Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Rutte tracht stikstofbom van Hoekstra onschadelijk te maken

Sigrid Kaag wil draaiend CDA aan afspraken houden
Joop

Gezonde band met Israël gaat niet zonder erkenning Palestijnen

  •  
12-01-2019
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
51 keer bekeken
  •  
Schermafbeelding 2019-01-12 om 10.54.25

© cc-foto: PXhere

Hoe kun je aan vrede werken als je de andere groep negeert en volledig buiten beschouwing laat?
Verbondenheid met het jodendom past bij christenen. Maar liefde voor Israël verblindt hen als zij het bestaan van een ander volk – de Palestijnen – ontkennen of onzichtbaar maken.
De band met Israël is belangrijk voor de kerk, maar laat de Bijbel erbuiten. Emeritus hoogleraar Pieter W. van der Horst publiceerde op 5 januari een essay met deze strekking in Letter&Geest, de zaterdagbijlage van Trouw. Aanleiding voor het essay is een gespreksmiddag op 14 januari over de standpunten van predikant Jan Offringa en het manifest van een aantal liberale theologen. Zij stellen dat de speciale plaats van Israël binnen de christelijke theologie moet worden geschrapt.
Precies zoals deze liberale theologen wil ook Van der Horst wegblijven bij het laten buikspreken van de Bijbel en de idee van een ‘landbelofte’ voor Israël. Deze komt volgens hem voort uit een al te letterlijke en daarmee gevaarlijke uitleg van de Bijbel. Volgens hem zijn er twee andere belangwekkende redenen om Israël te steunen en de band met het land vast te houden: tweeduizend jaar Jodenvervolging en de opkomst van nieuw antisemitisme.
Verontrustend Grotendeels kan ik instemmen met zijn betoog. De ernst en omvang van antisemitisme in verleden en heden is boven elke twijfel verheven. Het is echter opmerkelijk en verontrustend dat Van der Horst in zijn essay niet één keer de woorden Palestijnen of Palestina gebruikt. Bij het essay staat een grote kaart afgebeeld met daarop zowel Israël als de Palestijnse gebieden. Maar in de tekst staat geen woord over het huidige buurvolk van Israël. Hoe kun je aan vrede werken als je de andere groep, in dit geval de Palestijnen, negeert en volledig buiten beschouwing laat?
Voor de christelijke kerk is het jodendom onlosmakelijk verbonden met haar eigen wortels en geschiedenis. De Bijbel bestaat grotendeels uit Joodse geschriften. Zowel Jezus, de schrijvers van het Nieuwe Testament als de apostel Paulus zijn joden. De christelijke geloofstraditie is ondenkbaar zonder het jodendom.
‘Nationaal tehuis’ Tegelijk is het schrijven van de geschiedenis van de moderne staat Israël ondenkbaar zonder de erkenning van het Palestijnse volk. De geschiedenis en het lot van de relatief jonge staat Israël kan niet worden geschreven en begrepen zonder het besef dat er uiterst nabij een ander volk is.
Het is voor veel mensen een ongemakkelijke waarheid dat Israël in 1948 is gesticht op basis van geweld. Ruim zevenhonderdduizend Palestijnen werden verdreven waarbij ook doden vielen. Tegelijk is er terecht veel begrip dat Joden een ‘nationaal tehuis’ kregen nadat zij eeuwenlang vervolgd werden. De Holocaust was daarvan het macabere dieptepunt. Het onder ogen zien van deze twee feiten – ieder met hun eigen gewicht – is noodzakelijk om het conflict te kunnen doorgronden en aan een oplossing te werken.
Over de oorzaken van het conflict kun je lang discussiëren. En van beide kanten zijn fouten gemaakt. Maar de kwestie voor vandaag is hoe aan alle mensen die in Israël en de Palestijnse gebieden wonen, recht kan worden gedaan. Vanuit compassie met alle betrokkenen is de vraag urgent hoe er recht en ruimte kan komen voor beide volken.
Bezetting Onlangs was Nabil Sahhar, een Palestijnse Nederlander, te gast in mijn kerk. Hij hoort bij de naar schatting 15 duizend Nederlanders van Palestijnse afkomst. Nabil moest vluchten tijdens de zesdaagse oorlog. ‘In onze taal is het woord ‘samed’ heel belangrijk,’ zei hij. ‘Het betekent: het uithouden, op je plek blijven, ondanks druk van buiten. Niemand kan dat woord beter begrijpen dan het Joodse volk: men wilde dat volk uitroeien maar het heeft de hele wereld laten zien dat je een volk niet kunt uitroeien. Ze vergeten dat dit nu ook geldt voor de Palestijnen.’
Nabil Sahhar is christen. Vóór de stichting van de staat Israël woonden circa 400 duizend christenen in Palestina. Toen Israël in 1948 werd gesticht, werd de helft van hen verdreven. Naar schatting wonen nu nog maar 42 duizend christenen in de Palestijnse gebieden. Dit komt grotendeels door de Israëlische bezetting en kolonisering. Het op grote schaal onteigenen van land en het bouwen van een muur dwars door Palestijns gebied brengt de bevolking grote schade toe.
Tweestaten-oplossing De Wereldraad van Kerken ontving in 2018 een brandbrief van christelijke organisaties in Palestina. ‘Wij zijn verontrust dat staten en kerken zich verhouden tot Israël alsof de situatie normaal is. Daarmee negeren ze de werkelijkheid van bezetting, discriminatie en de dagelijkse dood in het land. Net zoals de kerken zich verenigd hebben om apartheid in Zuid-Afrika te beëindigen, en waarbij de Wereldraad een moedige en profetische leiderschapsrol speelde, verwachten we dat u nu hetzelfde doet.’
Hoe kan er een tweestaten-oplossing komen? Die gedachte moet leidend zijn. Zonder gerechtigheid krijgt vrede immers geen kans. Het heeft daarom voor christenen zin om de Bijbel open te houden. Niet vanwege een vermeende landbelofte voor één volk maar vanwege de rode draad van recht en vrede voor alle mensen.
Immigratie Tenslotte verbaas ik me sterk over een ander element in het essay. Van der Horst koppelt antisemitisme uitsluitend aan immigratie. Volgens hoogleraar migratiestudies Leo Lucassen, die nauw betrokken is bij een onderzoek naar antisemitisme in vijf Europese landen, is antisemitisme vooral afkomstig van extreemrechts. Antisemitisme onder migranten bestaat maar is qua omvang kleiner. Wat heeft de christelijke kerk geleerd als ze opnieuw anderen exclusief tot zondebok zou aanwijzen en de doorwerking van klassiek wit antisemitisme zou negeren?
De band met het jodendom en Israël is voor mij als christen evident. Maar blinde liefde voor Israël die het bestaan van een ander volk ontkent en uitsluitend immigranten beschuldigt van antisemitisme, brengt ons niet verder. Het samen zoeken naar vrede vraagt allereerst om erkenning van alle betrokkenen en een eerlijke analyse.
Dit artikel verscheen eerder op de weblog van Theo Brand

