Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

De geschiedvervalsing van Thierry Baudet en Geerten Waling

  •  
02-08-2016
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
609 keer bekeken
  •  
Slavery19
Blijkbaar schiet de recente aandacht voor het Nederlandse slavernijverleden bij veel mensen in het verkeerde keelgat
Thierry Baudet vond het blijkbaar prachtig, om vlak na zijn Donald Trump-aanbidding trots op de foto te gaan met ene James Ronald Kennedy en diens boekje, The South Was Right. Historicus en Elsevier-columnist Geerten Waling deed een een aardige poging tot carrièrezelfmoord door erbij te gaan staan. Kennedy is namelijk niet zo maar een auteur: hij is, samen met zijn broer, oprichter van de ultraconservatieve afscheidingsbeweging League of the South. De twee schreven samen verschillende boeken met één thema: de Amerikaanse burgeroorlog die zo’n vier miljoen mensen uit slavernij bevrijdde, was een bloedige en tirannieke fout, en daarom moet het Zuiden zich opnieuw afscheiden.
Hoe het niet moet Baudet, zelfbenoemd intellectueel, noemt het een “prikkelende contralezing”, een mooi eufemisme voor pure geschiedvervalsing. De twee broers bedrijven een afgedankte vorm van geschiedschrijving die door de academische literatuur vooral wordt aangehaald als voorbeeld van hoe het niet moet. Het Southern Poverty Law Center, gespecialiseerd in racisme en discriminatie in de VS, karakteriseert ze als leiders van een neoconfederate haatgroepering. Saillant detail: er zijn ook extreme racisten die de Kennedys niets vinden, omdat The South was Right het racistische karakter van de zuidelijke staten minimaliseert. Vergelijk het met neo-nazi’s die boos zijn op holocaustontkenners, omdat de neo-nazi’s juist trots op genocide zijn.
De Kennedy’s creëeren een idyllisch plaatje van het Zuiden, eentje waarin slavernij een bijzaak was, waarin zwarte en witte mensen harmonieus en tevreden naast elkaar leefden, waarin het Zuiden prat ging op individuele vrijheid, waarin er geen sprake was van onderdrukking. Volgens hen zou deze harmonieuze samenwerking uiteindelijk tot de vreedzame afschaffing van slavernij hebben geleid, als het Noorden de zuidelijke staten gewoon hun eigen weg had laten gaan. In werkelijkheid waren de economie en samenleving van de zuidelijke staten volledig gebaseerd op slavernij, en kwamen de zuidelijke staten juist in opstand om dat instituut te beschermen en zelfs uit te breiden.
Het Afrikaanse ras South Carolina beweerde in haar afscheidingsverklaring dat het einde van de slavernij “destructief voor haar geloof en veiligheid” zou zijn. Louisiana schreef dat “de mensen van de slavenhoudende staten gebonden worden door de noodzaak en vasthoudendheid om Afrikaanse slavernij te behouden”. Texas was nog duidelijker: de zuidelijke staten zouden opgericht zijn “door het witte ras, om hen en hun afstammelingen te dienen”, mensen die “het Afrikaanse ras [..] terecht als minderwaardig en afhankelijk zagen”. Verschillende planters maakten plannen om Cuba, Mexico of andere landen binnen te vallen en onderdeel van een steeds groter wordende slavenstaat te maken. De zuidelijke staten waren niet bezig met de langzame afschaffing van slavernij, zij zagen de gewelddadige onderdrukking van zwarte mensen als de basis van hun ideale maatschappij.
Het Zuiden offerde daar uiteindelijk honderdduizenden soldaten voor op, gelukkig tevergeefs. De daaropvolgende emancipatie van zwarte Amerikanen werd zo ondraaglijk voor het Zuiden, dat de witte bevolking onmiddellijk een succesvolle terreurcampagne begon om de zwarte medemens te reduceren tot tweederangs burger. Daar komt de oorspronkelijke Ku Klux Klan vandaan. Omdat de Kennedy’s het ideologische en economische belang van slavernij minimaliseren, kunnen zij ook deze terreur loskoppelen van racisme: het was in hun ogen vooral een rancuneuze actie van witte zuiderlingen die het geweld van het Noorden niet konden verdragen.
Slaaf Waling, een historicus die blijkbaar amateuristische geschiedvervalsing prefereert boven professionele historie, reduceert dit verhaal tot “states’ rights”, het recht van staten om zonder inmenging van de federale overheid wetten te schrijven. Hij vergeet te specificeren om welk recht het precies gaat: juist, het recht om zwarte mensen tot slaaf te maken en op andere manieren te onderdrukken. Het zuiden zou overigens een bijzonder korte liefdesverhouding met deze zogenaamd principiële kwestie hebben gehad: nog geen vier jaar voor de burgeroorlog gebruikten ze het federale rechtssysteem om zwarte mensen burgerschap te ontzeggen in de gehele Verenigde Staten, en zeven jaar daarvoor duwden de zuidelijke staten een wet door het nationale congres die noordelijke staten dwong om vluchtende tot slaaf gemaakten naar zuidelijke slavendrijvers te verschepen. Het Zuiden had geen enkel probleem met federale macht, zolang het slavernij steunde – een feit dat Waling en Baudet hadden gekend als ze een keer een echt geschiedenisboek over de Amerikaanse burgeroorlog hadden opengeslagen.
Dat deze geschiedvervalsing een bepaalde aantrekkingskracht onder de witte, zuidelijke bevolking van de Verenigde Staten heeft, is makkelijk te verklaren: mensen vinden het meestal niet leuk om hun voorouders als racistische slavendrijvers te zien. Dat Nederlanders als Baudet en Waling ook met de Kennedy’s dwepen is misschien iets meer verrassend. Blijkbaar schiet de recente aandacht voor het Nederlandse slavernijverleden bij veel mensen in het verkeerde keelgat.
Mythe Het wordt dan ook steeds populairder om, aan de hand van mythes, te doen alsof de trans-Atlantische handel in mensen niet zo’n groot punt was. Zo publiceerde het NRC eerder deze maand een lachwekkend slechte factcheck van een zo’n mythe, en concludeerde de krant dat er “meer Europese slaven in Noord-Afrika, dan zwarte slaven in de VS” waren. Een week later stond er een briefje in het NRC van historici Guido van Meersbergen en Suze Zijlstra die hier gehakt van maakten: aan de vooravond van de burgeroorlog waren er alleen al 4 miljoen tot slaaf gemaakten in de Verenigde Staten, terwijl de Noord-Afrikaanse slavernij zo’n 1 tot 1.25 miljoen Europese slachtoffers heeft gemaakt, over een periode van zo’n 250 jaar.
Dit soort a-historische onzin is vooral populair omdat het de witte onschuld beschermt, om met emeritus hoogleraar Gloria Wekker te spreken. Het is een poging om de misdaden van West Europa te vergoelijken, en altijd met het vingertje ergens anders naar te kunnen wijzen. Het is ook een manier om als het over wit daderschap gaat, het meteen weer over wit slachtofferschap te kunnen hebben. Daarom wordt er steevast naar Europese slaven verwezen, en veel minder vaak naar de miljoenen Afrikaanse slachtoffers van de trans-Saharische slavenhandel en het Ottomaanse rijk. Daarom worden de verschillen tussen de verschillende slavernijsystemen ook niet besproken.
Fluwelen handschoentjes Dit wordt allemaal des te makkelijker gemaakt door de laffe manier waarop het Nederlandse geschiedenisonderwijs met het koloniale rijk omgaat: als het al ter sprake komt moet het, zeker op de middelbare school, met fluwelen handschoentjes behandeld worden, door vooral de ‘handel’ en ‘VOC-mentaliteit’ te benadrukken. Jan-Peter Balkenende, nota bene afgestudeerd historicus, nam die term niet voor niets in de mond. Zoals Wekker zei: ”Als [het koloniale verleden] er al was, dan gebeurde het allemaal met de beste bedoelingen en in het voordeel van alle betrokkenen.”
Voor de moderne academie is dit allemaal geen nieuws en het laatste decennium doen veel historici, zoals dr. Dienke Hondius, dr. Stephen Small en dr. Leo Balai, pogingen om de misdaden in de Nederlandse koloniale geschiedenis te confronteren. Ook zien we de laatste jaren een langzame verschuiving binnen de niet-academische geschiedschrijving. Zo schreef Reggie Baay Daar werd wat gruwelijks verricht over de onderbelichte Nederlandse handel in mensen in Azië, en kwam Ewald Vanvugt dit jaar met een overzicht van de Nederlandse koloniale misdaden in Roofstaat. Op het laatste valt nog wel wat aan te merken – Vanvugt springt vaak te lichtgelovig om met zijn bronmateriaal – maar het is in ieder geval een poging om de Nederlandse koloniale geschiedenis echt te confronteren. Daar kunnen veel zogenaamde intellectuelen nog wel wat van leren.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (127)

rbakels
rbakels9 okt. 2016 - 11:41

Het is allemaal "trumpisme", een nieuw woord voor de tactiek van publieke figuren die ten koste van elke prijs de aandacht willen trekken. Dat gezegd hebbende had slavernij ook een positieve kant, namelijk dat de eigenaar er belang bij had zijn "eigendom" in goede staat te houden, en dus behoorlijk te voeden en zo nodig naar de dokter te laten gaan. Daarmee had een slaaf het beter dan de huidige onderbetaalde wegwerpwerknemer.

1 Reactie
arjenZH
arjenZH9 okt. 2016 - 18:05

"Daarmee had een slaaf het beter dan de huidige onderbetaalde wegwerpwerknemer." Ik ben zelf werkgever en ik ben diep, diep beledigd door uw schandelijke en volstrekt generaliserende opmerking. En dat voor iemand die rechts zo graag "academisch" de maat neemt vanwege haar vooroordelen.

mjensen
mjensen9 aug. 2016 - 12:05

Libertarisme en racisme zijn onverenigbare ideeën. Het ene idealiseert het individu dat alleen kan floreren als alle sociale barrières worden afgebroken. Het andere propageert dat verschillen tussen rassen fundamenteel en onoverbrugbaar zijn en dat gemeenschappen beschermd moeten worden tegen de problemen die ontstaan uit de ontkenning daarvan. In de VS bestaat sinds de dagen van Murray Rothbard een industrie die libertarisme en racisme op één lijn probeert te brengen, en neo-confederates als de Kennedy's maken deel uit van die industrie. Dat leidt vaak tot een bizar soort rechts politiek-correcte zelfcensuur. Men is zich bewust van de onwenselijkheid van racistische ideeën, dus het grootste deel van de argumentatie bestaat uit pogingen om racistische ideeën te vertalen in libertarische terminologie. Als je dat mechanisme eenmaal ziet, dan is het onmogelijk om het niet te zien, en dat maakt dergelijke teksten voor mij zo goed als onleesbaar. Geef mij maar de echte huis- tuin- en keuken racisten, die zijn tenminste helder.

2BOrNot2B
2BOrNot2B6 aug. 2016 - 15:36

Vergeef me Pater, want ik heb gezondigd(?) :-) Mijn voornaamste bezwaar tegen het stukje van Philips is, dat dit alles is begonnen met een foto van Kennedy met beide heren. Kan daaruit worden geconcludeerd dat Waling en Baudet het eens zijn met de visie van Kennedy over de slavernij? Het subjectieve gegeven dat ze "trots" op de foto staan? Kan uit het verweer van Waling in de Elsevier de conclusie worden getrokken dat hij achter de visie van Kennedy staat? Waarop zijn dan de aantijgingen van Philipse gebaseerd dat de slavernij "verdoezeld" zou worden? Philipse zet ze immers neer als een soort van red-necks die (in)direct meewerken aan geschiedsvervalsing. Wat dus feitelijk inhoudelijk overblijft is het gegeven van de "States-rights". Daarvan zegt Philipse dat die alleen werd aangehaald als excuus om de slavernij te kunnen laten doorgaan, terwijl Waling dat gegeven in een bredere context plaats, namelijk een staatsrechtelijk model i.r.t. EU. ("die dat niet heeft, maar er op termijn best weleens naartoe zou kunnen groeien.") Dat beide heren daarover van inzicht verschillen? Prima. Ga daarover dan op een zinvolle manier een discussie aan, zonder de ander op voorhand van allerlei zaken te beschuldigen. Alhoewel, misschien kunnen we de boeken van Kennedy ook gewoon verbranden. En verder alle dingen waarmee we het niet eens zijn volledig negeren. Kan me echter moeilijk voorstellen dat u dat zou willen. Rest dus het feit om normaal te kunnen discussiëren zonder "tegenstanders" op voorhand - op basis van een foto - van allerlei discutabele kwalificaties te voorzien.

3 Reacties
Pater
Pater7 aug. 2016 - 11:57

@Bert Botje 2 Ho, een dergelijk gebruik van mijn schuilnaam had ik niet voorzien en evenmin beoogd! De straat waar ik woon heet zo, dat is alles. Ik had het artikel in Elsevier gelezen. Philipse reageert niet op de foto, dat was o.a. Geen Stijl. Philipse reageerde op het artikel en gaat in op de argumenten die Waling daar noemt. Argument Waling: "Deze aangeleerde verontwaardiging laat geen ruimte voor een interessant argument dat prominent in zijn boeken, zoals The South was right! (2010), voorkomt: het Zuiden vocht voor state rights, tegen de dominante inmenging van de federale overheid vanuit Washington DC." Philipse verwijt Waling dit: "Hij vergeet te specificeren om welk recht het precies gaat: juist, het recht om zwarte mensen tot slaaf te maken en op andere manieren te onderdrukken." Dat vind ik inderdaad tamelijk kwalijk. Philipse zegt daarna in feite dat dat state right-gedoe flauwekul is: "Het Zuiden had geen enkel probleem met federale macht, zolang het slavernij steunde – een feit dat Waling en Baudet hadden gekend als ze een keer een echt geschiedenisboek over de Amerikaanse burgeroorlog hadden opengeslagen." Waling wil een serieus debat over de bijdrage van de Kennedy's, met als reden de interessante discussie over staatsmacht. Aangezien die interessante discussie bij de Zuidelijken helemaal niet centraal stond maar alleen opportunistisch werd gebruikt om de slavernij te handhaven vind ik dat geen goed idee, en Philipse ook niet. Ongelukkiger kan het vrijwel niet, Waling diskwalificeert zich in mijn ogen inderdaad als serieus historicus. Ik heb dat vak ooit gestudeerd, dus dat vind ik niks. Overigens blaast Philipse het natuurlijk wel een beetje op, dat geef ik je graag na. Dat "dwepen met" had ik zelf ook al overdreven genoemd.

2BOrNot2B
2BOrNot2B8 aug. 2016 - 9:57

@Pater "Ho, een dergelijk gebruik van mijn schuilnaam had ik niet voorzien en evenmin beoogd!" Haha, ik had al zo'n idee hoor. Ik vind o.a. de titel van het stukje van Philips waarin hij o.a. een historicus beschuldigd van geschiedsvervalsing veel te ver gaan. Dat is meer dan een "beetje opblazen". Ik zie het als het doelbewust beschadigen van iemand. Het hele artikel ademt die sfeer uit. Iemand willen beschadigen is iets anders dan het aantonen van het eigen gelijk. Ik vrees dus beste Pater dat we het eens zijn over het feit dat we het oneens zijn. Maar.... wij hebben ook aangetoond, dat het mogelijk is om het op een nette manier met elkaar oneens te zijn.

