Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Apenpokken nu ook in Nederland opgedoken

RIVM verwacht snel meer gevallen van mysterieuze ziekte
Joop

Geert Wilders vertegenwoordigt iets geheel nieuws in de politiek: hij is een merk

  •  
15-08-2010
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
Terwijl Geert Wilders met zijn companen in conclaaf zit, valt buiten de gesloten deuren van het Binnenhof - bijvoorbeeld hier op JOOP - de laatste dagen weer de vergelijking met facisme en de NSB.
Dat is heel lang uit de mode geweest, eigenlijk sinds Pim Fortuyn liet zien wat je moest doen als iemand een parallel trok tussen jou en pakweg Joseph Goebbels. Je reageert spinnijdig. Je roept dat je wordt gedemoniseerd. Je verklaart dat je je niet met de nazis láát vergelijken en dan ga je over tot de orde van de dag. Op het internet is het helemaal makkelijk om zulke parallellen te pareren. Je roept “Godwin! Godwin!” en je bent klaar.
Toch:  passen Geert Wilders en de PVV in het rijtje, waar reeds Anton Mussert, Meinout Rost van Tonningen of Jan Baars (de leider van de Algemene Nederlandsche Fascisten Bond) hun plaats hebben gevonden. Als je het oppervlakkig bekijkt, wel.
Zo geeft Wilders de schuld van de meeste ellende in Nederland aan een welomschreven maatschappelijke groepering: de moslims en de islam. Daarom wil hij deze moslims in hun burgerrechten beperken. Wij zien dat aanwijzen van een vijandelijke volksgroep, veelal de joden,  bij verschillende rechtsextreme en fascistische bewegingen in de eerste helft van de twintigste eeuw. . Een tweede parallel zou kunnen zijn dat al die bewegingen autoritair waren georganiseerd met een almachtige en onschendbare leider aan het hoofd, terwijl de PVV het persoonlijk instrument is van Geert Wilders.
Wat er hetzelfde uitziet, hoeft echter niet hetzelfde te zijn. Kijk maar naar de volstrekt onschuldige dovenetels in het park die zich als brandnetels hebben vermomd. Zo word je ook op het verkeerde been gezet door de schijnbare gelijkenis tussen NSB en PVV.
De NSB en geestverwante bewegingen waren vooral gespitst op het scheppen van nationale eenheid. Zij meenden dat het parlementarisme en de democratie voor verdeeldheid zorgden en dat die nog werd verergerd door allerlei internationale bewegingen zoals de socialisten en de communisten met hun “proletariërs aller landen verenigt U”. Daardoor werden de volkskracht ondermijnd en de natie verzwakt. Een aantal van die bewegingen was bovendien anti-semitisch. Zij zagen in de joden een internationaal opererend volk dat overal de zwakke plekken van andere volkeren exploiteerde , bijvoorbeeld door het verspreiden van liberale denkbeelden en het bevorderen van verdeeldheid scheppende democratie.
In plaats daarvan streefde uiterst rechts naar een autoritair systeem, met een almachtige leider die dankzij een mystieke band met het volk de juiste weg aangaf en daardoor de volkswil belichaamde. Fascistische partijen kenden dan ook een zeer uiitgewerkte partijstructuur met cellen en kringen tot op het basisniveau van de samenleving, met name daar waar zij ook aan de macht kwamen, zoals in Italië en Duitsland. 
Van dit alles is bij de PVV niets te merken. De partij heeft buiten Geert Wilders geen leden. Wie per se wil, kan sponsor worden. Op geen enkele wijze probeert de PVV zich te wortelen op het basisniveau van de samenleving, hetgeen bijvoorbeeld tot uiting komt in het feit, dat de partij op het niveau van de gemeentebesturen niets voorstelt. De komende maanden zal Wilders zeker kandidaten selecteren voor de verkiezingen van de Provinciale Staten, maar dat is uitsluitend om via hen de Eerste Kamer binnen te komen. Als het hem erom te doen was geweest om Nederland in autoritaire zin te hervormen, dan had hij al lang een partij-apparaat opgebouwd. 
Geert Wilders belichaamt dan ook niet de wederopstanding van van heel oude extreem-rechtse politiek. Hij vertegenwoordigt werkelijk iets nieuws.  En dat nieuwe is de PVV. Dat is namelijk geen partij maar een merk. Daarom is er ook geen ingewikkelde partij-organisatie nodig. Het is net als in de supermarkt voldoende, als het merk goed zichtbaar is en als de consument meteen aanvoelt waar het voor staat. Wie producten van Douwe Egberts in huis haalt, krijgt niet alleen lekkere koffie, maar ook gezelligheid. Stem je PVV, dan weet je dat die akelige allochtonen het leven zuur gemaakt  wordt. Het gezicht van Geert Wilders is de echte aandachttrekker in het politieke schap. 
Vandaar ook dat Wilders zo gemakkelijk allerlei programmapunten kan inleveren, zoals het pensioen met 65 jaar. Die maken immers geen deel uit van zijn merk. Zijn unique selling proposal, het unieke element in zijn aanbod dat je nergens zo aantreft, is dat de grenzen dicht gaan en dat de moslims op hun nummer worden gezet. De rest is franje en doet er niet toe. Wie het merk Wilders-PVV in huis haalt, weet wat hij krijgt. Althans, die indruk moet er door middel van reclame en marketing worden ingeramd. Dat geeft – zo bleek in juni – anderhalf miljoen kiesgerechtigden een goed gevoel en daarom kozen zij voor de PVV. En vandaar ook dat hij helemaal niet voorstelt om het Nederlandse bestuur in autoritaire zin te hervormen. Hij wil wel referenda. Dat zijn bij uitstek omgevingen waarin je ver komt met je merkbenadering. 
De overige politieke stromingen in Nederland hebben het voorbeeld van Wilders (nog) niet gevolgd. Zij houden nog steeds wijdvertakte partij-orgnisaties in stand. Zij proberen aanhang te verwerven op grond van een uitgebreid programma en een in zaaltjes en tijdens media-optredens aan de man gebrachte levensbeschouwing. Daarom staan ze ook zo vaak met lege handen als het merk Wilders stukken van hun marktaandeel wegrooft met zijn nieuwe model. Een alternatief zou zijn om op dezelfde manier marktaandeel te veroveren. In dat geval verdwijnen de politieke partijen zoals wij die kennen om vervangen te worden door charismatische persoonlijkheden die in concurrentie met elkaar hun merk in de politieke markt proberen te zetten. 
Als dat klopt, is het geen goed nieuws voor de democratie. De politiek verwordt dan helemáál tot een forum voor manipulatie van kiezersgroepen. Dan blijft er niets over van de marktplaats van ideeën , waar aanhangers van uiteenlopende wereldbeschouwingen elkaar met argumenten proberen de loef af te steken, maar elkaar toch weten te vinden als het landsbelang dat vraagt. .

Meer over:

politiek, opinie

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (71)

JoopSchouten
JoopSchouten15 aug. 2010 - 15:22

Wat een goede insteek Han! Dit wetende geeft idee ook de mogelijkheid dit op te lossen. Maar hoe krijg je met dit gegeven het voor elkaar de 'botte koppen' dit aan het verstand te brengen? Eenzelfde type reclame offensief beginnen? Ondertussen hangt er echter nog steeds een 'bruine stank' in de supermarkt van politieke partijen.

mogime
mogime15 aug. 2010 - 15:22

Mussert was een slechte leider. Hij is daarin dan vergelijkbaar met iemand als Janmaat. Fortuyn en Wilders hebben juist wel volksmennende kwaliteiten. Fortuyn zag in, hoe je extreem rechts in Nederland aanvaardbaar kan maken, en handelde daarnaar. Daarom hebben de LPF en PVV het in Nederland tot meer dan 15 procent van de stemmen gebracht. Veel van die mensen zouden nooit op de NSB of de Centrumdemocraten gestemd hebben. Die brachten het dan ook maar tot een paar procent van de stemmen bij de parlementsverkiezingen. De auteur brengt heel terecht onder de aandacht dat Wilders heel makkelijk van zijn programmapunten kan afzien. Het is overduidelijk dat dat niet de punten zijn, waar zijn kiezers op reageren. Wilders, Fortuyn, en Le Pen maakten gewoon gebruik van iets wat al langer bekend was: inspelen op xenofoob sentiment levert stemmen op in een volksdemocratie. Ieder legt daarbij verder zijn eigen accenten. Fortuyn en Le Pen hadden er een veel sterker anti-establishmentdiscours bij ("achterkamertjes"), dat bij Wilders wat op de achtergrond blijft. In Nederland voert sinds vijftien jaar steeds meer een mentaliteit de boventoon, waarin xenofobe uitingen en verdachtmakingen meer aanvaard worden, en de weerstand tegen immigratie toeneemt. De strijd om invloed in het Midden-Oosten maakt het beeld van de moslim als vijand, politiek opportuun, en de Nederlandse moslim wordt hier steeds makkelijker mee geassocieerd. Het internet biedt een nieuw ongefilterd massacommunicatiemiddel, dat uitwisseling en onderlinge bevestiging van extreemrechts gedachtengoed goedkoper maakt dan voorheen. Tenslotte heeft zich een voorkeur ontwikkeld voor een populistische manier van politiek bedrijven, waarin steeds minder, of geen (afhankelijk van de partij), plaats is voor scrupules omtrent het inspelen op deze sentimenten in de samenleving. Daarmee lijkt de ontwikkeling in het land meer op die aan het eind van de negentiende eeuw, dan op die in de jaren 1920-1940.

Bernie2
Bernie215 aug. 2010 - 15:22

Interessante insteek Han en een frisse blik op de zaken. Toch heb je mij allesbehalve overtuigd van het feit dat het werkelijk om een nieuw fenomeen, of zelfs een merk gaat. Ben het beslist met je eens dat Wilders geen fascist is. Toch meen ik dat de man zich onbaatzuchtig bedient van fascistoïde methodes om zijn dubieuze waren ondubbelzinnig aan de man te brengen. En hij heeft daarbij een doel voor ogen dat hij, wederom ondubbelzinnig, op wereldniveau nastreeft. Dat de man excelleert als politiek dier en het vak marketing verstaat als geen ander, zijn we het beslist over eens. Maar het feit dat zijn speerpunt juist het hart van onze unieke waarden op gebied van mensenrechten treft maakt hem nog niet uniek als merk. Mits vergeleken met een oude kapotte grammofoonplaat van Decca die steeds opnieuw hetzelfde extreemrechtse riedeltje afspeelt.

meijerlahn
meijerlahn15 aug. 2010 - 15:22

Het populistentijdperk is nog lang niet voorbij. De geest is uit de fles. Welke politicus is in staat dit fenomeen met wijsheid te pareren. Op dit moment niemand, vrees ik.

gbrugman
gbrugman15 aug. 2010 - 15:22

Volgens mij, maar ik ben geen historicus, is er veel meer mis met onze politiek, onze parlementaire democratie, die helemaal geen democratie meer is. Ben dat gekonkel van Verhagen, niet willen praten met Wilders, Cohen die Wilders beschimpt en Pechtold die ook afhoudt spuugzat. Negeer eens niet wat meer dan een miljoen kiezers willen, maar ga eens samenwerken en het land besturen, dat zou de boodschap moeten zijn. Gewoon samenwerken, door die samenwerking wordt de scherpte van Wilders en dus de PVV enigszins genivelleerd en kunnen de grootste en meest verkozen partijen een sterke en gesteunde regering formeren. Als we nu eerst dat instituut van een koningin die een formateur aanwijst en een richting bepaalt, afschaffen. Dit is echt niet meer van deze tijd, en moderne media en middelen gebruiken om een goede en flexibele regering te formeren die vlot kan anticiperen op de economische omstandigheden. Hou eens op met dat gekonkel, CDA, D66 en PvdA en vorm een regering met PVV en VVD. CDA hoort hier eigenlijk niet thuis maar alleen als tegenwicht op het gebied van vrijheid van godsdienst.

