Joop

GGZ-patiënten misleid door Menzis en NOS

  •  
20-08-2018
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
117 keer bekeken
  •  
trip
Ten onrechte zijn de kosten voor dementie en verstandelijke beperkingen opgeteld bij de kosten van GGZ
Een week geleden keek ik naar het Journaal en in de opening werd ik geconfronteerd met belangrijk nieuws over de GGZ.
Foto-NOS-journaal-e1534786091970
Rob Trip (NOS): Zorgverzekeraar gooit het roer om bij de behandeling van depressies. Niet het aantal behandelingen maar de resultaten gaan de vergoeding bepalen. Er is bijval maar ook kritiek op deze nieuwe aanpak. (…) Bij een nieuwe heup of een gebroken been in het gips gebeurt het al. De zorgverlener krijgt uitbetaald door de verzekeraar op basis van behaalde resultaten. Menzis, een van de grootste verzekeraars in Nederland gaat dit nu ook doen in de Geestelijke gezondheidszorg, de GGZ. Bij de behandeling van depressies, sneller resultaat leidt tot een hogere vergoeding. Dat is niet onomstreden maar volgens Menzis moet dit wel.
Bas van Riet Paap (Menzis): Wie zien dat de afgelopen jaren het aantal cliënten in zorg in de GGZ enorm toeneemt. En wanneer wij niets doen met elkaar dan wordt de zorg onbetaalbaar. Het wordt erg duur!
Rob Trip (NOS): Als je naar de cijfers kijkt moet er wel wat veranderen in de aanpak van de geestelijke gezondheidszorg. Het wordt in de toekomst na de ouderenzorg waarschijnlijk de grootste kostenpost in de zorg. In 2015 waren de kosten voor psychische stoornissen bijna 21 miljard euro. En als er niets veranderd dan stijgen die kosten in 2040 tot bijna 47 miljard euro. Vanaf komend jaar gaan ze bij Menzis die nieuwe manier vergoeden bij de behandeling van depressies en angststoornissen. Het gaat om behandelingen van maximaal een jaar en dus niet om mensen met chronisch depressies. (NOS-journaal 13-08-2018)
Menzis spreekt zelf over een zorgrevolutie. De week daarna moesten de woordvoerders van Menzis overuren maken om op sociale media alle boze reacties van psychiaters en psychologen te beantwoorden. Later verschenen ook artikelen in de kranten, bijvoorbeeld de Volkskrant en NRC.
Veel kritiek had betrekking op het verplichte gebruik van ROM-vragenlijsten. Om bij de GGZ-aanbieder de kwaliteitsverbetering te monitoren wil Menzis dat zij gebruik maken van een privacygevoelig, invalide en bureaucratisch vragenlijstje dat door vriend en vijand al is afgeschreven : de Routine Outcome Measurement (ROM).
Keurmerk In 2014 is afgesproken in het Bestuurlijk Akkoord GGZ dat niet-chronische depressies en angststoornissen worden behandeld in de Generalistische Basis GGZ. Menzis wil dat de bij hen aangesloten psychologen beschikken over het Keurmerk Basis GGZ. Dit is een voortzetting van het Mirro-concept van Achmea waarover GGZ-Nederland in 2014 schreef over ‘machtsmisbruik’ en ‘eenheidsworst in de behandelkamer’. Menzis spreekt echter over een stap vooruit: “We vinden dit keurmerk een belangrijke stap voorwaarts in de ontwikkeling van de kwaliteit en doelmatigheid in de GBGGZ”.
Intussen heeft de tijd niet stil gestaan en hebben GGZ-aanbieders, zorgverzekeraars en cliënten/patiëntenorganisaties gezamenlijk kwaliteitsnormen vastgesteld voor de GGZ. Per 1 januari 2017 zijn alle GGZ-aanbieders verplicht om te voldoen aan de normen van een landelijk kwaliteitsstatuut. Het KIBG-keurmerk dat Menzis wil invoeren voegt niets toe aan dit landelijk kwaliteitsstatuut. Deze overlap is niet alleen geconstateerd door de Landelijke Vereniging van vrijgevestigde psychologen (LVVP) maar ook door zorgverzekeraars als Zilveren Kruis.
Met de introductie van het commerciële KIBG keurmerk bij Menzis krijgen de psychologen te maken met nog meer overbodige bureaucratie en wordt bij de verzekerden ten onrechte de suggestie gewekt dat psychologen met een KIBG-registratie ‘value-based’ werken en andere collega’s niet.
Misleidende cijfers NOS en Menzis Menzis meldde in het NOS-journaal dat zij het roer omgooien bij hun vergoedingen omdat GGZ-zorg onbetaalbaar wordt. De NOS en Menzis illustreerden dit met verontrustende cijfers. Deze cijfers kloppen echter niet. Ten onrechte werd er gesproken over een toename van kosten voor psychische stoornissen van bijna 21 miljard euro in 2015 en bijna 47 miljard euro in 2040. De werkelijke GGZ-kosten zijn echter veel lager. Volgens het RIVM bedragen de kosten van GGZ 6,1 miljard en niet 21 miljard. Ten onrechte zijn de kosten voor dementie en verstandelijke beperkingen opgeteld bij de kosten van psychische stoornissen.
Ervan uitgaande dat de value based healthcare niet geldt voor dementen en zwakbegaafden en dat de RIVM de groeiontwikkeling correct heeft voorspeld kan de Minister van Financiën in 2040 constateren dat er tussen 2015 en 2040 een bedrag van 370 miljard Euro minder is uitgegeven aan de GGZ dan in 2018 is voorspeld door de NOS en Menzis. De vraag kan gesteld worden of de introductie van de ‘value based health care’ in de GGZ door Menzis een zorgrevolutie inluidt of gaat het hier slechts over een ‘opgewarmde prak’?