Pater
Pater8 aug. 2016 - 23:27

@BBotje Zo is het. Ik snap je redenering ook wel, aanvankelijk idem. Maar bij wat meer onderzoek raakte ik overtuigd van de twijfelachtige bedoelingen van Waling. Hun beider bezoek aan de Kennedy's was ook niet het toeval wat Waling voorspiegelt.

Bert Vlierman
Bert Vlierman6 aug. 2016 - 12:15

Zat enige tijd geleden niet onze koning Willem Alexander gezellig pils te drinken met Putin, die kort daarvoor de rechten van onder meer homosexuelen in de container had gegooid? Nou is Willem Alexander natuurlijk geen intellectueel, en Putin wekt evenmin de indruk. Maar de exclusieve focus op gerotzooi door mensen als Baudet is een beetje dom. Kijk om je heen, zie de Teevens, Ruttes, Zijlstras, Pechtolds en Bumas van deze wereld, en huiver. Want daar ligt de echte dreiging.

1 Reactie
Arie Roos
Arie Roos8 aug. 2016 - 7:28

Volgens mij is er toen meer aandacht in de media geweest voor Putin's Pilsje dan er nu is voor deze dwaling van Baudet ...

Pater
Pater5 aug. 2016 - 10:17

@De Haas en Bert Botje Belangrijk misverstand bij Botje: het zou Waling alleen maar gaan om de discussie over het federale model, het "states right" Philipse geeft overtuigend aan dat het 'states right" bij de zuidelijken alleen speelde als ze het konden gebruiken, dus tegen de afschaffing van de slavernij. De zuidelijken gebruikten het federalisme van harte toen ze bijv. hulp aan gevluchte slaven in het hele land strafbaar wisten te stellen en teruglevering aan slavenhandelaars te verplichten. De Haas houdt hieronder een enorm, schijnbaar kritisch en erudiet betoog met als doel het beeld van de slavenhandel tussen Afrika en Amerika door Europeanen en de slavernij in Amerika te relativeren t.o.v. de slavernij in Afrika zelf, en weet daar ook nog eens anti-islamitische en eurocentrische kreten aan te verbinden. Zie kritiek daarop aldaar.

Edwin038
Edwin0384 aug. 2016 - 9:55

James Ronald Kennedy schrijft dat de afschaffing van de slavernij door middel van de burgeroorlog helemaal niet zo top was. Hij haalt namelijk vooral uit naar de Jim Crow wetten die er na de burgeroorlog kwamen en dat deze misschien wel net zo kwalijk waren als de slavernij, en de emancipatie van de afro-amerikanen heeft tegen gehouden. We zullen het nooit weten omdat we de geschiedenis niet kunnen veranderen, maar het is een gedachte waarover te filosoferen valt.

2BOrNot2B
2BOrNot2B4 aug. 2016 - 9:11

Jammer dat de auteur niet de moeite heeft genomen de reactie van Waling te lezen op de ontstane ophef (in 1e instantie aangezwengeld door Geen Stijl). Dat artikel van Waling is te vinden op http://www.elsevier.nl/buitenland/blog/2016/07/southern-discomfort-strijd-om-de-geschiedenis-333904/ onder de titel: "Zelfs omgang met verdedigers van het Zuiden wordt afgestraft" Zijn verhaal belicht een andere invalshoek van de Burgeroorlog dan de slavernij. Het heeft alles te maken met het gegeven, dat "het Zuiden vocht voor state rights, tegen de dominante inmenging van de federale overheid vanuit Washington DC." Dát is een onderwerp dat hij tegenkwam in het het boek "The South was right!" van Kennedy. en dát sprak hem aan. Weer als reactie op het artikel in Geen Stijl merkt Waling op, dat de "aangeleerde verontwaardiging rondom slavernij echter geen ruimte laat om een fundamenteel staatsrechtelijk thema te belichten": Centrale versus decentrale macht (federatie versus confederatie). Waling stelt dat de EU heeft gekozen voor dit federale model zonder zich eigenlijk goed te verdiepen in de voor- en nadelen ervan. Noot: Wellicht dat het verband EU en het federale Amerikaanse staatsrechtelijk model dan voor Philipse ook een iets ander licht werpt op de aanwezigheid van Baudet, die zoals bekend géén voorstander is van de EU? Waling sluit het artikel af met: "Met de nederlaag van het Zuiden in de Burgeroorlog is definitief het confederale verhaal begraven onder bloed, modder en verdachtmakingen. De morele diskwalificatie van mensen als Kennedy (en zelfs van Nederlanders die hun verhaal willen horen), verhindert een serieus debat. Dat zou moeten gaan over zelfbestuur, democratie en prangende staatkundige kwesties, niet over wie het hardste de slavernij veroordeelt." Ook ik had in eerste instantie mijn vraagtekens bij het bedoelde bezoekje van Waling en Baudet aan Kennedy, maar stelde na het lezen van het "verweer-artikel" van Waling mijn mening bij. Het hebben van bedenkingen is echter iets anders, dan het verhaal een zodanig wending geven dat Waling en Baudet door Philipse onverbloemd in het vakje van de racistische red-necks (pleonasme) worden geplaatst. Dát schaar ík dan weer onder geschiedsvervalsing.

3 Reacties
theoswg
theoswg4 aug. 2016 - 20:08

"Waling stelt dat de EU heeft gekozen voor dit federale model zonder zich eigenlijk goed te verdiepen in de voor- en nadelen ervan" Dit bewijst dan de onwetendheid van deze persoon, de EU is een confederatie. Er zijn wel mensen die een federale model nastreven voor de toekomst, maar dat is vooralsnog een droom.

Arie Roos
Arie Roos5 aug. 2016 - 3:19

[Zijn verhaal belicht een andere invalshoek van de Burgeroorlog dan de slavernij. ] Ja, precies, dat is het hele doel: de burgeroorlog loskoppelen van de slavernij. Het is de bedoeling, dat mensen vergeten waar het Zuiden ook alweer om vocht. Dat hoort bij een algemene strategie van het aanvallen van elke emancipatiebeweging, die de positie van de blanke, joods-christelijke man zou kunnen bedreigen. En jij trapt er met open ogen in, zo te zien.

Molly Sweet2
Molly Sweet27 aug. 2016 - 10:15

@Arie Roos: maar je denkt toch niet dat die Burgeroorlog is begonnen vanwege de slavernij? Het waren economische motieven, namelijk het industriele noorden versus het agrarische zuiden, dat op die manier niet alleen achter dreigde te blijven, maar ook nog eens een economische geldput dreigde te worden. Dat daarbij slaven zijn bevrijd is mooi, en het was ook slim dat het allemaal in 'one fell swoop' meegenomen is in het gebeuren, maar de belangrijkste redenen voor die oorlog waren hoofdzakelijk economisch van aard.

[verwijderd]
[verwijderd]4 aug. 2016 - 8:35

--- Dit bericht is verwijderd —

3 Reacties
2BOrNot2B
2BOrNot2B4 aug. 2016 - 13:30

@boenders Stukje nog een keer goed lezen? Waling probeert juist te betogen dat de Burgeroorlog naast slavernij ook over ándere zaken ging. Dat heeft niets te maken met het verbloemen van het koloniale verleden of wat u er nog meer bij haalt, maar met staatsrechtelijke modellen. Verder geeft Waling aan - wat Philipse met zijn stukje en u met uw reactie trouwens bewijzen - dat dit andere niet bespreekbaar is, omdat velen automatisch in de reflex schieten van "wie het hardste de slavernij veroordeelt". Daardoor is een inhoudelijke discussie over bijvoorbeeld centrale of decentrale politieke macht in het geheel niet meer mogelijk. De Amerikaanse Burgeroorlog mag volgens Philipse en u kennelijk maar over één ding gaan en dat is afschaffing van de slavernij. V.w.b. uw zijsprongetje over het "verdoezelen" van onze eigen koloniale geschiedenis en onze rol in de slavernij: o.a. Roofstaat staat op mijn boekenplank. Ook ik ben namelijk van mening dat er geen zaken "verdoezeld" moeten worden en vorm mij graag een mening door de verschillende kanten van verhalen te lezen en aan te horen. Het verdoezelen zit m.i. echter met name in de mantra's rond de Burgeroorlog, mantra's die Philipse en u herhalen, herhalen en nog eens herhalen, zonder daarbij open te staan voor andere aspecten dan die van het betreffende mantra zelf. Als Ewalt Vanvugt op die manier had gedacht was het boek Roofstaat nooit tot stand gekomen.

M4
M44 aug. 2016 - 14:21

Het blijft moeilijk met u meneer Boenders, ik onderschrijf volkomen wat u hierboven stelt en ook ik vind dat daar in het onderwijs aandacht aan moet worden geschonken, ook de Haas zal vermoed ik zo, hier een voorstander van zijn. Maar dat was niet de kern van zijn betoog, gaat u daar eens op in. Overigens, over onderwijs gesproken, het kan zeker geen kwaad de door de Haas genoemde aspecten in het hedendaagse onderwijs mee te nemen. Waarbij, gezien onze multiculturele samenleving, ook de tot nu toe onderbelichte rol van de islam, in de internationale slavenhandel meegenomen kan worden.

Pater
Pater7 aug. 2016 - 12:01

"Misschien ligt het grote verschil in het bedrijven van slavernij hierin, dat het westen de slavernij voor het eerst geglobaliseerd heeft, zowel trans-atlantisch als trans-aziatisch.. Hetzelfde geldt voor de genocides, die daarmee gepaard gingen. En dat kwam dan weer voort uit de macht die westerse landen hadden ontwikkeld met hun oorlogsschepen in de internationale wateren over heel de wereld." Lijkt me juiste analyse. Veroveringen, kolonisaties, slavernij en wreedheid zijn van alle tijden. De schaal en de ontmenselijking waren nieuw, en dat plaatst het ook hoger in de rang van afschuwelijkheid.

ATM2
ATM23 aug. 2016 - 18:51

Een bekend patroon, uitgebreid aandacht besteden aan een geschiedenisfeit of niet ter zake doend vermeend 'probleem', maar ondertussen de problemen waar het werkelijk om draait in de huidige wereld niet rigoreus aan pakken, doch slechts marginasl fact-free bediscussiëren.

I F Stone
I F Stone3 aug. 2016 - 15:20

Waar een onschuldig kiekje al niet toe kan leiden. Zo,n eerste zin (de heer Baudet die Trump zou AANBIDDEN) disklalificeert U als serieuse commentator.

1 Reactie
Pater
Pater7 aug. 2016 - 12:21

Baudet was juist bij Trump op bezoek geweest, overigens samen met Waling, en vergelijkt hem met Fortuyn. Baudet stemt op Wilders. Philipse overdrijft, zeker, aanbidding klopt niet, maar van bewondering kunnen we wel spreken.

