Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

GroenLinks-leden mogen stemmen over fusie met PvdA in Eerste Kamer

Ledenreferendum over verdere linkse samenwerking
Joop

Gematigde boeren willen wel rekening houden met biodiversiteit en klimaat

  •  
23-12-2019
  •  
leestijd 1 minuten
  •  
haankippen

© cc-foto: klimkin

Een groep gematigde boeren heeft zich verenigd in de ‘boerenraad’. Zij willen “werken aan meer biodiversiteit en aan klimaatbestendige landbouw”, vertellen zij aan dagblad Trouw. Daarmee onderscheiden zij zich nadrukkelijk van de geradicaliseerde boeren die de afgelopen maanden volop in het nieuws kwamen met de intimidatie van politici , wetsovertredingen en tractorblokkades.
"“We willen met de boerenraad uitstralen dat we de toekomst wél zien zitten: yes, we can!” (…) “Ik denk dat er een toekomst is voor een natuurinclusieve, sociale landbouw mét verdienvermogen”, zegt Geert van der Veer. Alex Datema en Van der Veer voelen ongemak bij de aanblik van de tractorblokkades van de afgelopen tijd. “Ik begrijp het ongenoegen en het gevoel van onmacht bij boeren”, zegt Datema. “Er ontstaan telkens nieuwe kwesties, zoals nu de stikstofcrisis. Maar het helpt volgens mij niet om boos rond te rijden op je tractor zonder duidelijk te weten wat je dan wél wilt.”"
De gematigde boeren willen minister Carola Schouten (Landbouw) volgende maand plannen aanbieden voor de toekomst van de Nederlandse landbouw. Daarin moet volgens hen veel meer aandacht zijn voor landschap en biodiversiteit.
cc-foto: klimkin

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (33)

vdbemt
vdbemt27 dec. 2019 - 11:18

Deze boer laat zien hoe het ook kan: https://www.hetkanwel.nl/2019/12/18/deze-boer-verruilt-zijn-melkkoeien-voor-een-voedselbos/#comment-98635

Freek3
Freek326 dec. 2019 - 19:29

Biodiversiteit? Voortaan niet alleen maar kippeneieren maar ook ganze en duiveneieren...

Leontrotsky
Leontrotsky23 dec. 2019 - 14:16

Er is beperkte ruimte voor biologische kringlandbouw in de toekomst. We zullen pakweg 10% van het vrijkomende landoppervlakte moeten gebruiken voor woningbouw. Dit zal met name in de Noordelijke provincies moeten gebeuren. We hebben geinventariseerd waar de woningbouw kan komen. Momenteel zijn we in Leeuwarden-Zuid bezig met de nieuwbouwwijk Zuidlanden (6500 woningen) maar er kan rond Leeuwarden nog ongeveer voor 12.000 woningen geprojecteerd worden in de verdere toekomst. Voor de rest van Friesland zijn er vele mogelijkheden voor nieuwbouw en zelfs in Noordoost-Friesland de mogelijkheden om nieuwstedelijke gebieden in te richten. In Friesland is nog makkelijk ruimte voor 1 miljoen woningen en hetzelfde aantal zou in Groningen gerealiseerd kunnen worden. In Drenthe kunnen ongeveer 400.000 woningen gebouwd worden. We moeten dan nog 1.6 miljoen woningen projecteren in de rest van Nederland. Het is dus zeker mogelijk. Dus de komende 30 tot 40 jaar kan Nederland als Immigratieland nog makkelijk genoeg migranten plaats geven, en dit is voor de toekomst van Nederland cruciaal want als we dit niet doen dan zal de bevolking ernstig vergrijzen en zullen er onvoldoende werkenden zijn om het geld te verdienen dat nodig is om onze verzorgingsstaat op peil te houden.

4 Reacties
ton14024
ton1402423 dec. 2019 - 15:29

Gaan we de verzorgingsstaat op peil houden dan?

