Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

China klaar om Oceanië in te lijven

Nieuwe overeenkomst betekent grote machtsuitbreiding in gebied
Joop

De gevoeligste tik voor het populisme

  •  
13-12-2016
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
4063837183_bcb652e174_z
Wederopstanding van de sociaaldemocratie
Nederland is een welvarend land. Een land dat, met alle kanttekeningen die daar nog bij te maken zijn, op tal van terreinen in de top staat, zoals de gezondheidszorg, het onderwijs, de infrastructuur, de huisvesting. Economisch gezien blazen we een behoorlijke partij mee en scoren we intussen zelfs beter dan de ons omringende landen. Ons rechtssysteem wordt niet zelden internationaal als voorbeeld genoemd. Toch lijken we die welvarende, stabiele en dankbare situatie waarin ons land – en ons deel van de wereld – zich bevindt bewust ‘geweld’ aan te willen doen. Wat is in hemelsnaam de drijfveer om zelf zand te gooien in een in het algemeen goed lopende machine?
We kiezen in grote getale voor een partij die het er doorlopend bij ons in wil rammen dat we vooral ontevreden en bang moeten zijn, dat onze rechtsstaat niet deugt en dat ons land kapot gemaakt wordt door een opgeroepen schim van linkse elite, maar als ons op de persoon af gevraagd wordt hoe we ons in Nederland voelen dan wordt het cijfer zeven vet geschreven. We zijn een vreemd volkje.
Waarom laten we de partij in de steek die ons in het verleden zo nadrukkelijk mede die welvarende situatie heeft gebracht en menen we onze hoop in grote getale te moeten vestigen op bewegingen die nog helemaal niets aan onze samenleving hebben bijgedragen. De leegloop van de sociaaldemocratie is een volstrekte miskenning van de rol die links en niet te vergeten links-liberaal in het verleden hebben gespeeld en die ons de voorbije ruim honderd jaar een van de beste landen heeft gebracht om te wonen, te werken, te leven.
Bij het streven naar verbetering ontkom je niet aan mislukkingen. Alles bij het oude laten is politiek gezien veiliger, maar het had ons nooit de hedendaagse welvaart gebracht. De Partij van de Arbeid moet door een periode van dwalingen heen, want, toegegeven, die dwalingen, noem ze voor mijn part mislukkingen, zijn er. Er zijn de afgelopen decennia vanuit de grondbeginselen van de sociaaldemocratie gezien onmiskenbaar verkeerde keuzes gemaakt. Lang heeft men bij de PvdA gedacht dat aan de neoliberale economie die de wereld in haar greep kreeg een sociaal karakter kon worden gegeven of waarin tenminste nog volop ruimte zou bestaan om bevochten verworvenheden te beschermen en die waar nodig en mogelijk verder uit te bouwen.
De Partij van de Arbeid begint die pijnlijke vergissing meer en meer te onderkennen en ontwikkelt geleidelijk aan een andere kijk op het neoliberalisme en het daaruit voortvloeiende vrije markt mechanisme en verregaande privatisering. Vooral de privatisering in de thuiszorg, die, hoezeer ook door de PvdA omarmd vanuit de oprechte overtuiging dat deze ten goede zou komen aan de zorgnemer, haar failliet intussen wel heeft aangetoond, ligt bij de sociaaldemocraten zwaar op de maag.
De rol die de sociaaldemocratie, met alle worstelingen die de snel veranderende tijd met zich mee brengt, nog altijd graag wil – en ook moet – spelen, schiet zonder twijfel nog te kort en gaat wellicht gebukt onder een door verkeerde keuzes weggeslagen zelfvertrouwen, maar die moeizame situatie rechtvaardigt geenszins de grote afkeer door de kiezer. Die afkeer vindt namelijk niet, ook al willen sommigen ons dat doen geloven, haar oorzaak in de bezuinigingen in de zorg (er zijn voor de minder draagkrachtigen voldoende aanvullende maatregelen genomen) of in de opvang van vluchtelingen, noch in het samengaan met de VVD. Wat dat alles betreft zegeviert de redelijkheid van de noodzaak tot bezuinigingen, de humanitaire noodzaak van de opvang, de – vanuit uitslag en invloed gezien – logisch kabinetsconstructie. Die afkeer vindt vooral oorzaak in enerzijds onzekerheid en anderzijds de door het populisme opgestookte onrust en nagestreefde tweespalt. De onzekerheid over de toekomst, vooral ingegeven door de steeds kleiner worden kans op een vaste baan en de (on)mogelijkheid voor starters om een woning te kopen en een toekomst op te bouwen dient dan ook een speerpunt te zijn voor de sociaaldemocratie en niets zou het streven naar meer toekomstperspectief in de weg mogen staan.
Ten aanzien van die tweespalt: Geert Wilders heeft al vanaf het begin van ‘zijn’ PVV zijn pijlen nadrukkelijk gericht op alles wat links is en in het bijzonder op de Partij van de Arbeid. Afbraak van de sociaaldemocratie was en is voor hem een minstens zo grote opdracht als de bestrijding van de Islam. De zogenaamde linkse elite is voor hem net zo’n groot gezwel. Het getuigt, zoals dat bij velen het geval is, van weinig besef over nut en rol van de sociaaldemocratie, want zie de geschiedenis.
We zijn, niemand uitgezonderd, schatplichtig aan de voorvechters van onze welvaartstaat. Wie heeft er niet een voorouder die voor meer rechten voor de arbeider de straat, de ‘barricade’ op ging, niet zelden met ontslag als gevolg. Wie heeft niet enige verwantschap met de mensen die voor vrouwenkiesrecht vochten, tegen de kinderarbeid ten strijde trokken, voor de vijfdaagse werkweek knokten, de lonen naar een aanvaardbaar niveau wisten te tillen, de medezeggenschap in fabrieken en bedrijven afdwongen, het vakantiegeld uit de strijd sleepten, zorg en onderwijs voor iedereen bereikbaar maakten. Veel van wat we in onze welvaartmaatschappij heden ten dagen als vanzelfsprekend beschouwen zijn dankzij links liberale- en socialistische voorlieden tot stand gekomen verworvenheden. Het is die geschiedenis die ons duidelijk maakt dat wenselijke verbeteringen van en het streven naar een rechtvaardiger samenleving vooral via de links politieke weg tot stand zal komen. Van rechts, zo vertelt ons diezelfde geschiedenis, valt in dat opzicht niet zo veel heilzaams te verwachten.
Nederland is gebaat bij politieke balans en dus bij de noodzaak dat ook ‘links’ een rol van betekenis speelt. Een situatie die ons politieke speelveld de afgelopen pakweg tachtig jaar heeft gekenmerkt en die zich heeft bewezen. Het is daarom dat wederopstanding van de sociaaldemocratie gewenst is. Het is bovendien de beste tik die aan het populisme kan worden uitgedeeld.
 

Meer over:

opinie

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (157)

Minoes2
Minoes216 dec. 2016 - 10:35

De sociaal democraten in de EU zijn boos op minister Dijsselbloem omdat hij Griekenland verboden heeft ruim extraatje te besteden aan een steuntje in de rug met Kerst, aan de mensen met een pensioentje, die het heel zwaar hebben daar en ook nog eens vaak hun familie helpen. Dat zegt iets dacht ik. De sociaal democraten in Europa zijn nu niet bepaald de meest sociale minderheid meer. PvdA ach. niets doen aan exorbitante bonussen en beloningen in het bedrijfsleven en elders, terwijl zelfs GB maatregelen daartegen neemt, niets willen doen aan brievenbusfirma's, terwijl wij derde staan in de wereld van landen die mensen/bedrijven de mogelijkheid geven belasting te ontwijken en ontduiken via o.a. opgerichte brievenbusfirma's. tel uit je winst. Zet daar tegenover hoe ze mensen in de bijstand behandelen dan is een en een twee. Dat is de PvdA dus.

2 Reacties
Minoes2
Minoes216 dec. 2016 - 10:36

ruim extraatje = een extraatje....

Woeki Hypo
Woeki Hypo16 dec. 2016 - 15:11

@Minoes, 16 december 2016 at 11:35, “Dat is de PvdA dus.” Zo is dat Minoes. Ook, zoals je hieronder stelt: “Het is gewoon een kwestie van verdeling over de bevolking en dat is een bewust gemaakte keuze. Die keuzes zijn overigens vooraf allemaal berekend, doorgerekend en op ‘beoogde’ effecten beoordeeld. Daarin staan al precies de doelstellingen met de gevolgen die het zou hebben, uitgetekend. Dat is niet iets wat nu komt opborrelen dat was stuk voor stuk voorzien. Daar heeft men heel bewust voor gekozen.” Die hogeropgeleide politici hadden het over “de calculerende burger”: Maar ze bedoelden zichzelf en hun vrienden (amice): “Ik, hogeropgeleide, ben maximaal calculerend”. Die hogeropgeleide politici hadden (hebben) het over “de niet maakbare maatschappij”: En zij maakten “de keiharde maximaal calculerende maatschappij”. De bekende uitspraak “Wir haben es nicht gewusst” geldt niet voor deze hogeropgeleiden (inclusief de PvdA). De wetenschap van deze hogeropgeleiden is arrogant, corrupt en hypocriet (maximaal). Niet integer en niet te vertrouwen. Wat deze negatieve eigenschappen betreft, is het neoliberalisme of de neoliberale economie dan een “excellente” keuze. Woeki Hypo is gematigd liberaal.

Woeki Hypo
Woeki Hypo16 dec. 2016 - 1:39

De gevoeligste tik voor het populisme “Wederopstanding van de sociaaldemocratie” Die gerichtheid op / tegen “het populisme” geeft precies aan wat er mis is met de tegenwoordig dominante hogeropgeleide sociaal democraten. Ze vinden zichzelf een elite. Een vorm van arrogantie. Het neoliberalisme is een elitisme. Een leer van, door en voor de (hogeropgeleide) elites. Elitisme en populisme vormen een klassiek dialectisch tweetal. Deze elitaire (hogeropgeleide) sociaal democraten hebben dit neoliberalisme geaccepteerd. Een elite, welke een elitisme accepteert. Neoliberalisme, deze leer, welke “haaks” staat op hun eigen principes. Hun eigen principes hebben ze als (ideologische) veren laten vallen 1). Zoals neoliberalisme mensen laat vallen. Dit is dom en naïef: Als de andere (polaire) partij meer veren opzet en zich (bijna) volledig in ((extreem) grote) ideologische veren hult (als nieuwe grote zuil). Intellectueel onvergeeflijk dus. Zo valt een tegenkracht in de democratie weg. Waardoor de democratie zelf wankelt. Persoon en structuur. De sociaal democratie, een “structuur”, mag dan in principe of in theorie wel goed zijn. Dit geldt niet voor de “personen”, die zich tegenwoordig als sociaal democraten presenteren *). Hebben hogeropgeleiden *) dertig of veertig jaar nodig om te ontdekken, dat dit neoliberalisme de samenleving ondermijnt en maximaal polariseert? Dan is er iets niet goed in het hoger onderwijs. Woeki Hypo is gematigd liberaal. P.S.: *) Sommigen uitgezonderd. 1) In deze zin lijken ze op het CDA, ook een “morele” partij (normen en waarden). En in de praktijk ook “schijnheilig”.

Pater
Pater15 dec. 2016 - 4:27

Wederopstanding sociaal-democratie is inderdaad gewenst. Stem dus GL of SP.

Jo4Hanna
Jo4Hanna15 dec. 2016 - 1:33

Appeleren aan Varoufakis & Chomsky in deze context is m.i. veel te radicaal mijnheer Freddy. Ik ben ten zeerste een voorstander van de sociaal-democratie waarin op grond van normen & waarden en uitgangspunt sociale cohesie & burgerschap en pas daarna handel & economie en graag in die volgorde werkzaam zijn. Technocratie is een killer aan de wortel van élke sociaal-democratie en wordt als leidraad toegepast in het consumentisme & kapitalisme: alle aandacht is verschoven van menselijke waarden naar systeem( verslaving)en Chomsky heeft daar geen antwoord op - en overigens niemand - omdat alles wordt en is verhuld ( by proxy). Henk Witte roept op tot herwaardering van de normen & waarden in de sociaal-democratie en dat ben ik ten zeerste met hem eens

Minoes2
Minoes214 dec. 2016 - 23:00

"Die afkeer vindt namelijk niet, ook al willen sommigen ons dat doen geloven, haar oorzaak in de bezuinigingen in de zorg (er zijn voor de minder draagkrachtigen voldoende aanvullende maatregelen genomen)" Oh ja noem ze eens op dan, ik kan ze niet vinden. Loze beloften zijn er inderdaad genoeg gedaan, waarvoor ze ook nog eens de verantwoordelijkheid hebben overgedragen aan de gemeentes die volkomen de vrije hand hebben. Ik kan het weten, leef op het minimum, ben zorgbehoevend en zowel partner als ikzelf zijn ieder jaar het volle pond aan eigen bijdragen kwijt. Dus vertel wat voor maatregelen heeft ze genomen en hoe zijn die vastgelegd?

6 Reacties
H.Witte
H.Witte15 dec. 2016 - 12:32

Geachte Minoes om te beginnen: meer en meer zijn er geluiden te horen dat de eigen bijdrage moet worden afgeschaft. De PvdA neemt dat zelfs op in het verkiezingsprogramma. LET WEL, GEEN BELOFTE, MAAR IN COMPROMISLAND NEDERLAND EEN VOORNEMEN!!. De volgende aanvullende maatregelen zijn genomen: Mensen die nu AWBZ-zorg ontvangen en straks ondersteuning vanuit de nieuwe Wmo, kunnen erop rekenen dat passende ondersteuning beschikbaar is in het overgangsjaar 2015. Hiervoor wordt € 195 miljoen beschikbaar gesteld. Daarnaast is € 60 miljoen vrij gemaakt in 2015 voor een soepele overgang van de overheveling van de jeugdhulp naar gemeenten. Gemeenten krijgen ook meer middelen om mensen passende ondersteuning te bieden met begeleiding, huishoudelijke hulp en het verlichten van de mantelzorger. Naast de aanvullende € 195 miljoen in 2015, krijgen gemeenten hiervoor extra € 165 miljoen in 2016, € 50 miljoen in 2017, € 40 miljoen in 2018 en € 30 miljoen structureel in de jaren daarna. Met deze afspraken is meer zekerheid geboden dat ouderen en verstandelijk gehandicapten, voor wie het thuis wonen niet langer meer gaat, een plaats in een zorginstelling kunnen krijgen. Hiervoor is geld beschikbaar gekomen oplopend van €5 miljoen in 2015 tot €70 miljoen in 2019. Voorts een link naar de brief van de regering aan de Kamer. https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2014/04/17/kamerbrief-over-uitkomst-begrotingsoverleg-hervorming-langdurige-zorg/kamerbrief-over-uitkomst-begrotingsoverleg-hervorming-langdurige-zorg.pdf

Minoes2
Minoes215 dec. 2016 - 14:01

Geachte heer Witte Dat compromisland-argument is nu wel uitgewerkt, heeft bij mij nooit indruk gemaakt, was me al bekend maar in het geval van de PvdA geen enkel geldig excuus wat mij betreft. De PvdA tilt daar nl. helemaal niet zo zwaar aan omdat ze het ook niet echt nastreeft. Ook ik lees verkiezingsprogramma's. Ook die van de PvdA en wist dus al van tevoren dat het bij hen met dat sociale beleid of moet ik zeggen sociaal-economisch beleid niet zo'n vaart liep en waar ze werkelijk stonden nl. rechts van het midden. Ik luister ook niet naar campagne-retoriek. Ik heb dan ook toen niet op hen gestemd, ook niet strategisch. Mijn inschatting was volkomen juist. De graagte en het gemak waarmee de PvdA 'zogenaamd' zaken 'ingeleverd' heeft, zelfs die niet een op een uitgeruild waren vooraf maar nadien alsnog ingeruild werden, hebben me enkel bevestigd daarin., Het was voor de bühne. Vertel wat heeft de PvdA sociaal economisch ingeruild en waartegen of moet ik zeggen waarvoor. Wat hebben ze concreet teruggekregen en waar vind dat zijn neerslag. De hardnekkigheid van Van Rijn en Klijnsma, hun sociale mind-set is hemeltergend om van Dijsselbloem nog maar niet te spreken. Lees Han en bezie de overtuiging van Van Rijn en Klijnsma. Kijk naar Dijsselbloem, hoe hij denkt en wat hij doet. Rechtser kan bijna niet. Voorbeeld, en dit is nog het minst problematische maar wel typisch. Mijn gemeente, ik heb dit al eerder geschreven, heeft 100.000 euro gekregen van het rijk t.b.v. het mantelzorg-comliment. Ze heeft er 1000 euro aan uitgegeven, nl. 15 euro per mantelzorger, zelf op te halen. De rest verdwijnt in de algemene middelen of wordt ergens anders aan uitgegeven. Zo ging het met veel gelden. Wat betreft gezondheidszorg gaat het mij in eerste instantie zelfs niet eens om care maar juist ook om cure waar die eigen bijdragen en alles daar rondomheen mee te maken heeft. En waar u eerlijk gezegd handig omheenpraat. U gooit alles op een hoop. En zelfs wat dat laatste betreft is het droevig gesteld. De ziektekostenverzekering heeft alles met cure te maken. Wat de AWBZ-zorg betreft. Daar klopt helemaal niets van. Niets is geoormerkt en wordt geoormerkt. Gemeenten gebruiken het voor totaal ander zaken dan het bedoeld was. U bent ziende blind en horende doof. Gewoon omdat u aan wensdenken doet. Klijnsma na het afschaffen van de WTCG en 100 euro bijdrage in de premies. Indien u noodzakelijke hulp niet kunt betalen is daar de bijzondere bijstand om zorg op maat te leveren. Zo komt het terecht bij de mensen die het echt nodig hebben. Mooi niet. Indien u de noodzakelijke zorg niet kunt betalen is de reactie van de gemeente alhier; Indien het niet verzekerd is in het basispakket wil dat zeggen dat iedereen in Nederland in staat is dat te betalen. Sommige gemeenten gaven die 100 euro geschrapte bijdrage aan ziektekosten, naast de WTCG, alsnog, anderen zoals hier niet. Sommige mantelzorgers werden afgescheept met 15 euro anderen ontvingen van hun meer sociale gemeente wel de 200 euro. Dus u kunt wel raaskallen maar dat maakt op mij eerlijk gezegd totaal geen indruk meer. Sorry dat ik het raaskallen noem maar ik heb dit excuus nu al zo vaak gehoord, weet dat het niet overeenkomstig de werkelijkheid is, heb het al zo vaak aangegeven en beargumenteerd met voorbeelden erbij, dat ik het niet anders meer kan benoemen. Het is niet respectloos bedoeld. Ik kan me immers niet indenken dat u met uw status van hoogopgeleide zo naïef bent als u zich voordoet.

