Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Gepensioneerden worden bedrogen

  •  
18-01-2022
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
622 keer bekeken
  •  
47854780221_a37c8facdd_b

© cc-foto: Roel Wijnants

Tijdens de verkiezingscampagne van 2021 sprak géén van de coalitiepartijen over het niet langer volledig mee laten stijgen van de AOW met het minimumloon
De regering Rutte IV pakt de gepensioneerden opnieuw. Na al veertien jaar geen indexatie en daardoor 25% koopkrachtverlies wordt nu ook de AOW afgebroken. Deze volksverzekering is al sinds 1980 gekoppeld aan het minimumloon, want in een beschaafd land laat je het inkomen van ouderen niet achteruitgaan. Toch denkt het kabinet Rutte IV daar anders over, die willen dat het inkomen van gepensioneerden niet volledig meestijgt met het minimumloon en bedriegen daarmee de kiezer.
Nou moet gezegd worden dat Rutte IV ook de mensen met een minimumloon in de steek laat. Met een beetje geluk gaan de minimumlonen met een zuinige 85 cent per uur omhoog ergens rond 2024, tegen het einde van de kabinetsperiode. Dit terwijl een verhoging van meerdere euro’s nodig is, niet slechts centen. Toch zou ook dit minimale bedrag voor honderdduizenden AOW’ers het verschil kunnen maken tussen een volle kar boodschappen of een lege voorraadkast. ‘Maar ja’, hoor ik u al zeggen, ‘deze schandalige behandeling van gepensioneerden hebben we met zijn allen voor gestemd toch?’
Dat is dus niet waar, de sluwe sloop van de AOW is niet alleen een smerige streek, het is ook kiezersbedrog. Op 27 oktober 2020 stemde de hele Tweede Kamer unaniem in met een SP motie die in niet mis te verstane bewoording eiste dat “de AOW-uitkering gekoppeld blijft aan het minimumloon”. Zo’n recente, volmondig gesteunde motie zomaar bij het grofvuil zetten holt de waarde van de volksvertegenwoordiging en ons democratisch debat uit. Als je die dan toch buiten spel wilt zetten zou op zijn minst het volk hier een uitspraak over moeten kunnen doen, maar ook die mogelijkheid wordt Nederland listig ontnomen.
Tijdens de verkiezingscampagne van 2021 sprak géén van de coalitiepartijen over het niet langer volledig mee laten stijgen van de AOW met het minimumloon. Als gewone kiezer heb je dus niet de kans gehad je uit te spreken over de afbraak van onze gezamenlijke sociale zekerheid. Gelukkig staan in 2022, een paar dagen na de beëdiging van het kabinet, de kranten vol van dit bedrog van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. De pijnlijke herinnering aan het schandaal rond de afschaffing van de dividendbelasting in 2017 – die in geen van hun verkiezingsprogramma’s stond, maar daarna wel in het coalitieakkoord – komt weer boven drijven. Rutte en Co bevestigen opnieuw onbetrouwbaar te zijn, het wachten is op de volgende affaire.
Verrast het nog iemand dat ruim 2 op de 3 mensen aangeven geen vertrouwen te hebben in de nieuwe regering? Het door grove schandalen gevallen kabinet maakt via Rutte IV gewoon een doorstart met grofweg dezelfde mensen en precies hetzelfde gedrag. Individualiseren, armoede organiseren en groepen tegen elkaar opzetten.
Mensen willen juist een land dat naar elkaar omkijkt met generaties die voor elkaar zorgen; als je jong bent met school en levensonderhoud, als je ziek bent met zorg en als je je leven lang hebt bijgedragen aan de samenleving met een betrouwbaar AOW en geïndexeerd pensioen. Dat is wat Nederland nu nodig heeft.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (42)

