Joop

Gilly Emanuels en institutioneel racisme in Nederland

  •  
11-02-2019
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
82 keer bekeken
  •  
hilversum
Een vrouw die zich in haar uppie moest verdedigen tegen poepgooiend en ‘kankernegerin’-schreeuwend tuig krijgt een taakstraf van 120 uur tegen zich geëist.
In 2005 reed een Nederlandse vrouw een 19-jarige tasjesdief dood. Eigen schuld, dikke bult vonden velen. Ongeacht dat de mevrouw ergens een familie een jong leven had ontnomen, kreeg ze een magere taakstraf van 180 uur. Iets vergelijkbaars gebeurde er in 2014, toen een juwelier uit Deurne zelfs niet werd vervolgd voor het doodschieten van welgeteld twee overvallers. Wederom vond men: eigen schuld, dikke bult. Dat dergelijke daden kunnen resulteren in de dood werd door velen als moreel acceptabel gezien.
Racistisch tuig Verassend is het dan ook dat een Surinaams-Nederlandse onderneemster afgelopen week 120 uur taakstraf tegen zich geëist kreeg voor het zich verdedigen tegen een groep racistische straatjongens die haar niet alleen dagelijks intimideerden, maar het zelfs zo bont maakten dat ze haar mooie ijstent heeft moeten sluiten. Een hardwerkende vrouw die haar droom heeft moeten opgeven omdat racistisch tuig een zwarte vrouw het licht niet in de ogen gunt.
U leest dat goed. Het doodschieten van twee overvallers garandeert vrijspraak, het doodrijden van een tasjesdief resulteert in 180 uur taakstraf. Maar een zwarte vrouw die haar tent moet sluiten en zich in haar uppie op straat met een dweil heeft moet verdedigen tegen een overmacht aan poepgooiend en ‘kankernegerin’-schreeuwend tuig zou een taakstraf van 120 uur moeten ondergaan.
Geen racisme Als klap op de vuurpijl, vond het OM dat er geen sprake was van racisme want de jongens riepen woorden als ‘kankerneger’, ‘kankerzwarte’ en ‘kankeraap’, en die waren immers aan een individu gericht, niet aan een groep. Het wordt steeds gekker, moslims haten is geen racisme want religie is geen ras, Marokkanen haten is geen racisme want nationaliteit is geen ras, en nu zou kankerzwarte geen racisme zijn want ‘gericht aan een individu’? Kijk, racisme bestaat dus gewoon niet! Probleem opgelost, zo doen we dat in Nederland!
Laat dat even bezinken.
Je zou bijna gaan denken dat het pure onkunde is. Maar dat is het niet. Integendeel, dit is een weloverwogen besluit van het OM om een zwarte vrouw die getreiterd wordt door mannetjes uit de meerderheidsgroep eens goed te laten voelen wie hier de baas zijn. Nadat ze tijden lang is getreiterd, haar zaak moest sluiten en een hels strafrechtelijk proces moest ondergaan, willen deze mensen haar ongegeneerd een trap na geven: ‘op je plek’. Afijn, geprivilegieerde heren en dames die vanuit het corps linearecta doorstromen tot in het holst van de macht, zijn wel vaker gezegend met een volledig gebrek aan empathie voor het plebs, niewaar?
Gilly Emanuels vertelde hoe de politie de jongens niet aan de tand heeft gevoeld en dat een van de daders zelfs bij de koninklijke marechaussee wilde gaan werken. ‘Elk nadeel heb zijn voordeel’, zei Johan Cruijff. Mevrouw Emanuels drukt ons in ieder geval met de neus op de feiten: dat alledaags racisme in Nederland helaas ook institutioneel is.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (114)

L.Brusselman
L.Brusselman12 feb. 2019 - 10:29

Dat het OM volkomen van de pot gerukt is moge duidelijk zijn,en dat beperkt zich helaas niet alleen tot deze zaak

Auslander
Auslander12 feb. 2019 - 10:07

Ik denk de rechtszaak van Gilly Emanuels niet direct met het racisme maar met de werking van witte privilege te maken heeft. Hoewel haar rechtszaak n.a.v. het racisme tot stand kwam, toch zij wordt door OM en in rechtbank van gelijke behandeling uitgesloten. Het maakt ook in principe niet uit of deze onrecht in verband gebracht wordt met het beschermen van racistisch tuig of het monopolie van overheid in handhaving. In hoog geïndividualiseerde maatschappij fungeert (eigen) racisme en privileges (tegen de ander) strikt individueel. Buiten politiek om, wie nog op zoek is om in Nederland Institutioneel racisme en witte privilege in zijn groepsvorm te traceren is uiterst naïef, of een hypocriet of een racist. Binnen de context van institutioneel racisme en witte privilege die de Nederland (mede) vormgeeft de enige van belang zijnde groepsvorm is de witte identiteit van de meerderheid. Wie deze identiteit (een van de meerderheid oftewel een wit) hem/haar niet gegund wordt is gewoon onderhevig aan raciale uitsluiting (van gelijkheid en gelijke behandeling). Met andere woorden de eigen “witte identiteit” en de “anders zijn” van de niet wit, de basis is voor het functioneren van institutioneel racisme en voortbestaan van de witte privilege in Nederland. Daarom de multiculti-beleid trachtte een andere soort (gemengde) natie begrip teweegbrengen zonder aantasten van de witte meerderheidsidentiteit. Het middel daarvoor was assimilatie, oftewel het ontkennen van het bestaan van andere identiteiten (Turk, Marokkaans, Moslim enz. kortom diversiteit in identiteit van Nederlanders). Heel kort samengevat; het bestaan van racisme komt niet door (de aanwezigheid) van de “ander(en)” maar zit ingebakken in hoe officieel de identiteit van de meerderheid in elkaar zit. De hoofd kenmerk van deze identiteitsuitleg is het ontkennen van diversiteit (kleur, etnisch, religieus, gender, etc.) door onthouden van gelijkheid en gelijke behandeling van wie buiten de meerderheid geplaatst wordt. De meeste efficiënte middel voor zo’n behandeling is profilering van de minderheden. De officiële (maar ook de private en publieke) instanties passen deze profilering in praktijk toe. Zonder deze constructie de (institutionele) werking van racisme en witte privileges kan enkel dictatoriaal of met wapen opgelegd worden.

18 Reacties
phulshof
phulshof12 feb. 2019 - 12:58

Kunt u mij uitleggen hoe zwaar het witte privilege volgens u weegt ten op zichte van alle andere vormen van privilege, zoals geslacht, gender, sexuele geaardheid, gezondheid, rijkdom, aantrekkelijkheid, intelligentie, charisma, lengte, gewicht, leefomgeving, ouders, land van herkomst, land van wonen, etc? Kunt u mij tevens uitleggen waar volgens u de grens ligt tussen racisme en wit privilege (of zoals u hier zelf aan aangeeft: meerderheidsprivilege)?