paulvandam
paulvandam15 aug. 2010 - 15:22

[Geert Wilders vertegenwoordigt iets geheel nieuws in de politiek: hij is een merk...] De uitleg over het vergelijken met de huidige politieke situatie met die uit een donker verleden is verhelderd. De berichten van Han van der Horst als reactie op anderen dragen vanuit een professioneel historisch perspectief hopelijk bij om dit soort reacties te minimaliseren. Het unieke van het concept van de PVV is inderdaad dat de organisatie van deze partij zich slechts beperkt tot de kernactiviteiten van een politieke beweging, door zich voornamelijk te richten op de landelijk politiek en op Europees niveau. Kennelijk is dat voldoende om de doelstellingen te bewerkstelligen. Bij mijn weten is er ook nog nooit een grote partij in de Tweede Kamer geweest die niet bottom-up gestalte heeft gekregen van die omvang maar daar kan ik me in vergissen. Ik ben er echter niet zo zeker van dat er geen noodzaak is voor de PVV om op een later tijdstip ook op lagere niveaus zich te manifesteren. Het huidige manco van het concept van de PVV is het geringe reservoir aan goede mensen die de zetels willen vullen voor de PVV. Zoals bij iedereen staan de beelden van vechtende LPF-ers nog steeds op het netvlies. De PVV zal moeilijk goede kandidaten vinden die bekwaam én absolute gehoorzaamheid betonen aan de leider van de partij. Wilders traint zijn eigen kader persoonlijk en stuurt behoedzaam zijn partij, dat is ook uniek voor een partij van deze omvang. Ik ben het met de schrijver eens dat het begrip ''merk'' een belangrijk kenmerk is van de opzet van de PVV. Maar elke politieke partij afficheert zich als merk. dat is niet nieuw. Van het CDA wist ik het zeker maar door even te googlen leverde dat een aardige lijst op van vele politieke partijen die de uitdrukking ook gebruiken. Het is zelfs noodzakelijk een imago, of merk te zijn voor een partij om het electoraat te kunnen bereiken dat voor 98% uit niet-politiek interesseerden bestaat. Maar ook de kleine groep mensen die wel politiek geïnteresseerd zijn of daadwerkelijk politiek actief zijn, is het hebben van een goed imago belangrijk voor een partij om groepen aan zich te kunnen binden. Er zijn maar heel weinig mensen die alle beginsel-, verkiezingsprogramma's en beleidsstukken lezen, stemgedrag van de fracties volgen, regeringscompromissen op hun juiste waarde kunnen inschatten, de politieke samenstelling van het ambtenarenapparaat kennen, de Staatscourant lezen en dan nog de effecten van het beleid kunnen meten of bijhouden op de samenleving en internationale politiek. Bovendien ook nog elk optreden van politici in actualiteitenprogramma's in staat zijn te volgen. Een imago, of wat partijen zelf zeggen, een sterk merk zijn, is essentieel om te overleven in de huidige mediacratie. Maar ik ben het met de schrijver eens dat het bij de PVV de interne organisatie zich voornamelijk richt op de beeldvorming en weinig anders. Bijvoorbeeld de VVD heeft zijn succes tijdens de laatste verkiezingen te danken aan het feit dat de kiezer dacht dat de VVD goed met geld kan omgaan en de rest alleen maar uitgeeft. Wilders blijkt weer de juiste opportunistische kaart te hebben getrokken door zich uitsluitend te richten op 98% van het electoraat dat nauwelijks uit zijn stoel is te krijgen voor de politiek. De meesten van die 98% van de kiesgerechtigden is stemmen een soort vrijwillige burgerplicht en vertrouwt er op om ter zijner tijd de televisie te raadplegen en vullen net zo lang de kieswijzer in tot de juiste partij boven komt drijven. De kans dat er inderdaad een nieuw soort democratie gaat ontstaan door het concept van Wilders te kopiëren is mogelijk. Maar politiek lichtgewichten hebben het tot nu toe niet lang volgehouden in Nederland. Wilders is een uitmuntend politicus, die ragfijn de zwakheden van ons politiek systeem aanvoelt en er gebruik van maakt. Voor het te kopiëren concept van de PVV, is ook zo'n leider nodig. Dat zijn er maar weinig. Ik schat in dat de PVV haar bestaansrecht voornamelijk ontleent aan de mogelijkheid voor mensen om effectief te kunnen stemmen op de vijand van hun vijand. Worden de politieke partijen weer ''vrienden'' met het volk, dan verschrompeld de PVV tot het fenomeen Boerenpartij, schat ik in. Een reden te meer om het democratisch systeem politiek te verbeteren door de kloof te verkleinen tussen burgers en politici/overheid. Het zou al een hoop schelen als het neoliberalisme met al zijn uitwassen zou plaats maken voor de terugkeer van het Keynesiaanse concept waar overheid weer haar taken zelf uitvoert.

JanB2
JanB215 aug. 2010 - 15:22

Ik ben het niet helemaal eens met het argument dat puur op basis van het gegeven dat de PVV geen lokale kringen heeft de beweging niet te vergelijken zou zijn met de NSB en andere nationalistische bewegingen gedurende de 20e eeuw. We moeten niet vergeten dat de PVV een tamelijk jonge beweging is. Daar waar de NSDAP 10 jaar nodig had om een factor van betekenis te worden bestaat de PVV nauwelijks 4 jaar. Ze hebben minder tijd gehad om lokaal actief te worden. Bovendien breekt de PVV in een redelijk functionerende democratie in met anti-democratische extreme standpunten die tot voor kort als buitengewoon onfatsoenlijk werden beschouwd. Zelfs sympathisanten willen daar niet openlijk mee geassocieerd worden in bijvoorbeeld hun woonplaats. Ze houden zich gedeisd en betuigen alleen anoniem steun in het stemhokje. De PVV heeft die lokale kringen ook niet nodig. De moderne massacommunicatiemiddelen stellen de beweging in staat om nagenoeg de hele bevolking te bereiken. Dat hoeft niet langer te gebeuren door lokale groepen die er opuit trekken om stemmen te winnen of andersdenkenden in elkaar te slaan. Een sneer richting Clairy Polak door de heer Wilders zelf geuit op de landelijke TV doet meer dan een paar duizend vrijwilligers in het land. Wat blijft is de toon van de partij die eigenlijk geen partij is maar een organisatie waarin alles ondergeschikt is aan de wil van 1 persoon. Een dergelijke toon hebben we sinds de jaren 30 in West-Europa niet meer gehoord. Grof taalgebruik en pesterijen zijn er een onmiskenbaar deel van. De partij grossiert in simplismen en brengt alle problemen terug op 1 bevolkingsgroep. De partij is sterk naarbinnen gekeerd, contacten met het buitenland lopen via gelijkgezinde groeperingen elders. Xenofobie, ook t.a.v. de ons omliggende landen regeert: Nederland moet weer baas in eigen land worden zoals Duitsland dat na 1918 weer moest worden volgens de nationaal socialisten. Etc. etc. Wilders is inderdaad een merk. Zo werkt dat tegenwoordig. Maar wel een merk dat staat voor oude wijn in nieuwe zakken en met een iets ander smaakje. Misschien wel een light-versie maar verder niets nieuws onder de zon.

Alexanderr2
Alexanderr215 aug. 2010 - 15:22

lol

Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa15 aug. 2010 - 15:22

Een ander merk, maar met hetzelfde effect. Zoals bij het reclame, de ene keer krijg je een pak die goed werk tegen vlooien,zeggen ze. Over aan paar maanden komen ze weer met andere pakje en zeggen : Dames en heren! de vlooien krijgen op hun donder nu\', met deze inhoud. Eigelijk gaat het hier om het strijd tegen de vlooien, bij het strijd tegen de menselijkheid komen en verzienen ze elk keer verzinnen een soort haat als product om te publiceren en dat lukt ze vaak, kijk naar Wilders. Deze zwaait een andere pakje haat dan die van Hitler, maar het gaat om het verkopen van haat als product. Consumeren heet dat!

Tulay2
Tulay215 aug. 2010 - 15:22

De naam Jan Baars te lezen deed mij heel hard lachen en Han weet waarom. Jan Baars was de man die met zijn maten van De Bezem in 1929 de studio van de V.A.R.A. bezette en een uitzending belette. Geintje. Over Jan Baars verder geen kwaad woord.

Yggdrasil
Yggdrasil15 aug. 2010 - 15:22

Nou kan ik wel weer een eigen analyse op dit stuk loslaten maar ik beperk me maar tot iets wat ik meen @just laatst ergens schreef over de minkukel Wilders. Ik ben zoooooooooooooo Wilders-moe

FransGerard2
FransGerard215 aug. 2010 - 15:22

Met veel belangstelling het artikel gelezen en sommige commentaren daarop. Dat "merk"-concept is in die term nieuw voor mij. Maar als denkkader toch ook weer niet helemaal, omdat ik al langer beweer dat de kiezer vooral een politieke consument is geworden die -op het oog soms volstrekt financieel-economisch tegenstrijdige- pretpakketten kiest. Pakketten die hem/haar individueel het beste uitkomen. In micro-economische termen: "de kiezer streeft op de politieke markt naar een maximale individuele behoeftenbevrediging" en niet naar een optimalisatie van individuele en sociale behoeften". Uiteraard is dat een generalisatie, maar bruikbaar om het nieuwe merk WILDERS hier verder te besnuffelen. Met name het vrije marktdenken en het sociale zekerheidsdenken in 1 pakket roept bij mij als beschouwer nogal wat haalbaarheidsvragen op. Kan de politieke aanbieder dat ook bewerkstelligen, die maximale individuele behoeftenbevrediging ? Heeft hij daarvoor wel voldoende marktspeelruimte ??? Hoe functioneert zijn merk hierbinnen als instrument ?? Immers dat zijn de centrale vragen die je in je redenering introduceert als je markt(systeem)denken en merk(instrument)denken opvoert als het om het politieke merk WILDERS gaat. Je kunt het ook vanuit de aanbieder benaderen: "Waar is eea voor de aanbieder (GW) merkinstrumenteel en waar doelgericht ?" Zijn merk kan voor de aanbieder nooit een doel op zich zijn. Winst in enigerlei vorm is en blijft het einddoel. En die winst kan ook de afbraak van concurrenten (leegzuigen), onderlinge marktafspraken (ondergraven coalities) tot en met de vernietiging van de vrije mededinging zijn (streven naar monopolie, absolte macht) zijn. Laat mij bovenstaande wat meer populair en in bekende politieke termen formuleren: "Wat traditioneel links en wat (meer) traditioneel rechts tegelijkertijd met 1 nieuw en uniek merk, GW". In dat merk zijn echter nationalistische identiteitsproducten en anti-internationale en antiislamproducten echter wel degelijk voor de consument herkenbare standaardonderdelen. Dat is m.i. de hoofdconclusie waartoe Han ook komt ! Maar hoe contraditoir: het merk is hier de MAN, niet de beweging. Die beweging is los zand. Dus wordt alle politieke andacht wel naar de MAN getrokken: wat is zijn volgende briljante, strategische zet ? En hoe je het went of keert je komt dus nooit om de MAN heen. Ik heb Wilders al heel lang als politicus niet onderschat: politiek slim, politiek dier in hart en nieren en politiek rechtsideologisch gedreven. Geen liberaal, geen "linkse", geen traditionele conservatief a la Bolkestein, maar WILDERS wat voor label verder je ook op dit nieuwe MERK plakt. En nu komt mijn hamvraag: Hoe verhoudt dat markt- en merkdenken, gepersonificeerd in GW, zich met die diepgewortelde ideologie, die o.a. OOK blijkt uit onze kennis over zijn ultrarechts internationale netwerk ? Wat koopt zijn kiezer: de MAN of de rechtse ideologie ? De houdbaarheidsduur van de MAN kan immers korter zijn dan die van de ideologie ! Om een "Godwin" te vermijden zal ik hier geen historisch voorbeeld geven. Of als ik een vooronderstelling volgend op deze hamvraag zo mag formuleren. "GW is een sterk merk, waarmee je als burger-consument ultrarechts gedachtegoed op de politieke markt kunt kopen. Hij is echter in de eerste plaats een sterk merk geworden, OMDAT er een sterk segment op de kiezersmarkt is dat "yes we buy it (ultrarechts gedachtengoed) " wenst. Als je met ja op die hypothese zou kunnen antwoorden heeft dat inderdaad heel veel implicaties voor het functioneren van de traditionele parlementaire democratie. Maar het heeft ook heel veel consequenties voor de politieke moraal. Of is dat laatste een prioriteit van de "oude garde", zoals ik hier soms op Joop lees ? Wil jonger politiek Nederland echt gewoon een politieke markt met politiek sterke merken en evetueel "onhaalbare" financieel-economische pretpakketten, zoalang er maar nationalisme en anti-islamisme in zit ? Kortom stemt men op een marktbreker en niet op een coalitiebouwer ? En is GW "slechts" het breekijzer dat met deze CDA-VVVD-PVV-gedoogconstructie niet anders beoogt dan de zwakke kanten van onze coalitiedemocratie aan te tonen on vervolgens deze vorm van politiekbedrijven tot de grond af te breken ? Is dat het politieke ultieme einddoel van aanbieder en vragers ??? Heeft Peter Sloterdijk dan toch gelijk met zijn benaming van het postmodernisme als het posthumanisme ?? Voor mij blijft vooral dat laatste de hamvraag bij mijn eigen kiesgedrag. Ik ga er over doordenken !