Minoes2
Minoes215 dec. 2016 - 14:15

Aanvulling; De gemeente gaat hier alles opnieuw indiceren. Ze zijn door de rechterlijke macht teruggefloten. Huishoudelijke hulp was niet verkrijgbaar vanuit de WMO eenieder moest het geheel zelf betalen. Maximum was 15 euro per uur. Enkel mensen met zeer laag inkomen konden via de bijzondere bijstand standaard 1,5 uur per week vergoed krijgen a maximaal 15 euro per uur. Nu gaan ze het inderdaad weer via de WMO doen en is het niet meer inkomensafhankelijk, dit vanuit jurisprudentie. Maar ik heb geen enkel vertrouwen in de beoordelingen van deze gemeente, helaas. Iedereen kon huishoudelijke hulp krijgen voor 15 euro per uur al moesten zij het zelf betalen, dus ook als ze het niet nodig hadden maar gewoon als huishoudelijke hulp wilden, het meer de status had van een witgewassen zwarte werkster. Dat moest wel allemaal uit dezelfde pool komen. Wilde je hulp via een zorgkantoor inkopen, werd die dus niet gecontracteerd.

H.Witte
H.Witte15 dec. 2016 - 15:13

Beste Minoes, ik probeer, oprecht, altijd mee te gaan met anders denkenden en niet-zelden verdedig ik in gezelschap opvattingen die de mijne niet zijn, maar waarvan ik vind dat ze vanuit een bepaald perspectief redelijk zijn. Dat geldt ook voor uw opvatting. Ik begrijp goed dat u Dijsselbloem rechts vindt en dat vind ik ook, in die zin dat hij zich binnen het brede spectrum van de sociaal-democratie op de rechterflank bevindt, maar, daar ga ik vanuit, in het algemeen wel het sociaal-democratisch gedachtegoed huldigt. Immers; anders was hij destijds wel lid van een andere partij geworden. Neemt niet weg dat Dijsselbloem zich met nog een aantal anderen binnen 'links' al te nadrukkelijk geconformeerd heeft aan het neo-liberalisme, in de veronderstelling dat de sociaal-democratie en het neo-liberalisme elkaar in beginsel niet behoeven te bijten. (een visie van verschillende deskundigen/economen). Gebleken is echter dat de krachten van het neo-liberalisme - het bankwezen met name - sterker zijn dan die van de sociaaldemocratie en het is daarom dat er nu andere geluiden binnen het linkse smaldeel te horen zijn. Dat compromis-argument kan eenvoudig weg nooit uitgekauwd zijn, omdat het de realiteit van alle dag is. Daar kunt ook u niet voor wegkijken. Het was voor de PvdA electoraal veel interessanter geweest om niet te gaan regeren. Lekker langs de zijlijn roeptoeteren en tel uit je winst, zeker in de moeilijke tijd waar het kabinet in 2012 mee te maken had. Men wist dat er veel vervelende maatregelen moesten worden genomen en dat dit tot electoraal verlies zou leiden, maar toch nam men de verantwoordelijkheid. Wat betreft de bezuinigingen in de zorg. Die zijn maar betrekkelijk. Ondanks de bezuinigingen nemen de zorgkosten toe. Bezuinigingsoperaties hebben tal van kabinetten gekend. Ik denk maar aan Bestek '81 maar desondanks is onze verzorgingsstaat er op vooruit gegaan en behoren we tot de top. We kunnen meer wensen maar dat moet wel reeel blijven. Iedereen snapt dat een overheid regelmatig op de rem moet gaan staan om de 'uitgevers' van al die overheidsgelden er weer eens van bewust te doen zijn dat al dat beschikbare geld verantwoord moet worden uitgegeven en niet een vanzelfsprekendheid is. Men wordt soms bewust teruggeworpen om de creativiteit in de uitgave weer een kans te geven en niet zelden blijkt dan met minder geld het zelfde of zelfs meer mogelijk is. Een tenslotte; eens dat de gemeenten nog niet goed om gaan met de beschikbare gelden, maar kunnen wij nu de vraag beantwoorden of dat voor die tijd wel het geval was. Kwam eerder al het beschikbare geld op de juiste plek? Een verdienste van de huidige opzet zou wel eens kunnen zijn dat misstanden in besteding gemakkelijker zichtbaar worden en volgens mij was dat zelfs een achterliggende gedachte bij de nieuwe opzet.

Minoes2
Minoes216 dec. 2016 - 0:24

Het gaat er in een sociaal-democratie om wie je ervoor laat opdraaien! Of zorg nog voor eenieder toegankelijk is en of het stelsel solidair en sociaal is. Aan algemeenheden die iedereen wel begrijpt heb ik niets. Wat de toegankelijkheid betreft in dat rapport ging het voornamelijk over wachtlijsten, niet om het betaalbaar zijn van medische zorg. Op dat deelonderwerp stond Nederland overigens ook niet op de eerste plaats. Verder relativeert het onderzoek zelf de uitkomsten en zegt dat je het niet mag benoemen alsof de zorg zoveel beter is dan in sommige andere landen. Wat het percentage van het BNP zegt is dat er wat betreft cure helemaal niet zo'n grote stijging van de kosten is en het percentage t.o.v. 1998 helemaal niet zoveel gestegen is ondanks al onze ouderen. De stijging zit hem vooral in de care waarin overigens ook kosten van beleid en kinderopvang zitten en alle min of meer maatschappelijke praktijken. Dan is de stijging amper 4% in 18 jaar dus. Het is gewoon een kwestie van verdeling over de bevolking en dat is een bewust gemaakte keuze. Die keuzes zijn overigens vooraf allemaal berekend, doorgerekend en op 'beoogde' effecten beoordeeld. Daarin staan al precies de doelstellingen met de gevolgen die het zou hebben, uitgetekend. Dat is niet iets wat nu komt opborrelen dat was stuk voor stuk voorzien. Daar heeft men heel bewust voor gekozen.

Minoes2
Minoes216 dec. 2016 - 0:26

BBP

ZandA
ZandA14 dec. 2016 - 21:01

Ja hr. Witte, Helemaal gelijk. Want ik ben zelf natuurlijk ook een groot voorstander van Jihad gangers, van eerwraak, van Imams die voorgefinancieerde radicalisering promoten, van kindbruidjes, van de angst die mensen tegenwoordig hebben als ze geloofsissues bespreekbaar maken, van 4e generaties die plofkraken plegen, van gigantische coke transporten, van liquidaties op straat, van protestmarsen op de brug van hen die hun leider in een ander land willen supporten, van complete gezinnen die hiernaartoe komen en hun hand op houden en meer kunnen vangen dan een werkende Nederlander en dat allemaal vanwege de 'oorlogssituatie' in het thuisland waar ze vervolgens wel doodleuk op vakantie gaan, van bonussen die uitgedeeld worden aan hen die er geen recht op hebben maar hier vervelend komen doen, van oudjes en zieken die kunnen barsten, van illegalen die geen recht hebben op opvang maar het nog altijd beter hebben dan de gemiddelde dakloze Nederlander, en natuurlijk van het AZP geluid omdat de Nederlander zich maar aan te passen heeft aan hen die zich beledigd voelen enz enz enz. Voor al die onzin werk ik me graag uit de naad en wordt ik 'dankbaar' steeds meer uitgeknepen. Daarom stem ik links natuurlijk? Opdat al het genoemde vooral kan blijven voort bestaan.

3 Reacties
Jo4Hanna
Jo4Hanna15 dec. 2016 - 0:47

zie de posts op Joop over Aleppo - het zal u maar gebeuren

Pater
Pater15 dec. 2016 - 4:29

Is inderdaad vrijwel allemaal onzin. Van Zandvoort wel te verstaan.

ZandA
ZandA15 dec. 2016 - 20:07

Voor wie nog in een ontkenningsfase zit is er een oude wijsheid in de vorm van een oud gezegde. De wens is de vader van de gedachte.

Keerf
Keerf14 dec. 2016 - 16:59

"wie heeft er niet een voorouder die voor meer rechten....etc" Het gedweep over vroeger en de bijdragen van de sociaaldemocratie aan de welvaart in de vorige eeuw komt lachwekkend over. De huidige PvdA is niet de SDAP/PvdA van Drees. De sociaaldemocratie is in de jaren 90 terecht door Kok c.s. te grave gedragen. Wij zijn schatplichtig aan de sociaaldemocratie op dezelfde manier waarop wij schatplichtig zijn aan de VOC, Thorbecke etc. Overigens heb ik geen voorouder die op de barricaden heeft gestaan.

Jo4Hanna
Jo4Hanna14 dec. 2016 - 16:40

Waaruit een wereldwijde Koude Burgeroorlog - en dan hebben we 't nog niet over de klimaatvluchtelingen gehad veroorzaakt door het wereldwijde onnavolgbare grootkapitaal cq Trump-clan ( alszijnde van nature een optimist)

jillesdykstra
jillesdykstra14 dec. 2016 - 16:22

Misschien is het een neerlandicus niet gegeven te zien hoe de EU lidstaten er bij staan. De Nederlandse werkloosheid is al jaren hoog, veel hoger dan de cijfertjes laten zien, maar naarmate je meer naar het zuiden gaat wordt het steeds erger. De officiële Franse werkloosheid blijft maar rond de 11%, maar de werkelijke is ook daar veel hoger. Een tien miljoen Fransen hebben niet meer te besteden dan een 1000 euro per maand. In Spanje, Italië en Griekenland jeugdwerkloosheden van tientallen procenten, tot 50%. De euro is daar een belangrijke oorzaak, de zuidelijke landen hebben een lange geschiedenis van devaluaties en munthervormingen, dat kan niet meer. Zoals de bekende, gelukkig gepensioneerde Duitse socioloog Seeckt (hoop dat ik de naam goed spel), gelukkig, want nu kan hij zeggen wat hij wil, zei ' de EU fout is dat de noordelijke landen tegen de zuidelijke zeggen "word als ons"'. En dat gaat zomaar niet. Bij die ellende komt de derivatenzwendel, en de migratie. Dan krijg je ontevredenheid, die dan populisme wordt gedoopt, omdat dat populisme de gangbare politiek veroordeelt, terecht, naar mijn mening.

3 Reacties
7anpau1
7anpau114 dec. 2016 - 20:31

"In Spanje, Italië en Griekenland jeugdwerkloosheden van tientallen procenten, tot 50%. De euro is daar een belangrijke oorzaak, de zuidelijke landen hebben een lange geschiedenis van devaluaties en munthervormingen, dat kan niet meer." Oh, dus het ligt aan de Euro?; niet aan het feit dat de bestuurders van die landen niet geanticipeerd hebben op het feit dat ze hun wanbeheer niet zo als in het verleden zouden kunnen afwentelen op anderen door hun munt te devalueren zoals in het verleden? Dat wisten ze namelijk wel van tevoren. Niet voor niet hebben die landen met getallen lopen goochelen om te verdoezelen dat ze zixh niet aan de afspraken hielden.

jillesdykstra
jillesdykstra15 dec. 2016 - 7:24

Je mag het best wanbeheer noemen, maar een cultuur van wat jij wanbeheer noemt verander je niet zomaar. Ondanks dat wanbeheer bleven de zuidelijke landen bestaan, op eigen kracht. Griekenland ging al zes keer failliet, nooit waren de gevolgen zo vreselijk als toen het gebeurde met de euro.

7anpau1
7anpau115 dec. 2016 - 12:15

blijft een feit dat niemand de Grieken heeft gedwongen om deel te nemen aan de Euro.

Kepler
Kepler14 dec. 2016 - 15:19

Onze welvaart en onze mate van tevredenheid met onze bestuurders zijn twee dingen. Nog los van de EU-kwestie waarover die bestuurders beslissen. We geven de soevereiniteit weg en dat is lastig terug te draaien dus ik denk dat het wel goed is, die argwaan.

Poezenmens
Poezenmens14 dec. 2016 - 14:30

Wat is dat toch dat Jan Modaal - zoals de peilingen er nu uitzien - tegen zijn/haar belangen in zijn/haar stem gaat vergooien door op partijen als de VVD en zijn satellietpartij PVV te stemmen? Blijkbaar spreekt het programma louter gestoeld op zondebokkenpolitiek van de PVV en het propageren van egoïsme en hebzucht van de VVD hen meer aan dan hun maatschappelijke positie op economisch gebied zoals, bestaanszekerheid, solidariteit en het beschermen van de verzorgingsstaat. Maar dingen gaan nou eenmaal zoals ze gaan. En wie niet horen wil moet maar voelen. En voelen zullen ze het, de Jan Modaal, als rechts gaat regeren in 2017.

Zandd
Zandd14 dec. 2016 - 13:47

Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Dat geld voor alles en iedereen. Zelfs de dinosaurussen konden het op een gegeven moment niet meer bolwerken. De PVDA heeft zijn wortels nog tot in de 19e eeuw. Zijn de PvdA en gelijksoortige partijen niet gewoon overbodig geworden? Even serieus. Wat hebben ze nu eigenlijk nog te bieden? We gaan toch ook de trekschuit niet te handhaven.

Jo4Hanna
Jo4Hanna14 dec. 2016 - 13:10

Mijnheer Witte, - de stelligheid van uw conclusies in de eerste alinea ondermijnt m.i. de rest van uw betoog; u triggert en appelleert aan het hyper-individualisme - en was mij direct verloren. Wilt u het artikel 'Stop het rotten van onze democratie' van Marcia Luyten lezen dd 12 mei 2012 -op titel - NRC-Opinie & Debat? Het is m.i. ten zeerste relevant sinds 2012- mbt de consequenties-van-'beleid'- Rutte I + II en ik kan er als ervaringsdeskundige over meespreken. M.i. had u beter de alinea onderaan kunnen plaatsen om mij met goed onderbouwde voorstellen & oplossingen mbt woningmarkt & arbeids markt te kunnen laten beantwoorden en ideeen te opperen mbt de sociaaldemocratie. Ellen Schoofs komt als enige met de oproep Stoltenberg te lezen; m.i. publiceert dichter bij huis o.a. Gabriel vd Brink als oud- bestuurskundige scherpe pleidooien voor het eerherstel van beschaving & moraal & meerdere vormen van 'weten' - in harde tegenstelling tot de radicale versimpeling van de werkelijkheid 'de wereld aan te kunnen' die VVDPVV -populisten hun achterban vanachter o.a. twitter-accounts willen laten geloven cq niets ánders doen dan in een continue conditionering ak volkshypnose - het hyper-individualisme ( de dikke-ik) te bevestigen: in stellige postulaten uit de nu 4 jaar ontelbare op AMvB'tjes ook wel 'wetgeving' genoemde klets. Als er een particuliere schuldenberg bestaat in Nederland die nét zo groot is als die in Griekenland - kan er m.i. op geen énkele wijze over 'welvaart' worden gesproken en wordt dit land collectief misleid: met als klap op de vuurpijl het beweerde 'begrotingsoverschot' die tot nóg grotere particuliere schulden zal leiden ( 2017)

jazekert
jazekert14 dec. 2016 - 12:49

het links van vroeger is niet meer het links van nu. Links heeft vroeger goede dingen gedaan maar links stond vroeger ook bekend om voor het opkomen voor vrouwen, homo's en ferme kritiek op religies. Als je religieus was, dan werd je door links eigenlijk niet serieus genomen. Tegenwoordig is juist rechts die zich profileert als beschermer van de vrouwen en homorechten. En kritiek op religie? Zolang het gaat over kritiek op gereformeerden en dergelijke, dan is dat prima maar kom bij links niet aan de islam. Het is dus ook niet zo gek dat links steeds minder populair wordt. Het is gewoon niet duidelijk meer wat links nog te bieden heeft.

8 Reacties
Pater Familias
Pater Familias14 dec. 2016 - 13:57

Maar rechts profileert zich wel als beschermheer, maar dat is toch verrekte oppervlakkig. Als Marokkaanse homo hoef je echt niet op steun te rekenen van de Wildersen en de Roosjes van vandaag.