Auslander
Auslander12 feb. 2019 - 18:38

@ phulshof “witte privilege” en “alle andere vormen van privilege” Het verschil ligt in het feit dat “alle andere vormen van privilege” gerelateerd zijn aan bestaande menselijke individuele of sociale verschillen, terwijl de rassen bestaan niet. Dus de gerelateerde privileges van de eersten zijn wel verdiende rechten, terwijl de tweede (voor)rechten zijn ten nadele van hen die niet behoren tot “eigen ras”. Het racisme en de witte privilege zijn een en hetzelfde belichaming van raciale verklaring van identiteiten. Het eerste treft de “ander” waar de “eigen ras” de voordelen oogst.

phulshof
phulshof12 feb. 2019 - 20:34

Het is mij niet duidelijk waarom u de andere vormen van privilege ziet als "verdiende rechten". Wat heb ik gedaan om mijn geslacht of mijn intelligentie te verdienen? Waarom zou ik daar wel de vruchten van mogen plukken, maar niet van mijn "lidmaatschap" van de populatiemeerderheid, een "privilege" wat ik kwijt kan raken zodra ik emigreer? Ik ben absoluut tegen racisme en sexisme, maar het is me niet helemaal duidelijk wat u als oplossing ziet (behalve strijd tegen duidelijk aanwijsbaar racisme) voor de problemen veroorzaakt door "white privilege". Ik blijf het derhalve ook een vage term vinden, die voornamelijk gebruikt lijkt te worden om mensen een schuldgevoel aan te praten voor problemen waar zij niet voor verantwoordelijk zijn.

Auslander
Auslander13 feb. 2019 - 7:53

@ phulshof De “verdiende rechten” is geen waardeoordeel, maar ik geef aan dat het feitelijke ergens op (arbeiders, vrouwen, homoseksuelen, kapitalisten enz.) gebaseerd is die degelijk bestaat, ras niet. En de “oplossing” is er al: diversiteit van de bevolking. Alleen de witte meerderheid hanteert deze niet als uitgangsbasis om zich te identificeren en de maatschappij te runnen, maar verklaart deze diversiteit als bedreiging voor haar (voor)rechten. Bovendien wat dient bestreden te worden is racisme en niet privileges. De witte privilege zijn gewoon de “baten” van racisme tegen wie niet als wit beschouwd wordt!

phulshof
phulshof13 feb. 2019 - 9:45

Ik denk dat wat wij benoemen als racisme niet direct gebaseerd is op ras, maar op kenmerken als huidskleur, land van herkomst, geloof, etc. Dat zijn identificeerbare zaken die op dat vlak mijns inziens weinig verschillen van bijvoorbeeld lengte. Op basis van vooroordelen wordt daar, terecht of onterecht, door mensen vaak een waardeoordeel aan gekoppeld. De bestrijding daarvan moet, wederom mijns inziens, gefocused zijn op het onterecht benadelen van mensen op basis van die kenmerken. Ik vind het bijvoorbeeld onacceptabel dat mensen op basis van hun achternaam wel of niet worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Ik vind het echter ook onacceptabel dat mensen op basis van hun geslacht wel of niet in aanmerking zouden mogen komen voor een baan en waar het vroeger acceptabel was om banen enkel voor mannen aan te bieden lijkt het nu acceptabel te zijn om banen enkel voor vrouwen of PoCs aan te bieden. Ik vind beiden onacceptabel. Mensen horen gelijke kansen te krijgen, ongeacht hun "ras", geslacht of sexuele geaardheid. Als white privilege an sich niet het probleem vormt, dan zou ik mensen ook aanraden om het in plaats daarvan over racisme te hebben. De term wordt namelijk te vaak door mensen gebruikt om te proberen anderen met een schuldgevoel op te zadelen en ik heb gemerkt dat dat zelden tot nooit de beste methode is om mensen aan de juiste zijde van racismebestrijding te krijgen. Sterker nog: ik heb nog nooit iemand positief zien reageren op de term.

Auslander
Auslander13 feb. 2019 - 15:52

@ phulshof “identificeerbare zaken” Jij gebruikt gangbare (officiële) definitie van racistische discriminatie waarin enkel de identificeerbaarheid van gediscrimineerde de uitgangspunt is. Zo’n benadering suggereert dat de identiteit van gediscrimineerde racisme veroorzaakt. De (politieke) racisten gebruiken ook hetzelfde criteria om hun eigen racisme “legaliseren”. Terwijl het anders ligt. Het is juist de identificatie van eigen groep die bepaalt of de behandeling van voor ons de “ander” racistisch is of niet, ongeacht welke identificeerbare bestaan ze leiden. Een groep die zich raciaal identificeert is gewoon racist. Als de leden van zo’n groep met beroep op wat voor hun “eigen” is de rest behandelen doen ze niks anders dan een “ander” raciaal discrimineren en eigen “rechten” voorop plaatsen (privilege). Behalve de witte naties ken ik weinig groepen die zich raciaal identificeren. En zij stammen overwegend allemaal uit koloniale tijdperk. Deze naties identificeren zich nog steeds als de witte naties. Dit is de bron van hedendaagse racisme. Dat is ook de reden van onwil bij de witte overheid en witte politiek om niks te doen om de rechten van de niet witte migranten tegen de witte racisme beschermen en gelijke behandeling te waarborgen.

phulshof
phulshof13 feb. 2019 - 18:49

Ik vind dat nogal sterke aantijgingen. Waaruit maakt u op dat de witte overheid en witte politiek niks doen om de rechten van de niet witte migranten tegen de witte racisten te beschermen en gelijke behandeling te waarborgen? Kunt u aantonen hoe dat precies structureel gebeurt binnen de Nederlandse samenleving?

Auslander
Auslander13 feb. 2019 - 22:22

@ phulshof “nogal sterke aantijgingen” Sterker dan generaties lang raciale discriminatie tegen migranten waarvan bijna geen vervolging of bestraffing te vinden zijn? Waarom wilt u weten “hoe” dat gebeurt? Of wilt u dat ik het (voor u in waarneembare vorm) aantoon? Waarom moet ik die moeite nemen? U gelooft toch niet dat het (zoals migranten het verstaan) bestaat? Zolang de meerderheid van Nederland zich niet met diversiteit als de basis van burgerij maar met haar witte verleden identificeert, en daarmee alle anderen uitsluit, blijft ook de wit racisme onder de bevolking en in alle officiële structuren intact. (Wilt u achterhalen hoe institutioneel racisme werk? Neem de moeite en zoek het op internet.)

phulshof
phulshof14 feb. 2019 - 8:14

Het lijkt mij dat als u de bewering doet, het ook aan u is om de waarheid van deze bewering aan te tonen. Het is niet aan mij om het internet af te zoeken of ik ergens bewijsvoering voor uw standpunt kan vinden. Ik geloof zeer zeker wel dat racisme, ook binnen de Nederlandse samenleving, nog steeds bestaat en bestreden moet worden. Waar ik niet in geloof is het idee dat dit in het systeem ingebakken zit. Als u dat wel vindt en wil dat er wat aan gedaan wordt, dan is het aan u om dit aan te tonen. Daarnaast geloof ik ook zeker dat er voordelen kleven aan het behoren tot de meerderheidsgroep van een bevolking. Dat geldt in praktisch ieder land; in Japan sta ik ook enigzins buiten de maatschappij. Wat ik echter niet duidelijk krijg en ook u lijkt daar geen antwoord op te hebben, is hoe deze voordelen opwegen tegen andere aangeboren voordelen. Dat beeld is namelijk noodzakelijk om middelen te vinden om eerlijke kansen voor iedereen te creëren. Anders benadeel je namelijk bewust 1 groep ten opzichte van een andere.