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (39)

Spelchecker2
Spelchecker219 jan. 2019 - 22:15

Als seculier in het dagelijks leven ben ik het er van harte mee eens dat de Bijbel geen plaats heeft in de gereedschapskist waarmee Israël (én de christelijke kerken in Nederland) haar bestaan in Palestina rechtvaardigt. Voor mij komt en kwam het Internationaal Recht al nooit één-op-één uit een religieus boek en zeker niet uit een boek dat zo exclusief één volk tot uitverkoren benoemt. Maar daarmee valt voor de Christelijke kerken in Nederland natuurlijk wel de hele rechtvaardiging weg voor de stichting van de staat Israël en de daarmee direct samenhangende verdrijving en etnische zuivering van het inheemse Palestijnse volk. Hopelijk vallen hen daarmee dan nu ook de schellen van de ogen en zien ze Israël als dat wat het feitelijk is: een in het toenmalige naoorlogse post-koloniale tijdperk al volkomen misplaatst en achterhaald neokoloniaal westers project. Misschien weliswaar enigszins begrijpelijk tegen de achtergrond van de Holocaust maar daarmee nog niet gerechtvaardigd. Natuurlijk hebben veel westerse landen een grote ereschuld tegenover de slachtoffers van de Holocaust en hun nazaten, maar die ereschuld lossen ze natuurlijk niet in door die over de schutting te gooien bij een volk dat niets met de Holocaust van doen had. In tegendeel zelfs, nu heeft men er nog een ereschuld bij tegenover het door Israël c.s. zwaar gemaltraiteerde Palestijnse volk. Wat jammer trouwens ook dat de auteur van het stuk in Trouw, Pieter W. van der Horst, het zó noodzakelijke onderscheid tussen het Joodse volk en Israël niet maakt. Hij stelt: '... onze belangrijkste verantwoordelijkheid is dan toch de veiligheid van de Joodse gemeenschap. Dat laatste impliceert ook dat de kerk achter de staat Israël moet staan, ongeacht hoeveel kritiek men (terecht!) ook heeft op de problematische politiek van de huidige Israëlische regering.' Daardoor draagt hij bij aan het onterecht uit de wind houden van (de wandaden van) Israël onder de beschermende paraplu die in dat geval de beschuldiging van antisemitisme Israël pleegt te bieden. En overigens, schrijnend dat in zijn hele stuk geen woord van deernis voorkomt over het lot dat de inheemse Palestijnse bevolking trof, en tot op de huidige dag treft, door de stichting en het (voort)bestaan van de staat Israël!

Minoes&tuin
Minoes&tuin14 jan. 2019 - 6:13

Tja, dat is een kant van Van der Horst die ook ik totaal niet begrijp.