Sonic2
Sonic214 dec. 2016 - 14:04

Rechts komt totaal niet op voor homo en vrouwen rechten. Ik zal de naam van de partij in ieder geval niet noemen( anders gaan de van Geenstijl overgewaaide fanboys weer moeilijk doen), maar rechtse partijen zijn vooral anti buitenlander. Ze reageren ook alleen op homo haat en vrouwen onderdrukking als het uit de hoek van moslims komt. Of als het een buitenlander is. Want dat is wel de onderliggende boodschap. Ze hebben het bij rechts eigelijk niet zo op buitenlanders. Ik geef u in uw reactie nu de kans om alles wat ik hier boven schrijf te nuanceren als ware een soort D66'er. Natuurlijk bent u geen racist. En we hebben problemen met de islam in dit land en natuurlijk wordt het u allemaal aangedaan. En natuurlijk is dat allemaal de schuld van links, omdat er sinds 1946 in dit land een linkse coalitie is van PvdA/ SP en GL. Die dit land hebben gebracht tot wat het nu is. Een soort van Albanie of Zimbabwe. Uiteraard is links de enige die een blinde vlek heeft. Je ziet de rechtse partijen altijd op de barricades staan als er weer eens een priester aan een kind zit. En nooit worden dan de buitenlanders er bij gehaald. Het is ook verhelderend wat kritiek dus inhoudt. Als ik Wilders of Rutte dus Hitler noem en ik noem hun verkiezingsprogramma's Mein Kampf dan lever ik zeer inhoudelijk en discussie bevorderende en opbouwende kritiek. Weer wat geleerd van u dus. Rechts heeft overigens een grafhekel aan links, maar jat gretig hele linkse paragrafen die het bij de kiezer goed doen. Links deugt uiteraard niet, maar als het je dictator naar keuze maar stemmen oplevert, mag het linkse gedachtegoed ongebreideld worden misbruikt.

Tom Meijer
Tom Meijer14 dec. 2016 - 16:55

"kom bij links niet aan de islam" U verwart zoals zoveel anderen islam met moslims. In tegenstelling tot rechts komt links als zij dit nodig hebben ook op voor moslims. Dat is niet anders dan opkomen voor andere mensen met wat voor geloof dan ook. In tegenstelling tot rechts is links niet a priori een verdediger van godsdienst, ook niet van de islam. Voor links maakt het weinig uit want ook de islam is al vele generaties onderdeel van het Nederlandse godsdienstpalet. In tegenstelling tot links en in tegenstelling tot wat rechts beweert pakt rechts mensen aan en niet de godsdienst. Volgens de grondwet mag dat niet want voor de wet zijn alle mensen 'gelijk'

pierik2
pierik214 dec. 2016 - 17:12

Pater Familias 14 december 2016 at 14:57 Als Marokkaanse homo hoef je echt niet op steun te rekenen van de Wildersen en de Roosjes van vandaag. En waarom niet? U zuigt dit gewoon uit u duim, ik heb Wilders nog nooit iets horen zeggen tegen homo,s. Hetzelfde geld voor Jan Roos, alleen die ken ik pas een paar jaar.

jazekert
jazekert14 dec. 2016 - 17:45

Sonic, Hier komt mijn nuancering: "Rechts komt totaal niet op voor homo en vrouwen rechten. Ik zal de naam van de partij in ieder geval niet noemen( anders gaan de van Geenstijl overgewaaide fanboys weer moeilijk doen), maar rechtse partijen zijn vooral anti buitenlander" Welke partijen zijn dan tegen Surinamers, Antillianen, Chinezen, Amerikanen, Thaise, Japanners etcetera? "Ze reageren ook alleen op homo haat en vrouwen onderdrukking als het uit de hoek van moslims komt. Of als het een buitenlander is. Want dat is wel de onderliggende boodschap. Ze hebben het bij rechts eigelijk niet zo op buitenlanders". Feit is dat homo's tegenwoordig niet meer hand in hand durven te lopen in Amsterdam. Homo's geven zelf aan dat dat komt door de opkomst van de islam. Het is toch beschamend dat in de voormalige gay capitol van de wereld homo's niet meer hand in hand durven te lopen. "Ik geef u in uw reactie nu de kans om alles wat ik hier boven schrijf te nuanceren als ware een soort D66’er. Natuurlijk bent u geen racist. En we hebben problemen met de islam in dit land en natuurlijk wordt het u allemaal aangedaan". Er wordt me niets aangedaan. Ik heb een goede baan en ik woon op een A-locatie tussen de autochtonen. Maar ik ben begaan ben ons land. "En natuurlijk is dat allemaal de schuld van links, omdat er sinds 1946 in dit land een linkse coalitie is van PvdA/ SP en GL. Die dit land hebben gebracht tot wat het nu is. Een soort van Albanie of Zimbabwe". Ik wist niet dat de omstandigheden zo goed zijn in Albanie of Zimbabwe (even een flauwigheidje). "Uiteraard is links de enige die een blinde vlek heeft. Je ziet de rechtse partijen altijd op de barricades staan als er weer eens een priester aan een kind zit. En nooit worden dan de buitenlanders er bij gehaald". Ik heb na de aanslagen in Europa nou niet bepaald linkse mensen massaal de straten op zien gaan. Overigens ik wist niet dat pedofilie alleen bij rechtse mensen voorkomt. "Het is ook verhelderend wat kritiek dus inhoudt. Als ik Wilders of Rutte dus Hitler noem en ik noem hun verkiezingsprogramma’s Mein Kampf dan lever ik zeer inhoudelijk en discussie bevorderende en opbouwende kritiek. Weer wat geleerd van u dus". Ik ben voor totale vrijheid van meningsuiting. Van mij mag u het zeggen. Ik ben er alleen niet mee eens. "Rechts heeft overigens een grafhekel aan links, maar jat gretig hele linkse paragrafen die het bij de kiezer goed doen. Links deugt uiteraard niet, maar als het je dictator naar keuze maar stemmen oplevert, mag het linkse gedachtegoed ongebreideld worden misbruikt". no comment

jazekert
jazekert14 dec. 2016 - 17:48

"Maar ik ben begaan ben ons land" moet zijn: Maar ik ben begaan met ons land.

Pater Familias
Pater Familias14 dec. 2016 - 21:15

Pierik, Zolang Jan Roos Tofik Dibi nog uitscheld voor wachtgeldpoot en andere namen geeft op Twitter kan je rustig stellen dat het maar een klein laagje vernis is.

Sonic2
Sonic214 dec. 2016 - 21:17

@ Jazekert -Ik ben geloof ik de tel kwijt geraakt met liefdevolle mijmeringen van PVV'ers over de jaren 50, 60 en 70. De tijden van het oude, witte en het "goede" Nederland. Bosma kwijlde er in zijn boek nog over. Nederland had begin jaren 60 nauwelijks allochtonen. Het zal natuurlijk nooit hard op gezegd worden. Dat is rechtse politieke correctheid. - Het staat me nog zeer goed voor de geest. In mijn jeugd zag ik een lesbisch stelletje bekogeld worden door een groep van 10 a 20 jongens en meiden. Met ijsblokjes en met bier werd er gegooid. Er werd gescholden. Ik heb nog proberen in te grijpen. Ik praat over een plattelands dorpje. Ik zou zeggen: Ga eens naar Hoogezand of eens naar autochtoon Beverwijk. Of naar een kermis. Ik zou niet graag als homo of lesbo er willen lopen. U focust vooral volgens mij op het gene u het beste uitkomt. De islam dus. Het is altijd lekker dat je via de islam de moslims weer ergens van kan beschuldigen. - Het derde punt was een verwijzing naar onder meer de reacties verschillende PVV'ers. Ik denk dat u wel deugt, maar vele van de PVV zitten in de slachtoffer rol. En vinden dat racisme hun zelf wordt aangedaan. Volgens mij wel duidelijk. - Volgens mij wel duidelijk wat ik bedoel. Ik hoor Wilders niet over de aanrandingen in Alkmaar. http://www.rtvnh.nl/nieuws/174461/organisatie-oktoberfest-alkmaar-twaalf-serveersters-aangerand- Het zijn alleen aanrandingen die in het straatje van rechts passen. Alle dingen waar Wilders zo erg op tegen is kan je in mindere mate ook de SGP en het christendom verwijten. Ik erken wel de verschillen hoor. Zowel links als rechts hebben blinde vlekken. Elke stroming heeft taboes. Dat mag kritiek krijgen hoor, maar het komt in elke politieke stroming voor. De hypocrisie en de taboes. - U gebruikt het woord islam kritiek. Ik heb Wilders de islam met fascisme zien vergelijken. De Koran is dan weer Mein Kampf. Volgens u en meerdere PVV aanhangers valt dat onder kritiek. Ik vind het wat verder gaan als kritiek. Ik concludeer er dan maar uit dat als we uw logica volgen dat Wilders en Rutte vergelijken met Hitler ook onder kritiek valt. En hun verkiezing programma vergelijken met Mein Kampf valt dan volgens diezelfde logica ook onder kritiek. Je zult uit mijn mond niet horen dat Wilders een nazi is. Ik verbaas me in deze context over het woord kritiek. - Het laatste punt is heel verstandig. Rechts heeft een hekel aan links, maar jat gretig hun standpunten. Niets tegen in te brengen inderdaad.

Tom Meijer
Tom Meijer14 dec. 2016 - 12:45

Henk, ik zou het mooi vinden als het de PvdA zou lukken zich te her-uitvinden. Ik moet bekennen dat ik daar als niet-lid maar bar weinig van merk. Het is pure noodzaak dat het gebeurt maar ik bespeur als relatieve buitenstaander weinig beweging in de goede richting. Ik krijg het gevoel dat binnen de partij alle gevoel van urgentie ontbreekt. Ik heb in de eerste helft van mijn kiezersleven altijd PvdA gestemd, kom ook uit een SDAP/PvdA-familie, maar sinds zo'n beetje halverwege de kabinetten Kok ben ik dwalende want de PvdA verdedigde mijn belangen niet meer. En dat is eigenlijk alleen maar erger geworden. Ik heb met afschuw gekeken naar het verkwanselen van ons gemeenschappelijk belang, de zogenaamde privatiseringen. Zo dom. Ik heb met afschuw de opkomst van Wilders beleefd, een leugenaar, ophitser, extreem rechts politicus, in allerlei opzichten een soort nagalm uit de dertiger jaren van de vorige eeuw, en het volstrekte uitblijven van een antwoord door de partijen die ons land tot een welvarende verzorgingsstaat hebben uitgebouwd, inderdaad vooral een prestatie van linkse politiek. En waar zijn we nu? Ik hoef alleen maar naar de reacties op deze pagina te kijken met een overvloed aan populistisch gewauwel van PVV-adepten. Op een site gefinancierd met mijn lidmaatsgeld van de VARA. Hoe ironisch. Vind je het gek dat ik hier wat moedeloos van wordt?

5 Reacties
Frank Lenssen2
Frank Lenssen214 dec. 2016 - 15:22

@ Tom Meijer (13:45u) - ik deel je gevoelens. Wegens slechte verbinding met Joop houd ik het hierbij. Straks hopelijk meer.

pierik2
pierik214 dec. 2016 - 17:14

Op een site gefinancierd met mijn lidmaatsgeld van de VARA. Hoe ironisch. Wij betalen hier allemaal aan mee hoor. Belasting geld is van, en voor iedereen, dus iedereen zou hier welkom moeten zijn.

Minoes2
Minoes215 dec. 2016 - 10:47

"Wegens slechte verbinding met Joop houd ik het hierbij" Is dit letterlijk bedoeld? Vannacht puntsgewijs gereageerd maar hele reactie niet te vinden. Is niet de eerste keer.

Jo4Hanna
Jo4Hanna15 dec. 2016 - 12:03

Probeer 't nog eens met die punten Minoes - maar dan bovenaan

Tom Meijer
Tom Meijer17 dec. 2016 - 14:18

Nee Pierik, zo werkt het dus echt niet. Verdiep je er eens in.

Zandb
Zandb14 dec. 2016 - 12:30

Waarom moet "links" noodzakelijk PvdA zijn? Als je ziet dat links naar rechts is opgeschoven en een partij en rechts naar links, dan kun je toch slecht volhouden dat links niets bereikt heeft. Inderdaad bestaat de arbeider "van vroeger" niet meer. Het is dan ook zinloos om net te doen of die er dan nog wel is: Alle rechten die we ons kunnen dromen en waar we voor gevochten hebben, die bestaan. En nu zie je dat de welvaart in stand gehouden moet worden en dat we onze verworven vrijheden moeten verdedigen tegen tendensen die zich aan de ene kant aandienen als "islamitisch georiënteerd" en aan de andere kant als "populistisch". Dat vereist een heel ander links. En dat is ook de reden, dat het populisme zo benauwd is voor links: Dat is namelijk de stroming die het best doorziet waar dat populisme ons zal brengen. En wat is dan de beste manier om te framen? Te doen alsof links niet voor de burger opkomt en tegelijkertijd de burger te afficheren als de arbeider van vroeger, die nota bene niet eens meer bestaat.

1 Reactie
Tom Meijer
Tom Meijer14 dec. 2016 - 14:27

Ik ben het met U eens maar wat zit er dan links van de PvdA? Ik zie eigenlijk niet veel wat je links zou kunnen noemen.

Jan_boel
Jan_boel14 dec. 2016 - 11:08

Henk, ik moet je teleurstellen, de sociaaldemocratie is zo goed als dood. 40-50 jaar geleden stond links voor de arbeiders, mensen die in een fabriek werkten, zelfs nog op zaterdag, en die nauwelijks de eindjes aan elkaar konden knopen. Daartegenover stonden de directeuren en het kapitaal dia alle macht en geneugten van het leven hadden. De wereld is veranderd. De arbeider zoals hierboven geschetst bestaat nauwelijks meer. Mensen hebben allemaal een auto en een flatscreen aan de muur dus hebben geen enkele reden meer om links te stemmen. De arbeider die nog wel bestaat ziet dat mensen met een uitkering en een illegaal bijbaantje meer verdienen dan zij. Bovendien zien ze hun buurt verloederen omdat ze in goedkope arbeidershuisjes wonen en om zich heen de wereld zeer snel zien veranderen op een manier die hen niet aanstaat.

3 Reacties
H.Witte
H.Witte14 dec. 2016 - 11:23

Beste Jan boel, u stelt mij niet teleur. Ik stel wel vast dat u nogal vanuit uw eigen comfort zone reageert. Zolang er nog voedselbanken bestaan klopt er toch echt iets niet. Zet het inkomen van een topvoetballer tegenover dat van een bijstandsmoeder of de zelfverrijking van bestuurders, de uitbuiting door banken, de honger in de wereld, de macht van de multinationals, de onderdrukking hier en daar. Foei.

richarrd
richarrd14 dec. 2016 - 12:55

Als je jaloers bent op de uitkeringsgerechtigde van Nederland dan heb je ze waarschijnlijk niet op een rijtje (er plegen er bijvoorbeeld iedere dag twee uitkeringsgerechtigden zelfmoord), en dat mensen ze niet op een rijtje hebben zal wel de oorzaak zijn dat het niet goed gaat met linkse politiek dan. Vroeger waren mensen heel blij en heel erg gelukkig als ze een nieuwe trui konden kopen bijvoorbeeld en nu worden zelfs auto's en huizen met een garage erbij als vanzelfsprekend beschouwd. Van alles wat je als vanzelfsprekend beschouwd wordt je niet gelukkig blijkbaar. In andere landen werken ze 12 tot 18 uur per dag in de klei, en die barsten in tranen uit van geluk als iemand ze heel pak chocoladekoekjes geeft, wat voor hun normaal gesproken totaal onbereikbaar is, ondanks het zware werk dat ze verrichten. En in Nederland zijn mensen maar boos. Zo boos zelfs dat je voor ze moet uitkijken omdat ze ook agressief kunnen worden, en in andere landen werken ze soms 48 uur aan één stuk zonder te slapen dus, tot ze letterlijk dood neervallen en daar krijgen ze 1 euro per dag voor en die mogen niet klagen want dan krijgen ze meteen ontslag.