Libertain
Libertain14 feb. 2019 - 9:19

@Auslander, precies in het midden geraakt. Burgers als @phulshof behoren tot een uitverkoren elitair white privilege groepje die jarenlang proberen de bestaande situatie te ontkenen oftewel te doen alsof de institutionele discrminatie in ons land niet bestaat, maw steeds om de hete brij blijven lopen omdat ze eigen belang bij hebben.

phulshof
phulshof14 feb. 2019 - 12:48

@Libertain, Ook voor u geldt: als u beschuldigingen wenst te uiten, dan zult u die moeten onderbouwen met feiten. Anders leg ik die namelijk net zo makkelijk weer naast me neer en datzelfde geldt voor vele anderen. Hoe vaker u blijft gooien met vage begrippen als "white privilege" zonder deze concreet te maken, hoe minder mensen genegen zijn om hier naar te luisteren. Dat lijkt mij in een democratie vrij contraproductief.

Auslander
Auslander14 feb. 2019 - 14:27

@ phulshof Ik heb een hekel aan een mentaliteit dat van wat niet bestaat eigen geloof maakt. Daar rond omheen verdoe ik mijn tijd en energie niet. U vroeg mij om aan te tonen hoe dat werkt en niet of zoiets wel (of niet) bestaat. Anders had ik ook de moeite niet genomen om u naar internet te verwijzen. Het soort racisme waarin u in haar bestaan gelooft (wat moge het ook zijn) bestaat gewoon niet of uiterst marginaal en van geen belang is. Deze standpunt van mij wordt ook door de wet en strafrecht bevestigt. Want in afgelopen decennia er amper vervolging en bestraffing van de gevolgen van dat “officieel” aangekaart racisme plaatsgevonden is. Of de overheid treed er erg laf tegen dit soort criminaliteit (wat ik zelf niet in gelooft). Ook vind ik dat overgroot deel van autochtonen niet raciaal discrimineren, in ieder geval ze niet over zo’n bewustzijn van raciale handeling beschikken. Dan blijft de enige mogelijkheid over: de mensen doen mee in een systematiek waarin raciale bewustzijn als norm verwerkt is en zij voeren het klakkeloos uit. Zoals wat u doet; geloven dat er altijd een afgebakende “meerderheidsgroep” bestaat waarin de deelname van Auslander zeker uitgesloten is. Wat een raciaal geloof.

Auslander
Auslander14 feb. 2019 - 14:32

@ Libertain Klopt. Hij zegt ook met duidelijke worden dat hij tot een “meerderheidsgroep” behoort waarmee hij in Japan zal uitgesloten worden, precies zoals zij in Nederland mensen zoals Auslander uitsluiten van gelijke rechten en gelijke behandeling. Volgens hem doodnormale gang van zaken.

phulshof
phulshof14 feb. 2019 - 19:52

Ik lees enkel een hoop ongefundeerde beledigingen, deels aan mijn adres. Zonder onderbouwing leg ik die dus naast mij neer. Dat er in het onderbewuste van mensen een hang naar groepscultuur is is uit de psychologie bekend; die groepsindeling kan langs allerlei grenzen getrokken worden, waaronder huidskleur. Ik heb reeds meerdere malen duidelijk aangegeven dat racisme ook in Nederland nog voorkomt. Daarnaast heb ik aangegeven dat er voordelen zitten aan het deel uitmaken van een meerderheidsgroep. Ik heb echter sterke twijfels dat die voordelen sterker zijn dan de voordelen van andere groepen waar iemand toe kan behoren. Om echter maar eens een paar uitersten te pakken: ik denk dat de kinderen van Obama een eenvoudiger leven gehad hebben (en voor de boeg hebben) dan de gemiddelde blanke man in de Schilderswijk. Om derhalve alles op te hangen aan "white privilege" vind ik niet bevorderend voor de discussie. Natuurlijk is het extra vervelend als je langs meerdere scheidslijnen aan het korste eind trekt. Naast de aanpak van racisme is het derhalve belangrijk dat mensen die buiten de boot vallen weer aan wal geholpen worden. Op dat punt denk ik dat je het vele malen slechter kunt treffen dan wonen in Nederland, zelfs als "Auslander". Uiteraard zijn er nog veel dingen te verbeteren, maar ik zou graag van u willen weten welke bestaande samenleving, nu of in het verleden, het (veel) beter doet/deed dan het Nederland van nu.

Auslander
Auslander15 feb. 2019 - 7:47

@ phulshof Je herhaalt jezelf zonder ergens op te reageren. Onkunde of onwil?

Libertain
Libertain15 feb. 2019 - 12:01

@Auslander, die @phulshof gebruikt heel veel worden om in wezen te verhullen dat hij prinicpieel niets te zeggen heeft, behalve dat hij een hekel heeft aan mensen die de bestaande status quo onder vraag stellen, daarom heb ik een enkel vraag voor hem: @phulshof, wat is de bedoeling en wat is de daadwerkelijke strekking van Artikel1 uit de Nederlandse Grondwet?

Auslander
Auslander15 feb. 2019 - 13:04

@ Libertain Als @phulshof je beantwoordt zal hij niet tot de conclusie komen dat deze Artikel1 eigenlijk niet gehandhaafd wordt, met name door de overheid. Want @phulshof ontkent niet dat de migranten en gekleurde burgers racistisch gediscrimineerd worden. De rest van wat hij schrijft is bedoeld om de strijd tegen deze feiten (willen) stoppen! Status quo dus.

phulshof
phulshof15 feb. 2019 - 14:16

Onwil, omdat u weigert uw aantijgingen concreet te maken. Ik heb u beiden reeds gezegd dat als u bepaalde beweringen doet, zoals dat Artikel 1 niet gehandhaafd wordt door de overheid, u deze moet staven met bewijzen. Met vage beschuldigingen dat racisme in het systeem ingebouwd zit kan ik niets. Het feit dat racisme ook binnen Nederland voorkomt is geen bewijs dat het gaat om institutioneel racisme; die bewijslast ligt bij u. Ik heb geen problemen met vragen over de status quo; wel met ongefundeerde aantijgingen. Met betrekking tot uw vraag: die zal ik beantwoorden zodra u antwoord heeft gegeven op mijn vragen over welke bestaande maatschappij (nu of in het verleden) we als lichtend voorbeeld zouden kunnen nemen en hoe verschillende privileges zich in uw ogen tot elkaar verhouden.

Peterrr2
Peterrr212 feb. 2019 - 10:04

Beste redactie van Joop.nl. Waarom is tot twee keer toe een reactie van mij niet geplaatst waarin ik meld dat de vrouw die in 2005 de jongen doodreed van Surinaams-Nederlandse afkomst is? Doen jullie dat omdat daarmee het 'bewijs' van Karim Bettache onderuit gehaald wordt? Ik snap hier werkelijk niets van. Ook las ik een andere reactie die dit ook meldde en die is nu ineens verdwenen. Dat jullie modereren op taalgebruik enz. dat snap ik. Maar als er inhoudelijke informatie komt dat aantoont dat een schrijver aantoonbaar onjuiste informatie geeft, dan mag je dat toch niet weglaten? Dit vind ik nog erger dan censuur. Ik vind jullie idealisme heel mooi, maar blijf dan aub wel bij de feiten die bekend zijn. Ga dat niet manipuleren door informatie bewust weg te houden.

Grietje Genot
Grietje Genot12 feb. 2019 - 8:35

Yes, dit pas naadloos in de trend. Racisme is geïnstitutionaliseerd; - of beter: geïnternaliseerd. (Aan de mooiweerpraters en wegkijkers van PVV-huize kunnen we schouderophalend voorbijgaan). Zo ook premier Rutte die tegen een Turkse demonstrant gilde die nagenoeg hetzelfde had gezegd: "pleur zelf op, man". Hij wel, de Turk niet. Zolang er aan het slachtoffer een allochtoon 'smetje' kleeft, kunnen alle remmen los. En wee de gebeente wie gewag maakt van racisme! In alle toonaarden, hoort u?. In alle toonaarden.