Bouwman2
Bouwman215 aug. 2010 - 15:22

Het gaat niet om de vraag of Wilders aan het verleden getoetst moet worden, want het verleden herhaalt zich wel maar nooit op dezelfde manier. Het is ook niet echt zinvol om hem een A dan wel een B merk te noemen. Het gaat altijd om de bewijsbare feiten en in dit verband is wat Dries van Agt, oud minister president en een eminent jurist te berde brengt meer ter zake doende dan de gewaardeerde bespiegelingen van Van der Horst. Met de rechtstaat wordt niet gemarchandeerd.

Yggdrasil
Yggdrasil15 aug. 2010 - 15:22

Wilders een product, een merk ? Een mierenlokdoosje is het.

Latok
Latok15 aug. 2010 - 15:22

Goed artikel met weer eens een ander licht op die clown (hoelang kan je dat volhouden, trouwens?). Alleen dat de GW 'strategy' van het merk-neerzetten nou zo anders is of 'nieuw' daar geloof ik niet in. Politiek of democratie is in wezen als hetzelfde als het verkopen van lekker ruikende zeepjes. Men moet er een goed gevoel bij hebben, inderdaad. Daarom zet "men" gekke mannetjes neer voor de TV camera of op de kansel in partij-congres zaaltjes en mag het gepeupel eens in de vier jaar een lijstje met hokjes waar die gekke mannetjes hun naam achterstaan rood kleuren. Nou eentje maar dan... Oh, en wie zijn die "men" dan wel, zult u zeggen? Ik citeer Edward Bernays maar weer eens even... "The conscious and intelligent manipulation of the organized habits and opinions of the masses is an important element in democratic society. Those who manipulate this unseen mechanism of society constitute an invisible government which is the true ruling power of our country. ...We are governed, our minds are molded, our tastes formed, our ideas suggested, largely by men we have never heard of. This is a logical result of the way in which our democratic society is organized. Vast numbers of human beings must cooperate in this manner if they are to live together as a smoothly functioning society. ...In almost every act of our daily lives, whether in the sphere of politics or business, in our social conduct or our ethical thinking, we are dominated by the relatively small number of persons...who understand the mental processes and social patterns of the masses. It is they who pull the wires which control the public mind."

Piranesi2
Piranesi215 aug. 2010 - 15:22

De beste plaat voor je kop: PVV Taksvrij Een brandmerk

Leodeondernemer
Leodeondernemer15 aug. 2010 - 15:22

JFK was in 1960 ook al een merk.

PietPaaltjes
PietPaaltjes15 aug. 2010 - 15:22

En weer en artikel over Wilders. Han van der Horst maakt reclame en het kost Wilders niets.

2 Reacties
Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods
Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods15 aug. 2010 - 15:22

"Han van der Horst maakt reclame en het kost Wilders niets." >>> Zal ik het maar zeggen, Han? Ja? OK. Piet, wij worden betaald door Wilders.... We moesten echter wel kritisch overkomen, anders zou het te snel in de gaten lopen.... ;-)

Matt Delahaij
Matt Delahaij15 aug. 2010 - 15:22

Ik ben het met je eens dat de overload aan negatieve aandacht uiteindelijk in het voordeel van Wilders heeft gewerkt. Echter, door nu te stoppen met aandacht maken we Wilders niet meer kleiner. Realiseer je hierbij dat rechtsradicale christendemocraten zoals Klink en Balkenende helemaal niet zo argwanend zijn als wij wel zouden willen tegenover een politieke stroming die een minder tolerant en meer autoritair Nederland voorstaat. Wilders is naast rechtsexteremist ook de wegbereider voor het type christendemocratie van de Duitse CSU en de Nederlandse SGP.

[verwijderd]
[verwijderd]15 aug. 2010 - 15:22

"problematische"politici komen meestal uit 2 hoeken, of uit en als vertegenwoordiger van de elite, of ze zijn juist geen lid van de elite. Beide waren nooit zo problematisch, de vertegenwoordigers van hadden hun belangen uiteindelijk toch in de elite en die groep die buiten de elite vandaan kwam had tegen het einde of geen macht of werd lid van de elite. wat fortuyn en wilders anders maakt is dat ze lid waren van de elite maar eruit stapten. Dat maakt ze gevaarlijk. de vergelijking met de nsb is arbitrair, het is heel makkelijk om zulke vergelijkingen te maken als je in het programma van de nsb zoekt kun je verbindingen met elke hedendaagse politicus maken. (de hitler kwam ook democratisch aan de macht speech is er ook 1, niet alleen feitelijk incorrect maar geld voor elke bestuurder) Het is goedkoop labelkleven, door selectief een woord aan een fragment te hangen (voor een ander goed voorbeeld zie de wikileaks discussie waar medewerkers ineens collaborateurs genoemd worden, medewerkers vermoorden not done, collaborateurs ja die mogen dood)

1 Reactie
rgeurtsen
rgeurtsen15 aug. 2010 - 15:22

Beste Ton, je doet een klassieke pot verwijt de ketel dat die zwart ziet. -- Het is goedkoop labelkleven, door selectief een woord aan een fragment te hangen -- schrijf JIJ tegen de criticasters van het blonde joch uit Venlo. Maar kijk nou goed wat Han betoogd en ik ook. Wilders doet niet anders dan labelklevel om via die labels de emotie te triggeren die zijn populariteit vergroten. Simpel... zo maak je goede reclame, direct of indirect labeltjes plakken, de boodschap bewust en onbewust, letterlijk en figuurlijk een betekenis geven door gebruik te maken van taal en symboliek die we meestal al kennen. Bah, dat labeltjeskleven.

Yggdrasil
Yggdrasil15 aug. 2010 - 15:22

Buckler was ook een merk Ik mag hopen dat de toekomst van Wilders lijkt op die van Buckler

2 Reacties
rgeurtsen
rgeurtsen15 aug. 2010 - 15:22

Ja welke geengageerde cabaretier of politicus weet en buckler-sketch te maken? Jammer is Wilders al veel populairder dan Buckler was toen Youp er onmanlijk gehakt van maakte. Ik vrees ook dat Wilders niet snel fouten zal maken waar een negatieve anti-manlijke tegenaanval aan blijft hangen. Of het zou een moord met publieke betekenis moeten zijn door één van zijn aanhangers/stemmers.

JoopSchouten
JoopSchouten15 aug. 2010 - 15:22

Buckler was niet te zuipen. Joep had gelijk. Wilders wordt echter nog steeds 'geconsumeerd'. Mostafa vergeleek het met een anti-vlooien middel. Maar net als met vlooien heb je een steeds sterker middel nodig. Ik ben bang dat iets vergelijkbaars met Wilders' aanhangers het geval is. Ze zijn gevoelloos geworden voor onderbouwd tegengeluid en lopen nu openlijk en zonder enige schaamte achter hun Rattevanger aan. Zij vinden het niet erg meer dat er valse tonen gefloten worden. 'Wilders' vlooien' zijn resistent zijn geworden. Wat nu? Dooodzwijgen dan maar?