Lopez
Lopez13 jan. 2019 - 21:55

[Hoe kan er een tweestaten-oplossing komen? Die gedachte moet leidend zijn. Zonder gerechtigheid krijgt vrede immers geen kans.] Met sympathie voor uw initiatief tot het voeren van een noodzakelijk debat: ik raad u - en alle lezers - aan het artikel dat Gideon Levy zaterdag in Haaretz publiceerde te lezen (zie de link hieronder). Het is een beschrijving van de fases van het koloniseringsproces tussen 1967 en nu, stap voor stap door Israël uitgevoerd met maar één doel: het de kop indrukken van iedere mogelijkheid op het ontstaan van een soevereine Palestijnse staat, en het zo ver mogelijk uitbreiden van de ‘joodse’ soevereiniteit. Dat is vanaf dag 1 de Israëlische politiek geweest, zegt Levy, niet alleen van religieuze extremisten, maar van alle opeenvolgende Israëlische regeringen. De onmiddellijke annexatie van Oost-Jeruzalem en omgeving door Israël was de eerste concrete stap. En terwijl de wereld vanaf 1993 druk in de weer was met Oslo, het ‘vredesproces’ en de tweestatenoplossing, werkte Israël in steeds hoger tempo aan het onmogelijk maken van die oplossing. Het resultaat is ernaar: de Westoever is opgedeeld in wat Levy de Palestijnse ‘Bantustans’ noemt. Een aaneengesloten, levensvatbare, soevereine Palestijnse staat is een onmogelijkheid geworden, en de Israëlische politici, van Netanyahu tot Rivlin, Gabbay, Bennett, Shaked, Lieberman en Edelstein, doen allang geen moeite meer hun bedoelingen te verbergen: de Palestijnen kunnen de pot op met hun rechten en hun staat, Israël zet de kolonisering voort en Palestijnen die zich verzetten belanden in de gevangenis of een graf. Kijk en luister, en het is duidelijk dat ieder woord dat nog aan de tweestatenoplossing wordt gewijd niet alleen verspilde moeite is, maar bovendien Israël een façade blijft bieden waarachter het zijn heilloze gang kan en zal blijven gaan. Wat nu leidend moet zijn is de erkenning van het feit dat er sinds 1967 feitelijk één staat is tussen de Jordaan en de Middellandse Zee, met één regering die over het lot van alle inwoners beslist, maar met miljoenen Palestijnen die niets te vertellen hebben, die onder onderdrukking leven en geen enkele invloed hebben op de politiek die over hun levens en toekomst beschikt. En dat Israël openlijk te kennen geeft deze situatie eindeloos te willen voortzetten. De door u terecht bepleite ‘eerlijke analyse en erkenning van alle betrokkenen’ leidt onafwendbaar tot deze conclusie. Dit is, achter alle vrome woorden over vredesprocessen en Palestijnse soevereiniteit, de realiteit waarnaar we kijken: bezetting, onderdrukking, kolonisering, rechteloosheid, al 51 jaar, and no end in sight. Tegen deze achtergrond betekent de door u genoemde ‘gerechtigheid’ dat gestreefd moet worden naar realisering van de elementaire rechten van álle mensen die onder gezag van de staat staan. Er is geen enkele reden waarom Palestijnen na 51 jaar nog één dag zouden moeten worden uitgesloten van de rechten die u en ik, en ook de Israëli’s, iedere dag weer volstrekt vanzelfsprekend voor onszelf claimen en die bekendstaan als de ‘universele rechten van de mens’. Vijfentwintig jaar na ‘Oslo’ kunnen we al helemaal niet bij ze aankomen met de boodschap dat ze nog maar een jaar of wat van hun rechten moeten afzien omdat de kerken in Nederland gaan bekijken hoe de tweestatenoplossing gerealiseerd kan worden. Een laatste woord nog, over de rol van die kerken. Ik kijk al jaren met verbijstering naar Kees van der Staaij, Joël Voordewind en consorten, en naar organisaties als Christenen voor Israël, die het recht en de mensenrechten lachend overboord gooien en (hun eigen interpretatie van) de Bijbel boven de Grondwet stellen. De schade die zij aanrichten is gigantisch, en de hypocrisie dat zij daarmee joodse rechten verdedigen en de joden een lol doen is een gotspe van de bovenste plank. De door hen gesteunde politiek is buitengewoon schadelijk voor joden, voor Israël en bovenal voor de Palestijnen. Het is de allerhoogste tijd dat er vanuit de kerken een niet mis te verstaan tegengeluid komt, waarmee lieden als Van der Staaij en Voordewind keihard worden aangesproken op hun religieuze extremisme, hun minachting voor de Palestijnen en het recht, hun misbruik van de Bijbel als een instrument voor onderdrukking en racisme, en de aperte leugens waarvan ze zich regelmatig bedienen. Een geluid waarin universele waarden als rechtvaardigheid, gelijkheid en vrede voorop staan. Dat geluid van menselijkheid wordt node gemist, al veel te lang. Het artikel van Gideon Levy is hier te lezen: https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-expanding-the-limits-of-jewish-sovereignty-a-brief-history-of-israeli-settlements-1.6829158

3 Reacties
Klaas Punt
Klaas Punt14 jan. 2019 - 9:05

Lopez, dank voor uw geschrift. In bijzonder uw verklaring tav die vd Staaij cs, mijn indruk was inmiddels dat de gehele Nederlandse kerkgemeenschap zich op die toer had gestort. Als er nog mensen zijn die de lessen van Jezus Christus volgen dan zouden ze zich reeds lang geleden hebben laten horen denk ik dan. Intussen moeten we het doen met Een Ander Joods geluid waarvoor ik respect heb.

Sachs
Sachs14 jan. 2019 - 21:11

@ Lopez Hulde en dank voor deze reactie. [De schade die zij aanrichten is gigantisch, en de hypocrisie dat zij daarmee joodse rechten verdedigen en de joden een lol doen is een gotspe van de bovenste plank.] Fijn dat u dat specifiek noemt. Christenen die het welzijn van joden opvoeren als reden voor hun steun aan bezetting en etnische zuivering: het zweet staat me in de handen. Ik wijs u ten overvloede op een artikel van The Rights Forum over hetzelfde thema: https://rightsforum.org/nieuws/deel-van-christelijk-nederland-volhardt-in-gedogen-israelische-misdaden/

Lopez
Lopez14 jan. 2019 - 22:35

@Klaas Punt Klaas, dank voor de reactie. Ik kan niet inschatten hoe groot het deel van kerkelijk Nederland is dat, à la Van der Staaij, Voordewind en Christenen voor Israël, Israëls koloniseringspolitiek steunt. Wat me opvalt is het nog altijd uitblijven van een robuust tegengeluid uit kerkelijke kring tegen deze volstrekte verloedering, tegen wat ik ‘religieus extremisme’ noem. De kerken laten zich er graag op voorstaan op te komen voor de zwakkeren en de onderdrukten. In veel gevallen doen ze dat gelukkig ook, maar als het om Israël gaat gooien veel christenen hun principes overboord (met onze Grondwet erbij) en scharen zich onvoorwaardelijk achter de onderdrukker, zich nota bene beroepend op de Bijbel. Intussen gaat het onrecht door en verliezen de Palestijnen iedere dag weer meer land. Mooi voorbeeld: door de bouw van de ‘Muur’ is ca. 10-12 procent van de Palestijnse Westelijke Jordaanoever ingesloten geraakt tussen de Muur en de erkende grens van Israël. In Israël wordt deze strook Palestijns land de ‘zoom-zone’ (‘Seam Zone’) genoemd. Veel Palestijnse boeren zijn hierdoor van hun land afgesneden: zij wonen oostelijk van de Muur, hun land ligt aan de andere kant. Sinds de Muur er staat hebben zij een Israëlische vergunning nodig voor het bewerken van hun land. Die vergunningen worden in toenemende mate geweigerd; in 2018 is 72 procent van de aanvragen afgewezen. De conclusie van de NGO HaMoked, die de gegevens met een Wob-verzoek boven tafel kreeg: dit is een van de manieren waarop land aan Palestijnse eigenaren wordt ontnomen. En inderdaad, we zullen het gaan zien: op een dag stelt de Israëlische overheid dat het land niet in gebruik is en daardoor ‘state land’ is geworden, en om die reden door Israël mag worden bebouwd. Happens all the time. Kom maar door met die nederzettingen. En Van der Staaij en Voordewind zagen dat het goed was. http://www.hamoked.org/Document.aspx?dID=Updates2051