2 Reacties
WatVroegerLinksWas
WatVroegerLinksWas12 feb. 2019 - 12:37

Zo zwart/wit is het allemaal niet. Althans ik hoop van niet, voor mijn eigen gemoedsrust. Neem een vergelijkbaar voorbeeld: Vorig jaar heeft de rechtbank een groepje "allochtonen" (uw woorden) met een taakstrafje naar huis gestuurd nadat ze voor de lol twee "roomblanke" homomannen blijvend letsel hadden geslagen in Arnhem. Dit heeft mij toen flink aangegrepen. Maar dien ik die veel te lichte straf dan ook te zien als geïnstitutionaliseerde homofobie? Of als "omgekeerd" racisme zelfs, geïnstitutionaliseerd of niet, zegt u het maar.

Grietje Genot
Grietje Genot12 feb. 2019 - 14:08

Alle voorbeelden zijn op verschillende wijzen hetzelfde;- of andersom. Of, om het duidelijker te formuleren: bij onvergelijkbare zaken zijn er altijd uitzonderingen die de regel bevestigen. Of, nog anders: in een propaganda-oorlog speelt de (quasi-)logica altijd de tweede viool.

[verwijderd]
[verwijderd]12 feb. 2019 - 6:47

--- Dit bericht is verwijderd —

4 Reacties
Jacob2
Jacob212 feb. 2019 - 7:41

Een terugkerend thema bij deze schrijver. Appels met peren vergelijken, en daar dan bewijs inzien voor allerlei misstanden. In dit geval weer een mooie misser, beetje jammer voor een universitair docent.

Libertain
Libertain12 feb. 2019 - 8:26

("Klagen daarover is van geen enkele waarde voor mevrouw Emanuels..") Onjuist. Het hele gang van zaken bewijst enkel dat ons land niet in staat is de meest opvallende en kenmerkende probleem van de institutionele racisme daadwerkelijk aan te pakken. Begrijp ik dat klagen tegen racisme staat je gewoon tegen, heeft de EU doch rechtsorganen die ook onpartijdig, in tegenstelling tot de aanpak in ons land, over deze kwestie zouden kunnen oordelen. Dit zou je gerust moeten stellen, of niet?

Henk Joh
Henk Joh12 feb. 2019 - 11:22

Als ik kijk naar wat mevrouw Emanuels is overkomen, ben ik direct al geneigd om alles wat haar steun geeft, wat begrip voor haar gevoel geeft, goed te keuren. Alleen zie ik dat de schrijver een conclusie maakt op beelden en niet op feiten. Het selectief shoppen werkt daarin niet mee. Het OM kan fouten maken, maar van een besluit om te discrimineren lijkt me geen enkele blijk te geven. Jammer dat de bewijslast "omgekeerd wordt". Er wordt gediscrimineerd tot het tegendeel wordt bewezen?! Daarnaast ben ik benieuwd wat uiteindelijk de rechter zegt.

phulshof
phulshof12 feb. 2019 - 13:00

@Libertain, Welke vorm van institutioneel racisme ziet u precies in deze zaak dan?

HM van der Meulen
HM van der Meulen12 feb. 2019 - 3:27

Er is nog geen crowdfunding begonnen, maar dat is begrijpelijk, want het gaat tenslotte niet om Blokkeerfriezen. -

4 Reacties
Peterrr2
Peterrr212 feb. 2019 - 8:29

Wat let je om dat zelf op te starten? Teveel moeite?

Libertain
Libertain12 feb. 2019 - 8:31

Vertrouw ik dat dit element zal ook 's een keertje op gang komen, net als in het geval van Christophe Dettinger, de gitane boxer die de door de politie gearresteerd werd in Frankrijk omdat hij een vrouw tegen politiegweld beschermde. Het grappige is dat vervolgens zijn crowdfunfing werd onder druk van bovenop gestopt omdat je mag geen fund oprichten voor het aftuigen van de politie, wel van de burgers.

DanielleDefoe
DanielleDefoe12 feb. 2019 - 8:44

Die was er wel en u hebt dus duidelijk niet gedoneerd. Het doel van 5000 euro voor juridische steun is ook ruim gehaald. https://www.doneeractie.nl/gerechtigheid-voor-gillyon-emanuels/-27639

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon12 feb. 2019 - 8:48

Het ontbreken van een crowdfund-initiatief zegt niets over de mate van support en sympathie voor Mw Emanuels. Zelfs op "Geenstijl" was er overwegend bijval voor deze dame.

JohnVKR
JohnVKR12 feb. 2019 - 0:28

Dit was een reactie op @Abel hieronder.

Hanvander Horst
Hanvander Horst11 feb. 2019 - 23:41

De rechter heeft nog niet gesproken. Mijn laatste hoop is op hem gevestigd. Anders is er tegen dit stuk met deze voorbeelden niets in te brengen.

2 Reacties
Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon12 feb. 2019 - 7:24

Dus als de rechter de euvele moed heeft om mw Emanuels toch een werkstraf op te leggen [wat voor mij persoonlijk overigens niet zou hoeven te gebeuren] is dit het bewijs dat "institutioneel racisme" manifest aanwezig is bij Justitie en onze samenleving? Han, ik had jou hoger ingeschat.

Libertain
Libertain12 feb. 2019 - 8:34

Jawel, burgerlijk protest tegen institutioneel racisme. Kijk naar de VS waar dat vaak gebeurd is.

Jansen5
Jansen511 feb. 2019 - 19:46

Niet goed geïnformeerd? Die mevrouw was van Surinaamse afkomst. Het zijn mensen met verschillende afkomst, dat wel, maar beiden geen Nederlandse achtergrond. Ik denk een verkeerd voorbeeld genomen? Of begrijp ik iets niet goed? https://www.nrc.nl/nieuws/2008/03/11/wie-wordt-bestolen-moet-zich-toch-beheersen-11501392-a387959

5 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst11 feb. 2019 - 23:42

En verder? Wat wil je hiermee zeggen?

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon12 feb. 2019 - 6:24

De auteur slaat met zijn bewijsvoering de plank flink mis, dit ontkracht zijn toch al krakkemikkige onderbouwing van vermeende institutioneel racistische elementen bij Justitie.

Libertain
Libertain12 feb. 2019 - 8:36

@Gadfly, ben je bekend met de zuiver Nederlandse notie voor "ethnisch profileren"?

Peterrr2
Peterrr212 feb. 2019 - 10:06

Han, dat is toch duidelijk. Als je voorbeelden wil geven over zogenaamd institutioneel racisme en je komt dan met een Surinaams-Nederlandse vrouw die een Marokkaans-Nederlandse man doodrijdt. Dan kun je heel veel zeggen over de strafmaat daarna, maar niet dat dit een vorm van racisme is.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon12 feb. 2019 - 10:19

@ Libertain Daar ben ik uiteraard mee bekend. Het kabinet heeft bij mijn weten maatregelen afgekondigd die een einde zouden moeten maken aan vormen van gerichte "staande houdingen". M.a.w., dit wordt niet meer getolereerd.

ton14024
ton1402411 feb. 2019 - 19:35

Mag je van slachtofferschap spreken, als er geen of amper een poging is gedaan, je eraan te onttrekken?