de Haas
de Haas3 aug. 2016 - 15:17

Ik weet wel zeker dat er kwalijke invloeden zijn op de geschiedschrijving, zeker ook waar het om die van de slavernij gaat, maar in de VS is dat nou net niet voornamelijk die waar Baudet en Waling mee in verband gebracht worden. Het veel grotere probleem waar het hier om draait betreft de invloed door de ideologie van het Afrocentrisme. Ik put hierbij uit de essays van Robert Hughes zoals hij het probleem al beschreef in de jaren tachtig. Deze zijn later in verscheidene soms herziene of aangevulde versies gebundeld als The Fraying of America waarin hij o.m. dit verschijnsel behandelt. Het woord “self-esteem”, in het Nederlands zelfvertouwen, is met name in de VS een van de belemmerende sjibbolets* geworden t.a.v. educatie. (*een uitspraak of woord die eenduidig aangeeft of de spreker al dan niet tot een bepaalde groep behoort.) “Waarom hebben zwarte kinderen volgens politiek correct en de aanhangers van diverse zwarte bewegingen Afrocentristische educatie nodig? Omdat, stellen de aanhangers, het “self-esteem” zal bevorderen. De kinderen leven in een wereld van media en instituties waarvan de de beelden en waarde grotendeels door blanken zijn gecreëerd. De blanke traditie is om zwarten te denigreren. Dus behoeven zwarten modellen die hen tonen dat ze ertoe doen. Wil je dat je kinderen van zichzelf houden? Dan moet je het geschiedeniscurriculum zoals onderwezen aan scholen en universiteiten veranderen. Voed ze met racistische ideeën zoals van Leonard Jeffries dat intelligentie een functie is van de hoeveelheid melanine in je huid., dat Afrikanen zonnemensen waren, open en coöperatief levend, waar Europeanen ijsmensen waren, zich lijkbleek in grotten verbergend.” “Of een van de meest verkochte boeken onder zwarte Amerikanen, een officiële uitgave van de aarttsracistische The Nation of Islam, getiteld The Secret Releationship between Blacks and Jews, met een verzameling teksten van pseudo-wetenschappers over de ‘uitzonderlijke’ rol die joden gespeeld zouden hebben bij het ontstaan van ‘slavernij en de zwarte Holocaust’ en hun verborgen hoofdrol bij de Caraïbische slavernij.” Maar ook slechts schijnbaar minder kwalijke in pseudo-wetenschap verpakte opvattingen t.a.v. blanken, zoals de verondersteld bewust of onbewust via generaties overgedragen witte schuld en racistische geest die volgens Gloria Wekker voor de witten een feit vormt is een goed voorbeeld. Leer generaties kinderen en studenten b.v. tegen alle feiten in dat zwart Afrika merendeels uit hoogstaande beschavingen en in ieder geval vredig levende volken en rijken bestond totdat deze in idylles levend wreed verstoord werden door het blanke onrecht van de slavernij. “Het is niet moeilijk te begrijpen waarom deze inspanningen t.b.v. niets anders dan als remediërend bedoelde herschrijving van de geschiedenis tegenwoordig in intensiteit toenemen. Zij zijn symbolisch. Nationalisme, ook al een bron van “self-esteem” oftewel zelfvertrouwen via geschiedenisonderwijs voor volken, heeft altijd de behoefte gehad aan mythes omzichzelf te ondersteunen; en hoe nieuwer het nationalisme des te meer gefundeerd in oudheid het claimt te zijn. De ontdekking van traditie, zoals Eric Hobsbawn uitputtend heeft aangetoond, was een van de culturele werken van het 19e eeuwse Europa. Maar de behoefte aan remediërende “self-esteem” van een volk via geschiedenisonderwijs rechtvaardigt niet iedere leugen, overdrijving, en therapeutische kromheid. De polarisatie die het voedt, zoniet seperatisme, maakt wat bedoeld zou moeten zijn als een erkenning van culturele diversiteit, of waarlijk multiculturalisme, wederzijdse tolerantie, tot een verderfelijk symbolisch programma. Het is zo het tegenovergestelde van diversiteit. De opvatting dat de Europese cultuur onderdrukkend is, ook nog eens van zichzelf, is bedrog, en kan alleen post vatten en volgehouden worden onder fanatici en en onwetenden. “Self-esteem” komt voort uit goed doen, uit ontdekken een leugen van de waarheid te onderscheiden (en dus niet een leugen nodig te hebben), te ontdekken wat ons verenigt, waarin we gelijk zijn, en wat ons onderscheidt, en verdeelt.” De opvattingen en de strategie in herschrijven van de geschiedenis als functie van “self-esteem” zijn niet anders dan de vaak kwalijke 19e eeuwse bevordering van nationalistische gevoelens bedoelde onzin die inmiddels door serieus geschiendenisonderwijs, en al helemaal aan de geschiedenisfaculteiten verworpen zijn. In de VS doet zich echter dit kwalijke fenomeen in de vorm van Afrocentrisme zeer gelden. “Nergens zijn de zwakheden en propagandistische natuur van Afrocentrisme meer zichtbaar dan in haar versie van de geschiedenis van slavernij. Afrocentristen hebben de behoefte zich een soort voor de zwarte identiteit helende geschiedenis te creëren waarin de gehele schuldenlast van de uitvinding en de praktijk van zwarte slavernij ten laste komt van blanken. Dit is fundamenteel onhistorisch, maar wordt ingeprent in het hedendaagse populaire bewustzijn via door de politiek correcte beïnvloedde curricula aan scholen en universiteiten, met name in de VS. Het is waar dat slavernij een fundamenteel onderdeel vormde van de klassieke wereld, grondslag van de westerse wereld; het Athene van Pericles was een slavenstaat, en ook het Rome van Augustus. De meeste van de slaven destijds waren blanken. ‘In de oudheid had slavernij niets te maken met fysionomie of huidskleur’ (bron: David Brian Davis, Slavery and the Human Progress; Ithaca, 1984 p. 33). Het woord ‘slaaf’ was van oorsprong de aanduiding voor iemand van Slavische afkomst. In de latere maar eeuwenlange periode dat de Moorse en Arabische overheersing grote delen van Azië en Europa beheerste had het zich uitgebreid tot andere Kaukasische volkeren zoals Russen, Georgiërs, Circassiërs, Albanezen, Armeniërs, maar ook leden van vele andere Europeaanse volken die behalve van Venetië tot Sicilië en Barcelona, ook in de gehele oorspronkelijke Moors-Arabische wereld zelf grif van hand tot hand gingen. De zwarte slavernij, de daadwerkelijke zwarte slavenhandel, was een Arabische uitvinding, ontwikkeld door hun handelaren, maar met enthousiaste collaboratie van zwarte Afrikanen, was er geïnstitutionaliseerd met de meest onverbiddelijke wreedheid, eeuwen voordat de blanke voor het eerst verscheen op het Afrikaanse continent, en ging door lang nadat de laatste laatste slavenmarkt in de VS was opgedoekt. Historisch gezien begint de slavenhandel rondom de Middellandse Zee tot ver in Afrika ten zuiden van de Sahara bij dezelfde beschaving die de Afrocentristen zo graag als zwart zien – het oude Egypte. De Afrikaanse slavernij zelf bestond toen al lang en breed: maar rond 1000 voor Christus beroemt farao Ramses II zich erop dat hij de tempels van ruim honderdduizend slaven heeft voorzien, en het is ook onvoorstelbaar dat de monumentale cultuur van Egypte buiten een slaveneconomie had kunnen zijn. De volgende duizenden jaren zou de basiseconomie van het Afrika ten zuiden van de Sahara verweven zijn met het vangen, gebruiken en verkopen van slaven. De eerste Portugeze ontdekkingsreizigers troffen rond 1480 een uitgebreide slavenhandel aan van de Kongo tot aan Benin. In de 13e en 14e eeuw bevonden zich grote slavenplantages in Mali en iedere vorm van misbruik en wreedheid waaronder de slaven in het Amerikaanse Zuiden van voor de Burgeroorlog te lijden hadden, werd ook toegepast door de heersers van steden als Timboektoe en Songhai, die ons nu door de Afrocentristen voorgehouden worden als keurige voorbeelden van hoge beschaving. Natuurlijk vormt dit alles een probleem voor de ideologie van de Afrocentristen, vooral wanneer je de de hedendaagse denkbeelden van Black Muslim’s onder hen in overweging neemt die velen uitdragen. De geschriften van de Profeet bevatten niets wat slavernij verbiedt, reden waarom de handel zo sterk door Arabieren beheerst werd. En deze slavenhandel zou nooit kunnen hebben bestaan met toegewijde coöperatie van Afrikaanse tribale staten, gebouwd op de toevoer van gevangenen door hun meedogenloze oorlogen. De beeldvorming als de populaire fictionele geschiedschrijving - met als goed voorbeeld de TV-serie Roots van Steven Spielberg – van witte slavenhalers die vanuit het niets met hun sabels en musketgeweren in de tot dan toe vredige pastorale wereld van Afrikaanse dorpjes verschenen, is ver bezijden de bestaande realiteit en waarheid. Een system van slavernijmarkten bestond er al vele eeuwen, en de toevoer en het bestuur ervan kwam van Afrikanen. Het verdween ook niet met de latere door het Westen geïnstigeerde abolitie. Slavenmarkten, die de Arabische emiraten in hun behoeftes voorzagen, bestonden nog steeds in b.v. Djibouti in de vijftiger jaren van de 20e eeuw, en sinds (!) de zestiger jaren floreert de slavernij in o.m. Mauretanië en Soedan, terwijl in Nigeria, Ruanda, en Niger er ook nog steeds slavernij voorkomt. Afrika, de Arabische wereld, en Europa hebben alledrie deelgenomen aan de zwarte slavernij, haar afgedwongen en ervan geprofiteerd, ondanks de ellende die ze teweegbracht. Maar uiteindelijk heeft alleen Europa (met inbegrip, op dit punt, Amerika) bewezen in staat te zijn, binnen haar invloedsfeer, er een einde aan te maken; slechts de immense morele en intellectuele kracht van de Verlichting, uitgeoefend op de afschuwelijke onderdrukking die de slavernij vertegenwoordigde, was in staat de handel – met horten en stoten – af te schaffen. Maar hier stuiten we op een kardinale regel van de politieke correcte houding tegenover onderdrukkingsstudies. Alles wat een blanke Europese (ook Amerikaanse) historicus of getuige te zeggen heeft moet wel verdacht zijn; de uitingen van een onderdrukte persoon of groep daarentegen verdienen een onmiddelijke geloofwaardigheid, zelfs als het de meest vage beweringen betreft. De claims van de het slachtoffer moeten natuurlijk gehoord worden, want ze kunnen nieuw licht op de geschiedenins werpen. Maar ze dienen natuurlijk op exact dezelfde wijze wetenschappelijk onderzocht te worden op geldigheid als iedere bewering anders stokt het debat en lijdt de waarheid schade. De politiek correcte wereld ondervangt dit door de opvatting dat alles wat over de geschiedenis gezegd wordt expressies van macht zijn; geschiedenis wordt alleen maar geschreven door overwinnaars, de waarheid is politiek en onkenbaar, terwijl een slachtoffer haar in zijn of haar botten aanvoelt. Wie dergelijke maatstaven accepteert t.a.v. geschiedenisonderwijs en de universitaire wereld hoort er geen andere invloed te hebben dan dat zij er zelf onderwerp van is als verschijnsel.

21 Reacties
Willem100
Willem1003 aug. 2016 - 16:04

Wat een goede genuanceerde reactie! Grote klasse Meneer de Haas! Uw stuk zou hier eigenlijk als opiniestuk moeten worden opgenomen, terwijl het werkje van Sander Philipse meer een tendensieuse opborreling lijkt van wat eenzijdige, simplistische onderbuikaannames en, naar het lijkt, een wat fobische frustratie naar de persoon Baudet toe. Nogmaals dank voor je uitgebreide historische epistel de Haas! Erg leerzaam.

DaanOuwens
DaanOuwens3 aug. 2016 - 16:18

Deze tekst raakt kans nog wal. In een hele berg onzin staat deze bewering centraal: Afrocentristen hebben de behoefte zich een soort voor de zwarte identiteit helende geschiedenis te creëren waarin de gehele schuldenlast van de uitvinding en de praktijk van zwarte slavernij ten laste komt van blanken. De woordenbrij van de haas komt dus in feite neer op het in twijfel trekken of de zwarte slaven eventueel vrijwillig slaaf geworden zijn van de blanke eigenaren. Als je een dergelijke bewering met kan maken ben je echt de weg kwijt. Zou deze haas op vrijwilliger basis misschien ook slachtoffer willen zijn van een verkeersongeval?

de Haas
de Haas3 aug. 2016 - 19:30

Nee Daan. De conclusie is dat geen enkele zwarte slaaf ooit vrijwillig slachtoffer is geworden van wie dan ook en dat je dus zeer velen onder hen tekort doet ze alleen te erkennen als slachtoffers van blanke daders of ze te instrumentalisten tot een strijd tegen de blanken.

Marri2
Marri23 aug. 2016 - 19:59

Fact Based bijdragen aan deze discussie : je moet maar durven! Hoe durf je dit allemaal op te schrijven? Je berooft hiermee generaties van de luxe van slachtofferdenken : zij kunnen immers niet meer onbeperkt zwelgen in die slachtofferrol en moeten opeens verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven. En Prof Wekker kan nu echt met emeritaat ! Nogmaals : hoe durf je !

de Haas
de Haas3 aug. 2016 - 20:53

"instrumentaliseren" ipv "instrumentalisten" natuurlijk

Molly Sweet2
Molly Sweet23 aug. 2016 - 21:21

@DaanOuwens: ik kijk reikhalzend uit naar je weerlegging van de rest van de 'berg onzin' van De Haas. Kom er maar mee door, zou ik zeggen.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin3 aug. 2016 - 21:45

“Ik weet wel zeker dat er kwalijke invloeden zijn op de geschiedschrijving, zeker ook waar het om die van de slavernij gaat, maar in de VS is dat nou net niet voornamelijk die waar Baudet en Waling mee in verband gebracht worden.” Waar maak je dat op uit en waaruit blijkt dat de auteur de plank misslaat als het om Baudet en Waling gaat. “Het veel grotere probleem waar het hier om draait betreft de invloed door de ideologie van het Afrocentrisme.” Dat zal best en in een groot aantal opzichten kan ik dat onderschrijven, het gaat echter totaal voorbij aan een aantal aspecten, de segregatie, zeg maar apartheid dat tot ver in de 60er jaren van de vorige eeuw in het zuiden van Amerika gebruik was, hoe dat invloed zou kunnen hebben gehad op het afrocentrisme wordt buiten beschouwing gelaten, hoe dat eventueel tot achterstand tot de huidige dag heeft geleid. Ik wil een vergelijking maken: Nederland is 5 jaar door mede germanen bezet geweest, de wrok die dat teweeg heeft gebracht is voor degenen die dat meegemaakt hebben en door overlevering tot de 80 er jaren van de vorige eeuw in leven is gehouden, nou bestrijkt de segregatie een langere tijd, tel daarbij op het slavernij verleden, allemaal door een ander ras, we zijn niet eerder door de duitsers op een of andere manier onderdrukt, hoe dat invloed kan hebben gehad op het afrocentristisch denken blijft onbelicht, nou kan ik me voorstellen dat je je niet kan inleven in alle aspecten maar heb niet de pretentie volledig te zijn, hoe breed je het ook wilt trekken, ik vind het een hiaat. De rest zal ik laten voor wat het is, een poging om racisme tot een waanidee te bestempelen.

de Haas
de Haas4 aug. 2016 - 0:59

@Raymond Wat begreep je niet aan "niet voornamelijk die waar Baudet en Waling mee in verband gebracht worden"? Dan stel ik toch niet dat Philipse de plank misslaat? Ik ken dat waar zij mee aankomen niet, heb me er ook niet in verdiept, maar stelde dus desondanks dat ik wel zeker wist dat er "kwalijke invloeden zijn op de geschiedschrijving", alleen dan veel meer in de vorm van de politiek correcte beweging en vooral de invloed van het Afrocentrisme. Daarnaast ontken ik ook zeker niet de nog hedendaags gevoelde en in de omgang bestaande gevolgen in het zuiden van de VS, een samenleving waar anders dan enige Europese uit de tijden van de zwarte slavernij, de burgerbevolking er zelf aan deelnam. De nog steeds bestaande segregatie als gevolg daarvan, racisme ook, vooral in bepaalde delen en nog meer buiten grote steden zijn eminent, al zijn de segregerende krachten tegenwoordig ook wederzijds, net als de wrok. Gelukkig geldt dit er niet meer voor alle blanken en zwarten. Maar deze geschiedenis en het nog steeds bestaande onrecht is geen excuus voor het Afrocentrisme als geschiedsvervalsend middel in educatie en vorming tot "self-esteem". Er zijn juiste manieren om tot zelfvertrouwen te komen, trots te zijn op wie je bent, door wat Hughes al zo duidelijk aangaf d.m.v. persoonlijk vertrouwen meegevende educatie aan jongeren mee te geven in de vorm van morele en waardige vaardigheden ipv een ideologie die juist leidt tot polarisatie, dus zelfs verdere segregatie. Dat "komt voort uit goed doen, uit ontdekken een leugen van de waarheid te onderscheiden (en dus niet een leugen nodig te hebben), te ontdekken wat ons verenigt, waarin we gelijk zijn, en wat ons onderscheidt, en verdeelt." M.a.w. vaardigheden die op academisch niveau maar ook gewoon onderwijs thuishoren. Maar nu val ik in herhaling. Ik heb vannacht op de BBC nog een prachtige mystieke film In to the Electric Mist gezien, gebaseerd op een roman van James Lee Burke die zich in dit hedendaagse zuiden van de VS afspeelt, en wel in een van de meest verbonden met deze zwarte bladzijden, rondom de bayou's van South-Louisiana. Geregisseerd door Bernard Tavernier, met in de hoofdrol Tommy Lee Jones maar ook vele andere grote acteurs. Terwijl de film rijk gevuld was met zaken die te maken hadden met dit racistische verleden en heden, d.i. de nog huidige segregatie, was dit nauwelijks een hoofdthema, meer een couleur locale met vele grijstinten zoals bijvoorbeeld de zwarte bluesartiest George "Buddy" Guy als Sam “Hogman” Patin een goede vriend is van de agent Dave Robicheaux gespeeld door Tommy Lee Jones een (geest?)verschijning van een Southern Confederate-generaal John Bell Hood die een grote en positieve rol speelt als mystieke coach in het onderzoek naar een oude moord op een zwarte man uit een nog veel donkerder verleden en recentere moorden op jonge prostituees. Aanrader omdat het nou juist niet zo'n belerende film is.

Arie Roos
Arie Roos4 aug. 2016 - 6:31

Tsjonge jonge ... je hebt wel heel veel woorden nodig om je toch wel heel simpele boodschap over te brengen. Origineel is die boodschap ook al niet: "ja maar ik ben als blanke ook best wel zielig, hoor ! echt wel !" horen we al heel lang in allemaal varianten.

Molly Sweet2
Molly Sweet24 aug. 2016 - 8:34

@Raymond: dus door te wijzen op de feiten die aantonen dat zwarte mensen zelf vooral enthousiaste slavenhandelaren waren en nog steeds zijn, ontkent de schrijver racisme? Waanidee? Hoe haal jij dat uit zijn tekst? Dus zodra je zwarte mensen op hun eigen geschiedenis en verantwoordelijkheid wijst, maak je van racisme een waanidee? Ik snap er helemaal niks van. Hoe werkt dat?