4Vier!
4Vier!24 dec. 2019 - 7:08

Leontrotsky 23 december 2019 at 15:16 Misschien kan je je eens 1 minuut verdiepen in de milieukosten (CO2-uitstoot) van woningbouw, je dan nog 1 minuut bedenken hoe we die miljoenen gaan voeden en probeer dan nog 1 minuut te bedenken wat het het milieu kost om alles per dieselschip hier te krijgen wat jij graag uit slaven-lonen-landen wil halen zodat jij er maar niet op achteruit gaat.

Leontrotsky
Leontrotsky24 dec. 2019 - 13:01

4vier U als FdV stemmer wilt uiteraard geen migranten in Nederland in de toekomst. ik pleit juist voor het openen van de grenzen voor migranten omdat zij ons nodig hebben, en wij hun nodig hebben. Een sterke inclusieve en multiculturele samenleving is de samenleving van de toekomst, u denkt uiteraard dat alleen boreaal ons kan redden, vergeet het maar. En ik ben me niet bewust dat ik heb gesproken over slaven lonenlanden om dingen weg te halen, kunt u aangeven waar ik het daarover gehad heb in mijn antwoord? Ik pleit juist voor gelijke lonen in de gehele wereld, dat is ook iets waar we in de toekomst naar toe moeten.

Freek3
Freek326 dec. 2019 - 19:31

[Gaan we de verzorgingsstaat op peil houden dan?] Dat valt MET immigratie veel beter te regelen dan zonder, gewoon via de leeftijd van de immigranten regelen dat de bevolkingspyramide in balans komt. Dan zijn er ineens weer voldoende werkenden om de zieken en gepensioneerden te onderhouden. Nu is dat niet meer zo.

TigressApril
TigressApril23 dec. 2019 - 13:12

Boeren die veel geld willen voor niche producten die ultra bio plus plus producten zijn enkel te betalen voor de boven ons gestelden. Mensen hier hebben altijd hun mond vol over de eerlijke transitie maar wat is er eerlijk als een Jesse/Roderik/Willemijn wel vlees kan betalen en vliegen maar Henk/Piet/Ingrid niet.

3 Reacties
Katootje2
Katootje223 dec. 2019 - 16:26

Een betere inkomenspolitiek zou ongetwijfeld helpen.

Luneau
Luneau24 dec. 2019 - 0:43

En subsidies voor (producten van) boeren die wel klimaatbestendig en milieuvriendelijk werken ipv voor boeren die dat niet doen.

Henk Tuinman
Henk Tuinman24 dec. 2019 - 11:18

@luneau, Ik heb een beter idee ipv subsidies. Laat de consument betalen.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194723 dec. 2019 - 13:11

“Ik begrijp het ongenoegen en het gevoel van onmacht bij boeren”, zegt Datema. “Er ontstaan telkens nieuwe kwesties, zoals nu de stikstofcrisis. Maar het helpt volgens mij niet om boos rond te rijden op je tractor zonder duidelijk te weten wat je dan wél wilt.” Datema legt de vinger op de zere plek: het ontbreken van een duidelijk en gedragen eisenpakket. Dat demonstreren helpt niet op deze manier. Ondertussen helpt het ook niet meer boeren mee te krijgen richting kringlooplandbouw als het gemiddeld inkomen van de biologische melkveehouder nu gezakt is beneden dat van zijn gangbare collega. (bron inkomensraming WER) "Het inkomen van de melkveehouders is 6.500 euro lager dan dat van vorig jaar, en ook minder dan het langjarig gemiddelde van 37.000 euro (periode 2014-2018). De daling komt vooral door hogere kosten van voer, gebouwen en machines. De biologische sector heeft daarnaast te maken met een groter aanbod van biologische producten, bij een gelijkblijvende of licht dalende vraag. Na een daling van 10.000 euro in 2018 volgt dit jaar nog eens een daling van 8.500 euro, zodat biologische melkveehouders dit jaar 28.000 euro hebben verdiend. Bijna de helft van de melkveebedrijven heeft dit jaar meer geld uitgegeven dan ze hebben verdiend, maar die verschillen zijn voor het overgrote deel wel op te vangen uit eigen middelen - door in te teren op de buffers die ze in goede jaren hebben aangelegd of door op uitgaven te besparen."