3 Reacties
Libertain
Libertain12 feb. 2019 - 8:38

Dit precies deed mevrouw Emmanuels in haar wanhoop en dit precies wordt haar verweten waardoor zij aangeklaagd is.

ton14024
ton1402412 feb. 2019 - 10:28

L. Onzin, zij deed alles om zich te verdedigen, hij niet.

ton14024
ton1402412 feb. 2019 - 10:41

Vergis je niet, in deze zaak is zij de dader en hij het slachtoffer. Dat wij daar anders over denken doet even niet ter zake.

OlavM
OlavM11 feb. 2019 - 18:05

Dat doodrijden van die tasjesdief in 2005 en het doodschieten van die overvallers in 2014 herinner ik me nog goed. (In beide gevallen heb ik destijds stevige discussies gevoerd over het niet vervolgen van de verdachten). De automobiliste in 2005 werd oorspronkelijk in het geheel niet vervolgd, maar pas na een “artikel 12-procedure” namens de ouders van de gedode jongen, waarin het Gerechtshof het OM beval alsnog tot strafvervolging over te gaan, als ik het me goed herinner! […..dat alledaags racisme in Nederland helaas ook institutioneel is.] Helaas waar, blijkt herhaaldelijk. Alleen geldt dit zeker niet individueel voor alle leden van de politiemacht en het Openbaar Ministerie, laat staan voor alle rechters. Deze nuancering moet uitdrukkelijk worden aangebracht.

2 Reacties
Zakenpief
Zakenpief11 feb. 2019 - 19:39

@Olav, Bij de juwelierszaak was idd sprake van een artikel 12-procedure. Bij de tasjesdief duurde het politieonderzoek dusdanig lang dat de familie toen heeft gedreigd met een dergelijke procedure. Het is echter niet zover gekomen, het OM heeft uiteindelijk zelf de mevrouw aangeklaagd. Maar ik kan me voorstellen dat je je het anders herinnert.

OlavM
OlavM13 feb. 2019 - 1:05

@ Zakenpief: OK, dank voor je correctie.

Mr Ed
Mr Ed11 feb. 2019 - 17:45

Misschien kan er ook nog speciale melding worden gemaakt van burgemeester Broertjes (PvdA), dapper strijder tegen PVV en extreem-rechts, die geen enkele actie ondernomen heeft in deze zaak. En deze zaak is ook voor de wanhoopsdaad van mevrouw Emanuels al uitgebreid in het nieuws geweest, zelfs op een site als Geenstijl.

2 Reacties
JohnVKR
JohnVKR12 feb. 2019 - 0:24

Broertjes houdt er dan ook racistische denkbeelden op na, bleek ondanks mede na het overstappen van een SP-gemeenteraadslid naar BIJ1. Dat de gemeente Hilversum onder leiding van Broertjes willens en wetens niets heeft gedaan om Gilly Emanuels te helpen, is dan ook goed verklaarbaar. Een burgemeester die het racisme van zijn politie en inwoners goedkeurt moet per direct worden weggestuurd.

Libertain
Libertain12 feb. 2019 - 9:18

("Een burgemeester die het racisme van zijn politie en inwoners goedkeurt moet per direct worden weggestuurd.") Door wie? De burgemeesters krijgen nog steeds "van bovenop" hun meritair-elitaire te werkinstelling. In dit opzicht lopen we ver achter de ontwikkelde Europese democratieën waar de burgemeesters door algemene democratische verkiezingen worden gekozen. Onze maatschappij heeft derhalve nog lange weg door te lopen om op het niveau van het rest te kunnen komen.

Ozon
Ozon11 feb. 2019 - 17:43

“Het doodschieten van twee overvallers garandeert vrijspraak” Werkelijk van de pot gepleurde onzin. Het heeft 1) lang geduurd voordat die beslissing viel; 2) de overvallers waren gewapend op het moment van overval en dreigden de juwelier dood te schieten 3) er zijn beelden die de gebeurtenissen bevestigen 4) juwelier is wel vervolgd voor illegaal wapenbezit. En ja, zelfverdediging mag, dus als iemand jou wil neerschieten, mag je jezelf verdedigen. Je mag NIET achter een dader aangaan en deze dan neerschieten. Ik kan me helemaal voorstellen dat de mevrouw van de ijssalon gefrustreerd is door het tuig; ik kan me ook levendig voorstellen dat dat resulteert in het te lijf gaan van (vermeende) daders, maar als je wil vergelijken, vergelijk dan wel op juiste wijze i.p.v. onjuist geframe!

Hiltermann
Hiltermann11 feb. 2019 - 17:13

De materie beroert velen. Laten we niet vergeten dat er in dit stadium nog slechts sprake is van de eis van het OM. Wat de rechter beslist is een andere zaak. Het OM overvraagt niet zelden. Het komt ook regelmatig voor dat er geen strafoplegging plaats vindt ondanks de eis van het OM.

madbako
madbako11 feb. 2019 - 17:04

Het doodschieten van twee overvallers garandeert vrijspraak, het doodrijden van een tasjesdief resulteert in 180 uur taakstraf. Het sarcasme wat hier vanaf druipt is menigeen hieronder ontgaan.

3 Reacties
Ozon
Ozon11 feb. 2019 - 19:21

Het is mij ontgaan; kan niet zeggen dat ik de indruk heb dat het sarcastisch was. Ik denk dat het vrij serieus bedoeld was om te zeggen dat als je maar “wit” bent je met van alles “wegkomt”.

Libertain
Libertain12 feb. 2019 - 9:21

Ja dus?

DanielleDefoe
DanielleDefoe12 feb. 2019 - 9:26

Als het sarcasme was heb ik het ook niet opgepikt en op basis van eerdere stukken neig ik tot Ozon's conclusie. Verder zijn de opgevoerde casussen wellicht niet te vergelijken. Ik ben geen jurist.

Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart11 feb. 2019 - 16:28

Aansprekende voorbeelden. Mitch Henriquez was d'r ook zo een. Als 't slachtoffer maar een kleurtje heeft dan ben je als dader spekkoper en hoe je niet eens te schrikken om vrij te komen; de slachtoffers kunnen, ondanks een keur aan bewijzen, praten als Brugman. Het racisme is ingeburgerd, het zij zo, de samenleving is er van top tot teen mee doordesemd -; hoor het bulderen: het recht praten wat krom is is oorverdovend

4 Reacties
Superfrits
Superfrits11 feb. 2019 - 17:08

Die Blokkeerfriezen werden anders ook zwaar gestraft hoor.

Paul250371
Paul25037111 feb. 2019 - 21:30

Die blokkeerfriezen zijn terroristen, althans, als ze hetzelfde hadden gedaan als ze moslims waren. Nu worden ze door jou en de rechts eeh rest van telegraafduknederland als helden gezien.

phulshof
phulshof12 feb. 2019 - 8:01

@Paul, Als Pegida een demonstratie mocht houden bij een moslim kinderfeest en hun bus was tegengehouden door verontruste moslimouders had ik niet anders gereageerd. Laat jonge kinderen buiten je politieke demonstratiebehoeftes. Daarnaast stem ik al mijn hele volwassen leven op linkse partijen, dus dat staat hier los van.