Molly Sweet2
Molly Sweet24 aug. 2016 - 8:41

@Arie Roos: zielig? Heb jij zijn posts überhaupt wel gelezen? Of moet je er gewoon tegenin terwijl je geen argumenten hebt? Ik nodig je uit om werkelijke tegenargumenten te geven in plaats van dit mopje tekst, waarmee je vooral, vind ik, je eigen sneuheid aangeeft. Heb je echt geen betere argumenten? Want ik lees ze graag. Dus komt u maar. Altijd goed voor de discussie - als dat tenminste is wat je wilt.

de Haas
de Haas4 aug. 2016 - 8:43

@Arie Simpel, lang, en niet origineel zijn geen inhoudelijk kritische argumenten. Dat tegenwoordige blanken zielig zijn wordt niet geclaimd. Slaven zelf waren en zijn dat wel.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin4 aug. 2016 - 12:29

reactie op de Haas – 4 augustus 2016 at 02:59 Je stelt:” Ik weet wel zeker dat er kwalijke invloeden zijn op de geschiedschrijving, zeker ook waar het om die van de slavernij gaat, maar in de VS is dat nou net niet voornamelijk die waar Baudet en Waling mee in verband gebracht worden.” Moest er nog bij komen, Baudet en Waling in verband met afrocentrisme brengen, ik weet weinig van Waling, van Baudet iets meer, door zo prominent op de foto met de auteur van the South was right, met het boek, krijg ik de indruk dat het een reclame shot betreft van het boek wat net zo goed geschiedvervalsing zou kunnen zijn als afrocentrisme. “Ik ken dat waar zij mee aankomen niet, heb me er ook niet in verdiept, maar stelde dus desondanks dat ik wel zeker wist dat er “kwalijke invloeden zijn op de geschiedschrijving”, alleen dan veel meer in de vorm van de politiek correcte beweging en vooral de invloed van het Afrocentrisme.” Misschien toch handig om dat te doen, misschien dat het betoog van Philipse dan beter te volgen is, daar sta je boven?, je kiest ervoor je te concentreren op afrocentrisme, gefundenes fressen? Ik heb op dit moment weinig tijd maar kom er vannacht zeker op terug.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin4 aug. 2016 - 12:34

reactie op Molly Sweet – 4 augustus 2016 at 10:34 "@Raymond: dus door te wijzen op de feiten die aantonen dat zwarte mensen zelf vooral enthousiaste slavenhandelaren waren en nog steeds zijn, ontkent de schrijver racisme? Waanidee? Hoe haal jij dat uit zijn tekst? Dus zodra je zwarte mensen op hun eigen geschiedenis en verantwoordelijkheid wijst, maak je van racisme een waanidee? Ik snap er helemaal niks van. Hoe werkt dat? " Molly als je zelf een interessant stukje schrijft kan ik inhoudelijk op je reageren, slaafse aanhankelijkheidbetuiging naar een mening van een ander vind ik weinig verheffend.

Coronarias Redig
Coronarias Redig4 aug. 2016 - 13:00

De Haas lijkt mij een goede aanvulling op de columnisten op JOOP.

Molly Sweet2
Molly Sweet24 aug. 2016 - 18:31

@Raymond: ooh, fijn dat je me dat uitlegt, dat wist ik nog niet. Dat het eens zijn met iemand 'slaafse aanhankelijkheidbetuiging naar een mening van een ander' is. Gut zeg. Jij bent het dus nooit met iemand eens? Ik bewonder de originaliteit waarmee je een normaal antwoord uit de weg weet te gaan, dat dan weer wel!

de Haas
de Haas4 aug. 2016 - 20:40

@Raymond. Ik bedoelde m.b.t. Baudet en Waling waar het ging om mijn zekerheid van het voorkomen van kwalijke invloeden op de geschiedschrijving in de context van zwarte slavernij niet die van het Afrocentrisme. Dat betreft een door mij onderscheiden categorie die ik meer kwalijk acht omdat ze zoveel invloed heeft bij educatie en zelfs in de academische wereld. Ik weet wel zeker dat er buiten het Afrocentrisme in deze zelfde context wel meer "creatieve", om andere dan objectieve geschiedvorsing gedreven fantasma's de ronde doen. Zeker ook die een revisionistische kijk hebben op de rol en de kwalijkheid van het slavenhoudende Zuiden van de VS. Maar de zaak waar Baudet en Waling op aangevallen werden ken ik niet en kan ik daardoor ook minder duiden. Inmiddels heb ik er o.m. door de reactie van BertBotje hierboven de indruk dat het wellicht wat anders ligt dan voorgesteld. Maar goed. Over het fenomeen en de invloed van het Afrocentrisme en van het politiek correcte denken daarbij op beeldvorming, educatie, en de academische wereld in voornamelijk de VS wist ik wel wat te vertellen.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin5 aug. 2016 - 3:13

reactie op de Haas – 3 augustus 2016 at 17:17 “Wil je dat je kinderen van zichzelf houden? Dan moet je het geschiedeniscurriculum zoals onderwezen aan scholen en universiteiten veranderen. Voed ze met racistische ideeën zoals van Leonard Jeffries dat intelligentie een functie is van de hoeveelheid melanine in je huid., dat Afrikanen zonnemensen waren, open en coöperatief levend, waar Europeanen ijsmensen waren, zich lijkbleek in grotten verbergend.”” Ik vind een dergelijke stelling inderdaad onwaar, anderzijds gingen ijsmensen toch in zonnigere gebieden rondneuzen en hebben daar heel wat overhoop gehaald. Dat verschillende volkeren hun vleugels uitsloegen doet daar niets aan af. “Maar de behoefte aan remediërende “self-esteem” van een volk via geschiedenisonderwijs rechtvaardigt niet iedere leugen, overdrijving, en therapeutische kromheid. De polarisatie die het voedt, zoniet seperatisme, maakt wat bedoeld zou moeten zijn als een erkenning van culturele diversiteit, of waarlijk multiculturalisme, wederzijdse tolerantie, tot een verderfelijk symbolisch programma. Het is zo het tegenovergestelde van diversiteit.” Zeker moet het van twee kanten komen, daar draagt segregatie, de KKK en andere vormen van achterstellen niet echt aan bij lijkt me, dat eenzijdig bij afrocentrisme leggen lijkt me niet terecht. “De opvatting dat de Europese cultuur onderdrukkend is, ook nog eens van zichzelf, is bedrog, en kan alleen post vatten en volgehouden worden onder fanatici en en onwetenden.” Daar valt wel wat op af te dingen, dat heeft het joodse volk door de eeuwen heen moeten ondervinden, denk jij dat zwarten een uitzondering op dat fenomeen zouden zijn? “Self-esteem” komt voort uit goed doen, uit ontdekken een leugen van de waarheid te onderscheiden (en dus niet een leugen nodig te hebben), te ontdekken wat ons verenigt, waarin we gelijk zijn, en wat ons onderscheidt, en verdeelt.” En waarin zijn we volgens jou gelijk, wat scheidt ons, wie bepaalt dat, iets aanhalen zonder zelf met antwoorden te komen vind ik geen kunst. “Afrocentristen hebben de behoefte zich een soort voor de zwarte identiteit helende geschiedenis te creëren waarin de gehele schuldenlast van de uitvinding en de praktijk van zwarte slavernij ten laste komt van blanken.” Zou dat kunnen komen omdat de nazaten van de zwarte slaven ( m.n. in de VS ) dagelijks daaraan worden herinnerd omdat ze er middenin zitten en niet tussen arabieren, althans niet in die mate en hoedanigheid. “Het is waar dat slavernij een fundamenteel onderdeel vormde van de klassieke wereld, grondslag van de westerse wereld; het Athene van Pericles was een slavenstaat, en ook het Rome van Augustus.” Die waarheid zal niemand je ontnemen. “De zwarte slavernij, de daadwerkelijke zwarte slavenhandel, was een Arabische uitvinding, ontwikkeld door hun handelaren, maar met enthousiaste collaboratie van zwarte Afrikanen, was er geïnstitutionaliseerd met de meest onverbiddelijke wreedheid, eeuwen voordat de blanke voor het eerst verscheen op het Afrikaanse continent, en ging door lang nadat de laatste laatste slavenmarkt in de VS was opgedoekt.” Bedoel je te zeggen dat de arabieren wreder waren dan de blanken? “De volgende duizenden jaren zou de basiseconomie van het Afrika ten zuiden van de Sahara verweven zijn met het vangen, gebruiken en verkopen van slaven. De eerste Portugeze ontdekkingsreizigers troffen rond 1480 een uitgebreide slavenhandel aan van de Kongo tot aan Benin. In de 13e en 14e eeuw bevonden zich grote slavenplantages in Mali en iedere vorm van misbruik en wreedheid waaronder de slaven in het Amerikaanse Zuiden van voor de Burgeroorlog te lijden hadden, werd ook toegepast door de heersers van steden als Timboektoe en Songhai, die ons nu door de Afrocentristen voorgehouden worden als keurige voorbeelden van hoge beschaving.” Hullie deden het ook dus waar zeuren we over, ik had juist begrepen dat je het over afrocentrisme had, hebben nazaten van slaven in Afrika daar ook last van? “Maar uiteindelijk heeft alleen Europa (met inbegrip, op dit punt, Amerika) bewezen in staat te zijn, binnen haar invloedsfeer, er een einde aan te maken; slechts de immense morele en intellectuele kracht van de Verlichting, uitgeoefend op de afschuwelijke onderdrukking die de slavernij vertegenwoordigde, was in staat de handel – met horten en stoten – af te schaffen.” Als dit geen eurocentrisme is dan weet ik het niet meer, de pot verwijt de ketel dat ie zwart ziet. Ik heb geen moeite met het onderkennen van afrocentrisme, echter de ondertoon en de naar mijn smaak suggestieve opmaak roepen bij mij vragen op en hoop zinnige antwoorden te krijgen, ik ga het (voorlopig?) hierbij laten

Pater
Pater5 aug. 2016 - 10:00

Afrocentrisme is de pseudowetenschappelijke stroming onder historici waarin Afrika en de Afrikanen een vele malen belangrijker rol in de geschiedenis wordt toegedicht. De Egyptische beschaving was zwart, de Griekse daarvan afgeleid, kortom de basis van de beschaving is Afrikaans. Als reactie op het eurocentrisme is het wel aardig, en vanuit de behoefte van Afro-Amerikanen aan een opwaardering van de eigen achtergrond is het ook wel een beetje te begrijpen, maar het is nauwelijks serieus te nemen. Dus ik begreep aanvankelijk niet goed waar De Haas zich druk over maakt. Toen ik doorlas begreep ik gaandeweg dat De Haas kwade bedoelingen heeft. Het wemelt van de onjuistheden en valse voorstellingen: - de "meedogenloze afrikaanse tribale oorlogen" ziet hij als de bron voor de slavenhandel. Een tekort aan arbeidskrachten of vrouwen kon inderdaad reden zijn een oorlog te beginnen, maar een belangrijker bron was schuld die niet werd terugbetaald en misdaad: er waren geen gevangenissen. - hij heeft het i.v.m. de Afrikaanse slavernij over de "meest onverbiddelijke wreedheid, eeuwen voordat de blanke voor het eerst verscheen op het Afrikaanse continent," terwijl historici het hebben over een tamelijk vriendelijke behandeling van slaven. Slaven konden zich ook zelf vrijkopen. - hij heeft het over de honderdduizenden slaven voor de piramides, terwijl historici tegenwoordig aannemen dat de piramides werden gebouwd als herendienst voor de farao's in de tijd dat er niet in de landbouw gewerkt kon worden. Een enkel foutje kan de beste gebeuren, de reeks en de richting ervan wijst bij De Haas op een bewust willen overdrijven van de zwaarte en omvang van de Afrikaanse slavernij. We zijn er nog niet. De associatie van Gloria Wekker (een uitgesproken antiracistische nl-emiritus-professor) met afrocentrisme is pertinent onjuist en tendentieus (om misverstanden te voor komen, ik ben geen volgeling van haar, maar ik denk wel dat racisme diep in onze cultuur zit. In de 19e eeuw zagen we zwarten nog als amper meer dan apen, duurt nog wel tot eind deze eeuw om dat er helemaal uit te krijgen). De bewering dat alleen de westerse cultuur in staat is geweest om, dankzij de Verlichting, tot een afwijzing van slavernij te komen, is onjuist en evenzeer tendentieus. Vervolgens komt er nog een koppeling met de islam: in de koran is geen afkeuring van de slavernij te vinden, vandaar hun belangrijke rol in de slavenhandel. Wel, in het christendom is die afkeuring evenmin aanwezig. in de islam was het bevrijden van een slaaf in elk geval nog een goeie daad. Iedereen moet vooral eigen conclusies trekken over de intenties van De Haas, neem hem in elk geval svp niet serieus.

