onder 'goddelijk' verstaat? Voor mij is dit een volkomen inhoudsloze term, ik gebruik het in uitzonderlijke gevallen om aan te geven dat iets overheerlijk smaakt. Heeft het daar mee te maken?

joke1975
joke19754 apr. 2013 - 5:51

Stel dat Wilders echt zou geloven in de dreiging van de Islam. Dan zou het kunnen dat hij daadwerkelijk het beste met de mensheid voor heeft. En uiteindelijk ook met de Moslims zelf omdat hij ze dan zou bevrijden uit de klauwen van de Islam. Maar ik geloof niet dat Wilders het echt gelooft. Hij vindt ze niet leuk en hij vindt de Westerse manier van leven beter. Mij hij gelooft niet echt dat de Islam er op uit is om ons land over te nemen. Als hij dat namelijk echt zou geloven zou hij de waarheid niet verdraaien. Dan had hij bij Fitna gewoon gebruik gemaakt van hele citaten en had hij niet hoeven knippen en plakken om het in zijn waarheid te passen. Dan had het materiaal genoeg geweest. En dan had hij ook niet de indruk hoeven wekken dat ze nog steeds als een tsunami deze kant op kwamen terwijl hij weet dat dat niet waar is. Dan was de waarheid genoeg geweest. Dus het feit dat hij de feiten verdraaid, en dat doet hij, geeft aan dat hij het enkel en alleen doet voor politiek gewin. Wilders gelooft niet in zijn eigen woorden. Anders is hij wel heel erg veranderd. In zijn vrijheidsverklaring schreef hij dat hij groot voorstander was van het verlagen van de minimumlonen. Daar is hij nu vanaf gestapt. Puur en alleen omdat hij weet dat dat geen kiezers trekt; tenminste niet uit de groep waar hij zijn kiezers weg denkt te halen. Wilders is een VVD'er die zegt op de te komen voor de minima; dat is ongeloofwaardig.

Cinema2
Cinema24 apr. 2013 - 5:51

Kijk eens aan, honderden reacties die als startpunt hebben; "Ik ben tegen de PVV, o dan is het goed" Men ramt zichzelf maar wat graag op de borst hier, door tegen te zijn.... Voor de duidelijkheid, ik verwacht GEEN oplossingen van de PVV. Voor de duidelijkheid ik verwacht ook geen oplossingen van mensen die geen stelling innemen. Gewoon een beetje de moraalridder uithangen is niet de manier om deze samenleving veder te helpen...

2 Reacties
Tom Meijer
Tom Meijer4 apr. 2013 - 5:51

"Gewoon een beetje de moraalridder uithangen is niet de manier om deze samenleving veder te helpen... " Nee

FrenkMahon
FrenkMahon4 apr. 2013 - 5:51

"Voor de duidelijkheid ik verwacht ook geen oplossingen van mensen die geen stelling innemen." Er zit een groot verschil in stelling nemen of met gestrekt been inkomen. Er is bij de PVV bewust gekozen om niet constructief de discussie te voeren over de problemen. Gevolg hiervan is een verspilling van tijd en geld. Het lijkt er zelfs op dat de PVV de problemen niet op wil lossen. Als de PVV het voorbeeld is voor Henk&Ingrit dan vraag ik me af of ze hun kinderen ook buiten zetten ipv ze normen en waarden bij te brengen of direct een scheiding aanvragen bij een verschil van mening. Het debat was de uitgelezen kans om te starten met een aanpak die door alle partijen gedragen kon worden, jammer dat de PVV hier een stokje voor heeft gestoken door met een houwitser op een vlieg te schieten.