Paul250371
Paul25037112 feb. 2019 - 10:27

pholsof Daar heb je gelijk in

Zakenpief
Zakenpief11 feb. 2019 - 15:55

Karim, je begint nu echt door te slaan. Die vrijspraak betrof een gewapende overval op een juwelierszaak waar sprake was van noodweer. En de eis tegen die mevrouw die de tasjesdief doodreed was 30 maanden onvoorwaardelijke celstraf wegens doodslag. Dat is andere koek dan de eis tegen mevrouw Emanuels. Het is echt te idioot voor woorden om deze zaken met elkaar te gaan vergelijken. Als je al een vergelijking wilt maken, vergelijk het dan met de treitervloggers uit Zaandam: geen vervolging. Als institutioneel racisme echt zo prevalent zou zijn bij het OM, was dat vast anders afgelopen. Er is niemand wiens gevoel van gerechtigheid niet is aangetast, maar het OM heeft weinig keuze dan over te gaan tot vervolging. Het is aan de rechter om de zaak in de juiste context te plaatsen.

5 Reacties
Zakenpief
Zakenpief11 feb. 2019 - 16:13

Ik heb nog even de richtlijn strafvordering voor toebrengen licht letsel met een slag- of stootwapen voor een first offender opgezocht: Taakstraf van 120 uur. https://www.om.nl/@88304/richtlijn-4c/ Het is aan de rechter om de verzachtende omstandigheden mee te nemen in de uitspraak.

Hiltermann
Hiltermann11 feb. 2019 - 17:04

Het OM heeft voldoende mogelijkheden om niet te vervolgen. Daar kan de aangever tegen mevrouw Emanuels weer tegen protesteren en een artikel 12 procedure tegen starten. Je komt vrij snel op het terrein van noodweer en noodweer exces. Dat is juridisch geen harde materie. Het kan alle kanten uitgaan. Een overvaller met een vuurwapen loopt de kans dat er op hem geschoten wordt tijdens een overval. Wordt hij dodelijk getroffen dan is de kans op verweer door de nabestaanden niet erg groot. Onder die omstandigheden wordt er door de politie ook gericht geschoten om de overvaller uit te schakelen. De gevolgen voor de vrouw die haar tasjesdief doodreed waren desastreus. Ze raakte haar goede baan kwijt, haar gezondheid had er onder te lijden. Wat er voor straf werd opgelegd staat me niet bij. De andere gevolgen waren zeer ernstig. Noodweer en noodweer zijn juridisch zeer lastig aan te tonen ondanks uitgebreide jurisprudentie.

Zakenpief
Zakenpief11 feb. 2019 - 19:31

@Hiltermann, Je hebt gelijk, er blijkt zoiets als tardief exces in de tweede graad te bestaan. Noodweer lijkt me idd een nogal grijs gebied. De directe aanleiding was een gegooide mandarijn. Is noodweer dan van toepassing? Ik kan me best voorstellen dat het OM de zaak bij de rechter voorlegt. https://nl.wikipedia.org/wiki/Noodweerexces

Libertain
Libertain12 feb. 2019 - 9:25

@Hiltermann, ("Onder die omstandigheden wordt er door de politie ook gericht geschoten om de overvaller uit te schakelen.") Je mag de taken van de politie niet op jezelf nemen. Dan is het strafbaar, dit legt het auteur uit, daarom mag je niet in dit vergelijken. Indien jij moeglijk gelijk zou hebben, zouden we meteen de viugilantes-groepjes tegen racisme kunnen oprichten.

Libertain
Libertain12 feb. 2019 - 9:27

....mogelijk.......vigilantes-groepjes.....enz..

Elias Unique
Elias Unique11 feb. 2019 - 15:38

"Het doodschieten van twee overvallers garandeert vrijspraak" Echt? Of kwam de rechtbank in dit specifieke geval tot de uitspraak dat de vrouw niet terecht hoefde te staan. Omdat de overvallers gewapend waren, meteen de confrontatie aangingen en buitensporig veel geweld gebruikten. Een betoog opstellen over rechtsongelijkheid of institutioneel racisme wordt zoveel sterker als je goede voorbeelden neemt. Dit is erg zwak.

michellekepen
michellekepen11 feb. 2019 - 15:34

"Het doodschieten van twee overvallers garandeert vrijspraak" De uitspraak dat het doodschieten van overvallers gegarandeerd tot vrijspraak leidt, is wel heel kort door de bocht. De auteur refereert hierbij aan de zaak van juwelier Goldies in Deurne. Deze zaak was echt uitzonderlijk: het OM stelde dat er sprake was van noodweer, ondanks de twee dodelijke slachtoffers. Later bevestigde het Hof deze beslissing van OM, in de door de familie van de overvallers ingestelde artikel 12sv procedure. Wat ook uitzonderlijk aan deze zaak was, is dat er zowel (beveiligings)camerabeelden als gelijktijdige geluidsopnamen (112) beschikbaar waren van het gebeuren. Zodat OM (en later het Hof) zich en heel goed beeld konden vormen van de gebeurtenissen. De vrouw schoot in totaal vier maal, waarvan twee dodelijke schoten. De vrouw heeft tevens een blind schot, door een gesloten(!) deur, afgevuurd. Ook had zij een kogel door de arm van haar eigen man geschoten. Ter illustratie van de stress- en noodsituatie waarin de vrouw zich bevond. art. 12 procedure: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-s-Hertogenbosch/Nieuws/Paginas/Juweliersvrouw-uit-Deurne-hoeft-niet-strafrechtelijk-vervolgd-te-worden.aspx

Cave Canem
Cave Canem11 feb. 2019 - 14:55

Die taakstraf voor die mevrouw is te krankzinnig voor woorden, maar in de verste verte gaan bewijs voor achterliggend institutioneel racisme. Ik acht het moreel afbladderende OM tegenwoordig meer dan in staat eenzelfde straf even goed voor een blanke “dader” uit te spreken.

4 Reacties
Karingin
Karingin11 feb. 2019 - 17:52

En dat die scheldwoorden niet racistisch worden geacht vind je ook normaal?

Cave Canem
Cave Canem11 feb. 2019 - 19:14

@Beweer ik dat dan? Heb je nog meer van dat soort idiote insinuaties in petto?

Zakenpief
Zakenpief11 feb. 2019 - 20:23

@Karingin, Er zijn 2 artikelen in de wet die hier van toepassing kunnen zijn: Artikel 266: eenvoudige belediging 1. Elke opzettelijke belediging die niet het karakter van smaad of smaadschrift draagt, wordt als 'eenvoudige belediging' gezien. Straf: ten hoogste drie maanden cel of een geldboete van de tweede categorie (met een maximum van 4.050 euro). en Discriminatie Discriminatie is strafbaar gesteld in artikel 137c van het Wetboek van Strafrecht: Artikel 137c: 1. Hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend uitlaat over een groep mensen wegens ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid, of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap. Straf: ten hoogste een jaar cel of een geldboete van de derde categorie. Zoals Karim al zegt, de wet maakt onderscheid of het een individu of een groep betreft.

HM van der Meulen
HM van der Meulen11 feb. 2019 - 23:16

Karingin - Het is toch duidelijk dat Cave Canem bedoelt dat witte mensen ook regelmatig worden uitgescholden voor ‘kankerneger’, ‘kankerzwarte’ en ‘kankeraap’ en dat er daarom geen sprake kan zijn van racisme.

msj_meijerink
msj_meijerink11 feb. 2019 - 14:31

Gelukkig is de inmiddels 19-jarige geen marechaussee meer. Het OM moet zich een klein beetje heel erg schamen en ook een taakstraf krijgen: helpen op Lampedusa! (op eigen kosten!)

Norsemen
Norsemen11 feb. 2019 - 14:31

Bizar verhaal dit. Wilders zal wel trots zijn op z'n knokploeg.