de Haas
de Haas6 aug. 2016 - 13:30

@Pater Eerst erken je ruiterlijk dat het Afrocentrisme wat met hulp van de poltiek correcte beweging een zo kwalijke grote invloed heeft op de academische wereld, en dan met name in de VS. Soit. Zijn we het daar over eens. Dan beticht je me van kwade bedoelingen, van onjuistheden, en valse voorstellingen. Even doornemen: – De “meedogenloze Afrikaanse tribale oorlogen” zijn een historisch feit. Een tekort aan arbeidskrachten of vrouwen is geen excuus voor slavernij dunkt me. Maar een schuld die niet werd terugbetaald en misdaad toch zeker ook niet. Al helemaal niet in een dergelijke verticale racistische tribale wereld waar een veronderstelde “schuld” of een “misdaad” snel gevonden is als excuus dit alleen maar door een slavenbestaan te kunnen inlossen. –Afrikaanse slavernij was en wordt nog steeds (!) gekarakteriseerd door “meest onverbiddelijke wreedheid, eeuwen voordat de blanke voor het eerst verscheen op het Afrikaanse continent,” Kijk maar: http://www.volkskrant.nl/archief/onderworpen-van-moeder-op-kind~a3470573/ De generaliserende “tamelijk vriendelijke behandeling van slaven” door slavenhoudende Afrikanen bestond vast hier en daar, maar er was ook vaak geen sprake van, en moet sowieso ook zeker als eufimistisch gezien worden zoals ook de nog huidige wrede slavernij Afrika in de link hierboven laat zien. Maar vooral dat je dit als onderscheidend t.a.v. slavenhouderij door blanken aanvoert deugt niet, omdat er onder hen net zo goed ook wel minder kwalijke behandeling voorkwam, naast dus ook veel voorkomende wrede. Dan ook nog de door jou alweer exclusief gedachte Afrikaanse praktijk dat slaven daar zich ook zelf konden vrijkopen. Dat kwam bij de westerse slavernij ook voor maar net als bij de Afrikaanse slavernij niet altijd en overal. http://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/6935/slavernij-op-curacao.html –Dat er historici zijn die “tegenwoordig aannemen dat de piramides werden gebouwd als herendienst” wat dus als aanname (!) van een aantal historici meteen feitelijk “een foutje” (lees: boze opzet) zou zijn wat mijn “bewust willen overdrijven van de zwaarte en omvang van de Afrikaanse slavernij” aan zou tonen ondanks alle andere feiten die ik overleg over de Afrikaanse slavernij tot en met ruim een miljoen in huidige tijd in slavernij onder Afrikanen levende Afrikaanse slaven is toch niet bepaald sterk. Één “feit” berustend op een aanname tegenover zovele andere op zichzelf staande feiten als een overtuigend “aantonen”? Eerder het omgekeerde. Dat farao Ramses II zelf trots tamboereerde over zijn ruim 100.000 slaven daargelaten. En er was daar volgens de bronnen uit die tijd toch tenminste één volk in slavernij. Wat dacht je van Mozes die opdracht had het volk Israël te bevrijden uit de slavernij in Egypte? Er waren er vast wel meer denk je ook niet? - Dat Gloria Wekker zichzelf als antiracistisch portretteert mag zo zijn maar dat maakt het nog iet waar. Haar onmiskenbare koppeling van negatieve eigenschappen aan mensen om niets anders dan hun huidskleur en afstamming is per definitie racistisch. Ze baseert zich daarbij op wetenschappelijk onderzoek in het Zuiden van de VS waar er dus een slavenhoudende gemeenschap van blanken leefden. In Nederland en elders in blanke Europese landen hebben dergelijke samenlevingen niet eens bestaan. Dan valt die door haar veronderstelde racistisch vormende ervaring met er dus niet aanwezige zwarte mensen, laat staan slaven, ook niet op te doen, en al helemaal niet over te dragen. Het door haar veronderstelde bewust, en anders wel onbewust, overdragen van negatieve collectieve ingeprente herinneringen bij blanken t.a.v. zwarte mensen is een generaliserende en daarom kwalijke rassenleer vergelijkbaar met b.v. de joodse bloedschuld. Dat “racisme diep in (?)onze(?) cultuur zit.” omdat (?)we(?) in de 19 eeuw “zwarten nog als amper meer dan apen” zagen (“we” zagen ze niet), en daarom het “nog wel tot eind deze eeuw” duurt “om dat er helemaal uit te krijgen.” Is racistische pseudo-wetenschap ten voeten uit. Hoe moet dat dan wel niet zijn voor die zwarte mensen hier in het westen met hun racistische Afrikaanse voorvaderen van duizenden jaren her tot de huidig slavernij praktiserende broeders en zusters in Afrika nu? Of zie je dan het racistische van een dergelijk “wetenschappelijke” “logica” opeens wel? -“De bewering dat alleen de westerse cultuur in staat is geweest om, dankzij de Verlichting, tot een afwijzing van slavernij te komen, is onjuist en evenzeer tendentieus.” ??? Heb je daar ook nog een argument bij? Die Verlichting en eruit volgende goede zaken zij niet exclusief voorbehouden aan blanken, christenen, of joden hoor. Iedereen kan overal op basis ervan, maar niet zonder moeite, tot vrijheid, gelijkheid, en broederschap proberen te komen. -M.b.t. de Islam en het Christendom t.a.v. slavernij is kritiek op zijn plaats waar ik van Hughes overnam dat de volgens Islam er geen bezwaren zijn. Daar is correctie op zijn plaats. Zowel de Koran, Torah, als de Bijbel kennen teksten waar erop gewezen wordt dat slaven goed en eerlijk behandeld dienen te worden. Het is niet zo zoals je schrijft dat alleen de Islam vrijlating van slaven als goede daad benoemt. Het meer rebelse Nieuwe Testament met de messias Jezus als exponent van gelijke aan de meest verdrukten erbij halen zou niets anders dan een wedstrijdje moreel ver piesen zijn. Het is ter correctie wél veel meer een kwestie van culturen dan deze monotheïstische geloven met deels gelijke boeken. De volken binnen christelijke en joodse culturen (laatste met dezelfde monotheïstische achtergrond maar daarentegen een historisch vaak onderworpen volk) hebben, weliswaar tegen wil en dank, bij de meeste van haar volgelingen de Verlichting ondergaan in tegenstelling tot de volken binnen de Islamitische culturen. Het is de Verlichting die de aanzet heeft gegeven om de met veroorzakende cultuur verbonden zaken, met dus in mindere mate een oorzaak in, of zelfs in tegenstelling tot religie (waarmee het wel vervlochten was) zaken te veranderen. Zoals de slavernij te bestrijden, maar daaraan voorafgaand ook de klassenmaatschappij door volksverheffing te doorbreken, en nog andere zaken. In de Islamitische maar ook animistische wereld, zoals in donker Afrika, gaan veel mensen te vaak nog zeer gebukt onder samenlevingen zonder die zaken die resulteren uit het volgen van de zwaar begaanbare weg van de Verlichting. Ik zie echter geen reden daartoe inspanningen te ondernemen behalve een wil. Zoals bekend: Waar een wil is…

Pater
Pater7 aug. 2016 - 14:55

@De Haas -Je kwade bedoelingen blijken inderdaad al in je eerste regels. Ik erken de kwalijke grote invloed van het Afrocentrisme op de academische wereld? Wat een onzin. Ik zeg juist dat Afrocentrisme een marginale invloed heeft. - Oorlog, schuld noch een tekort aan arbeidskrachten zijn een excuus voor slavernij wat mij betreft. Het ging mij erom dat je eenzijdig de schuld gaf aan de "meedogenloze oorlogen". Tja, ik heb nog nooit mensvriendelijke oorlogen gehoord, die accentuering kan niet anders beogen dan dat die zwarte Afrikanen toch wel heel gemeen waren. Over het algemeen was de slavernij in Afrika, net als die bij de oude Grieken en Romeinen, zeker niet onmenselijk. - De "meest onverbiddelijke wreedheid, eeuwen voordat de blanke voor het eerst verscheen op het A. continent." Tja, als je dan met een voorbeeld komt uit de 21e eeuw van slavenhoudende Toearegs (heel afschuwelijk en wreed, dat ben ik volkomen met je eens) sla je de plank wel heel lelijk mis. - Wreedheid tegenover slaven heeft vast & zeker altijd bestaan, maar lijkt, voorzover daar bronnen over zijn, nu juist geen typerend kenmerk van de onderlinge slavernij tussen die tribale stammen. De mate van wreedheid en ontmenselijking van de westerse slavenhandel was ongekend, juist omdat deze op een tot dan toe ongekende schaal plaatsvond. Nederlandse kapiteins van slavenschepen bijvoorbeeld, thuis heel godsvruchtig, hadden uitsluitend oog voor het zakelijk belang, zaken als leven en dood, familie- of liefdesrelaties van de slaven waren daar totaal ondergeschikt aan. Een vergelijking met dieren is nog te vriendelijk. elijke behandeling van slaven op Curacao, waar je naar verwijst, is atypisch want gaat over een handelseconomie, niet over de voor de VS (en voor Suriname) kenmerkende plantage-economie, zoals je zelf wel weet. - Denk je nu heus dat de bijbel over de joden in Egypte een betrouwbare historische bron is? Dan ben je de enige, op wat orthodoxe bijbelfanaten na. Maar ongetwijfeld kende het oude Egypte slavernij. Ik wilde alleen afdingen op de omvang ervan. - Over Gloria Wekker heb ik gezegd dat ze een overtuigd antiraciste is, dat ik geen volgeling van haar ben, maar dat het onzin is haar te associëren met Afrocentrisme. Die associatie onderbouw je niet, daar hoeven we het dus niet meer over te hebben. Wel interessant is dat je mij nu racistische pseudowetenschap verwijt, omdat ik zeg dat racisme nog diep in onze cultuur zit, we in de 19e eeuw zwarten nog als amper meer dan apen zagen" e.d. In je diepe afschuw van het Afrocentrisme ben je kennelijk vergeten dat de wetenschap van grofweg 1850 tot 1940 het zwarte 'ras' (nu niet meer beschouwd als bruikbare term voor de verschillen tussen de diverse mensentypen) zwarten (en joden) als een inferieur ras beschouwden. Dat heeft onze kijk op de zaak diep beïnvloed, en dat zit beslist nog steeds diep in onze cultuur. Jodenhaat hebben we gelukkig grondig afgeleerd maar zat ook diep in de Westerse cultuur. Het Z-Afrikaanse racisme heeft nergens in de wereld zo lang steun gevonden als in Nl. Onze jeugdliteratuur zat er vol mee. Kuifje in Afrika is typerend. Dat soort opvattingen hebben we nu niet meer, maar de achterliggende vooroordelen zitten diep. Kijk naar bewezen discriminatie bij sollicitaies. Geef de vaders de kost voor wie het idee dat dochterlief met een zwarte vrijer aankomt een verschrikking is. Dat we ze niet op elke hoek van de straat zagen is in dit verband helemaal niet relevant. De schatting dat dat racisme nog wel een jaar of 80 duurt is natuurlijk arbitrair, kan ook best 40 of 50 jaar zijn. Ik had me op dat punt wat voorzichtiger kunnen uitdrukken. - alleen de westerse cultuur kon, dankzij de verlichting de slavernij afschaffen? De Chinezen bijv. hadden die helemaal niet nodig om de slavernij af te schaffen. Ik vind de verlichting heel belangrijk voor o.a. de scheiding tussen kerk en staat en voor het ontstaan van een humanistisch denkbeeld, maar de waarde van de verlichting wordt nogal gerelativeerd door het feit dat onze cultuur verantwoordelijke is voor de twee grootste oorlogen en massaslachtingen aller tijden, waar we (bijna) de hele wereld in mee sleepten.. - Ik ben blij dat je de islam nu qua beoordeling van slavernij nu gelijk schakelt aan die van joden- en chr.dom. Dat vrijkopen in het chr.dom ook een goede daad was neem ik van je aan, ik had het in de islam gevonden. Ik ben dus blij dat je kwade bedoelingen voorzover het vooroordelen over de islam betreft dus niet meer aanwezig zijn.en trek ik op dat punt mijn beschuldiging in. Ik heb de indruk dat je je enorm in de bestrijding van het afrocentrisme hebt vastgebeten en er zo'n spookbeeld van maakt dat je de zaak niet meer in verhouding ziet.

Harry5
Harry53 aug. 2016 - 15:05

De manier waarop de (westerse) Blanke mens zichzelf, zijn ras en zijn positie in de wereld zag was tot diep in de '50 er jaren volledig anders als tegenwoordig. Simpel gezegd dacht de blanke Westerse mens tot die tijd dat hij superieur was aan en beter/belangrijker was als andere rassen en en het recht had om deze rassen te onderwerpen. Om dan Nederland als voorbeeld te noemen, uitte zich dit in eeuwenlange onderdrukking van de oorspronkelijke inwoners van Nederlands Indië, de tegenwoordige Indonesiërs. Er was geen moreel besef dat men verwerpelijk, onderdrukkend, racistisch en uitbuitend bezig was omdat Indonesiërs inferieur waren en Nederland het recht had om de Indonesiërs uit te buiten en het land leeg te roven. Nieuwe gebieden werden met geweld veroverd, of wanneer er een opstand was, werden deze opstanden met geweld bedwongen, de Nederlanders zagen zichzelf namelijk als rechtmatige eigenaren van de kolonie, en de oorspronkelijke bevolking als koelies, werkvolk die alleen nut hadden als ze voor of met de Nederlanders samenwerkten, kwamen ze in opstand dan werden ze over de kling gejaagd. De Nederlanders waren ook heel slim in het uitvoeren van verdeel en heers technieken. Locale leiders werden gepaaid, rijkelijk beloond en vriendelijk behandeld als ze voor de Nederlanders werkten. Op die manier konden hele gebieden makkelijk onder controle worden gehouden. In christelijke delen van de archipel werd de bevolking zodanig beinvloed, bevoordeeld, beloond en gemanipuleerd dat ze zichzelf als vrienden en bondgenoten gingen zien van de Nederlanders en werden een belangrijk instrument in de verovering en onderdrukking van de rest van Indonesië. Hetzelfde gebeurde in Suriname, de Antillen en andere koloniën, hier waren het dan vaak de Indianen en ingevoerde slaven uit Afrika die uitgebuit, gebruikt en onderdrukt werden. In het tegenwoordige indonesië werd de kolonie ook heel gericht in een soort klassenmaatschappij op ras ingedeeld; De blanken (Nederlanders) waren de hoogste klasse; Daarna kwamen de Chinese immigranten die in middenstand en handel veelal een positie in Indonesië kregen; Daarna kwamen overige Niet-Indonesische en niet blanke immigranten; En pas onderaan de ladder stonden de Indonesiërs zelf. Begin jaren '60 kwam langzaam de omslag, het denken en de cultuur in Nederland omtrent het verleden en omtrent andere rassen veranderde en Nederlanders gingen hun positie en superioriteit ten aanzien van andere volken anders bekijken. Ook werd er vanaf die tijd langzaam anders geoordeeld over en gekeken naar het koloniale verleden van Nederland en de behandeling van de lokale bevolking aldaar. Het is echter NIET GELUKT om dit veranderde morele besef om te zetten in een juiste afrekening met het verleden. Jarenlang werd het verleden als het ware doodgezwegen of vergoelijkt met gedachten en beweegredenen als "toen was het een andere tijd en dachten en handelden mensen anders, je kunt dus vanuit die tijdgeest de Nederlanders niet kwalijk nemen dat ze toen anders handelden en dachten als ze tegenwoordig zouden doen". Dit was een argumentatie om als het ware zand over het verleden te strooien en er niet teveel over te praten en jongeren er niet teveel over te laten leren want je kon het toch niet meer ongedaan maken. Echter dit had wel gemoeten, we hadden eigenlijk zodra we het morele en culturele besef kregen dat we totaal fout hadden gezeten in de tijd van de kolonisatie hiermee op de juiste manier moeten afrekenen. We hadden onze schuld moeten accepteren en vervolgens hadden we deze schuld moeten inlossen, volledig. We hebben dit nagelaten. Daarom is het niet meer dan terecht dat we nu met de koloniale schuld worden geconfronteerd, de nazaten van de voormalige slaven willen NU REKENSCHAP, ze willen gecompenseerd worden voor het leiden, de ellende die wij hebben aangericht en wij zullen dit moeten inlossen. Als we dit hadden gedaan zodra het besef was gekomen dan was er nu schoon schip gemaakt en was dit probleem niet gekomen. Hetzelfde geld ook voor de VS met haar grote zwarte bevolking, in de VS is na de slavenperiode de situatie van de zwarte bevolking niet verbeterd en was er tot diep in de jaren '60 een apartheidssamenleving vergelijkbaar met de voormalige situatie in Zuid Afrika. Hier is ook geen schoon schip gemaakt en is ook geen compensatie gegeven aan de zwarte bevolking en ook hier komt nu de zwarte bevolking in opstand. Hoe dit allemaal moet worden opgelost, ik weet het niet. Door het te blijven ontkennen en ontwijken is het probleem eigenlijk alleen maar groter geworden.

2 Reacties
spagaat
spagaat4 aug. 2016 - 7:28

Nou, de tijd heelt alle wonden. De slachtoffers van de slavernij zijn er niet meer, dus er kan nergens compensatie naartoe. Hetzelfde geldt voor de daders. En mensen geld geven of afpakken puur op basis van hun huidskleur is racistisch en dus volstrekt onaanvaardbaar. Het enige dat we kunnen doen is wat meer aandacht aan dit slavernijverleden geven, opdat het niet weer gebeurt. En vooral de strijd beginnen tegen de moderne slavernij die wereldwijd wijdverbreid is. Dat laatste is de echt grote schande.