9 Reacties
MartinvanderLinde
MartinvanderLinde23 dec. 2019 - 14:24

Frans, het feitelijke probleem van de boeren is niet de stikstofboekhouding, de switchende overheid of kosten in het algemeen. Hun protest is feitelijk het bewijs van hun bedrijfseconomische onvermogen om mee te komen in de huidige marktsituatie. Het probleem zit aan de opbrengstenkant. In de Zembla uitzending over kalfsslachterijen noemt de verantwoordelijk gedeputeerde in Brabant het slechte verdienmodel van boeren als belangrijkste oorzaak van de huidige problemen. Ook een artikel in de Volkskrant over de varkensbedrijven komt met die oorzaak. Het is niet voor niets dat de roep om warme sanering in die sector zo groot is. Er zijn enorme schulden bij de banken en feitelijk staan ze al jaren aan de rand van faillissement. Een slecht verdienmodel als gevolg van een marketingprobleem. Er is simpelweg teveel aanbod waardoor de prijzen en daarmee de opbrnegsten van de boeren te laag zijn. Zelfs op de wereldmarkt en zelfs met EU subsidies worden ze weggeconcurreerd door aanbieders uit lage lonen landen. Bovendien kent de markt in Nederland een vrijwel monopoliepositie aan afnemerskant, Campina, grootwinkelbedrijven en de vleesverwerkende industrie. Zij zetten de prijzen en de boeren laten zich tegen elkaar uitspelen zij gaan zelfs voor het laagste prijsaanbod. Voor biologische boeren is dat minder een probleem omdat zij op andere markten opereren. De enig juiste oplossing zou zijn de markt zijn werk te laten doen, nog meer bedrijfssteun door de overheid werkt slecht uit voor de boeren uit de armere landen, en een flinke sanering doorvoeren. Dat maakt lucht voor de boeren die overblijven, het over aanbod loopt terug waardoor de prijzen stijgen. Verder denk ik dat we ons niet moeten laten afleiden door de acties. Ze worden georganiseerd door een kleine groep die niet representatief is voor de grote groep. Het zijn de gele hesjes, uit op pesterijen en het dwarszitten van de overheid en de regering in het bijzonder. Het is niet voor niets dat er aansluiting is met de PVV en FVD politiek. Het is een opzetje van achter de schermen. Net zoals we dat zagen bij het protest tegen windmolens, in gang gezet en gesteund vanuit de politiek.

Henk Tuinman
Henk Tuinman23 dec. 2019 - 17:33

Martin, Het is denk ik belangrijk om onderscheid te maken tussen de verschillende vormen van landbouw. Varkenshouders, kippenhouders, melkvee, kalvermesters, akkerbouw, tuinbouw, bloembollen etc. De Nederlandse overheid gebruikt de eu subsidie als sturingsmechanisme om allerlei beleidsmaatregelen te stimuleren. Zo moet de boer m in aanmerking te komen voor de hectare subsidie een waslijst aan eisen volgen. Daaronder valt bijvoorbeeld gewasdiversificatie. Boeren worden zo gedwongen verschillende gewassen te telen, ook die financieel niet uitkunnen. Je kunt die subsidie vergelijken met subsidie op isoleren van je huis. Ik zie het gevaar in biologische landbouw dat Het nu nog enigzins een niche markt is. Als het merendeel van de bevolking biologisch gaat eten dan zullen de supermarkten er vol op duiken en de prijzen naar de boeren weer verknallen. Je ziet nu al in de supermarkt dat de prijzen van biologisch naar beneden gaan richting gangbaar. Dat het anders moet staat vast, maar er zijn nog wel wat haken en ogen.

MountEverest
MountEverest23 dec. 2019 - 21:01

@Martin Met de varkenshouders ging het door de enorme vraag uit China extreem goed: https://www.msn.com/nl-nl/news/other/inkomen-nederlandse-varkensboeren-op-e2-80-98historisch-e2-80-99-record/ar-BBY4wiP Kennelijk hebben ze nu wel een goed verdienmodel...