7anpau1
7anpau114 dec. 2016 - 16:03

Is de echte arbeider niet ook de verpleegkundige of administratief medewerker die door de crisis een baan 50km verderop moest nemen en dan - nadat hij of zij met terugwerkende kracht een verlaging van de huurtoeslag voor de kiezen krijgt - net genoeg overhoudt om het onderhoud van zijn/haar autootje en de benzine van te betalen, omdat ze al sinds jaar en dag maar 18 cent per km vergoed krijgt, hetgeen bij verre kostendekkend is? Allemaal leuk en aardig hoor, dat hij/zij een flatscreen heeft en zijn/haar kinderen goed onderwijs krijgen. Dat is helemaal waar. Hij/zij heeft het relatief met vergelijkbare personen in het verleden of in het buitenland niet slecht. Maar het feit blijft dat het begrijpelijk blijft dat hij of zij ervan baalt dat hij/zij hard werkt en dan net de eindjes aan elkaar kan knopen. En een feit blijft dat zowel linkse als rechtse partijen niet voor hem/haar opkomen. Hij/zij begrijpt wel dat links vindt dat hij/zij met de trein moet gaan, terwijl hij/zij dan nog een uur per dag langer onderweg is. Hij/zij begrijpt dat als links haar werkgever nog zwaarder gaat belasten, zijn/haar baan nog sneller wordt weggeautomatiseerd.Hij/zij begrijpt ook dat als het aan rechts ligt, haar huurwoning nog duurder wordt, terwijl een hypotheek er door een studieschuld en telkens tijdelijk contracten er niet echt inzit. De PvdA sinds Kok begreep dit, althans zo leek het. De PvdA zou zich misschien eens wat harder moeten maken om samen met de vakbonden op te trekken voor een flinke looneis en met de VVD en D66 voor een aanzienlijk lagere belasting voor de eerste schijf, voor het collectieveren van doorbetaling bij ziekte bij kleine ondernemingen, een hogere km-vergoeding bij woon-/werkverkeer, etc.

dijkhuis2
dijkhuis214 dec. 2016 - 10:52

Henk Witte doet net of het vileine gestook van Wilders de traditionele achterban van links “gestolen” heeft. Henk Witte denkt dit omdat hij mentaal nog in de zestigerjaren leeft. Toen had je nog ouderwets degelijk links. Dat links kwam op voor de belangen van de arbeider. Dat links creërende al de verworvenheden die Henk Witte terecht prijst. Helaas, dit links bestaat niet meer. Tegenwoordig hebben een ander soort links. Ten eerste hebben we het politiek correcte links van de jaren 80 en 90 (zelf geef ik de voorkeur aan de term regressief links). Dit links concerteerde zich op “sociale rechtvaardigheid”. Allerlei minderheden worden zogenaamd door “witte” mannen onderdrukt. De “witten” moesten zich diep schamen, de “zwarten” moesten excuses krijgen en schadeloos gesteld worden. Bolkestein noemde dit spottend de weg-met-ons-mentaliteit. Zijn toenmalige leerling Wilders heeft zich het verzet tegen deze politieke correctheid toegeëigend . Ten tweede kennen we sinds de paarse kabinetten het derde-weg-links. Dit links heeft zich bekeerd tot marktwerking, privatisering, het slopen van de collectieve voorzieningen en het kapot bezuinigen van de economie. Dit is het links van Bos en Dijsselbloem. Dijsselbloem is er zelfs trots op hij de Griekse bejaarden uitzuigt en de jeugdwerkloosheid daar tot boven de 50% gedreven heeft. De traditionele linkse achterban is niet dom. Ze zien helder dat links tegenwoordig de prioriteit legt op het bestrijden van Zwarte Piet en het neerhalen van Jan Pieterszoon Coen. Ze zien ook helder dat Bos c.s. vooral bezig zijn met het wegbezuinigen van de verzorgingsstaat. De traditionele linkse achterban constateert terecht dat het huidige links hun niets te beiden heeft. Dat ze niet op links stemmen heeft niets met het gestook van Wilders te maken. Het is de eigen schuld, links heeft zijn achterban verlaten.

6 Reacties
Pater Familias
Pater Familias14 dec. 2016 - 11:31

Vergeet het kwartje van Kok niet, die wordt door auto rijdend NL betaald, en U raadt het al dat zijn veel arbeiders. (ZZP-ers tegenwoordig) Betuwelijn? Mede dankzij VVD en PvdA gekomen. De simpele man had al voorspeld dat dat nooit ging lukken. En inderdaad de Betuwelijn rijdt nog steeds gesubsidieerd rond. Oneerlijke concurrentie voor vrachtwagens en scheepvaart verkeer. Fyra? Nog zo`n PvdA monster. Hoop geld over de balk gesmeten. Integratie? PvdA die weinig emanciperend denkt en patriarchale culturen in stand houdt. En daarnaast ook weinig seculier denkt omdat men vaak Moskee besturen gebruikt om een bepaalde achterban te bereiken. (terwijl dit juist vroeger een links standpunt was) Het probleem is inderdaad dat de PvdA een aantal keer de verkeerde afslag heeft genomen maar nog te weinig een keer zegt, sorry we hebben het fout. Het blijft continu de vlucht naar voren. Laat de PvdA echt gewoon een keer zeggen, jongens we hebben het verprutst. Laat het nu maar eventjes over aan andere "linkse" partijen en probeer het vertrouwen langzaam terug te winnen. Maar dan niet met zo`n opzichtige manier zoals nu weer gebeurt. En zo`n Spekman? paar dagen niet scheren en een ouwe trui aan maakt je geen arbeider. Arbeiders lopen vaak in uniform of werkkledij maar in hun vrije tijd gewoon normale nette kleding. Zo`n Spekman is eigenlijk boegbeeld van een PvdA die de eigen achterban niet meer begrijpt.

Peter Smit2
Peter Smit214 dec. 2016 - 12:09

Hear hear

7anpau1
7anpau114 dec. 2016 - 12:54

Als iemand behoort tot 'de weg met ons' school is het Wilders en zijn achterban wel.

pierik2
pierik214 dec. 2016 - 16:03

Pater Familias 14 december 2016 at 12:31 U legt de vinger op de zere plek.

Minoes2
Minoes214 dec. 2016 - 23:53

De PvdA heeft haar achterban verlaten, niet links! Veel PvdA stemmers blijken overigens over te lopen naar Wilders. Helaas zou ik zeggen en vreemd ook. Was de PvdA dan toch vooral een populistische partij gelijk de PVV in de manier van campagne voeren ( graag gehoorde one-liners) en vervolgens anders regeren ( omgekeerd) dus anders stemmen in de Kamer. Niet de zwaarste schouders zullen de zwaarste lasten dragen. Dan kijk aan de brievenbusfirma's, derde op lijst landen belasting-ontwijking en ontduiking na Panama en de Bahama's. Niets doen aan exorbitante bonussen i.t.t. GB zelfs. Het houden op een enigszins aangepast gentlements-agreemant i.p.v. werkelijk iets doen. Na zoveel jaar ervaring dat dat niet werkt, men zichzelf niet reguleert. Men weet het gewoon. Alhoewel ik moet zeggen dat Dijsselbloem wel behoorlijk rechts is en prima in de VVD zou passen of D66. Het enige verschil met de PVV is de moslimhaat en discriminatie. verder lijken ze wel wat op elkaar in manier van politiek bedrijven en campagne voeren met iedere keer weer dezelfde one-liners. Die zijn nu dus uitgewerkt, alhoewel niet voor de leden. Zonder Kok was er m.i. nu geen PVV geweest of had die veel minder snel voet aan de grond kunnen krijgen. Politiek is gediend bij tegenwicht en dat tegenwicht is weg.

Minoes2
Minoes214 dec. 2016 - 23:56

Dan kijk NAAR de brievenbusfirma’s

Buzzer
Buzzer14 dec. 2016 - 10:46

"Waarom laten we de partij in de steek die ons in het verleden zo nadrukkelijk mede die welvarende situatie heeft gebracht en menen we onze hoop in grote getale te moeten vestigen op bewegingen die nog helemaal niets aan onze samenleving hebben bijgedragen." Wanneer u deze vraag zelf eens durft te beantwoorden zou u het snappen. Ik zal het voor u proberen: Omdat de PvdA inmiddels al lang niet meer opkomt voor de zwakkeren in de samenleving en alles waar ze ooit in het verleden voor gevochten hebben overboord gooien voor het heilige Neo-Liberalisme. Daarom herkennen de kiezers van vroeger, waaronder ik, zich niet meer in deze club. U verwacht blijkbaar de trouw van een hond onder de vroegere stemmers. Guess what: ook die hebben inmiddels begrepen waar de PvdA nu voor staat.

1 Reactie
H.Witte
H.Witte14 dec. 2016 - 11:30

Buzzer, ik zou best met u mee willen gaan, maar kan het niet ook zo ziijn dat wij, de burger, het idealisme op enig moment hebben gelaten voor wat het was omdat we het in de breedte in materiele zin goed hebben gekregen. Zelf denk ik dat we door de periode van toenemende groei en materialisme heen moeten aleer we gaan beseffen dat welzijn toch een tikkie belangrijker is dan welvaart. Ik snap ook wel dat welzijn niet los te zien is van een zekere welvaart, maar waar leg je het accent. Leven om te werken of werken om te leven. Eerlijke verdeling van vrije tijd en de bijbehorende kosten die dat met zich mee brengt lijkt me een pracht opdracht voor de sociaaldemocratie.

GabrielMokummer*...And Justice for All!*
GabrielMokummer*...And Justice for All!*14 dec. 2016 - 9:48

6 keer per week, de Telegraaf van Paul Jansen en zijn team is toch de vermoedelijke spreekbuis van heel rechtspopulistisch Nederland o.l.v. Geert Wilders (wat mij betreft). Ik snap wel dat deze krant van een commercieel Nederlands bedrijf wat centjes moet proberen te verdienen maar waar ligt de morele grens van deze krant, ik vraag me wel af. Dat heb ik tot nu toe nog niet gemerkt, helaas. Maar dan wie ben ik?.

truusbeek2
truusbeek214 dec. 2016 - 9:27

en dan hijst men een persoon op het schild die de afgelopen 4 jaar het door zijn kiezers verfoeid beleid heeft vormgegeven en die persoon gaat opeens een totaal andere taal uitslaan hoe geloofwaardig kun je anno 2017 de sociaaldemocratie weer vorm geven. Maar goed zelfs Roemer lukt het niet. Trouwens de economische vooruitzichten zijn dankzij of ondanks het beleid voor de komende jaren uitstekend en dat is toch de kurk waar alles op drijft ook de sociaaldemocratie. Als het de sociaal democraten lukt aan de touwtjes te trekken dan liggen de voorwaarden er om voor sinterklaas te kunnen spelen.

Brave Hendrik3
Brave Hendrik314 dec. 2016 - 8:50

Het is zo: de achturige werkdag, de vrije zaterdag, vakantiedagen, openbaar onderwijs, openbaar vervoer aow, enz. etc. het zal door de populisten worden afgedankt: allemaal week, links gedonderjaag, niet waar? Spreiding van kennis, macht en inkomen, daar is niks meer van an. We keren, intellectueel, sociaal en maatschappelijk gezien, terug naar de middeleeuwen: justitie, het geweldsmonopolie, gezondheidszorg etc gaan naar de hoogst biedende. Het recht van de sterkste zal weer 's zegevieren. Willekeur en wreedheid keren weder. Het geluid van stampende laarzen echoot tussen de huizen. 'Hagenspraken van de bevrijding' in alle parken. Lijken stapelen zich op op de hoeken van straten, uitgemergelde lichamen langs de kant van de weg. Minderheden in lompen. Met piemels en fakkels zwaaiende getatoeëerde kaalkoppen op de pleinen. Executiepelotons die korans verbranden. Het feest begint weer van voren af aan. Met de PvdA verdwijnt ook de sociaal-democratie. De PvdA-stemmer heeft geen alternatief, en zal niet stemmen: de sektarische idioten van de SP zijn melaats, en de meisjes en knulletjes van GroenLinks zijn verwende kinderen.

2 Reacties
Brave Hendrik3
Brave Hendrik314 dec. 2016 - 11:23

Vertrouw niemand en jezelf het minst van allemaal.

Brave Hendrik3
Brave Hendrik314 dec. 2016 - 11:37

Voor de goede orde: ik heb in het verleden vele keren - schoorvoetend, weliswaar, en met goed de smoor erin - op de PvdA gestemd. Maar daar kan dit keer geen sprake van zijn. Op de SP en GroenLinks - molenstenen om de nek van Nederland - kan ik met goed fatsoen ook niet stemmen. D'r blijft dus niks over. Nu ja, misschien DENK, als 'n soort halfhartige proteststem. (Aan de rest van de partijen, de onderdrukkers en de vernietigers, maak ik geen woorden vuil)

Herr Vorragend
Herr Vorragend14 dec. 2016 - 8:48

In de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw was links populair. Het was activistisch en soms zelfs militant. Joop de Uyl was een begenadigd redenaar met zijn iets bekakte en licht sarcastische accent en toon (beetje à la Fortuyn) Wim Kok, Arie Groenevelt e.a. van de vakbond bezigden continu harde en dreigende taal richting onwillige werkgevers, Freek de Jonge en kompaan Bram Vermeulen maakten harde grappen over het establishment en de religie. Zelfde geluid bij VARA en VPRO. Het establishment en de kerk sidderden en wij vonden het prachtig. Beschuldigingen en rechtszaken vanwege belediging en blasfemie waren niet van de lucht. Heerlijke tijd. Ik kan me ook nog herinneren dat bij de schoolverkiezingen op onze Gristelijke scholengemeenschap links won waarna we door de rector werden beschuldig van communisme en (ja echt) gevaarlijk populisme. Wie de schoen past trekke hem aan.

1 Reactie
pierik2
pierik214 dec. 2016 - 17:30

Herr Vorragend 14 december 2016 at 09:48 Wat u daar omschrijft zou in deze tijd van toepassing kunnen zijn, maar dan met GeenStijl , Powned , Wilders, (al had dat natuurlijk Pim Fortuyn moeten zijn) Ook opschudding , rechtzaken , religiekritiek ,beledigingen , en blasfemie en een kwaad establishment, alleen zit u nu aan de andere kant! Dat voelt toch iets minder leuk, of niet?

Blitskikker
Blitskikker14 dec. 2016 - 8:03

Tsja, misschien is het probleem dat sociaaldemocraten vroeger een stuk betere ideeën hadden dan sociaaldemocraten nu. Want waar strijdt de huidige generatie sociaaldemocraten zoal voor? Tweehonderdduizend asielzoekers per jaar toelaten, die een enorm beroep op sociale voorzieningen gaan doen omdat ze kansloos zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt, en terwijl we al een enorm integratieprobleem hebben. Zoveel mogelijk dingen door de overheid laten organiseren, terwijl overheidinstanties zoals het UWV niet eens in staat zijn om een goed functionerende website te onderhouden. Door het hele land tweehonderd meter hoge windmolens, terwijl het inmiddels wel duidelijk is dat deze per saldo niet helpen om CO2 uitstoot te reduceren. Als dat de beste ideeën van sociaaldemocraten zijn dan is het niet zo gek dat het bergafwaarts met ze gaat.

1 Reactie
Martin007
Martin00714 dec. 2016 - 10:41

Klein probleempje bij jouw redenering. De PvdA is al 30 jaar niet meer links of sociaal democratisch. Met als gevolg dat de liberale politici een gigantische meerderheid hebben. De asielzoekers worden veroorzaakt door de LIBERALE meerderheid, omdat de sociale minderheid niks in de melk te brokkelen heeft. Het UWV is zo slecht vanwege alle "bezuinigingen". En als mensen eens een vaste baan konden bemachtigen, zouden ze niet elke 2 jaar opnieuw WW aan moeten vragen. Wat denk je? Zou het UWV dan niet een stuk beter werken? De windmolens worden niet door sociaal democraten, maar door liberalen neergezet. CO2 of het milieu zijn daarbij van nul en generlei belang, maar wel de WINST die hun vriendjes gaan maken.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194714 dec. 2016 - 8:00

Ik gun Henk Witte zijn wederopstanding van de sociaal-democratie maar wat minder borstklopperij aangaande de historische prestaties zou wel gepast zijn. Vlak die van anderen niet uit, in het bijzonder die van de christen-democratie.

5 Reacties
H.Witte
H.Witte14 dec. 2016 - 9:03

zeker, maar niet zelden was dat voor de christen-democratie een gevecht tegen krachten uit diezelfde beweging, die alles liefst bij het oude wilden houden.

Vuurrood
Vuurrood14 dec. 2016 - 9:49

En, wat heeft de christen-democratie. bereikt buiten de landbouw tot op het bot subsidiëren?

jillesdykstra
jillesdykstra14 dec. 2016 - 10:27

ZO Friesland werd onkerkelijk, nadat bij de eerste georganiseerde stakingen, tegen de veenbazen, rond 1880, de kerk de veenbazen steunde, en de regering marechaussee te paard met getrokken sabel stuurde om de stakingen te breken. Ik ben dus niet zo onder de indruk van die christelijke verdiensten. Recent werd die negatieve indruk versterkt, om steun voor de coalitie te krijgen deed Rutte de kleine christelijke partijen 'immateriële toezeggingen'. Wat die precies waren weet ik niet, maar ik vermoed dat het Tuitjenhorn drama er het gevolg van was.

Martin007
Martin00714 dec. 2016 - 10:45

Christen democratie is een ander woord voor LIBERALISME. Er is geen enkele partij waar de VVD zo prettig mee samen kan werken als het CDA. Het motto van JP Balkenende was 10 jaar lang: "eigen verantwoordelijkheid, de overheid trekt zich terug." Welke politieke stroming omschrijft hij daarmee? LIBERALISME. De wet van de jungle, het recht van de sterkste, waarbij de zwakkeren het loodje leggen. Wat denk je dat Jezus daarvan had gevonden? Farizeeërs!

pierik2
pierik214 dec. 2016 - 17:21

Haha als je de sociaal democraten de schuld geeft van de mislukte integratie, zeggen ze altijd, dat ze maar weinig regeringsverantwoordelijkheid hebben gehad in het verleden, maar als het op borstkloppen aankomt zijn alle verworvenheden ineens door hun bereikt. Beiden klopt niet natuurlijk!

jillesdykstra
jillesdykstra14 dec. 2016 - 7:34

Toen in toen nog Groot Brittannië ergens rond 1870 het kiesrecht vrijwel algemeen werd, niet voor vrouwen, die kregen daar ook pas rond 1890 het recht eigendom te hebben, was Disraeli van mening dat dat het einde van de democratie was, en het begin van populisme. In zekere zin lijkt mij dat Disraeli gelijk had, meer mensen kregen stemrecht waarvan je niet kon verwachten dat ze alle staatszaken begrepen. Toch had dat populisme in Groot Brittannië grote gevolgen, de gewone mensen kregen het veel beter, dat begrepen ze wel. En zo begrijpen veel gewone mensen in ons land dat het al een jaar of tien bergafwaarts gaat, voor hen. Dat is niet omdat ze weten dat de loonquote, het aandeel van arbeid in het nationale inkomen gestadig daalt, maar omdat ze hun welvaart zien afnemen. Van een neerlandicus zou ik verwachten hij verder kijkt dan het opplakken ven het etiket populisme.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon14 dec. 2016 - 6:44

Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

1 Reactie
Zandb
Zandb14 dec. 2016 - 12:20

Inderdad, Fadfly, Maar geen enkel in het verleden behaald resultaat, biedt nog minder garantie voor de toekomst.