Arne Lucassen
Arne Lucassen13 jan. 2019 - 19:41

Gezonde band met Palestijnse autoriteiten gaat niet zonder erkenning Israël. Zowel het uitvoerend comité als de Palestijnse Centrale Raad beide deel uitmakend van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) hebben eind 2018 nog benadrukt Israël niet te willen erkennen. https://nl.metrotime.be/2018/10/30/news/palestijnse-centrale-raad-stemt-voor-opschorting-erkenning-israel/ Willen de Palestijnen eisen in enige vorm dat zij erkend worden in staatsbestuurlijke vorm dan moeten ze dat natuurlijk zelf ook doen met de al eerder zowel de jure als de facto erkende staat Israël. Maar dat doen zij en anderen met hen als het aan hen ligt dus niet. Velen van hen zullen pas "vrede" hebben met een vernietiging van de staat Israël en zijn principieel antizionistisch. Dan blijft het recht van de sterkste gelden zoals nu waar vooral de gewone Palestijnen slachtoffer van zijn wegens de voortdurend volgehouden oorlog in de vorm van een veenbrand waar beide partijen zich schuldig maken aan onrecht. Een mooi interview in de Volkskrant met een onderling goed bevriende imam en een rabbijn is daarbij een goede bron over waar de problemen hierbij vooral liggen. " "Hij vindt dat er een kern van waarheid zit in de gedachte dat moslims het nieuwe antisemitisme verspreiden. Wanneer hij als Jood verantwoordelijk wordt gehouden voor de Israëlische politiek – en er zijn moslims die dat doen, merkt hij in het publieke debat – dan is dat antisemitisch. Die moslims identificeren zich met de Palestijnen. ‘En ik word dan de Israëli die een Palestijn doodt’, zegt hij. Hij vervolgt: ‘Ik durf rustig te zeggen dat ik een zionist ben. Wat houdt dat in? Dat ik ongelooflijk blij ben dat er een Joodse staat is gekomen, die hadden we in ’40-’45 niet en toen zaten we als ratten in de val. In het Joodse land heerst democratie, de Joden zijn er vrij en veilig. We hebben er duizenden jaren naar verlangd, het is niks nieuws, dat zionisme – zelfs in de Psalmen staat dat verlangen naar Israël, oftewel Zion, nadat we er tot twee keer toe uit waren verdreven. Maar één ding: ik ben geen Israëli. Ik heb geen Israëlisch paspoort en heb niet gestemd voor welke Israëlische regering dan ook. Ik ben het ook niet altijd eens met de Israëlische politiek, net zo goed als ik het niet altijd eens ben met de Nederlandse politiek.’ De imam, kalmpjes: ‘Het mag nooit gebeuren dat Joden in Amsterdam worden aangesproken op wat er in het Midden-Oosten gebeurt.’ Zo komt het gesprek al binnen een halfuur op Israël, dé angel in de relaties tussen Joden en moslims. Gebeurt dit vaker tussen Ten Brink en Aulad Abdellah of gaan ze doorgaans met een grote boog om Israël heen? Het antwoord: het onderwerp is niet onbespreekbaar, maar liever richten ze zich op Amsterdam en wat ze hier kunnen doen om de relaties tussen Joden en moslims te verbeteren." Maar dus net als elders juist ook in Nederland gaat het dus mis door een onder veel te veel Turks- en Marokkaans Nederlandse moslims voorkomend antisemitisme en ook onder een niet te onderschatten deel van extreem links naast al vanouds extreem rechts. Ondanks dat b.v. Leo Lucassen zulks op de laatste groep na ontkennen of bagatelliseren blijkt uit cijfers, b.v. die van het toegevoegde Verweij-Jonker-Instituut, dat het antisemitisme onder b.v. Turkse en Marokkaanse Nederlanders vele malen groter is dan onder de rest van de Nederlanders. In bijgevoegd onderzoek blijkt uit alle cijfers dat zij ±6x zo vaak antisemitische opvattingen hebben dan overige Nederlanders. Dat is 500% meer. Dat zij mede een excuus menen te hebben in het Israëlisch-Palestijnse conflict is een racistische drogreden als iedere andere. https://www.verwey-jonker.nl/doc/2015/114034%20Antisemitisme%20onder%20jongeren%20in%20Nederland.pdf

3 Reacties
Sachs
Sachs13 jan. 2019 - 21:37

@ Arne Lucassen [Zowel het uitvoerend comité als de Palestijnse Centrale Raad beide deel uitmakend van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) hebben eind 2018 nog benadrukt Israël niet te willen erkennen.] Eeeeh, WILLEN erkennen? De PLO heeft Israël in 1987 erkend, en in 1993-95 (Oslo) nogmaals. De officiële Palestijnse erkenning van Israël is dus al ruim dertig jaar oud. Wat heeft dat de Palestijnen gebracht? In 2018 had Israël Palestina nog steeds niet erkend. Sterker, Palestina wordt in hoog tempo door Israël gekoloniseerd, afgelopen twee jaar onder dekking van Trump. Nog sterker, de Israëlische regering stelt in brute taal dat van een onafhankelijke Palestijnse staat nooit sprake zal zijn. Om die reden trekken de Palestijnen hun erkenning in. Erkenning moet wederzijds zijn of heeft geen betekenis. En als politiek doel heeft hij afgedaan. [Willen de Palestijnen eisen in enige vorm dat zij erkend worden in staatsbestuurlijke vorm dan moeten ze dat natuurlijk zelf ook doen met de al eerder zowel de jure als de facto erkende staat Israël.] Dat is een boude stelling na al die jaren, vindt u niet? Israël heeft na Oslo 25 jaar de tijd gehad de tweestatenoplossing te implementeren, en te doen wat onder Oslo was toegezegd: Palestina ontruimen en erkennen. Het heeft het tegengestelde gedaan. Daarmee zijn we in de realiteit van één staat beland. De onderlinge grenzen doen niet meer terzake en worden opgezegd. Dat is geen politiek statement, zoals u het kennelijk ziet, maar een erkenning van de 'facts on the ground', zoals de Israëli dat noemen. Als u denkt te kunnen aantonen dat de tweestatenoplossing nog betekenis heeft, ga uw gang – al moet u van goede huize komen om 600.000 extremistische Israëlische kolonisten uit bezet Palestina te verwijderen. Zij zijn degenen die de 'de facto en de jure' erkende grenzen van Israël (pre-1967) van hun betekenis ontdoen. Tot leedwezen en ten koste van de Palestijnen.

