Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Energierekening wordt voor velen onbetaalbaar

FNV pleit voor maximumprijs
Joop

Geloven in vrede. Je moet maar durven!

  •  
22-09-2015
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
RTEmagicC_peace4.jpg
Idealisme is noodzaak. Niet alleen voor politici maar ook voor burgers en kiezers.
Deze week is het Vredesweek. Jaarlijks gebeurt dat rond 21 september: de Internationale Dag van de Vrede, uitgeroepen door de Verenigde Naties. Kerken en scholen besteden er aandacht aan en ook organisaties als PAX voor Vrede. Heeft zo’n vredesweek zin? Geweld lijkt onuitroeibaar. Vijftig miljoen mensen zijn op de vlucht, vooral door geweld. Je zou er cynisch van worden.
Je zou bijna geloven dat wie in vrede gelooft een softie is. Of knettergek. Toch geloof ik dat mensen idealen nodig hebben, een stip aan de horizon. Alleen zo komt vooruitgang dichterbij. Ook al is dat met tien stappen vooruit en vervolgens negen achteruit. Per saldo is dat toch één stap in de goede richting. Geloof geeft hier woorden aan. Er is een belofte – een plan ten goede – en jij speelt een rol in dat plan. Te gek voor woorden eigenlijk. Niet te geloven. En tóch… sporen van hoop en licht. Dat begint in je directe omgeving  maar staat niet los van de rest van wereld.
Daarom zijn idealen zo belangrijk, ook in de politiek. Daarom kunnen politici en bestuurders niet zonder spiritualiteit. Als ze tenminste geen carrièregerichte ijdeltuiten willen worden of blijven. Of erger…
Idealisme is noodzaak. Niet alleen voor politici, maar ook voor burgers en kiezers. En dan bedoel ik niet het persoonlijke ideaal van ‘een eigen huis, een plek onder de zon’ of een gunstig koopkrachtplaatje. Dat is een legitieme wens. Maar de wereld is groter. Het gaat om alle mensen op onze planeet: een veilige plek waar zij zich thuis mogen voelen en genoeg hebben om een goed leven te leiden.
Vrede is minder oorlog en minder wapenhandel. Vrede is vrijheid en democratie. Vrede is ook dat we stapje voor stapje werken aan een internationale maatschappelijke en economische ordening die kapitaal en goederen niet laat samenklonteren, maar aan zoveel mogelijk mensen ten goede laat komen. Solidariteit dus. En vrede is dat we respect hebben voor de natuur en zuinig zijn op de aarde en dat we milieubewustzijn zowel individueel als collectief gaan regelen. Duurzaamheid dus.
Afgelopen zondag – Vredeszondag – namen mijn vrouw en ik onze kinderen mee naar een oecumenische viering in onze woonplaats Zwolle. De aanwezige kinderen hadden hun eigen nevendienst. Ze hingen vlaggetjes aan een fietsbrug met daarop ‘VREDE’. Ik heb een foto gemaakt van onze kinderen op die brug. Tja, hoe kijken zij over zo’n veertig jaar naar dit beeld?
De wereld waarin zij dan leven, zal geen rijk van vrede zijn, vermoed ik. Hopelijk wel een wereld waarin veel ten goede is veranderd en waarin de inzet voor vrede nog steeds – of moet ik zeggen: nog veel meer – een breed gedragen en spiritueel gevoed ideaal is.

Meer over:

politiek, opinie,

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (12)

123456zeven
123456zeven22 sep. 2015 - 16:10

Het gaat al een hele tijd steeds beter. Vroeger was het namelijk veel en veel erger.

neutralist
neutralist22 sep. 2015 - 16:10

Idealisme zonder realisme leidt tot oorlog. Dus laten we dromen van en streven naar vrede, maar niet naief worden. Want niet iedereen wil vrede.

TomPoes2
TomPoes222 sep. 2015 - 16:10

Wat nou idealisme? Ik dacht dat de kern van het proces van Nürnberg was, dat iedereen die moedwillig een inbreuk maakt op de vrede, zich schuldig maakt aan een oorlogsmisdrijf. Wat het aan ontbreekt is de handhaving! En dat komt omdat de verantwoordelijkheid voor de handhaving in de praktijk in handen ligt van degenen die het misdrijf begaan - http://tinyurl.com/qxgq7ty

Paulpeters
Paulpeters22 sep. 2015 - 16:10

U mag van mij best idealistisch zijn. Maar vergeeft u mij dat ik weiger om mee te betalen aan uw hobbypaardjes? Idealisten hebben vaak geen eigen centen en willen hun hobby's bedruipt zien door andermans belastingcenten. En daar pas ik voor.

Haastig
Haastig22 sep. 2015 - 16:10

Waar komt toch die arrogante gedachte vandaan dat je alleen als gelovige of "spiritueel" bevlogen mens idealen zou kunnen hebben? Of alleen als gelovige of spirituele mens zou streven naar vrede? Wellicht wordt die arrogante gedachte gevoed door het idee dat je alleen als gelovige in een hemel komt en "dus" beter bent dan de rest: de basis voor 100-den oorlogen. Van de christelijke kruistochten naar Israël en tegen de katharen in Frankrijk tot de moordlustige IS-soldaten. Zit veel gelovigs bij, maar mijn -ongelovige- inziens, weinig fraais.