Mark Gh
Mark Gh14 dec. 2016 - 6:41

Dat er een linkse vleugel in de politiek nodig is ben ik met je eens. Al dat gedonder in het midden is de oorzaak geweest van de huidige onvrede. Een rechts is evenzo nodig. Iedere poging daartoe zal echter al heel snel populistisch worden genoemd - onder andere door mensen als de auteur van bovenstaand artikel. Hoe het dan een "tik aan het populisme" kan worden is mij onbekend.

5 Reacties
Martin007
Martin00714 dec. 2016 - 10:50

Wel zo vervelend dat dat door jou genoemde "midden" net zo rechts is als de VVD. Waarna wij dus de conclusie trekken dat jou "midden" niet bestaat. Welke partijen zijn "midden"? CDA? D66? Er is geen enkele partij, met uitzondering van de VVD, die zoveel ellende en armoede heeft veroorzaakt als het CDA. CDA = VVD. D66 zit in de liberale fractie van het Europarlement, gezellig samen met hun vriendjes van de VVD. D66 was initiator van de "constructieve oppositie", die VVD1 en VVD2 (PvdA) een meerderheid verschafte in de eerste kamer en daarmee net zo goed samen met die 2 in het kabinet had kunnen gaan zitten. Alexander Pechtold zijn eigen woorden: "Ik wil premier worden, dan komt er eens een echte liberaal in het torentje". Nog commentaar?

Mark Gh
Mark Gh14 dec. 2016 - 16:00

Waar er drie of meer smaken zijn is er altijd een midden, Martin. Het huidige midden wordt gevormd door PvdA, VVD, CDA, en D66. Dit midden zal wanneer het plot op een traditionele verdeling inderdaad ergens rechts van het midden zitten. Nog altijd zijn er partijen die er rechts van hangen (conservatieve clubjes als SGP en DENK en een zeer liberaal clubje als VNL bijvoorbeeld) en zijn er clubjes die er in meer of mindere mate links van zitten (GroenLinks, PvdD, SP). Ik weet eerlijk gezegd niet echt wat je probleem met mijn eerste bericht is... Het punt dat ik maakte staat nog altijd overeind.

Woeki Hypo
Woeki Hypo16 dec. 2016 - 0:49

Ik ben het niet altijd met Martin eens. Maar dit keer wel. Jouw midden is een ander midden dan zijn midden. Jouw midden (D66, VVD, CDA, PvdA) is neoliberaal met minimaal sociaal. Neoliberaal is zeker niet een midden denken en ook niet liberaal. Martin zou neoliberalen geen liberalen moeten noemen. Al noemen veel neoliberalen zichzelf wel liberalen, om positief (van de Verlichting) over te komen. Als je onderscheid maakt tussen neoliberalisme en liberalisme, dan kun je het neoliberalisme (objectief terecht) veel beter aanpakken, als radicaal of extreem. Woeki Hypo is gematigd liberaal.

Mark Gh
Mark Gh16 dec. 2016 - 13:29

Wat is het midden dan wel, volgens jullie? Ben oprecht benieuwd.

Woeki Hypo
Woeki Hypo18 dec. 2016 - 20:51

@Mark Gh, 16 december 2016 at 14:29, “Wat is het midden dan wel, volgens jullie? Ben oprecht benieuwd.” Mijn opvatting over het midden correspondeert met wat de wiskunde erover zegt. Er zijn verschillende soorten van midden. Bijvoorbeeld: als het ongewogen of gewogen gemiddelde. Toepassing in de politiek of de politicologie: het politieke spectrum met de sociaal economische dimensie. Daar heb je ook een midden, o.a. gebaseerd op de gelijkwaardigheid (= gelijke gewichten) van het sociale (het linkse) en het liberale (het rechtse). Een algemeen ideologisch of humanistisch psychologisch midden. Wanneer de hele politiek naar rechts verschuift, dan betekent dit nog niet dat dit midden (als een midden van een soort meetlat) ook mee schuift. Ofschoon sommige belanghebbenden dit natuurlijk wel willen (TINA). Zie de behandeling van of de bezuinigingen op de psychologische (gezondheids)zorg. Woeki Hypo is gematigd liberaal.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin14 dec. 2016 - 6:30

Als ik de reacties lees die hier tot nu toe zijn geplaatst verwondert het me niet dat in rap tempo dit land afglijdt naar een achterlijk en afgunstig zootje dat terstond op wenken wil worden bediend. Niet de pvda heeft de arbeiders verlaten, het is eerder andersom is mijn stellige indruk, het verheffen van de arbeidersklasse is m.i. faliekant mislukt, toen ze door de sociaaldemocraten waren gered uit de klauwen van de bazen en een betere maatschappelijke positie verkregen liepen ze massaal over naar b.v. de vvd en gingen dat gedachtengoed omarmen, vegen hun reet af met solidariteit, solidariteit met nieuwkomers die ook een betere positie moesten verkrijgen werd ze een doorn in het oog, die tendens was al vroeg aanwezig, in 1972 kwam het tot een volksopstand tegen gastarbeiders in de Afrikaanderwijk in Rotterdam, dezelfde argumenten van toen hoor je nu nog bij het weren van vreemde “smetten”. http://demonitor.ncrv.nl/de-monitor-ooggetuige/1972-rellen-in-de-rotterdamse-afrikaanderwijk Dit sentiment is altijd blijven sluimeren en is gecumuleerd in de huidige situatie en vindt z’n weerslag in haat zelfs tegen oorlogsvluchtelingen. Zeker is er het een en ander misgegaan bij het integreren van buitenlanders, ik denk dat het komt omdat autochtonen zich niet inlieten met de nieuwkomers die in arbeiderswijken terecht kwamen en handhaven is naar mijn mening geen hollandse deugd is, je maintiendrai ten spijt, overigens deden de eerste gastarbeiders geen vlieg kwaad en extreme elementen binnen de islam niet aan de orde waren, je moet anderzijds niet verwachten dat je met minachting de ander zonder slag of stoot voor de zaak zal winnen, als je ze met een beetje respect behandelt hebben ze best wat voor je over, meer nog dan de gemiddelde verheven autochtone arbeider die niet verder komt dan eigen belang. Sociaal economisch zie ik de arbeidersklasse, lager opgeleiden of hoe je het noemen wilt voornamelijk tegen hun belang stemmen, waarschijnlijk overheerst de vreemdelingenhaat dusdanig dat ze totaal verblind worden, n.b. op partijen die nog nooit iets voor hen (landelijk)heeft gedaan en zo een fata morgana kunnen voorspiegelen omdat ze zo gelovig zijn, ze geloven inderdaad dat Wilders schoon schip gaat maken, of dat de sp ze van de wieg tot het graf in de watten zal leggen, van coalitieland hebben ze nog nooit gehoord en beginnen te janken als je compromissen moet sluiten. Sedert Kok hebben we geen behoorlijk, stabiel en voorspoedig bestuur gehad, we hebben 10 jaar achterstand opgelopen door een miezerige Balkenende en zijn godvergeten cda, die begon het land de put in te praten om alle glans van paars teniet te doen, een pact met Fortuin te sluiten en ons een VOC mentaliteit voor te houden terwijl hij er geen reet van bakte met z’n tweede en derderangs bestuurders, gelukkig heeft Wilders de stekker uit Rutte1 getrokken anders hadden we misschien nu nog met het cda opgescheept gezeten, mindere bestuurders geldt ook voor de vvd, misschien dat Dijkhoff daar een uitzondering op is, hoe dan ook, ondanks de vvd heeft de pvda andermaal bewezen dat ze het verschil hebben gemaakt, onze sociaal democraten zijn harder nodig dan ooit, of ze dit land na de volgende verkiezing een dienst kunnen bewijzen valt nog te bezien, misschien dat de chaos die daarop zal volgen de kiezers bij zinnen zal brengen.

5 Reacties
Vuurrood
Vuurrood14 dec. 2016 - 9:51

Een exacte omschrijving van de mentaliteit zoals deze nu guur door Nederland en Europa rondwaart.

Martin007
Martin00714 dec. 2016 - 10:56

Vooral vanwege je woorden over de PVV fans, is het het beste dat de PVV zo groot wordt dat Wilders wel MOET gaan regeren. Dan zullen zijn fans er achter komen dat hij gewoon een VVD-er is en niets anders. Al zijn plannen met moslims en vluchtelingen zijn gedoemd te mislukken vanwege onmogelijk om uit te voeren. Maar al zijn andere plannen (die van de VVD) zijn wel degelijk uit te voeren. En dat zal het volk merken ook. Een kabinet met Wilders aan het roer wordt geen Rutte 2.0 maar 3.0. Pas dan zullen ze begrijpen wat Wilders voor een leugenaar en oplichter is.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin14 dec. 2016 - 13:21

reactie op Martin007 – 14 december 2016 at 11:56 “Vooral vanwege je woorden over de PVV fans, is het het beste dat de PVV zo groot wordt dat Wilders wel MOET gaan regeren.” Dat ben ik met je eens, ik vrees echter dat dit ten koste zal gaan van alles wat we in de loop der tijden hebben opgebouwd, dat wordt een kostbare aangelegenheid, kijk eens naar het zootje ongeregeld dat hij om zich heen heeft verzameld, daar kan je nog geen supermarkt mee draaiende houden, daarbij denk ik dat hij absoluut geen regeringsverantwoordelijkheid wil dragen, dan spat het sprookje als een zeepbel uiteen, dat kan hij zijn gelovigen niet aandoen. Ik hoop dat Trump ons gauw genoeg zal doen beseffen dat populisten misschien net zo destructief zijn als de nazi’s en dat we met vereende krachten alles in het werk zullen moeten stellen ze terug in hun hok te drijven om ons de komende pak em beet 75 jaar jaar te vrijwaren van deze smet.

Jo4Hanna
Jo4Hanna14 dec. 2016 - 16:51

Mijnheer Bhagwandin, wat hebben 'we' opgebouwd ? - en hoeveel is 'in de loop der tijden ' - waar begint u met tellen?

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin14 dec. 2016 - 19:28

reactie op Jo4Hanna – 14 december 2016 at 17:51 De wederopbouw zou een goed vertrekpunt kunnen zijn, de tijd dat arbeiders nog arbeiders waren en het sociale vangnet werd ontwikkeld, we in welvaart ondanks alle crises en aanzien klommen, maar ook voortrekkersrollen hebben vervuld, van dutch disease tot wietverkopende burgermeesters, noem maar op, maar wat ik belangrijker vind is dat ik hiermee wil zeggen dat we teveel te verliezen hebben aan een stel brallende prutsers, met een beetje fantasie moet dat voorstelbaar zijn lijkt me.

Job2
Job214 dec. 2016 - 6:05

Sterk staaltje van geschiedsvervalsing wat betreft de rol van de sociaal-democratie; en de rest van het betoog is van oude mannen en de dingen die voorbij gaan. Daarnaast worden oorzaak en gevolg omgedraaid; de PVV komt voort uit de mislukte sociaal-democratie, de obsessieve EU liefde, de neoliberale sociaal-democratische geest, de politieke correctheid en de elitaire neparbeiders. Een Asscher zal daardoor geen potjes breken, zeker niet met zijn broedermoord op z'n geweten en de hypocrisie van het afzetten tegen beleid waarvoor hij medeverantwoordelijk was.

2 Reacties
Vuurrood
Vuurrood14 dec. 2016 - 10:29

De PVV komt voort uit zetelroof van de VVD.

Job2
Job214 dec. 2016 - 11:36

Dat is wat je graag wilt zien; de feiten liggen anders

malou3
malou314 dec. 2016 - 5:52

Het enige wat uiteindelijk niet bij meerderheid van stemmen te regelen valt, is het geweten. Fijne dag. :-)

oudsaider2
oudsaider214 dec. 2016 - 5:27

H. Witte, Neerlandicus "in grote getale"

1 Reactie
RU486
RU48614 dec. 2016 - 10:32

http://www.joop.nl/opinies/de-opmerkelijkste-internet-reageerders-op-een-rijtje Het Bijdehandje Het Bijdehandje gaat voornamelijk zinnen ontleden, waarbij hij je adviezen ter hand stelt hoe het beter had gekund. Soms ziet hij ergens een komma op de verkeerde plek, of vindt dat ergens een komma moet waar er geen staat. Waarschijnlijk is het Bijdehandje een gesjeesde eindredacteur van een krant of een blad. Het Bijdehandje zou eigenlijk zelf graag stukjes schrijven, maar ontbeert talent.

Tip top
Tip top14 dec. 2016 - 4:40

@Sartre 13 december 2016 at 21:57 De rol vd sociaaldemocratie is al lang uitgespeeld. De klassenstrijd bestaat ook niet meer, de typische thema’s waar sociaal democraten voor stonden zijn niet meer actueel. PvdA voorziet bij gebrek aan een aansprekend programma in geen enkele politieke behoefte. De klassenstrijd is weer terug van weggeweest. Het heet nu niet meer proletariaat vs. kapitaal maar 'laag- vs. hoogopgeleid'. Het uw laatste zin ben ik het overigens wel eens.

Bezorgde_Burger
Bezorgde_Burger14 dec. 2016 - 4:24

SABOT: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Sabot_(shoe) Klompen, saboteren en vooruitstrevend denken? Henk, gezien Uw intellectuele ontwikkeling, kan het zijn dat U hier en daar, in een breder historisch perspectief te kort schiet in Uw kennis? Uw intellectuele verdieping herken ik als de zoektocht die ook ik als arbeiderskind onderging. Terwijl ik ingenieur werd, beperkt door de grenzen van het materiële, schoot Uw wensdenken door in het fictionele. Als ingenieur wacht het gevangeniswezen op fouten. Kunt U verklaren waarom sociale experimenten, falelend en tegen beter weten in des volks niet bestraft worden?

1 Reactie
H.Witte
H.Witte14 dec. 2016 - 10:07

Net als bij een ieder zal ook mijn kennis niet volledig zijn.

Piet de Geus
Piet de Geus14 dec. 2016 - 3:18

"Waarom laten we de partij in de steek die ons in het verleden zo nadrukkelijk mede die welvarende situatie heeft gebracht" Omdat we niet stemmen uit nostalgische overwegingen. En bovenal omdat resultaten behaald in het verleden geen enkele garantie bieden voor de toekomst. Zeker niet als de meer recente geschiedenis van die partij (zeg de laatste drie, vier decennia) er op zijn zachtst gezegd geen aanleiding toe geeft om te veronderstellen dat die partij in de huidige fase van de geschiedenis dat huzarenstukje nog eens kan herhalen.

2 Reacties
Tip top
Tip top14 dec. 2016 - 17:56

Hoewel ik het met je eens ben vraag ik mij af of er uberhaupt een partij is die die eer ten deel valt. Nederland is bij uitstek een land dat meelift op de golven van de wereldeconomie en zelf niets meer produceert dan grotendeels papier. Met de grote uitzondering van het afgelopen kabinet dat door zijn bezuinigingen ervoor heeft gezorgd dat de economie zelfs minder presteerde dan gemiddeld: https://fd.nl/economie-politiek/1167353/ing-hekelt-onnodige-bezuinigingen-in-de-crisis

Piet de Geus
Piet de Geus15 dec. 2016 - 2:49

"Nederland is bij uitstek een land dat meelift op de golven van de wereldeconomie en zelf niets meer produceert dan grotendeels papier." Dat is natuurlijk kolder. Je kunt op ons welvaartsniveau niet meeliften op de wereldeconomie maar je zult er een redelijk vooraanstaande rol moeten spelen. Door zaken beter dan een ander te produceren: of dat nu goederen of diensten zijn. "Met de grote uitzondering van het afgelopen kabinet dat door zijn bezuinigingen ervoor heeft gezorgd dat de economie zelfs minder presteerde dan gemiddeld" Kom nou niet weer met dat ideologische verhaal van die ING-econome, die zelf aan het subsidieinfuus hangt en er ook nog eens lekker van mee-eet als iedereen zich in de schulden consumeert. Die bezuinigingen waren simpelweg nodig omdat de onrendabele lasten uit de pan rezen. De overheid moet niet meer uitgeven voor consumptieve doelen, omdat die pas helemaal achteraan in de rij volgen en door investeringen betaald moeten worden. Waar de overheid zijn geld aan uit moet geven is onderwijs, innovatie en infrastructuur. Dat levert het werk en het geld op waarmee we ons een verzorgingsstaat kunnen permitteren.