Minoes&tuin
Minoes&tuin19 jan. 2022 - 19:08

In belangrijke debatten, ook nu heb ik A. de bijstand nauwelijks en/of niet horen vernoemen en al helemaal niet de misstanden daarin, die bijna gelijk zijn, zeker in de uitwerking en wetteloosheid als die in de toeslagenaffaire. Jonge gezinnen met kinderen of alleenstaande ouders in de bijstand gaan er flink op achteruit, minstens evenveel als mensen met alleen AOW, en zij hebben nauwelijks mogelijkheden zichzelf daaruit te helpen. Die mensen kunnen nu al bijna niet rondkomen. Gelijke kansen voor kinderen? Ga toch fietsen zou ik zeggen. En maar lullen over dat iets t.k.v. de 'toekomstige' jongeren gaat! Van zoiets draait mijn maag om. Over welke jongeren hebben we het dan. Nu maken ze zich ook niet druk dat de rekening bij bepaalde jongeren komt te liggen. Ik weet niet hoe het met anderen zit. Maar lees de verschillende kranten er maar eens op na als ze het debat bespreken. Het gaat er niet over. En hoe komt dat? Precies, het zijn niet meer dan dienders van de eigen soort, achterban en lobbyisten. Dan ben je als kabinet toch wel hele grote opportunisten en behoorlijk schaamteloos, bijna vulgair, als je dan een minister van armoedebestrijding durft te benoemen. Ze voelen zich nogal zeker van hun zaak wat betekent dat alles weer goed dichtgetimmerd is met de coalitiepartijen en Rutte even onbuigzaam als gewoonlijk, D66, CU, CDA geen haar beter zijn. Van laatstgenoemde had ik dat verwacht. Dus vraag ik me af, moesten er wat extra klanten voor haar aangemaakt worden zodat zij haar begeerde baantje kan uitoefenen en ook minister mocht worden? Ik vind dit langs de wilde beesten af, bijna vulgair.

2 Reacties
The Apple
The Apple20 jan. 2022 - 1:04

Vulgair is het goede woord Minoes.

Minoes&tuin
Minoes&tuin21 jan. 2022 - 9:35

The Apple Dank je. Als iets me depressief zou maken is het niet de corona crisis maar dit soort zaken en de weinige aandacht die het krijgt, ook van zogenaamd links.

jandebakker
jandebakker19 jan. 2022 - 15:55

Slechts 6% van de gepensioneerden heeft geen of minder als 250 euro aan extra inkomsten naast het AOW. De koppeling van de AOW aan het minimumloon betekent dus dat het te duur is om het minimumloon te laten stijgen omdat de staat dan ook meer geld kwijt is aan de AOW voor de groep ouderen die wel een extra pensioen hebben en/of een afbetaalde woning. Waarom niet gewoon loskoppelen en dan een afzonderlijke oplossing zoeken voor de genoemde groep AOW'ers die geen (goede) aanvulling op hun AOW hebben?

Welp2
Welp219 jan. 2022 - 14:45

De AOW behoort voldoende te zijn voor een bestaansminimum, ook wanneer dit de enige bron van inkomsten is. Het minimumloon is de beste graadmeter/indicator hiervan (ook al kan deze niet afdoende zijn), dus de loskoppeling hiervan is ongewenst. Dit zou hooguit kunnen als je over gaat naar een betere graadmeter/indicator, maar daarvan zie ik niet over gesproken worden. Dus de loskoppeling van de AOW aan het minimumloon zie ik als een slechte zaak. De discussie wordt nu wel bevuild door ook over de 2e pijler te praten (opgebouwd pensioen via de pensioenfondsen). Deze pensioenen zijn gedurende hun opbouw nooit op indexatie berekend. Dat de pensioenfondsen in het verleden toch konden indexeren, was omdat er lange tijd op de economische wind meegelift kon worden, waardoor de pensioenfondsen ruimte hadden om meer uit te betalen dan hun uitstaande verplichtingen.

Pater
Pater19 jan. 2022 - 12:29

Eens dat de AOW gekoppeld moet blijven aan het minimumloon, eens dat de verhoging van het minimumloon veruit onvoldoende is. Maar je moet er niet over gaan liegen: "...de afbraak van onze gezamenlijke sociale zekerheid." De AOW stijgt dit jaar gewoon mee met de indexatie, netto en met heffingskorting 18 euro p/m erbij, ik heb het net opgezocht.

6 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin19 jan. 2022 - 19:20

Pater Dat gaat niet op voor mensen met alleen AOW die overigens ook nog andere nadelen hebben. Zij kunnen ook ziektekosten nl. niet aftrekken. Een negatieve uitkomst wordt nl. niet gehonoreerd. Daar is wel ooit over gesproken en door verschillende partijen gewenst, zou behandeld worden, maar later nooit meer iets over gehoord. Mensen met alleen AOW gaan er sowieso 25 euro op achteruit per maand. Je beseft niet hoe laag de AOW is. Mensen die ook op veel andere zaken geen aanspraak meer kunnen maken, waarop je wel aanspraak kunt maken als je niet in de AOW zit. Heb jij het PDF bestand van het Nibud wel geraadpleegd? Het Nibud rekent al heel zuinig. Zij kunnen vaak ook niet meer hun inkomen aanvullen omdat ze op leeftijd zijn. en hebben vaak hogere ziektekosten.

