Joop

Goed boeren doe je niet met gif

  •    •  
20-06-2018
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
ANP-57966782
Als de chemische wapens (pesticiden en kunstmest) op het land niet meer effectief zijn, gaan we weer vertrouwen op de kracht van de natuur
Goed nieuws. Volgens een onderzoek van dagblad Trouw wil 90 procent van de Nederlandse boeren en boerinnen hun manier van werken veranderen. Minder intensieve landbouw en veeteelt, stoppen met het gebruik van pesticiden en biologische producten als eindresultaat.
Deze mannen en vrouwen, die met hun neus op de door kunstmest steeds verder uitgeputte en door pesticide vergiftigde grond staan, laten via de kwaliteitskrant hun stem horen. Het is geen tikfout: negentig procent! En goddank hebben we ook nog eens een boerendochter die minister is en getuige haar uitspraken absoluut niet tot de tien procent achterblijvers behoort.
Komt het dan toch nog goed met de politiek? Vandaag meldde de Volkskrant dat Nederland als een van de eerste landen (na Engeland) met een klimaatwet komt. Het plan is om in 2050 de uitstoot van CO2 90% te reduceren gerekend met het niveau van 1990. We zouden dan geen kernenergie, kolen, olie en gas meer mogen gebruiken.
Visie in Den Haag, ook dat is reden voor champagne.
Nu zullen sceptici wellicht opmerken dat de fossiele brandstof in 2050 allang op is en het dus niet meer dan noodzaak is dat we een dergelijke wet aannemen. En weten de boeren dat hun verziekte grond binnenkort steeds minder op gaat brengen. Dat de consument niet langer vergiftigde producten wil. Maar dat is nu eenmaal wat er gebeurt in de wereldeconomie.
De wet van vraag en aanbod. Pas als de fossiele brandstof te duur wordt of op is kan die worden vervangen voor schone bronnen als wind, zon en aardwarmte. Als de chemische wapens (pesticiden en kunstmest) op het land niet meer effectief zijn, gaan we weer vertrouwen op de kracht van de natuur.
Is dat erg? Nee, de kernvraag is of we de tijd nog hebben. Met olie kun je ook andere dingen doen die meer duurzaam zijn, in plaats van het te verbranden, dus het is dom om het allemaal op te maken. En nog 32 jaar doorgaan met CO2 uitstoten is ook absurd in een wereld waar we nu al dekens over gletsjers gaan trekken om de smelt te vertragen (Rhone-gletsjer in Zwitserland, zie de foto). Net zo stom als onze minderen en onszelf vergiftigen met bespoten groenten en vlees dat stijf staat van de antibiotica.
Het is tijd voor radicale veranderingen bij boeren, burgers en ook de buitenlui van de politiek.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (3)

adriek
adriek21 jun. 2018 - 12:35

Vraag en aanbod: zolang de consument in de supermarkt voor de goedkoopste groente met het mooiste uiterlijk gaat legt de bioboer het af tegen de boer-met-gifspuit. Stop met de schuld bij de boer (die nauwelijks keus heeft) of de politiek (die door Monsanto lobbbyisten gestuurd wordt) leggen, maar steek de hand in eigen boezem.

Hiltermann
Hiltermann21 jun. 2018 - 6:47

Boeren zijn door wijlen onze landgenoot gek gemaakt om de productie van hun bedrijven op te voeren door roofbouw te plegen op hun landerijen. Mansholt was in de EEG belast met het landbouwbeleid. Ruim 45 jaar geleden was ik bij twee boeren, vader en zoon, in Friesland die deze vorm van bedrijfsvoering niet toepasten. Zij behaalden een lagere opbrengst met minder koeien maar hadden ook veel minder kosten. Hun grasland bevatte een grotere variëteit aan grassoorten, het hooi was van beter kwaliteit. Mooie schone sloten zonder resten van kunstmest. De buurman, die het Mansholt concept volgde, had grote hoeveelheden kunstmest nodig en veel geïmporteerd krachtvoer uit Zuid Amerika. Die opgevoerde productie leidde tot enorme melk en boter overschotten. Aan het einde van zijn leven gaf Mansholt toe dat de opgevoerde productie geen goed idee was.

HM van der Meulen
HM van der Meulen20 jun. 2018 - 18:01

Als het kalf verdronken is dempt men de put, dat is nu eenmaal wat er gebeurt in de wereldeconomie. De wet van vraag en aanbod. Is dat erg? Natuurlijk is dat erg, want het laat zien hoe "de wet van vraag en aanbod" een rationele -democratische- besluitvorming in de weg staat Tenslotte is die kritiek niet nieuw: Rachel Carson schreef "Silent Spring" al ergens in de jaren '50 en op zijn laatst werd in 1968 al grootscheeps publiekelijk gemaakt waar onze manier van produceren en consumeren wel toe moet leiden. Maar ja, de wet van vraag en aanbod, nietwaar? Het is tijd voor radicale veranderingen, dat is duidelijk. Maar de grote vraag is hoe die veranderingen vorm gegeven gaan worden."De kernvraag is of we de tijd nog hebben", volgens de schrijver van dit stukje. Die vraag is gemakkelijk te beantwoorden: NEE! De kernvraag of je de schade wel effectief kunt beperken binnen het kader van het huidige economische stelsel, waar je elk stukje terrein zult moeten bevechten middels het gevecht tegen de bierkaai: het winstoogmerk en het marktbeginsel. Temeer daar de politieke beslissingen die door de politiek worden genomen nog steeds gericht zijn op het tegendeel: lees - ‘CETA-handelsakkoord met Canada is historische vergissing’ - https://www.mo.be/opinie/ceta-handelsakkoord-is-een-historische-vergissing?utm_campaign=daily&utm_medium=newsletter&utm_source=email Fons profileert zich keer op keer als kampioen van de vrome wensen. .