10 Reacties
phulshof
phulshof11 feb. 2019 - 15:36

Nee, voor de verandering niet. PVV Kamerlid Gidi Markuszower wilde al in maart 2018 dat het OM de vervolging tegen mevrouw Emanuels zou stoppen en heeft daarover destijds kamervragen gesteld.

Norsemen
Norsemen11 feb. 2019 - 16:46

phulshof, dat verhaal is nog bizarder

Ozon
Ozon11 feb. 2019 - 19:30

Norsemen Zo bizar lijkt dat me niet. https://m.gooieneemlander.nl/cnt/dmf20180926_29637398/pvv-staak-vervolging-bazin-perronnetje?utm_source=google&utm_medium=organic

Norsemen
Norsemen11 feb. 2019 - 21:17

Ozon, een probleem tussen een niet blanke en dom racistisch tuig en de PVV neemt het op voor eerst genoemde. Het is blijkbaar zo maar dit is toch niet te geloven.

michellekepen
michellekepen12 feb. 2019 - 0:36

@Norsemen, U maakt er een Wilders-knokploeg van. Geconfronteerd met informatie die dit volstrekt logenstraft, blijft u zich verbazen. En niet geloven. Zou het kunnen zijn dat uw visie gewoon niet overeenkomt met de werkelijkheid? En dat u er nogal wat moeite mee heeft om uw beeld aan te passen? Het is bijvoorbeeld mogelijk, zeg ik u voorzichtig, dat Wilders meer voor law-and-order staat, dan de door u genoemde tegenstelling niet-blanke versus blank. Bovendien, wanneer u kennis zou hebben van de NL gemeenschap met Surinaamse roots, dan zou u weten dat daar aardig wat PVV-stemmers onder zitten. En niet alleen onder het Hindoestaanse deel.

Norsemen
Norsemen12 feb. 2019 - 11:42

Michel, De PVV verdedigen, jij durft.

michellekepen
michellekepen12 feb. 2019 - 17:40

@Norsemen, PVV aan het verdedigen? Ik meen dat uw aannames niet stroken met de werkelijkheid. Maar i.p.v. uw aannames aan te passen, blijft u zich verbazen over de praktijk. En gelooft u deze praktijk niet, zoals u zelf stelt. Voor de zekerheid verstrek ik u nog wat andere, voor u ongetwijfeld nieuwe, informatie. Hoop dat u er wat mee kan. Maar gezien het niet verder komen dan 'PVV verdedigen', schat ik die kans laag.

Norsemen
Norsemen13 feb. 2019 - 11:01

Michel Begrijpend lezen heb je als het goed is ooit gehad. Lees nogmaals de zin "Het is blijkbaar zo maar dit is toch niet te geloven" Rest de vraag wie er terecht het meest verrast is. Ik, omdat ik niet verwacht dat de PVV het in een ruzie tussen een PVV aanhanger en een niet blanke opneemt voor de niet blanke. Jij, omdat jij verrast bent dat ik zo over de PVV denk.

michellekepen
michellekepen14 feb. 2019 - 13:14

Van Wilders knokploeg (wat dus nergens op gebaseerd bleek te zijn), afdwalen naar de vraag wie het meest verrast is...... Ik ben in ieder geval totaal niet verrast, want: ik ken u niet, noch ben ik bekend met uw schrijfsels.

Norsemen
Norsemen15 feb. 2019 - 9:52

Michel Goed om te horen dat je niet verrast bent dat mensen de PVV een foute partij vinden. Lijkt me ook vrij logisch dat je dat niet verassend vindt.

Miranda Sare
Miranda Sare11 feb. 2019 - 14:30

Ik had het niet beter kunnen verwoorden. Dank hiervoor heer Bettache.

rvb2
rvb211 feb. 2019 - 14:23

De politie is er niet voor mensen. Als je fiets gestolen wordt weigeren ze dat te onderzoeken, maar voor lichtcontrole (al 3x dit kalenderjaar) kunnen ze wel tientallen agenten vrijmaken. En dan durven die overbetaalde agenten nog te zeuren dat ze te weinig geld krijgen.

2 Reacties
Hiltermann
Hiltermann11 feb. 2019 - 17:49

Dat is toch niet zo moeilijk. Fietsendieven opsporen levert niets op. Fietsers controleren op deugdelijke verlichting tikt lekker aan. Zal wel iets van 20 euro per niet werkende verlichting zijn. Fietsers kunnen zich al jaren alles veroorloven. Stoplichten negeren, geen richting aangeven, geen verlichting voeren. De automobilist is altijd het haasje wanneer hij fietsers of voetgangers tegenover zich vindt in het verkeer. Ieder verkeersslachtoffer is er een te veel. Laat dat duidelijk zijn. De achteloosheid waarmee veel fietsers zich in het verkeer begeven is een andere zaak.

kweenie2
kweenie212 feb. 2019 - 12:57

Of als je het vanuit een ander perspectief bekijkt: een fietsendief is een vermogensdelict. Een fietser die van zijn fiets wordt gereden en sterft omdat hij geen licht op had is vele malen erger. Dat is een mensenleven. Ik was me vroeger voordat ik auto reed ook nooit bewust van hoe slecht zichtbaar je bent als fietser zonder licht. Nu ga ik als ik fiets in het donker zeker niet meer zonder licht de straat op. Veel te gevaarlijk.

Franceska Maloni
Franceska Maloni11 feb. 2019 - 14:16

Goed geschreven. Klopt als een bus. Gênante vertoning daar bij t OM.

Jonkheer
Jonkheer 11 feb. 2019 - 14:07

Ik heb je betoog gelezen. En daarna nog een keer. En toen nog een laatste keer. "Dit is een weloverwogen besluit van het OM om een zwarte vrouw die getreiterd wordt door mannetjes uit de meerderheidsgroep eens goed te laten voelen wie hier de baas zijn." Karim, ik ben onthutst. Je stellingname riekt naar een complottheorie. Begrijp me niet verkeerd: Ook ik verbaas mij regelmatig aan de onbegrijpelijkheid van het recht. Over strafmaten. En vrijspraken. Argumenten. En vervolgingen. Maar dat hier een een OvJ de superioriteit van een blanke mannen over de rug een donkere vrouw wil etaleren? Dat geloof je toch zelf niet? Hoop ik. Echt. Ik merk dat ik mij in toenemende mate stoor aan dit soort "non-white-privilage", waarbij alles wat blank is, met (op zijn best) enorm veel wantrouwen en opgekropte woede wordt bejegend. Bah!

6 Reacties
stokkickhuysen
stokkickhuysen11 feb. 2019 - 15:04

Bespreek de feiten eens, als je white privilege niet wil zien. Ga je niet de hele tijd zitten verbazen over het feit dat mensen aanstoot nemen aan het racisme in Nederland. En daar ben je dan onthutst over. Het gaat over een onderneemster met een kleurtje die haar winkel fysiek moet verdedigen tegen tuig en het uiteindelijk moet afleggen, en vervolgens voor dat verdedigen wordt gestraft. En jij bent onthutst omdat er iemand is die denkt dat die straf met haar kleur te maken heeft, zelfs nadat de schrijver duidelijke voorbeelden geeft ter vergelijking. Er zijn veel zaken hier waarover ik onthutst kan zijn, maar dat iemand denkt dat de taakstraf riekt naar racisme, nee dat is niet het eerste. Een post zoals die van jou, doordrenkt met ontkenning en zelfmedelijden, dat begint wel naar racisme te rieken. Het aanhoudend ongemotiveerd ontkennen dat white privilege bestaat, ook al is het statistisch bewezen en gestaafd met veel voorbeelden. Maar een eenvoudig, 'lijkt me niet want ik heb er nog nooit last van gehad' volstaat in de blanke ogen als een solide onderbouwing.