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (7)

Hiltermann
Hiltermann20 aug. 2018 - 21:18

Het gebruikelijke werk dat we van zorgverzekeraars kunnen verwachten: goochelen met cijfers om een beleidswijziging door te drukken. Opvallend dat de NZA en de autoriteit persoonsgegevens in dit scenario helemaal afwezig zijn. Menzis kan nog zoveel willen, Menzis kan nog zoveel beweren, uiteindelijk is het aan de NZA om dit soort plannen te beoordelen en goed te keuren. Meneer Wolfsen van de autoriteit persoonsgegevens mag wel eens laten weten dat de huidige plannen niet zijn toegestaan omdat de privacy van patiënten niet gewaarborgd is. Het ziet er naar uit dat Wolfsen aan een riant betaalde baan is geholpen zonder dat hij bereid is op te komen voor de belangen van burgers. Hij maakt liever ruzie. zie: https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1774287/leegloop-privacywaakhond-wordt-aleid-wolfsen-aangerekend.html

2 Reacties
Zapata
Zapata20 aug. 2018 - 21:44

Ach nee toch is Aleid daar nu weer neergestreken?

Minoes&tuin
Minoes&tuin21 aug. 2018 - 6:37

Hilterman Ik heb eens gekeken wat daar allemaal gebeurt en openbare geanonimiseerde, jaarverslagen gezien n.a.v. een melding van iemand. Er gebeurt weinig anders met meldingen dan dat ze geïnventariseerd en geregistreerd worden, naar categorie. Meer zie je niet want verder geen enkele transparantie. Niets wat je er uit kunt afleiden, niets wezenlijks. Bij privacy-schendingen wordt niets ondernomen t.a.v. het slachtoffer daarvan, terwijl dat wel zou moeten. Leuk al dat produceren van papier. Volgens mij een wassen neus. Zapata Die zit er al een aantal jaren.

Minoes&tuin
Minoes&tuin20 aug. 2018 - 19:26

Daarnaast schijnt ook de privacy van clienten al te grabbel te zijn gegooid en te worden gegooid, Dat was dus al het geval met de vragenlijsten. Het vindt overigens ook plaats in de sector cardiologie, zoals hieronder aangegeven,' https://www.medischcontact.nl/opinie/blogs-columns/blog/menzis-gelooft.htm https://www.artsenauto.nl/blinded-by-the-light/ https://www.demedischspecialist.nl/nieuws/standpunt-value-based-healthcare https://ps.psychiatryonline.org/doi/pdf/10.1176/appi.ps.201600475 https://www.artsenauto.nl/de-fabeltjes-van-menzis-en-nhr/

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin20 aug. 2018 - 20:02

https://decorrespondent.nl/8603/behandeling-van-depressies-kun-je-niet-afhankelijk-maken-van-een-bonusregeling/3807064770740-ccb568f1

Zapata
Zapata20 aug. 2018 - 19:20

Dank voor deze toelichting. Ik denk trouwens dat de 370 miljard een nul teveel heeft.

1 Reactie
Funkyfrits
Funkyfrits20 aug. 2018 - 22:11

Dank voor je reactie, het is volgens mij goed uitgerekend. Het gaat over de jaren van 2015 tot 2040 Ik zal kijken of de tekst wat aangepast kan worden.