rgeurtsen
rgeurtsen15 aug. 2010 - 15:22

Goede analyse, Han. Hoe meer mensen zien dat Wilders een ongelofelijk effectieve en slimme politiek marketeer is, hoe beter. Dan kan de emotie eraf en kunnen politieke tegenvoeters hem beter voor de eigen politieke agenda leren gebruiken. Gefeliciteerd, meneer Rutte! Ik ben het van harte met jouw analyse eens. Bij voortduring probeer ik o.a. hier aan veel jopers.nl duidelijk te maken dat ze in de marketingval van Wilders trappen. Momenteel is het Rutte en zijn VVD die politiek gevaarlijk zijn. Rechtse politiek komt van de VVD, niet van Wilders. Anti-links, ja, anti-links dat verkoopt Wilders wel. Wilders is een politiek ondernemer pur sang, en de link hier op joop.nl naar het overleg dat hij en Rutte ooit hadden om meer stemmen naar rechts te halen bevestigde dit eens te meer. Hij maakt gebruik van angsten en cliché beelden waar heel wat zogenaamd gezond denkende mensen in Nederland gevoelig voor zijn, en dus eigenlijk heel dom blijken te zijn. Ze merken dat hun niet goed te verwoorden gedachten, angsten, zorgen en vooroordelen aangesproken worden door dat geblondeerde staatsgevaarlijke joch uit Venlo. De taal die hij bezigt, mogelijkerwijs onbewust, is er één van een veertig jaar oud en verder terug. Het woord 'kopvoddentax' waar iedereen over viel, was een geaccepteerd scheldwoord in Nederland voor die religieus kuise kleding waar menig nonnetje vroeger ook op straat in rondliep. De spreekwoorden en metaforen die hij gebruikt vallen in dezelfde categorie. Kuitenbrouwer heeft daar voor de zomer een leuk boekje over laten publiceren: "De woorden van Wilders & hoe ze werken". Elke politicus moet bereid en in staat zijn met taal te kunnen spelen om de boodschap in te kaderen (in het Engels vlgs. George Lakoff: 'framen') en te verkopen. Elke politicus die wil dat de inhoud goed gedekt wordt door de boodschap is een sufferd van jewelste en laat zich de kaas van het brood eten door marketeers als Wilders. Je ideeën moeten gewisseld en bediscussieerd kunnen worden, maar het is nog maar de vraag of een verkiezingscampagne HET moment suprême Nu, Han, jij komt op basis van jouw analyse tot de conclusie dat dergelijke kooplieden geen goed nieuws zijn voor de democratie. -- De politiek verwordt dan helemaal tot een forum voor manipulatie van kiezersgroepen... -- Wel, welkom tot de 21ste eeuw! In Europa is door de onderhuidse of soms in het dagelijkse leven zichtbare angst van burgers het populisme op weg naar een relevante plek aan de politieke dis. Fortuyn was een emotioneel verwarde machtspoliticus die net geen populist genoeg was, maar wel van de middelen gebruik maakte. Als hij de macht had gegrepen had hij heel wat kunnen leren van Wiegel. Wilders is een ras populist. De populistische communicatie middelen komen bij hem eerst... en laten we hopen dat het daarbij blijft. God, Marx en Maarten 't Hart behoede Nederland als al die stemmers ook nog politiek actief worden op lokaal en regionaal niveau in een even strak georganiseerde partij als de marketingcvampagne tot nu toe. Er zijn echt meer mensen in Nederland die eigen belang en eigen mening stellen boven de zorg van en voor anderen en die ook maar nauwelijks of niet snappen dat om met zovelen samen te leven een goed functionerend overheidsapparaat nodig is, en dat dit door politici en bestuurders gevoed en geleid moet worden. Wat dat betreft had Wouter Bos gelijk toen hij suggereerde dat het nog maar de vraag is of de midden-klasse (die nu nog bestaat) al niet bijna overvraagd wordt in het bijdragen aan het collectief. Zonder politici die opereren als populistische etters is de democratie onvolledig. Ze horen erbij, en laten we hopen dat het nooit meer dan 20-30% van het electoraat wordt. Tot slot... je bent bang dat door effectieve politieke marketing -- er niets over (blijft) van de marktplaats van ideeën, waar aanhangers van uiteenlopende wereldbeschouwingen elkaar met argumenten proberen de loef af te steken, maar elkaar toch weten te vinden als het landsbelang dat vraagt. -- Ik ben geen cultureel antropoloog, historicus, als jij, of politicoloog maar ik geloof helemaal niets van je toekomstbeeld. In open maatschappijen zullen ideeën altijd uitgewisseld worden. In onze tijd is dat niet meer het privilege van de elite of gegoede middenklasse. Misschien gebeurt de strijd van ideeën niet meer in het debat, maar met andere middelen. Elkaar vinden als het landsbelang dat vraagt? daar geloof ik nu helemaal niets meer van. A. de definitie van het landsbelang is afhankelijk van de politieke ideologie en persoonlijke kwetsbaarheid, B. de oplossingen die aangedragen worden voor het oplossen van maatschappelijke problemen, is al evenzeer afhankelijk van politieke ideologie, inzichten en ervaringen. Winsemius suggereerde dat de aandacht voor de zwakkeren en armsten in de maatschappij moest komen van de coalitiegenoten, en dat dit niet van de VVD verwacht kan worden. Daarmee is wat mij betreft de illusie 'elkaar vinden als het landsbelang dat vraagt' een heuse illusie,niets meer en niets minder dan dat. Een somber beeld van Nederlandse politiek, maar op een andere manier dan jij verwoordt. Jouw ideaal bestaat in het huidige egoïsme al niet meer ? en nieuw schisma in de politiek staat voor de deur. Laten we er niet bang voor zijn.

1 Reactie
Pjotrs
Pjotrs15 aug. 2010 - 15:22

"Wilders is een ras populist. De populistische communicatie middelen komen bij hem eerst..." Ik vind die conclusie net zo dubieus als de redenen die Han geeft voor het niet opbouwen van een partij-organisatie. Om met dat populisme te beginnen: zou het niet zo kunnen zijn dat dat sowieso het denkniveau van Wilders is? Heb jij ook maar iets van hem kunnen vinden dat het denkniveau van het gemene volk te boven gaat? Hij is bij de VVD binnengekomen vanwege zijn dossierkennis als ambtenaar: vanwege zijn opslagcapaciteit zeg maar, niet vanwege zijn rekencapaciteit. Zijn opleidingsniveau is ook niet bepaald om over naar huis te twitteren. Er zijn overigens wel meer politici waarvan je moet twijfelen of ze zo populistisch zijn of dat ze gewoon niet anders kunnen. Ze uiten zich niet plat, maar ze zijn plat. En ma Tokkie kun je ook moeilijk verwijten dat ze populistisch is. Volgens mij is er een verband met het ontbreken van een partij-organisatie. Wilders zegt dat hij bang is dat hij niet genoeg kwaliteit binnen kan halen, wat om twee redenen een malle uitspraak is. In de eerste plaats zal het hem moeite kosten om mensen aan te trekken boven zijn eigen niveau: alleen gelukszoekers willen functioneren onder iemand van ver onder hun eigen niveau. Dus dan kom je als Wilders algauw uit bij mensen van het niveau Graus, Agema en Brinkman. In de tweede plaats denk ik dat Wilders helemaal niet zo happig is om kwaliteit binnen te halen. Hij zou met al zijn beperkingen al snel worden overvleugeld en op een zijspoor gerangeerd. En hij heeft genoeg boerenslimheid om dat in te zien. Ik zou dan ook niet teveel diepte en strategie zoeken achter het populisme en het ontbreken van een partij: het is een rechtstreeks gevolg van 's mans beperkingen. Het enige wat Wilders heeft is in feite zijn capaciteit om te provoceren en met oneliners het debat te bepalen. En daar kunnen de mensen die hij om zich heeft verzameld hem natuurlijk prima mee helpen: die voelen eveneens perfect aan wat het gemene volk wil horen, omdat ze daar zelf toe behoren. Voor het overige doet Wilders me erg denken aan Harry Mens: ook iemand die dolgraag gerespecteerd wil worden en een bloedhekel heeft aan kringen die op hem neerkijken. Dat hele gedoe over Hilversum, kunst en dergelijke is pure rancune die is ontstaan door het zich buitengesloten voelen. Na the revenge of the nerds hebben we Balkenende gehad als de wraak van de kwezels en zitten we nu met Wilders als de wraak van de achterblijvertjes.

bertis501
bertis50115 aug. 2010 - 15:22

Ben de laatste weken vaak te gast op JOOP en vindt het een verrijking voor het internet en al zijn geld waard! Maar de laatste weken constateer ik een overvloed aan artikelen over een zekere Wilders, die blonde man met zijn rara partijtje. Is er nou echt niet genoeg gezegd over deze man. Ik en met mij vele anderen hoeven echt niet te worden gewezen op de absolute overbodigheid van deze man. Het CDA wel, maar dat is een ander verhaal. Toe JOOP doe weer eens wat andere onderwerpen waar ik me aan kan laven. Ik smeek het u!!!

2 Reacties
paulvandam
paulvandam15 aug. 2010 - 15:22

[Toe JOOP doe weer eens wat andere onderwerpen waar ik me aan kan laven. Ik smeek het u!!!] Beste Bert, Er zijn meerdere mensen actief op Joop.nl in een poging de discussies weer op een inhoudelijk niveau te krijgen. Ook jouw reactie is daar een van. Bedankt Paul

JanB2
JanB215 aug. 2010 - 15:22

Maar de laatste weken constateer ik een overvloed aan artikelen over een zekere Wilders, die blonde man met zijn rara partijtje. Nederland staat op het punt om onherstelbaar naar de kloten geholpen te worden. Een cruciale rol is daarbij weggelegd voor Wilders. Allicht dat daar een hoop over te doen is. En reken maar dat we over deze figuur nog een hoop onverkwikkelijke zaken gaan horen.

ArieBombarie2
ArieBombarie215 aug. 2010 - 15:22

Even ter verduidelijking, ik moet niets van Wilders hebben en ik vind veel van zijn ideeën abject. Desalniettemin kan ik mij heel goed voorstellen dat hij zijn PVV niet wil open stellen voor leden omdat hij LPF-toestanden wil voorkomen. Wil hij echter dat zijn PVV van blijvende invloed is op de Nederlandse politiek dan ontkomt hij er niet aan om zijn beweging te democratiseren. Wat fascisme en nationaal-socialisme aangaat, ik heb er altijd een beetje moeite meer om dit soort ideologieën als extreem-rechts te betitelen. Net zoals het communisme en het socialisme gaat het hier namelijk om revolutionaire, collectivistische ideologieën. Daarnaast hebben het fascisme en het nationaal-socialisme ook sterke antikapitalistische trekken. Zo kende de NSDAP aanvankelijk een sterke socialistische vleugel die in de gebroeders Strasser zijn belangrijkste woordvoerders had.

2 Reacties
Gerald2
Gerald215 aug. 2010 - 15:22

Even je verhaal afmaken. De socialistische vleugel o.l.v. de gebroeders Strasser werd in juli 1934 uitgemoord tijdens de nacht van de lange messen. Dus na 1934 was er geen socialistische vleugel meer.

BertVlierman
BertVlierman15 aug. 2010 - 15:22

Arie, Mussolini omschreef de essentie van fascisme als de eenwording van politiek en bedrijfsleven.

BertVlierman
BertVlierman15 aug. 2010 - 15:22

Vooropgesteld dat vergelijkingen van Wilders met fascisme enige nuancering behoeven, en vergelijkingen met de NSB onterecht zijn, mag ook worden vastgesteld, dat als er een is die zijn hand niet omdraait voor vergelijkingen met fascisme en nazi-goed, Geert Wilders zelf is. De islam is voor hem een fascistische ideologie, de Koran is voor hem een Mein Kampf, en in zijn verkiezingsprogramma staat: "Op vier mei herdenken wij de slachtoffers van het (nationaal) socialisme" Overigens mogen vergelijkingen alleen worden gemaakt op grond van identieke of vrijwel identieke factoren in een sterk overeenkomende context. En in dat geval gaat de vergelijking van Wilders met de nazi's veel en veel te ver. De nazi's riepen bijvoorbeeld op tot onmiddellijke destructie, en Wilders wil volstaan met verwijdering, na eventueel een knieschot hier en daar. Een en ander neemt niet weg, dat zijn demonisering van de islamitische nederlanders en de niet-westerse allochtonen leidt tot haat. Over Wilders als merk:

1 Reactie
JanvdH2
JanvdH215 aug. 2010 - 15:22

Bert: De Nazi begonnen eerst met het zwart maken van een bevolkingsgroep en daarna zijn ze begonnen met het aanpassen van de wet die van Joden 2e rangs burgers maakten. Pas veel later kwamen de concentratie kampen en pas in 1939 kwamen de eerste getto's in Polen en pas in 1940 werden joden systematisch opgesloten in kampen. Pas in 1942 werd besloten alle joden uit te roeien. http://en.wikipedia.org/wiki/Wannsee_Conference De eerste plannen van Wilders (administratieve detentie en het veranderen van een godsdienst in ideologie om mensen rechten te ontnemen en dus 2e rangs burgers te maken) beginnen een beetje zoals de Nazi's in de dertiger jaren.

[verwijderd]
[verwijderd]15 aug. 2010 - 15:22

Een dergelijk "merk" bestaat volgens mij al langer. Het heet Tea Party. Geert Wilders is copycat.

2 Reacties
Jansen & Jansen
Jansen & Jansen15 aug. 2010 - 15:22

Ik zou je aanraden de chronologie nog een na te zoeken voordat je zoiets beweert.