Pater
Pater20 jan. 2022 - 13:33

Volgens mij heb ik jou zelf een keer op het Nibud gewezen. Ik vind met jou dat de AOW mee moet stijgen met het minimumloon, ik betwist dat de indexstijging van dit jaar de afbraak van onze sociale zekerheid betekent. De participatiewet was dat wel. Hoezo gaan AOW-ers er dit jaar met 25 euro op achteruit?

The Apple
The Apple20 jan. 2022 - 21:27

Francisco van Jole: "“Neem het loslaten van de koppeling tussen AOW en minimumloon. Het kabinet zal best wel wat toezeggen om de gevolgen op te vangen maar dat is tijdelijk. Die koppeling ben je kwijt en krijg je nooit meer terug.” Af en toe vang je een glimp op van de ware -VVD-inborst- van Pater.

Minoes&tuin
Minoes&tuin21 jan. 2022 - 9:46

Pater Nibud! Mensen met alleen AOW, terwijl alles al jaren duurder is geworden, de BTW verhoging op voeding al vergeten zeker en daarop dit beleid nog eens bovenop! The Apple Je hebt gelijk. Die koppeling was nu juist bedoeld op mee te stijgen om ernstige armoede te voorkomen. Juist de rede voor het bestaan daarvan gebruiken ze nu als reden om het aan de kant te schuiven. Daarnaast weet iedereen dat het minimumloon al niet evenredig meestijgt met de loonsverhogingen van vele anderen in het land en het ook niets te maken heeft met vraag een aanbod\ wat zo gangbaar geacht wordt voor marktwerking. Mensen moeten wel hebben geen keuze en aldus geen handelingsmacht binnen dit systeem. Die mensen zijn overgeleverd aan totale willekeur van zowel werknemers als de overheid. Zelfs in België kennen ze een soort van kerninflatie die automatisch verhoging tot gevolg heeft . Al moet ik wel zeggen dat ik daar de exacte bedragen niet ken.

Pater
Pater24 jan. 2022 - 17:59

@Apple Ik snap dat je het moeilijk te verteren vindt dat ik me aan de feiten houd. Dat zegt veel over jou zelf.

Pater
Pater24 jan. 2022 - 18:11

@Minoes Ik kreeg mijn AOW binnen, klopt precies. Ik ben het van harte met je eens dat de AOW verder omhoog moet, ook gezien de BTW-stijging van 2019, maar ik vind het onzin dat deze te kleine indexatie (wel degelijk voor alle AOW-ers) meteen de afbraak van onze sociale zekerheid is. Overdrijven maakt verzet zwakker, niet sterker. En waarom de AOW in 2022 met 25 euro omlaag zou gaan heb je niet uitgelegd en is ook niet waar.

Uitgekleed
Uitgekleed18 jan. 2022 - 22:51

Gezien op TV maandag 3-1-2022 Scheefgroei met als onderwerp pensioenen'' De deskundigen bleken opmerkelijke meningen te hebben over onze pensioenen die redelijk overeenkwamen, maar waarvan mij de haren overeind gingen staan. Jongeren worden benadeeld ten opzichte van de ouderen, want ouderen bouwen meer pensioen op dan ouderen. Voor jongeren is straks niets over en wantrouwen bij de jongeren. De verwachtingen zijn niet na te leven. Teleurstelling bij de ouderen. De noodzaak van een pensioenhervorming en het wetsontwerp, wordt verdedigd op basis van de zogenaamde onhoudbaarheid van het huidige stelsel. De werkelijkheid is echter zoals Bart van Kent hierboven beschrijft. Die 7% rendement op beleggingen zij toegevoegd aan de beleggingen, waardoor de rendementen van de pensioenfondsen gemiddeld meer dan verdubbeld zijn sinds 2008. Het gaat de pensioenfondsen daarom heel goed , dit in tegenspraak met enige onhoudbaarheid. Voor de verplichtingen is voor elke euro een euro in kas. In 2008 was dat 0,5 euro. Het gaat na de crisis snel beter. Die crisis wordt aangegrepen om via onmogelijke zekerheid eisen te voorkomen dat aanspraken op prijsindexatie worden geblokkeerd. De generatie verschillen, die er altijd al waren, gebruikt om als rechtvaardiging van onzinnige veiligheid eisen. Ten slotte kunnen we constateren dat dat die onzinnige eisen ook dienen om onze spaarpot onder beheer te brengen van de kapitaalmarkt, waartoe Knot opdracht heeft gekregen van de ECB.