toshiba
toshiba13 jan. 2019 - 21:50

[Willen de Palestijnen eisen in enige vorm dat zij erkend worden in staatsbestuurlijke vorm dan moeten ze dat natuurlijk zelf ook doen met de al eerder zowel de jure als de facto erkende staat Israël.] initieel hebben ze dat wel willen doen als onderdeel van de vredesakkoorden. die akkoorden[ waaronder oslo] worden opzichtig geschonden door israel. dat de palestijnen vervolgens eveneens de kont tegen de krib gooien, lijkt mij evident. zij zijn het slachtoffer van het onderdrukkende en bezettende regime door israel. wij hebben in WOII ook nooit de grote duitse reich erkend. waarom de palestijnen dan wel hun bezetter erkennen? De vernietiging van israel werd tijdens de samenwerking tussen hamas en plo uit t manifest gehaald. vervolgens vond Netanyahu dat niet genoeg en wees alle voorstellen af. ook al waren die van palestijnse kant vergaand. abbas wilde zelfs jeruzalem opofferen, blijkt uit de vetrouwelijke stukken [assange files] maar nee ook neit genoeg voor israel. dus dat was einde samenwerking van hamas en plo. israel verdeeld en heerst. met succes helaas. het interview tussen 2 amsterdammers, zegt natuurlijk niets over de situatie aldaar. feit is wel dat het antisemitisme, qua uitlatingen, toeneemt naarmate israel harder en gewelddadiger optreedt. dat effect is meermalen aangetoond. dus afhankelijk van het moment dat je meet krijg je een hoger of lager percentage. het onderzoek van verwey-jonker houdt daar geen rekening mee. ergo sum: hoe zeer je het ook probeert goed te praten. Het land is van oorsprong arabisch en de palestijnse bewoners zijn de oorspronkelijke bewoners. Joodse stam is door de eeuwen heen altijd een marginale groep geweest. pas sinds vorige eeuw, door de massa immigratie mogelijk gemaakt door de engelsen, waarbij de joden de palestijnen met grof geweld verdreven, met instemming van de engelsen, is de huidige situatie ontstaan. lijkt mij niet raar dat je als oorspronkelijke bewoner, palestijn, gewoon je huis terug wilt. het verzet van de palestijnen is dan ook legitiem. en de enige die drogredenen hanteren zijn organisaties als Likoed, CIDI en de israelische overheid.

Sachs
Sachs13 jan. 2019 - 23:00

@ Arne Lucassen [Velen van hen (de Palestijnen) zullen pas “vrede” hebben met een vernietiging van de staat Israël en zijn principieel antizionistisch.] U slaat op hol. U probeert het slachtoffer van een ongekend misdrijf tot dader te maken, zijnde verantwoordelijk voor zijn eigen ondergang. Dat is een koloniale klassieker uit de Israëlische habara-fabriek. U weet hopelijk dat Israël vrijwel de gehele Palestijnse samenleving heeft vernietigd? [Dan blijft het recht van de sterkste gelden zoals nu waar vooral de gewone Palestijnen slachtoffer van zijn ...] Het recht van de sterkste geldt sinds 1947, toen tweederde van de Palestijnse bevolking door een overmacht werd verdreven. En het is nooit gestopt. Een paar cijfers uit 2018: - 300 Palestijnen gedood, vrijwel allemaal burgers - 29.000 Palestijnen gewond, idem - 2.700 Palestijnen bij nachtelijke razzia's uit hun huizen gehaald, allen burgers - 5.500 Palestijnse politieke gevangenen in Israëlische gevangenissen - 500 Palestijnse huizen en bedrijven gesloopt - 7.900 Palestijnse olijfbomen vernietigd, alsmede wijngaarden enz. - De Israëlische bezetting ging in 2018 zijn 52e jaar in Daarnaast: - 14 Israëli's gedood door Palestijns geweld, waaronder 7 burgers - 137 Israëli's gewond [... wegens de voortdurend volgehouden oorlog in de vorm van een veenbrand waar beide partijen zich schuldig maken aan onrecht.] Er is helemaal geen sprake van een oorlog, maar van een met militaire macht opgedrongen bezetting en kolonisering, die zich dagelijks verder verdiept. Van twee partijen is evenmin sprake, getuige ook de cijfers. Doel van het zionisme is, en was sinds eind 19e eeuw, de kolonisering van Palestina. Dat is waar we naar kijken. De Palestijnen worden van de kaart geveegd, hun land wordt hen afgenomen. Dat gebeurde vanaf 1947 in georganiseerde vorm, en duurt tot de dag van vandaag als zodanig voort. Dat is de realiteit. Ten aanzien van het onderwerp is relevant dat kerken en christelijke organisaties een belangrijke rol hebben gespeeld met hun aanzienlijke steun aan het koloniseringsproject. En daarin anno 2019 volharden. Waarom gaat hun debat daar niet over? Ter informatie nog de opmerking dat de Israëlische kolonisering zich kwalificeert voor een record aantal schendingen van het internationaal recht en de mensenrechten.

Mostafa
Mostafa13 jan. 2019 - 18:49

Israël heeft gezonde band met Nederland en dat is Bederland van Wilders. En natuurlijk wie wilders heeft heeft de hele Nederland!

1 Reactie
Mostafa
Mostafa13 jan. 2019 - 18:50

Ik bedoelde : Nederland van Wilders Correctie. Bedankt

Hannes Achterhout
Hannes Achterhout13 jan. 2019 - 15:35

Een gezonde band met Israël zal er nooit komen zolang kritiek uit links-progressieve hoek op Israël, door CIDI-adepten per definitie wordt gezien als antisemitistisch, zo erg zelfs dat Palestijnen iets gunnen al als zodanig wordt bestempeld. Om maar te zwijgen over het hebben van gemengde gevoelens over Zionisme.