DaanOuwens
DaanOuwens24 dec. 2019 - 13:42

@ MartinvanderLinde Jij schrijft: Hun protest is feitelijk het bewijs van hun bedrijfseconomische onvermogen om mee te komen in de huidige marktsituatie. Dat is exact het probleem. Die boeren zijn waardeloze ondernemers. Daarom alleen al zou de overgrote meerderheid van die bedrijven dicht moeten. Ze kunnen het niet en ze willen het niet. Dit is het probleem waar iedereen omheen lult. Zeker figuren zoals FransAkkermans1947/Henk tuinman en MountEverest. De exponeten van de extreem rechtse agrarische sector. Deze denkbeelden vormen de rem op de innovatie. En voorkomen de oplossing van het probleem. Allerlei detail flauwekul wordt aangedragen als bezwaar. Niet eens onbegrijpelijk want het gaat om meer dan een meer professionele bedrijfsvoering het gaat om een deel van de zogenaamde Nederlandse cultuur dat gif is voor de rest van de samenleving. De boerengemeenschappen moeten veranderen en deels verdwijnen daar zit de feitelijke weerstand tegen een fatsoenlijke agrarische sector.

Henk Tuinman
Henk Tuinman24 dec. 2019 - 17:27

Daan Welke oplossingen zie jij dan. Voorlopig kom jij niet verder dan te roepen dat boeren extreem rechtse waardeloze ondernemers zijn en dat de helft moet verdwijnen. Met zijn allen biologisch: https://www.mmv.nl/biologische-landbouw-mag-koper-blijven-inzetten/ Koper verboden in gangbare landbouw omdat het grote gezondheidsrisico’s mee brengt. Wel toegestaan in bio landbouw en druiventeelt. Als het allemaal zo eenvoudig was, dan zou het toch ook makkelijk op te lossen zijn. Zoek ook eens op fosfaatrechten en hoe die tot stand gekomen zijn. Vergelijk het met een ziekenhuis wat investeert in 2016 om meer patienten op te nemen. Dan komen en patientrechten met meet datum juli 2015. Daar sta je dan met een te groot ziekenhuis in 2017 waar je max de patienten uit 2015 mag opnemen. Oplossing: patientrechten bijkopen voor ongeveer 10.000,- per patient om de lege bedden te vullen.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194724 dec. 2019 - 18:37

@VanderLinde "Dat maakt lucht voor de boeren die overblijven, het over aanbod loopt terug waardoor de prijzen stijgen." Onzin. Het bewijs daarvoor levert de geschiedenis. Er is een constante afvloeiing van boeren van een paar procent per jaar en het aanbod is nog nooit teruggelopen. Ga toch eens wat landbouweconomie en landbouwgeschiedenis lezen voordat u uw uit de lucht gegrepen beweringen op internet zet.

Henk Tuinman
Henk Tuinman24 dec. 2019 - 19:08

@frans, Het kan wel als bij een stoppende boer de fosfaatrechten uit de markt gehaald worden. Zolang die verhandelbaar zijn zal het areaal of veestapel niet afnemen. De grond die dan vrij komt kan dan eventueel een andere bestemming krijgen. Alhoewel ik me wel afvraag wat de grondprijzen dan gaan doen. Met alle gevolgen van dien. ASR heeft 35000 ha landbouwgrond in eigendom. Ook hebben veel particulieren belegd in grond.

Henk Tuinman
Henk Tuinman24 dec. 2019 - 19:24

En er moet een goede realistische opkoop/uitkoop regeling komen. Ik weet zeker dat boeren zonder opvolging dan daar aan meewerken ook als ze de pensioenleeftijd nog niet behaald hebben. De overgebleven boeren moeten realistische prijzen kunnen krijgen om naar biologische producten toe te werken. Maar ook daar gaat tijd overheen met veredeling als gewasbeschermingsmiddelen gelimiteerd worden. Kijk naar de Carolus als resistente aardappel. Voorlopig zijn er nog niet veel andere alternatieven.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194725 dec. 2019 - 14:47

@Henk Tuinman De geschiedenis laat duidelijk zien dat de prijzen ook niet stijgen als grond uit productie wordt genomen. (urbanisatie, natuur). Het heeft niet geholpen om het aanbod te beheersen. Verder zie je dat als de prijzen aantrekken deze weglekken in hogere grondprijzen. Boeren zitten vast in een tredmolen.

