Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Nooit eerder waren er zoveel bosbranden in Europa

Branden breiden zich uit naar steeds meer landen
Joop

In het goede burgerschap volgens Bussemaker en Dekker is geen plaats voor Wilders

  •  
07-02-2017
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
uuid=45961d4f-dc17-4afe-8db5-0be0e4dc9eda
Wilders en de PVV plaatsen zich buiten de Nederlandse samenleving en de nationale tradities. Zij bepleiten immers openlijk geloofsvervolging
In het kader van de afscheidscadeaus waarmee het kabinet ons vermoeide vaderland opzadelt, hebben Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker een brief van zeventien kantjes naar de Tweede Kamer gestuurd over het burgerschapsonderwijs. Dit vinden zij namelijk naatje en daar moet verbetering in komen, van groep 1 tot op de universiteit.
Stijlvast is de brief niet. Dat komt omdat de verschillende directoraten van OCW allemaal stukjes over hun eigen deelonderwerpen moesten leveren die vervolgens eindeloos heen en weer zijn gegaan tot er tenslotte iets overbleef waar de ambtelijke top en de bewindslieden zich in konden vinden. Zo worden heldere passages afgewisseld door gruwelijk jargon waarin men woorden aantreft als “burgerschapscompetenties”. Sommige suggesties zijn nogal duur zoals het denkbeeld om studenten voortaan in kleine groepjes te laten werken, begeleid door een docent, zodat zij kunnen leren op een democratische en tolerante wijze met elkaar om te gaan. Over geld staat er niets in. Er wordt geen extra budget in het vooruitzicht gesteld. Het zal dus allemaal wel bij vrome wensen blijven.
Toch is de brief een interessant teken des tijds. Tussen de regels door schemert het verlangen naar een gedeelde en door de overheid gepredikte moraal als antwoord op bedreigingen van onze samenleving. Bussemaker en Dekker noemen de aanslagen in Istanboel, Berlijn en Parijs.
Daarom moeten de wetten die het onderwijs verplichten om burgerschapskunde te doceren worden aangescherpt. Docenten dienen daaraan meer houvast te ontlenen over de inhoud van hun onderwijs. Hier en daar geeft de brief aanknopingspunten over wat dat zou moeten zijn.
"Dit alles vraagt om onderwijs dat jonge mensen leert wat ons bindt en hen de vaardigheden leert om respectvol om te gaan met verschillen. Van de start in het basisonderwijs tot aan het behalen van het diploma van het vervolgonderwijs moet de schooltijd bijdragen aan de vorming van leerlingen en studenten tot betrokken burgers. Het uitgangspunt voor burgerschapsonderwijs ligt in de basiswaarden van de democratische rechtsstaat die ons verbinden, zoals gelijkwaardigheid, de vrijheid van geloof en meningsuiting en het recht op zelfbeschikking. Goed burgerschapsonderwijs leert jonge mensen dat goed samenleven een collectieve verantwoordelijkheid is, de rechtsstaat bescherming biedt voor iedereen en de wet voor iedereen geldt. Het leert hen kritisch na te denken, om te gaan met situaties waarin deze rechten botsen en daarover met elkaar in gesprek te gaan. Dat is waar burgerschapsonderwijs om draait. Het is overal en in iedere tijd van groot belang."
"De gemeenschappelijke basis van onze samenleving wordt gevormd door de principes van de democratische rechtsstaat, zoals bijvoorbeeld vastgelegd in de Nederlandse Grondwet. Gedeelde waarden en een gedeelde nationale identiteit, zoals de inspectie aanbeveelt, vormen de kern van burgerschap in het funderend onderwijs, waaraan scholen moeten bijdragen. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat leerlingen leren hoe de Nederlandse democratische rechtsstaat is vormgegeven, dat ze leren over gemeenschappelijke tradities, cultuur en taal in Nederland, dat ze oefenen om op een democratische manier beslissingen te nemen en een moreel kompas ontwikkelen. Burgerschap gaat over waardenoverdracht. Dit gebeurt niet alleen mondeling en formeel door kennisoverdracht, maar ook informeel en expliciet, door zaken als schoolbeleid, de bejegening van leerlingen en de omgang van leraren onderling."
Bildung Waar de brief de situatie in het hoger onderwijs behandelt, duikt  het Duitse woord Bildung op dat niet nader wordt verklaard. Het is afkomstig van Wilhelm von Humboldt, die aan het begin van de negentiende eeuw de Pruisische universiteiten mocht moderniseren. Doel van het academisch onderwijs was volgens hem niet alleen om studenten op te leiden tot specialist in hun vak maar ook om ze te vormen. Je zat ook op de universiteit om een brede algemene ontwikkeling op te doen die je in staat stelde helder en kritisch na te denken over de problemen waarmee je werd geconfronteerd. Bildung leidt tot gezonde twijfel maar niet tot de angst om keuzes te maken.
De brief benadrukt dat instellingen voor onderwijs deze waarden en principes niet alleen moeten doceren maar ook in hun gedrag tonen. Het beleid en de onderlinge omgang dienen doordesemd te zijn van tolerantie, democratische waarden, naar elkaar luisteren en elkaar de ruimte geven. De school is een oefenplaats voor burgerschap.
Wie de waarden en de democratische praktijk die daarop is gestoeld, niet deelt, plaatst zich buiten de samenleving. Die ondermijnt ze. De brief maakt dat zeer duidelijk. Over aanslagplegers wordt gezegd: “Ze richtten zich tegen vrijheid en welvaart, tegen het recht om te zeggen wat je wilt, te houden van wie je wilt en om te geloven wat je wilt”. Tussen deze regels door klinkt het fameuze lied : “ Wij worden bedreigd door de moslims, ja wij zijn bang voor de islam ”.
Toch raakt deze beschuldiging niet alleen jihadi’s. Ook Wilders en de PVV plaatsen zich buiten de Nederlandse samenleving en de nationale tradities. Zij bepleiten immers openlijk geloofsvervolging. Het sluiten van moskeeën en islamitische scholen, het verbieden van de koran zijn onnederlandse praktijken die niets te maken hebben met onze gezamenlijke basiswaarden en tradities, met wat wij collectief van onze vaderlandse geschiedenis geleerd hebben.
Het zijn niet alleen de ISIS-fanboys die het Nederlanderschap  in de kern bedreigen. Dat doen ook Wilders en zijn sympathisanten. Daarom plaatsen zij zich net zo goed buiten de samenleving als geestdrijvers die met een grote mond en veel korancitaten hun huis proberen om te vormen tot een minikalifaat. Twee loten aan dezelfde stam.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (32)