JaapBo
JaapBo13 jan. 2019 - 13:03

Het racistische apartheidsregime Israël moet zo snel mogelijk geboycot worden! Gelijkwaardigheid van Joden en Palestijnen in plaats van apartheid en racisme!

1 Reactie
toshiba
toshiba13 jan. 2019 - 21:51

precies

geronimo3
geronimo313 jan. 2019 - 11:10

@The Dude, In Turkije zijn misschien wel een miljoen Armeense burgers vermoord onder de Turkse overheid, Nazi Duitsland heeft miljoenen Joden laten vergassen,met Nederlands gas trouwens als je dat nog niet wist,de Palestijnen hebben daar helemaal niks mee te maken,het ene onrecht heeft niks te maken met het andere en je kunt de apartheid voor de Palestijnen toch niet goedkeuren voor de Holocaust gedaan door Europeanen of wel?

1 Reactie
JaapBo
JaapBo13 jan. 2019 - 13:05

De Holocaust kwam voort uit het uitsluiten van vreemden. Israël doet nu hetzelfde, de vreemden uitsluiten, precies het tegenovergestelde van wat men van de Holocaust kan leren!

bensjoel
bensjoel13 jan. 2019 - 7:52

Het is jammer,dat de schrijver de geschiedenis zo slecht kent. 1. De araieren zijn in 1948 niet verdreven. Hun eigen vertegenwoordigers vij de VN hebben dat destijds toegegeven. Ze zijn opgeroepen te vluchten , zodat de Arabische landen de joden de zee in konden drijven. 2. De christenen zijn massaal uit de palestijnse gebieden gevlucht. Zer velen naar Israel. De christenvervolging door de moslims zowel in de PA als de Gazastrook is evident geweest HEt enige land in het M.O , waar christen in aantal sterk groeien en i veiligheid en als christen kunnen leven is de staat Israel. 3. De schrjver brengt een aperte sinistere en door iedereen te controleren fundamentele leugen: Er is nooit een palestijns volk geweest en een palestijnse staat . Tot de tweede .W.O. was een palestijn een zionist. Palestina was de naam van een gebied,dat eerst door het Ottomaanse rijk en daarna door de Britten als mandaat werd bestuurd.

3 Reacties
Klaas Punt
Klaas Punt13 jan. 2019 - 11:38

Eerlijk gezegd vind ik uw stukje, bensjoel, riekend naar iets dat lijkt op dat wat soms mijn neus binnen komt maar waar ik mij snel van verwijder. Dit gaat over de steun die de regering van mijn land geeft aan het Netanyahoe regime, vandaag de dag en dat moet veranderen willen wij als Nederlanders met opgeheven hoofd door het leven kunnen gaan. Het gaat er om dat we weten wat er nu gebeurt in Palestina.

LaBou
LaBou 13 jan. 2019 - 11:47

En dit (onzin)verhaal kun je ook hard maken met feiten uit niet-hasbarah bronnen? Want meer dan ver doorgedreven propaganda en nepnieuws is dit niet.

toshiba
toshiba13 jan. 2019 - 21:57

1) om hun eigen veiligheid te garanderen want de israelische troepen waren niets ontziend. 2) nee christenen staan in israel ook onder druk. ook zij worden meer en meer buitengesloten door het steeds racialere zionisme dat israel zuiver voor joden wilt en van vreemde smetten wilt bevrijden. incluis christenen. 3) het palestijnse volk is erkend zo ook hun recht op een palestijnse staat. dat israel dat de facto onmogelijk maakt is een ander verhaal, maar bewijst dat jij hier cidi leugens verkondigt. haha een palestijn een zionist. wat dom zeg van je. ga eens opzoeken wat een zionist is. feitelijk is het palestijnse volk de verzameling van arabische stammen die daar al eeuwen leefde en het gebied tot ongekende welvaart brachten [lees de stukken van de engelsen toen ze het gebied bezette, na de val van het ottomaanse rijk] dat je niet denkt dat de joden dat gedaan hebben, dat was namelijk al zo. alleen wordt elke poging van de palestijnen om in hun eigen levensbehoefte te voorzien, stelselmatig vernietigt door israel door landbouw gebieden elke keer om te ploegen of te bezetten en over te geven aan joodse kolonisten.

GMatth52
GMatth5213 jan. 2019 - 4:25

Recalcitrant Peertje: “Het is veel zorgwekkender dat er binnen de islamitische wereld geen erkenning voor Israël is. Stel dit betoog werkt als een wonder en Palestina en haar leed word erkend door christenen dan zal morgen nog steeds de moslimwereld Israël niet erkennen, de twee staten oplossing niet erkennen (…)”. Hier moet ik u tegenspreken: diverse moslimlanden hebben Israël erkend: Turkije, Bosnië en Hercegovina (deels islamitisch), Albanië, Kazachstan, Azerbeidzjan, Turkmenistan, Kirgiezië, Tadzikistan, Egypte (in 1979), Jordanië (in 1994), PLO/Fatah (in 1993, in het kader van de Oslo Akkoorden). Verbroken diplomatieke betrekkingen: Iran (1979), Tsjaad (1972), Mali (1973), Niger (2002), Mauretanië (2009). Saoedi-Arabië heeft rond 2000 een vredesvoorstel gedaan op basis van de Twee Staten-oplossing. Bij de vredesverdragen met Egypte en Jordanië, en bij de Oslo Akkoorden is uitgegaan van een Twee Statenoplossing na wederzijdse erkenning. Israël heeft ook de PLO/Fatah erkend als wettelijke vertegenwoordiging van het Palestijnse volk. Toch is er nog een lange weg te gaan. De voortgaande, illegale kolonisering van de Westbank door Israël heeft mede geleid tot het stil leggen van het vredesproces, dat was ingezet met de Oslo-Akkoorden en het vredesverdrag met Jordanië.