JoopSchouten
JoopSchouten15 aug. 2010 - 15:22

Cohen houd ook van theedrinken.... Dat kan gezellig worden (...). ; )

Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa15 aug. 2010 - 15:22

''Baardmannen''? pardon! waar vandaan het woord komt? en ''kopvoddentax"" dan? Waarom gebruiken de handelaars in haat hetzelfde woorden , is een raadsel? Wilders maakt er geen geheim van dat hij de islam extremistisch, fascistisch, barbaars, gewelddadig en immoreel vindt. Als hij zijn visie op de islam geeft blijkt dat hij haar ziet als een existentiële dreiging voor de westerse beschaving. Hij denkt zelfs dat ze niet echt een godsdienst is, maar zich slechts zo voordoet, en in werkelijkheid de wereld wil overheersen. Bij Hitler vindt men ongeveer dezelfde mening over het Jodendom. De Joden waren er volgens hem op uit om Duitsland te overheersen. Hij vond ze ook immoreel omdat ze zouden parasiteren op het Duitse volk. Eén van de aanwijzingen die hij hiervoor zag was dat de gemiddelde Jood in de jaren '20 in Duitsland zo'n drie[1] keer zo veel verdiende als de gemiddelde Duitser. Dat het Jodendom een religie zou zijn vond hij een "grote leugens"".

1 Reactie
HugoSpanje
HugoSpanje15 aug. 2010 - 15:22

Er zit een aanzienlijk verschil tussen mensen vervolgen tot de dood en het becritiseren en veroordelen van een religie.

karuna2
karuna215 aug. 2010 - 15:22

Ik heb Wilders nooit met de NSB vergeleken en ga dat ook zeker niet doen. Ik weet niet hoe de NSB zijn boodschap verkocht heeft, maar ik denk dat daar wél een vergelijk zou kunnen zijn met hoe Wilders zijn boodschap verkoopt. Het is vaak gezegd, Wilders polariseert. Dat doet hij met een reden. Dan heb je namelijk het meest profijt van een uiterst menselijk, psychologisch mechanisme wat bekend staat als cognitieve dissonantie. De term verwijst naar een vrijwel onbewust proces waar mensen twee gedachten die strijdig met elkaar en die gevoelens oproepen met elkaar in overeenstemming proberen te brengen. Hij maakt gebruik, zeg maar misbruik, van het mechanisme, in alles wat hij doet. Hij polariseert alles zodat er die keuze ontstaat tussen twee tegenstrijdige gedachten. Er is er één waar Wilders gebruik van maakt en die ik gevaarlijk vind. Hij zegt: immigranten kosten geld, zijn oververtegenwoordigd in de uitkeringen en de misdaad en zijn moslim. Daar moet je ze streng voor aanpakken met mijn maatregelen. Dat voelt daadkrachtig en dus goed. Die maatregelen houden echter wel discriminatie in en komt dus tegenover de prettige gedachte te staan dat er 'iets aan gedaan kan worden'. Er moet gekozen worden want alle twee kan niet. De meest prettige gedachte heeft natuurlijk de overhand. Dan wordt er gezocht naar een rationalisatie om de keuze te rechtvaardigen en dat is.......u raad het al.........moslims hangen de islam en die is....... gevaarlijk. Zo wordt de islam vanzelf gevaarlijker zonder dat Wilders er echt heel erg veel aan hoeft te doen. Wilders wijst de weg, het mechanisme doet de rest. Zo is ook de linkse kerk ontstaan die ALLES fout gedaan zou hebben. De linkse maatregelen zijn tot uitsluitend theedrinken geworden. Zo is ook de immigratie tot een fenomeen gemaakt dat voelt alsof we zijn overgenomen door de immigranten. Hij brengt het zo dat er gekozen moet worden tussen twee kanten die gedachten oproepen waarvan de één 'slecht' is en de ander 'een uitweg' waarbij dan de zondebok als rationalisatie klaar ligt. Dit heeft Hitler ook gedaan. Ik weet het niet, maar het kan niet anders, want geen ander mechanisme is zo krachtig door het feit dat het onbewust verloopt en snel in stelling komt omdat het menselijk systeem nou eenmaal naar balans zoekt. Het gaat ook op voor het volgende: Wilders heeft de strijd tegen de islam als hoofddoel en Nederland is het middel. Dit is de gedachte die niet zo'n fijn gevoel oproept. Hij is de redder die ons van de problemen met de immigranten afhelpt: fijne gedachte. Dan is gedachte 1 gedoemd te verdwijnen met, bv: het loopt wel los, of hij kan het nooit slecht bedoelen óf de uitweg van: hij heeft gelijk, de islam is echt heel erg gevaarlijk. Tja, misschien loopt het wel los, maar denken we er echt over na? Nee dus, volgens mij. Ik zeg het wel, maar ik doe ook aan: het loopt vast wel los. Zoiets als in Duitsland kán niet meer, denk ik dan. Nee, Wilders krijgt nooit meer de macht om een gewapende macht op poten te krijgen. Maar moet dat om toch een hoop ellende te krijgen? Ik weet het niet, ik hoop dat ik zit te raaskallen als ik zeg dat ik me zorgen maak en dat het een risico is om Wilders een breder podium aan te bieden middels de PVC coalitie. Interessant gegeven, iets opschrijven waarvan je steeds denkt, ik wil absoluut géén gelijk krijgen, maar dan ook écht niet. Toch ga ik er nog even mee door want ik maak me zorgen en het vervelende gevoel dat ik iets doms zit te beweren werk ik wel gewoon weg met: ik laat me míjn portie raaskallen niet ontzeggen. :)

1 Reactie
rgeurtsen
rgeurtsen15 aug. 2010 - 15:22

Dat is het mooie van een effectieve virale marketing... you don't wanna talk about it, of en goede melodie je wilt er niet meer aan denken maar doet het toch... het is zo irritant maar het blijft onder de aandacht. Reclamemaker en campagne ontwerpers zijn bezorgd als iets wat ze hebben verzonnen geen reactie of een lauwe reactie losmaakt. Als ik reageer met afwijzing of wat stom, dan zijn ze blij - ze hebben een gevoelige snaar geraakt. Nu nog de goede snaar zoeken of onderzoeken of het bij de relevante doelgroep om wat voor reden dan ook een activerende snaar geraakt wordt. Karuna als je je zorgen maakt, dan niet meer over communiceren in het publieke domein, tenzij je weet dat het werkt, maar beter nog, achter de schermen aan oplossingen werken. Een goed merk heeft geen last van negatieve geluiden... Apple wel, omdat het nu in 2010 zo'n beetje voor het eerst regelmatig kritische geluiden krijgt. Wilders kan er goed tegen, hij floreert met negatieve reacties vanuit de kringen die toch al niet zijn doelgroep zijn, maar juist de reden van anti-stemmen. (Anti links, anti immigrant, anti-angst, anti-overheid, etc.)

Matt Delahaij
Matt Delahaij15 aug. 2010 - 15:22

Goed artikel. Toch enige kanttekeningen. Los van alle extreme afschuwelijkheden van het nazi-regime, is het nazisme bovenal een definitieve politieke vormgeving van een aloud aanwezig fenomeen in verstedelijkte en semi-agrarische samenlevingen. Als bijzonder voorbeeld is de huidige staat Israel te noemen als verwezenlijking van die vorm. Dit geeft aan dat we door zaken als de holocaust moeten heenprikken om het achterliggend systeem te herkennen en weer met beide benen op de grond te komen. Door bij kritiek op extreem rechts steeds de holocaust op te voeren, kan elke politicus die op energerlei wijze met de Nazi's wordt vergeleken elke vorm van kritiek pareren met termen als smaad en goedkope laster. Daarmee raakt de politieke methodologie van de nazi's onderbelicht. Sterker nog, ze krijgt de ruimte om in de politieke schaduw en in alle rust zich aan te passen aan de nieuwe tijd, en opnieuw tot bloei te komen. Dit begreep Fortuijn en dit begrijpt Wilders. In het belang van de werkelijke economische macht in deze wereld is voor het tegen elkaar uitspelen van vakbonden, linkse partijen en sociale bewegingen in dit geglobaliseerde en digitale tijdperk de steun van extreem rechtse partijen niet langer noodzakelijk De vraag die dan opdoemt is of extreem rechts, net als regligieus rechts (neo-conservatieven/ teaparty), nog steeds een autoritair systeem voorstaat. Het formuleren van de feitelijke verklaring voor het gedrag van extreem rechtse leiders is de expertise van psychiaters die gespecialiseerd zijn in persoonlijkheidsstoornissen. Daar kan ik beter mijn vingers niet aan branden. Wat we wel kunnen waarnemen is dat de bevrediging van behoeften van extreem rechtse politieke leiders tegenwoordig vooral geput wordt uit de manipulatieve macht die zij uitoefenen. Het oogt als een wraakneming op de door hen gevoelde almachtige, autoritaire en vooral arrogante elite. Zij nemen wraak door het ontwrichten en verlammen van dit almachtige en door hen gehate systeem. Romanschrijvers hebben dit toch nog toe beter kunnen verwoorden dan politiek analysten. Door zich juist niet als politieke beweging te manifesteren, maar vanuit een goed gecontroleerd zenuwcentrum te opereren kunnen zij sturing geven aan het gedrag van wat zij zien als het gepeupel (want als Fortuyn en Wilders ergens een hekel aan hebben is het wel hun eigen electorale achterban) als de heersende politieke en bestuurlijke elite. In een goedkope Holywoodfilm zou men zeggen: "Dat voelt nog beter dan sex". Geert Wilders ervaart de werkelijkheid waarschijnlijk als holywoodfilm. Hij toont noch het verantwoordelijkheidsgevoel noch het praktisch vermogen om de maatschappelijke en politieke consequenties van zijn optreden te overzien en realiseert zich niet dat de werkelijkheid complexer is dan een draaiboek. In dat licht is het interessant een andere na-aperij van de nazi's te belichten. Door het meermalen demonstratief verlaten van het parlement wist Hitler een crisissfeer te veroorzaken waarmee hij regeringsmacht wist te krijgen c.q. te versterken. Met een relatief veel kleinere fractie probeert Wilders een vergelijkbare daad te stellen, alleen ontbreekt hierbij een concreet doel. Wellicht hoopt hij het parlement en de regering op deze wijze te gijzelen. Dat lukt hem nooit als hij politiek wordt geisoleerd. Maar ja, als we hem in een gedoogconstructie aan het roer laten staan......

1 Reactie
karuna2
karuna215 aug. 2010 - 15:22

[want als Fortuyn en Wilders ergens een hekel aan hebben is het wel hun eigen electorale achterban] Inderdaad!!

paulvr2
paulvr215 aug. 2010 - 15:22

Het blijft me maar verbazen, er gaat geen dag voorbij of iemand komt wel weer met een nieuwe interpretatie van de Bijbel, oh, pardon, ik bedoel meneer Wilders. We lijken wel allemaal knotsgek geworden! Of gaan we gewoon zo door tot hij in zijn eentje meer dan 75 zetels in de Tweede Kamer heeft of zo? Want ja, een merk maak je groot door er voortdurend over te praten, dat weet iedere reclameman of -vrouw. Die tijd ga ik in geen geval afwachten, jullie doen maar! Ooit zal het gezond verstand wel terugkomen, ik vraag me alleen af hoeveel onherstelbare schade er intussen zal zijn aangericht.

1 Reactie
Klaas2
Klaas215 aug. 2010 - 15:22

---[Want ja, een merk maak je groot door er voortdurend over te praten, dat weet iedere reclameman of -vrouw.]--- Dat is niet altijd zo, je kan een merk ook kapot praten. Wat er wordt gezegd over een merk is wel degelijk van belang, dat weet iedere reclameman of -vrouw. Anders zou het reclame vak wel erg eenvoudig worden, toch? We hebben gezien hoe Wakker Dier C1000 tot concessies dwong.