Gefaald
Gefaald23 dec. 2019 - 13:07

Inefficiënt biologisch boeren kan de aarde helemaal niet aan, dan moeten we voor een bevolking van 10 miljard mensen de hele aarde bosvrij maken.

3 Reacties
Katootje2
Katootje223 dec. 2019 - 16:23

Maar met efficient biologisch boeren gaat dat duidelijk wel en als iedereen vegetarisch zou gaan eten, dan houden we zelfs nog meer dan de helft over om extra bos te planten.

Gefaald
Gefaald24 dec. 2019 - 14:43

@Katootje Efficiënt biologisch boeren bestaat niet, het is juist gebaseerd op extensiviteit, meer landgebruik met name.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194724 dec. 2019 - 18:31

@Gefaald Natuurlijk bestaat efficiënt biologisch boeren. Het is boeren zonder kunstmest en zonder chemische/synthetische gewasbescherming en onkruidbestrijding en daar kun je een hoge graad van efficiency in bereiken, op basis van toegepaste landbouwwetenschap. Onderschat hun vakmanschap niet en een goeie gangbare boer heeft daar respect voor. De gangbare landbouw zoekt naar wegen om zo weinig mogelijk kunstmest en chemische middelen te gebruiken en de ervaringen in de biologische sector worden daarbij gebruikt. Of dit systeem efficiënt is als je kijkt naar de wereldvoedselvoorziening is een ander verhaal.

Jorah
Jorah23 dec. 2019 - 10:50

Gematigde boeren? Dat is een nieuwe term die hoogstwaarschijnlijk niet door gematigde journalisten is ingevoerd. Kandidaat voor woord van het jaar 2020?

2 Reacties
Stuurman aan wal
Stuurman aan wal23 dec. 2019 - 12:54

Ach, u kent ze wel, aanhangers van het Agrarisme. De gematigde exemplaren zijn niet zo streng in het leer en praten liever over koetjes en kalfjes. Anders dan hun extremistische tegenhangers eten ze zélfs wat ze niet kennen en zijn ze niet bang om de koe bij de horens te vatten.

Klaas Punt
Klaas Punt23 dec. 2019 - 14:06

Jorah, ik denk dat boeren, agrarisch ondernemers, voor het overgrote deel gewone Nederlanders zijn .Zij worden door een minister vor het blok gezet. Mogen ze protesteren?

Sam V
Sam V23 dec. 2019 - 9:28

Geen plannen en dan al volop in het nieuws. Nederland smacht naar goede ideeën. Ik hoop dat deze boeren dat kunnen waarmaken. Voorlopig zal de meerwaarde nog moeten blijken. Ben benieuwd naar hun plannen.

1 Reactie
vdbemt
vdbemt23 dec. 2019 - 10:23

Hoezo "Geen plannen en dan al in het nieuws"? "De gematigde boeren willen minister Carola Schouten (Landbouw) volgende maand plannen aanbieden voor de toekomst van de Nederlandse landbouw. " Nog eens: ze gaan plannen aanbieden. En: zélf werken ze al zo. Daar kunnen die schreeuwboeren, die volop in het nieuws zijn, en verdommen te veranderen, een voorbeeld aan nemen.

Pater
Pater23 dec. 2019 - 9:11

Dat zijn nu superboeren.

1 Reactie
DanielleDefoe
DanielleDefoe23 dec. 2019 - 9:39

Hopelijk is het geen kleine minderheid en komen de anderen ook uit de ontkenningsfase.

DaanOuwens
DaanOuwens23 dec. 2019 - 8:47

Mooi, dat zijn de boeren die we nodig hebben.