1 Reactie
M7
M713 jan. 2019 - 9:37

En naast de door u genoemde erkenning van Israel door islamitische landen kunnen we de komende jaren de Golfstaten en Saoedie Arabie toevoegen. De angst en afkeer voor dat andere islamtische land , Iran , is zo groot dat Israel als bondgenoot in de armen gesloten gaat worden. De vijand van mijn vijand is mijn vriend, is de achterliggende gedachte. En aangezien de beide palestijnse gebieden gestaag en vakkundig wegzakken in een poel van corruptie ,inertie, machtsmisbruik en despotisme , is niet te verwachten dat het Palestijnse volk de komende decennia enige verbetering van haar lot tegemoet kan zien.

Frans_Cobben_Halsteren
Frans_Cobben_Halsteren12 jan. 2019 - 18:58

700duizend arabische mensen werden in 1948 verjaagd door het leger van Israel!

2 Reacties
the dude
the dude13 jan. 2019 - 8:05

Een paar jaar daarvoor werden er zes miljoen Joden vermoord!

Satya
Satya13 jan. 2019 - 9:56

Door wie werden die joden vermoord? Europa heeft zoals gebruikelijk geen verantwoording genomen maar hun terecht schuldgevoel afgeschoven.

geronimo3
geronimo312 jan. 2019 - 14:58

Mandela constateerde al heel lang geleden dat er een apartheidsregime heerst als het om de Palestijnen gaat,is pas enkele generaties aan de gang en iedereen kijkt lekker weg tot nu toe, na nog tientallen jaren en dan heeft het beloofde land alles illegaal ingenomen en is er van een toekomst voor het Palestijnse volk geen sprake meer,je moeten rustig in een hoekje blijven zitten wachten tot dat dit allemaal is gebeurd.

1 Reactie
OlavM
OlavM12 jan. 2019 - 18:34

@ geronimo: Inderdaad: in de kern gaat het om usurpatie en bezetting, kolonialisme dus.

Sachs
Sachs12 jan. 2019 - 14:49

[Het samen zoeken naar vrede vraagt allereerst om erkenning van alle betrokkenen en een eerlijke analyse.] Tsja, na tachtig jaar onderdrukking van de Palestijnen gaan Nederlandse christenen op zoek naar identificatie van de betrokkenen en een eerlijke analyse. Hoe lang denken ze daar over te gaan doen? Nog eens tachtig jaar? Veel Nederlandse kerken hebben de Israëlische kolonisering, inclusief haar regime aan misdaden, openlijk gesteund – en doen dat nog steeds. Daar hoort de discussie over te gaan. [Hoe kan er een tweestaten-oplossing komen? Die gedachte moet leidend zijn.] De route naar de tweestatenoplossing staat in de Oslo-akkoorden van 1993, met Israëls handtekening eronder, en is 25 jaar leidend geweest. Maar Oslo is door Israël juist gebruikt om de kolonisering verder uit te breiden. Een blik op de realiteit leert dat de tweestatenoplossing onmogelijk is geworden. Wie zich na 25 jaar wil gaan inspannen om te kijken hoe die tóch gerealiseerd kan worden, leeft in een ander universum of zoekt een voorwendsel om de voortrazende kolonisering z'n gang te laten gaan. [Zonder gerechtigheid krijgt vrede immers geen kans.] Juist. De inspanning van de kerk moet dan ook gericht zijn op gelijke rechten van (zoals de auteur schrijft) 'alle betrokkenen'. Hoe die daarna hun land opdelen (als dat überhaupt nog kan) is aan henzelf. Maar om Palestijnse (mensen)rechten nu nog afhankelijk te stellen van de verdeling van het land is niets anders dan een voortzetting van de huidige rechteloosheid.

3 Reacties
Mostafa
Mostafa12 jan. 2019 - 16:18

Sachs Wat Israël absoluut niet toelaat is het laten horen van de stem van de Palestijnse christen en belangrijke kerkvoorgangers... De Paus kan ook niets aan doen....het echte stem van de christenen laten horen ... ook toen hij daar was! Ik ben altijd en terecht ook voor een eigen staat voor joden en die heet Israël waar zij ook zich veilig voelen..maar niet op deze manier!

Sachs
Sachs12 jan. 2019 - 17:56

@ Mostafa [Wat Israël absoluut niet toelaat is het laten horen van de stem van de Palestijnse christen ...] Israël laat geen enkele Palestijnse stem toe en onderdrukt ook de christenen. Het bizarre is dat veel Nederlandse kerken en christelijke organisaties die onderdrukking steunen. Zie ook: https://rightsforum.org/nieuws/deel-van-christelijk-nederland-volhardt-in-gedogen-israelische-misdaden/ [Ik ben altijd en terecht ook voor een eigen staat voor joden en die heet Israël waar zij ook zich veilig voelen..maar niet op deze manier!] Maar waar blijft dan de dag dat Palestijnen zich veilig kunnen voelen, nota bene in hun eigen land? Zeker als men zich drukmaakt over de 'veiligheid van Israël' zou die van de Palestijnen voorop moeten staan.

OlavM
OlavM12 jan. 2019 - 18:32

@ Sachs: Mee eens. De vorming van de staat Israël, eigenlijk een imperialistisch project (een geo-strategisch bolwerk van het kapitalistische westen in het Midden-Oosten), is geheel en al ten koste gegaan van de fundamentele rechten van Palestijnen, welk volk gedeeltelijk is vermoord, grotendeels is verdreven uit de gebieden, waar het al eeuwenlang had gewoond, en beroofd van have en goed. Nog steeds kan maar een betrekkelijk gering deel van de christenen deze pijnlijke werkelijkheid geheel en open onder ogen zien. En Israël (met name de zionisten) heeft zelf de "tweestatenoplossing" bij voortduring gesaboteerd, omdat het altijd al heeft gestreefd naar een "Groot Israël", waarin Palestijnen slechts een ondergeschikte rol zouden kunnen spelen.