Richberg
Richberg18 jan. 2022 - 21:00

@PversusNP en @Hanneke Kouwenberg Er is helemaal geen tekort in de aanvullende pensioenen. Er is nu een totaal vermogen van bijna 2000 miljard euro. Er komt 31 miljard aan premie binnen en er gaat 30 miljard aan uitkeringen uit. Over de afgelopen 20 jaar wordt zo'n 7% rente gemaakt. Kortom, het is al bijna zover dat premies helemaal niet meer nodig zijn, omdat alleen het rendement al meer dan voldoende aanvulling geeft. Hier vindt op klaarlichte dag de diefstal van de eeuw plaats. En dat allemaal ten behoeve van de aandeelhouders van de verzekeringsmaatschappijen.

A little bit of sunshine
A little bit of sunshine18 jan. 2022 - 19:51

De AOW kost zo'n 44 miljard per jaar, 22 miljard gedekt door premies, 22 miljard betaald uit gewone belastingen. De AOW mee laten stijgen met de inflatie (en minimum loon) kost gewoon heel veel geld. Als we willen dat de (minimum-)lonen stijgen (voor de jeugd) is het misschien geen gek idee de koppeling los te laten. Dan kunnen de lonen wellicht nog wel wat harder stijgen (dat betalen de bedrijven). Nu houdt de overheid daar de rem op omdat het de overheid zelf heel veel geld kost.

1 Reactie
Paul Spijkers
Paul Spijkers19 jan. 2022 - 4:22

Als je koppelingen loslaat is het nu net makkelijker om rechten apart te laten doen wegbrokkelen.

Over2
Over218 jan. 2022 - 19:47

Het zal er wel op uitdraaien dat de AOW gekoppeld blijft. Het spel dat nu gespeeld wordt is dat van de nieuwe rechtse cultuur. Net doen of je de AOWers een loer wilt draaien en dat na ''zware'' strijd met de oppositie terugdraaien. De nieuwe cultuur is een hypocriet circus waar regeringspartijen in de 2e kamer zogenaamd ook te hoop lopen tegen het eigen rechtse Rutte4 beleid. Het resultaat zal dadelijk zijn dat iedereen in de 2e kamer (de regeringpartijen en de oppositie) de ''winst'' die geen winst is mogen opstrijken voor de buhne. En het rechtse Rutte4 beleid, strooien met miljarden subsidie naar de rijken en hun ondernemingen, villa's, Tesla's, warmtepompen, windmolens etc. van start kan. Wat blijft is de jaarlijkse 2 miljard villahypotheekcrisisverhuurbelasting die sociale huurders uit de mond moeten blijven sparen e.d. Het enige verschil is straks dat commerciële woningcorporaties die niet meer hoeven af te dragen aan de schatkist. De sociale verhuur krijgt zo ''steun'' om nieuwe woningen te bouwen e.d. die sociale huurders zelf eerst uit de mond moeten sparen. In plaats van daarvoor poen te lenen tegen extreem lage rente.

1 Reactie
jandebakker
jandebakker19 jan. 2022 - 16:00

het spel is nog simpeler. Rutte zorgt er met deze discussie over loskoppeling voor dat de linkse partijen zich inzetten voor het laag houden van het minimumloon.

Minoes&tuin
Minoes&tuin18 jan. 2022 - 19:17

Goede bijdrage van Marijnissen. op een punt na. Niets over de bijstand gehoord terwijl daar zich dezelfde taferelen afspelen als met de toeslagenaffaire. Voor Bart van Kent: Ik vraag me af of de bijstand niet sexy genoeg is voor de SP. Overigens ook overig links heeft zich daarvan onthouden inclusief Mevrouw Simons. Een reden dat ik niet ga stemmen met de gemeenteraadsverkiezingen. Dat zal dan voor het eerst in mijn leven zijn. Ik heb dat in de tijd van Marijnissen sr. al steeds gemist. Dat gaat je op den duur ergeren en zeker nu de VVD aan zet is en je ziet wat er met die mensen in de samenleving gebeurd. Benieuwd of de wet van het vorige kabinet Rutte nog in stelling wordt gebracht! Maar als ik dit regeerakkoord zie en het gebrek aan belangstelling, is dat helemaal niet zeker. Of het wat uitmaakt weet ik niet. Blijkbaar hebben mensen in verschillende gemeenten ook nog verschillende rechten. Steeds meer willekeur in Nederland. Wat heeft dat nog met rechtsgelijkheid te maken vraag ik me dan af. En nee ik heb geen bijstand, wel AOW. Hebben we daar ook geen premies voor betaald? https://www.groene.nl/artikel/de-situatie-lijkt-erg-op-de-toeslagenaffaire?utm_source=De+Groene+Amsterdammer&utm_campaign=9a7b876df8-Dagelijks-2022-01-13&utm_medium=email&utm_term=0_853cea572a-9a7b876df8-78800381 https://www.groene.nl/artikel/waar-is-de-rechtsbescherming-voor-mensen-met-bijstand?utm_source=De+Groene+Amsterdammer&utm_campaign=9a7b876df8-Dagelijks-2022-01-13&utm_medium=email&utm_term=0_853cea572a-9a7b876df8-78800381