Coronarias Redig
Coronarias Redig4 aug. 2016 - 13:11

Ontkennen en ontwijken, ik zie dat niet echt. Natuurlijk zijn er mensen die zo'n houding aannemen maar in meerderheid is men ten zeerste bewust van het verleden. Maar op basis van dit gegeven mensen met een kleurtje gaan "compenseren" lijkt mij wat ver gaan. Op papier klinkt het logisch en humaan. Maar hoever moet je daarin gaan? Menig Nederlander diens ouders en voorouders had niets met die slavernij te maken, was zelf arm of loonslaaf. Vele europese immigranten die naar NL kwamen komen uit landen waar helemaal geen slavenhandel door een elite werd uitgeoefend. Moet je dergelijke mensengaan taxen om het gevoel van onrecht aangedaan jegens je voorouders te rechtvaardigen? Omdat ze "wit" zijn? Veel nazaten van slaven komen tevens voort uit blank bloed, al dan niet door verkrachting. DNA technisch zijn ze dus ook vaak moreel en financieel schatplichtig? Slavernij was vreselijk en het zou mooi zijn wisten we dat in het NU aan te pakken, maar ik vrees dat we er voorlopig nog mee moeten leven. Er is nog steeds klassieke slavernij en tevens slavernij op een moderne manier. Ga er maar aan staan.

Mark Gh
Mark Gh3 aug. 2016 - 15:04

Waarom steeds dat "tot slaaf gemaakten" in plaats van "slaven"? Voor zover ik begrijp zijn er in de VS géén mensen tot slaaf gemaakt, zijn verreweg de meeste slaven uit slaven en dus als slaaf geboren. Het deel dat wel in vrijheid geboren is - 388.000 mensen - is door derden in Afrika tot slaaf gemaakt. Vreemde woordkeuze... Dat er in de (zuidelijke) VS nog een hoop mensen rondlopen met het idee dat slavernij toch eigenlijk wel een goed idee was is ook geen nieuws. Over het boekje, Baudet vindt het een prikkelend stuk, het zet hem blijkbaar aan het denken. Dat betekent nog niet dat hij het er volledig mee eens is, en al helemaal niet dat hij zélf de geschiedenis aan het vervalsen is. Ook is het bekend dat wanneer je iets als absolute waarheid gaat beschouwen, er geen discussie meer mogelijk is. Af en toe eens een stuk lezen van of een gesprek hebben met iemand met een andere-dan-standaard mening is wat dat betreft natuurlijk alleen maar goed. Zelf schrijft Baudet, in de link uit het artikel: "Ben ik het helemaal met Kennedy eens? Och, moeilijk te zeggen. Op sommige punten maakt hij zeker interessante analyses, op andere punten heb ik mijn twijfels."

Pater
Pater3 aug. 2016 - 14:17

Van Baudet verbaast het me niks, die lijdt aan een stelselmatig superioriteitsdenken. Ik dacht dat het met Waling nog wel mee zou vallen dus ik heb z'n stukje hierover in Elsevier opgezocht. Viel niks mee, inhoudelijk zegt Philipse niet teveel, de typering dat Waling "dweept" met de broers blijkt niet uit zijn Elsevierstukje en is m.i. overdreven. De enige verklaring die ik kan bedenken is dat hij naïef is en oprecht aandacht wil voor een voor hem zeer belangrijke democratiediscussie (wat wel, wat niet op federatief niveau beslissen). Ik zou hem voorlopig nog niet gelijk schakelen aan Baudet, die het laatst voor Radio 1 zo gek maakte dat hij liberalisme een zusje van het marxisme noemde: beide zijn tenslotte niet nationalistisch! Even doordenkend besef ik nu opeens dat juist dat federalisme voor Waling toch wel de connectie naar Baudet zou kunnen vormen, hij legt ook een verband met de EU. Ik voel net zo min als anderen hieronder persoonlijk de zware schuld van de slavenhandel. Ik betwijfel echter of het daarom gaat bij Philipse. Hij vraagt er aandacht voor, wil de verdoezeling ervan in de vaderlandse geschiedschrijving veranderen, is boos op Balkende's trots op de VOC-mentaliteit. Dat vind ik een prima streven. En niet teveel relativering svp: Slavenhandel is van alle tijden, maar de industrie-matige aanpak en de mate van ontmenselijking waren nieuw. Dat het daarnaast ook belangrijk is de moderne slavernij aan de orde te stellen zal Philipse vast onderschrijven.

1 Reactie
Arie Roos
Arie Roos4 aug. 2016 - 6:34

[De enige verklaring die ik kan bedenken is dat hij naïef is en oprecht aandacht wil voor een voor hem zeer belangrijke democratiediscussie] Ik heb een veel eenvoudiger verklaring: Waling moet pageviews verkopen om zijn brood te verdienen, dus komt hij met een lekker populistisch rechts verhaal, waarvan hij weet dat het verkoopt.

Achterberghen2
Achterberghen23 aug. 2016 - 14:15

Het slavernijverleden is interessante geschiedenis. En het kernwoord is 'geschiedenis'. Maar we maken ons liever druk om slavernij van 200 jaar geleden dan dat we ons druk maken om bijvoorbeeld al die syrische kinderen die in de Turkse kledingindustrie gedwongen werken. Lekker veilig en makkelijk scoren voor de moreel boven staanden.

Spelchecker2
Spelchecker23 aug. 2016 - 12:36

In dit verband is het misschen ook nuttig om eens aandacht te schenken aan de uitroeiing van de native americans (indianen) door de blanke kolonisten. Simon Schama geeft daar een goed beeld van in 'De Amerikaanse toekomst'. De VS zijn, evenals - van veel recentere datum - Israël trouwens, gefundeerd op etnische zuiveringen en mensenrechtenschendingen. Ook een hele zwarte bladzijde in de geschiedenis en m.i. ook iets waar nog wel het een en ander aan 'Wiedergutmaching' in de richting van slachtoffers en nabestaanden bijgepast zou mogen worden. In ieder geval kunnen ook daar nog volop lessen voor het heden uit getrokken worden.

1 Reactie
D'Holbach
D'Holbach4 aug. 2016 - 9:04

En uiteraard moet uw Israelhaat weer besproken worden. Jammer toch dat u niet ontopic kunt blijven.

Meta Foor
Meta Foor3 aug. 2016 - 11:36

iedereen zonder enig historische kennis of inzicht heeft alweer zijn vooringenomen mening klaar ; het is makkelijk uit de heup te schieten op alles wat enigszins afwijkend is van een zekere voorgeschreven opvatting, maar gebeurt zonder enige andere wetenschap dan nawauwelen.

3 Reacties
Tom Meijer
Tom Meijer3 aug. 2016 - 13:01

??? jij ook?

Ben Joop
Ben Joop3 aug. 2016 - 14:25

En jij weet het het beste toch? Waarom denk je dat mensen die dit soort historisch revisionistische goedpraterij verafschuwen niet weten waar ze het over hebben? Je "bijdrage" is gewoon een grote stropop.

Tom Meijer
Tom Meijer3 aug. 2016 - 16:56

"En jij weet het het beste toch?" Waar leid je dat uit af Ben. "Waarom denk je dat mensen die dit soort historisch revisionistische goedpraterij verafschuwen niet weten waar ze het over hebben?" En hier dezelfde vraag Ben. Eigenlijk denk ik dat hier sprake is van een misverstand. Ik had niet zo kortaf moeten reageren, dat roept misverstanden af.

ATM2
ATM23 aug. 2016 - 11:18

Grappig, het zuiden stond vooral onder Franse invloeden destijds, het noorden daarentegen voornamelijk onder Engelse invloeden. Het Franse gedrag t.o.v. slaven was dus verwerpelijker dan het Engelse gedrag. Dit doortrekkend naar de moderne tijd is het zo gek nog niet dat de UK middels een Brexit afstand wensen te nemen van de door de Fransen in hoge mate vergiftigde EU.

msj_meijerink
msj_meijerink3 aug. 2016 - 11:13

Natuurlijk is slavernij een apert abjecte wijze om goedkope arbeidskrachten in te zetten, maar om nu tot in lengte van dagen als blanke (Nederlander) daaronder gebukt te moeten gaan is net zo idioot. En natuurlijk is Thiery Baudet een onfris type, die net zo machtgeil is als een stier tussen allemaal tochtige koeien.

3 Reacties
Corbieres
Corbieres4 aug. 2016 - 6:45

Zo ken ik er nog een paar. Ik vind uw opmerking zeer erg laag bij de grond,maar het feit dat u zich zo laat gaan, geeft aan dat Baudet t.z.t.niet uw stem gaat krijgen, verkeerde kleurtje denk ik.

Molly Sweet2
Molly Sweet24 aug. 2016 - 9:07

@Corbieres: vind je echt dat de blanke mens tot het einde der tijden moet zuchten onder een schuldlast over iets waar wij maar deels schuld aan hebben? Zucht jij zelf ook de rest van je leven onder de schuldlast van de blunders die jij hebt gemaakt? Vind je dat gezond? Of misschien terecht? En wat is er precies zo laag bij de grond aan de bijdrage van Meijerink? Dat hij abject vindt?

Molly Sweet2
Molly Sweet24 aug. 2016 - 9:09

Laatste zin klopt niet, moet zijn: dat hij slavernij abject vindt?

M4
M43 aug. 2016 - 11:11

Het is goede zaak dat de schrijver van dit stuk de bedenkelijke redenaties van dhr. Baudet cs. aan de orde stelt. Ook is het goede zaak dat er tijdens het onderwijs, gedegen aandacht aan dit onderwerp wordt besteed. Maar dan ook positieve aandacht voor het feit dat het westen aan deze handel een eind heeft gemaakt, iets waar we best trots op mogen zijn. Dat wij niet alle van onze eigen standaarden hoog kunnen/willen?, houden (discriminatie, racisme bij de politie etc.) verdient op zijn mens net zoveel aandacht en geen infantiele goedpraterij van dhr. Baudet cs. Met andere woorden wat minder masochisme met het verleden en wat meer actie tegen misstanden in het heden.

1 Reactie
M4
M43 aug. 2016 - 11:11

sorry, mens is minst.

Blom2
Blom23 aug. 2016 - 10:51

Besef van geschiedenis recent of ver terug geeft je inzicht wat er vandaag de dag speelt. Slavernij in Suriname is nog een hot topic omdat kinderen van slaven nog leven (een paar) maar kleinkinderen duizenden in Su maar ook in NL. Zie het als nazaten van WOII wat we en masse herdenken. Natuurlijk begrijp ik dat de meeste van ons hier niets mee hebben, maar argumenten kunnen je gedachte veranderen. Dat mis ik hier. Overigens is Suriname vanaf 1975 geen kolonie meer. Dat betekent dat het koninkrijk tot dan regeerde, het land in puin (onderlinge strijd) achter liet en een immigratiestroom veroorzaakte. Suriname is door NL jarenlang onderdrukt in de geschiedschrijvingen, daarom door o.a. Social media kom je te pas en te onpas veel tegen wat de rol van Nederland was in de slaventijd. En als een zelfbenoemde intellectueel Thierry Baudet olie op het vuur gooit, dan is het hek van de dam. Mijn visie: weet, handel en ga voort voor een betere samenleving. Blijf kritisch

1 Reactie
D'Holbach
D'Holbach4 aug. 2016 - 9:12

Neem me niet kwalijk, hoe oud denkt u dat mensen worden? De slavernij in Su is in 1863 afgeschaft, u meent dus werkelijk dat er nog mensen leven wiens ouders in of voor 1863 zijn geboren? Heeft u daar een bron van? Ik zou graag mijn ongelijk bevestigd zien.

L.Brusselman
L.Brusselman3 aug. 2016 - 10:28

Geef die gek toch niet zo veel aandacht. Het is jullie(social media verslaafden)schuld datdit soort idioten uberhaupt in het nieuws komen.

rosarosa
rosarosa3 aug. 2016 - 9:42

Baudet is lekker aan het netwerken, hoopt ie in de toekomst zijn voordeel mee te doen.

1 Reactie
Tom Meijer
Tom Meijer3 aug. 2016 - 13:03

ja, zo wereldvreemd is hij wel.

Indisch4ever
Indisch4ever3 aug. 2016 - 8:58

De kop van dit artikel: ".....Blijkbaar schiet de recente aandacht voor het Nederlandse slavernijverleden bij veel mensen in het verkeerde keelgat..... " Prompt bevestigen lezers dit door hun cultuurdefensieve reacties. Voor die lezers dit deprimerende nieuws: Het aandeel van de Nederlandse slavernij is 2x zo groot dan men vaak denkt. Systematisch vergeet men de 600.000 slaventransacties van de VOC-gebieden. Het is dat tientallen miljoenen op het Amerikaanse continent de herinnering wereldwijd levend hielden en in Nederland de nazaten uit Suriname en de Antillen. Maar nazaten van VOC-slaven weten dat niet, zijn ook geen etnische groep , zijn ook te weinig in Nederland terechtgekomen. Zodoende kon het willen vergeten van deze wandaden succesvol zijn. Nauurlijk.... elk volk wilt de fouten in de eigen geschiedenis liever niet zien en doorvertellen. Vandaat dat J.P. Coen nog steeds op een voetstuk staat ergens ten lande. Midden op een plein

5 Reacties
Robert Follon
Robert Follon3 aug. 2016 - 9:11

Niet dat ik voor de slavernij zou zijn, of de 'kolonieën' zo deerne mis... Maar ik vraag me oprecht af aan wie er gerefereerd wordt bij de 'veel mensen' die zoiets 'in het verkeerde keelgat schiet'.

RU486
RU4863 aug. 2016 - 9:40

Handel blijft handel. En in die tijd was Nederland daar erg bedreven in.

Tom Meijer
Tom Meijer3 aug. 2016 - 13:06

"Vandaat dat J.P. Coen nog steeds op een voetstuk staat ergens ten lande." Net als andere 'helden'. Maar denk je dat iedereen het daar mee eens is? Die beelden gaan uiteindelijk wel om, maak je daarvoor maar niet bezorgd.

Indisch4ever
Indisch4ever3 aug. 2016 - 13:30

@ Robert Mensen die denken dat iemand hen beschuldigd als het onderwerp slavernij ter sprake komt? Mensen die denken dat ze hun afkomst moeten verdedigen als het onderwerp slavernij op tafel ligt ? @RU486 Mensenhandel blijft mensenhandel en in die tijd waren sommige Nederlanders daar bedreven in. Daar hoorde bij ... mensen mishandelen.

Robert Follon
Robert Follon3 aug. 2016 - 18:19

[Mensen die denken dat iemand hen beschuldigd als het onderwerp slavernij ter sprake komt?] Het is een beetje lood om oud ijzer... Maar nogmaals: wie zijn dit dan? En bij bestaan: hoeveel zijn dit dan?