Bram braam
Bram braam8 feb. 2017 - 12:22

Twee loten aan dezelfde stam. Nogal ongepast om de onmensen van ISIS te vergelijken met PVV. Die terroristen verbranden langzaam mensen, en houden sexslaven, om maar eens 2 van de talloze voorbeelden te noemen. Dat zie ik PVV,ers niet doen. Sterker nog,. de PVV,ers houden zich gewoon aan de wet hier. Maar goed, VvM enzo.

1 Reactie
Zandb
Zandb8 feb. 2017 - 16:07

Bram: Het lijkt me zeer gepast om mensen die menen dat iedereen de islam een warm hart moet toedragen, te vergelijken met mensen die menen dat niemand de islam een warm hart mag toedragen. In dat opzicht houden PVV-ers zich nu juist niet aan de wet: Die verbiedt discrimineren en kent iedereen gelijke rechten toe en gebiedt vrijheid van godsdienst. De manier waarop men het een, dan wel het ander doet, verschilt. Het is de vraag of dat een kwestie van tijd is.

altijd-beleefd
altijd-beleefd8 feb. 2017 - 10:44

het pakketje vrijheid van meningsuiting en vrijheid van religie is inderdaad Nederlands goed, helaas is het pakketje soms gepaard met het pakketje geweld intolerantie en minachting. berichten die oproepen om kinderen van af groep 1 te indoctrineren de stront de tolereren die pakketje 2 met zich meebrengt is goud voor de potentiële wilders stemmer.

1 Reactie
Zandb
Zandb8 feb. 2017 - 16:11

altijd- Nee, dat is kletspraat. De vrijheid van meningsuiting staat absoluut niet gelijk aan de vrijheid om wat men dan "in vrijheid vindt" ook werkelijk te realiseren. Als dat zo was, zou de PVV niet (kunnen) bestaan.

rbakels
rbakels8 feb. 2017 - 10:10

Wilders heeft - helaas - al lang een antwoord: de islam kan geen aanspraak maken op de Vrijheid van Godsdienst omdat die helemaal geen godsdienst is, maar een gevaarlijke, achterlijke politieke ideologie. Enfin, in het burgerschapsonderwijs is juist wel plaats voor Wilders dunkt mij, omdat die pijnlijk duidelijke voorbeelden geeft van hoe het mis kan gaan. Mogelijk wreekt zich hier dat we in Nederland geen algemene grondwettelijke "Freiheit der Lehre" hebben zoals in Duitsland, en politici dus politiek verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de inhoud van het onderwijs. In Nederland is de "academische vrijheid" slechts bij gewone wet geregeld, zodat die makkelijk door de politiek kan worden afgeschaft. Bovendien geldt die slechts voor universiteiten, hogescholen en een beperkt aantal instituten (waarbij het KNMI opvallend ontbreekt: het weerbericht wordt onder politieke verantwoordelijkheid gemaakt!) Als (de opvolger van) Bussemaker toestaat dat Wilders in het onderwijs wordt "behandeld" dan kan die een pittig debat met Wilders tegemoed zien. Het onderwijs in burgerschapskunde schiet inderdaad schromelijk tekort. Om te beginnen zouden de Kamerleden een cursus moeten krijgen, want die snappen geen bal van economie en zelfs juridisch zijn ze maar matig onderlegd, als je bijv. hoort dat VVD-ers de klassieke rechtsstaat met gescheiden machten verwerpen (een Trumpiaanse gedachte). Die eeuwige discussie over "marktwerking" is een pijnlijk voorbeeld hoe weinig politici van economie begrijpen. Marktwerking is echt niet synoniem met "winst mogen maken" (over de rug van zieke mensen, en zo), maar het betekent ook: "verlies mogen maken". De "tucht van de markt" werkt sneller dan conventionele democratie. Aan de andere kant weet elke goede econoom dat markten kunnen falen en de klassieke "onzichtbare hand" soms de verkeerde prikkel geeft. Bij voorbeeld als je een kankerpatiënt de vraag "je geld of je leven" voorlegt.