4 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin18 jan. 2022 - 19:18

wat er met mensen in de samenleving gebeurT

Pater
Pater19 jan. 2022 - 12:58

Gloeiend eens met noodzaak verhoging bijstand. Het Nibud becijfert voor gezinnen met kinderen tekorten van enkele honderden euro's p/m. Maar dat vinden de linkse partijen volgens mij ook wel hoor. Ze hoeven toch niet alle standpunten op te noemen bij het regeringsdebat? Ga alsjeblieft wél stemmen, ook al ben je over geen enkele partij helemaal tevreden. Dat ben ik nog nooit geweest ... Beter dat links die afschuwelijke Participatiewet in de praktijk ietsje opzij schuift dan dat rechts die precies uitvoert!

Gentleman
Gentleman19 jan. 2022 - 14:55

Dan heeft u iets gemist want de SP pleit al jaren voor verhoging van het minimumloon, bijstand, AOW en pensioenen.

Minoes&tuin
Minoes&tuin21 jan. 2022 - 9:50

Jojo Buitenzorg Dat kan best maar als het erop aankomt vergeten ze het in de belangrijkste debatten, zoals ook hier. Op dit moment zijn immers andere voorbeelden aansprekender omdat ze in het nieuwas zijn. Dat verwijt ik hen. Kijk gewoon terug en je ziet het. Papier is zeer geduldig. Ik volg ze altijd en heb ze altijd gevolgd. De werkenden daar gaat en draait het meestal om als het erop aankomt.

Jozias2
Jozias218 jan. 2022 - 18:41

“Zo’n recente, volmondig gesteunde motie zomaar bij het grofvuil zetten holt de waarde van de volksvertegenwoordiging en ons democratisch debat uit. Als je die dan toch buiten spel wilt zetten zou op zijn minst het volk hier een uitspraak over moeten kunnen doen, maar ook die mogelijkheid wordt Nederland listig ontnomen.” Volgens mij hol je hiermee helemaal niet de volksvertegenwoordiging uit. We hebben immers een representatieve democratie en geen directe. De kiezer heeft zich ook niet uitgesproken over die eerste motie waarom dan wel over een nieuw besluit? Het is van tweeën een. En de kiezer heeft voor de huidige coalitie gestemd en voor de komende 4 jaar het vertrouwen gegeven in volle wetenschap van de gang van zaken rondom de dividendbelasting en over 3 jaar wordt de kiezer wederom gevraagd om voor vier jaar het vertrouwen te geven. Dan kan de kiezer zijn knopen tellen en dit laten meewegen.

3 Reacties
The Apple
The Apple19 jan. 2022 - 7:41

Wat een raar verhaal, -probeer je nu de Tweede Kamer helemaal uit te schakelen door een motie die aangenomen werd van nul en geen betekenis te verklaren?

Jozias2
Jozias219 jan. 2022 - 9:12

@apple Uiteraard heeft de motie waarde. Maar de regering is niet verplicht deze uit te voeren. Noch kan een partij die een motie eerder steunde nu toch een ander besluit nemen. Een motie heeft geen eeuwigheidswaarde. En kennelijk steunt een meerderheid van de tweede kamer nu dit besluit. Dat is ook democratie. Maar het argument dat de volksvertegenwoordiging wordt uitgehold of dat men eerst langs de kiezer zou moeten slaat nergens op.

The Apple
The Apple20 jan. 2022 - 1:00

Jozias schrijft: "de kiezer heeft voor de huidige coalitie gestemd en voor de komende 4 jaar het vertrouwen gegeven in volle wetenschap van de gang van zaken rondom de dividendbelasting en over 3 jaar wordt de kiezer wederom gevraagd om voor vier jaar het vertrouwen te geven. Dan kan de kiezer zijn knopen tellen en dit laten meewegen." en "De kiezer heeft zich ook niet uitgesproken over die eerste motie waarom dan wel over een nieuw besluit?" Heeft de kiezer zich nu wel of niet uitgesproken moties of gaat dat doen, of spreekt de kiezer zich slechts uit over het beleid als geheel? Het laatste, dus Jozias probeert de rol van de Tweede Kamer helemaal uit te schakelen door een motie die is aangenomen van geen betekenis te verklaren met het argument dat moties "geen eeuwigheidwaarde" hebben. Jozias: "kennelijk steunt een meerderheid van de tweede kamer nu dit besluit." En nu is dat wel van belang? Of is dat sowieso niet van belang? Jozias is zo slim, dat hij verdwaalt in het labyrinth van zijn eigen domheid.