Joop den Uil
Joop den Uil12 jan. 2019 - 12:54

het conflict Israel vs Palestijnen is allang geen strijd meer om grondgebied maar steeds meer ontaard in powerplay tussen joodschristelijk geloof en islam. Zolang USA nog een basis christelijk geloof aanhangt, steunt dat Israel, maar ondersteuning wordt steeds minder vanwege de toenemende Arabische hulp aan Palestijnen. Uiteindelijk wordt Israel onder de voet gelopen. Vredesgesprekken of niet. Kwestie van tijd.l

1 Reactie
M7
M712 jan. 2019 - 13:41

" .......ondersteuning wordt steeds minder vanwege de toenemende Arabische hulp aan Palestijnen..... " Hoe bedoelt u? De arabische wereld laat de Palestijnse overheden al decennialang in de kou staan. Veel steun met de mond belijden , maar de facto niets. As we speak worden de diplomatiek kontakten van de Golfstaten met Israel aangehaald met als volgende stap dat er diplomatieke banden zullen worden aangeknoopt door Saoedi Arabie met Israel. Alles gericht op de nieuwe politieke verhoudingen en meer specifiekde oplopende controverse in het MO tussen de soennieten en de sjiieten ( lees : SA en de Golfstaten versus Iran en Hezbollah ). Dat alles onder met motto ; de vijand van mijn vijand is mijn vriend.

Recalcitrant Peertje
Recalcitrant Peertje12 jan. 2019 - 11:22

Het is veel zorgwekkender dat er binnen de islamitische wereld geen erkenning voor Israël is. Stel dit betoog werkt als een wonder en Palestina en haar leed word erkend door christenen dan zal morgen nog steeds de moslimwereld Israël niet erkennen, de twee staten oplossing niet erkennen en zullen de raketten en bouwmaterialen Gaza nog steeds in gesmokkeld worden. Wil je echt voor een tweestatenoplossing gaan moet je werken aan een plan van aanpak dat echt van twee kanten komt. Dus waar islamitische (en bovenal Arabische) groeperingen massaal oproepen tot het erkennen van Israël en het respecteren van haar soevereiniteit maar aansturen op de twee staten oplossing met respect voor Palestijnen. Tekenend is het gebrek aan discussie en debat over Israël-Palestina conflict binnen de islamitische wereld. Waar wij nog af en toe zitten te bekvechten over Pro Israël of Pro Palestina en een dominante middenweg is er binnen de islamitische wereld maar 1 kant overweldigend dominant, Pro Palestina. Zoals gebruikelijk in het oosterse tribale wij vs zij denken. Deze oproep zonder iets terug te vragen is in de praktijk dus niets meer dan een buiging naar de islamitische eis dat Palestina er moet en zal komen tot haar volledige grondgebied waar Israël als een valse staat word gezien. Het christelijke compromis zoeken versus Het islamitische opeisen. Aan het eind van de dag verdienen de Palestijnen en Israëliërs elkaar maar zal Israël met de tijd met nederzettingen overwinnen. De Palestijnse zaak is een race tegen de klok en alleen de moslimwereld met het erkennen van Israël kunnen er nog wat uitslepen voor de Palestijnen, maar dat zal de islamitische trots nooit toestaan.

1 Reactie
Klaas Punt
Klaas Punt12 jan. 2019 - 19:08

Aan het einde van de dag zullen er dankzij de e.zuivering geen Palestijnen meer leven in het gebied dat door Israel geknecht is en zal Palestina zoals dat door de eeuwen bestaan heeft verdwenen zijn. En ja, met actieve steun van mijn regering.

tempest
tempest12 jan. 2019 - 11:11

Uiteraard is “blinde liefde voor Israël” niet verstandig. Maar je ziet het andersom ook heel vaak: blinde haat, terwijl in dat land heel veel zaken wat betreft vrijheden en voorzieningen beter zijn geregeld dan in omliggende landen in het midden-oosten. En tja, dan polariseert de discussie over het onderwerp net zoals de situatie in het land zelf. 25 jaar geleden schudden Rabin en Arafat de hand onder aanmoediging van Clinton. Dat is het dichtste dat we ooit bij een oplossing zijn gekomen. Nu de wereld met communicatie middelen zo sterk is verandert en daarmee ook het gezag van leiders is gekrompen, is het hoogst twijfelachtig dat zo’n kans zich ooit weer voordoet. Geen enkel betoog doet recht aan deze extreem complexe situatie. Toch kan ik het waarderen dat de schrijver en ook van der Horst een poging wagen omdat daarmee het onderwerp wordt aangekaart. Overigens is de hele anti-semitisme discussie ook vele malen complexer. In het onderzoek in 5 Europese landen speelt vermoedelijk Frankrijk een hoofdrol met haar Rassemblement national (Front-National). Ook zie je onder linkse groeperingen steeds meer anti-semitisme (Women’s March) vanuit Amerika overgewaaid. Ik denk dat van der Horst wat betreft Nederland dichter bij de realiteit zit, maar het is maar net hoe je kijkt: welke landen en wat vind je anti-semitisme. Maar door polarisatie steken vormen van anti-semitisme overal de kop op.

2 Reacties
Sachs
Sachs12 jan. 2019 - 20:24

@ tempest Artikel uit het Parool, 9 januari, van Jaap Hamburger, voorzitter van Een Ander Joods Geluid: https://www.parool.nl/opinie/-protest-tegen-israel-moet-juist-op-de-dam~a4619570/ Citaat uit zijn stuk: Als iets het antisemitisme aanwakkert, dan is het grootschalige geweld en de schendingen van fundamentele rechtsregels door de staat Israël.

Rick Hofland
Rick Hofland13 jan. 2019 - 8:52

Haat tegen Israël vanwege bepaalde groepen die geweld en schenden van mensenrechten tegen Palestijnen prima vinden op basis van hun extreme denkbeelden over hun geloof dat hen zou zeggen in hun recht te staan, is precies hetzelfde als moslimhaat vanwege de groepen binnen die gemeenschap die denken in hun recht te staan om alles en iedereen maar uit te moorden die anders denkt dan zij. Als je dus Israël haat om die reden, dan ben je precies hetzelfde als de moslimhaters die je mogelijk zelf veracht.