Klaas2
Klaas215 aug. 2010 - 15:22

Eerst een paar kanttekeningen ========== De term "vergelijken" roept de associatie op met "lijken op". Het gaat niet om vergelijken met de NSB, of de NSDAP. Het gaat om parallellen Dat zijn er zoveel dat het kinderachtig is om ze te negeren. Parallellen met de NSB wat betreft de autocratische besluitvorm binnen de NSB, en het aansluiten bij het racistische gedachtegoed van NSDAP. http://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaal-Socialistische_Beweging#Opkomst Parallellen met de NSDAP, het populisme, het links/rechts electoraat lijmen, het op racistische wijze benoemen van politieke tegenstanders (Judenpartei vs Partij van de Arabieren), het aan de kant zetten van de rauwdouwers van het eerste uur, wanneer de macht lonkt, etc. Er zijn echter ook grote verschillen, dat heb ik in mijn reactie, waarin ik een paar van deze parallellen opsomde expliciet zo gezegd. Zie: http://www.joop.nl/media/detail/artikel/justitie_wil_haatzaaiende_nsb_kranten_niet_online/ citaat: "Let wel, hieronder wil ik niet zeggen dat Wilders en Hitler op elkaar lijken, maar er zijn wel veel parallellen." ======================== De term Godwin, wat men zonder werkelijke betekenis te kennen steeds roept is ook niet van toepassing. Godwin benoemen is alleen van toepassing indien men een discussie probeert dood te slaan door deze zonder goede onderbouwing een WO2 vergelijking doet. ---------------- http://en.wikipedia.org/wiki/Godwin%27s_law Godwin's law is often cited in online discussions as a deterrent against the use of arguments in the widespread reductio ad Hitlerum form. The rule does not make any statement about whether any particular reference or comparison to Adolf Hitler or the Nazis might be appropriate, but only asserts that the likelihood of such a reference or comparison arising increases as the discussion progresses. It is precisely because such a comparison or reference may sometimes be appropriate, Godwin has argued that overuse of Nazi and Hitler comparisons should be avoided, because it robs the valid comparisons of their impact. --------- Zoals hierboven gelezen kan worden heeft Godwin nooit gezegd dat het niet toegestaan zou zijn om WO2 vergelijkingen te doen. Ze moeten alleen "appropriate" zijn. ============================= Tot zover over de parallellen, maar er zijn, zoals je terecht zegt grote verschillen. De NSDAP was inderdaad een partij die georganiseerd was tot in kleine actieve cellen, en daar moet Wilders niets van hebben. Het zou zijn autocratische macht kunnen ondermijnen. Wilders heeft veel minder te maken met absolute gehoorzaamheid vanuit het volk. En moet die opleggen door zijn autocratie in stand te houden. Wilders is de spin, hij zorgt voor het geld en voor het electoraat. Zonder Wilders is de PVV verloren. Wilders wil deze macht vasthouden, zoals je zelf ook al zei. Wilders is niet bezig met een cultuur op te bouwen. Wilders heeft geen allesomvattend plan met daarin een lotsbestemming voor het volk, zoals Hitler en de zijnen dat hadden tot in alle details, zelfs architectuur, kunst en opvoeding van de jeugd werd vanuit de partij vorm gegeven. ==================== Dus in feite heb je wel gelijk in de grote lijnen van je artikel. Ik kan echter niet zoveel met je standpunt dat de andere partijen hun democratische principes moeten verloochenen en Wilders op Wilders wijze moeten aanpakken. Dat zou het kind met het badwater weggooien zijn. Het grootste deel van Nederland, zeg maar 80%, is gehecht aan democratie, en kan de waarden ervan benoemen. Zie kiezen bewust niet voor Wilders, hoewel ze misschien vinden dat hij hier en daar een punt heeft in de problemen die hij signaleert. Ze vinden zijn weg naar oplossingen echter afkeurenswaardig. Andere partijen hebben net zo goed een merk, maar in hun drift om electoraat te winnen zijn ze vervlakt en kleurloos geworden. Ik schreef dat enkele dagen geleden al, ik denk dat Cohen een manier van kleur bekennen is voor de PvdA, en het was op het nippertje, het electoraat nam met 50% toe in een week. Het is nu een beetje ingezakt, maar ja, peilingen.... http://www.joop.nl/politiek/detail/artikel/opstand_in_cda_pvv_bedreigt_democratische_samenleving/ zie: Rouane Rabbit, do 12 augustus 2010 10:42 Bij het CDA is ook een crisis uitgebroken, het heeft te maken heeft met het gebrek aan kleur bekennen, en het aanschurken tegen de macht, ongeacht wie de medespelers zijn. Het CDA staat misschien voor de splijting die twintig jaar geleden al had moeten plaatsvinden. Zeg maar de splijting tussen rechts en links. Daarmee krijgt de Januskop van nu werkelijk twee hoofden die ieder een betrouwbaar beeld geven, en de kiezer houvast. Als ze dat niet doen blijft hun electoraat laag. Ik denk dat Gerd Leers een betere leider van het CDA zou kunnen zijn dan Verhagen. Hij is een man die betrouwbaarheid uitstraalt, iemand die de kiezers kunnen geloven. Of dat werkelijk zo is moet nog blijken. ============= De partijen moeten weer aan hun merk werken, ze moeten misschien ook opnieuw rangschikken. Is de PvdA bijvoorbeeld een groene partij, of niet. We weten dat niet. Dat soort dingen moet duidelijk zijn. Groen wordt, dat geloof ik, een belangrijke kleur komende jaren. De grootschalige vernietiging van regenwouden en oceanen moet stoppen, anders is het einde oefening. Ook moeten er maatregelen komen tegen over-consumptie, 250 gram vlees per dag per Nederlander wordt er geconsumeerd, televisie toestellen staan als werkende apparaten bij het grofvuil. Per gezin twee of drie auto's is geen uitzondering. De wereldwijde honger, de klimaatverandering, dat zijn problemen waar de politiek binnen enkele jaren met oplossingen moet komen. Het huidige kabinet negeert deze problemen volkomen. Dat is het merk dat tegenover de PVC-coalitie moet worden gezet. We zien dat Wakker Dier C1000 tot concessies kan dwingen. Dat was enkele jaren geleden ondenkbaar. Ik dwaal geloof ik een beetje af......

1 Reactie
FransGerard2
FransGerard215 aug. 2010 - 15:22

"Ik dwaal geloof ik een beetje af...... ". Voor mij niet. Ik kan je nog steeds goed volgen.

HugoSpanje
HugoSpanje15 aug. 2010 - 15:22

Een handige vondst om een nieuwe politieke beweging zoals de PVV als merk te betitelen als zoveelste poging deze politieke stroming omver te trekken. Bij gebrek aan doeltreffende middelen om vriend Wilders pootje te lichten tracht meneer van der Horst de anderhalf miljoen kiesgerechtigden die hun stem uitbrachten op de PVV weg te zetten als een halve imbecielen die hun stem uitbrachten zoals even halve imbeciele consumenten, beïnvloed door een reclameoffensief, een pak koffie uit het schap van de supermarkt trekken. Mijn eerste conclusie was dan ook: Mijnheer van der Horst heeft ongetwijfeld kennis van historie maar verdraaid weinig kijk op de gedachtegang van burgers, ?Stem je PVV, dan weet je dat die akelige allochtonen het leven zuur gemaakt wordt?. Ziezo, dat statement staat als een huis, ook zomaar uit het schap getrokken en dat was het dan. Voor mij een reden om mijn eerste conclusie direct bij stellen want ik durf er mijn kop om te verwedden dat meneer van de Horst donders goed weet dat er meer is. Hij weet dat die halve imbeciele PVV-stemmer wel degelijk kritisch is en echt wel zoveel verstand heeft om eerst nog een paar andere schappen te verkennen voor hij zijn keuze maakt. Tevergeefs heb dan ook in het artikel gezocht naar een verklaring wat er toch met die eerst zo geachte kiezers is gebeurd die bij de even zo zeer geachte partijen wegliepen en die nu ineens als donderslag bij heldere hemel niet meer toerekeningsvatbaar zijn. De onvermijdelijke parallel met rechts-extreme bewegingen mag in een anti-PVV artikel niet ontbreken. ?PVV' ers zijn fascisten, smerige NSB'ers?. Daar hoeft niemand meer over na te denken, het is verheven tot een linkse standaardleuze. Net als: ?Omo wast schoner?. Daar denk je ook niet meer over na. In de gevestigde partijen CDA en VVD hebben de fascisten zich jaren lang uitstekend gecamoufleerd schuilgehouden. Zij hebben op school nooit opgelet, niets geleerd en weten niets af van de loop der gebeurtenissen gedurende de vorige eeuw. Die wetenschap was exclusief voor ijverige linkskinderen bij wie het hoge IQ al vast stond voor zij ooit een baarmoeder aan de binnenkant hadden gezien. De ongeletterde fascisten zitten thuis heimelijk swastika's op rode vlaggen te borduren en wachten ongeduldig tot zij gevels mogen stofferen met hun huisvlijt. Nazi opa's zoeken op stoffige zolders naar de originele bouwtekeningen van concentratiekampen. De venijnige fascistenvrouwen kunnen niet wachten tot de grote leider eindelijk een blonde borstelsnor laat groeien en het Berliner Sportpalast afhuurt voor zijn donderende onheilbrengende toespraken ???... Werkelijk aan de hand is dat een forse hard werkende bevolkingsgroep zich zorgen maakt over de effecten van het immigratiebeleid van de laatste decennia en een weg zoeken dit hete hangijzer uit de taboesfeer te halen en een dialoog mogelijk te maken. Tevens zoekt men naar een verklaring waarom antisemitische en antichristelijke sentimenten bij de Islamitische bevolkingsgroep krampachtig onder het deksel worden gehouden alsof zij niet bestaan terwijl uitingen van twijfel over de inhoud van de Islam direct als doodzonde worden beschouwd en men direct betiteld wordt als een extremistisch monster. Sommigen vragen zich ook af waarom bijvoorbeeld op een dubieuze religieuze sekte als de Scientology Church vrijelijk kritiek geleverd kan worden en het zelfs tot rechtszaken is gekomen om de beweging te verbieden maar dat bij kritiek op de Islam ineens de vrijheid van godsdienst in het geding is. Men heeft om daar opheldering over te krijgen bij gebrek aan beter geen andere keuze dan richting PVV te lopen, elders blijven de deuren dicht. De PVV met een voorman die meent dat overdrijven het meeste effect sorteert, waar hij zo op het oog intussen aardig succes mee lijkt te hebben. Het lezerspubliek van meneer van der Horst krijgt in hapklare brokken in bijna poëtische retoriek voorgeschoteld hoe de zo gekoesterde democratie gedragen door al die ideeën van uiteenlopende wereldbeschouwingen jammerlijk onder dreigt te gaan in de politieke merkenstrijd. Weg de kracht van de zo heilige gevestigde politieke partijen die elkaar toch altijd wisten te vinden als het landsbelang dat vroeg. Wie het gelooft krijgt van mij een fonkelnieuw blik knakworst want het is allemaal vals sentiment. Er is namelijk helemaal niets aan de hand. Er wordt gewoon een nieuwe regering gevormd met politici die elkaar toch lijken te gaan vinden. Ja .. het dreigt een rechts kabinet te worden. Oh, wat erg. Wat had het dan moeten worden sinds leden van het nu demissionaire kabinet elkaar niet konden vinden en op het moment suprême uiteen vlogen als opgeschrikte mussen. Recente verkiezinguitslagen vertelden dat er toch wel iets aan de hand was. Iemand zal daar toch iets mee moeten gaan doen. Charismatische persoonlijkheden liggen plotseling slecht in de markt. Wilders rooft stukken van het marktaandeel weg met zijn nieuwe model. De heldenverering van figuren als Joop den Uyl en Wim Kok grensde voorheen in de linkse gelederen zowat aan de verering van de Heilige maagd Maria. Nu links even zonder zit en de nieuwe grootheid nog wat cursussen moet volgen dreigen alle partijen ten onder te gaan in de merkenstrijd van meneer van der Horst. ?Geert Wilders vertegenwoordigt iets geheel nieuws in de politiek: hij is een merk'. Ik geloof er helemaal niets van.