M4
M48 feb. 2017 - 1:29

Wilders en de PVV plaatsen zich buiten de Nederlandse samenleving en nationale tradities, zij bepleiten immers geloofsvervolging. Deze opmerking van dhr. van der Horst is zeer juist en de vraag dient zich dan automatisch aan, hoe hier mee om te gaan. Vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst horen beiden tot deze tradities, mits ieders verantwoordelijkheid voor de wet etc etc. Wij mogen niet haatzaaien niet uitsluiten/discrimineren enzovoort. Het is in die zin natuurlijk een goede zaak dat dhr. Wilders met zijn minder Marokkanen uitspraak door het openbaar ministerie is aangeklaagd, de volgende vraag is; waarom en ik ben de eerste niet die hem stelt, waarom komt de PVV met deze uitspraak zo gemakkelijk weg. Mijn antwoord luidt (ik hoor graag dat het anders is) dat de seculiere vrijheid van meningsuiting beperkingen kent, die de religieuze vrijheid van meningsuiting niet heeft, dat wringt. Het oproepen tot discriminatie/onderscheid maken op sekse is de seculiere Nederlander niet toegestaan, de religieuze Nederlander wel. De religieuze Nederlander mag in woord en geschrift oproepen tot het invoeren van seksuele apartheid en in eigen kring, daadwerkelijk tot invoering van de scheiding der seksen overgaan. Ook hier zou tegen opgetreden moeten worden, want deze lieden plaatsen zich ook buiten de Nederlandse samenleving.

1 Reactie
Sardar2
Sardar28 feb. 2017 - 8:45

@ M 8 februari 2017 at 02:29 De ideologische en politieke geschil en diversiteit in (wereld)visies en discussies hierover om een ander overtuigen of op andere ideeën brengen IS de “vrijheid van meningsuiting” zelf, mits die geen gevolgen heeft voor het leven en andere rechten van de man of een groep. Want het dagelijks leven en werken zijn niet onderhevig aan ideologieën en meningen maar aan de wetten en regels die boven onze meningen en ideologieën staan. Het haat zaaien en uitsluiten/discrimineren zijn ook geen politieke of ideologische strijd maar middelen om een ander of een groep andere positie en mogelijkheden toepassen dan men voor zichzelf geoorloofd vindt. Het probleem van Nederland en in het algemeen het probleem van huidige democratie (en strafrecht) is dat ouderwetse politieke en ideologische “middelen” als onderdeel van middelen en manieren beschouwd worden die de “vrijheid” (van meningsuiting) moeten waarborgen. Het probleem ligt niet aan de burger maar in de “wet” en aan de bestuurders.

Cinema2
Cinema28 feb. 2017 - 0:51

“Daarom moeten de wetten die het onderwijs verplichten om burgerschapskunde te doceren worden aangescherpt.” Mijn God aub. niet zeg. Wij hebben een grondwet, strafrecht mocht je over de schreef gaan dan is het aan de rechter om de strafmaat te bepalen. Het is niet aan de politiek om te bepalen of ik een "goede" burger ben. Wat te doen met die kindertjes die zakken voor hun goed burgerschap examen? In het gevang gooien Han, een strafkamp wellicht? Of gaan wij die mensen op Rottumerplaat dumpen?. Het is niet aan vadertje staat over hoe ik mijn leven wil inrichten/ hoe ik deze samenleving zie!. Verlangt u wellicht terug naar die goede oude DDR tijd, ik heb nieuws voor u, daar is dit experiment mislukt. Nu ben ik geen historicus, maar weet u wel wat u schrijft hier?. O ter weet, ik acht de kans groot dat de Euro gaat klappen dit jaar. Onze politieke lei(ij)ders zijn massaal tegen de wil van het "volk" ingegaan, DDR praktijken. En zo worden de Barba pappa's (oa de PVV) groot meneer van der Horst.

1 Reactie
Cinema2
Cinema28 feb. 2017 - 2:03

Kleine toevoeging, ik overweeg als oud VVD-er nu op FVD te stemmen, wellicht stem ik ook niet.... Ben ik nu een "foute" import Nederlander Han?. Zal ik slagen voor het burgerschapskunde examen?. Of bent u en de uwen van mening dat dit niet mag?

Sonic2
Sonic27 feb. 2017 - 19:38

Ik heb het boek van Martin Bosma gelezen ( schijnelite van de Valsemunters). Ik lees regelmatig berichten op FB. Ik lees Geenstijl. Overal wordt geredeneerd dat Wilders de grote, sterke man is en dat Wilders wel even orde op zaken zal stellen. De enige omgeving waar halve dictators als Wilders en Trump in gedijen is het decreten circus wat nu het presidentschap van Trump moet voorstellen. Wilders gaat niet in een coalitie zitten om andere mensen werkelijk wat te gunnen, maar het is voor Wilders en na Wilders. De slechte prestaties in zo'n kabinet zijn de schuld van de andere coalitiepartijen. De goede resultaten is het werk van de Blonde "messias". Als de grote blonde dictator zichzelf buiten spel zet dan schreeuwt hij op Twitter dat er een revolte of opstand uitbreekt als Wilders niet mag mee doen. De PVV propagandist Niemoller stelt al dat Wilders moet mee doen, want anders komt er een burgeroorlog. Het is de stijl van dit soort rechtspopulisten en zodra ze enigszins de ruimte hebben dan wordt Nederland onder premier Wilders ook een soort Amerika. Waar de media en de rechters het zwaar te verduren krijgen. Eigenlijk iedereen die aan de andere kant staat. Wilders heeft het over schoon schip maken en dat laat het gevaarlijke ego van de man zien. Net als Trump is hij een narcist pur sang. In Nederland maak je schoon schip met je beweging/ partij( dus nooit een individu) en je doet dat altijd in een coalitie. Ik hoop dat de overige 80% van Nederland eens een streep trekt. Niet dat dictatoriale Nederland van Wilders( de polder Trump). Een streep daar door heen.