Hanvander Horst
Hanvander Horst14 dec. 2016 - 1:50

Ik zal het uitleggen. Ik ben een jaar of dertig lid van de PvdA geweest. Ik ben oud genoeg om op Den Uyl te hebben gestemd. Ik hoopte in 2012 op een wederopstanding van de PvdA en daarom stemde ik Samsom. Ik had mijn lidmaatschap na dertig jaar laten verlopen en ik dacht: misschien moet ik toch weer lid worden. Daarna zag ik de dagen van Samsom. Ik zag wat onder zijn applaus werd aangericht door Asscher, door Van Rijn, door Jetta Klijnsma. En dan heb ik het nog niet over andere zaken, zoals het geknabbel aan der rechtstaat door Plasterk en de door de fractie immer gesteunde verschrikkelijkheden uitgaande van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ik vertrouw de PvdA niet meer. Nooit meer. En dat gaat niet over. De afgelopen jaren is het merk voorgoed verziekt.

7 Reacties
jillesdykstra
jillesdykstra14 dec. 2016 - 7:27

Uitstekend verwoord, met de kanttekening dat ik stopte met PvdA te stemmen toen Den Uyl met z'n maakbare samenleving kwam. In een reportage over de Bijlmerramp, ik bedoel niet het vliegtuig, leerde ik dat we die ramp ook al aan Den Uyl hebben te danken, die zag ook daar een maakbare samenleving. Diederik had het kort geleden over zijn idealen, die idealen bleken rampzalige illusies te zijn. Wat Diederik heeft bereikt is te gronde richten van een toonaangevende partij, en een samenleving die steeds meer tegenstellingen kent.

Bezorgde_Burger
Bezorgde_Burger14 dec. 2016 - 8:13

Han, Het gaat niet over het archivarische, de catalogiserende indeling, maar reële problematiek die voortkomt uit een ideologie waarvan aanhangers stelselmatig, blijvend weigeren verantwoordelijkheid te nemen. Het mag je verwonderen, ook ik heb ooit mijn stem aan Sinterklaas gegeven. De mogelijkheden die Drees Sr. mij heeft gegeven heb ik naar mogelijkheid ten volle benut. Als "arbeiderskind" met drie broers op één slaapkamer, stapelbed zonder bureau en hulp van ouders die afhaakten vóór mijn verlaten van de lagere school. Doe jij maar lekker elitair, hautaine spugen op je gelijken, met een gestolde ideologie naar de ondergang. De Zeitgeist gaat verder, de linkse ideologen moeten nog constateren dat hun levenswerk dood is. Wat blijft is mijn hoop dat het links revolutionaire geweld in de avond van mijn leven niet nogmaals oplaait. De eeuw waarin het marxisme tot bloei kwam was verschrikkelijk genoeg.

H.Witte
H.Witte14 dec. 2016 - 10:14

Han, zou het zo kunnen zijn dat 'politiek shoppen' nadelige invloed heeft op consistentie, continuiteit, constructieviteit, creativiteit, durf, doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen en zelfs op grondbeginselen. Weglopen komt mij voor als de weg van de minste weerstand.

Hanvander Horst
Hanvander Horst14 dec. 2016 - 11:18

Je moet je verlies kunnen nemen. De PvdA zal na deze vier jaar nooit meer geloofwaardig zijn, al daalt Jezus uit de hemel af om de leiding te nemen. Het is buitengewoon jammer voor de vele goede en gedreven lokale bestuurders wier loopbaan nu ook naar de gallemiezen is. Maar het kan niet anders. Nogmaals: het merk is door Samsom en Asscher en al die kamerleden voorgoed besmeurd en verpest. Niemand wil het nog hebben. Mensen kopen geen knollen voor citroenen ook al wordt er nog zo'n mooie verpakking omheen gedaan. Het is te laat.

7anpau1
7anpau114 dec. 2016 - 15:43

@HanvanderHorst 14 december 2016 at 02:50 Ik begrijp van zo'n reactie weinig. Het is hetzelfde gebrek aan realiteitszin die kiezers van de PVV bindt. Er is een bankencrisis begonnen in 2008. Daarna een Eurocrisis. Als de Eurocrisis al niet mede het gevolg was van de bankencrisis was er in ieder geval een sterke correlatie. Overheden zaten door de bankencrisis - die een recessie en bijna depressie in de reële economie veroorzaakte - zo aan de grond door teruglopende (belasting)inkomsten, gebrek aan kapitaal op de kapitaalmarkten en reddingsacties voor banken, dat ze de Eurocrisis niet meer konden oplossen. Quantitative easing via de ECB was de enige optie. Het is een paardenmiddel dat niet op de overheidsbegrotingen drukt (in tegendeel, het leidt tot lagere rentelasten voor overheden met schulden) en niet meteen leidt tot inflatie (omdat de geldverruiming loopt via de financiële markten). Maar omdát de geldverruiming loopt via de financiële markten is het niet echt een praktisch en voorspelbare manier om de reële economie snel te stimuleren. Zolang er geen geld te verdienen valt in de reële economie, blijft de financiële ruimte die de ECB tracht te creëren hangen in de financiële economie. Nu begint het vliegwiel langzaam op gang te komen. Wat de lange termijn effecten zijn, zal de tijd leren. Oververhitting, inflatie en nieuwe bubbels liggen op de loer, maar als gezegd: er was geen alternatief. We kunnen slechts hopen dat the FED en de ECB op tijd de kraan weer dichtdraaien. Voor de ECB is dat overigens lastiger omdat moment te bepalen door de grote verschillen binnen de Eurozone. Zijn er fouten door overheden gemaakt waarover burgers terecht boos zijn? Ja, nou en of. In het verleden is er - met name in de VS - onvoldoende toezicht op financiële instellingen geweest. Verder heeft de zogenaamde 'moral hazard' terecht veel kwaad bloed gezet. In de VS zijn er nog wel een aantal falende banken beboet en falende bankiers achter de tralies gezet, maar in Europa is daarvan volgens mij geen sprake geweest. Bovendien vergroot het gebrek aan repressieve reacties tegen banken en bankiers de vrees dat ook anderszins onvoldoende is gedaan om herhaling te voorkomen. Dat geldt te meer door de niet aflatende stroom berichten dat vanaf circa 2011 bankiers al weer vrolijk verder gingen waar ze voor 2008 gebleven waren met het uitdelen van bonussen. Verder is duidelijk dat er systeemfouten zaten in de monetaire unie. Ook daarvan kunnen een groot aantal 'gewone' mensen deel terecht zeggen: "I told you so". Griekenland had nooit mogen toetreden. Met name Frankrijk heeft dat doorgeduwd zodat zij niet het zorgenkindje binnen de Euro zouden zijn. Het is nog tot daaraan toe dat mensen als Kok en Zalm hierin mee zijn gegaan (de Euro heeft ons ook veel opgeleverd), maar het erge is dat zij op geen enkel moment gewoon hebben toegegeven dat ze fouten hebben gemaakt. Verder waren de begrotingsafspraken binnen de EU niet ingesteld op een crisis van deze omvang. Mensen als Krugman hebben jaren vanaf de zijlijn goed beargumenteerd aangegeven dat landen als Duitsland en Nederland het begrotingstekort en de inflatie hadden moeten laten oplopen om (Keynesiaans) de Europese economie uit het dal te stimuleren en de schulden van de Grieken kwijt moesten schelden. Ondanks de crisis en het begrotingstekort kon Nederland namelijk - net als bijvoorbeeld Duitsland, Oostenrijk en Finland - tegen (bijna) negatieve rente lenen op de kapitaalmarkt. Met zo'n uitgangspunt ben je normaal gesproken wel gek als je een crisis gaat vergroten door als een dolle te gaan bezuinigen. Desondanks gebeurde dat niet, omdat men in Brussel niet flexibel genoeg was. Als Nederland niet had bezuinigd, hadden de PFIIGS dat als excuus gebruikt om dat ook niet te doen. Die landen hebben dat dreigement met zoveel woorden geuit. Daaraan lagen geen reële argumenten te grondslag (ook die landen hadden belang gehad bij stimuleringsmaatregelen in de sterkere Europese economieën, al was het maar doordat de Euro daardoor concurrerender zou zijn geworden), maar alleen puur politieke/sentimentele redenen. Als de PFIIGS hun tekorten niet hadden teruggebracht was dat desastreus geweest, dus moest Nederland in de pas lopen, ook al was de situatie hier totaal anders dan in de PFIIGS. Als straf hebben Duitsland en Nederland geweigerd mee te werken aan afboeken van de Griekse schulden. Ook hiervoor waren geen reële argumenten, maar wederom slechts politieke/sentimentele. Kortom, er is voldoende kritiek mogelijk, waaronder de kritiek dat naar de gerede kritiek in Brussel niet of onvoldoende is geluisterd. Het vorenstaande verandert echter niets aan de volgende realiteit. Zoals iedere economische crisis wordt ook in deze (de zwaarste recessie sinds 1929) de prijs met name betaald door de middenklassen. De crisis is zo groot, dat onvermijdelijk is dat vrijwel iedere burger, of ie nu vuilnisman is of chirurg, er behoorlijk pijn van gaat ondervinden, ongeacht de politieke keuzes die er worden gemaakt om de crisis te bezweren en de gevolgen daarvan op te vangen. Vrijwel de gehele middenklassen (en dat is iedereen behalve de allerrijkste 1 of 2%) voelt deze recessie het zwaarst in de portemonnee. De hogere middenklassen via afbrokkelen van hun vermogen (met name dalende huizenprijzen en lagere pensioenen) verlies van banen en hogere lasten. De lagere middenklassen (en/of onderklasse, zo u wilt hoewel we die in mijn ogen in NL nauwelijks meer hebben) via verlaging van collectieve voorzieningen en verlies van banen. Hoe oneerlijk dat ook moge zijn - de crises is, hoezeer banken en politici het ook mogen spinnen, niet de schuld van de middenklassen - deze gevolgen zijn onvermijdelijk. Echter in de politiek stellen de spelers (ietsje) links van het midden dat zij de pijn bij de hogere middenklassen (en suggereren dat zij daarmee vooral de 1% en multinationals bedoelen, hetgeen populistisch gezwets is) leggen en politici (ietsje) rechts van het midden roepen dat zij de pijn zullen leggen bij de lagere klassen (die zij impliciet afschilderen als 'het niet hard werkende' deel van de natie) en de 1% en multinationals gaat halen (hetgeen eveneens populistisch gezwetst is). In dat klimaat wint een hele populist (die fact free roept dat hij het allemaal gaat oplossen door helemaal niemand pijn te doen, behalve een abstracte out group ('de elite' / 'de buitenlanders') het van die halve populisten van (ietsje) links of rechts van het midden. In het hiervoor geschetste economische klimaat en politieke krachtenveld vinden de verkiezingen van 2012 plaats. Doordat de hogere middenklassen bang zijn voor een links kabinet dat de pijn van de crisis belooft (een valse belofte) uitsluitend te leggen bij die hogere middenklassen, kiezen deze ervoor hun eieren allemaal in 1 mand te leggen, de VVD. De lagere middenklassen kiezen om de omgekeerde reden massaal voor de PvdA. En dan - hoewel de kiezers van de PvdA vooral op de PvdA hebben gestemd vanwege een angstbeeld van een rechts kabinet onder leiding van de VVD en omgekeerd, hoewel de kiezers van de VVD vooral op de VVD hebben gestemd uit een angstbeeld van een links kabinet onder leiding van de PvdA - besluiten VVD en PvdA een poging te wagen om samen te gaan regeren. Dat was niet van harte, maar daaraan lag vooral een groot verantwoordelijkheidsbesef ten grondslag in mijn ogen. Iedere andere combinatie bleek onmogelijk en in die crisis was een kabinet noodzakelijk. Nu zou de kiezer met enige realiteitszin kunnen denken: "Prima, in ieder geval geen links c.q geen rechts kabinet, maar iets er tussenin." Dat dit betekent dat er compromissen moeten worden gesloten en zelfs (hele) slechte compromissen, is evident. Maar was het alternatief - geen kabinet of nieuwe verkiezingen - niet erger? Heeft het kabinet niet, ondanks interne tegenstellingen en door Brussel afgedwongen onwenselijke keuzes, niet toch ook een heleboel net werk afgeleverd? Er is nog steeds een deugdelijk sociaal vangnet en de lastenverzwaringen voor de hogere middenklassen en het midden- en kleinbedrijf zijn zodanig binnen de perken gebleven dat er nog steeds een redelijk investeringsklimaat is. Daarnaast is er nu een begrotingsevenwicht, economische groei en dalende werkloosheid, waardoor een volgend kabinet weer meer kan doen aan onderwijs, zorg, sociale woningbouw, etc. Het glas is ook half vol. Van een rationeel, weldenkend persoon mag men toch verwachten dat hij of zij begrijpt dat we niet in een ideale wereld leven, waar iedereen geraakt wordt door een enorme recessie en dat daarbij compromissen nodig zijn? Ik vind uw reactie nauwelijks volwassener dan die van de gemiddelde PVV-stemmer waartegen u zo ageert en dat terwijl ik van u beter verwacht dat u het vorenstaande allemaal prima begrijpt. Ik ben niet van de PvdA, maar ik begrijp uw 'afvalligheid' niet. Op zijn minst is die knullig gemotiveerd.

Jo4Hanna
Jo4Hanna15 dec. 2016 - 12:20

@ 7anpau - ( in het kort): geef eens aan ( op grond van uw betoog) hoe u denkt te kunnen 'oordelen' over de financiele verhoudingen tussen nationale Europese regeringen en de verhoudingen onderling versus de verhoudingen in het technocratische Brussel - uitgaande van het gegeven dat ECB = Draghi 'draait' op een enorm team van financiele experts - versus het nationale 'begrotingsoverschot' ( NRC-economie jl. 10/11 dec.) - die de particuliere schuldenberg ( de uwe & de mijne) in 2017 nóg hoger zal doen laten groeien - zonder dat u (of ik) daar ook maar iéts over hebben te - zeggen, vinden, melden - maar met name - WETEN

7anpau1
7anpau116 dec. 2016 - 11:44

@Jo4Hanna 15 december 2016 at 13:20 U is beleidsambtenaar? Stel uw vraag nu eens in normaal Nederlands. Misschien dat ik er dan chocola van kan maken.

Bezorgde_Burger
Bezorgde_Burger14 dec. 2016 - 1:17

Beste Henk, Toen Drees Sr. Waarschuwde was "Nieuw Links" - overlopende van zelfvertrouwen - ongevoelig voor kritiek. In het kader van de marxistische wereld revolutie zou een nieuwe maakbare wereld samenleving opgetuigd worden. Verdoeme man, als je dan al verkloot, heb dan de intellectuele integriteit om de puinhoop die gecreëerd is niet te wijten aan het universum maar aan de falende ideologie. Waar - in de reële wereld - is de marxistische ideologie ooit een succes geweest om een harmonieuze samenleving tot stand te brengen?

dijkbewaker
dijkbewaker14 dec. 2016 - 0:53

Om politieke partijen, te verdelen in een linkse dan wel rechtse zuil is gemakkelijk, maar dekt de lading niet. Of beter gezegd niet meer. Ik heb vele malen debatten gevolgd in de tijd van Hans Wiegel en Joop den Uyl. Wiegel, toen al was het : Rechts verdient geld zodat links het kan uitgeven. Of Heel bekent van Wiegel: Sinterklaas bestaat echt, hij zit daar. Met een vingerwijzing richting Joop den Uyl. Naast de ernst was er ook de lach.... Maar er zat ook een kern van waarheid in. Willen we de verzorgingsstaat in tact houden dan zal er eerst geld verdient moeten worden...Veel geld...Een bekende Duitse uitspraak: Eerst kom het eten en dan de moraal.... Waar het om gaat is de balans in uitgaven en inkomsten. Als je niets verdient kan je niets uitgeven...De verzorgingsstaat is alleen houdbaar wanneer alle cijfers onder controle gehouden kunnen worden. Met name de mensen die het geld opbrengen moeten ver in de meerderheid zijn om diegene die om wat voor omstandigheden of reden dan ook het niet kunnen te bekostigen. Toen werd er gas aangeboord en kwam het schip met geld. Gaandeweg werden de kosten echter te hoog en het gas werd in Groningen een probleem. In een relatief korte tijd groeide ons land met een aantal inwoners-veel sneller dan bijvoorbeeld Belgie.- En niet iedere nieuwkomer kon het volle potentiaal aan mogelijkheden benutten om een volwaardige bijdrage te verlenen aan onze economie. De kosten van de gezondheidszorg gaat opeens schrikbarend omhoog daarnaast zijn er allerlei extra kosten zoals bijdragen aan oorlogsituaties. Net nog bij Pauw over Afghanistan wat een paar miljard gekost heeft en het resultaat valt tegen. De EU die het slechter doet dan verwacht, ook weer miljarden. Projecten die niet goed uitgevoerd worden (Fyra, en nog wat dingetjes) Veel meer kosten voor veiligheid omdat onze open grenzen niet alleen positieve figuren lokken, maar ook wat negatieve figuren die onze samenleving en onze cohesie onder druk zetten met een nog al laten we zeggen andere kijk op de wereld hoe we hier in alle vrijheid met elkaar samen proberen te leven. Vrijheid voor homo's en vrouwen, en vooral vrijheid om ook geen religie aan te hangen of van een geloof af te willen is allemaal en nog veel meer gewaarborgd in onze rechtsstaat. Dus, om af te ronden. Ons beroemde verzorgingsstaat wordt per jaar meer afgebroken, en er is veel onzekerheid hoe onze toekomst er uit ziet omdat we opeens gedwongen worden na te denken over conflicten in het buitenland die ook hier hun stempel drukken. Ik noem alleen al het Turkse conflict met Fethullah Gülen, Erdogan, Koerden,. Of asielzoekers/vluchtelingen die door andere asielzoekers bedreigd worden omdat ze van een andere geloof zijn of afvallig wat nou eenmaal in de landen waar ze vandaan komen niet gepikt wordt. Hoe goed je ook je best doet, het zit niet altijd mee. En alles wordt breed uitgemeten in de media. Dat daar burgers nogal onrustig van worden valt te begrijpen. De verzorgingsstaat wordt afgebroken, arbeiders zien erg veel concurrenten uit omringende landen, het gevoel van onveiligheid neemt toe...... En wie daar voor verantwoordelijk wordt gehouden betaalt de prijs in politieke zin. Dat zou wel eens het eerlijke verhaal kunnen zijn om Samsom te parafraseren. Het eerlijke verhaal werd een nachtmerrie.