Jonkheer
Jonkheer 11 feb. 2019 - 16:12

@stokkickhuysen - Uhm, waar haal jij vandaan dat ik white privilage niet wil erkennen? Ik geloof weldegelijk dat white privilage bestaat - maar weiger dat in alles te zien! Dát is namelijk net zo ziek als het omgekeerde doen: steeds maar weer achter alles white privilage zoeken. Ik ben het zat dat ik als blanke structureel in het beklaagdenbankje wordt gezet. Karim en jij (en misschien ook wel ik) maken ons schuldig aan onderbuikgevoelens op basis van cherry picking uit het nieuws. Ter relevatie: Rechts schreeuwt moord en brand omdat die vermaledijde Blokkeerfriezen straf krijgen, maar een groep Blokkeermoslims geen stroobreedte in de weg wordt gelegd. Ook zij vinden dat het OM structureel de verkeerde kant kiest. Denk niet zwart, denk niet wit, denk niet zwart-wit. Maar aan de kleur van je hart.

Paul250371
Paul25037111 feb. 2019 - 16:22

stokkickhuysen Goed verwoord. Dank

Karingin
Karingin11 feb. 2019 - 17:50

Jonkheer: Waarom voel je het alsof jij in het beklaagdenbankje zit? Ik voel me totaal niet aangesproken. Jij wordt hier persoonlijk niet beschuldigd. Er wordt alleen gezegd dat er in Nederland institutioneel racisme is, en ik zie dat ook. Deze hele zaak riekt ernaar, van begin tot eind. Als de politie gewoon actie had ondernomen was dit allemaal niet gebeurd. En het feit dat dergelijke scheldwoorden niet als racisme worden gezien spreekt wat mij betreft helemaal boekdelen.

Jacob2
Jacob212 feb. 2019 - 8:00

Karingin, het fraaie is dat Karim onbedoeld zijn eigen verhaal onderuit haalt. In het geval van de tasjesdief is de "dader", Germaine C, van Surinaamse afkomst. Ik zit in team Gilly hoor, maar doen alsof dit alleen gekleurde mensen overkomt? Daarbij is er nog geen vonnis gewezen dus erg voorbarig.

phulshof
phulshof12 feb. 2019 - 8:06

@Karingin, Waarom de politie geen actie heeft ondernomen mag inderdaad wel worden onderzocht, maar de andere winkeliers (ook blanke) klagen over hetzelfde probleem. De inactie van de politie is dus niet gerelateerd aan de huidskleur van mevrouw Emanuels, maar heeft andere oorzaken.

Buitenstaander
Buitenstaander11 feb. 2019 - 13:46

Idd de waanzin ten top. Je moet maar lijdzaam toezien hoe je zaak naar de kl# gaat, omdat we in NL maar keurig binnen de lijntjes blijven kleuren, en met slappe stoeptegel teksten komen….. Goed dat Karim dit aan de orde stelt. Maar..... we moeten dan wel consequent blijven om geloofwaardig te blijven. Ik lees ook van 'andere' jongeren vaak dergelijke laffe daden, maar niet / nooit een protest commentaar stuk….

1 Reactie
stokkickhuysen
stokkickhuysen11 feb. 2019 - 15:06

Ik lees ook van ‘andere’ jongeren vaak dergelijke laffe daden, maar niet / nooit een protest commentaar stuk…. het zou moeten gaan om en proteststuk over het feit dat witte ondernemers die hun winkel verdedigen tegen die jeugd daar vervolgens een taakstraf voor krijgen......

phulshof
phulshof11 feb. 2019 - 13:45

Dit is natuurlijk geen voorbeeld van institutioneel racisme, maar ik ben wel benieuwd of er een advocaat in de zaal is die kan uitleggen hoe deze uitspraak tot stand is gekomen. Iemand? Ik las gelukkig dat de jongen inmiddels ontslagen is bij de KM. Dit soort racistische eikels horen daar natuurlijk niet thuis. Verder heb ik nog geen politieke partij gezien die niet achter mevrouw Emanuels staat in deze zaak. Het is in en in triest dat haar zaak zo kapot is gemaakt en ik hoop dat ze in Abcoude een betere kans krijgt. Kunnen we hier niet eens een inzamelingsactie voor houden?

Joop Schouten
Joop Schouten11 feb. 2019 - 13:44

'...en dat één van de daders zelfs bij de koninklijke marechaussee wilde gaan werken.' Ja, 'wilde' want het is niet te hopen dat deze lafbek met zo'n ziek gedrag in overheidsdienst komt.

2 Reacties
phulshof
phulshof11 feb. 2019 - 15:55

Dat is hij ook niet meer. De KM heeft hem ontslagen.

Hiltermann
Hiltermann11 feb. 2019 - 17:55

Er werken nog genoeg prutsers bij de Kmar die het verdienen ontslagen te worden. Bij de politie idem.

o u wisbaar
o u wisbaar11 feb. 2019 - 13:41

"Je zou bijna gaan denken dat het pure onkunde is. Maar dat is het niet. Integendeel, dit is een weloverwogen besluit van het OM om een zwarte vrouw die getreiterd wordt door mannetjes uit de meerderheidsgroep eens goed te laten voelen wie hier de baas zijn." Datzelfde gevoel had ik nou bij de blokkeerfriezen

2 Reacties
Paul250371
Paul25037111 feb. 2019 - 16:25

Snap ik. Het ultieme natrappen. Geen zwartjes over de Afsluitdijk. eerst Bonifatius vermoorden en daarna schijt hebben aan de Grondwet.

o u wisbaar
o u wisbaar12 feb. 2019 - 8:12

@Paul Uw reactie is beneden alle peil. U probeert me weg te zetten als racist terwijl ik de vergelijking wil maken dat het OM zijn eigen, soms ondoorgrondelijke wegen bewandeld en dat niet iedereen het daar altijd mee eens is. Uw reactie evenals de schrijver van het stuk hierboven, probeert elke in uw ogen onwelvallige handeling of mening in een racistisch daglicht te plaatsen. Neem van mij aan dat Nederland een van de minst racistische landen ter wereld is, O ja en racisme tegen blanken is ook racisme.

Vragenuurtje2
Vragenuurtje211 feb. 2019 - 13:35

Dus jij vergelijkt een twee geweldadige roofovervallen, met mensen die poepgooien en racistische opmerkingen maken?

2 Reacties
stokkickhuysen
stokkickhuysen11 feb. 2019 - 15:08

Nee hij vergelijkt de daaropvolgende eigenrichting die ongelijk wordt bestraft.

Ozon
Ozon11 feb. 2019 - 18:12

Stokkickhuysen Dan moet hij de juiste vergelijking maken, en dat doet hij juist niet. KB laat zien het verschil tussen zelfverdediging/noodweer en eigentichting (met stok achter dader aangaan) niet te (willen) begrijpen. Dat mevrouw er met de zwabber achteraan gaat is begrijpelijk (ik hoop dan ook dat er voor haar geen gevolgen zijn), maar beslist iets anders dan noodweer. Vergelijkbare zaak: vervolging van 2 winkelmedewerkers die achter een overvaller aangingen om hem aan te houden en dat iets “te enthousiast” deden en daarom een boete kregen.