1 Reactie
Piet de Geus
Piet de Geus8 feb. 2017 - 3:47

"Wilders gaat niet in een coalitie zitten om andere mensen werkelijk wat te gunnen" Net als Trump is Wilders helemaal niet in staat om in een coalitie te functioneren, omdat hij het dan aflegt: hij is niet in staat tot een gelijkwaardig debat omdat hij daarvoor simpelweg de capaciteiten niet heeft. Dus zullen dat soort sneue mannetjes altijd proberen om een situatie te creëren waarin ze het in hun eentje voor het zeggen hebben. Niet voor niets ziet Trump in 'de elite' van de conservatieve partij net zo'n grote vijand als in de democratische partij. En het is geen toeval dat Wilders een partij voor zichzelf is begonnen waarin hij geen andere leden dan zichzelf toelaat. Zou hij dat wel doen dan zou hij zelfs in dat extreemrechtse populistische kot dat nou niet meteen kwaliteit aantrekt al snel worden ondergesneeuwd door capabeler mensen. Types als Trump en Wilders (en noem al die andere voorbeelden van mannetjes met dictatoriale neigingen maar op) hebben niet voor niets een wereldbeeld dat druipt van de paranoia en het complotdenken: ze weten donders goed dat ze meteen op waarde geklopt worden als ze zich niet afschermen van de buitenwereld en ook maar een spatje meritocratie toelaten. Het echte gevaar van die lieden ligt hem dan ook niet in hun kwaliteiten (de strategische slimheid die hen wordt toegedicht is niets anders dan pure overlevingsstrategie voortkomend uit panische angst) maar in de volgers die ze weten te kweken. Kennelijk is een deel van de bevolking geestelijk niet weerbaar genoeg om hun goedkope praatjes te doorzien en beschikken ze ook niet over de meest basale mensenkennis. Laat staan dat ze snappen wat ze te verliezen hebben als zulke antidemocraten de macht krijgen. En dat is natuurlijk wel wat je de andere partijen moet verwijten: die hebben het ressentiment in bepaalde lagen van de bevolking laten groeien en hebben gefaald bij het een beetje fatsoenlijk socialiseren van die mensen. Hoe lastig dat ook is met onwillige honden.

menage
menage7 feb. 2017 - 18:06

"gezamenlijke basiswaarden en tradities" Wat zijn deze dan? Want veel godsdiensten ondermijnen een beetje de principes die in heb. De gescheidenis heett nooit te maken gehad met open grenzen, internet en selfmoordaanslagen zoals we ze nu kennen. Lees wel, dit is geen normale islamkritiek, meer een constateribg dat veranderednde tijden asnpassingen vragen (niet die van Wilders, daar schiet je niks mee op en kweekt alleen maar nog meer radicalisatie)

1 Reactie
Piet de Geus
Piet de Geus8 feb. 2017 - 4:03

"De gescheidenis heett nooit te maken gehad met open grenzen" De geschiedenis is er nu juist een van eindeloze volksverhuizingen. Als er nou een constante is, dan is het wel dat er continu complete volkeren en bevolkingsgroepen op drift zijn. Nederland is continu overspoeld door mensen van buiten: van de grote volksverhuizingen tot de Spaanse en Portugese joden, Belgen, hugenoten en ga zo maar door. Wat je uit de Nederlandse geschiedenis kunt leren is dat we met name succesvol waren als het (dankzij onze handelsgeest) lukte om die mensen op te nemen en te laten integreren. Zegt de opkomst van de boekdrukkunst je iets? De rol die vluchtelingen als Spinoza speelden tijdens de Verlichting? En de keerzijde zat er ook altijd bij: mensen in nood die bereid waren om werk voor een habbekrats over te nemen om maar te overleven, zoals Duitse dienstertjes die hun Nederlandse soortgenoten uit de markt prezen. Het is nu eenmaal niet altijd alleen maar de elite die op de dool raakt, al zijn hun mogelijkheden om verder te raken dan de buurlanden wel wat groter. Als er nu iets tot onze basiswaarden en tradities behoort, dan is het wel om daar een beetje prudent mee om te gaan en er het beste uit te halen. Zonder zo naïef te zijn om je ogen te sluiten voor de keerzijde en daarmee te dealen.