watcher3
watcher318 jan. 2022 - 17:37

Uit het verziekingsprogramma van de VVD: ‘Uitkeringen zoals de bijstand stijgen niet automatisch mee met het minimumloon, met uitzondering van AOW en arbeidsongeschiktheid.’ Wanneer snappen mensen nu eens dat de VVD een bende asociale oplichters is?

EricDonkaew
EricDonkaew18 jan. 2022 - 17:36

Toekomstige AOW'ers worden nu dus dubbel gepakt. Eerst de verhoging van de AOW-leeftijd tot 71,5 jaar in 2060, met een tussenstop op 67 jaar in de huidige situatie. Dit alles dankzij Alexander Pechtold van D66, de grote voorvechter en architect van deze maatregel. Jongeren vonden dat wel een mooi idee, lekker de ouderen pakken, totdat zij er achter kwamen dat uiteindelijk zij het slachtoffer gaan worden van de verhoging van de AOW-leeftijd. Het heeft helaas wat lang geduurd voordat deze Pechtold van zijn voetstuk is gevallen, maar uiteindelijk is het toch gebeurd. En nu dus het niet meer koppelen van de AOW aan het minimumloon. Veel gekker moet het niet worden. Ik hoop dat de Eerste Kamer zijn poot stijf houdt in deze kwestie. Goed stuk van SP'er Bart van Kent.

Uw Psychiator
Uw Psychiator18 jan. 2022 - 17:28

Dank aan Bart van Kent voor een uitstekend betoog - niets tegen in te brengen, dunkt me; dit geldt zeker voor diegenen die aan de rechts-neoliberale kant van het politieke spectrum te plaatsen zijn. Van Kents verhaal mag gerust 'sober' genoemd worden, in de beste zin van het woord. Ik geloof dat prof. Martijn Konings in zijn boek 'The Emotional Logic of Capitalism' (Stanford University Press, 2015) ons (onder veel meer) uitlegt dat er in het kapitalisme van onze dagen (het neoliberalisme) een uiterst geraffineerde innerlijke logica werkzaam is; mechanismes die demonisch aantrekkelijk zijn, en die er uiteindelijk ook toe leiden dat zoveel stemmers een keuze maken die diametraal tegenover hun eigen (bescheiden) belangen staat. Denk aan het naargeestige succes, eerder in de geschiedenis, van het concept 'The American Dream'. https://www.sydney.edu.au/arts/about/our-people/academic-staff/martijn-konings.html De SP valt te prijzen omdat zij door de jaren heen nooit giftig-attractief was; ze houdt niet van wollige wartaal en deelt geen verbaal-politieke suikerspinnen uit; haar 'core-business' is juist niet van dien aard dat ze het nodig heeft om zich van drogredenen te bedienen, gouden bergen te beloven, en pijnlijke sociale waarheden sluw aan het oog te onttrekken. Helaas hebben alle lachen, lol, & leukigheid op rechts, in combinatie met de gekende reactionaire innerlijke gevoelloosheid en leegheid, en dit alles gelardeerd met hypocrisie en een fenomenaal talent om te liegen, in ons land de machine van de emotionele logica van het kapitalisme heel efficiënt aan het lopen weten te houden. Dat mag zo zijn, feit is dat het neoliberalisme óók de kortst mogelijke route is naar totale chaos, een ravijn, een kosmisch drama, hoe je het ook noemen wil. En wie zo onnozel is om te geloven dat 'de vrije markten' (onbeteugeld, dus) ons kunnen behoeden voor de naderende klimatologische catastrofe... ...tja, hier moet ik afbreken. Er zijn helaas zoveel van zulke naïevelingen. Alleen langdurige en moeizame 'Überzeugungsarbeit' kan hen tot betere inzichten brengen. Laat de Socialistische Partij op dit vlak haar steentje blijven bijdragen - dat lijkt me een mooie wens om mee af te sluiten.

2 Reacties
K. Damhof2
K. Damhof218 jan. 2022 - 19:15

Dat mensen "tegen hun portemonnee in" stemmen zie je vooral in periodes van hogere welvaart, waarin we ons nu hoe dan ook bevinden. In Nederland, maar ook bijvoorbeeld in de VS. Dit verschijnsel staat inmiddels te boek als "domrechts".