4 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst15 aug. 2010 - 15:22

Wilders belooft zijn eigen kiezers niets behalve dan dat anderen dan zij het leven zuur gemaakt zal worden. Wat hij in de praktijk door zijn gedogen voor die kiezers zelf in petto heeft, doet er dan niet meer toe. Hun tevredenheid met het gebodene zal daardoor niet worden doorbroken. De term "halve imbecielen" voor een dergelijke houding hebt IK niet gebruikt.

KlaasKlasbak
KlaasKlasbak15 aug. 2010 - 15:22

Sterk!

karuna2
karuna215 aug. 2010 - 15:22

Hugo, mag ik jou een vraag stellen? Wil jij dat de moslims in Nederland gediscrimineerd gaan worden? Zie de PVV standpunten als je denkt dat zijn beleid niet tot discriminatie zou leiden. Zeg je nou onmiddellijk als 'links mens' dat je de problemen onder het tapijt stopt als je zegt: ik zie dat er problemen zijn en wil ook dat er iets gebeurt máár dat mag niet leiden tot discriminatie? Zijn dat dichte deuren? Zeg je nou als 'links mens' dat je niet ziet dat de uitingen van de islam in Nederland ons doen denken aan 50 jaar geleden wanneer je zegt dat je niet wilt dat dit leidt tot discriminatie? Als je zegt dat je niet wilt doen wat sommige mensen die de islam aanhangen doen namelijk discrimineren? Zijn dat dichte deuren?

karuna2
karuna215 aug. 2010 - 15:22

Ik vergeet nog wat. Waarom niet ten strijde getrokken voor een nog duidelijker scheiding tussen kerk en staat? Zodat je de discriminatie die uitgaat van religies in zijn algemeenheid (de een meer zichtbaar tegenwoordig dan de ander) aan kan pakken? Zodat het gedogen van discriminatie die uitgaat van het CDA, CU en SGP aan de kaak stelt? Waarom de uiterste, zeg maar extreme kant gekozen? Voor een duidelijker scheiding tussen kerk en staat vindt je open deuren bij PvdA, D66, GL en de SP. Je doet alsof de PVV de enige uitweg is. Maar is dat werkelijk zo of stop je er een dosis boosheid bij die maakt dat je je zevenmijlslaarzen aantrekt? Het zíjn VRAGEN hoor!!

[verwijderd]
[verwijderd]15 aug. 2010 - 15:22

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
Hanvander Horst
Hanvander Horst15 aug. 2010 - 15:22

Daar gaan we weer: Hitler was links. Eerst eens vertellen hoe hij precies aan die naam kwam: de Nationaal-Socialistische Arbeiderspartij. Als weinig origineel mens keek hij om zich heen om te zien of er geen geschikte namen waren die hij naar Duitsland kon importeren. Hij had uiteindelijk de keuze tussen twee: Sociaal revolutionaire Partij en Partij van Nationale Socialisten. Dat sociaal revolutionaire partij was een in Duitsland vaak gebruikte verkeerde vertaling voor de beweging der socialisten-revolutionairen die zo rond 1918 de meerderheid van de Russische kiezers achter zich had, zoals bleek uit de vrije verkiezingen die Lenin na zijn coup liet doorgaan om vervolgens na de "foute" verkiezingsuitslag het parlement uiteen te jagen. De Nationale Socialisten of Volkssocialisten vormden een progressievbe, hervormingsgezinde partij in Tsjechoslowakije. Die domineerde daar de politiek. Na wat dubben koos Hitler dan toch voor "nationaalsocialistisch" en bovendien voor "arbeiderspartij", want hij wilde er een massabeweging van maken. Het ging niet om de inhoud van sociaalrevolutionair of nationaalsocialistisch, het ging om de klánk, om de propagandistische werking. Verder wil ik hier graag iets vaststellen: linkse partijen worden NIET door het grootkapitaal aan de macht geholpen. Dat is met Hitler wel gebeurd. Hij kreeg financiële steun van de Ruhrbaronnen en hij kon aan de macht komen omdat de partij van de keizersgezinden en van het grootkapitaal, een partij die ondanks deze samenstelling de naam droeg van Duitsnationale Volkspartij, omdat die partij dus een coalitie met hem wilde vormen. De Duitsnationale partijbaronnen vonden het prima dat Hitler Rijkskanselier werd. Des te gemakkkelijker zouden zij hem via hun ministeries in het coalitiekabinet kunnen beheersen. Wij weten hoe het afliep. Verder heeft Hitler in Duitsland een soort geleide economie tot stand gebracht, want dat was in de jaren dertig overal mode. Zo kwam in Nederland onder leiding van Colijn wetgeving tot stand, waarbij bedrijven in bepaalde sectoren konden afspreken de markt onderling te verdelen. Zulke kartels konden dan door de regering algemeen verbindend worden verklaard. Geïnspireerd door dit voorbeeld is men er toen ook toe over gegaan om CAO's algemeen verbindend te verklaren. En geloof mij: dat vond niemand in die tijd links, dat soort dingen.

Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman15 aug. 2010 - 15:22

Volgens mij is toch niet het onderscheidende van Wilders in de politiek dat hij een merk is. Ook merken (de succesvollen) doen hun best om "hun" klanten aan zich te binden. Apple met z'n IStore, en z'n Apple-fans, Google met z'n Google-accounts en z'n open source software, Douw Egberts met z'n punten. Dat kun je zien als het verankeren, net zoals traditionele politieke partijen zich verankeren. Het onderscheidende van Wilders is vooral dat hij een eenmanszaak is (als je het aardig wilt zeggen), een dictator (als je het onaardig wilt zeggen). Dat is niet houdbaar op de lange duur...

2 Reacties
Pjotrs
Pjotrs15 aug. 2010 - 15:22

"Ook merken (de succesvollen) doen hun best om "hun" klanten aan zich te binden" En Wilders weet zijn klantjes te binden door regelmatig groepen mensen te schofferen en het soort straattaal te gebruiken waardoor zijn achterban zich er helemaal bij voelt horen. Ze zijn daar zo gelukkig mee dat het ze niks kan schelen dat ze nog voordat de stemmen geteld waren twee jaar langer moesten werken: noem dat eens geen klantenbinding!

Matt Delahaij
Matt Delahaij15 aug. 2010 - 15:22

Dat Wilders een merk is valt op te maken uit het gegeven dat veel mensen zich tot hem voelen aangetrokken, maar weinig van hen zich in zijn standpunten en met name zich in de praktische consequenties van deze standpunten hebben verdiept. Een merk is niet equivalent aan een product, al is elk product in principe wel een merk. Een merk zegt iets over herkenbaarheid. Als Wilders zijn haar zwart zou gaan verven zou dat effect kunnen hebben op zijn aantrekkingskracht. Het merk Wilders staat voor: "Ik wil gehoord worden in een wereld die geen rekening meer met me houdt". Enige tijd geleden heeft het team van De Werteld Draait Door opnames gemaakt bij de Amsterdamse rechtbank toen de zaak Wilders daar werd behandeld. Er was een man die riep dat hij solidair met Wilders was omdat we in Nederland vrijheid van meningsuiting moeten hebben. De man werd woedend toen hij werd geconfronteerd met het feit dat hij voor een paleis van justitie alles mocht roepen zonder enige consequentie. Het gevoel te kort te komen in deze wereld en daar een spreekbuis voor te hebben in de vorm van Geert Wilders, dat is het merk Wilders. Het zou interessant zijn om eens uit te zoeken welk percentage van de mensen sympathie heeft voor Wilders die binnen hun bedrijf gestructureerd en succesvol bezig zijn met belangenbehartiging (dus de loop van het leven zelf in de hand willen hebben). Daarnaast een onderzoek naar de aanhang van Wilders onder de mensen die als consument passief afwachten en merken dat niemand naar hen toekomt om hun problemen op te lossen. Het zou zeer goed mogelijk zijn als met name binnen de laatste groep politiek wordt gezien als een product en waarbij de exponenten binnen deze groep op zoek is naar een merk, en dat merk vindt in de figuur Wilders.

Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa15 aug. 2010 - 15:22

Ik begrijp het niet, alleen Nederlandse joden die Wilders een fijne kerel vinden, deze moeten het toch weten?! ''Nooit meer haat'' hoor ik elk jaar op dam de joodse gemeenschap uit haar hart roepen, maar Wilders steunen is heel menselijk omdat hij strijd voor de belangen van Israel? Dat zijn de feiten!!

2 Reacties
HugoSpanje
HugoSpanje15 aug. 2010 - 15:22

Geeft u nu eens antwoord op de vraag wat die man daadwerkelijk voor Israel doet of van plan is te doen behalve zich pro-Israel uit te spreken? Misschien heeft u ergens gelijk maar ik zie ff niet hoe en waar.

Gavi5
Gavi515 aug. 2010 - 15:22

Ik zou zeker niet alle nederlandse joden over een kam scheren, de meeste die ik ken ( en dat zijn er aardig wat) hebben een intense afkeer van gw. Hij moet het hebben van loze propaganda kreten met een zionistische insteek. En de financiering van het orthodoxe( lees extreem rechtse ) deel van de joodse gemeenschap!

WirMachenMusik
WirMachenMusik15 aug. 2010 - 15:22

Ik lees sinds enkele dagen de commentaren hier. Waarom? Ik denk omdat ze een bovengemiddelde amusementswaarde hebben. Hoezo? Waarschijnlijk omdat ik nog nooit op een forum ben geweest waar de (toegelaten) deelnemers zich enerzijds zo homogeen als intellectuele elite beschouwen en anderzijds zo hulpeloos klagen dat hun inspanningen een averechts effect hebben.

1 Reactie
Klaas2
Klaas215 aug. 2010 - 15:22

---[waar de (toegelaten) deelnemers zich enerzijds zo homogeen als intellectuele elite beschouwen]--- Homogeen? Het is je niet opgevallen dat hier deelnemers zijn van allerlei signatuur? Misschien moet je dan toch nog eens een paar dagen lezen, en dan nog eens reageren.

hannogroen
hannogroen15 aug. 2010 - 15:22

Wilders is inderdaad een merk, en zelfs een merk waar geld aan te verdienen is. Het zou me niet verbazen als bepaalde media zoals bijvoorbeeld de Telegraaf, met enige regelmaat op de redactie zeggen: 'gooi er nog maar een artikeltje over Wilders op'. Het zorgt voor veel lezersverkeer en daar zijn adverteerders doorgaans blij mee. Joop kan er inmiddels ook wat van, maar daar heb ik gelukkig nog geen advertenties gezien.