Sardar2
Sardar27 feb. 2017 - 18:01

De huidige ontoereikendheid van onderwijs heeft hetzelfde conditie als de Nederlandse kunst en cultuur (sector) waarmee de eerste aanval en bezuinigingen van neoliberale (liberaal, populist en pro christelijk) beleid plaats gevonden heeft. Ze zijn allebei niet meer in staat als de producenten van hoogste waarden te fungeren die een maatschappij (natie, volk, umma, kudde enz.) als geheel laat functioneren. Daardoor verdienen ze, volgens neoliberalen, niet hetzelfde investering als voorheen, toen we nog een homogene natie waren. Waarom onze kunst, cultuur, wetenschap en in het algemeen onderwijs in zo’n verval geraakt is, komt natuurlijk als eerste door het vervagen van nationale instituties en opkomst van globalisering. Maar nog belangrijker is de enorme wijzigingen van de burgers en burgerlijke toestanden. He begint van de kloof tussen generaties waardoor de overdracht van tradities (nationalisme) niet meer sluitend is en niet meer werkt of zelfs overbodig is geworden, van samenstelling van bevolking waarin naast een vergrijsd en cultureel niet producerend laag ook migranten generaties zijn die geen erfgoed dragen die een visie op de Nederlandse institutioneel bestaan kan ondersteunen, van geëmancipeerde vrouwen bevolking die hun historisch taken van burgerschap (baren en keuken) neergelegd hebben zonder een institutionele vervanger, … tot (individuele) burger die niet een “wij” of de “ander” maar zichzelf als centrum van autonomie beschouwt, deze zijn allemaal grote wijzigingen die in kunst, cultuur en onderwijs wel hun sporen nagelaten hebben maar de instituties ongewijzigd als last meedragen. Met andere worden de individu en bevolking drastisch gewijzigd is en het onderwijs, zoals andere instituties, met hun traditionele/conventionele taken voldoen niet meer. Daarom raken ze in verval, vaak zonder een perspectief van het ontstaan van een nieuwe en passende instituties. Wat Jet Bussemaker en Sander Dekker met hun brief schetsen is geen nieuwe perspectief maar een reparatie in erfgoed van negende eeuw voor post-global samenleving! De burgerschap, rechtstaat en zelfs de democratie zijn voor de burgers en niet andersom. Juist zij dienen zich aanpassen aan gewijzigde samenleving en niet de burgers die wel degelijk een grote metamorfose meegemaakt hebben. Wilders en andere nationalisten vragen ook hetzelfde maar dan van de staat: terug naar natiestaat! Wat de huidige politiek en de staat niet in staat zijn gebleken op te lossen vragen Jet Bussemaker en Sander van de individuele burger om op te lossen: omgaan met de verschillen en verbinding. De nieuwe burgerschap gaat dan ook over (nieuwe) waarde creaties en een passende sociale ethiek die recht doet aan de ontstane verschillen tot de individuele niveau. Maar het gaat ook over de garantie dat vooruitzichten, zoals duurzaamheid, recycling, milieu, co-creatie, robotisering, virtualiteit en interactie tussen culturen, generaties en leeftijd categorieën (jongeren, werkenden en bejaarden) overeind blijven. Het gaat dus niet over wat we waren geweest maar over wat elk van ons is en kan zijn. Het behoud en overdracht van deze burgerlijke waarden ligt dan ook bij de “staat” en haar instituties. Kortom, wat bij Jet Bussemaker en Sander Dekker gemist wordt is hoe onderwijs van homogene robotvorming kan overstappen naar op persoon gerichte individuele kennis en kunde overdraag systematiek, alvorens de producten daarvan te vragen bindend functioneren, met welke herkomst en achtergrond dat zij ook zouden hebben.

5 Reacties
Piet de Geus
Piet de Geus8 feb. 2017 - 4:16

"Waarom onze kunst, cultuur, wetenschap en in het algemeen onderwijs in zo’n verval geraakt is, komt natuurlijk als eerste door het vervagen van nationale instituties en opkomst van globalisering." Het tegendeel is waar. Waar kunst en cultuur floreren is dat op zijn minst mede te danken aan globalisering. Hetzelfde geldt voor de wetenschap: waar we een woordje meespreken is dat ook te danken aan internationale uitwisselingsprogramma's. En hetzelfde geldt ook al voor onze economie. Bedrijven als ASML doen het zo goed omdat ze hun kenniswerkers van over de hele wereld rekruteren. Het is juist de interactie tussen wat zeg maar eigen is en invloeden van buitenaf waardoor we floreren.

Sardar2
Sardar28 feb. 2017 - 8:15

@ Piet de Geus 8 februari 2017 at 05:16 “Het tegendeel is waar. …dat op zijn minst mede te danken aan globalisering.” Jij spreekt mij niet tegen. Integendeel bevestigt je mijn beweringen! Dat wij mede dankzij globalisering nog iets van betekenis voor het zeggen hebben geeft aan dat intern (nationaal) gerichte kunst, cultuur en interne “consumptie” van wetenschap achteruit is gegaan. Deze is geen kritiek op kunst, cultuur en wetenschappen op zich maar op de hun rol als “vorming-” en “identificatie-” middel voor de (nieuwe) burgerschap. De kunst is meer dan ooit gedemocratiseerd en uit de “elite” positie verdreven, cultuur is meer dan ooit divers geworden en wetenschap is gedwongen een internationaal georiënteerde economie bedienen die ook feitelijk zijn wortels buiten (nationale) grenzen verankerd heeft.

Piet de Geus
Piet de Geus9 feb. 2017 - 3:37

"Jij spreekt mij niet tegen." Zeker wel. Ik ben het niet eens met de rol die jij aan nationalisme toekent. "Dat wij mede dankzij globalisering nog iets van betekenis voor het zeggen hebben geeft aan dat intern (nationaal) gerichte kunst, cultuur en interne “consumptie” van wetenschap achteruit is gegaan. Deze is geen kritiek op kunst, cultuur en wetenschappen op zich maar op de hun rol als “vorming-” en “identificatie-” middel voor de (nieuwe) burgerschap." Jij blijft er maar van uitgaan dat nationalisme een positieve rol speelt bij de vorming van burgerschap. Die rol speelt het (nog niet zo erg lang terug gecreëerde) nationalisme niet en die rol heeft het ook nooit gespeeld. De functie van nationalisme is en blijft er een van uitsluiting: zij horen niet bij ons 'unieke' clubje. Dat is het tegendeel van iets bindends. Wat Nederland werkelijk tot Nederland maakt en dus iets eigens is van onze cultuur is dat we (dankzij onze zogenaamde handelsgeest maar vooral ook omdat we een klein landje zijn dat op zich geen grote machtsfactor is en ook al omdat we bijvoorbeeld geen dominante roomse cultuur of iets dergelijks hebben maar vanouds vrij pluriform zijn) maar dat we over het algemeen redelijk open staan om onze ideeën in te ruilen voor betere. Dat tegendeel van nationalisme of een equivalent ervan dat het 'eigene' afschermt van de boze buitenwereld bepaalt overigens het succes van iedere cultuur. De Romeinen waren eeuwenlang succesvol omdat ze elementen van andere culturen incorporeerden: van die van de oude Grieken tot die van overwonnen volkeren. Toen ze daarmee stopten en decadent werden was het einde oefening. Hetzelfde geldt ook voor de islam: die kende een bloeiperiode toen ze zich laafden aan dezelfde oude Grieken en alle andere kennis die ze zich eigen konden maken, wederom inclusief die van overwonnen volkeren. Zodra ze daarmee stopten werd de islam regressief en een groot tranendal. Het is het openstellen dat voor vooruitgang zorgt en niet het afsluiten. En nationalisme is een vorm van uitsluiten, net als het vast hangen aan een religie of ideologie. Wie zich daaraan vast moet klampen is juist degene die onzeker is over zijn eigenheid: alleen dan ben je doodsbenauwd om die bij het minste of geringste kwijt te raken.