Pater
Pater19 jan. 2022 - 12:30

Dit kabinet is niet meer neoliberaal te noemen. Natuurlijk wel rechts. Het neoliberalisme is overal aan het verdwijnen, de overheid maakt een comeback.

K. Damhof2
K. Damhof218 jan. 2022 - 17:26

Tja Bart, wat wil je. Om met je eigen partij te beginnen, de SP: deze begint scheuren te vertonen, de SP in Amsterdam valt nu uit elkaar, na die van Rotterdam. De PvdA is klein geworden, en blijft klein, als er geen betere politiek leider aantreedt. Groen Links en PvdA als samenwerkend blok zie ik somber in. JA21 gebruikt de koopkracht van ouderen als wisselgeld voor strengere immigratieregels. PVV en FVD hebben het te druk met zich op ultrarechts te profileren. Een partij die juist zou moeten opkomen voor de belangen van ouderen, 50Plus, bestaat volgens mij nauwelijks meer. De AOW-koppeling is één ding, de koppeling van de pensioen-indexatie aan een extreem lage rentestand is een ander ding. Zolang de Tweede Kamer hopeloos is versnipperd, zie ik het somber in voor mijn leeftijdgenoten en voor mijzelf.

gimli55
gimli5518 jan. 2022 - 16:56

Motie 29389 nr.106 is met unanieme stemming aangenomen tijdens Rutte 3. Motie van Gerven/van Kent over het laten bestaan van de koppeling tussen het minimum loon en de AOW uitkering. Unaniem betekent dat alle partijen voor hebben gestemd. Bedenk welke partijen nu deel uitmaken van de regering en verantwoordelijk zijn als dat niet meer gebeurt. Hier heeft iedereen vroeg of laat mee te maken of je hebt pech. Als de regering solidariteit eist van de ongevaccineerden, staat dit haaks op hun principes en de wens tot solidariteit tussen de generaties.

2 Reacties
Hanneke Kouwenberg
Hanneke Kouwenberg18 jan. 2022 - 18:24

Eens. De criticasters zullen beginnen over betaalbaarheid; nu al is de premie gemaximaliseerd en wordt het tekort betaald uit de algemene middelen. Ook was er eerder een steilere stijging van de AOW-leeftijd. Die is aangepast; mijn jongste zusje zou aanvankelijk pas met 71 en 4 maanden AOW krijgen, dat ligt nu onder de 70. Er is, kortom, al wel wat aan verzachting van de, zeker aanvankelijk, wel erg spartaanse plannen. Omdat de SP zich hier eerder ook al hard over gemaakt heeft, is er binnen de partij beslist een onderbouwing van hoe de stijging overeind te houden. Ik kan dat zo snel niet vinden op hun website. Weet iemand hier dat? Ik ben oprecht benieuwd.

Minoes&tuin
Minoes&tuin19 jan. 2022 - 6:42

Dat is de motie inderdaad waar Marijnissen het over had. Onbegrijpelijk. Het stond dan ook in niet een verkiezingsprogramma.

PversusNP
PversusNP18 jan. 2022 - 16:52

Wat betreft de tweede pijler pensioneren 1) "Na al veertien jaar geen indexatie en daardoor 25% koopkrachtverlies wordt nu ook de AOW afgebroken." Er is nooit voor indexatie betaalt. Als je hiervoor had betaalt was de premie veel veel hoger geweest :). De indexatie was er omdat je vroeger veilig (lees staatsobligaties en gedekte garanties) kon kopen met een rendement die toereikend was. Nu zijn de rentes laag. Bekijk maar de eurobond termijn structuur. https://www.ecb.europa.eu/stats/financial_markets_and_interest_rates/euro_area_yield_curves/html/index.en.html 2) "Deze volksverzekering is al sinds 1980 gekoppeld aan het minimumloon, want in een beschaafd land laat je het inkomen van ouderen niet achteruitgaan. " We hebben het hele land op slot gezet om wie te sparen ? Voornamelijk te ouderen. Wie ontvangt AOW? De ouderen. Het is nu tijd voor ouderen om solidair te zijn met jongeren (die al 2 jaar op slot zitten) door hun AOW niet mee te laten stijgen. Oh wat erg. Wat vreselijk. Zie het niet meestijgen van de AOW als jouw bijdragen aan de corona pandemie :) 3) "Nou moet gezegd worden dat Rutte IV ook de mensen met een minimumloon in de steek laat. Met een beetje geluk gaan de minimumlonen met een zuinige 85 cent per uur omhoog ergens rond 2024, tegen het einde van de kabinetsperiode" . Er is ongekende krapte op de arbeidsmarkt. Laat de vakbonden hun toelagen verdienen door te gaan onderhandelen of te staken. Niet alles hoeft van papa (staat) te komen. 4) "Mensen willen juist een land dat naar elkaar omkijkt met generaties die voor elkaar zorgen; als je jong bent met school en levensonderhoud" School, welk school ? Kinderen hebben 2 jaar al geen goed onderwijs gehad wegens lockdowns om voornamelijk AOW gerechtigden in slechte gezondheid 2 jaar extra te gunnen. Gun ze misschien nu ook een bijdrage?