Wouter3
Wouter322 sep. 2015 - 16:10

Doorbraak VN-impasse, door opheffing Veiligheidsraad. Geloven in vrede drijft primair niet op durven, maar op inzicht. Het besef dat de machteloosheid van de VN om de wereldproblemen adequaat aan te pakken, ofwel het alom beoogde VN- of vredesideaal in het vizier te krijgen, niet het gevolg is van onwil van de 193 VN-leden, maar van het dictatoriale vetorecht waar de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad over beschikken. Vandaar dat in de opheffing van de Veiligheidsraad, met de gelijktijdige overheveling naar de Algemene Vergadering van zijn primaire verantwoordelijkheid – 'de handhaving van de internationale vrede en veiligheid' – , de oplossing van de impasse gezocht moet worden. De oplossing die via een algemene VN-conferentie ter herziening van het Handvest, waartoe artikel 109 uitdrukkelijk de mogelijkheid opent, haar beslag moet kunnen krijgen. Het behoeft geen betoog dat onze regering in die oplossing geen enkel heil ziet, dus dat opheffing van de Veiligheidsraad ter verwerkelijking van een adequaat VN- of vredesbeleid, bij Rutte-II geen vruchtbare voedingsbodem vindt. Integendeel, het grote vertrouwen in de Veiligheidsraad om de partij- en grensoverschrijdende problemen het hoofd te bieden, staat in het Torentje simpelweg niet ter discussie. Het lobbyen van Nederland – bij monde van minister Koenders – voor een tijdelijke zetel in de Veiligheidsraad, en de speech van koning Willem Alexander – geregisseerd door premier Rutte – met eenzelfde strekking in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, getuigt daar immers zonneklaar van! Kortom, het ontgaat politiek Den Haag ten enen male dat de opheffing Veiligheidsraad voor de Algemene Vergadering de weg baant uit te groeien tot een geloofwaardig mondiaal beleids- of vredescentrum. Toch het ultieme politieke doel!

[verwijderd]
[verwijderd]22 sep. 2015 - 16:10

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
rosarosa
rosarosa22 sep. 2015 - 16:10

Er zijn machtige krachten die baat bij hebben bij oorlog, wat valt daar tegen te beginnen?

zweistein
zweistein22 sep. 2015 - 16:10

De naam "De Linker Wang" (waar de auteur hoofdredacteur van is) is afkomstig uit het Evangelie naar Lucas, waar Jezus zijn volgelingen oproept de ene wang te tonen als zij op de andere zijn geslagen, hetgeen wordt opgevat als een teken van vreedzaamheid. Deze wijsheid is misschien nuttig, ja zelfs een vorm van lijfsbehoud, voor een individu dat onder Romeins gezag leeft. Maar voor een overheid die verantwoordelijk is voor het welzijn van haar burgers, is het natuurlijk waanzin. Voor wie is deze Gristelijke "vredeboodschap" eigenlijk bestemd?

1 Reactie
Jan Willem deBoer
Jan Willem deBoer22 sep. 2015 - 16:10

Albert het kan nog een paar gradaties erger. Vorige week was Merkel, de invloedrijkste vrouw ter wereld, in Bern om een erendocteraat in ontvangst te nemen. Aansluitend vond er een podiumdiscussie plaats. Van een dame kreeg ze de vraag hoe zij Europa en haar cultuur tegen islamisering gaat beschermen. Haar antwoord wqas in feite slechts: Angst is een slechte raadgever en meer verdiepen in de bijbel, meer naar de kerk gaan meer bidden. Uitkomen voor je christelijk zijn en de dialoog aan gaan met moslims. http://www.welt.de/politik/deutschland/article146183441/Merkels-deutliche-Botschaft-an-alle-besorgten-Buerger.html Door de reageerders wordt godzijdank de kachel met haar aangemaakt. Wat is er in godsnaam aan de hand met de Bundeskanzelerin. Eerst de open invitation naar Duitsland te komen, met alle gevolgen van dien, en dan dit antwoord als bescherming tegen oprukkende islamisering. Uitgerekend het issue van alle tegenstanders van open grenzen. Geen woord over het verdedigen van democratische rechten, het bestrijden van ongelijkheid, het handhaven van het Duitse Grund Gesetz als zijnde dicterend en liggend ver boven ieder religieus dictaat of cultureel handelen. Neen meer naar de kerk en meer bidden. Exit please Mutti Merkel en wel nu.

Beisser
Beisser22 sep. 2015 - 16:10

Idealisme is gevaarlijk. Binnen de kortste keren wordt het ingekaderd in definities en regels en dan is het een ideologie. Die wordt verder ingekaderd, vastgelegd en als algemeen geldend en als onbetwistbaar bestempeld. Dan is het een dogma. Tenslotte komen er sancties bij en dan is er altijd wel een opportunist die er zijn eigen draai aan geeft en zo de macht weet te grijpen. Voordat je het weet is het ideaal een dictatuur geworden.

1 Reactie
TomPoes2
TomPoes222 sep. 2015 - 16:10

De ontwikkeling en handhaving van het internationale recht, heeft net zoveel met idealisme te maken, als de ontwikkeling en handhaving van het nationale recht.