Sardar2
Sardar210 feb. 2017 - 13:21

@ Piet de Geus 9 februari 2017 at 04:37 Bedankt voor je mooi en verdiepende betoog, waarmee ik grotendeels alleen eens kan zijn, behalve waar jij bijna vergeet dat de staat nog steeds een natiestaat is waarvan enkel de nationalisme haar ideologie kan zijn. Ook ik ken aan nationalisme geen positieve rol toe. Nationalisme was enkel positief en verbindend toen de samenleving manieren zocht om de liberale streven gestalte te geven. Daarna nationalisme natuurlijk uitsluitend heeft gewerkt, welke met intensiviteit in internationale betrekkingen alleen maar als obstakel fungeerde. Dat de huidig populisme sterk nationalistisch gericht is terwijl haar oorsprong in globalisering ligt, komt door wat zij pogen te behouden; de natiestaat en nationale identiteit, zoals toen internationalisering en globalisering nog ondenkbaar waren. Met kritiek op “kunst, cultuur, wetenschap en in het algemeen onderwijs” of met “vorming en identificatie” verwacht ik geen positieve rol van nationalisme daarin. Wilders en PVV aantonen welke soort “cultuur” zo’n nationalisme teweegbrengt. De enige juiste verwachting van huidige kunst, cultuur, wetenschap, vorming en identificatie is toekomstgerichtheid en internationalisatie, niet in hun doelen maar in hun uitgangspunten.

Piet de Geus
Piet de Geus11 feb. 2017 - 1:58

"Nationalisme was enkel positief en verbindend toen de samenleving manieren zocht om de liberale streven gestalte te geven." Historisch gezien is dat niet juist. De natiestaten en nationalisme zijn (nog niet zo lang geleden overigens) gecreëerd om eenheid tot stand te brengen onder de bevolking van een bepaald machtsgebied, wat er overigens niet zelden nog een van koningen was. Zie hoe er bijvoorbeeld een werkelijkheid en eenheid rond je Oranjes is gecreëerd. Zo'n kunstmatige eenheid (want dat is wat toevallig binnen de landsgrenzen valt) kan alleen bestaan bij gratie van een verscherpte tegenstelling tussen de onzen en de hunnen. Zonder een externe vijand (of zonder alles van buiten als vijand te zien) kun je niet zo'n kunstmatige eenheid tot stand brengen.

de Haas
de Haas7 feb. 2017 - 16:51

De vergelijking van IS is eerder die met neonazistische groeperingen. Als je met recht de vergelijking wilt stellen en Wilders' PVV vanwege diens standpunten buiten de orde verklaren dan staan aan de andere kant veel meer de gemiddelde Islam en de moslims die eveneens sterk uitsluitende opvattingen hebben t.a.v. groepen mensen vanwege b.v. hun sekse en seksuele geaardheid.

1 Reactie
Zandb
Zandb8 feb. 2017 - 8:23

De Haas: U maakt een denkfout of u denkt fout. De PVV is een politieke ideologie. Daarom zijn dan ook niet zo zeer de standpunten "buiten de orde zijn" maar dat er daadwerkelijk wordt gestreefd naar een verwezenlijking van die standpunten; dat is het waarom de PVV zich "buiten de orde" plaatst. Het zal u in dit verband dan ook vast niet ontgaan zijn, dat in principe - zeg ik met nadruk, want de praktijk leert anders, wat overigens pas nu de islam zijn rol opeist, ineens een probleem is - Nederland nu juist daarom een scheiding van kerk en staat kent. I.t.t. een (politieke) ideologie MOGEN de "buiten de orde zijnde standpunten van een religie" niet ALGEMEEN worden opgelegd aan wie zich dat niet wil laten opleggen!

Brave Hendrik3
Brave Hendrik37 feb. 2017 - 16:18

Als ik het woord 'burgerschap' hoor dan moet ik boeren van onbehagen. Zeker als dat woord uit de mond van een VVD'er komt .Elke VVD'er is, als-ie al niet uit de zelfkant komt, immers een proleet die hypocriet is tot in zijn navel. Een VVD'er viert het leed dat vrijemarkteconomie heet, met de daarbij behorende kinder- en slavenarbeid. Een VVD'er is een socialist voor de rijken. Er wordt gezegd dat er een strijd gaande is tussen de neoliberalen en de neonationalisten. Maar dat is slechts een gevecht voor de bühne. Het werkelijke doel van deze tweestrijd (twee die samen strijden, niet tegen elkaar) is absolute hegemonie. En alles wat ook maar in de verste verte riekt naar anti-islamisme is daarbij welkom. (Soms heb ik heimwee naar de tijd toen de IRA en de RAF dood en verderf zaaiden, wat was de wereld overzichtelijk toen, in die tijd dat niemand nog ingeburgerd was.).. De VVD zou in kleine groepjes moeten worden gesplitst, en de teflonlaag zou moeten worden afgebroken, opdat de VVD'ers zouden leren wat tolerantie is en solidariteit en menselijkheid. En Geert is hoe dan ook primair en secundair een VVD'er.