3 Reacties
Hanneke Kouwenberg
Hanneke Kouwenberg18 jan. 2022 - 18:33

Het punt is natuurlijk dat die rendementen als gevolg van de lage rente omlaag zijn gegaan. Dat is een politieke keuze, mede ingegeven door de hoge staatsschulden in de PIGS-landen. Ik snap daarom wel wat gepensioneerden bedoelen dat hun pensioen wordt afgeroomd ten gunste van het Zuiden. Tegelijkertijd is het natuurlijk wáár dat er destijds te weinig premie is betaald. Daar kunnen de huidige gepensioneerden alleen erg weinig aan doen; zij hebben niet de keuze gemaakt voor premievakanties na alle voor- en nadelen te hebben afgewogen. Dat was de politiek. De individuele gepensioneerde kun je het niet kwalijk nemen. Maar het punt is wel: leg je dan de rekening voor de tekorten bij de generaties na hen? Mij lijkt dat niet reëel: zij kunnen al helemaal niets doen aan de fouten uit het verleden, en zij hebben een een moeilijker arbeidsmarkt en een moeilijker huizenmarkt, kortom, een aanzienlijk moeilijker wereld om vermogen in op te bouwen. Zeggen dat ze toch de tijd hebben het nog zelf te regelen, is om die reden niet fair. Ik denk, ondanks alles, dat het dus fair is de pijn te verdelen. En ookal ben ik er voor uitkeringen op peil te houden, als uitgelegd wordt waarom dit nodig is (en zaken als een versnelde afschaffing van de hypotheekrenteaftrek en afbouwen van fiscale arrangementen met internationals niet mogelijk zijn), dan is het een bittere pil die we met zijn allen moeten slikken.

Minoes&tuin
Minoes&tuin18 jan. 2022 - 20:28

Hanneke Kouwenberg Wij hebben vroeger precies hetzelfde gehad. Ook toen was er geen sociale huurwoning te vinden voor starters. Een huis kopen was alleen mogelijk als je een erfenis had gehad of heel lang had kunnen sparen dus later uit huis ging. Wij hebben ook een huis ( toevallig aangeboden door mijn werkgever) moeten huren waar een heel maandsalaris aan huur voor neergeteld moest worden. Ook toen waren de wachtlijsten torenhoog. Vergeet niet dat de AOW pas is ingevoerd in 1957 en dat er toen ook voor de ouderen betaald moest worden die nooit of bijna geen AOW premies betaald hadden op het moment dat ze er wel gebruik van moesten maken. Ook toen/later hadden we torenhoge verhogingen van huizenprijzen en nadien het ineenstorten van diezelfde huizenmarkt, het klappen van de de zogeheten bubbel. Huizen stonden ook toen onder water. Werkeloosheid vanwege de oliecrisis. Torenhoge rentepercentages hypotheken, eigen geld nodig etc.. Pas later is dat verbetert en toen kregen we in 1990 de sjoemel-hypotheken, de rentevrije hypotheken etc... en ook daar kwamen velen beroerd uit. Het is niet allemaal zo simpel geweest als mensen hier doen voorkomen. Het was geen paradijs. En geloof maar dat de inrichting ook bij velen zeer summier was. Het was voor veel mensen zuinig leven.

Minoes&tuin
Minoes&tuin18 jan. 2022 - 20:29

is dat verbeterd....

Cam Millo
Cam Millo18 jan. 2022 - 16:45

Gezien de regering geen meerderheid heeft om dit door te zetten zal het wel als ruilobject aangeboden worden. Zoals bekend heeft de coalitie geen meerderheid in de 1ste kamer. Dus zoiets van Ok,ok..we laten de AOW wel gekoppeld aan het minimumloon, maar dan willen wij ... er voor terug. Puntjes mag u zelf invullen

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin21 jan. 2022 - 9:52

Cam Millo Heb ik ook al aandacht. Maar dan is het nog steeds opportunistisch en noem ik het bovendien machtsmisbruik. Ze zijn er ook niet op gekozen.