Virtual Reality
Virtual Reality3 aug. 2016 - 8:38

Ja, Nederland had ook mensen die aan de slavenhandel meededen. Maar als wij ons daar nu schuldig over moeten voelen, dan moet zo'n beetje de hele wereld zich schuldig voelen, want de lijst met landen die aan slavernij deden -en sommigen nog steeds, al is het daar officieel afgeschaft- is heel lang: "Slavernij" https://nl.wikipedia.org/wiki/Slavernij Zal het de huidige slavernij echt beëindigen als wij ons vandaag de dag schuldig gaan voelen over wat mogelijk onze voorouders deden? Als onze voorouders er al aan deden, want dat was indertijd maar een handjevol rijke zakenlieden daarin gespecialiseerd en hun medewerkers. En zo was het in al die landen. Zelfs nu werkenkinderen gevlucht uit Syrië in Turkijwe als slaven in sweatshops. Beter daar tegen te protesteren. Hebben die kinderen ook meer aan.

H.Witte
H.Witte3 aug. 2016 - 8:26

De houding van iemand als Baudet ten opzichte van 'ons' slavernij verleden kan niet anders dan gezien worden als een zoveelste poging zijnerzijds de 'blanke westerling' te verheffen boven de ander. Het sluit naadloos aan bij zijn houding over de volgens hem achterlijke Islam en zijn weerstand tegen de moslimmens.

1 Reactie
Molly Sweet2
Molly Sweet23 aug. 2016 - 11:17

Polariseren is hot, tegenwoordig.

Wat een slechte moderatie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wat een slechte moderatie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3 aug. 2016 - 8:18

Zucht, zijn we inmiddels nog niet genoeg gepolariseerd en tegenelkaar opgezet dat dit nu ook weer een issue moet worden? Uiteraard heel vervelend dat het is gebeurd, had nooit mogen gebeuren. Ik neem ook afstand van het kleine clubje allerrijksten dat zich hiermee heeft verreikt. Van mij mogen ze nu nog al dat geld terug vorderen en de erfgenamen kaalplukken en aan de families van de oud slaven geven. Maar echt schuldig kan ik me niet voelen. Mijn familie heeft er niet aan meegewerkt en/of aan verdiend. Sterker nog ze waren toen al tegen. Wel wat schaamte dat mijn land erbij betrokken was. Net als ik over een hele lange tijd me niet schuldig zou voelen over dat in deze tijd het zelfde clubje allerrijksten bv alle belastingen ontwijken ook al wordt dat strafbaar in de toekomst. Zelfs als blijkt dat het ook weer bijna alleen witte mannen waren. Beter kunnen we ons over de moderne slavernij druk maken. Naast de overduidelijk slavernij ook serieus afvragen of we allemaal niet een soort van moderne slaven zijn. Mijn "meesters" hebben zich in diepe schulden gestoken met het idee dat ik/wij de toekomstige inwoners die toen nog niet eens geboren waren ze wel gaan terugbetalen. Hierdoor wordt een groot deel van wat ik verdien met hard werken automatisch van m'n loon ingehouden naast de belastingen om het land draaiende te houden. Bij de allerrijksten gaat het niet automatisch en hierdoor hebben ze allerlei manieren om zo min mogelijk belasting te betalen. Dat heet goed management maar als ik het zou proberen ben ik zo ongeveer het allerlaagste, een zwartwerker. Vanwaar de discriminatie tegen burgers ten opzichte van bedrijven? Die lijken vaak veel meer waard te zijn als burgers en veel betere rechten te hebben. Echte vrijheid kennen we dus niet eens hier tenzij je geboren wordt in geld (misschien wel oud geld van de slavernij), dan kan je jezelf "vrijkopen". Je zal en moet in het systeem mee want anders kom je uiteindelijk in het gevang en/of op straat. Je hebt alleen de vrijheid te kiezen met welk soort werk je de schuld denkt te gaan afbetalen.

CJJelle
CJJelle3 aug. 2016 - 8:16

Contralezing staat niet gelijk aan geschiedvervalsing. Contralezing is daar om geconditioneerdheid te voorkomen, omdat mensen de geschiedvervalsing in geschiedenisboeken hebben weten te krijgen voor eigen politiek gewin. Betekent dat dat Contralezing meteen waar is? Nee, maar zou je wel tot denken kunnen zetten.

spagaat
spagaat3 aug. 2016 - 8:12

Baudet is een idioot die (ook hier) veel te serieus wordt genomen. En de Amerikaanse geschiedenis van slavernij is verschrikkelijk en moet nooit weer gebeuren. Ik ben nooit slaaf geweest en heb nooit slaven gehad. Ik ben noch verantwoordelijk voor noch slachtoffer van de slavernij. Ik weiger ook pertinent beide rollen en laat me ook niet in een van beide rollen duwen en al helemaal niet op basis van mijn huidskleur. Er mag best iets meer aandacht voor de slavernijgeschiedenis komen al wordt er op de scholen al het nodige aan gedaan. Maar nooit is iemand enkel op basis van huidskleur of afstamming dader of slachtoffer.

Nick Ros
Nick Ros3 aug. 2016 - 8:11

Wat willen wij nu ? Een sorry van onze over-over-over-grootouders ? Nou bij deze dan. Die niet eens wisten dat er zeeën en oceanen waren, waarop schepen konden varen. Kinderen zijn nooit verantwoordelijk voor de daden van hun ouders en over-over-over-grootouders, Ouders zijn wel verantwoordelijk voor de daden van hun kinderen tot ze 18 jaar zijn = meerder jarig volgens de wet.

Ben Joop
Ben Joop3 aug. 2016 - 8:10

Baudet en Bosma, 2 liegende loten aan de rechtse boom van haat.

2 Reacties
Paul250371
Paul2503713 aug. 2016 - 9:51

En Zijlstra

Ben Joop
Ben Joop3 aug. 2016 - 12:09

I stand corrected

mordicant
mordicant3 aug. 2016 - 8:09

Er is een groot verschil tussen historisch revisionisme en het verbinden van conclusies aan misdaden uit het verleden. Zeker hebben onze slavendrijvende voorouders enorme misdaden tegen de menselijkheid gepleegd (gezien door de bril van vandaag) maar ik vind het geheel terecht om daar geen verantwoording voor te nemen, net zoals ik het jonge Duitsers niet kwalijk neem dat onze familie de fiets van mijn grootvader nooit terug hebben gezien. Wel kun je het Baudet en Waling kwalijk nemen dat ze enige legitimiteit verlenen aan propaganderende revisionisten als JR Kennedy Als ons slavernijverleden gebagatelliseerd wordt kun je daar terecht wat van zeggen, net als van de discutabele houding van Baudet en Waling, maar probeer de erfzonde buiten de discussie te houden, verantwoordelijkheid leggen bij verre afstammelingen raakt kant noch wal

[verwijderd]
[verwijderd]3 aug. 2016 - 7:47

--- Dit bericht is verwijderd —

4 Reacties
Molly Sweet2
Molly Sweet23 aug. 2016 - 11:33

Behoorlijk correcte samenvatting van het vak geschiedenis, Gibby. Als historica noem ik het zelf altijd een 'educated guess'. De meest betrouwbare bronnen zijn de emotieloze: rekeningen, kasboeken, administratiebronnen... Alles wat gespeend is van welke vorm van interpretatie dan ook. Wil je weten wat er gegeten werd op een bepaald middeleeuws banket? Kijk de kasboeken na, kijk wat er is besteld en gekocht en in welke hoeveelheden, dat is beter dan een mogelijk verslag dat iemand van dat banket schreef. Alles in de richting van brieven, verslagen, dagboeken, annalen etc staat vol van interpretatie en is daarmee dus stukken minder betrouwbaar. Terugkijken op geschiedenis(en dat is wat we doen in dat vak) is een redelijk gevaarlijke bezigheid, want voordat je het weet laat je je eigen waarden en normen los op een tijdperk dat vanuit hele andere normen werkte. Niet alleen zul je je onderwerp dan niet begrijpen, maar het gevaar van geschiedvervalsing ligt ernstig op de loer. Men trapt er in de media regelmatig in, ook hier op Joop. Heel, heel gevaarlijk. Een resultaat is bijvoorbeeld dat elke zwarte mens zichzelf ziet als nazaat van slaven, en elke zwarte mens fanatiek niet wil weten dat ook zijn eigen 'kleur' aan slavenhandel heeft gedaan - dat is een feit dat niet lekker strookt met het huidge policor-denken, dus dat vegen we onder de mat. Voordat je het weet is er een nieuwe 'waarheid' geboren die iedereen slikt als zoete koek, terwijl er niks van klopt. Het schermen met 'feiten' dat veel niet-historici doen, is over het algemeen uiterst dubieus als het gaat om de bronnen waarop die 'feiten' gebaseerd zijn.

Klaas3
Klaas33 aug. 2016 - 13:28

Gibby & Molly +2

Willem100
Willem1003 aug. 2016 - 16:39

Het lijkt er idd op dat men niet bezig is met een betere weergave (of zuiverder interpretatie) van de feiten, maar dat juist, heel geforceerd, een nieuwe waarheid meoet wordt gecreëerd. Deze moet dan aansluiten bij het eigen gewenste wereldbeeld, visie of ideologie veelmeer dan met werkelijke historische gebeurtenissen en feiten. Dat op zichzelf is dan eerder de geschiedvervalsing dan de geschiedenis die daarvan door hen wordt beschuldigd. In ieder geval doet Philipse dit redelijk doorzichtig en kenmerkt zijn weergave door haat en vooringenomenheid. Hij wordt in ieder geval eenvoudig gefileerd door de meeste reageerders die veel beter onderlegd blijken te zijn in de feiten van de geschiedenis dan hij zelf. Philipse dwaalt ver af van de feiten blijkens zijn subjectieve interpretatie waarna hij veelvuldig is gecorrigeerd op deze draad. Beetje jammer dat een reactie van zijn kant uitblijft.

ATM2
ATM23 aug. 2016 - 18:56

It's all about 'interpretatie' van de geschreven subjectieve geschiedenisverhalen.

Marri2
Marri23 aug. 2016 - 7:21

"Thierry Baudet, zelfbenoemd intellectueel.." Nou,los van wat ik vind van de meningen van Dhr Baudet, is deze kwalificatie van hem " zelfbenoemd intellectueel " wel een beetje " dom" Zegt meer over de schrijver van dit artikel dan over Baudet. Wanneer je de kwalificaties / achievements van Baudet bekijkt ( gepromoveerd jurist, postdoc opleiding, universitair docent en publicist van vele boeken en artikelen ) kun je niet anders concluderen dat Baudet inderdaad zich kwalificeert als wat een ieder " een intellectueel " zou noemen. De schrijver van het artikel probeert echter Baudet onderuit te halen en dat is zijn goed recht. Maar doe dat dan met argumenten en niet met dit soort flauwe diskwalificaties. Dat kan beter !

4 Reacties
H.Witte
H.Witte3 aug. 2016 - 11:17

Mari Baudet heeft zichzelf intellectueel genoemd, letterlijk. Dus is 'zelfbenoemd intellectueel' volstrekt op zijn plaats.

Molly Sweet2
Molly Sweet23 aug. 2016 - 11:34

Mee eens.

Marri2
Marri23 aug. 2016 - 20:06

@ Henk Witte : maar hoe zou jij iemand noemen , die afgestudeerd en zelfs gepromoveerd jurist is, een postdoc opleiding heeft gevolgd en universitair docent is geweest en vele boeken neanderthaler publicaties op zijn naam heeft staan ? Juist, ja : een intellectueel !

Marri2
Marri24 aug. 2016 - 6:22

" neanderthaler publicaties " moet zijn " andere publicaties"

Albert Einstein
Albert Einstein3 aug. 2016 - 7:09

Het is ook geschiedvervalsing dat de Amerikaanse burgeroorlog het gevolg zou zijn van de onenigheid over de slavernij. In werkelijkheid ging het om de verdeling van het grondgebied dat was vrijgekomen nadat de Indianen bloedig waren verslagen.

1 Reactie
Paul250371
Paul2503713 aug. 2016 - 9:53

Tuurlijk en de aarde is plat.

DaanOuwens
DaanOuwens3 aug. 2016 - 7:04

Ik snap de verontwaardiging van de schrijver wel. Wat Baudet en vrienden eigenlijk beweren is vergelijkbaar met de stelling dat Hitler een democratisch gekozen leider was die het beste met mensen voorhad. Dat roept bij mensen die voorouders hebben die slachtoffer waren geen goed gevoel op. Het punt is dat er weinig tegen valt te doen. Discussie is zinloos omdat de tegenstander zich niet bedient van dezelfde feiten, maar waar zijn eigen gecreëerde werkelijkheid. Als je daar iets tegenin wil brengen moet je gaan aantonen dat sprookjes niet waar zijn. Een vrijwel onmogelijke opgave. Het enige dat wellicht zin heeft is het organiseren van zeer goedkope charters naar Provesano in Italië en daar in grote groepen daar over een lelijke witte tombe heen te pissen. Het is niet subtiel, maar het geeft een deel van extreem rechts hetzelfde gevoel als wat mensen krijgen bij de ontkenning van de slavernij. Pissen op het graf van mensen die dierbaar zijn.

5 Reacties
D'Holbach
D'Holbach3 aug. 2016 - 9:09

Mijn waarde Ouwens, ik zie nergens ontkenning van slavernij, maar misschien mis ik iets? Licht mij bij aub. Verder is Hitler natuurlijk wel democratisch gekozen en heeft hij (in zijn bezopen wereldbeeld) het beste voor met mensen. Dat hij niet alle menselijke wezens ook als mensen zag doet daar niets aan af. Dat zijn namelijk gewoon feiten, evenals de democratische verkiezing van die huidige führer in Turkije. Dat mensen een ander visie hebben op geschiedenis is natuurlijk mogelijk, geschiedenis is nu eenmaal geen kwestie van 1+1=2. Het aardige van de vrije wereld is dat andere meningen ( hoe idioot ook) mogen.

Ron Halkes
Ron Halkes3 aug. 2016 - 9:35

Over feiten en "eigen gecreëerde werkelijkheid".. Nu,dan moet je eens de geschiedenisboeken op onze scholen lezen.. Het lesmateriaal op onze ' universiteiten ' bekijken.. Huiveringwekkend.

DaanOuwens
DaanOuwens3 aug. 2016 - 12:24

Holbach Lees eens beter dan dat. Overigens ging de discussie niet over de huidige führer van de PVV, de mogelijk toekomstige führer van Frankrijk Le pen, of Erdogan van Turkije of Poetin van Rusland.Het onderwerp van discussie was de ontkenning van Baudet en andere extreem rechtse vrienden van de kwalijke kanten van slavernij. De rode draad door de rechtse reacties is ook hier; Het viel best mee en anderen deden het ook. En dat is vaak inderdaad 1 + 1 = 2.

Coronarias Redig
Coronarias Redig3 aug. 2016 - 16:12

Halkes Gaarne enige voorbeelden. Dank.

Marri2
Marri23 aug. 2016 - 20:12

Waar en door wie wordt slavernij dan ontkent ? Niet trollen , hè ?

Ron Halkes
Ron Halkes3 aug. 2016 - 6:54

De,alle, 'geschiedenis' is per definitie vervalst om allerhande redenen.....Geen geschiedenis zonder vervalsing. Zo worden onze kinderen op school systematisch voorgelogen..... Dus om nu 1 geval (Baudet) eruit te halen en er schande van te spreken.... Pak dan het geheel aan.

2 Reacties
Ron Halkes
Ron Halkes3 aug. 2016 - 6:59

Makkelijker (en oppervlakkig ) dus om een toch al zwart schaap Baudet te bekritiseren dan om één van de peilers van onze samenleving aan te pakken...........