1 Reactie
Minoes2
Minoes29 feb. 2017 - 6:49

Ik geniet vaak van je reacties!

RoBru
RoBru7 feb. 2017 - 16:13

"Ook Wilders en de PVV plaatsen zich buiten de Nederlandse samenleving en de nationale tradities. Zij bepleiten immers openlijk geloofsvervolging". Een geloof is vergelijkbaar met een politieke of ideologische overtuiging. De staat hoort zich hier neutraal op te stellen. Geen bescherming, maar ook geen vervolging. Maar als een geloofsovertuiging die op gespannen voet staat met "Nederlandse waarden" geuit en beleefd moet kunnen worden, geldt dat natuurlijk ook voor het ideeëngoed van Wilders en de PVV. "Het sluiten van moskeeën en islamitische scholen, het verbieden van de koran zijn onnederlandse praktijken die niets te maken hebben met onze gezamenlijke basiswaarden en tradities, met wat wij collectief van onze vaderlandse geschiedenis geleerd hebben". Veel van wat er staat in de koran, en van wat er gezegd wordt in moskeeën en islamitische scholen, heeft niets te maken met wat wij collectief van onze vaderlandse geschiedenis geleerd hebben. Zolang er niet tot geweld wordt opgeroepen is sluiten niet aan de orde. Verbieden van boeken is überhaupt onzin. Mensen die (het uiten van) ideeën willen verbieden omdat ze immoreel of gevaarlijk zijn hebben raar weinig vertrouwen in het verstand van mensen.

Supersmurf
Supersmurf7 feb. 2017 - 15:33

Ook Wilders en de PVV plaatsen zich buiten de Nederlandse samenleving en de nationale tradities. Zij bepleiten immers openlijk geloofsvervolging. Het sluiten van moskeeën en islamitische scholen, het verbieden van de koran zijn on-Nederlandse praktijken die niets te maken hebben met onze gezamenlijke basiswaarden en tradities, met wat wij collectief van onze vaderlandse geschiedenis geleerd hebben. Dus on Nederlands? Denk er maar eens over na voordat u gaat stemmen. Dat u boos bent op het huidige belijd begrijp ik,maar daarom als reactie hierop de PVV te stemmen? Bezien uw zelf, zonder PVV is het ook mogelijk een regering te vormen die wel ons welzijn vertegenwoordigd. Ook wij zijn als bewoners/kiezers medeverantwoordelijk, praat eens met elkaar als buren, ja heb begrip voor elkaar, leef niet langer op een eiland. Wij zijn de politiek,zonder ons is er geen politiek. Oké het luisteren naar u/wij kiezers is ook niet waar wij op zitten te wachten. Blijft list en bedrog.

poeslief
poeslief7 feb. 2017 - 15:25

@HanvdHorst “Daarom moeten de wetten die het onderwijs verplichten om burgerschapskunde te doceren worden aangescherpt.” Ahum?! Dus het is mis gegaan in NL omdat voorheen niemand een cursus heeft gehad om burger te zijn…….vast en zeker door een (voormalig) academisch studentje verzonnen. En als er onvoldoendes op school gehaald worden, jongeren voor dit onderwerp op hun examen een onvoldoende halen? Direct deze onverlaten uit de burgerij verwijderen en hen voor die geweldige burgers wat nuttige taken laten verrichten….. Dus onze staatsdienaren bepalen welke van de kiezers goed genoeg zijn om deel te mogen nemen aan de maatschappij en verkiezingen……..volgens een lid van het politbureau. “De brief benadrukt dat instellingen voor onderwijs deze waarden en principes niet alleen moeten doceren maar ook in hun gedrag tonen. Het beleid en de onderlinge omgang dienen doordesemd te zijn van tolerantie, democratische waarden, naar elkaar luisteren en elkaar de ruimte geven. De school is een oefenplaats voor burgerschap.” Tolerant en democratisch Stalinisme? Je bent verplicht om door de overheid neergelegde maatstaven na te leven, anders ben je ongeschikt als burger = vreselijk tolerant en mega democratisch verzinsel van een dienaar v/d Staat, geen deelnemer! “De gemeenschappelijke basis van onze samenleving wordt gevormd door de principes van de democratische rechtsstaat, zoals bijvoorbeeld vastgelegd in de Nederlandse Grondwet.” Volgens Edith was er voor het jaar 1917 (mannen) en het jaar 1919 (vrouwen) geen samenleving en waren er geen principes binnen die niet bestaande samenleving…….. Edith’s big bang theorie… Wat is nu eigenlijk nog het verschil tussen Edith en Geert? Hun uitgangswaarden? Geert misbruikt zijn democratische rechten om andersdenkenden (o.a. Islamieten) te demoniseren en uit te schakelen. Edith misbruikt haar democratische rechten om een andersdenkende als Geert W. te demoniseren en uit te schakelen…. Vraag me telkens meer en meer af welke politicus nog ten volle beseft dat een democratie als allerlaatste draait om politici.