1 Reactie
rgeurtsen
rgeurtsen15 aug. 2010 - 15:22

De Telegraaf besteedde significant minder artikelen aan Wilders en de PVV in vergelijking met bijv. de Volkskrant. Kijk naar joop.nl... als ik zou moeten adverteren, zou ik dat bij de berichten over politiek, de PVV en Wilders in het bijzonder doen. Of het bestedingspatroon van de Jopers relevant is voor mijn omzet, weet ik niet.

Roger2
Roger215 aug. 2010 - 15:22

Eindelijk een goede, zakelijke beschouwing over Geert Wilders. Compliment voor de heer van der Horst voor zijn ontkrachting van de link tussen Wilders en fascisme en NSB. Het vergt vooral in de (in algemene zin) linkse hoek enige moed om zakelijk naar WIlders te kijken en niet in de hype mee te gaan. Ik ben geen WIlders-aanhanger maar de nogal gebruikelijke vergelijking met fascisme is inderdaad dwaas. En het feit dat WIlders een merk is, wordt in sterke mate mede mogelijk gemaakt door zijn politieke vijanden in de linkse hoek. Het merk WIlders zou niet half zo sterk zijn wanneer PvdA, SP en bijvoorbeeld GroenLinks niet zo verkrampt naar Wilders zouden ageren en zich gewoon op het debat zouden richten.

1 Reactie
Klaas2
Klaas215 aug. 2010 - 15:22

---[Het merk WIlders zou niet half zo sterk zijn wanneer PvdA, SP en bijvoorbeeld GroenLinks niet zo verkrampt naar Wilders zouden ageren en zich gewoon op het debat zouden richten. ]--- Me dunkt dat de genoemde partijen het debat niet vermijden, niet in de Tweede Kamer, niet daarbuiten. ook Joop is daarvan een voorbeeld. Het is Wilders die het publieke debat consequent mijdt.

Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman15 aug. 2010 - 15:22

Het belangrijkste onderscheid tussen Wilders en de rest van de politieke partijen is, naast het feit dat hij dictator is binnen z'n partij, de financiering: Traditionele politieke partijen halen hun financiering uit lidmaatschapsgelden en andere donaties van leden (waarbij de VVD in het voordeel is omdat die een rijkere achterban heeft). De PVV haalt z'n geld uit het buitenland, zonder openheid te willen geven over waar dat geld precies vandaan komt. Bij traditionele politieke partijen ligt de economische macht over de partijstandpunten dus bij de leden; bij de PVV ligt die macht bij schimmige mensen uit - waarschijnlijk - de VS. Het hoort niet bij een volwassen democratie dat er via de weg van het geld zo'n macht uitgeoefend kan worden op de Nederlandse politiek. Dat er geen wetgeving tegen bestaat komt waarschijnlijk doordat het jarenlang vanzelfsprekend was voor iedereen dat je zoiets niet deed. Maar sinds de opkomst door Pim Fortuyn, die zich ook liet sponsoren en daar open voor uit kwam, is er tijd genoeg geweest om iets aan die wetgeving te veranderen.

1 Reactie
Roger2
Roger215 aug. 2010 - 15:22

@Sylvia Stuurman U zegt dat de PVV geen openheid geeft over de herkomst van de donaties. Waar haalt u dan de info vandaan om te beweren dat het dan waarschijnlijk schimmige mensen uit de VS zijn? Dit soort ongefundeerde uitspraken bezoedelen de discussie.

FransGerard2
FransGerard215 aug. 2010 - 15:22

Ik heb eerder op deze site gereageerd met een benadering van het fenomeen GW vanuit een micro-economische invalshoek van markt en merk. Die materie is mij meer vertrouwd dan een historische benadering, zoals die van Han van der Horst. Maar ik ben OOK erg geinteresseerd in filosofische vraagstellingen. Daarom plaats ik hier, in het staartje van de discussie, een inzending die ik elders ook al plaatste om de rol van GW tov de humane rechtstaat vanuit de filosofie van de Duitse (postmoderne) filosoof Peter Sloterdijk te benaderen. Ik zoek bij 'Jopers' steun en/of kritiek voor mijn vertolking van PS- gedachtengoed. Ik heb al geruime tijd geleden kennis genomen van de werken van de Duitse filosoof Peter Sloterdijk. (N.B. Onvoldoende diepgaand merk ik, nu ik mbt et onderhavige debatonderwerp op hem wil teruggrijpen). Daarbij heb ik vooral zijn filosofische beschouwing over de postmoderne ?bellensamenleving? ('Blasen' in het Duits) leerzaam gevonden. Die "bellen" staan voor een geindividualiseerde en geemancipeerde fase van de "Westerse" beschaving. Met dit ?bellenconcept? (uit de trilogie ?Sphaeren?, bestaande uit de delen ?Blasen, Globen und Schaeume?) beschrijft hij hoe afzonderlijke individuen ieder ?levensnoodzakelijk? in hun eigen bel leven. En dat de samenleving in haar geheel bestaat uit het "schuim" dat deze "bellen" met elkaar vormen. PS leek mij niet afkerig van deze ?schuimsamenleving?. Waarom ? En wat betekent in dit licht "levensnoodzakelijk" ? Ik proefde in zijn teksten daar zelfs waardering voor. Het hield z.i. een acceptatie in van het leven en de onherroepelijk daaropvolgende dood van iedere ?sapiens?, zodat deze -bij afwezigheid van een metafysisch perspectief (agv secularisering, atheisme)- als twee-eenheid van het menselijk bestaan zouden worden ervaren. Maw secularisering leidt tot een sterker accent op eigen leven en dood en nodigt daarmee ahw uit tot een individuele zoektocht naar de zin van mijn bestaan. In de beschouwing van PS zijn de individuele "bellen" een vervanging van de moederschoot, dat elk individu op ?gedwongen en traumatische? wijze heeft moeten verlaten. Een "verdrijving" waar de mens zijn hele leven lang existentieel mee worstelt. Kortom de individuele "bel" biedt weliswaar een slechts tijdelijk, maar niettemin levensnoodzakelijk individueel onderdak tot de Dood ?sapiens? in het Absolute Niets leidt. Maar ik heb nog steeds niet duidelijk kunnen ?verstaan? ("verstehen") waarom het gemeenschappelijk "schuim" dat uit deze individuele "bellen" ontstaat in onze tijd een wenkend maatschappelijk perspectief zou moeten zijn (realiteit vs de onhaalbare maakbaarheidsoptie uit het modernisme ??). Wel dat het onherroepelijk met een cultuuromslag (van ?links? naar ?rechts?) waarvan resp. waarin wij allen ooggetuige resp. actoren zijn te maken heeft. Zijn filosofische beschouwing heeft mij wel beter doen ?verstaan? wat er in onze ?Westerse? geseculariseerde, geemancipeerde en geindividualiseerde samenlevingen aan de hand zou kunnen zijn. Met zijn oplossing: 'kynetisch leven ipv cynisch redeneren' kan ik nog steeds niet zo goed uit de voeten. Ik kan het begrip 'kynetisch' (populair vertaald 'een goed leven leiden') kennelijk onvoldoende aanvoelen, m.n. de maatschappelijke ?onbezorgdheid? en die haast "natuurlijke" levenslust die er uit lijkt te spreken. En dat heeft in PS-filosofie niets met materiele welvaart te maken, want de "tonbewoner" Diogenes staat model voor dit 'kynisme' van PS. Ik zou -als ik PS goed begrepen heb- als modernist en wetenschapper verduisterd zijn door een onderwerpende ratio die de waarheid wil veralgemeniseren en zo aan mij ondergeschikt wil maken ipv op Kantiaanse wijze voor mijzelf op zoek te gaan naar een existentiele ontmoeting met de waarheid. Zijn waarschuwing in ?Kritiek van de cynische rede? (bedoeld als een herwaardering van de oorspronkelijke bedoelingen van de Verlichting) dat teleurstelling in de maakbaarheid van een humanistische samenleving tot cynisme kan leiden heb ik mij WEL ter harte genomen. Ik meen in sommige online debatten daar voorbeelden van te zijn tegengekomen. Zijn constatering dat het postmodernisme tevens het posthumanisme heeft ingeluid neem ik mij eveneens zeer ter harte. Immers het ?Wildersonderwerp? gaat ten principale NERGENS ANDERS over dan over dat posthumanistische aspect (anti-humane rechtstaat) in zijn gedachtengoed. Wie van u lezers is een Sloterdijk-kenner en wie van u kan mij vertellen of ?ik het goed zie?. Immers cynisme kan destructief werken net zo goed als maatschappelijk negativisme en nihillisme. En vlg. PS zou dat cynisme vooral in een teleurgestelde, want onhaalbaar gebleken, linkse moderniteit schuilen. Ik denk dat daarom Sloterdijks filosofie van veel belang is voor het onderwerp: Wilders en de humanistische rechtstaat met haar traditionele peilers van Rede en Tolerantie. Deze 2 peilers zouden vlg. PS slechts tot onderwerping van de waarheid leiden (de cynische Rede) en tot een negeren van het universele streven van ?sapiens? naar zelfbehoud/zelfverwerkelijking (Tolerantie). Een tweede les die ik uit het werk van Sloterdijk afleid is de volgende. In zijn optiek is de huidige globaliseringsfase niets anders dan een derde golf in het ?overwinnen van de afstand?. Maar dit leidt z.i. eerder tot provincialisme dan tot kosmopolitisme. In een geglobaliseerde ruimte kan "sapiens" niet leven. In een geindividualiseerde juist zeer goed. Ik vraag mij af in hoeverre het nationalistische(eigen identiteit, eigen volk) en anti-europese/anti-internationale gedachtengoed van GW en zijn PVV hierop naadloos aansluit of dat eea elkaar juist tegensprrekt "individu" vs "het volk"). Wie van de lezers kan mijn ?pad naar de waarheid? bijlichten ? Kortom: een oproep tot communicatie over de waarheid !

1 Reactie
Catalaan
Catalaan15 aug. 2010 - 15:22

"In zijn optiek is de huidige globaliseringsfase niets anders dan een derde golf in het ?overwinnen van de afstand?. Maar dit leidt z.i. eerder tot provincialisme dan tot kosmopolitisme." Hier raakt Sloterdijk volgens mij de essentie. Dit heeft ie alleen niet zelf verzonnen. (Postmoderne) Sociologen trekken deze conclusie al sinds geruime tijd. Het lijkt me trouwens ook bij uitstek een sociologisch fenomeen (immers: begrippen als 'modernisme' en 'postmodernisme' betreft sociologische terminologie), wellicht dus dat u bij een zoektocht naar de waarheid in deze, u zich eerder kan laten bijstaan door de sociologie dan filosoof Sloterdijk (van de aanloop naar de conclusie van uw stuk/commentaar begreep ik dan niet zoveel). Laat onverlet dat globalisatie als neveneffect een diep verlangen met het eigene met zich meebrengt. Je zou dat toe kunnen schrijven aan de angst voor het onbekende; het onbekende waarvan men fracties opvangt ten gevolge van de globalisatie. En die fracties komt 1,2 miljoen mensen dermate niet prettig over dat het een beweegreden vormt op een politieke partij te stemmen die zegt er juist alles aan te doen het eigene (wat dat dan ook moge zijn... paradoxaal genoeg zijn dat vaak verworvenheden waar diversiteit van aan de basis ligt) te beschermen en te waarborgen; het unique sellingpoint waar vd Horst het over heeft. Over uw pad naar de waarheid: laat u leiden door het perspectivisme en een tikkeltje cultuurelativisme, maar... inderdaad... opgepast moet worden voor cynisme en onverschilligheid. De universele rechten van de mens kunnen hierbij als een leidend handvat dienen.