Ron Halkes
Ron Halkes3 aug. 2016 - 7:21

(pijlers)

rbakels
rbakels3 aug. 2016 - 6:43

Baudet krijgt hier alweer wat hij wil: aandacht. Daar trapt de schrijver met beide benen in. En Elsevier hoopt nog wat lezers over te houden door "techtsaf te slaan". Dat gezegd hebbende vind ik het eisen van excuses van de nazaten van slavenhandelaren ook wel wat overdreven - maar dat zeg ik als blanke. Het gedoe rond zwarte piet idem dito. Wanneer komt het moment dat we excuses gaan vragen van de Fransen voor de bezetying rond 1800 (die ons wel een tijdje bevrijdde van de destijds gehate Oranjes)? En dan de Spanjaarden, tegen wie we 80 jaar moesten vechten voor onze vrijheid? Wat vinden de Italianen van de Romeinse bezettting een kleine 2000 jaar geleden? Excuses! De Paus mag ook wel excuus aanbieden dat zijn voirgangers ons het christendom opdrongen, een terroristisch geloof bijna zo erg als de islam? De expansiedrift die nu van moslims gevreesd wordt kenmerkt ook het christendom. Ik zie reikhalzend uit naar het moment dat Baudet constructief wordt en stopt met zijn vernielzucht. Maar ik verwacht nog eerder een analyse van een psychiater die uitlegt wat deze relzoekende pseudo-intellectueel mankeert. Je ziet in zijn blik dat die knul niet spoort. De ervaring leert dat jeugdige criminelen mestal weer op het rechte pad komen als ze "woning, wrrk en eijf" hebben, maar ik vrees dat de vernielzucht van Baudet hatdnekkiger is.

3 Reacties
Nick Ros
Nick Ros3 aug. 2016 - 8:54

“woning, wrrk en eijf” → problemen met het toetsenbord ?

rbakels
rbakels3 aug. 2016 - 10:20

Dank u. Js ik tik dit op een telefoon. Woning, werk, wijf. Zo beter?

rbakels
rbakels3 aug. 2016 - 10:21

Js = ja

shi Inta
shi Inta2 aug. 2016 - 23:51

Mooi betoog, als je nu ook eens zo eerlijk bent om de andere kant te belichten zijn we er weer. Geschiedsvervalsing vindt heden plaats niet vroeger. 1 miljoen aan die kant 2 miljoen daar. Ze deden het aan alle kanten. Wat is dat toch dat jullie alleen maar terug kunnen kijken en de hedendaagse slavernij negeren. Die uitgerekend voorkomt in de meeste landen waarvan de inwoners het hardst schreeuwen zij zijn slavenhandelaars en racisten. Wordt nu wel eens tijd om die splinter te verwijderen. Ik ben niet verantwoordelijk voor de daden die mij vroege voorouders deden net als zij niet. Maar zij moeten eens wat meer van hun leven maken en hun eigen tekortkomingen niet op anderen projecteren. En ja ze hebben kansen genoeg en krijgen kansen genoeg. Maar pakken ho maar wij blijven liever in onze underdog positie, wel zo makkelijk. Klagen en vragen is wat ze kunnen, veel meer is het tegenwoordig ook niet. Dus als al die oude misdaden u zo dwars zitten gaan we de nieuwe misdaden ook benoemen zonder onderscheids der persoon want dat zou wel eens het nieuwe racisme kunnen zijn.

2 Reacties
Zandb
Zandb3 aug. 2016 - 5:58

Het gaat hier om "geschiedvervalsing". Daar heeft het heden - het feit dat er nog steeds slavernij is bv - niets mee te maken. Dat er lichtjes aangestipt wordt wat een reden kan zijn om de geschiedenis te vervalsen kan natuurlijk niet opgevat worden als een poging om iedereen verantwoordelijk te maken voor slavernij. Dat "zij" wat van hun leven moeten gaan maken, is iets wat voor iedereen geldt. Dat staat helemaal los van mensen die een feitelijk onjuist beeld van slavernij schetsen. Als u wilt reageren op het artikel, dan moet u dat ook doen. Wat u nu doet is uw mening geven over iets wat dit artikel onrecht doet.

Mark Gh
Mark Gh3 aug. 2016 - 15:17

Tja Gerrit, de auteur van het artikel benoemt zichzelf als "meninkjeshebber". Een andere mening ventileren lijkt me dan uitermate gepast.

mulligan
mulligan2 aug. 2016 - 23:11

Wie zijn eigen realiteit schrijft, heeft nu eenmaal nood aan het herschrijven van de historie. Daartegen helpt alleen wijdverbreide kennis en een even wijdverbreide wil om kennis te vergaren. Helaas ontbreekt bij velen juist die wil en die velen laten zich dan ook alles gewillig op de mouw spelden. Is inderdaad niets nieuws, maar wel weer opvallend nadrukkelijk aanwezig in onze tijd, de era van de vrijwillige ignorantie. Nooit was het zo eenvoudig om kennis te vergaren vanuit alle hoeken van de wereld, vanuit alle mogelijke invalshoeken. En toch wordt er door de meesten niet de minste moeite gedaan om hun weten te verruimen. Sterker nog, er bestaat bij velen een enorme weerwil om een breder denkkader te verkrijgen: "Ik weet wat ik weet en verder wil ik niks weten". Het is dan ook niet voor niks dat her en der de populistische roeptoeters zo kinderlijk eenvoudig een enorme aanhang verkrijgen.

2 Reacties
joop12342
joop123423 aug. 2016 - 8:06

Ik weet wat ik weet en verder wil ik niks weten...Deze zin in Uw reactie past op een heleboel items uitt ons even van nu ; de slavernij, de rol van links na de oorlog, de rol van links in het bashen van het Christendom, de rol val links in drama islam, de rol van rechts in Indonesië enz.Zelf denk met mijn kleine denkraam,dat de gemiddelde Nederlander al heel veel aan zijn hoofd heeft, om daar het fijne ook nog eens te gaan onderzoeken. Dus geen onwil, maar ïk heb het al zo moeilijk".

mulligan
mulligan3 aug. 2016 - 17:05

Niemand kan het "al zo moeilijk" hebben dat hij geen kennis meer kan verwerven. We leren namelijk iedere dag, ieder minuut van de dag. Ook onderuit gezakt op de bank naar SBS6 kijken is 'leren', want men verwerft 'kennis', absorbeert informatie, al is het de minst bruikbare en de meest waardeloze informatie die men maar kan voorstellen. In diezelfde tijd had de persoon, die het "al zo moeilijk" heeft, ook nuttiger informatie kunnen verzamelen en het zou raadzaam zijn geweest om dat te doen. Meer kennis en beter inzicht kan zijn situatie namelijk verbeteren; SBS6 niet. Waarom maakt die persoon op die bank die keuze niet? Onwil. Dus.

WARZAZAT
WARZAZAT2 aug. 2016 - 22:44

De geschiedenis is zeker geen ‘’fairy tale’’. Maar het is heel raar en niet gezond dat sommigen de slavernij claimen en monopoliseren en er een soort ideologie en industrie van maken. Slavernij is en was iets van alle tijden en rassen. Ik durf te wedden dat iedereen liters slavenbloed in zich heeft stromen. Het kan niet anders dan dat er ooit een van onze voorouders als oorlogsbuit is verkocht of een schuld had die niet terugbetaald kon worden of dat zijn moeder hem had verkocht uit ellende. Men kon en kan op allerlei manier slaaf worden. De Afrikaanse geschiedenis en beschaving is niet alleen maar een grote slaven jacht. En zeker voor de jongeren is het heel belangrijk dat ze niet alleen maar ellende en complexen wordt aangepraat . Misdadig.

StHuck
StHuck2 aug. 2016 - 21:40

Over de slavernij en schuld rondom het zuiden van de VS heb ik geen kritiek. Daar was eenvoudigweg een maatschappij waarin burgers slavernij bedreven. Waar ik kritiek op heb is als het over schuld van de blanke Europeaanse burger, en tevens, de door Wekker bizarre creatie van het begrip overgedragen racisme waar de blanke Europeaan schuldig aan zou zijn. "Dit soort a-historische onzin is vooral populair omdat het de witte onschuld beschermt, om met emeritus hoogleraar Gloria Wekker te spreken. Het is een poging om de misdaden van West Europa te vergoelijken, en altijd met het vingertje ergens anders naar te kunnen wijzen. Het is ook een manier om als het over wit daderschap gaat" De Europese blanke burgers en hun samenlevingen dragen de slavernij in de Oost en de West geen enkele verantwoordelijkheid behalve het het relatief handjevol elite wat zich er samen met de al veel langer slaven verhandelende Arabische en zwart Afrikaanse volken schuldig aan maakte. De blanke Europese burger, op dat kleine exclusieve clubje na dus, hield zich hier nooit mee bezig, kende de praktijk ook niet als beleving, verdiende door hard werken eigen inkomen, wat veelal ook nog afgeroomd werd door andere of dezelfde exclusieve clubjes als die zich met slavernij bezighielden. Het was zelfs zo dat grote volksdelen zelf tot oo de grens van overleven werd uitgebuit, een slavernijbestaan benaderend. Maar hoe dan ook, waren zij niet in een positie te beslissen tot slavernij (of er dus juist van af te zien), er naar eigen toedoen van te profiteren, maar ook zeker niet in een positie waarin ze de racistische zwarte slavernij zelf beleefden of bedrijven. Dan is Wekker's fantasma om via onbewust overgedragen daderschap ervan natuurlijk onzinnig. Zij heeft het duidelijk overgenomen uit de situatie in het zuiden van de VS waar dit fenomeen, wetenschappelijk aangetoond, ook meetbaar is. Maar daar heeft dan ook een situatie bestaan waar de blanke bevolking zich er zelf aan schuldig maakte. Tenslotte is slavernij nooit iets "blanks" geweest. Het bestaat allang en kwam overal en gepleegd door vele volken voor, ook zwarte, en ook niet minder. Juist de westerse wereld, met natuurlijk het meest tegenspartelend de bevolking in het zuiden van de VS die het privilege niet wilden missen, heeft het bewust afgezworen en bestreden. Onder met name Arabische en zwart Afrikaanse volken is het nooit verdwenen.

6 Reacties
Arie Roos
Arie Roos3 aug. 2016 - 4:41

[Waar ik kritiek op heb is als het over schuld van de blanke Europeaanse burger, en tevens, de door Wekker bizarre creatie van het begrip overgedragen racisme waar de blanke Europeaan schuldig aan zou zijn.] Aha. Dus je vindt het prima om kritiek op anderen te leveren, maar zodra je zelf kritiek ontvangt vindt je dat een slechte zaak ?

DeKist
DeKist3 aug. 2016 - 10:21

Wat bazel je nou weer Arie? Gaat het wel?

BassievonToor
BassievonToor3 aug. 2016 - 15:48

@Arie Roos Zelf kritiek? Het enige wat ik als blanke Nederlander gemeen heb met een Nederlandse slavenhandelaar van die tijd is de kleur van mijn huid en mijn nationaliteit.

de Haas
de Haas3 aug. 2016 - 16:26

@Arie Mij ontgaat ten enenmale waaruit je je conclusie als een Aha-Erlebnis op basis van de door jouw gekadreerde zinsnede uit mijn verhaal destilleert. Ik heb nergens gesteld of laten blijken niet van kritiek gediend te zijn. Ik ben blij met goede inhoudelijke kritiek dus wat let je? Als het deze mij onduidelijke reactie van jou gaat om mijn inhoudelijke kritiek op Wekkers's creatieve stellingen dan helpt het misschien dat iemand anders het nog eens uitlegt al komt het m.i. op hetzelfde neer. Het betreft een deel van Maarten Huygen's bespreking van haar boek in de NRC: "In haar gerechtvaardigde strijd tegen blanke discriminatie en ongevoeligheid creëert Wekker een nieuw stereotype, dat van de door kolonialisme en slavernij geconditioneerde blanke, ‘witte’ Nederlander. Het bestaan van zo’n ‘cultureel archief’ dat generaties lang doorwerkt, is wetenschappelijk omstreden. Toevallig verscheen er dit jaar een studie van de universiteit van Harvard (Acharya, Blackwell, Senn, Journal of Politics) die het bestaan van zo’n soort cultureel archief bevestigt: blanken in counties in het zuiden van de VS die lang vasthielden aan slavernij, staan nog steeds vijandig tegenover zwarten. Maar daar waar slavernij eerder werd afgeschaft of nauwelijks bestond, was dat dus veel minder het geval, ook in counties waar nu veel zwarten wonen. Welnu, in Nederland zelf was geen slavernij. Die speelde zich ver weg af en slechts een minderheid van blanke Nederlanders had er tot in de 19de eeuw mee te maken. Hele bevolkingsgroepen zagen weinig heil in het kolonialisme. Na de Eerste Wereldoorlog ontwikkelde zich een sterke anti-koloniale beweging. De ‘witte’ kolonialist is dus ook een karikatuur." http://www.nrc.nl/nieuws/2016/07/01/kolonialisme-in-het-bloed-2962707-a1504795

Arie Roos
Arie Roos4 aug. 2016 - 6:35

[Het enige wat ik als blanke Nederlander gemeen heb met een Nederlandse slavenhandelaar van die tijd is de kleur van mijn huid en mijn nationaliteit.] Tuurlijk, jongetje ... blijf maar wegkijken.

Arie Roos
Arie Roos4 aug. 2016 - 6:43

[Mij ontgaat ten enenmale waaruit je je conclusie als een Aha-Erlebnis op basis van de door jouw gekadreerde zinsnede uit mijn verhaal destilleert.] Het verhaal is door een andere gebruiker geschreven. Gebruik je hier meerdere accounts ? Zo ja, waarom eigenlijk ? Het is nogal verwarrend. [Ik heb nergens gesteld of laten blijken niet van kritiek gediend te zijn.] O nee ? "... de door Wekker bizarre creatie van het begrip overgedragen racisme waar de blanke Europeaan schuldig aan zou zijn." Je verdraait Wekker's kritiek tot een karikatuur, die je vervolgens enigszins belachelijk maakt. Je bent kennelijk niet gediend van haar argumenten, anders zou je ze niet negeren. Overigens doet dat NRC artikel precies hetzelfde. Weet je waarom bewegingen als Black Lives Matter of de Black Panthers steeds militanter worden ? Omdat mensjes zoals jij ze elke keer met stromannen proberen te negeren ...

X4
X42 aug. 2016 - 21:28

Het was verschrikkelijk, maar niet alleen typisch Nederlands. Het was overal. Over en weer. Mensenrechten zoals nu bestonden nog niet. In welk land ter wereld werden geen gruweldaden verricht? Als we er van geleerd hebben maken we ons nu vooral druk om al die vormen van slavernij die er nog steeds zijn. Wie kijkt er bv. straks naar het wk-voetbal in Quatar met z'n stadions waar het bloed van af druipt van de moderne slavernij? Het bestrijden van de slavernij van nu is eerste prioriteit. De lessen uit het verleden helpen daarbij.

1 Reactie
ton14024
ton140248 okt. 2016 - 14:14

Zolang velen onze geschiedenis ontkennen hebben deze lessen de eerste prioriteit.