Cliff Clavin
Cliff Clavin7 feb. 2017 - 15:08

Dat Wilders en de zijnen zich buiten de samenleving plaatsen, dat is een open deur. Wilders kan niet als een serieus politicus beschouwd worden. Hij belazert zijn eigen kiezers aan de lopende band. Hij kent geen enkel elementair fatsoen, en is karakterologisch verwant aan Donald Trump (en Erdogan, en Putin, en Le Pen, en Farage, de heer Duterte laat ik even buiten staan, die schiet me te veel). Maar wij bespreken hier een ingewikkelde zaak. Da'esh (v/h IS, vv/h Isis) is een produkt van Westers imperialisme; moslims zijn het niet, al noemen ze zich zo. Die club bestaat uit desperado's, dieven, verslaafden, verkrachters, folteraars, en moordenaars. Gelukkig kunnen die bij mensen in het westen op beperkte sympathie rekenen. Anders is het gesteld met de PVV. Die club vooral uit lieden met fascistoïde neigingen, en fascisten. Die hebben ongezonde obsessies met totalitair bestuur, met de religie van 1.500.000.000 planeetgenoten, met scheldpartijen en heftig handgemeen, met mictie in brievenbussen, met de bèta-versie van Photoshop v1.0, met de NSB, en met pepperspray. Helaas kan deze vereniging van 1 chef en diens onderdanen rekenen op aanzienlijke waardering in Nederland; dat opperhoofd heeft ook nog een paar vriendjes in het Große Baußenland. De mannelijke aanhangers van opgemelde gezelligheidsverenigingen hebben mentale problemen waar het vrouwen en hun seksualiteit aangaat - tot een liefdevolle en tedere vriendschap met het andere geslacht zijn ze niet in staat. ------- Dit alles in acht genomen kan men noch van de zelfverklaarde islamisten (i.e. patiënten), noch van de PVV'ers (i.e. andere patiënten) redelijkerwijs verwachten dat zij goed burgerschap kunnen betonen. ------- Dan nog deze niet onbelangrijke observaties: de heer Sander Dekker vertegenwoordigt een partij die zeer dicht aanschuurt tegen de PVV, en die ook bij het stemmen over allerhande wetsvoorstellen unisono klinkt met die dappere vrijheidsstrijders. de heer Sander Dekker heeft frequent laten blijken dat hij niets opheeft met von Humboldts rijke gedachtegoed inzake het hoger onderwijs. Sterker nog: in het wereldbeeld van Dekker komen gerijpte academici met gezonde twijfel in het geheel niet voor. Hij streeft immer naar opleidingen welke gediplomeerden afleveren die geheel conform de wensen van het bedrijfsleven genormaliseerd zijn; het profijtbeginsel staat voorop, en volgzaamheid is een deugd. Carrièrekundig gesproken zijn diegenen in het voordeel, die hun Master's cum fraude behaalden. De sleuteleigenschap heet: 'sluw'. ------- Dit totaalbeeld wordt weldenkende mensen regelmatig te veel. Het wordt hen droef te moede. Ze dromen dan wel van een samenleving zonder PVV, IS, en VVD.

remmerik2
remmerik27 feb. 2017 - 15:06

'Tussen de regels door schemert het verlangen naar een gedeelde en door de overheid gepredikte moraal als antwoord op bedreigingen van onze samenleving' Verlangen = angst En omdat we bang zijn willen we regie, omdat we bang zijn dat kinderen uit zichzelf geen (voor ons wenselijke) moraal zullen ontwikkelen. Alle goede bedoelingen ten spijt, want ik vind veel bedoelingen enorm goed, want de brief zwelgt van paternalisme en autoriteit. Kinderen moet je de oorlog verklaren, je moet met ze sparren, je moet ze weerstand geven, ze moeten op hun bek gaan, je moet ze de vrijheid geven om hun eigen stommiteiten te begaan maar je moet ze vooral nooit aan je eigen absolute wijsheid onderwerpen, want dat is de derde loot van dezelfde stam. Angst zou plaats moeten maken voor vertrouwen. P.S. de bedoelingen zouden pas echt impact hebben als de vrijheid van religie beperkt zou worden tot het zelfbeschikkingsrecht van het individu. Want ik kan mij voorstellen dat een kind behoorlijk schizofreen kan worden wanneer je van thuis mee krijgt dat je thuis zo en zo moet geloven terwijl je op school meekrijgt dat je het recht hebt om over jezelf te beschikken.

Altijd Hier
Altijd Hier7 feb. 2017 - 14:48

Om het risico van de strawman to ontwijken, zou het prettig zijn om te beginnen met een bronvermelding aangaande de claims van Wilders waar dit stukje op steunt. Ik kan namelijk ook zo snel geen quote vinden dat Wilders, bijvoorbeeld, alle moskeeen zou willen sluiten. Wél dat een heleboel mensen, uit verwachte hoek, _claimen_ dat Wilders dat wil doen. Angstpolitiek beheerst het debat, maar van welke kant die het hardst bedreven wordt, is nog maar heel erg de vraag!

1 Reactie
Hanvander Horst
Hanvander Horst7 feb. 2017 - 17:57

Lees zijn programma. Het is maar 1 a4

Johan eldert
Johan eldert7 feb. 2017 - 14:24

Ik weet niet of het er nog is maar dit soort zaken werden vroeger besproken en bediscussieerd tijdens Maatschappijleer. Ik had toen nog een echte CPN'er voor de klas staan. dat leverde geheid prachtige discussie op, maar daardoor uiterst leerzaam. Dus misschien dat weer verplicht invoeren vanaf lagere school, middelbaar en hoger onderwijs.

hphilippens
hphilippens7 feb. 2017 - 14:06

Ach, op dat ministerie hebben ze nooit in het programma van maatschappijleer gekeken. De vakbekwame deskundigen zijn op dat ministerie eruit gegooid. En Dekker en Bussemaker hebben ook geen idee. Hoog tijd dat daar weer mensen met kennis van zaken het roer overnemen.