3 Reacties
RationeleBurger
RationeleBurger14 dec. 2016 - 7:54

Dijkbewaker, +1; Goede toevoeging! Totaal mee eens :) Ik heb ook het idee dat een van de redenen hiervan is dat er een soort monster verbond is gesloten tussen klassiek links en het 'nieuw' neoliberalisme, omtrent de globalisatie, onder druk van lobbyisten en grote corporaties. Klassiek links vanuit idealisme, de wereld is van iedereen, de neoliberale partijen en corporaties vanwege het uitzicht op goedkope arbeidskrachten, grotere markt en daardoor maximaliseren van omzet. Zonder rekening te houden met de gevolgen van de grote getallen kansarme migranten die deze kant opkomen en hun familie meenemen. Voornamelijk voor de lagere (en midden) sociaal economische klassen in dit land.

Vuurrood
Vuurrood14 dec. 2016 - 10:36

Rechts verdient het geld wat links gaat uitgeven? Onder Den Uyl was er een begrotingsoverschot. Daarna kwam Wiegel/van Agt met een begrotingstekort. Alles wat u opsomt van wat er mis ging was/is de schuld van links? Wie hebben in de na-oorlogse kabinetten ook alweer voor 80% de dienst uitgemaakt?

RU486
RU48614 dec. 2016 - 10:43

De waarheid is dat na het kabinet den Uyl het kabinet Wiegel-v Agt kwam. In die tijd liep de nationale schuld op naar het twee-voudige onder hun beleid. Niets voor niets werd er over dat kabinet gezegd dat v Agt het raampje van het torentje openhield en Wiegel het er met bakken tegelijk uitgooide. Dat is de waarheid mijn vriend, dat is de waarheid.

Sonic2
Sonic213 dec. 2016 - 23:31

Het eerste wat links moet doen is stoppen met al die leugenachtige frames van rechts te volgen en er dan op te reageren. Ten eerste: De VVD staat zeer laag in de peilingen. Ze zouden slechts 23 zetels halen in de laatste peilingen. Ten tweede: Op de PVV stemt 80% van Nederland niet en bovendien hebben ze vier partijen nodig om over de lijn van 38 senaat zetels te komen. Voor een meerderheid in de 2e kamer zijn ook al vier partijen nodig. Het lijkt me eerder dat ons land volstrekt onbestuurbaar wordt als je de peilingen mag geloven.Ten derde: Samsom haalde in 2012 met de PvdA 38 zetels. Bos stond in 2006 met de PvdA boven de 61 zetels. De fout van Samsom is geweest om met een enorm ambitieus hervorming programma te komen. Dat kan je goed doen als je een zeer trouwe kiezersachterban hebt van 30 a 40 zetels. Van de 38 zetels in September 2012 kwam 25% van de SP achterban die alleen strategisch op de verkiezingsdag op de PvdA had gestemd om Rutte uit het torentje te weren. Die was Samsom al heel vroeg kwijt. Daarna kwamen zeer pijnlijke maatregelen en uiteraard verkiezingsnederlagen. Daarna de mis perceptie dat een paar stuivers er wel voor zorgt dat de kiezers terug komen. Dan de vicieuze cirkel van de peilingen en Samsom positie werd onhoudbaar. Het is wel zeer zorgelijk dat paarse kabinetten( die vaak technocratisch zijn )eindigen in zo enorm veel polarisatie en zelfs een broeierig politiek klimaat.

Mark Huysman
Mark Huysman13 dec. 2016 - 23:30

[We zijn, niemand uitgezonderd, schatplichtig aan de voorvechters van onze welvaartstaat.] Zeker. Maar de PvdA heeft sinds Kok consequent alle verworvenheden die die voorvechters binnen hebben gehaald onderuit gehaald. De PvdA is van een sociaal democratische partij omgevormd tot een neoliberale partij. De regering Rutte-Asscher heeft meer bezuinigd en neoliberaal ‘hervormd’ dan welke andere regering dan ook. Daar ligt de reden waarom mensen gevoelig zijn geworden voor de retoriek van Wilders. De PvdA is niet meer de partij die de werkenden en armen vooruithelpt maar is een aanhangsel van de VVD geworden. Natuurlijk gaat Wilders alleen maar meer ellende brengen. Maar het antwoord daarop ligt niet in hernieuwd vertrouwen in de PvdA. De PvdA behoort tot het brede rechtse front dat er op uit is de rijken rijker en de armen armer te maken. Het antwoord ligt in de heropbouw van een links alternatief -buiten en tegenover de PvdA. Dat is vreselijk moeilijk omdat de PvdA niet alleen het vertrouwen in haarzelf geschaad heeft maar ook het vertrouwen in links in z'n algemeenheid. Maar het is wel noodzakelijk. Want als de keus wordt neoliberaal vs.rechts-radicaal dan ziet de toekomst er zeer somber uit.

1 Reactie
Kees Bruin2
Kees Bruin214 dec. 2016 - 7:54

Mijn complimenten voor uw reactie en de opsomming die u hieronder geeft van het stemgedrag van de PVV in de Tweede Kamer!

Wim Hermans2
Wim Hermans213 dec. 2016 - 22:24

Ik ben het niet eens met dit betoog. Ten eerste dat Sociaal Democraten de welvaart zouden hebben gebracht in Nederland. Enig bewijs of argumentatie ontbreekt hierbij in dit betoog. Ten tweede wordt er gezegd dat de PVV zich tegen alles zou afzetten wat links is. De PVV heeft een sociaal economisch programma dat bij de SP in de buurt komt en is op dat vlak een zeer linkse partij. Ten derde zegt de schrijver dat er van rechts niet veel heilzaams verwacht moet worden gezien het verleden. Ik weet niet op welk verleden de beste man doelt, maar in ieder communistisch land van het verleden was totale armoede en ellende het gevolg. De reden dat ik niet links ben is omdat iedere partij van SP tot VVD al vinden dat de zwakkere moeten worden ontzien. Dat gebeurd al in Nederland, we beschikken internationaal over een zeer evenwichtige inkomensgelijkheid. De vraag is of je de taart nu verder gaat herverdelen of je hem groter maakt. Wat nu een groot probleem is in Nederland is de werkloosheid wat inherent verbonden staat met de hoge lastendruk. Helaas willen linkse partijen deze lasten alleen maar verhogen en willen minder linkse partijen als D66, VVD en CDA dit niet. Dat is ook een reden waarom ik hoop dat die drie partijen na de verkiezingen een coalitie kunnen vormen.

6 Reacties
Mark Huysman
Mark Huysman13 dec. 2016 - 23:07

[De PVV heeft een sociaal economisch programma dat bij de SP in de buurt komt en is op dat vlak een zeer linkse partij.] Maar dat programma zegt niks. In de praktijk stemt de PVV bijna altijd met de rest van rechts mee. Ik heb al vaker hier de vergelijking tussen stemgedrag PVV en SP geplaatst maar aangezien de onzin over het ‘linkse’ sociaal economische program terug blijft komen, plaats ik de vergelijking opnieuw: De SP stemde: 1. tegen voorstellen die hogere “eigen bijdragen” in de zorg mogelijk maken; de PVV stemde voor. 2. tegen bezuinigingsvoorstellen gericht op het persoonsgebonden budget (pgb); de PVV stemde voor. 3. tegen bezuinigingsvoorstellen gericht op de begeleiding van ouderen in de dagopvang; de PVV stemde voor. 4. vóór het voorstel van een meer inkomensafhankelijke premie. Mensen met een hoog inkomen gaan dan wat meer betalen aan zorgpremie, zodat mensen met een laag en middeninkomen minder kwijt zijn aan zorgpremie. De PVV stemde tegen. 5. vóór het afschaffen van het “eigen risico” in de zorg; de PVV stemt daarin tegen telkens in met voorstellen die leiden tot een hoger “eigen risico” in de zorg. 6. vóór maatregelen om wachtlijsten in de jeugdzorg te verminderen; de PVV stemde tegen. 7. vóór voorstellen om het wettelijk recht op jeugdzorg in stand te houden; de PVV stemde tegen. 8. tegen bezuinigingsvoorstellen gericht op jonggehandicapten; de PVV stemde voor. 9. vóór voorstellen waardoor meervoudig gehandicapten en mensen met een intensieve zorgvraag gebruik kunnen blijven maken van een pgb; de PVV stemde tegen. 10. vóór het invoeren van een Balkenende norm in de zorg, zodat meer zorggeld aan de zorg besteed kan worden in plaats van dat geld in de zakken van directeuren en managers verdwijnt; De PVV stemde tegen. 11. tegen het afschaffen van de alleenstaande ouderen korting; de PVV stemde voor. 12. tegen winstuitkeringen in de zorg zodat zorggeld aan zorg besteed wordt en niet in de zakken van aandeelhouders verdwijnt; de PVV stemde voor. 13. tegen het korten op de huurtoeslag; de PVV stemde voor. 14. vóór het afschaffen van het gedeelte hypotheekrente aftrek boven de miljoen euro (beperking villasubsidie); de PVV stemde tegen. 15. vóór het voorstel om woning corporaties/stichtingen in gemeenten waar de woningnood het grootst is, vrijstelling te geven van de verhuurdersheffing zodat minder sociale huurwoningen verkocht hoeven te worden en meer bijgebouwd kan worden. De PVV stemde tegen. 16. vóór alle voorstellen ten behoeve van armoedebestrijding; de PVV stemt structureel tegen maatregelen om armoede te bestrijden. 17. vóór invoering van de miljonairsbelasting waardoor gat tussen arm en heel rijk zou kunnen slinken; de PVV stemde tegen. 18. vóór maatregelen die de belastingvoordelen van het koningshuis beperken; de PVV stemde tegen. 19. tegen liberalisering huursector; de PVV stemt structureel voor voorstellen ten behoeve van het ontleden van de sociale huursector. 20. tegen de “verhuurdersheffing” waardoor woningstichtingen en woningcorporaties financieel gedwongen zijn om veel sociale huurwoningen te verkopen en onvoldoende woningen kunnen bijbouwen. De PVV stemde voor. 21. vóór het omzetten van de “verhuurdersheffing” naar “bouw-investeringsplicht” zodat de woningstichtingen en corporaties weer extra kunnen en moeten gaan bouwen en renoveren. De PVV stemde tegen 22. daarnaast is de PVV van mening dat gezinnen met een maandinkomen vanaf 1.950 euro niet meer in een sociale huurwoning mogen wonen; daar is de SP tegen. 23. de SP is tegen TTIP. Het trans-Atlantische verdrag waarmee macht van politiek en rechtsstaat wordt overgeheveld naar multinationals. De PVV is voor. 24. tegen het bevriezen van alle lonen in de publieke sector; de PVV stemde voor. 25. vóór gelijke rechten op WW en ziektewet voor flexwerkers; de PVV stemde tegen. 26. tegen bezuinigingen op de sociale werkplaatsen; de PVV stemde voor. 27. tegen bezuinigingen op de politieopleiding; de PVV stemde voor. 28. tegen stopzetting vergoeding van aspirant-agenten; de PVV stemde voor. 29. vóór maatregelen om alcoholverslaafden uit het gemotoriseerd verkeer te houden, de PVV stemde tegen. 30. vóór voorstel voor 2000 extra agenten op straat; de PVV stemde tegen. 31. vóór 200 extra internet rechercheurs om internet criminaliteit (waaronder kinderporno) aan te pakken. De PVV stemde tegen. 32. vóór concrete voorstellen om de oververtegenwoordiging van niet-westerse jongeren in de criminaliteit terug te dringen; de PVV stemde tegen. 33. vóór behoud en verbetering voorzieningenniveau van openbaar vervoer in het landelijke gebied; de PVV stemde tegen. 34. vóór het tekort aan fietsenstallingen bij stations op te lossen; de PVV stemde tegen. 35. vóór inventarisatie van knelpunten op het spoor en voor een onafhankelijke klachteninstelling met betrekking to het openbaar vervoer; de PVV stemde tegen. 36. vóór betere controle op de intensieve veehouderij met betrekking tot volksgezondheid en dierenwelzijn. De PVV stemde tegen. 37. vóór verplichte brandbestrijdingsmiddelen in stallen. De PVV stemde tegen ondanks het feit dat de laatste vijf jaar ruim 700 duizend dieren levend zijn verbrand in stalbranden. 38. vóór het voorstel om de dierenwelzijnsregels aan te scherpen; de PVV stemde tegen. 39. vóór het voorstel om de “plezierjacht” te verbieden; de PVV stemde tegen. 40. vóór het voorstel om uitbreiding van het aantal megastallen tegen te gaan; de PVV stemde tegen. 41. vóór het voorstel om vervuilende bedrijven te laten meebetalen aan het opruimen van dioxine in onze rivierbodems. De PVV stemde tegen. 42. tegen uitbreiding van het aantal kerncentrales en kolencentrales; PVV wil nog meer kerncentrales en kolencentrales. 43. vóór nieuwe wet die de financiering van politieke partijen inzichtelijker moet maken; de PVV stemde tegen. 44. vóór het voorstel tot openbaarmaking van de zakelijke belangen van ministers en hoe zij met die belangen zijn omgegaan; de PVV stemde tegen. 45. tegen het leenstelsel in het onderwijs omdat dit leidt tot hoge schuld van studenten. Een drempel om door te leren voor veel jongeren uit gezinnen zonder hoog inkomen. De PVV stemde voor het leenstelsel. 46. voor opvang van mensen in nood, kleinschalig en goed verspreid. De PVV zegt tegen elke opvang te zijn. De werkelijkheid is dat de PVV onlangs instemde met het sneller bouwen van grootschalige asielzoekerscentra. In 2011 toen de PVV aan de knoppen zat kwamen er 16.114 asielzoekers Nederland binnen.

Piet de Geus
Piet de Geus14 dec. 2016 - 3:21

"De PVV heeft een sociaal economisch programma dat bij de SP in de buurt komt en is op dat vlak een zeer linkse partij." Dat is een wel zeer enge opvatting van wat links zou moeten zijn.

Bezorgde_Burger
Bezorgde_Burger14 dec. 2016 - 5:33

@Mark Huysman Ooit, in een vergeten Era, maakte de SP een correcte analyse van de problematiek die funest was voor het voortbestaan van de Nederlandse maatschappelijke verhoudingen. De opgave van fundamentele inzichten voor de macht toont het opportunisme van de SP. Het consequent vasthouden aan fundamentele principes door de PVV schijnt veel linkse dogmatische goden te ontgaan. Enne, Wilders eist geen gelijk, de ontwikkelingen bevestigen zijn gelijk!

Wim Hermans2
Wim Hermans214 dec. 2016 - 6:31

@Mark Ik denk dat je niet zo goed begrijpt wat de begrippen linkse en rechts inhouden. Meer dan de helft van alle punten hebben meer met progressief en conservatief. Daarmee verzin je een hele hoop punten ook want de PVV is juist voor het afschaffen van het eigen risico, tegen TTIP.

RU486
RU48614 dec. 2016 - 10:48

@ Mark Huysman 14 december 2016 at 00:07: Mark, Ben bang dat dat lijstje geen enkele indruk maakt op die personen. Men is blind voor de werkelijkheid en zullen de feiten gewoon naast zich neerleggen. Zo zit dat 'volk' nu éénmaal in elkaar.

Mark Huysman
Mark Huysman14 dec. 2016 - 22:30

@Wim Hermans [Ik denk dat je niet zo goed begrijpt wat de begrippen linkse en rechts inhouden.] Ik denk dat dat meer voor jou geldt. [Meer dan de helft van alle punten hebben meer met progressief en conservatief.] Progressief = links. Conservatief = rechts. Als je het wilt vernauwen tot sociaal-economisch links-rechts dan vallen de volgende punten in die categorie: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 45, In al die gevallen stemde de PVV rechts. Het is dus een zeer rechtse partij. Vergeet niet: het is een afsplitsing van de VVD. [Daarmee verzin je een hele hoop punten ook want de PVV is juist voor het afschaffen van het eigen risico] Waarom stemde ze dan, samen met de rest van rechts, tegen afschaffing eigen risico ouderen en chronisch zieken? Zie: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2015Z02510&did=2015D05086 De vergelijking tussen SP en PVV gaat niet over wat er in de programma’s staat maar over wat de partijen in werkelijkheid doen. De PVV belazert de boel. [..tegen TTIP] Ze is niet tegen TTIP. In haar programma staat er niks over. Wilders laat zich er nooit over uit (terwijl soevereiniteit' zogenaamd een speerpunt van 'm is). En in de praktijk van het europarlement onthoudt de PVV fractie zich telkens van stemmen. En zwijgen is instemmen.

Wim Hermans2
Wim Hermans213 dec. 2016 - 22:21

Ik ben het niet eens met dit betoog. Ten eerste dat Sociaal Democraten de welvaart zouden hebben gebracht in Nederland. Enig bewijs of argumentatie ontbreekt hierbij in dit betoog. Ten tweede wordt er gezegd dat de PVV zich tegen alles zou afzetten wat links is. De PVV heeft een sociaal economisch programma dat bij de SP in de buurt komt en is op dat vlak een zeer linkse partij. Ten derde zegt de schrijver dat er van rechts niet veel heilzaams verwacht moet worden gezien het verleden. Ik weet niet op welk verleden de beste man doelt, maar in ieder communistisch land van het verleden was totale armoede en ellende het gevolg. De reden dat ik niet links ben is omdat iedere partij van SP tot VVD al vinden dat de zwakkere moeten worden ontzien. Dat gebeurd al in Nederland, we beschikken internationaal over een zeer evenwichtig inkomen. De vraag

1 Reactie
Joe Speedboot
Joe Speedboot14 dec. 2016 - 6:51

'Enig bewijs of argumentatie ontbreekt hierbij in dit betoog.' Die is gewoon in de algemene geschiedenis boeken te vinden. 'PVV heeft een sociaal economisch programma dat bij de SP in de buurt komt' Het sociaal economische programma van de PVV komt neer op het 'geen gezeik iedereen rijk'. U denkt dat dat kan? 'maar in ieder communistisch land' Als je bij links automatisch denkt aan communisme dan zou ik me toch maar eens wat gaan verdiepen.

Bram Emanuel
Bram Emanuel13 dec. 2016 - 22:06

"Wie heeft niet enige verwantschap met de mensen die voor vrouwenkiesrecht vochten" Niet overdrijven, vrouwenkiesrecht onstond vrijwel tegelijk met mannenkiesrecht en er zaten ook meteen vrouwen in de tweede kamer.

1 Reactie
SG87
SG8713 dec. 2016 - 23:31

Je bedoeld met het algeheel mannenkiesrecht. Daarvoor hadden misschien nog niet alle mannen kiesrecht, maar was iedereen die kiesrecht hadden wel man.

Peter Smit2
Peter Smit213 dec. 2016 - 22:03

De sociaal democratie is het traditionele electoraat "de arbeider" in de afgelopen jaren uit het oog verloren en zelfs vergeten. Daarvoor in de plaats heeft men zich verbonden aan de -in hun ogen- zielige minderheden in het land. En is eenieder uit de traditionele achterban die daar kritiek op had weggezet als achterlijk en xenofoob. Daarnaast is met name de PvdA een baantjescaroussel geworden voor de elite van die zieligheidsindustrie waardoor de traditionele achterban zich niet meer herkent. Dat de sociaal democratie ooit waarde had wil niet zeggen dat men daarom ten alle tijden trouw moet blijven. Gegokt en verloren dus, misschien wel definitief.

5 Reacties
Sonic2
Sonic214 dec. 2016 - 0:22

Dit geldt overigens ook voor partijen als de PVV en de SP. Wilders liegt en belooft alles en zet zich nu al in een volstrekte spagaat. Hij zal in een regering een mengelmoes van kiezers moeten bedienen. Het zal een soort mix moeten worden van de VVD/SP/PvdA/SGP/CDA en50 plus kiezer. De SP moet zich eens maar eens salonfähig maken. De linkse achterban kan geen rechtse kabinetten gebruiken en heeft de hulp van de overheid hard nodig. Dat is overigens hetzelfde in Amerika. Trump haalde zijn overwinning in voorheen Democratische staten. We zien nu al een bizarre mix opdoemen tussen rijken, generaals, arbeidersklasse, latino's, alt right, afro Americans, vrouwen, mannen, ouderen, midden klasse. Dat zijn kiezers groepen en dan heb ik het nog niet gehad over de zeer divers samengestelde partij die de Republikeinen zijn. De kiezers is ook nog een mix tussen zeer trouwe kiezers, zeer religieus en juist niet religieus Al die groepen zijn kiezers groepen. Alt Right misschien tegen Trump zijn zin. Een zeer gecompliceerde en tegengestelde groep kiezers. Waarbij het zeer makkelijk is om ze te verliezen. Ik kan de lijn zelf door trekken naar Frankrijk. Voor Marine Le Pen wordt het nog een stuk ingewikkelder. Die moet echt alle belangen van zeer uiteenlopende groepen Fransen weten te verenigen. Het punt is wel duidelijk. De lijntjes en koorden waar rechts op balanceert zijn ook zeer, zeer dun. De euforie in die kringen over de nationalistische revolutie is ook zeer voorbarig en ietwat meer nederigheid zou hun sieren

Peter Smit2
Peter Smit214 dec. 2016 - 7:20

@Sonic: mijn reactie is op het stuk van Henk. Jouw reactie op mijn reactie gaat over de pvv en rechts, twee elementen die ik niet heb genoemd. Inhoudelijk sla je de plank dus behoorlijk mis

pierik2
pierik214 dec. 2016 - 8:23

Peter Smit 14 december 2016 at 08:20 @Sonic: mijn reactie is op het stuk van Henk. Jouw reactie op mijn reactie gaat over de pvv en rechts Is het u nog niet opgevallen, dat al zijn reacties gaan over de PVVV, en rechts. Het maakt dan verder niet uit waar die op reageert.

Sonic2
Sonic214 dec. 2016 - 11:19

@ Peter Smit Jij slaat gigantisch de plank mis. Met je persoonlijke aanvallen overigens. U belicht in uw betoog dat de sociaal democratie een electoraat uit het oog heeft verloren. Daarna komen de minderheden aan bod. Dan komt er een verwijzing naar de vermeende xenofoobheid. De kop boven het artikel heeft een gevoeligste tik voor het populisme. De naam van de PVV wordt er in genoemd. Het gaat over de wankele rol van de sociaal democratie en de opkomst van populisme. Ik was dus on topic bezig. U bent zeer, zeer onder de gordel bezig. Ik omschrijf( neutraal geloof ik) dat partijen zoals de PVV en de SP en ook 50 plus de achterbannen over nemen van onder meer de PvdA. Deze moet een veelvoud van stromingen bedienen in zijn achterban. Het probleem wat jij dus bij de PvdA beschrijft dat heeft elke partij die kiezers heeft die afhankelijk zijn van de overheid. Het heeft dus een verloop. De kiezers gaan weg bij de sociaal democratie, maar als de PVV of SP aan de macht komt, gaan die zetels terug naar de sociaaldemocratie Het zou je sieren dat jij en ook Pierik je excuus aan mij aan bieden. Het enige wat ik deed was het beschrijven van kiezersgroepen. Daar is niets verkeerd aan.

Peter Smit2
Peter Smit214 dec. 2016 - 15:10

@Sonic: excuses aanbieden voor wat? Ik heb geen enkele onder de gordel reactie geplaatst. Ben je wellicht niet een klein beetje te emotioneel bij het onderwerp betrokken? Ik heb kritiek op je reactie op mijn reactie. Als je daar al niet tegen kunt...

Hallozeg
Hallozeg13 dec. 2016 - 21:54

De sociaaldemocratie is niet meer het werd ooit gedragen door de arbeiders en is nu verworden tot de speelbal van goed opgeleide baantjesjagers, die zich moreel superieur voelen en op de voormalige achterban neerkijken.

1 Reactie
Piet de Geus
Piet de Geus14 dec. 2016 - 3:25

Even ter ontnuchtering: de SDAP werd bij de oprichting al smalend de Studenten Doctoren Advocaten Partij genoemd. Ressentiment jegens degenen die hun school wel afmaakten en uiteindelijk degenen zijn die de resultaten voor links hebben binnengehaald is er altijd geweest. Er is nu eenmaal een smaldeel waarvan je alles behalve dank hoeft te verwachten voor het hen meeslepen in de vaart der volkeren.

pierik2
pierik213 dec. 2016 - 21:41

De PVDA heeft de kiezer eerst in de steek gelaten, daarna pas andersom.

Henriette3
Henriette313 dec. 2016 - 21:17

Ik snap dat geleuter niet zo dat populisme altijd een tik moet hebben, bestreden moet worden etc, Wees blij dat de gewone man zich weer roert binnen het politieke debat; wat je er ook van vindt. En ga er niet dedain boven staan met kreten als; onderbuik, Tokkies, laaggeschoold enz. Mensen laten zich niet een hoekje duwen.

1 Reactie
H.Witte
H.Witte14 dec. 2016 - 10:04

Roeren in het politieke debat, uitstekend, maar wel op fatsoenlijke wijze. Helaas geeft de voorganger van uw 'gewone man' (wie dat ook mag zijn) niet het beste voorbeeld.

Events, dear boy, events
Events, dear boy, events13 dec. 2016 - 21:15

''Het is daarom dat wederopstanding van de sociaaldemocratie gewenst is. Het is bovendien de beste tik die aan het populisme kan worden uitgedeeld.'' Nou, ik zou zeggen: veel sterkte! Na het op de bekende ''sociaal-democratische wijze'' slachtofferen van Diederik Samsom en het promoveren van Asscher tot ''Verlosser'', steeg de PvdA in de peilingen van 7 naar 10 zetels. Mijn educated guess is dat het ''Asscher effect'' over drie maanden totaal verdampt zal zijn, en de PvdA blij mag zijn als ze nog in de dubbele cijfers eindigt. Blij dat ik al meer dan 40 jaar helemaal nooit iets heb gehad met die PvdA, een partij van ''middelnette regelneven''. Elke partij gedraagt zich anders in een regeringscoalitie dan in de oppositie, maar bij de PvdA is dat wel zo'n enorme zwart-wit tegenstelling dat voor de PvdA de uitspraak van Lincoln opgaat: “You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time.” Hun ''trouwe'' achterban begint dat de laatste 10 jaar steeds meer door te krijgen, en haakt massaal af.

boa
boa13 dec. 2016 - 21:09

Tsja Het was leuk. Maar de wereld is verandert. Regeren is vooruitzien. Of in dit geval, vooruitzien wordt regeren.

1 Reactie
RU486
RU48614 dec. 2016 - 10:54

Vooruitzien voor 4 jaar hè. Want dan zijn er weer nieuwe verkiezingen. Lange termijn visie hebben alle partijen niet.

[verwijderd]
[verwijderd]13 dec. 2016 - 21:02

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
H.Witte
H.Witte14 dec. 2016 - 11:13

Ging het met de economie voor de verkiezingen van 2012 goed??

Sartre
Sartre13 dec. 2016 - 20:57

De rol vd sociaaldemocratie is al lang uitgespeeld. De klassenstrijd bestaat ook niet meer, de typische thema's waar sociaal democraten voor stonden zijn niet meer actueel. PvdA voorziet bij gebrek aan een aansprekend programma in geen enkele politieke behoefte.

1 Reactie
H.Witte
H.Witte14 dec. 2016 - 11:16

Wat te denken van eerlijker verdeling (wereldwijd) van de beschikbare gelden en middelen. Mij dunkt dat hier nogal een opdracht ligt. U redeneert vanuit uw eigen comfort zone.

Kees Bruin2
Kees Bruin213 dec. 2016 - 20:56

De auteur lijkt niet door te hebben dat 'de sociaaldemocratie' zo dood als een Dodo is. Al járen! In de jaren van Den Uyl is het eigenlijk al mis gegaan. Niet door Den Uyl zelf, maar door Nieuw Links en het geknuffel met het communisme. Daarna kwam Kok met een enorme ruk naar rechts en het neoliberalisme, plus de EU. Op dossiers als immigratie, islam etc. heeft de PvdA systematisch hopeloos gefaald. Het is in feite een beetje vergelijkbaar met wat er met Labour in het VK en de sociaaldemocraten in Duitsland is gebeurd. Ze hebben de sociaaldemocratie de rug toegekeerd, evenals hun traditionele achterban, die ze hebben laten smoren in het multiculturele drama. Ze zijn de lakeien van de EU, de multinationals en de banken geworden. Kortom, ze hebben de boel verraden. Nu is het te laat. Er is geen zinnig mens meer die nog in de PvdA gelooft. Op wat voor manier ook, of het nu als politieke partij kortweg, of als sociaaldemocratische partij is. De PvdA is 'toast' zoals ze in de VS zeggen. Exit, fini. Inpakken en wegwezen.

Tip top
Tip top13 dec. 2016 - 20:53

Keep on dreaming. De sociaaldemocratie is uitverkocht aan het kapitaal toen Wim Kok zijn 'ideologische veren' afschudde. Eigenlijk was dat al het stervensuur van de PvdA die zich echter nog wist te blijven voortbestaan aan het infuus van een verkalkte ideologie en dito leden.

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen13 dec. 2016 - 20:50

Het gaat niet gebeuren, sinds Nederland het districtenstelsel afschafte vormen rechtse partijen in de kamer de meerderheid, Nederland is helaas rechts. En dan is er nu nog een handicap, links is inhoudslozer dan het ooit geweest is, alle voorstellen die er zijn (en dat zijn er bitter weinig) worden vanuit gevoel en emotie beredeneerd vanuit een basis van op zijn best discutabele feiten, en vaker op basis van leugens. Wat links nodig heeft is een cosnistent verhaal, vanuit feiten op een logische rationele wijze beredeneerd beleid dat realistisch wordt neergezet inclusief haalbare normen waarmee het succes van het beleid gemeten kan worden. Met de huidige linkse politici gaat dat er beslist niet komen, en dan lopen de kiezers door naar de extreem linkse gevarenzone van SP en PVV.

1 Reactie
Bezorgde_Burger
Bezorgde_Burger14 dec. 2016 - 2:58

Links heeft de onvergeeflijke fout gemaakt ideologie boven wetenschap te plaatsen. Waarom denkt U dat het begrip "Linkse Kerk", dogmatische ideologie over rationaliteit, het stereotype van links kon worden?

JanVG2
JanVG213 dec. 2016 - 20:39

..en nu allemaal .. 't Is moeilijk bescheiden te blijven, wanneer je zo goed bent als ik. Zo stoer zo charmant en zo aardig, dat zie je in een ogenblik. Ik denk als ik kijk in de spiegel, daar staat een geweldige vent. 't Is moeilijk bescheiden te blijven, voor een kerel met zoveel talent. Ja ja

[verwijderd]
[verwijderd]13 dec. 2016 - 20:33

--- Dit bericht is verwijderd —

2 Reacties
Bezorgde_Burger
Bezorgde_Burger14 dec. 2016 - 2:03

Hetzou U welstaan om consequenties uit Uw moreel en ethisch standpunt te laten volgen anders dan de belasting betalende burgers voor Uw aflaat van de ellende van deze wereld doen financieren. Ooit gehoord van pater Damiaan? Hier meer informatie: https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Pater_Damiaan Een "Paapse religieuze ideoloog" verzot op misbruik van kinderen. Dat is toch het verwrongen beeld in Uw hoogst ethisch moreel proletarische winkelen bij de belasting betaler om Uw culturele blanke erfzonde af te kopen of Niet?

Bezorgde_Burger
Bezorgde_Burger14 dec. 2016 - 2:23

Nabrander: In het Trumpiaanse pragmatisme staat U voor: cheap stealing Talk followed by stifling inaction!

spagaat
spagaat13 dec. 2016 - 20:08

Humor dit. Als er iemand de weg kwijt is, is het de PvdA wel.

2 Reacties
adriek
adriek13 dec. 2016 - 22:29

Daar heb je gelijk in. De PvdA verliest niet aan de PVV, maar verliest omdat ze geen idee meer hebben waar ze voor (zouden moeten) staan. Zolang ze zich laten leiden door de peilingen, en dan vooral de plaats van anderen in die peilingen, zullen ze bergaf blijven glijden. De enige hoop voor de PvdA is duidelijkheid en stabiliteit in standpunten. Als dat het eind van de partij is, dan is er blijkbaar geen electoraat meer voor die standpunten en heffen ze de boel maar liever op. Nog tientallen jaren achterhoedegevechten leveren stelt het onvermijdelijke alleen maar uit. Er is natuurlijk ook een kans dat de partij weer gaat floreren, al houdt niemand daar serieus rekening mee.

H.Witte
H.Witte14 dec. 2016 - 11:11

volgens mij, Spagaat, geef ik dat ook aan.

msj_meijerink
msj_meijerink13 dec. 2016 - 20:05

Komt het gemopper niet voort uit een materialistische neiging om het ondenkbare te eisen, want het huis, de auto en de 2 weken buitenlandse vakantie ieder jaar zijn al binnengehaald?

1 Reactie
Minoes2
Minoes215 dec. 2016 - 10:58

Zegt meer over jou dan over de ander. Je stemt naar overtuiging ook voor mensen die het niet getroffen hebben, en niet naar je eigen portemonnee. Al worden mensen daar zo langzamerhand soms toe gedwongen door de PvdA zelf, die haar ziel uitgeleverd heeft aan Manon waardoor tegenwicht weg is.